Nội chiến [3.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Lính Xế

Đầu Đặc Sịt già như Lý Thường Kiệt. Nó sinh 1956 hay 1957 hay nhiêu điếu nhớ.

Đông 1972, pa Đầu Đặc Sịt, Tự Vệ Ga Hàng Cỏ, bụp phát hy sanh bởi chiến tranh, Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành nhi đồng bồ côi (*).

Chết của pa Đầu Đặc Sịt rất đặc sắc. Đang quất cờ điều xạ thúc khẩu đội bắn tầu bay Mẽo pòm đoành pòm đoành pòm đoành, y trượt chân ngã mẹ khỏi mâm súng từ nóc Ga, rớt sân Ga, gẫy mẹ hai tay.

Đồng đội cúi nhìn, thế điếu nầu đủn mẹ một bao cát công sự rớt theo luôn, trúng mẹ bụng pa Đầu Đặc Sịt.

Vì tay gẫy hết mẹ, pa Đầu Đặc Sịt điếu vật mình tránh bao cát được, vỡ bụng phòi ruột, liệt sĩ luôn.

Ma Đầu Đặc Sịt quấn khăn tang, tìm bọn lãnh tụ Ga đòi nhận Đầu Đặc Sịt vầu Công Nhân Đường Sắt thế chỗ pa nuôi gia đình, bỏn đồng ý, dù Đầu Đặc Sịt chưa xong Phổ Thông.

Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành công nhân nhi đồng.

Xuân 1973, trung ương tăng cường 4 đầu máy Diezel cho ngành Đường Sắt, vốn quen xài đồ Hơi Nước thời James Watt, như con nầy nầy:

Đầu Đặc Sịt bị chọn cùng 5 nhi đồng Đường Sắt khác, sang Côn Minh nước Tầu, học lái đầu Diezel.

(Dừng câu viu, gọi là Bế Tinh Đợi Nứng)

Tội nghiệp Đầu Đặc Sịt, nó ngỡ Tầu là Khoai Tây, biết điếu đâu Khoai Tây mà dính Vô Sản Giai Cấp Văn Hóa Đại Cách Mạng (aka Đại Văn Cách) thì chẳng bằng đống cứt vữa.

Lừa Thiên Đàng đói một, Tầu Thiên Đàng đói mười. Lừa Vô Sản rét một, Tầu Vô Sản rét mười.

Giời Vân Nam lạnh âm độ, Đầu Đặc Sịt được cấp một quả áo bông chần múi trám. Rét điếu lê nủi chân.

Tuổi mười sáu mười bẩy, Đầu Đặc Sịt được phát ngày hai quả bánh bao chay. Đói điếu giơ nủi tay.

Đầu Đặc Sịt xúi bọn bạn, chuồn mau.

Bọn bạn bẩu, chuồn bi giờ thành đảo ngũ, đéo sổ gạo sổ vải, hơn gì.

Đầu Đặc Sịt bẩu, chuồn về đi lính, thằng nầu cắt sổ gạo sổ vải?

Bọn bạn bẩu, đi lính, bòm phát nát như sung, dám không?

Đầu Đặc Sịt bẩu, bòm chắc đéo đã trúng, trúng chắc đéo đã Xanh, chứ như nầy, Phếu đéo bằng Xanh (**).

Sáu thằng bàn một đêm, rùi cùng tống đơn xin thôi học, về Lừa, vầu Xanh tìm Phếu.

(Tiếp tục Bế Tinh Đợi Nứng)

1973-1974 là giai đoạn Lộn Phộc của Nội Chiến (***). Đồng chí Sơn bên Mẽo sau thỏa ước Thượng Hải 1972 với đồng chí Mao bên Tầu đã rút hết bà nó bộ đội Mẽo khỏi Nam Lừa. Đồng chí Thiệu Nam Lừa thì động viên bộ đội Nam Lừa chuẩn bị kháng chiến trường kỳ Không Đồng Minh chống đám ngoại xâm ngông cuồng Bắc Bửn. Đáp lại, đồng chí Ba Duẩn buộc đàn em Sáu Thọ từ chối giải Nô Beo Trơ Tráo, quyết liệt ngửa bài xuống một nhát tất tay, đồng thời duyệt đàn em Bẩy Dũng 1.5 trẹo mạng Lừa Mõm Tanh, sắt máu thề một phen sinh tử.

