Tiếng Lừa Cảitạo [2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Dựán cảitạo kýpháp Tiếng Lừa sẽ gồm 5 bước:

1: Xóasổ từ ghép Củ Dắm.

2: Cảitiến phụâm.

3: Cảitiến nguyênâm.

4: Cảitiến dấuthanh.

5: Hoànthiện từvựng.

Bước #1 cơbản nhất, cầnkíp nhất. Dựtính tốn 10 năm.

Bước #2 dễ nhất. Dựtính tốn 5 năm.

Bước #3 và #4 khó nhất, độtphá nhất. Dựtính tốn 30 năm.

Bước #5 tốn thờigian nhất. Vôhạn.

Nửa thếkỷ cho nângtầm Lừa Ngữ. Không đắt.

Trung Tướng chỉ đú bước #1. Dững bước khác là ướcmơ chém gió.

(1) Xóasổ từ ghép Củ Dắm

Là ngón cần cuốc luôn.

Hỗtrợ ngón nầy gồm:

(1.1) Tung phầnmềm Dính Từ. Phầnmềm biên èo phát xong.

(1.2) Tung tựđiển Từ Dính. Phầnmềm chạy èo phát xong.

(1.3) Dần chuyển kho vănbản hiệnhành. Không gấp. Không bắtbuộc hoànthành 100%.

Đủ mẹ. Chả nói nữa.

(2) Cảitiến phụâm

Là sửdụng “D” thay “Đ”, “Z” thay “D”, “F” thay “PH”, “J” thay “GI” etc.

Ngón nầy Ông Cụ chơi mãi, dưng bỏ dở hãmlìn.

Ta sẽ thấy:

– “Dươngdầu” thay “Đươngđầu”, “Sao Dỏ” thay “Sao Đỏ”.

– “Zịuzàng” thay “Dịudàng”, “Hải Zương” thay “Hải Dương”.

– “Fòfạch” thay “Phòphạch”, “Fú Thái” thay “Phú Thái”.

– “Jặtjũ” thay “Giặtgiũ”, “Ja Dịnh” thay “Gia Định”.

Cảitiến nầy không khiến Tiếng Lừa khoahọc hơn, dưng giúp tiếtkiệm vôkhối côngsức đánhchữ và chiphí inấn. Điểm chốt là cảitiến nầy không phá thóiquen mấy.

Chữ Lừa biên kiểu ý giờ trông rất ngứa bướm. Chẳng ngứa lâu đâu.

(3) Cảitiến nguyênâm

Ngón nầy nhằm quốctếhóa Tiếng Lừa.

Các nguyênâm Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, đặcbiệt hai chú Ơ, Ư sẽ bị thaythế.

Hãy ngó. Chữ “Ê”, thêm dấu Hỏi thành “Ể”, tởm không?

Tởm phết. Mắt mờ phông nhỏ, đọc nhanh chẳng biết quả dấu là Hỏi, hay Huyền, hay Sắc?

Rùi “U” cứ nhangnhác “Ư”.

Chảdững Khoaitây vãi bựa, Lừa cũng vãi phân. Nhầm là khôngthể tránh.

Theo Trung Tướng, cảitiến nguyênâm không nên chơi lối ghép chữ kiểu Telex, biến “Ă” thành “AW”, “Ô” thành “OO”, etc.

Kiểu chữ ý nhìn phứctạp, in tốnkém, và biên tay khốnkhổ.

Cũng cóthể, bốn chú Ă, Â, Ê, Ô không cần thaythế, dưng dấuthanh sẽ không bỏ vầu chúng, mà bỏ vầu chữcái sau chúng trong từ, nhằm tốigiản đống Mũ, Móc, Sắc, Huyền nhằngnhịt.

Tỉnhư “Chắn” thành “Chăń”? Dấu Sắc bỏ vầu chữcái N?

Ưuđiểm của nó là dễ nhìn, khó nhầm, và không phá thóiquen mấy.

Với người biên tay, kiểu chữ nầy không ảnhhưởng.

Nhượcđiểm của nó là không có chỗ bỏ dấu khi sau nguyênâm không còn chữcái nầu, ví dụ “Rổ”.

Hay bỏ quách dấu vầu chữcái trước nguyênâm, thành “Ŗô”? Dấu Hỏi bỏ vầu chữcái R?

Any idea?

Bốn chú Ă, Â, Ê, Ô không cần thay lắm, dưng hai chú Ơ, Ư nhấtđịnh phải thay.

Theo Trung Tướng, nên thay “Ơ” thành “Ő”, “Ư” thành “Ű”.

Móc-câu thay thành Hai-chấm-mũ hoặc Hai-nháy-mũ?

Trông sángsủa, khó nhầm, lại rất quốctế.

Any idea?

Tuynhiên, không phủnhận kýpháp Telex có nhiều ưuđiểm:

– Loạibỏ rốirắm xấuxí của các con chữ đầy Mũ, Móc.

– Đơngiản bảng chữcái, phông chữ.

– Đơngiản côngviệc gõ chữ, in chữ.

– Dễ cho Khoaitây hoặc trẻcon học chữ.

– Dễ cho sắpxếp database cách quốctế.

Dưng kiểu Telex hiện tươngđối dớdẩn.

Theo Trung Tướng, Telex nên thếnày:

– “AE” là “Â”. Vídụ “Caén” là “Cấn”.

– “AW” là “Ă”. Vídụ “Cawn” là “Căn”.

– “EI” là “Ê”. Vídụ “Bieím” là “Biếm”.

– “OU” là “Ô”. Vídụ “Coùn” là “Cồn”.

– “OW” là “Ơ”. Vídụ “Town” là “Tơn”.

– “W” là “Ư”. Vídụ “Cw” là “Cư”. Cái nầy Lừa chơi lâu rùi.

Dấuthanh vưỡn cần xài, không được thay bằng các chữcái F/S/R/X/J kinh bỏmẹ.

Any idea?

(4) Cảitiến dấuthanh

Bước #3 xong, bước #4 nhẹhều.

Các dấuthanh Sắc, Huyền, Ngã không nên thay, bởi chúng rõ nhìn và quốctế.

Chỉ nên thay chú Nặng (quá bé, khó nhìn), và chú Hỏi (quá to, xấu, không quốctế).

