Truy Mò Lừa Ất Dậu (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Lưuý: Hình Quán Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác hình thật.

Tạisâu nơi bài Hai Trẹo Lừa Ất Dậu Trung Tướng bẩu số Lừa Chết Vì Đói năm Quarante Quatre Quarante Cinq không 2 Trẹo, dưng 400 Ngàn?

Coi bài nầy, chibộ sẽ bẩu, lấy cứt 400 Ngàn.

***

Nghĩatrang Hợp Thiện quận Hai Bà từng là nghĩatrang Cônggiáo hùngvĩ nhất Hà Nội.

Năm 1961, dùng cớ thuhồi đất xây nhàtậpthể cho côngnhân xưởng dệt Tám Tháng Ba, Trungương triệtthoái Hợp Thiện lên trungdu Thanh Tước, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội trên ba chục câylômếch.

Dững căn mộ Cônggiáo kiểu Thựcdân đẹptuyệt được các Chú Bộđội Bắnđòm phátan, xương khô nhét vô tiểu gạch, quẳng tới dững ô ximăng đúc sẵn kíchthước 0.4×0.8m gắn bia đá títeo dính Thánhgiá títeo treo chichít sườn đồi Thanh Tước.

Sau năm năm, Trungương san Hợp Thiện nuộtnà, như tẩy bay quả trấngcá giữa bầu má Thủđô, trừ Hai Bể Xương Bấthủ.

Bể Xương gì?

Bể Xương Lừa Chết Đói.

Mỗi Bể trong hai rộng quãng 100m2, sâu quãng 3m, chìm, nắp đan bêtông, giống bểphốt chungcư 197x.

Hai Bể cách nhau quãng 100m, từng cùng hưởng nhang nến nghĩatrang suốt 15 năm.

Thời Giáp Thân Ất Dậu Quarante Quatre Quarante Cinq, thanhniên tìnhnguyện Cônggiáo đã nhặt quãng hai ngàn xác Lừa chết vungvãi khắp Thành, bỏ tạm vầu Hai Bể, không quan không quách, như một nghĩacử đồngbào đồngbần đồngnạn.

Hai Bể là chứngtích duynhất khẳngđịnh Famine 1945.

Tạisâu Trungương không di nốt Hai Bể lên Thanh Tước?

Tạibởi số cốt (Không Tên) trong Hai Bể nhẽ nhiều gấp 5-7 lần tổngsố cốt (Có Tên) ngoài nó. Di hết thì tống vầu Bể xây mới hay mỗi cốt một lỗ? Mỗi cốt một lỗ thì làm bia thếnầu? Xây Bể mới chibằng chả di mẹ đâu sất.

Rốtcuộc Hai Bể chả di mẹ đâu sất.

Thôngcảm đi, 196x Trungương mải Xẻ Dọc Trường Sơn Cứu Nước, Lừa Chết Đói nằm đấy OK.

Hai Bể hoangtàn từ bấy.

***

Trung Tướng mò Ngõ 559 Kim Ngưu hoặc 349 Minh Khai theo tưvấn của các Bác Già. Bỏn nói Hợp Thiện Xưa quanh đó.

Chạy tuốt phố Minh Khai không truy ra Ngõ 349, Trung Tướng té Kim Ngưu.

Phố Kim Ngưu rải cả hai bờ sông Kim Ngưu. Haha ngu bấthủ. Hai nửa Kim Ngưu ý đều có Ngõ/Nhà cả số chẵn và số lẻ, nửa tây thuộc phường Minh Khai, nửa đông thuộc phường Vĩnh Tuy.

Đây nè, Kim Ngưu hai nửa Đông Tây:

Phải Ngõ 559 nầy không:

Ngõ bự phết, hai xemáy tránh nhau tốt:

Qua vài ngãtư, Ngõ hẹp dần, hai xemáy tránh nhau bắtđầu khó:

Bềngang Ngõ tại ngãtư trên đo đúng 1.5m.

Qua vài ngãtư nữa..

