Ácmộng (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vietnamese Writing Tips

Chữ “Ácmộng” có hai cách biên: “Ácmộng” (“Nightmare”), và “Ác Mộng” (“Scary Dream”).

(Phần 1 xem ở đây)

Trung Tướng bẩu, mơ chó hiếp? Bà yêu thằng nầu tuổi Tuất hở?

Trân Trân bẩu, khồng, mầy lạ gì, chị mười mấy năm nay yêuchác gì.

Trung Tướng bẩu, hay bà Nghẹn Cổ tẩuhỏanhậpma mẹ (*).

Trân Trân bẩu, Cổ chị ănthua gì (**).

Trung Tướng bẩu, chịu, bà bệnh mẹ. Mấy ông chó?

Trân Trân bẩu, một. Bẩy đêm. Đúng một con đó.

Trung Tướng bẩu, to không?

Trân Trân bẩu, to gộc, bằng cái tủ. Lần nó đè sấp chị. Lần nó vật ngửa. Lần nó vửa hiếp vửa nhai mũi chị. Lần nó hiếp chị lộn tầng hai xuống.

Trung Tướng bẩu, dính chặt như chó lẹo thật á?

Trân Trân bẩu ừa. Dính không dứt nủi. Chị đạp nó, không dứt nủi.

Trân Trân kể bìnhthản chânthành, coi Trung Tướng như ruộtrà. Nhẽ nó chả ngượng đéo.

Trung Tướng bẩu, xưa Tào Tháo mơ chó đớp cẳng, dậy thắng trận Xích Bích.

Trân Trân bẩu, thật?

Trung Tướng bẩu, thật.

Trung Tướng nhớ đếch Xích Bích. Phịa đấy.

Trung Tướng bẩu, hay bà bỏ dăm trăm ngàn chơi Forex phát?

Trân Trân bẩu, chó đớp khác chó hiếp khác chứ.

Trung Tướng im im.

Trân Trân bẩu, dưng nầy Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì?

Trân Trân bẩu, qua nay chị ngứa kinhkhủng.

Trung Tướng bẩu, bà làm tình gần nhất hôm nầu?

Trân Trân bẩu, mầy lạ gì, chị mười mấy năm nay làm tình gì.

Trung Tướng bẩu, ngứa như nầu?

Trân Trân bẩu, ngứa như viêm nặng ý.

Trung Tướng bẩu, có khíhư?

Trân Trân bẩu có.

Trung Tướng bẩu, vàng hay trắng?

Trân Trân bẩu, trắng xanh. Đặc. Hôi.

Trung Tướng bẩu, bà thề đi.

Trân Trân bẩu, thề gì?

Trung Tướng bẩu, thề mười mấy năm không giaigái.

Trân Trân bẩu, chị thề.

Trung Tướng bẩu, cẩnthận bà cóchửa nữa.

Trân Trân hoảng, là sâu?

Trung Tướng phán, bà bị Ghost-rider.

Trân Trân bẩu, là sâu?

Trung Tướng bẩu, là bà quanhệ người khônggian khác.

Trân Trân hoảng, là sâu?

Trung Tướng hỏi, cha Hãn Hãn tuổi Tuất?

Trân Trân bẩu, tuổi Thìn. Thì sâu?

Trung Tướng bẩu, chả sâu. Bà thử thai đi.

Trân Trân nghĩ nghĩ. Im.

Trung Tướng bẩu, hay thằng nầy dẫn bà chỗ Lâm Sản?

Trân Trân bẩu, Lâm Sản nầu?

Trung Tướng bẩu, Lâm bạn thằng nầy. Sản nhất Hà Nội (***).

Trân Trân hoảng, khồng. Chị không đi đâu.

Trung Tướng quát, bà hãm. Sâu giờ?

Trân Trân im.

Trung Tướng hỏi, nhà bà nuôi chó không nhở?

Trân Trân bẩu, có. Con Mimi Chihuahua bằng lon bia.

Trung Tướng hỏi, đêm nó ngủ bà?

Trân Trân bẩu ừa, ngủ chị.

Trung Tướng hỏi, mấy tuổi?

Trân Trân bẩu, hai.

Trung Tướng hỏi, cái đực?

Trân Trân bẩu, cái. Là sâu?

Trung Tướng bẩu, chả sâu. Giờ bà thử thai. Rùi qua Lâm Sản.

Trân Trân hoảng, khồng. Chị không đi đâu.

Trung Tướng quát, bà hãm.

Trân Trân bẩu, hay Trung Tướng mầy xem chị nhế?

Trung Tướng quát, bà hãm. Thằng nầy bácsĩ bà à?

Trân Trân bầnthần, chị biết nhờ ai mầy Trung Tướng?

(Dừng phát)

(@2009)

(*) Nghẹn Cổ: Lãi từ cổphiếu quá nhiều gây thầnquynh nặng.

(**) Cổ: Cổphiếu đầutư.

(***) Sản: Sảnphụkhoa.

Phụlục:

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Yêuchác: Love (Yêu chác).
– Tẩuhỏanhậpma: Foolish (Tẩu hỏa nhập ma).
– Ănthua: Worth (Ăn thua).
– Bìnhthản: Calm (Bình thản).
– Chânthành: Sincerely (Chân thành).
– Ruộtrà: Sibling (Ruột rà).
– Kinhkhủng: Horribly (Kinh khủng).
– Khíhư: Leucorrhoea (Khí hư).
– Giaigái: Fucking (Giai gái).
– Cẩnthận: Be careful (Cẩn thận).
– Cóchửa: Pregnant (Có chửa).
– Quanhệ: Relate (Quan hệ).
– Khônggian: Space (Không gian).
– Bácsĩ: Doctor (Bác sĩ).
– Bầnthần: Stunned (Bần thần).
– Cổphiếu: Stock (Cổ phiếu).
– Thầnquynh: Neurological disease (Thần quynh, Thần kinh).
– Đầutư: Investment (Đầu tư).
– Sảnphụkhoa: Gynaecology (Sản phụ khoa).

Lưuý: Phần Tiếng Mẽo chỉ để chém gió và không nhấtthiết khác tựđiển.

Note: The English phrases are just for fun and not certainly wrong hehe.

(Phần 3 xem ở đây) 1. #1 by mr.nguyentrai on 2010/04/07 - 04:08

  Địtmẹ Asenal đá chán quá, mình không còn hyvọng nữa rồi, tạisao khi ăn một quả không đổ bêtông để chờ cho thằng Barca nó tấncông, kèm và đá thật rát vào là được mà?
  Địtmẹ trung tướng phân tíc đoạn thụtinh hay lắm.
 2. #3 by Amaranth.[SG] on 2010/04/07 - 04:32

  mới biên cái còm dàithoòng tởmbỏmịa Yahoo nuốt đâu mất rồi?

 3. #4 by Cocacola on 2010/04/07 - 07:55

  Vì Tinh Trùng sẽ nhớn thành Con, nên về nguyêntắc, chỉ cần một môitrường Lồn thíchhợp, là Con sẽ be-born. @Bựa


  Ô, nếu thằng Tướng mày nói thế hóa ra trước giờ anh học toàn thứ đầu buồi à!

  Này nhé, anh được bẩu là Ông Người có 46 nhiễm sắc thể, Tinh Người có 23 nhiễm sắc thể (nửa bộ), TrứngNgười có nửa bộ nữa (tức 23, too). Vì thế cái sự matching giữa Tinh Người với Trứng Người mới be born được

  Các loài khác nhau có số lượng nhiễm sắc thể khác nhau nên nó không matching được, Tinh có chui được vầu trứng thì cũng chẳng thể đồngthuận nhấttrí để be-born được.

  Còn chuyện giaodục Người-Thú, anh thấy chỉ có Người, vì cái gì đó đéo hiểu, lại chủ động action vụ này. Chứ thú thì rất hiếm thấy muốn có chuyện này. Tất nhiên anh cũng đã từng thấy nhiều ÔngGàTrống, vì hứng tình quá nên rượt theo đám vịt ăn vã thôi.
  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 09:23

    

   – Mọi thứ Lả được dậy trong nhàtrường và học trong sáchgiáokhoa đéo nhấtthiết là chânlý.

