Archive for Tháng Ba, 2010

Tiếng Lừa Cảitạo

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Tuzbada luôn bẩu Tiếng Lừa giầu lắm (*). Chi bộ cùng thẩmđịnh nhế.

Tiếng Lừa có:

– 12 nguyênâm: A, Ă, Â, E, Ê, I, O, Ô, Ơ, U, Ư, Y.

– 05 nguyênâm kép: IÊ, OA, OĂ, UÂ, UÔ.

– 15 phụâm: B, C, D, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, V, X.

– 09 phụâm kép: CH, GH, GI, KH, NG, NH, PH, QU, TR.

Về nguyêntắc, ngầný con chữ cóthể tạo nên hàng tỷ từngữ Lừa.

Dưng đéo.

(1) Xét các nguyênâm

Chữ A cóthể ghép với:

– 4 nguyênâm: I, O, Y, U

– 5 phụâm: C, M, N, P, T

– 3 phụâm kép: CH, NG, NH

Tạo nên 12 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

Á, (A thêm dấu Sắc, Nặng) cóthể ghép với:

– 4 nguyênâm: I, O, Y, U

– 5 phụâm: C, M, N, P, T

– 3 phụâm kép: CH, NG, NH

Tạo nên 24 hợpâm.

À, , Ã (A thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã) cóthể ghép với:

– 4 nguyênâm: I, O, Y, U

– 2 phụâm: M, N

– 2 phụâm kép: NG, NH

Tạo nên 24 hợpâm.

Tổngcộng “A” tạo nên 12+24+24=60 hợpâm.

Tính xôngxênh, 12 nguyênâm Lừa cóthể tạo nên 12×60=720 hợpâm. Quá xôngxênh, bởi nhiều nguyênâm khôngthể ghép cơkhí như trên, chẳnghạn O/Ô/Ơ không đi với U/Y, hoặc Ă/Â không đi với I/O, etc.

(2) Xét các nguyênâm kép

Chữ (như trong từ “Nghiêng”) cóthể ghép với:

– 1 nguyênâm: U. Đôikhi I đủi thành Y do tậpquán chínhtả.

– 4 phụâm: M, N, P, T.

– 2 phụâm kép: CH, NG.

Tạo nên 7 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

IẾ, IỆ (IÊ thêm dấu Sắc, Nặng) cóthể ghép với nguyênâm U và cả 6 phụâm nêu trên, tạo nên 2×7=14 hợpâm.

IỀ, IỂ, IỄ (IÊ thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã) cóthể ghép với nguyênâm U và 3 phụâm M, N, NG, tạo nên 3×4=12 hợpâm.

Cộng 33 hợpâm cho IÊ.

Chữ OA (như trong từ “Oanh”) cóthể ghép với:

– 2 nguyênâm: I, Y.

– 5 phụâm: C, M, N, P, T.

– 3 phụâm kép: CH, NG, NH.

Tạo nên 10 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

ÓA, ỌA (OA thêm dấu Sắc, Nặng) cóthể ghép với cả 2 nguyênâm và 8 phụâm nêu trên, tạo nên 2×10=20 hợpâm.

ÒA, ỎA, ÕA (OA thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã) cóthể ghép với 2 nguyênâm I, Y và 4 phụâm M, N, NG, NH, tạo nên 3×6=18 hợpâm.

Cộng 48 hợpâm cho OA.

Các chữ , , cóthể ghép với:

– 1 nguyênâm: I (UÔI) hoặc Y (UÂY).

– 5 phụâm: C, M, N, P, T.

– 1 phụâm kép: NG.

Tạo nên 3×7=21 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

OĂ, UÂ, UÔ thêm dấu Sắc, Nặng cóthể ghép với nguyênâm I/Y và cả 6 phụâm nêu trên, tạo nên 3x2x7=42 hợpâm.

OĂ, UÂ, UÔ thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã cóthể ghép với nguyênâm I/Y và 3 phụâm M, N, NG, tạo nên 3x3x4=36 hợpâm.

Cộng 99 hợpâm cho OĂ, UÂ, UÔ.

Tổngcộng 5 nguyênâm kép tạo nên 33+48+99=180 hợpâm.

Vậy Tiếng Lừa có không quá 720+180=900 hợpâm được tạo nên từ các nguyênâm của mình bằng quytắc ghép âm hiệntại.

900 hợpâm đó đứng sau 15 phụâm và 9 phụâm kép, được 24×900=21,600 từ.

900 hợpâm cũng là 900 từ (Word), nên tổng-cuốn-chiếu Tiếng Lừa đạt 22,500 từ đơn (Single Word).

Tính quá xôngxênh, bởi dững phụâm như “G” thì không ghép được với I/E, hoặc “GH” không ghép được với A/O/U, hoặc “QU” không cần thêm U/Ư nữa, etc.

Thựctế, theo tựđiển, từsản Tiếng Lừa vỏnvẹn 7,000.

Một ngônngữ nghèo mấy cũng phải gồm trên 100 ngàn mục từ. Tiếng Lừa buộc xài 80% tới 95% từ ghép. Ngoàira, vôsố từ buộc kiêmnhiệm vôsố nghĩa, thườngxuyên chả liênquan đéogì nhau. “Từ” vửa là “Word”, vửa là “From”, vửa là “Abandon”. Và lượng từ ghép ngày một đông-phùi-dắm. “Đông Phùi Dắm” cũng là một từ ghép?

Từ ghép không xấu, nếu nó được thấy như một từ nhiều âmtiết, chứ không phải một đống bátnháo. “Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa” là 2, 4, hay 6 từ? Ghê phùi dắm.

Để Tiếng Lừa gần vầu thượngđẳng, Lừa buộc tiêudiệt Từ Ghép.

Chính Từ Ghép làm Tiếng Lừa trúctrắc, rắcrối, phảnkhoahọc, và khiến thếgiới tinhhoa chổng đít vầu vănhóa Lừa.

Cảitạo Tiếng Lừa hay Chết Phùi Dắm. Trung Tướng declare.

Chưa quen sẽ quen. Trước khó sau dễ. Cứ đi khắc đến.

