Ácmộng (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vietnamese Writing Tips

Chữ “Ácmộng” có hai cách biên: “Ácmộng” (“Nightmare”), và “Ác Mộng” (“Scary Dream”).

(Phần 1 xem ở đây)

Trung Tướng bẩu, mơ chó hiếp? Bà yêu thằng nầu tuổi Tuất hở?

Trân Trân bẩu, khồng, mầy lạ gì, chị mười mấy năm nay yêuchác gì.

Trung Tướng bẩu, hay bà Nghẹn Cổ tẩuhỏanhậpma mẹ (*).

Trân Trân bẩu, Cổ chị ănthua gì (**).

Trung Tướng bẩu, chịu, bà bệnh mẹ. Mấy ông chó?

Trân Trân bẩu, một. Bẩy đêm. Đúng một con đó.

Trung Tướng bẩu, to không?

Trân Trân bẩu, to gộc, bằng cái tủ. Lần nó đè sấp chị. Lần nó vật ngửa. Lần nó vửa hiếp vửa nhai mũi chị. Lần nó hiếp chị lộn tầng hai xuống.

Trung Tướng bẩu, dính chặt như chó lẹo thật á?

Trân Trân bẩu ừa. Dính không dứt nủi. Chị đạp nó, không dứt nủi.

Trân Trân kể bìnhthản chânthành, coi Trung Tướng như ruộtrà. Nhẽ nó chả ngượng đéo.

Trung Tướng bẩu, xưa Tào Tháo mơ chó đớp cẳng, dậy thắng trận Xích Bích.

Trân Trân bẩu, thật?

Trung Tướng bẩu, thật.

Trung Tướng nhớ đếch Xích Bích. Phịa đấy.

Trung Tướng bẩu, hay bà bỏ dăm trăm ngàn chơi Forex phát?

Trân Trân bẩu, chó đớp khác chó hiếp khác chứ.

Trung Tướng im im.

Trân Trân bẩu, dưng nầy Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì?

Trân Trân bẩu, qua nay chị ngứa kinhkhủng.

Trung Tướng bẩu, bà làm tình gần nhất hôm nầu?

Trân Trân bẩu, mầy lạ gì, chị mười mấy năm nay làm tình gì.

Trung Tướng bẩu, ngứa như nầu?

Trân Trân bẩu, ngứa như viêm nặng ý.

Trung Tướng bẩu, có khíhư?

Trân Trân bẩu có.

Trung Tướng bẩu, vàng hay trắng?

Trân Trân bẩu, trắng xanh. Đặc. Hôi.

Trung Tướng bẩu, bà thề đi.

Trân Trân bẩu, thề gì?

Trung Tướng bẩu, thề mười mấy năm không giaigái.

Trân Trân bẩu, chị thề.

Trung Tướng bẩu, cẩnthận bà cóchửa nữa.

Trân Trân hoảng, là sâu?

Trung Tướng phán, bà bị Ghost-rider.

Trân Trân bẩu, là sâu?

Trung Tướng bẩu, là bà quanhệ người khônggian khác.

Trân Trân hoảng, là sâu?

Trung Tướng hỏi, cha Hãn Hãn tuổi Tuất?

Trân Trân bẩu, tuổi Thìn. Thì sâu?

Trung Tướng bẩu, chả sâu. Bà thử thai đi.

Trân Trân nghĩ nghĩ. Im.

Trung Tướng bẩu, hay thằng nầy dẫn bà chỗ Lâm Sản?

Trân Trân bẩu, Lâm Sản nầu?

Trung Tướng bẩu, Lâm bạn thằng nầy. Sản nhất Hà Nội (***).

Trân Trân hoảng, khồng. Chị không đi đâu.

Trung Tướng quát, bà hãm. Sâu giờ?

Trân Trân im.

Trung Tướng hỏi, nhà bà nuôi chó không nhở?

Trân Trân bẩu, có. Con Mimi Chihuahua bằng lon bia.

Trung Tướng hỏi, đêm nó ngủ bà?

Trân Trân bẩu ừa, ngủ chị.

Trung Tướng hỏi, mấy tuổi?

Trân Trân bẩu, hai.

Trung Tướng hỏi, cái đực?

Trân Trân bẩu, cái. Là sâu?

Trung Tướng bẩu, chả sâu. Giờ bà thử thai. Rùi qua Lâm Sản.

Trân Trân hoảng, khồng. Chị không đi đâu.

Trung Tướng quát, bà hãm.

Trân Trân bẩu, hay Trung Tướng mầy xem chị nhế?

Trung Tướng quát, bà hãm. Thằng nầy bácsĩ bà à?

Trân Trân bầnthần, chị biết nhờ ai mầy Trung Tướng?

(Dừng phát)

(@2009)

(*) Nghẹn Cổ: Lãi từ cổphiếu quá nhiều gây thầnquynh nặng.

(**) Cổ: Cổphiếu đầutư.

(***) Sản: Sảnphụkhoa.

