Tiếng Lừa Cảitạo

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Tuzbada luôn bẩu Tiếng Lừa giầu lắm (*). Chi bộ cùng thẩmđịnh nhế.

Tiếng Lừa có:

– 12 nguyênâm: A, Ă, Â, E, Ê, I, O, Ô, Ơ, U, Ư, Y.

– 05 nguyênâm kép: IÊ, OA, OĂ, UÂ, UÔ.

– 15 phụâm: B, C, D, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, V, X.

– 09 phụâm kép: CH, GH, GI, KH, NG, NH, PH, QU, TR.

Về nguyêntắc, ngầný con chữ cóthể tạo nên hàng tỷ từngữ Lừa.

Dưng đéo.

(1) Xét các nguyênâm

Chữ A cóthể ghép với:

– 4 nguyênâm: I, O, Y, U

– 5 phụâm: C, M, N, P, T

– 3 phụâm kép: CH, NG, NH

Tạo nên 12 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

Á, (A thêm dấu Sắc, Nặng) cóthể ghép với:

– 4 nguyênâm: I, O, Y, U

– 5 phụâm: C, M, N, P, T

– 3 phụâm kép: CH, NG, NH

Tạo nên 24 hợpâm.

À, , Ã (A thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã) cóthể ghép với:

– 4 nguyênâm: I, O, Y, U

– 2 phụâm: M, N

– 2 phụâm kép: NG, NH

Tạo nên 24 hợpâm.

Tổngcộng “A” tạo nên 12+24+24=60 hợpâm.

Tính xôngxênh, 12 nguyênâm Lừa cóthể tạo nên 12×60=720 hợpâm. Quá xôngxênh, bởi nhiều nguyênâm khôngthể ghép cơkhí như trên, chẳnghạn O/Ô/Ơ không đi với U/Y, hoặc Ă/Â không đi với I/O, etc.

(2) Xét các nguyênâm kép

Chữ (như trong từ “Nghiêng”) cóthể ghép với:

– 1 nguyênâm: U. Đôikhi I đủi thành Y do tậpquán chínhtả.

– 4 phụâm: M, N, P, T.

– 2 phụâm kép: CH, NG.

Tạo nên 7 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

IẾ, IỆ (IÊ thêm dấu Sắc, Nặng) cóthể ghép với nguyênâm U và cả 6 phụâm nêu trên, tạo nên 2×7=14 hợpâm.

IỀ, IỂ, IỄ (IÊ thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã) cóthể ghép với nguyênâm U và 3 phụâm M, N, NG, tạo nên 3×4=12 hợpâm.

Cộng 33 hợpâm cho IÊ.

Chữ OA (như trong từ “Oanh”) cóthể ghép với:

– 2 nguyênâm: I, Y.

– 5 phụâm: C, M, N, P, T.

– 3 phụâm kép: CH, NG, NH.

Tạo nên 10 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

ÓA, ỌA (OA thêm dấu Sắc, Nặng) cóthể ghép với cả 2 nguyênâm và 8 phụâm nêu trên, tạo nên 2×10=20 hợpâm.

ÒA, ỎA, ÕA (OA thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã) cóthể ghép với 2 nguyênâm I, Y và 4 phụâm M, N, NG, NH, tạo nên 3×6=18 hợpâm.

Cộng 48 hợpâm cho OA.

Các chữ , , cóthể ghép với:

– 1 nguyênâm: I (UÔI) hoặc Y (UÂY).

– 5 phụâm: C, M, N, P, T.

– 1 phụâm kép: NG.

Tạo nên 3×7=21 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

OĂ, UÂ, UÔ thêm dấu Sắc, Nặng cóthể ghép với nguyênâm I/Y và cả 6 phụâm nêu trên, tạo nên 3x2x7=42 hợpâm.

OĂ, UÂ, UÔ thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã cóthể ghép với nguyênâm I/Y và 3 phụâm M, N, NG, tạo nên 3x3x4=36 hợpâm.

Cộng 99 hợpâm cho OĂ, UÂ, UÔ.