Theo Trung Tướng, cóthể thay Nặng thành Nháy-lót (dấu Nháy đặt dưới con chữ, như “Ų”), còn Hỏi thành Ngã-lót (dấu Ngã đặt dưới con chữ).

Dấuthanh nên bỏ vầu nguyênâm hoặc chữcái cuốicùng của âmtiết. Hiệngiờ Lừa bỏ dấu tùmlum, lúc giữa âm như “Hóa” lúc cuối âm như “Nguyễn”. Lối bỏ dấuthanh cốđịnh sẽ đơngiản thuậttoán tìmkiếm files, và dễ cho Khoaitây hoặc trẻcon học biên.

Any idea?

(5) Hoànthiện từvựng

Thỏamãn mẹ. Chả nói nữa.

Ngàyxưa Cha Đắc Lộ mất hai chục năm truyềnbá Chữ Lừa. Bigiờ mất gấp ba sửa Chả. Vấtvả phết. Dưng lười thì húp dắm.

Thời Đắc Lộ đéo có Net & Computer.

(@2010) 1. #1 by Không Ai Sất on 2010/04/01 - 11:43

  Tốn time và côngsức nhẩy?

  Dùsao cũng vưỡn nên làm, chữ Lừa bigiờ đến nỗi tốtnghiệp đaịhọc rồi còn viết sai cúpháp và chínhtả vì đéo khoahọc.

  Đêk bít cái chuyện Kiều của Ru Nguyễn chuyển sang thểloại mới này đọc dư lào nhỉ?

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 12:38

   Đấy là các bước 2-3-4 etc thôi, chứ bước 1 Trung Tướng đang cầy tốn chó gì.

    

 2. #3 by demtrang2k on 2010/04/01 - 11:45

  Doc cha hieu deo?

 3. #5 by TTlamcam on 2010/04/01 - 12:15

  Sư bố tên Tướng. Anh cứ chưởi yêu phát đã theo thông lệ.
  Loằng ngoằng dây điện, anh ỉa mẹ vầu các sáng kiến này của hắn nhế.
  Ti nhiên, anh cũng phải có nhời khen và khích lệ cái công sức nghiên kíu của hắn.
  Có cái lày:
  Theo Trung Tướng, nên thay “Ơ” thành “Ő”, “Ư” thành “Ű”@Tướng
  theo anh nên biên ơ thành o mà có gạch chéo phát (từ trên phải xuống dưới trái) như kiểu biên số 0 có gạch chéo ý. (ở đây anh điếu biên minh họa được);
  Còn ư thì cũng chéo phát mẹ cho nhanh.
  Kiểu chéo phát này khi biên tay nó rất tiện vì đang mạch bút.
  Đại loại thế!
  Tiên sư bố hắn nhế.

 4. #7 by TTlamcam on 2010/04/01 - 12:36

  @tên Tướng: Từ hôm nay, anh quyết định phong tên Tướng thành A Lệch Săng Đờ Dốt Lừa. (Biên tắt là tên Dốt).
  50 năm nữa thì anh đi gặp cụ Mac cụ Ninh rồi, kách mệnh của hắn thế lào anh điếu ke.
  Dưng anh chỉ đạo: Đã mần kách mệnh thì phẩy kiên định nha. Cũng như định tiến lên cái gì gì ấy, dù điếu biết 100 hay 200 năm nữa có đến không thì cũng vẫn cứ phẩy kiên định kách mệnh nha!
  Tiên sư tên Dốt.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 12:44

   Tên Cẩm Già không nhắc thì Trung Tướng cũng không có đường lùi. Hoặc đóng Quán, hoặc xóasổ thànhcông các từ ghép Củ Dắm.

    

   Kểcả mất 100% phan thì Trung Tướng cũng không lùi. Khẳngđịnh rùi đấy. Mọi ýkiến chỉ để thamkhảo.

 5. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 13:03

  Từ hồi mới chơi văn cách nay vài chục năm, Trung Tướng đã có thóiquen tránh dùng lại dững từ ghép, trừ vài chữ đặcbiệt có ý nhấnmạnh cátính (như “Bất hủ”, “Tinh hoa”, “Quần chúng”, “Trung ương”..).

   

  Chẳnghạn dững chữ như “Khủng khiếp”, “Phóng thích”, “Lấp loáng”.., Trung Tướng đã cố không xài nó lần thứ hai. Không tin chibộ cứ thử tìm. Nếu có xài lại, thì cũng phải trong một ngữcảnh hoàntoàn khác, hoặc mang nghĩa khác.

   

  Thời chưa biên bằng máytính, việc ý khiến Trung Tướng biêntập văn cựckỳ vấtvả. Coinhư phải nhớ toànbộ dững thứ mình biên, chínhxác từng từ.

   

  Dưng lượng chữ biên ngày một nhiều. Kho từ Lừa ngày một cạn. Đéo đâu lắm chữ thế?

   

  Nghĩ bỗng thấy mình dại, mấy chữ đấy thì cũng chỉ là mấy từ ghép âm “Khủngkhiếp”, “Phóngthích”, “Lấploáng”, khác đéo gì các từ đơn như “Địt”, “Cứt”, “Dắm” đâu. Gì phải câunệ?

   

  Nên Cáchmạng Chữ của Trung Tướng không chỉ vì Lừa. Nó đã giảithoát Trung Tướng về tâmlý rất mạnhmẽ.

   

  Từ mấy hôm nay Trung Tướng biên rất nhanh (khoảng 1h xong một bài), chỉ tránh lặp lại dững cấutrúc từ phứctạp thôi, chứ chả cần tránh lặp dững từ ghép thôngthường nữa.

   

  Hại chưa thấy. Đã thấy lợi. Nên đừng có ai nghĩ chiện cản Trung Tướng. Mọi ýkiến chỉ để thamkhảo.

 6. #10 by ChiPheo on 2010/04/01 - 13:08

  Đục mạ, 100% Phan hay không Phan quan trọng đéo. Đéo chắc Mục tiêu của hắn Tướng là đông Phan, muốn đông Phan thì theo Ông Cụ.

   

  Thấy đúng ý Chúa thì cứ đi.

 7. #12 by Locomotive on 2010/04/01 - 13:58

  Thay dấu “râu” (trong  “ơ”) bằng dấu umlaub (“) thì được. Bởi vì umlaub có tác dụng  kéo dài nguyên âm.

