Hai Trẹo Lừa Ất Dậu (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Trung Tướng hỏi Bôlão, vậy bầnnông chết bâunhiêu Bôlão?

Bôlão bẩu, chắc vài trẹo.

Trung Tướng lại hỏi, dân Tonkinoise hổi bâunhiêu Bôlão?

Bôlão bẩu, chắc ba chục trẹo.

Hàhà rõ nhế. Chiện của Bôlão chỉ Sựkiện đáng tin, Sốmá không. Chiện Ông Cụ đáng tin Neither. Ông Cụ phịa thô bỏmẹ.

Nữbôlão Trung Tướng năm nẳm chạychợ nhìnhằng Hà Nội Nam Định, vì pa tển mần Quan Nhớn Nam Định, còn chồng tển Thưsinh Hà Nội Gộc, mần Cáchmạng adua. Chợbúa đồngáng nuôi chồng nuôi cháu lo Việc Khủng xưa nay Các Bà Lừa vưỡn.

Nữbôlão bẩu, bà đưa Bố Mầy mới Cô Bòi Mầy xuống Nam thăm Cụ Mầy. Bố Mầy kêu đói bà mua cặp bánhchưng Bố Mầy bóc ăn nhè nguyên cái ngón người bà gớm vất luôn cặp bánh Cô Bòi khóc khóc là.

Trung Tướng hỏi, bánh nhân thịt người Bôlão?

Nữbôlão bẩu, chứ sâu. Phở thịt người bún thịt người cháo thịt người chả thiếu.

Trung Tướng khạc phát.

Nữbôlão bẩu, sáng bà mở cổng có thằng bécon tuyền xương ngồi thulu ngửa tay xin ăn bà vầu bếp xúc bát cơm nguội mang ra thằng bé chết gục rùi xe rác qua bốc quăng mẹ lên chả biết đi bán hay đi chôn.

Trung Tướng rùng phát.

Nữbôlão bẩu, ănmày lắm quá hóa cướp ngày. Bà đương ăn quà Quán Bổi sáu bẩy thằng nôngphu nhẩy chồm giựt sạch bánhđúc cả bánhcuốn cả tương Mụ Bổi khóc khóc là.

Trung Tướng hỏi, chả ai cự hả Bôlão?

Nữbôlão bẩu, cự ác. Mụ Bổi sau vửa đơm bánh vửa đeo dao bầu dọa đứa nầu cướp bà bà đâm lòi mật. Cụ Mầy thuê hai ông Gácđiêng Đậpgioòng cắp mãtấu canh nồi cháo phátchẩn (*).

Cụ Trung Tướng, pa Nữbôlão, đạikhái đóng chức Giámđốc hoặc Thanhtra Sở XYZ, hạng Chân To Nam Định tầm đầu XXe Siècle Trướng Pháp. Đận Đói Quarante Quatre Quarante Cinq tển lịnh gianhân ngày đun một hai cữ cháo bự đặt trước nhà, cũng chỉ đủ lót ruột hai ba chục bầnnông đói vẹo mồm túctrực, và thườngxuyên bị cướp bởi dững bầnnông không-túctrực.

Ngày Không Nhớ tháng Avril Ou Mai Quarante Cinq, bốn năm thằng Nhật Lùn đánh một xetải gạo phátchẩn cạnh Ga Hàng Cỏ. Mấy trăm Lừa nhào cướp náoloạn. Thằng Nhật Sếp quát không được, túm mẹ một Lừa, bắt quỳ, rút kiếm Samurai chém phằm phát, thủ Lừa lăn lộccộc lộccộc lộccộc. Chiện nầy Ông Cụ kể mãi, dưng lược mẹ tìnhtiết Ông Lừa cướp gạo phátchẩn. Ông Cụ hài phết.

Lừa Đói Ất Dậu dù nghẻo 400K hay chỉ 200K, vưỡn khổnglồ.

Đói Hóa Cướp, là thường. Quarante Cinq cướp khổnglồ. Trung Tướng be-back-soon.

Hè Quarante Cinq Bôlão Trung Tướng lãnh đặcnhiệm Tuyêntruyền Giảiphóng vùng Cầu Tõm.

