Re: GMT+8 (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Trung Tướng thấy mộtsố Bựa Viên tưduy kinhtế khoahọc còn rất bầnnông cặcdái, như bọn cô Hoa cô Vè vươnvươn, nên đành bớt thìgian chơi phò, tung biênkhảo nầy, đặng địnhhướng tưtưởng chibộ tiếpsau bài Chém Gió bấthủ GMT+8.

Để hiểu tạisâu Trung Tướng cổvõ Lừa xài giờ GMT+8 thayvì GMT+7 hiệntại, tứclà Lừa cần vặn đồnghồ nhanh thêm 1 giờ cho bằng Mã, Sinh, Hongkong.., phải truyxét vài sựkiện lịchsử liêncan.

(1) Trăm Năm Giờ Lừa

Như Trung Tướng hướngdẫn, Lừa xài giờ GMT+7 là chínhxác về địalý vậtlý pháplý. Dưng:

Đúng 0h ngày 1 tháng Juillet năm Mil Neuf Cent Six 1906, chínhquyền Đôngdương Thựcdân quyđịnh tuyền Cõi, gồm cả Whole Lừa đươngnhiên, xài một giờgiấc chung, theođó 6h57’14”AM Đôngdương sẽ tươngứng 0h00 Paris. Trước Juillet 1906, đồnghồ Lừa muốn chỉnh sâu tùy thích.

Đúng 0h ngày 1 tháng Mai năm Onze 1911, chiểu Côngước Quốctế Múigiờ vửa thamgia, chínhquyền Đôngdương Thựcdân quyđịnh tuyền Cõi, gồm cả Whole Lừa đươngnhiên, nằm múigiờ 7, tức xài giờ GMT+7.

32 niên sau, đúng 23h ngày 31 tháng Décembre năm Quarante Deux 1942, nhậnra bếtắc của GMT+7, Thựcdân quyđịnh Đôngdương chiển qua múigiờ 8. Lừa ta, hehe, vặn mẹ đồnghồ nhanh thêm 1 giờ như Trung Tướng chỉđạo, thành 0h ngày 1 tháng Janvier 1943. Ông Lừa Bà Lừa bắtđầu xài giờ GMT+8.

Hai niên sau nữa, đúng 23h ngày 14 tháng Mars năm Quarante Cinq 1945, cướp xong Đôngdương từ Pháp Thựcdân, Nhật Quânphiệt quyđịnh Đôngdương chạy giờ Tokyo, tức GMT+9. Hehehe quá khắm, Lừa lại vặn đồnghồ nhanh thêm 1 giờ, thành 0h ngày 15 tháng Mars 1945.

Nửa niên sau nữa, trungtuần tháng Septembre năm Quarante Cinq 1945, đéo rõ ngày nầu, cướp xong Xứ từ Phongkiến Quânphiệt Thựcdân, Ông Cụ quyđịnh Lừa xài giờ GMT+7, chối tiệt disản phong-quân-thực các nhẽ.

Ngày 1 tháng Avril năm Quarante Sept 1947, đuổi xong Ông Cụ cút vầu chiếnkhu, Thựcdân táichiếm Đôngdương, quyđịnh tuyền Cõi táisửdụng GMT+8.

Dưng Ông Cụ vưỡn xài GMT+7. Chiếnkhu ngán đéo Thựcdân?

Sau Geneva, Lừa tuyền Xứ, cả Nam cả Bắc, lầnlượt xài giờ GMT+7 theo Ông Cụ.

Rùi đúng 23h ngày 31 tháng 12 năm 1959, bạn Diệm quyđịnh Nam Lừa xài giờ GMT+8, như Trung Tướng chỉđạo hehe thế mới ngoan.

Tuy xài giờ GMT+7 đã hơn hai chục niên, ngày 31 tháng 12 năm 1967, Ông Cụ vưỡn hănghái táituyênbố, Xứ Lừa nằm múigiờ 7, tức xài giờ GMT+7. Phun dắm vầu gió hehe hoắng nhở.

Dưng bọn Ngụy Nam Lừa đéo nghe Ông Cụ. Bỏn vưỡn xài GMT+8.

