Archive for Tháng Ba, 2010

Chạy bàn (#1)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Hè 19 Chín Mấy, Trung Tướng theo Đại Ca mần hàng lậu cho Lầu Bản ở Bãi Cháy (*).

Công việc giản đơn như rửa thớt. Chiếm một buồng khách sạn quốc doanh Vân Hải. Ngày ngủ. Đêm đón xe xịn Mẹc, Bim, Đi, Lắc, Giô, Vưn Vưn, chạy từ Lào qua (**). Đếm xe. Chỉ đạo bỏn vầu tập kết. Quyết toán công tài xế chặng Lào Lừa. Xuất xe từ tập kết đợt trước chạy lậu qua Tầu. Tạm ứng công tài xế chặng Lừa Tầu. Lại đếm xe. Ghi nhật trình. Nhậu. Mát xa. Chơi phò. Chơi phò. Chơi phò. Về khách sạn ngủ.

Thời thởi Tầu y sì phoọc Lừa bi giờ. Các lầu bản Xã Hội Chủ Nghĩa đong rất đông xiền, và chẳng biết tiêu mẹ gì. Xe hơi tư bẩn là món xa xỉ bị thèm thuồng, dưng thuế Nhập Khẩu Tầu quá Bựa. Thời thởi trung ương Tầu cũng điếu muốn các giai cấp Phi Quan Nhớn xài xe hơi, y sì phoọc Lừa bi giờ. Thì Trung Tướng vưỡn nói, Lừa chả nghĩ ra cái dắm gì khác Tầu.

Giá xe hơi chính ngạch tại Tầu cao như Phăng Xi Băng (***). Nên Lầu Bản uýnh chiêu mua bỏn tại Lào, thuê Đại Ca chiển bỏn transit Lừa tới Tầu, giả thuế Tạm Nhập Tái Xuất Lừa (rất thấp), giả thuế Nhập Tiểu Ngạch Tầu (rất thấp), rùi bán bỏn tại Tầu giá Phăng Xi Băng bớt chút (****). Lãi vô biên.

Phải thôi. Lầu Bản là em ruột Phó Bí Thơ Quảng Tây. Luật Tầu phục vụ các lầu bản Tầu, còn Luật Lừa phục vụ Luật Tầu. Chân lý mẹ.

Lầu Bản khẳm xiền. Đại Ca khá xiền. Trung Tướng nương cửa hai tển, cũng nhặt nhạnh tí đỉnh.

Dưng bài nầy Trung Tướng đếch kể chiện transit xe hơi Tầu. Thế mới Văn Bựa.

(Dừng câu vìu như một tập quán)

(@2008)

(*) Lầu Bản: Ông chủ Tầu, tiếng Bạc Và.

(**) Mẹc, Bim, Đi, Lắc, Giô: Tức Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Peugeot. Các mác xe hơi tư bẩn rất thịnh bên Tầu thời 19 Chín Mấy.

(***) Phăng Xi Băng: Tên hòn núi cao nhứt Việt Nam, quốc gia láng giềng của Tầu. Việt Nam cũng là nước cung cấp hàng tư bẩn cho Tầu giống Lừa thời 19 Chín Mấy. Trung Tướng ví von chớ chả thâm nho gì đâu.

(****) Tạm Nhập Tái Xuất, Nhập Tiểu Ngạch: Hai trong số các loại hình giao thương quốc tế tót vời của Tầu và Lừa, rất thịnh thời 19 Chín Mấy.

(Phần 2 xem ở đây)74 Comments

Kinh Thánh Bình Dân [2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Nhời Trung Tướng

Giống Người được tạo điếu chỉ để hung bạo, xung đột, gato, gian trá như Trung Tướng trình bầy nơi Thánh Luận No1, dưng còn để nghe xằng hóng bậy, chống đối quậy phá, bốc cứt ăn vã, đái ỉa tầm tã.

Sáng Thế Ký 2.15/17 chép:

Ðức Chúa là Thiên Chúa đem Người đặt vầu vườn Eden, đặng cấy giồng và canh giữ nó. Ðức Chúa là Thiên Chúa truyền: Ngươi cứ chén mọi trái cây trong vườn, dưng trái của cây Biết Điều Thiện Ác ngươi đừng, vì ngày chén nó ngươi sẽ chết..