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt bụp phát thành Sáu Chú Bộ Đội Bắn Đòm Ông Cụ, điếu mất xu nầu.

Cả bọn bị dẫn lên Đoàn XYZ Sơn Tây. Mẹ có tới hai vạn tân binh Ông Cụ tập kết ở đây. Mỗi ngày dăm trăm Chú bịn rịn Tung Bê, lại dăm trăm Chú lon ton bù lỗ (****). Nam Kỳ Cối Thịt Hồng Lãnh Cảm, Xay Giai Nhanh Hơn Giã Cua Đồng. Thơ tên nầu nhỉ? Huyết Đỏ Bì Vàng Chồng Phiên Nhập Quách, Bét Bươm Rồi Ai Cốt Trắng Ai Không.

(Vưỡn Bế Tinh Đợi Nứng)

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt chả phải trẻ nhất Đoàn. Có dững Chú Bắn Đòm chỉ mười lăm hoặc bé hơn, đêm nhớ ma tè dầm toe toét, ngày thù giặc luyện cối đùng đoàng.

Coi Ông Cụ giục giã nhi đồng giết nầy:

Trẻ Chăn Trâu by Ông Cụ 1942

“Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây

“Anh em ta mới có ngày vinh hoa

“Nhi Đồng Cứu Quốc hội ta

“Ấy là lực lượng, ấy là cứu tinh

“Ấy là bộ phận Vietminh

“Dân mình khắc cứu dân mình mới xong..

Ai nghe mà chẳng động lòng

Khá khen con trẻ mục đồng Xu Lua.

Coi bọn Khoai Tây Bố Lấu dịch nầy:

The Water Buffalo Herding Children by Old Hu

Together we fight to expels the Japs, the French

One day we will be honor

Children Salvation is the club

A group of saviors

An integral part of the Vietminh

Our people have to save one another

Is there anyone who is not touch?

Pity the herds-children of Xu Lua..

Coi minh họa nhi đồng giết nầy:

Đoàn Trưởng úy lạo bọn Đầu Đặc Sịt, các cháu tinh hoa dân tộc, tương lai đất nước, các cháu thay các chú cách mạng xốc tới, đại khái thế. Hố hố mủi bố hết cả lỗ lòng.

Phấn khởi bỏ mẹ.

(Lại Bế Tinh Đợi Nứng)

(@2008)

(*) Tự Vệ: Bộ đội bán chiên nghiệp Bắc Lừa thời chiến tranh xâm lược Nam Lừa, thường thuộc biên chế một cơ quan sở mỏ, không vầu Nam uýnh đấm như Bộ Đội Bắn Đòm chiên nghiệp.
Ga Hàng Cỏ: Một nhà ga tầu lửa tại Hà Nội, bi giờ còn không Trung Tướng biết đéo đâu.

(**) Xanh: Chết, tiếng lóng 197x. Phếu: Sống, tiếng lóng 197x.

(***) Nội Chiến: Đại chiến xâm lược Nam Lừa, phát động bởi Ông Cụ và triển khai bởi đồng chí Ba Duẩn. Lưu ý chữ nầy được dùng nhất quán trong loạt bài Nội Chiến.

(****) Tung Bê: Vầu Chiến Trường, tiếng lóng 197x. 1. #1 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 00:47

 2. #2 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 00:47

 3. #3 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 00:48

  Hường ơi sâu em không đoái hoài gì đến Thiếu Tướng vậy em. Em coi Thiếu Tướng không bằng cái giẻ chùi bướm sâu em???

