Phin Triềutiên (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Trung Tướng vửa coi bài bấu Khoaitây nầy:

http://www.reuters.com/article/idUSTRE63B4KQ20100412

Thằng Gúc dịch, Trung Tướng rút gọn bải như vầy:

Đùacợt trên tivi hay phinảnh Triềutiên không được Tướngquân khuyếnkhích, và đã nhiều thậpkỷ quầnchúng Triềutiên tựnguyện không coi các loại Hài.

Bỗng năm nay Tướngquân chủtrương một ngoạilệ. Người order Triềnhình Quốcgia phátsóng Sâu Hài Nủibật Nhất Trầngian. Sốc wá.

Phoọcmát Sâu là đốithoại của một liềnông với một liềnbà bận quânphục. Hai đứa đôikhi hát, nhẩy, chọc cười, dưng chủyếu vưỡn tròchuyện các đềtài quanh Tướngquân.

Tuần rùi Sâu tậptrung tándương món Đậutương Tướngquân.

Đầu Sâu, anh liềnông gồng bắp khoe em liềnbà, bẩu ảnh ngon thế nhờ bú thầndược chế từ Đậutương.

Ảnh nói, nếu Bộđội ta thấy Đậutương, hẳn vuimừng lắm.

Rùi ảnh cười thật nắcnẻ.

Em liềnbà nói, nếu ta giồng Đậutương đúng lối Tướngquân dậy, ta sẽ vuimừng luônluôn.

Rùi ẻm cười thật nắcnẻ.

Khángiả trườngquay cười thật nắcnẻ.

Tiếp. Anh liềnông em liềnbà thiđua tả Bộđội Bắnđòm thắng Bọn Mẽo thời Triều Chiến nhờ chén vã tĩtã Đậutương nhưnầu.

Một cụ bộđội gái ra, kể Bộđội Bắnđòm, có chồng cụ, tỉn Mẽo hăng như beo, nhờ chén tuyền Đậutương. “Dưng ổng đã hysanh”, cụ bùingùi chânthực.

Kết Sâu, anh liềnông em liềnbà đồngthanh “Tướngquân vấtvả lo Đậutương đầy bàn ăn nhà nhà chúngta”. Giọng hai đứa nghẹnngào.

Đậutương là thànhphần cốtlõi của Lươngkhô Quốcphòng Tầu. Chibộ tìm Lươngkhô 701 đọc nhế. Tươngtự Bobo là cốtlõi thànhphần của Đạitáo Thiênđàng Lừa. Chibộ tìm Bobo Luận đọc nhế.

***

Trung Tướng từng coi ba phin Triềutiên. Cả ba đều phin nhựa.

Phin thứnhất, Hoa Diếp Dại, coi hồi 4 tuổi. Thểloại Drama War Action.

Phin thứhai, Giatộc Kim Xun Chim, coi hồi 6 tuổi. Thểloại Drama War Action.

Phin thứba, Cô Bán Hoa, coi hồi 197x. Thểloại Super Drama.

Hoa Diếp Dại kể chiện bầnnông tên Li hoặc Choi hoặc Pác quên mẹ, không chịu địachủ ápbức tànnhẫn, thoátly theo Lãnhtụ mần cáchmạng, thành Bộđội Bắnđòm.

Vì gầy yếu, Li không được phiênchế vầu Chủlựcquân, phải vầu Tiếpvậnquân.

Li cùng đồngchí, tên Choi hoặc Pác hoặc Sơ quên mẹ, phụtrách một con xe hai bánh không độngcơ, tiếng Lừa kêu Xe Ba Gác, chiên nhiệmvụ tải đạn 105mm cho chiếndịch XYZ.

Xe Li thường chất 20 quả 105, mỗi quả dài quãng 1m1 hoặc 1m2 quên mẹ, nặng quãng 40kg hoặc 50kg quên mẹ. Tổng trọnglượng Xe tính nhẩm quãng 1 tấn.

Xe một tấn. Dưng đôi bạn Li Choi cứ đẩy pămpăm lên dốc xuống đèo. Cămthù Mẽo Ngụy mớicả chén kỹ Đậutương mà.

Bữa nọ, Xe lọt phụckích. Trăm tên Mẽo Ngụy quyết thịt Li Choi cướp Đạn Của Nhândân.