Nếu tuân phục Chúa, Giống Người mãi sướng như nầy nầy:

Ðức Chúa là Thiên Chúa khiến cơn ngủ sâu ập xuống Người, rùi Ngài rút một xương sườn nó, nhồi thịt thế vầu.
Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy miếng xương Người chế tậu một liền bà và mang đến nó.
Bí giờ nó nói: Đây xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.
Ấy bị gọi là Liền Bà, vì ấy từ Liền Ông ra.
Vậy liền ông lìa cha nó mẹ nó mà gắn bó vợ nó nên một thịt.
Người và vợ nó cả hai trần truồng, chẳng xấu hổ..

Trung Tướng bình như nầy nầy:

Cửi truồng tung tẩy Địa Đàng
Cơm no thớt cỡi sướng ngang Con Bò

Thánh Luận No2: Giai Phận Ngựa Gái Thân Gà

Dưng cái Giống Người nó muốn sướng đéo đâu.

Sáng Thế Ký 3.1/7 chép:

Rắn bẩu gã liền bà: Phải Chúa bẩu tụi mầy không chén mọi trái cây trong vườn?
Gã liền bà bẩu rắn: Trái các cây trong vườn bọn ta được chén. Dưng Chúa bẩu không chén trái của cây giữa vườn, sẽ chết.
Dưng rắn bẩu gã liền bà: Không chết đâu. Là Chúa biết lúc tụi mầy chén nó mắt tụi mầy sẽ mở, tụi mầy sẽ nên giống Chúa, biết điều thiện ác..

Gái nhở, dễ phỉnh tự thuở sống hở kèn. Biết thiện ác mà làm đéo gì?

Gã liền bà vặt trái cây chén, lại đưa chồng vài trái, nó cũng chén.
Bí giờ mắt hai đứa mở tung, và chúng biết chúng trần truồng, đùm lá vả che thân..

Tên liền ông của Sáng Thế Ký hãm bỏ mẹ. Thốt nhiên chịu gái xúi dại. Mở mắt thì kiếm khố che kèn thay vì kiếm cục vàng. Trung Tướng khôn hơn.

Xấu hổ điếu nên là đặc tính Người Sáng Suốt sở hữu trước tiên. Dưng tển đã.

Người và vợ nó trốn giữa cây trong vườn tránh Ðức Chúa là Thiên Chúa.
Dưng Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi Người, bẩu: Ngươi đâu?
Nó bẩu: Con nghe tiếng Ngài trong vườn, con sợ, vì con trần truồng, con trốn.
Chúa bẩu: Ai nói ngươi biết ngươi trần truồng? Phải ngươi chén trái cây ta cấm ngươi chén?
Người bẩu: Đứa liền bà Ngài cho con, nó cho con trái cây ý, con chén.
Bí giờ Ðức Chúa là Thiên Chúa bẩu gã liền bà: Ngươi đã làm gì?
Gã liền bà bẩu: Rắn bịp con, con chén..

Thử thách của Thiên Chúa quá xoàng, mà cái Giống Người nó vượt nủi chó đâu.

Hình phạt đây:

Với gã liền bà, Chúa phán:
Ta bắt ngươi cực nhọc thật nhiều khi thai nghén.
Cực nhọc lúc sinh con. Ngươi thèm chồng ngươi. Nó thống trị ngươi.
Với Người, Chúa phán:
Ngươi nghe vợ ăn trái cây ta bẩu đừng ăn.
Nên đất ngươi sẽ bị nguyền vì ngươi.
Ngươi cực nhọc mọi ngày mới xoay nủi miếng ăn.
Ðất sẽ trổ sinh gai góc ngươi. Ngươi sẽ nhai cỏ ngoài đồng.
Ngươi sẽ đổ bù hôi trán mới có bánh, đến khi về với đất.
Bởi từ đất, ngươi được lấy ra.
Ngươi là bụi đất, và sẽ về bụi đất.

Cứ thế, Giống Người ngàn ngàn năm bươn trải.

