Hai Trẹo Lừa Ất Dậu (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhời Trung Tướng: Trung Tướng đương cơn hồixuân, bốt bài rặt Chữ Phớp. Chibộ hỏi thằng Gúc nếu đéo hiểu hehe.

Cuối năm Mille Neuf Cent Quarante Quatre, suddenly Bắc Lừa dính đói.

Khởiđiểm, quả bão muộn tháng Septembre thủi quãng 10% thảm lúa Hè Thu baytong.

Bão vửa xong, hạnhán chơi liền tháng rưỡi. Thế mới quái.

Đất canhtác Bắc Lừa khôquắt quãng 10% nhờ Đòn Giời hạnhán.

Giữa tháng Octobre, Lừa bầnnông Thái Bình Nam Định, hai tỉnh hạn kinh nhất, bắtđầu đói.

Nắng hạn chưa dứt, cơman càocào, châuchấu, sâu-cắn-lá, sâu-đục-thân.. từ đéo đâu đổ kín đôi bờ Hồng Hà.

Cú bựa nầy xóa quãng 20% đống lúa Đông Xuân.

Cộng bâunhiêu nhở? Bốn mươi phần trăm? Quarante Pour Cent?

Tháng Avril, Ất Dậu Niên, Mille Neuf Cent Quarante Cinq, các nôngquan Pháp ghinhận Lúa Bắc Lừa sụt sảnlượng 30% so cùng kỳ Giáp Thân Niên 1944. Hehe chưa đủ Quarante Pour Cent.

Lừa Bắc bắtđầu chết vì đói.

Đang caotrào Đói, Lừa chết ngập đường chửa chôn hết, Giời giáng thêm dịch Tả. Nhẽ Lừa chén thịt Lừa nhiều quá hóa Tả? Trung Tướng sẽ be-back-soon hehe.

Đang caotrào Tả, Giời bồi tiếp đòn đàđao: Lụt.

Tả Lỵ Thươnghàn gặp Lụt, khác mẹ Diều Trúng Lốc?

Lừa chết như mất nết.

Sâu Trung Tướng kể dàithòng chỉ để giảilý ngón Ất Dậu Lừa Chết Đói?

Tại 60 năm nay, ai kể đéo.

Sáchgiáokhoa ngàn cuốn như một, nói, Đói Ất Dậu gây bởi Nhật Quânphiệt buộc Lừa Bầnnông nhổ Lúa giồng Đay. Hai trẹo Lừa tèo.

Nhật Nhật cái dắm. Nhổ nhổ cái dắm. Đay đay cái dắm. Trung Tướng sẽ be-back-soon hehe.

Bigiờ tính coi bâunhiêu Lừa tèo đã.

Trước Mille Neuf Cent Quarante 194x, các phánquan Pháp ghinhận Xứ Lừa nhốt 15 trẹo Lừa.

Đến Quarante Quatre 1944, Lừa không vượt 16 trẹo.

Bạn Kim Trần Trọng đoán 17 trẹo.

Ông Cụ bẩu 19 trẹo. Ông Cụ tài vãi dãi hehe.

Bắc Lừa nhốt 55% Lừa tuyền Xứ, vịchi 9 trẹo Ông.

Tháng Mai, Quarante Cinq 1945, các sửquan Pháp ghinhận 20 tỉnh Bắc Lừa có Lừa chết (Đói/Bịnh/etc), dưng chỉ Thái Bình Nam Định Hà Nam Phủ Lý chết hăng nhất.

Bôlão Trung Tướng năm nẳm mần Cáchmạng Vi-em ở trungtâm Cầu Tõm, biêngiới Thái-Nam, Vùng Đói vangdanh. Gió Trung Tướng chém đây tuyền nạp từ tển.

Bôlão bẩu, Hà Nam có làng 5-600 khẩu toi 3-40.

Trung Tướng hỏi, gớm nhất chưa Bôlão?

Bôlão bẩu, làng chết bốn chục khẩu mầy còn chê ít à?

Trung Tướng hỏi, xác ngập đường Bôlão?

Bôlão bẩu, không ngập đường, dưng hôm nầu cũng thấy xe bò chở người đi vùi ngoài đê, vôi bột tung trắng tóe.

Trung Tướng hỏi, vôi làm chi Bôlão?

Bôlão bẩu, không hòm liệm, không vải quấn, vôi chống lâylan ròibọ chớ chi.

Trung Tướng nhẩm, Lừa tèo 7-8%, tốiđa 650 ngàn Ông.

Các chínhquan Pháp báocáo 400 ngàn.

Bạn Kim Trần Trọng đoán nửa trẹo.

Ông Cụ bẩu 2 trẹo. Ông Cụ tài vãi dãi hehe. Mình Ổng hạthủ trẹo rưỡi Lừa.

Hai trẹo Lừa Bắc hehe. Giờ ta thử vẽ hai chục trẹo Lừa toànquốc ngót nhẹ như rau xào? Phải cỡ đầulâu bệnhhoạn tộtbực mới phác nủi. Cười bung dắm.

(Dừng thônglệ)

(@2007)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Hồixuân: Feel young (Hồi xuân).
– Khởiđiểm: At start (Khởi điểm).
– Baytong: Flown away (Bay tong).
– Hạnhán: Drought (Hạn hán).
– Canhtác: Cultivation (Canh tác).
– Khôquắt: Hard dry (Khô quắt).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Bắtđầu: Begin (Bắt đầu).
– Cơman: Lot of (Cơ man).
– Càocào: Locusts (Cào cào).
– Châuchấu: Grasshoppers (Châu chấu).
– Bâunhiêu: How much (Bâu nhiêu).
– Nôngquan: Farmer (Nông quan).
– Ghinhận: Note (Ghi nhận).
– Sảnlượng: Output (Sản lượng).
– Caotrào: On top (Cao trào).
– Đàđao: Backdoor (Đà đao).
– Thươnghàn: Typhoid (Thương hàn).
– Dàithòng: Long long (Dài thòng).
– Giảilý: Explain (Giải lý).
– Sáchgiáokhoa: Party books (Sách giáo khoa).
– Quânphiệt: Militarism (Quân phiệt).
– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Phánquan: Lawyer (Phán quan).
– Vịchi: Total (Vị chi).
– Sửquan: Historian (Sử quan).
– Bôlão: Old cousin (Bô lão).
– Cáchmạng: Revolution (Cách mạng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Biêngiới: Boundary (Biên giới).
– Vangdanh: Famous (Vang danh).
– Lâylan: Spread (Lây lan).
– Ròibọ: Worm (Ròi bọ).
– Tốiđa: Maximum (Tối đa).
– Chínhquan: Officer (Chính quan).
– Báocáo: Report (Báo cáo).
– Hạthủ: Kill well (Hạ thủ).
– Toànquốc: Nationwide (Toàn quốc).
– Đầulâu: Brain (Đầu lâu).
– Bệnhhoạn: Sick (Bệnh hoạn).
– Tộtbực: Extremely (Tột bực).
– Thônglệ: Usual (Thông lệ).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Sâu-cắn-lá: Worm-bite-leaf hehe.
– Sâu-đục-thân: Worm-bore-trunk hehe.
– Be-back-soon: Be back soon (Bi Bách Sun).
– Vi-em: VM (Vietminh).

Lưuý: Phần Tiếng Mẽo chỉ để chém gió và không nhấtthiết khác tựđiển.

Note: The English phrases are just for fun and not certainly wrong hehe.

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by EURO on 2010/04/18 - 19:38

  Háhá, thấtvọng quá đi Cẩm già hói yêu của em ơi. Vậy thì thựcchất anh không phẩy dân Phố cổ mà là dân phố giả cổ theo đánh giá của tụi UNESCO vớvẩn trong link của Thiếu Bựa hả?

