Nội chiến [3.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Lính Xế

Đầu Đặc Sịt già như Lý Thường Kiệt. Nó sinh 1956 hay 1957 hay nhiêu điếu nhớ.

Đông 1972, pa Đầu Đặc Sịt, Tự Vệ Ga Hàng Cỏ, bụp phát hy sanh bởi chiến tranh, Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành nhi đồng bồ côi (*).

Chết của pa Đầu Đặc Sịt rất đặc sắc. Đang quất cờ điều xạ thúc khẩu đội bắn tầu bay Mẽo pòm đoành pòm đoành pòm đoành, y trượt chân ngã mẹ khỏi mâm súng từ nóc Ga, rớt sân Ga, gẫy mẹ hai tay.

Đồng đội cúi nhìn, thế điếu nầu đủn mẹ một bao cát công sự rớt theo luôn, trúng mẹ bụng pa Đầu Đặc Sịt.

Vì tay gẫy hết mẹ, pa Đầu Đặc Sịt điếu vật mình tránh bao cát được, vỡ bụng phòi ruột, liệt sĩ luôn.

Ma Đầu Đặc Sịt quấn khăn tang, tìm bọn lãnh tụ Ga đòi nhận Đầu Đặc Sịt vầu Công Nhân Đường Sắt thế chỗ pa nuôi gia đình, bỏn đồng ý, dù Đầu Đặc Sịt chưa xong Phổ Thông.

Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành công nhân nhi đồng.

Xuân 1973, trung ương tăng cường 4 đầu máy Diezel cho ngành Đường Sắt, vốn quen xài đồ Hơi Nước thời James Watt, như con nầy nầy:

Đầu Đặc Sịt bị chọn cùng 5 nhi đồng Đường Sắt khác, sang Côn Minh nước Tầu, học lái đầu Diezel.

(Dừng câu viu, gọi là Bế Tinh Đợi Nứng)

Tội nghiệp Đầu Đặc Sịt, nó ngỡ Tầu là Khoai Tây, biết điếu đâu Khoai Tây mà dính Vô Sản Giai Cấp Văn Hóa Đại Cách Mạng (aka Đại Văn Cách) thì chẳng bằng đống cứt vữa.

Lừa Thiên Đàng đói một, Tầu Thiên Đàng đói mười. Lừa Vô Sản rét một, Tầu Vô Sản rét mười.

Giời Vân Nam lạnh âm độ, Đầu Đặc Sịt được cấp một quả áo bông chần múi trám. Rét điếu lê nủi chân.

Tuổi mười sáu mười bẩy, Đầu Đặc Sịt được phát ngày hai quả bánh bao chay. Đói điếu giơ nủi tay.

Đầu Đặc Sịt xúi bọn bạn, chuồn mau.

Bọn bạn bẩu, chuồn bi giờ thành đảo ngũ, đéo sổ gạo sổ vải, hơn gì.

Đầu Đặc Sịt bẩu, chuồn về đi lính, thằng nầu cắt sổ gạo sổ vải?

Bọn bạn bẩu, đi lính, bòm phát nát như sung, dám không?

Đầu Đặc Sịt bẩu, bòm chắc đéo đã trúng, trúng chắc đéo đã Xanh, chứ như nầy, Phếu đéo bằng Xanh (**).

Sáu thằng bàn một đêm, rùi cùng tống đơn xin thôi học, về Lừa, vầu Xanh tìm Phếu.

(Tiếp tục Bế Tinh Đợi Nứng)

1973-1974 là giai đoạn Lộn Phộc của Nội Chiến (***). Đồng chí Sơn bên Mẽo sau thỏa ước Thượng Hải 1972 với đồng chí Mao bên Tầu đã rút hết bà nó bộ đội Mẽo khỏi Nam Lừa. Đồng chí Thiệu Nam Lừa thì động viên bộ đội Nam Lừa chuẩn bị kháng chiến trường kỳ Không Đồng Minh chống đám ngoại xâm ngông cuồng Bắc Bửn. Đáp lại, đồng chí Ba Duẩn buộc đàn em Sáu Thọ từ chối giải Nô Beo Trơ Tráo, quyết liệt ngửa bài xuống một nhát tất tay, đồng thời duyệt đàn em Bẩy Dũng 1.5 trẹo mạng Lừa Mõm Tanh, sắt máu thề một phen sinh tử.

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt bụp phát thành Sáu Chú Bộ Đội Bắn Đòm Ông Cụ, điếu mất xu nầu.

Cả bọn bị dẫn lên Đoàn XYZ Sơn Tây. Mẹ có tới hai vạn tân binh Ông Cụ tập kết ở đây. Mỗi ngày dăm trăm Chú bịn rịn Tung Bê, lại dăm trăm Chú lon ton bù lỗ (****). Nam Kỳ Cối Thịt Hồng Lãnh Cảm, Xay Giai Nhanh Hơn Giã Cua Đồng. Thơ tên nầu nhỉ? Huyết Đỏ Bì Vàng Chồng Phiên Nhập Quách, Bét Bươm Rồi Ai Cốt Trắng Ai Không.

(Vưỡn Bế Tinh Đợi Nứng)

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt chả phải trẻ nhất Đoàn. Có dững Chú Bắn Đòm chỉ mười lăm hoặc bé hơn, đêm nhớ ma tè dầm toe toét, ngày thù giặc luyện cối đùng đoàng.