(@2009)28 Comments

Thơ bựa 8/3

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Thương yêu tặng các Vàng Son nhân Tám Tháng Ba

Ngày Của Gái 2

Hôm nay Ngày Của Gái
Chúc Tinh Hoa chúng mình
Xiền đông như cứt chó
Dẫn vện đi sốp-binh

Vện sắm quả giường gụ
Bốn chân bự bắp cày
Về đặt giữa buồng ngủ
Mình ôm vện thật say

Lại sắm quả tủ lạnh
Ba ngăn đá to đoàng
Về đặt bên giường mới
Trong đút tuyền diệu vang

Mình rút diệu bú vã
Phê bét nhè bét nhè
Phê wá mình tỉn vện
Vện sướng gào như ve

Hôm nay Ngày Của Gái
Chúc liền ông chúng mình
Đong xiền như rửa đít
Sắm vện cực là xinh

(@2010, Mar 8th)17 Comments

Nhạc Tỉn

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Nhạc Tỉn không phải nhạc phò trợ giai tỉn gái, mà nhạc nghe trong cuộc chiến Mình tỉn Địch 1955-1975, tức Nội Chiến.

Cũng không phải nhạc nghe bởi Mình, mà nhạc nghe bởi Địch.

Cũng không phải nhạc nghe bởi Địch Lừa, mà nhạc nghe bởi Địch Mẽo.

(1) Anh Chuồn Thôi

Nhạc Tỉn vĩ đại nhứt bị xác định là ca khúc We Gotta Get Out Of This Place, tức Anh Chuồn Thôi.

Chế tậu bởi nhóm The Animals Anh Quốc, tức Lũ Súc Sinh, Anh Chuồn Thôi bụp phát giở nên Lính Ca bọn Mẽo Bửn, còn Lũ Súc Sinh bụp phát giở nên bỏn thần tượng.

Đâu 2004, Anh Chuồn Thôi bị xếp hạng 233 bởi độc giả tờ Rolling Stone cho danh mục Năm Trăm Bất Hủ Mọi Thời.

Giai điệu Anh Chuồn Thôi đơn giản kinh hoàng.

Clip Anh Chuồn Thôi sau rút từ phin Đồi Thịt Băm nủi tiếng:

We Gotta Get Out Of This Place (“Anh Chuồn Thôi”)

*Hamburger Hill Soundtrack

Trung Tướng giới thiệu bản Anh Chuồn Thôi cover bởi nhóm hậu sinh Space cực bốc:

We Gotta Get Out Of This Place (“Anh Chuồn Thôi”)

*Covered by Space English Band

Nhời Anh Chuồn Thôi thằng Gúc bạn thân Trung Tướng dịch như vầy:

Nầy cô bé cô wá tươi xinh

Một điều anh biết đúng rầng

Cô sẽ nghẻo trước khi phải nghẻo anh biết mẹ.

Coi pa anh đang nghẻo trên giường tển

Coi tóc tển chiển mầu sang xám

Tển workin và slavin đời mình đi mẹ.

Oh anh biết mẹ

Tển workin khó khăn wá yeah

Anh cũng workin thế wá baby yeah

Mỗi đêm và ngày yeah.

Anh chuồn thôi

Nếu cuối cùng từng làm

Anh chuồn thôi

Cô ơi, có một cuộc sống ngon hơn anh mới cô..

(2) Bôi Nó Đen

Nhạc Tỉn vĩ đại nhì bị xác định là ca khúc Paint It Black, tức Bôi Nó Đen.

Chế tậu bởi nhóm The Rolling Stones, tức Đám Đá Lăn huyền thoại, Bôi Nó Đen đơn giản kiệt tác.

Đâu 2004, Bôi Nó Đen bị xếp hạng 174 cho Năm Trăm Bất Hủ Mọi Thời.

Clip Bôi Nó Đen sau diễn Live bởi Đám Đá Lăn giữa không phải hàng vạn mà hàng trẹo phan điên:

Paint It Black (“Bôi Nó Đen”)

*Live Concert

Nhời Bôi Nó Đen thằng Gúc bạn thân Trung Tướng dịch như vầy:

Anh thấy một cửa đỏ, anh muốn bôi nó đen

Chả mầu mè đéo anh muốn đen

Anh thấy các cô bách bộ mặc quần hè

Anh xoay đầu đợi bóng tối anh qua.

Anh thấy một dòng xe bỏn tất thẩy sơn đen

Hoa mới cả yêu anh đều đéo bâu jờ jở lại

Anh thấy quần chúng xoay đầu ngó lơ

Anh nhìn anh, thấy củ tim anh đen.