  Mà nhà TT làmsâu mà khi em qua lúc thì đọc đựoc bài lúc bài lại trắngtrơn hông có chữ nầu làsâu nhỉ?

 2. #3 by TTlamcam on 2010/04/18 - 20:39

  Háhá, thấtvọng quá đi Cẩm già hói yêu của em ơi. Vậy thì thựcchất anh không phẩy dân Phố cổ mà là dân phố giả cổ theo đánh giá của tụi UNESCO vớvẩn trong link của Thiếu Bựa hả?@Rô Xinh Yêu
  Đúng rùi đấy em ợ. Ở Hà nội không hề còn cái gì “cổ” theo như quan niệm của bọn khoai Tây đầu đất tư bẩn giãy chết đâu.
  Hà nội có một số phố cổ là chỉ cổ về tên phố thôi, còn nhà thì đập đi xây lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nhà anh ở HL thì cũng thế thôi. Nhà cổ ở Lừa thì thọ cả trăm năm làm sao được.
  Ngay như cái tháp nước Hàng Đậu – tháp nước cổ cuối cùng của HN, gần nhà anh có mấy trăm mét, cũng chưa đến trăm tuổi, đùng một cái bọn Không Ai Sất trùm chăn hãm hiếp. Xong quả này chắc HN hết sạch cổ.
  Anh đi thăm cái làng cổ ở Thượng Hải, bỏn nói có từ 2000 năm trước, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng mà trông đúng là có vẻ cổ thật (dù anh không phải nghề khảo cổ), chứ không như những nhà cửa HN, toàn làm mới, nhìn biết liền.
  Mẹ, rơi vào tay bần nông, mọi thứ chỉ có thành cứt và cứt hết.
  Lừa chưa xảy Kách Mệnh Văn Hóa Đại như Tầu, nhưng mấy cuộc bể dâu oanh liệt vừa rồi khác điếu?
  Nhưng biết làm sao được?
  Lừa bao đời nay nghèo hèn, nô lệ, ăn còn chả đủ, ai nghĩ đến bảo tồn, bảo tàng?

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 00:52

   Vầu Hội An mà coi nhà cổ (chỉ hơn trăm tuổi thôi, dưng cũng đỉnh mẹ rùi).

    

   Lừa ngoài Hội An thì uýnh mẹ dấu Chấm Hết cho lành. Kểcả cốđô thầnquynh Huế cũng đéo có gì để gọi là Cổ (chínhxác là quá ít thứ Cổ, mà Cổ đéo gì cũng bị tântrang phát buồn nôn).

    

 3. #5 by TTlamcam on 2010/04/18 - 21:01

  Bài ý tên Xanh cốp-bết của ai hay tự biên? Trung Tướng giờ đéo tin bấtcứ thứ gì của Lừa ngoài Quán Bựa nên cứ phải hỏi chântình phát.@Dốt Tướng
  Anh Gúc phát ra cả tỉ chỗ đăng bài nầy. Ví dụ nè:
  http://chuyenlangsao.com/pho-co-ha-noi-bi-tu-choi-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-the-gioi.html
  http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=2049
  Mẹ, đọc văn ăn cắp (điếu dẫn nguồn) trên mạng tức buồn ỉa!

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 00:48

   Trung Tướng cứ thấy thằng nầu cốp-bết đéo ghi nguồn là vầu một lần rùi đéo bâugiờ quaylại.

    

   Oép của Năm Lét là một thứ nhưthế.

 4. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/18 - 22:03

  Bài ý tên Xanh cốp-bết của ai hay tự biên? Trung Tướng giờ đéo tin bấtcứ thứ gì của Lừa ngoài Quán Bựa nên cứ phải hỏi chântình phát.

   

  Biên tốt đấy.

   

  Ýtưởng đạt. Tưduy chặtchẽ. Lậpluận lôdích. Chất văn ổn.(@Bựa)

  Khà khà, tinh quá tinh quá, khen phát. Quả không hổdanh Bựa Dắm Thúi Quái Vật Đầu Đinh nhở?

  Một trăm trang mạng bầyđàn tấtthảy đều đăng một bàibiên có-vẻ-như được dịch từ một nguồn tin tiếng Mẽo nầu đó, trong khi thựctế hoàntoàn không…


  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 00:46

   Tinh đéo gì, đọc mấy dòng đã thấy quả “TTXVH” to tổbố rùi.

    

   Dững dạng lốc phò chiên chômchỉa như của tên Xanh đó, rùi tên Kè, tên Quách… thì chắcchắn đéo bâugiờ cóthể tự biên một bài chấtlượng nhưthế. Mà bỏn thì cũng đéo có thóiquen ghi nguồn trừ một vài bài của tên Kè.

    

   Nóichung là Trung Tướng ỉa mẹ vầu mấy quả lốc Vỉahè đó.

 5. #9 by EURO on 2010/04/18 - 22:17

  Không biêt nhà mình có ai giống em không chứ mấy ngàynay em chạy qua nhà TT chỉ có còm chứ entry trốngtrơn không đọc đựoc nhế, cú như bịt mắt bắt dê vậy, mà mọi ngừoi qua nhà em có thấy bị vậy không thôngtin giùm Rô xinh với? Sưbố thằng Dahú Lừa nó muốn sập thì cũng phẩy báo để Rô liên lạc cho số phone số nhà giao lưu giao hoan với các tinhhoa bồ bịch Rô trứoc chứ không thôi mà nó cắt cái bụp là ngẹnngào chialy không bấu trứoc hết đấy.

  @ Cẩm già hói yêu, hồi tin tin em lên HN hí hửng langthang làng Hoa Ngọc Hà chiềnthống cho bằng đựoc, bố khỉ tới nơi tòan đường với hẻm ximăng cốt thép chenchúc không có dư miếng đất bằng cái mâm, khi ấy mà vừa tức vừa sén cựckỳ tội tin theo Giáo Khoa đó.

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 00:18

   Rô Yêu.

    

   Chắc em dùng IE có phải? Trong IE mà Security/Scripting/JavaScript-and-Applets mà Set Enabled là bài trốngtrơn luôn.

    

   Có hai cách. 1 là em Set nó Disabled, 2 là em đao Firefox hoặc Chrome về mà xài. Cách 2 tốt hơn.

 6. #11 by TTlamcam on 2010/04/18 - 23:15

  Khi nầu bọn Mẽo thối tha chiển lên sao Hỏa hết thì Lừa ta chiển qua Mẽo ở nhể?
  http://w3.hidemyass.com/index.php?q=aHR0cDovL2RhbnF1eWVuLmNvbS9UaW5Ib2FLeS9UaW5ISzE3MDQyMDEwYS5odG1s
  hoặc:
  http://danquyen.com/TinHoaKy/TinHK17042010a.html
  Anh mong còn sống đến ngày đó quá!

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 00:34

   Khoảngcách gần nhất từ Quả Thúi tới Sao Hỏa là vầu quãng 55 trẹo câylômếch.

    

   Tốcđộ nhanh nhất của tầuvũtrụ hiệntại là vầu quãng 250,000 Kmh. Tốcđộ nầy 35 năm nay chưa hề được cảithiện. Mà tầu chạy với tốcđộ đó cũng chưa bâugiờ chở Lừa hoặc Người vì chỉ bay 1 giây là Lừa (Người) vỡ mẹ mật mà chết tốt.

    

   Tới 2030 thì chưa có bướcngoặt côngnghệ đéo gì để cóthể có thứ chạy nhanh hơn.

    

   Nhưvậy sẽ mất 10 ngày để tới Sao Hỏa với quả tầu ý, nếu Lừa có đủ khảnăng ngồi trong nó.

    

   Còn nếu bay bằng loại tầu chở Lừa/Người hiệnnay, tốcđộ khoảng 40,000 Kmh, thì mất 2 tháng để tới Sao Hỏa.

    

   Mẹ vấtvả phết.