    

   – Chiện Thú chủđộng mấulửa thếnầu thì Lả cứ nuôi chó (bấtkể đực/cái) khắc biết.

 4. #6 by pe^te^211 on 2010/04/07 - 07:56

  Thuyết trứng là môitrường cho tinhtrùng pháttriển thành người của hắn bựa nói có lý lắm.

  Anh chỉ thắcmắc khi xem lại cái ảnh của tên Thiếu:

  Đây là một bứchọa “Leda & Swan”, trong hàng ngàn bứchọa về tích nầy của Hy Lạp.

  Mời chibộ kích vầu linh để thưởngngoạn, tiệnthể nhồi thêm tí xăngnão.

  Giờ có hoangmang giống anh chưa ạ?

  P1: Vậy thì tinhtrùng Ông Thiên Nga vầu trong Leda chỉ lớn thành Thiên Nga con thôi phỏng ạ?

  P2: Giả sử có trườnghợp ngược, tức là có Ông Củ Cặc nầu đó, lại tèntèn Bà Thiên Nga. Output lúc ấy mới mang hình người phỏng ạ.
  (Tidiên Ông Con đó sẽ chui mẹ vầu trong vỏ trứng. Giống gì quen vậy ta)

  Vậy kếtluận của tên Bựa có vấnđề gì không nhể, chibộ thối?

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 09:28

   Hêhê. Chínhxác. Nếu Leda là Ông Người Cái, còn Swan là Ông Ngỗng Đực, thì Con là Ngỗng.

    

   Tinhiên, khảnăng Ông Ngỗng Đực tỉn thànhcông Ông Người Cái Leda là rất thấp, vì cấutạo và cơchế hoạtđộng của dươngvật Ngỗng rất khó chophép ổng mần chiệný cách ngonlành.

    

   Thếnên Trung Tướng mới yêucầu tên Bư kiếm cho cái hình Buồi Ngỗng.

    

   Vậy Trung Tướng kếtluận, Leda là Liềnông.

 5. #8 by Amaranth.[SG] on 2010/04/07 - 08:42

  CòLả nói trúng chỗ em muốn nói rồi đó.

  Người có 23×2, Gà có 39×2, Ruồigiấm có 4×2, cáchbiệt quá lớn khôngthể thụtinh.
  Người có 23×2, Tinhtinh có 24×2, cáchbiệt này cóthể tạm-chấpnhận và sinhra conlai. Conlai hoànchỉnh hay không, chếtnon hay không, chết ngay khi lọtlòng không, sống được đến tuổi-trưởngthành không, có khảnăng sinhcon không… là những vấnđề khác nữa.
  Không chỉ như CòLả nói là bộ nhiễmsắcthể các loài saibiệt nhau số cặp, còn saibiệt nhau độ dài, hìnhdạng mỗi cặp nữa. Như ngựa với lừa có cùng số cặp nhưng dàingắn khác nhau sinhra con la (nếu tinh lừa trứng ngựa) với con bordeaux (nếu tinh ngựa trứng lừa) hai giống này sống được đến tuổi-trưởngthành nhưng không có khảnăng sinhsản bởi bộ nhiễmsắcthể biếndạng không táchđôi bìnhthường được khi sinh tinh và trứng.
  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 09:34

   Lại sáchvở giống tên Lả rùi cô ơi.

    

   Người có 23×2, tỉn Gà 39×2, sẽ ra con Ngà 31×2. Con Gười (bố Gà mẹ Người) cũng thế.

    

   Dưng mà lýthuyết về các cặp NST cũng đéo chắc đúng.

    

   Còn tại sâu Ông La đéo đẻ con thì hẳn là ý Chúa.

    

 6. #10 by TTlamcam on 2010/04/07 - 09:04

  Về cái sự phối giống này, nói như tên Cò Lả mới đúng.
  Tên Dốt Tướng toàn đoán mò, tưởng tượng.
  Vì Tinh Trùng sẽ nhớn thành Con, nên về nguyêntắc, chỉ cần một môitrường Lồn thíchhợp, là Con sẽ be-born.” – mẹ, khẳng định của tên Dốt Tướng như cái lầu phuồi!
  Thế thì nay mai người ta lấy ít Tinh ngâm mẹ vào một dung dịch như môitrường Lồn vài hôm là thành Con mẹ!
  Biên chiện thì được, lại còn nhảy mẹ sang cãi nhau với cả ngành di triền học. Thối chiện!
  Tiên sư bố tên Dốt Tướng.

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 09:39

   Cẩm lại quáđáng rùi cẩm ơi. Hiện đéo có một “dungdịch” nầu giống Trấng của liềnbà (nói Môitrường Lồn tấtnhiên là nói vui rùi) để Tinh nhớn thành Con.

    

   Tinhiên trong tươnglai thì biết đéo đâu đấy.

    

   Riêng vụ Cừu Doly Nhânbản đã cho thấy lýthuyết về sự sinhsản bấynay ta được học là đéo đúng.

    

    

 7. #12 by Người Ngu Ngơ on 2010/04/07 - 09:13

  “Mà, chính tinh (trùng) của Ông Đực khi nhập vầu trấng của Ông Cái, đã nở thành con. Trấng là thứcăn (lòng đỏ) và môitrường (lòng trắng) của tinhtrùng trong quátrình thainghén.” @ Tướng Bựa.

  ———————-

  Mẹ chi bộ thối, nghe nói thế này mà không ai phản ứng gì à? Trứng chỉ là môi trường, thức ăn thì làm đéo gì có chuyện con giống mẹ. Nói chung như Cẩm bựa. Tướng bựa biên triện thì được nhưng bàn về khoa học thì mà là con số 0.

   

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 09:44

   Thế mới là lýthuyết cần kiểmchứng chớ. Dưng Con đéo bâugiờ giống Mẹ nhiều. Trung Tướng đã nói rùi. Con phải giống Bố hoặc giống Ông Hàng Xóm.

    

   Chiện Con giống Mẹ là tưởngtượng, hoặc do Mẹ giống Bố nên Con trông nhác giống Mẹ thôi.

    

   Dưng tấtnhiên nói Trấng đơnthuần là môitrường/thứcăn của Tinh là cũng chưa chuẩn. Nó phải phứctạp hơn thế. Cái ý thuộc về từngữ thôi.

 8. #14 by lanovia on 2010/04/07 - 09:44

  Địtcụ chibộ thối. Mấy cái dichiềndiếch của thằng Coke thì đéoai chả biết. Cách của tên Bựa đó là thử nhìn mọi thứ theo cách khác để chúngta thấy rằng kiếnthức sáchvở là cái dắm, đéobâugiờ cóthể mặcđịnh tin là luôn đúng được. Dĩnhiên thuyết của tên Bựa cũng có đúng cái lồn ấy. Dững cái này chỉ có Chúa big-brother của anh tển biết được thôi. Chi bộ thối có chémgió thì gúcsợt, vậnđộng đầulâu để mởmang kiếnthức về thếgiới một cách kháchquan hơn, chứ điếu phải mang sáchgiáokhoa ra  mà tranh cãi. Có cãi được cái lồn ấy. Thối cả quán.

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 09:50

   Đấy, nói như Vìa có phải chuẩn không?

    

   Trung Tướng đéo bắt các đồngchí tin Trung Tướng, dưng thử phảnbác xem nầu?

    

   Tạisâu có quáithai? Sử Lừa đã chép dững vụ như có liềnbà đẻ ra Ông Lợn, hoặc ngược lại. Đấy là chưakể dững vụ đéo ai biết đéo ai chép.

    

   Tỉnhư Ông Người tỉn Ông Lợn, rùi Lợn đẻ Con, dưng Người biết là con mình nên chôn mẹ đi. Đạikhái thế.

    

   Hoặc Ông Người (cái, liềnbà) cho Ông Chó tỉn mình, rùi đến khi đẻ thì biết chắc sẽ ra chó nên vầu núi đẻ mẹ xuống vực.