Một tháng sau, bạn Ba Duẩn, sếp Ông Cụ, đốc lính tỉn Ngụy giữa Giaothừa Mậu Thân.

Đấy là lúc GMT+8 bọn Ngụy cứu bỏn.

Vì xài GMT+8, Âmlịch Ngụy chênh Âmlịch Mình GMT+7 mẹ một ngày (*). Giaothừa Mình trúng đêm Hăm Chín Tết Ngụy.

Các lãnhtụ nằmvùng Trung Lừa xuất quân nhằm Giaothừa GMT+7 do ảnhhưởng Bắc Kỳ.

Các lãnhtụ nằmvùng Nam Lừa xuất quân nhằm Giaothừa GMT+8 do ảnhhưởng Nam Kỳ, chậm mẹ một ngày.

Và tấtyếu bộđội nằmvùng Nam Lừa ăn đòn thêthảm.

Ngày 13 tháng 6 năm 1975, bạn Ba Duẩn cướp xong Nam Lừa, hehe Lừa Nam tụimầy vuilòng vặn đồnghồ lùi 1 giờ nhế.

Tuyền Lừa xài GMT+7 từ ngày ngảy.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Tạisâu thì mời nghiêncứu lịch thếkỷ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Mộtsố: Some (Một số).
– Tưduy: Thinking (Tư duy).
– Kinhtế: Economic (Kinh tế).
– Khoahọc: Scientific (Khoa học).
– Bầnnông: Farmer (Bần nông).
– Cặcdái: Penis (Cặc dái).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Thìgian: Time (Thì gian).
– Biênkhảo: Essay (Biên khảo).
– Địnhhướng: Orientate (Định hướng).
– Tưtưởng: Ideal thinking (Tư tưởng).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Tiếpsau: Follow (Tiếp sau).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Cổvõ: Promote (Cổ võ).
– Thayvì: Instead (Thay vì).
– Hiệntại: Current (Hiện tại).
– Đồnghồ: Clock (Đồng hồ).
– Truyxét: Review (Truy xét).
– Sựkiện: Fact (Sự kiện).
– Lịchsử: Historical (Lịch sử).
– Liêncan: Related (Liên can).
– Hướngdẫn: Guide (Hướng dẫn).
– Chínhxác: Correct (Chính xác).
– Địalý: Geography (Địa lý).
– Vậtlý: Physics (Vật lý).
– Pháplý: Laws (Pháp lý).
– Chínhquyền: Government (Chính quyền).
– Đôngdương: Indochina (Đông dương).
– Thựcdân: Colonization (Thực dân).
– Quyđịnh: Regulate (Quy định).
– Đươngnhiên: Certainly (Đương nhiên).
– Giờgiấc: Time (Giờ giấc).
– Theođó: That (Theo đó).
– Tươngứng: Correspond (Tương ứng).
– Côngước: Convention (Công ước).
– Quốctế: International (Quốc tế).
– Múigiờ: Timezone (Múi giờ).
– Thamgia: Join (Tham gia).
– Nhậnra: Recognize (Nhận ra).
– Bếtắc: Deadlock (Bế tắc).
– Hehe: Hey (He he).
– Chỉđạo: Steer (Chỉ đạo).
– Bắtđầu: Start (Bắt đầu).
– Quânphiệt: Militarism (Quân phiệt).
– Trungtuần: Middle of (Trung tuần).
– Phongkiến: Feudalism (Phong kiến).
– Disản: Heritage (Di sản).
– Chiếnkhu: Terrorist zone (Chiến khu).
– Táisửdụng: Reuse (Tái sử dụng).
– Lầnlượt: One by one (Lần lượt).
– Hănghái: Enthusiastically (Hăng hái).
– Táituyênbố: Redeclare (Tái tuyên bố).
– Giaothừa: Tet Eve (Giao thừa).
– Âmlịch: Lunar calendar (Âm lịch).
– Lãnhtụ: The Leader (Lãnh Tụ).
– Nằmvùng: Terrorism (Nằm vùng).
– Ảnhhưởng: Influence (Ảnh hưởng).
– Tấtyếu: Sure (Tất yếu).
– Bộđội: Soldier (Bộ đội).
– Thêthảm: Tragic (Thê thảm).
– Tụimầy: You (Tụi mầy).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Nghiêncứu: Learn (Nghiên cứu).
– Thếkỷ: Century (Thế kỷ).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Phong-quân-thực: Feudalism & Militarism & Colonization (Phong quân thực).

