Nội chiến [3.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Lính Xế

Đầu Đặc Sịt già như Lý Thường Kiệt. Nó sinh 1956 hay 1957 hay nhiêu điếu nhớ.

Đông 1972, pa Đầu Đặc Sịt, Tự Vệ Ga Hàng Cỏ, bụp phát hy sanh bởi chiến tranh, Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành nhi đồng bồ côi (*).

Chết của pa Đầu Đặc Sịt rất đặc sắc. Đang quất cờ điều xạ thúc khẩu đội bắn tầu bay Mẽo pòm đoành pòm đoành pòm đoành, y trượt chân ngã mẹ khỏi mâm súng từ nóc Ga, rớt sân Ga, gẫy mẹ hai tay.

Đồng đội cúi nhìn, thế điếu nầu đủn mẹ một bao cát công sự rớt theo luôn, trúng mẹ bụng pa Đầu Đặc Sịt.

Vì tay gẫy hết mẹ, pa Đầu Đặc Sịt điếu vật mình tránh bao cát được, vỡ bụng phòi ruột, liệt sĩ luôn.

Ma Đầu Đặc Sịt quấn khăn tang, tìm bọn lãnh tụ Ga đòi nhận Đầu Đặc Sịt vầu Công Nhân Đường Sắt thế chỗ pa nuôi gia đình, bỏn đồng ý, dù Đầu Đặc Sịt chưa xong Phổ Thông.

Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành công nhân nhi đồng.

Xuân 1973, trung ương tăng cường 4 đầu máy Diezel cho ngành Đường Sắt, vốn quen xài đồ Hơi Nước thời James Watt, như con nầy nầy:

Đầu Đặc Sịt bị chọn cùng 5 nhi đồng Đường Sắt khác, sang Côn Minh nước Tầu, học lái đầu Diezel.

(Dừng câu viu, gọi là Bế Tinh Đợi Nứng)

Tội nghiệp Đầu Đặc Sịt, nó ngỡ Tầu là Khoai Tây, biết điếu đâu Khoai Tây mà dính Vô Sản Giai Cấp Văn Hóa Đại Cách Mạng (aka Đại Văn Cách) thì chẳng bằng đống cứt vữa.

Lừa Thiên Đàng đói một, Tầu Thiên Đàng đói mười. Lừa Vô Sản rét một, Tầu Vô Sản rét mười.

Giời Vân Nam lạnh âm độ, Đầu Đặc Sịt được cấp một quả áo bông chần múi trám. Rét điếu lê nủi chân.

Tuổi mười sáu mười bẩy, Đầu Đặc Sịt được phát ngày hai quả bánh bao chay. Đói điếu giơ nủi tay.

Đầu Đặc Sịt xúi bọn bạn, chuồn mau.

Bọn bạn bẩu, chuồn bi giờ thành đảo ngũ, đéo sổ gạo sổ vải, hơn gì.

Đầu Đặc Sịt bẩu, chuồn về đi lính, thằng nầu cắt sổ gạo sổ vải?

Bọn bạn bẩu, đi lính, bòm phát nát như sung, dám không?

Đầu Đặc Sịt bẩu, bòm chắc đéo đã trúng, trúng chắc đéo đã Xanh, chứ như nầy, Phếu đéo bằng Xanh (**).

Sáu thằng bàn một đêm, rùi cùng tống đơn xin thôi học, về Lừa, vầu Xanh tìm Phếu.

(Tiếp tục Bế Tinh Đợi Nứng)

1973-1974 là giai đoạn Lộn Phộc của Nội Chiến (***). Đồng chí Sơn bên Mẽo sau thỏa ước Thượng Hải 1972 với đồng chí Mao bên Tầu đã rút hết bà nó bộ đội Mẽo khỏi Nam Lừa. Đồng chí Thiệu Nam Lừa thì động viên bộ đội Nam Lừa chuẩn bị kháng chiến trường kỳ Không Đồng Minh chống đám ngoại xâm ngông cuồng Bắc Bửn. Đáp lại, đồng chí Ba Duẩn buộc đàn em Sáu Thọ từ chối giải Nô Beo Trơ Tráo, quyết liệt ngửa bài xuống một nhát tất tay, đồng thời duyệt đàn em Bẩy Dũng 1.5 trẹo mạng Lừa Mõm Tanh, sắt máu thề một phen sinh tử.