   

 4. #4 by minhhuong on 2009/11/24 - 01:00

  A ha, vưỡn còn thức sao anh Thiếu ? ừ, nhưng thời nội chiến thì cả 2 anh em mình chưa sinh ra, bọn mình ngồi hóng hớt là chủ yếu

 5. #5 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 01:08

  Há há….Em Hường vầu đến là quán tự dưng nhộn hẳn, nhẩy chi bộ nhẩy. Giờ có thêm em Phương, mà trình bựa thì anh ngẫm chả thua chị thua em mấy. Thế nầy thì chả mấy chốc quán đầy Gái, sướng lịm.

  Cơ mà anh nhất quyết không giả nhời câu hỏi em Hường đâu nhá. Làm thế khác đíu tự khai tuổi thọ của mình, phỏng ? Hố hố…

  Quên nữa. Anh thăm em Nga phát nhế. Lâu quá chả tán chiện mới em, nghe dư thiếu thiếu gì í. Anh thề đấy.

 6. #6 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 01:13

  Và anh Sĩ thân yêu nhất quả đất của em nữa, @Hường yêu.

   hơ hơ… chỉ cần đọc câu nầy của Hường thôi là anh tê con bà nó tái rùi. Mặt đỏ dư gấc luôn, ngượng quá.

 7. #7 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 01:16

  @Cô Ranh.

  Đã được nghỉ lễ chưa ? Sâu lâu quá chả thấy cô gọi anh. Tiên sư cô, đú đởn cho lắm vầu.

 8. #8 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 01:17


   hơ hơ… chỉ cần đọc câu nầy của Hường thôi là anh tê con bà nó tái rùi. Mặt đỏ dư gấc luôn, ngượng quá.

  Công nhận, người ngợm nóng bừng, tim đập thình thịch thình thịch, gợi tình lắm ý!!!!!

 9. #9 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 01:19

  A ha, vưỡn còn thức sao anh Thiếu ? ừ, nhưng thời nội chiến thì cả 2 anh em mình chưa sinh ra, bọn mình ngồi hóng hớt là chủ yếu(@Hường).

  Ừa em, Nam Lừa mới chả Bắc Lừa, tuyền cứt đái rác rến hết, chỉ có tình yêu là muôn năm bất diệt trường tồn thổn thức khôn nguôi!

 10. #10 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 01:28

  Ừa em, Nam Lừa mới chả Bắc Lừa, tuyền cứt đái rác rến hết, chỉ có tình yêu là muôn năm bất diệt trường tồn thổn thức khôn nguôi! . @Thiếu puồi.

  Ơ cái địt bẹ. Thằng Thiếu độ nầy nhưn văn hẳn nhờ, khiếp. Dưng mà cái sự sến cũng chính vì thế mà tăng vượt bực luôn. Hố hố…

 11. #11 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 01:30

  Thiếu Tướng thì lúc nầu mà chả nhân văn nhân bản thượng đẳng, có tên Sỹ Dâm tuyền dìm hàng hãm lìn thì có hố hố.

  Hắn liệu hồn mà chăm sóc em Nga nhé hắn, gái Bựa Vàng Son mà dạo nầy ít ghé quán quá đi chán quá đi.

 12. #12 by Amaranth.[SG] on 2009/11/24 - 01:42

  @Sỹ già: học online thì nghỉ lễ thế điếu? Độ rày chữ vật rỗi hơi đâu mà gọi anh?

  @Bạn Thiếu: bạn bây giờ rất giống mình hồi chưa “thoát Lừa” ấm ức kinh nhỉ :))
 13. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 01:51

  @Bạn Thiếu: bạn bây giờ rất giống mình hồi chưa “thoát Lừa” ấm ức kinh nhỉ :))(Cô Ranh).

  Đắc ý sướng nhở. Hãy đợi đấy!

 14. #14 by Y_Cà_Pháo on 2009/11/24 - 01:51

  Hường ơi sâu em không đoái hoài gì đến Thiếu Tướng vậy em. Em coi Thiếu Tướng không bằng cái giẻ chùi bướm sâu em???