Côngviệc Bôlão giảndị, là Tuyêntruyền tới bầnnông, rầng Nhật Pháp bắn nhau rùi, Nước Ta sắp Giảiphóng rùi. Nôngphu cóc cần cấy cầy gì sất. Vi-em sẽ phá kho lương Nhật. Đập hỏaxa Pháp. Sẽ Tịch Giầu Chia Nghèo. Gạo Mỡ Xiền rùi đông chấtngất. Bầncốnông rùi thành Chủ tất. Cóc Cần Cấy Cầy Gì Sất.

Bôlão bẩu, dân nghe Cóc Cần Cấy Cầy Gì Sất sướng mê. Đói rã dưng vưỡn túmtụm mơ phá kho lương đập hỏaxa xiền chấtngất. Ông cũng sướng mê, thithoảng lẻn vay Bà Mầy dăm bạc tiêu tóalóa.

Trung Tướng bẩu, đói gối bò. Nhẽ phải lên rừng đào Củ Mài Củ Sắn, săn Ông Chuột Ông Rắn, xuống sông mò Miếng Cá Miếng Cua, vớt Mảnh Tôm Mảnh Tép. Sâu để chết đói ngàn vạn Bôlão?

Bôlão bẩu, sâu phải lên rừng xuống bể? Tháng Tư tháng Năm lúa chín khô. Cả làng cả tổng kéo nhau về Thành chờ phá kho Nhật đập xe Pháp hết còn đâu.

Lạcquan phết.

(Dừng thônglệ)

(@2007)

(*) Gácđiêng Đậpgioòng: Tức gardien-de-prison, cựu quảngiáo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bôlão: Old cousin (Bô lão).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Bâunhiêu: How much (Bâu nhiêu).
– Sựkiện: Fact (Sự kiện).
– Sốmá: Quantity (Số má).
– Bỏmẹ: Totally fucked (Bỏ mẹ).
– Nữbôlão: Old female cousin (Nữ bô lão).
– Chạychợ: Doing trade (Chạy chợ).
– Nhìnhằng: Non-professional (Nhì nhằng).
– Thưsinh: Student (Thư sinh).
– Cáchmạng: Revolution (Cách mạng).
– Adua: Blandish (A-dua).
– Chợbúa: Trading (Chợ búa).
– Đồngáng: Farming (Đồng áng).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Bécon: Kid (Bé con).
– Thulu: Hugging legs (Thu lu).
– Ănmày: Bummer (Ăn mày).
– Nôngphu: Male farmer (Nông phu).
– Bánhđúc: Corn cake (Bánh đúc).
– Bánhcuốn: Donkeys pizza (Bánh cuốn).
– Gácđiêng: Gardien (Gác-điêng).
– Đậpgioòng: De prison (Đập-gioòng).
– Mãtấu: Huge machetes (Mã tấu).
– Phátchẩn: Giving for free (Phát chẩn).
– Đạikhái: Suppose (Đại khái).
– Giámđốc: Director (Giám đốc).
– Thanhtra: Supervisor (Thanh tra).
– Gianhân: Server (Gia nhân).
– Túctrực: Waiting (Túc trực).
– Thườngxuyên: Continuously (Thường xuyên).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Náoloạn: Disorderly (Náo loạn).
– Lộccộc: Gaukgauk (Lộc cộc).
– Tìnhtiết: Detail (Tình tiết).
– Khổnglồ: Giant (Khổng lồ).
– Đặcnhiệm: Special task (Đặc nhiệm).
– Tuyêntruyền: Propoganda (Tuyên truyền).
– Giảiphóng: Liberation (Giải phóng).
– Côngviệc: Duties (Công việc).
– Giảndị: Simple (Giản dị).
– Hỏaxa: Train (Hỏa xa).
– Chấtngất: Above clouds (Chất ngất).
– Bầncốnông: Very ugly farmer (Bần cố nông).
– Túmtụm: Gathering (Túm tụm).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Tóalóa: Comfortably (Tóa lóa).
– Lạcquan: Optimistic (Lạc quan).