Phụlục:

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Yêuchác: Love (Yêu chác).
– Tẩuhỏanhậpma: Foolish (Tẩu hỏa nhập ma).
– Ănthua: Worth (Ăn thua).
– Bìnhthản: Calm (Bình thản).
– Chânthành: Sincerely (Chân thành).
– Ruộtrà: Sibling (Ruột rà).
– Kinhkhủng: Horribly (Kinh khủng).
– Khíhư: Leucorrhoea (Khí hư).
– Giaigái: Fucking (Giai gái).
– Cẩnthận: Be careful (Cẩn thận).
– Cóchửa: Pregnant (Có chửa).
– Quanhệ: Relate (Quan hệ).
– Khônggian: Space (Không gian).
– Bácsĩ: Doctor (Bác sĩ).
– Bầnthần: Stunned (Bần thần).
– Cổphiếu: Stock (Cổ phiếu).
– Thầnquynh: Neurological disease (Thần quynh, Thần kinh).
– Đầutư: Investment (Đầu tư).
– Sảnphụkhoa: Gynaecology (Sản phụ khoa).

Lưuý: Phần Tiếng Mẽo chỉ để chém gió và không nhấtthiết khác tựđiển.

Note: The English phrases are just for fun and not certainly wrong hehe.

(Phần 3 xem ở đây) 1. #1 by Ma Bư on 2010/04/07 - 16:30

  Đèo mẹ, tên bựa diễn dải rất lô dích nghe rất lọt lỗ tai dưng căn bản là hắn sai từ gốc rồi nên mọi kết luận cũng sai mẹ.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:41

   Nói mà không có bằngchứng thì tự uýnhdắm mà hưởi đi.

    

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:40

  Háhá cứ đem lýthuyết NST ra mà giảithích sự sinhsản, thì hẳn là các sinhhọcsĩ sẽ vãiđái khi biết Ông Người cóthể thụtinh cùng Ông Gỗ Lim.

   

  Nghĩa là cứ chọc quả gậy Lim vầu Thớt, thì sẽ đẻ được Ông Lười (con lai Lim-Người) háháhá.

 3. #4 by hùng hục on 2010/04/07 - 16:40

  địt mẹ thằng trung tướng muốn khai sáng mà chọn cái ví dụ tối mù thế hả??? địt mẹ còn lý luận vớ vẩn như đầu buồi!
  Ngu là kết luận cuối cùng!
  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:43

   Ơ địtmẹ học cái thói xìbam ở đâu thế? Quán Bựa đéo bâugiờ chấpnhận xìbam rõ chưa. Địtmẹ đúng là tên bầnnông vớvỉn. Đéo biết gì thì cóthể im. Nếu không muốn im thì phải sủa ra cho thành bài.

    

 4. #6 by minhhuong on 2010/04/07 - 16:44

  TT giải thích ra sao về các loại bệnh di truyền? Nó chắc chắn là “GIEN”, mà truyền sang tới con tức là do “TRUYỀN GIEN”.

  Ai cũng biết bệnh di truyền có thể từ bố hoặc từ mẹ, tỉ lệ bệnh di truyền từ mẹ hay từ bố là ngang nhau, không thấy liệt kê từ bố là đa số, vậy quá trình hình thành con phải có sự kết hợp gien bố và gien mẹ chứ??

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:51

   Trung Tướng đồ rầng các Nhiễmsắcthể đóng một vaitrò nhấtđịnh trong vụ nầy (căncứ vầu số NST tên Lả khoe đã đếm chínhxác). Còn Gen là sự giảđịnh thôi.

    

   Cũng là lýthuyết cả. Dưng dững giảthiết về Gen nghe hãm bỏmẹ em ạ.

 5. #8 by minhhuong on 2010/04/07 - 16:53

  địt mẹ còn lý luận vớ vẩn như đầu buồi! @ hùng hục

  ——–

  Mẹ, bạn này đừng nên nhìn phong cách viết của TT mà cho rằng ngu với lại đầu buồi gì.

  Khoa học nó phát triển được là nhờ những người soi ở 1 lăng kính mới, lật câu hỏi sang 1 hướng hoàn toàn bất ngờ. Nhờ thế mà có tranh luận, có nghiên cứu mới v..v

  Sự việc người thường sẽ nhìn ra là vô cùng tinh xảo, qua phong cách viết và đặt vấn đề của TT thì sự việc biến thành 1 cục cứt thô chưa đẽo gọt. Đó là phong cách viết mà thôi. Cần phải nắm ý chính trong cách đặt vấn đề của TT, không nên bị chết ở chữ nghĩa câu từ.

  Mẹ, cách đặt vấn đề của TT lý thú bỏ mẹ, khi nào TT về hưu, hố hố, thời gian thoải mái thì quán đảm bảo vui nữa quái nữa, há há

 6. #10 by hùng hục on 2010/04/07 - 16:53

  địt mẹ ý thằng bựa có phải muốn khai sáng chi bộ bằng cái ví dụ đầu buồi này không? chứ thực chất hục chắc thằng bựa phải hiểu sơ đẳng cái đéo gì hoạt động làm ra con khi tinh cắm vào trứng chứ! muốn khai sáng cách suy nghĩ mới mẻ cho chi bộ thì phải tìm cái gì còn cần phải đặt câu hỏi, chứ địt mẹ lôi ra nào là “lý thuyết nhiễm sắc thể” rồi cái đầu buồi gì lòng đỏ lòng trắng trứng tinh nở thành con nghe như cục cặc! bao nhiêu năm tinh hoa thế gian lọ mọ làm việc để chúng nhân hiểu (ít nhất về địt-đẻ) mà thằng bựa vứt hết vào sọt rác hết hay sao?

