Re: GMT+8 (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

(2) Trăm Năm Giờ Mã

Bigiờ Trung Tướng truyxét lịchsử giờgiấc Malaysia, một Ông Hổ Á Châu đã được khenngợi, GDP-per-capita 2009 quãng 15,000 Ông Tơn, hạng 77/227 Thếgiới (*).

Liênbang Malaysia, Trung Tướng kêu Bọn Mã, thànhlập 1963 bởi bốn thằng: Malaya (Tây Mã, gồm 11 bang độclập), Singapore (Tân Gia Ba), Sarawak (Tây Đông Mã), và Sabah (Đông Đông Mã).

Năm 1965 thằng Singapore lykhai sống riêng. Ỉa vầu nó không nói nữa. Bọn Mã còn 13 bang.

Hai thằng Đông Mã, Sarawak và Sabah, nhớn nhất và nhớn nhì trong 13 thằng bang Mã, tọa cách Tây Mã cả ngàn câylômếch qua bể Nam Tầu, chung đất đảo Borneo với Brunei và Indonesia, diệntích gấp đôi dưng dâncư bằng phầntư thằng Tây Mã (Sarawak 2.5 trẹo, Sabah 2.5 trẹo, tuyền Mã 26 trẹo Ông Ngựa), thuậnlợi mọi nhẽ.

Chibộ hìnhdung, Sarawak Sabah dânsố đều ngang thằng Đồng Nai mình, dưng rộng hơn 20 & 12 lần.

Tàinguyên thiênnhiên hai thằng Đông Mã cũng vượttrội Tây Mã, và chả kém Brunei. Dầumỏ khíđốt vươnvươn đủ hết. Hang Deer Sarawak lẫylừng với lớp cứt dơi dầy tới 400 phít trữlượng 40 trẹo tấn đéo thèm đào bán, để bẩuvệ bầy dơi 3 trẹo ông độcnhất Quảđất vạn năm lủnglẳng.

Cứt dơi mần đéo? Mần thuốcnổ chứ đéo. Brunei giầu nhờ món mỏn trướckhi pháthiện Dầu & Khí. Sarawak và Sabah cũng từng thuộc Brunei nhiều trăm năm.

Trung Tướng kể hai thằng Đông Mã mần đéo?

Mời chibộ coi tàiliệu kinhtế nầy thằng Sarawak:

Kỹ chưa? Mọi nhẽ thuậnlợi, dưng Sarawak pháttriển ra đéo. GDP bìnhquân xêmxêm Liênbang. Tăngtrưởng luôn thấp hơn Liênbang (trừ quả độtbiến năm 2000 và đôi quả khác). Các năm 1988, 1992, 1996 tăngtrưởng âm nặng, khi Liênbang vọt 10-13%.

Thằng Sabah hơn thằng Sarawak chút, dưng cũng chẳng bõ tiềmnăng.

Tạisâu kèn to mà chết đói?

Tại Đông Mã xài giờ chậm đấy.

Kinhđộ Đông Mã quanh quãng 115oE, giống Hongkong.

Bỏn xài giờ GMT+8, giống Hongkong, giống Tây Mã.

Dưng Hongkong ở Bắc Báncầu, lại là xứ Đãpháttriển (**). Tây Mã thì cách hẳn một múigiờ.

Nên Đông Mã đìđẹt đéo đỡ nủi. Thứcdậy muộn, làm muộn, nghỉ muộn. Giời tối sớm. Mỗi ngày phí mẹ một tiếng hưởng nắng. Đéo đỡ nủi.

Ngược hai thằng Đông Mã, thằng Tây Mã phi như Ferrari, đủn kinhtế Mã phì như heo.

Có giaiđoạn Tây Mã khá ìạch, 194x tới 197x. Ba mươi năm tăngtrưởng chỉ 40%.

Bởi dững năm nẳm nó xài giờ GMT+7:30, dở voi dở kiến.

Từ 1982 tuyền Mã xài giờ GMT+8, dù Tây Mã nằm múigiờ 7, Đông Mã múigiờ 8.

Lượcsử Trăm Năm Giờ Mã nè:

– Until 1880 xài giờ lẻ GMT+6:46:48, đúng chuẩn giờ Kuala Lumpur Kinhđô Nhọnhem.

– 1880-1905 xài giờ lẻ GMT+6:55:24, chung giờ thằng Singapore.

– 1905-1933 xài giờ chẵn GMT+7, giống Lừa, bắtchước Lừa hehe.

– 1933-1941 lại xài giờ lẻ GMT+7:20, không rõ mụcđích gì.

– 1941-1942 điềuchỉnh xài giờ lẻ GMT+7:30, thêm nhõn 10 phút.

– 1942-1945 xài giờ Nhật Quânphiệt GMT+9, giống Lừa, bắtchước Lừa hehe.

– 1945-1982 quayvề xài giờ lẻ GMT+7:30.

– Since 1982 xài giờ ngon GMT+8.

(3) Kinhnghiệm Khác

Lýdo thằng Singapore xài giờ GMT+8 đây:

http://www.math.nus.edu.sg/aslaksen/teaching/timezone.html

Thấy chưa? Ápdụng Daylight Saving kíchthích kinhtế chứ đéo.

Tươngtự, thằng Nam Hàn chọn xài giờ nhanh GMT+9, bằng giờ Nhật, xiền phất nhanh như Nhật.

Khản mẹ cổ. GMT+8 FOR LUAS OR DIE NOW MEN.

(@2010)

(*) GDP-per-capita (PPP) Lừa 2009 quãng 3,000 Ông Tơn, hạng 165/227 Thếgiới.

(**) Bắc Báncầu Daylight Time dài hơn Xíchđạo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Truyxét: Review (Truy xét).
– Lịchsử: History (Lịch sử).
– Giờgiấc: Time (Giờ giấc).
– Khenngợi: Praise (Khen ngợi).
– Thếgiới: World (Thế giới).
– Liênbang: Federation (Liên bang).
– Thànhlập: Establish (Thành lập).
– Độclập: Independent (Độc lập).
– Lykhai: Quit (Ly khai).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Diệntích: Area (Diện tích).
– Dâncư: Residents (Dân cư).
– Phầntư: Quarter (Phần tư).
– Thuậnlợi: Advantage (Thuận lợi).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Hìnhdung: Imagine (Hình dung).
– Dânsố: Population (Dân số).
– Tàinguyên: Resources (Tài nguyên).
– Thiênnhiên: Natural (Thiên nhiên).
– Vượttrội: Exceed (Vượt trội).
– Dầumỏ: Oil (Dầu mỏ).
– Khíđốt: Gas (Khí đốt).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Lẫylừng: Formidable (Lẫy lừng).
– Trữlượng: Reserve (Trữ lượng).
– Bẩuvệ: Protect (Bẩu vệ).
– Độcnhất: Unique (Độc nhất).
– Quảđất: The earth (Quả đất).
– Lủnglẳng: Pendent (Lủng lẳng).
– Thuốcnổ: Explosive (Thuốc nổ).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Pháthiện: Detecting (Phát hiện).
– Tàiliệu: Document (Tài liệu).
– Kinhtế: Economic (Kinh tế).
– Pháttriển: Develop (Phát triển).
– Bìnhquân: Average (Bình quân).
– Xêmxêm: Same (Xêm xêm).
– Tăngtrưởng: Growth (Tăng trưởng).
– Độtbiến: Mutation (Đột biến).
– Tiềmnăng: Potential (Tiềm năng).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Kinhđộ: Longitude (Kinh độ).
– Báncầu: Hemispheres (Bán cầu).
– Đãpháttriển: Developed (Đã phát triển).
– Múigiờ: Timezone (Múi giờ).
– Đìđẹt: Weakly (Đì đẹt).
– Thứcdậy: Waking up (Thức dậy).
– Giaiđoạn: Stage (Giai đoạn).
– Ìạch: Gawk (Ì ạch).
– Lượcsử: History (Lược sử).
– Kinhđô: Capital (Kinh đô).
– Nhọnhem: Dirty (Nhọ nhem).
– Bắtchước: Mimicking (Bắt chước).
– Hehe: Hey (He he).
– Mụcđích: Purpose (Mục đích).
– Điềuchỉnh: Adjust (Điều chỉnh).
– Quânphiệt: Militarism (Quân phiệt).
– Quayvề: Get back (Quay về).
– Kinhnghiệm: Experience (Kinh nghiệm).
– Lýdo: Reason (Lý do).
– Kíchthích: Stimulate (Kích thích).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Xíchđạo: Equator (Xích đạo). 1. #1 by EURO on 2010/05/17 - 01:33

