Re: GMT+8 (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

(2) Trăm Năm Giờ Mã

Bigiờ Trung Tướng truyxét lịchsử giờgiấc Malaysia, một Ông Hổ Á Châu đã được khenngợi, GDP-per-capita 2009 quãng 15,000 Ông Tơn, hạng 77/227 Thếgiới (*).

Liênbang Malaysia, Trung Tướng kêu Bọn Mã, thànhlập 1963 bởi bốn thằng: Malaya (Tây Mã, gồm 11 bang độclập), Singapore (Tân Gia Ba), Sarawak (Tây Đông Mã), và Sabah (Đông Đông Mã).

Năm 1965 thằng Singapore lykhai sống riêng. Ỉa vầu nó không nói nữa. Bọn Mã còn 13 bang.

Hai thằng Đông Mã, Sarawak và Sabah, nhớn nhất và nhớn nhì trong 13 thằng bang Mã, tọa cách Tây Mã cả ngàn câylômếch qua bể Nam Tầu, chung đất đảo Borneo với Brunei và Indonesia, diệntích gấp đôi dưng dâncư bằng phầntư thằng Tây Mã (Sarawak 2.5 trẹo, Sabah 2.5 trẹo, tuyền Mã 26 trẹo Ông Ngựa), thuậnlợi mọi nhẽ.

Chibộ hìnhdung, Sarawak Sabah dânsố đều ngang thằng Đồng Nai mình, dưng rộng hơn 20 & 12 lần.

Tàinguyên thiênnhiên hai thằng Đông Mã cũng vượttrội Tây Mã, và chả kém Brunei. Dầumỏ khíđốt vươnvươn đủ hết. Hang Deer Sarawak lẫylừng với lớp cứt dơi dầy tới 400 phít trữlượng 40 trẹo tấn đéo thèm đào bán, để bẩuvệ bầy dơi 3 trẹo ông độcnhất Quảđất vạn năm lủnglẳng.

Cứt dơi mần đéo? Mần thuốcnổ chứ đéo. Brunei giầu nhờ món mỏn trướckhi pháthiện Dầu & Khí. Sarawak và Sabah cũng từng thuộc Brunei nhiều trăm năm.

Trung Tướng kể hai thằng Đông Mã mần đéo?

Mời chibộ coi tàiliệu kinhtế nầy thằng Sarawak:

Kỹ chưa? Mọi nhẽ thuậnlợi, dưng Sarawak pháttriển ra đéo. GDP bìnhquân xêmxêm Liênbang. Tăngtrưởng luôn thấp hơn Liênbang (trừ quả độtbiến năm 2000 và đôi quả khác). Các năm 1988, 1992, 1996 tăngtrưởng âm nặng, khi Liênbang vọt 10-13%.

Thằng Sabah hơn thằng Sarawak chút, dưng cũng chẳng bõ tiềmnăng.

Tạisâu kèn to mà chết đói?

Tại Đông Mã xài giờ chậm đấy.

Kinhđộ Đông Mã quanh quãng 115oE, giống Hongkong.

Bỏn xài giờ GMT+8, giống Hongkong, giống Tây Mã.

Dưng Hongkong ở Bắc Báncầu, lại là xứ Đãpháttriển (**). Tây Mã thì cách hẳn một múigiờ.

Nên Đông Mã đìđẹt đéo đỡ nủi. Thứcdậy muộn, làm muộn, nghỉ muộn. Giời tối sớm. Mỗi ngày phí mẹ một tiếng hưởng nắng. Đéo đỡ nủi.

Ngược hai thằng Đông Mã, thằng Tây Mã phi như Ferrari, đủn kinhtế Mã phì như heo.

Có giaiđoạn Tây Mã khá ìạch, 194x tới 197x. Ba mươi năm tăngtrưởng chỉ 40%.

Bởi dững năm nẳm nó xài giờ GMT+7:30, dở voi dở kiến.