Anh thấy cửa đỏ anh, anh muốn bôi nó đen

Nhẽ anh phai mẹ, anh đéo phải đối mặt sự thật

Đối mặt thế giới đen..

(@2010)48 Comments

Trấng vịt lộn (#2)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Trấng vịt lộn (Tiếp & Hết)

Trung Tướng cãi, bố tưởng mỗi bố biết múc phò hử.

Đại Ca bẩu Mặt Dài Thoòng, anh phát ngóe tươi. Nhanh.

Mặt Dài Thoòng quát, Vu Vu sang bá Thoong dẫn con Coong bác mầy.

Trung Tướng bám mông Ve Ve vầu buồng cỏn. Bửn khiếp. Áo quần khăn khố treo búa xua. Giường gỗ gì mọt lỗ chỗ gẫy sạch chân kê tuyền gạch tạp. Góc giường thằng oắt ba bốn tuổi dạng chim ngủ miệt mài.

Trung Tướng bẩu, lắm con nhể.

Ve Ve bẩu con chồng cô đấy.

Trung Tướng cười, con chồng em chả phải con em hử?

Ve Ve bẩu khồng, con chồng cô mới vợ trước ý.

Trung Tướng cười, ối địt mẹ nhân văn nhể. Vi Vi Vu Vu con em hử?

Ve Ve bẩu vầng, con cô mới chồng trước ý.

Cỏn tụt đồ. Trấng vịt lộn công nhận hấp dẫn.

Trung Tướng bẩu, em xài bâu gì?

Ve Ve trố nhìn. Cỏn chưa từng nghe bâu câu su.

Trung Tướng bữa bửa hăm mấy, coi giời như kim, nổ nổ sợ đéo. Nhẩy trần luôn.

Trấng vịt lộn công nhận hấp dẫn. Trung Tướng nhẩy xổm như ễnh ương. Bụng Ve Ve đu đưa đu đưa. Thớt Ve Ve dập dềnh dập dềnh. Cẩn thận thủng mẹ thóp cu tí.

Trấng vịt lộn công nhận hấp dẫn.

Trung Tướng bo Ve Ve tám ngàn Ông Cụ, bẩu em giấu tiêu nhế. Cỏn ngước Trung Tướng đắm đuối ngưỡng mộ, bẩu bác thương cô hơn chồng cô đấy. Trung Tướng bẩu biết rùi biết rùi Mặt Dài kẹt lõ đít.

Trung Tướng xong Đại Ca cũng xong. Trung Tướng nhòm Coong Ngóe Tươi. Ối địt mẹ nó chỉ mười bốn mười lăm, vú đếch bằng hột nhãn. Bọn vùng nầy kêu gái non là ngóe. Đại Ca chẳng kể sư bố Đại Ca.

Cuối năm.

Trung Tướng một mình vầu Trung Lừa uýnh quả. Lại ghé quán Mặt Dài Thoòng.

Mặt Dài Thoòng chả nhớ Trung Tướng, dưng vưỡn tíu tít mời, bạc nghị chụt ăn khuây, gì chú cũng sẵn.

Trung Tướng bẩu, anh phát ngóe rang trấng lộn. Nhanh.

Mặt Dài Thoòng quát vống, Vu Vu. Vu Vu đâu. Vu Vu.

(@2008)61 Comments

Ký túc xá [1.3]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 2 xem ở đây)

Mộng du (Tiếp & Hết)

Tuồn hết cứt hết đái, Mòng Mòng với quả vở nóc hòm thằng Bèo Bèo, lật xé trang đầu, vò chùi đít sột sột, rùi búng giấy phủi mông, rúc giường, ngủ tiếp.

Trung Tướng suy tư đéo chịu vã đéo chịu. Bọn Trung Tướng đái cửa sổ thường xuyên, dưng ỉa cửa sổ chưa. Ỉa thằng Mòng Mòng quá hãi. Tận giờ, Trung Tướng vưỡn nhớ nguyên cục mặt nó căng thẳng si mê rặn rặn rặn ngả nghiêng khung cửa. Cứt tóe như trâu rong.

Lơ mơ trăn trở tới 5h15, không hãm nủi tò mò, Trung Tướng tụt giường, giật quả vở thằng Bèo Bèo ngó phát.