    

   Cũng cần lưuý, khi một Ông Người và một Ông Chó cùng tỉn một liềnbà, thì khảnăng thụthai của Tinh Người chắc sẽ cao hơn Tinh Chó. Đó là do cơchế.

 9. #16 by lanovia on 2010/04/07 - 09:49

  Dưng tấtnhiên, khi nào mà chibộ cẩmthấy chưởi được thì cứ chưởichếtcụ thằng bầnnông hoangtưởng ấy đi hố hố hố

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 09:53

    

   Hốhố vụ giaodục hỗnhợp nầy Trung Tướng trầmngâm từ khi còn là một cậubé chim ngắn.

    

   Riêng quả Tinh nhớn thành Con (chớ đéo phải Trấng nở thành Con) thì đéo ai phảnbác được.

 10. #18 by Cocacola on 2010/04/07 - 10:01

  Còn bàn tay của Tạo Hóa, anh thấy có khắp mọi nơi. 


  Tỉ như tại sao Anh A lại có dịp XX chị B. Tinh anh A và anh B đều hiện diện công thành xung quanh trứng chị B mà chỉ có A lại lọt vầu được chẳng hạn v.v… Đó là bàn tay của Tạo Hóa.

  Còn nhiều minh chứng nữa. Chẳng hạn chuyện Ếch, tại sao đến 198X nó mới nhảy sang người, và từ đâu nhảy sang để người truyền cho người v.v… Đó chính là bàn tay Tạo Hóa

  Thú có thể truyền mầm bệnh (pathogen) cho cá thể người, nhưng cái pathogen đó truyền được người-người hay không lại là một chuyện khác. Ếch chính là chiện này. Anh cho đây là ý Đấng Tạo

  Như SARS đấy, đột ngột xuất hiện phát, gặp đâu giết đó rồi lặng lẽ biến mất. Con người controlled nó hả? Có cái buồi ý mới làm được thế. Bàn tay Đấng Tối cao đấy.

  Chuyện Gay nữa! Sao chỉ thấy ở Người thôi? Thú không thấy Gay Lét. Cũng là do Đấng Tạo quyết định thế! Anh đồ chừng là để hạn chế tốc độ gia tăng cá thể Người thôi vì Cảm xúc dục tính mà bàn tay Đấng tạo hóa ban cho con người khi XXX, Ngài chưa muốn rút lại !

  Bàn về Sướng sau khi Sếch, chi bộ có hiểu rõ món incentive Đấng Tạo ban cho muôn loài để hy vọng bỏn chịu giao cấu nhau để sinh sôi không? Chi bộ có thấy trong tứ khoái Ăn Ngủ Đụ Ỉa thì 3 món đéo cần đối tác, nếu các Sướng mà không có giao cấu thì sinh vật nó dí buồi vầu làm ý. Thế nên Ngài mới ban Sướng để cho bỏn chịu làm chuyện ý.

  Dừng đây phát, lúc xiền hết vật, sẽ hầu Triết chi bộ. Nhớ!
  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 10:17

   Lả phán có vẻ minhtriết dưng nhiều câu chả đúng mẹ.

    

   – Vụ hai anh cùng tỉn một chị mà chỉ có Tinh một anh trúng quả thì đúng là cơchế Tạohóa rùi (mỗi lần chỉ có một Trấng, và một Trấng chỉ nhận một Tinh). Dưng ykhoa đã cho thấy có nhiều trườnghợp hai Ông Tinh đã được thụ cùng lúc trong một Ông Lồn (cả 1 Trấng và 2 Trấng).

    

   – Thú cũng có Gay/Lét như Người. Lả cứ nuôi hai Ông Chó (cùng Đực hoặc Cái) rùi khóa nó trong nhà sẽ thấy. Tinhiên hai Ông Chó Đực thường không tỉn vầu lỗđít nhau như Người.

 11. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 10:04

  Vụ nhânbản cừu Dolly cho thấy lýthuyết của Trung Tướng “Tinh sẽ thành Con” là có cơsở và khôngthể phảnbác trong thờiđiểm nầy.

   

  Các tếbào gốc của Dolly Bố (là một Ông Cừu Cái), được cấy vầu một Trấng Cừu (tấtnhiên cũng của một Ông Cừu Cái khác), rùi cấy vầu tửcung Cừu cho nhớn thành Dolly.

   

  Háhá Dolly nhớn lên giống hệt Bố nó (mà nhàta gọi sai là Mẹ nó, vì ông này là Cái) cả về hìnhdáng lẫn tínhnết.

   

  Vụ đó là một cú tát mạnhmẽ vầu lýthuyết Nhiễm Sắc Thể.

 12. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 10:08

  Dưng sự khókhăn khi tạora Dolly (300 trấng mới ra một mình Dolly) cho thấy dững laitạo phi tựnhiên cũng sẽ rất khókhăn chứ không phải cứ có tỉn nhau Người Thú là sẽ ra Con “Ngú” hoặc Con “Thười”.

   

 13. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 10:26

  Trườnghợp liềnbà đẻ sinhđôi mà hai Con khác hẳn nhau đến 99% khảnăng là chúng là con của 2 ông bố riêngbiệt.

   

  Vướnđề đẻ sinhđôi sinhba càng chothấy lýthuyết “Tinh mới nhớn thành Con chớ không phải Trấng nở ra Con” của Trung Tướng là đúng. Nếu Trấng nở ra Con thì đéo thể có chiện sinhđôi Cùng Trấng.

   

  Chỉ cóthể lýgiải vụ sinhđôi cùng trấng đó là do hai Ông Tinh cùng nhớn trong một Ông Trấng mà nên Con. Hai Ông Con nầy sẽ rất giống nhau vì Tinh và Môitrường (tức Trấng, tức Đốitác của Tinh) là rất giống nhau.

   

  Tấtnhiên trườnghợp sinhđôi sinhba khác trấng là chiện dễ hiểu dù khó gặp.

   

  Chibộ tự gúc để coi một liềnbà đẻ sinhđôi mà ra hai Ông Con một Đen một Trắng nhế.

   

  Sáchbấu thì cứ tuyêntruyền rầng vụ đó là do Lại Giống (tức là cụkỵ của Ông Bố hoặc Ông Mẹ là Đen), địtmẹ đấy là trấnan dưluận thôi, chớ hai Con đó là của hai Ông Bố khác nhau đấy.

   

 14. #23 by Không Ai Sất on 2010/04/07 - 10:28

  Hắn Tường chơi bích này làm anh hoangmang quá đi!
  Hóa ra dững gì anh được nhồi xưanay là cứt hết?

 15. #25 by TTlamcam on 2010/04/07 - 10:33

  @Dốt Tướng:
  Riêng vụ Cừu Doly Nhânbản đã cho thấy lýthuyết về sự sinhsản bấynay ta được học là đéo đúng.
  @Dốt Tướng
  Vụ đó là một cú tát mạnhmẽ vầu lýthuyết Nhiễm Sắc Thể.@Dốt Tướng
  Vụ ông Cừu Doly, theo anh, vẫn đúng với lý thiết Nhiễm sắc thể (NST).
  Tên Dốt Tướng chú ý trong vụ ông Đô: người ta đã lấy tế bào gốc (đủ cả bộ NST của “Bố” – Cái), vì thế mà cứ cho là cấy vào  môitrường Lồn hay môi trường Phuồi nào đi nữa thì ông Đô vẫn nhớn thành Con – chiện phình phường!
  Thử nghĩ, nếu cái gọi là “tế bào gốc” kia không đủ bộ NST (chỉ có một nửa bộ như ông Tinh), thì bọn mần khoa học khoai Tây có thành công lầu phuồi trong việc tạo ông Đô.
  Điều này cũng lý giải tại sâu bọn khoai Tây không cố thử lấy một ông Tinh đi nuôi cấy trong môi trường phuồi nào đó để be-born.
  Bọn khoai Tây đầu đất ngu bỏ mẹ?
  Sư bố tên Dốt Tướng – anh lại chưởi yêu phát theo thông lệ.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 10:44

   Lýthuyết về Nhiễmsắcthể có vẻ đúng trong nhiều trườnghợp nên nhàta mới nghe theo, chứ nếu nó sai hoàntoàn thì chó nó nghe phải không Cẩm?