(@2010)

(*) Tuzbada: Tức Thủdâm Bầyđàn, từ mới phátminh bởi Trung Tướng.



51 Comments

Chàng Quágiang Cộmcán Nhất Trầngian (#2)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Chàng Quágiang Cộmcán Nhất Trầngian (Tiếp & Hết)

Con B-52 ý rụng không đếch ai hay, dưng trước vụ nầy Tuân Tuân đã biết tốt mình sẽ thành phicông đầutiên hạ gục B-52 bằng chính loại tầubay phếthải MIG của Bộđội Sô Bang.

Giờ ta gọi chiện đó Phịa, dưng thời Nội Chiến ta gọi Tuyêntruyền. Chỉ vài bài báo và dăm ảnh đenmù mà khíchlệ tinhthần cả chục trẹo Lừa Đần, phê quá phê.

Liêm Liêm đạiúy phicông, chả Anhhùng mẹ, cũng chưa từng bóp cò phóng tênlửa trên khôngtrung, một phicông Lừa kiểu mẫu. Phicông cảnh. Ai khiến Lừa lái tầubay có đạn hở?

Bonus 5. Bộđội 7x Liêm Liêm. Liêm Liêm quê miệt Thanh Trì, mới 30 tuổi đã đi xuống mồ.. Hình Quán Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác hình thật:

Sau hai năm kiêncường chén mì sò và cá mòi Sô Bang với mức lương 60 Ông Tơn, rốtcuộc Tuân Tuân Liêm Liêm được các Anh Sô chấpthuận cho bay cùng (**). Ngay trướckhi bay, hai Chú được tướng Tài Tài sếp Không Quân sang tận Baicônua đọc diễnvăn úylạo và thăng một cấp, Tuân Tuân trungtá, Liêm Liêm thiếutá (***).

Theo các Anh Sô, Liêm Liêm trình cao hơn Tuân Tuân. Dưng lãnhtụ đã quyết, dứtkhoát Tuân Tuân bay chính. Chàng Cộmcán khôngthể là tay chả bắn con B-52 mẹ nầu. Nhục lắm nhục lắm. Và Liêm Liêm đồngý dựbị Tuân Tuân.

Cùng lễ thăng hàm trước bay, sếp Tài Tài thaymặt lãnhtụ Duẩn Duẩn trao Tuân Tuân một lọ thủytinh, nắp đục lỗ như lọ nuôi cá chọi của trẻcon Bắc Lừa, đựng 100 gam bèo Hoa, và một gói nylon, miệng thắt kín như gói mìchínhcánh ăn dở, đựng 50 gam thóc Tám.

Thóc ý là thóc giồng tại chính quả ruộng Làng Sen Nam Đàn xưakia thânmẫu Ông Cụ cấy gặt, còn bèo ý là bèo ươm tại chính Ông Cụ Phủ, bởi tuyền hảohán Nôngsư Quốcgia. Cáigì vầu vũtrụ cũng phải đầyắp sửliệu. Thế mới hót.

Tạisâu Tuân Tuân mang bèo mang thóc lên Giời? Tạivì các chú Đức Bang Tiệp Bang Ba Bang Bun Bang chẳng mang mẹ, để bọn tưbẩn thối mồm khiêukhích rất nhắng.

Chú Mèn Đét Cu Bang, vốn là một ysĩ, đã mang bộ dao mổ, thử mổ cái nhọt ống chân, rùi tuyênbố, mổmáy trên tầu vũtrụ khác chógì mổ ở bệnhxá xã.

Lãnhtụ Duẩn Duẩn noigương lãnhtụ Cu Bang Đen Đen, bắt Tuân Tuân mang đặcsản quêhương bay cao cao. Làm gì chả quantrọng. Đàngnầu Phe Ta cũng đã xuấtxưởng bâunhiêu kỳtích.

Phút xuấtcánh không gì thayđủi. Tuân Tuân chả ốmđau gì mà lộnxộn. Liêm Liêm ngồi ứa nướcmắt nghe choảng phát, rùi hỏatiễn Soyuz tođoành phóng vụt, chở Tuân Tuân, Chàng Quágiang Cộmcán Nhất Trầngian, vivút vầu baola baola.

Hết tuần xong chiện, Tuân Tuân tươirói giởvề. Và dù bèo Ông Cụ lên Giời chết quắt, còn thóc Làng Sen chẳng đủ hạn nẩy mầm, thì Chân Dép Lốp vưỡn chỗmchệ các trang tin đệnhất. Hàm Tuân Tuân thêm hai hột Tá, ngực Tuân Tuân thêm một thẻ Hùng, vợ con Tuân Tuân nhập bụp khẩu Thủđô Yêudấu.

Liêm Liêm hận đời, mọi vinhquang bổnglộc của Cú Quágiang Cộmcán Nhất Trầngian Tuân Tuân hốt sạch. Chú lao mẹ MIG xuống Hạ Long tựvẫn.

Tuân Tuân lủkhủ hưởng thànhquả của Chàng Quágiang Cộmcán Nhất Trầngian từ bấy. Chẳng bấtthường lômcôm nủi húng, chẳng lãnhđạo điềukhiển chỉhuy, chẳng títởn ngongoe chínhsự. Tháng tháng lĩnh lương Tướng Hai Sao, thithoảng được phân tẹoteo đấtcát, nhận ít phongbì.. Đời một Chàng Quágiang thế là tộtđỉnh.

(@2006)

(**) Mì Sò: Mì sợi cuộn hình sò, rất hôi.
Cá Mòi: Cá bể bé bằng đầu đũa, rất tanh.

(***) Baicônua: Baikonur, sânbay vũtrụ Sô Bang.

Tàiliệu Thamkhảo: http://hoangsa.org/forum/threads/5437-Loai-nguoi-chinh-phuc-Vu-Tru



81 Comments

Thôngbáo Đặcbiệt

Hôm nay Chúa Nhật Lá, tròn một tuần trước Đại Lễ Phục Sinh 2010.

Theo ý Chúa, Trung Tướng quyết định mần một việc nhớn: Chơi một quả cách mạng Tiếng Lừa.