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt bụp phát thành Sáu Chú Bộ Đội Bắn Đòm Ông Cụ, điếu mất xu nầu.

Cả bọn bị dẫn lên Đoàn XYZ Sơn Tây. Mẹ có tới hai vạn tân binh Ông Cụ tập kết ở đây. Mỗi ngày dăm trăm Chú bịn rịn Tung Bê, lại dăm trăm Chú lon ton bù lỗ (****). Nam Kỳ Cối Thịt Hồng Lãnh Cảm, Xay Giai Nhanh Hơn Giã Cua Đồng. Thơ tên nầu nhỉ? Huyết Đỏ Bì Vàng Chồng Phiên Nhập Quách, Bét Bươm Rồi Ai Cốt Trắng Ai Không.

(Vưỡn Bế Tinh Đợi Nứng)

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt chả phải trẻ nhất Đoàn. Có dững Chú Bắn Đòm chỉ mười lăm hoặc bé hơn, đêm nhớ ma tè dầm toe toét, ngày thù giặc luyện cối đùng đoàng.

Coi Ông Cụ giục giã nhi đồng giết nầy:

Trẻ Chăn Trâu by Ông Cụ 1942

“Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây

“Anh em ta mới có ngày vinh hoa

“Nhi Đồng Cứu Quốc hội ta

“Ấy là lực lượng, ấy là cứu tinh

“Ấy là bộ phận Vietminh

“Dân mình khắc cứu dân mình mới xong..

Ai nghe mà chẳng động lòng

Khá khen con trẻ mục đồng Xu Lua.

Coi bọn Khoai Tây Bố Lấu dịch nầy:

The Water Buffalo Herding Children by Old Hu

Together we fight to expels the Japs, the French

One day we will be honor

Children Salvation is the club

A group of saviors

An integral part of the Vietminh

Our people have to save one another

Is there anyone who is not touch?

Pity the herds-children of Xu Lua..

Coi minh họa nhi đồng giết nầy:

Đoàn Trưởng úy lạo bọn Đầu Đặc Sịt, các cháu tinh hoa dân tộc, tương lai đất nước, các cháu thay các chú cách mạng xốc tới, đại khái thế. Hố hố mủi bố hết cả lỗ lòng.

Phấn khởi bỏ mẹ.

(Lại Bế Tinh Đợi Nứng)

(@2008)

(*) Tự Vệ: Bộ đội bán chiên nghiệp Bắc Lừa thời chiến tranh xâm lược Nam Lừa, thường thuộc biên chế một cơ quan sở mỏ, không vầu Nam uýnh đấm như Bộ Đội Bắn Đòm chiên nghiệp.
Ga Hàng Cỏ: Một nhà ga tầu lửa tại Hà Nội, bi giờ còn không Trung Tướng biết đéo đâu.

(**) Xanh: Chết, tiếng lóng 197x. Phếu: Sống, tiếng lóng 197x.

(***) Nội Chiến: Đại chiến xâm lược Nam Lừa, phát động bởi Ông Cụ và triển khai bởi đồng chí Ba Duẩn. Lưu ý chữ nầy được dùng nhất quán trong loạt bài Nội Chiến.

(****) Tung Bê: Vầu Chiến Trường, tiếng lóng 197x. 1. #1 by Donkey Monkey on 2009/11/30 - 14:26

  Long trọng thông báo cho các con lừa phản động biết, tên Bựa đã được cấp dưới của anh mời lên uống cà phê, sau đó hắn đã làm bản cam đoan không được viết bậy bạ trên blog nữa. Tí nữa bộ phận kỹ thuật scan xong bản cam đoan của hắn, anh sẽ đưa lên cho mọi người xem. Thế nhá! (@Nhố)

  Đúng, anh xin cồng phơm cái thằng Nhố viết trên đây.