Choi không may trúng thương, hysanh.

Li cuộn mình đủn Xe Một Tấn lao hồnghộc đường rừng. Óc lunglinh hìnhtượng Diếp Dại, loài cỏ bénhỏ kiêncường mọc trong núi đá, thứ Li vưỡn kiếm chén trướckhi có Đậutương Của Đảng.

Rùi Xe ngụt cháy. Li cũng trúng thương.

Trúng thương kệ mẹ trúng thương. Diếp Dại Li lănxả bốc từng quả 105 xếp vầu bụi kín. Đủ 20 quả lànhlặn, anh hysanh.

Kịp Quân Ta ào tới. Mẽo Ngụy chạy vãi hàng. Tènténten hoànhtráng. Hết phin.

(Dừng phát)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Triềutiên: North Korea (Triều tiên).
– Khoaitây: Foreigner (Khoai Tây).
– Đùacợt: Joke (Đùa cợt).
– Tivi: Television (Ti-vi).
– Phinảnh: Cinema (Phin ảnh).
– Tướngquân: The General (Tướng Quân).
– Khuyếnkhích: Advise (Khuyến khích).
– Thậpkỷ: Decade (Thập kỷ).
– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Tựnguyện: By their own (Tự nguyện).
– Chủtrương: Undertake (Chủ trương).
– Ngoạilệ: Exceptions (Ngoại lệ).
– Triềnhình: Television (Triền hình).
– Quốcgia: National (Quốc gia).
– Phátsóng: Broadcast (Phát sóng).
– Nủibật: Popular (Nủi bật).
– Trầngian: Universe (Trần gian).
– Phoọcmát: Format (Phoọc-mát).
– Đốithoại: Conversation (Đối thoại).
– Liềnông: Man (Liền ông).
– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Quânphục: Military uniforms (Quân phục).
– Đôikhi: Sometimes (Đôi khi).
– Chủyếu: Basically (Chủ yếu).
– Tròchuyện: Talk (Trò chuyện).
– Đềtài: Theme (Đề tài).
– Tậptrung: Focus (Tập trung).
– Tándương: Praise (Tán dương).
– Đậutương: Bean (Đậu tương).
– Thầndược: Magical drug (Thần dược).
– Bộđội: Soldier (Bộ đội).
– Vuimừng: Happy (Vui mừng).
– Luônluôn: Always (Luôn luôn).
– Nắcnẻ: Chortled (Nắc nẻ).
– Khángiả: Audience (Khán giả).
– Trườngquay: Studio (Trường quay).
– Thiđua: Emulate (Thi đua).
– Bắnđòm: Shooter (Bắn đòm).
– Tĩtã: Lot of (Tĩ tã).
– Nhưnầu: How (Như nầu).
– Hysanh: Die in action (Hy sanh).
– Bùingùi: Feelingly (Bùi ngùi).
– Chânthực: Truthfully (Chân thực).
– Đồngthanh: All say (Đồng thanh).
– Chúngta: We (Chúng ta).
– Nghẹnngào: Tearful (Nghẹn ngào).
– Thànhphần: Part (Thành phần).
– Cốtlõi: Core (Cốt lõi).
– Lươngkhô: Dog food (Lương khô).
– Quốcphòng: Military (Quốc phòng).
– Chibộ: Group (Chi bộ).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Bobo: Sorghum (Bo bo).
– Đạitáo: Mass food (Đại táo).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên Đàng).
– Thứnhất: The first (Thứ nhất).
– Thểloại: Category (Thể loại).
– Thứhai: The second (Thứ hai).
– Giatộc: Clan (Gia tộc).
– Thứba: The third (Thứ ba).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Địachủ: Laird (Địa chủ).
– Ápbức: Oppression (Áp bức).
– Tànnhẫn: Ruthless (Tàn nhẫn).
– Thoátly: Escapism (Thoát ly).
– Lãnhtụ: The Leader (Lãnh Tụ).
– Cáchmạng: Revolution (Cách mạng).
– Phiênchế: Assignment (Phiên chế).
– Chủlựcquân: Main division (Chủ lực quân).
– Tiếpvậnquân: Transportation division (Tiếp vận quân).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Phụtrách: Manage (Phụ trách).
– Độngcơ: Engine (Động cơ).
– Nhiệmvụ: Tasks (Nhiệm vụ).
– Chiếndịch: Campaign (Chiến dịch).
– Trọnglượng: Weight (Trọng lượng).
– Pămpăm: Speedy (Păm păm).
– Cămthù: Hate (Căm thù).
– Mớicả: And (Mới cả).
– Phụckích: Wait to kill (Phục kích).
– Nhândân: People (Nhân dân).
– Hồnghộc: Speedy (Hồng hộc).
– Lunglinh: Sparkling (Lung linh).
– Hìnhtượng: Image (Hình tượng).
– Bénhỏ: Small (Bé nhỏ).
– Kiêncường: Strong (Kiên cường).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Lănxả: Plunge (Lăn xả).
– Lànhlặn: Intact (Lành lặn).
– Tènténten: Beng beng beng (Tèn tén ten).
– Hoànhtráng: Majestic (Hoành tráng). 1. #1 by EURO on 2010/04/14 - 12:44