Cách mạng gồm nhiều bước. Bước đầu tiên là Sáng Hóa Tiếng Lừa, kéo Tiếng Lừa sát tới Tinh Hoa.

Cụ tỉ:

Sau bài [Thông Bấu] nầy, khi biên Tiếng Lừa, bất kể cho Bài hay Cồng, Trung Tướng sẽ dính các Âm Tiết của Từ Ghép thành Từ.

Chẳng hạn:

(1) Biên “Giaocấu” thay vì “Giao Cấu” (có Dấu Cách giữa hai âm tiết “Giao” và “Cấu”) hay “Giao-cấu” (có Gạch Nối giữa hai âm tiết “Giao” và “Cấu”).

(2) Biên “Bâucâusu” thay vì “Bâu Câu Su” hay “Bâu Câusu“.

Ví dụ (1) rõ rùi nhế. Giaocấu là một Từ hai âm tiết, chứ không là Từ Ghép như Lừa quen biên.

Trong ví dụ (2), chi bộ thấy “Bâucâusu” (Tiếng Mẽo “Condom”) khác “Bâu Câusu” (Tiếng Mẽo “Rubber Bag”).

Văn Bựa ngày một khó đọc, thay đủi nầy sẽ khiến nó dễ nhá hơn.

Trung Tướng ỉa lên mọi chưởi bới, bất chấp mọi phản đối, kể cả tẩy chay.

À, tên riêng kiểu “Trung Tướng” vưỡn nên là “Trung Tướng” nhở?

Chân chọng.

Chúa Nhật Lá, Palm Sunday, March 28th 2010



157 Comments

Chàng Quágiang Cộmcán Nhất Trầngian (#1)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Chiện đây Trung Tướng phịa đấy!

Giữa tiết lạnh tung dắm đầu 1976, lãnh tụ Sô Bang Bết Nhép, tức Nhép Vĩ Đại, quyết định tổ chức Đại Hội XXV Phe Ta Sô Bang tại Mạc Tư Khoa.

Lãnh tụ của non trăm Phe Ta tuyền cầu đã sốt sắng góp mặt, nhằm trưng bầy nỗi trung thành sâu sắc từ Cần Lao Thế Giới tới Tư Tưởng Bất Diệt do Ninh Vĩ Đại khởi xướng và Nhép Vĩ Đại tiếp nối.

Trừ hai Phe Ta bướng bựa là Phe Ta China và Phe Ta Albania không quy phục Mẫu Quốc dù vưỡn trung thành sâu sắc Tư Tưởng Mác Vĩ Đại liền anh Ninh Vĩ Đại, tất cả Phe Ta khác đã đến Đại Hội đúng giờ, vỗ tay đúng cách, và không hề ngủ gật.

Cuối Đại Hội, trong cuộc gặp ngắn của Nhép Vĩ Đại và lãnh tụ Đức Đông Bang Cơ Cơ có lãnh tụ Lừa Bang Duẩn Duẩn theo hóng hớt ở hành lang Đại Hội Trường Cẩm Linh, Cơ Cơ tiện mồm bẩu Nhép Vĩ Đại, rầng Bang Anh nước nhớn, khoa học công nghệ kinh tế thể thao gì cũng nhất nhất, hơn xa bọn Mẽo, không chia Tụi Em hưởng tí xái thơm? Lên Giời chẳng hạn? Hay chế bom Hột Nhân?

Nhép Vĩ Đại bẩu, ừa Em nói ngon. Chế bom thì không nên, dưng lên Giời sâu không? Thằng Mẽo cấm cho đứa nầu ké lên Giời. Để Anh bẩu Bê Xê Tê dựng kế hoạch.

Nghĩ là mần, Nhép Vĩ Đại chỉ thị Trung Ương Phe Ta Sô Bang thi triển gấp rút và bí mật nhiệm vụ tuyệt nhậy cảm: Lôi tuyền thể Vô Sản Quốc Tế Tông Dật bay Vũ Trụ chơi. Mà phải trước khi bọn Mẽo lôi bọn Anh Pháp Nhựt bay nhế.

Nhõn hai năm, Chỉ Thị hoàn tất.

Thu 1978, Phe Viên Đức Đông Bang Jahn là công dân Non Sô Mẽo đầu tiên bứng phực lên Giời.

Bạn Jahn lên Giời một tuần liền. Ngủ, đọc sách, ỉa, ngủ, đọc sách, đái, ngủ, đọc sách, vơ vẩn thẫn thờ ngắm Quả Đất lờ đờ sau kiếng mờ. Nhàm nhở? Nhàm, dưng cũng tươm chán. Quá giang mơ cứt nữa?

Bonus 1. Trạm Chầu Mừng, nơi bạn Jahn Quá Giang nằm vơ vẩn thẫn thờ suốt một tuần chơi Vũ Trụ:

Bonus 2. Quả Đất, thứ bạn Jahn Quá Giang ngắm vơ vẩn thẫn thờ suốt một tuần qua kiếng mờ Chầu Mừng:

(Dừng bốt, theo tập quán Quán Bựa)

Cùng thời gian, Phe Ta Lừa Bang cử hai Chú Bộ Đội Bắn Đòm nhiều thành tích tỉn Mẽo là Tuân Tuân và Liêm Liêm sang Sô Bang xếp hàng Lên Giời cùng Jahn Quá Giang, với gởi gắm của đích thân lãnh tụ Duẩn Duẩn, rầng các Chú sẽ rạng danh lịch sử dân tộc, vút phát lên mẹ tận Giời, ngang phân Nhị Bất Tử (*).

Thi hào Phe Ta Hữu Hữu trong lễ tiễn hai Chú đã ngâm quả Tacu bất hủ Chân Dép Lốp Chạy Tầu Vũ Trụ, cảm động hai Chú rất hăng. Kể ra bạn Hữu cũng hơi hới mưng, chưa gì đã ti toe rất chi con nít, nên Chân Dép Lốp bị Nhân Dân Nhật Bấu giữ mẹ, đếch đăng ngay như quy chế.

Tiểu sử Hai Chú nhế.

Tuân Tuân thiếu tá phi công, Anh Hùng Bộ Đội Ông Cụ, là Ông Lừa đầu tiên cỡi MIG-21 vọt cao 9Km, cách một con B-52 Mẽo chỉ chục Km, rùi né phắt cho một bầy SAM-2 Sô Viết giã B-52.

