Thằng Mẽo

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Khôngkể thằng phicông rớt dù 1972 nơi Trung Tướng sơtán, chỉ được ngó từ xa tuốt xa, thằng Mẽo đầutiên Trung Tướng gặp là vầu 198x.

Thằng Mẽo vửa 19 tuổi, vửa hết năm Nhất Đạihọc Cộngđồng XYZ Houston Texas.

Trung Tướng hỏi, sâu không học tiếp?

Thằng Mẽo đáp, theođuổi hànlâm chả phải cách duynhất làm người.

Câu ý bigiờ sến và nhàm, dưng thời thởi khiến Trung Tướng choángváng. Trung Tướng không mườngtượng một tinhhoa thượngđẳng, trẻ khỏe tươi ngoan phươngphi sinhđộng, chẳng tâmthần chẳng trầmcảm chẳng bấtmãn chẳng siđa, khikhông bỏ họcviện, đăngký Volunteer, tới một quốcgia hènmọi thùnghịch, dậy ngoạingữ cho tuyền bầnnông chân kiềng đít móp răng vẩu mắt lòi.

Thằng Mẽo dậy Tiếng Mẽo tại Trungtâm Nống Sống Vống.

Lãnhđạo Nống Sống Vống thuxếp nó một phòng ngủ 15m2, một giường đơn, một bàn mộc, một quạt máy, và lương tháng 150K Ông Cụ.

Chibộ lưuý, lương Trung Tướng năm nẳm 180K Ông Cụ, tươngđương 1 Chỉ vàng, hoặc 45 Ông Tơn. Lương Thằng Mẽo vậy tươngđương 8 Phân vàng, hoặc 35 Ông Tơn, thấp so Trung Tướng, dưng cao títtắp so lương giáoviên 20K Ông Cụ bìnhquân.

Bữa bửa Trung Tướng đang ních cơm bụi quán Muối Chuối Suối, thì Thằng Mẽo cỡi một con Phụng Hoàng đến (*). Nó bẩu mẹ chủ quán, tiếng Lừa ngọngngọng, em bốn trăm nhế.

Trung Tướng liếc con Phụng Hoàng. Rất cũ. Nhẽ mua hàng luộc Chợ Giời (**). Khoaitây gì hãm quá.

Thằng Mẽo moi 400 Ông Cụ, giả mẹ luôn. À ra nó đã địnhlượng xuất ăn.

Chibộ lưuý, Trung Tướng năm nẳm thường chén bữa 700-900 Ông Cụ, nếu thêm nhát bia cỏ, trên ngàn chắc.

Trung Tướng sủa quả Mẽo bồi. Fargattent lack ya bike? Em quên khóa xe?

Thằng Mẽo cuốngquýt, ôi em cámơn em cámơn.

Nó chơi Trung Tướng từ hôm hổm.

***

Trung Tướng hỏi, bâu lâu nữa em về Texas?

Thằng Mẽo bẩu, đủ xiền em về.

Trung Tướng tính, tháng save $25, năm $300, năm niên mới đủ xiền. Năm niên thanhxuân tươngđương mãimãi.

Trung Tướng hỏi, về hẳn, hay lại qua?

Thằng Mẽo bẩu, nhà em đây mà.

Rùi nhòm Trung Tướng, miệng cười dịuhiền, cằm chichít tànnhang, môi-không-son ngọt như Gin Tonic.

Trung Tướng thắt cả tim, bẩu, em định nên Mẹ Teresa, hả Jeny?

Nó bẩu, em Volunteer thôi.

***

Đùng phát Thằng Mẽo bị Cam trụcxuất, lýdo tuyệtđối tàolao: pháttán tàiliệu đồitrụy.

Trung Tướng tìm tiếnsĩ Giếch, trưởng nhóm Texas Volunteers.

Giếch bẩu, Jennifer bị nghi lăngxê Dânchủ. Mầy biết Dânchủ không?

Trung Tướng bẩu, biết, Dânchủ là Conđiếm, dưng Jeny, nó Volunteer.

Giếch bẩu, ừa, nếu mầy muốn, Volunteer sẽ là Dânchủ.

Không sai. Ít tháng sau Giếch cũng thành Dânchủ.

