Hai Trẹo Lừa Ất Dậu (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Trung Tướng hỏi Bôlão, vậy bầnnông chết bâunhiêu Bôlão?

Bôlão bẩu, chắc vài trẹo.

Trung Tướng lại hỏi, dân Tonkinoise hổi bâunhiêu Bôlão?

Bôlão bẩu, chắc ba chục trẹo.

Hàhà rõ nhế. Chiện của Bôlão chỉ Sựkiện đáng tin, Sốmá không. Chiện Ông Cụ đáng tin Neither. Ông Cụ phịa thô bỏmẹ.

Nữbôlão Trung Tướng năm nẳm chạychợ nhìnhằng Hà Nội Nam Định, vì pa tển mần Quan Nhớn Nam Định, còn chồng tển Thưsinh Hà Nội Gộc, mần Cáchmạng adua. Chợbúa đồngáng nuôi chồng nuôi cháu lo Việc Khủng xưa nay Các Bà Lừa vưỡn.

Nữbôlão bẩu, bà đưa Bố Mầy mới Cô Bòi Mầy xuống Nam thăm Cụ Mầy. Bố Mầy kêu đói bà mua cặp bánhchưng Bố Mầy bóc ăn nhè nguyên cái ngón người bà gớm vất luôn cặp bánh Cô Bòi khóc khóc là.

Trung Tướng hỏi, bánh nhân thịt người Bôlão?

Nữbôlão bẩu, chứ sâu. Phở thịt người bún thịt người cháo thịt người chả thiếu.

Trung Tướng khạc phát.

Nữbôlão bẩu, sáng bà mở cổng có thằng bécon tuyền xương ngồi thulu ngửa tay xin ăn bà vầu bếp xúc bát cơm nguội mang ra thằng bé chết gục rùi xe rác qua bốc quăng mẹ lên chả biết đi bán hay đi chôn.

Trung Tướng rùng phát.

Nữbôlão bẩu, ănmày lắm quá hóa cướp ngày. Bà đương ăn quà Quán Bổi sáu bẩy thằng nôngphu nhẩy chồm giựt sạch bánhđúc cả bánhcuốn cả tương Mụ Bổi khóc khóc là.

Trung Tướng hỏi, chả ai cự hả Bôlão?

Nữbôlão bẩu, cự ác. Mụ Bổi sau vửa đơm bánh vửa đeo dao bầu dọa đứa nầu cướp bà bà đâm lòi mật. Cụ Mầy thuê hai ông Gácđiêng Đậpgioòng cắp mãtấu canh nồi cháo phátchẩn (*).

Cụ Trung Tướng, pa Nữbôlão, đạikhái đóng chức Giámđốc hoặc Thanhtra Sở XYZ, hạng Chân To Nam Định tầm đầu XXe Siècle Trướng Pháp. Đận Đói Quarante Quatre Quarante Cinq tển lịnh gianhân ngày đun một hai cữ cháo bự đặt trước nhà, cũng chỉ đủ lót ruột hai ba chục bầnnông đói vẹo mồm túctrực, và thườngxuyên bị cướp bởi dững bầnnông không-túctrực.

Ngày Không Nhớ tháng Avril Ou Mai Quarante Cinq, bốn năm thằng Nhật Lùn đánh một xetải gạo phátchẩn cạnh Ga Hàng Cỏ. Mấy trăm Lừa nhào cướp náoloạn. Thằng Nhật Sếp quát không được, túm mẹ một Lừa, bắt quỳ, rút kiếm Samurai chém phằm phát, thủ Lừa lăn lộccộc lộccộc lộccộc. Chiện nầy Ông Cụ kể mãi, dưng lược mẹ tìnhtiết Ông Lừa cướp gạo phátchẩn. Ông Cụ hài phết.

Lừa Đói Ất Dậu dù nghẻo 400K hay chỉ 200K, vưỡn khổnglồ.

Đói Hóa Cướp, là thường. Quarante Cinq cướp khổnglồ. Trung Tướng be-back-soon.

Hè Quarante Cinq Bôlão Trung Tướng lãnh đặcnhiệm Tuyêntruyền Giảiphóng vùng Cầu Tõm.

Côngviệc Bôlão giảndị, là Tuyêntruyền tới bầnnông, rầng Nhật Pháp bắn nhau rùi, Nước Ta sắp Giảiphóng rùi. Nôngphu cóc cần cấy cầy gì sất. Vi-em sẽ phá kho lương Nhật. Đập hỏaxa Pháp. Sẽ Tịch Giầu Chia Nghèo. Gạo Mỡ Xiền rùi đông chấtngất. Bầncốnông rùi thành Chủ tất. Cóc Cần Cấy Cầy Gì Sất.

Bôlão bẩu, dân nghe Cóc Cần Cấy Cầy Gì Sất sướng mê. Đói rã dưng vưỡn túmtụm mơ phá kho lương đập hỏaxa xiền chấtngất. Ông cũng sướng mê, thithoảng lẻn vay Bà Mầy dăm bạc tiêu tóalóa.

Trung Tướng bẩu, đói gối bò. Nhẽ phải lên rừng đào Củ Mài Củ Sắn, săn Ông Chuột Ông Rắn, xuống sông mò Miếng Cá Miếng Cua, vớt Mảnh Tôm Mảnh Tép. Sâu để chết đói ngàn vạn Bôlão?

Bôlão bẩu, sâu phải lên rừng xuống bể? Tháng Tư tháng Năm lúa chín khô. Cả làng cả tổng kéo nhau về Thành chờ phá kho Nhật đập xe Pháp hết còn đâu.

Lạcquan phết.

(Dừng thônglệ)

(@2007)

(*) Gácđiêng Đậpgioòng: Tức gardien-de-prison, cựu quảngiáo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bôlão: Old cousin (Bô lão).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Bâunhiêu: How much (Bâu nhiêu).
– Sựkiện: Fact (Sự kiện).
– Sốmá: Quantity (Số má).
– Bỏmẹ: Totally fucked (Bỏ mẹ).
– Nữbôlão: Old female cousin (Nữ bô lão).
– Chạychợ: Doing trade (Chạy chợ).
– Nhìnhằng: Non-professional (Nhì nhằng).
– Thưsinh: Student (Thư sinh).
– Cáchmạng: Revolution (Cách mạng).
– Adua: Blandish (A-dua).
– Chợbúa: Trading (Chợ búa).
– Đồngáng: Farming (Đồng áng).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Bécon: Kid (Bé con).
– Thulu: Hugging legs (Thu lu).
– Ănmày: Bummer (Ăn mày).
– Nôngphu: Male farmer (Nông phu).
– Bánhđúc: Corn cake (Bánh đúc).
– Bánhcuốn: Donkeys pizza (Bánh cuốn).
– Gácđiêng: Gardien (Gác-điêng).
– Đậpgioòng: De prison (Đập-gioòng).
– Mãtấu: Huge machetes (Mã tấu).
– Phátchẩn: Giving for free (Phát chẩn).
– Đạikhái: Suppose (Đại khái).
– Giámđốc: Director (Giám đốc).
– Thanhtra: Supervisor (Thanh tra).
– Gianhân: Server (Gia nhân).
– Túctrực: Waiting (Túc trực).
– Thườngxuyên: Continuously (Thường xuyên).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Náoloạn: Disorderly (Náo loạn).
– Lộccộc: Gaukgauk (Lộc cộc).
– Tìnhtiết: Detail (Tình tiết).
– Khổnglồ: Giant (Khổng lồ).
– Đặcnhiệm: Special task (Đặc nhiệm).
– Tuyêntruyền: Propoganda (Tuyên truyền).
– Giảiphóng: Liberation (Giải phóng).
– Côngviệc: Duties (Công việc).
– Giảndị: Simple (Giản dị).
– Hỏaxa: Train (Hỏa xa).
– Chấtngất: Above clouds (Chất ngất).
– Bầncốnông: Very ugly farmer (Bần cố nông).
– Túmtụm: Gathering (Túm tụm).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Tóalóa: Comfortably (Tóa lóa).
– Lạcquan: Optimistic (Lạc quan).