  Con mệ thằng Da hu chơi bửn nuốt còm hoài.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/14 - 13:07

   Thằng 360+ Lừa nầy đúng là hàng Lừa không đỡ được

 2. #3 by Bếnđậu9999 on 2010/04/14 - 12:45

  há há… trung tướng kể chiện phin hay nhể!
  Tem phát!

 3. #5 by Bếnđậu9999 on 2010/04/14 - 12:46

  cụ thằng già hú, làm mất tem iem!

 4. #6 by Thích Đủ Thứ on 2010/04/14 - 12:52

  Há há!

  Biết ngay tên thối Tướng chán giải thích từ dính rồi mà!

 5. #8 by sss_sy_sss on 2010/04/14 - 12:54

  không khéo còm mình nó nuốt xong về báo cáo chính phủ, chết cha, yahô 36+ này của Vịt ngan, không dư gúc bà con ợ.

  dư lày thì lại phẩy khen ngợi họ Kim đã lo cho nhưn dưn Bắc trìu tin có được đậu tương mà ăn, mịa, còn lãnh đạo phải ăn thứ khhác(cái đéo gì nhở?), thế nên dân trìu tin cứ mãi khôn ra mà trung thành ví Kim.

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/14 - 13:08

   Bọn Triều duhọc ở Sô Liên mới gọi là hài tóe đái.

 6. #10 by Phucnguyen on 2010/04/14 - 12:56

  Thờithởi cuối 197x, trên triềnhình Lừa có phin “Mậtlệnh 027” của Triều nói về 1 nhóm Ông đặccông Triều thâmnhập Hàn Nguỵ uýnh tơi tả cả sưđoàn địch, kiểu Rambo của Mẽo, chưa xem phin Mẽo bâu giờ nên thấy phin Triều úynh taewondo huỳnhtráng, trẻcon sướng lắm, vưỡn còn nhớ hình các ông Triều luyện công bằng cách cho xe Vonga phi lên bụng,  còn các chiếnsĩ trước khi hysinh máu tuôn ào ạt đầy mồm vưỡn còn cố hô “TướngQuân vĩ đại” . Nhớ lại hình như cũng chỉ có mỗi phin đó là của Triều trên triềnhình Lừa.

 7. #14 by Cocacola on 2010/04/14 - 13:12

  Hồi Đại Lừa còn Thiênđàng quáđộ, ngày ăn bobo mêsay, tối vưỡn lội bộ cả cây số kiếm nhà nầu có quả tivi chạy ắc-quy để coi ké phin của đảng saymê để rùi sáng mai lại ỉa ra nguyênhạt bobo!


  Lúcđó ngoài “Hồsơ ThầnChết”, “Trên từng câysố”… anh có coi được quả phin War Action Triều, tựa gì quên mẹ.

  Nội dung vắn tắt nhưsâu: Pác bầnnông, Su bầnnông, cả nhà bị địachủ ứchiếp tệ nên bỏ theo Tướngquân, nhờ giỏi võnghệ, Tướngquân cho vầu biệtđộng vượt vĩtuyến vầu Nam đánh Mẽo Ngụy.