  Cái này bắt nguồn từ sự chỉ đậu tài tình và sáng suốt của anh đây, cụ thể là: Anh chỉ đậu cho sếp thằng Nhố, sếp thằng Nhố chỉ đậu cho thằng Nhố, thằng Nhố chỉ đậu cho đàn em thằng Nhố, đàn em thằng Nhố chỉ đậu cho Quận, Quận chỉ đậu cho Phường, Phường chỉ đậu cho dân quân đến túm cổ thằng Hoang Tưởng lên đồn bắt làm cam kết. Sau khi có cam kết, thằng Nhố lại chỉ đậu cho thư ký scan và sắp cửa bốt lên đây cho quần chúng thưởng lãm.

  Duy có một sự thật liên quan đến an ninh quốc gia như thằng Bựa chính là CAM gộc được cài lên mạng để lôi kéo bè lũ chống phá CM trong và ngoài nước sau đó sẽ hốt gọn cả ổ thì anh sẽ không bao giờ tiết lộ cho chúng mày biết, nhớ đấy nhé, anh sẽ không bao giờ nói đâu nhé, bọn phản động.

 2. #2 by cathnga on 2009/11/30 - 14:46

  @ anh Khùng: Có thể câu chữ của em Nga chưa được chuẩn, gây hiểu lầm, Phật Pháp cũng rất phức tạp, không phải luôn có ý đúng “tuyệt đối” nó phải là như vậy, nhưng về ý thì em đưa ra khái niệm cơ bản nhất để mọi người hình dung thôi.

   

  Theo em thì muốn bàn gì thì bàn, ở quán Bựa nên biết ít  nhiều các khái niệm cơ bản. Trong các diễn đàn, ở đó mọi người dùng ngôn ngữ rất khó hiểu, có muốn tìm hiểu cũng khó mà hiểu được, ở đây em dùng ngôn ngữ đơn giản, ai đọc cũng ít nhiều hiểu được chút ít. Chỉ là những điều cơ bản, không có chi là cao siêu.

   

  1.    Phật Pháp có 8 vạn 4 ngàn pháp môn (Phật nói vậy), con người ở trần thế thống kê được thực sự có bao nhiêu Pháp môn thì em Nga quả thực là không biết. Nhưng về lý thuyết thì, có bao nhiêu Pháp môn, ắt hẳn đều có đệ tử của Pháp môn đó. Có những pháp môn tu Phật, nhưng không gọi là Phật Giáo (vì nó không phải tôn giáo), nên không thể gọi pháp môn đó là thuộc Phật Giáo, như vậy Phật Giáo chỉ là 1 trong 8 vạn Pháp môn của Phật Pháp mà thôi.

  2.    Còn khái niệm “xuất thế” em dùng ở đây có nghĩa là “xuất thế gian” – em dùng tương đương với thoát tục, nếu có sai phạm gì về ngữ nghĩa thì là lỗi của em thôi vì em cũng hay cẩu thả.

 3. #3 by cathnga on 2009/11/30 - 14:48

  3.    Phật Tổ (Thích Ca Mâu Ni) có 49 năm tu luyện trước khi nhập Niết Bàn, trong thời gian đó, Đức Phật đã nhiều lần đốn ngộ ở những tầng khác nhau (hiểu nôm na là ở cấp độ nhận thức khác nhau), mỗi lần đốn ngộ ở các tầng cao hơn thì Đức Phật thấy giáo lý ở các tầng thấp hơn không còn đúng nữa. Chính vì vậy khi Đức Phật đốn ngộ ở tầng Như Lai và nhập Niết Bàn, Ngài có nói “ta chưa từng nói điều gì, các người phải tự đốt đuốc mà đi” cũng hàm ý phủ nhận những giáo lý trước đây Ngài đã giảng dạy, cũng khẳng định cho việc Ngài đã chọn lựa Pháp môn của Phật Giáo chính là con đường Nhập Niết bàn, buông bỏ toàn bộ ngay cả ý thức hướng tới tính “không” tuyệt đối.