Lưuý: Phần Tiếng Mẽo chỉ để chém gió và không nhấtthiết khác tựđiển.

Note: The English phrases are just for fun and not certainly wrong hehe. 1. #1 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/29 - 14:05

  Nếu đéo giao chỉtiêu, thì xiền phạt đi mất tiêu, mà người viphạm mỗi ngày một nhiều.(@Bựa).

  Nghe vần nhở? Đọc rap? Ngâm thơ?


  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/29 - 19:25

   Ráp đấy. Để lúc nầu hứng Trung Tướng bốt một bản Ráp chibộ nghe chơi. Mỗi tội chưa thằng đệ nầu đồngý thuâm.

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/29 - 19:23

  Tạisâu Trung Tướng phịa cứ như là thật? Tạibởi Trung Tướng tuyền kể chiện thật, chỉ đủi mấy cái tên tỉnhư Lan Hương thành Mòng Mòng, Hoài Nam thành Bòng Bòng, thế là có một chiện phịa như thật.

   

  Trung Tướng dịứng với thểloại hiệnthực tưởngtượng. Đã “hiệnthực” thì 100% sựkiện phải thực trừ tên riêng chỉ mang tính minhhọa và đéo nhấtthiết khác tên thật.

   

  Nếu không mần được việc ý, thì biên mẹ nó Dị Triện hay LiuJai.

 3. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/29 - 22:32

  I’m back.

  Epic Fail.

  Gonna beat off till sleep.

  G’nite Chi Bộ Dắm.

  Tinh Hoa Tâu Nhã quá cũng có hại. Đó là không thể giở thành Ông Asshole dù muốn cỡ nầu…

  God Bless Xứ Lừa!

 4. #5 by Binh Bét Rách Việc on 2010/04/30 - 03:35

  Hnay anh Bet không ngủ, vào quán bựa thấy cái mặt L…ừa mới của tên Tướng mà sặc mẹ nó cả trà. Tiên sư tên bựa nhá. Sắp đại hội Đảng, sao cũng bị cam vật thật luôn. Thựt trăm trăm.

 5. #6 by Phá Điền on 2010/04/30 - 17:33

  Nhândịp Lão Bựa nhét mẹ quả đầulâu ÔngCụ vầu avatar, Phá Điền tôi xin post thêm vài quả hầu chibộ.

  Đây là 1 trong dững tên đượcgọi là ÔngCụ :

  Hìnhtrênbênphải là ÔngCụ1946. Quả nầy là makeup, trông hiềnhơn, để cho giống 1 ÔngCụ khác, tức ÔngCụ nầynầy :

  Tên nầy là ÔngCụthật. Còn nhiềunhiều dững ÔngCụ khác, mời chibộ tự gúc.

 6. #7 by on 2010/04/30 - 18:24

  Quán vắng nhở. Quả tang TT dắt chi bộ đi chơi Tết Thống Nhất. Rất tiện cho mình xì pam. Kaka.

  Kinh, TT đanh đá kinh. Cứ ngỡ dại trượng phu nam tử hán chỉ cần kèn to thôi, ngờ đâu còi cũng to nốt thì quả TT văn võ song toàn như giang hồ đồn đại.

 7. #8 by on 2010/04/30 - 18:36

  @TT

  1 Lấy nguồn của lốc ở Blogspot thì lấy mẹ nguồn của Yahoo360+ cho nhanh

  ——> Ờ nhở , blogspot đã không đáng tin thế Yahoo360+ lấy làm quái gì. Ví dụ : http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong. Hehe.

  2- Cứ cái gì có chữ Kito thì tin ngay được à? Cô Bé khôngnhững đầnđộn mà còn điên nữa

  ——> Hố hố, chi bộ quán triệt nhé, thấy chữ Kito đừng vội tin nhá. Đã bao lần bé cảnh báo có lắm kẻ lợi dụng thần thánh để lường láo mà chi bộ cứ đùng đùng đòi uýnh bé vô thần. Từ nay chừa nhá, chừa cái thói phúc cho những ai không thấy mà tin nhá.