    

   Chả có cơsở đéo gì để nói tếbào vú của Bố Dolly thì đủ bộ NST, trong đó tinhtrùng của Cừu Đực lại chỉ có một nửa.

    

   Chiện lấy Tinh đem cấy vầu Lồn Lạ đã có rùi. Tínữa Trung Tướng thuyếttrình.

    

 16. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 11:00

  Giảnhời Cẩm Già về vụ đem Tinh cấy vầu Môitrường Lồn Lạ nhế.

   

  Năm 193x bạn Lin bên Sô Liên đã chỉthị giới sinhhọc Nga tiếnhành một dựán đặcbiệt: chếtạo các Chiếnbinh Vĩđại.

   

  Theo đó, 200 nữ cánbộ đoànviên Comsomol xuấtsắc đã được chọn để cấy Tinh của Tinhtinh nhằm sảnxuất khoảng 1000 Ông Tười (lai Tinhtinh-Người) chiên làm nhiệmvụ Bảovệ Lãnhtụ.

   

  Theo kỳvọng, các Ông Tười sẽ tokhỏe mạnhmẽ hungbạo như Bố chúng, dưng lại đẹpđẽ trítuệ như Mẹ chúng, mà không quá thôngminh dư các Ông Người bìnhthường để cóthể bị muachuộc phảnbội.

   

  Kếhoạch bướcđầu thànhcông. Đã có dững Ông Tười đầutiên ra đời. Dưng dựán diễnra quá chậm so mới dựkiến, và WW2 bùngnổ.

   

  Sau WW2, dựán được chỉthị sẽ tiếptục, dưng vửa tái khởiđộng mấy năm, thì bạn Lin đã ngủm mẹ.

   

  Tàiliệu không cho biết sốphận các Ông Tười vềsau ra sâu.

   

  Xinmời gúc.

   

 17. #28 by Thảo Phan on 2010/04/07 - 11:04

  Nhưng tóm lại là TT làm nghề gì? Kiếnthức xãhội TT lấy ở đâu?

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 11:15

   Trung Tướng mần nghề Cut Wind em ạ. Tiếng Lừa là Chém Gió ý mà. Kiếnthức xãhội lấy từ Cuộcđời thôi em. Khi nầu giàhói sắp vềhưu em sẽ cũng lắm nhời nhưthế hehe.

 18. #30 by minhsoc on 2010/04/07 - 11:08

  Gúc mãi thì cũng thế. Mặc định sách giáo khoa không phải là chân lý thì tớ đồng ý, phải kiểm chứng. Theo dân gian, có thằng đẻ ra cứ nói về 1 chỗ khác, nó bảo nó con bố khác, mẹ khác. Lúc đầu mẹ nó không tin, rồi nghi nghi đi theo nó tả đúng thật. Rồi 2 bà mẹ gặp nhau, bà mẹ trước bảo đứa trước chết. Ngày chết với ngày thụ thai của bà mẹ sau gần sịt nhau. Giải thích kiểu gì. Hay có chuyện khác, ông cụ chết, viết chữ vào tay mình, đứa cháu gọi bằng cụ sinh ra xòe tay có mẹ chữ đó tự lúc nào. Giải thích kiểu gì. Theo tớ thì đúng là từ Tinh lớn thành người. Nhưng vai trò của tử cung chưa hẳn là môi trường sống. Vậy giải thích thế nào khi đứa trẻ đẻ ra giống hệt ông ngoại, chuyện này cũng chẳng hiếm. Đương nhiên giống bố vẫn chiếm đa số. Còn chuyện nếu khi thụ thai mà si nghĩ nhiều về mẹt của 1 thằng nào đó. Thì đứa trẻ kiểu gì cũng có nét ấy. Hay như trong sách gì liên quan đến đạo phật chẳng nhớ. Bẩu là ngoài trứng và tinh ra thì còn có soul, không có Soul tất nhiên thằng người đó đẻ ra hoặc ngớ ngẩn, hoặc down ( cái mặt vô hồn là vì thế). Tinh cũng phải cạnh tranh nhau để chui vào trứng. Và dĩ nhiên Soul cũng phải cạnh tranh nhau để sống trong 1 cái vỏ là người. Và cũng dĩ nhiên, trong quá trình mang thai, Soul ra vào như đi chợ. Và chỉ xác định Soul nào khi đứa trẻ chào đời. Vì thế nên 1 thằng người được xác định bằng ngày nó đẻ ra chứ không phải ngày nó thụ thai.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 11:18

   Ừaphải, dững chiện kỳquái chỉ cóthể giảithích: đó là ý Chúa.

    

   Còn vụ cháu giống hệt Ông Ngoại của cô, thì cókhi Ông Ngoại là.. Bố háháhá. Chiện nầy xẩyra nhiều hơn ta tưởng đấy cô Sốc ạ.

    

   Vướnđề Soul của Người/Vật lại là vướnđề khác, sẽ nói trong bích khác. Trung Tướng sẽ kể dững chiện như Cây Cỏ cũng có Soul vươnvươn.

 19. #32 by minhsoc on 2010/04/07 - 11:13

  @ phân:  Nhưng tóm lại là TT làm nghề gì? Kiếnthức xãhội TT lấy ở đâu?

  Cô hỏi như cứt nát. Nghề Tướng hỏi chắc hắn chẳng nói thật cho cô đâu mà cô hỏi thật, thích thì hắn giải nhời: Xe ôm, được chưa? Kiến thức xã hội thì đương nhiên đếu lấy ở sách giáo khoa, mấy thằng biên sách giáo khoa đấy mặc định chỉ biết sách sô tầu, biết cái khác đã đếu ngồi biên sách. Cô nên tích cóp ít tiền, ngao du sơn thủy, đi tây tầu vài chuyến, thấy đời nó khác. Hỏi hãm bỏ mẹ.

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 11:20

   Ở Quán Bựa chưởi gái là việc không được ủnghộ.

    

 20. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/07 - 11:28

  Arsenal hiện thiếu chầmchọng một thằng tiềnđạo kiểu Henry Thierry Mọi Vều hay Bergkamp Vô Địch ngày xưa, một thủ môn lìlợm kiểu Thủy Thủ (Seaman) hay Lehnmann Thằng Điên, và dững Ashley Cole, Viera, Silva, Ljungberg, Pires, Edu….

  Bá Xa quá mạnh, lại là sânnhà bỏn, thua là đúngmẹ.

  Bóngđá Ăng Lê Thiếu Tướng fan mỗi thằng Arse.

 21. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/07 - 11:29

 22. #37 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/07 - 11:33

  Hìnhtượng ÔngNgườiThú cổđiển phổbiến nhất nhẽ Nhân Mã (Centaur):

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 12:15

   Giờ mà có mấy Ông nầy chạy nhôngnhông ngoài đường làm xeôm thì phê nhở?

 23. #39 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/07 - 11:35

  Kế đến là Nhân Sư Ai Cập?