Chả trang nầu bị xé.

Trung Tướng thò cổ ô-văng lầu 3. Chả cứt đái đéo gì sất.

Suốt hổm Trung Tướng suy tư đéo chịu vã đéo chịu. Muốn tóm một thằng kể vụ Mòng Mòng ỉa cửa sổ chùi đít vở Bèo Bèo, lại phân vân bí rị. Suy tư đéo chịu vã đéo chịu.

Khuya khuya, Trung Tướng chui mùng ôm giáo trình ôn luyện tiếng Sô Liên, rùi ấp mẹ sách xuống trán, ngủ tít, đèn điện cứ kệ mẹ sáng mẹ tới sáng.

Khuya nữa khuya nữa, Trung Tướng rộp môi giở giấc, tính kiếm nước làm miếng, thì thấy tầng 1 giường 11 trống toác.

Là chỗ thằng Chòm Chòm Mai Hắc Đế (***).

Nhẽ nó trốn về nhà từ chiều.

Trung Tướng trút quần đùi, mặc mỗi may-ô, tụt giường, vạch đám mền gối thằng Chòm Chòm, quyết đái mẹ phát. Trung Tướng ghét thằng nầy.

Nắn nót mãi chẳng xón nủi bãi to to, Trung Tướng khạc mẹ mấy nhát đờm đặc. Bõ ghét.

Lơ mơ trăn trở tới 6h. Chòm Chòm đã đến điểm danh. Xong nó nhẩy giường ngủ rốn, chả kêu la gì.

Suốt hổm Trung Tướng suy tư đéo chịu vã đéo chịu. Trung Tướng ghét thằng Chòm Chòm, dưng đái khạc mền gối nó rõ đéo phải phong cách tinh hoa Trung Tướng. Hay mình thần quynh? Suy tư đéo chịu vã đéo chịu.

Suốt tối, Chòm Chòm chả kêu la gì.

Khuya khuya, bọn Trung Tướng chui mùng ôm giáo trình ôn luyện tiếng Sô Liên.

Bỗng Chòm Chòm hét, địt mẹ thằng nầu đái giường anh.

Cả phòng bổ xem. Giường Chòm Chòm khai um.

Thằng Phùi Phùi bẩu địt mẹ mầy nằm suốt thằng đéo nầu đái mầy.

Thằng Tèm Tèm bẩu địt mẹ chăn chiếu mầy khai như chuồng xí nhở.

Lạ thật. Trung Tướng bẩu, Chòm Chòm mầy mộng du đấy con ơi.

Tận giờ, Chòm Chòm vưỡn là Thằng Mộng Du. Thằng Mộng Du Đái Dầm Kèn Ngắn Tủn.

(@2008)

(***) Chòm Chòm Mai Hắc Đế: Tức thằng Chòm Chòm phố Mai Hắc Đế, Hà Nội.

Lưu ý các hình trong bài chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác hình thật.71 Comments

Ký túc xá [1.2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Mộng du (Tiếp)

Trung Tướng trườn mép giường ti hí dòm. Bèo Bèo dúm mình phóng tinh ựa ựa ựa, hấng ca thằng Mòng Mòng đầu kèn.

Phóng xong, Bèo Bèo nghiêng quả ca nhẽ chiêm ngắm tinh nó trong trỏng, rùi đặt giả quả ca lại nóc hòm thằng Mòng Mòng, leo giường, ngủ tiếp (**).

Trung Tướng suy tư đéo chịu vã đéo chịu. Từng coi nhiều sóc lọ, dưng sóc lọ thằng Bèo Bèo lâm ly hơn mọi. Tận giờ, Trung Tướng vưỡn nhớ nguyên cục mặt nó căng thẳng si mê sục kèn vầu ca như đái trộm. Kèn nó bé và dài, trắng và vằn, giựt bừn bựt bừn bựt.

Lơ mơ trăn trở tới 5h, không hãm nủi tò mò, Trung Tướng tụt giường, giật quả ca thằng Mòng Mòng ngó phát.

Chả tinh dịch tinh trùng. Chả khí nhớt gì sất.

Trung Tướng thò ngón trỏ miết lòng quả ca. Nhẵn như thín khô như cong. Chả dắm đoi đéo gì sất.