    

    

 7. #13 by minhhuong on 2010/04/18 - 23:26

  Khi nầu bọn Mẽo thối tha chiển lên sao Hỏa hết thì Lừa ta chiển qua Mẽo ở nhể?@ anh Cẩm

  ————-

  He he, nghe chuyển sang Mẽo cứ như là 1 cuộc di tản vượt biên nữa í nhở, lúc đó xây hẳn Big saigon bên cạnh quả Little saigon cổ, hớ hớ hớ

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 00:39

    

   Mẹ nghe tộinghiệp cái phận Ông Lừa nhở. Không khéo khi tuyền Quả Đất ditản mẹ lên Sao Hỏa Sao Kim, thì còn nhõn Lừa ở lại Quả Đất.

    

   Trung Tướng giờ cứ nghĩ, nếu có Ông Phật phát không Bướm cho mỗi tên liềnông một quả, thì Ông Lừa cũng chỉ được quả đéo có lỗ.

    

   Xúi tận mạng. Kiếp trước hẳn mình phải là ma càrồng thì kiếp nầy mới bị đầy làm Ông Lừa.

 8. #15 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/19 - 00:53

  Xúi tận mạng. Kiếp trước hẳn mình phải là ma càrồng thì kiếp nầy mới bị đầy làm Ông Lừa.(@Bựa).

  Hay kiếp trước hắn chính là Ông Cụ?

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 00:56

   Đang định tắt máy đi ngủ thì boong mẹ phát ghét thế chứ.

    

   Kiếp trước Trung Tướng mà là Ông Cụ thì kiếp này chắc chỉ được làm Đống Cứt Lừa chứ cũng đéo được làm Lừa.

    

   Thôi đi ngủ địt cụ Chibộ dắm.

    

 9. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/19 - 01:01

  Mới vớ được quả nầy đăng trên BBC Lừa. Chibộ coi rùi cho ýkiến nhế:

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/04/100417_do_ngoc_bich.shtml

 10. #19 by Cocacola on 2010/04/19 - 07:37

  Mới vớ được quả nầy đăng trên BBC Lừa. Chibộ coi rùi cho ýkiến nhế:@Thiếu


  Đéo mẹ! Ný nuận như con mẹ gì Bích đú ý thì giống như : ăn cơm vầu rồi cũng ỉa ra kít! Thế sâu con mẹ ý không bốc kít mà ăn đi cho nó nhanh!

  Thế sâu chồng mụ cũng có hàng, thằng khác cũng có hàng. Thế sâu thớt mụ không cho n thằng khác chơi free đi lại bảo thằng khác hấp diêm mụ?

  Lập lờ đánh tráo khái niệm, bẩu chủ nghĩa dân tộc mù quáng, mù quáng cái đầu buồi! Chủ nghĩa dân tộc mù quáng có nghĩa là xua lính đi thôn tính đất đai người khác, bắt dân khác làm nô lệ!

  Xu hướng tiến hóa và văn minh của nhân loại là tôn trọng nhân quyền, quyền của từng con người, mở rộng ra nữa là quyền của từng cộng đồng, từng nhóm người hay từng dân tộc! 

  Còn những ngụy biện ngược lại đều lại sự tha hóa cả, hiểu chưa mụ Bích đú!

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 20:54

   Địtmẹ Lả trẻcon đéo chịu. Lừa mà đi cướp được đất của thằng khác, bắt dân khác làm culy thì đã là thượngđẳng. Mùquáng cái lồn ý.

    

   Tỉnhư cướp được Chiêm đó, sướng bỏmẹ.

 11. #21 by Cocacola on 2010/04/19 - 07:38

  Trích:

  …”Vì vậy không rõ là họ bài xích Việt Nam và Trung quốc là do sự thù hằn nội chiến đó, hay là thực sự muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đau xót uất hận khi thấy Việt Nam “mất đất”? …” (Hết trích)

  Bà muốn rõ thì bà hãy đi hỏi vợ, mẹ, con … của các ngư dân Lừa hiện đang bị Khựa nó bắt đòi tiền chuộc như cướp biển Sô-ma-li ấy! Rõ chửa bà Bích đú? 

  Đ.mẹ bà! Dân Trung Lừa đã khổ hơn chó rồi mới lao ra biển lặn móc con cá lên sống độ nhật ngoài biển. Họ có tấn công tàu hàng Khựa cướp của không?

  Bà lên tiếng răn dạy bọn tôi là đéo để chủ nghĩa dân tộc mù quáng nó lôi kéo. Thế bọn tôi có bao giờ lên kế hoạch háo hức đánh thằng nầu trong 30 ngày hay đòi kéo quân qua nuốt thằng này thằng kia hoặc bắt tàu cá, đòi đảo chưa …. Những thằng làm thế sao bà đéo dạy nó như thế đi!

  Địt mẹ bà lần nữa! Thân tôi, tôi giữ !Bướm vện tôi, tôi giữ, chỗ tôi ăn ngủ đụ đéo (tức là cái nhà tôi), tôi  giữ! Job tôi kiếm xiền, tôi giữ!

  Mở rộng ra là đất nước tôi, tôi giữ! Tôi không hô hào cướp đất, cướp vện, cướp xiền thằng nào! Nhá! Địt mẹ bà lần nữa!
  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 20:50

   Bứcxúc của Lả là chínhđáng, dưng đéo thể xửsự như bọn lỗđít được. Xem phía trên.

 12. #23 by TTlamcam on 2010/04/19 - 08:27

  Tốcđộ nhanh nhất của tầuvũtrụ hiệntại là vầu quãng 250,000 Kmh. Tốcđộ nầy 35 năm nay chưa hề được cảithiện. Mà tầu chạy với tốcđộ đó cũng chưa bâugiờ chở Lừa hoặc Người vì chỉ bay 1 giây là Lừa (Người) vỡ mẹ mật mà chết tốt.@Dốt Tướng
  Hé hé hé
  Quả tang tên Dốt Tướng điếu biết gì về điện!
  Tầu vũ tru nếu có bay với tốc độ ấy thì cũng trong tình trạng không trọng lượng, nghĩa là khi đó nó không nằm trong trọng trường đáng kể nào của bất cứ hành tinh nào, nếu không muốn nói là không hành tinh nào hấp dẫn nó.
  Thế thì vỡ vỡ cái lầu phuồi, mật mật cái lầu phuồi!
  Nhở?
  Hay anh cũng điếu biết gì về điện nốt?

 13. #25 by amalgamtatoo on 2010/04/19 - 09:10

  Quả tang tên Dốt Tướng điếu biết gì về điện!
  Tầu vũ tru nếu có bay với tốc độ ấy thì cũng trong tình trạng không trọng lượng, nghĩa là khi đó nó không nằm trong trọng trường đáng kể nào của bất cứ hành tinh nào, nếu không muốn nói là không hành tinh nào hấp dẫn nó.
  Thế thì vỡ vỡ cái lầu phuồi, mật mật cái lầu phuồi!
  Nhở?
  Hay anh cũng điếu biết gì về điện nốt? @Cẩm dốt
  Không trọng lượng thì liên quan gì ở đây, nó chỉ liên quan tới gia tốc thôi, gia tốc tăng đột biến thì nó nén người cao thành thằng lùn luôn.
  Nếu gia tốc cứ tăng từ từ thì vận tốc có lên tới bao nhiêu cũng không vấn đề

 14. #27 by EURO on 2010/04/19 - 09:10

  Eo ơi, sáng ra chưa kịp đọc cái link Thiếu Bựa đã nghe Cò Lả nhảynhổm lên đanhđá quá khiếpquá  sợquá rùi! Sâu mà bứcxúc dữ vậy Cò Lả yêu?

