Phạm Công Trị, Giả Vương Vô Hình Bất Hủ (#2)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Đối chiếu nhật ký truyền giáo từ các giáo sĩ Ca Tô Pháp, Tây, Bồ, Trung Tướng nhận định quãng 1765/1766 bốn anh em Thơm là Nhạc, Hòa, Lữ, Thơm đã nủi lên ở quê bỏn như dững Đại Bàng Bất Hủ.

Thơm em út, thua Nhạc anh cả tới hai chục tuổi, đận ý mới mười hai mười ba, cũng được liền anh cho nhập Chi Bộ Đại Bàng.

Các Đại Bàng luyện nghệ bởi tay mại võ Trương Đéo Gì, giang hồ gộc Tầu Chợ Nhớn lẫy lừng triết lý Cỡi Sư Bà Thiên Hạ, mấu chiến đấu lắm.

Ngày ngày Tứ Đại Bàng cắp đoản đao lượn khắp vùng, coi nhà nầu giầu giầu thì nhẩy vầu chìa đao xin đấu bạc hay bồ thóc, rùi khuân ra chợ chia mẹ đám bần nông vài ít.

Bần nông Lừa vạn năm vưỡn vậy. Thằng nầu quăng bỏn tí lợi lộc, khỏi so đo nguồn gốc chính trực hay bất lương, thằng nấy thành Bố Cái. Sự nầy luôn được lãnh tụ Lừa quán triệt, tự ngàn kiếp muôn triều không lụi.

Lừa, nhất là Thượng Tông Dật, bỏ vợ con theo Chi Bộ Đại Bàng rườm rượp.

Một bận đại nạn, Tứ Đại Bàng bị vây uýnh, Đệ Nhị Đại Bàng Hòa trúng đao địch thủ đứt mẹ đầu lâu. Tứ Đại Bàng hóa Tam Đại Bàng.

Quãng 1770/1771, chiêu đủ năm ngàn bộ đội hung mãn như sư tử, Tam Đại Bàng chính thức động binh, công khai đối mặt Nguyễn Chúa Nam Lừa. Thơm năm ý 17 tuổi.

Mười mấy năm đâm chặt bắn giết cướp hiếp, Tam Đại Bàng thắng nhiều hơn thua, uýnh Nguyễn Chúa, Trịnh Chúa tan tác cả. Ba anh em Thơm chiếm ba khoảnh Trung Lừa, xưng Vương như ba người nhớn. Nhiêu khê nầy Trung Tướng sẽ kể chỗ khác.

Đến 1787, Thơm nghĩ mình đã Cha Già Dân Tộc, coi hai anh chả bằng cục cứt, coi Lê Vua ngoài Bắc chả bằng cục đờm, ngại nhõn Nguyễn Chúa Ánh. Nhân Đệ Nhị Đại Bàng Lữ ý phản động muốn hàng Ánh, Thơm tóm dong Lữ cùng tuyền thể phi tử vầu rừng Chà Bàn, dùng vồ đập toác mẹ đầu lâu, xóa mẹ tên khỏi Sử (*).

Được đà, đến 1788, Thơm ra Bắc thị uy. Vu Võ Văn Nhậm rể yêu Đệ Nhất Đại Bàng Nhạc đang nhiếp chính Bắc Lừa cũng phản động như Lữ, Thơm phanh mẹ thây Nhậm như mổ chó. Nhân thể, Thơm bẩu Lê Vua Chiêu Thống là thằng hãm lìn, lập mẹ Duy Cận chú Thống làm Tạm Vương, tức vua lâm thời, quyền rơm vạ rơm mồm thúi hoắc. Chiêu Thống mất nước.

Như mọi lãnh tụ Lừa thất thế, Thống chuồn qua Tầu Quảng, xin Tôn Tổng Đốc tung quân giúp đỡ.

Tôn bấu cấu tổng bí thơ Thanh Càng Long đoàng hoàng, rùi xuất 1.1 vạn (11,000) địa phương binh tinh nhuệ nam tiến tỉn Thơm (**).