 8. #9 by on 2010/04/30 - 19:17

  3-  Tài liệu Decoux “À la barre de l’Indochine” dẫn theo một nguồn Cao Thế Dung được cóp bết khắp mạng cả báo Đảng lẫn Báo Bựa, cả Wiki tiếng  Việt lẫn tiếng Pháp. Minh Hương có thể tìm tài liệu này cho chi bộ cùng xem hông? Coi như giúp TT ghi bàn đi.  

   

  4- Yoshizawa Minami chăn nuôi heo là  thằng này

  http://nguoivietboston.com/?p=2196

   

  – Những tài liệu trên rất xưa, khả năng có trên mạng rất hiếm, chưa kể luật bản quyền ở Mỹ, Âu, Nhật rất nghiêm. Dưng rất nhiều Tinh Hoa  Bolsa Cali dẫn.

   

     Hé hé, chi bộ tận mắt chứng kiến nhá. Hổng chỉ báo Đảng láo mà báo  Bựa cũng láo nốt. Hổng chỉ Đảng gian  mà mọi Thằng Bựa đều gian hết. Khốn cho những ai không thấy mà tin.

 9. #10 by on 2010/04/30 - 19:21

  5- Đitmẹ nội cái vụ thảnnhiên Gúc ra 2 thằng Motoo rùi bẩu là một, là đủ vãi dắm với cô Bé rùi, không chưởi mới lạ.

   

   Chi bộ xem giùm 4 cái link này nói về mấy thằng Motoo.

   

  Tển đây là Furuta Motoo. ( Link của Không Ai Sất)

  http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/05/570923/

  http://www.u-tokyo.ac.jp/res03/i_info01_e.html

  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E5%85%83%E5%A4%AB.

   

  Nước Nhật có bao nhiêu thằng sinh tháng 10/49 sếp phó ĐH Tokyo cộng tác với Văn Tạo hả ?

   

  Ví dụ Cocacola nếu viêt nhầm thành Co La, gúc ra sẽ thấy đầu tiên một lão hói chuyên chém gió quán Bựa. Nhưng nếu viết Co La xì dầu Mẽo thì một gã đần độn nhất cũng phải hiểu đó không phải là  bác Cò Lả Tinh Hoa của chi bộ chúng ta. Hí hí.

 10. #11 by on 2010/04/30 - 19:31

  6-  Motoo giáosư cái đầubuồi ý. Đã đưa hẳn Full Profile rùi mà vưỡn cãi à? Năm 1978 tển đi học PhD dưng bỏ giữa chừng. Năm 2003 được ĐHQG Hà Nội tặng bằng Tiếnsĩ Danhdự (hehe hai vãi dắm).

  – Xem lại link của Không Ai Sất   Tển đây là Furuta Motoo.

   

   1983-1995 the University of Tokyo , Associate Professor
   1995- the University of Tokyo , Professor.
  – Xem lại link
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E5%85%83%E5%A4%AB.
    
  Hanoi tặng bằng Tiến sĩ danh dự năm 2003 nhưng Motoo đã có Tiến sĩ Khoa học Đại Học Tokyo năm 1990. 

   

 11. #12 by on 2010/04/30 - 19:32

  – Xem lại link
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E5%85%83%E5%A4%AB.
    
  Hanoi tặng bằng Tiến sĩ danh dự năm 2003 nhưng Motoo đã có Tiến sĩ Khoa học Đại Học Tokyo năm 1990. 

   

 12. #13 by on 2010/04/30 - 19:35

  – Xem lại link
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E5%85%83%E5%A4%AB.
    
  Hanoi tặng bằng Tiến sĩ danh dự năm 2003 nhưng Motoo
   đã có Tiến sĩ Khoa học Đại Học Tokyo năm 1990.

   

 13. #14 by on 2010/04/30 - 19:44

  7-Còn thằng trong Wiki thì đúng là thằng Moto của cô, dưng nó tên là Huruta Motoo (chúý chữ cái H thay chữ F nhế).

  Tên Furuta Motoo tên phiênâm chínhxác là Huruta Motoo

  —-> Chính xác là Furuta Motoo. Fu nằm trong bộ Ha,Hi,Fu,He,Ho, chỉ khi kết hợp với U mới thành F.