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by Nothingtolove on 2010/05/14 - 23:08

  Lịt mẹ, lão thượng sỹ già, mới ăn cứt hay sao mà miệng thúi quá,

 2. #2 by cathnga on 2010/05/15 - 00:03

  Ơ kìa Nga yêu, em khỏe luônluôn nhỉ. Cớsự dưnầu hômnay cóvẻ bứcxúc tợn thế em ơi…Bìnhtĩnh thỏthẻ anh nghe xem hịhị…@ bác Sỹ già

   

  Báo cáo với anh Sỹ, em Nga là đệ tử Đại Pháp, anh có biết không nhỉ???

  Nguyên thủy thì Đại Pháp không có liên quan gì tới CCP hết, dưng vô cớ mà CCP bức hại các học viên Pháp Luân Công do tâm địa hẹp hỏi, do tính ác về bản chất luôn tồn tại, nên bị các thế lực tà ác lợi dụng, chi phối gây can nhiễu tới quá trình Chính Pháp và các học viên Đại Pháp nên phải tận diệt. Một số lượng lớn con người tham gia vào các tổ chức như Đội, Đoàn, Đảng cần phải được cứu ra khỏi tổ chức to lớn đó, nên có  phong trào thoái 3 tổ chức trên, thống kê tại website 9binh.com đã lên tới con số trên 70 triệu người rùi.

  Gần đây tại VN bắt đầu có dấu hiệu ĐCS can nhiễu tới đệ tử Đại Pháp, tuy chưa trầm trọng như ở bên Trung Quốc nhưng nếu cơ sự xảy ra thì cũng không lường hết được, nên vì cứu độ mà em yêu cầu mọi người xung quanh nên có thệ nguyện rút lui.

  Anh Sỹ góp một tiếng hô hào nhé??? Thêm một người, không uổng công đâu anh.

 3. #3 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/15 - 07:06

  @Thiếu Tướng:

  ThT nói như giai ấy nhẩy. Dạo này có tiền mua quần sịp mới chưa?

  Cực đoan quá nhẽ không ổn. Phải cân bằng giữa con người cá nhân và con người xã hội chứ nhỉ? Quá trọng bên nào đó dễ thành trường phái hiện sinh hay cộng sản lắm, đều nguy hại cả?

  Lẽ đương nhiên theo như Trung Tướng thì khi kinh tế phát triển, tự khắc nó kéo theo văn hóa, văn minh mọi nhẽ. Nhưng chắc cũng không phải hoàn toàn, nên kết hợp cả những thứ nhỏ nhặt khác nữa cho nó máu chứ?

   

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/15 - 14:07

   Thường là kinhtế chạy đâu thì các thứ khác chạy theo đó.

    

   Dưng đôikhi cũng có hiệntượng như bên Hàn “Kinhtế đi nhanh quá vănhóa theo đéo kịp”.

    

   Bọn Hàn bị bọn Nhựt cóvẻ coithường vì vănhóa kém. Nên giờ Hàn rất chútrọng bànhtrướng vănhóa ra khuvực và thếgiới.

    

 4. #5 by Phá Điền on 2010/05/15 - 07:50

  Vừa nghé lốc tên Phá Điền, địt mẹ một ổ phản động kinh thật!

  Mà cái chữ Khoa đẩu của hắn anh có đọc qua dưng tóm lại vưỡn chả hiểu lắm, hắn biên thành một tiểu luận giới thiệu đi! @Sất


  Hắn sang đấy mà cãi, tôi chửi cho nghe. Luận luận cái dắm.


  Cut Wind đấy. @Lão Bựa
  Địtmẹ Lão Bựa. Chém Gió chứ điếu ?
  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/15 - 14:08

   Lên mạng không chém gió cũng uổng một đời.