Coi Ông Cụ giục giã nhi đồng giết nầy:

Trẻ Chăn Trâu by Ông Cụ 1942

“Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây

“Anh em ta mới có ngày vinh hoa

“Nhi Đồng Cứu Quốc hội ta

“Ấy là lực lượng, ấy là cứu tinh

“Ấy là bộ phận Vietminh

“Dân mình khắc cứu dân mình mới xong..

Ai nghe mà chẳng động lòng

Khá khen con trẻ mục đồng Xu Lua.

Coi bọn Khoai Tây Bố Lấu dịch nầy:

The Water Buffalo Herding Children by Old Hu

Together we fight to expels the Japs, the French

One day we will be honor

Children Salvation is the club

A group of saviors

An integral part of the Vietminh

Our people have to save one another

Is there anyone who is not touch?

Pity the herds-children of Xu Lua..

Coi minh họa nhi đồng giết nầy:

Đoàn Trưởng úy lạo bọn Đầu Đặc Sịt, các cháu tinh hoa dân tộc, tương lai đất nước, các cháu thay các chú cách mạng xốc tới, đại khái thế. Hố hố mủi bố hết cả lỗ lòng.

Phấn khởi bỏ mẹ.

(Lại Bế Tinh Đợi Nứng)

(@2008)

(*) Tự Vệ: Bộ đội bán chiên nghiệp Bắc Lừa thời chiến tranh xâm lược Nam Lừa, thường thuộc biên chế một cơ quan sở mỏ, không vầu Nam uýnh đấm như Bộ Đội Bắn Đòm chiên nghiệp.
Ga Hàng Cỏ: Một nhà ga tầu lửa tại Hà Nội, bi giờ còn không Trung Tướng biết đéo đâu.

(**) Xanh: Chết, tiếng lóng 197x. Phếu: Sống, tiếng lóng 197x.

(***) Nội Chiến: Đại chiến xâm lược Nam Lừa, phát động bởi Ông Cụ và triển khai bởi đồng chí Ba Duẩn. Lưu ý chữ nầy được dùng nhất quán trong loạt bài Nội Chiến.

(****) Tung Bê: Vầu Chiến Trường, tiếng lóng 197x. 1. #1 by anhhailangthang on 2009/11/24 - 15:46

  Lạ qué?!?9 tuổi đi lính,12 tuổi die.Tèo giải thích cái

 2. #3 by Tèo on 2009/11/24 - 16:04

  Lạ qué?!?9 tuổi đi lính,12 tuổi die.Tèo giải thích cái
  @ thảng,

  Biết dồi còn hỏi, nỡm

  Khuyến mãi

  Trích lý lịch một cán bộ tiêu biểu nhé
  – Họ và tên: Nguyễn Túng Quẫn
  – Sinh ngày 17-11-1949.
  – Quê quán: TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  – Thành phần gia đình: Cán bộ kháng chiến.
  – Ngày tham gia Cách mạng: 17-11-1961.
  – Ngày vào Đảng: 10-6-1967.
  – Trình độ học vấn: Cử nhân Luật. Lý luận chính trị cao cấp. Trung cấp Y tế. Bổ túc VH cấp 3.
  – Ủy viên BCH TW Đảng khoá 6, 7, 8, 9, 10
  – Sức khoẻ: Bình thường. Có 4 lần bị thương, thương binh hạng 2/4.
  – Khen thưởng: Huân chương trong nước và quốc tế đủ kiểu, Danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ vân vân và vân vân
  – Kỷ luật: Không.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 17:43

   Tèo Già Mửa gúc mấy cái hình Dũng Sĩ Thiếu Nhi diệt Mẽo cho bọn Faddibu choáng mẹ luôn.

 3. #5 by Tèo on 2009/11/24 - 16:05

  Quả ảnh đầu của tên Tèo nhẽ năm 79 ?
  Quả ảnh sau nhẽ năm 84 ?
  @ Đéo,

  Đều 84 cả
  79 chưa nhận tù binh

 4. #7 by kochumbenim09 on 2009/11/24 - 16:08

  hôm nay dở hơi oánh toàn vần..đéo biết daọ nầy rửng thế nầu mà viết thế đéo nầu nó cũng hơi có ti tí vần là sâu ..là sâu..

  @xim

  ……………………………………

  Chưởi tại sao giữa giời cao đất rộng
  Mà thân Lừa vẫn đéo được Tự Do?
  –//////////////////////////////////////////////////——–

  Tự do đây thây nhế cu xim
  Đụ địt lung tung sướng cả lìn..
  Âm thanh báo chí toàn giết hiếp ..
  Sâu bảo nưi nầy thiếu tự do.

 5. #9 by Hồ Trét on 2009/11/24 - 16:14

  Trao trả bộ đội bắn đòm cho Bắc Lừa

  Mịa! Kiểu vắt khăn đặc trưng của Bắc Lừa

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 17:56

   À Trung Tướng bốt bài về giai trả tù bình năm 1973 chưa nhể? Bộ Đội Bắn Đòm Ông Cụ có đến cả chục ngàn, trong đó Ngụy chỉ vài trăm, thế là thế nầu?

    

   Đặc biệt nhất là quả các Chú Bộ Đội Bắn Đòm khi được Ngụy trả về tổ quốc, thì được mặc quần áo mới, ngoài ra mỗi Chú được phát một túi hàng (trong có 1 bộ quần áo, một ít đồ ăn khô, một số tặng phẩm khác như đèn bin, sổ ảnh, bút..).