Tổngcộng 5 nguyênâm kép tạo nên 33+48+99=180 hợpâm.

Vậy Tiếng Lừa có không quá 720+180=900 hợpâm được tạo nên từ các nguyênâm của mình bằng quytắc ghép âm hiệntại.

900 hợpâm đó đứng sau 15 phụâm và 9 phụâm kép, được 24×900=21,600 từ.

900 hợpâm cũng là 900 từ (Word), nên tổng-cuốn-chiếu Tiếng Lừa đạt 22,500 từ đơn (Single Word).

Tính quá xôngxênh, bởi dững phụâm như “G” thì không ghép được với I/E, hoặc “GH” không ghép được với A/O/U, hoặc “QU” không cần thêm U/Ư nữa, etc.

Thựctế, theo tựđiển, từsản Tiếng Lừa vỏnvẹn 7,000.

Một ngônngữ nghèo mấy cũng phải gồm trên 100 ngàn mục từ. Tiếng Lừa buộc xài 80% tới 95% từ ghép. Ngoàira, vôsố từ buộc kiêmnhiệm vôsố nghĩa, thườngxuyên chả liênquan đéogì nhau. “Từ” vửa là “Word”, vửa là “From”, vửa là “Abandon”. Và lượng từ ghép ngày một đông-phùi-dắm. “Đông Phùi Dắm” cũng là một từ ghép?

Từ ghép không xấu, nếu nó được thấy như một từ nhiều âmtiết, chứ không phải một đống bátnháo. “Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa” là 2, 4, hay 6 từ? Ghê phùi dắm.

Để Tiếng Lừa gần vầu thượngđẳng, Lừa buộc tiêudiệt Từ Ghép.

Chính Từ Ghép làm Tiếng Lừa trúctrắc, rắcrối, phảnkhoahọc, và khiến thếgiới tinhhoa chổng đít vầu vănhóa Lừa.

Cảitạo Tiếng Lừa hay Chết Phùi Dắm. Trung Tướng declare.

Chưa quen sẽ quen. Trước khó sau dễ. Cứ đi khắc đến.

(@2010)

(*) Tuzbada: Tức Thủdâm Bầyđàn, từ mới phátminh bởi Trung Tướng.



 1. #1 by Không Ai Sất on 2010/03/31 - 17:09

  Vote cho hắn Bựa 1 phát pro.

  Tiếnglừa như dắm, cách viết mới cũng như dắm nếu đéo sửa bộgõ.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/03/31 - 18:25

   Gõ dần rùi quen. Trước mắt là chibộ chỉ cần đọc chứ có cần gõ đéo gì đâu.

    

   Dưng Trung Tướng sẽ cực cảmđộng nếu các phan, dù vôtình, gởi dững vănbản cho đốitác với đầy dững thứ được coi là lỗi chínhtả như nầy.

 2. #3 by langle179 on 2010/03/31 - 17:31

  không có vấn đề gì với kiểu gõ mới cả. Tắt tính năng “kiểm tra chính tả” đi là gõ thoải mái. Đọc thì hơi khó vì dễ nhầm.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/03/31 - 18:23

   Nhầm rùi sẽ quen, còn hơn đọc một câu mà đéo hiểu gì như “Hãng Hàng Không Của Ai”.

 3. #5 by agnes on 2010/03/31 - 18:11

  Hay lắm Trungtướng à, cứ như đọc thơ ấy, rấtsướng. Cảitạo cũng giúp Lừa nói tiếng Khoaitay hay hơn. Trungtướng fan.

 4. #7 by minhldp on 2010/03/31 - 19:03

  @TT: Cho hỏi cái, “hãng hàng” là hãng đéo gì thế?
  Tại sâu A lại chỉ kẹp được cả C, N, M, P, T, dững BA, DA, HA, GA, RA, SA, VA, XA đi ỉa hết rùi à?
  Tạm thời thế đã.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/03/31 - 19:16

   Biên thế mà đọc đéo hiểu dắm gì là sâu? Đang nói hợpâm A, nghĩa là A đi trước các chữ cái nầu đó. Sau đó mới ghép với 24 phụ âm ở trước (đọc phần sau ý). Địt mẹ đồ lười. Thế mà cũng thắcmắc.