Từ 1982 tuyền Mã xài giờ GMT+8, dù Tây Mã nằm múigiờ 7, Đông Mã múigiờ 8.

Lượcsử Trăm Năm Giờ Mã nè:

– Until 1880 xài giờ lẻ GMT+6:46:48, đúng chuẩn giờ Kuala Lumpur Kinhđô Nhọnhem.

– 1880-1905 xài giờ lẻ GMT+6:55:24, chung giờ thằng Singapore.

– 1905-1933 xài giờ chẵn GMT+7, giống Lừa, bắtchước Lừa hehe.

– 1933-1941 lại xài giờ lẻ GMT+7:20, không rõ mụcđích gì.

– 1941-1942 điềuchỉnh xài giờ lẻ GMT+7:30, thêm nhõn 10 phút.

– 1942-1945 xài giờ Nhật Quânphiệt GMT+9, giống Lừa, bắtchước Lừa hehe.

– 1945-1982 quayvề xài giờ lẻ GMT+7:30.

– Since 1982 xài giờ ngon GMT+8.

(3) Kinhnghiệm Khác

Lýdo thằng Singapore xài giờ GMT+8 đây:

http://www.math.nus.edu.sg/aslaksen/teaching/timezone.html

Thấy chưa? Ápdụng Daylight Saving kíchthích kinhtế chứ đéo.

Tươngtự, thằng Nam Hàn chọn xài giờ nhanh GMT+9, bằng giờ Nhật, xiền phất nhanh như Nhật.

Khản mẹ cổ. GMT+8 FOR LUAS OR DIE NOW MEN.

(@2010)

(*) GDP-per-capita (PPP) Lừa 2009 quãng 3,000 Ông Tơn, hạng 165/227 Thếgiới.

(**) Bắc Báncầu Daylight Time dài hơn Xíchđạo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Truyxét: Review (Truy xét).
– Lịchsử: History (Lịch sử).
– Giờgiấc: Time (Giờ giấc).
– Khenngợi: Praise (Khen ngợi).
– Thếgiới: World (Thế giới).
– Liênbang: Federation (Liên bang).
– Thànhlập: Establish (Thành lập).
– Độclập: Independent (Độc lập).
– Lykhai: Quit (Ly khai).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Diệntích: Area (Diện tích).
– Dâncư: Residents (Dân cư).
– Phầntư: Quarter (Phần tư).
– Thuậnlợi: Advantage (Thuận lợi).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Hìnhdung: Imagine (Hình dung).
– Dânsố: Population (Dân số).
– Tàinguyên: Resources (Tài nguyên).
– Thiênnhiên: Natural (Thiên nhiên).
– Vượttrội: Exceed (Vượt trội).
– Dầumỏ: Oil (Dầu mỏ).
– Khíđốt: Gas (Khí đốt).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Lẫylừng: Formidable (Lẫy lừng).
– Trữlượng: Reserve (Trữ lượng).
– Bẩuvệ: Protect (Bẩu vệ).
– Độcnhất: Unique (Độc nhất).
– Quảđất: The earth (Quả đất).
– Lủnglẳng: Pendent (Lủng lẳng).
– Thuốcnổ: Explosive (Thuốc nổ).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Pháthiện: Detecting (Phát hiện).
– Tàiliệu: Document (Tài liệu).
– Kinhtế: Economic (Kinh tế).
– Pháttriển: Develop (Phát triển).
– Bìnhquân: Average (Bình quân).
– Xêmxêm: Same (Xêm xêm).
– Tăngtrưởng: Growth (Tăng trưởng).
– Độtbiến: Mutation (Đột biến).
– Tiềmnăng: Potential (Tiềm năng).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Kinhđộ: Longitude (Kinh độ).
– Báncầu: Hemispheres (Bán cầu).
– Đãpháttriển: Developed (Đã phát triển).
– Múigiờ: Timezone (Múi giờ).
– Đìđẹt: Weakly (Đì đẹt).
– Thứcdậy: Waking up (Thức dậy).
– Giaiđoạn: Stage (Giai đoạn).
– Ìạch: Gawk (Ì ạch).
– Lượcsử: History (Lược sử).
– Kinhđô: Capital (Kinh đô).
– Nhọnhem: Dirty (Nhọ nhem).
– Bắtchước: Mimicking (Bắt chước).
– Hehe: Hey (He he).
– Mụcđích: Purpose (Mục đích).
– Điềuchỉnh: Adjust (Điều chỉnh).
– Quânphiệt: Militarism (Quân phiệt).
– Quayvề: Get back (Quay về).
– Kinhnghiệm: Experience (Kinh nghiệm).
– Lýdo: Reason (Lý do).
– Kíchthích: Stimulate (Kích thích).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Xíchđạo: Equator (Xích đạo). 1. #1 by voong ngau pin on 2010/05/19 - 15:29

