Re: GMT+8 (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

(2) Trăm Năm Giờ Mã

Bigiờ Trung Tướng truyxét lịchsử giờgiấc Malaysia, một Ông Hổ Á Châu đã được khenngợi, GDP-per-capita 2009 quãng 15,000 Ông Tơn, hạng 77/227 Thếgiới (*).

Liênbang Malaysia, Trung Tướng kêu Bọn Mã, thànhlập 1963 bởi bốn thằng: Malaya (Tây Mã, gồm 11 bang độclập), Singapore (Tân Gia Ba), Sarawak (Tây Đông Mã), và Sabah (Đông Đông Mã).

Năm 1965 thằng Singapore lykhai sống riêng. Ỉa vầu nó không nói nữa. Bọn Mã còn 13 bang.

Hai thằng Đông Mã, Sarawak và Sabah, nhớn nhất và nhớn nhì trong 13 thằng bang Mã, tọa cách Tây Mã cả ngàn câylômếch qua bể Nam Tầu, chung đất đảo Borneo với Brunei và Indonesia, diệntích gấp đôi dưng dâncư bằng phầntư thằng Tây Mã (Sarawak 2.5 trẹo, Sabah 2.5 trẹo, tuyền Mã 26 trẹo Ông Ngựa), thuậnlợi mọi nhẽ.

Chibộ hìnhdung, Sarawak Sabah dânsố đều ngang thằng Đồng Nai mình, dưng rộng hơn 20 & 12 lần.

Tàinguyên thiênnhiên hai thằng Đông Mã cũng vượttrội Tây Mã, và chả kém Brunei. Dầumỏ khíđốt vươnvươn đủ hết. Hang Deer Sarawak lẫylừng với lớp cứt dơi dầy tới 400 phít trữlượng 40 trẹo tấn đéo thèm đào bán, để bẩuvệ bầy dơi 3 trẹo ông độcnhất Quảđất vạn năm lủnglẳng.

Cứt dơi mần đéo? Mần thuốcnổ chứ đéo. Brunei giầu nhờ món mỏn trướckhi pháthiện Dầu & Khí. Sarawak và Sabah cũng từng thuộc Brunei nhiều trăm năm.

Trung Tướng kể hai thằng Đông Mã mần đéo?

Mời chibộ coi tàiliệu kinhtế nầy thằng Sarawak:

Kỹ chưa? Mọi nhẽ thuậnlợi, dưng Sarawak pháttriển ra đéo. GDP bìnhquân xêmxêm Liênbang. Tăngtrưởng luôn thấp hơn Liênbang (trừ quả độtbiến năm 2000 và đôi quả khác). Các năm 1988, 1992, 1996 tăngtrưởng âm nặng, khi Liênbang vọt 10-13%.

Thằng Sabah hơn thằng Sarawak chút, dưng cũng chẳng bõ tiềmnăng.

Tạisâu kèn to mà chết đói?

Tại Đông Mã xài giờ chậm đấy.

Kinhđộ Đông Mã quanh quãng 115oE, giống Hongkong.

Bỏn xài giờ GMT+8, giống Hongkong, giống Tây Mã.

Dưng Hongkong ở Bắc Báncầu, lại là xứ Đãpháttriển (**). Tây Mã thì cách hẳn một múigiờ.

Nên Đông Mã đìđẹt đéo đỡ nủi. Thứcdậy muộn, làm muộn, nghỉ muộn. Giời tối sớm. Mỗi ngày phí mẹ một tiếng hưởng nắng. Đéo đỡ nủi.

Ngược hai thằng Đông Mã, thằng Tây Mã phi như Ferrari, đủn kinhtế Mã phì như heo.

Có giaiđoạn Tây Mã khá ìạch, 194x tới 197x. Ba mươi năm tăngtrưởng chỉ 40%.

Bởi dững năm nẳm nó xài giờ GMT+7:30, dở voi dở kiến.

Từ 1982 tuyền Mã xài giờ GMT+8, dù Tây Mã nằm múigiờ 7, Đông Mã múigiờ 8.

Lượcsử Trăm Năm Giờ Mã nè:

– Until 1880 xài giờ lẻ GMT+6:46:48, đúng chuẩn giờ Kuala Lumpur Kinhđô Nhọnhem.

– 1880-1905 xài giờ lẻ GMT+6:55:24, chung giờ thằng Singapore.

– 1905-1933 xài giờ chẵn GMT+7, giống Lừa, bắtchước Lừa hehe.

– 1933-1941 lại xài giờ lẻ GMT+7:20, không rõ mụcđích gì.

– 1941-1942 điềuchỉnh xài giờ lẻ GMT+7:30, thêm nhõn 10 phút.

– 1942-1945 xài giờ Nhật Quânphiệt GMT+9, giống Lừa, bắtchước Lừa hehe.

– 1945-1982 quayvề xài giờ lẻ GMT+7:30.

– Since 1982 xài giờ ngon GMT+8.

(3) Kinhnghiệm Khác

Lýdo thằng Singapore xài giờ GMT+8 đây:

http://www.math.nus.edu.sg/aslaksen/teaching/timezone.html

Thấy chưa? Ápdụng Daylight Saving kíchthích kinhtế chứ đéo.

Tươngtự, thằng Nam Hàn chọn xài giờ nhanh GMT+9, bằng giờ Nhật, xiền phất nhanh như Nhật.

Khản mẹ cổ. GMT+8 FOR LUAS OR DIE NOW MEN.

(@2010)

(*) GDP-per-capita (PPP) Lừa 2009 quãng 3,000 Ông Tơn, hạng 165/227 Thếgiới.

(**) Bắc Báncầu Daylight Time dài hơn Xíchđạo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Truyxét: Review (Truy xét).
– Lịchsử: History (Lịch sử).
– Giờgiấc: Time (Giờ giấc).
– Khenngợi: Praise (Khen ngợi).
– Thếgiới: World (Thế giới).
– Liênbang: Federation (Liên bang).
– Thànhlập: Establish (Thành lập).
– Độclập: Independent (Độc lập).
– Lykhai: Quit (Ly khai).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Diệntích: Area (Diện tích).
– Dâncư: Residents (Dân cư).
– Phầntư: Quarter (Phần tư).
– Thuậnlợi: Advantage (Thuận lợi).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Hìnhdung: Imagine (Hình dung).
– Dânsố: Population (Dân số).
– Tàinguyên: Resources (Tài nguyên).
– Thiênnhiên: Natural (Thiên nhiên).
– Vượttrội: Exceed (Vượt trội).
– Dầumỏ: Oil (Dầu mỏ).
– Khíđốt: Gas (Khí đốt).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Lẫylừng: Formidable (Lẫy lừng).
– Trữlượng: Reserve (Trữ lượng).
– Bẩuvệ: Protect (Bẩu vệ).
– Độcnhất: Unique (Độc nhất).
– Quảđất: The earth (Quả đất).
– Lủnglẳng: Pendent (Lủng lẳng).
– Thuốcnổ: Explosive (Thuốc nổ).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Pháthiện: Detecting (Phát hiện).
– Tàiliệu: Document (Tài liệu).
– Kinhtế: Economic (Kinh tế).
– Pháttriển: Develop (Phát triển).
– Bìnhquân: Average (Bình quân).
– Xêmxêm: Same (Xêm xêm).
– Tăngtrưởng: Growth (Tăng trưởng).
– Độtbiến: Mutation (Đột biến).
– Tiềmnăng: Potential (Tiềm năng).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Kinhđộ: Longitude (Kinh độ).
– Báncầu: Hemispheres (Bán cầu).
– Đãpháttriển: Developed (Đã phát triển).
– Múigiờ: Timezone (Múi giờ).
– Đìđẹt: Weakly (Đì đẹt).
– Thứcdậy: Waking up (Thức dậy).
– Giaiđoạn: Stage (Giai đoạn).
– Ìạch: Gawk (Ì ạch).
– Lượcsử: History (Lược sử).
– Kinhđô: Capital (Kinh đô).
– Nhọnhem: Dirty (Nhọ nhem).
– Bắtchước: Mimicking (Bắt chước).
– Hehe: Hey (He he).
– Mụcđích: Purpose (Mục đích).
– Điềuchỉnh: Adjust (Điều chỉnh).
– Quânphiệt: Militarism (Quân phiệt).
– Quayvề: Get back (Quay về).
– Kinhnghiệm: Experience (Kinh nghiệm).
– Lýdo: Reason (Lý do).
– Kíchthích: Stimulate (Kích thích).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Xíchđạo: Equator (Xích đạo). 1. #1 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/16 - 01:16

  Ẻm có bồ người Nhật được ba năm mẹ Trung Tướng ạ, theo lời ẻm là “rich, good in moral and good looking” rùi “nothing more to require.