Bonus 3. Bộ Đội U30 Tuân Tuân. Tuân Tuân quê miệt Thái Bình, mới 20 tuổi đã thành phi công.. Hình Quán Bựa chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác hình thật:

Bonus 4. Tên lửa SAM-2 lừng danh Nội Chiến Lừa. Cuối 1972 SAM-2 tuyền đẽo bằng gỗ Made In Laokay, vì đồ xịn Made In USSR bị Bộ Đội Ông Cụ phung phí giã B-52 hết mẹ. Hình Quán Bựa chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác hình thật:

(Dừng bốt, theo tập quán Quán Bựa)

(@2006)

(*) Nhị Bất Tử: Là Anh Gióng và Anh Tử, hai trong số Tứ Bất Tử Xứ Lừa, dững Ông Lừa đầu tiên lên Giời, bằng thần thoại.

Sô Bang: Quốc gia Bang Chủ Vô Sản Quốc Tế Cái Bang, Đệ Nhất Giang Hồ thế kỷ Xa Lắc.

Lừa Bang: Là Xứ Lừa chứ đéo, quốc gia chư hầu Sô Bang, thành viên lìu tìu của Vô Sản Quốc Tế Cái Bang.

Đức Đông Bang: Quốc gia chư hầu Sô Bang too, thành viên cốt cán của Vô Sản Quốc Tế Cái Bang, trên phân Lừa Bang.

Mẽo: Quốc gia thù địch của Vô Sản Quốc Tế Cái Bang, từng tỉn Lừa Bang tội chư hầu Sô Bang gây Nội Chiến hồi thế kỷ Xa Lắc.

Lãnh Chiến, hay Cold War: Chiến tranh không súng giữa Mẽo và Sô Bang cùng các đồng minh hai bỏn.

(Phần 2 xem ở đây)



380 Comments

Dội Bom Huế

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

@Giang Hồ. Trung Tướng lược thuật.

Sách Giáo Khoa không bâu giờ dám bươi móc chiến tích dội bom Nam Lừa của Không Quân Bắn Đòm Ông Cụ thời Nội Chiến, dưng Quán Bựa có.

Tại sâu Sách giấu? Tại vì theo chỉ đạo từ lãnh tụ Mình Ba Duẩn, rùi Ông Cụ Mình vâng mệnh khẳng định liên tục liên tục khắp Hoàn Võ, Nội Chiến là cuộc quyết đấu chống bọn xâm lược Mẽo của đồng bầu Nam Lừa, chứ cóc phải cuộc xâm lược Ngụy của Mình, càng cóc phải nội chiến Nam Bắc điếu gì, nên Mình chẳng bom Ngụy quả nầu sất (*).

Ti nhiên, một số Chú Không Quân Bắn Đòm, do bịnh thành tích mạn tính, hoặc bịnh ba hoa triền thống, đã tiết lộ một số vặt vãnh lề trái, và Trung Tướng nhân cơ tóm mẹ ra bài biên nầy.

Dội Bom Huế

Chuẩn bị chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, lãnh tụ Ba Duẩn tung mật chiếu xuống Bộ Tư Lệnh Không Quân Bắn Đòm Ông Cụ, rầng bất luận gian khó, Không Quân Mình phải giáng tụi Ngụy một cú táng đởm bằng bom, y tụi Mẽo giáng Mình mấy năm qua.

Chi bộ thông cảm, lãnh tụ Ba Duẩn học hành hạn chế, nên lịnh của bản thường xuyên hài hước thế. Bản từng buộc Biệt Động Quân Nam Lừa đào một siêu địa đạo từ Tây Ninh Thủ Đô Giải Phóng tới tận Dinh Độc Lập giữa Sài Gòn Thủ Đô Ngụy Bửn, để chơi một phát như A1 Điện Biên Giáp hà hà hà.

Đại Tá Đặng Tính, tư lệnh Không Quân khi đó, nhận chiếu lãnh tụ mà tóe mẹ dắm.

Bởi Không Quân Mình đếch có tầu bay thả bom, thậm chí đếch có bom riêng.

Tại sâu?

Tại lãnh tụ Sô Liên Leonid Brezhnev đã ký mật ước LL1965 với lãnh tụ Mẽo Lyndon Johnson, cam kết không cung cấp bom lẫn tầu bay bom cho Mình.

Thảm hông? Thảm đéo. Chốt trên bàn cờ Cụ Nhớn thì đéo có quà. Chân lý mẹ.

Đại Tá đành liều.

Và bốn tầu bay vận tải dân dụng Sô Liên hạng trung IL14 bị độ thành tầu bay thả bom CCL (Cường Kích Lừa).

Nó đây:

Ngày 7 Tháng Hai 1968, Mồng Chín Tết Mậu Thân, bốn con CCL rời sân bay dã chiến Sơn Tây phi hướng Huế mang sứ mệnh thiên kỷ: Bom chết cụ bọn Ngụy.

Đội bay đây:

Há há há. Cường kích viễn chinh mà đếch cần các thể loại yểm trợ mặt đất hay tiêm kích, đếch cần trung tâm thông tin, đếch cần hoa tiêu cảnh giới.. Y hệt Kamikaze Nhựt tỉn Cảng Trân Châu 194x. Há há há.

Kamikaze Lừa rõ ràng tài hơn đồng nghiệp Nhựt Bổn WW2. Thời tiết Huế hôm hổm cực tệ vì đếch ai báo cáo. Hai con CCL chở thuốc nổ, đạn chống tăng, cáp điện thoại.. đếch tìm thấy chỗ nhả hàng, vưỡn kịp quăng mẹ đồ nghề xuống vịnh Lăng Cô, cho du kích Huế lượm sau.

Một con CCL về Bắc OK, con kia đâm mẹ vầu núi do sương mù quá mượt. Tan mẹ tành.

Hai con CCL khác xách bom săn tướng Ngô Quang Trưởng (**).