  Trong hai lần Hồ Chủ tịch về thăm quê (năm 1957 và 1961), có một người phụ nữ đã hát dân ca Nghệ Tĩnh cho Người nghe. Sau đó cô được ra tận Phủ Chủ tịch để cất lên những lời ca ngọt ngào xứ Nghệ………….

  Lão…… chỉ vày,,,,,

   

   

   

 2. #2 by Ba Bựa on 2010/05/19 - 16:14

  thằng trung tướng ba bựa thối tha nó tính 18% còn ít,theo anh nó phẩy 20 – 22 %.  (@Gió)

  Đấy là tướng bựa nó tính với thị dân thông thường. Với anh Ba thì:

  – Mua xế: mất con mẹ nó 200% thuế
  – Hút thuốc: tiêu thụ đặc biệt đéo có chuyện 18 hay 22% mà phải hơn. Ngày đéo nào anh Ba cũng 1-2 gói
  – Bú bia: cũng TTĐT luôn
  – Uýnh phò: cái này thì tưởng miễn thuế dưng đéo phải. Đéo nộp thuế thì cam bắt hết phò đi trại rồi. Chắc cũng vài chục phần trăm.
  – Dững thứ khác tùm lum tà là, TW bảo 10%VAT dưng doanh nghiệp nộp đủ các thứ thuế khác, có tên và không để rồi phải nâng giá lên mới có lãi nên cũng thành 18-20%.
  – Rồi hàng trăm thứ thuế – má khác đéo uýnh vào hàng tiêu thụ, mà uýnh vào tinh thần nên hàng hóa phải gánh chịu.

  Nên anh Ba cho là thuế ở Lừa vào quãng 30-40%. Hoặc hơn.

 3. #3 by hùng hục on 2010/05/19 - 16:24

  Thằng bựa, anh hoàn toàn thống nhất vụ mầy chưởi trung ương đéo minh bạch.


  Về các vướn đề khác, anh tìm được cái link này cho mầy. 


  Gạch vỉa mới thế mà 10 năm cái con cặc! Mầy tưởng lát đá thì nó đéo vỡ, nó đéo toác hay sao? Mầy đang trên mây gió đéo nào chứ có phải xứ Lừa đéo đâu?
 4. #4 by phot_phet on 2010/05/19 - 16:40

  Ơ, đi mít tinh hết rồi à?

 5. #5 by hùng hục on 2010/05/19 - 16:40

  Đoạn cuối anh Hục suy nghĩ vậy cũng đúng. Pháp lý của đấng tối cao là chân chính nhưng các Giác Giả (Thần) ở mỗi tầng khác nhau cũng ngộ ra theo các cách khác nhau, ở các tầng thứ khác nhau (cảnh giới khác nhau). Ví như em Rô hiểu nhời dạy của Jesus theo cách của em ấy là vì nhận thức của em ngộ như thế, nên em Nga cũng không phản đối mặc dầu em Nga ngộ ra có khác. Khi đạt tới một cảnh giới khác, nhận thức sẽ thay đổi. Vậy nhở, anh Hục nhở???@em Nga


  Em Nga, em diễn giải sự trưởng thành của ý thức theo chiều dọc – chia thành các tầng thứ/”cảnh giới” khác nhau.