  Vầu hôn TT nhát rùi đi ngủ nầu, mấy hôm nay Rô bận quá. Mới có thời gian lướt qua coi nhàmình hômnay chửi nhau cái giống gì, tidiên túm lại là ủnghộ TT chửi chếtcụ bọn bầnnông đua nhau vàngmã nọkia hãm lìn đi. Đốt 1 ít tựong trưng vì tôngiáo thì okie, bỏ ra chút xiền để mua lấy sự thanhthản cho tâmhồn như thế cũng là 1 nét đẹp, cũng là 1 hình thức triân tửong nhớ ngưòi rađi. Tidiên điênkhùng tới mức đốt cả hìnhnhân congái để xuống làm sextoy chongừoi chết thì tổsư các loại biếnthái Lừa mới nghĩ ra thôi.

  Đôi khi Rô cũng lăntăn đéo hiểu giaothông ở dứoi thếnầu nữa, vì thấy bỏn gửi búaxua từ ngựa tới honda rùi xế hộp máybay lọan xà bần. Xiền cũng thế, từ xiền quan tới xiền Cụ tới Oi tới Tơn mẹ cứ loạn càocào.

  Thôi chúc chi bộ ngủ ngon. Hôn TT miếng nầu.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 10:47

   Vì không có tônggiáo nên bỏn mới thế. Chứ nếu hàng tuần đến Nhàthờ hay Chùa đều, nghe Cha/Sư giảng kinh, thì đâu đến nỗi.

 2. #3 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/17 - 08:38

  @ Hoàng Việt:

   

  Tại sao đồng chí lại lại phê phán chủ trương mở rộng Thủ Đô nhờ? Kể cả nó mở rộng tiếp ra Hải Dương thì càng tốt chứ sao. Bao nhiêu anh tài tụ tập hết vào một cái sân chơi tí hỉn có phải là phí phạm không? Ăn quẩn rồi ỉa đái lên đầu nhau, làm nát mẹ Thủ Đô đến nơi rồi. Chia chúng ra cho chúng nó thi đua thì dân mới được nhờ chứ đúng không? Phải phát triển lan tỏa chứ, sự phân hóa giàu nghèo quá mức thì rất nguy hại.

   

  @TT:

  Ủng hộ TT về các vấn đề GMT + Lát đá, và đặc biệt là vàng mã. Văn hóa đốt vàng mã hiện nay thể hiện một sự cùng quẫn cả về niềm tin lẫn tri thức, vô cùng thảm hại. Có khi TT nên làm hẳn một bài để góp phần tiêu diệt cái thói bần nông bất hủ này đi.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 10:50

   Tên Việt Khắm có dững suynghĩ rất điênrồ mà đéo giảithích được. Chẳnghạn tển chống mởrộng HN cũng OK, dưng phải đưa ra lýdo chứ. Đéo gì tuyền hô suông nghe rất bầnnông.

    

   Tứclà nói mà đéo biết mình nói gì.

    

   Bài về Vàng Mã có rùi, dưng bốt không đúng lúc cókhi phản tácdụng hắn ạ.

 3. #5 by cathnga on 2010/05/17 - 08:42

  Địtmẹ tạisâu phải phí thế? Tại thói bầyđàn đéo có địnhhướng đấy. Chả tônggiáo nầu bắt tínđồ phải đốt mã như thế cả. @ Trung Tướng

  Ha ha ha, bắt lỗi được Trung Tướng nè. Làm gì có tông giáo nầu đốt mã hở??? Các Tông giáo thờ Thần, thờ Phật thì trên Thiên giới cái gì cũng có mà đẹp đẽ, diễm lệ tới phi thường, cần chi mấy thứ giả đó.

  Đốt vàng, đốt mã là chỉ để cho Ma, cho người âm. Các giáo phái thờ Âm có thể gọi là Tà đạo.

  Trung Tướng thoái đảng, đoàn, đội chưa hở??? Việc thề nguyền và nguyện hiến dâng cả linh hồn và thể xác cho cái lá cờ nhuốm máu đỏ đó đều được Chư Thần chứng giám và coi trọng đấy. Trong tâm không tuy không theo, nhưng cũng phải có hình thức thoái lui nghiêm túc đó.

  Thoái đảng và các tổ chức liên đới tại đây:

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 10:45

   Đốt mã là tục của Tầu em ạ. Bọn Đài Loan cũng đốt kinh lắm, dưng vưỡn thua Lừa xa.

    

 4. #7 by audi_6789 on 2010/05/17 - 09:17

  Có bốt được đéo đâu mà còm. Nản. ĐM Yàhú.

 5. #8 by audi_6789 on 2010/05/17 - 09:38

  À ĐƯỢC RỒI.

  @Trung Tướng. Đừng buông xuôi. Mỗi một entry của TT là một sự kinh ngạc cho thằng con 14 tuổi của tôi đấy, cả phụ huynh của nó nữa. Chắc là nhiều fan cua TT cũng nản vì không bốt còm được chứ không phải bỏn không muốn còm đâu.

  ĐM. TT khích Bêxêtê trúng huyệt phết.

  @Chào chi bộ thúi.

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 10:43

   Chết thật con đồngchí 14 tuổi dưng đã quen chưởi bậy chưa đấy?

    

   Bọn cháu chắt Trung Tướng tuyền cho pháttriển tựdo, được văng tục thoảimái với mộtsố đốitượng nhấtđịnh (chẳnghạn với Trung Tướng, với bạnbè bỏn..) và bị cấm với mộtsố đốitượng khác (các Bác Già, nơi côngcộng..). Bỏn sửdụng các từ mạnh rất nhuyễn, chả bâugiờ nhầm.

    

   Đồngchí nên hỏi thằng cucon, coi y có chịu được nhiệt của các từ mạnh không, nếu chưa chịu được thì không nên cho y vầu Quán, rùi dậydỗ dần nếu đồngchí muốn.

    

 6. #10 by otocu on 2010/05/17 - 10:21

  Đéo gì giờ nầy mà vưỡn còn mấy cái trò dântộcchủnghĩa sĩdiệnhão kinh bỏmẹ. Tưtưởng đó là của bọn hènmọi nhượctiểu@TT

  Ừa, tính này số đông Lừa đều có. Trước khi vào Quán Bựa, ôtô cũng thế. Để thay đổi nó nhẽ phải mất 1,5 thế hệ nữa, hi vọng vào bọn 0x, 1x thôi. Hoặc Quán Bựa mỗi ngày view đạt 100.000???

