Ácmộng (#3)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vietnamese Writing Tips

Đéo bâugiờ biên thừa dù một chữ. Chữ thừa khiến ngườiđọc bựcmình bỏmẹ.

(Phần 2 xem ở đây)

***

Trung Tướng bẩu, qua đâu giờ? Sheraton nhế (*).

Trân Trân hoảng, mầy khùng. Kiếm con nhànghỉ nầu càng kín càng tốt. Mạn Gia Lâm ý. Chạy xe mầy ý.

Trung Tướng cười, bà quẫn nhở.

Trung Tướng chở Trân Trân sang Gia Lâm. Trân Trân ngồi thụp ghế sau, trán loáng bùhôi. Khổ ha? Nó đang là Chairman CEO hãng nhớn.

Trung Tướng rẽ một tiệmthuốc, mua một lọ cồn phụkhoa Betamini, một gói bông miếng Tohanini, một vỉ đạn Kentacini, một bộ thử thai Quitephini (**).

Trung Tướng chọn motel Bilabongda, khuấtnẻo dưng không quá hạcấp. Xe phi thẳng sân motel. Trung Tướng nhẩy bụp check-in. Tay búng chócchóc. Trân Trân nhẩy vụt lên room.

***

Trung Tướng bẩu, bà vầu toalét thử thai đê.

Trân Trân bẩu, chị hết kinh hơn chục năm rùi.

Trung Tướng gắt, đã bẩu Ghost-rider. Chín mươi tuổi vưỡn chửa. Bà thử mau.

Trân Trân kéo khóa quần, thở bănkhoăn.

Trung Tướng hỏi, gần nay bà ra máu không?

Trân Trân bẩu, cách hai tháng tựdưng ra chútchút.

Trung Tướng hỏi, bà khám không?

Trân Trân bẩu, có. Bẩu không sâu.

Trung Tướng hỏi, khám đâu?

Trân Trân bẩu, Việt Pháp (***).

Trung Tướng chưởi, sư bà. Khám bướm đéo ai khám Việt Pháp. Vầu đái rùi thằng nầy thử bà. Khảnăng chửa nămmươi nămmươi. Nhiễusự. Nhiễusự.

Trân Trân phânvân, mầy xem chị đã.

Trung Tướng bẩu, OK. Thằng nầy nhét đạn bà luôn. Khỏi thử. Bà thật không muốn concái nữa hử?

Trân Trân bẩu, tầm nầy concái gì mầy Trung Tướng.

Trung Tướng bẩu, OK, mồm bà nói nhế.

Trân Trân lột quần dài, dưng chỉ tuột quần lót ngang gối, bê chân chờ.

Trung Tướng cười háhá. Sư bà. Bà thấy thằng nầu khám phụkhoa để bà nguyên xìlíp thế? Vứt mau. Dang hẳn ra. Sư bà. Nhiễusự.

(Dừng phát)

(@2009)

(*) Sheraton: Một kháchsạn hạng Năm Sao tại Hà Nội.

(**) Cồn Betamini: Loại cồn phụkhoa đặchiệu rửa được virus Ếch sơnhiễm cửamình gái.

Bông Tohanini: Loại bông ytế đóng từng miếng tròn bằng trôn bát, chiên dùng tẩytrang mặt gái, hoặc lauchùi âmhộ gái.

Đạn Kentacini: Loại thuốc khángviêm hậumôn cực độc hình viênđạn súnglục, chiên dùng cho giới Gay, dưng hạ được virus Ếch sơnhiễm tửcung và âmđạo gái.

Lưuý: Các dượcphẩm dượcliệu trên Trung Tướng đã đủi tên tránh lạmdụng. Mọi cốgắng mua xài OTC bắtchước Trung Tướng đều phipháp.