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 12:13

   Còn Nhân Ngư (tức Ông Cười, Cá-Người), Nhân Xà (Ông Rười, Rắn-Người), Nhân Điểu (Ông Chười, Chim-Người).. nhiều lắm

    

 24. #41 by TTlamcam on 2010/04/07 - 11:35

  @Dốt Tướng:
  Theo kỳvọng, các Ông Tười sẽ tokhỏe mạnhmẽ hungbạo như Bố chúng, dưng lại đẹpđẽ trítuệ như Mẹ chúng,@Dốt Tướng
  Cái nầy chẳng khẳng định thêm một điều là tự mình ông Tinh thì be-born (nhớn thành Con) cái lầu phuồi à?
  Tự mình ông Tinh thành Con được thì bạn Lin hy vọng ông Tười sẽ đẹpđẽ trítuệ như Mẹ chúng ở cái lầu phuồi à?
  Người có 23×2, Tinhtinh có 24×2, cáchbiệt này cóthể tạm-chấpnhận và sinhra conlai.@tên Ranh
  Cái nầy anh nghe cũng lọt tai.
  Chả có cơsở đéo gì để nói tếbào vú của Bố Dolly thì đủ bộ NST, trong đó tinhtrùng của Cừu Đực lại chỉ có một nửa.@Dốt Tướng
  Đủ bộ NST hay không thì anh biết điếu. Cái nầy phải bọn khoai Tây đầu đất nó phải biết trước khi đem tếbào vú (tế bào gốc) ngâm vào môi trường phuồi chứ!
  Mà nói tế bào gốc là ý nói cái tế bào ban đầu ấy chứ, còn lấy nó ở chỗ vú, chỗ lầu phuồi hay ở môi trường phuồi nào thì có khác điếu?
  Lấy được một tế bào gốc cũng rất khó, chứ lấy ông Tinh thì nói làm điếu? – Anh lấy một tí thì có cả chai!
  Dốt Tướng chỉ được cái cãi nhem nhẻm.
  À, mà hắn nói đúng: không con gì bằng cái … con lạ! – cứ ngâm cái con lạ là … hay nhất đới, hay mọi nhẽ.
  Sư bố tên Dốt Tướng.

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 12:02

   Tấtnhiên là thế. Ông Tinh phải kết với Ông Trấng thì mới ra con. Dưng đấy là chiện bigiờ. Sau nầy thì đéo biết được.

    

   Cẩm đéo biết gì về vụ Dolly rùi. Tếbào Bố của Dolly đéo ngâm vầu Môitrường Buồi nầu, mà cấy vầu Trấng Mẹ Dolly (là một Ông Cừu Cái khác giống Ông Bố Dolly cũng Cừu Cái), rùi cái trấng ý đem cấy vầu tửcung một Ông Cừu Cái thứ ba (ông nầy lại khác giống hai ông trên).

    

   Cẩm già quá rùi đấy.

    

 25. #43 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/07 - 11:37

  Tómlại là chiện Ông Người Ông Thú giaocấu cùngnhau thờixưa là vôcùng phổ biến, thậmchí còn hợp nhẽ tựnhiên. Bấtkể tôngdật tônggiáo nầu…

  Thế tạisao giờ mọichiện lại có vẻ khókhăn thế, taboo thế?

  Ý Thượng Đế cả thôi.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 12:07

   Đã bẩu rùi, chiệnđó giờ không được ủnghộ vì dễ gây dững hậuquả khólường. Và nhiều quốcgia cấmđoán giaodục Người-Thú cũng vì chưa có xácquyết của giới khoahọc.

    

   Cũng như hút matúy thôi. Đasố các nước đều cấm cho rầng nó độc, dưng bên Lào có cấm đéo đâu, coi là chiện thường.

    

 26. #45 by minhsoc on 2010/04/07 - 11:44

  @Tướng: Nhân tiện hỏi tý, Chúa nói ở đây là Chúa nào? Nhẽ Ala, Thích ca, Giê su đều do Chúa tạo ra? Vậy Thượng đế thì sao? Tớ thì tin, nhưng chưa thống nhất về mặt tên gọi.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 11:55

   Chúa là God, là Thượng Đế, là Giời, là Jehova, là Allah, là Đấng Tối Cao, Đấng Toàn Năng đó.

    

   Đươngnhiên Thích Ca, Jesus, Mohamed.. đều do Chúa tạo ra, trong đó Jesus là Con Chúa.

    

   Chúý vướnđề đó nhế, chứ không lại như cô Bé, tưởng Jesus là Thượng Đế thì không hay đâu.

    

   Jesus, theo TCG, là God-the-son, hoặc Son-of-God, giáodân gọi là Lord Jesus. Nhớ chưa?

 27. #47 by Cocacola on 2010/04/07 - 12:23

  Kếhoạch bướcđầu thànhcông. Đã có dững Ông Tười đầutiên ra đời. @Tướng


  Cái này thì confirm với chi bộ là anh cũng có đọc, có biết như thằng Tướng. Điếu phải từ báo đảng nhé.

  Còn lại chi bộ lười tự Gúc thay vì ngồi đó hỏi vẩn vơ: Cò Lả làm nghề gì? Cò Lả lấy kiến thức từ đâu? Vưn vưn… Rất hãm ! Nhá !
 28. #48 by Ma Bư on 2010/04/07 - 12:30

 29. #49 by Hoàng Việt on 2010/04/07 - 12:33

  ( Không tính đến sự đột biến và lai tạo )

  e) Loài mới chỉ được hình thành bằng sự cách li. Chọn lọc tự nhiên bản thân nó ko thể giải thích là loài mới được hình thành ra sao. Loài mới chỉ được hình thành khi các quần thể của 1 loài bị cách li và do đó chúng ko thể giao phối với nhau. Các quần thể cách li thích nghi với môi trường riêng của mình và có thể phân hoá và cuối cùng hình thành nên loài mới. Có hai phương pháp cách li khả dĩ đó là cách li địa lí và cách li sinh thái.


  Hố hố . …học thuyết tiến hoá mới chỉ ra rằng : bọn Lừa chỉ có thoát Lừa thì mới có cơ hội nâng đời thành  Tinh hoa hay vàng son được   Hố hố 

  Bravo em Hương Cong có serie entry Mộng thoát lừa

 30. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 12:35

  Hồi 198x đã có một nhóm sinhhọcgia Anh Quốc thửnghiệm đưa Trấng Người đã thụtinh (chínhxác là “Tinh Người đã nhập Trấng”) cấy vầu tửcung Dê Cái.

   

  Kếhoạch nầy đã thấtbại vì không kiếm được đủ tàitrợ (chắc do sứcép từ Nhà Thờ). Chả biết giờ nó có được tiếptục không?

   

  Nếu thànhcông, nó sẽ là bước đệm để cấy thẳng Tinh Người vầu Trấng Dê, sẽ oách hơn nhiều cấy vầu Vượn hay Tinhtinh, và tạonên dững Ông Nghê bấthủ. Tức là dững Ông Người dưng lại có sữa ngon như sữa Dê (nếu là Cái), và dái thì bự như dái Dê (nếu là Đực). Quá đã.

 31. #52 by Thảo Phan on 2010/04/07 - 12:42

  @Sốc: Cô hỏi như cứt nát. Nghề Tướng hỏi chắc hắn chẳng nói thật cho cô đâu mà cô hỏi thật, thích thì hắn giải nhời: Xe ôm, được chưa? Kiến thức xã hội thì đương nhiên đếu lấy ở sách giáo khoa, mấy thằng biên sách giáo khoa đấy mặc định chỉ biết sách sô tầu, biết cái khác đã đếu ngồi biên sách. Cô nên tích cóp ít tiền, ngao du sơn thủy, đi tây tầu vài chuyến, thấy đời nó khác. Hỏi hãm bỏ mẹ.
  Không phải ai đi ngao du sơn thủy, đi tây đi tầu là biết được nhiều sự ở đời. Không phải ai biết nhiều sự ở đời cũng viết có hồn và có văn như TT. Biết TT chắc chắn trả lời ko thật nhưng thích hỏi để xem TT giả nhời thế nào.
  @TT: thích cái cách giả nhời dịudàng, tậntình của TT (tuy ko đúng sựthật).

 32. #54 by Cocacola on 2010/04/07 - 13:14

  @Phản Thao: Thằng Tướng không những thông kim bác cổ mà còn tự quảng cáo là kèn dài to nữa đấy em ạ! (Ý là hắn nói trong quán thế chứ anh biết điếu!)