  – Furuta Moto cũng là một cách viết khác, như Tokyo vậy, viết chính xác phải là Toukyou, nhưng quốc tế đã quy ước Tokyo .

  Anh Bét giáo sư chuyên tu Nhật  có thể  làm trọng tài không?

 14. #15 by on 2010/04/30 - 20:37

  Trở lại vấn đề , bao nhiêu Đói Chết Gà 45.

   

  Kính thưa chi bộ, sau khi xem xét đơn thư khiếu nại tố cáo của TT, bé thông báo lại kết quả trưng cầu dân ý  như sau :

  – Trung Tướng, sử gia Việt : 400k. Phiếu không hợp lệ vì chỉ là một blog Yahoo. Hố hố

  –  Decoux, toàn quyền  Pháp : 1m. Phiếu không hợp lệ vì đang bị thưa kiện.

    Dixee, giáo sư Mỹ : 1m-2m. Phiếu hợp lệ

  –  David Marr , giáo sư Úc : 1m. Phiếu hợp lệ

  –  Tabuchi Yukichita, giáo sư Nhật : 2m . Phiếu không hợp lệ vì chỉ là một blogspot. Hố hố.

  –  Yoshizawa Minami, chứng nhân Nhật : 2m. Tính nửa phiếu vì được các báo Bựa, đối lập báo Đảng, trích dẫn.

  – Katsumoto Saotume, thợ văn Bựa Nhật : 2m. Tính nửa phiếu vì có sách xuất bản tại Nhật.

  –    Furuta Motoo, giáo sư Nhật  : 2m. Phiếu hợp lệ

  –  Ông Cụ, chuyên gia  chém gió Lừa: 2m. Phiếu hợp lệ vì đã công bố toàn thế giới qua Tuyên Ngôn Độc Lập, đến nay chưa bị Nhật Pháp nộp đơn đòi bồi thường danh dự.

   Qua bầu cử dân chủ tại 5 nước trên thế giới, kết quả đếm phiếu sơ bộ bước đầu là :  Đỏ : 3,5 –  xanh : 1,5 – vàng : 0

  Ông Cụ đại thắng Hố hố.

  Tuy nhiên ban bầu cử vẫn tiếp tục nhận đơn thư khiếu nại tố cáo và sẽ chỉnh sửa  kết quả nếu có bằng chứng đáng tin cậy.

 15. #16 by on 2010/04/30 - 20:40

  Sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Đi đá banh phát, rảnh sẽ bảo vệ luận án : ” Tại sao Nhật không xin lỗi hai trẹo Lừa ?”

  Chúc chi bộ ăn Tết Thống Nhất no căng.

 16. #17 by trời mưa kẹt xe on 2010/04/30 - 23:52

  1 2 3 4 5 …. 10 bãi cứt cả thảy
   

 17. #18 by Thượng Sĩ Già on 2010/05/01 - 00:09

  Địtbẹ, sángnay anh lăngquăng thế đéo nầu lại túm được quả tiênngôn của bạn Cù Gì Gì Vũ bên Voa nói về ngày Thống Nhất. Trong í có đoạn biên dư nầy:

  Cũng phải nói rõ rằng sự hình thành của người Việt miền Nam Việt Nam là do di dân từ Bắc Việt Nam xuống. Thực vậy, năm 1611, Chúa Nguyễn Hoàng là bề tôi Nhà Hậu Lê, đã từ Thuận Hoá, tức là Quảng Trị – Thừa Thiên – Huế ngày nay, là nơi ông trấn thủ, thực hiện cuộc Nam tiến đầu tiên để mở rộng bờ cõi Đại Việt xuống phía Nam.
  Do đó, cái gốc Bắc của người Việt Miền Nam bản thân nó đã là một sự kháng cự khủng khiếp chống lại mọi toan tính hay hành vi chia cắt miền Nam khỏi miền Bắc. @Bạn Vũ

  Chi bộ lưuý câu cuối. Địt bẹ bạn Vũ, trình chém gió bạn bản cũng đáng nể thực, ngang bằng mới tên Bựa To Mồm nhà anh, nhẽ Tiến Sĩ ở Lừa bỏn đều thế cả ..? Hốhốhố