Tội Giếch bị kết oách hơn Thằng Mẽo nhiều: tàngtrữ vũkhí quândụng. Án tù hẳnhoi.

Hai năm sau đội Volunteer Mẽo hóa Dânchủ tất, cút tất.

Thằng Mẽo một đi không sủibọt. Không phôn, không thư, không điện, không thậmchí một nhời nhắn Bye Bye.

Trung Tướng thèm gào, cho vỡ họng, Jeny, anh lỗi gì chứ?

Hai chục niên rùi.

(@2009)

(*) Phụng Hoàng: Xeđạp Phoenix của Tầu.

(**) Hàng luộc: Đồ cũ.

***

Biên cho JJ. Em chỉ quên thôi đúng không? Em chẳng khinhmiệt thùghét gì đúng không?

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Khôngkể: Except (Không kể).
– Phicông: Pilot (Phi công).
– Sơtán: Evacuation (Sơ tán).
– Đầutiên: The first (Đầu tiên).
– Đạihọc: College (Đại học).
– Cộngđồng: Community (Cộng đồng).
– Theođuổi: Pursue (Theo đuổi).
– Hànlâm: Academic (Hàn lâm).
– Duynhất: The only (Duy nhất).
– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Choángváng: Dizziness (Choáng váng).
– Mườngtượng: Imagine (Mường tượng).
– Tinhhoa: Elite (Tinh hoa).
– Thượngđẳng: High-class (Thượng đẳng).
– Phươngphi: Healthy (Phương phi).
– Sinhđộng: Lively (Sinh động).
– Tâmthần: Psychiatry (Tâm thần).
– Trầmcảm: Depression (Trầm cảm).
– Bấtmãn: Discontent (Bất mãn).
– Siđa: AIDS (Si-đa).
– Khikhông: For no reason (Khi không).
– Họcviện: Academy (Học viện).
– Đăngký: Register (Đăng ký).
– Volunteer: Volunteer(Tình nguyện viên).
– Quốcgia: Country (Quốc gia).
– Hènmọi: Barbaric (Hèn mọi).
– Thùnghịch: Hostility (Thù nghịch).
– Ngoạingữ: Foreign language (Ngoại ngữ).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Trungtâm: Centre (Trung tâm).
– Lãnhđạo: Boss (Lãnh đạo).
– Thuxếp: Arrange (Thu xếp).
– Chibộ: Group (Chi bộ).
– Lưuý: Attention (Lưu ý).
– Tươngđương: Same as (Tương đương).
– Títtắp: Away (Tít tắp).
– Giáoviên: Teacher (Giáo viên).
– Bìnhquân: Average (Bình quân).
– Ngọngngọng: With a lisp (Ngọng ngọng).
– Khoaitây: Foreigner (Khoai Tây).
– Địnhlượng: Quantify (Định lượng).
– Cuốngquýt: So hurry (Cuống quýt).
– Cámơn: Thanks (Cám ơn).
– Thanhxuân: Youth (Thanh xuân).
– Mãimãi: Forever (Mãi mãi).
– Dịuhiền: Gentle (Dịu hiền).
– Chichít: Full of (Chi chít).
– Tànnhang: Mole (Tàn nhang).
– Trụcxuất: Expulsive (Trục xuất).
– Lýdo: Reason (Lý do).
– Tuyệtđối: Absolutely (Tuyệt đối).
– Tàolao: Nonsense (Tào lao).
– Pháttán: Distribute (Phát tán).
– Tàiliệu: Document (Tài liệu).
– Đồitrụy: Depraved (Đồi trụy).
– Tiếnsĩ: Doctor (Tiến sĩ).
– Lăngxê: Promote (Lăng-xê).
– Dânchủ: Democracy (Dân chủ).
– Conđiếm: A whore (Con điếm).
– Tàngtrữ: Stockpiling (Tàng trữ).
– Vũkhí: Weapons (Vũ khí).
– Quândụng: Military (Quân dụng).
– Hẳnhoi: Real (Hẳn hoi).
– Sủibọt: Appear (Sủi bọt).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Khinhmiệt: Scorn (Khinh miệt).
– Thùghét: Hate (Thù ghét).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Môi-không-son: Lip-with-no-stick.