    

    

 5. #9 by Lqa on 2010/03/31 - 19:13

  Xem ra côngcuộc cảitạo này cũng không mấy dễdàng nhưng  cốgắng ắt đạt mụcđích! Bravô TT!

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/03/31 - 19:18

   Có đéo gì khó đâu, chỉ mất thờigian cho quầnchúng quen thôi.

 6. #11 by minhldp on 2010/03/31 - 19:27

  Vẫn chưa giả nhời “hãng hàng” là hãng đéo?
  Còn kể cả văn minh như Ăng Lê mà còn có dững thể loại 1 từ 2 nghĩa kiểu “fan” (quạt trần, người hâm mộ), “patient” (bệnh nhân, kiên nhẫn) vưn vưn thì nói đến Lừa làm đéo?

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/03/31 - 22:20

   Dững thắcmắc thế nầy lần sau sẽ đéo bâugiờ được giảnhời.

    

   Khen chê chưởi mắng uýnhdắm vô tư, dưng mửa thúi đéo được khuyếnkhích ở Quán Bựa. Giống côgiáo Thảo bỏmẹ.

    

   Địtmẹ thói đâu thấy Mẽo Bửn thì mình cũng phải bửn? Thói đâu thấy hàngxóm bốc cứt ăn mình cũng bốc cứt hít?

    

   Mà tiếng Mẽo có phải khuôn vàng thước ngọc đéo đâu. Nó cũng cần cảitiến bỏmẹ.

    

   Địtmẹ không biết nói gì thì tốt nhất là trậttự.

    

 7. #13 by quehanoi on 2010/03/31 - 19:38

  ýđồ tốt đấy
  Trước lạ sau quen. Biếtđâu thằngbựa lại trởthành ChaĐắcLộ (AlếcxăngĐơrốt) mới he he

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/03/31 - 22:23

   Lộ Lộ cái lồn. Chỉ cần Văn Bựa được cả Khoaitây biết đến là mãnnguyện.

    

 8. #15 by Amaranth.[SG] on 2010/03/31 - 20:22

  chatchít linhtinh thì được, gửi cho đốitác có mà mất việc sớm

 9. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/03/31 - 22:25

  @Cô Ranh.

   

  Chátchít thì cần đéo gì cảitiến, mà cần cảilùi. Tỉnhư phátminh hàng loạt chữ biên tắt, chữ lóng, chữ buồidái..

 10. #18 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/03/31 - 22:58

  Tên Bựa hổm rày sâu căngthẳng đànhhanh nóngnảy bựcbội vậy ta? Khủnghoảng trungniên đấy phỏng?

 11. #20 by Doctor on 2010/03/31 - 23:28

  Mẹ, xin lỗi lão Bựa, định post cho chi – bộ ngắm bìa cuốn:
                         DICTIONARIVM
                            ANNNAMITICV
  LVSITANVM, ET LATINVM OPE
               SACR
  Æ
  CONGREGATIONIS DE
  PROPAGANDA FIDE
  ALEXANDRO DE RHODES
  ROM
  Æ , 1651
  đọc thấy rất hay, tiếng Lừa hồi đó cũng rất phong- phú đấy, và trong từ-điển, họ cũng biên như lão Bựa vậy; ví dụ:
  Chọt, chạy chọt, Chùa, chùa chien, ttruatriền

          

 12. #22 by trời mưa kẹt xe on 2010/04/01 - 00:07

  Cần phải tinhgiản hết mức cái thứ chữ dưlìn của Lừa.
  Tỉ như từ đànhhanh kia nếu là từ 2âmtiết thì chỉ cần 1 chữ h thôi –> danhanh. Đươngnhiên đéo thể hiểu từ này thành “đánh anh” hay “đá nhanh” được vì “đánh anh”, “đá nhanh”  là dững từ ghép hãmlìn
  Cụccứt dĩ nhiên có thể viết gọn lại thành cucut.
  Rùi thì dững từ như chữlừa thì có thể đảo conmẹnó lên thành Lừachữ để còn viết hoa chữ đầu.
  Việc caicach Lừachữ là tấtyếu, điếuthểnầu cản nủi, hố hố

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 10:58

   Cái ý thuộc về phần cảitiến từvựng, là bước cuốicùng.