  Tuyệt quá tuyệt còn đéo?

  Ông Loser đã bị Offcially Rejected.

  God Bless Ẻm và Con Ẻm Sau Nầy.

 2. #3 by ti.lai@ymail.com on 2010/05/16 - 08:12

  địt mẹ, số má lằng nhằng, nhức cái đầu nhức cái đít, đéo hiểu cặcdái chi mô, rõ là thằng mọi bần nông lõ cặc. Ti diên, anh tin lời thằng k tướng cho nó nhanh. địt mẹ, chừng nào mấy thằng to mới noi gương anh mà vâng lời thằng k tướng hé? 

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 10:56

   Ừa thế cũng là tốt. Dưng mà nếu cô hiểu vướnđề thì còn tốt hơn.

 3. #5 by Lqa on 2010/05/16 - 09:34

  Tấtnhiên, đéo baogiờ muộn, nếu muốn!

  Bẩuthủ  là đạođức , là vănminh mẹ! Nếu vănminh sao cửa cứ đóng imỉm mãi đến 198x(X>5) mới bắt đầu hehé ra để ánh sáng lọt vào? Vì thế, bâygiờ bị cớm nắng mẹ!

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 10:58

   Bigiờ Xứ Lừa như thằng cửi truồng ra chợ buôn hàng xén ý.

    

   Làm đéo gì cũng sợ nhàta cười, làm đéo gì cũng lo bị thằng khác chê, nghe bọn xungquanh nói đéo gì cũng nghĩ nó chưởi mình.

 4. #7 by otocu on 2010/05/16 - 09:52

  Xem bảng kê mới biết Lừa ta đang ngự gần đỉnh cao ở khoảng 165/227.Theo Đảng sáng ngời phấn đấu bao niên nữa để tụt lùi vào top hundred hay quãng trên 10.000( kể cả khi cả thế giới ngủ)? Vẫn biết muốn đi lên cần nhiều yếu tố dưng đủi giờ thành GMT + 8 hoàn toàn là việc trong tầm tay. Ôi địt mẹ bỏn. Ta ước mơ vật vã, chúng vưỡn dửng dưng.

  @TT : Từ dính thực sự khoa học dưng với phần mềm dư này rất khó biên.

 5. #9 by otocu on 2010/05/16 - 10:18

  Ơ xứ Lừa mùa hè khá dài, nhất là trong Nam. Vậy nên hiện giờ ta đang phí phạm khoảng 2 tiếng buổi sáng. 6h trời đã sáng trưng. Lại phải nhắc lần nữa GMT + 8 rất đúng.

  Mọi thứ tiết kiệm, suy cho cùng đều là tiết kiệm thời gian. Các giáo trình triết học, kinh tế Lừa đều có nói thế mà sao bỏn đéo thực hiện nhỉ? Tổ sư bọn lý thuyết suông.

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 11:03

   Bỏn trót tiêudiệt Ngụy rùi nên giờ dùng lại hàng của Ngụy thì ngượng. Địtmẹ gọi là nghèo mà sĩ đó.

 6. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 10:53

  Ôi địtmẹ chibộ ỉa vầu dững vướnđề họcthuật vĩmô nhể. Địtmẹ chỉ thích nghe chiện phiếm cướp giết hiếp địt chém ba xu lá cải thôi nhể? Bikịch quá.

   

  Tinhhoa còn thế thì bầnnông ra sâu ra sâu? Xứ Lừa sẽ đéo bâugiờ thượngđẳng sâu?

   

  Địtmẹ hay Trung Tướng biên như đầubuồi đéo nuốt được? Nếu thế thì cũng phải cho ýkiến chứ có ai khâu mõm đéo đâu.

   

  Địtmẹ nản quá. Chừngnầu chibộ háhốc mồm nghe chiện kinhtế triếthọc, đọc sách tàichính côngnghệ như đọc tiểuthiết diễmtình.. thì mới mong có sự thayđủi về chất của một xãhội Lừa chớm tiếnbộ.

   

  Địtmẹ may mà Trung Tướng chưa bốt các tiểuluận Triếthọc Thẩmmỹhọc Phântâmhọc, hoặc trìnhbầy các vướnđề Kinhtế khó nhằn như Cáncân Thươngmại, Lạmphát, Marketing..

   

  Ôi cáiđịtmẹ Xứ Lừa buồn của Ông Cụ.

   

 7. #12 by Gia_lamcam on 2010/05/16 - 11:06

  Nầy thì GMT+7,
  Nầy thì GMT+8,
  Nầy thì … ông phá sập!:
  …trong mấy tháng qua, bộ phận kĩ thuật của “ta” đã “phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu”.
  Thế nầy thì có phuồi mà Dê Mờ Tê cộng mấy cả trừ!
  Anh vưỡn vote cho Dốt Tướng GMT+8 nha.

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 11:14

   Đấy là nhỡ mồm rùi. Thểnầu thằng thẳng cũng bị đì ra bã.

    

   Quanlại Lừa nhà mình lắm lúc nhỡ mồm rất là đángyêu.

 8. #14 by ba0gia on 2010/05/16 - 11:10

  địt mẹ thằng tướng, mặc định đã là lừa thì tuyền bần nông lỗ đít. Mày phải kiên nhẫn chứ, mặc dù bọn lãnh đạo lỗ đít có ỉa vào mớ lý luận của mày thì cũng còn có nhữg thành phần tin tin nhờ mày mà hiểu ra bản thân bọn bỏn chính là lừa lỗ đít. Địt mẹ chi bộ.

 9. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 11:10

  Nếu xét vướnđề múigiờ trên khíacạnh tâmlinh thì cũng rất cần nói.

   

  Trong vănhóa Lừa (và dững thằng dính đến Tầu) số 7 ứng mới sự xúiquẩy, số 8 ứng mới sự maymắn phátđạt.

   

  Điều ý chẳng có cơsở khoahọc gì cả, dưng trong vôthức nó tácđộng rất mạnh đến các vướnđề cuộcsống.

   

  Tỉnhư xe của Trung Tướng biểnsố 7 nút. Ngay lúc có biển Trung Tướng đã nghĩ nó đéo ra gì, thế nên chỉ nhằmnhằm tìm cách bán nó đi sắm con khác biển khác. Cứvậy mà con xe ý tựdưng hãmlìn, phải bán giá rẻ, rùi khi nó sang tay thằng chủ sau cũng vưỡn thế.

   

  Nghĩa là số 7 nó vận mẹ vầu sự đenđủi đéo đỡ được.

 10. #17 by ba0gia on 2010/05/16 - 11:13

  yahu mặt lồn.

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 11:16

   Nhìn qua cột “Bìnhluận Mới” bên trái thì thấy cồngmăng lên hay chưa, chứ cứ Refresh thì nó lại phọt ra một cồngmăng thừa đấy Già Hói ạ.

    

 11. #19 by otocu on 2010/05/16 - 11:25

  Hôm nay chủ nhật, chi bộ nghỉ ngơi nên chưa vào thôi, tên Tướng vội vàng làm gì?

  Kinh tế là chủ đề cực hấp dẫn, sớm muộn các Bựa viên sẽ thích thôi.

 12. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 11:49

  Địtmẹ tựdưng hôm nay đéo có xe nên sáng Chúanhật ngồi nhà địtcụ chibộ mặtlìn hãmdắm.

   

  Thôi chầu các đồngchí Trung Tướng đi phòphạch đây. Địt bà các đồngchí, khaisáng chậm như táobón thếnầy, đéo bâugiờ mới biết đến Kant, Freud, Calvin..