(***) Việt Pháp: Một bệnhviện đakhoa hạng Năm Sao tại Hà Nội.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhànghỉ: Inn (Nhà nghỉ).
– Bùhôi: Sweat (Bù hôi).
– Tiệmthuốc: Pharmacies (Tiệm thuốc).
– Phụkhoa: Gynaecology (Phụ khoa).
– Khuấtnẻo: Closed (Khuất nẻo).
– Hạcấp: Low-level (Hạ cấp).
– Toalét: Toilet (Toa-lét).
– Bănkhoăn: Disturbed (Băn khoăn).
– Tựdưng: Suddenly (Tự dưng).
– Chútchút: A little (Chút chút).
– Khảnăng: Possible (Khả năng).
– Nămmươi: Fifty (Năm mươi).
– Nhiễusự: Making troubles (Nhiễu sự).
– Phânvân: Confused (Phân vân).
– Concái: Kids (Con cái).
– Háhá: Haha (Há há).
– Xìlíp: Panties (Xì-líp).
– Đặchiệu: Special (Đặc hiệu).
– Sơnhiễm: Primary infection (Sơ nhiễm).
– Cửamình: Vulva (Cửa mình).
– Ytế: Health-care (Y tế).
– Tẩytrang: Clean (Tẩy trang).
– Lauchùi: Wash (Lau chùi).
– Âmhộ: Vulvar (Âm hộ).
– Khángviêm: Anti-inflammatory (Kháng viêm).
– Hậumôn: Anal (Hậu môn).
– Viênđạn: Bullet (Viên đạn).
– Súnglục: Pistol (Súng lục).
– Tửcung: Uterus (Tử cung).
– Âmđạo: Vagina (Âm đạo).
– Dượcphẩm: Pharmaceuticals (Dược phẩm).
– Dượcliệu: Pharmaceuticals (Dược liệu).
– Lạmdụng: Abuse (Lạm dụng).
– Cốgắng: Trying (Cố gắng).
– Bắtchước: Mimicking (Bắt chước).
– Phipháp: Illegal (Phi pháp).
– Bệnhviện: Hospital (Bệnh viện).
– Đakhoa: Polyclinic (Đa khoa). 1. #1 by minhsoc on 2010/04/08 - 23:08

  The structure of HIV

 2. #2 by minhsoc on 2010/04/08 - 23:09

  Lịt mẹ lộn tiết, thế, uýnh bâu nhiêu mờ mất hết sạch. Lang đợi tý.

 3. #3 by Hoàng Việt on 2010/04/08 - 23:39

  Đềnghị TT có kếhoạch chuyểnnhà cho pàkon sinhhoạt , tìnhhình nà thèng yahoo vịtnem có vấnđề ! đúnglà cực dởhơi and phiềnthoái trong thờiđại tinhọc như ngàynay !

 4. #4 by EURO on 2010/04/08 - 23:47

  Ờ mà bốkhỉ thằng Dahu bữa nay nó bị càtưng sâu đó mà bên nhà em lốcphan cũng than mất còm hoài làsao nhỉ, lại còn thêm vụ bắt nhập mấy cái mã mảmẹ gì trước khi gửi còm nữa. Ai biết gì về vụ nầy không cồngphơm em nhát nhể?
  Tổsư nó cái còm týhỉn này mà gửi 3 lần rùi nó vẫn chưa cho đó.

 5. #5 by minhsoc on 2010/04/09 - 00:30

  @Lang:

  1. Đồng ý về khái niệm “window period”. Anh tự vả alo cái. Cái nầy tranh luận đã lâu nên chưa gúc kỹ.

  2. “window period” là gì:

  – Theo http://en.wikipedia.org/wiki/HIV_test  thì: The window period is the time from infection until a test can detect any change.

  Tạm dịch: Là thời gian từ khi nhiễm bịnh đến khi kiểm tra ra bịnh (chi bộ nhớ là infection chứ không phải exposure nhế)

  – Theo http://www.who.int/diagnostics_laboratory/faq/window_period/en/  thì: This is the time between original infection with HIV and the appearance of Detectable antibodies to the virus, normally a period of about 14-21 days.

  Tạm dịch: Là thời gian giữa lúc nhiễm bịnh ban đầu với lúc tìm ra virus, thường là 14 đến 21 ngày.

  Thế “window period” là một khái niệm chỉ thời gian ( tạm gọi là *)

 6. #6 by minhsoc on 2010/04/09 - 00:31

  3. “Post Exposure” là gì?

   

  – Theo http://aidsaction.org.au/content/hiv_sti_health/post_exposure_prophylaxis-pep.php  thì: PEP, or Post Exposure Prophylaxis, is a course of anti-HIV drugs that is taken shortly after possible exposure to HIV infection.

   

  Tạm dịch là: Dự phòng sau phơi nhiễm hay còn gọi là PEP là một “course” của việc tiêu diệt virus HIV ngay sau khi có thể bị nhiễm HIV. ( từ “course” trong này khó dịch thoát nghĩa quá nên cứ để nguyên).