 15. #29 by TTlamcam on 2010/04/19 - 09:30

  Không trọng lượng thì liên quan gì ở đây, nó chỉ liên quan tới gia tốc thôi, gia tốc tăng đột biến thì nó nén người cao thành thằng lùn luôn.@tên Tù dốt
  Gia tốc không trong một môi trường hấp dẫn nào (không trọng lực) thì ý nghĩa điếu!?
  Ví dụ, khi phóng tầu vũ tru, lúc đầu, tầu đang ở trạng thái đứng yên và đang nằm trong trường hấp dẫn của Quả Thúi, bụp phát, nó bay vèo lên vu tru, ví dụ ở tốc độ cấp 2 (khoảng 11kh/h) chẳng hạn, thì bọn Lừa nằm trong đó mới chịu ảnh hưởng của gia tốc (từ 0km/h tăng vọt lên 11km/h).
  Còn khi ra ngoài vu tru rồi, thoát khỏi trọng trường của Quả Thúi rồi thì có gia tốc nữa cũng là cái lầu phuồi!
  Cái chữ không trọng lượng của anh cũng có nghĩa là không nằm trong trọng trường (của Quả Thúi) nhá.

 16. #31 by TTlamcam on 2010/04/19 - 11:27

  Anh gõ nhầm tẹo: tốc độ vũ tru cấp 2 là ~ 11km/s.
  Tốc độ cấp 1 là quãng 8km/s. Phóng ở tốc độ này, tầu vũ tru chỉ tới được quỹ đạo quanh Quả Thúi rồi bay vòng quanh Quả Thúi theo quỹ đạo đó chứ không thoát hẳn khỏi lực hút của Quả Thúi.
  Phóng ở tốc độ cấp 2 – ~11km/s, tầu vũ tru bay vọt mẹ vào không gian tối tăm lạnh lẽo, thoát hẳn khỏi sức hút của Quả Thúi và bay mãi bay mãi tới Thiên Đàng luôn.
  Vầu vũ tru lãnh lẽo rùi thì tha hồ mà gia tốc cũng điếu chết thằng Mẽo thối nầu.

 17. #33 by amalgamtatoo on 2010/04/19 - 11:34

  Còn khi ra ngoài vu tru rồi, thoát khỏi trọng trường của Quả Thúi rồi thì có gia tốc nữa cũng là cái lầu phuồi!@ Cẩm dốt

  Trọng lực trái đất cũng là gia tốc đấy bố! Trọng lực còn gọi là gia tốc trọng trường, nên khi thoát khỏi trái đất rồi thì chỉ thoát khỏi g thôi. Khi tăng tốc đột ngột thì người vẫn bị bật ngược về sau ( coi star trek chưa), nếu bật mạnh quá thì nguyên người ép sát vào ghế, ép dẹp như cái bánh tráng

 18. #35 by TTlamcam on 2010/04/19 - 14:15

 19. #37 by Ba Bựa on 2010/04/19 - 17:34

  http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1AFA6/

   

  Cái này mà nổ thì hay nhể.

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 20:14

   Hoặc là bốcphét hoặc là có gì mờám chưa được tiếtlộ. Mặcđịnh là đéo tin bọn Lá Cải như VNEx, VNN, DanChi..

    

   Vật tròn đườngkính 0.6m dài 7m sẽ có thểtích bằng quãng 0.3×0.3×3.14×7=2 Khối.

    

   2 Khối mà nặng 7 tấn thì có mà trôi được 10m cái đầubuồi nhà mả bố thằng VNEx ý, chứ đừng nói trôi mấy trăm câylômếch.

    

   Lưới của ngưdân càng đéo có loại buồi nầu mà vét được tận đáy bể mà vợt trúng con ngưlôi ý ngoài bể Đông (nếu cách bờ bể vài trăm cây thì độ sâu ít nhất cũng trên 1km).

    

   Hơn nữa, cái địt mẹ thằng VNEx đéo biết tập trận thì dùng loại vũkhí buồi gì à? Đéo ai tập trận mà thả ngưlôi thật thế? Định giết nhau luôn à?

    

   Hay là Tầu nó phóng mẹ quả ngưlôi rỗng vầu Bạch Long Vĩ dọa các chú bộđội bắn đòm?

 20. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 20:33

  @Tên Thiếu Bựa, tên Cò Lả.

   

  Ông Bích BBC nói về chủnghĩa Bài Tầu thì có nhiều điểm Trung Tướng đéo tánđồng, dưng Trung Tướng hiểu ý ổng và ủnghộ trên cơbản.

   

  Địtmẹ cái bọn trẻnít đang xưng là yêunước ý, thựcchất là một lũ sôvanh đầnđộn.

   

  Bỏn đéo biết gì về Chínhtrị Quốctế, hay Ngoạigiao Kinhtế. Địtmẹ Trung Tướng mà phụtrách Bê Xê Tê, Trung Tướng tôm mẹ bỏn nhét tù mục gông chứ đéo có chiện chỉ tóm vài hôm rùi thả đâu.

   

  Địtmẹ chúngnó tưởng chúngnó kêu thế thì Tầu nó nhả Hoàng Sa à? Địt con bà bọn trẻtrâu lỗđít asshole?

   

  Địtmẹ kêulắm mà đéo đúng trìnhtự đốingoại, thì chỉ có ăn buồi thôi. Gây bấtđồng chínhtrị, dẫn đến suyhụt thươngmại, đói thúi mồm là chiện nhìn thấy.

   

  Thời 199x bên Tầu dấy lànsóng bài Nhật vụ Nam Kinh Massacre rất hăng, địtmẹ Bê Xê Tê bển bắt mẹ mấy trăm chú đầutrò đầy mẹ lên Tân Cương luôn (hìnhnhư có chú còn bị đòm, tên nầu Gúc hộ phát chủ tên gì?).

   

  Nhờ vậy mà quanhệ thươngmại Nhật Tầu không bị ảnhhưởng, và đảmbẩu được sự tăngtrưởng đều của Tầu. Địtmẹ hồi hổi mà căng quá Nhật nó rút mẹ khỏi Tầu (chiếm 1/5 FDI mẹ) thì ăn cứt.

   

  Quanhệ Tầu Lừa còn chặtchẽ hơn Nhật Tầu nhiều, địtmẹ tên nầu từng sống ở Lừa trước 1988 hẳn biết rõ chiện nầy. Chỉ 1 tháng sau khi bìnhthườnghóa quanhệ với Tầu, đờisống của Lừa đã thayđủi như bị lột da.

   

  Tựdưng ngoài chợ trànngập dững trái táo tobự, thứ mà vài chục năm Lừa chỉ thấy trong phin Liên Sô. Rùi quánxá đầy dững lọ bia Vạn Lực, thứ mà vài chục năm chỉ tinhhoa tiêuchẩn Tông Đản mới có quyền bú. Rùi bátđĩa, xeđạp, đồ nhựa, đồ sắt, đồ câusu…

   

  Thôi địt mẹ bọn lỗđít, đéo muốn nói nữa.

   

   

   

 21. #40 by TTlamcam on 2010/04/19 - 21:14

  Vỡ lúc nó khởihành ý tên Già Hói kia.@Dốt Tướng
  Tốcđộ nhanh nhất của tầuvũtrụ hiệntại là vầu quãng 250,000 Kmh. Tốcđộ nầy 35 năm nay chưa hề được cảithiện. Mà tầu chạy với tốcđộ đó cũng chưa bâugiờ chở Lừa hoặc Người vì chỉ bay 1 giây là Lừa (Người) vỡ mẹ mật mà chết tốt.@Dốt Tướng
  Nếu gia tốc cứ tăng từ từ thì vận tốc có lên tới bao nhiêu cũng không vấn đề@tên Tù dốt
  Thế này nhá, anh bay kiểu mẹo nè:
  Lúc khởi hành, anh phọt vầu vu tru với tốc độ cấp 2 ~ quãng 11km/s (cái này bọn Mẽo thối bay rồi, khi bỏn lên Mặt Răng nhá, điếu có thằng mẽo thối nầu Vỡ chết tốt cả.)
  Ra tới vũ tru rùi thì anh tăng tốc kiểu: “gia tốc cứ tăng từ từ thì vận tốc có lên tới bao nhiêu cũng không vấn đề” – nhời tên Tù dốt.
  Tốc độ 250,000 Kmh của tên Dốt Tướng tương đương khoảng 70 km/s.
  Từ vận tốc 11 km/s ban đầu (mà không Vỡ Chết Tốt), anh “tăng từ từ” lên 70 km/s thì không hiểu mất bao nhiêu lâu?
  Thế Vỡ lúc nó khởihành ý tên Già Hói kia điếu hiểu là lúc nầu?
  Khai sáng anh phát tên Dốt Tướng!