   

   

 13. #22 by Cocacola on 2010/05/16 - 11:57

  Triếthọc Thẩmmỹhọc Phântâmhọc, hoặc trìnhbầy các vướnđề Kinhtế khó nhằn như Cáncân Thươngmại, Lạmphát, Marketing.. @TT

  Mấy món này anh cũng từng đọc qua nhưng hỡi ôi đem nói với ai bây giờ ! Kua gái mà nói thứ này, họa nó bẩu mình hâm. Chỉ có món Phân tâm học họa chăng còn ứng dụng vào đoán tâm lý gái để cưa thì còn cóthể xài được chút chút!

  Kinh tế vi mô, vĩ mô … áp dụng vào chỉ chỏ gái đánh chứng khoán, chơi vàng … ở Lừa coi chừng thua sạch! Mẹ, kinh tế Lừa có vận hành giống con giáp nầu đâu mà ứng dụng khoa học Made in Người!

   

  Chuyện G+8 thôi vầy ! Nếu trong vòng 5 năm mà chung ương Lừa hiện tại còn ngồi và chịu nghe lời mầy! Anh sẽ mua vé máy bay khứ hồi phi thẳng ra Thủ đô rủ mầy đi đập phò cẳng dài một chuyến được không? Hàng họ mầy lo, kinh phí cho hai thằng, anh chịu. Tức nhiên tiền bo và tiền bao (caosu) thì không thể bao cấp rồi ! Nhể !

   

  Còn ngược lại chung ương đéo chịu nghe nhời chú cho đến lúc bỏn go away là coi như anh thắng độ. Bữa nầu ra thủ đô là anh benefited ngược lại by chú nhớ!

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 21:09

   Lả rakèo thế thì đéo ai bắtđộ mới Lả.

    

   Còn chiện vĩmô nàykia, đéo hiểu sâu gái của Trung Tướng đứa nầu cũng thích hóng. Hay bọn bỏn giảvờ?

 14. #24 by EURO on 2010/05/16 - 12:28

  Chỉ có món Phân tâm học họa chăng còn ứng dụng vào đoán tâm lý gái để cưa thì còn cóthể xài được chút chút!

  Hehe, hôm qua có một Côbé nầu đó lalàng lên là Em ghét anh Cola đó, vôtình em ngiá đựoc. Còlả muốn em đưa dẫnchứng không?

  @ Tt, sao lại biquan thế, bỏn không tánchiện không có nghĩa là bỏn không chú ý hoặc rút ra một kinhnghiệm nầuđó, tỷ như em qua loạt entry nầy cũng sángra nhiều về vuớn đề đổi cho thờigian sớm hơn 1tiếng thì sẽ  tácđộng tốt thếnầu tới kinhtế vĩmô dù entry nầy em không đónggóp còm. Bàn vê 2kinhtế vĩmô thì phải có đủtầm nên mọingừoi thậntrọng, không chémgió bạtmạng đựoc.

  Tuynhiên em chỉ lưu ý TT thế nầy: Công khó của TT sẽ không bâugiờ là côngcốc, dù chỉ để 1 cánhân như Rôxinh ngộ ra đựoc một điềugìđó thôi, đượckhông TT yêu?

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 21:11

   Úixời chỉ có một em thích thế thì PM riêng mới em cho nhanh.

 15. #26 by toi_vua on 2010/05/16 - 13:13

  Viva GMT+8, đả đảo GMT+7!

  Đề nghị quốc hội thuê chính phủ Mã  điều hành đất nước Lừa.
 16. #28 by Cocacola on 2010/05/16 - 13:53

  @Rô: Ừa ừa, khi gái bẩu gái ghét anh thì gái luôn nói thật! Còn gái mà bẩu thương anh là tuyền nói dối không đấy em! Bi kịch lắm em à!

 17. #29 by minhhuong on 2010/05/16 - 13:56

  Há há há, thế TT tưởng là chỉ có các vấn đề kinhtế khó hiểu thì dân tình nó mới tắc tị chắc ? Kể cả các bài khác, đa phần cũng hiểu đéo í, tuyền là hóng hớt ở còm để vỡ vạc thì có.

  Ví dụ nhãn tiền là vụ danhsách từ dính, cả lũ tưởng là để dậy tiếng anh còn đéo , hí hí hí.

  Còn GMT nầy, ai có khả năng hiểu được thì đã hiểu ngay từ bài đầu tiên nhờ kinh nghiệm thực tiễn từng sống ở nước ngoài hoặc nhờ óc suy luận.

  Để cho dễ hình dung, mục đích mỗi bài trong sê ri GMT nó như sau:

  Bài đầu tiên : suy luận logic vì sao GMT +8 có lợi về kinh tế cho Lừa hơn là GMT +7

  Bài #1 : Pháp chuyển +7 lên +8 cho Lừa chắcchắn đéo phải tự dưng vô cơ, và Ông Cụ chuyển từ +8 sang +7 chắc chắn đéo phải vì ý nghĩa kinhtế.

  Bài #2 : Đéo suy luận xuông dư bài đầu, lần này chứng minh bằng số liệu cụ tỉ tại Mã (cùng khu vực với Lừa) : vùng Sarawak tiềm năng kinh tế hơn hẳn Sabah dưng vì dùng múi giờ không phù hợp mà kết quả là Sarawak phát triển kém hẳn.

   

  Vậy ai nghi ngờ suy luận ở bài đầu tiên, cho rằng không cần đổi vì 1 ngày vẫn 24 tiếng vưn vưn, thì xem chứng minh số liệu cụ thể ở bài #2.

  Dưng chắc chả ai thắc mắc gì vụ «GMT+8 sang GMT+7 của Ông Cụ là đéo vì lợi ích kinhtế » đâu nhở, há há há.

 18. #31 by otocu on 2010/05/16 - 15:52

  Hố hố, tên Tướng dỗi. Tuy nhiên lỗi 1 phần do hắn. Khai sáng đương nhiên kèm định hướng. Nửa năm nay hắn chẳng biên bài về kinh tế, giờ chi bộ hơi bối rối. Nhẽ thường mờ.

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 21:14

   Ơ địtmẹ cứ phải mần thườngxuyên thì mới bớt bốidối à? Nhẽ dắm đâu thế?

 19. #33 by Hoàng Việt on 2010/05/16 - 16:40

  minhhuong
  13:56 16-05-2010

  Đéo suy luận xuông dư bài đầu, lần này chứng minh bằng số liệu cụ tỉ tại Mã (cùng khu vực với Lừa) : vùng Sarawak tiềm năng kinh tế hơn hẳn Sabah  ,dưng vì dùng múi giờ không phù hợp mà kết quả là Sarawak phát triển kém hẳn.

  ……
  Nói thì ai nói chẳng hay, chẳng đẹp, nhất là những thằng chém gió , nhưng thực tế được hay không nó mới là vấn đề ( nói Ma lai xa xôi làm đéo gì – hố hố chưa có thời gian guc tư liệu đấy ) Quay về với xứ Lừa :

  Hố hố liếm em Hương phát

  Bây h anh thay từ Sarawak=từ Hải phòng & thay từ Sabah = từ Hà nội thì em có động cỡn não bộ kô ?

  vùng Hải phòng tiềm năng kinh tế hơn hẳn Hà nội dưng vì dùng múi giờ không phù hợp mà kết quả là Hải phòng phát triển kém hẳn = > bi kịch nhở ?

  Em nên nhớ một VÙNG kinh tế có phát tiển đc tạo thành bởi nhiều nguyên nhân cấu thành ( dững gì thì tìm hiểu sau ) lấy hiện tượng ngay tại VN để đi tìm nguyên nhân xem sao :
  miền Nam chiếm khoảng > 65% GDP ( riêng SG nộp ngân sách ước 16 Tỷ ông Tơn )

  Một nền Ktế phát triển cái quan trọng nhất là kinh tế đó theo mô hình nào ?


  Chỉ có TW ngu nên mới hít hà chủ thuyết của Marx là đỉnh  và vĩ đại. Chứ tụi tư bản nó đéo cần biết chủ thuyết nào hết, cái gì lợi là nó làm, vậy mà nó rất thành công, thực tế nhìn đất nước và nền kinh tế hùng mạnh của nó, đã chứng minh cho điều này. Nói để mấy kon Lừa đang thủ zâm với chủ nghĩa Marx biết mà phản tỉnh để nguớc nhìn qua cái háng của bựa Bé mà thôi..