  —————–

  Ấy chết. Thằng Thiếu, mày không nên tự đánh giá  quá cao bản thân như vậy. Điều đó làm chậm quá trình thoát Lừa đấy.

  Đến anh đây vẫn còn đang phải cắm mặt xuống phấn đấu để  hy vọng  một ngày kia được làm một cái giẻ chùi bướm thôi đấy. Sư mày.

 15. #15 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 02:04

  Thế mẹ nầu quán hôm nay chán vãi. Anh đề nghị tên Phấu mới em Hường kể chiện hầu chi bộ đi. Anh chờ.

 16. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/24 - 02:05

  Ừa, nãy Thiếu Tướng đùa đấy, chứ được làm giẻ chùi bướm cho Gái Bựa Vàng Son quả là giải nghiệm không gì tao nhã bằng…

 17. #17 by minhhuong on 2009/11/24 - 02:35

  Ừa em, Nam Lừa mới chả Bắc Lừa, tuyền cứt đái rác rến hết, chỉ có tình yêu là muôn năm bất diệt trường tồn thổn thức khôn nguôi! . @ anh Thiếu

   —————-

  ừ, thế các anh giai kể em nghe mối tình đầu của các anh đi, hi hi, mối tình bất diệt thổn thức í . Các anh biết rồi đấy, giờ có nữ nhà văn trẻ tuổi vầu quán, các anh cũng phải thi đua viết văn đê hê hê hê, thật ướt át vầu nhá

 18. #18 by Amaranth.[SG] on 2009/11/24 - 03:28

  @Bạn Thiếu: hờ hờ, nhưng mà vấn đề là mình “thoát Lừa” trước khi đi khỏi xứ, đến khi xa xứ rồi nó lại càng ngày càng Lừa, đến là khổ sở. Nhẽ gót chân son đóng phèn khó rửa?

  @Chị Hương: kể thì kể nhưng ướt thì chắc không ướt nổi đâu
 19. #19 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 03:33

  há há…em Hường vui tính đíu chịu. Thằng Thiếu mới thằng Nhứt cả đời làm đíu biết mùi gái mà tình đầu mới cả tình sau. Cả tên Bựa cũng thế, chỉ được cái ti toe uýnh dắm chứ biết mẹ gì đâu.

  Hố hố…

 20. #20 by minhhuong on 2009/11/24 - 03:38

  Thằng Thiếu mới thằng Nhứt cả đời làm đíu biết mùi gái mà tình đầu mới cả tình sau. Cả tên Bựa cũng thế, chỉ được cái ti toe uýnh dắm chứ biết mẹ gì đâu.
  ————-

  Rồi nhá, vậy cứ tên nào không kể, tự động tự chứng minh rằng mình đíu biết mùi gái nhá

  Kể đê, một hoặc 2 dòng thôi cũng là kể, không kể thì bị liệt vào list đen hố hố

 21. #21 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 03:44

  Nẫy quên chưa bẩu. Anh cũng dư thằng Thiếu mới thằng Nhứt thế, nghĩa là còn chinh nguyên đấy em ợ. Chỉ khác bọn kia là anh chả bâu giờ xem phinh sếch dư tụi tủi. Anh thề.

 22. #22 by minhhuong on 2009/11/24 - 03:50

  Anh cũng dư thằng Thiếu mới thằng Nhứt thế, nghĩa là còn chinh nguyên đấy em ợ.

  ————–

  Rồi, anh Sĩ không có, còn chinh nguyên. Hố hố hố, từ nay cấm anh khoe vện anh thế này vện anh thế kia nữa nhá hố hố hố

 23. #23 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 03:51

  Cơ mà quả tình đầu đời của anh là MaMa anh đấy em ợ. Đối mới anh, Người lúc nầu cũng đáng yêu và là nguồn khởi đầu của mọi sự êm dịu và hài hòa nhất trên quả đất nầy đấy.

  Mama ..! I Love You .