    

   Đéo biểu sâu khi vừa tới sông Thạch Hãn, chả biết có Chú nầu phát động, mà các Chú đồng loạt cửi hết quần áo (trừ tà lỏn), vứt luôn túi hàng, rùi chạy bổ xuống sông bơi sang bên mình như thể nhớ đồng đội lắm, mặt mũi cười tươi rói, mà đéo chờ đi qua cầu phao của bọn Ngụy.

    

   Đấy là sự giả dối bản năng của Vẹm, hay nỗi sợ gì?

    

   Còn tù binh Ngụy thì chi bộ đã thấy. Đúng là tù binh thôi. Có đéo gì đâu mà lên gân.

 6. #11 by kochumbenim09 on 2009/11/24 - 16:25

  Hường thôi là anh tê con bà nó tái rùi. Mặt đỏ dư gấc luôn, ngượng quá.@già dâm

  Công nhận, người ngợm nóng bừng, tim đập thình thịch thình thịch, gợi tình lắm ý!!!!!@cún

  Ừa em, Nam Lừa mới chả Bắc Lừa, tuyền cứt đái rác rến hết, chỉ có tình yêu là muôn năm bất diệt trường tồn thổn thức khôn nguôi!.@cún  

  Anh cũng dư thằng Thiếu mới thằng Nhứt thế, nghĩa là còn chinh nguyên đấy em ợ…@già dâm

  địt con mẹ ..lâu lâu nổ bựa chút..đọc mấy đoạn cồng thôi mà tá hoảng..địt mệ hội ấy gái chính chuyên vầu đây đong giai hở..khai mệ đi ..

 7. #13 by Tèo on 2009/11/24 - 16:51

  Còn đây là lính Ngụy lầm đường lạc lối

  Bộ đội Bắc Lừa trong tấm hình của tên Trẹt kia thì béo tốt
  Lính Ngụy thì ốm đói và hơi ngẫn

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:03

   Ừa, bọn nầy vưỡn cầm túi quà của Ông Cụ đấy

 8. #15 by Hồ Trét on 2009/11/24 - 17:27

  Hố hố hố
  Sáu chú bắn đòm đu tàu đu đủ không gãy.

  Trở về với chính nghĩa quốc gia

 9. #17 by comat on 2009/11/24 - 21:59

  Hỡi gái bựa vàng xon xinh ẹp
  Khi đong đưa hãy nhớ điều này
  Các giai bựa như sao buổi sớm
  Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu

 10. #19 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 22:24

  Anh nào muốn bựa với em không?

  Hai mốt em đây đã ế chồng

  Xuân xanh nứt mắt vừa đôi chín

  Sao thừa số 1 tối nằm không!

  Cha tiên sư tổ bố thằng sếp đầu hói, mặt táo tầu. Vừa sáng ngày ra đã giở thói hắc ám quát nạt, bốc mùi mắm tôm, lên đây bựa tí giảm strees(@Em Phương).

  Phương Yêu xem phát sếch chất nghệ đi em, xem xong bụp phát đời tươi rực rỡ như ông cụ đứng trước quảng trường ngay, hôm sau đám giai bựa đứng trước cửa nhà em cầu hôn ngay.


  Xin mời em click:

  http://xhamster.com/movies/112801/hatuka_mei_m27.html

 11. #20 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 22:27

  Vưỡn cùng một phin dưng link nầy rõ nét hơn link dưới, nhé em:


 12. #21 by Đéo Bựa on 2009/11/24 - 22:54

  Đều 84 cả
  79 chưa nhận tù binh
  —————-
  Điếu gì 84 mà bộ đội nước Mẹ chơi quả đồng phục thế nhờ ?

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:06

   Tuyền bộ đội địa phương mới cả dân quân tự vệ đi tỉn Lừa mà. Làm đéo gì có bộ đội Ông Mao chính quy.

 13. #23 by Kẻ cô đơn nhất on 2009/11/24 - 23:55

  @Rồ
  Tình đầu của anh không có sex sợ chi bộ chê buồn ngủ, nên chưa muốn bốt. Mới lại phải đến cuối tuần anh mới có thời gian.
  @Phương
  (trẻ trung xinh đẹp , anh đã biết mặt , biết số di động ):

  Em Phương đi làm mệt không? Nếu là bạn gái anh đã không khổ như thế, bạn gái anh chả đứa nào anh cho đi làm cả. Thằng xếp nào mà láo thế, dám đàn áp em, để anh về anh nhai đầu nó cho em hả giận, nhớ!

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:07

   Em Phương đéo gì lại cắn tên Nhất Bìu Dài. Tển nổ về vụ Bìu Dài đấy, chứ bằng cái xúc xích thôi.

 14. #25 by Kẻ cô đơn nhất on 2009/11/25 - 00:01

  Báo cáo

  Phạm Phương 16:07 24-11-2009

  bài thơ con giề của anh đúng là bá cháy, bái phục, em nhận anh làm sư phụ, bựa tiếp đi anh, nghe phê lòi mắt, hê hê

  Thằng chim chúm chím ở tận Thổ nhĩ kì đấy em ơi, nó đã theo đạo Hồi, đang kiếm vợ thứ 4 đấy, đừng tin nó!

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:08

   Tên Nhất thì 8 vợ, dưng bị bỏn bỏ sạch sẽ rùi.

