Hai Trẹo Lừa Ất Dậu (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Trung Tướng hỏi Bôlão, vậy bầnnông chết bâunhiêu Bôlão?

Bôlão bẩu, chắc vài trẹo.

Trung Tướng lại hỏi, dân Tonkinoise hổi bâunhiêu Bôlão?

Bôlão bẩu, chắc ba chục trẹo.

Hàhà rõ nhế. Chiện của Bôlão chỉ Sựkiện đáng tin, Sốmá không. Chiện Ông Cụ đáng tin Neither. Ông Cụ phịa thô bỏmẹ.

Nữbôlão Trung Tướng năm nẳm chạychợ nhìnhằng Hà Nội Nam Định, vì pa tển mần Quan Nhớn Nam Định, còn chồng tển Thưsinh Hà Nội Gộc, mần Cáchmạng adua. Chợbúa đồngáng nuôi chồng nuôi cháu lo Việc Khủng xưa nay Các Bà Lừa vưỡn.

Nữbôlão bẩu, bà đưa Bố Mầy mới Cô Bòi Mầy xuống Nam thăm Cụ Mầy. Bố Mầy kêu đói bà mua cặp bánhchưng Bố Mầy bóc ăn nhè nguyên cái ngón người bà gớm vất luôn cặp bánh Cô Bòi khóc khóc là.

Trung Tướng hỏi, bánh nhân thịt người Bôlão?

Nữbôlão bẩu, chứ sâu. Phở thịt người bún thịt người cháo thịt người chả thiếu.

Trung Tướng khạc phát.

Nữbôlão bẩu, sáng bà mở cổng có thằng bécon tuyền xương ngồi thulu ngửa tay xin ăn bà vầu bếp xúc bát cơm nguội mang ra thằng bé chết gục rùi xe rác qua bốc quăng mẹ lên chả biết đi bán hay đi chôn.

Trung Tướng rùng phát.

Nữbôlão bẩu, ănmày lắm quá hóa cướp ngày. Bà đương ăn quà Quán Bổi sáu bẩy thằng nôngphu nhẩy chồm giựt sạch bánhđúc cả bánhcuốn cả tương Mụ Bổi khóc khóc là.

Trung Tướng hỏi, chả ai cự hả Bôlão?

Nữbôlão bẩu, cự ác. Mụ Bổi sau vửa đơm bánh vửa đeo dao bầu dọa đứa nầu cướp bà bà đâm lòi mật. Cụ Mầy thuê hai ông Gácđiêng Đậpgioòng cắp mãtấu canh nồi cháo phátchẩn (*).

Cụ Trung Tướng, pa Nữbôlão, đạikhái đóng chức Giámđốc hoặc Thanhtra Sở XYZ, hạng Chân To Nam Định tầm đầu XXe Siècle Trướng Pháp. Đận Đói Quarante Quatre Quarante Cinq tển lịnh gianhân ngày đun một hai cữ cháo bự đặt trước nhà, cũng chỉ đủ lót ruột hai ba chục bầnnông đói vẹo mồm túctrực, và thườngxuyên bị cướp bởi dững bầnnông không-túctrực.

Ngày Không Nhớ tháng Avril Ou Mai Quarante Cinq, bốn năm thằng Nhật Lùn đánh một xetải gạo phátchẩn cạnh Ga Hàng Cỏ. Mấy trăm Lừa nhào cướp náoloạn. Thằng Nhật Sếp quát không được, túm mẹ một Lừa, bắt quỳ, rút kiếm Samurai chém phằm phát, thủ Lừa lăn lộccộc lộccộc lộccộc. Chiện nầy Ông Cụ kể mãi, dưng lược mẹ tìnhtiết Ông Lừa cướp gạo phátchẩn. Ông Cụ hài phết.

Lừa Đói Ất Dậu dù nghẻo 400K hay chỉ 200K, vưỡn khổnglồ.

Đói Hóa Cướp, là thường. Quarante Cinq cướp khổnglồ. Trung Tướng be-back-soon.

Hè Quarante Cinq Bôlão Trung Tướng lãnh đặcnhiệm Tuyêntruyền Giảiphóng vùng Cầu Tõm.

Côngviệc Bôlão giảndị, là Tuyêntruyền tới bầnnông, rầng Nhật Pháp bắn nhau rùi, Nước Ta sắp Giảiphóng rùi. Nôngphu cóc cần cấy cầy gì sất. Vi-em sẽ phá kho lương Nhật. Đập hỏaxa Pháp. Sẽ Tịch Giầu Chia Nghèo. Gạo Mỡ Xiền rùi đông chấtngất. Bầncốnông rùi thành Chủ tất. Cóc Cần Cấy Cầy Gì Sất.

Bôlão bẩu, dân nghe Cóc Cần Cấy Cầy Gì Sất sướng mê. Đói rã dưng vưỡn túmtụm mơ phá kho lương đập hỏaxa xiền chấtngất. Ông cũng sướng mê, thithoảng lẻn vay Bà Mầy dăm bạc tiêu tóalóa.

Trung Tướng bẩu, đói gối bò. Nhẽ phải lên rừng đào Củ Mài Củ Sắn, săn Ông Chuột Ông Rắn, xuống sông mò Miếng Cá Miếng Cua, vớt Mảnh Tôm Mảnh Tép. Sâu để chết đói ngàn vạn Bôlão?

Bôlão bẩu, sâu phải lên rừng xuống bể? Tháng Tư tháng Năm lúa chín khô. Cả làng cả tổng kéo nhau về Thành chờ phá kho Nhật đập xe Pháp hết còn đâu.

Lạcquan phết.

(Dừng thônglệ)

(@2007)

(*) Gácđiêng Đậpgioòng: Tức gardien-de-prison, cựu quảngiáo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bôlão: Old cousin (Bô lão).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Bâunhiêu: How much (Bâu nhiêu).
– Sựkiện: Fact (Sự kiện).
– Sốmá: Quantity (Số má).
– Bỏmẹ: Totally fucked (Bỏ mẹ).
– Nữbôlão: Old female cousin (Nữ bô lão).
– Chạychợ: Doing trade (Chạy chợ).
– Nhìnhằng: Non-professional (Nhì nhằng).
– Thưsinh: Student (Thư sinh).
– Cáchmạng: Revolution (Cách mạng).
– Adua: Blandish (A-dua).
– Chợbúa: Trading (Chợ búa).
– Đồngáng: Farming (Đồng áng).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Bécon: Kid (Bé con).
– Thulu: Hugging legs (Thu lu).
– Ănmày: Bummer (Ăn mày).
– Nôngphu: Male farmer (Nông phu).
– Bánhđúc: Corn cake (Bánh đúc).
– Bánhcuốn: Donkeys pizza (Bánh cuốn).
– Gácđiêng: Gardien (Gác-điêng).
– Đậpgioòng: De prison (Đập-gioòng).
– Mãtấu: Huge machetes (Mã tấu).
– Phátchẩn: Giving for free (Phát chẩn).
– Đạikhái: Suppose (Đại khái).
– Giámđốc: Director (Giám đốc).
– Thanhtra: Supervisor (Thanh tra).
– Gianhân: Server (Gia nhân).
– Túctrực: Waiting (Túc trực).
– Thườngxuyên: Continuously (Thường xuyên).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Náoloạn: Disorderly (Náo loạn).
– Lộccộc: Gaukgauk (Lộc cộc).
– Tìnhtiết: Detail (Tình tiết).
– Khổnglồ: Giant (Khổng lồ).
– Đặcnhiệm: Special task (Đặc nhiệm).
– Tuyêntruyền: Propoganda (Tuyên truyền).
– Giảiphóng: Liberation (Giải phóng).
– Côngviệc: Duties (Công việc).
– Giảndị: Simple (Giản dị).
– Hỏaxa: Train (Hỏa xa).
– Chấtngất: Above clouds (Chất ngất).
– Bầncốnông: Very ugly farmer (Bần cố nông).
– Túmtụm: Gathering (Túm tụm).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Tóalóa: Comfortably (Tóa lóa).
– Lạcquan: Optimistic (Lạc quan).