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 22:02

   Muốn tăng tốc từtừ thì tênlửa đẩy của tầuvũtrụ Cẩm-Già-Ship phải có rất nhiều tầng (vài chục tầng giở lên).

    

   Chiện ý trong ba mươi năm nữa là không tưởng.

    

   Để khi nầu Trung Tướng ứngdụng côngnghệ sốhóa Người rùi dùng Net để phóng phicông lên Sao Hỏa (như trong “Lost In Net” ý) thì OK.

    

   Muốn tăng tốc từtừ thì tênlửa đẩy của tầuvũtrụ Cẩm-Già-Ship phải có rất nhiều tầng (vài chục tầng giở lên).

 22. #42 by Y_Cà_Pháo on 2010/04/19 - 21:15

  Tinhthần dântộc là cái đầubuổi @ An Hoàng.

   Đitmẹ, nếu Lừa đủ mạnh thì nuốt bọn khác cònkhông yếu như bâygiờ thì phải chấpnhận bị chúng nó nuốt thôi. Băn khoăn lồn.
   Nhưng địtpẹ em Bích lại lôi lịchsử vào làm buồi. Chính trong cái lịchsử của em thì lãnhthổ cũng đổi liêntục.

  Ngay bây giờ có thằng nằm trong Tầu mà còn muốn likhai, độclập nữa là bọn Lừa. Nhưng muốn là một chiện, còn có sức để làm hay không là một chiện khác.

  Thằng Co-La mầy cứ chơi ở quán nầy một thời gian nữa thì mầy cảmthấy vôvọng với Lừa đi. Lúc đó mày sẽ đứng tách ra khỏi 80 triệu đồngbầu của mày. Mày nhìn Lừa cũng như Trung Cộng, TrungCộng cũng như Lừa (xét về chất lượng đám dông). Lúc ấy thì “let it be” con mẹ nó đi. Lăn tăn đèo gì?

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 22:09

   Đúng là ở trong Tầu thì chỉ muốn tách mẹ khỏi Tầu. Dưng mà tìnhhình Lừa vôvọng thế nầy thì chả thà nhập mẹ vầu Tầu rùi tính sau.

    

   Cách nay 20 năm Trung Tướng ăn một bữa ngon tại Quảng Tây hết quãng 20 Ông Mao, giờ vưỡn thế. Cùng thờigian ý Ông Cụ mất giá 3-40 lần.

    

   Địtmẹ riêng chiện đó đã làm nướcbọt Lừa chẩy ừngực.

 23. #44 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/19 - 21:22

  OK.

  Vậy là Trung Tướng Dắm Thúi và tên Lả đã cho chibộ biết ýkiến cảmnhựn cánhân về vướnđề Ông Bích phátngôn trên Bê Bê Xê Lừa.

  Thiếu Tướng đốivới các luậnđiểm và phântích của Ông Bích có cái đồngý, có cái không. Dưng vứnđề ở đây đéo phải Ông Bích ổng biên ra cái gì. Mà điều đáng quantâm ở là tháiđộ đónnhận và phảnhồi của bọn độcgiả…

  Địtmẹ vậy là sau mườimấy năm dân Lừa tiếpxúc với kháiniệm Mạng Thế Giới A.K.A Internet thì địtmẹ bỏn vưỡn nguyênthủy y hệt thưởnầu: Bầyđàn, nguxuẩn, đầnđộn, hunghãn, cụcbộ, lạchậu, thiểncận, lìlợm…

  Địtmẹ 10 thằng đọc thì hếtconmẹ nó 11 thằng là Sôvanj. Lưuý trong đám Sôvanh có cả HVB lẫn Rânchủ. Điều đángsợ nhất ở đây là bỏn rất chẻ, tuyền 8x 9x, thuộc tầnglớp đángnhẽ phải có sự tiếnbộ nhấtđịnh hơn ôngcha bỏn, ít nhất là về mặt tư duy.

  But hell no. Bỏn đéo khác mẹ gì đám đẻ ra bỏn!

  Kiếp trước nhẽ Thiếu Tướng phải oaihùng cỡ bạn Jack The Ripper (xem hình bên dưới) nên đời nầy hânhạnh được Thượng Đế cho mần côngdân xứ Lừa.

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 22:11

   Bỏn được học thế, nên nếu không traudồi kiếnthức, thì đéothể khác được.

    

 24. #46 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/19 - 21:40

  Đến bâugiờ bọn sôvanh bửn bửn kiểu Lừa, Tầu… mới hiểura một chânlý vôcùng đơngiản và nhânvăn rầng tấttầntật mọithứ liên quan đến, hoặc thuộc về các khái niệm quenthuộc kiểu Tinh Thần Dân Tộc, Chủ nghĩa Ái Quốc, Tổ Quốc…. đơngiản chỉ là cái Đầu Buồi???

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 21:58

   Bọn tintin mà đasố nhận ra điều ý thì Lừa nên thượngđẳng mẹ.

 25. #48 by Cocacola on 2010/04/19 - 21:42

  Thằng Co-La mầy cứ chơi ở quán nầy một thời gian nữa thì mầy cảmthấy vôvọng với Lừa đi. Lúc đó mày sẽ đứng tách ra khỏi 80 triệu đồngbầu của mày. Mày nhìn Lừa cũng như Trung Cộng, TrungCộng cũng như Lừa (xét về chất lượng đám dông). Lúc ấy thì “let it be” con mẹ nó đi. Lăn tăn đèo gì? @ Cẩm


  Sau khi đọc xong cái bài ông Bích rùi thì đã có ngay cái cảm giác ấy rồi đó Cẩm già ạ! Trước giờ thì tại hạ cũng đã nói là Trung Cộng với Lừa y chang. Chỉ cái là Khựa đông hơn thôi nên nó có nhiều mặt hơn Lừa nhiều.

  Xét về mặt khai thác: mỗi thằng bòn được 1 Cụ thì 1 tỉ rưỡi Cụ là rất lớn khi so với 85 triệu Cụ

  Nhưng xét về mặt nuôi ăn thì địt mẹ, nuôi và chăn 1 tỉ rưỡi thằng vất vả hôn 85 trẹo thằng nhiều!

  Chiến tranh Lừa – Khựa là tuyệt nhiên không bâu giờ được xảy ra! Đéo mẹ, chiến tranh với bất cứ thằng nào mà nổ bùng phát súng đầu tiên, ngay lập tức trong vòng 24h là đệ tử Cụ cho những thằng không ưa đi mò tôm sạch! Chiến tranh mà, mạng người càng rẻ!

  Lừa muốn hạ gục Khựa chỉ có nước là dân chủ trước ! Địt mẹ, Lừa là cái ngòi nổ cắm trên cái khối thuốc nổ khổng lồ là Khựa.

  Cam dân chủ chưa làm Lừa dân chủ được. Nhưng Lừa mà dân chủ phát là Khựa nổ tung thành nhiều nước ngay!