(Dừng phát, theo thông lệ)

(@2008)

(*) Có người chép Thơm bắt Lữ nhai thuốc chuột, dưng quan trọng đéo gì.

(**) Sử Lừa biên rầng quân số tỉn Thơm của Tôn chừng 29 Vạn (290,000). Trung Tướng hơi băn khoăn, nhẽ đâu Vạn thời 17xx khác Vạn bi giờ? Đoàn binh nầy nếu hành quân trên dững siêu lộ Thênh Thang Tám Thước với mật độ 3 Lính/Thước, thì sẽ dài 100 cây lô mếch, và mất một tháng để cuốc từ Tầu Quảng tới Hà Nội. 1. #1 by hoangviet3010 on 2010/01/07 - 00:28

  ừa được rùi PT ..để tên hoàng việt gian vầu giả nhời cồng rùi đập tòe mỏ hắn nhể..@Anh 9 vía 

  Chúng ta quân hôn nhá , sure ? he he he
  Coi ai phóng tinh ngon hơn ?


 2. #2 by hoangviet3010 on 2010/01/07 - 00:33

  Tóm lại Hồ Thơm cần được tôn danh anh hùng dân tộc trong phạm vi thương trường oánh chém mà thôi, không phải 1 nhân vật thương dân.@ Hương Cong

  Với khẩu hiệu ” “Đánh đổ Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Dương” thì sau khi đã đủ lông đủ cánh giết chết Trương Thúc Loan ( Đúng mục đích) ,nhân cơ hội Tây Sơn trở mặt giết Hoàng Tôn Dương,giết luôn chúa Nguyễn Phúc Thuần ,lật chúa Nguyễn và chiếm Phú Xuân .

  Khẩu hiệu thứ 2 là “cướp của nhà giàu, giúp người nghèo” của Tây sơn cũng bị họ đạp đổ luôn khi sau đó đụng đâu cướp đó ,Cù lao Phố,Mỹ Tho,Chợ Lớn …nguyên dãy đất Đàng Trong này không chổ nào thoát .
  Triều đình vua tôi Tây Sơn xuất thân là nông dân ,là bình dân nên chuyện trình độ nhận thức ,trình độ nho giáo với ” Quân xử thần tử thấn bất tử bất trung…” là không có ,thực ra quân đội Tây Sơn đôi lúc rất thiện chiến nhưng chung quy vẫn là tập hợp từ những đám quân ô hợp
  Quân quá đông mà không hề có một chánh sách trợ nông ,khuyến khích khai hoang nào thì lấy đâu ra lương thực, tiền của nuôi quân ,và cái của cướp đó nuôi quân không đủ thì lấy đâu ra chia cho người nghèo?
  Bản chất vô kỷ luật bần nông của Tây Sơn đã bộc lộ ra khi năm 1799 khi đem quân vào Quy Nhơn hổ trợ Quang Diệu ,đang hành quân giữa đường thấy con nai chạy ngang ,quân sĩ của Vũ Văn Dũng buộc miệng la lên ” Con nai,con nai” ,tam sao thất bản thế nào mà lan truyền toàn quân là ” Quân Đồng Nai đến ” ( T Sơn gọi quân Nguyễn Ánh là quân Đồng nai ) và thoáng chốc …đội quân mấy chục ngàn đã tan rã mà không tốn một viên đạn nào của Nguyễn Ánh .

  Hoàng đọc sử và căn cứ vào tình hình nội bộ ,chuyện anh em Tây Sơn không thuận lòng,kinh tế Tây Sơn ,chuỵên lấy chiến tranh nuôi chiến tranh mà kinh tế không phát triển ,chuyện Nguyễn Ánh ngày càng mạnh đây là một phần lớn nguyên nhân dẫn đến triều Tây Sơn chấm dứt!