    

 5. #7 by ti.lai@ymail.com on 2010/05/15 - 07:53

  ủng hộ con Hơ Nga cái nào. Đả đảo bọn CCP ức híp PLDP cái nào

 6. #8 by ti.lai@ymail.com on 2010/05/15 - 07:56

  ơ địt mẹ, thằng k’ vé phải là thằng k’ bé chêt rùi đầu thai sống lại không?

 7. #10 by cathnga on 2010/05/15 - 09:05

  Ti lai ủng hộ Đại Pháp kìa, còn ai ủng hộ nữa không ạ??? Ti lai nhớ giới thiệu 9binh tới những người khác nhế.

  Tuy nhiên, nếu có ủng hộ thì hãy còm là “Đại Pháp vĩ đại” hoặc “Đại Pháp tốt” v.v. như vậy có hiệu quả hơn.

 8. #11 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/15 - 09:18

  Nhẽ nào mấy lãnh đạo thiên tài lại không biết sự chênh lệch về giờ giấc do quy định của các bên khác nhau để điều chỉnh cho đúng nhờ!
  Chẳng lẽ các lãnh đạo thiên tài mà lại ngu đến mức í hở tên Tướng thối tha kia?

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/15 - 14:14

   – Cóthể bỏn biết dưng vì đéo có lợi cho cánhân bỏn nên bỏn đéo làm. Ở Lừa thì đéo có kháiniệm lợiích cộngđồng. Nếu một việc có lợi cho xãhội dưng đéo có lợi cho cánhân ta thì dứtkhoát ta đéo làm.

    

   – Cóthể bỏn muốn làm dưng bỏn ngại thói bầyđàn của Lừa pháthối dù đéo biết lợihại của việc đó (Tỉnhư vụ khaithác bôxít ý. Địtmẹ quầnchúng Lừa khác đéo một lũ ròibọ). Bị phảnđối chưởibới rầmrĩ mà đéo thu được xu nầu vầu túi riêng thì làm làm cái đầubuồi gì?

    

   – Cóthể bỏn ngu thật, đéo biết thật.

    

   Đàng đéo nầu thì bỏn cũng là lũ giẻ rách.

 9. #13 by otocu on 2010/05/15 - 09:41

  Chết cười mấy tên tự dưng bình luận về vụ Lừa giết người, rồi tên Tướng lại nhẩy vào giải thích, trời ơi còn đưa ra ví dụ nữa. Hãm đéo chịu. Hiển nhiên rằng chừng nào Lừa chưa được Khai Sáng thì còn vô thiên lủng những chuyện như vậy.

 10. #15 by EURO on 2010/05/15 - 10:22

  Hi chi bộ cuối tuần vui vẻ.

  Để chào mừng kỷniệm 120năm ngày sinh Bác Hồ muônvàn kính yêu, vị cha gìa dântộc cả đời xả thân vì lợi ích dân tộc cho chúngta hôm nay có một cuộcsống ấm no hạnh phúc, có thời gian ngồi đây chémgió chửi nhau… Rô xinh khởi đăng entry phóngsự hình ảnh về địađạo Củ Chi để nhà mình ai chưa tới có thể tìm hiểu. Trântrọng kính mới những Bựaviên nầu có nhucầu đi dulịch free ghé nhà  Rô chơi nha.

  Thông báo nầy thay cho giấy mời.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/15 - 14:18

   Rô Xinh mới đủi máyảnh mới à em? Mà gái gì ănbận sếchxi thế thì có tội mới giai lắm đấy em.

 11. #17 by Phá Điền on 2010/05/15 - 10:32

  ôiđịtmẹ, quyếtđịnh cuốicùng : mần quả font khoa đẩu xàitạm, font thường thôi, chiện sort đã tính xong, sửa dững abc…xyz thành khoa đẩu là ok. điếu cần bộgõ há há.


  p/s: font chữ của bọn Thái Lừa giônggiống chữ khoa đẩu, hoahòe điếu ? mà theo tôi chữ khoa đẩu cần điếu biênhoa ? cảđống thứchữ điếu có biênhoa ý chứ, nhể ?
  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/15 - 14:21

    

   Bảng Mã (Character Set) có chưa mà đã mần font?

    

   Đéo có chữ hoa thì biên tên riêng thếnầu? Đừng có bắtchước chữ Tầu kinh bỏmẹ.