   

  Thế “Post Exposure” là một khái niệm chỉ hành động (tạm gọi là **)

   

  4. Thế chi bộ thúi uýnh giá xem cái (*) tức là cái khái niệm thời gian đấy có nằm trong cái khái niệm hành động (**) không hả. Thế bẩu “Post Exposure” với “window period” như nhau thì sai à ( nếu nói về định nghĩa khái niệm thì đúng là sai nhế, nhẽ ở đây chỉ chẻ chữ thế. Mịa mà mình đang phải chẻ chữ cho Lang với Cẩm đây còn gì, há há).

 7. #7 by minhsoc on 2010/04/09 - 00:32

  5. Thế anh bẩu “window period” đếu bâu giờ là nhiễm HIV 100% sai ở chỗ nào. Mệ Lang băm với Cẩm thối chỉ chực dìm hàng. Phản bác đê.

   

  6. Còn về mấy cái thuật ngữ về RNA với p24 thì có đếu gì mờ Lang phẩy hỏi, chi bộ đọc ở đây nhế: http://www.avert.org/hiv-virus.htm

   

  a./ What is RNA?

   

  HIV belongs to a special class of viruses called retroviruses. Within this class, HIV is placed in the subgroup of lentiviruses. Other lentiviruses include SIV, FIV, Visna and CAEV, which cause diseases in monkeys, cats, sheep and goats. Almost all organisms, including most viruses, store their genetic material on long strands of DNA. Retroviruses are the exception because their genes are composed of RNA (Ribonucleic Acid).

   

  RNA has a very similar structure to DNA. However, small differences between the two molecules mean that HIV’s replication process is a bit more complicated than that of most other viruses.

   

  b./ p24?

   

  HIV particles surround themselves with a coat of fatty material known as the viral envelope (or membrane). Projecting from this are around 72 little spikes, which are formed from the proteins gp120 and gp41. Just below the viral envelope is a layer called the matrix, which is made from the protein p17.

   

  The viral core (or capsid) is usually bullet-shaped and is made from the protein p24. Inside the core are three enzymes required for HIV replication called reverse transcriptase, integrase and protease. Also held within the core is HIV’s genetic material, which consists of two identical strands of RNA.

 8. #8 by minhsoc on 2010/04/09 - 00:33

  7. Về nguyên tắc là cứ có trong máu là phải tìm ra, có điều phải máy xịn, cả thế giới có vài cái thôi hử Lang. Về nguyên tắc là như thế, nhưng phổ cập để test đại chúng và chữa bệnh cơ mà. Mang mấy cái thí nghiệm hàn lâm mà nhõn mấy thằng tư bản mới làm được, mà chỉ làm được trong phòng thí nghiệm nhớn thì nói làm đếu. Chứ về nguyên tắc thì có mồm là được nói, ối chỗ có được nói đéo đâu, hay chỉ được nói cái người ta thích. Hự hự, chẳng phẩy thế hay sâu.

   

  8. Lịt mệ bỏ hơn tiếng ra viết lách mà mất, lại phải viết lại lộn hết cả ruột. Pót lên pót xuống cả chục lần vẫn không xong, Tướng chuyển nhà đi, thằng yahoo vn này chó quá.

   

  Lịt mệ Lang phát theo thông lệ.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/09 - 01:01

  Đây là Ông Ngừu (conlai của Ông Người Đực và Ông Cừu Cái):

   

  http://vietnamnet.vn/khoahoc/201001/Chuyen-ky-di-cuu-mat-nguoi-890743/

   

   

 10. #10 by minhsoc on 2010/04/09 - 01:15

  Nầy thì truy tìm ( truy tầm ) Protein p24:

   

  The p24 antigen test detects actual

  HIV viral protein in blood. The test is generally positive from about one week to 3-4 weeks after infection with HIV. The p24 protein cannot be detected until about a week after infection with HIV because it generally takes that long for the virus to become established and multiply to sufficient numbers that they can be detected. About 2-8 weeks after initial exposure, antibodies are produced in response to HIV infection. Once antibodies are produced, the results of the p24 test will usually be negative although the person may be infected with HIV. The antibodies bind to the p24 protein, causing the p24 antigen to no longer be detected in the blood. At that point, however, the HIV antibody test that is most often used for routine screening will be positive. Later in the course of HIV, p24 protein levels again become detectable if the disease is untreated.