 24. #24 by minhhuong on 2009/11/24 - 03:53

  Em Hương tuyên bố (một cách hùng hồn, và duyên dáng), rằng : Từ nay những anh giai nằm trong list đen điếu có quyền khoe vện viếc nữa. hặc hặc hặc

 25. #25 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 03:55

  từ nay cấm anh khoe vện anh thế này vện anh thế kia nữa nhá.

  Khoe đâu khoe. Chém gió hết thẩy đấy. Để dành chờ gái bựa dư em mới em Nga mới em Phương dước về đấy thây.

 26. #26 by minhhuong on 2009/11/24 - 04:01

  Để dành chờ gái bựa dư em mới em Nga mới em Phương dước về đấy thây.

  ————

  Anh Sĩ nói ngược, sửa lại đi chứ ai lại logic ngược thế chứ.

  Bọn em rước anh về tức rước từ Mẽo về Lừa, dư thế là phản bội lại công ơn to nhớn mà đảng ta đã ban cho anh cùng vài triệu anh khác cuộc sống ở xứ tự do sao. Ứ được ứ được

  Khặc khặc khặc

 27. #27 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 04:23

  há há…Hường yêu bựa quá bựa quá.

  Cơ mà anh vưỡn muốn làm thành phừn Khúc Dồi Nghìn Dậm giở về chung tay mới Đảng ta xây dựng đất nước thêm giầu thêm mạnh, một bước đại nhảy phọt tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên XHCN. Gọi là để giả cái công ơn giời bể của Đảng í mà. Hị hị…

 28. #28 by minhhuong on 2009/11/24 - 05:08

  Cơ mà anh vưỡn muốn làm thành phừn Khúc Dồi Nghìn Dậm giở về chung tay mới Đảng ta xây dựng đất nước thêm giầu thêm mạnh, một bước đại nhảy phọt tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên XHCN. Gọi là để giả cái công ơn giời bể của Đảng í mà.

  ————-

  Anh Sĩ biết tình hình tỉ giá ngoại tệ hiện tăng ra răng không ? chít chít, Lừa kiều ai mà cũng suy nghĩ dư anh đòi về chung vai đấu cật thế này thì kiều hối sẽ tụt làm tăng sự thiếu hụt ngoại tệ trong nước. Chung tay kiểu này thì chính là giết Đảng đấy, chứ trả ơn cái nỗi gì há há há

   

  Thế thì nhớ khi hồi hương đừng bỏ quốc tịch Mẽo nhá, chờ cho Đảng sụp thiếu ngoại tệ thì anh đưa 3 đứa bọn em sang Mẽo làm lại cuộc đời sống kiếp lưu vong ngày ngày chén cặn sữa của tư bẩn nhá ! há há

   

  Kiểu này bọn nào mà phát động phong trào khúc dồi ngàn dặm dừng kiều hối không gửi về nữa, có khi Đảng thân thương chít gục đứ đừ đư ngay tấp lự không chừng, hố hố

 29. #29 by minhhuong on 2009/11/24 - 05:45

  Ui, quên mất không kể với chi bộ, hôm trước xem lại phim « Danny, the dog » có đoạn anh nhưn vựt chính bị thằng chú dởm chỉ vào tấm ảnh mẹ anh mà bảo rằng đấy là 1 con « Ho » – đĩ điếm ! Ha ha, bằng chứng xác thực về tiếng lóng Mẽo, đợt nầu bạn Bác với bạn Cặc mới vào, điếu tin « Ho » là từ lóng ấy nhỉ.

 30. #30 by Phạm Phương on 2009/11/24 - 07:15

  Tại sao em không bựa hả anh ?
  Vì em là nhà văn cầm kì thi họa
  Tài hoa xuất thần em đây đủ cả
  Chỉ riêng bựa cùi em phải thua anh
  Dạy em vài miếng võ nghe anh
  Để em  về chửi 3 thằng đạo đức
  Cái lũ lưu manh giả danh trí thức
  Mở miệng chửi em toàn cẩu với kê
  Học anh rồi quên thói phòng khuê
  Yểu điệu thướt tha cũng thành hổ cái
  Cảm ơn anh muôn lần em xin vài
  Vái anh làm sư phụ hê hê.

