Hai Trẹo Lừa Ất Dậu (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhời Trung Tướng: Trung Tướng đương cơn hồixuân, bốt bài rặt Chữ Phớp. Chibộ hỏi thằng Gúc nếu đéo hiểu hehe.

Cuối năm Mille Neuf Cent Quarante Quatre, suddenly Bắc Lừa dính đói.

Khởiđiểm, quả bão muộn tháng Septembre thủi quãng 10% thảm lúa Hè Thu baytong.

Bão vửa xong, hạnhán chơi liền tháng rưỡi. Thế mới quái.

Đất canhtác Bắc Lừa khôquắt quãng 10% nhờ Đòn Giời hạnhán.

Giữa tháng Octobre, Lừa bầnnông Thái Bình Nam Định, hai tỉnh hạn kinh nhất, bắtđầu đói.

Nắng hạn chưa dứt, cơman càocào, châuchấu, sâu-cắn-lá, sâu-đục-thân.. từ đéo đâu đổ kín đôi bờ Hồng Hà.

Cú bựa nầy xóa quãng 20% đống lúa Đông Xuân.

Cộng bâunhiêu nhở? Bốn mươi phần trăm? Quarante Pour Cent?

Tháng Avril, Ất Dậu Niên, Mille Neuf Cent Quarante Cinq, các nôngquan Pháp ghinhận Lúa Bắc Lừa sụt sảnlượng 30% so cùng kỳ Giáp Thân Niên 1944. Hehe chưa đủ Quarante Pour Cent.

Lừa Bắc bắtđầu chết vì đói.

Đang caotrào Đói, Lừa chết ngập đường chửa chôn hết, Giời giáng thêm dịch Tả. Nhẽ Lừa chén thịt Lừa nhiều quá hóa Tả? Trung Tướng sẽ be-back-soon hehe.

Đang caotrào Tả, Giời bồi tiếp đòn đàđao: Lụt.

Tả Lỵ Thươnghàn gặp Lụt, khác mẹ Diều Trúng Lốc?

Lừa chết như mất nết.

Sâu Trung Tướng kể dàithòng chỉ để giảilý ngón Ất Dậu Lừa Chết Đói?

Tại 60 năm nay, ai kể đéo.

Sáchgiáokhoa ngàn cuốn như một, nói, Đói Ất Dậu gây bởi Nhật Quânphiệt buộc Lừa Bầnnông nhổ Lúa giồng Đay. Hai trẹo Lừa tèo.

Nhật Nhật cái dắm. Nhổ nhổ cái dắm. Đay đay cái dắm. Trung Tướng sẽ be-back-soon hehe.

Bigiờ tính coi bâunhiêu Lừa tèo đã.

Trước Mille Neuf Cent Quarante 194x, các phánquan Pháp ghinhận Xứ Lừa nhốt 15 trẹo Lừa.

Đến Quarante Quatre 1944, Lừa không vượt 16 trẹo.

Bạn Kim Trần Trọng đoán 17 trẹo.

Ông Cụ bẩu 19 trẹo. Ông Cụ tài vãi dãi hehe.

Bắc Lừa nhốt 55% Lừa tuyền Xứ, vịchi 9 trẹo Ông.

Tháng Mai, Quarante Cinq 1945, các sửquan Pháp ghinhận 20 tỉnh Bắc Lừa có Lừa chết (Đói/Bịnh/etc), dưng chỉ Thái Bình Nam Định Hà Nam Phủ Lý chết hăng nhất.

Bôlão Trung Tướng năm nẳm mần Cáchmạng Vi-em ở trungtâm Cầu Tõm, biêngiới Thái-Nam, Vùng Đói vangdanh. Gió Trung Tướng chém đây tuyền nạp từ tển.

Bôlão bẩu, Hà Nam có làng 5-600 khẩu toi 3-40.

Trung Tướng hỏi, gớm nhất chưa Bôlão?

Bôlão bẩu, làng chết bốn chục khẩu mầy còn chê ít à?

Trung Tướng hỏi, xác ngập đường Bôlão?

Bôlão bẩu, không ngập đường, dưng hôm nầu cũng thấy xe bò chở người đi vùi ngoài đê, vôi bột tung trắng tóe.

Trung Tướng hỏi, vôi làm chi Bôlão?

Bôlão bẩu, không hòm liệm, không vải quấn, vôi chống lâylan ròibọ chớ chi.

Trung Tướng nhẩm, Lừa tèo 7-8%, tốiđa 650 ngàn Ông.

Các chínhquan Pháp báocáo 400 ngàn.

Bạn Kim Trần Trọng đoán nửa trẹo.

Ông Cụ bẩu 2 trẹo. Ông Cụ tài vãi dãi hehe. Mình Ổng hạthủ trẹo rưỡi Lừa.

Hai trẹo Lừa Bắc hehe. Giờ ta thử vẽ hai chục trẹo Lừa toànquốc ngót nhẹ như rau xào? Phải cỡ đầulâu bệnhhoạn tộtbực mới phác nủi. Cười bung dắm.

(Dừng thônglệ)