 11. #11 by minhsoc on 2010/04/09 - 01:16

  Đại khái dịch là: Có thể tìm thấy kháng nguyên protein p24 của virus HIV trong máu từ 3 đến 4 tuần sau khi nhiễm HIV. Cái p24 nầy không thể phát hiện trước 1 tuần tính từ ngày nhiễm, vì phẩy có thời gian cho nó nhân rộng lên, khi ấy mới phát hiện được. Trong 2 đến 8 tuần sau khi nhiễm HIV các kháng thể được tạo ra để phản ứng lại bị nhiễm con HIV ấy. Sau khi kháng thể được tạo ra thì kiểm tra đếch phát hiện được cho dù anh ấy đã bị nhiễm HIV. Các kháng thể được tạo ra ấy bám vào con protein p24 gây ra kháng nguyên p24 để đếch phát hiện ra được ở trong máu. Tại thời điểm đó, kiểm tra thường xuyên sẽ có thể phát hiện được. Sau đó trong quá trình virus HIV phát triển, vì protein p24 phát triển rộng lên, sẽ phát hiện tốt hơn.

   

  Kháng thể

  là các phân tử (có bản chất glycoprotein), do các tế bào lympho B cũng như các tương bào (biệt hóa từ lympho B) tiết ra để hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ, chẳng hạn các vi khuẩn hoặc virus. Mỗi kháng thể chỉ có thể nhận diện một kháng nguyên duy nhất.

   

  Kháng nguyên

  là phân tử kích thích đáp ứng miễn dịch của cơ thể

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/09 - 01:18

  Câuchiện nầy nếu đéo phải Lá Cải theo thônglệ Thằng Phò VNN, thì nó chứngtỏ Ông Tinh Trùng chính là Ông Người Con chưa hoànchỉnh, chứ không phải chỉ là một tếbào đơnbội như bọn Già Hói phátbẩu nhăngnhít:

   

  http://vietnamnet.vn/khoahoc/201003/Be-gai-15-tuoi-thu-thai-qua-duong-mieng-896578/

 13. #13 by minhsoc on 2010/04/09 - 01:33

 14. #14 by minhsoc on 2010/04/09 - 01:40

  Mẹ chi tiết 278 ngày là bố láo rồi, VNN phò phạch. Chiện quan hệ với bạn trai mới, bị bạn trai cũ đâm cũng đếch thấy đâu. Bài cừu không thấy thêm bớt gì.

 15. #15 by on 2010/04/09 - 08:16

  Hế lô, bình thân các hạ. Xa cách lâu ngày mọi người thương nhớ bé hôn? Bé nay ngày quên ngủ đêm quên ăn, chỉ chực ngóng về sự nghiệp giải phóng Lừa của TT và chi bộ. Dưng cấm đòi quà nhá. Cứ vắng bé chút lại tranh thủ nói xấu Đảng Nhà nước là seo, là seo? Hư nhắm cơ. Hư điếu có quà nhá.

  Xê ra để bé ghé vai gánh vác chút cách mạng tinh trùng của TT.

 16. #16 by on 2010/04/09 - 08:20

  Bỏ qua sự xúc phạm phụ nữ ghê gứm thì thuyết Ông Tinh Trùng  của TT thực khó nuốt. Nếu tinh trùng được xem  gần như là một con người hoàn chỉnh, chỉ cần chất dinh dưỡng từ trứng để thành Ông Người thì  giải thích như thế nào về một số bệnh chỉ có mẹ truyền cho con trai qua nhiễm sắc thể X. Ví dụ :

           Hemophilia A : gen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể X

           DS : hội chứng Down do rối loại phân chia nhiễm sắc thể 21 của mẹ.

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/09 - 09:31

   Cô Bé một lần nữa lại lậpluận trên dững tiênđề sai (hoặc trên dững địnhđề chưa được chứngminh). Ngay từ đầu Trung Tướng đã nhổ toẹt vầu Lýthuyết về các Nhiễmsắcthể rùi mà cô lại dẫn ra là sâu?

    

   Con NST 21 ý nó liênquan gì tới bịnh Đao cũng chỉ là giảthiết của bọn Pro-NST. Chânlý chó đâu?

    

   Cơsở để Trung Tướng nhổ vầu các NST là chiện laigiống giữa Người và Khỉ, đã được xácthực cả ngàn năm rùi.

    

   Banđầu bọn Pro-NST bỏn nói hai sinhvật khác số NST thì khôngthể lai nhau được. Sau lại đínhchính, rầng nếu số NST “khác nhau một tí” thì vưỡn lai được (46 vs 48 hehe). Háhá khoahọc chó gì cô ơi.

 17. #18 by on 2010/04/09 - 08:29

  Nếu không cộng tác nhiễm sắc thể của mẹ thì điếu có phôi thai để thành người mà chỉ có nhau thai phát triển hỗn loạn. Đótrường hợp Complete Mole  (chửa trứng hoàn toàn).