  Dựa vào hai chi tiết ý, đọc đến bài này, anh có thể đưa ra giả thiết rất có thể hắn Tướng thuộc loại Ông Nghê Đực trăm năm có một đấy em! 
 33. #56 by TTlamcam on 2010/04/07 - 13:47

  @Dốt Tướng:
  Tếbào Bố của Dolly đéo ngâm vầu Môitrường Buồi nầu, mà cấy vầu Trấng Mẹ Dolly
  Cái chữ ngâm anh đã phải cố tình in đậm nghiêng là ý muốn nói cái sự cấy hay gì gì đó anh quan tâm điếu!
  Túm lại, dài dòng văn tự thì cũng vẫn chỉ để khẳng định một điều: tế bào vẫn không phải là ông Tinh mà.
  Những cái sự không bình thường khó hiểu chưa có lời giải đáp… vươn vươn, người ta bẩu là ý Chúa, anh nghĩ cũng chẳng sao.
  Vả lại, để đi tìm câu trả lời cho những trường hợp dị thường có thể rất tốn kém mà cũng chẳng đi đến đâu nên bọn khoai Tây cũng chẳng thèm đầu tư đi tìm lời giải.
  Khoai Tây đầu đất là ngu lắm! Cái gì tốn xiền mà chẳng để làm gì là bọn chúng điếu thèm làm đâu.
  Vậy là sự dị thường có thể mãi vẫn dị thường.
  Chứ không có nghĩa là không thể giải thích nổi.
  Sư bố tên Dốt Tướng.

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:19

   Vướnđề không phải “ngâm” hay “cấy”, mà vướn đề là phải dùng Trấng của Mẹ Dolly để “ngâm/cấy” tếbào Bố Dolly, chứ không phải cứ thế tống tếbào vầu ốngnghiệm mà có Dolly.

 34. #58 by minhhuong on 2010/04/07 - 14:28

  Nếu chỉ coi trứng như là môi trường để tinh be-born thành con, vậy chi bộ thử giải thích cho vấn đề khi tỉn cận huyết thì dễ bị quái thai?

  Ví dụ 1: Có 1 lần mèo nhà con bạn em đẻ giữ lại hết lũ con, không đem cho. Thế là sau đó chúng nó tỉn nhau đẻ ra 1 lũ quái thai (bị ở chân móng).

  Ví dụ 2:  1 vụ đôi kia anh chị em họ đẻ ra 1 đứa con chân quái dị (may mặt mũi chả sao). Em còn nghe đồn có 1 đôi anh chị em họ khác, rút kinh nghiệm đi kiểm tra gien giủng máu mủng gì đó để xem khả năng có sinh phải quái thai không, thế mới máu chứ, há há. Tức là có dịch vụ kiểm tra xem nếu anh ả tỉn nhau thì sinh con có bị quái thai không.

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:14

   Giảnhời ở trên nhế.

    

   À Trung Tướng có đứa bạn lấy em họ (là con của bà cô ruột). Giađình chưởi ghê lắm. Dưng giờ đẻ 3 con chả sâu sất.

    

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:24

   Viết dài, chữ díu vầu nhau ít xuống dòng, dùng từ đaotobúanhớn.. là Trung Tướng đéo đọc.

    

   Cẩm Già tómtắt phát xem tên biên gì?

 35. #62 by minhhuong on 2010/04/07 - 14:42

  Vụ Dolly thì đúng là 1 minh chứng hùng hồn cho TT thực, vì trứng dùng để thụ tinh đã được vứt hết nhân đi, tức là không có 1 tí gien nào , và Dolly đã ra đời, chứng tỏ trong vụ ấy trứng hoàn toàn được sử dụng với mục đích MÔI TRƯỜNG mà thôi.

  ——-

  Mẹ cho noãn bào tên  là Blackface
  Một noãn bào không thụ tinh được trích ra từ Blackface. Noãn được rút hết nhân ra để không một gen của Blacface có thể làm ô nhiễm thí nghiệm này.”

  http://vietsciences.free.fr/giaokhoa/biology/cellularbiology/dollyduocsinhrahow.htm

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:27

   Đúng đấy em. Nhưvậy Trấng đúng là cái Tổ để Con nhớn lên chứ còn gì?

    

 36. #64 by minhhuong on 2010/04/07 - 14:57

  Từ vụ Dolly có thể suy ra:

  – Tinh trùng có thể be-born thành con chứ không phải trứng, trứng là môi trường.  Em công nhận là thuyết phục

  – Nhưng mà bảo con toàn giống hệt bố v..v là chưa thuyết phục, há há, trong trứng có ADN, có sự kết hợp gien của tinh trùng với gien của trứng, tạo ra Con có gien thừa kế kết hợp gien của bố và mẹ. Cứ nhìn vụ Dolly là thấy, phải lấy hết nhân trong trứng ra thì Dolly mới giống hệt 100% cái con cho tế bào vú.

   

  Nghĩa là: nếu đéo bỏ nhân bỏ gien trong trứng, thì quá trình kết hợp gien giữa trứng và tinh sẽ xẩy ra.

   

  (Việc coi trứng chỉ là môi trường là đúng mẹ nó rồi, nhưng bảo con sẽ giống hệt bố vì tinh trùng mới be-born thành con là sai, há há, trong trứng có nhân có gien, có sự kết hợp gien giữa tinh trùng và trứng. )

  Như thế mới giải thích được vì sao bệnh di truyền có thể từ cả bố lẫn mẹ được chứ.

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:40

   Em nói đúng. Mà Trung Tướng cũng chỉ nói Con thì phải giống Bố chứ không nói là Con không hề giống Mẹ (dù trên thựctế hầunhư cực ít Con giống hệt Mẹ, và sự giống nhau nếu có, hẳn phải do mộtsố nguyênnhân đặcbiệt nàođấy).

    

   Tinh Trùng nhận được từ Trấng (trong Lòng Đỏ ý) dững element cầnthiết cho sự đadạng sinhhọc, nên hẳn là thừahưởng mộtsố đặcđiểm của Mẹ, chớ không phải tuyền từ Bố.

    

   Còn “sự kếthợp Gen giữa Tinh và Trấng” chắc là không có đâu em.

 37. #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:09

  @giả nhời Hương Điêu

   

  Hương Điêu vưỡn đặt nặng vướnđề chữnghĩa “Môitrường” thế em?

   

  Từ “Môitrường” là Trung Tướng tạm dùng thôi, chứ phải hiểu nó là “Tổ” hay “Chỗ” hay “Gìđó” cựckỳ thíchhợp cho Tinh nhớn thành Con.

   

  Vướnđề “Quanhệ loạnluân dễ sinh quáithai” chẳng ai chứngminh thuyếtphục được, cho dù dùng lýthuyết của Trung Tướng hay lýthuyết bấtkỳ. Ngườita chỉ ghinhận có fact nhưthế thôi. Tạm gọi là Cơchế vậy.

   

  Chiện mèo/chó tỉn nhau trong giađình sinh quáithai là chiện hyhữu em ạ. Nhà Trung Tướng vài chục năm nay nuôi không biết bâunhiêu mèo chó, và đaphần anh/chị/em/mẹ/con bỏn tỉn nhau bétnhè, chả sâu sất. Tấtnhiên có dững Ông Mèo/Chó đi lấy giống ở xatít về lại đẻ bọn con ấtơ (thường là chết non, chứ không đến nỗi quáithai). Chiện nầy cũng có gì lạ?

   

  Trong Kinh Thánh cũng chép dững vụ anh em lấy nhau. Chả sâu cả.

   

  Nhà Trần ở Lừa cũng tuyền lấy trong họ (cực gần luôn), mà cũng đâu có thấy gì nhớn? Hay là nếu có quáithai thì chôn mẹ luôn rùi? Cũng không chắc.

   

  Ngay thời bigiờ, các làng tôngdật hẻolánh trong núi tuyền lấy nhau, thậmchí lấy luôn anhem ruột, cũng đâu gặp trụctrặc gì nhiều?

   

  Mớiđây có tay gì Khoaitây nhốt con gái trong hầm mấy chục năm, đẻ được dăm bẩy Ông Con, mà đều khỏemạnh có bịnhtật gì đâu?

   

  (Còn tiếp)

 38. #67 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:11

  @giả nhời Hương Điêu (tiếp)

   

  Tinhiên, nếu dùng lýthuyết của Trung Tướng để lýgiải chiện không nên hỗndục cậnhuyết, thì cóthể thế nầy:

   

  – Hai anhem (giai/gái) cùng một bố, tức là nhớn từ hai Ông Tinh Trùng gần giống nhau, nếu tỉn nhau, thì Ông Tinh Con sẽ phải vầu làm ổ trong một Trấng có cấutrúc sinhhọc rất giống ổng (là trấng của bà cô ruột ổng).