Lưuý: Phần Tiếng Mẽo chỉ để chém gió và không nhấtthiết khác tựđiển.

Note: The English phrases are just for fun and not certainly wrong hehe. 1. #1 by Minh Dũng on 2010/04/22 - 12:54

  Một số cướp, một số đánh. Chắc bọn Nhựt đánh dân Lừa ta nhỉ?

  Đầu lâu Lừa này

  Chết chưa kịp chôn

  Anh gì Ngô đi phát chẩn này

 2. #2 by Minh Dũng on 2010/04/22 - 13:03

  Tin hoa tin tin phát động phong trào đùm bọc nhau nầy

  Xếp hàng chờ phát chẩn nầy

 3. #3 by sss_sy_sss on 2010/04/22 - 13:21

  cứt hết cứt hết… nghe cho rõ vào, anh không nói là bộn bần nông không ra tỉnh, anh đang lằm bằm là bọn nó đói rã họng ra trong khi lúa chín đầy đồng, người gặm thịt người??? và mấy trăm K Lừa bỏ xứ lên tỉnh là nghe nhời viem lên phá kho Nhựt bủn trong khi để lúa ở nhà cho gà bới…

  cặc, anh đéo tin nhẽ thế vì

  1.dân bần nông chúng anh tham như chó và ích kỉ như khỉ, đéo thể cả trăm k lừa bỏ việc nhà lên tỉnh ăn cướp. Nếu có vài chú thì lên 3721 ngày đói rã họng thì phải lượn về ngay làm đéo gì chịu chết đói nếu ở nhà còn cái ăn???(lúa chín)

  2. 1 vụ lúa vài tháng đấy, còn một quả đói 7 ngày thôi, la liếm 7 ngày nữa thì đi chầu tổ. có cứt lúa chín vàng trong khi Lừa chết đói bên bờ xôi ruộng mật.

  3. có mấy trăm k lừa nghe nhời thì việc đéo gì phải phá kho thóc thôi???

  4. cái này quan trọng: dân chết ở quê cũng nhiều như ở thành, thế mà ở quê có thóc chín mà sâu đéo ăn ???thế dân ở quê chết là do không kịp lên thành thu hoạch lúa chín trên tỉn??? nên nhớ dân quê chết nhiều như trên  tỉn.

  5. Trẻ con vài ba tủi mà cũng theo bố mệ bầy đàn lên tỉn phá kho thóc??? cả nhà cách mệnh??? trẻ con chết nhiều nhất đợt gà ất ơ này.

  anh kết luận: Mất mùa (lụt, hạn, sâu rầy) thóc đéo có để mà chín nên Lừa đói phải la liếm lên thành ăn xin ăn mày, đói quá rồi chết vài trăm K. Ngoài ra phải kể đến dịch bệnh!!!

   Vụ lúa chín đầy đồng do dân lên tỉn hết đéo thu hoạch dược là tinh hoa tưởng tượng của não Trung Tiện, thế dân ở quê chết là do không lên tỉn thu hoạch lúa trên tỉn? Khẩu hiệu phá kho thóc được đưa ra trước hay sau khi nạn đói xảy ra???, các con giời hãy phân tích cho kĩ… địt mẹ, mình đã nỏ mồm, bọn bầy đàn còn nỏ mồm hơn… dưng thế mới đáng yêu kiểu bựa…

  địt mẹ mấy thằng bần nông ngửi dắm Trung Tiện nhìu thành tinh hoa hết gòi, anh có nhời chúc mừng.

  còn các vàng son mãi mãi thượng đẳng, anh lúc nào cũng tung hô khen ngợi dù có chửi anh cỡ nào, cho hun các vàng son tí, khi khí.

   

 4. #4 by sahadin08 on 2010/04/22 - 13:43

  chi vào để chửi thằng za hu thôi..chầu chầu chi bộ ..đéo được nữa là ông kéo quần đéo thèm chùi đít nữa đâu giận zahu rùi(lấy mẹ mầu cứt cho thúi)..spam đấy ..xóa đi nhế bựa thúi 

 5. #5 by Minh Dũng on 2010/04/22 - 13:45

  @SSS: Đù mẹ thằng sít này, nhưng hoan nghênh chưởi bựa. Vào đây không uýnh rắm với ngửi rắm thì vào làm đéo.

  Mầy nghĩ xem bi giờ mà giống má làm đéo gì có, giờ giống với trừ sâu cứ Tầu mà tỉn nhé, trông vào giống của Lừa thì có gạo cứt ra mà ăn. Thời thởi, giống đéo đâu, phân đéo đâu, trừ sâu đéo đâu. Gieo 1 sào được vài ba yến, chứ có được tính đến từ tạ cái dắm ý. Bình thường, bần nông chỉ lúa gạo chạy quanh đã đói mốc mẹ nó mồm rồi. Anh cũng chẳng tin là lúa gạo đầy đồng, có mà lúa lép đầy đồng, mà cũng có cứt ý là lép đầy đồng. Nhưng anh đồng ý là bần nông nghe viem xúi giục chạy quanh, nhắng nhít cả lên đéo lo đồng áng. Quay lại chết đói mẹ. Việc tầu xe anh nói ở lần trước rồi, nhớ chửa.

 6. #6 by sss_sy_sss on 2010/04/22 - 13:59

  dũng cô đơn: anh thấy mày nói còn dễ nghe, chứ mấy thằng cứt đái kia chúng nó chỉ giỏi bán chầy bán cối thôi. Anh đồng ý là có bần nông nghe viem thúc đít chạy đi phá kho, dưng lúc đó là lúc đói rã họng ra rồi, chết  như trong phin hồng công vài trăm k rồi. Và cái chiện lúa chín ở Vịt ngan khi người chết là có dưng lúa chín ở tịn Nam kì xa xôi, chứ đéo phải chín vàng ruộm ở quê hương bắc kì…

  Ôi thôi, dững bông lúa chín vàng nây nẩy, cúi còng lưng vì trĩu phù sa, dững hạt lúa như dững con mắt của người đói dòm lấm lét xung quanh xem có chuột bọ gì không để vồ để gặm, trong khi dững hạt lúa chín vàng ruộm vưỡn dập dờn theo sóng gió Xuân Hè ất ơ dậu. Địt mẹ, nhẽ làm đoản văn này tặng cho Trung tiện nó hửi, và bầy đàn trong quán Bựa này tung hô lên nữa. Còn anh xin được vinh dự làm con cìu đen trong đám tinh hoa Lừa trắng này, hô hố, anh thấy miềng sao vĩ đại dư Lin.