  Đã bẩu rồi !Kệ con mẹ cả bọn bỏn! Chỉ bực mình là Tiến sãi học ở Mẽo gì mà viết một cái bài như cái đầu buồi ý!
  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 22:12

   Cái chỗ gì mà dânchủ dânchủ ý nó nghe AQ nhở Lả nhở?

 26. #50 by Y_Cà_Pháo on 2010/04/19 - 21:57

  Đến bâugiờ bọn sôvanh bửn bửn kiểu Lừa, Tầu… mới hiểura một chânlý vôcùng đơngiản và nhânvăn rầng tấttầntật mọithứ liên quan đến, hoặc thuộc về các khái niệm quenthuộc kiểu Tinh Thần Dân Tộc, Chủ nghĩa Ái Quốc, Tổ Quốc…. đơngiản chỉ là cái Đầu Buồi??? @ Thieu Tuong

  —————————————————————————-

     Có thật tinhthầndântộc là cái đầu buồi không?
  Tinhthầndântộc là cái đèo gì mới được chứ?
   Địt pẹ bọn phò sao nhắc đến TTDT nhiều thế?
  Anh đang nghiên cứu xem có thể viết một bài xem tinhthầndântộc là cái đèo gì.  Thiếu này: mày thử google xem tinhthầndântộc tiếnganh là cái đầubuồi gì??

 27. #52 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/19 - 22:12

  Tinh Thần Dân Tộc, mà đi kèm mới nó mặcđịnh sẽ là dững món đầu buồi kiểu Chủ Nghĩa Ái Quốc, Trung Thành Tổ Quốc…
  Tầttầntật là dững kháiniệm lậpluận chóchết mà bọn chínhtrịgia độctài rất khoái xài để ỉa lên đầu dân ngu, mà trớ trêu thay, lại là tầnglớp rất khoái tự gánghép bảnthân dững điều vônghĩa trên một cách tựhào và sảngkhoái…

  Điều nầy thểhiện rất rõ trong dững vụ némđá hộiđồng online đốivới bấtcứ sựkiện, nhânvật nầu làm ngứamắt đám Sô Vanh Bần Nông.

  Vụ Ông Bích nầy là một vídụ tiêubiểu. Còn các vụ khác chibộ tự gúc.

  Nước Tầu Mẹ Ta cũng y hệt, hùi độngđất Tứ Xuyên cách đây 2 năm cũng có một sựkiện némđá online tươngtự, mà nạnnhân là một emgái nói cái đéo gì chả nhớ, chắc cũng không lọt tai đasố Bần Nông bên bển…

  Ngược lại, ta có thể thấy chủ nghĩa Sô Vanh Chó Chết hầu như tuyệtchủng hoàntoàn ở các xứsở thượngđẳng bên Âu Châu, hay Bắc Mỹ…

  Địtmẹ mệt quá đéo nói nữa. Chắcchắn kiếptrước có phốt mẹ nên giờ Thiếu Tướng mới được làm Ông Lừa.

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 22:22

   Đúng cái nết đầubuồi ý là Lừa mót bên Tầu về chứ Lừa có nghĩ ra được đầubuồi.

    

   Vầu một forum Mẽo, thử tương phát “You Americans are all shit”, thì cũng có một hai thằng dởhơi đáp một hai câu, rùi thôi.

    

   Địtmẹ đấy là sự làm Mẽo là thượngđẳng còn Lừa or Tầu thì không.

 28. #54 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/19 - 22:14

  Bỏn được học thế, nên nếu không traudồi kiếnthức, thì đéothể khác được.(@Bựa).

  Thế Thiếu Tướng đíchthị Tinh Hoa Thượng Đẳng mẹ hehe.

  Địt mẹ Thượng Đẳng mà phải làm Ông Lừa, hình phạt khốn nạn nhất từ Thượng Đế chăng?

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/19 - 22:24

   Đươngnhiên thế rùi. Không có một sự trừngphạt nầu giáng xuống Ông Người dãman hơn là bắt tển làm Ông Lừa.

 29. #56 by TTlamcam on 2010/04/19 - 22:17

  Thằng Co-La mầy cứ chơi ở quán nầy một thời gian nữa thì mầy cảmthấy vôvọng với Lừa đi. Lúc đó mày sẽ đứng tách ra khỏi 80 triệu đồngbầu của mày. Mày nhìn Lừa cũng như Trung Cộng, TrungCộng cũng như Lừa (xét về chất lượng đám dông). Lúc ấy thì “let it be” con mẹ nó đi. Lăn tăn đèo gì? @ Cẩm
  Tên Cò Lả ngẫn à?
  Anh hùng biện cái nầy khi nầu nhở?
  Hắn nhặt của thằng nầu nhét mồm anh thế?
  Sư bố tên Cò Lả nhá!

 30. #57 by Amaranth.[SG] on 2010/04/19 - 22:33

  tinhthầndântộc
  nationalism chứ cái điếu
  nàogiờ em cũng nghi carăng-các carăng-xanh khôngthể chết nhiều đến vậy nếu không thì sauđó khôngthểnào vửa ốmđói vửa phụchồi dânsố đủ cho ôngCụ bắt lính.
  giờ mới biết thêm điếu phải fascist nhổnhổ giồnggiồng :))
 31. #59 by phongvanduhiep on 2010/04/20 - 00:22

  Trọng lực còn gọi là gia tốc trọng trường @ Thằng Too.

   

  Hố hố. 

   

  Địt mẹ chết mẹ cười với thằng này. Địt mẹ về coi lại định nghĩa gia tốc rùi phát bẩu cho đúng đi mầy. Địt mẹ gia tốc mà tàu vũ trụ cần tạo ra để thoát khỏi ‘lực hút Trái đất’ aka ‘trọng lực’ mới gọi là ‘ gia tốc trọng trường’ nhé, chứ ‘Trọng lực còn gọi là gia tốc trọng trường’ cái lồn.

 32. #60 by khung on 2010/04/20 - 00:34

  1 là em Set nó Disabled, 2 là em đao Firefox hoặc Chrome về mà xài.

  anh xài IE, FF, Chrome, Opera lẫn Safari đều trống trơn, chỉ thấy còm, với lại cái tít. Chưa kể thỉnh thoảng nó thông báo đểu – tạm ngưng duy tu gì gì, xin trở lại sau.
  mẹ thằng yahoo. anh phải đọc qua cache của thằng gúc.

  Chú ý cái ngày nó mời trở lại nhé.
  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 11:47

   Mẹ đúng là cái số mình kiếp trước là conđẻ Ông Cụ mẹ nên mới khốnnạn thế nầy chứ.

 33. #62 by Phong Vân on 2010/04/20 - 00:44

  Lão Khùng lăntăn làm đéo. Mặcđịnh Jahu Lừa aka Jahu Lồn rùi. Nó bẩu 1/1/1970 là may rùi. Nó đéo bẩu 1900 là cònkhước. Địtmẹ tênbựa chiểnnhà chorùi.

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 11:48

   Chiển nhà thì khó đéo gì đâu. Tiếc cồngmăng của chibộ nên đéo chiển. Đợi khi thằng lồn 360+ nầy nó đóng cửa thì chiển.

 34. #64 by TTlamcam on 2010/04/20 - 07:59

  Trọng lực còn gọi là gia tốc trọng trường @ Thằng Too.

   Hố hố. 

  Địt mẹ chết mẹ cười với thằng này… ‘Trọng lực còn gọi là gia tốc trọng trường’ cái lồn. @Hiếp
  Tốt lắm, tốt lắm, thêm tên Hiếp vầu chưởi cho tên Tù trận.
  Mẹ, mình anh chưởi nhau với tên Dốt Tướng còn khó, lại thêm tên Tù nữa thì anh thua mẹ!

 35. #65 by Tháo on 2010/04/20 - 08:16

  Địt mẹ chi bộ cho Tháo hỏi phát

  Thằng Do Thái nó sinh tồn là nhờ cái lồn gì thế ?