  Bỏ “ph” thay “f” vào

  Bỏ “ch” thay “j” vào

  Bỏ “gi” thay “z” vô

  Thêm “w” vào nữa, một số từ miền Nam mà viết thay “w” thành “qu” hay “o” hay “u”  đưa Bắc kỳ đọc nghe như cứt.

  Cái nào từ vay thì dùng gạch nối, đéo thì viết dính. Bởi đa số từ vay (như vũ trụ) tách ra đều  có nghĩa liên quan, Lừa ạ.

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 18:42

   Địtmẹ lại một tên thích làm trái. Đồngchí biên thếnầu tùythích. Dưng ở Quán Bựa nếu không theo Trung Tướng thì thôi, theo phải theo cho trót.

 8. #14 by Phantomlancerlord on 2010/04/01 - 14:21

  cố lên, ủng-hộ sự-đúng-đắn để bọn-ngoại-quốc hiểu đc văn-bản tiếng-Việt mà ko cần biết ngữ-cảnh.

  Ví-dụ:  Tôi yêu tiếng-nước-tôi , rất là hay. Khoai-Tây thật vãi-lồn

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 18:51

   Kýpháp dùng dấu gạchngang đã bị ruồngbỏ từ lâu, giờ chơi lại làm đéo?

 9. #16 by Khoai Tây on 2010/04/01 - 15:00

  Nghecóvẻ dư Bựa vộiconmẹnóvàng quá. Việcnhớn từtừ thongthả thôi, điếugì mớicó hai ba bài mờ đã nghethấy hơithở gấpgáp, tháiđộ mấtbìnhtĩnh, nầu dọanạt tên Minh Pê Đê (mịa mầy mầy lấy cái nick hơihơi giống của em Hương, làm Tây chộtdạ nhế), nầu dọa mộtlà ăncả hai ngảvềkhông, nầu đéo cần phan, nầu nămchục năm mớixong. Hãm như chuối.


  Cáiviệc Bựa cầnlàm là chỉra nó hay chỗnầu. Rồi bắtđầu xâydựng (nếu mớichỉlà ýtưởng) hoặc nêura (nếu Bựa đã xâydựng) các quycách đơngiản, rùi gópcônggópvốn mởrộng, chuẩnhóa, thử-sai-sửa, thử-sửa-sai-sửa. Bước một gọnnhẹ thôi, đặtra cỡ 5 tới 10 cáigạchđầuhàng cần làm. Thựchiện trong 6 tháng 1 năm cho nhuầnnhuyễn, uyênthâm, cũnglàđể cáclãohói với cả khônghói mới cả các VàngSon quendần, thửdần, chấpnhậndần, và dùngdần. Bựa đéo cách nầu triểnkhai mộtmình được đâu, dù ýtưởng đitrước thờiđại trămnăm cũng cầnphảicó một cộngđồng giúpsức, cộngđồng mới giúpđược việctriểnkhai trêndiệnrộng. Nêura, xâydựng một vònglặp nhỏ, đàotạo những kẻtiênphong, thửnghiệm, thửsai thửsai.

  Liệupháp shock Tây nghĩ chỉ ápdụng được khiđã kiểmsoát được đámđông. Khi chưa, hoặc không kiểmsoátđược thì chỉ mưadầmthấmlâu là hiệuquả nhứt.
  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 18:54

   Địtmẹ đến Khoai Tây mà cũng đéo thấy hay chỗ nầu là sâu?

    

   Vộivàng cái đầubuồi ý. Giàhói mẹ mà không làm thì lên nóc tủ mới làm à?

    

   Việc Trung Tướng làm chính là một cú Thử-Và-Sai kinhđiển. Vửa làm vửa sửa. Ai thấy hay thì theo. Ai thấy dở thì chưởi. Anh bàngquan thì cứ thế bỏqua.

 10. #18 by Phá Điền on 2010/04/01 - 15:34

  Tiếng Lừa biên bằng chữ La(tin) mặc định là hãm rồi. cải tậu vô tư. đằng nầu cũng hãm. còn nếu muốn tinh hoa thì hãy chế tậu ra thứ chữ khác mà biên. không nhứt thiết là chữ khoa đẩu của cha ông Lừa ngày trước. nhế.

  Tôi thì khoái cải tậu chữ khoa đẩu mà xài lại. hơn là chế tậu thứ khác.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 18:59

   Chữ tượnghình có cái hay riêng mà chữ Tây khôngthể có. Đó là không có từ đanghĩa. Nếu phátâm giống nhau, hai từ khác nghĩa sẽ có kýpháp khác nhau.

    

   Về mặt vănbản, tiếng Tầu cựckỳ khúctriết, bọn Tây phải nể.

 11. #20 by minhhuong on 2010/04/01 - 15:51

  Tôi thì khoái cải tậu chữ khoa đẩu mà xài lại. hơn là chế tậu thứ khác. @ Cụ Điền

  ——————–

  Mất công quá, tốnkém inấn giáodục quá, thếthì dùng luôn chữAnh cho nó nhanh! Dùng songngữ chả hơn à, chữLừalatin + chữAnh.

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 19:00

   Cũng còn tùy em ạ. Nếu Tầu thành báchủ thếgiới, thì xài chữ Lừa + chữ Tầu tốt hơn.

    

 12. #22 by Bia on 2010/04/01 - 16:08

  Mời chi bộ đọc 1 đọan của tên này, cũng đáng si nghĩ phết:

  Còn trong lãnhvực cảicách chữviết nếucó bắtchước thì bắtchước cái ýtưởng, cáitiềnđề cảicách văntự sẽ dẫnđến những hệquả tíchcực trong các lãnhvực khác. Còn thựcthể kháchquan của tínhcách tiếngViệt ngàynay là mộtngônngữ đaâmtiết, viết rờirạc là khôngkhoahọc, và sựrờirạc làmtrìtrệ óc pháttriển của conem chúngta. Lýdo là đầuóc bắtnhận những kýhiệu ngônngữ bằng dạngchữ chứ khôngphảilà bằngcách đánhvần từng chữmột. TiếngÐức hoặc tiếngHán là những thídụ cụthể. Ai có biết tiếngÐức thì sẽ thấy là từvựng của họ viếtra rất dài, vì họ quanniệm đólà một kháiniệm, một khốiýtưởng bấtkhảphân, khi ngườiđọc bắtnhận dạngchữ đó, (tiếngHán hình khối cũng chora tácdụng tươngtự) họ sẽ nhậnra ngay mà khôngphải nhậndạng từng âmtiết hay từng vần một. Thídụ:
  Recherchemöglichkeiten (nghiêncứukhảnăng), Datenbanken (ngânhàngdữkiện), Betriebswirtschaftliche (kinhdoanh)… Trong cáchviết hiệntại nếu ta viết: “nghiên cứu khả năng, ngân hàng dữ kiện, kinh doanh”… cóphải là tại trướchết phải đọc từngchữmột trướckhi ta kếtnối những chữrời nấy laivớinhau rồi mới nhậndạng đước ýnghĩa-kháiniệm của những nhómtừ nầy không?  Suynghĩ xahơn, đầuóc contrẻ vìthế sẽ làmviệc nhiềuhơn nhưng chậmhơn để thunhận những kháiniệm trong ngônngữ. Sosánh cáchhọc của trẻcon Mỹ và trẻcon Việtnam ta cũng cóthể cảmnhận ra được điềunầy. Cóphải vìvậy mà nướcÐức họ tiếnnhanh tiếnmạnh? Ðạihàn? Nhậtbản? Trungquốc? Chỉ cần mộtchút “common sense” và tưduy chútí tvề vấnđề nầy, ai cũng cóthể hiểu ra cáilẽ tại sai contrẻ họchỏi và thunhận thôngtin chậmhơn những đứatrẻ ở những xứ như Mỹ, Ðức, Nhật, Tàu, Ðàihàn v.v….
  http://www.vny2k.com/vny2k/CaitoCachVietChuViet-Unicode.htm

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 19:02

   Dính từ nhưthế nhẽ hơi quá đà? Dưng côngnhận là chữ biên rất rànhmạch, đéothể hiểu nhầm được.

 13. #24 by Phá Điền on 2010/04/01 - 16:25

  Mất công quá, tốnkém inấn giáodục quá, thếthì dùng luôn chữAnh cho nó nhanh! Dùng songngữ chả hơn à, chữLừalatin + chữAnh. @minhuong

  Cứ ngại khó ngại khổ thế thì bâu giờ mới làm nên chuyện. hử ?

  Tiếng Lừa. Lừa tinh hoa bỏ được. Lừa bần nông thì không. nhế. tỉ như Tầu. mấy ngàn năm bắt dân nói tiếng Tầu. rồi sâu? dân nầu nói tiếng nấy. thấy chưa ?

  Song ngữ ? tốt. dưng tiếng nầu biên chữ nấy. nhế. Anh Phớp Mẽo biên chữ giống nhau ? mặc định rồi. kệ họ. Lừa thì khác.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 19:04

   Cũng hay. Mấy chục tôngdật Lừa nói khác nhau dưng xài chung một chữ.

 14. #26 by Khoai Tây on 2010/04/01 - 16:29

  Link của lão Bia haycực nhế, phải sảnphẩm của họhàngtôngdật gìvới tên Bựa khôngta?


  Lão Điền thuộc loại đườiươi dởhơi. Pháttriển là dựavào cáinềncũ rồi xâydựng lên dầndần, chứ điếuphải pháđi làmlại từđầu.
 15. #28 by sahadin08 on 2010/04/01 - 16:41

  Pháttriển là dựavào cáinềncũ rồi xâydựng lên dầndần, chứ điếuphải pháđi làmlại từđầu.@tây 

  đúng con mẹ..

  có như cách mạng của 1945 đến lay đéo đâu ..phá.. phá hết …phá mẹ sạch hết ..thế là ngồi ngay trên đống cứt..vì phá mẹ cả cái chỗ ngồi đi ỉa….cách mạng đấy ..

  ddcm anh để lũ dở ngồi làm cải cách với cải tậu anh đi bú diệu. 

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 19:07

   Bầnnông lấy bú diệu làm vui. Tinhhoa nghịch tưduy làm sướng.

 16. #30 by vô thần on 2010/04/01 - 16:48

  bon DUC chungno cung caicach chuviet lientuc ay chu…cu cho quanBua se dung kieubien moi nay…saudo nhanrong bang cach nao? Lao Bua noi nghe thu 

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 19:10

   Đéo cần nhân rộng. Thằng nầu thấy hay thằng nấy theo. Chừng nầu còn Lừa thích đọc Văn Bựa chừng nấy còn thằng phải đọc Chữ Dính Chùm haha.

 17. #32 by minhhuong on 2010/04/01 - 17:24

  Cứ ngại khó ngại khổ thế thì bâu giờ mới làm nên chuyện. hử ? @ Cụ Điền

  ——————

  Ngại khó thì em ủnghộ triệtđể vụ cảitạo chữLừa làm đéo?

  ChữLừaLatin chỉ cần cảitạo, đéo cần xóabỏ, nếu sau này đéo ai dùng nữa thì nó khắc tự biếnmất. Còn nếu nó ngonngởm thì tiếptục trườngtồn.

  Cáiđược của chữLừalatin cùng hệ thống alphabet với các ngôn ngữ sửdụng rộngrãi như Anh, Pháp… thì hệ thống inấn giáodục cực giảntiện.

  Trong khi đó thứ chữ nòngnọc của anh có ýnghĩa về mặt vănhóa lịchsử chứ đéo tiếtkiệm trong truyềnbá và phổcập, bảnthân nó chưa hoànchỉnh để dùng. Học nó xong rồi học tiếngAnh tự dưng học thêm 1 bảng alphabet nữa à?

 18. #34 by VTC on 2010/04/01 - 19:05

  Ungho Trungtuong. Deo phai mat congsuc bam them phim Space. Ma nen tim cach de bo conme no may cai dau di nua thi cang hay.

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 19:16

   Bỏ dấuthanh là việc tươnglai, nhẽ nhiều chục năm nữa.

    

 19. #36 by Locomotive on 2010/04/01 - 19:19

  Cái địt, xin đồng chí nào đừng mang tiếng Đức ra so tiếng Vịt. Tiếng Đức hơi bị trùm đấy. Nhìn vào thì hiểu thôi, vác từ điển mới cả gu-gồ thì bốc cứt.

  herauswollen: nguyện ý xuất lai

  uebermensch: việt nhân

  wiedergewinnen: hoàn nguyên, trùng đắc

  v.v….