 7. #7 by Hoàng Việt on 2010/04/22 - 14:01

   To Sĩ Già hếtdate Sư cỏncon and Ếtvihát (SSS)

  “There are no stupid questions, only stupid people” (không có câu hỏi ngu xuẩn, chỉ có người ngu xuẩn).

 8. #8 by Hoàng Việt on 2010/04/22 - 14:03

  Thói Lừa là cứ chê Không Ai Sất là lớp 3 trường làng, xem như dễ dàng bị xỏ lỗ mũi. Sự thực thì cả Bần Nông lẫn Tinh Hoa đều bị xỏ mũi, Bân Nông thì không biết việc ý, Tinh Hoa thì biết tý mà đéo làm gì nhau được. @ Tèo.

  Người Pháp đã bị người Nhật loại khỏi chính trường Đông Dương từ sau cuộc đảo chính ngày 9 tháng Ba 1945 và Vua Bảo Đại đã tuyên bố hủy bỏ các hòa ước đã được triều đình Huế ký kết trước đó. Sau đó đến lượt người Nhật đầu hàng. Cả hai mục tiêu đánh Tây, đuổi Nhật đều không còn nữa. Duy nhất còn lại là Vua Bảo Đại và Chính Phủ Trần Trọng Kim, CP mà ngay từ những ngày đầu đã bị Việt Minh do đảng CS lãnh đạo tuyên truyền là bù nhìn, là tay sai của Nhật. Hai thành phần này đã trở thành mục tiêu cuối cùng của đảng CS. Lý do là cả hai đang ở vị thế cầm quyền mà Đảng CS đầu tiên phải là đảng cầm quyền. Vấn đề được đặt ra ở đây là Trần Trọng Kim và những người đã cộng tác với ông là những người nào? Chính phủ này đã được thành lập trong trường hợp nào, đã tồn tại trong bao lâu, có thực là một CP bù nhìn, Việt gian, tay sai của Nhật hay không? và có bao giờ tiếp xúc với những người CS và đề nghị mời họ tham chính hay không? Nếu có, những người Cộng Sản đã trả lời như thế nào và đã làm gì trước khi họ cướp chính quyền? Để trả lời những câu hỏi này trước kia người ta chỉ có những tài liệu của phía những người quốc gia, chính yếu là tập hồi ký của chính Trần Trọng Kim- Một Cơn Gió Bụi (Saigon: Vĩnh Sơn, 1969.)

 9. #9 by sahadin08 on 2010/04/22 - 14:04

  thấy bố mày cao chưa.

  .tác phẩm của những đệ tử bị cói mà hương điêu với vài tên bựa vừa nhắc..cũng có thể là nhà tên bựa ..đéo nhất thiết khác sự thật..anh vừa xem 2030 quy hoach hanoi phố về xong

 10. #10 by Hoàng Việt on 2010/04/22 - 14:08

  19/8/1945 -CÁCH MẠNG HAY CƯỚP CHÍNH QUYỀN?
  Chính phủ Trần Trọng Kim thường bị những người Cộng Sản và luôn cả các tác giả các sách giáo khoa hay những nhà nghiên cứu chuyên môn ở miền Bắc thời trước và sau năm 1975 trực tiếp hay gián tiếp gọi là bù nhìn, là Việt gian, là tay sai của Nhật .
  Tham khao
  1-The Other Side of the 1945 Revolution– Phía Bên Kia Cuộc Cách Mạng 1945The Empire of Viet-Nam (3-8/1945)- Đế Quốc Việt-Nam (3-8/1945), A new Interpretation by Vũ Ngự Chiêu, một tiến sĩ sử học
  2-Việt Nam, 1945-1995: Chiến Tranh, Tị Nạn, Bài Học Lịch Sử-Lê Xuân Khoa, một cựu giáo sư triết học thuộc Viện Đại Học Sài Gòn
  3 Hồi Ký Nguễn Xuân Chữ, Những Bài Học Quí Báu của Một Nhà Ái Quốc Liêm Chính, Nhưng Bất Phùng Thời. Houston, TX: Văn Hóa, 1996.
  4-“Các cuộc tiếp xúc giữa Việt Minh với chính phủ Trần Trọng Kim”, trong Xưa và Nay, số 5 (6), VIII, 1994, tr. 4 – 6; số 6 (7), IX, 1994, tr. 9
 11. #11 by sss_sy_sss on 2010/04/22 - 14:10

  To Sĩ Già hếtdate Sư cỏncon and Ếtvihát (SSS)

  “There are no stupid questions, only stupid people” (không có câu hỏi ngu xuẩn, chỉ có người ngu xuẩn).@ Việt khắm

  Mày nói ví anh phải nói rõ ràng vì anh bần nông óc bã đậu. Việt khắm viết dư lày làm anh ngỡ miềng được khen. Đẻ anh ghé nhà mày phát xem cứt đái dạo này ít hay nhìu…

 12. #12 by sss_sy_sss on 2010/04/22 - 14:16

  Việt khắm nói làm đéo gì cái chiện thanh minh cho Kim ví Đại??? Được làm vua thua làm giặc là nhẽ muôn đời, chả nhẽ có quyền trong tay thì Đảng yêu vấu lại ca ngợi cái thằng mình vừa hất cẳng??? Nói chung là nghe Đảng dưng phải xem Đảng mần nữa mới có hành động tương xứng được… Thằng nào cầm chính quyền cũng phải gào lên vì dân vì nước hết, và dững thằng khác là cứt là phản động hết… nhẽ đời nó thế…

   

 13. #13 by Minh Dũng on 2010/04/22 - 14:48

  @chín: Chín ơi chín, chỗ ấy chỗ ngã tư mới mở nhể. Xứ này làm đéo gì có kiến trúc mà hỏi, nếu mà có cũng bị phá mẹ rồi, giờ trung tu lại toàn cứt cả, đéo ngửi được. Có mỗi cái lối kiến trúc mà thằng phớp mang vào nghe được được, cũng bền bền, dân cũng tin yêu. Chứ lừa thuê kiến thiết kế nhà, kiến thiết kế phải theo ý lừa, lừa đéo tôn trọng ý kiến kiến nó quen mẹ rồi. Giờ thằng kiến thiết kế phẩy lựa thằng lừa lắm, nó đếu biết là phẩy làm thế nào, hoặc nó sợ.

  Thượng tầng kiến trúc là quy hoạch. Hạ tầng với thượng tầng đang bung bét, thì tránh thế đéo nào kiến trúc ở tầm giữa chẳng thế, nhở. Nhìn cả HN SG, nhìn cả nước, chỗ đéo nào cũng manh mún, vụn vặt. Giờ ước gì như thằng ung thư thay máu. Một đêm ngủ dậy cả nước thành bình địa. Sướng phết nhỉ.