Thì sang mẹ địaphận Minh Khai:

Hènnầu các Bác Già bẩu Ngõ 349 Minh Khai cũng là 559 Kim Ngưu.

Rẽ phát Ngách 86 nầy:

Rùi rẽ tiếp Hẻm 17 nầy:

Nó đây rùi, lối cụt vầu Bể Xương No1, bềngang đo 1.1m, hai xemáy tránh nhau bắtđầu khôngthể:

Các cưdân nhí Bể Xương No1 hỏi, chú tìm ai tìm ai?

Trung Tướng giảnhời, chú tìm Cụ tụi mầy, hềlố.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Lưuý: Attention (Lưu ý).
– Minhhọa: Illustrations (Minh họa).
– Nhấtthiết: Mandatory (Nhất thiết).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Nghĩatrang: Cemetry (Nghĩa trang).
– Cônggiáo: Catholics (Công giáo).
– Hùngvĩ: Majestic (Hùng vĩ).
– Thuhồi: Withdrawal (Thu hồi).
– Nhàtậpthể: Communal houses (Nhà tập thể).
– Côngnhân: Workers (Công nhân).
– Trungương: The Leaders (Trung ương).
– Triệtthoái: Disbar (Triệt thoái).
– Trungdu: Midland (Trung du).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Thựcdân: Colonization (Thực dân).
– Đẹptuyệt: Great (Đẹp tuyệt).
– Bộđội: Soldier (Bộ đội).
– Bắnđòm: Shooter (Bắn đòm).
– Phátan: Smash (Phá tan).
– Ximăng: Cement (Xi-măng).
– Kíchthước: Dimension (Kích thước).
– Títeo: Tiny (Tí teo).
– Thánhgiá: Holy Cross (Thánh giá).
– Chichít: Full of (Chi chít).
– Nuộtnà: Smooth (Nuột nà).
– Trấngcá: Acne (Trấng cá).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Bêtông: Concrete (Bê-tông).
– Bểphốt: Shit tank (Bể phốt).
– Chungcư: Communal buildings (Chung cư).
– Thanhniên: Youth (Thanh niên).
– Tìnhnguyện: Volunteer (Tình nguyện).
– Vungvãi: Scattered (Vung vãi).
– Nghĩacử: Mind (Nghĩa cử).
– Đồngbào: Fellow (Đồng bào).
– Đồngbần: So poor (Đồng bần).
– Đồngnạn: So unfortunate (Đồng nạn).
– Chứngtích: Remnant (Chứng tích).
– Duynhất: The only (Duy nhất).
– Khẳngđịnh: Confirm (Khẳng định).
– Tạibởi: Because (Tại bởi).
– Tổngsố: Total (Tổng số).
– Thếnầu: How (Thế nầu).
– Chibằng: Rather (Chi bằng).
– Rốtcuộc: Eventually (Rốt cuộc).
– Thôngcảm: Sympathy (Thông cảm).
– Hoangtàn: Ruined (Hoang tàn).
– Tưvấn: Consulting (Tư vấn).
– Xemáy: Motorbike (Xe máy).
– Ngãtư: Crossroads (Ngã tư).
– Bắtđầu: Start (Bắt đầu).
– Bềngang: Width (Bề ngang).
– Địaphận: Territory (Địa phận).
– Hènnầu: So why (Hèn nầu).
– Khôngthể: Cannot (Không thể).
– Cưdân: Resident (Cư dân).
– Giảnhời: Answer (Giả nhời).
– Hềlố: Hello (Hề-lố).

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by Lính Mới on 2010/05/02 - 04:42

  Tem phat.

  Mia TTuong bot bai som nhe

 2. #3 by tuanhdvm on 2010/05/02 - 06:30

  Chờ đợi mãi cuối cùng y cũng bốt !

  Hóng gấp !

 3. #5 by Bác on 2010/05/02 - 08:54

  Tên bựa mới chụp ảnh hôm qua à? Đm còn nguyên cờ quạt.
  À mà địt mẹ mấy thằng tintin, tem tem cái địt cụ mày.