    

 12. #19 by Phá Điền on 2010/05/15 - 10:50

  à địtmẹ thế ko được. nhỡ sort 1 mớ database vừa latin vừa khoa đẩu thì sâu thì sâu ? địtmẹ thôi mần bộgõ đi. 

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/15 - 14:25

   Địtmẹ hãm thế.

    

   Sort thì phầnmềm nó sửlý tùytheo Mã (là một consố ứng mới từng chữcái) chứ.

    

   Chữ KĐ hay LT lẫn nhau thoảimái, cóthể KĐ luôn đi sau Latinh chảhạn.

    

   Bộ gõ đã bẩu là chỉ mần saucùng mà đéo nghe là sâu là sâu?

 13. #21 by Tèo on 2010/05/15 - 11:12

  Địt mẹ sư Thứ sinh họat quán Bựa lâu rồi mà sao ngu thế nhỉ. Những thằng phán lãnh đạo ngu là những thằng ngu như đầu buồi không mặc áo cô Năm.

  Làm đéo gì có lãnh đạo ngu. Ngu mà chỉ một dúm thằng làm đảo chính nắm chính quyền tháng 8/45. Ngu mà chỉ một trận cải cách điền địa đã quét sạch đám được gọi là tinh hoa ra khỏi bắc Lừa. Ngu mà 20 năm sau nữa chiếm toàn cõi Lừa.

  Lãnh đạo ngu mà nắm tuyệt đối lực lượng vũ trang như lính và cam; lực lượng hành chính như thuế vụ và hải quan; hệ thống thống chính quyền từ tổ dân phố đến trung ương; nắm toàn bộ tài nguyên xứ Lừa và nhất là nắm quyền phân phối lợi tức.

  Phía Bắc Lừa thì xem lãnh đạo là thứ lớp 3 trường làng ít học mới cả hoạn lợn. Đó là chuyện cách đây nửa thế kỷ, suốt thời gian từ đó cho dến nay đã cập nhật được bao nhiêu tinh hoa của nhân loại rồi. Lừa đã bị lãnh đạo “ít học” xỏ mũi hết trò này đến trò khác.

  Nam Lừa thì đem việc nói n-l ra để chế diễu. Cái này là đặc thù của địa phương người ta nói như vậy suốt cả ngàn năm nay.

  Tâm lý này cần phải được tẩy khỏi não Lừa. Đây là thứ tâm lý tự ti, đéo làm được gì lãnh đạo thì bẩu là lãnh đạo ngu để tự sướng.  Ngu thì không xấu nếu biết cầu thị, nhưng ngu mãi thì là vô đạo đức đấy.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/15 - 14:27

   Nó khôn ở chỗ trị dân dưng nó ngu ở chỗ đéo biết mần xiền Tèo ạ.

 14. #23 by Tèo on 2010/05/15 - 11:27

  @ Điền,
  Khôi phục thứ chữ đó để bảo tồn là việc đáng làm
  Nhưng làm cho nó trở thành một thứ chữ phổ biến sẽ nhọc công bởi những lý do:
  Thay đổi một thói quen là việc khó. Ai chả biết tính toán bằng hệ nhị phân tiện hơn hệ thập phưn nhưng người ta có làm thế đéo đâu.
  Ngôn ngữ Esperanto tiện dụng mọi điều dưng có đéo ai xài vì quen với cái cũ rồi
  Cái thứ chữ của cha Đắc Lộ mang quá nhiều khuyết tật đang được sửa chữa bởi quán Bựa

  @ Nga,
  Cửu Bình chỉ là một bộ phận của Chung Hua Cộng Sản Đảng tách ra mà thôi. Đó là con đường khác để thực hiện giấc mộng bành trướng của Con Trời. Ti nhiên lập hội được ở xứ Lừa là việc làm đáng hoan nghênh

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/15 - 14:33

   Không đồngý mới Tèo.

    

   Nếu thứ chữ giundế của tên Điền thựcsự khoahọc và mần cho tiếng Lừa gần mới thượngđẳng thì chắcchắn sẽ có ngườidùng.