 15. #27 by Tèo on 2009/11/25 - 00:10

  Điếu gì 84 mà bộ đội nước Mẹ chơi quả đồng phục thế nhờ ?
  @Đéo,
  Có vấn đề gì ở quân phục nhở


  Hình: 1984 Hồ Diệu Bang đi ủy lạo, cấp dưới báo công

 16. #29 by Amaranth.[SG] on 2009/11/25 - 02:45

  Cái quán này bây giờ có gái mới vào là nhốn nháo cả lên, vào toàn tìm com của gái để đọc điếu thèm đọc bài Trung Tướng nữa =))

  Anh Nhất đong hàng nhanh thế nhở, nhẽ tác phong công nghiệp khoai Tây nó thế? Cứ thế anh nhớ, thừa thắng xông lên, tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ cbn nghĩa cho em :))

  Anh nào muốn bựa với em không?
  Hai mốt em đây đã ế chồng
  Xuân xanh nứt mắt vừa đôi chín
  Sao thừa số 1 tối nằm không!

  8 chữ đã rồi bây giờ 7 chữ, cô nhà văn này kinh thế không biết, từ từ đến 6 chữ, 5 chữ à =)) Cũng tốt, chất bựa tỷ lệ nghịch với độ dài.
  Thương em hăm mốt cảnh phòng không
  Gánh lấy văn chương nợ chất chồng
  Xuân sắc mặn mà đương độ chín
  Bỗng diều lạc gió giữa thinh không
  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:09

   Cô Ranh đéo gì mà cũng đong gái? Chiển hệ sang Lét rùi à?

 17. #31 by Hồ Trét on 2009/11/25 - 04:09


  Chưa hết ngạc nhiên bỡi cô Hương

  Chợt  giật mình  thi sĩ Phạm Phương

  Quán Bựa bây giờ đông nghịt gái

  Cô Ranh, Phan Thẩu chẳng chịu nhường

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:10

   Bi giờ bụp phát bọn Sỹ Già Dâm, Nhất Bìu Dài, Tèo Già Mửa, Chim Chúm Chím hóa gái giả giai hết thì bỏ mẹ nhở.

 18. #33 by kochumbenim09 on 2009/11/25 - 04:21

  @nhất buồi dái..

  Thằng chim chúm chím ở tận Thổ nhĩ kì đấy em ơi, nó đã theo đạo Hồi, đang kiếm vợ thứ 4 đấy, đừng tin nó!..

  điiiitj meej tên nhất hay không..mình dìm chết bao đứa nổi hàng đong gái vàng xon mờ quên mẹ thằng này…ờ hờ ..hắn nghe nhế ..chín(09) tìm vợ thứ 4 là thế đếu nầu..đếm hết 5 ngón bên tay phải đã đủ chưa..đếm hết năm ngón bên tay trái đã đủ chưa…cho đếm thêm cả mười ngón chưn cũng đã đủ đéo đâu..còn thằng nữa to như cổ tay ở dưới rốn cỡ một gang ..đếm nốt mới đủ..chỉ 4 là thế nầu..dìm hàng có tổ chức..cấu kết với một nhóm người hạ thấp nhưn phẩm bựa viên ..xử theo luật..ờ mờ đã có luật chưa nhể..xem lại phát mới phán.

 19. #35 by Amaranth.[SG] on 2009/11/25 - 05:37

  Định giả nhời nốt bài con gì của bạn 09 bằng bài “cái gì” nhưng mà nghĩ lại thấy loãng chủ đề quá đi, chưa bao giờ nội chiến bị coi rẻ như vậy => Bế tinh đợi nứng phản tác dụng rồi, Trung Tướng mau biên bài tiếp đi thôi.

 20. #37 by ChiPheo on 2009/11/25 - 09:52

   “Trích lý lịch một cán bộ tiêu biểu nhé
  – Họ và tên: Nguyễn Túng Quẫn “
  @ Tèo,

   

  Tên Tèo thế điếu nầu quên biên thành tích của Ba Quẫn nhể. Thằng Gúc thì mặc định điếu bít rùi.

 21. #39 by Tèo on 2009/11/25 - 10:45

  @Chí, cắc cớ làm chi cho mau già
  Đổi không khí một tý, nhẩy

  Mô tả ảnh.

 22. #41 by Tèo on 2009/11/25 - 11:07

  Chưa hết ngạc nhiên bỡi cô Hương

  Chợt  giật mình  thi sĩ Phạm Phương

  Quán Bựa bây giờ đông nghịt gái

  Cô Ranh, Phan Thẩu chẳng chịu nhường

  @ Trẹt,

  Nói lái hơi bị hay

 23. #43 by ChiPheo on 2009/11/25 - 11:10

  @Tèo,

   

  Ùh, Chí Phẩy!

 24. #44 by Khoai Tây on 2009/11/25 - 12:27

  Mời chi bộ thưởng thức phóng sự dầu (mỡ) phi hành đặc sản công nghệ Lừa của bọn báo Thanh Niên. Các em xinh tươi đọc xong đừng ói mửa nhế.

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:15

   Chiện nầy có đéo gì mà bức xúc? Chả nhẽ chúng nó dùng dầu ăn 70K một lít rang hành giá 1K/đĩa cho Lừa ăn hử?