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 10:36

    

   Số đông Lừa có tính đó là do từ bé đã được dậy như thế, và đọc ở đâu cũng thấy như thế. Nó thành một thứ bảnnăng rùi.

    

   Thayđủi phải đến từ bậc phụhuynh, chứ đừng có mongchờ bọn cháucon như đồngchí nói. Tụi 0x 1x hiện còn tệlậu hơn cả các Bác Già về vướnđề dântộcchủnghĩa nầy, sure. Càng tintin càng sôvanh.

    

   Quán Bựa mỗi ngày có 100K viu thì tươngđương 20K khách. 20K tên Bựa ý nếu đéo biết dậy con cái và tiêntriền cho người xungquanh thì cũng vônghĩa.

    

   Nên quantrọng là tưtưởng của các đồngchí phải được khaithông như dững đốngcứt, chứ không được như dững condao.

    

   Đốngcứt tỏa mùi quyếnrũ của nó ra chungquanh, còn condao thì chỉ sắcngọt một mình nó thôi chán bỏmẹ.

    

    

 7. #12 by phangamam on 2010/05/17 - 10:27

  Thế đéo nào mà không đọc được bài của cu TT nhể. Tại máymóc hay sâu vậy.

  Nghe chibộ chưởi nhau mà tức anhách, đéo biết chưởi vì vướnđề gì.

  Cứ như tai điếc mắt mù vậy, điênquá

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 10:55

   Cô xóa hết Temporary Files đi, rùi vầu lại.

    

   Lỗi trang trắng ý là do các bộóc lậptrình thiêntài người Việt Nam (một quốcgia Asean, không nhấtthiết khác Xứ Lừa) tànphá Yahoo360+ đó.

    

   Đéo hiểu sâu bọn Yahoo phò lại thuê người Việt mần cái 360+ nầy. Người Việt ăn buồi cũng đéo xong chứ làm được cái buồi ý.

 8. #14 by Gia_lamcam on 2010/05/17 - 10:32

  Không biết chưởi gì? – Tạm nghỉ chưởi nhau 15′. Xem tạm mấy cái này cho đỡ buồi (í nhầm, buồn) nè.

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 10:59

   Mặcđịnh Quê Choa là lácải bầyđàn, đéo vầu. Khi nầu nó hết bầyđàn thì Cẩm Hói thôngbấu để Trung Tướng vầu thăm nhế.

    

 9. #16 by otocu on 2010/05/17 - 10:43

  Điều hành kinh tế vĩ mô cần dững quả óc to dư quả bòng, nhậy cảm dư cây trinh nữ, sắc nhọn dư gai hoa hồng, cứng rắn dư dừa, dai dư mít! Phỏng Trung Tướng? Hố hố…

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 11:09

   Điềuhành kinhtế vĩmô cần dững tốchất và khảnăng tốithiểu là:

    

   (1) Nắm cực vững lýthuyết kinhtế. Trái với điềuhành vimô, các CEO nhiều khi đéo cần học kinhtế, điềuhành vĩmô đòihỏi các lãnhtụ phải cậpnhật kiếnthức khoahọc liêntục, và phải biết xài lýthuyết thật nhuyễn.

    

   (2) Phải cựckỳ nhậybén và quyếtđoán.

    

   Địtmẹ thấy tainạn giaothông liêncan đến xemáy nhiều, là phải khẳngđịnh ngay nó là do xemáy. Khẳngđịnh cóthể sai, dưng khảnăng đúng của nó là 90%. Dám khẳngđịnh thì mới dám có kếsách, chứ ngồi đoán già đoán non sợ sai thì ăn buồi.

    

   Có kếsách rùi, thì phải thựcthi ngay bấtchấp dèmpha. Địtmẹ đéo có chiện để dưluận ảnhhưởng đến các chínhsách quantrọng. Dưluận là cái buồi nếu ta đã quyết.

    

   (3) Không sợ mất ghế. Đitmẹ dám mần thì dám chịu. Trong 10% rủiro cóthể ra quyếtđịnh sai, phải chấpnhận về mo.

    

   Dưng đòihỏi cái thứ 3 nầy ở Lừa thì khác đéo gì bắt bạn Giáp Võ Nguyên leo đỉnh Phăng Xi Băng.

    

 10. #18 by Nấm Kombucha on 2010/05/17 - 10:46

  Sẵndịp Trung Tướng đang khaisáng kinhtế vĩmô, khai cho nguđệ phíxăngdầu luônđi! Địtmẹ thằng Khôngaisất mần nhiềuxiền trong xăngdầu đểlàmđéo? 

  1.     Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang định thu phí đường bộ qua xăng 1.000 đ/lít cho toàn bộ môtô, xe máy và một số loại xe ô tô sử dụng xăng.

  2.      Phí xăng dầu đang thu với mức 1.000 đồng/lít xăng.

  3.      Bộ Tài chính đề xuất áp mức thuế tuyệt đối với các sản phẩm thuộc diện chịu thuế môi trường, tức là áp một số tiền nhất định tính trên đơn vị hàng hóa. Theo đó, thuế suất cao nhất áp với xăng dầu là 4.000 đồng một lít.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 11:43

   Thuế/phí các loại thu trên xăng dầu nước nầu cũng có.

    

   Ở Mẽo giá bán lẻ một galông (3.8 Lít) xăng vầu quãng 3 Tơn tùy bang tùy vùng, tươngđương 0.8 Tơn/Lít, ngang 15K Ông Cụ, rẻ hơn Lừa hơn 10%.

    

   Cấuthành giá xăng Mẽo gồm: 69% giá dầu mỏ, 9% giá chếbiến, 8% chiphí bánhàng, tiếpthị, lợinhuận, còn 14% là Thuế (Bang, Liênbang).

    

   Tạisâu Mẽo nó tính cụtỉ cấuthành giá xăng như thế và thôngbáo ra đạichúng? Bởi xăng là xươngsống của mọi nền kinhtế. Địtmẹ một xu tănggiảm trong 1 lít xăng cũng có ảnhhưởng trầmtrọng đến tuyền xãhội.

    

   Bọn bán xăng cốgắng tìm cách hạ chiphí trong khoảng 9% của mình để có lãi, đừng hòng mò qua phần khác.

    

   Ở Lừa, rất đỉnhcao, đéo ai biết được cấuthành giá xăng, nên quầnchúng mặcnhiên cho là lãnhtụ muốn chén bâu nhiêu thì chén. Mỗi lần tăng giá là quầnchúng lại chưởi ầmĩ, rùi đâu lại vầu đó, đéo cản được.

    

   Theo Trung Tướng biết, 45% giá xăng bánlẻ hiệntại ở Lừa là Thuế/Phí/Lệphí các kiểu các loại. Làm đéo gì có chiện 1K/Lít?

    

   Địtmẹ đơnthuần đó là một sự ăncắp quãng 30% tiền mua xăng dầu của quầnchúng. Dưng quantrọng hơn, nó đéo được côngkhai.