 4. #7 by Lính Mới on 2010/05/02 - 10:02

  dit me thang Bac, tao nam giua giahoi va tintin, ma cha may

 5. #8 by EURO on 2010/05/02 - 10:20

  Ui xời, có hình minhhọa cũng đéo dễ kiếm đựoc những quả ngõngách thế đâu. Tổsư các loại tưduy Lừa, thảo nầu nửa đời ngừoi sống đất Sg mà mỗi lần điđâu thấy địachỉ tronghẻm tronghốc là em lại ngánnguợc lên rùi. Không phẩy hẻm bàncờ thì chămchăm là mêhồntrận.

  TT ngonquá, giờ chịukhó chụphình hiệntrường trựctiếp minhhọa cho bài rùi. Mỗi tội tổsư Lừa lầnnữa, chỉhẻm chỉđường đã hết mẹ nó ngày rùi, chưa kịp thấy nộidung nữa.

  Ừa, đói chỉ tậptrung vài tỉnh với sốlượng lớn nhưthế nên TT tậptrung vầu kiếm mấy quả mồchôn tậpthể là ngon đó, yêu quá đi. Để thángsau về ngoải em phảy tậptrung khaithác người nhớn trong nhà coi ở Hp thì thếnầu, ông nội em cũng kể khi đó tòan chôn tậpthể à, ít ai có điềukiện chôn riêng lắm. Tính 400ngàn  chết thui, tính 1nửa trong số đó đựoc chôn riêng đi  thì cũng phẩy tồntại cỡ cả haingàn cái mồ chôn tậpthể hoànhtráng cái BểXương của TT nhỉ? Vậy thì sâu giờ mới nghe?

  Mấy năm trứoc em đọc có tin thicông cầu gì đó ở đừong bao Hp thì phẩy, có đào đựoc một cái hố có hơn trăm hàicốt tập thể đói Ất Gà mà khi đó đã xônxao lên rùi, ai rảnh gúc giùm em chút?. Pic nầy hứa hẹn ngon lắm đây, đừng bỏ lửng nha TT.

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:40

   Bài nầy là Phóngsự Ảnh bổxung cho bài 2 Trẹo Lừa mà em.

 6. #10 by EURO on 2010/05/02 - 10:32

  Èo, chibộ ai giỏi tóan tính giùm em coi 2 trẹo Lừa chết, một nửa trongđó chôn riêng đi, thì có khoảng baonhiêu cái bểxương nhở? Tính 4tỉnh đói nặng tậptrung chết 1 phần 3 trongđó đi, trừ đi 50% của số đó đựoc chônriêng cho sang, thì có khoảng baonhiêu bểxương tậptrung 4 tỉnhnhở? héhé, Rôxinh chỉ biếtchém gió còn toán ngu đéo tưởng. Vậy ai cồngphơm cho em coi cả thằng Gúc lẫn dângian phán có bâunhiêu cái bểxương đó? Tòmò đéo tưởng. Mà chiệnnày đâu có gì tuyệtmật, Chungương mình chả lalàng nên cho mọingười thấy chứngnhân tội ác của bọn Nhậtbẩn bắt dân mình nhổlúa giồngđay rùi chứ nhỉ?

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:43

   Nếu đúng 2 trẹo Lừa tèo thì phải có cả ngàn Bể như thế.

 7. #12 by nguyenthatton on 2010/05/02 - 10:44

  Địt Mẹ Tên Tương Bưạ Phát Trước Khi Khen ( Đéo Chửi Chúng Bảo Anh Sến)

  Kungdựng tên Tướng Bựa Đáng Khen .

  Đángnẽ anh khen Bưạ lâu rồi đến nay không khen không được

  Đéo mẹ cứ    Connect failure. Please retry! mãi

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:44

   Vầu Quán Bựa thì chưởi mới là khen đấy tên Tốn kia ạ.