 25. #46 by Phạm Phương on 2009/11/25 - 12:27

  mịa, có thằng nó bình luận văn em khí thế, chê ỏng chê eo, em thấy có lý nên tưởng nó cũng phải là hạng chẳng vừa, ngỡ đâu tìm được tri kỷ, hôm nay vào blog của nó mới biết nó là thằng cộng sản, con bà nó chứ, mấy thằng cộng sản em vãi vào..đéo thèm tôn trọng.. toàn một lũ nói mồm, chả làm được cái đéo gì cho đời.

 26. #48 by Phạm Phương on 2009/11/25 - 12:37

  Bệnh viện nằm đây ta với ta

  Thương thay thân phận mấy con gà

  Một bước sảy chân vào nồi nước

  Ngẫm đến thân ta cũng ra ma

  Ta kính mẹ cha cái phận đời

  Đời con thi sĩ chẳng ai chơi

  Đời con là cái đời đen bạc

  Để nát lòng cha với mẹ thôi.

 27. #50 by Amaranth.[SG] on 2009/11/25 - 13:20

  @Tèo:

  Sao tô xanh cả chữ gái làm gì, nói lái có 2 chữ trước thôi mà?

   

  @Khoai Tây:

  Tờ ơm tơm hỏi tởm :((

   

  @Phương:

  Phật dạy Y pháp bất y nhân, lời nói phải thì nên nghe, bất kể là ai nói và nói với dụng ý gì 🙂

   

  Mới nói hôm qua, nay đã “ta”

  Xem ra Phương học cũng nhanh à ;;)

  Mưa sa đã trót gieo lòng cống

  Thôi cố giữ mình đợi lúc ra 🙂

   

  Theo nhẽ Duy không muốn trả lời

  Sợ rằng topic loãng bay hơi

  Thấy Phương than thở nghe tội nghiệp

  Đành phải lên an ủi mấy nhời 🙂

   

  Đã trót sinh ra sống ở đời

  Đành rằng chịu phận gái mưa rơi

  Nhưng đà rơi xuống, là tự quyết

  Trăm sự do ta, chớ đổ trời.

 28. #52 by Amaranth.[SG] on 2009/11/25 - 13:20

  @Trung Tướng: biên bài đi biên bài đi :((

 29. #54 by Khoai Tây on 2009/11/25 - 14:12

  Lịt mịa đọc xong loạt phóng sự của bọn Thanh Niên mà nủi hết cả gai ốc, dãi đờm khạc mãi đéo hết. Nhớ thuở nào đi học cơm tấm với hành phi, lịt mịa ăn bao nhiêu năm chứ có phải ngày một ngày hai đéo đâu. Coi mấy cái ảnh của bỏn khác đéo múc phân từ hầm cầu đem đi tưới rau, thay vì tưới rau thì đem phi hành.

  Bọn rác rưởi trong cái xã hội Lừa này nhiều quá không đếm xuể. Dững cái bẩn thỉu, tanh tưởi, độc hại, tàn ác tồn tại cả chục năm trời trước mắt không biết bao nhiêu người, đến mức người ta quen với nó, coi như chuyện bình thường không có gì. Cái mẹ gì gọi là đạo đức, là tình người, là lòng lương thiện chả lẽ đéo còn tí nào trong mỗi con người Lừa? Lừa mà mang tâm tà ác thì chúng là giống gì?

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:18

   Cô Tây đúng là bên Tây. Ăn mấy cái dầu đấy tuy hơi tởm dưng chết thế đéo nầu được, sâu bằng ăn bắp cải tráng thuốc sâu DDT cực nặng, hoặc dưa leo bơm chất chống héo Tầu?

 30. #56 by Phạm Phương on 2009/11/25 - 14:23

  Khoai tây chửi hay lắm, mấy cái thằng đạo đức lởm khởm, dở ông dở thằng có gì hay ho, thế mà chúng cứ tưởng chúng hay lắm. Mặc đinh tấm thân thầy chùa, thầy tu ăn thịt chó chả có cái quái gì là tốt đẹp, lúc nào cũng nhin đời bé tí mỗi mình là to, tiên sư lũ chó ghẻ. Muốn biết ai thông minh hơn ai thì cứ sống hết đời đi xem thằng nào dạy đời được người khác lúc chết hãy nói. giờ mới hai mấy, ba mấy , mở miệng ra rao giảng đạo đức thì có ngày bị đạp vỡ mồm.

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:19

   “Cả dân tộc hồn nhiêm điếm nhục”

    

   Nhời Trung Tướng đấy em ạ.

 31. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 14:36

  Trung Tướng mới về, buồn ngủ quá đi ngủ phát rùi tí nữa vầu hủ hóa mới chi bộ.

   

  Nếu từ giờ tới tối không có gái nầu mời đi hủ hóa offline thì sẽ bốt tiếp bài theo yêu cầu của một số gái vàng son.

 32. #59 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 14:43

  Địt mẹ chi bộ chú ý: Bên Cà Phò có một số tên giả dạng Tín Đồ Công Giáo đưa tin bố láo rất tinh vi: http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=33146

   

  Địt mẹ bọn Cà Phò, cái gì đéo rành thì qua đây mà hỏi Trung Tướng. Địt mẹ chúng mầy. Hóng hớt thì cũng phải dùng sọ chứ cứ lạm dụng Lỗ Đít mãi thế.