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 21:21

   Khắm đúng là đéo biết buồi gì về địalý kinhtế hay chínhtrị kinhtế cả. Haiphong thì có cái lồn gì mà đòi ngang tiềmnăng mới Hanoi?

    

   Còn dạng như Sabah hay Sarawak to ngang phần còn lại của bọn Mã, tàinguyên vượttrội, lại quảnlý theo cơchế bang ynhư bên Mẽo ý, cùng một chếđộ liênbang dưng lại độclập gầnnhư mọi thứ, vì nó ở quá xa Tây Mã.

 20. #35 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/05/16 - 16:42

  Phắckiu TêTê!! Kinhtế đang ngon, hắn mà chuyển lại đói Gà với chơi phò nữa là địt bẹ hắn đấy. Sưtổ vẫn đọc quán đềuđều. Chưa còm vì chưa hiểu lắm thôi. Từtừ rồi hiểu.

  Phắckiu hắn phát nữa. Dỗi dỗi cái dắm. Đọc kinhtế thích bỏmẹ. Btw, cho hỏi phát, nếu chuyển sớm lên 1 tiếng, tantầm mà trời vẫn sáng có lợi cho kinhtế hơn thì sao bọn Hongkong nó ko làm?? Nó pháttriển rồi nhưng mà có lợi thì vẫn mần chứ. Hay là dân nó tiêu xài nhiều quen mẹ rồi nên thêm giờ tiêu xài ko kích thích gì mấy hay không đáng kể nên nó ko làm?? Têtê vào khai sáng sưtổ phát

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 21:53

   Hongkong là xứ vănminh bậc nhất Á Châu, ngay từ năm 1948 nó đã dùng Daylight Saving Time rùi (tứclà xài giờ mềmdẻo theo mụcđích), cho đến 1980 mới dừng.

    

   Nó dừng DLS chắc là có tínhtoán của nó.

    

   Bọn các nước pháttriển nó thế. Đéo phải cứ tăng kinhtế hùnghục là tốt. Tỉnhư đạisuythoái 193x chính là do trướcđó pháttriển quá nóng mà đéo kìmhãm.

    

   Và WW2 là một ơnhuệ để Mẽo và thếgiới thoátkhỏi quả thúcép kinhtế pháttriển ngôngcuồng. Đức phải gây chiến vì kinhtế tăng quá mạnh mà khảnăng đéo moi đâu ra tàinguyên làm nguyênvậtliệu, cũng đéo có thịtrường để tiêuthụ hànghóa, dẫn đến giảmphát nàykia vưnvưn rất hãi.

    

   Giờ để tránh các thứ nguyhiểm như chiếntranh do pháttriển, thì bọn các nước nhớn phải kìmhãm tốcđộ pháttriển, với Mẽo là khoảng 4% năm, bằng các cách khác nhau như điềuchỉnh lãixuất, kíchcầu tiêudùng, tăngcường nhậpkhẩu..

    

   Và việc đủi giờ cho chậm đi cũng có dững tácdụng nhấtđịnh. Bọn Mẽo có 4 múigiờ nên bỏn ápdụng rất linhhoạt.

    

 21. #37 by anh_trai_phot_phet on 2010/05/16 - 17:29

  ·         Ôi địtmẹ chibộ ỉa vầu dững vướnđề họcthuật vĩmô nhể. Địtmẹ chỉ thích nghe chiện phiếm cướp giết hiếp địt chém ba xu lá cải thôi nhể? Bikịch quá.@ TT

  ·         Anh cũng chia sẻ với TT cái tâm trạng này,dưng nếu TT để ý số lượt viu mỗi ngày thì chắc cũng được an ủi. Tidiên những mệnhđề mà TT muốn khai sáng bầnnông Lừa đang là những mâuthuẫn lớn trong xãhội, mâuthuẫn sẽ phát sinh mâuthuẫn và khi mâuthuẫn lên đến caotrào thì ắt sẽ nảy sinh bikịch. Anh sợ khi lốc TT đạt hơn 1 trẹo viu thì bọn nó lại thi nhau đổ cứt vào giống vụ của onlyU,tacke…mấy năm trước. Có con đường káchmệnh nào êm ái hơn không nhể ?

 22. #39 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/16 - 17:33

  Đúng như Việt khắm nói

  vướn đề kinh tế của Lừa cốt lõi là ở bệnh “ái tử thì” – TƯ mắc bệnh ôm mấy cái xác chết hàng trăm năm, thối inh cả roài. ĐÁng kể nhứt là xác Mác râu và xác Ông cụ.

  GMT là cái đéo gì. cho Lừa một ngày 32h cũng đéo khá nủi.

  Đm ví dụ chủa tên Bựa chả phản ánh mẹ.

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 22:05

   Đitmẹ bigiờ Lừa nó có phải theo Mác đéo đâu, Mác là bài của nó đấy. Xác Ông Cụ cũng là con bài thôi. Bài để duytrì quyềnlực.

    

   Còn vụ GMT xuấtphát từ suynghĩ, rầng dững thứ nhớn như dânchủ tựdo đéo bắt trungương mần được thì phải kích nó mần dững thứ nhỏ vậy.

 23. #41 by Chém Gió on 2010/05/16 - 17:47

  @trung tướng bựa:
  anh đồng ý với mầy GMT+8 có lợi ích kinh tế vĩ mô mà cái bọn lìu tìu đéo thể nhận ra được,kể cả nhiều tên đi nước ngoài rồi mà không có dững cái trăn trở vì sao lại thế?
  chuyện mầy bẩu ông cụ đổi thành GMT+7 vì ghét Pháp thối. anh đéo đồng ý. hẳn ông cụ phải có ý đồ gì đó chứ không thể đơn giản ghét hay không được,ông cụ đéo làm cái gì mà không có lợi cho công cuộc cách mệnh chó chết đâu.tỉ như đồng tiền ông cụ sài trong địa bàn hoạt động của ông cụ vậy.
  PS: anh nhớ có lần mầy bẩu ông cụ thăng từ tháng 3 chứ không phẩy ,mùng 2-9. nhân sắp sinh nhật ông cụ,cho anh và chi bộ chó chết này mở mang được tí đê,hay cho 1 entry đi nhờ

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 22:07

   Địtmẹ lại gạ chiện cướp giết hiếp rùi.

    

    

 24. #43 by Phang_Phập on 2010/05/16 - 18:46

  Mời chi bộ giải trí tý nhá. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1BD69/ Chi bộ có thấy hãm lồn ko? em đọc xong mà tức đéo chịu, đã bao lần em đọc tin tàu lạ dòi mà lần nầu cũng vậy. Đúng là chung ương như lồn. Nhục như chó,em mà như chung ương thì mần phát ra ngô ra khoai, đằng nầy chung ương chiên vãi cứt như lồn, lại đọc thêm là có 1 phó thủ tướng của đại Lừa được 1 phó chủ tịch tỉnh của tung -của vãi cứt tiếp đón mà em lần 2 trong ngày nhục quá cơ, đến em dân ngu khu đen còn cảm thấy nhục như chó khi thè lưỡi liếm cứt ở đít thế kia thì ko hiểu sâu vưỡn có kẻ cười được khi được1 phá chủ tịt tỉn của 1 khu dân tộc sát đại lừa tiếp là sâu? là sâu? chi bộ cứ vãi dắm về GMT + – cái lồn, hiểu đéo, địt mẹ, chung ương mà chỉ ngang nhơ trên thì thời ăn lồn, Trung tướng khai sáng chung ương đọc có hiểu cứt, 1 cái đơn giản là Tỉnh tiếp tỉnh, Bộ tiếp Bộ, Chung ương tiếp chung ương mà còn đéo hiểu, chấp nhận Phó tỉnh tiếp 1 phó thủ tướng thì chắc chỉ có ở Lừa mà thôi, than ôi, 100 năm Lừa vưỡn là Lừa. Đó chi bộ xem, cái đó còn đíu hiểu thì còn đòi hỏi là GMT + 8 cái lồn.

  Địt mẹ Trung tướng, ước gì chung ương nó đỡ ngu và có tý biết nhục thì hay biết mấy.