 3. #3 by hoangviet3010 on 2010/01/07 - 00:41

  Chả hiểu anh muốn nói điều gì ? Ở đây chỉ bàn là bàn các thứ bọn thần kinh sau này nó soạn thành sử bắt bọn em học í, chi tiết nào không hợp lý thì lôi ra đây gúc gúc kiểm chứng, bàn ra tán vào ở đây thôi anh ạ.@Hương Cong

  Sử sách thường mâu thuẫn vì sử gia khác quan điểm hoặc quốc tịch mà biên giới lại chỉ ra đời từ khi có vua 

  Việt nam ta thì sử từ thủa nào đều phục vụ cho giai cấp cầm quyền ! 

 4. #4 by hoangviet3010 on 2010/01/07 - 00:47

  Năm 1775, bị Tây Sơn và tướng Bắc Hà là Hoàng Ngũ Phúc rượt đuổi, Chúa Nguyễn Phúc Thuần chạy đến Trấn Biên, tuy đã có lệnh triệu tướng Tống Phước Hiệp, nhưng quân cứu viện không thể nào đến kịp. Nhân cơ hội đó, Đỗ Thanh Nhơn gọi Nguyễn Huỳnh Đức, Trần Búa, Đỗ Vàng, Đỗ Kỵ, Vũ Nhàn, Đỗ Bảng… cùng họp binh ở Ba Giồng (Tam Phụ) được hơn 3000 người, xưng là “Đông Sơn thượng tướng quân” và lấy danh nghĩa cứu giá để phò giúp Nguyễn Phúc Thuần

  Sau đó Đỗ Thanh Nhơn đưa quân từ Ba Giồng tiến ra đánh úp quân Nguyễn Lữ, thắng luôn mấy trận. Nguyễn Lữ biết không địch nổi, bèn lấy thóc trong kho chở hơn khai trăm thuyền chạy về Qui Nhơn.

  Đỗ Thanh Nhơn lấy lại được Gia Định (lần thứ nhất) bèn đón Nguyễn Phúc Thuần trở về Bến Nghé.

  Do lập được đại công, Đỗ Thanh Nhơn được chúa Nguyễn Phúc Thuần cho giữ chức chưởng dinh, phong tước Phương quận công. Tướng sĩ quân Đông Sơn đều được ban thưởng theo thứ bậc

  Mùa xuân năm Canh Tý (1780), Đỗ Thanh Nhơn được Nguyễn Phúc Ánh phong làm Ngoại hữu phụ chính Thượng tướng quân, tước Quận công.

  Và đúng một năm sau, vào ngày 23 tháng 3 năm Tân Sửu (1781), Thanh Nhơn đã bị Nguyễn Phúc Ánh giết chết.

  Hay tin Đỗ Thanh Nhơn bị giết, Nguyễn Nhạc nói: “Thanh Nhơn chết rồi, các tướng khác không đáng sợ nữa “rồi cùng Nguyễn Huệ cử đại binh vào đánh Gia Định. Quân Tây Sơn vào cửa Cần Giờ, đại thắng trận thủy chiến trên sông Ngã Bảy, khiến Nguyễn Phúc Ánh phải bỏ thành Sài Gòn chạy về Ba Giồng rồi lánh sang Phú Quốc

  Nhà văn Sơn Nam cho biết thêm: Ba Giồng gồm một phần Long An ngày nay, ăn trọn vùng Mỹ Tho, bờ sông Tiền: không úng vào mùa lũ lụt, không kiệt mùa hạn, ruộng phì nhiêu, nước ngọt quanh năm, thêm vườn cây ăn trái, khí hậu tốt, thủy lợi gần như hoàn chỉnh trong buổi đầu nhờ sông rạch thiên nhiên. Nguyễn Ánh và Tây Sơn cố tranh chấp cùng đất giàu tài lực, nhân lực nầy, ai chiếm được là có thể nắm phần thắng cuối cùng. (Đình miếu & lễ hội dân gian, Nxb TP. HCM, tr. 250 5. #5 by hoangviet3010 on 2010/01/07 - 00:48