   

  Lễ Chúa Ki Tô Vua hôm 22 tháng Mười vừa rồi Trung Tướng ngồi ngay hàng đầu, bắt tay cả mới Hồng Y Etchegary, Đức Cha Kiệt, Đức Cha Thừa Sai Paris.. làm đéo gì có câu nói nầu kiểu như “Tôi Không Muốn Mang Về” cả bằng tiếng Lừa, tiếng Pháp, lẫn tiếng Latin?

   

  Càng đéo có chiện từ chức từ chiếc đéo gì.

   

  Kính bấu để chi bộ không bị lừa.

 33. #60 by thuoc115.com on 2009/11/25 - 14:49

  Ôi địt mẹ đời. Vừa khẳng định đéo phá giá đồng nội tệ vào ngày 17/11/2009 trước bạn bè quốc tế, mà do mồm bạn Triết với bạn Ninh khẳng định, vậy mà chưa được 10 ngày đã phá giá con mẹ nó 5,44% rồi. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu như của anh Năm là mất thêm 5,44% thuế nộp cho nhà nước
  Về vĩ mô, việc phá giá Việt Nam đồng như động thái của Ngân hàng trung ương ngày hôm nay là hoàn chính xác, là tất yếu trong bối cảnh vừa qua, mức độ phá giá này vẫn còn chưa bộc lộ hết bản chất việc mất giá tiền đồng trong thời gian vừa qua. Nhưng về mặt chính sách thì đéo ổn vì các bạn làm ăn đéo có lộ trình gì hết, mồm nói một đằng tay ký một nẻo.
  Anh Năm dự đoán ngay sau quyết định phá giá tiền đồng này, giá đô và giá vàng sẽ giảm trong vòng 7 ngày tới do sẽ có 1-2 tỷ đô được bơm ra thị trường. Tuy nhiên liều thuốc tức thời này sẽ không đủ mạnh, sẽ bị thị trường hấp thụ ngay lập tức, do đó đô chợ đen và vàng sẽ tăng lại vào tháng 12 và sẽ có thể giảm nhẹ vào đầu tháng 1 do có nguồn kiều hối khá lớn chảy về Việt Nam trước Tết. Do đó, kênh đầu tư vào vàng sẽ khá tốt trong vòng 7-10 ngày tới và khoảng vài ngày trước và sau Tết dương lịch. Nếu cần bảo toàn vốn nên đầu tư vào thị trường này. Ngày mai cổ phiếu sẽ tăng kịch trần, nhanh tay xả gấp cổ phiếu vào phiên ngày mai nhằm bảo toàn vốn

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:21

   Hố hố cô Năm vửa bị giá Ông Tơn vật à? Chiện nhỏ.

    

   Ngày mai CP có tăng được cái buồi ý mà tăng, ít phải sang tuần.

 34. #62 by Khoai Tây on 2009/11/25 - 14:51

  Em Phương nói chiện làm anh Tây nhớ lại tháng trước nói chiện với một em xưa sinh hoạt chung. Ẻm bảo anh ợ em mới đăng ký đi học một lớp nâng cao nghiệp vụ, nghe thầy giảng tự nhiên thấy mình ngu quá. Tây mới bảo rằng em sẽ nghĩ thế nào nếu anh bảo rằng thằng thầy dạy em cũng ngu chả kém ai đâu. Tuyền sách vở chứ đầu bã đậu lắm lắm. Ẻm khóc huhu. Đời các ẻm lòng vòng luẩn quẩn, sáng tối đi làm, cuối tháng lãnh lương ba cọc ba đồng, dăm bữa nửa tháng học hành nâng cao nghiệp vụ mà thực ra chả có mẹ gì, ra trường mấy năm chả học hành được gì ngoài vài mánh khoé hành dân. Thật bất hạnh.

  Cái đầu trẻ của các ẻm chỉ cần có một môi trường tốt là phát triển nhanh như măng mọc ngay. Còn hiện tại thằng sếp của thằng sếp đầu còn bã đậu thì bọn làm chung nhận thức thế đéo nào? Sống và làm việc trong môi trường tù túng như bọn gà bị nhốt trong chuồng, như trâu bị xỏ mũi cắm cọc. Rồi được vài tuổi nữa lấy chồng đẻ con, thế là hết.

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:22

   Cô Tây dạo nầy nặng trĩu vĩ mô kinh bỏ mẹ. Kiếm cái dildo về mà chơi đi.

 35. #64 by Lính on 2009/11/25 - 14:52

  Đồng chí Bựa có vẻ bức xúc nhỉ? Có cái mịa gì đâu. Mấy bài đó chỉ có thể lừa được bọn con nít thôi chứ ai có suy nghĩ cũng đều biết là bố lấu cả.

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:23

   Dưng mà cả cái bọn Cà Phò chả đứa nầu mở mồm ra được một câu đúng là sâu là sâu?

    

   Bức xúc chỗ ý.

 36. #66 by Khoai Tây on 2009/11/25 - 14:56

  Hôm nọ chi bộ có ai coi live show chơi vàng của lão Dr. Trần bên Cà Phò không? Lão oánh vàng bên US market cho bọn phò coi live luôn, chỉ trong vòng 1 ngày lão lời triệu rưởi đô. Tài năng dư lão Dép cũng phải ngả mũ. Tô píc đó hay, bựa nào chưa coi thì vầu coi.

  • #67 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:24

   Lâu lắm vầu Cà Phò chỉ để duyệt tít chứ có đọc bài đéo đâu. Cô tóm tắt xem nầu?