 25. #45 by Cocacola on 2010/05/16 - 20:06

  @Chú Phập:

  Mất mặt nhưng còn ghế chú ạ! Còn ghế là còn tất cả, mất ghế là mặt mày, xiền bạc, đô-la… mất sạch, có khi là mất mạng nữa!

  Còn ghế thì vưỡn ngon, vưỡn ngang nhiên vả mặt thằng Lừa nầu dám kêu nhục như chú ấy ! Được quan nhớn nhỏ gì nước mẹ tiếp là ngon rồi, nước mẹ bảo kê vững thế mà lo đéo, nhục đéo!

  Chú kêu thế là nhục, chứ có nhục bằng Định Lê hôm trước cãi trước tòa, hôm sau ra tòa đéo được cãi không? Hôm trước là tinh hoa, hôm sau là thành phần cặn bã tiền án tiền sự không?

  Đấy, còn ghế là còn quyền sinh sát, đổi trắng thay đen, quyền tiền vô tận, làm vua một cõi thế thì quan nhỏ nước mẹ bảo bắt tay chứ bảo khấu đầu hành đại lễ như phim cũng làm. Nhục đéo!
 26. #46 by Thượng Sĩ Già on 2010/05/16 - 20:38

  Đúng là chung ương như lồn. Nhục như chó,em mà như chung ương thì mần phát ra ngô ra khoai, @thằng Phập

  Chú là chú non bỏmẹ í. Anh hẵng hỏi chú, quả biên đấy được đăng ởđâu, bấu Đảng phỏng ? À, thếthì thằng mặtlìn nầu chophép nó được đăng trên í, có phẩy cũng là Đảng không ? Đấy, chú cứ từđấy mà phăng-ta-di thêm nữa rùi tự giảnhời đi nhế, anh đéo dỗihơi hố hố…

  @Bựa gay

  Đéogì mau dỗi dư con phòthiu thế. Địtbẹ, khaisáng chứ có phải đi ăn bánhđúc đéođâu mà ỏngeo. Hãmlờ.

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 22:10

   Giờ đéo gọi là Khaisáng nữa, gọi là Khaiđầubuồi.

 27. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 20:41

  @Tên Phang Phập

   

  Bìnhtĩnh đi Phập. Nghiêncứu các vướn đề chínhtrị xãhội phải có cái đầulâu thật lạnh, lạnh như cục cứt ý.

   

  (1) Chiện tầu cá China uýnh cá ở biển Lừa:

   

  Lâunay Trung Tướng ít xuống mạn Quảng Ninh nên đéo rõ, chứ hồi trên chục năm trước, tầu China uýnh cá Bể Đông (vùng sát đất Lừa) nhiều bạtngàn. Dững hôm giời sắp bão, tầu cá China đỗ kín cảng Hòn Gai, nhẽ chiếm đến 80% lượng tầu trỏng.

   

  Theo các côngước quốctế, cách bờ bể 20 lý là tầu “lạ” có thể uýnh cá vôtư. Đàng nầy nó cách tới 40 lý, thì Lừa chỉ cóthể “chó cậy gần nhà” dùng sức ra đuổi nó đi chứ đéo bắt nó được.

   

  Tầu cá Lừa cũng vưỡn thường sang tận bể Đài Loan, Phi, Mã, Indo.. để uýnh cá. Chiện thường.

   

  Cá ngoài bể cũng thế. Các ổng cóthể đi xa hàng ngàn lý để kiếm ăn, nên đéothể biết được cá nầu là cá Lừa, cá nầu là cá Nhật.. Nên việc tầu lạ từ đéo đâu đến Bể Đông bắt cá là chiện khôngthể cấm, miễn là bỏn đéo làm gì hại đến anninh Lừa và tuânthủ các côngước quốctế về thềm lụcđịa nàykia.

   

  Lừa không thu thuế tầu “lạ” được dưng cóthể kiếm xiền của bỏn nhờ cungứng các dịchvụ hỗtrợ như bán dầu & thựcphẩm, mua hớt hảisản, etc.. cũng nhiều phết.

   

  Còn vụ ỡmờ về “lệnh cấm bắt cá Bể Đông” là bốláo đấy. Bọn Tầu chỉ khuyếncáo tầu dânsự không được vầu các khuvực tậptrận của bỏn (gần đám đảo Hoàng Sa) trongvòng 2 tháng rưỡi, từ 16/5-1/8/2010 thôi. Tầu là cái đéo gì mà cấm bắt cá Bể Đông? Định ỉa vầu mặt quốctế à?

   

  (Còn tiếp)

 28. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 21:00

  @Tên Phang Phập

   

  (Giảnhời tiếp theo)

   

  (2) Việc Thủtướng Lừa sang Tầu rùi Tỉnhtrưởng của nó tiếp thì có đéo gì bứcxúc địtmẹ hãmlìn thế? Trẻnít mãi thế thì bâugiờ mới nhớn?

   

  Chiện một nguyênthủ quốcgia đến thăm một địaphương hay thậmchí một doanhnghiệp là thường. Đến đâu thì thằng sếp đó tiếp. Về ngoạigiao là thế có đéo gì cằnnhằn.

   

  Chỉ nên bực khi trong một chuyến viếngthăm chínhthức của nguyênthủ (thăm “chínhthức” nghĩa là thăm theo cônghàm của Bộ Ngoạigiao chiển qua Đạisứ hoặc Đạibiện, chứ không phải là kiểu đi xin xiền xin súng xin mì.. như Ông Cụ hay bạn Ba Duẩn ngày xưa sang Sô Liên), mà thằng ra đón lại là thằng ấtơ bấtxứng.

   

  Tấtnhiên đó là trong trườnghợp đến thăm thủđô. Chứ nguyênthủ mà đéo đến thủđô thì đéo có nguyênthủ ra đón là đúng, nhấtlà khi nguyênthủ nước nhỏ tới một nước nhớn.

   

  Tỉnhư vụ tổngthống Balan bị nổ tầubay vừa rùi, dù là chuyến thăm chínhthức, dưng nếu tầubay không nổ, thì chắcchắn chỉ có một tên tỉnhtrưởng Nga ra đón tổngthống Balan thôi, chứ làmđéogì có chiện Putin hay Metvedev xuống Smolensk đón.

   

  Ngoàira, Lừa về diệntích, dânsố, kinhtế.. hoàntoàn thuakém một tỉnh trungbình của Tầu, thì việc chủtịch một tỉnh Tầu nganghàng thủtướng Lừa thì có đéo gì lăntăn?

   

  (Còn tiếp)

 29. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 21:05

  @Tên Phang Phập

   

  Địtmẹ cô còn phải vầu Quán Bựa nhiều cho nó sángláng ra. Học gương tên gay Thiếu Bựa ý.

   

  Đéo gì giờ nầy mà vưỡn còn mấy cái trò dântộcchủnghĩa sĩdiệnhão kinh bỏmẹ. Tưtưởng đó là của bọn hènmọi nhượctiểu.

 30. #51 by Phang_Phập on 2010/05/16 - 21:24

  Địt mẹ Trung tướng ( viết hoa là mặc nhiên tôn trọng, chi bộ đéo được thắc mắc vì sâu Trung tướng lại viết hoa còn chung ương thì đéo viết hoa ). Phập mỗ lăn lê quán Bựa nhà Trung tướng cũng lâu rồi, chỉ là ngồi hóng hớt ở ngoài thui, đọc mãi đến gần 1 năm mới hết. Nói thật đéo phải Phập mỗ nịnh Trung tướng đâu, dưng thưởng tinh ( viên) củ lồn, lá cải, địt mẹ tuyền ngồi sa lông biên bấu ngày nầu cũng như ngầy nầu, tuyền là cướp-giết-hiếp, cùng 1 nội dung mà 4 thằng biên 4 cách khác nhâu. Vãi cả lồn.

   

  Địt mẹ nền báo chí do chung ương củ lồn định hướng, thỉnh thoảng có thằng ngu phọt ra cái như thằng đéo gì tên là Triều Vãi Hài vừa nói thấy cứ hài hài.

   

   

 31. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 21:54

  @Tên Tổ Gay

   

  Hongkong là xứ vănminh bậc nhất Á Châu, ngay từ năm 1948 nó đã dùng Daylight Saving Time rùi (tứclà xài giờ mềmdẻo theo mụcđích), cho đến 1980 mới dừng.