Lưuý: Phần Tiếng Mẽo chỉ để chém gió và không nhấtthiết khác tựđiển.

Note: The English phrases are just for fun and not certainly wrong hehe. 1. #1 by minhhuong on 2010/04/25 - 13:24

  Còn trên Thành, hị hị, gúc 1 phát ra ngay số dân quê chết trên Thành kinh hoàng nhất chính là thời điểm tháng 4, 5, dữ liệu đây :

  Theo Báo Bình Minh ra ngày 12-4-1945, những người VN hảo tâm khi thành lập đoàn khất thực để cứu trợ đồng bào đã chọn khu gia binh làm trại tế bần. Bắt đầu từ ngày 9-4, có 2.000 người ăn xin đã được đưa xuống đó, được phát cháo và nghỉ ngơi. Sau đó, những người ốm đau, hấp hối cũng được đưa về trại bằng xe bò.

  Khi người đói chưa nhiều, trại còn có ngày hai bữa phát chẩn. Nhưng chỉ sau vài tuần số người tự tìm đến đã đông hàng vạn. Lương thực dù có nhiều đến mấy cũng không đủ cho mỗi người một bát cháo/ngày.

   

  Thấy cái chỗ gạch chân không, « khi người đói chưa nhiều » là tầm giữa tháng 4. Sau vài tuần thì …. Tức là đám ăn xin tại Hà nội tới thời điểm mùng 9/4 được quy tụ tại 1 chỗ là khoảng 2000 người. Nhưng sau đó vài tuần, tức cuối tháng 4, đầu tháng 5, đoàn người lũ lượt từ các tỉnh xa lên tới nơi đông đến hàng vạn.

  Dân quê lên Thành thì chết ở Hà nội là đông nhất :

  Trong tài liệu của Viện Sử học, rất nhiều địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định… đã đặt tên cho những hố chôn tập thể như thế thành cồn Ma,  mả Quán, mả Đói, gò Ma… Tuy nhiên nhắc đến hố chôn tập thể thì khủng khiếp nhất vẫn là ở Hà Nội.

   

  Cuối cùng là gì ? Dân quê ở các tỉnh xa xôi bắt đầu rời quê lên HN tầm tháng 3, lên được tới Hà Nội tầm tháng 4, sự cứu trợ của dân Hà nội vẫn còn cầm cự được cho tới gần hết tháng 4, tới đầu tháng 5 thì là chết la liệt, toàn bộ tháng 5 đéo có cứu trợ thì chết kinh hoàng chết toàn bộ đám dân quê ấy.

   

 2. #2 by minhhuong on 2010/04/25 - 13:26

  Sự phá kho thóc để chia cho dân ở Thành Hà nội ntn mà để cuối tháng 4, toàn bộ tháng 5 dân quê nghẻo trên trển toàn bộ ? Dự liệu tạp chí cộng sản nhá, đây :

  Trước tình hình bị thực dân, phát xít bóc lột đến tận xương tuỷ, người Hà Nội, nhất là anh chị em thanh niên đã tham gia Việt Minh đi phá các kho gạo của Nhật lấy gạo chia cho dân nghèo. Ngày 24 – 4 – 1945, phá kho gạo ở gần Lò Lợn; vài ngày sau, hàng mấy nghìn anh chị em lại được huy động đi phá kho thóc ở Phà Đen.

  Cũng trong dịp này, một số đơn vị Tự vệ chiến đấu ở nhiều địa phương ngoại thành Hà Nội (như Mọc, Quan Nhân và Láng …) cũng đồng loạt nổi lên phá kho thóc, gạo … Tại sân đình Quan Nhân, ta treo cờ Việt Minh rất lớn và đốt đèn đuốc sáng trưng, trước khi chia thóc, anh em Tuyên truyền xung phong còn vạch tội ác của Pháp – Nhật thu thóc, phá lúa khiến cho dân ta chết đói, và hô hào bà con mình tham gia Việt Nam.

   

  Thời điểm dân ở các tỉnh xa như mô tả trước đã chứng minh rằng tới được Hà Nội đông đột ngột tới con số hàng vạn là cuối tháng 4, đầu tháng 5. Theo trích dẫn trên thì thành Hà Nội bắt đầu phá kho thóc vào 24/4. Chương trình phá kho thóc theo mô tả là nhiều nơi, nhá, và kết quả là dân chết đói hàng loạt kinh khủng nhất chính là thời điểm này. Vậy gạo lấy được ở trong kho đi đâu ? chỉ có 2 giả thuyết :

  1 là gạo lấy được đéo chia cho đám dân quê ấy

  2 là đéo có gạo mấy trong kho

  Theo đoạn trích trên là có màn “chia thóc”, vậy tức là trong kho đéo có gạo mấy.

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/25 - 15:06

   Chẳng cần phải học gì cũng biết được các kho nhớn trong năm 1945 khôngthể còn gạo. Bởi đơngiản là Lừa thì chết đói laliệt, còn giá gạo ngoài chợ tăng hơn 10 lần.

 3. #4 by Hoàng Việt on 2010/04/25 - 13:36

  Ở thời kỳ này những người CS mưu mô đã tỏ ra sẵn sàng hợp tác với các chính đảng khác như Tân Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Dân Chủ Xã Hội, hệ phái Trotsky ở miền Nam, lập ra các ‘’Ủy ban hành động’’, rồi Mặt Trận Dân Chủ, nhưng chẳng tồn tại được mấy ngày để rồi chính ông Hồ ra lệnh: ‘’Ðối với phe Trotsky, không thể liên minh, cũng không thể khoan nhượng’’. Chiến thuật của đảng CSVN trong Mặt Trận Việt Minh sau này khi liên minh với các lực lượng, đảng phái không cộng sản cũng vậy, họ bằng mọi cách lôi kéo những phần tử ưu tú về phía mình, phân hóa và thẳng tay tiêu diệt những người họ không lung lạc được, dần dần tạo thế độc quyền lãnh đạo cho đảng CSVN. Ðó chính là cái mà phe không cộng sản gọi ông Hồ và Ðảng CSlà tàn ác, lường gạt, tráo trở.

   Trich  loi Cựu đảnh viên CS -Dương Văn Thưởng

 4. #5 by minhhuong on 2010/04/25 - 13:50

  Ah, quên nữa. Hợp tác với VM không chỉ có OSS mà có cả Pháp nữa. Sau đá văng 3/45, Pháp cậy nhờ VM quậy phá Nhật chờ Đồng Minh đổ bộ vào lấy công vì từ tháng 8/44, Đồng Minh đã giải phóng Paris, chính phủ Vichy thân Trục phải bỏ chạy. @ Bé

  —————

  Ặc ặc, há há há há, làm ơn đừng làm em chết sặc vì cười

  Tháng 7/1944, OSS vào oánh bom tùm lum. Tới tháng 1/1945 thì hùng hục hơn với navy. Từ tháng 7/ 1944 với tháng 3/1945 OSS phối hợp với 1 khối liên minh Pháp – Đông Dương bản địa. Sau tháng 3, Pháp bị Nhật lật, Lào lủng cũng tách xong, thế là liên minh còn sót lại mỗi chú Vi em. Thế là từ tháng 3 trở đi, OSS quyết định chỉ còn làm ăn với lại mình Vi em nhà ta.

  Và đám dân quê tỉnh xa lũ lượt lên Hà nội là lúc nào?  Thời điểm ấy cần cứu trợ không? Mọi người cứ tiếp tục suy luận là thấy, từ tháng 3 trở đi OSS chỉ còn làm việc với mỗi Vi em, và cứu trợ gạo cần thiết nhất cho Hà Nội là đợt cuối tháng 4, toàn bộ tháng 5.