  “Nhìn vào mắt trẻ con mà sống” Thiệp Nguyễn từng thở ra rắm thối um như thế. Hoặc nhắm mắt lại mà sống. Nhỉ?

 14. #14 by nhất on 2010/04/22 - 15:32

  Vào đến ANC2 đóng ở rìa PLC, được phái đi nằm tại các làng bản mới nghe dân Kinh ở đó kể chuyện Tông Dật bị xúi bạo loạn:@aiday

  Bắt quả tang tên aiday – từ giờ gọi là tên Dáy đi- là trinh sát của An ninh hay Quân đội. Máu phết nhở , lên máy bay  chục thằng toàn elite trong ngành được cử đi dẹp loạn chắc hàm cũng cũng không xoàng,  giờ lên tướng chưa ?
  Cả tên Minh Dũng nữa, có kinh của nó !

 15. #15 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/22 - 15:41

  Ờ nhàống chính là một trong vôvàn đặctrưng bửntưởi kinhtởm mà xứ Lừa đónggóp cho vănminh nhânloại, bên cạnh xemáy.

  Địtmẹ nhàống.


 16. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/22 - 15:44

 17. #17 by Minh Dũng on 2010/04/22 - 15:55

  @ Nhất: Địt mẹ nhất có cái avatar cởi trần đội mũ mấu nhỉ, nhẽ mày cũng cảnh sát hay an ninh hử? Đi tầu bay những lần công vụ hốt bỏ mẹ, sợ điểm đến thì ít, sợ tèo giữa đường thì nhiều, sung sướng đéo gì. Thằng cháu anh đang dậy lái ở Bình định cũng đang xin chuyển nghề bỏ mẹ ra, mà có được cứt đấy. Giờ già rồi, ngẫm lại đời toàn cứt đái cả. Đã thế thằng Tướng bựa cứ lôi xưa với cũ ra, ghớm động lòng đéo chịu được.

 18. #18 by philosopher on 2010/04/22 - 16:06

  Thiếu, không ở nhà ống thì có chỗ cặc nầu mà ở. Nhiều thằng muốn ở nhà ống mà đéo có tiền để xây đấy nhé. Địt mẹ, thế ở nhà ống 4 tầng mới lại nhà cấp 4 (đéo phải ống) thì cái nầu sướng hơn.
  Hơn nữa, Khoai Tây cũng ở nhà ống mà: http://www.baovietnam.vn/articles-images/suc-khoe/26/Nha-dep-o-Amsterdam-192080-1.jpg
  Nhưng ở mặt nầu đó, Phơ cũng đống ý mới Thiếu, Phơ cực kỳ ghét các thể loại nhà siêu mỏng, siêu gầy. Loại này thì Đại Lộ Đông Tây mới cả bờ kè kênh Nhiêu Lộc đầy rẫy

 19. #19 by minhhuong on 2010/04/22 - 16:14

  Chi bộ sao dạo này đểu thế, tay SS cãi hãm thế mà tèo giai nào đổ cứt cho nó trọn vẹn được à.

  Thôi chi bộ dạt mẹ nó 1 bên đê, nhường lối cho gái vào. Nhá.

  Chú SS, sao chú ngồi phân tích vụn vặt thế hả chú, đéo chịu nhìn toàn cảnh mà mồm đã ngoạc ngoạc lên. Toàn cảnh Ất Dậu là cái đéo gì chú cần chị tả không ? đó là miền nam thừa gạo, cái này gúc 1 phát ra cả đống trang có trích dẫn, chị chả thừa hơi trích giùm chú. Thế nghĩa là giề ? lẽ đéo đâu lại không đưa ra bắc ? phải có đứa phá đéo cho đem ra.

   

  Nếu đã cố tình phá không cho gạo cứu trợ tới nơi có nạn đói, tức là gì ? Nghĩa là cái thằng phá ấy mục đích thực sự là đẩy nạn đói lên tột con mẹ nó đỉnh để trục lợi cho mục tiêu X nầu đó. Thế thì lý do giải thích quá đơn giản, zìn thấy quả đồng lúa còn tầm tháng nữa mới gặt, nếu gặt được thì hết mẹ nó nạn đói còn đéo, thế nghĩa là mục tiêu X đéo đạt được.  Vậy thì kéo mẹ chúng nó đi xa khỏi cánh đồng của chúng, tới thời điểm gặt đéo kịp về, hố hố, đơn con mẹ nó giản mà sao chú nghĩ mãi tèo thông thế hả chú ?

   

  Đéo bâu giờ ngồi phân tích sự việc mà đéo xét tới toàn cảnh. Chú nghe rõ chưa. Nếu chưa hiểu thì cứ tiếp tục giãi bầy tâm sự. Nếu hiểu thì lẳng lặng nín đi cho chị nhờ, nhá, suốt  từ hôm qua tới giờ lí luận của chú nhắng nhít quá chị buồn ỉa nhắm, tới mức phẩy đổi mẹ nó tông lẫn giọng để đàm thoại cho nó máu chó. KE KE KE

 20. #20 by Aiday on 2010/04/22 - 16:20

  Hố hố, mẹ tên Nhất nhé,

  Đúng như cái lão gì vừa nói, đi máy bay riêng chỉ có vài thằng elite tưởng sướng á. Lên máy bay sợ vãi rắm ra quần, lại có thằng cu lái xe ra đón ở sân bay gở mồm, oang oang “khi nào em nghe một tiếng nổ lớn, cột khói bốc cao thì ra đón các anh”. Mấy thằng già cười như mếu

  Hôm trước mấy thằng cu em vừa thoát chết vụ máy bay trực thăng rơi khi tìm Mẽo xong

 21. #21 by minhhuong on 2010/04/22 - 16:27

  Xì, anh Nhất chả tinh mẹ gì cả, anh Đấy lộ hàng từ lâu rồi, vụ kể chuyện đợt xe máy xe mủng đèo cô gì sau xe, va chạm với bọn vớ vỉn nầu đấy, vào đồn … í, từ đợt đấy là đã biết hoặc anh Đấy hoặc cô người yêu con cụ nào trong Bộ công an rùi. Anh Nhất ơi là anh Nhất ơi, hơ hơ hơ

 22. #22 by minhhuong on 2010/04/22 - 16:31

  @ Ranh : ơ hơ hơ, chết bỏ mẹ, hố hàng thế cơ à ? lại đổ oan cho Cò Lả miêu tả cái Rô mới nhắng nhít chứ hớ hớ

  @ Dũng : Đâu đâu, tay kiến Pháp nầu, xiền nhiều không ? đẹp giai vạm vỡ không ? hói không ? he he he, hôm qua xui xẻo nằm mơ vụ người yêu cũ chia tay, sáng nay tâm trạng hơi bị xầm xì tí

  Vụ bị cói kiến trúc ấy hả, nó đâu chỉ nở rộ có 1 năm thui í mà, đâu tầm đầu 9x thui, như là 93, 94 em tèo nhớ, sau đó thì chìm lỉm.