 11. #20 by Hoàng Việt on 2010/05/17 - 10:57

  An Hoàng Thiếu Tướng
  00:23 17-05-2010
  Côngnhựn một số Bựa Viên thiếu hụt chầmchọng kiếnthức về kinhtế, đặcbiệt là kinhtế vỹmô. Địtmẹ chắc do lười đọc?
  Nên học tácphong điềmđạm taonhã Tinh Hoa của Thiếu Tướng, tức là giữ imlặng và tuyệtđối không chémjó về dững chủđề bảnthân đéo rành.
  Địtcụ nghe chưa?
  …..

  Lịt kụ tên Thiếu gay này chỗ quánBựa là nơidân chủ đúng sai đều đc đổ kít vầu mồm ,mày ko nói đéo ai bẩu mày câm ? rồi đến lúc mày muốn thưathốt sựthật thì lại đéo nói đc giống Cụ Giáp,phỏng ?
  Tên Thiếu Gay này cứ mang kinh tế vĩ mô hàn lâm bác học nhằm hoa mắt , bịt mõm bọn con dân hoạn lợn phu mỏ làm đéo gì ?
  Một chính sách hay cải cách nhằm vào kinh tế mang  ý nghĩa chính trị và hiệu quả phát triển phục vụ số đông cộng đồng , phỏng ạ ?

  Vậy thì việc thay đổi múi giờ GMT+8 đối với xưLừa có ý nghĩa dư thế nào thì Thiếu Gay hay Bựa Thối thử chứng minh cho Việt này đầubòy đều gật cái nầu ?


  1- Ý nghĩa về chính trị : hoà nhập với Asean & Quốc tế để phát triển ( cái này ko thuyết phục đâu nhá ) hay vẫn cái giọng điệu phản động ( icon khinh bỉ ) điếu thik bỏn Nam lừa với Pháp thối nên cứ dùng GMT+7 thì cực húng
  2- Hiệu quả kinh tế :
  a) lậpluận để việc thay đổi múigiờ để chứngminh tăng baonhiêu % nền kinhtế 1 cách bềnvững ? ( địt mịa nếu có nêu nước nầu áp dụng thànhcông thì phải cùng cơchế điềuhành nhá ,cũng chếđộ CS nhá )
  b)bao nhiêu % con dânlừa làmviệc hiệuqủa hơn khi thayđổi GMT ( địtmịa nếu  20% dânsố lừa thì Việt đéo vầu quán ỉa bậy nữa )

  Hố hố lưuđây đầutuần chémgió tí  ,đi cầmchym phát ,cònnữa ke ke ke !

 12. #22 by mm on 2010/05/17 - 11:06

  Thằng chó, mày đã dùng lại cái kiểu chữ dính của bọn Ngụy quân Ngụy quyền, giờ mày lại hô hào ủng hộ cái múi giờ thứ 8 của bọn Ngụy mà Đảng ta đã tìm cách xóa bỏ, phải chăng mày định khôi phục lại chế độ tương tự như chế độ Ngụy quân Ngụy quyền mà nhân dân ta đã đạp bỏ? Mịa thằng phản động, đồ chó

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 12:08

   Tên nầy mới vầu đã chưởi phê quá hehe.

    

   Chưởi thì ổn rùi, dưng mà cũng phải lậpluận tí chớ hả?

 13. #24 by Hoàng Việt on 2010/05/17 - 11:39

  An Hoang Trung Tuong
  Cách đây 29 phút

  Tên Việt Khắm có dững suynghĩ rất điênrồ mà đéo giảithích được. Chẳnghạn tển chống mởrộng HN cũng OK, dưng phải đưa ra lýdo chứ. Đéo gì tuyền hô suông nghe rất bầnnông.

  ……..

  Đéo mở rộng mà chỉ thành lập dững TP vệtinh xungquanh HN dư Pháp thối ,để giảm áp lực giatăngdânsố tự nhiên,tạo nhiều không gian và mặtbằng pháttriển kinhtế
  di bớt dững trường đại học và cơquan ra ngoài đới
  Trướckhi sáp nhập Hà Tây thì Hà Nội cũng đã làm các quy hoạch rất là hoành tráng cho tương lai rất dài. Sáp nhập lại thuê Tây làm quy hoạch,rồi TT hành chính ở Ba vì , thì cái đống quy hoạch cũ (chưa cũ lắm) cho vào bếp nấu cám lợn hết à ( ai là ng đứng sau để đấy giá dất cao chót vót thu lời của phivụ này nhỉ )
  Cứ vay tiền chỗ nọ ném vào chỗ kia, làm ăn lãng phí rồi phét lác về đà tăng trưởng cao …

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 11:57

   Tấtnhiên là mởrộng HN phải chơi kiểu Metro rùi, pháttriển từng cục theo lối lan hắclào, chứ làm đéo gì có chiện mở bụp phát là được. Chả có một thằng đéo nầu đủ xiền mần quả đó.

    

   Còn vụ di trungtâm HN lên Ba Vì là các lãnhtụ làm giá cho dững thửa đất rộng đến cả ngàn hécta mua từ dững năm 199x đó.

    

   Hồi 200x giá một hécta trển khoảng 300-500 trẹo. Hồi 199x thì rẻ hơn nữa, chỉ bằng nửa cái xe máy, chừng 10-15 trẹo, bằng giá 1m2 bigiờ.

    

   Lãi chừng 10,000 lần hehe.

    

   Địtmẹ việc nhỏ thế mà cũng bắt Trung Tướng giảithích là sâu là sâu?

 14. #26 by Gia_lamcam on 2010/05/17 - 11:43

  Mặcđịnh Quê Choa là lácải bầyđàn, đéo vầu. Khi nầu nó hết bầyđàn thì Cẩm Hói thôngbấu để Trung Tướng vầu thăm nhế.@Dốt Tướng
  Anh quan tâm điếu những sự bầy đàn của Choa. Anh muốn Dốt Tướng xem mấy cái ảnh trong đó í. Có một cái ảnh hay lắm đó, anh nghĩ Dốt Tướng rất cần xem.
  Anh nghĩ, để tìm kiếm thông tin thì cũng không nên cố chấp.
  Có những lá cải rất lầu phuồi, dưng đôi khi anh vẫn vầu.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 11:50

   Thếthì Cẩm Hói dán mẹ ảnh vầu đây cho nhanh. Đưa cái linh phát là xong. Chứ vầiu WP ghét nhất cái trò thò chuột tới đâu là nó Capture Web Image tới đó, vửa chậm vửa choán hết tầm nhìn.

    

 15. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 11:44

  @tên Nấm Cha

   

  Thuế/phí các loại thu trên xăng dầu nước nầu cũng có. Nó là một khoản thu ngânsách rất quantrọng.

   

  Ở Mẽo giá bán lẻ một galông (3.8 Lít) xăng vầu quãng 3 Tơn tùy bang tùy vùng, tươngđương 0.8 Tơn/Lít, ngang 15K Ông Cụ, rẻ hơn Lừa hơn 10%.

   

  Cấuthành giá xăng Mẽo gồm: 69% giá dầu mỏ, 9% giá chếbiến, 8% chiphí bánhàng, tiếpthị, lợinhuận, còn 14% là Thuế (Bang, Liênbang).

   

  Tạisâu Mẽo nó tính cụtỉ cấuthành giá xăng như thế và thôngbáo ra đạichúng? Bởi xăng là xươngsống của mọi nền kinhtế. Địtmẹ một xu tănggiảm trong 1 lít xăng cũng có ảnhhưởng trầmtrọng đến tuyền xãhội.