   

  Do môitrường pháttriển không có sự đadạng sinhhọc nhưvậy, ông Tinh Con sẽ không thuthập được dững element (hoặc gì?) cầnthiết cho sự pháttriển hoànhảo của ổng, tỉnhư các khángthể hữuích để chốnglại bịnhtật.., nên khi ổng nhớn, rất dễ gặp nhiều rủiro?

   

  Sau vài đời, Trấng/Tinh nhẽ khác dần đi so mới nguyênbản, thì việc kếthợp các ổng sẽ không còn nhiều nguyhiểm?

   

  Đạikhái thế.

   

  Từ

  đây ta cũng cóthể nhậnđịnh, Trấng sẽ cungcấp nhiều thứ còn thiếu cho Tinh thành một Ông Người thậtsự, chứ chả phải Tinh đã sẵn là một Ông Người Bé ngonlành rùi, chỉ nuôi là nhớntướng.

 39. #68 by Cocacola on 2010/04/07 - 15:13

  Các tếbào gốc của Dolly Bố (là một Ông Cừu Cái), được cấy vầu một Trấng Cừu (tấtnhiên cũng của một Ông Cừu Cái khác), rùi cấy vầu tửcung Cừu cho nhớn thành Dolly.

   

  Háhá Dolly nhớn lên giống hệt Bố nó (mà nhàta gọi sai là Mẹ nó, vì ông này là Cái) cả về hìnhdáng lẫn tínhnết.

   

  Vụ đó là một cú tát mạnhmẽ vầu lýthuyết Nhiễm Sắc Thể. @TT


  Một noãn bào không thụ tinh được trích ra từ Blackface. Noãn được rút hết nhân ra để không một gen của Blacface có thể làm ô nhiễm thí nghiệm này.” @Em Hường


  Đợi gái Gúc xong anh mới đổ cứt vầu miệng Thằng Tướng đây:


  Chuyện cừu Dolly đéo mâu thuẫn với thể nhiễm sắt thể. Vì sau:


  Tế bào hoàn chỉnh của loài cừu có 54 NST, nghĩa là tế bào vú, da v.v.. của bỏn đều là 54 NST, trứng cừu có 27 và tinh cừu 27 NST, too.


  Trứng cừu rút hết mẹ nhân ra thì số NST = 0, sau đó tiêm vào nhân của tế bào vú cừu (hoàn chỉnh 54 NST), sốc điện nó phát cho nó phân chia thành phôi rồi cấy vào tử cung, cho ra cừu Dolly. Dĩ nhiên nó y chang với con vật đã trích lấy nhân.


  Thế thì mâu thuẫn gì với thuyết NST nào? Có phải tiêm 54 NST vào nguyên một cái trứng mà vưỡn thành Dolly đâu.


  Nói giản dị thay vì Tinh 27NST +Trứng 27 NST = con cừu 54 NST theo cách thông thường thì thành công của cừu Dolly chỉ là như sau: Nhân tế bào vú 54 NST + Trứng 0 NST (vì đã rút hết nhân) -> được cừu Dolly 54 NST !


  Đấy, chi bộ đã thấy Thằng Tướng lấy vú lấp miệng chi bộ chưa? Đợi gái Gúc xong anh mới nói đấy!

  • #69 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:46

   Giảithích kiểu Toán Học thếnầy thì chó nó nghe được háhá.

    

   Sâu Lả không gọi Chau Ngo vầu nổ cho vài nhát về Toán?

 40. #70 by minhhuong on 2010/04/07 - 15:17

  Chi bộ láo toét, con giống hệt bố cái cục cứt ý, trên thực tế giống cả bố lẫn mẹ!

  Các bà các chị, khi về già, tầm U50, lúc ấy so lại ảnh mới thấy cả lò cả lượt hao hao bà ngoại hết. Không tin thử kiểm tra ngay trong nhà mà xem.

  Khẳng định mẹ nó luôn là em đéo thấy cái đoạn “con tuyền giống bố” đúng chút đéo nào cả.

  Giống cả bố lẫn mẹ thì công nhận.

  • #71 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:53

    

    

   Bọn vện Trung Tướng cứ sinhhoạt với Trung Tướng một thờigian thì giống Trung Tướng hết em ạ. Cái nầy thì khó giảithích nhở?

    

   Đạikhái lúc đầu rất khác nhau (coi ảnh chụp ý), sau độ 1/2 năm thì thấy mắt ychang nhau. Rùi độ 1/2 năm nữa thì mũi/mồm..

    

   Nếu em đểý sẽ thấy, các cặp vợchồng yêu nhau lãngmạn và tỉn nhau thườngxuyên, sau khoảng 5 năm sẽ giống nhau như 2 anhem ruột.

    

   À, em thấy sự “con tuyền giống bố” là không đúng thì nguy to rùi nguy to rùi.

    

   Nhà nầu mà con (nhất là con giai) không giống bố thì chắcchắn gặp nhiều trụctrặc đấy.

 41. #72 by aaaa on 2010/04/07 - 15:18

  Điếu mẹ tên La, quả nhân vừa định xúc cức đổ vào mõm tên Trung Tướng thì nhà ngươi đã dám mạo phạm làm trước rồi là sâu?

  PS: lâu ngày ko vầu, có lời chào chi bộ. Toàn chi bộ có quyền được bình thân.

 42. #74 by minhhuong on 2010/04/07 - 15:24

   Vì vụ anh chị em họ trong nhà tỉn nhau, đi kiểm tra máu mủng gien giủng khỉ gì đấy xem có bị đẻ ra quái thai không, thì em mới biết có cái dịch vụ đấy. Nghĩa là dù là anh em cận huyết dưng không phải đôi nào cũng đẻ ra quái thai, và việc đó có thể kiểm tra trước được.

  Việc này suy ra cái giề, suy ra rằng luật cấm kết hôn cận huyết có thể được thay đổi: đôi nào mà kiểm tra thấy bị lại giống thì cấm được, đôi nào kiểm tra thấy đéo bị thì cho tụi nó kết hôn cũng có sao đâu, ảnh hưởng đéo gì đâu.

  • #75 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:06

   Bọn nó bầytrò đấy em. Tỉn nhau được hết, dưng không nên, bởi đó là trái ý Chúa.

 43. #76 by Cocacola on 2010/04/07 - 15:26

  Chi bộ láo toét, con giống hệt bố cái cục cứt ý, trên thực tế giống cả bố lẫn mẹ! @Hường


  Đừng cực đoan thế em, như 2 chip nhà anh nè, cực giống anh luôn! Tất nhiên chip gái anh có chỗ giống vện anh! Cơ mà nó giống anh cực, cả khi mở miệng nói là đồng thanh nói luôn. Thế mới khoái em ạ! Giống tốt là nó thế đấy em!
  • #77 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:08

   Thường thì nhà ai cũng thế cả thôi nếu không có dững “tácđộng đặcbiệt”.

 44. #78 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 15:32

  Về nguyêntắc, Trấng nầu cũng có Lòng Trắng và Lòng Đỏ.

   

  Theo Trung Tướng, Lòng Trắng là nơi cung cấp dưỡngchất banđầu cho Tinh, như kiểu thức ăn, khi Tinh chưa có hệ tiêuhóa, còn Lòng Đỏ cungcấp dững element cầnthiết cho Tinh thành một Con hoànchỉnh hợp tựnhiên.

   

  Nếu Tinh lao vầu một Trấng đéo có Lòng Đỏ (gần như trườnghợp Cừu Dolly), thì khi Tinh nhớn, nó đéo nhận một ditriền gì từ Mẹ. Và đấy là sự nhânbản tuyệtđối.

   

  Phải thế chăng?