 31. #31 by Amaranth.[SG] on 2009/11/24 - 07:15

  Chị Hương có biết cái bài mà lúc Danny tập đàn với cô bé kia là bài gì không? cái đoạn mà Danny chỉ ngồi đàn Rề Sí Rê Sòl Rề Sí Rê Sòl ấy

 32. #32 by Amaranth.[SG] on 2009/11/24 - 07:19

  À mà whore là chữ có trong tự điển đàng hoàng mà, lóng liếc gì?

 33. #33 by Kẻ cô đơn nhất on 2009/11/24 - 07:42

  Xin phép Trung tướng và cả lão Phấu trùm thơ bút tre cho anh thả bài thơ tứ tuyệt tặng em Phương, em Hương, em …tất tật :

  Gái vào quán sáng lòe bốn góc
  tên Sỹ già lắp bắp : chầu em!
  Trên đầu anh nhìn không thấy  tóc
  Nhưng tâm hồn vẫn lông lá đó em !

 34. #34 by Amaranth.[SG] on 2009/11/24 - 08:05

  Em thế này còn chưa bựa sao em?

  Là nhà văn thì bản chất đã bựa
  Em trót vào đây là không cần chọn lựa
  Sinh hoạt dần bựa chất sẽ dày thêm.
  Với bọn “bần nông” khỏi dụng võ chi em
  Cứ để chúng tự bốc kít nhét mồm
  Một lũ trán hói râu ria bồm xồm [*]
  Ôm mảnh giấy nát mà tự hào la liếm
  Em cứ vào đây chúng mình chuyện phiếm
  Bỏ quên đời, bỏ mặc lũ bần nông
  Em đã vái thì đây anh vái trả
  Thiên địa, cao đường, rồi đến đôi ta [**]
  [*] miêu tả bần nông như trên không nhất thiết khác Trung Tướng
  [**] hé hé, em xí hàng trước nhá :))
 35. #35 by EURO on 2009/11/24 - 08:16

  ôi trời,quán bựa bữa nay chuyển thành quán thơ sâu?Có nhà văn vào sinh hoạt có khác.

 36. #36 by EURO on 2009/11/24 - 08:21

  lâu lâu mới gặp,bác Nhất kể cho em nghe tý về mối tình đầu của bác đi,nghe đồn hồi đó bác tuyền bỏ vện bơ vơ ngoài đường để vựot tường tránh bị cắt tóc và rạch quần phải hông?Chắc bác Sỹ ,bác Phấu cũng cùng chung kỷ niệm nên hôm qua thấy gợi ý về ôn lại mối tình đầu hay thế mà các bác quăng cục lơ luôn.

 37. #37 by Xim on 2009/11/24 - 09:23

  Địt mẹ, vui nhề! Quán bựa thân yêu!

  Nầu hãy đồng thanh chưởi bọn Lừa lỗ đít
  Chưởi chung ương mồm tuyền dững kít
  Chưởi bọn bần nông tanh mõm hãm lìn

  Chưởi nữa đi em! Đừng có đứng nhìn
  Chưởi cho bớt gato
  Chưởi cho thừa phản động
  Chưởi tại sao giữa giời cao đất rộng
  Mà thân Lừa vẫn đéo được Tự Do?
 38. #38 by cathnga on 2009/11/24 - 09:46

  Quên nữa. Anh thăm em Nga phát nhế. Lâu quá chả tán chiện mới em, nghe dư thiếu thiếu gì í. Anh thề đấy. @ bác Sĩ

  Hum trước đọc cái còm sến như hến của bác cảm động quá, cơ mà còm chạy nhanh quá, chả kịp chùi nước mắt cho bác.

  Gần đây quán ngày càng nhìu em gái, em cũng thấy quán cứ nhộn nhộn, các zai bựa dạo nầy không còn hay chưởi gái Lừa hãm …. như trước nữa, vả lại cũng có người chăm sóc các bác nhất là Trung Tướng đầu hói, hay Gato. Sau tới bác đấy, liệu mà giữ phong độ nhớ nhớ???