 8. #14 by Lqa on 2010/05/02 - 10:45

  Tưởng TT có phântích nhậnđịnh tiếptheosau quả “haitrẹolừa” chứ! Thía đánhgiá tácđộng của bạn Lin-Gruzia với vụ Quarante Quatre Quarante Cinq-ẤtGà là như nầu nhể? Cồngmăng đéo tậptrung vầu ” focợt” lắm.
   Bạn Quang con Thiềuhói hiện làm phó cho bạn ThànhKiên phỏng TT?
  Hồi hổi, Mỗ có quả vện dưới mạn Thanhnhàn.Đêm cưỡi quả Spoutnik ghẻ phóng từ MễTrì sang chơi.Vện cứ giục về sớm, vì vện bẩu qua lối đới, lắm mađói Ấtgà, cười chết!Bôlão nhà Vện bẩu chỗ đê TôHoàng lừa chết chôn “hợptácxã” cực nhiều. Đéo biết đúng không!

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:46

   Đúng rùi. Lừa chết đói ở Thành đông hơn ở Quê, đấy là đặctrưng của Famine.

 9. #16 by Lqa on 2010/05/02 - 10:51

     Thì như đã bẩu, consố chỉ là ướclệ ở  trong các lời hiệutriệu với sáchgiáokhoa thôi. Triệuchứng “báocáo” vẫn còn duy chì cho đến hôm nay mà.
  Đè-o mịa,bắnđòm BắcLừa bị nướng từ 65-75 trong Nam ai biết đéo!

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:48

   Tấtnhiên. Đọc các consố tỉnhư “Hà Nam chết 268,342 mạng” là Trung Tướng cười bò cho các phóngviên xalông ngồi phịa số.

 10. #18 by Lừa cơ bản on 2010/05/02 - 13:27

  Địt mẹ, sống ở vùng này nhõn 3 chục năm rồi sâu đéo biết 2 bể này nhỉ, bùi ngùi đéo chịu.

 11. #20 by Bác on 2010/05/02 - 13:29

  Nằm giữa tintin và giàhói mà vẫn thích chơi trò temphiếu?! Địt cụ mầy phát nữa Mới ơi.

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:50

   Tên nầu cồngmăng quả đầutiên cũng tuyền temtem thế, hehe kinh đéo chịu.

 12. #22 by Bác on 2010/05/02 - 13:45

  Thử tính phát:
  Mỗi bể rộng 100m2 x sâu 3m = 300m3. Mỗi m3 cứ cho là nhét được 6~7 Lừa, tức khoảng 2,000 Lừa 1 bể.
  Nếu 400,000 Lừa đều được maymắn cho xuống bể thì cần 200 bể nhỉ. Nhẽ thằng TT ý vầy?

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:50

   Tính khá ổn đấy. Dưng ý Trung Tướng không phải thế.

 13. #24 by minhhuong on 2010/05/02 - 16:11

  Hố chôn tập thể Ất Dậu ở Hà Nội á ? có khoảng 3 nơi :

  -trại tế bần Giáp Bát (chắc đâu đó gần bến xe Giáp Bát), nơi đây mới gọi là chôn nhiều nhất trên cánh đồng cánh đủng xung quanh trại

  -Nghĩa trang Phúc Thiện (đâu đó trong công viên Thủ Lệ í)

  -Nghĩa trang Hợp Thiện (khoảng bên sông Kim Ngưu, nay là khu tập thể nhà máy dệt 8-3, vẫn còn lưu giữ khu tưởng niệm nạn nhân nghẻo Ất Dậu)

  Theo mô tả thì hố chôn tập thể tại các nơi này được đào như sau : sâu 3-4m, dài và rộng hàng chục mét. Theo tính toán của Mr Bác dư thế là rất khớp với mô tả này, áng chừng khoảng 300 – 400 m2 * 3-4 m sâu, bét nhất cũng là 300m3 hay 2000 xác.  