(@2007)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Hồixuân: Feel young (Hồi xuân).
– Khởiđiểm: At start (Khởi điểm).
– Baytong: Flown away (Bay tong).
– Hạnhán: Drought (Hạn hán).
– Canhtác: Cultivation (Canh tác).
– Khôquắt: Hard dry (Khô quắt).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Bắtđầu: Begin (Bắt đầu).
– Cơman: Lot of (Cơ man).
– Càocào: Locusts (Cào cào).
– Châuchấu: Grasshoppers (Châu chấu).
– Bâunhiêu: How much (Bâu nhiêu).
– Nôngquan: Farmer (Nông quan).
– Ghinhận: Note (Ghi nhận).
– Sảnlượng: Output (Sản lượng).
– Caotrào: On top (Cao trào).
– Đàđao: Backdoor (Đà đao).
– Thươnghàn: Typhoid (Thương hàn).
– Dàithòng: Long long (Dài thòng).
– Giảilý: Explain (Giải lý).
– Sáchgiáokhoa: Party books (Sách giáo khoa).
– Quânphiệt: Militarism (Quân phiệt).
– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Phánquan: Lawyer (Phán quan).
– Vịchi: Total (Vị chi).
– Sửquan: Historian (Sử quan).
– Bôlão: Old cousin (Bô lão).
– Cáchmạng: Revolution (Cách mạng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Biêngiới: Boundary (Biên giới).
– Vangdanh: Famous (Vang danh).
– Lâylan: Spread (Lây lan).
– Ròibọ: Worm (Ròi bọ).
– Tốiđa: Maximum (Tối đa).
– Chínhquan: Officer (Chính quan).
– Báocáo: Report (Báo cáo).
– Hạthủ: Kill well (Hạ thủ).
– Toànquốc: Nationwide (Toàn quốc).
– Đầulâu: Brain (Đầu lâu).
– Bệnhhoạn: Sick (Bệnh hoạn).
– Tộtbực: Extremely (Tột bực).
– Thônglệ: Usual (Thông lệ).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Sâu-cắn-lá: Worm-bite-leaf hehe.
– Sâu-đục-thân: Worm-bore-trunk hehe.
– Be-back-soon: Be back soon (Bi Bách Sun).
– Vi-em: VM (Vietminh).

Lưuý: Phần Tiếng Mẽo chỉ để chém gió và không nhấtthiết khác tựđiển.

Note: The English phrases are just for fun and not certainly wrong hehe.

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by pe^te^211 on 2010/04/20 - 16:58

  Lâu không sang chỗ tên Bọ, nay nhân sớt vụ Ông Bích ra bài này của hắn, vưỡn cóp bết đều, chẳng có gì để bình luận.

  Đặc biệt là đọc một cái còm của tên Paul. Trích tí xem:

  Buổi trưa rỗi việc cháu lại phải vào chào các Cụ la liếm bầy đàn phát, nhân tiện Định Hướng cho các Cụ thay Cụ Bọ hiện đang wá bận hehe.

  Cụ Bích bên BBC thì viết chán bỏ xừ, nhưng có gì sai lắm đâu nhỉ, tuy cũng có chỗ hơi cứng?

  Cụ Bích chọc đúng vào cái gọi là Tự Hào Dân Tộc của các Cụ phỏng? Eo ôi kinh wá.

  Nói VN là Tàu (hay gốc Tàu) thì có gì đáng nổi điên? Nếu đúng thì cũng bình thường, nếu sai thì cũng bình thường.

  Dân Nam Mỹ đa phần gốc Spain/Portugal, ví dụ Argentine hay Chile thì đến 90% là Spain. Các cụ thử bảo họ gốc Spain xem họ có điên như các Cụ (khi nghe Cụ Bích nói là VN gốc Tàu) không?

  Rồi dân Mỹ, Úc, Canada.. đa phần gốc Anh cũng thế. Các Cụ thử vào một forum Mỹ hỏi họ xem?

  Tại sao vậy? Tại Mỹ, Úc, Canada, Argentine, Chile.. là những quốc gia độc lập với những công dân chân chính. Họ dù có gốc VN hay Lào thì họ cũng chẳng có gì phải xấu hổ.

  Còn các Cụ thân yêu của cháu, các Cụ đang tỏ rõ các Cụ thuộc một dân tộc nhược tiểu hèn mọn và mãi mãi chỉ đáng làm nô lệ, mãi muốn thoát khỏi ảnh hưởng của anh Tàu mà không thể.

  Hehe cháu chào các Cụ cháu ngược. Chúc các Cụ chửi cháu thật sảng khoái.

  Paul là tên bựa nào vậy ta?

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 19:37

    

   Hếhế đúng chất Bựa nguyênbản đáng khen đáng khen.

    

   Chưởi chết cụ bọn lỗđít bầyđàn đó đi.

 2. #3 by pe^te^211 on 2010/04/20 - 16:59

  À quên chưa chầu chi bộ.

  Mà thôi đéo chầu nữa không lại bảo sến.

 3. #5 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/04/20 - 18:19

  “Địtmẹ 10 thằng đọc thì hếtconmẹ nó 11 thằng là Sôvanj. Lưuý trong đám Sôvanh có cả HVB lẫn Rânchủ. Điều đángsợ nhất ở đây là bỏn rất chẻ, tuyền 8x 9x, thuộc tầnglớp đángnhẽ phải có sự tiếnbộ nhấtđịnh hơn ôngcha bỏn, ít nhất là về mặt tư duy.

  But hell no. Bỏn đéo khác mẹ gì đám đẻ ra bỏn!” Thiếu thiểncận !!

  Phắckiu TêTê!! Theo dõi quánbựa lâu rồi. Trước giờ không dám nhảy vào mõm thúi của các giàhói, nhưng dạo này các lão độngchạm đến 9x nhiều quá, sư tổ bứcxúc phải nhảy vào khaisáng các lão về 9x.

  Lần sau có chửi bọn trẻ thì chửi bọn 7x,8x đầuđất tưduy lỗ đít ếh. Đừng có gộp 9x của sư tổ vào!! 9x bây giờ đảmbảo là giỏi hơn gấp mẹ mấy triệu lần thếhệ pháhoại trước bỏn. Lão Thiếu có con có cháu gì thì về nghiêncứu lại đi. Còn đứa 9x nào mà điếu có tưduy thì phải trách ông cha, cô giáo nó kiềmhãm sự pháttriển của nó. Điếu biết cho nó cái tưduy pháthiện mâu thuẫn và tìmkiếm sựthật. Điểnhình như tìm ra lốc của TêTê. Thằng nào mà đổ hết tội kém hiểubiết cho 9x thì bầnnông nặng.

  Phắckiu TêTê phát nữa cho đỡ ngứa đít!!

   

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 19:38

   9x mà tuyền như tên nầy mới tên Thiếu Bựa thì Xứ Lừa tươisáng đến nơi rùi.