 37. #68 by Xim on 2009/11/25 - 16:39

  Vừa khẳng định đéo phá giá đồng nội tệ vào ngày 17/11/2009 trước bạn bè quốc tế, mà do mồm bạn Triết với bạn Ninh khẳng định, vậy mà chưa được 10 ngày đã phá giá con mẹ nó 5,44% rồi. @ Năm Lét


  Giờ này mấy giờ rồi mà mày vẫn tin đảng tin chính phủ như ngẫn thế hử Năm? Ngu lắm thì cũng phẩy nhớ bài học đủi xiền chớ?
  • #69 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:25

   Cô Năm mà đủ tuổi xem mấy đợt đủi xiền thì đã đéo chơi trò buôn bâu câu su Tầu giả Mẽo.

 38. #70 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/25 - 17:15

  @Khoai Tây:

  Thiếu Tướng xác nhận (cồng-phơm) rằng tên Bác Sĩ Chần (Dr.Tran) là một elite, link của cô Tây thì Thiếu Tướng chưa đọc dưng đã đọc qua khơ khớ bài biên của tên Chần, hắn rất ngầu đó, có cái nhìn rất xa, rất rộng rất văn minh. Tển còn tự nhận đương biên Hiến Pháp Lừa mới cơ mà. Hy vọng tển không nổ.

  Trong tô-bích Sinh Viên Lừa Hồ Phương Bị Cớm Mẽo Tẩn, hắn một mình chống lại đám Faddibu Lỗ Đít rất hăng.

  Loại như Dép Lê đúng là gọi tên Chần bằng bố.

  Thôi dừng tay đi coi link của cô Tây đã, náo nức quá đi!

  P.S: Quên chưởi địt con mẹ bọn Lừa phát, tồ tiên sư chúng mày húp máu lồn chết mẹ hết đi lũ điếm ròi!

  • #71 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:26

   Tển có bài nầu hay trích bốt lên đây xem nầu. Rủ tển vầu Quán đong gái xem nầu.

 39. #72 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/25 - 17:20

  Phương ơi em Phương yêu dấu ơi!!!!!

 40. #73 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/25 - 17:27

  @Cô Tây:


  Thế cô đã đọc phóng sự bọn Lừa chế biến da súc vật thối thành món Bì chưa hở cô? Thiếu Tướng dân Sà Ghềnh gộc, ngày nầu cũng ba bữa cơm tấm bì chả, đọc xong bài bải đần mẹ nó mặt.

  Bọn Lừa sinh ra để đầu độc và tàn sát chính đồng loại mình mà, chúng còn tệ hơn con vật.

  Bonus vài Ảnh Bựa:
  • #74 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:30

   Chứ món bì không làm bằng bì thối thì làm bằng củ cặc à?

    

   Đã ăn bì mà đéo biết cách chế tác bì thế nầu thì tin tin quá đi.

    

   Vầu Phan Thiết xem làm mắm cho máu. Đương nhiên mắm xịn phải làm bằng cá thối ròi bọ lúc nhúc.

    

   Biết thừa kinh bỏ mẹ dưng vưỡn ăn đấy chết đéo ai.

 41. #75 by Phạm Phương on 2009/11/25 - 17:31

  Em Phương nói chiện làm anh Tây nhớ lại tháng trước nói chiện với một em xưa sinh hoạt chung. Ẻm bảo anh ợ em mới đăng ký đi học một lớp nâng cao nghiệp vụ, nghe thầy giảng tự nhiên thấy mình ngu quá. Tây mới bảo rằng em sẽ nghĩ thế nào nếu anh bảo rằng thằng thầy dạy em cũng ngu chả kém ai đâu. Tuyền sách vở chứ đầu bã đậu lắm lắm. Ẻm khóc huhu. Đời các ẻm lòng vòng luẩn quẩn, sáng tối đi làm, cuối tháng lãnh lương ba cọc ba đồng, dăm bữa nửa tháng học hành nâng cao nghiệp vụ mà thực ra chả có mẹ gì, ra trường mấy năm chả học hành được gì ngoài vài mánh khoé hành dân. Thật bất hạnh.

  Cái đầu trẻ của các ẻm chỉ cần có một môi trường tốt là phát triển nhanh như măng mọc ngay. Còn hiện tại thằng sếp của thằng sếp đầu còn bã đậu thì bọn làm chung nhận thức thế đéo nào? Sống và làm việc trong môi trường tù túng như bọn gà bị nhốt trong chuồng, như trâu bị xỏ mũi cắm cọc. Rồi được vài tuổi nữa lấy chồng đẻ con, thế là hết.
   ___________

  Anh tây làm em nhớ đến một tay coi thường phụ nữ, em là thân con gái, sinh ra vác cái thân 3 vòng rõ rệt nhưng mà suy nghĩ của em thì ko 3 vòng, không phải bay bổng khi trẻ trung , teo nhỏ khi lấy chồng và phồng ra lúc chết. Nên mới lên đây bựa với các anh, hế hế

 42. #77 by Phạm Phương on 2009/11/25 - 17:32

  Phương ơi em Phương yêu dấu ơi!!!!!
  ___________

  Thiếu tướng gọi j em đới. Hôm nay anh hăng quá

 43. #78 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/25 - 17:35

  Thực ra bọn Lừa có chiền thống ướp chất độc vầu thực phẩm rùi bán cho đồng bào ăn từ khai sinh lập quốc rùi, chứ có phải mới đây đéo đâu.