 39. #39 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/24 - 10:18

  @Nga Yêu.
  Chiện, ai chứ đối mới em thì anh lúc nầu chả phong độ, đến nỗi tên Bựa còn phẩy đi Gato mới anh thây. Hố hố…

  Cơ mà cẩm ơn em quan tâm nhế. Gái vàng son có khác.
  ———————

  @Cô Ranh lìu tìu.
  Thưa mới cô rầng thì là từ “HO” nó khác mới từ “WHORE” cô ợ.  Lóng rầy bị chữ nó vật cho nát mịa mặt rùi hay sâu mà đâm ngẫn củ chuối thế hử.

  Từ í không bâu giờ có trong tự điển giấu khoa của cô đâu. Đấy là một từ lóng mà dân giang hồ bôn ba sương gió dư anh đây vưỡn xài, ám chỉ một chị dâm dật tuyền ngủ mới giai mà chả cần điều kiện nhứt thiết nầu sất. Đấy là khái lược định nghĩa của từ “Ho”. Và để cô nắm bắt dõ dàng hơn thì anh có quả ví von dư nầy, tiếng Mẽo nhế….

  “As you know, it’s Christmas time. So there will be lots of Ho Ho Ho out there.”

  Hiểu chưa.

 40. #40 by Amaranth.[SG] on 2009/11/24 - 10:27

  American Heritage Dictionary chua rằng HO == [African American Vernacular English, alteration of whore.]

  hố hố…
  Thế là chữ này của bọn đen rồi, thế mà trước đấy mình suýt tự hào nó bắt nguồn từ Uncle Ho chứ…
 41. #41 by Đéo Bựa on 2009/11/24 - 11:03

  Anh chửi là chửi tuyền chi bộ ỉa đái điếu trúng lỗ mà tuyền ỉa lung tung cả lên, lão Bựa cũng chạnh lòng chứ hả. Điếu gì xây hố xí mà phan phiếc cứ nhè ngoài cửa ỉa chứ điếu ỉa vào trong.
  Còn thiên phóng sự của em Hương hay đấy, dưng mà em đi chậm chậm chút. Giờ anh cứ nhầm lẫn lung tung cả lên, cứ nhầm bạn A là đại tướng, bạn Giáp là nhà thơ, còn bạn Hiệu là cái điếu gì Hiệu chưởng tư thục.

 42. #42 by Phạm Phương on 2009/11/24 - 12:13

  Anh nào muốn bựa với em không?

  Hai mốt em đây đã ế chồng

  Xuân xanh nứt mắt vừa đôi chín

  Sao thừa số 1 tối nằm không!

  Cha tiên sư tổ bố thằng sếp đầu hói, mặt táo tầu. Vừa sáng ngày ra đã giở thói hắc ám quát nạt, bốc mùi mắm tôm, lên đây bựa tí giảm strees

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 17:36

   Tên nầu không bựa mới em Phương đi kìa, đéo gì để cái thằng sếp bửn nó xoắn em ẻm.

 43. #44 by Tèo on 2009/11/24 - 14:14

  Mời chi bộ thưởng thức ảnh của chiến binh Lừa trong thư khố của quân sử Bạn,


  Trả súng đạn này cho Đại đội


  Đồng đội

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 17:37

   Ảnh dưới là ảnh Lừa tỉn nhau mới Mẽo chứ Tầu đéo đâu

 44. #46 by minhhuong on 2009/11/24 - 14:49

  @ anh Đéo Bựa : anh yên tâm đê, iem là iem, chỉ được cái …. vừa  thông manh vừa gian, hớ hớ, anh nói 1 em hiểu 10 hé hé, cóc sợ em hiểu lầm ý anh hôm qua đâu. Nếu hôm qua mà hiểu nhầm thì em đã chửi um củ tỏi rồi. Yên tâm yên tâm, tiếp thu tiếp thu

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2009/11/25 - 17:38

   Cái tên nghe hãm bỏ mẹ em chơi mới tển làm gì Vàng Son ơi

 45. #48 by Đéo Bựa on 2009/11/24 - 14:51

  Quả ảnh đầu của tên Tèo nhẽ năm 79 ?
  Quả ảnh sau nhẽ năm 84 ?