Sương mù Huế quá mượt há há há đếch ai báo cáo sương mù quá mượt đếch kiếm ra trại tên Trưởng. Hai con cỏn quay mẹ về Bắc, chả phụt nhát bom nầu.

Năm ngày nữa, hai con CCL cố bom tên Trưởng lần nữa, dưng thời tiết lần nữa khiến các cỏn chẳng biết Mang Cá nằm đâu. Hết phin.

Bọn Mẽo kể, các phi công Mình gọi nhau ơi ới qua radio, bẩu nhau lẳng bom ngoài bể rùi chuồn nhẹ bụng.

Đấy hẳn là dững giai âm cuối cùng của Dội Bom Huế.

(@2009)

(*) Mình: Được hiểu là xứ Bắc Lừa trong ngữ cảnh Nội Chiến, chứ không phải Tuyền Xứ Lừa bi giờ.

(**) Bom đây nhẽ là bom trộm của bọn Mẽo chớ Mình có bom đéo đâu?

Tài liệu tham khảo: Lịch Sử Sư Đoàn Không Quân 371, Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân 1997.



265 Comments

Bụp Chết Tốt

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Định bốt nốt Sốc Cái Dắm, sực mẹ nhớ bài nầy là Bựa #200, Trung Tướng bốt mẹ quả gì giải trí tí.

Chủ đề thư dãn hôm nay của Trung Tướng là Bụp Chết Tốt, dân gian kêu Tử Hình.

(1) Treo Chết Tốt

Treo Chết là ngón Bụp Chết Tốt cũ mèm. Theo nhiều bác già, ngón ý khai sinh trẹo trẹo năm rùi, và sẽ Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Chúng Ta. Trên mạng Nét từng lưu triền quả video quay một số ông đười ươi Phi Châu treo chết đồng nghiệp các ổng bằng dây rừng, nên lý các bác già minh triết phết.

Treo Chết giản đơn tiết kiệm tối đa. Một thừng bừ bự. Một mấu cao cao. Kết thừng thành thòng lọng. Buộc thòng lọng lên mấu. Đút cổ tội nhân vầu thòng lọng. Rút sựt phát. Cổ treo lủng lẳng. Chết tốt.

Nhiều bác già nghiên cứu, rầng Chết Treo nhanh gần như Chết Chặt (sẽ nói sau). 90 giây là thời gian trung bình để Một Hồn lìa tốt khỏi Một Xác lủng lẳng. Nhân đạo phết.

Sử ghi nhận có tên húng treo 8 giờ chưa chết, đao phủ phải leo ôm chân tển thêm vài giờ nữa. Dũng cảm phết.

Hiệu quả hình sự của Treo Chết rất ổn. Khả năng răn đe mỹ mãn. Nên lắm quốc gia tân tiến Á Phi như Tầu Sing Iran Iraq khoái vận dụng Treo.

Cảnh các bạn Iraq treo bạn Đam bạn thân Trung Tướng nè:

Iraq Saddam Hanging Show

(2) Chặt Chết Tốt

Chặt Chết là ngón Bụp Chết Tốt cũ ngang Treo Chết thậm chí cũ hơn. Dưng theo nhiều bác già, ngón ý hết vị mẹ rùi. Máu me quá.

Chặt Chết cách nguyên thủy cũng giản đơn tiết kiệm phết. Dưng bọn Pháp Lợn bầy đặt Chặt Guillotine cầu kỳ thế nầy:

French Guillotine Show

Lãng mạn hông? Trói tội nhân vầu ván xoay. Bật chốt ván xoay sựt phát. Ván xoay đút cổ tội nhân vầu bàn chặt. Bật chốt bàn chặt sựt phát. Bàn chặt xuống dao phập phát. Cổ rời lông lốc. Chết tốt.

Nhiều bác già nghiên cứu, rầng Chết Chặt nhanh vô đối. 50 giây là thời gian trung bình để Một Hồn lìa tốt khỏi Một Xác mất đầu. Nhân đạo hông?

Sử ghi nhận có tên húng chặt xong bay đầu vưỡn bước 32 bước. Hãi hông? Còn chiện đầu lâu chặt xong vưỡn chưởi nhem nhẻm, hoặc cắn nát đáy thùng đựng, là chiện quá phổ biến.

Hiệu quả hình sự của Chặt Chết rất ổn. Khả năng răn đe mỹ mãn. Dưng lại kém vệ sinh. Nên không lắm quốc gia tân tiến Á Phi khoái vận dụng Chặt.

(3) Tiêm Chết Tốt

Tiêm Chết là ngón Bụp Chết Tốt mới cửng. Theo nhiều bác già, ngón ý tương lai phết.

Tiêm Chết tốn kém mà nhạt thếch. Chán vãi. Chán chả buồn tán.

Cảnh các bạn cam Mẽo tiêm các bạn tử tù Mẽo nè:

American Idol Show

(4) Đòm Chết Tốt

Đòm Chết là ngón Bụp Chết Tốt phổ thông nhất Quả Đất.

Cảnh các bạn cam Lừa đòm các bạn tử tù Lừa nè:

Luas Idol Show

Nhiều bác già nghiên cứu, rầng Chết Đòm chậm vô đối. 7 giờ là thời gian trung bình để Một Hồn lìa tốt khỏi Một Xác ăn đòm. Tởn nhở?

Sử ghi nhận có tên húng đòm xong hai ngày vưỡn đạp quan tài dưới mồ thùm thụp. Ghê nhở? Còn chiện tội nhân đòm xong vưỡn lần tìm thuốc lá, hoặc thậm chí móc chim đái, là chiện quá vặt.

Giải trí thế đủ chứ hả chi bộ dắm thúi?

(@2010)



96 Comments

Sốc cái dắm [1.3]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 2 xem ở đây)

Chiện Thứ Nhì

Thằng Quai Guốc anh họ Trung Tướng nhà số 13 Lìn Bún, giang hồ gọi Khu Gia Binh, bởi Pa Quai Guốc là Trung Tá Bộ Đội Bắn Đòm Ông Cụ. Khu Gia Binh tuyền nhà Bộ Đội Bắn Đòm gộc.