    

 4. #7 by TTlamcam on 2010/04/20 - 20:24

  Tổtiên Lừa không là China thì là đầubuổi hử Cẩm Già Hói kia?@Dốt Tướng
  Tổ tiên anh là gì thì anh ke điếu, hử tên Dốt Tướng kia?
  Anh đã mở mồm gì về tổ tiên anh chưa, hử tên Dốt Tướng?
  Tổ tiên anh vưỡn là con khỉ mờ, phải thế không tên Dốt Tướng?
  Anh dẫn cái bài í cho các hắn chỉ để nói một điều:
  Điếu gì mờ không ít đ/c phải lồng lộn bầy đàn lên với một con phọt phẹt đâu đâu phát bẩu nhăng nhít mấy câu ấy làm gì?
  Con mẻ đã vầu lốc nầy lần nầu chưa?
  Con mẻ có họ hàng gì với tên nầu trong quán không?
  Không à?
  Thế thì việc gì mờ nầu là HVB, nầu là Rân chủ, nầu là thế lọ, nầu là thế chai xông vầu cãi nhau, nhét các thứ không ngon vầu mồm nhau?
  Ở cái xứ Mẽo thối ấy, con mẻ đang cười hô hố vầu mũi cái bọn đang đỏ mặt tía tai lên chưởi nhau ở đây đới!

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 23:28

   Ở Quán Bựa thì bấtkỳ một ýtưởng nầu cũng đúngđắn trước khi nó chưa bị chưởi và chứngminh 100% là sai.

 5. #9 by EURO on 2010/04/20 - 21:09

  @ Anh Liutiu, có cách nầu muốn chuyển nhà mà vẫn giữ còm được thì tưvấn giùm Rô xinh với nhá, quá chán thằng Yahoo chó đẻ nầy rùi.

  @ CẨm già hói, dạo này Cẩm hói yêu củaem hồixuân mạnhmẽ lắm hay sâu mà thấy húng ghê vậy anh?

   

   

 6. #11 by Doctor on 2010/04/20 - 21:28

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 23:31

   Bỏn biên không sai đâu cô Tơ ạ. Vướnđề là số đông dùng sai quá lâu rùi nên tưởng bỏn sai thôi.

 7. #13 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/04/20 - 21:36

  Tại sao còm của sư tổ gửi hoài nó ko lên đc vậy hả TêTê??

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 23:33

   Do thằng Yahoo Lừa đó cô.

    

   – Hoặc là cô biên cồng lâu quá capcha nó hết hạn.

   – Hoặc là cô type nhầm capcha.

   – Hoặc cô làm đúng tất dưng Yahoo Lừa nó dở chứng. Lừa mà.

 8. #15 by Phá Điền on 2010/04/20 - 21:37

  9x mà tuyền như tên nầy mới tên Thiếu Bựa thì Xứ Lừa tươisáng đến nơi rùi.@Lão Bựa

  Đáng tiếc Xứ Lừa vẫn chưa có nhiều những tên như thế.

  Tổtiên Lừa không là China thì là đầubuổi hử Cẩm Già Hói kia?@Lão Bựa

  Chỗnầy phêbình Lão Bựa phán ẩu nhế.

  Đúng là ở trong Tầu thì chỉ muốn tách mẹ khỏi Tầu. Dưng mà tìnhhình Lừa vôvọng thế nầy thì chả thà nhập mẹ vầu Tầu rùi tính sau.@Lão Bựa

  Dưng cáinầy Lão Bựa cólý. Đúng ý Phá Điền đấy.

 9. #17 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/04/20 - 21:44

  Phắckiu TêTê!! Sư tổ tựnhận điếu biết gì về điện. Sư tổ cũng điếu biết bật đèn nút nào. Nhà sư tổ mở cửa ra vỗ tay 2 phát là đèn tự động bật mẹ 😀

  Nhưng tên TêTê nói là đúng mẹ. Còn tên Cẩm nói sai mẹ cơ bản. Khi Ship Cẩm bay vòngquanh cụccứt với tốc độ 8km/s, Cẩm nghĩ nói 8km/s nghĩa là bay đềuđều(giatốc=0). Actually, nó điếu có bay đều. Cẩm nghĩ cái gì làm cho nó điếu rơi?? Hay Cẩm nghĩ nó thoát mẹ ra khỏi sức hút của cụccứt rồi nó cứ bay vòngvòng quanh cục cứt để hửi cứt??

  Khi nó bay vòng quanh cụccứt, vậntốc của nó sẽ có phương tiếptuyến với quỹđạo của nó. Khi đó, giatốc của nó sẽ có 2 thànhphần là giatốc tiếptuyến và giatốc pháptuyến. Giatốc pháptuyến là g đó đạica. Còn giatốc tiếptuyến là do 8km/s gây ra. Cái đó sẽ tạo ra lực litâm cân = với lực hút do cục cứt gây ra. Khiến Ship của Cẩm bay vòngvòng mà điếu rơi.

  Hiểu chưa hả hói đạica!! Còn khi gia tốc của nó tăng lên quá lớn thì do sức ép nên cứt trong ruột sẽ phọt mẹ lên não mà chết tốt, dù bất kì ở đâu. Còn tăng từ từ thì là vận tốc nó lớn lên, chứ gia tốc thì lớn đéo. Ko tin thì Cẩm lấy cái túi nilon rồi để cái tay đẩy thật nhanh theo phương ngang. Khi đó trọnglực không đổi nhưng do giatốc tạo ra sức ép nên cái túi nilon đéo thể rơi.

 10. #19 by Điếu Bựa on 2010/04/20 - 22:16

  Tổtiên Lừa không là China thì là đầubuổi hử Cẩm Già Hói kia?

  Anh phải vào khai sáng cho các Bựa viên mới được vì tổ tiên là điều vô cùng quan trọng với mỗi người, nếu nhẹ dạ tin lời thằng Tướng các Bựa viên nhẽ vào địa ngục với nó mất.

  Hẳn là các Bựa viên đều đồng ý với Anh là con người thì có phần Hồn và phần Xác.
  Nếu con người cho rằng mình là thể xác như thằng Tướng nghĩ thì có thể nói rằng Tổ tiên của ta là Chinese, đơn giản vì Mẹ của Mẹ của Mẹ của Mẹ… của thằng Tướng bị 1 thằng Chinese nào đó nó hiếp trong một cuộc xâm lăng nào đấy hay may mắn hơn thì được thằng Chinese đó lấy làm vợ.