  Linh liếc đây nầy, các đ/c chịukhó leo tường vầu mà đọc thêm nhế.

  http://www1.voanews.com/vietnamese/news/vietnam-war-a-perspective-from-hanoi-4-29-10-92469969.html

 18. #19 by Thượng Sĩ Già on 2010/05/01 - 00:21

  Cơ mà ngẫm anh cũng nên bầytỏ đôi nhời triân Bác Đảng đã tậu cơ hội cho một chú Lừa là anh đây có dịp đủi đời nhẩy. Địt bẹ, nếu không có cái sự lĩnhđậu tàitình của Đảng thì làm đéo nhưndưn ta có được quả Thống Nhứt mới cả leo xuồng vượt bể rùi giở thành phản động dư nầy nhẩy.

  Địt bẹ, ơn Bác ơn Đảng quá sứcmức hốhố…

 19. #20 by Khoai Tây on 2010/05/01 - 01:45

  @Lão Sỹ: Đúng nà nhờ ơn giời bể của Đảng với Bác (aka Ông Cụ) nên giờ bọn Lừa nghỉ 4 ngày rong rong trong khi anh em ta phẩy làm quần quật quần quật bên xứ mọi rợ Tư bẩn.


  Nhẽ phải sync lễ lộc để Lừa làm cùng làm, chơi cùng chơi với bọn Tư bẩn thì mới mau khá được.@Lão Sỹ: Đúng nà nhờ ơn giời bể của Đảng với Bác (aka Ông Cụ) nên giờ bọn Lừa nghỉ 4 ngày rong rong trong khi anh em ta phẩy làm quần quật quần quật bên xứ mọi rợ Tư bẩn.

  Nhẽ phải sync lễ lộc để Lừa làm cùng làm, chơi cùng chơi với bọn Tư bẩn thì mới mau khá được.
 20. #21 by Khoai Tây on 2010/05/01 - 01:48

  Lịtmịa thằng Hú hài nhờ, nhẽ pốt hai lần phảira hai en-chi chứsaolại nối mẹ vầu mộtcái thếkia. Rõ hài.

 21. #22 by Binh Bét Rách Việc on 2010/05/01 - 06:49

  Lâu đéo đọc quán bựa, hnay thấy tự nhiên ngứa chim, bấm quẻ độn phát biết có đứa chửi đểu mình trên quán

  To em Bé: giáo giáo cái địt vầu lìn em ấy  về cái Tên thì đúng ra phải là Fu, tiếng nhật đéo có Hu (ví dụ, em Hương thì nó đọc thành Fươn hoặc Fươn-gự ). Tên Nhựt khó đọc nếu chỉ nhìn mặt chữ, còn “dịch” từ kanji sang roman-ji thì có các phiên bản khác nhau là thường (tất nhiên chỉ có 1 cái dc coi là popular và chửn nhất), chưa nói là gõ nhầm nữa. Do nó complex thế nên chỗ này Tên Bựa nhầm nhọt vì Hu hay Fu là… như nhau, mà Hu thì ai cũng biết là gõ nhầm/sai.

  À, mà sao mới đọc có 1 trang này, chỉ gồm 1 vài post của em Bé mà thấy quen quen, giống “cố nhân” quá há há, thế thì cảm động chết mẹ.

  P/S: Anyway, anh ….đéo biết tiếng Nhật =))


 22. #23 by ti.lai@ymail.com on 2010/05/01 - 11:49

  tên Bé Pê đê ui, bầu bán làm chi cho mất thời gian, dân gian có câu, một lần bất tín thì vạn lần bất tin, tên bé và đồng đảng của tển đã thất tín bao nhiêu lần rùi mà bây giờ còn đòi người ta tin nữa. Bây giờ có mời ông trời xuống làm chứng cho tên bé và đồng đảng của tển thì cũng bố ai mà dám tin. Thà tin cái thằng AH trung  tướng thuí tha kia còn hơn.

 23. #24 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/05/01 - 12:00

  Google Translator mới nè chi bộ thúi. Từ nay người và thú có thể bem nhau được rồi :))