  Anh nói đến sự phân chia theo chiều ngang – nghĩa là dù cùng 1 tầng thứ/”cảnh giới” nhưng sự nhận thức của mỗi cá nhân là khác nhau. Tạm giả định rằng các vị như Chúa Jesus, Phật Tổ, Khổng Tử là cùng 1 “cảnh giới” đi, thì thế giới quan của các vị ấy cũng không giống nhau hoàn toàn (có nhiều điểm tương đồng song không đồng nhất).

  Sự trưởng thành của nhận thức là liên tục, còn mỗi mức “cảnh giới” là không liên tục do chủ quan của người đánh giá. Thế nên, theo anh, sự phân chia cảnh giới chỉ là tương đối, chính sự thay đổi hay nói đúng hơn là sự trưởng thành của nhận thức đến 1 mức nào đó thì được xếp vào một mức “cảnh giới” nhất định.

  Theo em có giới hạn cho sự trưởng thành của nhận thức không? “Pháp lý của đấng tối cao” mà em đề cập có phải là giới hạn đó? Chúa Jesus, Phật Tổ, Khổng Tử, … đạt đến “cảnh giới” nhận thức nào, đã chạm đến giới hạn đó chưa? Điều gì xảy ra khi một cá nhân chạm được tới giới hạn nhận thức đó?
 6. #6 by hùng hục on 2010/05/19 - 17:12

  à quên chưa nói với em Nga: chữ nhẫn của thằng Tướng to hơn chữ nhẫn của anh với em cộng lại đấy!

 7. #7 by cathnga on 2010/05/19 - 18:46

  à quên chưa nói với em Nga: chữ nhẫn của thằng Tướng to hơn chữ nhẫn của anh với em cộng lại đấy! @ Hùng Hục

  He he!!! Vẫn chưa được như em Nga mong đợi ở Trung Tướng, bởi vì có coi trọng nên mới đặt yêu cầu cao như vậy, chứ nếu chẳng coi ra gì, thì em Nga đã chả vào đây cùng chi bộ chưởi Trung Tướng để xả xì trét. 

 8. #8 by ti.lai@ymail.com on 2010/05/19 - 18:53

  Gạch vỉa mới thế mà 10 năm cái con cặc! Mầy tưởng lát đá thì nó đéo vỡ, nó đéo toác hay sao? Mầy đang trên mây gió đéo nào chứ có phải xứ Lừa đéo đâu? $ thằng k’ Hục

  hé hé hé, Thằng k’ Hục thông cảm cho thằng k ‘Tướng đi mầy, nó bị bịnh “sợ bầy đàn” cũng nguy hiểm như bịnh “ái tử thi” vớ. 
  địt mẹ, thiên hạ ăn cứt thì nó ăn cơm, còn thiên hạ ăn cơm thì nó ăn cứt vớ mầy. hé hé hé
 9. #9 by cathnga on 2010/05/19 - 19:00

  Em Nga, em diễn giải sự trưởng thành của ý thức theo chiều dọc – chia thành các tầng thứ/”cảnh giới” khác nhau. @ Hùng Hục
   