  4.    Đúng là tu theo Phật không có nghĩa là xa lánh trần tục, nhưng đã theo con đường của Phật Giáo là con đường nhập Niết Bàn thì phải theo con đường xa lánh đó. Còn khi đã tới được với Phật rồi, thì mới thấy rằng ta có rất nhiều con đường để đi, nhưng không thể cứ đi theo con đường này rồi lại chuyển sang đi đường khác, vậy thì bao giờ mới tới nơi ??? Ví dụ rõ ràng hơn để các bác hình dung được, tỉ như bác theo học 1 thầy về võ công, thầy bảo rằng phải làm thế này thế kia thì mới đắc công, nhưng trò không nghe mà bảo thầy ở môn phái khác thì phải làm thế này thế khác. Ở đây không nói thầy nào đúng sai, nhưng đã theo sư phụ thì phải tuân thủ công pháp của sư phụ chứ đừng nhìn sang sư phụ khác nữa. Còn khi đã đắc công rồi, thì mọi công pháp lại không còn cần tới nữa vì nó đã có trong công của người tu tập rồi.

   

 4. #4 by Khoai Tây on 2009/11/30 - 14:55

  Đèo mẹ tên Nhố hoang tưởng nhờ. Trình tên Bựa thì phải cấp Tướng giở lên ký giấy, Thượng tá giở lên phỏng vấn, lúc phỏng vấn thi thoảng cũng phải gọi điện xin chỉ đạo. Nhố mới đeo lon Trung Uý mà đã khà khịa, mẹ mới quản được mấy thằng dân phòng mà đã vào quán nổ à?

 5. #5 by Trung Úy on 2009/11/30 - 15:11

  Hai thằng Nhố và Khỉ đưa tin khá trính xác. Tên Bựa đã bị tóm nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa chịu khai nhận hành vi phạm tội. Dưới đây là nhân thân của hắn:
  – Tên thật: Phạm Thế Bựa
  – Tuổi: 29 (đéo phải hơn 4 xập như hắn vẫn đem ra lòe Chi bộ).
  – Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng của C26 (từ đó si ra hắn lợi dụng thời gian của Đảng & Nhà nước để viết blog phản động).
  Dưới đây là hình của hắn:

      

 6. #6 by Binh Bét Rách Việc on 2009/11/30 - 15:44

  Lão Khùng: Lần trước thằng Pháo nó đã chửi lão vì cái “tội” viết ỡm ờ lấp liếm theo hội chứng em Thảo. Lão tranh luận với em Nga thì cũng nên gõ cụ tỷ hơn làm cho rõ ý đối với em ẻm và cho những thằng vô thần ngu dốt như Bét đây học hỏi. Đọc còm của Lão thấy lão kẻ cả và lươn lẹo kiểu cặc gì ấy. Đã ỉa đái thì phải ra dáng là 1 thằng ỉa đái.

  Em Nga từ hổi giờ anh nhớ có cỡ 3-4 lần biên về những kiến thức cơ bản nhất về PG cho chi bộ (ko tính những tranh luận, còm khác), quả rất xúc tích, hữu ích, không hề lích kích mà lại rất là núc ních và kích thích :)) Cảm ơn Em. Đúng như em nói là tìm hiểu trên các diễn đàn “chiên nghiệp” thật sự chuối cả nải, vì ai vào đấy cũng biết hết mịa nó rồi hay sao ấy, mà cái thời buổi này ai cũng chạy long đít ra, ngồi nghiền từ đầu chắc phải vài năm nữa viên mãn hố hố.