 7. #12 by Ma Bư on 2010/04/07 - 16:57

  Nói mà không có bằngchứng thì tự uýnhdắm mà hưởi đi.
  Tiềnđề của hắn là: khoahọc đéo là chânlý thì bây giờ lôi khoahọc ra làm bằngchứng để cãi với hắn coi như vô ích.
  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:03

   Đéo phải. Hắn bẩu Trung Tướng sai từ đầu thì hãy trưng ra bằngchứng. Đừng có lấy mấy cái giảthuyết còn chưa rõràng ra kểlể lungtung, mà Trung Tướng ỉa thốirinh Quán lên đấy.

 8. #14 by hùng hục on 2010/04/07 - 16:58

  @hương điêu

  mới cái cục cứt, những cái thằng bựa nêu từ thế kỷ lâu lâu  người ta đã đưa ra giả thuyết rồi, nào là tinh tạo con, trong tinh đã có sẵn yếu tố tạo con phần nào sẽ là đầu phần nào sẽ là chân … lại chịu khó hỏi thằng gúc đi! gì chứ thằng bựa bảo giả thiết gen nghe hãm bỏ mẹ là biết thằng bựa muốn trêu chi bộ rồi!
  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:01

   Trêu cái đầubuồi ý. Thằng Gúc có biết cái dắm ý mà hỏi hỏi cái đầubuồi.

    

 9. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:59

  Trung Tướng không tin vầu các bịnh ditruyền (như bọn họcgiả nói), mà chỉ tin các bịnh truyềnnhiễm.

   

  Đéo gì một đoạn Gen xoắnxuýt bétí mà mang được cả cấutrúc bịnhtật từ Cha sang Con nhưthể mạng Wireless hoặc Bluetooth thì vôlý bỏmẹ.

   

  Trung Tướng nghĩ cóthể các con Virus bétẹo nó bám vầu các NST (của Mẹ) hoặc nó trúngụ ngay trong thân Tinh Trùng (của Bố) rùi truyền tới Con thôi.

   

  Dưng mà cũng đéo chắc lắm.

   

 10. #17 by minhhuong on 2010/04/07 - 17:05

  @ Hùng hục: Hục hấp nhìn Hương Điêu tẩn TT đây, cứ phải tẩn kiểu xoay tứ phương, cho tới lúc phát hiện ra sơ hở của TT, chứ nói kiểu Hục có mà bị TT ném cứt thẳng mặt, hé hé, làm kiểu này này:

  Và TT tiếp tục giải thích sao về vụ hiện này người ta nghiên cứu thành công gien trị liệu đem vào áp dụng để chữa 1 số bệnh tật như bệnh nhiễm trùng (Lao..), thậm trí bệnh di truyền?

  (Gen trị liệu là phương pháp điều trị bằng gen, đưa một gen bình thường, gen lành vào hệ gen của tế bào để thay thế hoặc sửa chữa gen bệnh (gen dị thường). Để làm được điều đó, cần có một vật hoặc một phương tiện vận chuyển gen bình thường đó vào tế bào, phương tiện đó thường là các virus đã được biến đổi gen để không còn độc tính, trở thành các “ôtô tải” vận chuyển gen. )

  Hục hấp phải hiểu là đối phó với TT, phải xoay, xoay, xoay!

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:10

   Xoay nhiều quá là Trung Tướng phắn bốt bài mới chiển đềtài háháhá.

 11. #19 by hùng hục on 2010/04/07 - 17:07

  Đấy cứ thế này thì có mà khai sáng cái cục cặc! Nói ra một mớ giả thiết buồi lộn, đéo biết kiểm chứng ra sao, còn khoa học thì ngồi vào và ỉa lên, thế gọi là đéo gì?

  @An Hoang Trung Tuong

  Trêu cái đầubuồi ý. Thằng Gúc có biết cái dắm ý mà hỏi hỏi cái đầubuồi.


  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:14

   Chả hiểu mẹ. Cô thầnquynh à? Bầnnông thầnquynh thì nangiải bỏmẹ.

    

   Địtmẹ nóinăng kiểu đéogì mà y như Năm Lét, đéo có nủi một dòng dẫnchứng, thậmchí đéo có lấy một đường Linh.

    

   Thôi đây là lần cuốicùng Trung Tướng giảnhời cô.

    

   Trung Tướng đéo có thờigian dành cho bọn xìbam. Mời cô sang mẹ TTVNOL mà phán.

 12. #21 by Cocacola on 2010/04/07 - 17:13

  Trung Tướng nghĩ cóthể các con Virus bétẹo nó bám vầu các NST …@TT


  Thì chính đấy là cơ chế hoạt động của bọn virus chứ còn đéo. Virus nó chẳng phải tế bào riêng, nó chỉ là đoạn mã bố láo. Nó xâm nhập vầu cơ thể là chui ngay vầu nhân, hòa cái chuỗi di truyền của nó vào chuỗi di truyền vật chủ và điều khiển luôn.

  Tỉ như muốn chửi TT, thường phải viết hẳn một bài dìm hàng bài hắn Tướng xuống, đằng này bọn virus chỉ thay đổi vài chữ trong bài hắn Tướng là thành ra phá hoại được rồi.

  Tỉ như hắn Tướng bẩu  : Anh yêu các Vàng Son!