Lưuý: Phần Tiếng Mẽo chỉ để chém gió và không nhấtthiết khác tựđiển.

Note: The English phrases are just for fun and not certainly wrong hehe. 1. #1 by Doctor on 2010/04/14 - 23:57

  Chắc trên quả- đất này chỉ có ở xứ Lừa, Kim Béo, Miến….là chính-quyền luôn không hoan-nghênh volunteer(s).
  Chứng- kiến nhiều việc phiền- lòng, có dạo Cam còn bắt cả những người nước ngoài đi giúp dân Đạo, lý do là truyền đạo trái phép…Đức tin mà cũng phải xin phép ư? Nhục nhã….

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:29

   Lừa mà nó không như thế thì đã đéo có Trung Tướng.

 2. #3 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/15 - 00:14

  Chophép tôi mời các anh một ít diệu nhế, chibộ? Trung Tướng?

  http://www.youtube.com/watch?v=NkWjsT_SJNI

 3. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/15 - 00:23

  Tôi vửa biên xong một cồng khá dài đến khi nhấn nút gửi thì thằng Yahoo Lừa nó làm cho biến đâu mất mẹ. Chán muốn đập đầu vào tường cho chết bà nó đi ôi giời ơi địt mẹ kiếp trước tôi hiếp bao nhiêu bé gái bóp cổ bao nhiêu bà già cắt tiết bao nhiêu đồng bào mà bây giờ tôi phải làm thằng Lừa???

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:28

   Địtmẹ chỉ có kiếp trước làm Ma Càrồng thì kiếp nầy mới phải làm Lừa thôi.

 4. #6 by Hopeless on 2010/04/15 - 00:28

  đm chú TT. Đọc mãi đéo hiểu gì? Cháu óc vulva rồi.

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:31

   Họhàng đéo gì mà chú chú cháu cháu? Bực mình đéo giả nhời.

    

   Địtmẹ đã già hói thì chớ lại có thằng nó chú chú cháu cháu.

    

   Giờ mà có Vàng Son nhẩy vầu chú chú cháu cháu thì chắc đốt mẹ Quán tựtử mẹ cho rùi.

    

 5. #8 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/15 - 00:36

  Chúcmừng GiángSinh thưa ông Lawrence:

 6. #10 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/15 - 00:39

  Từng cá nhân sinh ra, hiện hữu, và tồn tại trên Trái Đất này, rốt cuộc mang trong mình sứ mệnh gì?

  Chúng ta thật sự là gì?

  Bên ngoài vũ trụ bao la này là ai? hay cái gì?

  Mệt stress quá không dínhtừ được, chủ quán thông cảm…

 7. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/15 - 00:41

 8. #13 by EURO on 2010/04/15 - 01:16

  Lâu lắm rùi gặp bữa TT sến quá đi, mà cũng nhạycảm phết thế? Thì ai bẩu bỏn dỗi hơi, đâu không tới mà qua Lừa chi, ai biết là bỏn thiện nguyện hay là các thếlực thùđịch núp sau lưng chống phá an ninh trật tự đất nứoc tươi đẹp của ta?

  TT coi wiki Lừa nói về Tin Lành chưa, tuyền là do các thế lực đen tối mượn tôn giáo để hoạt động chống phá đầy nhế, sợ không?

  Câu cuối nghe thảm quá TT ơi, sến hơn cả Rô xinh nữa.

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 10:21

   Càng già hói càng sến em ạ. Mẹ hômnọ dẫn chó đi ăn trưa, có côbé trẻmăng độ 15-16 bẩu “anh ơi cho em bế ông chó tí”. Về cảmxúc quá khóc titỉ.

 9. #15 by Khoai Tây on 2010/04/15 - 07:09

  Tên Bựa làm quả chuẩnbị chiển nhà đi. Thằng Hú tởm lắm rồi. Bài pốt đéo lên, lại còn trò capcha kinh bỏ mẹ.


  Thằng Mẽo đầu óc trongveo chứ đéo tởm như thằng Lừa nhế ChiBộ. Hômnào làm quả thamluận óc Mẽo với óc Lừa cho Chi Bộ nghe. Tây giờ bizi kinh tởm lắm. 
  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 10:23

   Cáigì vầu tay Lừa cũng khắm thế. Chiển nhà rùi biết đâu nhà mới cũng bị Lừa nó làmnhục ynhư thằng Yahoo nầy.