  Câu chuyện đại khái nó là dư thế.

 5. #6 by Hoàng Việt on 2010/04/25 - 13:54

  Sự phát triển PTPKTCĐ đã thể hiện rõ Đảng ta đề ra khẩu hiệu: “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” trong thời kì tiền khởi nghĩa là đúng đắn, sáng tạo. Khẩu hiệu đó đã “đáp ứng nguyện vọng cấp bách nhất của quần chúng, do đó đã thổi bùng ngọn lửa căm thù trong đông đảo nhân dân và phát động quần chúng đứng dậy với khí thế cách mạng hừng hực tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền” (Lê Duẩn)

  Ở Bắc Giang, Bắc Ninh, hàng ngàn quần chúng đi phá kho thóc của Nhật, Pháp; Hiệp Hòa, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, thu hàng ngàn tấn thóc chia cho dân. ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, hàng chục kho thóc bị phá. Ở Phú Thọ trong một thời gian ngắn 14 kho thóc bị phá.

  Ở Ninh Bình, ngày 15 – 3 quần chúng các quyện Nho Quan, Gia Viễn đã phá 12 kho thóc, thu hàng trăm tấn thóc chia co dân nghèo.

  Ở Thái Bình, trong tháng 3 và tháng 4, nhân dân các huyện Phụ Dực, Thư Trì, Tiền Hải, Vũ Tiên, Tiên Hưng đã thu 1.000 tấn thóc chia cho dân.

  Ở Hải Dương, nhân dân phá 39 kho thóc và lấy 43 thuyền gạo với 2.000 tấn. Riêng các huyện phía nam tỉnh đã phá 26 kho thóc, thu 26 thuyền với hơn 1.000 tấn gạo.

  Ở Hưng Yên, Hòn Gai, Hà Đông, Sơn Tây nhân dân phá kho thóc, gạo của Nhật  

  Ở ngoại thành Hà Nội, nhân dân tiến hành phá các kho thóc, gạo của Nhật ở phố Bắc Ninh, phố Lê Lợi, Phà Đen thu hàng trăm tấn.

  đéo thấy có kho nào tầm tầm 1 nghìn tấn(39 kho + 43 thuyền = 2000 tấn )

  lưu ý là khẩu hiệu ko có nêu phá kho thóc của ai nhé !


  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/25 - 15:00

   Tấtnhiên “kho” của bạn Duẩn là các điểm cất gạo của các conbuôn đầucơ. Mỗi kho chỉ có chục tấn là cùng nên 39 kho & 43 thuyền mới ra 2000 tấn.

    

   Dưng dù mỗi kho chỉ có vài tấn, thì với “hàng ngàn” kho được phá, cũng thừa mẹ gạo cứuđói nếu thựcsự chúng được đem cứuđói.

    

   Kếtluận là, hoặc đéo có kho gạo nầu được phá, hoặc có phá thì bọn đói cũng đéo có cửa đéo, hoặc là đéo có Lừa nầu chết đói cả, hoặc là có Lừa chết dưng đéo phải chết đói.

    

   Kiểu đéo gì cũng lộ mẹ ra bảnchất Ông Cụ là mần mọi cách cướp chínhquyền.

 6. #8 by minhhuong on 2010/04/25 - 14:14

  Số dự trữ và tồn xuất đi đâu nếu không nhập kho. Cái kho 5000 tấn của Ba Duẩn lần nay xem ra lại có lý. @ Bé

  ———-

  Nếu bảo đúng thì đống gạo ấy đi đâu? Sao đéo thấy chia mà để hàng vạn dân quê tỉnh xa nghẻo trên Hà nội thời cuối tháng 4 toàn bộ tháng 5?

  Tức là có chiếm được rất nhiều thóc từ việc phá kho thóc từ thời tháng 3, dưng đéo chịu chia chứ gì? Hặc hặc hặc

   

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/25 - 14:52

   Bạn Duẩn cut wind thiệnnghệ em thắcmắc làm gì. 5000 tấn ý của bạn Duẩn đủ nuôi tuyềnbộ số 400K Lừa chết đói trong 2 tháng giáphạt.

    

   Còn thóc/gạo thời gạo châu củi quế giá đắt gấp 10 thì đơngiản là khôngthể còn với sốlượng nhớn, chỉ còn ở các cửahàng thôi.

    

   Nguyêntắc cungcầu đơngiản nhất là, Cung mà nhiều hơn Cầu, thì Giá khôngthể đắt lên được.

    

 7. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/25 - 14:28

  Chibộ cồng nhiều quá Trung Tướng đang bận chưa giảnhời kịp, chỉ nhắc mộtsố nét chính để địnhhướng Lề Phải hehe:

   

  (1) Các kho của Nhật (các côngty Nhật, chứ của quânđội thì có lồn ý mà kho, gạo quânđội phải để trong doanhtrại chứ gạo lồn nầu mà chứa trong kho đéo ai bẩuvệ?) có gạo không?

   

  Câu giảnhời ở bấu đảng đây:

  http://www.thanglonghanoi.gov.vn/channel/102/2010/03/5054

  . Địtmẹ giá gạo hè 1945 gấp 10 lần giá năm trước (linh đấy bẩu giá 1945 gấp 20 lần 1944, dưng đéo chínhxác đâu, chỉ 10 lần thôi).

   

  Địtmẹ gạo thì khôngthể để lâu quá 1 năm, mà giá thì bụp phát đắt gấp 10. Chỉ có bọn thầnkinh thì mới đéo bán ra thu lời. Địtmẹ tên nầu bẩu “kho đầy gạo” ngu thì cũng chỉ nên ngu vừa thôi.

   

  Địtmẹ một nguyêntắc thịtrường sơđẳng mà cũng đéo biết thì cái cái đầulồn gì?

   

  Bạn Bô kiếm đâu ra mấy trẹo Bạc ủnghộ Ông Cụ? Chính là nhờ đầucơ gạo.

   

  (2) Ông Cụ có (a) phá được kho nầu rùi (b) chia cho bầnnông chết đói không?

   

  Câu giảnhời cho (a) là hầunhư đéo phá được kho nầu, vì theo (1) thì còn lồn thóc/gạo ý mà phá.

   

  Câu giảnhời cho (b) là hầunhư đéo chia cho bầnnông được kýlô lồn nầu, vì vài ngàn quân chiếnkhu của Ông Cụ còn đói dài mồm thì lấy lồn ý mà cho bầnnông.

   

  Vậy ai cứu đói bầnnông? Câu giảnhời là hầunhư đéo có ai cả. Tự sốngsót thôi. Nóichung thằng giầu có chia títi cho thằng nghèo, dưng trong thời loạnlạc đó thì thằng đéo nầu cũng phải giữ mạng đã (đọc các hồiký Già Hói ý).

   

  Còn chiện Ông Cụ phá đám kếhoạch chiển gạo từ Nam là đéothể chối được. Chính quân Ông Cụ đã kể rùi. Tự kiếm nguồn, trên mạng cũng có đấy.

   

 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/25 - 14:45

  Đitmẹ đéo hiểu cô Bé bầnnông ăn hànhkinh ăn hay cái đéo gì mà nghĩ kho quânlương của quânđội Nhật (thời 3-4-5/1945 còn cực mạnh) lại để ở chỗ đéo ai canhgiữ cho “34 chú bộđội” vầu phá?

   

  Ngu thì bốc thêm ít cứt mà ăn địtmẹ ngu phát buồn nôn.

   

  Kho đồchén, cũng quantrọng như kho súngđạn, của quânđội, đươngnhiên phải nằm tại doanhtrại, được bẩuvệ ngonlành.

   

  Còn kho của các côngty Nhật chiên thumua nôngsản như Missui để đâu? Địtmẹ cô Bé bầnnông đéo bâugiờ nghiêncứu về vậntải à?

   

  Kho nhớn thì phải ở cảng hoặc ở các đầu mối bán hàng.