  Núi ấy phía tây Quy Nhơn nên gọi là Tây Sơn (sử còn nói đến quân Đông Sơn nữa cơ, quân ấy mạnh kinh, sau để bạn Ánh bóp nặn nát bét)@Pi đi tơ zập zái

  Đất Ba Giồng lập ra đội quân Đông Sơn đối lập với Tây Sơn

  BA GIỒNG : một địa danh oai hùng của Nam Kỳ . BA GIỒNG đã được sửa là TAM HIỆP, rồi nay là Tân-Hiệp (tên cuối cùng này bắt đầu từ 1949 thời Vua Bảo Đại.).

  Trước nạn cướp của, hiếp dân của quân TÂY SƠN, từ Qui-Nhơn vào CƯỚP LÚA GẠO mỗi năm, dân BA GIỒNG đã lập ra đoàn Nghĩa Quân (tình nguyện và không lương), lấy tên đối nghịch là ĐÔNG-SƠN, bầu Tướng ĐỔ THANH NHƠN làm Thủ-lãnh và đã đánh đuổi quân TÂY SƠN chạy khỏi đất NAM.

  Nghĩa Quân BA GIỒNG (ĐÔNG-SƠN) đã giải phóng Sài Gòn vào mùa Xuân, tháng 5, năm 1776 sau khi đánh hạ quân TÂY SƠN. Và chấp thuận nhận Gia Long là Hoàng-Đế

  Năm 1802 : Nghĩa Quân BA GIỒNG cũng đã ra tận Hà Nội dẹp luôn các Đoàn tàn quân của TÂY SƠN, lên tận Móng Cái… khiến cho Vua nhà THANH TQ thán phục và gửi Sứ giả sang khen. Vì Quân THANH đã đại bại trước quân TÂY SƠN, mười năm trước đó.

  Đỗ Thành Nhân

  Đỗ Thanh Nhơn hay Đỗ Thanh Nhân hoặc Đỗ Thành Nhơn (? – 1781) thủ lĩnh Đông Sơn là một danh tướng Việt Nam cuối thế kỷ 18 dưới thời Nguyễn Ánh. Cùng với Võ Tánh, Châu Văn Tiếp, ông được người đương thời xưng tụng là “Gia Ðịnh tam hùng”.

  Đỗ Thanh Nhơn xưng là Đông Sơn đại tướng quân trước tiên để tỏ rõ sự đối nghịch hết sức sâu sắc với Tây Sơn, như phương Đông đối với phương Tây không có chút gặp gỡ nào cả.

  Năm 1771, anh em Tây Sơn hiệu triệu dân chúng: “Đánh đổ Trương Phúc Loan và và ủng hộ hoàng tôn Dương, Lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo”,để phất cờ khởi nghĩa

 6. #6 by hoangviet3010 on 2010/01/07 - 00:57

  ên việt vứi tên tuất tuất có nhiều chỗ giọng văn lớ lớ nhau..anhnghi lắm ..nhẽ thằng tuất tuất đủi nick để hạ nhục bựa viên..tên an hoàng vói tên hoàng việt chửi nhau tiếp đê ..anh còn ngâm cứu..nay anh rảnh nghe chúng mầy chưởi nhau đây@Anh 9 vía

  Lịt tiên sư nhà mài , Việt Gian đây nà người tinh khôi , giông giống cái buồi bố mài à .Thần quynh vừ vừ thoai chứ , đéo bao giừ chủ nhà đi cãi nhau với khách mà điếu biết nó nà con nầu thằng nầu chui ở đâu ra …. đúng nà ngố Tầu 

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/01/07 - 10:02

  Tuyền cồng măng giá trị nhờ. Từ từ Trung Tướng đọc hết rùi chọn giả nhời một số nhế.