  Cò Lả muốn dìm hàng hắn có thể dùng nhiều cách để chứng minh hắn thô lỗ v.v.. hoặc chỉ đơn giản là lập lại lời hắn, chèn thêm 1 chữ nữa vầu như : Thằng Tướng bẩu: Anh đéo yêu các Vàng Son! Thế thành ra nghĩa khác ngay!
  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:17

   Nầy Lả ơi kể coi có bâunhiêu bịnh Ditriền đã được kiểmchứng nhể? Cho phát linh coi?

 13. #23 by pe^te^211 on 2010/04/07 - 17:16

  Ơ thế ácmộng nầy có cáiđéogì nhở?

  ngứa như viêm nặng ý.
  có khíhư
  trắng xanh. Đặc. Hôi.

  Vậy anh đoánmò là trùngroi âmhộ. Tên Tơ với tên Lả cồngfơm đi.

  Bệnh nầy do “trichomonas parasites” (có sống kýsinh trên chó), gây ngứa liêntục, tácđộng đến thầnquynh tươngđối nhiều.

  Mêngủ chỉ là một hệquả chứ đéo.

  Chiện túm dưvậy thì chánchết. Phỏng ạ?

 14. #25 by hùng hục on 2010/04/07 - 17:16

  @An Hoang Trung Tuongmột dòng dẫnchứng, thậmchí đéo có lấy một đường Linh
  Sao bẩu đéo tin thằng gúc?

 15. #26 by minhhuong on 2010/04/07 - 17:17

  Thì chính đấy là cơ chế hoạt động của bọn virus chứ còn đéo. Virus nó chẳng phải tế bào riêng, nó chỉ là đoạn mã bố láo @ anh Cò Lả

  —————

  Ờ, vụ giải thích virút là bọn mang gien bố láo rứt chi là thuyết phục, nó giải thích luôn cho vụ “gien trị liệu” em mới hỏi. ke ke ke

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:22

   Trung Tướng chả thấy thuyếtphục gì lắm. Đềnghị em gúc cho cái trang nầu liệtkê tấtcả các bịnh Ditruyền hiện biết nhế.

 16. #28 by EURO on 2010/04/07 - 17:21

  Xoay nhiều quá là Trung Tướng phắn bốt bài mới chiển đềtài háháhá. @ TT
  TT noi ham bo ba, chien de tai dung luc gay can the nay thi the tren ma ong cu TT se mat 1 VAng Son lap tuc ha  ha.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:49

   Bí quá không chuồn thì biết làm gì em? Háhá dưng thựcsự dườngnhư Trung Tướng chưa bâugiờ Lí Bí.

 17. #30 by pe^te^211 on 2010/04/07 - 17:23

  Virus nó chẳng phải tế bào riêng, nó chỉ là đoạn mã bố láo. Nó xâm nhập vầu cơ thể là chui ngay vầu nhân, hòa cái chuỗi di truyền của nó vào chuỗi di truyền vật chủ và điều khiển luôn. @Lả

  Đoạn nầy anh đéo đồngý.

  Bấtcứ sinhlinh nầu trên đờinầy đều là một bộmáy tinhvi hoànhảo. Đéo có ngoạilệ.

  Chỉ có Lừa tiệmcận ngoạilệ. Hồhồhồ.

 18. #32 by hùng hục on 2010/04/07 - 17:24

  đéo đưa dẫn chứng đưa link là vì hục tin là thằng bựa đang câu vìu trêu bà con bằng cái trò tinh trứng phò phạch này bằng cách đưa ra dững thứ rất buồi, rất ngứa tai (điển hình là hục cồng mất mẹ mấy cồng!).

  hiểu chưa!
 19. #33 by hùng hục on 2010/04/07 - 17:31

  Virus nó chẳng phải tế bào riêng, nó chỉ là đoạn mã bố láo. Nó xâm nhập vầu cơ thể là chui ngay vầu nhân, hòa cái chuỗi di truyền của nó vào chuỗi di truyền vật chủ và điều khiển luôn. @Lả

  Đoạn nầy anh đéo đồngý.

  Bấtcứ sinhlinh nầu trên đờinầy đều là một bộmáy tinhvi hoànhảo. Đéo có ngoạilệ.

  Chỉ có Lừa tiệmcận ngoạilệ. Hồhồhồ.


  hai cái nầy đéo mâu thuẫn tế à, nên đéo có gì mà tê phải đéo đồng ý

 20. #34 by EURO on 2010/04/07 - 17:33

  (điển hình là hục cồng mất mẹ mấy cồng!). @  Huc
  O bokhi  quatang TT con giotro choi bun the ha,. Anh Huc com lai may com do va mom chetcha ten gium em di, chui ma cha thang nau choi bun xoa com bitmieng nguoi phanbien nhe, laulau vo duoc ngay quan dongvui the nay hayqua hayqua. Xinloi Ro dang o tiem net o type duoc TIeng Viet


  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:52

   Rô Xinh ở Quán Bựa mãi mà chửa biết tính Trung Tướng à? Đến bài của Lãng Sứt, Bác Dắm.. mà Trung Tướng còn giữ nguyên nữa là.

    

   Chỉ quảngcáo xìbam mới cả trùnglặp thì Trung Tướng mới xóa thôi.

 21. #36 by hùng hục on 2010/04/07 - 17:34

  đâu đâu em rô nhầm rồi thằng bựa nó kô xóa cồng của anh!