   

  Bọn bán xăng cốgắng tìm cách hạ chiphí trong khoảng 9% của mình để có lãi, đừng hòng mò qua phần khác.

   

  Ở Lừa, rất đỉnhcao, đéo ai biết được cấuthành giá xăng, nên quầnchúng mặcnhiên cho là lãnhtụ muốn chén bâu nhiêu thì chén. Mỗi lần tăng giá là quầnchúng lại chưởi ầmĩ, rùi đâu lại vầu đó, đéo cản được.

   

  Theo Trung Tướng biết, 45% giá xăng bánlẻ hiệntại ở Lừa là Thuế/Phí/Lệphí các kiểu các loại. Làm đéo gì có chiện 1K/Lít?

   

  Địtmẹ đơnthuần đó là một sự ăncắp quãng 30% tiền mua xăng dầu của quầnchúng. Dưng quantrọng hơn, nó đéo được côngkhai.

 16. #29 by Hoàng Việt on 2010/05/17 - 11:51

  KINH TẾ HỌC VĨ MÔ LÀ GÌ?

  Kinh tế vĩ mô mang lại cho chúng ta cái nhìn bao quát về tình hình kinh tế của một quốc gia. Việc nghiên cứu những tương tác giữa các bộ phận của nền kinh tế, giữa hành vi của các nhà doanh nghiệp và của những người tiêu dùng đơn lẻ được gọi là kinh tế vĩ mô. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô là xem xét tất cả các xu thế của nền kinh tế, chẳng hạn như mức sử dụng nhân công, mức tăng trưởng kinh tế, cán cân thanh toán và lạm phát. Việc nghiên cứu nền kinh tế thế giới chủ yếu là nghiên cứu tổng quát về KTVM.

  What’s Macroeconomics ?
  Macroeconomics provides us an overview of the economic status of a country. The study of interactions between different part of the economy, between behaviours businessmans and individual consumer is called macroeconomics trends such as rate of employment, rate of economic growth, balance of payment and inflaction. The study of the world economy is the most general subject of macroeconomics.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 12:12

   Gúc nhanh vãi đạn hehe được đấy.

    

   Dưng mới quầnchúng lỗđít, chỉ nên nói ngắn gọn: Kinhtế Vĩmô là kinhtế quốcgia, Kinhtế Vimô là kinhtế doanhnghiệp. Tuy đéo đúng lắm dưng nó dễ hiểu.

    

 17. #31 by EURO on 2010/05/17 - 12:24

  @ Cẩm già hói yêu, ý anh là cái hình nầy phẩy hông? nhậy cảm thế?

 18. #33 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/17 - 12:43

  Đụ mạ chi bộ
  Ở Lừa có áp dụng được kinh tế vĩ mô cái đầu bòi ấy.
  Trung ương cứ giữ bọc tiền khư khư. TW quý thằng nào thì bảo kê cho nó, cho nó nhiều – thằng đó sống (etc Bình Dương, Vinasin…) . Trung ương ghét thằng nào thì thẳng chết ( Nam định – đọc bài em Hương điêu). Các tỉnh mà muốn xin ngân sách thì phải chiều lòng TW. Cái nút cổ chai ở Lừa nó ở chỗ đó.

  Tên Bựa làm pic về Triết học hiện đại đê. Đang ngứa mồm chưởi Mác râu mới Nin hói. ở Lừa chả có cái bòi gì ngoải bỏn ra

 19. #35 by DzũngĐakao on 2010/05/17 - 12:47

  Xem ra thì đa số bựa viên đều đồng ý với TT về GMT+8, D tự nghĩ biết đâu có tên Trưởng Thứ, Trưởng Bộ gì gì đó thấy hay hay làm luôn phát thế là TT nhà ta bỗng chốc thành anh hùng nhẩy…nhưng như vậy cũng không ổn lắm vì không lẽ Thứ với Bộ mà nghĩ còn thua cả thèn xe ôm à. Nếu mà như vậy thì cho dù hơn 85 trẹo đưa cả chim chóc lên để ủng hộ TT cũng chả được mẹ gì, thật đúng là bi kịch cho xứ Lừa của mình, mẹ cái xứ gì mà nó khốn khổ khốn nạn thế không biết.   

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 14:41

   Đèomẹ thằng hoạnlợn mần lãnhtụ được thì thằng xeôm xá gì.

 20. #37 by toi_vua on 2010/05/17 - 13:01

  EURO Cách đây 32 phút

  @ Cẩm già hói yêu, ý anh là cái hình nầy phẩy hông? nhậy cảm thế?

  Rô xinh. Kinh khủng quá.

 21. #39 by Không Ai Sất on 2010/05/17 - 13:05

  Ở Lừa có áp dụng được kinh tế vĩ mô cái đầu bòi ấy.
  Trung ương cứ giữ bọc tiền khư khư. TW quý thằng nào thì bảo kê cho nó, cho nó nhiều – thằng đó sống (etc Bình Dương, Vinasin…) . Trung ương ghét thằng nào thì thẳng chết ( Nam định – đọc bài em Hương điêu). Các tỉnh mà muốn xin ngân sách thì phải chiều lòng TW. Cái nút cổ chai ở Lừa nó ở chỗ đó. @ cô Bần
  —————————
  Cô chém gió bừa bãi quá, việc thằng Bình Dương phát triển hơn thằng Nam Định là do các lợi thế của 2 thằng nó khác nhau, TW đã ra policy về thu hút FDI roài (đó là vỹ mô), các tỉnh trưởng cứ thế mà mần, tất nhiên là có định hướng của TW dưng không thể nói thằng Nam Định kém phát triển là do TW ghét bỏn được.

  Thằng Vinashin cũng vậy, định hướng vĩ mô của TW phát triển công nghiệp nặng, dồn sức vào thằng Vinashin bắt chước theo kiểu Hàn Xẻng, cũng chưa thể nói là cái policy đó sai ngay, còn chuyện Vinashin nó làm ăn thua lỗ do đầu tư tràn lan lại là sai lầm về policy khác của TW. Có phẩy một mình thằng Vinashin đầu tư tràn lan đéo đâu!

  Chuyện phẩy cắt % cho TW để được rót ngân sách thì lại là luật bất thành văn mẹ nó rồi, tên Tướng đã từng nói tham nhũng là rường cột của chế độ, có thằng nào làm khác được đéo, kể cả muốn rót tiền cứu trợ bão lụt cô ah.

 22. #41 by toi_vua on 2010/05/17 - 13:05

  Bài nầy chi bộ thấy thế nầu? Chầu chi bộ đểu.
  http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Kinh-doanh/2010/05/3BA1BED6/

 23. #42 by toi_vua on 2010/05/17 - 13:20

  Trung Tướng gọi em Hê về giúp ta vụ nầy với. Sâu đưa link vầu được mờ mở thì không ra nhỉ?

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 14:37

   Hê ơi Hê ơi vầu giúp tên Vua Hói đi em. Tển U70 rùi vấtvả quá đi.

    

 24. #44 by Không Ai Sất on 2010/05/17 - 13:23

  Linh của tên Vua bết sai mẹ, nó đây:
  Bất động sản tăng giá làm chúng ta nghèo đi

  Thấy thằng viết bài này như buồi, chắc nó GATO với bọn nhà giàu thôi, nằm trong mục Bạn đọc viết của VNE mà. Trích một đoạn nó viết thấy sai mẹ về cơ bản:
  “Những người giàu có tiền để đầu cơ, thì giầu lên. Nhưng họ không tạo ra giá trị gia tăng nào cho xã hội cả. Họ mua một miếng đất 50 mét , đi uống cafe, cầu nguyện cho đất tăng giá và bán đi, vẫn là 50 mét, không tạo ra giá trị nào trong đó.”