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:53

   Giáp Bát, Thủ Lệ đều chiển về Hợp Thiện hồi 1950-1951 hết em ạ. Nên mới có 2 Bể Xương đầy phè ở Hợp Thiện.

 14. #26 by minhhuong on 2010/05/02 - 16:25

  Tuy hố chôn người ở cánh đồng xung quanh trại Giáp Bát là lúc đầu chôn nhiều người nhất. Dưng sau đó đã cải táng toàn bộ về nghĩa trang Hợp Thiện. Dư vậy, sau đó thì chính nghĩa trang Hợp Thiện mới là nơi chứa xương lớn nhất của Ất Dậu tại Hà Nội.

  Chi tiết mà TT bẩu là hố chôn tập thể do tìnhnghuyện Công Giáo nhặt nhạnh tầm 2000 xác này là đã bao gồm vụ cải táng xương từ Giáp Bát về Hợp Thiện chưa ?

  Nếu chưa bao gồm thì tức là ngoài 2 bể này ra còn phải có 1 bể khác nữa tại Hợp Thiện ?

  Nếu đã bao gồm tức là tuyền bộ xác từ Giáp Bát về cộng thêm hố sẵn có ở Hợp Thiện, chỉ khoảng 2000 xác ?

   

  Bằng chứng của vụ này chính là tấm ảnh của Võ An Ninh, chụp 1 bức trong quá trình cải táng từ Giáp Bát về Hợp Thiện này :

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:58

   Chỉ có 2 Bể thôi em. Vụ cải cốt 1951 từ Giáp Bát Thủ Lệ sang Hợp Thiện thì không có Tiểu đâu, cứ thả cốt xuống Bể thôi. Bể nầy theo các Bôlão là Bể No2, còn Bể No1 thì ít cốt hơn vì tuyền xác Lừa quăng thẳng xuống hồi 1945.

    

   Hai Bể chắc có độ vài ngàn cốt. Đấy là đoán thế chứ có ai thốngkê gì đâu.

 15. #28 by Khoai Tây on 2010/05/02 - 16:36

  Lão Bựa pốt mấy hình khuphố mình làm Tây bồihồi quaylại thựctế rằng Phố Lừa tởmvôcùngtởm. Dạonày ở Tây quênmẹmất. Cámơn nhế.


  Thằng Lừa suốtđời ở chuồng Lừa nên đéo biết chuồng Ngựa ra làm sâu, quanhđiquẩnlại mấy chục năm nay Phố với Phường càngngàycàng tởmlợm. Tưdi Lừa lỗđít, phongcách ăn, ỉa, ngủ, nghỉ, xây đem từ đéođâu về. Thếđéonầu đường thì nhỏthó, lại ngoằnnghèo khúckhuỷu, nhà sátngaybên đường. Conem đéo chỗnầu chơi, xemáy chạy tánloạn, thithoảng lại có thằng vầu bịnhviện.

  Nhà Lừa ở phố Lừa nhỏ xíuxiu, cáinhà vừalà cáinhà, vừalà cáibếp, vừalà cái gara để xemáy, xehơi, vừalà cơsở sảnxuất, vừalà nơi giảitrí.

  Chungquanh phố Lừa là dững conkinh (sông nhỏ) đặcsệt mùihôi. Dòm cóthể ói (mửa) ngaytạichỗ, mùivị khó quên suốtđời. Hệthống cống ngầm chứa trong nó toàn chấtthải chưa qua xửlý. Nềnđất của Lừa dưthế thì Lừa sống sao khá được. Tưởngtượng cáinhà ta ở mà bêndưới nó toàn thứ tanhtưởi bẩnthỉu.

  Hốt cáinầy đi phải mất 50 năm. Cókhi trăm năm khôngchừng.

  Bonus quả ảnh conphố Tây cho chi Bộ Lừa. Lên Google Maps coi nhế.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 21:02

    

   Hà Nội chỉ còn mỗi cách là xơi 1 quả Núc đạibự cỡ Tsar Bomb, rùi mời Khoaitây sang quyhoạch lại. Chứ bigiờ giảitỏa một mét vuông phố mất quãng 200 Trẹo Ông Cụ thì có buồi ý mà đẹpđẽ được thế kia.