 22. #37 by lanovia on 2010/04/07 - 17:35

  Trên wiki có cái đéo gì đây này. Chả kịp dịch. Việt Khắm hay tên nầu có ở trển thì biên dùm nha.

  List of genetic disorders

  Bốt luôn vầu vì để tiệnthể thì chưởi cô Hục Hục phát. Bầnnông hãmlìn. Địtcụ cô.

 23. #39 by hùng hục on 2010/04/07 - 17:36

  ý anh là nó đưa ný nuận buồi dái ra câu vìu thôi!

 24. #40 by Cocacola on 2010/04/07 - 17:38

  Vậy anh đoánmò là trùngroi âmhộ@ Tê


  Thì chính là rứa chứ còn đéo: Anh đã bẩu lúc hết phần 2 là Trân Trân thử cho con Chihuhua bằng lon bia liếm đỡ vả. Liếm mãi nó xây xát, nhiễm trùng chứ còn đéo. Gái mà nhiễm loại này cứ nhảy lên suốt ngày vì ngứa, cứ thủ dâm thường xuyên thành ám ảnh luôn. Rất tội!

  Anh là anh đọc đến đây là anh nói thế đấy! Thằng Tướng mầy nói không phải mày sô hàng coi !
  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:58

   Dìm hàng Trung Tướng đéo ănthua đâu. Đéogì có chiện Trung Tướng mà giảndị thế?

 25. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:44

  Trung Tướng biết mộtsố bịnh (được coi là) ditruyền như dịứng, cậnthị, loạnthị, trầmcảm..

   

  Các loại bịnh thuộc hệ thầnkinh như Trầmcảm thì đéo thể biết được, chỉ là giảđịnh, thôi bỏ qua. Nếu ngườita biết được nguyênnhân của các bịnh ý thì hẳn đã có thuốc chữa rùi.

   

  Còn bịnh như Dịứng, thì nghe đéo ổn tí mẹ nầu. Trung Tướng có con vện cả họ nhà nó không ai bị Dịứng, tựdưng nó bị Dịứng Hảisản rất nặng, mà chỉ khi hơn 10 tuổi mới phát.

   

  Bigiờ thì nó đã đẻ mấy con lớn lộcngộc, chả đứa đéo nầu bị nữa.

   

  Cậnthị cũng thế. Nhà Trung Tướng mấy đời đéo ai đeo kiếng. Tựdưng con của con em gái mấy đứa đều cận từ bétí (nhà chồng nó cũng đéo ai đeo kiếng). Lýdo được bácsĩ phán là do chơi game? Hóa ra đéo phải ditruyền à?

   

  Rùi thằng bạn Trung Tướng, cả nhà nó đeo kiếng, vợ nó cũng đeo kiếng (dù không cả nhà), giờ 2 đứa con nó nhớn tướng rùi chả sâu sất. Lýdo được bácsĩ phán là do chếđộ dinhdưỡng hợplý? Hóa ra đéo phải ditruyền à?

   

  Tấtnhiên đấy là cábiệt, dưng dững chiện ý chứngtỏ, kếtluận của bọn bácsĩ phần nhiều dựa trên kếtquả thốngkê chứ khoahọc đéogì.

   

  Chẳnghạn 100 thằng hútthuốc thì có 5 thằng ungthư phổi, cao hơn hẳn tỷlệ 3 thằng ungthư trên 100 thằng đéo hútthuốc, thếlà bọn bácsĩ bẩu hútthuốc gây ungthư.

   

  Nóichung là đéo tin được. Ông Cụ hútthuốc kinhdị mà tận 80 tuổi mới tèo, cũng đéo phải tèo do ungthư phổi. Nhưvậy bọn hútthuốc lại có cớ để đéo phải bỏ thuốc.

   

 26. #43 by EURO on 2010/04/07 - 17:44

  Ha ha chetcuoinha minh homnay. The CoLa voi bo Pit voi Huong Dieu chua kiem ra cai link nau ve benhditrien ha? Cai nay em cung hoi tomo, vi trong mot giadinh hay co nhieu loai binh giong nhau kieu nhu mautrang hay down, hay thamchi cac benh diung …vv thi phay giaithich sau day?
  Haynhat la hom nay duoc biet them mot so benh phukhoa thuonggap. Thx Cola yeu va Bo Pit nhe.

 27. #45 by EURO on 2010/04/07 - 17:49

  TT, em co doc daudo noi ve ca 1 dongho ngoai BAc  bi benh gi do ma chi can xayxat chutthoi la bi chaymau toi chet, khongthe cammau duoc, ma chi contrai duoc sinh ra boi con gai nha do moi bi,vay thi giaithich sao day? Chi bo ai biet thi Guc gium em cai link baibao do voi?

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 17:59

   Chịu, dững quáiđản đó tồntại chỉ chứngtỏ toànnăng của Chúa.

 28. #47 by minhhuong on 2010/04/07 - 17:51

  @ anh Pét đây:

  http://home.vnn.vn/gen_tri_lieu_dieu_tri_cac_benh_di_truyen-285212672-626315387-0

  Tẹo nữa mới gúc được, đương ăn cơm.

  Về vụ bệnh di truyền, đợt trước đọc được vụ các nhà khoa học đã thành công trong chuyện làm kiểu đéo gì đưa tế bào gốc hay gien hay khỉ mẹ gì thí nghiệm thành công trên lợn đưa vào mẹ đang mang thai để xóa mẹ nó bệnh di truyền ở con (hay đoạn gien bị bệnh di truyền ấy).