  Ngày xuấtkích, làm lễ tiễnđưa, hai đồngchí cùng cả tổ đồngthanh hátvang: Nhờ Tướngquân mà giađình chúng tôi mới thoát cảnh lầmthan, nguyện vầu Nam lập chiếncông, giết Mẽo Ngụy!

  Lọt phụckích, hai đồngchí bay lượn như chim, đá bọn Mẽo Ngụy trangbị tận răng ngã như chuối! Không tốnphí của nhândân một viênđạn nầu! Sâuđó Pác trúngđạn bắn lén, Pác rút tấm bảnđồ chôm được đưa Su.

  Su vượt khỏi truy đuổi trở về lại Thiên đường Tướngquân, giao bảnđồ rồi tèo luôn trên tay đồng đội. Nhạc hùngtráng bithương. KOHEU!
 8. #15 by EURO on 2010/04/14 - 13:19

  Coi vậy cũng thấy trình làm phin Tirều cũng ngon mẹ. Rô xinh tin tin không biết gì về quả diếp dại của TT, nhưng thế là cũng ngonphết chứ. Thời của Rô xinh là các phin triềnhình với Cảnh sát hình sự, với mô típ các chiến sỹ ngoanhiền miutrí dũngcảm xảthân vì nhândân quên mình phụcvụ, còn bọn tội phạm thì giantham ngungốc cực đáng tởm.

  TT coi phim bãi mấy giaiđoạn ý phẩy hông? Phin bãi em chỉ nhớ đựoc mama bồng đi coi Bông hồng vàng mấy lại Ông hoàng một đêm, giờ chả nhớ nội dung nó có gì. Nhưng hồi hổi nhớ cả xóm cứ chập tối ới nhau ra bãi coi, vui phết. Bọn trẻ thì tuyền chờ nửa phin đựoc tháokhoán mới vô, xiền mẹ đâu ra mà mua vé.

 9. #16 by EURO on 2010/04/14 - 13:21

  Cái còm nầy bốt hông đựoc thì em đi ngủ đấy nhá, mả cha thằng Dà hú nuốt còm. Bao nhiêu tâmhuyết đổ ra nó nuốt sạch nãy giờ.

 10. #18 by EURO on 2010/04/14 - 13:23

  Còm tửtế thì hông được, xìpam thì đựoc mới chó chứ. TT coi lại có thằng nầu chơi bửn không nhế. Thảo nầu cả ngày qua quán xá vắng như mảhoang, chán chả muốn bốt nữa.

 11. #19 by TTlamcam on 2010/04/14 - 15:08

  Các đồng chí xem ảnh Hàn quốc và Triều tiên về đêm, chụp từ vệ tinh nè:
  Phần đèn sáng bên dưới là Hàn quốc. Phần tối đen yên tĩnh bên trên là đất nước Triều Tiên Xã Hội Chủ Nghĩa Anh Em một số thì đi ngủ sớm, số còn lại đang xem phin hài trong rạp:

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/14 - 17:23

   Hình nầy Trung Tướng coi rùi, dưng đéo hiểu sâu đường biêngiới lại sángchưng như có thắp đèn ý nhở? Nhẽ nó đã môngmá?

 12. #21 by TTlamcam on 2010/04/14 - 15:11

  Ảnh anh sưu tầm về đề tài Triều Tiên trên mạng, không nhớ từ đâu và bao giờ.

 13. #22 by Cocacola on 2010/04/14 - 16:23

  Phần tối đen yên tĩnh bên trên là đất nước Triều Tiên Xã Hội Chủ Nghĩa Anh Em một số thì đi ngủ sớm, số còn lại đang xem phin hài trong rạp: @Lam cam


  Anh Cam nói thế là sai đường lối Tướng quân rồi đấy nhé! Anh có thấy bọn Tư bản và Hàn Ngụy giãy chết mà còn phải học và làm theo Tướng quân đấy không? Bỏn tiên truyền rầm rộ noi gương theo Đại Triều Quốc Xã ta mà rủ nhau tắt hết đèn đóm trong vòng 1h gọi là để bản vệ môi trường gì đấy!

  Các đồng chí đã thấy tầm nhìn xa của Tướng quân ta không, ở Đại Triều Quốc Xã ta, mỗi ngày đều có 24h Giờ Trái đất của bọn Tư bản cả. Bọn chúng học theo chỉ được nhõn có 1h thôi, trong khi chúng ta làm điều ấy 24h/ngày và 365 ngày mỗi năm.