Suốt hổm Trung Tướng suy tư đéo chịu vã đéo chịu. Muốn tóm một thằng kể vụ Bèo Bèo sóc lọ vầu ca Mòng Mòng, lại phân vân bí rị. Suy tư đéo chịu vã đéo chịu.

Khuya khuya, Trung Tướng chui mùng ôm giáo trình ôn luyện tiếng Sô Liên, rùi ấp mẹ sách xuống trán, ngủ tít, đèn điện cứ kệ mẹ sáng mẹ tới sáng.

Khuya nữa khuya nữa, Trung Tướng giở giấc, nghe thằng nầu bước bình bịch dưới phòng.

Trung Tướng ti hí dòm.

Là thằng Mòng Mòng.

Nó trèo cửa sổ.

Đúng Mòng Mòng trèo cửa sổ. Nó mặc may-ô cửi truồng, tay trái túm cọc giường nó, tay phải xoa bụng sột sột. Nhẽ nó mót ỉa.

Đúng Mòng Mòng mót ỉa. Nó loay hoay ngồi vững bậu cửa, chĩa đít nhằm ô-văng lầu 3, ỉa xoẹt xoèn xoẹt. Lại bẻ kèn đái ngược phè phè phè.

(Dừng câu vìu là chiện đương nhiên)

(@2008)

(**) Thuở 19 Điếu Nhớ mỗi sinh viên Lừa có một hòm gỗ chống trộm đựng vửa áo quần vửa sách bút vửa đồ ăn gá ngay đầu giường ký túc. Đéo tủ, đéo va-li, đéo gì.

Lưu ý các hình trong bài chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác hình thật.

(Phần 3 xem ở đây)150 Comments

Ký túc xá [1.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Ký Túc Xá Series căn bản là du ký nhọc nhằn từ chục năm lưu bạt Trung Tướng khắp Lừa Nga Hung Tiệp Tầu Nhựt Thái Sinh.. Thể loại Ký, mông má chút thành Tùy Bút đặng thêm phần phê phẻ, Trung Tướng muốn Ký Túc Xá khơi gợi trong Già Hói dững kỷ niệm cả véo vót ngọt lành cả tê dại đắng chua thuở nghẹn ngầu nghiên bút.

Mộng du

Ký túc xá Thanh Xuân 19 Điếu Nhớ.

Phòng Trung Tướng tọa lầu 4 tòa C4. Hai bốn nam sinh. Mười hai giường tầng.

Quy định thời thởi là lưu học sinh, tức sinh viên sắp chiển Khoai Tây, buộc sống ký túc xá. Nhà cách 200 mét cũng a-lê ký túc tuốt. Hai bốn đứa Trung Tướng lộn bậy Hà Nội Bắc Ninh Nghệ An tinh hoa bần nông tông dật vui bỏ mẹ.

Trung Tướng nằm tầng 2 giường 12, sát cửa sổ. Hè mát gai da đông rét cửng mề, chỗ ý chả phải ưu đãi.

Thằng Bèo Bèo nằm tầng 2 giường 9, cũng sát cửa sổ, nhòm ngang sang Trung Tướng.

Thằng Mòng Mòng nằm tầng 1 giường 9, nhòm lên thằng Bèo Bèo.

Khuya khuya, bọn Trung Tướng chui mùng ôm giáo trình ôn luyện tiếng Sô Liên, rùi ấp mẹ sách xuống trán, ngủ tít, đèn điện cứ kệ mẹ sáng mẹ tới sáng.

Khuya nữa khuya nữa, Trung Tướng khát đái giở giấc, tính trèo cửa sổ làm bãi, thì thấy thằng Bèo Bèo bước bình bịch dưới phòng.

Nó đang sóc lọ.

Đúng Bèo Bèo đang sóc lọ. Nó mặc may-ô cửi truồng, tay phải sóc kèn hực hực hực, tay trái cầm quả ca men Hai Đóa Hồng Nhung của thằng Mòng Mòng, mắt lừ đừ mồm ngáp ngáp rất bệnh (*).

(Dừng câu vìu là chiện đương nhiên)

(@2008)

(*) Ca Hai Đóa Hồng Nhung: Ca uống nước bằng sắt tráng men bóng, ngoài thành in hình hai bông hồng đỏ chói lá xanh rì. Rất thịnh hành thuở 19 Điếu Nhớ.