 13. #24 by Locomotive on 2010/04/01 - 01:54

  Đụ má, ngày xưa người ta đã cẩn thận xài dấu gạch ngang rồi. Sau 75 đéo biết những thằng giáo sư lồn nào tài lanh bỏ mẹ đi.

  Giờ lại vào mất thời gian đọc cái này.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 10:59

   Côngnhận xài dấu gạchngang trông rất bửn, mà bấttiện cho người biên tay, người in sách etc.

    

   Dưng nó khoahọc thấy rõ.

 14. #26 by minhhuong on 2010/04/01 - 03:36

  Chibộđểu vớvỉn, phải học 12 năm mới đọc thông viết thạo, việc cảitạo cho nó khoahọc hơn thì phải làmngay, thấy hơi trái tay thì chịukhó, để sao cho thếhệ conmình nó được học ngay từ lớp 1 loại chữmới thì nó sẽ đéo baogiờ bảo là đéo quen nên đéo dùng.

  Dữngđứa khá nhanh tiếngAnh còn là nhữngđứa dạndĩ đéo ngại sai, cứ phang bừa rồi sửa dần. Bọntrẻcon tập nói cũng nói đúng ngay được đéo, vì đéo ngại sai nên trẻcon đứa nào cũng học nói ngonlành. Lấy bọntrẻcon ra mà làmgương í!

  Biết khoahọc hơn mà bỏqua éo dùng thì buồn, nhất là có tốn đồngchó nào đâu.

  Em ủnghộ triệtđể, khoahọc hơn mà đéo tốn đồng nào, hỏi có lýdo đéo gì để anti đây, hả hả hả?

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 11:00

   Đúng là Vàng Son. Cáchmạng của ta chỉ có lợi chứ không có hại. Ai không thích cứ lối cũ mà xài.

    

 15. #28 by Khoai Tây on 2010/04/01 - 05:47

  Đâynầy, Tây cho cácđồngchí Lừa vídụ tạisao ghéptừvầu lại hay nầy:

  1. Tôi yêu tiếng nước tôi.


  I love sound/language water/country me.

  2. Tôi yêu tiếng nướctôi.


  I love language/sound my country.

  3. Tôi yêu tiếngnước tôi.

  I love the sound of water me.


  4. Tôi yêu tiếngnướctôi.

  I love my language.

  Vậy (4) là chuẩn nhứt còn (1) là bốláo nhứt. Bọn Khoai Tây khi học TiếngLừa sẽ dễdàng hơn. Câucú sẽ rất khoahọc, đơngiản, đơnnghĩa. Bọn làm Machine Translator từ TiếngLừa sang các thứ tiếng khác sẽ nhảycẫnglên vì sungsướng.
  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 11:01

   Cảitạo thế thì mạnhmẽ quá. Trung Tướng chưa dám.

 16. #30 by ChiPheo on 2010/04/01 - 09:56

  Đục mạ, Bài nầy chuẩn điếu cần chỉnh. 

  Cứ xin khắc được. Cứ gõ Cửa sẽ mở. Tạ ơn Chúa!

 17. #32 by Bếnđậu9999 on 2010/04/01 - 09:58

  TT ngâm cứu tiếng Lừa kĩ nhẩy?

 18. #34 by Doctor on 2010/04/01 - 10:23

 19. #36 by sahadin08 on 2010/04/01 - 10:24

  dditj mẹ bựa …bựa đang học tiếng anh đúng không ..