   

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 18:08

   Hóa ra Hục là Bácsĩ à? Hay chiêngia Sinhhọc? Thảonầu vầu đọc bích thì nhẩydựng luôn háhá.

 29. #51 by EURO on 2010/04/07 - 17:55

  Rô Xinh ở Quán Bựa mãi mà chửa biết tính Trung Tướng à? Đến bài của Lãng Sứt, Bác Dắm.. mà Trung Tướng còn giữ nguyên nữa là. @ TT
  Ho ho  TRung Tuong huhoa voi Ro Xinh mai ma cung chua biet Ro Xinh ha, Ro xinh chimuon tao cohoi de nguoi khac hieu ro TT yeu thui vi cothe se co nguoi hieunham, chu Ro xinh khong hieu TT thi chono hieu a?

 30. #53 by hùng hục on 2010/04/07 - 17:58

  giải thích thêm chút:

  – bệnh này do gen nằm trên nhiễm sắc thể X quy định
  – chủ yếu con trai đẻ ra mang triệu chứng bệnh do con trai có nst giới tính là XY, chỉ cần lĩnh nst X có gen bệnh là biểu hiện liền (còn con gái có thể mang gen nhưng hiếm biểu hiện, chỉ 50% số con gái sinh ra từ cặp bố bị bệnh và mẹ có mang gen bị bệnh – Very rarely, a girl is born with hemophilia. This can happen if her father has hemophilia and her mother is a carrier.)
  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 18:05

   Ừa, ít ra phải có lýluận dẫnchứng đoànghoàng thế chứ.

 31. #55 by EURO on 2010/04/07 - 17:58

  Ua au camon  anhHuc nhe, Ro bien day toi vau hong tiep, chay di dongxien ty da.

 32. #56 by hùng hục on 2010/04/07 - 18:14

  đéo cứ phải chuyên gia, cứ học hết  lớp 9 xã hội chủ nghĩa lừa là biết hết những giả thuyết của bựa là trò câu vìu!

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 18:22

   Cănbịnh đáng tởm nhất của Lừa là bịnh khiêmtốn. Đitmẹ bụp phát biết ngay Hemophilia thì đéo thể vớvỉn nghiệpdư như bọn Bư Bít.

    

   Địtmẹ ở Quán Bựa bịnh Khiêmtốn đéo được hoannghinh.

 33. #58 by hùng hục on 2010/04/07 - 18:25

  chời lên gúc chảy  máu nó ra hemophila mà! tốn cái đéo gì chứ!

 34. #59 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/07 - 18:27

  Há há há chếtmẹ nó cười mới lão Hục mới tên Bựa.

  Mà Quán dạonầy đông bácsĩ ghê ta!

 35. #60 by Hoàng Việt on 2010/04/07 - 18:35

  Các bệnh di truyền gây ra do đột biến bên trong một trong các gen, xóa của bất kỳ đoạn  gen cụ thể,  nhiễm sắc thể, mở rộng bất thường  gen  chiều dài của nó. Y học hiện nay chưa  biết cách để ngăn chặn các rối loạn di truyền trước khi  sinh ra một đứa trẻ. Sau đây là danh sách các rối loạn di truyền thường gặp nhất.

  Danh sách các bệnh rối loạn di truyền;


  Tham khảo thêm

  Dài lắm, mà điếu đúng chuyên ngành của Việt , đành đưa linh của thằng gúc …địt bẹ Tt và lãoVìa đừng có chửi nhá há há 


 36. #61 by minhhuong on 2010/04/07 - 18:37

  Đâu, lúc nãy em gúc bằng key “hereditary diseases” thôi mà cũng ra hemophilia mà, oan cho Húc hấp quá

  http://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/index.html 

 37. #62 by Hoàng Việt on 2010/04/07 - 18:51

  Lợi ích của việc nghiên cứu tế bào gốc

  Theo các nhà khoa học, tế bào gốc là những công cụ hứa hẹn nhất trong cuộc chiến chống các rối loạn di truyền và các bệnh của con người như bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh Parkinson bệnh tim, vv, mà là khó điều trị bằng phương pháp trị liệu thông thường. Mặc dù tất cả các loại tế bào gốc có tiềm năng sử dụng, loại phôi được dễ dàng hơn để trích xuất và tin tưởng sẽ có lợi thế hơn so với người lớn tế bào gốc và tế bào gốc pluripotent gây ra. Nói chung, lợi ích nghiên cứu tế bào gốc rất nhiều ,   có tiềm năng để sử dụng thành tế bào thay thế, chúng có thể được phát triển thành tế bào chuyên biệt của tim, tủy sống, tay chân, xương, vv như vậy tế bào và mô có thể được sử dụng trong việc thay thế các tế bào bị hư của bệnh nhân, bất cứ khi nào cần thiết .

 38. #63 by minhhuong on 2010/04/07 - 19:02

  Ơ, mẹ, stem cell hay phết nhở, càng đọc càng thấy hay, há há

  Ai thích tìm hiểu thì lên đây:

  http://stemcells.nih.gov

 39. #64 by minhhuong on 2010/04/07 - 19:08

  Xem phim Hàn nhiều hay nhắc tới thay nội tạng của người này sang người khác, hay vụ 2 anh em nhà đứa nào rao bán thận được đăng ở vnexpress đợt vừa rồi, giờ mới đọc Pluripotent stem cells, tiềm năng tự tái tạo mới 1 bộ phận đã bị hỏng trong người. Hay nhở, thích nhở.