  Tuy nhiên kể cả trong tình trạng như vậy cũng nên đặt câu hỏi tiếp theo: Thế Mẹ của Mẹ của Mẹ của Mẹ….của thằng Chinese đó bị thằng nào hiếp hay làm vợ thằng nào? cứ thế mà hỏi thì sẽ ra nguồn gốc của Lừa. Câu trả lời xin dành cho các Bựa viên.

  Nhưng thực sự con người không phải thể xác, con người là Linh Hồn nhúng trong các thể Xác, mà các linh hồn đó vốn xuất phát từ một nguồn duy nhất không phân chia, các Bựa viên có thể gọi đó là Thượng Đế hay là Chúa Cha, hay là Đấng Tối Cao hay là bất cứ cái gì khác. Cái đó không dành riêng cho người Việt, không dành riêng cho người China hay thậm chí không dành riêng cho người Israel như thằng Tướng vẫn tưởng, mà dành cho tất cả.
  Khi các Bựa viên đã tiến hóa đến mức nào đó thì sẽ nhận thấy rằng chung cuộc loài người đều là anh em một nhà.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 23:37

   Bựa liênthiên dững thứ Bựa chưa biết rõ là Trung Tướng chưởi đấy.

 11. #21 by TTlamcam on 2010/04/20 - 22:20

  Nhân nói đến khái niệm Tổ tiên, lại có tí bia, đang phê phê, anh hùng biện tí cho zui quán tên Dốt Tướng.
  Anh giả định 2 tình huống thế này:
  Tình huống 1:
  Giả sử hiện giờ, anh đang thuộc cái giống Ông Lớn – Ông Thượng Đẳng – Ông Kễnh (đại loại thế). Anh ho phát, cả Quả Đất sợ dúm dó lại.
  Khi nầy, nếu có thằng cu li hạ tiện nầu đó ức anh, chưởi thẳng vầu mặt anh rằng: tổ tiên mày chỉ là con chuột!
  Anh khi ấy đang phê, anh ke làm điếu? Anh cười lăn cười bò ra đất, cười nhe cả 10 cái răng ra với tên hạ tiện kia: Bố điếu biết, bố chỉ biết giờ bố đang là Ông Kễnh! Còn mầy thì đang uýnh giày cho tao!
  Thế thôi.
  Tình huống 2: Giả sử hiện giờ anh đang là thằng cu li hạ tiện hay thằng Lừa hay gì gì đại loại thế, đang uýnh giày cho một Ông Kễnh nào đó.
  Khi nầy, nếu thằng Ông Kễnh ấy, thấy anh thảm quá, thương xót anh mà bẩu: Ơ ơ ơ, thế tao tưởng tổ tiên mày xưa là Rồng, là Tiên? Thế mà giờ mày ra nông nỗi này à?
  Khi nầy anh mới ke!
  Khi nầy anh mới đau!
  Khi nầy anh mới nhục!
  Khi nầy anh mới muốn chết đi cho rảnh!
  Khi nầy anh mới…, thôi, điếu nói nữa, tức hộc cả máu ra rùi!
  Tên Dốt Tướng có thấy đau cho anh không?

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 23:40

   Cũng chẳng đau mấy, mà chỉ thêm quyếttâm vươn lên thôi.

    

   Trung Tướng nghĩ nếu mình không có xiền, thì Trung Tướng sẵnsàng đi hót cứt hoặc làm điếm đực.

    

   Có hại cho ai đâu nhở?

 12. #23 by TTlamcam on 2010/04/20 - 22:40

  Còn tên Cẩm nói sai mẹ cơ bản. Khi Ship Cẩm bay vòngquanh cụccứt với tốc độ 8km/s, Cẩm nghĩ nói 8km/s nghĩa là bay đềuđều(giatốc=0)@tên Tổ
  Lại một thằng nghe tai nổ tai xịt, phán phọt phẹt!
  Anh bẩu con tầu nào “bay vòng quanh” cái gì “với tốc độ 8km/s” khi nầu nhở?
  Cái vệ tinh địa tĩnh nó thích đứng yên một chỗ so với một điểm nào đó của Quả Đất thì cũng cứ bắt nó phải bay với tốc độ 8km/s mới được à?
  Cãi nhau với bọn trích dẫn chỗ nọ cắm mẹ vầu chỗ kia thật mất thì giờ!

 13. #25 by hùng hục on 2010/04/20 - 23:20

  “Cái vệ tinh địa tĩnh nó thích đứng yên một chỗ so với một điểm nào đó của Quả Đất thì cũng cứ bắt nó phải bay với tốc độ 8km/s mới được à?”@Cam

  Cái này Cẩm lại nói sai mẹ! Vệ tinh địa tĩnh là đứng yên so với vị trí trên mặt đất, cơ mà nó vẫn chuyển động vì trái đất tự chuyển động quay chứ đéo phải là cái vệ tinh đấy hoàn toàn đứng yên 1 chỗ. Nhầm lẫn là do Cẩm chọn hệ quy chiếu sai mẹ!
 14. #27 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/04/20 - 23:25