   

 23. #23 by Minh Dũng on 2010/04/22 - 16:43

  @Hương: Nó đang chửi anh như vặt thịt đây này. Nó bảo paris với lion nhà tao cho hà lội mày bâu tiền để sửa sang hà lội. Giờ thằng u lét cô đếu công nhận, nó chửi như hát hay đấy mày tính sao. Anh bảo tao biết đéo, ai bảo cho tiền chúng nó làm gì, ngu chết. Thằng nầy cao to, râu tóc nói rồi còn giề. Tiền không quan trọng em ạ. Thế em Hương xem thế lào về vn tổ chức off phát. Nó người phớp, mà đương ở an nam ta. Vừa bảo tao giới thiệu mầy 1 em gái bựa, nó đang bảo đâu đâu đây này. hế hế.

 24. #24 by Minh Dũng on 2010/04/22 - 16:49

  @Hương: Hồi bị cói đấy xong còn dai dẳng mãi tràn xuống cả bọn Trung học. Anh đi đường hồi đấy nhìn thấy mấy cháu Hà Nội, cao to, trắng trẻo, đi xe cuốc, đeo túi cói, hơi bị lãng mạn đấy. Còn cái bọn kiến đấy chấp gì, nhìn cái trường nó thế thì dậy ai. Giáo dục Lừa mặc định là hỏng bét từ lâu.

 25. #25 by minhhuong on 2010/04/22 - 16:53

  @ anh Dũng vô cùng thân mến, vô cùng yêu quí, lẫn thân thương : thằng chả  đương ở An Nam ta nghĩa là đang làm việc bển, nghĩa là có ngấm chút văn hóa vỉa hè xe máy rồi hả, tốt tốt, điều tra giùm em xem nó đông xiền không, khứa khứa khứa, để em xin u em rằng hè này con về con thăm u cái, khứa khứa khứa

 26. #26 by Cocacola on 2010/04/22 - 17:03

  1.dân bần nông chúng anh tham như chó và ích kỉ như khỉ, đéo thể cả trăm k lừa bỏ việc nhà lên tỉnh ăn cướp. Nếu có vài chú thì lên 3721 ngày đói rã họng thì phải lượn về ngay làm đéo gì chịu chết đói nếu ở nhà còn cái ăn???(lúa chín)

  2. 1 vụ lúa vài tháng đấy, còn một quả đói 7 ngày thôi, la liếm 7 ngày nữa thì đi chầu tổ. có cứt lúa chín vàng trong khi Lừa chết đói bên bờ xôi ruộng mật.

  3. có mấy trăm k lừa nghe nhời thì việc đéo gì phải phá kho thóc thôi???

  4. cái này quan trọng: dân chết ở quê cũng nhiều như ở thành, thế mà ở quê có thóc chín mà sâu đéo ăn ???thế dân ở quê chết là do không kịp lên thành thu hoạch lúa chín trên tỉn??? nên nhớ dân quê chết nhiều như trên  tỉn.

  5. Trẻ con vài ba tủi mà cũng theo bố mệ bầy đàn lên tỉn phá kho thóc??? cả nhà cách mệnh??? trẻ con chết nhiều nhất đợt gà ất ơ này @ Sờ Sờ

  Bắt quả tang Sờ đéo ở quê nên đéo biết nhá!


  1. Đéo mẹ, năm Ất Gà ấy có cái buồi xe đời mới máy lạnh để phóng lên Thành nhá! Toàn đi bộ cả đấy! Thế chú lên mà đéo có cơm đùm cơm nắm bọc túi để vừa đi đường vừa kể chuyện như Cụ ấy thì đéo lết nổi về quê đâu nhá.


  2. Tuyền đi bộ, thế nên trong nhà thằng nầu khỏe nhất mới đi! Lưng còng tóc bạc đi được cái đéo ấy !


  3. Chả hiểu Sờ muốn nói mẹ gì


  4. Làm ruộng cần sức khỏe và nhân lực nhé! Đéo có người khỏe làm vào đéo kiếm được ai thì đéo lết ra ruộng cắt, đập vần về nhà, xay xát nhá. Lúa chứ có phải mía đéo đâu là cắt phát ăn ngay. Ngày xưa gái quê làm dâu hãi nhất màn xay giã gạo cho cả nhà chồng ăn đấy chứ đéo có máy xay xát đâu


  5. Nói ngu đéo chịu: Giai quê có con 3 tuổi bỏn tầm U30, hăng hái đi làm giàu, vợ bỏn cũng tuồi ấy, đi cùng chồng thì con cái vài ba tuổi bỏ ở nhà ai trông? Thế chẳng phải đát bồng bọn trẻ đi à? Sờ và vện sống riêng, muốn đi hú hí thì một là gửi chip 3 tuổi cho ông bà, hai là bắt buộc đưa bỏn theo chứ máu kách mệnh cái đéo!


  Sáng giờ xiền vật, nét vật anh nên chưa tham gia kịp. Em Hường đừng giận! Nhá! 

 27. #27 by minhhuong on 2010/04/22 - 17:17

  @ anh Cò Lả : Xời, yên văn chí, em chả giận

  Há há há, mà vụ SS thắc mắc sao làm cách mạng mà mang con cái theo, hố hố hố, ai bảo là hãy lên Thành làm cách mạng đi ? người ta bảo là lên Thành để được chia miếng ăn và xiền, nếu lên để nhận 2 thứ ấy thì đem theo con cái cho chúng được ăn là đúng quá, thắc mắc gì 

 28. #28 by sahadin08 on 2010/04/22 - 17:50

  dcm dòm quả hình âấy tên bốt lên chút sặc bựa..mà âầy hương điêu giử nhời bần nông mệt bỏ mẹ..

  anh về qua hỏi mấy cụ gần nhà(chắc thời thởi chỉ độ tin tin 10 11 tuổi)  rùi..dcm bần nông lên thủ đô để nhẩy xe điện chứ biết cứt gì kho thóc với kho lúa..tổ xư khi nhắc đến xe điện..mắt lại cay cay nhớ vụ oánh nhau quãng 198x đéo nhớ..dcm anh hùng đéo chịu được..

  tổ xư bố nhà oống +++ xe máy.++++.ddiss cụ thằng zahu

 29. #29 by Chém Gió on 2010/04/22 - 17:52

  @ thằng phơ:
  thằng Thiếu nó bức xúc thế là đúng mẹ.
  tây cũng có nhà ống dưng nó đẹp mà đéo lộn xộn như Lừa,khi nào rảnh anh cho mày xem.
  xứ lừa thì nhà ống thành cố hữu mẹ,
  bần nông ở làng quê,bán đất hoặc vợ đi xuất khẩu lao động,có xiền về,đất rộng mênh mông cũng lên mẹ con nhà ống trên mấy sào đất cho nó giống thành thị.
  hố hố
  Dỵt mẹ nhà ống mới cả xe máy mới cả dahu mới cả dỵt mẹ… mệt quá

 30. #30 by minhhuong on 2010/04/22 - 18:14

  Em đi Am sờ te rờ đam rồi, ống của nó nhìn tổng quan qui củ và đẹp nhắm  chứ không lộn xộn dư mình.