  Địt mẹ nó chứ, vậy bọn đầu cơ nó phẩy vay xiền ngân hàng, trả lãi suất, rồi nguy cơ bị quy hoạch treo hay BĐS đi xuống thì nó xin ai?

  Sâu giờ này Vua vưỡn lăn tăn về dững cái này nhỉ?

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 14:34

   Vướnđề giá Bất Động Sản là vướnđề phứctạp lúc rảnh Trung Tướng sẽ nói.

    

   Đạikhái các đồngchí chỉ cần nhớ, giá (bấtcứ thứ gì chứ không riêng BĐS) cao hay thấp là do quyluật cungcầu.

    

   Giá cao (hay thấp) có hại (hay có lợi) do mối tươngquan giữa giácả và giátrị quyếtđịnh, chứ không nói cảmtính khơikhơi thế được.

 25. #46 by Không Ai Sất on 2010/05/17 - 13:26

  @ Vua,

  Hắn phẩy xóa hết cái http:// trong cái tab link URL, sau đó bết nguyên phần copy vầu! Hồi nãy link của hắn double http

 26. #47 by Tèo on 2010/05/17 - 13:35

  Thu thuế qua xăng là một cách làm đáp ứng đồng thời cả 3 lợi ích: Nhà nác – doanh nghịp – nhân dưn. Nhà nác có cái nợi nà bẩu đảm một nguồn thu ổn định, góp phừn cưn đối ngân sách, chống nạm phát. Với danh nghịp, phẻ, thuế đóng theo danh thu, danh thu trên sổ sách thể hiện tới mô đóng tới đó. Với nhưn dưn, vui vẻ đóng thuế mà không hề than khóc, vì nếu các công ty mà không cung cấp xăng ra thị trường thì khổ hơn nữa.

  Túm nại việc tăng thuế qua xăng là một chủ trương đúng hoàn toàn phù hợp với kinh tế thị trường. Có điều việc thực hiện thì gian gian thế nào ý. Việc tính toán thuế suất là việc của bộ tài chính sao cho vừa cân đối được ngân sách quấc gia vừa hợp lý với người đóng thuế. Nhưng bộ tài chính đẩy quả bóng này qua bộ giao thông tính toán tỷ lệ phí giao thông trong mỗi lít xăng. Bộ giao thông khác nào cầm buồi cho thằng khác đái.

  Riêng ở Lừa cần phải tính toán giá sao cho giá xăng và giá dầu xấp xỉ nhau nhằm bảo vệ cả những cỗ máy xăng lẫn máy dầu.

  @Vua,
  Thằng VNE đã giả nhời rồi đấy. Tăng giá bâu nhiêu cũng được vấn đề là sự tăng giá đó đã bao hàm thuế giá trị gia tăng trong đó chưa.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 14:30

   Ừa. Quầnchúng Lừa ngu trên cả súcvật. Dân ngu mà quan đéo biết lợidụng thì quan còn ngu hơn.

 27. #49 by Gia_lamcam on 2010/05/17 - 14:03

  Thếthì Cẩm Hói dán mẹ ảnh vầu đây cho nhanh.@Dốt Tướng
  Dán ảnh là dán thế nầu? Anh biết điếu.
  Thường khi, muốn bốt một ảnh, anh phẩy đao nó về máy anh, rùi thì khi bốt còm, anh lại phẩy chèn ảnh ấy từ máy anh lên chỗ khỉ mẹ nầu đó trên net… lằng nhằng bỏ mẹ!
  Hắn chỉ anh cái.
  Mẹ, trình vi tính anh phọt phẹt, chán điếu chịu!
  @Rô Xinh Yêu: em đáng yêu quá chời.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 14:24

   Nếu dùng FireFox, thì kích chuột phải vầu cái hình muốn coi, rùi chọn “Copy Image Location” để cốp địachỉ hình.

    

   Nếu dùng IE, thì vưỡn kích chuột phải vầu hình, dưng bôiđen phần “Properties”, bấm CTRL+C để cốp địachỉ hình.

    

   Thếrùi mang qua đây bết cái địachỉ hình vầu bài. Hoặc xịn như em Rô thì chọn cái biểutượng chèn ảnh ý, rùi bết địachỉ hình vầu.

    

    

 28. #51 by otocu on 2010/05/17 - 14:06

  Ở Lừa, lãnh tụ không biết mần kinh tế vĩ mô thì chúng mần cái chi??? Hoang mang quá? Nhẽ chúng đi buôn BĐS, võ khí và dự án?

  Mà thế giới này, chẳng đâu lắm tin đồn như Lừa. Địt mẹ chúng, cứ online, bật TV, mở đài, ra đường là có tin đồn. TƯ tài mỗi chuyện đó. Giờ thiếu tin đồn, ở Lừa nhạt như nước ốc.

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 14:27

    

   Một khóa mần quan có 5 năm bọ. Một ghế quan tuyền phải bạc Chục Tỷ (trẹo Tơn).

    

   Địtmẹ chi mua ghế đắtđỏ thế thì phải bùđắp khẩntrương trong thờigian ngồi ghế, chứ còn nghĩ ra cái buồi ý mà vĩmô vĩmô.

 29. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 14:18

   

  Thuế uýnh trên đầu Lừa cao hơn bấtcứ quốcgia nầu Trung Tướng biết, và cao hơn bấtcứ thời nầu Trung Tướng biết, kểcả thời mà Ông Cụ môtả trong Tuyênngôn Độclập “Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng”.

   

  Xét một giađình thịdân Lừa trungbình tại một thànhphố Lừa trungbình nhế.

   

  Một tháng một Lừa tiêu quãng 4 trẹo đồng  (đã tính chiasẻ tráchnhiệm mới vợ/chồng rùi đó):

   

  – Ăn 1.5 trẹo

  – Học 200K

  – Thuốcmen chữa bịnh 100K

  – Hànghóa/dịchvụ thiếtyếu phụcvụ đờisống (xàbông, giấychùiđít, cắttóc, vệsinh..) 400K

  – Xiền điện, nước, điệnthoại, nét.. 300K

  – Giaodịch (cướicheo, lễlạt, nhậunhẹt bấtthường..) 300K

  – Xăng 300K

  – Thuê nhà hoặc khấuhao nhà (nếu đã có nhà riêng do thừakế, hoặc đã mua) 500K

  – Khấuhao các vậtdụng trong nhà (xemáy, tivi, tủlạnh..) 500K

   

  Tổng chiphí quãng 4 trẹo Ông Cụ một tháng.

   

  Thằng Lừa nầu tiêu ít hơn 4T quả thiêntài, hoặc nó quên mẹ tính các khoản vôhình như khấuhao..

   

  Trong 4 trẹo ý, xiền thuế chiếm quãng 18%, bằng 700K.

   

  Consố nầy quả là kinhhoàng nếu so mới các nước trong khuvực hoặc trên thếgiới. Tỉnhư ở Singapore nủitiếng đắtđỏ, là 8%, ở Mã 6%.