   

  Ở vùng sảnxuất thì chỉ có các kho tạm, bé thôi. Các kho tạm chỉ chỉ dùng để lưu hàng trong thờigian cực ngắn rùi xetải sẽ tới để chở tới kho nhớn, rùi mang đi tiêuthụ bánchác.

   

  Thờiđiểm tháng 3-4/1945, là sau vụ thuhoạch lúa hè-thu đến 5-6 tháng, mà lại chưa đến vụ thuhoạch lúa đông-xuân, thì địtmẹ bầnnông chứ bọn thươngnhân Nhật chúngnó còn gạo buồi trong kho tạm à? Địtmẹ thóc gạo đang đắt vãi đái, mà để ở kho tạm dững nửa năm cho bọn chúngmài vầu chén à?

   

  Vậy VM đã phá dững cái lồn gì? Chỉ cóthể giảđịnh VM đã phá dững cửahàng lươngthực lẻtẻ của bọn conbuôn. Dững cái cửahàng ý Ông Cụ gọi là Kho.

   

  Địtmẹ giảithích cho bọn bầnnông vôhọc bực cả đầubuồi.

 9. #12 by toi_vua on 2010/04/25 - 15:02

  Trung Tướng, không chơi cáu nhé!
  Cảnh cáo phạt 1 điểm hành vi thiếu văn hóa.
  Bé đâu, quay lại bụp tên bựa tiếp đê.

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/25 - 15:09

   Địtmẹ Bé bầnnông ngu như lồn ý. Địtmẹ đã ngu lại thích gân cổ thì đéo ai hưởi được.

    

   Bực nhất là vưỡn cái trò đéo cãi được thì lại móc ra chiện khác. Mà lại chơi trò bốt laliệt lật trang mỏi mẹ cả tay mới đọc được bài của người khác.

    

   Địtmẹ có thằng xìbam như conđiên thế thì không phát điên mới là lạ.

 10. #14 by Minh Dũng on 2010/04/25 - 15:06

  ĐM hú như phò điếc. Cáu đéo chịu.

 11. #15 by Minh Dũng on 2010/04/25 - 15:07

  @ Đéo nh thằng nào:

  Chiện anh kể là hồi sau 45 vài năm rồi đấy. Thầng nào lấy ra dẫn vào năm 44, 45 là đéo đúng đâu nhé. Đói như chó, đói cả làng, đói cả nước. Đói t những năm 40 đến sau 50, nghĩa là CP ông cụ đã chuận bị oánh Phủ điện biên rồi. Chiện bạn Cụ cách mạng thành công thì thằng chó nào vị trí của anh Cụ đều phải làm cả. Không làm ngu như chó, cửa nó m, trong nhà đéo có ai, không vào mà chiếm mẹ nhà, vơ vét tài sản đi nhể, nó về giết mẹ đi là xong. Thằngđéo phải dẫn chứng tùm lum.

  Đ

  M đọc còm những hết cả đầu, thằngđịnh hướng dư luận như cặc. Mày làm cho dư luận thấy thối um, nó chẳng biết đúng sai rồi lại phản tác dụng, quay sang làm phan thằng Tướng thì hố hố hố. Anh già rồi, chẳng ham hố gì, nhưng những cái thằng Tướng nói anh nghe được, hợp lý so với những gì mắt thấy tai nghe cộng với những gì các bô lão đã chết kể lại:

  1. Đéo có thóc đâu mà phá. Phá là c phá lung tung như ăn cướp thế thôi.

  2. Chết thì chết vô tội vạ, nhưng đéo đâu ra mà 2 triệu, có cái cặc.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/25 - 15:14

   2 quả kết của Dũng Già Hói chính là cái Trung Tướng muốn chứngminh.

    

   Đitmẹ giờ chibộ cứ tưởngtượng, giá thịt bò tựdưng tăng lên 2 trẹo Ông Cụ một ký, mà ngoài đường vưỡn còn bò thả rông, thì cái địtmẹ bọn bầnnông chứ ngu đéo gì ngu thế?

    

   Còn chết 2 trẹo thì đươngnhiên phịa rùi. Địt mẹ chết trong vài tháng hết 25% dân thì cái địtmẹ bọn bầnnông chứ ngu đéo gì ngu thế?

    

   Tuynhiên nếu tính cả tới thời 195x thì nhẽ đến 2 trẹo Lừa chết đói thật.

    

    

 12. #17 by Minh Dũng on 2010/04/25 - 15:08

  3. Mày phân tích lính nhật với cái bỏ mẹ gì. Anh bảo, quân đội nhật nó d tr thóc cho lính của nó. Mày bảo bần nông mà phá được hả. Ngu như chó. Phá là như kiểu ăn cướp trên phố thôi. ăn cướp của những thằng bán thóc cho Nhật đấy. Mà có cướp được cái đéo gì. Mày đi ăn cướp về xong, nhẽ mày lại để cho con mày đói, chết đói. Cướp nhiều thế mà bọn VM đói rã họng sau 45, dân đói như chó triền miên sau 45 à? ĐM ngu lắm, định hướng bần nông lắm.

  4. Cái vụ thóc mà tay SSS gì c càm ràm. Nên bỏ mẹ vụ đấy đi. Có thể có vùng có thóc mà bà con đi mẹ rồi đéo về được. Ch đéo phải tất cả. Mà nếu đéo có vùng nào thế, thì cũng là Tướng cut wind. Tranh cãi mấy cái đất mất thì gi. Câu nệ đéo gì tiểu tiết. Hồi hổi, chuyện đéo gì cũng có thể. Anh biết đéo

  5. OSS cộng tác với nhõn VM đương định nói thì em Hương nói mẹ rồi, tức đéo nói nữa.

  6. Lừa ăn Lừa nhẽ có, anh đéo biết, chỉ nghe thì thào thôi.

  Chi bộ quán triệt được mấy ý trên là ngon rồi. S sách đốt mẹ hết, sau này viết lại sau cũng được. Con cháu cũng bảo chúng nó thế, hố hố

 13. #18 by Minh Dũng on 2010/04/25 - 15:11

  @Tướng: Xoá hộ mấy cái spam phát. ĐM 2 ngày thoải mái, hôm nay vừa vào dẫm phải cứt con bé, ĐM tức anh ách.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/25 - 15:16

   Đéo xóa nữa. Để thế cho chibộ dắm thấy lốc mà tuyền xìbam thì bựcmình thếnầu.

    

 14. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/25 - 15:29

   

  Trò xích chân vầu súng chỉ dành cho bọn cốthủ và hoàntoàn hết hyvọng sống thôi.

   

  Nghĩa là chống tấncông trựcdiện để bẩuvệ một cứđiểm nầu đó, mà đạndược thì vơi mẹ rùi, chỉ có cách bắn đến kiệt thì nghẻo tốt.

   

  Chứ Nhật nó chổng pháo bắn tầubay Mẽo thì xích chân làm buồi gì? Địtmẹ không xích thì nó chạy đéo đi đâu được nữa?

   

  Về nguyêntắc tácchiến, xích thế là tự chặt chân mình. Đứa nầu tiếp đạn? Đứa nầu cứu thương? Rùi nếu trúng đạn của đốiphương (nhẹ thôi) thì đứa nầu cứu pháo hoặc chiển pháo sang chỗ khác mà uýnh tiếp?

   

  Dưng cũng cóthể có một hai thằng bị xích thật, như một loại kỷluật chẳnghạn, hoặc để Lừa khiếp tinhthần quyếttử của Nhật. Chứ đéo có chiện nhiều thằng bị xích.

   

  Địtmẹ tên Thành nhìn thấy một thằng Nhật bị xích chân rùi luloa như một phongcách Nhật thì quả tên Thành ngu còn hơn cô Bé phò.