  Dưng bé thực tâm chúc thuyết Tinh Trùng Hoàn Chỉnh của TT thành công tốt đẹp để thế giới hạnh phúc vì kg còn bệnh Down. Hớ hớ.

  Trình gúc của bé giờ đạt chân lý mịa. Cãi nữa bé bóp cổ lòi mắt nha.

   

  Thôi bay tiếp, không hẹn ngày tái ngộ. Dạo này tình hình Cuba căng thẳng quá

 18. #19 by Donkey Monkey on 2010/04/09 - 08:52

  Hố hố, chầu Bé yêu, bé mừ hỏi mấy câu đó thì thằng Hoang Tưởng nó sẽ trả lời rằng là do các elements “nầu đó” của mẹ. Nếu hỏi tiếp vậy các elements đó là cái điếu? nó sẽ bẩu rằng điếu biết, only God knows. Nếu hỏi tiếp God knows cái điếu nó sẽ chửi thẳng vầu mẹt Bé và bẩu rằng sự tồn tại của Bé chứng tỏ sự toàn năng của Chúa. Hết chiện.

  Túm lại là cái thiết ông Tinh nầy dư củ khặc, điếu có tý bằng chứng khoa học nầu ngoại trừ một vài hiện tượng dư chi bộ thấy thằng Bựa dẫn ra. Dưng dù sâu nó cũng chỉ là cái thiết do thằng Bựa đề xuất, điếu nhứt thiết khác sự thật, mừ cũng điếu nhứt thiết phẩy giống sự thật, hố hố.

  Đọc còm thằng Sóc anh thấy yêu đời hẳn, từ rầy chơi Phò anh điếu cần đeo bâu, cho Phò blowjob vô tư. Phò tự biết giữ mình thì mình cần điếu phải giữ mình nhẩy, hố hố.

 19. #21 by minhsoc on 2010/04/09 - 09:03

  @KhỉLừa: Mầy đúng xấu như khỉ, ngu như lừa. Tâu kể chiện phò nó tự biết giữ mình, mà mầy nhăm nhe thả của mầy ra cho chó gặm à, đúng là ngu như Lừa. Đọc 1 phẩy biết nghĩ tiếp chứ, tau khuyến khích mầy thế hử, mà mầy làm đếu gì có gì mà đeo bao nhở. Ờ nhở, há há.

 20. #22 by Donkey Monkey on 2010/04/09 - 09:07

  Theo anh thì lý thiết về nhiễm sắc thể là đúng, có điều cần phẩy xem xét lại việc cho rằng hai bộ NST đơn bội khác nhau về số NST không thể kết hợp được với nhau. Tỷ như NST của ông người với ông cừu chẳng hạn.

  Ghi chú: Cái nầy anh cut wind chứ biết cái điếu. Đứa nầu phản biện anh sẽ cho rằng đó là sự toàn năng của Chúa, xong rồi hết chiện. Hé hé.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/09 - 09:32

   Thế thì Khỉ nhổ mẹ vầu lýthuyết NST rùi còn đéo gì nữa?

    

 21. #24 by TTlamcam on 2010/04/09 - 09:10

  @Rô Xinh Yêu:
  Mầy thử đi hỏi bọn bác sĩ đang hành nghề ở Lừa xem có thằng nầu điếu biết danh Thầy-Trung-Tướng-Lẩm-Cẩm? @Anh Cẩm chính thức chém gió

  Háhá Cẩm yêu của em bữa nay nói chiện diên thế cơ chứ ạ, yêu qúa đi thôi . @Rô Xinh Yêu bẩu
  Ha ha ha ha, hố hố hố hố!
  Anh vầu đây chém gió cho vui mờ em yêu.
  Mẹ, bụng anh chất đầy tới 5 ngoại ngữ, thấy cái thằng bần nông phọt phẹt dẫn tiếng Tây rồi dịch tiếng Tây một câu không xong, ngứa mắt quá, bụng cứ óc a óc ách.
  Dưng anh đã tự nhủ: thôi, điếu thèm tào lao với nó mần gì nữa, mất thì giờ.
  Có điều, không chém gió nữa thì quả thực ngứa ngáy, bức bối quá em Rô Xinh Yêu ợ.

 22. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/09 - 09:24

  Có cô Bé mới cô Khỉ vầu phát quán dôm hẳn. Thôi Trung Tướng đi thểthao đây. Chúc chibộ vuivẻ. Hẹn tối giảnhời các đồngchí.

 23. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/09 - 18:06

  Đây là Ông Trười hay Ông Ngâu nhở?