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 20:57

   Ừa, hay nhất là vụ thithoảng chặt mẹ kèn đi để táitạo một quả mớitoe em nhở.

    

 40. #66 by Hoàng Việt on 2010/04/07 - 19:08

  Nhân bản động vật là gì?

  Nhân bản động vật(Sinh sản vô tính ) là quá trình mà theo đó một sinh vật toàn là sao chép từ một tế bào lấy từ cơ thể mẹ và trong một cách thức di truyền giống hệt nhau. Điều này có nghĩa các động vật nhân bản ( F1) là một bản sao chính xác trong mọi cách của cha nó, nó có cùng DNA chính xác. 

  sao chép   xảy ra khá thường xuyên trong tự nhiên. Sinh sản vô tính ở một số  sinh vật nhất định và phát triển của các cặp sinh đôi từ một trứng thụ tinh duy nhất được cả hai trường hợp của sự sao chép . 

  Với sự tiến của công nghệ sinh học,động vật nhân bản bây giờ có thể nhân tạo trong quá trình tái tạo của động vật nhân bản( F1 của F1- giống y chang ADN ông nọi nó )

 41. #68 by hùng hục on 2010/04/07 - 20:19

  minhhuong 17:51 07-04-2010

  @ anh Pét đây:

  http://home.vnn.vn/gen_tri_lieu_dieu_tri_cac_benh_di_truyen-285212672-626315387-0

  Tẹo nữa mới gúc được, đương ăn cơm.

  Về vụ bệnh di truyền, đợt trước đọc được vụ các nhà khoa học đã thành công trong chuyện làm kiểu đéo gì đưa tế bào gốc hay gien hay khỉ mẹ gì thí nghiệm thành công trên lợn đưa vào mẹ đang mang thai để xóa mẹ nó bệnh di truyền ở con (hay đoạn gien bị bệnh di truyền ấy).


  Ối hương yêu ơi đừng nghe mấy thằng bác sỹ đầu buồi nó bốc phét, đọc thấy sai cơ bản mẹ !

 42. #69 by hùng hục on 2010/04/07 - 20:44

  bài hương yêu post lên mập mờ đọc đéo hiểu mẹ, kiểu thằng bác sĩ viện phó bần nông một là đéo hiểu hai là muốn mập mờ ăn tiền. đ.mẹ cái gì mà “Quy trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đều được chuẩn hóa, được thử nghiệm tại Mỹ, Anh, Đức, Pháp…” đ.mẹ mẽo nó đưa người nó ra thử nghiệm để có quy trình cho lừa xài cái cục cứt! đ.mẹ ở trên nói đưa gen vào người, dưới toàn nói tế bào gốc hiểu được chết con mẹ luôn, tít thì giật “điều trị bệnh di truyền” đọc đéo thấy chữa được bệnh di truyền mẹ nào ở lừa! chỉ được cái chém gió là to, mà cái thói bần nông là hay đao to búa lớn thằng tướng nhờ!

  gene therapy là cái nầy (nguồn: nih bên mẽo)
   
   
  • #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 20:53

   Bài bấu ý chắcchắn chém gió rùi. Cả thằng nhàbấu cả thằng bácsĩ hoặc cả hai chém gió túibụi. Đọc xong mà cứ như chưa đọc đéo.

    

   Ở Quán Bựa chém gió là vi phạm Luật, dưng mà Lách Luật lại là hànhvi được khuyếnkhích.

 43. #71 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 20:48

   

  Cách nay vài chục ngàn niên (hoặc vài trẹo niên?)  tứclà thời Chúa mới sinh ra Người ý, thì Người cũng có khảnăng tự hồiphục một số bộphận thânthể như chân, tay, chim, mũi, tai, đuôi (ờ, thời thởi Người vưỡn còn đuôi).

   

  Không chỉ Người có khảnăng ý, mà các Ông Thú cũng thế. Cuộcsống cứ vậy vui bỏmẹ.

   

  Vầu rừng đốn củi, Ông Hổ cắn cụt mẹ mất một cẳng, lết về nhà nằm rên, vài tuần cẳng lại mọc đầy một đống.

   

  Ra ruộng đá banh, vấp hòn đá què mẹ một tay, trận banh đương hăng, tức mình rút dao chặt mẹ tay cho đỡ vướng. Banh xong về nhà nằm rên, dăm hôm tay lại mọc đầy một đống.

   

  Cuộcđời cứ vậy vui bỏmẹ.

   

  Thế đéo nầu, tựdưng bọn giàhói pháthiện ra cái chúng gọi là Gen. Bỏn mới kích mẹ vầu Gen ý để thửnghiệm tạo giống Tinh Hoa. Kích lằngnhằng thế đéo nầu mà hỏng mẹ quả cơchế tự hồiphục.

   

  Từ bấy Người què chân là què luôn, cụt tay là cụt luôn, đéothể nầu giống bọn thằnlằn kỳđà được nữa.

   

  Hãy thử bắt Ông Thằnlằn, chặt mẹ một cẳng, chỉ ba bốn bữa là cẳng mớitoe mọc lại ngonlành. Đời thế mới là vui bỏmẹ chứ.