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Israel

  Cái lồn gì chả biến thái khi nó cực đoan. Chân lý đấy !

 36. #67 by Tháo on 2010/04/20 - 08:26

  Đéo hiểu sao mình có một cảm nhận không lành dành cho tên Bựa.hêhehehh

  • #68 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 11:50

   Cảm cảm cái đầubuồi gì? Trung Tướng vưỡn đây thây?

 37. #69 by TTlamcam on 2010/04/20 - 08:41

  Hồi còn sinh viên chai chẻ, môn vật (có) lý, anh thi Lên … đỉnh nhiều lần. Lần nào anh cũng lên đỉnh xuất sắc. (Đến giờ, dù già hói rồi, có thi nữa, anh vưỡn cứ … lên đỉnh đều đều!).
  Thế mà giờ cãi nhau về môn vật (có) lý với mấy tên không biết gì về điện, chóng mệt thế!
  Có tên Hiếp giúp sức, anh thấy vững tâm.
  Ha ha ha!

  • #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 11:54

   Cẩm Già chiênngành Tâmlý đúng không? Thảo nầu thạo Lý thế.

 38. #71 by Tèo on 2010/04/20 - 09:58

  Địt mẹ, thằng Hiếp đã ngu, thằng Cẩm già tự hào là xuất sắc mà nhắm mắt  vào hùa thì còn ngu hơn. Trọng lực chả là gia tốc trọng trường thì là đéo. Phi hành ở tốc độ buồi nầu cũng tạo ra gia tốc hết. Cái gọi là tốc độ vũ trụ cấp 1 mà mày nói chính là tốc độ mà ở đó tạo ra một ra tốc cân bằng với gia tốc trọng trường, để mà từ đó mày đéo rơi xuống cứt nữa. Nếu muốn xuống cứt trở lại, mày phải giảm tốc làm cho gia tốc của mày nhỏ hơn gia tốc trọng trường, hiểu chửa?

 39. #73 by Không Ai Sất on 2010/04/20 - 10:04

  Địt mẹ bữa nay chạy web thấy ở đâu cũng nhao lên bàn tán cái bài viết của ông Bích.

  Anh thì đéo có time đọc bài của ổng nhưng nhẽ làm chính trị ở Lừa thì luôn phải có yếu tố Tầu vào thì nó mới mau thành công, kể cả việc giữ chính quyền hay lật đổ chính quyền.

  Chứ bi giờ cứ vin vào rân chủ bít đến đéo bâu giờ mới tập hợp được quần chúng làm bia đỡ đạn, sovanh chống tầu là lẹ nhất.

  • #74 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 11:58

   Trung Tướng nể Ông Bích phết. Không vì dũngcảm hay lì hay đéo gì (cái nầy Trung Tướng có thừa), mà biết thả đúng thứ Lừa đéo muốn hưởi nhất vầu chỗ đông Lừa nhất cóthể.

    

   Kiểu đó gọi là Uýnh Dắm Giữa Hộinghị háhá.

    

   Riêng Trung Tướng thì dịứng trầmtrọng mới thằng BBC nên đéo laivãng.

 40. #75 by TTlamcam on 2010/04/20 - 10:34

  Thằng Tèo:
  Mẹ, nhẽ mày cũng già hói lẩm cẩm mẹ!?
  Mày đã đọc cho kỹ từng câu từng chữ trong các còm của anh chưa? Đã hiểu ý tứ trong câu chữ của anh chưa mà phát biểu nhăng nhít?
  Mày có hiểu thực chất thì anh định tranh lận về cái gì với tên Dốt Tướng chưa?
  Mày tưởng trong cái quán bựa này, cứ xông vào văng nọ văng kia mấy câu thì thành chân lý à?
  Muốn nói gì thêm nữa thì mày cứ việc nhá.
  Còn anh, anh chỉ nói với mày một lần này rồi thôi luôn.

  • #76 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 12:02

   Ơ Trung Tướng có tranhluận gì mới tên Cẩm Già đâu nhở?

    

 41. #77 by TTlamcam on 2010/04/20 - 10:58

  Vài ba chữ về gia tốc:
  Gia tốc đơn giản là chỉ sự gia tăng về tốc độ trong một đơn vị thời gian.
  Vậy thì, đang ở tốc độ chậm, vọt lên tốc độ nhanh hơn, gia tốc sẽ lớn hơn 0 (>0, gia tốc là dương).
  Tương tự, đang nhanh mà chuyển sang chậm thì gia tốc <0 (âm).
  Gia tốc = 0 khi chuyển động là đều (không có sự tăng giảm vận tốc).
  Rõ ràng, cái câu: “Cái gọi là tốc độ vũ trụ cấp 1 mà mày nói chính là tốc độ mà ở đó tạo ra một ra tốc cân bằng với gia tốc trọng trường,” chính là cái cục cứt!
  Đã nói tới một tốc độ (vận tốc) cụ thể = giả dụ, tốc độ vũ trụ cấp 1 = 8km/s, thì cũng hàm ý một chuyển động đều (vận tốc không đổi) rồi. Tăng (hay giảm) làm mẹ gì nữa?
  Lúc ấy thì gia tốc = 0 mẹ rồi.
  Thế mà lại còn “cân bằng với gia tốc trọng trường” thì là cân bằng với cái củ phuồi à?
  Gia tốc trọng trường lúc í cũng = 0 à?
  Hỏi đã là trả lời!

 42. #79 by Tèo on 2010/04/20 - 12:14

  Thằng Bựa bẩu thằng Cẩm tin, đéo sai. Mầy hãy sớt trên mạng ra một cái đại khái giống cái này http://en.wikipedia.org/wiki/Acceleration, người ta nói như vầy:

  In physics, and more specifically kinematics, acceleration is the change in velocity  over time. Because velocity is a vector, it can change in two ways: a change in magnitude and/or a change in direction

  trích thế đủ rùi

  Thằng Cẩm chỉ đọc có một nửa a change in magnitude mà đéo chịu đọc nốt vế kia a change in direction, cho nên chỉ bít đến gia tốc vô hướng, đéo biết gia tốc có hướng, rùi  phán như đúng dồi.
  Mầy nông nủi, anh đéo chấp.

 43. #81 by Dynamo Kiev on 2010/04/20 - 12:15

  Lẩm Cẩm đíu sai, vì toàn nói đúng. Gia tốc của tên lửa phóng lên phải tính thêm gia tốc quán tính của Trái ĐẤT tự quay. Qũi đạo địa tĩnh là nơi cân bằng các gia tốc. Địt mịa, tàu vũ trụ đâu phải bay vù theo đường thẳng đến nơi. Mà phải lợi dụng để rơi vào trường hấp dẫn của vật thể hút nó rồi giảm tốc bằng các tên lửa phụ, công xuất cở bằng quả B40 ( THỰC RA THẤP HƠN NHIỀU). Mỗi tàu vũ trụ có khoảng 10-12 quả chỉnh đường như thế. Trạm vũ trụ cách điểm thẳng đứng trên mặt đất là quảng 300 km, mà tàu phải bay 2 -3 ngày là vì theo quĩ đạo tối ưu về công.

  Trước đảo chính Minh Râu 1945, nghe nói Trần Trọng Kim vào quản tháng 3 đã thả toàn bộ tù nhân chính trị, trong đó có nhiều đảng viên cộng sản. Đìu mịa, quân tử với thằng ăn cướp là chết.

  Trong chuyện ” Ba người bạn” của Tô Hoài có kể về nạn đói. Đầu làng vẫn chén thịt chó, hàng xáo vẫn hoạt động, trong làng có người chết đói. Bọn Lừa dã man, có đùm bọc lẫn nhau đâu.