 10. #17 by Thích Đủ Thứ on 2010/04/15 - 08:46

  Há há!

  Tưởng có mỗi tên 5 lét là gay!

  Hôm nay lại thấy tên thối Tướng cũng là gay nốt!

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 10:30

   Năm Lét là Lét chứ cô?

    

   Còn Jeny hay Jennifer là tên Gái.

 11. #19 by Lqa on 2010/04/15 - 08:48

  Vướnđề là khaisáng được gì lúc gặp nó( Mẽo) í. Chíít thì lão TT cũng làm được cái việc mà xứ Lừa bẩu là “thiện”, ấy là nhắc thằng Mẽo khoáxe.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 10:31

   Trung Tướng không kể Thiện của mình, mà Thiện của Thằng Mẽo và bất-thiện của Thằng Không Ai Sất.

    

 12. #21 by TTlamcam on 2010/04/15 - 08:59

  Tất cả những cái đầu lâu bình thường, tất cả những sự si nghĩ bình thường, đặt vầu một đất nước tươi đẹp như đất nước Triều Tiên Anh Em, đều giở nên phản động hết.
  Tất cả những thằng chân tay lành lặn, đứng thẳng, sống trong một xã hội toàn thằng đui què mẻ sứt cũng đều giở nên phản động hết.
  Thằng Mẽo Jeny giẻ rách đáng thương nếu ở Triều Tiên Anh Em nhẽ giờ này vẫn còn đang cải tạo chưa về!
  Những gì anh nói đều là Chân lý.

 13. #23 by Ba Bựa on 2010/04/15 - 09:02

  Đèo-mẹ, cái-này bùi-ngùi đèo chịu. Vậy nên còn cam-Lừa thì dân-Lừa đèo bao-giờ khá được.

  @Tướng: Theo anh Ba từ ghép nên viết nối bằng cái gạch giữa, ví dụ cái-lìn, trông thế hay hơn và trong các sách-cũ người ta đã làm thế rồi, quen hơn.

  @All: Lâu đèo còm, giờ nó lại bắt nhập code. Già-hú như con-cặc.

  Lưu xong lại ra cái này:

  Lỗi

  • Không xử lý yêu cầu của bạn được.
 14. #24 by Ba Bựa on 2010/04/15 - 09:03

  Con-cặc, Con-cặc, Con-cặc.

   

  Đéo thấy còm đâu.

 15. #25 by TTlamcam on 2010/04/15 - 09:49

  Thêm một nén hương cho các đồng chí Balan:
  http://www.tvn24.pl/-1,1652217,0,1,miedwiediew-stalin-dokonal-zbrodni,wiadomosc.html
  Sư bố tên Dốt Tướng còn chê lão già Lẩm Cẩm không biết bốt linh.

 16. #27 by TTlamcam on 2010/04/15 - 10:24

  Đồng chí nào (Dốt Tướng?) rành về cái nầy khai sáng anh cái:
  http://vn-friends.blogspot.com/2010/04/tfastdns-thay-oi-dns-nhanh-bang-mot-cu.html
  Mà nói dễ hiểu như nói với bần nông thôi nha, không anh tầu hỏa vầu ga mẹ.
  Thế cài đặt cái phần mềm này thì anh vô tư trèo tường khoét ngạch à?
  Nghe nó giới thiệu anh ham quá.
  Mà phẩy gõ cả những cái địa chỉ gì gì ấy thì anh biết lấy ở đâu?
  Mẹ, già rồi học IT rức đầu quá.
  Thanh trước các đồng chí.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 10:37

   Đừng có dạidột đao mấy cái phầnmềm giánđiệp ý về máy tên Già Hói kia.

 17. #29 by TTlamcam on 2010/04/15 - 10:57

  Đừng có dạidột đao mấy cái phầnmềm giánđiệp ý về máy tên Già Hói kia.@Dốt Tướng
  Bẩu anh đừng cài thì cũng phẩy dăm câu ba điều xem nó là cái giống gì. Chứ nói khơi khơi phầnmềm giánđiệp thế thì anh tin điếu?
  DNS là Dốt Nói Sàm à?
  Sư bố tên Dốt Tướng.