  Nhìn và hiểu “ừ ừ” thôi. Dịch con cặc!

  Trước mắt khó quá thì khép háng lại như bước cặc gì 1 đi.

  Ngôn ngữ Đức là ngôn ngữ thượng đẳng trí tuệ rồi, so bì đéo tiếng rợ.

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 19:52

   Côngnhận. Thời đầu chống trungương, Trung Tướng có một cuốn Tư Bản Luận nguyênbản và một tựđiển. Đức Ngữ đọc khó vãi dưng hay cực.

    

   Bigiờ cứ hỏi thằng Gúc, sướng đéo chịu. Đọc được cả diễnvăn của tướng Franco, cả lệnh đầuhàng của Vua Nhựt, thậmchí cả chiếuchỉ của Thành Cát Tư Hãn, đều bằng nguyênbản.

 20. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 19:42

  Nhắc lại, Trung Tướng hiện mới thựchiện Cáchmạng Dính Chữ Lừa ở 2 loại từ:

   

  (I) Từ gốc Hán:

   

  – Cáchmạng (Revolution), Kếhoạch (Plan), Thựchiện (Execution), Thaotác (Operation), Quầnchúng (Publics), Trungương (Central), Xãhộichủnghĩa (Socialism)..

   

  (II) Từ ghép Lừa mà các âmtiết của nó hoặc không có nghĩa (*) hoặc dễ gây nhầmlẫn khi đứng trong câu (**).

   

  Trườnghợp (*), các từ Lừa với âmtiết hãmlìn, có hai dạng:

   

  (*.1) Tấtcả các âmtiết của từ đều vônghĩa hoặc nghĩa chả ănnhập đéo tới bảnthân từ gốc:

   

  – Longlanh, Lấplánh, Mênhmông, Bồngbềnh, Cẩuthả, Cợtnhả, Đanhđá, Baola, Bátngát..

   

  (*.2) Một trong các âmtiết của từ chỉ dùng cho thuận mắt hoặc thuận tai:

   

  – Bướngbỉnh, Ngungốc, Đỏđắn, Tươitắn, Maymắn, Đẹpđẽ..

   

  Trườnghợp (**), các từ Lừa mà các âmtiết bổ trợ chặtchẽ cho nhau, nếu tách rời thì ngữnghĩa loạnbậy:

   

  – Chúngta (We), Nhàtrường (School), Lớphọc (Class), Sổsách (Book & Note), Trườnghợp (Case), Vídụ (Example)..

   

  Rất nhẹnhàng thanhcảnh thế đã.

   

 21. #39 by Phá Điền on 2010/04/01 - 19:45

  Chữ tượnghình có cái hay riêng mà chữ Tây khôngthể có. Đó là không có từ đanghĩa. Nếu phátâm giống nhau, hai từ khác nghĩa sẽ có kýpháp khác nhau.

   

  Về mặt vănbản, tiếng Tầu cựckỳ khúctriết, bọn Tây phải nể. @Lão Bựa

  Ôi.. Lão Bựa… Tôi có nói về chữ tượng hình đâu. Tôi nói về chữ khoa đẩu, chữ ký âm đấy ạ. Căn bản giống chữ Lừa La, dưng dễ cải tậu hơn.

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 20:05

   Sori sori. Đọc nhanh nhầm mẹ. Dưng quả chữ ý là huyềnthoại như Hùng Vương hay Thánh Gióng ý, bị tiêudiệt từ ngàn năm rùi. Biết nó thếnầu?

 22. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 19:47

  Có một Vàng Son biên cồng riêng bẩu Trung Tướng nghe nhạc Sơn Trịnh Công để thưdãn vì cáchmạng của Trung Tướng quá thúikhắm háháhá.

   

  Vầu Quán Bựa bấy lâu mà nghĩ Trung Tướng nghe được nhạc Sơn Trịnh ư?

 23. #42 by nhi_nho on 2010/04/01 - 20:02

  Hố hố, đọc mật thất cả Cà phò mà cười vỡ cbn bụng:

  Bác An Hoàng. Em gặp chuyện chẳng lành rồi! Làm ơn giúp em. 5h Chiều hôm qua trong khi tập xà, em đã bị ngã, ngã sấp, cái đó bị đạp rất mạnh vào thanh xà. Bây giờ tuy không đau nhưng hòn bên trái của em không thể lên được nữa, giống như đã bị đứt ra vậy. Sờ vào đó thấy lạnh tay. Em lo quá, không biết có bị làm sao không? Em thấy có nhiều người bị đá mạnh vào vùng đó nhưng cũng không làm sao cả, không rõ là phải bị mạnh tới mức nào thì nó mới bị tổn thương, không biết là do em quá lo lắng hay sao nhưng bây giờ nó không cương lên được nữa. Bác có kinh nghiệm trong chuyện này, xin hãy giúp em. Chuyện này em không muốn để lộ ra ngoài, kể cả với bố mẹ em, nên phải phiền đến bác. Em phải làm gì bây giờ? Nếu phải cắt bỏ một bên thì có ảnh hưởng gì tới chuyện sau này không? Trời ơi em còn trẻ, chưa cả có bạn gái nè! Làm sao đây? Xin bác giúp em, bác có thể gọi cho em thẳng vào di động : 09823566xx. Đợi tin.

  Không việc gì đâu đồng chí ui. – Không cương được do đồng chí sợ (cương hay không do thần kinh điều máu chảy vào chứ không do hòn nào cả). – Nó lạnh do đồng chí tưởng tượng. – Nếu nó (cái hòn bị đau ấy) đau nhức thì đến ngay phòng khám Nam khoa để tư vấn. – Nếu nó không đau gì thì tránh vận động mạnh mấy hôm, tắm nước ấm, xoa bóp nhẹ, và theo dõi tiếp Tớ hồi bé có lần chạy nhảy thế nào mà cả 2 hòn chui luôn vào trong, đến mấy phút sau mới xuống.

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 20:07

   Đọc buồn cười nhở. Trung Tướng thật không đấy? Đéo gì kiêm cả tưvấn sứckhỏe sinhsản vịthànhniên thế hở?

 24. #44 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/01 - 21:06

  Vàng Son mà bẩu Trung Tướng nghe nhạc Trịnh Sơn nhẽ em Hê hử?