   

  Phải vài ngàn năm sau, Người mới lại táichế được chứcnăng ý.

 44. #72 by hùng hục on 2010/04/07 - 20:56

  quả mọc lại thằng tướng nói có ný phết. có khi đéo đến ngàn năm đâu nhể!

  • #73 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 21:14

   Nhẽ đâu chỉ vài chục năm thôi à? Nhẽ đâu thế?

 45. #74 by Aiday on 2010/04/07 - 21:01

  Discovery đang có chương trình “Next” kể về các thành tựu khoa học có thể thay đổi thế giới, trong đó có chuyện các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển một đoạn cấu trúc sinh học có kích thước cỡ 1/1 vạn lần sợi tóc để các tế bào gốc bám vào đó mà phát triển thành các bộ phận bị hỏng trên cơ thể người.

  Như vậy, ước vọng “trồng lại một vài bộ phận hỏng” dường như lại có cơ sở rồi.

 46. #76 by Cocacola on 2010/04/07 - 21:02

  Thế đéo nầu, tựdưng bọn giàhói pháthiện ra cái chúng gọi là Gen. Bỏn mới kích mẹ vầu Gen ý để thửnghiệm tạo giống Tinh Hoa. Kích lằngnhằng thế đéo nầu mà hỏng mẹ quả cơchế tự hồiphục.@ Thằng Tướng


  Thì đấy là ý Chúa muốn thế hắn Tướng à! Chúa muốn rút lại chức năng ý chứ có phải tự con người làm được đâu.

  Như văn minh Atlantic gì đấy nghe rực rỡ lắm, nhưng ý Chúa muốn stop bỏn lại. Thế là cả châu lục chìm mẹ nó xuống đáy đại dương, xóa bài làm lại, con người lại đi từ Đồ Đá lên Đồ Đểu như bây giờ.

  Chúa ban cho Sướng sau khi Sếch là để con Người hăng hái để tỉn nhau đặng sinh con, thế mà bỏ nghĩ ra quay tay các kiểu … nghĩa là lãnh Sướng chứ không chịu mần!

  Thế mai mốt Chúa rút lại chức năng nầy! Cả triệu năm sau lại có Ông Nghê Đực lên Golb Cut Wind rằng: Hùi xưa Đực – Cái tỉn nhau sướng phê chúng mày ạ, chứ chẳng phải như giờ muốn có con, hai đứa chỉ phải cắt móng tay, móng chân bỏ chung vầu máy đâu. Đời thế mới vui bỏ mẹ ấy chứ !

  Đại khái thế!
  • #77 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 21:08

   Địtmẹ cứ nghĩ vài ngàn năm nữa, cháuchắt mình muốn phê thì tỉnhư phải moi dốn, hay bóp cằm, chứ đéo tỉn gái như giờ.. mà biquan quá.

    

   Địtmẹ lúc ý kèn thớt cũng giống như duột thừa bigiờ ý, chưa cụt hẳn dưng đéo để làm gì.

    

   Thảm nhở?

 47. #78 by hùng hục on 2010/04/07 - 21:18

  Địtmẹ cứ nghĩ vài ngàn năm nữa, cháuchắt mình muốn phê thì tỉnhư phải moi dốn, hay bóp cằm, chứ đéo tỉn gái như giờ.. mà biquan quá.

   

  Địtmẹ lúc ý kèn thớt cũng giống như duột thừa bigiờ ý, chưa cụt hẳn dưng đéo để làm gì.

   

  Thảm nhở?


  Thằng tướng lo đéo gì, lúc đó thằng nào thích cái gì thì gắn cái đó, ví dụ như tướng thích lắp kèn cỡ đại bác alô phát cho dịch vụ năm phút sau có kèn, thằng nào là gay đéo thích làm nam nữa gọi điện dịch vụ a lê hấp sau có ngay vú vê lồn liếc như chị em!

  Ầy mẹ nói thế này nhẽ tướng đéo có kèn!

  • #79 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 21:37

   Tên nầy chả hiểu mẹ, là Trung Tướng thương tụi tủi đéo cần đến kèn nữa.

 48. #80 by cathnga on 2010/04/07 - 21:24

  Với sự tiến của công nghệ sinh học,động vật nhân bản bây giờ có thể nhân tạo trong quá trình tái tạo của động vật nhân bản( F1 của F1- giống y chang ADN ông nọi nó ) @ Hoàng Việt

  Điều nầy cực kỳ nguy hiểm vì ai sẽ chiếm lĩnh cái thể xác nầy nếu là người??? Thế lực ngoài hành tinh sẽ chiếm lĩnh và sẽ dần thay thế tuyền bộ???

 49. #82 by hùng hục on 2010/04/07 - 21:27

  nói tiếp vụ liệu pháp gen ở lừa, đèo mẹ lừa có cái buồi mà xác định đc gen nào làm sao mà chữa. muốn chữa được ít nhất phải biết gen nào bị làm sao, như cái nầy

  The gene therapy administered involved the injecting of normal copies of the defective gene into the back of one of Johnson’s eye. 

  Cái cách sử dụng ở đây là đường “direct delivery” (tiếng lừa nhẽ truyền trực tiếp – đéo phải truyền hình)! lừa thấy đéo nhìn được kêu là mù, có buồi mà biết gen nào với gen nào mà liệu pháp gen!