  ố hố thằng tiếng anh nó cũng thế lày bâu nhiêu năm rùi mờ ..lăn tăn đếu gì thế nhở.

  anh chỉ xợ hấn nông nủi chí cùn rùi làm hỏng mẹ tiếng bựa của anh thì anh ỉa ngay một đống vầu mặt.

  lày nhế..ri phơ rừn phát

  handsome  secondhand  bathroom   bedroom                 

  vưn vưn ..tỉ dụ vầy kể hết thế đéo

  ờ hờ hắn định oánh thằng gúc hay thằng lac vịt từ điển đới..nói mẹ đi

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 10:53

   Tiếng Lừa có mà hỏng được cái lồn nữa. Nó đã ở tậncùng hưhỏng rùi.

    

   Chín lôi mấy từ tiếng Mẽo ra định chứngminh đéo? Thầnquynh à?

 20. #38 by Doctor on 2010/04/01 - 10:33

 21. #39 by Tèo on 2010/04/01 - 10:46

  Câu này không cần phải dịch sang Tiếng Lừa cảitạo mà vẫn truyềntải đầyđủ thôngđiệp

  Tài chính của Ðảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, từ ngân sách nhà nước và các khoản thu khác.

  cóthể cấtbỏ dấumá mà vưỡn giữ được thôngđiệp

  Taichinh cua Dang gom dangphi do dangvien donggop, tu ngansach nhanuoc va cac khoanthu khac

 22. #41 by Thích Đủ Thứ on 2010/04/01 - 11:02

  Chi bộ thối!

  Giải trí tí này!

  http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1A4E4/

 23. #43 by Doctor on 2010/04/01 - 11:08

  Có bản JPG của thư -viện quốc- gia Bồ Đào Nha đấy, tiếng Lừa hồi đó đã được các Giáo-sỹ hoàn-chỉnh rồi, đệ tử Ông cụ còn sửa đổi làm lồn gì nữa không biết?

 24. #45 by Locomotive on 2010/04/01 - 11:44

  Đéo hiểu sao tới bây giờ vẫn còn những đầu cặc nghĩ, mồm lồn sủa “tiếng ta giàu và đẹp”

  Ngôn ngữ của một dân tộc nó đánh dấu nền văn minh, sự phát triển của dân tộc đó.

  Thế đéo nào mà một dân tộc chỉ biết học mót, xài ké, ăn ngủ đụ ỉa + phá hoại mà lại có ngôn ngữ giàu đẹp nhỉ.

 25. #47 by sahadin08 on 2010/04/01 - 12:01

  Chín lôi mấy từ tiếng Mẽo ra định chứngminh đéo? Thầnquynh à?@bựa phò

  ddcm anh nói thật ..Tiếng Vịt thấy hắn bơm tí bựa đã phê lòi rồi..giờ bầy đặt học đòi ghép mới chả kèm…ddcm cứ để nguyên thế rùi biên bựa vào có phẩy đã là khác biệt mẹ rùi không…hấn làm buồi gì thì hắn làm 9 cứ biên thế lầy …kệ con mẹ

 26. #49 by Phantomlancerlord on 2010/04/01 - 14:15

  àh,
  đỵt-mẹ Trung-Tướng.

  Em cứ gạch ngang vào những từ ghép hay nối, cho dân-chúng quen dần đã, dính-dính vào dư dính cứt…ko hợp nhãn với bọn-bần-nông tư-duy-lỗ-đít

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/04/01 - 18:38

   Trung Tướng chủtrương pháttriển tựdo. Mỗi thằng một cách. Rùi trungương sẽ phải chỉnhđốn. Ynhư thời 199x nhànhà đua nhau xâydựng phông chữ Lừa.

    

   Bụpphát thằng Microsoft phẹt ra Unicode. Xong. Tấtcả vầu quycủ.

    

   Nếu ngay từ đầu thốngnhất được nguyêntắc thì quá tốt. Dưng Trung Tướng biết Lừa đéo bâugiờ có phongcách đó. Địtmẹ cứphải trống uýnh xuôi kèn thủi ngược chánchê thì mới ra cái chất Lừa.

 27. #51 by Hopeless on 2010/04/02 - 17:34

  gõ là sướng thôi. chứ cải tạo được kặc