 25. #46 by Amaranth.[SG] on 2010/04/01 - 21:08

  Nhượcđiểm của nó là không có chỗ bỏ dấu khi sau nguyênâm không còn chữcái nầu, ví dụ “Rổ”.

  Hay bỏ quách dấu vầu chữcái trước nguyênâm, thành “Ŗô”? Dấu Hỏi bỏ vầu chữcái R?

  vậy chữ “ổ” thì bỏ dấu vào đâu :))

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 21:19

   Thếnên Trung Tướng mới phang câu “Any idea?”. Cóthể cần có dững ngoạilệ.

 26. #48 by Phá Điền on 2010/04/01 - 21:09

  Sori sori. Đọc nhanh nhầm mẹ. Dưng quả chữ ý là huyềnthoại như Hùng Vương hay Thánh Gióng ý, bị tiêudiệt từ ngàn năm rùi. Biết nó thếnầu? @Lão Bựa

  Biết chứ. xem chỗ nầy nầy. tôi xài thử mấy năm nay rồi. có những cái rất hay mà chữ Lừa La không bao giờ có được. à, mấy cái dấu thanh là tôi mới chế đấy. tởm quá đi. đừng quan tâm. biên tiếng Lừa căn bản không cần dấu thanh. trừ tên riêng.

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 21:41

   Thế hắn học thử tiếng Thái chưa? Tiếng của hắn trông đẹp phết, dưng nên có phông đoànghoàng. Địtmẹ gì chứ Trung Tướng cũng ủnghộ Lừa có một bộ chữ bảnsắc, tỉnhư các kiểu chữ Nhựt.

    

   Nóichung chữ vằnvện của Lừa hoàntoàn do mấy bôlão tưởngtượng dựa trên một số dichỉ khảocổ (cực ít), chứ đéo ai chắcchắn nó đã từng nhưthế. Cũng đéo ai chắcchắn nó là của Lừa hay của Mường, Miên, Thái.

    

   Ngàn năm thuộc Tầu, Lừa xài chữ Nôm là ngon rùi.

 27. #50 by TTlamcam on 2010/04/01 - 21:09

  Các lồng chí!
  Kách mệnh là sự nghiệp của cuần chúng.
  Các lồng chí cùng tên Dốt Lừa mần kách mệnh là tốt, anh ủng hộ.
  Ti diên, anh cũng nhắc các lồng chí thế lày:
  Mần kách mệnh thì cần nhiệt tình kách mệnh, lương nhiên rồi.
  Ti nhiên, mần kách mệnh thì phải có khoa học. Kách mệnh không có nghĩa là tụ tập một lám lông lập phá lanh tanh bành cái cũ, cái có sẵn rồi mần cái mới mà liếu biết hình thù ló cụ tỉ thế lào. (Cái lày lã có tiền lệ nguy hiểm, các lồng chí cũng piết rồi.)
  Tên Dốt hắn lói cái gì hay, cái gì có phân tích khoa học thì theo, cái gì dở, không khoa học thì ỉa mẹ vầu.
  Nhiệt tình kách mệnh + Ngu dốt … thì ra cái giống Lừa chúng ta bi giờ đới!
  Chúc các lồng chí thành công.

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 21:22

   Mới cáchmạng có 2 thứ thôi, biên phía dưới ý. Có gì khó đéo?

 28. #52 by Cocacola on 2010/04/01 - 21:14

  Vầu Quán Bựa bấy lâu mà nghĩ Trung Tướng nghe được nhạc Sơn Trịnh ư? @TT


  Chia sẻ với Thằng Tướng nỗi niềm này! Bấy lâu nay do bọn Tuzabada quá đông nên Cò Lả chưa thể nào nói thẳng, công khai, hùng hồn rằng mình đéo nghe nủi nhạc Sơn Trịnh. Đéo hửi nổi cái loại nhạc này! Thật đấy !
  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 21:20

   Nhạc Sơn có nhiều bài không tệ, dưng catừ của Sơn thì quá lắm. Chả ra đéo gì. Kêu như chuông ý, dưng đéo manglại cảmxúc đéo.

 29. #54 by Locomotive on 2010/04/01 - 21:21

  Khổ tâm ghê, cứ mỗi cái phải mỗi toét còi.

  Không phải là “chữ Tây không có tượng hình” đâu, một đồng chí ạ.

  Ví dụ ngay như chữ “Locomotive” này chẳng hạn, nhìn vào thấy mẹ cả đoàn tàu chạy xình xịch đủ cả ống khói, pít tông mới cả đầu tàu, bánh xe.

  Hoặc chữ RÊVE (tiếng Pháp, nghĩa”giấc mơ”) thấy mẹ cả một thằng đang xoạc chân chạy, tay cầm còi kê mồm thổi toét toét, bắc cái thang toan leo bắt con bướm, nhưng leo lên tít trên cao nhìn xuống thì chỉ thấy cái vực sâu. Cuối cùng chỉ còn cái thang trơ trọi bên hố.

  v.v…

  Không phải chữ Tàu loz nào cũng tượng hình như “nhân”, “sơn”, “điền”… mà cũng không phải chữ Tây kịt nào cũng ùn 1 đống cứt nát đâu.

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 21:25

   Hắn nói đúng, dưng Chữ Tầu đươngnhiên tượnghình nhiều hơn, nhẽ phải vài chục %? Còn chữ Tây thì tượnghình ít thôi.

    

   Thôngthường một từ mới ra đời, nếu không phải là từ ghép thì nó phải (1) mót từ ngoạiquốc, (2) tượngthanh, (3) tượnghình. Đéothể khác.

    

   Tiếng nầu cũng thế tất.

 30. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 21:33

  Từ Khoaitây hoặc thuần Lừa tượngthanh nhiều hơn tượnghình.

   

  Chẳnghạn, từ “Bứcxúc” tiếng Lừa có từ 199x, nghe nó cứ bíbách ấmách. Rõràng nó là tượngthanh.

   

  Còn từ “Fart” tiếng Tây tấtnhiên cũng tượngthanh nốt. Nó đúng là âm của một cú dắm xịt. Bọn Tây hay uýnh kiểu dắm nầy. Bọn Trung Lừa cũng uýnh như thế, nên dùng từ “Địt”.