  Vài ba chữ về gia tốc:
  Gia tốc đơn giản là chỉ sự gia tăng về tốc độ trong một đơn vị thời gian.
  Vậy thì, đang ở tốc độ chậm, vọt lên tốc độ nhanh hơn, gia tốc sẽ lớn hơn 0 (>0, gia tốc là dương).
  Tương tự, đang nhanh mà chuyển sang chậm thì gia tốc <0 (âm).
  Gia tốc = 0 khi chuyển động là đều (không có sự tăng giảm vận tốc).
  Rõ ràng, cái câu: “Cái gọi là tốc độ vũ trụ cấp 1 mà mày nói chính là tốc độ mà ở đó tạo ra một ra tốc cân bằng với gia tốc trọng trường,” chính là cái cục cứt!
  Đã nói tới một tốc độ (vận tốc) cụ thể = giả dụ, tốc độ vũ trụ cấp 1 = 8km/s, thì cũng hàm ý một chuyển động đều (vận tốc không đổi) rồi. Tăng (hay giảm) làm mẹ gì nữa?
  Lúc ấy thì gia tốc = 0 mẹ rồi.
  Thế mà lại còn “cân bằng với gia tốc trọng trường” thì là cân bằng với cái củ phuồi à?
  Gia tốc trọng trường lúc í cũng = 0 à?
  Hỏi đã là trả lời! @Cẩm già
  —————————————-
  Í sư tổ nói là cân bằng với giatốc trọng trường là đúng mẹ rồi. 2 cái giatốc ngược chiều nhau, triệttiêu còn 0. Khi đó con tàu sẽ chuyểnđộng thẳngđều. Còn cái kia chỉ là vídụ thôi. 8km/s cũng chỉ là con số tươngđối do Cẩm đưa ra. Sư tổ dốt điện biết điếu. Tinhiên, vệtinh địatĩnh, nó được coi là đứng iên so với 1 điểm trên mặtđất thì có nghĩa là nó ko bay vòngquanh cụccứt à??

 15. #29 by Phong Vân on 2010/04/20 - 23:38

  Trọng lực chả là gia tốc trọng trường thì là đéo @ Tèo đầu buồi.

   

  Lùmóa.

   

  Tèo phátbẩu ngu đéođỡđược. Tèo dzìa coilại các địnhnghĩa ‘Lực’, ‘trọng lực’ aka ‘ lực trọng trường’ , ‘gia tốc’, ‘gia tốc trọng trường’  là cáiđéogiề, đơnvị tính mỗi thứ là giề rùi hãyvàođây titoe nhế Tèo. Lù móa, các kháiniệm cơbản thía mừ cònđéo phânbiệt rõ thì titoe Wiki ‘gia tốc vô hướng’, ‘gia tốc có hướng’ làm đéo. Định tinhtướng lòe chibộ hử. Riêng tên Too hiểu rùi nên anh đéo ỉa nữa. Tèo dzìa bốccứt ăn rùi dùng mớ đậuhũ singhĩ  đi nhế.

   

  Lù móa Tèo lần nữa.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/20 - 23:45

   Rốt cuộc thì việc đưa Lừa lên Sao Hỏa năm 2030 có khảthi hay không các hắn?

 16. #31 by Phong Vân on 2010/04/20 - 23:52

  Vệ tinh địa tĩnh thực ra đéo đứng yên. Lúc nào nó cũng tự quay xung quanh nó để tạo lực cân bằng với lực hút của trái đất, mặt trăng, mặt trời, các thiên thạch bay ngang, các trận bão từ trường phát ra từ mặt trời…bla bla. Bẩu nó đứng yên là so với 1 điểm nào đó trên trái đất như tên Hục bẩu là đúng.  

 17. #32 by hùng hục on 2010/04/20 - 23:56

  Tổ nói sai mẹ rồi!

   

  Cái cân bằng ở đây là lực ly tâm và trọng lực (F và G).

   

  Giả sử có 1 vật chuyên động trọng lượng m chuyển động quanh cục cứt với vận tốc v không đổi.

   

  Lực ly tâm là lực gây ra bởi gia tốc ly tâm (a) khi vật quay tròn quanh cục cứt, véc tơ gia tốc gia tốc ly tâm này có phương vuông góc với véc tơ vận tốc và hướng vào tâm quay :

   

  a = v^2 * R (R là khoảng cách từ vật tới tâm của cục cứt).

   

  Lực ly tâm được tính bằng công thức: F = -m * a = -m * v^2 * R

   

  Lực này có phương trùng với phương của véc tơ gia tốc ly tâm (vuông góc với chuyển động của vật) và có hướng ngược với hướng của véc tơ vận tốc (hướng ra khỏi tâm quay – thế nên gọi là lực ly tâm).

   

  F này cân bằng với G khi vật chuyển động với vận tốc lớn hơn hoặc bằng 8km/s. Khi lớn hơn 11km/s, vật sẽ có lực ly tâm lớn hơn trọng lực và sẽ bay ra khỏi quỹ đạo của cục cứt vào vũ trụ bao la.

   

  Địt mẹ chi bộ! địt pẹ thằng tướng chuyển nhà đi nhá, còm đéo được điên lắm!

 18. #33 by hùng hục on 2010/04/20 - 23:57

  Tổ nói “Khi đó, giatốc của nó sẽ có 2 thànhphần là giatốc tiếptuyến và giatốc pháptuyến. Giatốc pháptuyến là g đó đạica” nếu như vậy vật sẽ chuyển động theo đường chéo của hai véc tơ gia tốc đó và từ từ rơi xuống cục cứt.

   

  Tổ nói “Khi Ship Cẩm bay vòngquanh cụccứt với tốc độ 8km/s, Cẩm nghĩ nói 8km/s nghĩa là bay đềuđều(giatốc=0). Actually, nó điếu có bay đều. Cẩm nghĩ cái gì làm cho nó điếu rơi?? Hay Cẩm nghĩ nó thoát mẹ ra khỏi sức hút của cụccứt rồi nó cứ bay vòngvòng quanh cục cứt để hửi cứt?” hoàn toàn sai, vì nếu cứ chuyên động ngang với gia tốc 8km/s^2 (gia tốc có đơn vị là km/giây bình phương Tổ nhá, cái này Tổ lại sai lè nữa) thì chẳng mấy mà cái vật của Cẩm bay nhanh hơn ánh sáng (theo tính toán của Hục thì tối đa là 300.000km/s chia cho 8km/s = khoảng 37500s = 625min = ~10h rưỡi.

   

  Tổ 9X, tốt, cơ mà nên học hỏi để nắm vấn đề cho vững, không nên chém gió ngu! Cẩm nói đúng rồi, dưng theo ý Hục cẩm nên giải thích rõ cho chi bộ hiểu (như Hục nè)!


  Địt con mẹ chi bộ phát nữa!