 7. #7 by kochumbenim09 on 2009/11/30 - 16:08

  thằng úy có cái hình đểu nhể..nhìn mồm tên trong hình bựa đéo chịu..chưa cần phun cái gì thì đã thấy bựa rồi..có nên tin hay không?????????? cho vài phút suy nghĩ..sẽ giả nhời

 8. #8 by Không Ai Sất on 2009/11/30 - 16:46

  Em nằm viện, vừa gặp Trung tướng bị khiêng vào đây với cái mũi toe toét nước xốt cà chua, hay cấp dưới của bác nhi_ nho mời trung tướng ăn trầu nhỉ. hê hê.@ Phuong

  Ơ thế mẹ nầu Bắc Lừa lại chữa chấn thương sọ não ở viện phụ sản vậy em Phương?

 9. #9 by Thầy Lang Xứ Lừa on 2009/11/30 - 18:07

   1. Em Nga thân mến,

  Nhng góp ý ca lão Khùng là đúng đy ch, phi không em? Không nhng vy trong còm mi, Thy Lang còn nghĩ em hơi nhm ln tí đnh v 2 vn đ thì phi:

  a. Đc Tt-đt-đa ng đo năm 35 tui, ging đo 45 năm ri tch. Các ghi chú Thy Lang đc được đu nói, người qua đi vào khong năm 80 tui vì ng đc thc ăn. Vy nên chc trong khong thi gian sau ng đo, người vn chiêm nghim v giáo lý ca mình (em dùng ch “tu luyn”).

  b. Nhp Niết Bàn, theo anh hiu (nếu có sai, xin các cao nhân vào đc blog này chnh li giúp), là mt trng thái. “Nhp Niết Bàn” ý nói đã ng đo, thông sut, qua sông mê. Em dùng ch Niết Bàn vi ý ging như “viên tch”. Mong em xem li ý này.

   

 10. #10 by Thầy Lang Xứ Lừa on 2009/11/30 - 18:11

  2. Ông Khùng thân mến.

   

  Thầy Lang đọc blog TT miệt mài cả tháng ròng, thấy em Nga quả thực cái tâm muốn gánh lấy vai trò biên vài hàng “footnote”, cho những vấn đề mà em ấy cho là sẽ khó hiểu cho những ai chưa có dịp tìm hiểu. Như Phật giáo chẳng hạn.

   

  Lang mỗ nghĩ sai sót là khó tránh. Tinh thần của quán Bựa là “chửi” để khai sáng. Ông góp ý đúng cả, nhưng xin nhẹ nhàng với gái tí đỉnh. Gái bây giờ tuyền mê phim Hàn Xẻng, thích nghiên cứu shopping. Em Nga là của hiếm đấy, phải bồi dưỡng mầm non.

   

  Chúc ông tuần mới vạn sự thuận lợi!

   

 11. #11 by Dynamo Kiev on 2009/11/30 - 18:28

  Cách đây 50 năm, Lừa đang thờ cúng bái vật giáo,cụ Diệm, bạn thân của Hòang TRUNG TƯỚNG chủ blog, muốn thu hẹp khỏang cách với Khoai Tây theo Thiên Chúa. 50 năm đã qua, Khoai Tây đã tiến hóa một bậc, đang ở ngưỡng Phật Gíao thì Lừa vẫn ì ạch bái vật giáo, điển hình như mấy thằng bần nông Lãng, Cô Năm, Nhí Nhố…Địt mịa, bọn Không Ai Sất làm cả dân tộc Đại Lừa này dậm chân tại chỗ không chỉ là trong khoa học công nghệ. Thật . Do vậy Trung Uý ủng hộ liệu pháp sốc của Trung Tướng, tòan dân Lừa nên tiến nhanh lên Thiên Chúa Gíao, đừng lăng tăng vì sao.Còn tầng lớp tinh hoa như Y_cafao, Nietzche, Amaranth, Einstein, cathnga…có thể tiếp tục nghiên cứu Phật học .