  Dưới sự lãnh đạo của Tướng quân, nhân dân Đại Triều Quốc Xã ta thật kiên cường, sẵn sàng giải phóng miền Nam thân yêu, thống nhất đất nước!

  “Dù có phải đốt cháy hết cả rừng củ sâm, cũng quyết tâm giành độc lập thống nhất!”
  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/14 - 17:26

   Đừng có đùa. Kim Béo mà có nhiều súng đạn như Ba Duẩn hồi hổi, thì Nam Hàn thành cứt trâu ngay.

    

   Còn mấy quả Nuke, là của anh Tầu cho mượn dọa ma bọn Mẽo Ngụy thôi chứ có đầu buồi ý.

 14. #24 by TTlamcam on 2010/04/14 - 16:41

  @Cò Lả:
  Quân đội Nhân dân Triều Tiên:
  Trung với Đ. (Triều Tiên)
  Hiếu với Dân
  Nhiệm vụ nào cũng vượt qua
  Kẻ thù nào cũng đánh thắng
  Đây nè:
  http://clip.vn/watch/Quan-doi-Trieu-Tien,Wllz
  Bọn tư bẩn thối tha Hàn quốc theo đuôi đế quốc sài lang giãy chết đứng đầu là đế quốc Mỹ xem clip này xong thì vỡ mật mà chết tốt. (Kêu là Vỡ Chết Tốt)

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/14 - 17:27

   Mẹ Cẩm Già bốt linh như dắm ý. Chả bâugiờ coi được.

 15. #26 by Cocacola on 2010/04/14 - 17:00

  Chết thật! Vậy mà sau khi tiến hành chính sách Tiền-Lương-Giá tại Đại Triều Quốc Xã ta cuối năm ngoái, bọn tâm lý chiến Hàn Ngụy lại rêu rao là quân đội ta:


  Trung với đảng
  Húng với dân
  Giấu tiền gì cũng tìm ra
  Bán hàng gì cũng cấm tuốt!

  Cứ thế này, sau ngày ta giải phóng Xơ-un, phải cho bỏn học tập ít nhất hai mươi năm mới được!

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/14 - 17:30

    

   Nghe chiện Kim Béo làm bigiờ thì kinh, dưng các đồngchí nầu đã từng sống qua thờiđại Ba Duẩn thì thấy Béo chả là đéo (đủi xiền bấtthường, cướp trắng tàisản, chặtđầu bọn chốngđối..).

    

   Duẩn mới là bực thầy. Dưng mà vưỡn là họctrò của Mao Xếnh Xáng, Lin Xếnh Xáng.

 16. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/14 - 17:11

  Địtmẹ chibộ phò dắm chả tên nầu đểtâm quả hình minhhọa của Trung Tướng nhở?

   

  Nhìn thấy các côngdân ngoanhiền của Tướngquân ngồi hàng ghế đầu phòng chiếu không? Hàng số 0 ý?

 17. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/14 - 17:20

  Địt con mẹ thằng Yahoo Lừa thốithây nầy mần quả Capcha đầnđộn kiệtxuất mẹ.

   

  Bọn xìbam vưỡn cứ xìbam. Chữ capcha thì vửa dài vửa khó nhìn. Bốt đến chục lần vưỡn đéo bấu lỗi gì (đúng ra là bấu đúng một câu nghe như dắm “Không xửlý yêu cầu được”, đéo hiểu là do mình thaotác sai, hay do type nhầm capcha, hay do capcha quá thờihạn, hay do máy đéo chạy được..) cũng đéo thấy cồng của mình đâu cả.

   

  Rùi một lúc sau thấy chục cái cồng dàingoẵng. Địtmẹ dùng đồ của Lừa đéo phát điên mới là chiện lạ.

 18. #30 by Cocacola on 2010/04/14 - 17:47

  Chữ capcha thì vửa dài vửa khó nhìn. Bốt đến chục lần vưỡn đéo bấu lỗi gì…. @TT


  Anh mới họp Bê Xê Tê về! Nội dung cuộc họp chỉ đạo về tổng kết kế hoạch trói thuê bao trả trước, giờ triển khai trói blogger.

