Bụp Chết Tốt

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Định bốt nốt Sốc Cái Dắm, sực mẹ nhớ bài nầy là Bựa #200, Trung Tướng bốt mẹ quả gì giải trí tí.

Chủ đề thư dãn hôm nay của Trung Tướng là Bụp Chết Tốt, dân gian kêu Tử Hình.

(1) Treo Chết Tốt

Treo Chết là ngón Bụp Chết Tốt cũ mèm. Theo nhiều bác già, ngón ý khai sinh trẹo trẹo năm rùi, và sẽ Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Chúng Ta. Trên mạng Nét từng lưu triền quả video quay một số ông đười ươi Phi Châu treo chết đồng nghiệp các ổng bằng dây rừng, nên lý các bác già minh triết phết.

Treo Chết giản đơn tiết kiệm tối đa. Một thừng bừ bự. Một mấu cao cao. Kết thừng thành thòng lọng. Buộc thòng lọng lên mấu. Đút cổ tội nhân vầu thòng lọng. Rút sựt phát. Cổ treo lủng lẳng. Chết tốt.

Nhiều bác già nghiên cứu, rầng Chết Treo nhanh gần như Chết Chặt (sẽ nói sau). 90 giây là thời gian trung bình để Một Hồn lìa tốt khỏi Một Xác lủng lẳng. Nhân đạo phết.

Sử ghi nhận có tên húng treo 8 giờ chưa chết, đao phủ phải leo ôm chân tển thêm vài giờ nữa. Dũng cảm phết.

Hiệu quả hình sự của Treo Chết rất ổn. Khả năng răn đe mỹ mãn. Nên lắm quốc gia tân tiến Á Phi như Tầu Sing Iran Iraq khoái vận dụng Treo.

Cảnh các bạn Iraq treo bạn Đam bạn thân Trung Tướng nè:

Iraq Saddam Hanging Show

(2) Chặt Chết Tốt

Chặt Chết là ngón Bụp Chết Tốt cũ ngang Treo Chết thậm chí cũ hơn. Dưng theo nhiều bác già, ngón ý hết vị mẹ rùi. Máu me quá.

Chặt Chết cách nguyên thủy cũng giản đơn tiết kiệm phết. Dưng bọn Pháp Lợn bầy đặt Chặt Guillotine cầu kỳ thế nầy:

French Guillotine Show

Lãng mạn hông? Trói tội nhân vầu ván xoay. Bật chốt ván xoay sựt phát. Ván xoay đút cổ tội nhân vầu bàn chặt. Bật chốt bàn chặt sựt phát. Bàn chặt xuống dao phập phát. Cổ rời lông lốc. Chết tốt.

Nhiều bác già nghiên cứu, rầng Chết Chặt nhanh vô đối. 50 giây là thời gian trung bình để Một Hồn lìa tốt khỏi Một Xác mất đầu. Nhân đạo hông?

Sử ghi nhận có tên húng chặt xong bay đầu vưỡn bước 32 bước. Hãi hông? Còn chiện đầu lâu chặt xong vưỡn chưởi nhem nhẻm, hoặc cắn nát đáy thùng đựng, là chiện quá phổ biến.

Hiệu quả hình sự của Chặt Chết rất ổn. Khả năng răn đe mỹ mãn. Dưng lại kém vệ sinh. Nên không lắm quốc gia tân tiến Á Phi khoái vận dụng Chặt.

(3) Tiêm Chết Tốt

Tiêm Chết là ngón Bụp Chết Tốt mới cửng. Theo nhiều bác già, ngón ý tương lai phết.

Tiêm Chết tốn kém mà nhạt thếch. Chán vãi. Chán chả buồn tán.

Cảnh các bạn cam Mẽo tiêm các bạn tử tù Mẽo nè:

American Idol Show

(4) Đòm Chết Tốt

Đòm Chết là ngón Bụp Chết Tốt phổ thông nhất Quả Đất.

Cảnh các bạn cam Lừa đòm các bạn tử tù Lừa nè:

Luas Idol Show

Nhiều bác già nghiên cứu, rầng Chết Đòm chậm vô đối. 7 giờ là thời gian trung bình để Một Hồn lìa tốt khỏi Một Xác ăn đòm. Tởn nhở?

Sử ghi nhận có tên húng đòm xong hai ngày vưỡn đạp quan tài dưới mồ thùm thụp. Ghê nhở? Còn chiện tội nhân đòm xong vưỡn lần tìm thuốc lá, hoặc thậm chí móc chim đái, là chiện quá vặt.

Giải trí thế đủ chứ hả chi bộ dắm thúi?

(@2010)  1. #1 by Hopeless on 2010/03/27 - 22:56

    Cái này đếu biết là gì: 

    Chắc là Họa chết tốt.
  2. #2 by Hopeless on 2010/03/27 - 23:06

    và: Bùm phát 1 đống chết tốt