Con Lùng Boóng bạn thân Trung Tướng nhà số 14 Lìn Bún, giang hồ gọi Khu Công Nông, bởi Pa Lùng Boóng là thợ nguội Xã Hội Chủ Nghĩa Ông Cụ. Khu Công Nông tuyền nhà thợ thuyền Xã Hội Chủ Nghĩa gộc.

Khu Công Nông nằm trực diện Khu Gia Binh, cổng trõ vầu cổng Khu Gia Binh luôn.

Khu Công Nông rộng ngang ngửa Khu Gia Binh, dưng có 180 hộ thợ, 1200 khẩu, gấp khối Khu Gia Binh với 70 hộ lính, 400 khẩu.

Khẩu Công Nông đa phần ăn phiếu E, mua thực phẩm tại Bất Kỳ Đâu.

Khẩu Gia Binh đa phần ăn phiếu C, mua thực phẩm tại Bê Sô Ga Tô (****).

Vênh lệch Gia Binh Công Nông là rõ rệt, nên ganh ghét Công Nông Gia Binh là mặc nhiên.

Chiến sự Gia Binh Công Nông nổ thường nhật. Khi các ông pa bà ma vửa khuất mắt đến trại đến xưởng, tụi trẻ Công Nông Gia Binh gây hấn liền. Uýnh tay-bo một chọi một. Uýnh dàn hàng đông địch đông. Uýnh hội đồng vài ủ một hay một chấp vài.. Thẩy đều thông dụng. Các thỏa ước chiến tranh được xác lập mau mắn bằng mồm, và bụp bụp bụp, chiến cuộc vận hành.

Lý do chả bâu giờ thiếu. Thả đáo gian. Bụp. Sút banh gẫy cành phượng vĩ. Bụp. Đang vụt khăng bỏ đi đái. Bụp. Ma mầy ngoa hơn ma thằng Sẩm. Bụp. Chị Oanh mầy yêu Toác Điện Biên. Bụp. Liên Sô nghèo Tiệp Khắc nghèo. Bụp. Giời nóng quạt hỏng. Bụp. Hôm qua chưa bụp buồn tay quá. Bụp. Bụp. Bụp.

Tụi Gia Binh lắm bận nhịn phết, dưng tụi Công Nông chả nhường. Hai khu, cứ thế, căng nhau như sói.

Bất ngờ, Quai Guốc yêu Lùng Boóng. Thẳng 12 tuổi. Cỏn 13.

Trung Tướng bẩu, địt mẹ Quai Guốc mầy yêu nó cả Gia Binh cả Công Nông coi mầy bằng chó.

Quai Guốc bẩu, nó có lông bướm đấy.

Ơ thằng bựa. Lông bướm là tiêu chí yêu há há. Mẹ thằng bựa.

Trung Tướng đoán đúng, trẻ Gia Binh Công Nông đồng tẩy chay Quai Guốc.

Quai Guốc bất cần. Tối tối nó dẫn Lùng Boóng ra hồ Quằn Quèo tơ nhau.

Trưa nọ, Quai Guốc xộc nhà Trung Tướng, mặt mày nghiêm trọng.

(Đi ỉa phát rùi bú bia, mốt bốt nốt)

(@2010)

(****) Bất Kỳ Đâu: Tên gọi chung các cửa hàng thực phẩm Thiên Đàng dành riêng cho đối tượng cán bộ cấp thấp, ăn phiếu D giở xuống.
Bê Sô Ga Tô: Tên một cửa hàng thực phẩm Thiên Đàng dành riêng cho đối tượng cán bộ cấp trung, ăn phiếu C giở lên.
Chợ Giời: Nơi bán hàng cho bọn đéo phải cán bộ, đéo có phiếu gì kể cả F-G-H.
Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác tên thật.



111 Comments

Sốc cái dắm [1.2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Chiện Thứ Nhứt (Tiếp & Chưa Hết)

Trung Tướng đập liên hồi choác choàng choác, choác choàng choác. Đầu Rùa Mèo Mù che đỡ cuống quýt, bụp phát tuột khỏi Cổ Rùa Đinh Ốc. Đinh Ốc chụp nó. Không kịp, Mèo Mù ngã lộn mẹ rùi.

Giang hồ quy định, Rùa mất Đầu trước là thua. Rùa 2C thua mẹ. Thằng Đinh Ốc đạp thằng Mèo Mù bốn nhát phốc phốc phốc phốc, thui thủi bước. Thằng Đinh Ba quăng Trung Tướng xuống, vỗ ngực bốn nhát phộc phộc phộc phộc, hùng dũng đi. Khán giả rú mãn nguyện. Giang hồ giải tán.

Hết buổi học, tụi thằng Đinh Ốc chặn tụi Trung Tướng cổng trường.

Đinh Ốc trỏ Đinh Ba, bẩu, địt mẹ mầy chơi bửn.

Đinh Ba bẩu, địt mẹ mầy Đầu ngã là thua.

Đinh Ốc bẩu, địt mẹ mầy thằng Mèo Mù chẩy máu cam. Sâu thằng Trung Tướng vưỡn đập? Địt mẹ mầy Tiểu Nhân.

Trung Tướng biết Tiểu Nhân là đéo gì đâu, dưng uất lắm.

Trung Tướng bẩu, giờ anh mới thằng Mèo Mù tay-bo. Thằng nầu thắng là thắng.

Đinh Ba bẩu, địt mẹ mầy Mèo Mù nghe chưa?

Trung Tướng quần nhau Mèo Mù chí tử. Đá đấm vật thụi tưng bừng đủ món.

Chợt một thằng hét, địt mẹ Trung Tướng chẩy máu cam.

Trung Tướng Mèo Mù ngừng tỉn.

Trung Tướng sờ môi, máu đẫm đìa.

Hai bên giải tán. Đinh Ba lôi Trung Tướng ra hồ Quằn Quèo.

Đinh Ba vớt nước Trung Tướng rửa mặt, kêu, đéo phải máu cam. Nó đâm mầy rùi Trung Tướng.

Trán Trung Tướng ăn một cú xỉa khá hiểm, nhẽ bằng com-pa. Lúc tỉn thằng Mèo Mù, Trung Tướng chả để ý nó cầm gì, cũng chả đau gì.