  YahooLừa muốn mần ăn ở đây thì phải theo đặc trưng Lừa nhé, không thì theo chân chú Gúc mà cút khỏi Thiên Đường ta. Thế nên phẩy làm sao cho bọn bloggers thuộc Cty các đồng chí bỏn còm khó khăn như táo bón kinh niên mới được! Chứ để bỏn còm với nhau dễ dàng hồn nhiên thế này có mà loạn à!

  Các đồng chí về đặt ngay CAPCHA cho anh! Bỏn than phiền thì chỉ vầu đó mà nói ngay nguyên do là ở CAPCHA, tức “Công An Phải Chặn Họng Anh” nhớ!

 19. #31 by nhất on 2010/04/14 - 17:56

  An Hoang Trung Tuong 13:08 14-04-2010

  Bọn Triều duhọc ở Sô Liên mới gọi là hài tóe đái.

  Có cái gì hài hở TT, hồi anh bọn Bắc Triều tòan con giai, to cao béo tốt đều như cá hộp. Hình như chúng đều đi lính xong rồi mới được đi Tây. Bọn ý cũng húng chó như Lừa, lúc đầu Lừa cũng hục hặc bị chúng tỉn dằn mặt cho mấy lần sợ vãi đái. Hố hố! Thời đổi chế độ bọn chúng rút về nước sạch. Không thằng nào ở lại. 

 20. #33 by EURO on 2010/04/14 - 19:36

  Trung tứong, hồi hổi mấy quả phin Triều như rau diếp TT coi phin bãi hả, hình như phin xưa quá nên Rô xinh hông biết hè.Nhưng coi cái đề mô thì cũng ngon phết đấy chứ? Còn nói về độ thúi thì cũng tươngđương thế hệ Rô coi chiền hình phin cảnh sát hình sự với những môtíp các chiến sỹ ngoanhiền thanhliêm dũngcảm miuchí quậtcừong phải quên thân đối mặt với bọn tội phạm ngungốc gianxảo bầntiện hènnhát …là cùng chứ gì?

  Phin bãi Rô xinh chỉ nhớ lờmờ đựoc mama bồng đi coi những Ông hoàng một đêm, Nhiệm vụ hoa hồng, bông hồng vàng… Giờ nội dung ra sâu thì bó tay hông nhớ nủi. Thời thởi vui phất, cả mấy xóm có 1 cái TV đen trắng chạy ắc quy, tối tới cả baonhiêu con ngừoi tập trung hóng. Phin bãi thì lâu lâu có, ai cũng háo hức như có hội. Còn bọn trẻ lớn hơn Rô xinh không có mama bồng thì tuyền đứng ngoài cổng bãi hóng chờ tháo khoán để vầu coi. Vui thật.

   

   

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:09

   Hai phin đầu coi bãi đó em. Phin thứ ba coi trong rạp.

 21. #35 by TTlamcam on 2010/04/14 - 20:51

  Mẹ Cẩm Già bốt linh như dắm ý. Chả bâugiờ coi được.@Dốt tướng

  Hắn giở hơi à? Anh thử cóp lại cái linh rồi bết vầu thanh địa chỉ của một cửa sổ FireFox mới, rùi èn tơ phát là xem ngon lành các chú bộ đội Triều Tiên uýnh võ đẹp như chưởng Kim Dung. Thế mờ hắn không xem được là sâu?
  Còn cái nầy anh thấy nó bẩu dán vầu blog, anh thử dán vầu còm xem sao:
  <object width=’480′ height=’385′><param name=’movie’ value=’http://clip.vn/w/Wllz’/><param name=’allowFullScreen’ value=’true’/><param name=’allowScriptAccess’ value=’always’/><embed type=’application/x-shockwave-flash’ allowFullScreen=’true’ allowScriptAccess=’always’ width=’480′ height=’385′ src=’http://clip.vn/w/Wllz’ ></embed></object>
  Mẹ, trình vi tính anh thế này nhẽ thiên tài mẹ!
  Hồi hổi anh cũng học cùng mấy đồng chí Triều Tiên Anh Em. Bỏn thằng nào cũng có cái hi hiệu Lãnh Tụ Vĩ Đại to đùng bằng cái đít bát đeo trước ngực. Bọn anh điếu có cái hi hiệu lãnh tụ kính yêu nầu đeo. Gato điếu chịu.