  Đấy là em túm gọn cho dễ hiểu là như vậy, chứ Sư phụ em có giảng chi tiết hơn, tỉ như con người ở trong Tam Giới là cùng tầng thứ nhân loại đây, nhưng cảnh giới cũng rất khác nhau tỉ như có người không đi học, có người chỉ học hết tiểu học, có người trung học, có người thì Đại Học và thực ra tầng thứ hay cấp bậc học vấn cũng khác nhau và cũng có cảnh giới khác nhau, và cũng ảnh hưởng tới căn cơ của mỗi người.
  Các bậc Giác Giả cũng vậy, tuy ở cùng tầng thứ nhưng năng lực của mỗi người cũng là khác nhau, cũng có những sở trường riêng, Sư phụ em Nga còn giảng rằng: Pháp của Phật Thích Ca mầu ni giảng là “Giới, định, huệ” mà không có tới dù chỉ là một Giác Giả thứ 2 nào ngộ được Pháp đó. Mỗi Giác Giả có con đường riêng của họ. Chính vì vậy mà mỗi một vị Thần có thế giới riêng, và chúng sinh trong thế giới đó tuân theo Pháp của vị Giác Giả ngộ được ra đó.
  Anh có thể đọc từ Pháp Luân Đại Pháp, như vậy sẽ có được sự thông hiểu chính xác hơn.

 10. #10 by cathnga on 2010/05/19 - 19:18

  Theo em có giới hạn cho sự trưởng thành của nhận thức không? “Pháp lý của đấng tối cao” mà em đề cập có phải là giới hạn đó? Chúa Jesus, Phật Tổ, Khổng Tử, … đạt đến “cảnh giới” nhận thức nào, đã chạm đến giới hạn đó chưa? @ Hùng Hục
   
  Đặc tính căn bản của vũ trụ chính là Chân – Thiện – Nhẫn, em Nga không dám bình luận về câu hỏi này vì nếu hiểu được nó chắc chắn em Nga đã là một vị Thần vĩ đại.
  Theo lời Sư Phụ Lý có giảng: Chúa Jesus, Phật Tổ, Khổng Tử …. đều là những vị Thần rất gần với Tam Giới, vậy thì anh Hục cứ tưởng tượng thế này, địa cầu như hạt cát, thế giới của các vị Thần ấy là 3.000 Ngân Hà, mà vũ trụ thì vĩ đại ngoài sức tưởng tượng của con người, thì các vị Thần đó có lẽ chỉ là những vị Thần nhỏ nhất trong vũ trụ. Các vị Thần vĩ đại sẽ  coi con người như loài côn trùng, còn các vị Thần đó chẳng khác người thường là mấy, đại loại thế.
  Điều gì xảy ra khi một cá nhân chạm được tới giới hạn nhận thức đó?
  Có thể vị ấy sẽ là vũ trụ mới, Sư phụ em Nga giảng thế. Tại sao lại thế??? Cả Đạo gia và Phật gia đều coi cơ thể người như là tiểu vũ trụ, còn nếu vị ấy từ trong ra ngoài cơ thể là Pháp vũ trụ tối cao, thì vị ấy chính là vũ trụ, sẽ sinh ra vũ trụ.
  Chi bộ thoái đảng và các tổ chức liên đới ở Cửu bình nhế.
   
   
   
   
 11. #11 by chimhoamicodon on 2010/05/19 - 20:25

  Trước 75 – Hà Nội GMT+7 : 0g00 – 02h00 : Giờ Tý

                      Sài Gòn GMT+8 : 23g00 – 01g00 : Giờ Tý (sao vậy????? 01g00 – 03g00 giờ Tý mới đúng chứ, chẳng lẽ GMT+6 à?)

 12. #12 by hùng hục on 2010/05/19 - 20:26

  http://vietnamnet.vn/vanhoa/201005/Nguoi-dau-bep-cuoi-cung-ke-chuyen-phuc-vu-Bac-Ho-910973/


  Ối lâu lâu lại lòi ra một tí về bác!!! Cơ bản bác ăn cũng bình thường đéo có gì nhưng hồi xưa nhớ được học là bác ăn uống đạm bạc lắm, giờ lại lòi ra là đéo phải thế!!! Thế là thế đéo nào nhẩy?!?!?!