   

  Nó dừng DLS chắc là có tínhtoán của nó.

   

  Bọn các nước pháttriển nó thế. Đéo phải cứ tăng kinhtế hùnghục là tốt. Tỉnhư đạisuythoái 193x chính là do trướcđó pháttriển quá nóng mà đéo kìmhãm.

   

  Và WW2 là một ơnhuệ để Mẽo và thếgiới thoátkhỏi quả thúcép kinhtế pháttriển ngôngcuồng. Đức phải gây chiến vì kinhtế tăng quá mạnh mà khảnăng đéo moi đâu ra tàinguyên làm nguyênvậtliệu, cũng đéo có thịtrường để tiêuthụ hànghóa, dẫn đến giảmphát nàykia vưnvưn rất hãi.

   

  Giờ để tránh các thứ nguyhiểm như chiếntranh do pháttriển, thì bọn các nước nhớn phải kìmhãm tốcđộ pháttriển, với Mẽo là khoảng 4% năm, bằng các cách khác nhau như điềuchỉnh lãixuất, kíchcầu tiêudùng, tăngcường nhậpkhẩu..

   

  Và việc đủi giờ cho chậm đi cũng có dững tácdụng nhấtđịnh. Bọn Mẽo có 4 múigiờ nên bỏn ápdụng rất linhhoạt.

 32. #54 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/16 - 22:11

  Đồngchí Trung Tướng! Thử một ngày biên bài còmmăng mà không chưởibậy coi sâu?

  Lâulâu thử cho tâmhồn chút bìnhyên, coi như một giảinghiệm sếnhão. Deal?

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 22:12

   Quen mẹ rùi. Đéo chưởi mồmmiệng nó chua như dính cứt mèo.

 33. #56 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/16 - 22:15

  Nghiêmtúc đấy đồngchí.

  Mà quantrọng đéo gì, phỏng?

  God bless us all

 34. #58 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/16 - 23:17

  @Phập
  Tên Phập tin tin nhỉ. phản ứng thế là tốt nhưng đừng cực đoan nhớ. Anh sợ lại có vụ Virgina ở Lừa bỏ mẹ. Lão Bựa làm mấy quả sốc hàng làn bọn tin tin tẩuhoả hết thì nguy.
  @Thiếu
  Tên thiếu giờ khác nhẩy, hắn theo giáo phái nào mà đốn nghộ nhanh thế. Tên Thiếu bảo ban tên Phập đê, anh thới tển có biểu hiện giống Thiếu trước đây.

  Còn vụ GMT xuấtphát từ suynghĩ, rầng dững thứ nhớn như dânchủ tựdo đéo bắt trungương mần được thì phải kích nó mần dững thứ nhỏ vậy.@TT Bựa
  Ừa ừa. Hắn bẩu thía nghe cũng xuôi. Đm sao Hắn không chưởi TW vụ giải ngân 1000 năm nhở. Địt mẹ thằng nào tư vấn cho TW mần quả vỉa hè ngu hơn Lợn.
  Cũng là tiêu tiền sao chúng nó đéo nghĩ ra cách tiêu cho nó gọi là có tí nơron trong đầu.
  Hà Nội đã bụi bặm, bẩn thỉu, lộn xộn, ách tắc đéo chịu nổi rồi. chúng còn bới hết lên cho nó tăng phần chất lượng. Nhìn những viên gạch vỉa hè bới lên vẵn còn mới, Anh đồ rằng chúng đào khu phố nầy lên rồi lại đem  những viên ấy đi làm ở phố khác, rồi khai khống số lượng mà chia nhau đới.
  Địt mẹ. bau nhiêu việc có ý nghĩa đéo làm
   – Làm thêm bệnh viện mới, trường học mới, khu vui chơi cho trẻ mới… mấy cái nầy cái đéo gì cũng thiếu trầm trọng
   Thậm chí làm hẳn một khu đô thị định cư mới có hay hơn không. vừa có thể tống khứ cái bọn cần giải toả giải phóng mặt bằng lên đó để làm các dự án khác, vừa giảm ách tắc

  Địt mẹ TW có tiền cũng đéo biết tiêu.

  Tên Bựa có sơ múi dự án nầu trong đó không mà chả ý kiến mẹ. Thời sự kinh tế đấy chứ đâu.

   


   

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 23:45

   Cô Hoa vưỡn bầnnông vãiđái nhở. Vụ vỉahè Hồ Gươm lát lại đá là đúng chứ đéo gì.

    

   – Đá xanh có tuổi thọ vài trăm năm thậmchí cả ngàn năm. Đàng đéo nầu muốn trườngtồn thì sớmmuộn cũng phải thay gạch gốm hiệnthời bằng đá xanh. Nhântiện dịp Lễ thì thay luôn là đúng. Gạch cũ mang đi lát chỗ khác (chỗ chưa có xiền lát đá ý), tạm độ vài chục năm vậy.

    

   – Địtmẹ thằng nầu bẩu phí? Chăng mẹ cái bảng tính cho nó coi chứ có đéo gì lăntăn. Đạikhái nhắm mắt cũng có:

   + Số m2 hè Hồ Gươm: 200,000

   + Giá 1m2 đá xanh: 170,000

   + Giá 1m2 gạch gốm: 70,000

   + Công lát 1m2 đá/gạch: 30,000

   + Vậtliệu phụ cho 1m2 đá/gạch: 50,000

   -> Tổng chiphí lát đá xanh: 50 tỷ Ông Cụ.

   -> Tổng chiphí lát gạch: 30 tỷ Ông Cụ.

   Tuổi thọ đá xanh 100 năm (ở Khoaitây đường lát đá tuyền từ thời Trung Cổ, khoảng dăm trăm năm cả), tuổi thọ gạch gốm 15 năm. Địtmẹ nếu có xiền đươngnhiên lát đá đéo phải nghĩ.

    

   Tấtnhiên hồi xưa nghèo thì phải dùng gạch, cũng được chục năm rùi. Thay là đúng mẹ, kể cả vứt mẹ chỗ gạch đó xuống sông đéo phải tiếc.

    

   Vướnđề là có thằng lãnhtụ nó đéo sơmúi gì trong vụ nầy nó kích bấuchí bầyđàn làm ầm lên. Rùi thằng có sơmúi tí (cũng đéo dám sơmúi nhiều, dững quả trọngđiểm thì đéo thằng nầu dám ăn dầy đâu) thấy bị chưởi thì tứcmình ách mẹ lại đéo mần nữa cho biết tay.

    

   Địtmẹ cứ trống uýnh xuôi kèn thủi ngược thế, rùi thêm tuyền bọn bầnnông bầyđàn gào như chó dại ý, thì ăn cứt. Vướnđề là lãnhtụ của bọn bầnnông Lừa lỗđít thì cần trongsạch và quyếtđoán, như Đặng Tiểu Bình ý. Bố mầy quyết bố mầy chịu địtmẹ thằng nầu cản bắn bỏ.

    

   Địtmẹ cô Hoa rõ chưa?

    

   Địtmẹ bầnnông thế thì lấy buồi ra mà đòi dânchủ.

    

 35. #60 by Hoàng Việt on 2010/05/16 - 23:51

  An Hoang Trung Tuong
  21:21 16-05-2010

  Khắm đúng là đéo biết buồi gì về địalý kinhtế hay chínhtrị kinhtế cả. Haiphong thì có cái lồn gì mà đòi ngang tiềmnăng mới Hanoi?

  Còn dạng như Sabah hay Sarawak to ngang phần còn lại của bọn Mã, tàinguyên vượttrội, lại quảnlý theo cơchế bang ynhư bên Mẽo ý, cùng một chếđộ liênbang dưng lại độclập gầnnhư mọi thứ, vì nó ở quá xa Tây Mã.

  …….