Lưu ý các hình trong bài chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác hình thật.

(Phần 2 xem ở đây)138 Comments

Trấng vịt lộn (#1)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Hè 19 Điếu Nhớ, Trung Tướng theo Đại Ca vầu Trung Lừa uýnh quả.

Xe qua Kỳ Anh, quận nghèo nhất Quả Đất, Đại Ca bẩu, Trung Tướng mầy xuống giải khuây tí không? Gái đây rẻ nhất Quả Đất, năm ngàn một choác.

Trung Tướng háo hức thế á thế á? Phò Hà Nội bèo nhất hai chục ngàn.

Đại Ca bẩu, gái. Đéo phải phò. Sáng làm duộng. Trưa làm phò. Chiều làm mẹ. Tối làm vợ.

Trung Tướng bẩu, tức là phò nghiệp dư phỏng em lạ đéo.

Đại Ca bẩu, mầy gọi thế mất mẹ chất nhân văn thằng cùi mầy.

Rẽ một quán lá ven lộ, Đại Ca mò đái ỉa, Tài Xế dọn xe, Trung Tướng nằm thưỡn mẹ ghế quán gãi bẹn te tái te tái. Ngồi Uaz cả ngày ngứa dái đéo chịu (*).

Thằng chủ quán tầm hăm nhăm hăm bẩy mặt dài thoòng bật quạt cóc chĩa Trung Tướng bẩu, ba bạc nghị chụt ăn khuây (**). Gì chú cũng sẵn.

Trung Tướng bẩu mầy có gì ngon khoe anh coi nầu.

Mặt Dài Thoòng bẩu bác kêu gì chú cũng có.

Trung Tướng cười hờ hờ mầy tự tin ghê. Anh phát trấng vịt lộn. Nhanh.

Mặt Dài Thoòng quát Ve Ve Ve Ve.

Ve Ve ra, lí nhí chầu Trung Tướng. Con cỏn tầm băm ba băm tư, bận đồ ngủ, bụng chửa kềnh càng rốn lòi khỏi áo cẳng bé như dóng mía.

Mặt Dài Thoòng bẩu bác ngó được không?

Trung Tướng choáng, dưng hiểu ngay, bọn vùng nầy kêu gái chửa là trấng vịt lộn. Đại Ca chẳng kể sư bố Đại Ca.

Trung Tướng bẩu chửa to thế mấy tháng rùi chơi phòi mẹ cu tí.

Mặt Dài Thoòng bẩu tám tháng bác yên tâm nó đẻ ba lứa rùi bác.

Trung Tướng bẩu chị mầy à?

Mặt Dài Thoòng bẩu vợ chú đấy.

Trung Tướng reo, ơ. Mầy khá mầy khá. Bâu nhiêu?

Mặt Dài Thoòng bẩu mười hai đồng.

Thằng thẳng bán vợ giá mười hai ngàn Ông Cụ, gấp 2.5 lần giá bình dân. Khá.

Trung Tướng bẩu đâu mầy?

Mặt Dài Thoòng bẩu bác vầu buồng. Ve Ve đưa bác vầu buồng. Vu Vu bưng nước bác mầy. Vi Vi quét giường bác mầy.

Vu Vu là một nhỏ gái tầm mười hai mười ba, bưng Trung Tướng một chậu nhuôm chắc nước giếng. Để rửa kèn?

Vi Vi là một nhỏ gái tầm chín mười, vác chủi đót chạy xăng xái xăng xái.

Đại Ca đái ỉa xong, vửa đi vửa lau nách vửa chưởi, địt bà thằng Trung Tướng anh thua mầy anh thua mầy.

(Dừng câu vìu là chiện đương nhiên)

(@2008)

(*) UAZ: Xe con quân sự Sô Liên, phương tiện vận tải cao cấp ở Lừa thời 19 Điếu Nhớ.

(**) Ba Bạc Nghị Chụt Ăn Khuây: Tức là Các Bác Nghỉ Chút Ăn Trưa. Tiếng Bọ đấy. Các câu nói sau của bọn bỏn Trung Tướng dịch luôn thành tiếng Lừa chứ chi bộ nghe hiểu được cục cứt ý.

(Phần 2 xem ở đây)247 Comments