 15. #21 by Minh Dũng on 2010/04/25 - 15:39

  @TT: Chết sau này nếu tính cả số chết khi oánh nhau thì kể thế đéo nào hết. Nhưng cũng nên tính cái số mà những ông chết đấy để lại. Không dân lừa sao tăng nhanh thế, nhẽ chỉ để quân ông cụ tuyển. Già hói nào qua thi đấy rồi phát bẩu cái xem. Đi lính bụp gái địa phương. Mà đéo đi lính thì bụp gái làng. Toàn ăn rau, ăn sắn mà bụp phát là chửa. Nhể?

  Chi bộ thưởng thức bài này cho đ thối nhé. ĐM con bé phát nữa.

   

  <object width=”445″ height=”364″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/oFtw8G5nSI4&hl=en_US&fs=1&border=1“></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/oFtw8G5nSI4&hl=en_US&fs=1&border=1” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”445″ height=”364″></embed></object>

 16. #22 by Cocacola on 2010/04/25 - 16:06

  Địt mẹ xích chân vầu súng là giai thoại chiến tranh ngu nhất có thể nghĩ ra. Cả tiểu đội có một cây súng hỏa lực chính, là đường sống duy nhất của cả hội, tức nhiên ăn đạn nhiều nhất, xích mẹ thằng xạ thủ vầu đó, nó trúng đạn gục thì thằng đéo nào gạt nó ra để tác xạ được!


  Thằng đéo nầu làm thế là chưa từng có kinh nghiệm chiến trường và tác chiến!
 17. #23 by trời mưa kẹt xe on 2010/04/25 - 17:11

  Đéo gì các già hói rỗi hơi ngồi đọc còm của cô bé đến rụng mẹ hết tóc thế kia?
  Còm của cô bé mặc định đéo phải đọc, đọc chỉ thấy một đống dữ liệu loằng ngoằng, lý luận thì đến quái vật cũng đéo thể hiểu nủi đọc làm đéo gì cho mất thời gian.

 18. #24 by trời mưa kẹt xe on 2010/04/25 - 17:20

  Địt mẹ, phát rùng mình với ông cụ, ông cụ giết nghéo 2tr người xong mà chả có tí dịch bệnh nào, chả lẽ ông cụ chơi hóa thi phấn.
  Bình thường mà chết 2 triệu Lừa thì dịch bệnh nó phải kéo thêm vài triệu Lừa nữa mới đúng chứ?

 19. #25 by Cocacola on 2010/04/25 - 18:00

  Toàn ăn rau, ăn sắn mà bụp phát là chửa. Nhể? @Dũng


  Bây giờ bụp phát cũng chửa chứ khác điếu gì hả anh Dũng? Chỉ có điều giờ giai có bâu cô Năm, gái có Postinor hay nạo hút các kiểu thôi! Ngày xưa kiếm đâu ra các thứ đó! Nhở!
 20. #26 by sss_sy_sss on 2010/04/25 - 18:30

  địt mẹ thằng nầu bẩu anh ăn cơm nuôi của không ai Sất? Địt mẹ đoán mò thì ăn cặc đi mày, anh cự tuyệt cái nghề ăn bám nhân dân, anh ra ngoài kiếm ăn bằng sức lao động của anh được 2 năm rồi nhớ… địt mẹ đừng có mở mõm ra là phun cứt phè phè…

  Còn chuyện tranh luận khi có thằng chém gió thì anh thấy chúng mày chỉ như những thằng Không Ai sất, đéo chịu đọc hiểu và chỉ muốn ói ra cái gì là mọi bần nông phải nhâu nhâu vầu hít thì chúng mày mới thoả cái chí tinh hoa của chúng mày… anh muốn ỉa quá, tinh ví chả hoa… địt mẹ lũ buồi dái, cái lũ chỉ chửi anh ông ổng mà đéo đưa ra cái gì gọi là tranh luận.

  Ở đây còn có hương điêu đáng yêu là chửi anh dưng nó chửi còn có dẫn chứng, địt mẹ mấy thằng a dua chửi ông ổng mà không biết chửi gì; hoặc như thàng rắm nó chém gió nó chửi để bảo vệ ý kiến cũng được, còn mấy thằng dư thằng sỹ già hâm chẳng hạn là một con chó chuyên đi ăn cứt rắm thả ra anh đéo chấp. địt mẹ cứ thả được quả nào là hít quả đó, sủa vô đối nếu có thằng bẩu cứt đó chưa được thối cho lắm, hô hố… sỹ già hâm sủa mấy phát anh nghe cho vui cửa vui nhà đê.

   

 21. #27 by EURO on 2010/04/25 - 18:33

  Héhé chào chibộ, em vừa về tới nhà nhưng lại phẩy biến liền, tối bốt thịt chuột đồng cho chi bộ coi nha. Ngó qua một tý coi chị BÉ khaisáng cho Rô tới đâu rùi mà côngnhận em ngu, chị càng khaisáng em càng lùngbùng, xinlỗi chị nhá. Nói chung em muốn tạo cảm hứng cho chị phản biện cho vứon đề đachiều hơn cho tintin bọn em hóng nhưng đã lưu ý chị cỉ đánh trọngtâm thôi, chị cứ diễngiải concặc gì em đọc váng cả đầu mà chả hiểu chị trảlời em ở đâu cả. Thôi tối em vầu đọc kỹ, còn đọc kỹ vẫn chửa thông thì xody, em đéo thèm thécméc chiện này làm mẹ gì nữa, coi như cái Điêu nó nói thế là đủ đáng tin rùi, nhà mìnhkhông ai bớimóc đựoc cái gì mới hơn thì cũng học em nín mẹ đi cho nò lành, nhở?

 22. #28 by kochumbenim09 on 2010/04/25 - 19:43

  Vậy có bao người chết đói, 400k hay 2m ?@bes em

  anh thực vừa ngu vừa lười vừa bướng..hỏi em phát

  anh nghe nói có 1,7tr campuchia dân bị chết trong nạn diệt chửng ..tức là người đập người chết tốt…vậy mà 2tr vietnam mạng chết đéo co cái gì được cho là cánh đồng chết …đéo hiểu…chi bộ oánh dắm chín(9) phát

 23. #29 by sss_sy_sss on 2010/04/25 - 20:56

  @ dũng cô đơn:

  anh thấy bỏn uýnh rắm không thối thì anh càm ràm, chú lại càm ràm anh việc anh càm ràm???

  anh không biết viem có liên đới dư lào trong vụ ất ơ 45 này nên anh chưa có phán buồi gì; dưng anh thấy hương điêu nó phán viem đẩy cơn đói lên thành cao trào bằng cách dụ dân lên thành phá kho mí cả phá hoại công cuộc cứu chẩn… anh thấy không phù hợp về thời gian vì nạn đói lên cao trào vầu tháng 3 năm 45, trong khi dững hành động hương điu kể nó diễn ra vầu tháng 4,5.

  còn vụ lúa chín đầy đồng và người chết đói la liệt mà anh còn cãi nữa thì thằng rắm nó tẩu hoả nhập ma mất, phí đi 1 tinh hoa bù bựa.

  cơ mà anh cũng nói thêm; nạn đói diễn ra ác liệt, đỉnh điểm rồi thì mới có phong trào phá kho thóc Nhật của viem. thế nên đéo thể đổ tội cho viem là đẩy cơn đói lên mức đỏ được… tội nghiệp viem, mang tiếng viem nên cái cứt gì cũng đổ lên được, đổ vô tội vạ, đổ không si nghĩ…

  Ngoài ra ai biết vầu năm 44,45, thưòi điểm gặt lúa là vầu những tháng nào, làm ơn chỉ dùm, từ 18 tuổi em đã xa quê, giờ đéo nhớ, gúc thì toàn ra thời điểm 2000 trở đi, chứng cứ không thuyết phục vì đương nói năm 45.

 24. #30 by Đại Nguyên Soái on 2010/04/25 - 22:00

  Địt mẹ. Hơn 300 còm mà cái đéo gì tuyền là cái đầu buồi thế.