 45. #79 by minhhuong on 2010/04/07 - 15:38

  Đừng cực đoan thế em, như 2 chip nhà anh nè, cực giống anh luôn! @ anh Cò

  ——-

   Anh hãy chờ con anh tầm 40, 50, tự dưng lôi ảnh bà ngoại ra mà so, càng ngày già càng giống bà ngoại. Cái này là em đã từng có lần sôi nổi so cùng với lũ bạn lớp em, cực chuẩn luôn. Rõ ràng là lúc bé, lúc trẻ giống lung tung. Dưng cứ về già, là hao hao bà ngoại tất.

  Ví dụ cụ thể là em đấy, lúc bé giống bố tới 85%, lúc tin tin cũng thế, ai cũng bảo giống bố. Nhưng tới bây giờ bắt đầu có người nói có chút giống mẹ. Và lũ bạn cùng tuổi em đến thời điểm này đều bắt đầu bàn tán với nhau về chuyện “ơ, giờ gặp tao mọi người lại bảo cháu để cái đầu này nhìn giống bác gái quá” he he

  Sự thật nó là thế đấy. 

  • #80 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:17

   Đấy là giống do môitrường sống, không phải do ditruyền. Gầngũi ai lâulâu là bỗng giống người đó.

 46. #81 by Cocacola on 2010/04/07 - 15:48

  Nếu Tinh lao vầu một Trấng đéo có Lòng Đỏ..@ TT


  Thì nó đéo thành cái gì sất! Vì Tinh 27 NST mà lao vào một Trứng đéo có lòng đỏ 0 NST. Kết cục là 27 NST, đéo thành nủi con cừu 54 NST !

  Dolly là do nhân tế bào thường (đủ 54 NST) cho lao vào một trứng đéo có lòng đỏ và sinh ra được Dolly. Đó là thành công về mặt kỹ thuật thôi chứ nguyên tắc không đổi

  NST không phải là thuyết anh nghe và đọc trên giấy. Hùi học ĐH, anh cũng đã từng phải đọc đếm và nhận dạng từng đôi nhiễm sắc qua kính hiển vi rồi (không nhận ra được thì rớt mẹ nó rồi thi lại! Nhớ!)

  @Em Hường: Tất nhiên về ngoại hình thì thời gian sẽ làm phôi pha mọi thứ đấy em ạ ! Khi em lấy chồng thử xem , sống một thời gian với hắn, đi đâu ai cũng bẩu là hắn giống em hay em giống hắn. Hài vãi nhưng thật đấy!
  • #82 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:02

   Đã bẩu Trung Tướng dốt Toán mà Lả cứ cộng cộng trừ trừ mãi là sâu?

    

   Cái gọi là NST ý, nhẽ là một đám elements (cấuthành?) trong tếbào. Cóthể nó có đónggóp vầu sự ditruyền? Đéo chắc lắm. Dưng dùng nó mà bẩu Người với Thú đéo kếthợp được thì tàolao mẹ.

    

   Lả đã thựcsự thấy một nửa số NST trong Trấng và nửa còn lại trong Tinh chưa? E rầng Lả đang Cut Wind háhá.

 47. #83 by minhhuong on 2010/04/07 - 15:56

   

  Riêng về hình dáng, tính cách gì đó, anh Cò Lả và Trung Tướng cứ bẩu là giống bố đa phần, vậy còn cái này, nó lại thế này, hố hố hố hố:

  ————————–

  Con trai thừa hưởng trí thông minh từ mẹ

  Con trai được hưởng nhiễm sắc thể X từ mẹ và Y từ cha, nhưng chỉ có nhiễm sắc thể X là có các gene thông minh.

  Nhiễm sắc thể X mà con trai được thừa hưởng từ mẹ chứa tới 2/3 số gene thông minh ở người, trong khi nhiễm sắc thể Y lại không hề có một gene thông minh nào. Đó là thông báo của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Ulm, Đức.

  Đến nay các nhà khoa học đều thống nhất rằng trí thông minh là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có di truyền và những tác động từ môi trường. Về mặt di truyền, bác sĩ Horst Hameiste, trưởng nhóm nghiên cứu phát hiện các gene thông minh nằm rải rác trên chuỗi ADN, nhưng có tới 2/3 tập trung ở nhiễm sắc thể giới tính X.

  Như vậy, trong khi người cha chỉ có thể truyền cho con tính cách thì người mẹ lại truyền cho con toàn bộ trí tuệ. Phát hiện này giải thích vì sao các vĩ nhân đều có những bà mẹ rất thông minh.

  Vì gene thông minh của đàn ông tập trung dày đặc ở đoạn nhiễm sắc thể X, nên chúng có thể phát huy hết công dụng. Nhưng mỗi khi bị “hư hỏng”, chúng có thể gây hậu quả khôn lường. Do đó, đàn ông có kẻ thông minh xuất chúng, nhưng cũng có kẻ cực kỳ ngu đần. Ngược lại, gene thông minh của phụ nữ rải đều trên hai đoạn nhiễm sắc thể X, nên trí tuệ của họ quân bình hơn. Có lẽ vì thế mà phụ nữ không có nhiều người thông minh xuất chúng như đàn ông, nhưng số đần độn cũng ít. Hameiste nói: “Xét về khía cạnh gene học thì đàn ông bất lợi hơn nữ giới trong tiến hóa”.

 48. #85 by TTlamcam on 2010/04/07 - 15:56

  Nếu Tinh lao vầu một Trấng đéo có Lòng Đỏ (gần như trườnghợp Cừu Dolly), thì khi Tinh nhớn, nó đéo nhận một ditriền gì từ Mẹ. Và đấy là sự nhânbản tuyệtđối.@Dốt Tướng
  Quả tang tên Dốt Tướng mần kách mệnh Lừa Ngữ nhiều ngẫn mẹ!
  thì khi Tinh nhớn” là khi điếu nầu? Nhớn thành Con à?
  Nếu ông Tinh xấu số nào lao vầu một ông Trấng đéo có Lòng Đỏ thì ông Tinh ấy hy sinh anh dũng! – hết mẹ chiện.
  Nhớn nhớn cái lầu phuồi!
  Túm lại, cái Lận thiết của tên Dốt Tướng cho dằng
  Tinh Trùng sẽ nhớn thành Con, nên về nguyêntắc, chỉ cần một môitrường Lồn thíchhợp, là Con sẽ be-born. mới cả “… cừu Doly… là một cú tát mạnhmẽ vầu lýthuyết Nhiễm Sắc Thể.” là hết sức phản động!
  Việc ông tế bào gốc và ông Tinh nhớn lên thành ông Con là 2 việc khác nhau hoàn toàn.
  Ông tế bào gốc thì có cơ sở để nhớn thành ông Con được, vì có đủ bộ NST.
  Còn ông Tinh chỉ có một nửa bộ NST, nếu không có ông Trấng góp nửa còn lại thì nhớn cái lầu nhồn!
  Bọn làm ra ông Đô hình như cũng chỉ để chứng mính một điều: có thể tạo ra ông Con mà không cần cái cách tự nhiên là cứ phải ông Tinh làm đám cưới với ông Trấng.
  Tên Dốt Tướng hiểu chưa?
  Thì anh cũng đoán thế chứ biết điếu.

 49. #87 by minhhuong on 2010/04/07 - 16:03

  Khi em lấy chồng thử xem , sống một thời gian với hắn, đi đâu ai cũng bẩu là hắn giống em hay em giống hắn @anh Cò  Lả

  ——–

  Hmm, cái này chưa giải thích được thắc mắc của em, vì rõ ràng các bà các chị khi lấy chồng thường đa số không sống cùng với mẹ nữa, nhưng cứ về già là hầu hết trông nhang nhác giống bà ngoại 1 lượt. Cái này em với bọn bạn em cũng lôi ví dụ nhà từng đứa ra để ngó rồi. Đến giờ em vưỡn chưa giải thích được vì sao lại có tình trạng thế, mà cứ phải về già, tầm 40-50 mới bắt đầu hao hao mới quái chứ

  • #88 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/07 - 16:14

   Trung Tướng không thấy thế. Nhẽ em là ngoạilệ rùi.