Archive for Tháng Tư, 2010

Tiếng Lừa Cảitạo [3]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Tạisao Dính Từ?

Lừa tạisao phải Dính Từ?

Hãy khảosát vídụ cụthể:

Trung Tướng gọi thằng Gúc Thợ Dịch.

Rùi bắt nó dịch câu Lừa #1: “Tôi thích động não“.

Búp phát nó dịch: “I like to brainstorm“.

Chuẩn đến 99%. Hoanhô Gúc.

Trung Tướng chơi hãm, bắt nó dịch câu Lừa #2: “Lũ tôi thích chí vận động trí não“.

Câu nầy dù hãmlìn, dưng 99% giống câu #1. Khác chỗ sửdụng các từ ghép Lừa biên rời Cục Dắm.

Thằng Gúc dịch: “I like to flood the brain releases Mobility“.

Ối địtmẹ vãi đái mầy Gúc ơi.

Sai đến 99%. Địt cụ Gúc.

Nếu Dính Từ, câu #2 sẽ là “Lũtôi thíchchí vậnđộng trínão“.

Khi database Tiếng Lừa của thằng Gúc được cậpnhật, Trung Tướng đảmbẩu nó lại dịch: “We like to brainstorm“. Chuẩn 99%.

Hoặc cừ hơn, nó cóthể dịch: “We like to exercise brain“. Chuẩn 100%.

Rõ chưa chibộ dắm?

Dứtkhoát phải Dính Từ.

(@2010)49 Comments

Tiếng Lừa Cảitạo [2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Dựán cảitạo kýpháp Tiếng Lừa sẽ gồm 5 bước:

1: Xóasổ từ ghép Củ Dắm.

2: Cảitiến phụâm.

3: Cảitiến nguyênâm.

4: Cảitiến dấuthanh.

5: Hoànthiện từvựng.

Bước #1 cơbản nhất, cầnkíp nhất. Dựtính tốn 10 năm.

Bước #2 dễ nhất. Dựtính tốn 5 năm.

Bước #3 và #4 khó nhất, độtphá nhất. Dựtính tốn 30 năm.

Bước #5 tốn thờigian nhất. Vôhạn.

Nửa thếkỷ cho nângtầm Lừa Ngữ. Không đắt.

Trung Tướng chỉ đú bước #1. Dững bước khác là ướcmơ chém gió.

(1) Xóasổ từ ghép Củ Dắm

Là ngón cần cuốc luôn.

Hỗtrợ ngón nầy gồm:

(1.1) Tung phầnmềm Dính Từ. Phầnmềm biên èo phát xong.

(1.2) Tung tựđiển Từ Dính. Phầnmềm chạy èo phát xong.

(1.3) Dần chuyển kho vănbản hiệnhành. Không gấp. Không bắtbuộc hoànthành 100%.

Đủ mẹ. Chả nói nữa.

(2) Cảitiến phụâm

Là sửdụng “D” thay “Đ”, “Z” thay “D”, “F” thay “PH”, “J” thay “GI” etc.

Ngón nầy Ông Cụ chơi mãi, dưng bỏ dở hãmlìn.

Ta sẽ thấy:

– “Dươngdầu” thay “Đươngđầu”, “Sao Dỏ” thay “Sao Đỏ”.

– “Zịuzàng” thay “Dịudàng”, “Hải Zương” thay “Hải Dương”.

– “Fòfạch” thay “Phòphạch”, “Fú Thái” thay “Phú Thái”.

– “Jặtjũ” thay “Giặtgiũ”, “Ja Dịnh” thay “Gia Định”.

Cảitiến nầy không khiến Tiếng Lừa khoahọc hơn, dưng giúp tiếtkiệm vôkhối côngsức đánhchữ và chiphí inấn. Điểm chốt là cảitiến nầy không phá thóiquen mấy.

Chữ Lừa biên kiểu ý giờ trông rất ngứa bướm. Chẳng ngứa lâu đâu.

(3) Cảitiến nguyênâm

Ngón nầy nhằm quốctếhóa Tiếng Lừa.

Các nguyênâm Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, đặcbiệt hai chú Ơ, Ư sẽ bị thaythế.

Hãy ngó. Chữ “Ê”, thêm dấu Hỏi thành “Ể”, tởm không?

Tởm phết. Mắt mờ phông nhỏ, đọc nhanh chẳng biết quả dấu là Hỏi, hay Huyền, hay Sắc?