 19. #34 by hùng hục on 2010/04/20 - 23:58

  Còm của anh là từ lúc thằng Tổ nói lằng nhằng đéo gì về gia tốc pháp tuyến với gia tốc tiếp tuyến nhá, post mãi giờ mới được. Anh chưa đọc mấy còm sau của thằng Tổ.

 20. #35 by Phong Vân on 2010/04/21 - 00:02

  Rốt cuộc thì việc đưa Lừa lên Sao Hỏa năm 2030 có khảthi hay không các hắn? @ Xe ôm.

   

  Đưa được Lừa lên cái lồn chứ đưa. Mẹ bọn Mẽo có kế hoạch đưa vài thằng phi hành gia lên hửi gió, bốc cứt gián… trên ý là đã ngon rùi.

 21. #36 by hùng hục on 2010/04/21 - 00:06

  “Còn tăng từ từ thì là vận tốc nó lớn lên, chứ gia tốc thì lớn đéo. Ko tin thì Cẩm lấy cái túi nilon rồi để cái tay đẩy thật nhanh theo phương ngang. Khi đó trọnglực không đổi nhưng do giatốc tạo ra sức ép nên cái túi nilon đéo thể rơi.”@Tổ

   
  Ối Tổ ơi sai mẹ hết rồi!!! “Còn tăng từ từ thì là vận tốc nó lớn lên, chứ gia tốc thì lớn đéo” –> là ỉa mẹ vào định nghĩa gia tốc rồi, tăng từ từ hay không cũng là gia tốc!!! Ví dụ cũng buồi nữa, sai mẹ rồi, đéo liên quan gì đến cục cứt với tàu vũ trụ nhá!
 22. #37 by Minh Dũng on 2010/04/21 - 00:55

  Đang hục hục. Đang hay. Tướng đểu vãi.

 23. #38 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/04/21 - 01:00

  Đis bạn Hùnghục!! Đọc điếu kỹ húng bỏ mẹ. Sư tổ nói là tốc độ 8km/s. Chứ nói gia tốc điếu. Đến cụccứt nhà sư tổ còn biết gia tốc đơn vị km/s2. Còn cái câu vận tốc lớn, gia tốc lớn đéo. Í nói là vẫn có gia tốc. Nhưng nếu tăng từ từ cho vận tốc lớn dần lên thì với gia tốc đó chưa đủ làm cho người bẹp dí. Sư tổ nhậnlỗi vì nói điếu rõ. Còn cái lực li tâm cân bằng với trọng lực thì đéo ai chả biết. Nhưng với công thức chung: F=ma thì c~ có nghĩa là gia tốc li tâm cân bằng với gia tốc trọng trường.

  Phắckiu Hục phát nữa. Đéo chịu hiểu í người khác đọc sơ qua rủa mẹ lên như mấttrinh.

 24. #39 by cậu thằng bần on 2010/04/21 - 01:30

  thằng ẹp viết gì đéo biết, dưng trương cái giấy chùi đít lên a va ta là mắc ỉa lắm rùi.(trông giống giấy chùi đít vì vàng khè, lại can tội mắc trĩ nên vưong ra 3 dòng máu, hô hố. @ thằng shit

  địt cụ thg shịt đéo nên bôi bác biểu tượng của 1 quốc gia nhé, mặc dù nó đã sập. anh thì anh thấy nó còn dễ coi hơn cái băng secondhand có dính cục cứt dẹp lép.

  mà cứ mỗi năm vào dịp này anh lại thấy  buồn khó tả, buồn cho cả tộc lừa. 2 thằng anh em có cơ hội hòa giải nhau mà không chịu. thằng anh đè thằng em ra đập tơi tả đến nổi 1 thằng chết, 1 thằng  què mấy chục năm đứng dậy không nổi. quá bi kịch cho xứ lừa

 25. #40 by hùng hục on 2010/04/21 - 05:31

  địt mẹ ghét nhất thằng nào chày cối, địt pẹ Tổ có phải Tổ nói gì gia tốc pháp tuyến với gia tốc tiếp tuyến không, làm đéo có gia tốc tiếp tuyến??? tiếp tuyến với pháp tuyến có phải vuông góc với nhau không? hay tiếng lừa mới của bọn 9X chúng mày nó khác với trước đây anh học? địt mẹ sai thì bảo là sai, diễn tả ngu người ta đéo hiểu đúng được cũng phải nhận, địt mẹ cứ bần nông đổ lỗi vớ vẩn, địt mẹ mày!

 26. #41 by hùng hục on 2010/04/21 - 05:40

  ầy lúc đầu anh cũng chỉ định chởi thằng Tổ phát thôi chứ đéo định diễn giải dài dòng cho chi bộ làm đéo gì. nhưng chửi không thằng bựa có khi nó lại chụp cho cái mũ sờ pam xóa mẹ bài!

 27. #42 by EURO on 2010/04/21 - 08:29

  Vãiđái với chibộ húng. Ởtrên thì hai trẹo lừa đói chếtnhănrăng, ởdứoi tòan giatốc với trọnglực cãinhau mấy ngày chưa dứt. Loãng mẹ nó chủ đề rùi chibộ ơi.

 28. #43 by TTlamcam on 2010/04/21 - 08:52

  “Cái vệ tinh địa tĩnh nó thích đứng yên một chỗ so với một điểm nào đó của Quả Đất thì cũng cứ bắt nó phải bay với tốc độ 8km/s mới được à?”@Cam
  Cái này Cẩm lại nói sai mẹ! Vệ tinh địa tĩnh là đứng yên so với vị trí trên mặt đất, cơ mà nó vẫn chuyển động vì trái đất tự chuyển động quay chứ đéo phải là cái vệ tinh đấy hoàn toàn đứng yên 1 chỗ. Nhầm lẫn là do Cẩm chọn hệ quy chiếu sai mẹ!@Hục