    

   Khu Mỹ Đình xây mới hoàntoàn mà còn nhănnhúm như cái lồn trâu ý, thì Phố Lừa hết cách rùi.

 16. #30 by minhhuong on 2010/05/02 - 19:54

  Bia tưởng niệm “đồng bào chết vì oanh toạc và nạn đói 1945” tại ngõ 559, Đông Kim Ngưu, HN

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 21:04

   Bia nầy xây trên nóc Bể No1. Hình nầy chắc chụp lâu rùi.

 17. #32 by minhhuong on 2010/05/02 - 19:56

  Nghe tên bia tưởngniệm mà chả hiểu mẹ, bị oanh toạc là thế mẹ??

 18. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 20:28

  Giá đất tại Hẻm 17 cạnh Bể No1 có giá thịtrường 55 Trẹo Ông Cụ một m2 http://batdongsan.com.vn/ban-nha-5-ngo-5598617-kim-nguu–hai-ba-trung–ha-noi-dt-25m2_raovat_790235.html.

   

  Dưng giá đất cạnh Bể No2 đã được phát gấp đôi khi Trung Tướng gạ mua: 4 tỷ đồng cho một nhà cấp 4 (thựcra phải cấp 5 mới đúng) diệntích 30m2. Coi tiếp trong bài.

 19. #36 by minhhuong on 2010/05/02 - 20:51

  Đọc các consố tỉnhư “Hà Nam chết 268,342 mạng” là Trung Tướng cười bò cho các phóngviên xalông ngồi phịa số. @TT

  —————

  Bọn phóng viên nào láo thế, con số của Đảng ở đây này, bọn phóng viên cấm cãi, nhá :

  -Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình ghi : có 280khìn người đói chết tốt vụ Ất Dậu

  -Lịch sử tỉnh Hà Nam Ninh xuất bản 1988 :

  Nam Định 212 khìn nghẻo vụ Ất Dậu.

  Ninh Bình : 37khìn

  Hà Nam : 50 khìn.

  Hị hị hị

   

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/02 - 21:05

   Số lẻlẻ là cốp từ cồngmăng của cô Bé chứ không phải của Trung Tướng phịa đâu.

 20. #38 by minhhuong on 2010/05/02 - 20:55

  Theo tính toán của Mr Bác dư thế là rất khớp với mô tả này, áng chừng khoảng 300 – 400 m2 * 3-4 m sâu, bét nhất cũng là 300m3 hay 2000 xác.  @ Hương

  ——-

  Sory chi bộ, em cóp Mr Bác đéo nên hồn, 100-200m2 * 3-4m sâu, thì bét nhất 300m3

 21. #39 by minhhuong on 2010/05/02 - 21:10

  Đây em cóp nguyên xi của vietnamnet số liệu Đảng ta để phóng viên láo với Bé khỏi cãi vụ tỉnh Hà Nam nhá:

  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình ghi: năm 1945 cả tỉnh có 280.000 người chết đói, chiếm 25% tổng dân số. Nhiều địa phương chết tới trên 50% dân số như xã Tây Lương: 67%; Sơn Thọ, Thụy Anh (Thái Thụy): 79%; xã Thanh Nê (Kiến Xương) có 4.164 người thì chết gần 2.000 người; xã Tây Ninh (Tiền Hải) có 171 gia đình chết không còn một ai…

  * Cuốn Lịch sử tỉnh Hà Nam Ninh xuất bản năm 1988 ghi: Phủ Nghĩa Hưng, Nam Định mỗi ngày chết 400 người. Huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cả vụ đói có 22.908 người chết. Trong 6.161 hộ thì có 1.571 hộ chết không còn người nào. Nam Định chết 212.218 người; Ninh Bình: 37.939 người, Hà Nam: 50.398 người.