 31. #31 by minhhuong on 2010/04/22 - 18:18

  @ anh Chín : hì hì hí hí, lại hồi xuân đấy hả ? Này em hỏi cái, xe điện Hà nội ngày xưa ngắn, thoáng thế, vậy hồi ấy nó có bị mùi giống như tầu hỏa không ?

 32. #32 by minhhuong on 2010/04/22 - 18:22

  Em quen 1 giai, kể chuyện hồi bé tí có bận lần theo đường ray xe điện để tự về nhà 1 mình, đi thế nào nhậm mịa ra Thụy Khuê, hớ hớ

 33. #33 by sss_sy_sss on 2010/04/22 - 18:27

  hương điêu lạc đề mẹ.

  anh đang gửi gắm cái tinh thần: khi lúa chín đầy đồng mà vưỡn có vài trăm K Lừa chết đói, dư thế là chém dó vù vù roài, chứ anh nói đéo gì đến âm miu của viem hay anh có nói là không có chết đói đéo đâu???

  thằng cò lả nói ngu hơn anh tưởng: bần nông bọn anh chỉ cần hơi đoi đói là vác liềm đi gặt hái mẹ, việc đéo gì để đến gần chết mới cầm liềm???

  địt mẹ chi bộ thối, nghĩ xem lại cái vụ đói nó xảy ra từ khi nầu??? nó trải dài từ 1944 đến giữa cuối 1945. Điều đó tức là mất mùa mà đói mà chết, chứ có cặc lúa chín ngoài đồng mà Lừa chịu chết đói í. Đến gián, chuột, rau má, đến thịt người nó còn gặm thì là mà rằng nó để cho lúa còn trên đồng ấy à.

  Chả lẽ tinh hoa của Lùă đây sao???

  Còn quả này của hương điêu:

  Nếu đã cố tình phá không cho gạo cứu trợ tới nơi có nạn đói, tức là gì ? Nghĩa là cái thằng phá ấy mục đích thực sự là đẩy nạn đói lên tột con mẹ nó đỉnh để trục lợi cho mục tiêu X nầu đó. Thế thì lý do giải thích quá đơn giản, zìn thấy quả đồng lúa còn tầm tháng nữa mới gặt, nếu gặt được thì hết mẹ nó nạn đói còn đéo, thế nghĩa là mục tiêu X đéo đạt được.  Vậy thì kéo mẹ chúng nó đi xa khỏi cánh đồng của chúng, tới thời điểm gặt đéo kịp về, hố hố, đơn con mẹ nó giản mà sao chú nghĩ mãi tèo thông thế hả chú ?

  anh đéo thông, nhẽ vì như hương điêu nói thì nạn đói đã xảy ra rồi trước khi ý định kéo Lừa bầy đàn lên thành, thế thì có khác đéo gì chửi Tướng rắm chứ đéo phẩy chửi anh??? Xét hoàn cảnh thì hương điêu chắc quên mẹ nó hoàn cảnh bắc kì xứ Lừa dững năm đó hết lụt lội đến hạn hán, rồi cào cào châu chấu, rồi bệnh dịch???

  đoạn cuối cùng của Tướng rắm nói về tháng 4 th 5 trong khi nạn đói ác liệt nhất là vào tháng 3, cái tháng chết gần hết mẹ rồi cái khoảng vài trăm k ấy. Thế nên phá kho thóc là khi Lừa chết nhiều rồi hương điêu ạ.

  anh vẫn mến hương điêu mặc dù vẫn chửi nhau ví anh, hun em.

  Rô xinh: Óc an hoàng trung tiện làm đéo có sạn? sạn có chỉ trong … thận của lão mà thôi. hú hú

 34. #34 by sss_sy_sss on 2010/04/22 - 18:31

  Hwơng điêu ạ, anh lại phẩy khai sáng cho điêu: vợ chồng con cái bồng bế nhau lên chết ở mọi nơi là do đi ăn xin đéo được, đi ăn xin ăn mày chứ đéo phẩy lên phá kho thóc nhá, mãi sau này chết như ngả rạ thì mới đủn đít nhau đi phá kho thóc, hương điêu xét lại cái hoàn cảnh của điêu đi, anh nghe không lọt.

 35. #35 by minhhuong on 2010/04/22 - 18:38

  @ SS : Dân tình lúc ấy tính toán thế này:  giờ đằng đéo nào lúa cũng chưa gặt được, việc nông rỗi rãi thì kéo nhau lên Thành chia chác theo lời tuyên truyền, nhận phần xong rồi kéo về gặt. Đéo ai ngờ tới chuyện lên trên ấy vêu mõm phần lớn, chết trên trển phần lớn. Cuối cùng không có sức mà về.

  Đó chính là cái tội ai bảo đi tin và đi nghe theo lời tuyên truyền

 36. #36 by sss_sy_sss on 2010/04/22 - 18:40

  Già hói Trung Tiện tranh luận ví nhau việc đéo gì phải đổ lên đầu nhau cái tiếng bẩu thủ??? khi tranh luận thì địt mẹ đổ cứt lên đầu nhau cho nó bựa thôi, kể cả chửi ngu chửi não cứt hay không não cũng làm đéo, dưng tranh luận mà bẩu thằng khác bẩu thủ là hơi bị lãnh tụ, mà lãnh tụ thì đéo ai tranh luận??? Tranh luận là phải bẩu vệ ý kiến ý cò, bẩu thủ cái đéo??? hay già hói rùi đâm ra … gia trưởng, thế thì lại đéo phẩy tinh hoa mất rồi.

 37. #37 by minhhuong on 2010/04/22 - 18:50

  Thời điểm dân tình rầm rộ kéo nhau lên Thành chỉ xẩy ra từ lúc có tuyên truyền chia chác, trong khi nạn đói là xẩy ra từ trước ấy rất lâu rồi, sao không lên từ trước đi mà lại cứ là thời điểm có phong trào tuyên truyền rồi mới lên ? Rõ ràng lên Thành là theo tuyên truyền !! Còn tranh cãi nữa không?

 38. #38 by sss_sy_sss on 2010/04/22 - 18:55

  @ SS : Dân tình lúc ấy tính toán thế này:  giờ đằng đéo nào lúa cũng chưa gặt được, việc nông rỗi rãi thì kéo nhau lên Thành chia chác theo lời tuyên truyền, nhận phần xong rồi kéo về gặt. Đéo ai ngờ tới chuyện lên trên ấy vêu mõm phần lớn, chết trên trển phần lớn. Cuối cùng không có sức mà về.