 8. #8 by kochumbenim09 on 2010/01/07 - 13:36

  địt con mẹ thằng việtgian trở giáo nhanh như chùi đít…thôianh có việc riêng đã thông dâm với một số gái bựa rồi …chín cất laptop vù đây …bye bye chi bộ hẹn tái ngộ 

 9. #9 by kochumbenim09 on 2010/01/07 - 13:48

  à mà quên chưa chầuem hương..thank hương …vừa điêu vừa yêu…anh thông dâm với một số gái bựa mà hổng thông dâm vứi em  ..vì em chẳng có nick chat chít giề..<thông dâm = thông báo>

  bye bye em ..em guc thế là trèo gần đỉnh olimpia rùi ..em nghỉ ngơi đi thức đêm gúc thế da nó nhăn nheo giảm đi cái vàng xon..hẹn vài ngày nữa mình online em nhé..chúc em vui …và oánh dắm thật lực vào mặt bọn giai bựa đểu ..ờ mà trong đó có cả anh nữa đấy..  

 10. #10 by kochumbenim09 on 2010/01/07 - 14:15

  Dí buồi vào tôn thờ vào cái gì , lịt mịa ngày trước hơn nửa sống dở chết dở vì thờ ông Mark râu xồm kìa – việt gian

  đcm mầy ..ngu dốt thì đổ lỗi cho tiền nhân ..cái cặc gì cũng lôi tiền nhân ra xử trảm ..mầy khác cặc bọn điếu bựa..không tìm hướng giải quyết nào chỉ bôi nhọ rồi than thở..địt cụ mầy

 11. #11 by comat on 2010/01/08 - 00:41

  Thui rùi thần tượng của tui, Quang Trung thoắt cái hóa ra người phàm

 12. #12 by hoangviet3010 on 2010/01/08 - 12:43

  địt con mẹ thằng việtgian trở giáo nhanh như chùi đít.@Anh 9 vía

  Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo , nhồn không xương nhồn méo nàm tư

  Lịt mịa mài ngồi trước một đóng tư liệu thì cũng phải có óc biết chọn lọc , phân tích , tổng hợp rùi đưa ra dững nhân định khách quan chứ , mả cha mài đầu mài để trồng cây cảnh thoai con ợ

 13. #13 by hoangviet3010 on 2010/01/08 - 12:48

  .thôianh có việc riêng đã thông dâm với một số gái bựa rồi …chín cất laptop vù đây …bye bye chi bộ hẹn tái ngộ @Anh 9 vía


  Ờ ờ bà cháu đi chơi xe không phanh không chuông không gác – đụ – bu cẩn thận nhá
   nài nài nhai miếng trầu cho đỏ môi thơm miệng  , bà cháu nài

 14. #14 by hoangviet3010 on 2010/01/08 - 12:53

  comat
  01:41 08-01-2010

  Thui rùi thần tượng của tui, Quang Trung thoắt cái hóa ra người phàm

  ………………………………………………………

  ANH HÙNG TẠO THỜI THẾ HAY THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG ?

  KHÔNG CÓ NGUYỄN HUỆ, DỄ GÌ NGUYỄN ÁNH LÀ VƯƠNG ?

  THIẾU SỰ KẾ THỪA CỦA NGUYỄN ÁNH : ĐẠI NGHIỆP NHẤT THỐNG GIANG SAN CỦA NGUYỄN HUỆ DỄ GÌ BỀN VỮNG ?

  Đâu đó bên kia đời, hẳn cả hai – Thái tổ Võ hoàng đế NGUYỄN HUỆ và Thế tổ Cao hoàng đế NGUYỄN ÁNH khó lòng khước từ một sự tri ơn dẫu toàn tâm hay chừng mực, dẫu công khai hay thầm lặng của hậu thế ?

  http://www.khoahoc.net/baivo/nguyenvansa/nguyenhuenguyenanh.htm

 15. #15 by nhi_nho on 2010/01/12 - 12:39

  Đụ mạ thằng bựa đem con bỏ chợ, anh mầy mới tìm thấy thanh đao của Hồ Thơm đây này:

  Hung khí gây án của tài xế và phụ xe chở mía. Ảnh: Phạm Hòa.