 46. #50 by kochumbenim09 on 2009/11/24 - 14:51

  nầy thì thơ nầy..cần cặc giề vần

  Con giề

  Con giề lục lọi trong quần
  Làm cho ông sướng rần rần lên đây
  Con giề cứ cứng hây hây
  Đêm nằm bà bóp ..bà mần nhũn
  cbn ra.

  Con giề trong có chứ cà
  Khi nào ông mót nó tuôn
  cbn ra bên ngoài
  Con giề trông giống con ngài
  Khi được lột xác thịt da hồng hồng

  Con giề kêu rất lồn xồn
  Tru lên trong lúc thụt vào tòi ra..
  Con giề da dẻ đương căng
  Nhưng đến tàn cuộc ngã nhào
  cbn một bên..

  Con giề phải banh háng ra
  Nó mờ chui lọt thì bà đê
  cbn
  Con gì cười nói hả hê.
  Trong cơn hoan lạc trần trề
  cbn nước non.

  Con giề tưởng bé cỏn con
  Nếu mờ sờ nấn nó còn bé không
  Con giề đương cúi chổng mông
  Chỉ cần sơ hở nó tông vô liền

  Con giề tưởng nó hiền hiền
  Mồm ngậm toàn sữa phun phì phì như thằng dở hơi
  Con giề như ớt chỉ thiên
  Nếu mờ bị thiến suốt đời bà sầu than

  Con giề lúc đã sẵn sàng
  Nằm đè lên bụng nhịp nhàng đong đưa..đong đưa đong đưa
  Con giề hỏi thỏa mãn chưa
  Nó thúc lia lịa như vừa uống say..say …say…say..

  Con giề phi cứ bay bay
  Đến khi nó mệt bà rên ứh.. ừh.
  Con giề thấy dáng lừ khừ.
  Rồi nó khụy xuống chỏng chơ bà sầu.

  Con giề tưởng giống con tầm.
  Các cô thiếu nữ đêm nầm mộng mơ
  Con giề mà cứ lơ
  cbn
  Nó gây hiệu quả biết tìm nơi mô,,,.

  thơ đấy nữa không..

 47. #52 by Phạm Phương on 2009/11/24 - 15:07

  bài thơ con giề của anh đúng là bá cháy, bái phục, em nhận anh làm sư phụ, bựa tiếp đi anh, nghe phê lòi mắt, hê hê

 48. #54 by Tèo on 2009/11/24 - 15:24


  Tổ quốc Cắt cơm

 49. #56 by kochumbenim09 on 2009/11/24 - 15:24

  nầy thì thơ thẩn nữa nầy..đéo đăng đâu được đành oánh mệ nó lên đây cho bà con hửi…

                Đố????

  1.Lục đục trong hang mãi mới ra

  Mặt mũi đen thui khiếp bỏ bà.


  Râu ria lồm xồm bên vành miệng


  Nhấp nháy vành môi bọt bắn ra


  2.Cong lưng giật giật trong hang tối


  Lòng thòng hai bọc lắc bên hông


  Ra ngoài mệt mỏi hoa cả mắt

  Nặng vác trên vai cái c….. chim


 50. #58 by kochumbenim09 on 2009/11/24 - 15:34

  bài thơ con giề của anh đúng là bá cháy, bái phục, em nhận anh làm sư phụ, bựa tiếp đi anh, nghe phê lòi mắt, hê hê…@phương phương tiểu muội nữ

  Lòi mắt thật không hử cô em


  Thơ nghe lại loì mắt có điêu không


  Bây chừ em ẻm chừ đôi mấy


  Đã có thằng nầu thúc vô bưng.