 18. #30 by Cocacola on 2010/04/15 - 10:59

  @Thiếu: thằng Thiếu mầy cho anh cái linh bức họa em ẻm mầy pốt ở dưới cho anh đi. Nhớ là hình đẹp, không resize nhá. Không thôi chú up nó lên drop.io rùi cho anh linh anh kéo về ngắm nghía.


  Ngắm quả hình này chợt thấy thích cái vẻ đẹp trong trẻo này quá! Lúc này chợt sến vãi ! Hay chuẩn bị già mẹ nó rồi! Bi kịch quá đi!

 19. #31 by Cocacola on 2010/04/15 - 11:25

  “Fuck Yahoo Vietnam” ! Nãy giờ pốt chục cái cồng rồi mà nó đéo cho đi, cũng đéo giả nhời vì sâu! Anh em blogger còm thì chơi mỗi còm cái slogan này đi, để thằng Gúc awareness rồi cho nó xấu mặt với quốc tế, để Yahoo mẹ nhúng vầu!


  Mẹ cái thứ Lừa, đéo để quốc tế nó vả vầu mặt thì hóa ra mất dậy ngay!
 20. #32 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/15 - 13:30


  Link hình full-size của tên Cò Lả nè:

  http://www.book530.com/paintingpic/28/Ballet-beautiful-girls-oil-painting.jpg

  Ta đọc lại bàibiên lần nầy là lần thứ ba. Địtmẹ tên Bựa Đểu định chơikhăm chibộ từ cái tiêuđề giở đi.

  Jennifer là tên Gái, mãimãi Gái. Chắcchắn Gái.

 21. #33 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/15 - 16:15

  Tên Lả nhập cụm từkhóa “Beautiful Ballet Girl” vầu Google rùi click chọn mục “Images” tựkhắc sẽ thấy hình mình mong muốn.

  @Trung Tướng:

  Jennifer hay Jenny đích thị tên Gái, mãimãi Gái, bấthủ Gái…

 22. #34 by TTlamcam on 2010/04/16 - 08:42

  Dốt Tướng và đồng chí nào tha thiết với sự nghiệp Kách mệnh chữ Lừa nên tham khảo địa chỉ này.
  Bọn bỏn làm cả chục năm rồi và cũng có nhiều ý kiến ý cò hay phết.
  Anh thì kệ mẹ!

 23. #35 by TTlamcam on 2010/04/16 - 08:45

  Hố hố hố
  Quên chưa cóp bết linh:
  http://www.vny2k.com/VNY2K_Tintuc_Thoisu_Vanhoa_Vietnam.htm
  Già hói, lẩm cẩm, lẫn, mắt chớp chớp, môi đớp đớp…. các đồng chí thông cẩm.

 24. #36 by Thượng Sĩ Già on 2010/04/16 - 09:21

  – Phụckích: Wait to kill (Phục kích) @Bựa thối nỏmồm

  hốhốhố phiêndịch đầu puồi dư nầy mà lăntăn Kách cáimẹgì Mệnh hử tên Bựa kia. Nhẽ ra phẩy là “Ambush” dõ chửa. Tựphê đi nhế.

  Còn chiện thằng Thiếu nó bẩu là đúng mẹ, tên Bựa định giởtrò nỡm mới chibộ đấy phỏng. Đéogì bên trên biên là “thằng” hẳnhòi, bộp phát chiển mẹ cháu nó thành “Jenny” là đéo. Hay giàlú cbn rùi, biếtđéođâu…hốhốhố

  Quả còm nầy anh cố bốt sáng giờ mà đéo được, uất đỏ chấng. Con mẹ mấy thằng GiàHúLừa.

 25. #37 by Bia on 2010/04/16 - 09:37

  Thằng Mẽo@TT: là cách gọi Chung nhất được giáo dục từ nhỏ: Thằng Mỹ, thằng Nguỵ, thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Kỳ. Sau này có từ: Bọn Bành Trướng Bá Quyền, Tập Đòan Phản Động.V.V… Thằng, Bọn, Lũ, Chúng, Tên…. chính là Quan Điểm.

  Còm hoài mà không được, nản quá.