   

  Bọn Bắc Lừa thì khác, uýnh dắm kêu rất vang, nên dùng từ “Rắm”. Nghe rònrã ấntượng, đúng là âm của một cú dắm mít (dắm ăn hạt mít luộc rùi uýnh).

   

  Còn Trung Tướng uýnh dắm cũng kêu dưng tếnhị tinhhoa, nên Trung Tướng dùng từ “Dắm” thay cho “Rắm”.

   

  Còn dững từ như Tshirt hay Uturn trong tiếng Tây rõràng tượnghình rùi.

 31. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 21:54

  Tên Phá Điền nói coi chữ vằnvện của hắn hay chỗ nầu nầu?

   

  Nếu chỉ là hìnhthức, thì Trung Tướng không khoái lắm. Tiếng Lừa chỉ vănminh khi từ ghép được biên như một từ nhiều âmtiết, dính chùm nhau, như chữ Khoai Tây ý.

   

  Chẳnghạn chữ nầy “$^%&^%” mà được đọc là “Bộ Đội Ông Cụ Bắn Đòm” thì tốt quá.

 32. #58 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/01 - 21:57

  Đềnghị chibộ đéo được nhầm lẫn giữa “tiếng” và “chữ” trước khi tốc váy vầu mặt nhau nhế.

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 22:04

   Tấtnhiên khác nhau rùi. Dưng trong trườnghợp nầy không nên câunệ từngữ kinh bỏmẹ.

    

   “Tiếng Mẽo” là “American-english” hoặc “English” hoặc “English Language”, đã bâugồm cả Chữ Mẽo rùi.

    

   Chứ cứ vạchvòi, thì làm đéo gì có Chữ Mẽo? Chữ Pháp? Chữ Ý?

    

   Còn “Language” đúng chiếttự thì nó là Tiếng chứ là Chữ đéo đâu.

    

   Nếu cứ máymóc thế, thì Quảđất chỉ có vài Chữ thôi, tỉnhư Chữ Tầu, Chữ Hàn, Chữ Nhựt, Chữ Ả, Chữ Thái, Chữ Slavo, Chữ Latinh..

 33. #60 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/01 - 22:09

  Nếu cứ máymóc thế, thì Quảđất chỉ có vài Chữ thôi, tỉnhư Chữ Tầu, Chữ Hàn, Chữ Nhựt, Chữ Ả, Chữ Thái, Chữ Slavo, Chữ Latinh..

  Không hẳn là máymóc, mà là chiênnghiệp. Bảnthân Tiếng Lừa ngàynay vưỡn còn nhiều tươngđồng với thứ tiếngnói khẩungữ giaotiếp của bọn Lừa Cổ, chỉ có Chữ Lừa là thayđổi từ đéo có chữ đến dùng Chữ Hán rùi chữ Hán Nôm rùi chữ La-tinh.

  Tinhiên hắn nói đúng mẹ rùi, câunệ quá làm đéo?

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 23:18

   Chiên chiên cái dắm ý. Biên thế là có dụngý cả đấy.

    

 34. #62 by Locomotive on 2010/04/01 - 22:37

  Chính bởi vì đồng chí kia xài một câu rất là nặng là “chữ Tây không thể có”. Nói như thế là đánh giá không đúng với khả năng của Tây. Phải cẩn thận hơn. Chữ Tây không chỉ có tượng hình mà còn tượng thanh (click, fuck…) hoặc ghép từ các chữ khác có liên quan ý nghĩa (news) v.v…

   

 35. #64 by toi_vua on 2010/04/01 - 22:46

  Tên TrungTuwowngsdawms. Ta đề xuất thế này. Lấy mẹ cuốn từ điển Anh-Anh hoặc Nga-Nga hoặc Đức -Đức hoặc Pháp-Pháp, dịch từng từ ra thành từ điển Việt-Việt. Làm như vậy, nghiễm nhiên tiếng Lừa đủ nghĩa như tiếng Thượng đẳng và những nghĩa cứt đái như yêu đảng, yêu bác hồ tự nhiên mất mẹ, thế là lừa con đi học nghiễm nhiên tiếp thu toàn nghĩa thượng đẳng. Sau khi có nghĩa rồi thì bắt đầu gọt chữ (từ) theo hướng bỏ nguyên âm ghép (như ưa, oa , oi.. ya..) đưa về các nguyên âm đơn gốc của bảng chữ cái la tinh: o,u,i,y.e.a. Về lý thuyết thì nếu ta nối từ thành đa âm tiết thì chắc chắn đủ chữ để diễn nghĩa. Tiếp theo là những thứ mà Trung Tướng biên ở trên..

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 23:09

   Làm thế thì dễ rùi, dưng mà làm thế nầu để cái tiếng Lừa đó khi dịch ngược ra tiếng Tây không/ít gặp trởngại. Đó là việc cực khó và mới đáng quantâm.

 36. #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 22:56

  Địtmẹ sâu có dững tên Bựa ở Quán mãi mà vưỡn thắcmắc dững tiểutiết buồidái, như Trung Tướng không được biên “Tiếng Lừa Cảitạo” mà phải biên “Chữ Lừa Cảitạo” nhở?

   

  Thắcmắc hãmlìn.

   

  Trung Tướng đéo cảitạo Tiếng, cũng đéo cải tạo Chữ, mà chỉ sửa Kýpháp Tiếng Lừa. Kýpháp chỉ là một phần rất rất nhỏ của Chữ. Hiểu chưa chibộ dắm?

   

  Còn việc biên là “Tiếng Lừa” hoàntoàn có dụngý. Khi đi học ngoạingữ, ngườita nói đi học “Tiếng Hàn”, “Tiếng Mẽo”, chứ đéo ai nói đi học “Chữ Hàn”, “Chữ Mẽo”.. mặcdù trên thựctế, bọn đi học đó tuyền học Chữ, bởi học xong có biết Nói đéo đâu, chỉ biết Đọc và Biên.

   

  Việc xài cụm chữ “Tiếng Lừa” cũng là một cách quốctế hóa tinhtế chữnghĩa Lừa chứ đéo phải đùa.

   

  Trong Tiếng Hán, thì nó dùng chữ “Ngôn ngữ” để chỉ một thứ tiếng, bâugồm cả Tiếng và Chữ. Nếu chiếttự, nó chả dínhlíu đéo gì tới Chữ, mà chỉ có Tiếng (từnguyên của nó là “Ngôn”).