   

  Tuy thuế Lừa nộp nhiều thế, dưng đaphần là loại giánthu (tứclà thu qua bọn bán hànghóa dịchvụ như VAT, TTĐB..), nên Lừa cứ tưởng mình đéo phải đóng loại thuế nầu.

   

  Chonên thưa các đồngchí. Các đồngchí đéo phải ngượng khi trốn thuế. Địtmẹ các đồngchí dù có đéo đóng thuế thunhập cánhân, thì các đồngchí cũng mất mẹ nó ít nhất 18% thunhập cho trungương rùi.

 30. #54 by otocu on 2010/05/17 - 14:32

  Mịa thằng phản động, đồ chó @Tên mờ

  Lại có 1 thằng óc chó vầu quán rồi. Công cuộc khai sáng của TT tuy vất vả nhưng hiệu quả rồi đấy. Mỗi ngày càng nhiều tên dư vậy vào càng tốt. Tuy nhiên, loại này không cần TT phải chửi, để chi bộ đổ cứt vào óc nó cho ngấm đã.

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 14:43

   Đéo hiểu sâu càng nhiều HVB vầu Quán chưởi thì Trung Tướng càng phê. Hay mình bị hộichứng bạodâm nhể.

 31. #56 by Đại Nguyên Soái on 2010/05/17 - 14:33

  TT chỉ như kít. Chỉ thế thì bố ai mà làm được

  Bác già hói vầu theo link coi thử coi hiểu không, ở đây hướng dẫn hay lắm đó, hehehe
 32. #57 by phangamam on 2010/05/17 - 15:58

  Cô xóa hết Temporary Files đi, rùi vầu lại@TT

  Vưỡn đéo được, chán đéo .

  Buồn đọng bựa

  • #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 20:38

   Thếthì đao cái FireFox hay Google Chrome về chạy thử coi.

 33. #59 by EURO on 2010/05/17 - 16:29

  Vưỡn đéo được, chán đéo – đơn giản nhất đồng chí cứ vầu bằng firefox là okie.

  @ Cẩm già hói yêu, em có bốt cái còm dài thoàng hướngdẫn chitiết anh cách bốthình mà thằng yahoo khốnnạn nó nuốt mất tiêu rùi, để rảnh hơn em phổcập lại cho anh chứ TT hướngdẫn xóamù kiểu đó thì bố ai mà hiểu, Tidiên để đơngiản nhất anh cứ click chuột phải vầu những hình đã up lênmạng như blog, báo online… copy- paste như với vănbản thường thôi nha. Thao tác này anh xài IE ha. Tý rảnh hơn em chỉ anh cách up hình từ máy vầu album rùi dán vầu còm sao cho dễhiểu nhất nha.

  @ All chi bộ và TT yêu, qua nhà em nghía Địađạo CủChi 3 em mới bốt ha, mời thậtlòng chứ không đơnthuần là để câuviu không đâu đấy nhá.

 34. #61 by Hà Mã on 2010/05/17 - 17:24

  Thằng bựa nói về vàng mã ngu vãi lồn.

   

  Thế đéo nào là đủ? Có thằng cắn thuốc lắc nửa viên phê vật vã, có thằng 3 viên chưa thấy gì.

   

  Hay như đủ thì thằng bựa mặc mẹ cái áo May10 cũng được sao phải đú Gio Va Nì làm lồn gì.

   

  Đốt vàng mã lại sinh ra được một ngành dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm cho thằng khác. Còn thằng nào đú kệ mẹ nó, đéo ảnh hưởng đến tổng thể xã hội là được.

   

  Địt mẹ bựa dắm.

  • #62 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 20:35

   À cô Mã bầnnông mới đi Hồng Kông online về đấy hử? Học được cái gì mới chưa ta mà nói nghe thúi dữ vậy ta?

    

   Lại quay lại lýthuyết “Bố mầy có xiền thì bố mầy tiêu gì mặcmẹ bố mầy” phải hông? Mớicả “Bố mầy đónggóp bâunhiêu GDP kêu cái đầubuồi” phải hông?

    

   Địtmẹ tưduy kinhtế mới có ngần ý thì vác Uây Tầu ra đầu đường mà đón khách.

    

   Hehe mà cô biết cả Giồ Va Nì cơ à? Hóng ai đấy? Con ý chạy ngon hông ta?

 35. #63 by microwavepointtopoint on 2010/05/17 - 18:07

  Đề nghị tên Tướng bựa mở thêm khoang “Thể thao bựa” đê. Sắp Guốc cắp rồi, đảm bảo vìu lên ầm ầm, đéo cần phải nghĩ mưu hèn câu nữa.

  • #64 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 20:40

   Nhấttrí. Hay là cho luôn vầu Cống Bựa hoặc Quán Bựa? Vì Trung Tướng trót để Mụclục ở cuốicùng, giờ mở khoang nữa nó lại nằm sau Mụclục thì không phê.

 36. #65 by microwavepointtopoint on 2010/05/17 - 18:14

  @Thằng Mã

  Địt mẹ mày nói như con củ cặc. Đúng là đồ bần nông to mồm lỗ đít. Mày có hiểu cái cặc gì về Kinh tế không mà nói thế, mày có biết cái gì gọi là “Lợi ích cận biên giảm dần” không? Địt mẹ mày đéo biên được vài câu về cái ấy thì câm mẹ mày mồm đi.

 37. #67 by Hà Mã on 2010/05/17 - 19:09

  Vụ lát đá bờ hồ, địt mẹ bựa dắm phát nữa.

   

  Nếu cái nền gạch còn đẹp trong 10 năm nữa thì lột lên làm lồn gì trong khi quá nhiều việc khẩn cấp khác đang cần 50 tỷ? Hả thằng bựa ngu?

   

  Địt mẹ chi bộ lồn.

  • #68 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 20:48

   Thếthì cô đi hỏi các bạn Bê Xê Tê ý. Cái nhà quốchội còn ngon, dùng được 50 năm nữa đéo phải nghĩ, mà tựdưng đập mẹ đi xây cái mới làm đéo gì. Mà xây mất bâunhiêu lần 50 tỷ cô biết hông?

    

   Đầuóc bằng nớ mà dám vầu Quán Bựa thì cũng đáng khen thật. Cốgắng lên cô.

    

   Địtmẹ mấy thằng lỗđít để yên thì Tinh Hoa có cái vỉa hồ ngon mà đi dạo. Giờ kêu lắm Trungương nó dừng mẹ lại, đéo biết xiền đó vứt đâu rùi. Đàng đéo nầu thì cũng đéo có bịnhviện hay trườnghọc nầu được xây bằng xiền ý.

 38. #69 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/17 - 19:12

  Nghe tý lãngmạn đi chibộ ơi.

  And in Mott street in July

  When I hear those seabirds cry

  I hold the child

  The child in the man

  The clild that we leave behind

 39. #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 20:54

  Cô Mã có đủ hai đặctrưng cơbản của bầnnông điểnhình:

  1- Gato

  2- Đầnđộn

   

  Giờ bầnnông Lừa mà không có 2 điểm mạnh ý thì chán lắm nhở.

   

  Vầu mục Bạn Đọc của bọn VNE, DanChi, VNN phò, thì 99.99% bọn ở trỏng là ychang cô Mã. Vui như đạihội đảng.

   

 40. #71 by Hà Mã on 2010/05/17 - 21:00

  Bựa dắm có phân biệt được nhà QH mới và cái hội trường cũ khác nhau dư nào không? Địt mẹ bựa dắm.