  • #82 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 18:59

   Nhiều Lừa đói quá không đùm được Ép ạ, với lại tìnhhình lúc đó (đặcbiệt nhờ sự canthiệp chítình của quân Ông Cụ) khiến ai cũng chỉ cố giữ lấy thân chứ sức đéo đâu lo Lừa khác?

    

   Cái nầy Trung Tướng cũng có lýgiải trong bài.

 44. #83 by sss_sy_sss on 2010/04/20 - 12:33

  chết đói chết bệnh 500k, còn 1tr rưởi thì ông Cụ cho lên tầu vũ trụ phóng lên sao hủa ví gia tốc 70km/s… đuỵt mịa, miềng nhận xét đíu sai: bọn quán này rất hay phán liên thuyên ngoài lề… dức hết đầu. đang lịc sử thì húng lên chuyển qua mục vật lí, óc bần nông dư miềng theo kịp thế đéo. vừa phải thôi để còn thời gian nhai cải nữa chứ, gúc hoài thành anh sờ tanh mẹ, nhẽ lại tăng le ven từ bần nông lên tinh hoa thì khổ vợ khổ con.

 45. #85 by TTlamcam on 2010/04/20 - 12:48

  Cẩm Già chiênngành Tâmlý đúng không? Thảo nầu thạo Lý thế.@Dốt Tướng
  Há há há
  Anh học gì hắn hỏi mần điếu?
  Mà anh đang nói là về môn vật (có) lý – ý là môn vật í, thì anh luôn lên … đỉnh. Không phải đỉnh Olym… đâu nha. Thế điếu nầu hắn lại đoán ra môn tâm lý?
  Ơ Trung Tướng có tranhluận gì mới tên Cẩm Già đâu nhở?@Dốt Tướng
  Đúng dồi, đúng dồi
  Thực ra anh với hắn không có tranh lận gì.
  Trong các còm của hắn, hắn chưa bao giờ dùng chữ gia tốc. Vì thế, trong các còm của anh với hắn, anh cũng cố tình tránh không dùng chữ gia tốc.
  Anh chỉ muốn khẳng định với hắn một điều là bay với tốc độ 250,000 km/h thì hoàn toàn có thể và không có thằng nầu vỡ chết tốt như hắn khẳng định cả. Thế thôi.
  Tự dưng có thằng Tù xuất hiện và đưa thêm vào khái niệm gia tốc. Thế là anh lại phải nói dăm câu ba điều vòng vo về trường hấp dẫn hay trọng trường hay lực hút của Quả Thúi.
  Anh cũng đâu đã tranh luận gì với tên Tù.
  Rồi thêm tên Hiếp vô thưởng vô phạt.
  Rồi lại thêm tên Tèo nhảy ra phán nhăng nhít, (chắc đọc các còm của anh còn chưa kỹ), câu chữ Lừa còn chưa chính xác lại còn bày đặt tiếng Tây thối ra với anh.
  Tiên sư bố chi bộ đểu.

  • #86 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 19:04

    

   Đạikhái ý Trung Tướng nói là cho Lừa vầu con tầu 250K ý thì vỡ-chết-tốt luôn vì giatốc của nó quá nhớn.

    

   Còn Cẩm Già độ lại cho nó phóng từtừ thì chắc cũng ổn, dưng mà côngnghệ hiệnnay đéo cho phép độ nhưthế (vì phải lắp quá nhiều tầng tênlửa đẩy).

 46. #87 by amalgamtatoo on 2010/04/20 - 13:12

  ‘Trọng lực còn gọi là gia tốc trọng trường’ c.@duhiep
  Lúc biên câu này anh cũng thấy không ổn vì đơn vị khác nhau, thú thực hồi còn trung học a cực dốt vật lý, nhưng nghĩ cẩm dốt chắc cũng chả biết, hố . . .hố

  @cẩm dốt
   Cái mẹ gì mà cứ vũ trụ cấp 1 với cấp 2 mãi thế. Cẩm biết tốc độ vũ trụ cấp 3 chưa. Tốc độ nhiêu?

  Trọng lực f=mg phụ thuộc vào độ cao h nữa (gọi là trọng lượng thực)
  Trọng lượng là sức ép lên mặt cân khi cân 1 vật (gọi là trọng lượng biểu kiến), cái này có thể bằng 0 khi rơi tự do nè, điếu có chuyện g=0 nhá.
  Không biết cái này đúng không, dốt vật lý mà, nhưng còn hơn Cẩm dốt, hé hé

 47. #89 by TTlamcam on 2010/04/20 - 14:11

  ‘Trọng lực còn gọi là gia tốc trọng trường’ c.@duhiep
  Lúc biên câu này anh cũng thấy không ổn vì đơn vị khác nhau, thú thực hồi còn trung học a cực dốt vật lý, nhưng nghĩ cẩm dốt chắc cũng chả biết, hố . . .hố
  Tốt rùi, tốt rùi.
  Vậy là cũng đã biết sợ. “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” – câu này anh nghe quen quen, điếu nhớ ở đâu, vậy là tốt rùi.
  Cái mẹ gì mà cứ vũ trụ cấp 1 với cấp 2 mãi thế. Cẩm biết tốc độ vũ trụ cấp 3 chưa. Tốc độ nhiêu?@tên Tù
  Phải nói là anh không muốn sa đà, lan man nhiều quá về dững vướn đề chiên môn ở đây – trong một vài cái còm ngắn thế này.
  Thứ nhất: làm loãng mẹ cái chủ đề 2 trẹo… của tên Dốt Tướng;
  Thứ hai: cũng đã có vài đồng chí phản đối về sự “ông nói gà, bà…” rùi;
  Thứ ba: vì là cái quán bựa, không phải là diễn đàn khoa học, nên vài ba câu trình bày của anh, anh luôn phải cố gắng diễn nôm trong chừng mực còn có thể được (nhưng không được sai). Điều này – sự diễn nôm này, rất dễ gây hiểu nhầm cho những tên nào chỉ đọc loáng thoáng mà không ngẫm nghĩ.
  Trong mọi trường hợp, anh luôn biết dừng đúng lúc.
  Để kết thúc quả còm này, anh dẫn nhời tên Ẹp (tên này anh rứt có cảm tình, ngang với tên Dốt Tướng và tên Cò Lả):
  Lẩm Cẩm đíu sai, vì toàn nói đúng.

 48. #91 by TTlamcam on 2010/04/20 - 15:15

  Cái nầy dành cho đ/c nào vưỡn còn muốn chưởi tên Bích phọt phẹt:
  http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/to-tien-nguoi-viet-la-nguoi-trung-hoa.html
  Tiến tiến cái lầu…, sĩ sĩ cái lầu…, đại đại cái lầu…, học học cái lầu…, Yên yên Le Le (Yale) cái lầu… tất cả phuồi!

  • #92 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 19:34

   Tổtiên Lừa không là China thì là đầubuổi hử Cẩm Già Hói kia?

 49. #93 by liutiu on 2010/04/20 - 16:48

  Chiển nhà thì khó đéo gì đâu. Tiếc cồngmăng của chibộ nên đéo chiển @ TT

  Không! Cồng còn nguyên (trừ những lời nóithầm). Chỉ cần hắn cho biết địachỉ mới, thời gian…
  • #94 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 19:35

   Nói thầm cũng tiếc thế mới khổ chứ cô. Để Trung Tướng tính.

 50. #95 by sss_sy_sss on 2010/04/20 - 16:54

  đuỵt mịa, iêm đéo biết “ẹp” ví cẩm già có bà con gì không, dưng thấy cẩm già hói sướng thằng ẹp chỉ bởi nó khen thì hãm vật. thằng ẹp viết gì đéo biết, dưng trương cái giấy chùi đít lên a va ta là mắc ỉa lắm rùi.(trông giống giấy chùi đít vì vàng khè, lại can tội mắc trĩ nên vưong ra 3 dòng máu, hô hố)

  ẹp hãm lìn chửi em thì cứ tự diên nhá.