  TT câu vìu làm đéo gì lâu thế.

 25. #31 by Minh Dũng on 2010/04/25 - 22:11

  @SSS:
  Mấy cái chú théc méc trong cái còm vừa rồi như sau (những cái trước nhiều lắm, đọc lại tốn hơi lắm, anh già rồi):

  1. Chú bảo nạn đói cao trào tháng 3/45, nhưng em Điêu bảo dững hành động của nợ kia vào tháng 4 tháng 5 hử:
  Đây nghe anh bẩu đây, chú đéo ở thời đấy chú đéo biết. Đói triền miên, đói vô đối, đói đến mức đói khốn khổ khốn nạn là chiện bình thường. ĐM thằng nào no cơm, rửng mỡ là việc hết sức không bình thường. Hoặc địa chủ, lý trưởng chức tước to. Hoặc là ăn trộm ăn cắp, sắp bị nó đánh chết hoặc sắp chết vì quá no. Việc nhà có củ khoai lang không bị hà, không sâu, không dím mà ăn, địt mẹ sướng quá chẳng kịp nướng, cứ thế ăn sống luôn là chiện thường. Đói từ trước 40, đói đến sau 50, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau nhưng năm đéo nào chẳng đói. Thế nên cái sự thật chính xác về thời điểm tháng 3/45 với tháng 4/45 với tháng 5/45 thật quá nhậy cảm. Không thể khúc chiết ra là cái đỉnh 3/45, còn sau đó là đói giảm dần được. Nên cái chú théc méc về cái hành động của viem tháng 4 tháng 5 coi như cũng chẳng đi đến đâu hết.

  2. Chú bảo: “còn vụ lúa chín đầy đồng và người chết đói la liệt …” thì anh đính chính lại phát là Tướng nó bẩu: “lúa chín khô”. Thế nên trong cái còm ở tít tịt trước ý. Anh bẩu là có thể chỗ bần nông bỏ đi, lúa chín đéo về được. Có chỗ trồng mà đéo có thóc mà ăn tại giống má, thời tiết, sâu bọ. Có chỗ đéo có giống, có nước mà trồng. Có chỗ trồng nước ngập mẹ hết, ủng mẹ hết. Cái sự trồng trọt ngày xưa nó thế. Kể cả bây giờ cũng đéo bao giờ có chuyện lúa chín đầy đồng, phải có chỗ nọ chỗ kia chứ. Cái vụ này thì phần nào anh đồng ý với chú. Vì bản thân anh cũng chưa nghe chính xác ai bẩu lúa làng ấy chín, mà dân bỏ mẹ đi hết đéo về gặt kịp. Nhưng đọc cồng với tự tư duy thì cũng có thể xảy ra. Hồi đấy anh bé quá, đéo biết nhiều.

 26. #32 by Minh Dũng on 2010/04/25 - 22:20

  3. Chú bảo: “nạn đói diễn ra ác liệt, đỉnh điểm rồi thì mới có phong trào phá kho thóc Nhật của viem. thế nên đéo thể đổ tội cho viem là đẩy cơn đói lên mức đỏ được… tội nghiệp viem”.

  Nói thật chú, chú thương vay khóc mướn làm đéo gì. Cái thằng viem trong thời điểm đó không làm có mà ngu, thằng nào làm chính trị trong thời điểm đó cũng chỉ chờ cơ hội như vậy. Chú bảo nó cướp chính quyền mà không dân vận, không nằm vùng cả tháng cả năm trong dân thì dựa vào dân thế chó nào? Lúc nhoắng cái mà huy động, mà kích động được dân à? Cái việc đẩy dân đến chỗ chết là việc đầu tiên mà CP ông cụ sử dụng và sử dụng tốt đến tận bi giờ. Không thế thì làm thế đéo nào cách mạng ở Lừa. Những tưởng anh em tầm này phải thông lắm rồi chứ?

  4. ai biết vầu năm 44,45, thưòi điểm gặt lúa là vầu những tháng nào, làm ơn chỉ dùm

  Bắt quả tang chú ét tin tin nhế, mà lại xuất thân thành thị nhế, hố hố. Hàng nghìn năm anh chịu, hàng trăm năm anh cũng chịu. Nhưng từ đầu những năm 1900 trở đi thì có 2 vụ trên 1 năm. Năm nào cũng có 2 vụ gọi là vụ mùa với vụ chiêm lúc tháng 10 với tháng vào đúng lúc tiết thu và tiết hè. Luật nhà nông này áp dụng luôn đúng đến tận bây giờ với vùng thấp. Bi giờ vì giống đã tốt hơn, thủy lợi tốt hơn, máy móc hỗ trợ, vưn vưn nên đã tăng vụ, chen vụ. Chú nhớ bài đóng cái gì đấy không: “Lúa tháng năm, kén tằm vàng óng, Hạt khô giòn em đóng thuế nông” không?

  Thật chú, có phải việc đéo gì cũng gúc đâu.

 27. #33 by EURO on 2010/04/25 - 22:23

 28. #34 by EURO on 2010/04/25 - 22:29

  Hôm nọ Rôxinh có hứa cậpnhật quảThịt chuột đồng cho TT coi rùi nhá, cả ngày hôm nay đi sănchuột đấy. Bốt cho TT và chi bộ, đặcbiệt các giàhói hảingoại thèm chơi ha, ngoncực kỳ đấy.

  Tính đi chụphình vè khoe chibộ là chính, nầu ngờ hóngthêm đựoc quả vănhóa cạnhtranh Lừa về biên enchai thú vị phết nhớ. Còn TT bốt tiếp phần 3 đi thôi, phần nầy nhạt như nước ốc rùi, có conmẹ gì mới vỡ ra đựoc thêm đâu?

 29. #35 by Minh Dũng on 2010/04/25 - 22:31

  @ Cò Lả: Ai bảo, tỷ lệ vô sinh ở cả nam lẫn nữ trên toàn cầu đang tăng lên. Chứ đéo riêng gì Lừa. Nhưng ở Lừa thì tăng đột biến. Cái này thì Lả với chi bộ tự gúc nhé, anh đéo biết. Nhưng cá biệt một số cá nhân với tư chất phi thường như anh thì, há há, luôn cá biệt. Chất lượng vẫn như vàng ròng, nhế.

 30. #36 by minhhuong on 2010/04/25 - 22:39

   anh thấy không phù hợp về thời gian vì nạn đói lên cao trào vầu tháng 3 năm 45, trong khi dững hành động hương điu kể nó diễn ra vầu tháng 4,5.

   nạn đói diễn ra ác liệt, đỉnh điểm rồi thì mới có phong trào phá kho thóc Nhật của viem. thế nên đéo thể đổ tội cho viem là đẩy cơn đói lên mức đỏ được… tội nghiệp viem, mang tiếng viem nên cái cứt gì cũng đổ lên được, đổ vô tội vạ, đổ không si nghĩ… @ SS

  ————-

  Anh Dũng ạ, cứ giả sử là anh SS chuẩn về chuyện đỉnh đói là tháng 3/1945 đi, thì đói đỉnh điểm và chết đỉnh điểm mà SS bảo là tháng 3/1945 chỉ là ở quê thôi anh giai ạ. Và cái này đương nhiên huyền tuyền do thiên tai, mất mùa bla blô.

  Đói đỉnh điểm và chết đỉnh điểm tại Thành là tháng  4, 5/1945, và cái này mới là do Vi em đẩy:

  -Nấc thứ nhất là biết đéo có thóc mấy dưng vẫn hô hào dân đi lên các Thị Thành, dù Thành xa tít tắp vài chục cây cũng cuốc bộ mà lên.