  Toàn thể chi bộ nhớ sống, làm việc, học tập theo gương bác Hùng nhá!!!
 13. #13 by sahadin08 on 2010/05/20 - 01:12

  tóm tắt phát nhể..hục dở

  “…Các món ăn thay đổi luôn cho ngon miệng, nhưng thường thì bữa sáng Bác dùng cà phê đen, với bánh ngọt giống như bánh patêsô bây giờ. Có hôm Bác đổi sang xúc xích chấm mù tạt hoặc bánh mì trứng ốp la…”

  “….10h Bác uống một ly nước sâm, 10h30 thì ăn trưa. Đến 2h chiều Bác uống một cốc cà phê sữa, 4h lại uống 1 ly nước sâm, rồi 5h30 chiều thì ăn cơm. 8h tối Bác uống thêm một cốc cà phê sữa nữa, chỉ thế thôi…”

  “…Bữa cơm của Bác giản dị lắm, món ăn chính chỉ có 3 món: canh, rau, thịt (hoặc cá), ăn xong tráng miệng bằng một quả táo nướng. Đây là loại táo Trung Quốc, đem bổ đôi, bỏ ruột, nướng xém, phết một ít đường và bơ, Bác cầm chiếc thìa nhỏ xúc ăn.”

  tên hục gato là đúng rùi…nghe những món này thì đến giờ vẫn chết thèm.

  còn nữa nầy

  “:Để giữ bí mật, trên bảng chấm cơm ở nhà bếp Bác Hồ lấy tên là Cụ Hiền, Thủ tướng Phạm Văn Đồng lấy tên là ông Lành.”

  quả nầy nhẽ là quả “cây táo ông Lành” bất hủ nhở..

 14. #14 by audi_6789 on 2010/05/21 - 14:24

  Xin lỗi chi bộ cho Audi (A) lac đề một tí.

  TrungTướng và các bác GiàHói có thể giúp đỡ  A ít kinh nghiệm về giáo dục con tuổi dạy thì được không?

  Thằng con của A vốn dĩ thông minh và ngoan (A không tự khen đâu mà ai cũng nói thế- nhẽ do nó là scouter), năm nay bỗng giở nên ương bướng, hay cãi phụ huynh và chểnh mảng trong học hành. Cô giáo dạy ngoại ngữ của nó vừa mắng vốn A, nào là nghỉ học nhiều, nào là không soạn bài, rùi thiếu tinh thần học tập, tính khí bất thường ect… thật là điên đầu quá.

  Phân tích mọi nhẽ thì :

  Cô giáo già tâm huyết với nghề, với trò, nổi tiếng từ thời Mẽo còn ở đây, chắc chắn không vô cớ phê bình vì ghét bỏ.

  Nó học hành quá tải, nản học thêm (?) mà không học thêm thì làm sao hiểu bài được với PP dạy học ở mái trường XHCN ưu việt.

  Có nên cho con tiếp tục học ở lớp chuyên, trường điểm và tham gia đội tuyển thi HS giỏi?  

  Dạo này nó mê chơi game và lên mạng. Mỗi khi mắc lỗi này bố nó đánh dữ lắm, A nói hoài không nghe, không nhẽ kêu cứu UBBV BMTE của phường.

  Bao nhiêu tham vọng thoát Lừa mà không nỗ lực ở tuổi teen này thì đổ ra sông ra bể hết.

  Năm sau chuyển lên THPT rùi mà chểnh mảng thì ….

  Cho nó vào quán Bựa có sớm quá không?

  “Con hư tại phụ huynh”, chắc là mình mắc sai lầm trong dạy con rùi.

  Thank các Già Hói trước nhiều.

   

 15. #15 by Führer on 2010/06/04 - 22:30

  Địt mẹ chúcmừng côngcuộc khai sáng xứ Lừa của tên Bựa chủ quán nhá!!! 

  Nguồn: Bấu Đảng chứ đéo đâu?