    

   Cho dù 99% bầnnông đéo dùng thì sẽ có 1% tinhhoa dùng. Chẳnghạn bọn nhàvăn sẽ dùng để biên văn cho bọn Tây dễ dịch v.v.

    

   Cần đéo gì phải mần nó thành đạichúng. Chỉ cần nó có một chỗ đứng và chứngtỏ được giátrị.

 15. #25 by Cocacola on 2010/05/15 - 12:52

  @Tèo: Có thể Tèo nhầm lẫn khái niệm giữa “tài năng” và “tàn bạo”!


  Những điều trung ương đã, đang và sẽ làm chỉ thuần do tàn bạo chứ đéo có chất xám gì hết!

  Một nhúm thằng cũng cướp được chính quyền năm 45 sau khi đã thẳng tay cho chính đồng bào của mình Đóichếttốt

  Bằng tài năng của mình để tạo dựng một căn nhà khang trang khác hẳn với xách súng vầu giết người cướp nhà. Mặc dù cũng là sở hữu được cái nhà đó nhưng thằng cướp đéo phải tài năng mà là do tàn bạo!

  Hai mươi mấy năm trước, hễ nói đến thành phần làm kinh tế thì luôn bị xã hội Lừa miệt thị là bọn tư sản mại bản, bóc lột, lũng đoạn thị trường … nhưng khi hòa vào kinh tế thế giới thì lại tôn vinh doanh nhân.

  Với chính trị cũng thế, hiện giờ Lừa nhân vưỡn cho là bọn làm chính trị là bẩn tưởi lưu manh, chính trị ắt phải tàn độc thế v.v.. Thế nhưng sau khi hòa vào nền chính trị dân chủ thế giới, chừng hai mươi lăm năm sau, ngài Thị trưởng Đô thành Sàigòn cũng như các chính trị gia khác lại là thành phần đáng kính vì họ là tinh hoa thực sự.
 16. #27 by Phá Điền on 2010/05/15 - 13:50

  @Tèo 

  Thập phân mới nhị phân là 2 hệ đếm huyền tuyền khác nhau.
  Esperanto khác với thứ khác cả tiếng nói lẫn chữ viết.
  Còn Khoa Đẩu mới cả Lừa La chỉ là 2 thứ chữ khác nhau dưng cùng biên Tiếng Lừa.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/15 - 14:39

   Điền nói như buồi ý.

    

   Nhịphân thậpphân bảnchất là giống nhau chỉ có cách thểhiện là khác.

    

   Khi vầu máytính thì thậpphân chiển thành nhịphân hết, rùi khi ra kếtquả thì nhịphân lại thành thậpphân cho quầnchúng quen nhìn.

    

   Esperanto có cái dở là có quá nhiều từ mới (tứclà đéo giống bấtcứ từ của ngônngữ nầu), dưng dở thì vưỡn có hàng trẹo người dùng vì nó rất khoahọc.

    

   Khoa Đẩu của Điền thì thựcsự Trung Tướng chưa hiểu lắm. Coi bên lốc Điền thì cũng chả thấy đéo gì rõràng cả. Chữ biên rất khó xem.

 17. #29 by EURO on 2010/05/15 - 15:29

  @ TT, rút kinh nghiệm, dững phần sau sẽ cởi dần để câuvìu haha . Entry nầy của em cũng ít nhất 5kỳ đăng mà. TT ở xaxôi qua mà nghía, có gì thìthầm cho em biết thêm thôngtin với.

 18. #30 by Chém Gió on 2010/05/15 - 17:08

  Địt con mẹ lũ Lừa.chết hết con mẹ chúng mày đi,ơi ông ÔBaMa,ơi ông Hồ Cẩm Đào,cho em xin 3 quả nuclear bomb vào 3 miền cho sạch sẽ mẹ nó đi,xóa sổ mẹ cái xứ Lừa đi,cho thằng Trung Quốc,thằng Lào,thằng Cam chia nhau 3 hố bom, Địt mẹ lũ Lừa!

 19. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/15 - 18:59

  Tên Gió mới vầu quán chưởi sướng hông hehe?