  À hỏi thằng ngu lâu phát nữa, về kinh tế thì có nên cho chơi phò với đánh bạc thu thuế không?

  • #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 21:28

   Tinh Hoa thì đéo ai lại quantâm kỹ đến dững thứ bầnnông như quả nhà quốchội phò.

    

   Tinhiên cũng biết là quả nhà quốchội cũ vưỡn ngon, chỉ xấu thôi. Nhà đó xây hồi 196x bởi tuyền lính Sô Liên, chấtlượng ngon vôđối. Địtmẹ lúc phá mà vữa của nó còn rắn như đá tảng ý.

    

   Hai câu hỏi của cô, thì nếu đã vầu Quán Bựa thì biết mẹ câu giảnhời rùi còn gì?

    

   Trên thựctế Uýnh Bạc đã được cấp phép đầutư tựdo, chỉ cấm quảngcấu tiếpthị PR nàykia thôi. Hầunhư tấtcả các kháchsạn 5 sao đều có sòng bạc, có nạp thuế TTĐB đoànghoàng.

    

   Chơi Phò về nguyêntắc thì không có giấy phép so far, dưng trên thựctế chỉ cần chi khoảng 10 trẹo/tháng (tùy vùng) là mở một xới phò dưới 5 phòng vôtư và đéo thằng nầu dám phá. Nếu xới phò 10-20 phòng thì giá bổ cho mỗi phòng sẽ rẻ hơn chút.

    

   10 trẹo đó là xiền sạch có phiếuthu đoànghoàng chứ đéo phải xiền lót tay dưới bàn đâu nhế, gọi là Xiền Ủng Hộ và/hoặc Xiền Quỹ Anninh (tùy vùng). Chứ xiền bửn thì lại có các mức khác nhau tùytheo doanhthu.

 41. #73 by bolaonhamnhi on 2010/05/17 - 21:04

  Địt cụ chi bộ !

  Chưởi phát cho ngọt giọng!

  Vụ GMT+8 ngon như lồn non, đéo phẩy TW không biết nhưng đéo thằng nào dám chịu trách nhiệm.

   

  • #74 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 21:34

    

    

   Có cái gì mà phải chịu tráchnhiệm? Mã Sinh kinhđộ của nó đều bé hơn Lừa, mà nó dùng được tạisâu Lừa không?

    

   Có nhiều vụ TW biết dưng đéo mần vì đéo có sơmúi. Dưng vụ nầy thì nó đéo biết thật. Thằng cóhọc biết tíchút thì đéo quantâm và cũng đéo nói ra, nên coi như đéo biết nốt.

 42. #75 by Phang_Phập on 2010/05/17 - 21:43

  @Trung tướng: TT tính kiểu lồn gì mà ra thuế dân Vịt phải chịu là 18%, đéo tính được. Tính cụ tỷ phát xem TT ơi.

  • #76 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/18 - 06:42

   Đưa hết các hạngmục ra rùi, tự lọc trong đó mà tính. Đéo gì lười thế nhở.

 43. #77 by bolaonhamnhi on 2010/05/17 - 21:49

  @ TT

  Chịu trách nhiệm ở đây là nói đến cái bọn biết tí chút dưng đéo dám nghĩ dám làm ấy.

  Bởi bỏn mường tượng đổi múi giờ là phẩy kéo theo bao nhiêu thứ rồi hoảng hết cả lồn lên, đéo dám nghĩ tiếp nữa, dẹp mẹ đi cho nhanh.

  • #78 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/18 - 06:43

   Kéo theo cái đéo gì? Vặn mỗi đồnghồ phát là xong. Bọn Khoaitây năm nầu cũng mần 2 lần. Kéo kéo cái dắm gì.

 44. #79 by daidao on 2010/05/17 - 21:52

   Địt con mẹ thằng yahoo

 45. #80 by binh si yeu h2O on 2010/05/17 - 21:53

  chi bộ giải trí chút rồi dis bọp tiếp . bài hát : hát vang rằng anh vinh ngu vl

  <object width=”480″ height=”385″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/A7iEWxPR3WU&hl=en_US&fs=1&amp;”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/A7iEWxPR3WU&hl=en_US&fs=1&” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”480″ height=”385″></embed></object>

   

  • #81 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/18 - 06:44

   Gato vãi đái. Đúng là chỉ bọn bầnnông mới nghĩ ra dững nhời hát khắm như thế.

 46. #82 by daidao on 2010/05/17 - 21:57

   Địt mẹ, post thì nó nuốt mẹ mất, chửi thì nó cứ lên ầm ầm. Hãm lìn thế là cùng.

 47. #83 by hùng hục on 2010/05/17 - 22:27

  Tinh Hoa thì đéo ai lại quantâm kỹ đến dững thứ bầnnông như quả nhà quốchội phò.@bựa


  thấy thằng bựa chửi cô Mã ghê quá anh vào ỉa 1 bãi cho xôm quán, hỉ!

  1. địt mẹ bựa mày định khai sáng ai? khai sáng ai, hử? (bắt chước giọng một thằng nào đó!). Địt pẹ thằng nầu thì cũng có phần bần nông phần tinh hoa chớ, địt pẹ anh mà tinh hoa tuyền bộ hoặc bần nông tuyền bộ thì đã đéo vào đây hóng hớt (tinh hoa tuyền bộ thì cần đéo khai sáng, mà bần nông tuyền bộ đéo thằng nầu chịu được quán bựa). Thế cho nên gặp bần nông anh nghĩ mầy phẩy thuyết giảng cho nó đỡ bần nông đi, chưởi làm đéo gì phí sức!

  2. vướn đề kinh tế phức tạp anh đéo biết mẹ, nên đéo càm ràm giề, chỉ hóng hớt ‘với tinh thần giao lưu học hỏi’ thôi! nghe quả đổi múi giờ cũng có lý bỏ mẹ. cơ mà anh thấy thằng bựa ný nuận quả vỉa hè đéo ổn. quả vỉa hè mới bỏ mẹ, tự nhiên đào lên thay mới làm đéo? vỉa hè cũ Tinh hoa đéo đi dạo được à? việc thay vỉa mới có ý nghĩa đéo gì với kinh tế vỹ mô không? quả nhà cuốc hội vưỡn tốt dưng hơi xấu thì thay cũng được, mà không thay có sao không, có ảnh hưởng đéo gì đến kinh tế vỹ mô không?

  đấy về vướn đề kinh tế vỹ mô anh bần nông thế đấy, địt pẹ thằng bựa khai sáng coi cái!
  • #84 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/18 - 06:47

   Vỉa hè thì đéo dính gì đến vĩmô. Xây 10 năm rùi. Còn dùng được, dưng nhântiện Đại Lễ thay cũng được rùi.

    

   Vướnđề nhỏ thế mà bắt Trung Tướng lảinhải mãi là sâu nhở? Khaisáng cái đầubuồi gì mà phải vác đèn bin dọi vầu từng nhà thế?

 48. #85 by hùng hục on 2010/05/17 - 22:34

  gato nhẽ gào to???

 49. #87 by hùng hục on 2010/05/17 - 22:45

  ờ mà công nhận quán bựa có gây nghiện nhá. Hôm nào đéo vào là ỉa đéo ngon!

 50. #88 by hùng hục on 2010/05/17 - 22:47

  các chú thế đéo nào ý nhẩy, anh ỉa phát nào được phát đấy!