Rùi “U” cứ nhangnhác “Ư”.

Chảdững Khoaitây vãi bựa, Lừa cũng vãi phân. Nhầm là khôngthể tránh.

Theo Trung Tướng, cảitiến nguyênâm không nên chơi lối ghép chữ kiểu Telex, biến “Ă” thành “AW”, “Ô” thành “OO”, etc.

Kiểu chữ ý nhìn phứctạp, in tốnkém, và biên tay khốnkhổ.

Cũng cóthể, bốn chú Ă, Â, Ê, Ô không cần thaythế, dưng dấuthanh sẽ không bỏ vầu chúng, mà bỏ vầu chữcái sau chúng trong từ, nhằm tốigiản đống Mũ, Móc, Sắc, Huyền nhằngnhịt.

Tỉnhư “Chắn” thành “Chăń”? Dấu Sắc bỏ vầu chữcái N?

Ưuđiểm của nó là dễ nhìn, khó nhầm, và không phá thóiquen mấy.

Với người biên tay, kiểu chữ nầy không ảnhhưởng.

Nhượcđiểm của nó là không có chỗ bỏ dấu khi sau nguyênâm không còn chữcái nầu, ví dụ “Rổ”.

Hay bỏ quách dấu vầu chữcái trước nguyênâm, thành “Ŗô”? Dấu Hỏi bỏ vầu chữcái R?

Any idea?

Bốn chú Ă, Â, Ê, Ô không cần thay lắm, dưng hai chú Ơ, Ư nhấtđịnh phải thay.

Theo Trung Tướng, nên thay “Ơ” thành “Ő”, “Ư” thành “Ű”.

Móc-câu thay thành Hai-chấm-mũ hoặc Hai-nháy-mũ?

Trông sángsủa, khó nhầm, lại rất quốctế.

Any idea?

Tuynhiên, không phủnhận kýpháp Telex có nhiều ưuđiểm:

– Loạibỏ rốirắm xấuxí của các con chữ đầy Mũ, Móc.

– Đơngiản bảng chữcái, phông chữ.

– Đơngiản côngviệc gõ chữ, in chữ.

– Dễ cho Khoaitây hoặc trẻcon học chữ.

– Dễ cho sắpxếp database cách quốctế.

Dưng kiểu Telex hiện tươngđối dớdẩn.

Theo Trung Tướng, Telex nên thếnày:

– “AE” là “Â”. Vídụ “Caén” là “Cấn”.

– “AW” là “Ă”. Vídụ “Cawn” là “Căn”.

– “EI” là “Ê”. Vídụ “Bieím” là “Biếm”.

– “OU” là “Ô”. Vídụ “Coùn” là “Cồn”.

– “OW” là “Ơ”. Vídụ “Town” là “Tơn”.

– “W” là “Ư”. Vídụ “Cw” là “Cư”. Cái nầy Lừa chơi lâu rùi.

Dấuthanh vưỡn cần xài, không được thay bằng các chữcái F/S/R/X/J kinh bỏmẹ.

Any idea?

(4) Cảitiến dấuthanh

Bước #3 xong, bước #4 nhẹhều.

Các dấuthanh Sắc, Huyền, Ngã không nên thay, bởi chúng rõ nhìn và quốctế.

Chỉ nên thay chú Nặng (quá bé, khó nhìn), và chú Hỏi (quá to, xấu, không quốctế).

Theo Trung Tướng, cóthể thay Nặng thành Nháy-lót (dấu Nháy đặt dưới con chữ, như “Ų”), còn Hỏi thành Ngã-lót (dấu Ngã đặt dưới con chữ).

Dấuthanh nên bỏ vầu nguyênâm hoặc chữcái cuốicùng của âmtiết. Hiệngiờ Lừa bỏ dấu tùmlum, lúc giữa âm như “Hóa” lúc cuối âm như “Nguyễn”. Lối bỏ dấuthanh cốđịnh sẽ đơngiản thuậttoán tìmkiếm files, và dễ cho Khoaitây hoặc trẻcon học biên.

Any idea?

(5) Hoànthiện từvựng

Thỏamãn mẹ. Chả nói nữa.

Ngàyxưa Cha Đắc Lộ mất hai chục năm truyềnbá Chữ Lừa. Bigiờ mất gấp ba sửa Chả. Vấtvả phết. Dưng lười thì húp dắm.

Thời Đắc Lộ đéo có Net & Computer.

(@2010)112 Comments