  Đó chính là cái tội ai bảo đi tin và đi nghe theo lời tuyên truyền@ hương điêu yêu ví

  cái này điêu nghĩ hộ dân tình, anh kính phục hương điêu, kha kha. hương biết thế đéo nầu được cái si nghĩ của bần nông tụi anh? Chết ở trển phần lớn là hương điêu hơi bị liên thiên đấy, quê chết, thành chết, chỗ đéo nầu cũng có người chết. Cái việc chết do tiên chiền anh đéo bàn, dưng Ất ơ 45 chết là do mất mùa(hạn, lụt, sâu bệnh…) và do dịch tả lị kiết con tườu… Anh nói cho mà nghe: dân đói quá vì mất mùa mới phải tha hương cầu thực(chưa đến giai đoạn có nhời kêu gọi đi phá kho Nhựt nhé), mà chỗ đéo nầu cũng đói, đói toàn xứ nên chết hàng loạt(chắc chắn đéo đến 2m dư ông Cụ phán), để rồi khi có nhời kêu gọi phá kho thì lúc đó chết no rồi chứ đéo phẩy chết đói. hương điêu nên đọc nhiều nguồn, không nên tung hô tướng rắm nhiều quá, mặc dù anh vưỡn công nhận già hói này có thể là tinh hoa, dưng không có nghĩa tinh hoa thì chém đéo gì thì chém.

  Dan tinh tha huong cau thuc tu lau rui Huongdieu oi, em xem lai cai di.

 39. #39 by minhhuong on 2010/04/22 - 19:00

  Liên tục phá rối không cho gạo cứu trợ từ Nam ra Bắc, tức là muốn đẩy nạn đói lên cao, rồi sau đó tuyên truyền bảo lên Thành hết đi để chia chác, dân đéo có cứu trợ, đéo có bấu víu gì, thì lúc nghe tuyên truyền có chia chác mà chả phải làm gì thì đi vội.

  Trong văn học viết về thời Ất dậu, trong các hồi ký nữa, cũng đều là lên Thành theo tiếng gọi chia chác chứ để xin ăn đéo đâu. Kể cả chuyện « Vợ Nhặt » là kéo nhau lên Thành chia chác chứ đi mục đích lên Thành để ăn xin cứt ra í.

  Nghe lời các cụ kể lại quả thực dân quê ra Thành chờ chia chác thực. Cái này em nghe từ nhà em ra. Anh đi về hỏi nhà anh đi anh giai ạ

 40. #40 by minhhuong on 2010/04/22 - 19:05

  Thôi em đi làm đây, tẹo nữa về cãi nhau tiếp. Nhá

 41. #41 by sss_sy_sss on 2010/04/22 - 19:09

  như hương điêu nói thì có lẽ nạn đói xảy ra dữ tợn hơn sau khi phá kho thóc??? vì phá kho thóc mà đéo được chia chác rồi mới đói đéo lê về nhà gặt lúa được??? cái này anh chịu, đéo biết nó xảy ra ở nước nào, chứ ở xứ Lừa thì đói rã họng, chết cả loạt rồi mới đủn đít nhau phá kho… hương bình tĩnh lại, để mai anh rảnh cãi nhau ví em nó hăng hái hơn. vẫn quí em, hun em. he he

 42. #42 by minhhuong on 2010/04/22 - 19:09

  Còn đúng 5’ nữa là phẩy đi, ke ke.

  Thế cuối cùng SS giải thích toàn cảnh đi đã nhá, Vi em phá không cho gạo từ Nam ra ngoài Bắc để làm gì ??? Xong rồi tuyên truyền lên Thành phá kho thóc để làm gì ? trả lời đi đã

  Tiếp theo, hãy gúc để đọc trên mạng, có khá nhiều chiến sĩ cách mạng làm nhiệm vụ tập hợp tổ chức tuyên truyền phá kho thóc để chia chác như thế nào. Hãy gúc đi rồi hẵng cãi.

 43. #43 by EURO on 2010/04/22 - 20:03

  Mẹ đi cả ngày về đang mệt thấybà, ngó nhà mình  còmkiếc quá trời mà quanhđi quẩnlại chỉ túm ý là cái Điêu và tên SờSịt cãitới cãilui cái vụ tạisâu dân phẩy chết đói trong khi  lúa đầy đồng. Cái Điêu nói ngonrùi, biết vậy chứ Rô hông bầyđàn mangtiếng aduaatòng, hơn nữa dính tới các vướnđề lịchsử Rô rất nể nó. Còn tên Sờ Rô chỉ thấy ngon đựoc khoản nói lúa trĩu nặng ngoài đồng thời ý là chémgió là có cơsở thôi.Nghĩa là có thì khả năng rât cao là lúa lép nhiều hơn lúa hạt trong điềukiện thiêntai dịchbệnh như thế. Tên Sờ gốc Bắc phỏng? Về thử điềutra thêm ngườinhớn trong nhà rùi phán tiếp. Qua tới nay thấy thécméc đéo có gì mới cả… Cái Điêu nó hỏi ngừoi nhớn nhà nó rồi thì đươngnhiên tựnhiên thấy nó có nguồn uytín hơn ngồi siluận suông rùi đấy. Cứ chàycối hoài vụ này nghe mệt quá.

 44. #44 by EURO on 2010/04/22 - 20:07

  Tổ sư thằng yahoo nuốt cả chục cái còm của bà.

 45. #45 by Cocacola on 2010/04/22 - 20:07

  thằng cò lả nói ngu hơn anh tưởng: bần nông bọn anh chỉ cần hơi đoi đói là vác liềm đi gặt hái mẹ, việc đéo gì để đến gần chết mới cầm liềm??? @Sờ Sờ


  Anh nói tên Sờ đéo bâu giờ ở quê! Thật đấy!

  Sờ có biết thế đéo nào là đói giáp hạt không? Là hết mẹ nó gạo thóc vụ cũ trong khi lúa vụ mới chưa chín! Lúc đó mà vác liềm gặt hái, có cái buồi gì mà hái ! Lừa ăn gạo chứ có ăn được cỏ hay rạ đéo đâu mà bẩu hễ đói là vác liềm đi gặt kiếm ăn ! Có cái buồi ấy chứ ăn!

  Giáp hạt là cái đói khổ sở nhất của bần nông Lừa tự ngàn đời, trong nhà thì gạo hết veo mà ngoài ruộng lúa chưa chín.

  Lúc này Ông Lừa rảnh rang nhất vì đéo còn phải chăm sóc lúa nhiều như xưa lại đói vàng mắt nhất.

  Lúc đó chỉ hóng, hóng từng ngày trôi qua để lại có gạo mà ăn, hóng và mơ đến tất cả những gì có liên quan đến ăn. Cả làng cả tổng đều thế

  Giữa lúc rảnh rang, đói và hóng đó thì tin đệ tử Cụ rỉ tai lên Thành kiếm xiền phá kho kiếm thóc quả là như chết đuối vớ phao.

  Bần nông Lừa tính nhanh hơn trộm: nằm không ở nhà cũng thế, tranh thủ đi quáng phát lận ít xiền rồi về gặt cũng kịp.

  Nhà bên đi, sao nhà mình đéo đi nhở? Không đi khéo mất phần !