  TướngbựKhắm nói dư đầubuồi hoá ra là do quảnlý theo cơchế bang ynhư bên Mẽo  ,chứ đéo phải là dậy muộn hơn 1 h  à ? ke ke ke

  Vậy cái này phải học thằng Mẽo TT nhở 


  Oa-sinh -tơn DC cần đéo gì giàu có hơn &to nhớn hơn ( diện tích vuông 16 km x 16km )   Niu-ước nhở ,

  địt mịa cái lũ Lừa chỉ vụnvặt ănquẹn cối ay vơvét cho cánhân dòngtộc nhàchúng – nếumai kia bạn Thành ĐoànDuy lên làm Tổng bíthơ thì mở mẹ Hàlội thêm ra hướngđông , sápnhập mịa cả Hảidương vầu cho nó rộngháng mà chơi ! thích nhở

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:10

   Địtcụ Việt Khắm sinhhoạt Quán Bựa mãi mà vưỡn như thằng con nít để lồn chơi nhẩyngựa ý. Nản đéo chịu.

 36. #62 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/16 - 23:53

  Cái  địt  mẹ tên Bựa. Vấn đề  là nó đéo lát riêng Hồ Gươm. mà nó đào bới khắp nơi. Và cũng đéo có chiện nó lấy gạch cũ đi lát ơ nơi chưa có

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 23:59

   Nó đào đâu mặc kệ lồn mẹ nó. Miễn là trước ngày Lễ thì xong.

    

   Nhà thằng Lừa đéo nầu có tí xiền mà trước Tết chả vôive bửnthỉu loạnxị cả lên, hàngxóm nhìn chỉ gato rùi chưởi trong bụng chứ có dám chưởi cái đầu buồi nó ý.

    

   Bửn mấy tháng rùi sau đó cả dăm chục năm yênthân không thích à? Hay thích vài năm nó lại moi lên moi xuống?

    

   Gạch cũ thì vứt mẹ đi cũng được. Mang chỗ khác không khéo 1 xiền gà 3 xiền thóc.

 37. #64 by Hoàng Việt on 2010/05/16 - 23:54

  An Hoang Trung Tuong
  22:10 16-05-2010

  Giờ đéo gọi là Khaisáng nữa, gọi là Khaiđầubuồi.

  …..

  Đây cũng là 1 kiểu ảnhhuởng bởi vănhóa fòzum nhé. Cáicách mà các khắmbẹn hay quote , quote rồi phán nhữngcái fact theo cáchnhìn của mình, chứ khôngchịu đàosâu , tìm nguyênnhân & hậuquả của nó ..etc . Đại khái, giờ Vn muốn tiếnnhanh hay hộinhập thì phải GMT+ 8 ,cho nên Vn cần phải thay đổi thế này thế kia … bla bla, nhưng đéo biết thựchiện cái cải con mẹ nó cách ấy rồi đất nuớc có trở thành đại za hay bòycửng đỉnh không?. Toàn phòphạch những thứ viễnvông. Đây là 1 sai lầm mà fòrùm mắc phải, vìvậy gáodừa bãđậu cứ choangchoang hay khaisáng rarả như ve kêu rồi cũng tựsuớng với nhau.

  -Địt mịa tiếtkiệm time hử , dững ngànhhàng như dulịch , shopfashion , shoproom ,bar , nhà hàngăn uống , giải trí …. etc thì cần đéo gì giờ GMT của chínhphủ , kụ tổ bọn bầyđàn củchuối – chúngtao toàn làm theo giờ nước Anh: 9 h sáng mở cửahàng đêm thik đóng cửa lúc đéo nào thì đóng
  – Thèng bạn học ĐH với Việt làm bên chứngkhoán cty ở Hp làm việc từ 12h trưa đến 11 h đêm lương 1.700 ôngTơn / tháng => có hoànhập với thunhập có giống tưbản kô ?
  -Dững ngành nghề làm 3 ca hay 4 kíp cần mịa gì ánh sáng ông mặt zời ?
  -Còn riêng bản thân Việt hử : làm việc từ 8am đến 5pm ( nhânviên hầu như toànbộ nghỉtrưa 1h ở cty thôi nhá – rất nhiều cơ quan NN có giừ làm việc kiểu như vậy nhá – tiết kiệm năng lượng , tránh ùn tắc giao thông đấy )
  – Cả bỏn bựa có biết xứ Lừa % dân số thất nghiệp ? 1 h dư ra thì làm cái buồi gì nếu làm đéo có xiền mà đốt ?

  Cái đéo gì cũng phải tuỳ theo thựctế mà mần cho nó khoa con bà nó học chứ , nhở ! đéo vote cho Tướng BựaKhắm . địt vện hắn theo thông lệ !

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:05

   Việt Khắm đi đọc cái linh về giờgiấc Singapore Trung Tướng đã cho đi đã. Địtmẹ phátbiểu đéo gì tuyền cảmtính phí mẹ công Khaisáng của Trung Tướng.

    

   Địtmẹ Kinhtế Vĩmô thì phải nhìn vầu đạicục, chứ nhìn vầu đống mấy thằng tinhhoa thì ăn cái máu lồn ý cho nhanh.

    

   Mà mần vĩmô thì tốt nhất là học theo dững thằng đã mần rùi, thànhcông rùi, chớ đừng có tự nghĩ ra cái đéo gì cả.

    

   Địtcụ Việt Khắm.

    

 38. #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/16 - 23:54

  Địtmẹ bắn pháo hoa một đêm cũng tốn chừng 20 tỷ. Địtmẹ ngóc đầulâu lên nhìn tí là hết mẹ, trong khi đó mần quả vỉa hè thiênniênvạnđại cho mát mặt mới khách quốcthế mất 50 tỷ thì kêu phí.

   

  Phí cái lồn bố nhà chúng mầy.

   

  Địtmẹ riêng xiền đốt vàngmã hàng năm của bọn bầnnông Lừa cũng khoảng 4-5 ngàn tỷ (địtmẹ mỗi giađình Lừa trungbình đốt 200K/năm, dân thànhthị đốt 500K/năm, có thằng đốt một vụ Dằm Tháng Bẩy 200 trẹo Ông Cụ). Sâu không kêu phí? Xiền ý đủ xây 10 quả bịnhviện xịn đấy.

   

  Cái cần chưởi thì đéo chưởi, tuyền chưởi cái dãi lồn.

 39. #67 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/17 - 00:01

  Trung Tướng stress nặng quá rùi. Em Hê đâu vầu xoa lưng hắn cái.

  Địtmẹ nhânvăn là món xaxỉ đến mức hóa mẹ thành cổtích ở xứ Lừa. Địtmẹ chúng mầy bố mầy có chết, cũng phải lết sang Mẽo, Nhựt.

  Địtconbà chúng mầy địtmẹ chúng mầy.

 40. #69 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/17 - 00:04

  Bựa Viên nầu chưa dìn thấy Ma Cà Rồng bâu giờ thì đây nè, tiềnkiếp của mọi Ông Lừa Bất Hủ:


 41. #70 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/17 - 00:06

  Thôi địtmẹ đi ngủ. Địtmẹ Quán Bựa gây nghiện dư lồn, ngày đéo nầu cũng vác cặc vầu ngó mất thìgian bỏmẹ.

  Địtcụ chibộ ăn buồi.

  • #71 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:23

   Ngủ sớm thế thì nhớ quay tay hai ba nhát vầu nhế.

    

   Quay tay còn giảm xìtrét tốt hơn là tỉn vện đó.

 42. #72 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/17 - 00:07

  Tên Bựa hãm lồn.

  Cái việc đốt vàng mã là dân nó tự  bỏ  tiền nó tiêu. Địt mẹ thằng nào dám chửi.
   Tiền chui từ  thằng đốt  vàng  mã sang bọn sản xuất và bán vàng mã, chả ảnh hưởng mẹ. tạo khối công ăn việc làm cho xã hội
  .Còn cai làm vỉa hè khác hẳn, Nó dùng tiền của công đề làm. vừa không cần thiết vừa lẵng phí thì phải chửi chết mẹ chúng đi. Đm Bựa

  • #73 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:14

   Ơ cái địtmẹ cô Hoa lại đéo có tưduy kinhtế rùi. Xiền của mầy thì mầy muốn tiêu thế nầu cũng được à? Thế thì việc đéo gì phải cúp điện cho dân nó bớt xài điện hử? Nó xài nó giả xiền mắcmớ đéo gì ai?

    

   Vướnđề là tưduy bọn bầnnông lỗđít kiểu cô Hoa là cứ thấy ai xài tiền ngânsách là gato.