 22. #41 by Hoàng Việt on 2010/05/02 - 21:35

  Giáo sư Văn Tạo, nguyên Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam trao tặng công trình Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam – Những chứng tích lịch sử cho Bảo tàng Hồ Chí Minh, bao gồm cuốn sách Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam -Những chứng tích lịch sử,Ngoài ra 80 đĩa CD ghi âm các cuộc phỏng vấn nhân chứng, khảo sát 21 tỉnh, thành với hơn 200 điều tra viên và 1.000 nhân chứng lịch sử.Dựa vào những tư liệu phong phú bao gồm tranh ảnh, công trình là bằng chứng khoa học công phu, thuyết phục nhất, dựng lại sự kiện lịch sử về nạn đói năm 1945 tại Việt Nam với các cuộc điều tra theo phương pháp xã hội học lịch sử, được thực hiện kỹ lưỡng công phu. Công trình này do các nhà khoa học Việt Nam, Nhật Bản phối hợp thực hiện từ năm 1991 đến năm 1995(theo công trình này con số hơn 2m ng chết là có cơ sở -không dám khẳng định chắc chắn ),

  – Giáo sư có ấn tượng và bị ám ảnh bởi lời lẽ của nhân chứng nào nhất trong quá trình làm điều tra?

  – Tôi luôn nhớ lời kể của một nhân chứng ở Thái Bình như sau: Cực chẳng đã, người đói phải đi ăn xin, ăn xin không được phải đi ăn cắp, đi cướp giật đến phải chịu roi đòn, rồi cuối cùng cũng chết. Có người cướp giật một mẩu bánh mì bị sen đầm đánh đến chết, thậm chí có người phải ăn cả cái người ta nôn ọe ra, ăn cả những hạt ngô đãi từ cứt ngựa của Nhật.

  Cuối cùng là ăn cả thịt người như có nhà văn đã mô tả… thật là rùng rợn! Người Việt Nam vốn sống có đạo lý, vậy mà nạn đói ập tới đã khiến cha bỏ con, vợ bỏ chồng, anh em bỏ nhau. Cá biệt có người còn hủy hoại cả người thân để dành lấy phần cơm mong thoát chết, nhưng rồi cũng chết…

  P/s :Nhưng theo Việt dọ thống kê ko chính xác vì có thể có sự tính chồng chéo : ví dụ : số người thống kê = người chết tại chỗ + người nơi khác đến chết + người bỏ làng ra đi ( hoặc mất tích ) cho nên sự thật tăng số lượng có thể lên mấy lần 

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/03 - 12:35

   Thốngkê số Lừa tèo chỉ là ướclượng bằng Survey thôi. Saisố cóthể tới 50% hoặc hơn. Mà Survey của Lừa tuyền chơi kiểu ngồi trong phòng lạnh tự điền questionnaire thì saisố 90% là thường.

 23. #43 by Hoàng Việt on 2010/05/02 - 21:43

  Ông Nguyễn Văn Tuất trú tại số 275 phố Minh Khai từng là người coi nghĩa trang cho biết: Vào năm 1944-1945 người chết đói rất nhiều, từng đoàn xe bò kéo liên tục chuyên chở xác những người chết đưa về đây, chôn thành những ngôi mộ tập thể trên dải đất bên ngoài bức tường phía Tây của Nghĩa trang Hợp Thiện (lúc đó còn chưa có nhánh sông Kim Ngưu như bây giờ, sau khi Nhà nước ta cho đào sông Kim Ngưu thì vị trí những ngôi mộ này nằm ở dải đất thuộc bờ Tây sông Kim Ngưu hiện nay).

  Đến năm 1951, Hội Hợp Thiện đứng ra tổ chức việc di chuyển những hài cốt chôn ở bờ Tây sông Kim Ngưu về vị trí khu tưởng niệm hiện nay. Lúc đầu đào huyệt mộ ở khu đất nay thuộc địa phận tổ 50, mộ có chiều dài 10m, rộng 6m, ngăn thành 4 ô để đựng. Nhưng di chuyển chưa được một nửa số hài cốt thì ngôi mộ này đã đầy.