Đinh Ba lẩm nhẩm, địt mẹ thằng hèn địt mẹ thằng hèn.

Trung Tướng hái lá khoai ngứa bịt vết thương. Về nhà.

Về nhà, Ma khóc inh, ai đâm con tôi ai đâm con tôi hu hu.

Trung Tướng bẩu, con ngã thôi mẹ.

Ừa, năm nẳm Trung Tướng sáu tuổi, bé như củ tỏi. Trẻ Lừa tuổi ý vưỡn bị bế ẵm nựng ru bón cơm lau đít, tù túng đéo chịu nủi. Tội nghiệp Ma. Tội nghiệp các Bô Lão.

Qua mấy hôm, tan học, thằng Đinh Ba cấu Trung Tướng, bẩu theo nó.

Trung Tướng Đinh Ba ra hồ Quằn Quèo. Đệ Đinh Ba hơn chục thằng chờ lố nhố, cả thằng Mèo Mù.

Trung Tướng kêu, ơ Mèo Mù?

Đinh Ba bẩu, địt mẹ mầy Mèo Mù Tiểu Nhân, đâm com-pa thằng Trung Tướng. Giờ tụi mầy tay-bo anh coi.

Tay-bo đéo gì nữa. Trung Tướng túm Mèo Mù tỉn như quật cát. Mèo Mù lăn dưới đất, hai tay quặp chặt chắn gáy, cổ thụt tránh đòn mồm mắt, gối thu sát cằm kín dái. Thằng nầy kinh nghiệm phết.

Đinh Ba quát, địt mẹ mầy Mèo Mù xin thì tha. Xin thì tha.

Mèo Mù nín như anh hùng.

Qua mấy hôm, tan học, thằng Đinh Ốc chộp Trung Tướng kéo ra hồ Quằn Quèo. Đệ Đinh Ốc hơn chục thằng chờ lố nhố, cả thằng Mèo Mù.

Trung Tướng kêu, ơ Mèo Mù?

Đinh Ốc bẩu, địt mẹ mầy Trung Tướng, mầy vu thằng Mèo Mù đâm com-pa mầy. Giờ tụi mầy tay-bo anh coi.

Xem phần kết ở cuối bài nhế.

Chiện Thứ Nhì

(Đi ỉa phát rùi bú bia coi đá banh, mốt bốt nốt)

(@2010)

(Phần 3 xem ở đây)



194 Comments

Sốc cái dắm [1.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Hổm rầy chạy mạng tuyền vớ phải dững bài khóc lóc vụ nữ sinh tỉn nhau nầy:

Bọn khóc mướn nhiều như lông mông.

Từ Thuyết Dân Biểu nghẹo sến bô-xít hãm lìn:

Tới Thiều Thợ Văn lôi thôi dưa khú:

Từ các em giáo mô phạm:

Tới các anh bộ đội mạng lìu tìu: http://w14.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/03/3BA19911..

Thẩy đều nức nở “Vụ nữ sinh uýnh nhau là cú tát thẳng mõm người nhớn”, “Tôi sốc wá”, “Tôi rùng mình wá”, “Tôi đau lòng wá”, vưn vưn.

Sốc cục cứt. Rùng cục cứt. Đau cục cứt.

Bọn bỏn chưa từng học phổ thông? Chưa từng là học nhãi?

Vậy bỏn lý cứt gì đòi khóc mướn?

Ngàn năm nay ranh con Lừa vưỡn thế. Sốc cái dắm.

Chiện Thứ Nhứt

Trung Tướng lớp Hai, sáu tuổi, 19 Lâu Lắm.

Giữa buổi học giờ chơi dài dững 30 phút. Chơi đéo? Nothing hàn lâm. Bọn Trung Tướng chơi đập nhau.

Theo lịch giang hồ, hôm ý lớp Trung Tướng 2A Húc Rùa bọn 2C. Bọn 2B 2D bọn lớp 1 lớp 3 lớp 4 làm khán giả. Trận địa ngay vườn trường.

Húc Rùa là một trò đập nhau rất khí thế. Trung Tướng cỡi vai thằng Đinh Ba làm Đầu Rùa. 25 thằng giai 2A khác đan tay quanh Đinh Ba làm Thân Rùa. Tất nhiên thằng Đinh Ba là Cổ Rùa. Đầu Rùa vác hai dép câu-su làm võ khí. Cổ Rùa ngậm ngang một quản bút cho trội lực thăng tâm.

Tại sâu Trung Tướng làm Đầu Rùa? Tại Trung Tướng nặng nhõn mười mấy ký lô. Giống Nài Ngựa, Đầu Rùa không thể to xác.

Tại sâu Đinh Ba làm Cổ Rùa? Tại nó đã mười bốn, cao thước rưỡi, nặng băm mấy ký. Cổ ý mới có thể ghính Đầu xông xênh.

Trong một Đội Rùa, Cổ Rùa là Đại Đội Trưởng, Đầu Rùa là Binh Nhì. Tàn một cuộc Húc Rùa, vinh quang thuộc về Đại Đội Trưởng, thương vong thuộc về Binh Nhì. Trung Tướng biết đấy, dưng một nhãi hiếu chiến sáu tuổi nặng mười mấy ký không còn thêm Options. Chả nhẽ cam kiếp Thân Rùa?

Rùa 2C giang hồ uýnh giá trùy hơn Rùa Trung Tướng (*). Cổ tụi tủi là thằng Đinh Ốc mười sáu tuổi, đã có vợ. Đầu tụi tủi là thằng Mèo Mù, nặng cỡ Trung Tướng, dưng già khốc. Nó mười tám tuổi hay sâu? Thân tụi tủi 29 cẳng (**).

Thằng Tầm Bỏi 4D trùm giang hồ hét, 2A 2C A-lát-xô. A-lát-xô (***).

Tức thì Rùa 2A Trung Tướng với Rùa 2C Mèo Mù rùng rùng đâm vầu nhau.

Hai bên xáp chiến. Trung Tướng với Mèo Mù cứ dép câu-su tương nhau choác choàng choác, choác choàng choác.