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:13

   Bỏn quên đeo hình lãnhtụ (hoặc lỡ uýnhrơi mà không biết) cóthể bị kếttội phảnquốc và đuổi học tứckhắc. Cũng cóthể lúc về Triều thì đi tù nữa.

    

   Thế nên hơi tí lại thấy bỏn vuốt tay vầu ve áo coi lãnhtụ còn không.

    

 22. #37 by Lqa on 2010/04/14 - 20:57

  ... Năm 1965, trong cuộc họp với ba lãnh đạo Liên Xô lúc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bregiơnep, Chủ tịch Xô Viết tối cao Podgonưi, Thủ tướng Koxưgin về tình hình cuộc chiến với Mỹ của Việt Nam, Podgonưi đã phản đối gay gắt việc Việt Nam tiến hành chiến tranh vũ trang để thống nhất đất nước vì “Mỹ rất mạnh, Việt Nam không thể chiến thắng Mỹ…”.

  Cha tôi kể rằng, lúc đó ông đã đập bàn: “Nhất định chúng tôi phải đánh Mỹ và thắng Mỹ. Nếu các đồng chí ủng hộ, có thể chúng tôi chỉ chết có một triệu người. Nếu các đồng chí không ủng hộ, chúng tôi có thể hi sinh đến 10 triệu người. Nhưng chúng tôi phải thực hiện được mục tiêu cuối cùng là thống nhất đất nước”.

  Quyết tâm đó của ông bắt nguồn từ sự am hiểu với tình hình thực tế của chiến trường miền Nam và việc nắm bắt ý nguyện cháy bỏng, khát khao của đồng bào miền Nam lúc đó, rằng không thể thống nhất đất nước thông qua giải pháp hòa bình bởi Mỹ và chính quyền miền Nam không hề có ý định thực hiện Hiệp định Geneve. Quyết tâm đó đã nung nấu từ khi ông chia tay con tàu chở mẹ đang mang thai tôi ra Bắc để quay trở lại chiến trường miền Nam với lời nhắn gửi: “Nói với Bác, 20 năm nữa, thống nhất đất nước, tôi mới được gặp Bác…”.
  Bạn Thành Kiên Lê nói về ông pa của bản nầy.

 23. #38 by Lqa on 2010/04/14 - 20:59

  … Năm 1965, trong cuộc họp với ba lãnh đạo Liên Xô lúc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bregiơnep, Chủ tịch Xô Viết tối cao Podgonưi, Thủ tướng Koxưgin về tình hình cuộc chiến với Mỹ của Việt Nam, Podgonưi đã phản đối gay gắt việc Việt Nam tiến hành chiến tranh vũ trang để thống nhất đất nước vì “Mỹ rất mạnh, Việt Nam không thể chiến thắng Mỹ…”.

  Cha tôi kể rằng, lúc đó ông đã đập bàn: “Nhất định chúng tôi phải đánh Mỹ và thắng Mỹ. Nếu các đồng chí ủng hộ, có thể chúng tôi chỉ chết có một triệu người. Nếu các đồng chí không ủng hộ, chúng tôi có thể hi sinh đến 10 triệu người. Nhưng chúng tôi phải thực hiện được mục tiêu cuối cùng là thống nhất đất nước”.
  Bạn Thành Kiên, nói về ông pa của bản đới! TT chửi Mỗ spam thì đừng trách nhế, hố hố!

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:15

   Địt cụ cái thằng Thành dởhơi. Thằng bố nó mà dám há mồm cãi Sô Liên thì Lừa Tộc đã sướng.

    

 24. #40 by EURO on 2010/04/14 - 21:44

  @ Cẩm già hói yêu, muốn bốt link anh vầu I.E đi, chứ fire fox bốt hông đọc đựoc link đâu. Làm Link ẩn cũng vậy.

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:16

   Cẩm Già quá chả hiểu mẹ gì đâu tha cho hắn đi em.