  Bia tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1945 (ở ngõ 559, Đông Kim Ngưu, Hà Nội-mộ tập thể gồm 1782 hài cốt bị chết đói năm 1945 )

  Vì vậy lại phải đào tiếp huyệt mộ thứ hai (hiện là ngôi mộ thuộc địa phận tổ 69). Ngôi mộ này dài 12m, rộng 10m, sâu 4m, cũng ngăn chia thành 4 ô để xếp những hài cốt thành từng tầng lớp, ngăn nắp, hết lớp nọ đến lớp kia. Sau khi đã di chuyển hết thì cho đổ một lớp bê tông phẳng để làm nắp đậy và đồng thời cho xây một bức tường có trang trí làm bia tưởng niệm mà hiện nay chúng ta vẫn thấy ở ngôi mộ thuộc tổ 69, tức là khu tưởng niệm hiện nay.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/03 - 12:29

   Bể có 4 ô kíchthước nhỏ hơn là Bể No2.

    

   Bể trên hình là Bể No1, chắc chụp lâu rùi.

 24. #45 by Hoàng Việt on 2010/05/02 - 21:58

  Đây cũng là ngôi mộ duy nhất còn lại trong số hàng chục ngôi mộ tập thể khác nằm rải rác đâu đó ở Hà Nội.Đó là một khuôn viên rộng chừng gần 100 mét vuông, nằm sâu trong ngõ 349 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng) và bị bao bọc bởi nhà cao tầng của những hộ dân trong xóm. Con đường dẫn vào khu mộ này quá chật chội, không đủ để 2 xe máy có thể tránh nhau.

  .…Chúng ta có nhiều nỗi đau, nhưng có lẽ nỗi đau của nạn đói năm ất Dậu 1945 là vết thương khó phai mờ nhất trong lịch sử. Hầm xương và mộ bia tưởng niệm hiện còn ở phường Vĩnh Tuy là một minh chứng. Được biết, người Nhật có một tượng đài và dành một ngày quốc tang để tưởng nhớ mấy vạn nạn nhân chiến tranh chết vì 2 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirosima và Nagasaki. Còn ở ta, việc tưởng niệm hàng triệu người chết vì nạn đói và bom đạn dường như còn xa vời, khi vẫn còn có sự tranh cãi nên chọn ngày nào làm ngày giỗ chung cũng như địa điểm đặt bia tưởng niệm.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/03 - 12:22

   Nói về một ngày Quốcgiỗ hay dựng biabủng nàykia nhẽ xavời. Trung Tướng cần trungương trả sựthực cho Sử trước đã.

 25. #47 by Lừa cơ bản on 2010/05/02 - 22:38

  An Hoang Trung Tuong 20:49 02-05-2010

  Bản sống ở đâu thế?

  8-3 chứ đéo đâu. 30 chục năm nhẽ chưa đủ tuổi làm dân bản xứ nhể?

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/03 - 12:19

   Chắc Bản sống bên Tây Kim Ngưu hử? Dưng mà kểcả sống cách Bể Xương 200m mà cũng đầy Lừa chẳng biết nó ở đâu.

 26. #49 by Thảo Phan on 2010/05/03 - 11:23

  Èo, hôm nào phải sang thắp hương cho các cụ mới được.

 27. #51 by Bác on 2010/05/03 - 13:16

  @Bựa: Trung Tướng cần trungương trả sựthực cho Sử trước đã.

  TW còn đéo cho nói sựthực về khủnghoảng kinhtế hiệntại thì Sử là cụccứt nhế. Đối với TW thì sựthực khác đéo gì con ngáo ộp.

 28. #52 by Cỏ dại on 2010/05/04 - 11:18

  Con bà nhà TT. Sao không cho tui xem phần 2?

 29. #53 by xam on 2010/05/08 - 12:39

  Món ăn nào làm cho Trung Tướng có nhã hứng tìm về  Ất Dậu?