Rùa Trung Tướng núng thế, bị bọn 2C ủn lùi dần lùi dần. Thằng Đinh Ba bóp nghiến chân Trung Tướng, chúi gồng. Tóc gáy nó sũng bồ hôi. Nó từng bẩu, chết đéo sợ, chỉ sợ thua. Trung Tướng quyết không thua. Thua quả nầy nó moi mẹ ruột.

Bụp phát Trung Tướng đập rơi dép thằng Mèo Mù. Khán giả rú, 2C rơi dép, Mèo Mù rơi dép.

Thằng Đinh Ba nhè quản bút, hét, nhằm mũi nó, đập nó, đập.

Trung Tướng nhằm mũi thằng Mèo Mù đập choác choàng choác, choác choàng choác. Nó bụm mặt. Không kịp, máu phọt rùi. Khán giả rú, 2C chẩy máu, Mèo Mù chẩy máu, ha ha ha.

(Đi ỉa phát rùi đi nhậu, mốt bốt nốt)

(@2010)

(*) Trùy: Tiếng Lừa lóng cổ, nghĩa như Giỏi, Hay, Xịn..

(**) Cẳng Rùa: Hai cẳng người mới là một cẳng Rùa.

(***) A-lát-xô: Tiếng Phớp, là Sung Phong hay sâu?

(Phần 2 xem ở đây)



190 Comments

Chạy bàn (#2)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Chạy bàn (Tiếp)

***

Chiều rảnh, Trung Tướng gọi Cỏn lên khách sạn tâm sự.

Cỏn tên Mùi Vừng, tuổi tầm hăm mấy, gốc Yên Báy tông dật, chả xinh dưng ròn như củ ấu. Trung Tướng khoái bọn phò ròn như củ ấu.

Cỏn kể, làng em Xâu Trết Cụ Yên Báy. Anh biết Xâu Trết Cụ không?

Trung Tướng bẩu biết đéo. Làng anh anh còn đéo biết.

Cỏn kể, Yên Báy nhế, xong đi hai mươi cây, vầu núi, xong đến một làng Mán, xong đến một làng Thổ, xong đến một làng Thổ, đến làng em, xong đến một làng Mán, xong lại đến một làng Mán.

Trung Tướng bẩu, từ từ ù mẹ tai. Tóm phát làng em Mán hay Thổ?

Cỏn giả nhời tự hào, làng Kinh.

Trung Tướng cười há há. Anh Hà Nội Kinh dưng làng Mừ.

Cỏn bẩu, tông gì lạ nhở.

Trung Tướng bẩu, ừa, tông Mừ. Em nghe anh sủa tiếng Hà Nội buồn vãi không há há.

Cỏn bẩu, anh nói tiếng Hà Nội ngọt mà anh.

Mẹ, phò Chín Mấy dẻo như mạch nha.

Cỏn làm chạy bàn quán Xiên Cả Trố. Vợ chồng Trố gốc Tháy Bình Kinh dạt Bãi Cháy mở quán cơm đã dăm năm. Trố nuôi bốn cô chạy bàn, tuyền tông dật Lào Kay Yên Báy Tháy Nguyên. Cỏn già nhất trong bốn.

Chạy bàn quán Trố không lương. Trố chỉ nuôi các cô ăn ngủ.

Chạy bàn quán Trố cũng không có bo. Bo chạy bàn chưa bâu giờ là văn hóa Lừa.

Hồi vửa quen Trố, Trung Tướng bẩu, quán bằng cái dốn, đéo gì bốn con chạy bàn?

Trố cười hề hề, chạy bàn cứt, tuyền trâu đấy.

Trâu Bãi Cháy chính là phò.

Trung Tướng hỏi, nhiêu?

Trố bẩu, năm sọi.

Đắt bục mả. Phò Hà Nội nhõn hai sọi.

Trung Tướng bẩu, ba sọi.

Trố bẩu, riêng mầy iêu tiên ba sọi. Lầu bản đủ năm sọi đéo lằng nhằng.

Mẹ thằng điêu. Lầu bản cứt, tuyền a cố (*****).

Lầu bản không tỉn trâu. Lầu bản tỉn mỹ nhân.

***

Bãi Cháy 19 Chín Mấy là Bãi Trâu Tầu.

Thời thởi giai chơi trâu bên Tầu nếu bị cam bắt sẽ lãnh phạt hai ngàn Ông Mao, gởi quả tang về vợ hoặc mẹ hoặc thượng cấp. Tầu lại thiếu gái mãn tính. Cam Tầu thì tinh nhuệ mãn tính. Các a cố điên loạn vì tỉn, tức Đói Lồn Mãn Tính. Chó cũng đéo nhục thế.

Bãi Cháy nghìn nghịt a cố. Tuyền bần nông Tầu mặt xương xẩu tóc bờm xơm bận bu-dông sờn phếch, túi lận vài trăm Ông Mao sang Lừa tỉn trâu. Trẻ Bãi Cháy thành ma cô tuốt tuột. Câu cửa miệng bỏn A Cố Hi Yuề Nàn Xả A Múi Hầy Mẩu, tức Mầy Sang Lừa Tỉn Trâu Hử, nổ râm ran tối tối suốt một dải bể dài từ Cáy Dăm tới Phà, vui như quốc khánh.

Xiên Cả Trố bán trâu giá năm chục ngàn Ông Cụ một tỉn, thì trâu hưởng hai chục. Mức chia bôi nầy phóng khoáng nhất Trung Tướng từng hạch toán.

Trâu già cỡ Cỏn ngày tỉn bình quân bốn nhát, doanh thu thuần cỡ tám chục ngàn. Đổ đồng tháng Cỏn kiếm hai trẹo, ngót cây vàng.

Cỏn bẩu, em chạy bàn nốt năm thôi anh.

Trung Tướng bẩu, sâu? Mót chồng hở?

Cỏn bẩu, em già rùi.

Trung Tướng bẩu, là em hưu hở?

Cỏn thở buồn, vầng. Mùi Vừng ế lắm rùi.

(Dừng câu vìu như một tập quán)

(@2008)

(*****) A Cố: Thằng giai Tầu, tiếng Bạc Và. Lầu Bản mặc nhiên đéo phải A Cố.



125 Comments