  Này, khi đọc anh thì phải chú ý câu chữ của anh nha.
  Không phải ngẫu nhiên mà cái chữ “đứng yên” anh phải in đậm nghiêng. Nó thay cho cặp nháy kép cho dễ đọc đấy nhá.
  Anh cũng viết rõ là “so với một điểm nào đó của Quả Đất” thì bất cứ thằng có kiến thức i tờ nào về vật lý cũng phải hiểu cái sự đứng yên này chỉ là khái niệm tương đốikhông có nghĩa là nó không cùng tham gia vào một chuyển động nào khác.
  Thế nên tên nó có chữ “địa tĩnh”!
  Toàn bộ đoạn còm ấy của anh còn hàm một ý quan trọng là khi lên tới vị trí đó rồi, cái vệ tinh địa tĩnh ấy đã chia tay với cái thằng tên lửa đủn đít nó rồi. Nó không còn khói phụt ra đằng đít để tiếp tục bay với tốc độ khoảng 8km/s nữa.
  Từ giờ phút này mà thằng nào cố tình lôi cái tốc độ 8km/s vào quả vệ tinh này rồi ní nuận ba lăng nhăng về gia tốc nọ kia, là chứng tỏ biết 1 mà chưa hiểu 10.
  Thực ra, nói là địa tĩnh nhưng cũng không tĩnh mãi đâu nha. Nó luôn có xu hướng rơi trở lại về Cục Cứt.
  Vì thế, vệ tinh địa tĩnh vẫn có động cơ riêng của nó, cứ sau mỗi khoảng thời gian nhất định, nó lại buộc phải “tự đủn đít” nó lên vị trí cần thiết.
  Thế nên không vệ tinh đĩa tĩnh nào lơ lửng mãi trên giời. Nó có tuổi thọ mấy chục năm là tùy ở nhà thiết kế.
  Các đồng chí chửi nhau vui lắm. Thằng nào dốt tòi ra ngay.

 29. #44 by TTlamcam on 2010/04/21 - 09:05

  Cũng chẳng đau mấy, mà chỉ thêm quyếttâm vươn lên thôi.

  Trung Tướng nghĩ nếu mình không có xiền, thì Trung Tướng sẵnsàng đi hót cứt hoặc làm điếm đực.@Dốt Tướng

  Dốt Tướng lại hiểu sai ý anh rùi.
  Anh đang nói về vấn đề Tổ tiên cơ mà.
  Một dân tộc, cứ đem vấn đề tổ tiên ra để tự sướng thì hay điếu.
  Vấn đề là dân tộc ấy, quốc gia ấy giờ có Tinh hoa, có Thượng đẳng không thì mới là quan trọng.
  Tự thủ dâm, tự hào về tổ tiên, giòng giống của mình trong khi mình thì nô lệ thì tự hào làm điếu!?
  Còn nếu đã nghèo thì mình xá điếu gì việc?

 30. #45 by amalgamtatoo on 2010/04/21 - 09:55

  Chủ đề này vẫn còn nóng à.
  i đó, giatốc của nó sẽ có 2 thànhphần là giatốc tiếptuyến và giatốc pháptuyến. Giatốc pháptuyến là g đó đạica. Còn giatốc tiếptuyến là do 8km/s gây ra. Cái đó sẽ tạo ra lực litâm cân = với lực hút do cục cứt gây ra. Khiến Ship của Cẩm bay vòngvòng mà điếu rơi. @ tổ
   Cái này anh mới nghe, anh chỉ biết trong 1 chuyển động tròn thì có vectơ gia tốc hướng tâm vuông góc  với  vector vận tốc( chắc tổ nhầm cái này là gia tốc tiếp tuyến?). Trong 1 chuyển động tròn đều thì vận tốc không đổi, cái gia tốc tiếp tuyến do 8km/s là cái gì?
   Lại còn lực ly tâm nữa mới ghê, lực này là lực ảo thôi để cho những củ sọ bình dân dễ hiểu, thực sự chỉ có lực quán tính thôi nhé.
   Còn cái ship bay vòng vòng điếu rơi cũng chẳng phải do lực quán tính cân bằng lực hút vì 2 lực này vuông góc nhau. 1 hệ chuyển động tròn đều cân bằng được là do gia tốc hướng tâm ổn định, luôn làm đổi hướng vận tốc theo 1 đường tròn
     

 31. #46 by amalgamtatoo on 2010/04/21 - 10:02

  Cái cân bằng ở đây là lực ly tâm và trọng lực (F và G).

    Lực ly tâm là lực gây ra bởi gia tốc ly tâm (a) khi vật quay tròn quanh cục cứt, véc tơ gia tốc gia tốc ly tâm này có phương vuông góc với véc tơ vận tốc và hướng vào tâm quay : @hục

  Hục giải thích sai mẹ. Như đã giải thích ở dưới thì lực ly tâm là lực ảo, chỉ có lực quán tính tiếp tuyến với quỹ đạo thôi, mà lực này vuông góc trọng lực thì cân bằng làm sao.

  Gia tốc đã hướng vào tâm quay thì là gia tốc hướng tâm chứ ly tâm cái j

 32. #47 by hùng hục on 2010/04/21 - 11:13

  Hục giải thích sai mẹ. Như đã giải thích ở dưới thì lực ly tâm là lực ảo, chỉ có lực quán tính tiếp tuyến với quỹ đạo thôi, mà lực này vuông góc trọng lực thì cân bằng làm sao.@too

  địt mẹ mày nghe mà không hiểu à, anh đang phân tích quả lực ly tâm mày lại lôi mẹ lực quán tính với trọng lực vào đây làm đéo gì? Anh nói “Lực này có phương trùng với phương của véc tơ gia tốc ly tâm (vuông góc với chuyển động của vật – là cái chuyển động tiếp tuyến theo quán tính mày nói đấy) và có hướng ngược với hướng của véc tơ vận tốc (hướng ra khỏi tâm quay – thế nên gọi là lực ly tâm)” mày đéo đọc à???địt mẹ lần sau đọc kỹ rồi hẵng sủa nhá, địt cụ mày!
  @Cẩm: uh anh đéo để ý quả in đậm của mầy! Mầy đúng rồi.
 33. #48 by hùng hục on 2010/04/21 - 11:20

  ò địt pẹ cái câu “hướng vào tâm quay” của mình dễ gây hiểu nhầm! đoạn đó chỉ giải thích về phương của lực ly tâm thôi nhá!