  -Nấc thứ 2 là biết có vụ gặt lúa ngay đợt tháng 4, 5 dưng vẫn chọn thời điểm hô hào dân lên Thị, Thành vào tháng 3, dù biết 1 đi khỏi quay trở lại. (Đéo có sự lựa chọn nào hơn, đó rõ ràng là thời điểm ngon ngởm nhất, dễ thuyết phục dân nhất ). Và thế là mất mẹ nó thêm 1 vụ lúa nữa. Đói tiếp.

  -Nấc thứ 3a:Từ tháng 3 độc quyền chỉ điểm cho OSS ném bom, chặn tất cả các khả năng cứu trợ của chính quyền chú Kim để chú đéo có cơ lập công với nhân dân. Chú mà đưa được gạo ra Bắc thì chiêu bài phá kho sụp mẹ nó xuống cống. Đéo cho gạo chú Kim ra, kho thóc thì cũng đéo có thóc mấy, thế mà dân quê đã lên Thành hết rồi, chết đói trên thành là cái chắc.

  -Nấc thứ 3b:Từ tháng 3 chỉ còn mỗi OSS với Vi em, nếu người của Vi em thực sự nỗ lực đưa gạo ra cứu đói dư Bé đã bẩu, lẽ nào lại đéo biết đường bảo với OSS là chuyến này, giờ này là của tao đấy, cho qua đéo được thả bom, há há há há hặc hặc hặc hặc

   

  Vi em ngon ngởm giành được chính quyền với lực lượng bé bằng cái kẹo mút dở, không dở thủ đoạn thì giành giành cái mẹ gì. Công nhận vụ Sao Tháng Tám, càng nhìn càng thấy Ông Cụ ngon.

 31. #37 by Thầy Lang on 2010/04/25 - 22:44

  Cô BÉ với tên SS sâu cãi mãi nhở?

   

  Cô BÉ là cô giáo Thảo nhẽ đúng mẹ. Anh vửa thấy 2 cái còm liền nhau của cô Bé, nick khác của cổ là lado303

   

  Theo linh nầy thì cổ là nhà giáo Đà Nẵng, địt mẹ, cô tậu nick mới làm đéo giề? Cứng đầu như cũ!

   

  http://74.125.155.132/search?q=cache:uZK_MbruUeEJ:forum.vncnus.net/viewtopic.php%3Ff%3D20%26t%3D29643+lado303&cd=13&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&client=firefox-a

 32. #38 by sss_sy_sss on 2010/04/25 - 23:08

  Đại Nguyên Soái 22:00 25-04-2010

  Địt mẹ. Hơn 300 còm mà cái đéo gì tuyền là cái đầu buồi thế.

  TT câu vìu làm đéo gì lâu thế.

  @@@@@@@@@@@@2

  mẹ mày, ngồi im đấy, các anh chị đang vui miệng. tướng rắm cho anh mượn đất nhớ, tks trước.

 33. #39 by sss_sy_sss on 2010/04/25 - 23:11

  Nấc thứ 2 là biết có vụ gặt lúa ngay đợt tháng 4, 5 dưng vẫn chọn thời điểm hô hào dân lên Thị, Thành vào tháng 3, dù biết 1 đi khỏi quay trở lại. (Đéo có sự lựa chọn nào hơn, đó rõ ràng là thời điểm ngon ngởm nhất, dễ thuyết phục dân nhất ). Và thế là mất mẹ nó thêm 1 vụ lúa nữa. Đói tiếp. @ điêu hãm:

   dân lên thị thành từ lâu gòi điêu ạ, chúng nó lăn lên thành trước nhời kêu gọi vầu cuối tháng 3 kia.

  còn mất thêm 1 vụ nữa sâu dói lại giảm ? tưởng phẩy ác hơn chứ???

 34. #40 by sss_sy_sss on 2010/04/25 - 23:13

  Nấc thứ 3a:Từ tháng 3 độc quyền chỉ điểm cho OSS ném bom, chặn tất cả các khả năng cứu trợ của chính quyền chú Kim để chú đéo có cơ lập công với nhân dân @ điêu hãm:

  tháng 3 làm sâu có chính quyền của chú kim??? điêu dựng lên hả?

 35. #41 by pe^te^211 on 2010/04/25 - 23:13

  Tên Lang lầm gì mờ kéo quần con gái xuống xem kỹ dzậy?

  Chiện đọc còm mờ cả mắt. Anh vửa fượt về.

  Bia ơi, đềo mệ Bia, vầu tranh lựng đi nhể, anh nhớ mầy với thằng Bít quá đi.

  PT

 36. #42 by Chém Gió on 2010/04/25 - 23:14

  chi bộ cãi nhau xôm nhờ? giỗ người dựng nước chả đi chơi du lịch mẹ,toàn onlai chém gió à?
  @ em rô xinh xắn dễ thương đáng yêu ơi!
  mấy cái ảnh thịt chuột của em nhìn thường quá,a có mấy cái ảnh mô tả công tác làm thịt chuột đấy,em có cần dùng làm tư liệu không,để anh tặng em???

 37. #43 by sss_sy_sss on 2010/04/25 - 23:15

  CN đéo có gì làm, mầy để các anh chị gãi họng tý.

 38. #44 by sss_sy_sss on 2010/04/25 - 23:16

  thằng nầu bẩu anh tin tin thế?

  anh mãn tin lâu rồi. thật đấy.

 39. #45 by tuanhdvm on 2010/04/25 - 23:28

  Chả biết chửi, dưng vào Quán Bựa hónghớt nghe chửi cũng hay TT ạ !

  Ơ , dưng mà bâunhiêu tuổi còn là tintin vậy TT?

   

 40. #46 by Hoàng Việt on 2010/04/25 - 23:29

  Loại thứ tư comment giống như sinh hoạt câu lạc bộ, vui và dễ chịu. Điều này rất hiếm bờ nốc gây dựng được.

  Loại cuối cùng, chia sẻ kiến thức, tình cảm với chủ nhân, có chính kiến rõ ràng và luôn giữ thái độ chừng mực lịch sự trong mọi cuộc tranh luận. Loại này còn hiếm hơn loại trên nữa.

  ôm trước bác nhà văn Việt kìu yêu nước ta NVThọ mắng, đã chường bản mặt ra công khai thì phải để chỗ cho người ta chửi chứ. Em thật, chừng này tuổi đầu em nghe thiên hạ chửi bã ra rồi, signé gì ba cái tên giả tên ảo. Dưng có một điều khí tế nhị, bởi cái sự signé đôi khi đến từ những hướng nhà em chả đỡ được. Em chết rồi thì cả vùng nhạy cảm lẫn điểm gờ chết theo, bác cùng nhà em lấy gì mà sung sướng tiếp?

  Tuy thế, cái sự chửi nó không hãi bằng cái sự khen. Chết còn muốn nghe kèn. Mỗi hôm sướng dần một tý theo lượng người truy cập, rồi thì sướng quá phải uốn éo xẹo xọ, rồi thì mỗi ngày chữ mỗi điêu hơn người hơn đời. Mai hậu lẩy bẩy mở ra coi, tư liệu giả vốn sống chết delete còn xấu hổ. Tấm gương này Beo thấy nhãn tiền dăm ba bác rồi, nên kinh nghiệm rút ra sớm.

  Bản mặt nhà cháu đây, các cụ có ném đá chết thì nhà cháu cũng không mở cửa mình đâu ạ.

 41. #47 by minhhuong on 2010/04/25 - 23:42

  chúng nó lăn lên thành trước nhời kêu gọi vầu cuối tháng 3 kia.@ SS

  ———–

  Biết lời kêu gọi phá kho thóc là ngày bao nhiêu tháng 3 không? Cuối cuối cái cục cứt í.

  Đoàn người từ các tỉnh lên tới Hà Nội là tháng 4, dẫn chứng đã đưa mẹ rồi. Tới tháng 5 thì là hàng vạn lên tới Hà Nội. Từ lúc ra lời kêu gọi phá kho thóc tuần thứ 2 của tháng 3 tới tháng 4, 5 là bao nhiêu ngày? Quá khớp để đi bộ mấy chục km lên còn cãi đéo. Bực mình. Bắt đầu thấy lý sự cùn.