 20. #32 by Cocacola on 2010/05/15 - 19:08

  @Gió


  Ai-đia dùng Núc thoát Lừa không phẩy là mới trong quán Bựa nầy! Bi kịch ở chỗ là những thằng có Núc nó đéo bâu giờ bán hay cho sampling Núc cho Lừa! 

  Các ông cứ để chúng mầy thoi thóp quằn quại chơi đấy! Sự tồn tại của Lừa chứng tỏ sự toàn năng của Chúa! 
 21. #33 by cathnga on 2010/05/15 - 19:35

  Cửu Bình chỉ là một bộ phận của Chung Hua Cộng Sản Đảng tách ra mà thôi. Đó là con đường khác để thực hiện giấc mộng bành trướng của Con Trời. Ti nhiên lập hội được ở xứ Lừa là việc làm đáng hoan nghênh @ Tèo

  Cửu bình được công bố từ năm 2004 sau khi Pháp Luân Công bắt đầu bị CCP coi là mục tiêu để tiêu diệt. Cửu bình được Báo Đại Kỷ Nguyên phát hành là tờ báo chính thức và đáng tin cậy của Pháp Luân Công. Mục đích duy nhất của Cửu bình chỉ là để cứu người, còn việc CCP cuối cùng thế nào thì đã được các Thần quyết định rùi.

 22. #34 by vô thần on 2010/05/15 - 19:52

  Tặng hắn Bựa ^^ Chibộ cuốituần bớt húng sống thanhthản tậnhưởng đê

 23. #35 by Cocacola on 2010/05/15 - 20:30

  – Chiếnkhu: Terrorist zone (Chiến khu).@ Bựa

  Hehe! Chết cười với tên Bựa! Các chiến khu hào hùng của quân dân đệ tử Cụ giờ thành terrorist zones sao? Vậy cái đám chui rúc trong và dưới các terrorist zones ấy gọi là cái đéo gì đây?

  Hehe, cái vụ bonus “Lừa ngữ sinh động” nầy của Bựa quả là hay đây! Giải trí cuối tuần rất tốt!

 24. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/15 - 22:48

  Nửađêm mẹ rùi, nghe tý nhạcgiunmòdắm nhế, chibộ chó?

 25. #37 by LEE_LEE on 2010/05/16 - 00:37

  ừ, đúng là đổi lịch thì miền bắc ăn Tết Mậu Thân trước một ngày. Cái này Bựa đúng. Nhưng vì anh nhớ là đánh SG vào đêm mùng một tết miền Nam nên anh Gúc nó ra cái này.

  Mệnh lệnh ban ra là “đánh vào đêm 30 vào dịp tết Mậu Thân” do đó có 2 cách hiểu và dẫn đến tiến công lệch nhau 1 ngày:

  • Tại quân khu 5 của CS (các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hoà) các cấp chỉ huy chiến trường hiểu “Đêm 30” là “đêm giao thừa” của ngày 30 tết âm lịch của miền Nam nên họ đánh vào đêm 29 rạng ngày 30.1.1968 (DL) tức là đúng đêm giao thừa miền Nam.
  • Còn các chiến trường khác là quân khu Trị -Thiên; khu 6 (Nam Trung Bộ); Khu 7,8,9 (Nam Bộ) thì hiểu là đánh vào “đêm 30” tức là đêm của ngày 30 dương lịch (DL) nên họ đánh đúng vào đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1 năm 1968 tức là vào đêm 1 tết theo lịch miền Nam và mồng 2 tết theo lịch miền Bắc tức là chậm 1 ngày so với quân khu 5.

  Đây chính là vấn đề hiện nay các địa phương và các quân khu của QĐNDVN vẫn còn tranh luận hiểu thế nào là đúng mệnh lệnh. Các tài liệu lịch sử của các địa phương và quân khu giải thích việc này cũng khác nhau…

  nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_T%E1%BA%BFt_M%E1%BA%ADu_Th%C3%A2n#L.E1.BB.87ch_ng.C3.A0y

  Mà địt mịa sách báo chính thống lừa viết về sự kiện này  cung rối như canh hẹ . Còn vụ đổi lịch anh nghĩ đây là mưu của trung ương nhằm tránh lệnh ngừng bắn 36  tiếng ấy mà.