 34. #49 by sss_sy_sss on 2010/04/21 - 11:25

  Trước hết chửi thật to, thật thậm tệ cái thằng già hói An Hoàng Trung Tiện. Mà chắc đéo gì hói, có khi trán ngắn bằng đốt ngón tay!!! Địt mẹ, ông Bích có buồi gì mà nể? Trung Tiện già đéo hói mang tiếng tinh hoa mà nể Bích bần nông??? Vãi lìn. Chả nhẽ Trung Tiện không phân biệt được dân tọc ví chủng tộc??? không phân biệt được quốc gia ví dân tộc???
  Xin hãm cái: sss không phẩy HVB, không dân chủ, cũng đéo cực đoan dân tộc chủ nghẽo, chỉ là thằng bần nông ngoài lề ăn rau muống nói chiện quốc tế.
  Dưng coi lại xem mục đít ông Bích phán dân Việt, vua Việt bắt nguồn từ Tầu để làm gì??? để bảo là đừng có tranh giành ví Tàu cái đéo gì sất, kệ mẹ tầu nó chiếm, vì xứ Việt này là con là cháu của Tàu… địt mẹ Trung Tiện, thế mà nể nó hả??? Tinh hoa dưng hốc cứt nhiều nên thành bần nông mẹ.
  Dưng vẫn thấy đa phần ý kiến ý cò của Trung Tiện là hay(hay thôi chứ đéo biết đúng hay sai, cái này lịch sử phán nhớ), thế nên chửi vẫn chửi, đọc vẫn đọc. Cái nào đọc thấy bố láo chi khươn thì chửi cho sướng mồm.

 35. #50 by amalgamtatoo on 2010/04/21 - 11:47

   Anh nói “Lực này có phương trùng với phương của véc tơ gia tốc ly tâm (vuông góc với chuyển động của vật – là cái chuyển động tiếp tuyến theo quán tính mày nói đấy) và có hướng ngược với hướng của véc tơ vận tốc (hướng ra khỏi tâm quay – thế nên gọi là lực ly tâm)” mày đéo đọc à???địt mẹ lần sau đọc kỹ rồi hẵng sủa nhá, địt cụ mày! @Hục dốt
  Thằng này dốt mà ưa cãi vậy, đã nói là làm điếu gì có lực ly tâm trên đời. Lại còn lực ly tâm có phương trùng với vecto gia tốc rồi ngược hướng với vecto vận tốc. Vậy vecto gia tốc có phương trùng với vecto vận tốc à thằng ngu.
  Lại còn gia tốc ly tâm nữa, mày sủa gì vậy thằng ngu

 36. #51 by hùng hục on 2010/04/21 - 12:02

  ò nhỉ anh biên nhầm quả ‘có hướng ngược với véc tơ vận tốc’! nhẽ là ‘có hướng từ tâm quay ra ngoài’ đúng hơn!

 37. #52 by Dynamo Kiev on 2010/04/21 - 12:09

  Thằng 9x Hùng Hục nghe thằng 9x amalgatoo nói rằng lực ly tâm là khái niệm sinh ra cho bọn bần nông dễ hiểu mà thằng Hục cứ suốt ngày sủa ly tâm với hướng tâm là sao ? Thằng Niewton thậm chí còn đíu thèm quan tâm đến khái niệm lực bần nông lỗ đít. Muốn hiểu sâu sắc vấn đề tại sao vệ tinh không rơi vào Trái đất thì phải nhìn lại gia tốc và các phương trình như ” path integral “, ” contour integral” , “curve integral”. Còn ko thì cải nhau như ông nói ngang, bà bảo vịt.Đéo có chỗ trong blog này. Địt mịa bọn 9x lừa Hùng Hục húng. Thà như thằng Sư Tổ có vẻ hiểu vấn đề là ở đâu.Thằng amalgatoo có vẻ hiểu mà đíu thèm nói.

 38. #53 by hùng hục on 2010/04/21 - 13:53

  hố hố ò thôi đéo cãi nhau nữa kèo lòi mẹ dốt ra!

 39. #54 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/04/21 - 17:31

  Phắckiu Kiép!! Dĩnhiên là sư tổ hiểu vấn đề. Còn mấy lão kia húng bỏmẹ, già mà húng vãi. Ngônngữ tintin nó khác nhau. Cũng điếu biết biên thế nào cho mấy lão hiểu í. Các lão ngẫn bỏ mẹ!! Sư tổ tựnhận luôn dốt điện đéo biết gì về lực để cho các lão sungsướng tối nằm cạnh vợ có cái mà khoe.
  Biên ngắn thôi, chứ biên dài các lão bắtbẻ từng câu chữ lại thành hòa, tốn phímlực bỏmẹ. Tinhiên, có cơ hội vả vào alô của các lão thì sư tổ vẫn cứ vả. Khi nào chán điếu muốn cãi nữa thì cũng tự nhận mình dốt như cái còm này cho các lão sướng!!! Kínhtrọng người già mà.

  Phắckiu chibộ điếm phát nữa!!!

 40. #55 by Dynamo Kiev on 2010/04/23 - 11:08

  Thằng Mặc Quần hiểu được vấn đề nó phức tạp cở nào là khá rồi, chứ mặc nhiên 9x chuyên toán lý Lừa biết thế chó nào vi phân với polar coordinate. 9x Khoai Tây tự học biết thì anh tin.Mà  biết được thì hói mẹ cả trán. Đã amateur khoa học thì đi làm chính trị, đíu làm bộ trường giá dục giả cầy khoa học như Thiện Nhân.

 41. #56 by adam1234543 on 2010/05/04 - 15:53

  Địt mẹ chi bộ Lừa !!! Cãi nhau cái kăng củ kọt  !!! Đừng tưởng Lừa gốc Khựa thì là anh em. Nay mai Khựa nó đéo Cộng sản Đảng nữa nó ăn thịt Lừa . Lúc ấy Lừa liếm đít cho nó … ngồi cãi nhau ăn puồi… Tiên sư bố Lừa ! Địt mẹ chi bộ .