  Sau tháng 4, 5 chết mẹ nó hết trên thành rồi thì còn đéo đâu nữa mà chết tiếp? đám dân cố thủ tại quê thì cũng là gặt được chút lúa thời điểm này, giờ chỉ còn chia cho số lượng dân đã giảm đi rất đáng kể, thì giảm chết chứ còn đéo gì nữa.

  Không thấy logic à?

   

 42. #48 by EURO on 2010/04/26 - 00:02

  @ Anh Gió, ừa cho em đi, em canh me quả đó mà ứ có, thậm chí lồngchuột em cũng dùng miu mãi mới chộp đựoc đấy chứ nhàhàng họ o cho chụp đâu anh à.

 43. #50 by EURO on 2010/04/26 - 00:31

  Ừa cámơn anh Dũng yêu, món này em xơi hoài mà không biết họ làmsao, lộtda hay khò cho nó cháy thui nữa. Hỏi tin gì bỏn cũng cấp cho mình biênbài mỗi tội bỏn cấm mình xuống bếp, thế mới chuối chứ? Canh me mãi mới rình đựoc cái lồng chuột đó, cỡ bơthừasữacặn như bọn lão Sỹ lão Tây lão Nhất Hương Điêu chắc nhìn thấy là dớtdãi tuôn àoào nhỉ, làm đéo gì có mà ăn?

  Ai ở HN cồng phơm giùm em ngoải có món nầy hông nhỉ?

 44. #51 by Fuk Kin Park on 2010/04/26 - 02:18

  Cô Lãng pò ở đây có phải là thằng Giang phò Cà phò không hử chi bộ dắm?
  Nếu đúng thì thằng này hết thuốc chữa rùi, Địt mẹ bọn Lừa!!!

  http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=1000&page=1

 45. #52 by minhhuong on 2010/04/26 - 02:40

  Nấc thứ 3a:Từ tháng 3 độc quyền chỉ điểm cho OSS ném bom, chặn tất cả các khả năng cứu trợ của chính quyền chú Kim để chú đéo có cơ lập công với nhân dân @ điêu hãm:

  tháng 3 làm sâu có chính quyền của chú kim??? điêu dựng lên hả? @ SSS

  ———-

  Anh SS làm ơn bớt hãm đi 1 chút. Hãm đéo gì hãm lắm thế.

  Bảo từ tháng 3 độc quyền chỉ điểm cho OSS, nghĩa là độc quyền từ tháng 3 cho đến khi hết Nhật, thời điểm dân quê trên Hà Nội chết như ngả rạ kinh hoàng nhất là toàn bộ tháng 5, lúc này chính phủ chú Kim chả có rồi còn đéo.

  Mà sau tháng 5 thì vẫn là đói nhá, không thấy độc lập 2/9 rồi mà Ông Cụ vẫn phải phát động giải quyết nạn đói à? Vậy chú Kim từ tháng 4 tới 19/8 chú có bao nhiêu tháng để có thể chở gạo ra Bắc?

  Dân nó mà nhận được gạo từ chú Kim thì chúng ủng hộ chính phủ của chú, thế thì đảo chánh thế đéo nào được nữa.  

  Không được, đéo, đéo thể cho chú Kim lập công với nhân dân! Phải phá chứ còn đéo.

  Giữa việc đảo chính giành chính quyền với việc bỏ đói dân thì cái nào có giá hơn?

  Nói đi nói lại rồi mà vẫn còn lải nhà lải nhải mãi 1 vấn đề.

  Nếu có cái đéo gì lí luận 1 chút thì hãy đưa ra. Còn nếu tiếp tục lý sự cùn thì quên mẹ anh đi. Mất thời gian nhắc đi nhắc lại. Hãm.

 46. #53 by on 2010/04/26 - 04:55

  Hố hố, đến lượt bé đong giai

  @ Minh Hương :
  1- Đỉnh điểm chết là tháng 4-5 ;
  – Đỉnh điểm là tháng 2-3. Đến tháng 3 khung cảnh quá tang thương nên dân gian mới có cụm từ ” Tháng Ba Đói”. 
  – Tháng 3  Lân Thợ Thơ sụt sùi viết
                         “Năm Ất Dậu tháng ba còn nhớ mãi
                        Giống Lạc Hồng cực trải lắm đau thương!
  – Tháng 3 , Khiêu giáo sư nức nở làm văn tế
                      Một cơn gió bụi vừa tan
                       Hai triệu sinh linh đã mất
  – Đức cha Bùi Tuần trên Vietcatholic :”
  tháng Ba năm ấy, nay quen gọi là tháng Ba đói … khủng khiếp không thể tưởng. Nhiều người đói quá, đã chết vì đói. Nhiều người đói quá, nên đành bỏ nhà, bỏ quê.

  Nhẽ Hương cần học sử lại ?

 47. #54 by on 2010/04/26 - 05:19

  2 -Nấc thứ nhất là biết đéo có thóc mấy dưng vẫn hô hào dân đi lên các Thị Thành.

  – Từ tháng 4-8, dân ầm ầm kéo lên Thành cướp thóc mỗi lúc một đông, nếu không có thóc thì chẳng còn thằng nào sống sót để làm Tháng Tám cả.

  – Tháng năm được tính là thời điểm chấm dứt Đói Ất Dậu. Hehe, VM cứu đói quá hiệu quả. 

  3- độc lập 2/9 rồi mà Ông Cụ vẫn phải phát động giải quyết nạn đói à?

  – Sau Độc Lập vẫn cứu đói là chuyện khác vì :

    + Ảnh hưởng còn lại của Đói Ất Dậu

    + Thời gian củng cố lại đất đai canh tác và lực lượng sản xuất

    + Vỡ đê Thái Bình ngay sau Độc Lập đe dọa tiếp một nạn đói

    + Lương thực cho 20 vạn Quân Tưởng vào giải giáp Nhật

    + Sang 46, Pháp quay lại chiếm miền Nam , giao thông lần nữa bị cắt đứt, gạo từ Nam ra Bắc không tải được.

 48. #55 by on 2010/04/26 - 05:34

  4 -Nấc thứ 3a:Từ tháng 3 độc quyền chỉ điểm cho OSS ném bom, chặn tất cả các khả năng cứu trợ của chính quyền chú Kim để chú đéo có cơ lập công với nhân dân.

  —–> Hợp tác với OSS là tình hũ nghị quốc tế câu cả, kaka
  – Kim chính phủ không thể hoạt động cứu trợ thực tế . Ngay tại Bắc, Cụ Kim có Khâm sai Bắc Bộ toàn quyền. Nếu cứu trợ, chỉ cần nói Nhật mở tạm kho thóc dành cho ngựa cũng đỡ đói. Chính phủ do Nhật lập nên mà.

  5- Nấc thứ 3b: … nếu người của Vi em thực sự nỗ lực đưa gạo ra cứu đói dư Bé đã bẩu, lẽ nào lại đéo biết đường bảo với OSS là chuyến này, giờ này là của tao đấy, cho qua đéo được thả bom.

  —–> Đọc lại dẫn chứng Nam Đình đi : “Máy bay Mỹ không bắn ghe bầu chở gạo. Nhờ vậy Thanh Niên Tiền Phong hộ tống được nhiều ghe gạo ra tới Bắc”

   

  Ai dẫn linh này vậy? Phải Hương hôn ?

 49. #56 by on 2010/04/26 - 05:44

  Còn nấc nào nữa không nhở? Hừm, đơn thư khiếu nại tố cáo ngày càng vượt cấp.

  Ô kìa, giai bé đã đến. Chúng bé  hẹn dìu tango.  Ra xoay vài vòng đã nhen.

  Chốc quay lại sẽ trình bày luận án bao nhiêu người chết đói và kho 5000 tấn để làm gì.