 25. #42 by Lang Thang on 2010/04/14 - 21:50

  Thật ra anh Kim Béo mới đúng là bạn thân Trung Tướng nhà mình, nhất là về khoản ngoại hình. Chứ anh Nê dô anh Hít le đều đéo phải

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:17

   Thằng nầu kèn dài quá 30cm and/or não nặng trên 1Kg đều bạn thân Trung Tướng.

 26. #44 by TTlamcam on 2010/04/14 - 21:55

  @ Cẩm già hói yêu, muốn bốt link anh vầu I.E đi, chứ fire fox bốt hông đọc đựoc link đâu. Làm Link ẩn cũng vậy.@Rô Xinh Yêu
  Ơ, anh vừa thử cóp lại cái địa chỉ ấy:
  http://clip.vn/watch/Quan-doi-Trieu-Tien,Wllz
  bết vầu khung địa chỉ của IE rùi èn tơ phát thì vưỡn xem được mà.
  Các chú bộ đội Triều Tiên anh dũng dùng đầu đóng đinh to như cái đũa vầu gỗ. Phê mê man luôn!

 27. #46 by TTlamcam on 2010/04/14 - 21:57

  Èn tơ xong thì chờ độ 30 giây nhá.

 28. #47 by liutiu on 2010/04/14 - 22:20

  Địtmẹ chibộ phò dắm chả tên nầu đểtâm quả hình minhhọa của Trung Tướng nhở? @TT

  Có gì lạ đâu nhở? Thời baocấp Lừa cũng vậy chứ khác điếu. Mấy tên ngồi trên chắc coi ké. Hồi bé Liutiu coi ké thường xuyên, vài lần bị đá đít + bợp tai.
  Lão chủquán kiênquyết để chibộ sinhhoạt trong xó ráchnát này rènluyện tính kiênnhẫn à?

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:19

   Quen rùi, Trung Tướng vốn tính chungthủy. Chắc chỉ khi nầu bọn nầy tạch thì mới chiển nhà.

 29. #49 by TTlamcam on 2010/04/14 - 22:55

  Hình nầy Trung Tướng coi rùi, dưng đéo hiểu sâu đường biêngiới lại sángchưng như có thắp đèn ý nhở? Nhẽ nó đã môngmá?@Dốt Tướng
  Nó là 2 hình chồng lên nhau (một cái là bản đồ khung – đường biên sáng), một cái là ảnh vệ tinh căn cứ vào tọa độ mà nó in chồng lên bản đồ.
  Trò này bọn làm dự báo khí tượng thủy văn xài thường.

 30. #50 by Hoàng Việt on 2010/04/15 - 00:10

  Kidnapped by North Korea

  đây là một cấu chuyện của 2 vợ chồng đạo diễn người Hàn quốc đã bị bắt cóc ở Hông kông về bình nhưỡng bởi tay chân Kim Jong-il từ năm 1978. muốn nâng cao chất lượng phim Bắc Hàn

   KimJong-il  -sự nghiệp như một nhà làm phim đạt đến một đỉnh cao trong thập niên 1970 và thập niên 80, khi ông thường dictated ,họn chủ đề, biên tập cũng như giám đốc. Kim  tin rằng trong những bộ phim để động viên nhân dân”, 

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/15 - 00:22

   Cô Bán Hoa mà Trung Tướng kể trên chính là một kiệttác của bạn Béo.

 31. #52 by Hoàng Việt on 2010/04/15 - 00:23

  Chính quyền Bắc Triều Tiên   đã tăng cường giám sát để ngăn chặn video Hàn Quốc xâm nhập và phổ biến tại Bắc Triều Tiên.Tất cả các phim sản xuất trong nước phản ánh đấu tranh giai cấp(?) cùng với chiến thắng quân sự nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ và Nhật Bản, và hình ảnh của sự suy đồi ở Hàn Quốc.

  Kim Jong Il -nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thik Hennessey, phim Bond(nói tới Bắc hàn có nuke ) 32. #53 by nhất on 2010/04/15 - 00:52

  Vào bênh lamcam già cái, cái link của lamcam già coi được, nhớ bốt cả dấu phẩy nuẵ . Muốn xem máy phải có java và macro media player. Anh xem được với firefox.
  Chèn link đây :
  Ân vào đây mà xem, sư bố chi bộ dốt!

  Chèn thử xem sao :