  Chẳng qua vì báo chí Lừa dạo nầy ngoài tin cướp giết hiếp ra đéo còn vẹo gì đăng nên phẩy bới thối ra dư thế, chứ thật ra, nhắc lại lần nữa, là bọn Lừa có chiền thống đầu độc nhau từ lâu mẹ. Và điều tưởng chừng dư bất bình thường đến kinh hãi nầy lại diễn ra đủ dài để giở thành vô cùng bình thường trong mắt mỗi Lừa – Cả đứa bán lẫn thằng mua! 

  Tại sâu rau sống của Lừa tuyền sán lãi giun? 

  Giả nhời: Là vì bọn bỏn tống thẳng cứt tươi rói vầu mặt rau chứ còn đéo hố hố
  • #79 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:32

   Tống cứt tươi vầu thì đã tốt, có cặc ý mà cứt tươi nhiều thế, chỉ có thuốc sâu thôi.

    

   Ăn cũng đéo chết ngay, dưng mà dần dần ung thư đấy.

 44. #80 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/25 - 17:36

  Thiếu tướng gọi j em đới. Hôm nay anh hăng quá(@em Phương).


  Dạo nầy Hà Nụi giở lạnh, em mặc đủ ấm không? Chiều muộn mẹ rùi, em cơm nước gì chưa?

  Em coi link phin chất nghệ Thiếu Tướng pốt phía dưới chưa em?
 45. #81 by Phạm Phương on 2009/11/25 - 17:40

  Em đang nằm viện thiếu tướng ơi, phải dùng dt + lap để onl, lại bị 1 thằng hợm nó chửi cho từ sáng đến h, nó còn post mấy lời em bựa ở đây sang blog của em để độc giả của em chạy hết,

  Cơm còn ko nuốt nổi nói chi đến cái của đậm chất ngệ của anh.

  Trời hà nụi lạnh mà em cũng sắp chết cóng, bựa với em giảm stress đê

  • #82 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:35

   Tội nghiệp, cô Năm thay mặt chi bộ thăm em Phương cái coi.

    

   Em online trong viện thì đừng xài qua phone, mà xài cái USB Nét ý cho nhanh mà rẻ. Bẩu thằng Vện nó chạy ra phố mua cho cái.

 46. #83 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 17:46

  Này thì cho quả thiếu nhi diệt Mẽo được phong Dũng Sĩ hẳn hoi nhế, để bọn Faddibu biết Ông Cụ lạm dụng trẻ con thời Nội Chiến thế nầu:

  http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=32339

 47. #84 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/25 - 17:47

  Mải chưởi bọn Lừa quên bà nó kèm link cho cô Tây rùi, cô click vầu đây nhé cô:  @Em Phương:

  Mẹ nghe em rên ư ử ư ử mà Thiếu Tướng xoắn xít hết cả mề đay kèn sáo. Em lầm sâu mà phải nằm viện? Cẩn thận đừng để H1N1 nhá em.

  Còn vụ có thằng hãm lìn nầu phá em thì kệ mẹ nó em ơi, giai chưởi gái mặc định đéo bằng bãi cứt, cơ mà em nên tạo tài khoản yahoo khác mà đú bựa ở quán, chứ để nó rêu rao nhẽ sợ phiền đến em ngoài đời?

  Giữ sức khoẻ nhá em, mua hộp sữa mà mút cho mau khoẻ. Yêu em.

  Tặng em bài hát của tay nghệ Engelbert, thưởng thức tý nhế:


  • #85 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:45

   Gái ngoan thì chọn tên như Thiếu Bựa nầy mà yêu. Tiếc rầng tển lại là Gay.

    

   Quả khuyên em Phương mút sữa lãng mạn nhể, như phin Hàn ý.

 48. #86 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/25 - 17:50

  Này thì cho quả thiếu nhi diệt Mẽo được phong Dũng Sĩ hẳn hoi nhế, để bọn Faddibu biết Ông Cụ lạm dụng trẻ con thời Nội Chiến thế nầu(@Bựa).

  Lạm dụng đéo, cái nầy gọi là cái mẹ gì chiến tranh nhân dân mà, cứ cầm được súng là bụp phát thành chiến sĩ hết.

  Nhưng công nhận thằng phóng viên biên bài trong link hắn đại phản động hố hố

  • #87 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 18:47

   Chiến Tranh Nhân Dân là sự lạm dụng hèn hạ điếm nhục nhất từng có trên Quả Đất chứ còn đéo.

 49. #88 by Phạm Phương on 2009/11/25 - 17:54

  @ thiếu tướng :

  Em đủ cơ để chọi nó mà, việc j phải tạo tài khoản khác cho mệt…định chửi nó vài câu bựa trên này, nhưng nó lại bảo em hèn ko dám đối đầu nên thôi. Cả ngày làm kẻ đạo đức rồi, lên đây bựa tí cho giải nhiệt.

  Còn thằng nào hợm thì cứ việc xuất chiêu. Bình sinh Phương tiêu muội căm nhất mấy thằng đạo đức giả, nghe thối tai lắm.

 50. #90 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/25 - 18:05

  @Phương Yêu:

  Thiếu Tướng mà có mặt bên em ngay lúc này thì sẽ ôm hôn em ngay, thề luôn!