    

   Địtmẹ chúngnó chén mất 20% ngânsách, dưng 80% còn lại chúngnó mần đườngxá cho mình đi, là tốt rùi, còn hơn nó đút mẹ vầu chỗ nầu đéo thấy được rùi mỗi ngày rút một tẹo.

    

   Rõ chưa cãi cãi cái cục lồn ý.

 43. #74 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/17 - 00:14

  Ủng hộ Việt Khắm. Chửi lão Bựa. hê hê. Anh cũng mần việc cho cả Tây cả ta. giờ giấc quan trọng mẹ

  • #75 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:15

   Cô mới tên Khắm mà thuộc về số đông thì Lừa xài giờ GMT+5 cũng đéo sâu cả địt mẹ cô.

    

 44. #76 by Phang_Phập on 2010/05/17 - 00:17

  @Bần nông tinh thoa lỗ đít, tin tin vầu cái con củ lồn (Phập thích dùng từ con củ lồn vì thích lồn hơn thích cặc, ti nhiên dùng từ con củ cặc cũng được ) ý. U4x rồi còn tin tin cái lồn ý ( dư trên, thích dùng lồn hơn )

  @Trung tướng: địt mẹ vầu đây nghiện mẹ, ngầy nầu cũng đảo qua phát, đéo vầu đéo được, tiện mượn quán chửi tên Bần nông củ lồn phát.

  Địt mẹ cả lò quán.

  • #77 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:25

   Đitmẹ phải chưởi cho thật mượt mồm rùi đi coi banh La Liga.

    

 45. #78 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/17 - 00:23

  Côngnhựn một số Bựa Viên thiếu hụt chầmchọng kiếnthức về kinhtế, đặcbiệt là kinhtế vỹmô. Địtmẹ chắc do lười đọc?

  Nên học tácphong điềmđạm taonhã Tinh Hoa của Thiếu Tướng, tức là giữ imlặng và tuyệtđối không chémjó về dững chủđề bảnthân đéo rành.

  Địtcụ nghe chưa?

  • #79 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:27

   Đéo rành thì vưỡn có quyền chém gió vôtư, dưng mà đừng có cãi cùn là OK. Nghĩa là chém gió thì đéo sâu cả, còn không cầuthị thì rất là tộilỗi.

    

   Vầu Quán Bựa mà không chém gió thì vầu làm đéo gì.

 46. #80 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/17 - 00:26

  Địtmẹ chibộ níu kéo đéo thể ngủ nủi. Rút mẹ dây môđem đi ngủ thật đây. Tiênsưbố chibộ hãmlìn ghét đéo chịu.

  • #81 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:31

   Quaytay thì cũng nên đeo bâucâusu vầu cho nó vệsinh, mà cảmgiác cũng thănghoa rất taonhã lạlẫm. Nhớ bỏ một ít vaseline hoặc dầutrơn gìđó vầu bâu.

 47. #82 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/17 - 00:29

  Tên Bựa laị hãm lồn. So sánh như cái đầu bòi

  Vấn đề điện năng là vấn đề an ninh năng lượng nó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. do tài nguyên và năng lực của Lừa là hữu hạn nên càng phải tiết kiệm.
  Cái việc làm vàng mã thì làm nhiều hay ít ảnh hưởng mẹ gì. Những hàng hoá mà sản xuất công nghiệp được thì càng phải khuyến khích tiêu dùng mà kích cầu chứ
  Đéo thằng nào so sánh vàng mã với điện năng. ĐM .Tư di vĩ mô cái đầu bòi.

  Thôi chào chi bộ. nhắm mắt xuôi tay đơi

  • #83 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:36

   Đấy là Trung Tướng vídụ về tiêudùng cánhân, bằng xiền cánhân, dưng lại ảnhhưởng nặng đến kinhtế tuyền xãhội, chứ không có ý so Xăng mới Mã nghe chưa.

    

   Dưng mà nói về mứcđộ phíphạm, thì phíphạm Mã cũng đáng đòmchếttốt như phí Xăng. Địtmẹ dưng có nói thì cô cũng đéo hiểu địt cụ cô.

    

   Địtmẹ 5 ngàn tỷ xiền đốt Mã, nếu để mua xăng, thì được 300 trẹo lít xăng, địtmẹ sự tươngquan vĩmô nó nằm ở đó địt cụ cô chứ ngu vãi lồn bu.

    

 48. #84 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/17 - 00:30

  Đéo rành thì vưỡn có quyền chém gió vôtư, dưng mà đừng có cãi cùn là OK. Nghĩa là chém gió thì đéo sâu cả, còn không cầuthị thì rất là tộilỗi.

   

  Vầu Quán Bựa mà không chém gió thì vầu làm đéo gì.(@Buồi).

  Đéo nói gì tức là lẳnglặng đồngý rùi đấy chứ chảnhẽ muốn Bựa Viên phải giơ tay Ô Hô A Ha mới chịu à sưbố tên Bựa hãm.

  • #85 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 00:42

   Địtmẹ đồngý thì cũng phải hỏi thêm vài câu cho đỡ lăntăn chứ, rùi vạchvòi các vướnđề chitiết chứ. Chả nhẽ đéo có gì để nghiêncứu à?

 49. #86 by Chém Gió on 2010/05/17 - 00:57

  địt mẹ,bựa viên nào ở Hải phòng ra mà xem này
  http://dantri.com.vn/c20/s20-396123/lao-xao-vi-ca-tram-doi-tuong-nghien-nhay-trai-dieu-pho.htm
  ……..Khoảng 20h15 ngày 16/5, nhiều người dân tại thị trấn Tiên Lãng (cách xã Đại Thắng gần 10 km), huyện Tiên Lãng tá hỏa khi chứng kiến khoảng 400 – 500 người cởi trần “diễu hành” trên phố. Nhiều người trong số này xăm trổ đầy mình, tay cầm gậy gộc, vừa đi bộ vừa hò hét “về nhà thôi” khiến người đi đường phải vội “lánh nạn”.
  ….
  khí thế cách mệnh là đây chứ đéo.
  địt con mẹ nó.hố hố

 50. #87 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/17 - 01:02

  Tạisâu Trung Tướng bẩu đốt mã kiểu Lừa bigiờ là phíphạm địt cụ chibộ?

   

  Trướctiên cần nói rầng, nếu đốt mã ở một mứcđộ đủ để giảiquyết nhucầu tâmlinh, chảhạn một tháng đốt độ một xấp vàng truyềnthống trịgiá 5K, thì chẳng sâu cả.

   

  Nó cũng như uống một lọ Ken 20K thay một cốc trà đường 3K thôi. Nghĩa là giátrị nó mang lại xứng mới số xiền bỏ ra mua nó.

   

  Dưng giờ Lừa có đốt thế đéo đâu. Tháng đéo nầu cũng phải đủ lệ bộ. Xiền là phải Ông Tơn in offset ba mầu. Hàng là phải đủ nhà, xe, đồnghồ, áovét..

   

  Địtmẹ tạisâu phải phí thế? Tại thói bầyđàn đéo có địnhhướng đấy. Chả tônggiáo nầu bắt tínđồ phải đốt mã như thế cả.

   

  Tạisâu đốt mã 200K thì phí hơn mua một cái quần 200K?

   

  Cái quần đó giúp thằng chủ nó có thêm lựachọn để mặc đẹp (hoặc mặc ấm), rùi mặc đẹp (hoặc ấm) sẽ giúp thằng thẳng có khảnăng kiếm thêm xiền. Đạikhái thế.

   

  Dưng nếu có 20 cái quần rùi mà vưỡn mua thêm 1 cái nữa, thì cái thứ 21 ý là phí, y như số mã mua để đốt vậy.

   

  Thayvì mua cái quần thứ 21st, 200K cóthể dùng để mua một quả bànlà nếu nhà chưa có. Vậy là nó không phí.

   

  Cứ nhưthế mà luận, thì khoản 5,000 tỷ xiền đốt Mã của dân Lừa chỉ đáng 100 tỷ thôi. Phí mẹ 4,900 tỷ.

   

  Chibộ sẽ vặn, 4,900 tỷ ý nó vầu túi các côngty hàng mã, cũng là GDP chứ.

   

  Địtmẹ đấy mới gọi là suynghĩ bầnnông lỗđít. Hẹn chibộ bài sau. Đến giờ coi banh rùi.