   

  Trong Tiếng Mẽo cũng thế, chiếttự chữ “Language” thì chỉ thấy Tiếng chứ có Chữ đéo đâu (từnguyên của nó là “Loung”).

   

  Địtmẹ chán đéo chịu chibộ dắm.

 37. #67 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/01 - 23:00

  Bựa hổm rầy đanhđá nóngnảy quá, gọi là Thím Bựa nhế?

  • #68 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 23:04

   Vì tuyền dắmthúi vầu thắcmắc hãmlìn. Đónggóp nothing kinh bỏmẹ.

    

 38. #69 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 23:02

  Ờ mà hỏi chibộ phát, chữ “Chữ Lừa” biên ra tiếng Mẽo thì thế nầu nhở?

   

  “Tiếng Lừa” là “Vietnamese” hoặc “Vietnamese Language”, thế “Chữ Lừa” là đéo?

   

  “Vietnamese Alphabet” là “Chữcái Lừa”, chứ có phải “Chữ Lừa” đéo?

   

  Hoangmang quá đi.

 39. #70 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/01 - 23:08

  Trong tiếng Mẽo thì “Vietnamese” vửa là “Tiếng Lừa” vửa là “Chữ Lừa” vửa là “Tộc Lừa” vửa là “Thằng Lừa”.

  • #71 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 23:12

   Ai cũng hiểu thế, và chỉ cần thế.

    

   Thế nên tít bài nầy sang tiếng Mẽo sẽ là “Vietnamese Improvement”, và Tây hiểu chữ Vietnamese đó là “Tiếng/Chữ Lừa evrithing”.

    

   Còn thắcmắc Tiếng hay Chữ nữa thôi?

 40. #72 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/04/01 - 23:14

  Còn thắcmắc Tiếng hay Chữ nữa thôi?(@Bựa).

  Dạ hết dám thắc mắc rùi ạ thưa Thím

 41. #74 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 23:30

  Thamvọng của Trung Tướng là để Khoaitây hiểu Tiếng Lừa dễ hơn, chứ không phải chỉ để Lừa hiểu Tiếng Lừa tốt hơn.

   

  Bài nầy cũng thế, nếu Khoaitây đọc, nó sẽ dịch thành “Vietnamese Improvement”, rất trúng ý Trung Tướng.

   

  Còn nếu biên “Chữ Lừa Cảitạo”, nó sẽ dịch thành “Vietnamese Alphabet Improvement”. Sai toetoét.

   

  Hay biên “Kýpháp Lừa Cảitạo” thì đến 60% Lừa cũng đéo hiểu Trung Tướng muốn gì, chứ đừng nói bọn Khoaitây.

 42. #75 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 23:43

  Cùngvới cảitạo kýpháp, Trung Tướng còn muốn dần thayđủi cúpháp Tiếng Lừa.

   

  Tỉnhư các liêntừ & quántừ Thì, Là, Mà, Niềm, Nỗi, Sự, Cái, Con.. sẽ bị triệttiêu tốiđa. Dững từ ý, vốn không có trong hầuhết các ngônngữ thếgiới, sẽ bị xóa hẳn khỏi Văn Bựa trừ dững trườnghợp đặcbiệt cầnthiết.

   

  Ngoàira, Trung Tướng sẽ cốgắng tốiđa sửdụng cấutrúc câu kiểu Tầu, nghĩa là đưa Tínhtừ Trạngtừ lên trước Độngtừ Danhtừ. Vídụ biên “Tiếng Lừa Cảitạo” chứ không “Cảitạo Tiếng Lừa”.

   

  Rùi chibộ sẽ quen thôi.

 43. #76 by TTlamcam on 2010/04/02 - 08:36

  @tên Dốt Tướng:
  Hiện giờ, anh mới thấy cái ý tưởng dính từ của hắn là có lý. Những ý khác như thay đổi nguyên âm có dấu, thay đổi vài phụ âm, hạn chế thì mà là, tính từ trước danh từ… chưa thiết phục lắm.
  Cụ tỉ như đưa tính từ, trạng từ lên trước danh từ, động từ xem ra không ổn.
  Cái này là do cái trật tự câu của tiếng Lừa nó thế, khác với một số ngôn ngữ khác (có trật tự diễn đạt ngược hẳn với trật tự tiếng Lừa như Nhật bửn, Mông…). Kiểu như Lừa nói Tôi đi ăn cơm thì Nhựt bửn hoặc Mông cổ có thể nói ngược lại là Cơm ăn đi tôi hoặc đại loại thế.
  Vả lại, từ Lừa có cái đểu là hắn đếch có cái đuôi để có thể phân biệt là tính từ, trạng từ hay danh từ tỉ như từ tiếng Sô Nga nước mẹ hắn học ngày xưa. (Là tính từ, trạng từ hay danh từ phụ thuộc vào vị trí của nó trong câu Lừa).
  Tỉ như cái cụm từ “tiếng Lừa cảitạo”* và “cảitạo tiếng Lừa”** thì cảitạo ở * là tính từ, còn ở ** là động từ. Nghĩa sai bét.
  Túm lại, dính từ anh thấy có lý nhất. Nếu dính từ được thực hiện chính xác và triệt để thì sẽ đỡ cho các phần mềm dịch như Gú Gồ hoặc bọn khoai Tây phải tra từ điển từng từ riêng lẻ, nhiều khi sai mẹ.
  Tỉ như anh bẩu thằng Gúc dịch câu:
  Hoan hô bần nông thi đua làm cách mạng
  nó dịch thành:
  Hooray emulate impoverished agricultural revolution
  Anh cóp bết cái câu khoai Tây của nó, bắt nó dịch lại Lừa, nó dịch thế lày:

  Hoan hô cuộc cách mạng nông nghiệp thi đua nghèo

  Phải chăng là do tiếng Lừa chưa được dính từ?
  Là anh mới nói với thằng Gúc về cách mạng chung chung thôi, chứ chưa nói rõ là cách mạng gì, thì nó đã khẳng định luôn với anh là (sẽ) nghèo!
  Mẹ, nhẽ thế thật – dính đến cách mạng là sẽ nghèo (đi) à?

  • #77 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/02 - 09:36

   Vửa bốt bài mới thì thấy cồng của tên Cẩm Già.

    

   Đấy, lợihại của Già Hói đấy.