  Mẹ cứ kéo đi thế chứ bần nông Lừa ngày xưa nhiều Ông Lừa đéo biết Thành xa gần làm đéo. Thấy đi là đi thôi! 
  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/23 - 02:42

   Tintin mà bắt nó hiểu thếnầu là Giáphạt thì quả cũng nangiải.

 46. #47 by EURO on 2010/04/22 - 20:09

  Tổ cụ thằng da hu bắt bà bốt hai chục lần mới đựoc nhá.

 47. #48 by Aiday on 2010/04/22 - 20:57

  Phải nói là em MinhHương có khả năng suy luận khá hay đấy

  Chi bộ có nhớ cài vụ Bạo loạn Tây Nguyên tui kể trước không? Đấy, thế kỉ 21 mà dân Tây Nguyên vẫn ngây thơ như thế: Nói bảo đi biểu tình là được chia ruộng, chia đất thế là theo chứ có thèm nghĩ làm gì cho sâu xa đâu?

  Lừa ngày xưa khác chó gì Tông Dật bây gi, thấy bảo đi được chia thóc, chia gạo mà chẳng mất gì, thế là đi thôi. Họ không phân tích như các cụ đâu. Vả lại, hàng trăm năm bị đô hộ nên nghe nói sẽ phá cái nọ, đập cái kia, lật đổ cái kìa là khoái lắm, tâm lý mà.

  Tui đã từng sống với Tông dật, tui thấy tâm lý họ cũng thế. Với mình họ cứ xơn xớt cán bộ thế này, cán bộ thế khác nhưng mình hiểu rõ là nếu có một ngày dành được chính quyền, họ sẵn sàng treo cổ mình lên.

  Có thể Vi-em đã nắm được tâm lý này để khai thác.

  Tính chính xác thì cần phải hỏi các bô lão để kiểm tra lại đã

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/23 - 02:41

   Nóichung thì VM mần được quả cáchmạng ý cũng là đỉnh rùi. Chỉ có điều chọn nhầm đường nên kếtquả mới tệhại như bigiờ thôi.

 48. #50 by nhi_nho on 2010/04/22 - 21:25

  Chiện các bạn VM tiên truyền là có thật. Chiện chết đói năm 45 càng hoàn toàn có thật. Dưng một lũ con bò chúng mày cứ nhứt định đổ riệt cho các bạn VM bạn anh là điếu được. ĐCM chúng mài, anh dám chắc trong đám chúng mài chưa đứa nào trải qua cái cảm giác vừa nuốt nước mắt vừa lụi cụi ra đồng tuốt từng bông lúa vửa cứng sữa dồi đem về bỏ vào chảo rang sơ qua cho khô, rồi tiếp tục xay xay giã giã để cho ra được một thứ gạo giống như hạt cốm rồi rón rén bốc từng nhúm bỏ vào nồi nấu thành một thứ được gọi là cháo mà trong đó lõng bõng toàn những lá khoai lang khô (bởi lúc này thì các thể loại giải khoai rễ khoai cũng hết mẹ nó từ lâu rồi – giải khoai là cái đầu buồi gì thì chúng mày tự tìm hiểu đê) trông giống như một nồi cám heo xong rồi múc ra từng cái bát sành sứt mẻ chia ra cho đàn con thơ đang hau háu thèm thuồng đứng bên, chia xong thì phần mình cũng hết luôn. Đấy, đm cái tình cảnh ấy nó điếu phải diễn ra năm 45 đâu, mới cách đây chừng 30 năm thôi đấy. Anh điếu sống ở cái thời 45 nhưng anh dám chắc cái năm Dậu ấy nó bi đát gấp ti tỉ lần. Làm cái đầu buồi gì có cảnh người chết đói bên cánh đồng lúa chín. ĐM chúng mày đang viết kịch bản cho Hô li út à???

  Lũ chúng mài, lúc bé chưa từng một ngày bị đói. Bây giờ chưa từng một ngày phải nhịn cà phê. Vậy mà bảnh chọe ngồi sau màn hình nói chiện thời xưa như là đúng rồi ấy, đcm chúng mài. Anh nhớ có lần HTX chia cho mỗi nhà mấy ký sắn tươi vừa đưa ở miền ngược về theo diện cứu đói, bà chị họ anh, lúc bí giờ mới có mấy tuổi thôi háo hức cầm miếng sắn luộc chưa kịp gọt sạch vỏ cắn lấy cắn để, một lúc sau mắt mũi trợn ngược, ngáp ngáp dãy dụa mấy cái rồi đi. ĐM, say sắn đấy.

  Anh lại nhớ những đêm vỡ đê, trống đánh thùng thùng, thằng bé là anh ngồi co ro trên chiếc chõng tre và chiếc đèn dầu tù mù, ôi sao mà lo sợ, cả nhà có bao người lớn đã nhào hết ra cứu đê rồi. Hôm sau nước trắng tràn đồng, lúa có kịp gặt cái đéo. Mà cũng đéo có kho thóc Nhật nào. Thế mà cuối cùng cũng qua.

 49. #52 by on 2010/04/22 - 21:35

  Hey, SS ra sân chơi đi, để Minh Hương bé đàm phán cho. Trong lúc chờ Hương trở về cùng sì pơm, bé tạm vác liềm ra đồng cắt vài nhánh lúa bỏ bụng đã, đói vàng mắt rồi đây.

  Eh, chi bộ định nhổm lên làm gì hử . Ngồi xuống cho ngoan nào. Chuyện của gái lão nào rắp tâm xía vào văng miểng chết ráng chịu.

 50. #53 by Minh Dũng on 2010/04/22 - 22:52

  @nhố: ĐM thằng nhố đúng là nhí. Mày kể cứ như mình mày biết khổ. ĐM bố mày có năm đi bộ đi học rã cẳng ra 30 ki lô mếch. Đói như chó, nhục như chó, mắt vàng, da bủng ra như sắp chết. Nhà chủ cho nhờ trọ cũng đói như thế, chẳng có đéo gì ăn sất. Bố mày ra bờ rào, mắt mờ đi tay quơ được cái lá gì là bỏ mồm cái đấy, cảm giác tê dại. Khốn khổ lá đéo gì cứng, gai, ăn xong thổ ra bụm máu. Lúc đấy, nói thật, cứt cũng ăn, chẳng sợ đéo. Miễn là có cái nhét bụng. Toàn dân thế cả, chứ chẳng riêng nhà đéo nào. Nhưng cái vụ chết đói đấy, đéo phải hoàn toàn do bọn viem, đúng mẹ, bố đéo cãi. Nhưng bọn vi em nhân cơ hội làm đã đói lại đói thêm. Đã khổ làm khổ thêm, đã nhục còn nhục thêm. ĐM không chửi viem thì chửi ai. ĐM chửi thằng pháp đang thua rút chạy, hay thằng nhật đang đầu hàng, hay chửi thằng Kim gửi gạo ra. ĐM cái tổ tuyên truyền giải phóng đầu buồi của ông cụ. ĐM thằng nhố. ĐM cái xứ chó ỉa.

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/23 - 00:24

   Nhố đẻ 198x thì quả khổđau nhất cũng chỉ ngang một cú táobón của Trung Tướng thời 19xx thôi.