 12. #12 by Ma Bư on 2009/11/30 - 18:58

  Trung Tướng đang thực hiện thương vụ đặc biệt nên chưa thể có mặt.
  Mời Chi bộ thưởng thức tấm ảnh

  Quá xoàng, phải không? Camel Toe chứ lạ đéo?
  Ồ không , Camel Toe chỉ là chiện nhỏ. Đây là nàng Haruna Ai với danh hiệu là Hoa Hậu Nữ Hoàng Quốc Tế 2009 tại Thái Lan.

  Nàng Haruna Ai có tên khai sinh là Kenji Onishi, sinh ra trong một gia đình bla blab. 31 tháng 10 vừa qua nàng đã rinh về danh hiệu 
  Hoa Hậu Nữ Hoàng Quốc Tế 2009 làm rạng danh xứ sở Phù Tang trước 5 châu.@Tèo


  Ẻm này chuyển giới chứ đéo
 13. #13 by cathnga on 2009/11/30 - 23:51

  Đức Tất-đạt-đa ngộ đạo năm 35 tuổi, giảng đạo 45 năm rồi tịch. Các ghi chú Thầy Lang đọc được đều nói, người qua đời vào khoảng năm 80 tuổi vì ngộ độc thức ăn. Vậy nên chắc trong khoảng thời gian sau ngộ đạo, người vẫn chiêm nghiệm về giáo lý của mình (em dùng chữ “tu luyện”). @ Thầy Lang

   

  Cái ý nầy thì em cũng chẳng biết chính xác là sao, cũng thực lòng em không có để tâm bởi trí nhớ em cũng không tốt, lại mang cái tâm hồn nhiên nên chuyện hôm qua thì hôm nay đã quên xừ nó rồi đừng nói chi những con số ngày, tháng, năm mà em đã đọc từ đời nảo đời nào.

   

  Nhập Niết Bàn, theo anh hiểu (nếu có sai, xin các cao nhân vào đọc blog này chỉnh lại giúp), là một trạng thái. “Nhập Niết Bàn” ý nói đã ngộ đạo, thông suốt, qua sông mê. Em dùng chữ Niết Bàn với ý giống như “viên tịch”. Mong em xem lại ý

   

  Nhập Niết bàn tất nhiên đã ngộ đạo thì mới nhập được, người cõi nhân gian thì làm sao mà nhìn thấy được đừng nói chi nhập vào. Vậy phải chia làm 2 ý theo thắc mắc của anh:

  – Khi đã ngộ đạo và thông suốt: gọi là “chứng ngộ”

  – Nhập Niết Bàn là từ bỏ hẳn cõi trần và những gì thuộc cõi trần để sang một thế giới nơi mà Đức Phật trụ trì. Người thường có thể nói là “viên tịch” nhưng đối với Phật gia mà nói thì làm gì có sinh có tử ???

 14. #14 by khung on 2009/12/01 - 01:05

  xin nhẹ nhàng với gái tí đỉnh. Gái bây giờ tuyền mê phim Hàn Xẻng, thích nghiên cứu shopping. Em Nga là của hiếm đấy

  (@ bác lang)

  oh oh rất trân trọng cô ý, có dám nói nặng nhẹ gì đâu?

  Chỉ là mong cô cẩn thận hơn chút thôi.

  Ở VN, may ra TCG được tổ chức chặt chẻ, giáo lý được dạy dỗ đàng hoàng.

  Còn PG thì bỏ trôi bỏ nổi, gây rất nhiều ngộ nhận. Thấy cô nói thiển nghĩ có cái chưa đúng, dễ gây ngộ nhận thêm cho người chưa có đk tìm hiểu nên lên tiếng cảnh báo thôi.

  Cô Nga vui vẻ nhé.

  @binh rét: ko phải khùng tui ởm ờ hay kẻ cả, chẵng qua là chẵng biết nói viết làm sao trong quán bựa này thôi. Chưa quen nên ngồi hóng chuyện vậy.

 15. #15 by thuoc115.com on 2009/12/01 - 01:35

  giải thích nhiều bỏn cũng có hiểu đâu hả em Nga. Anh là anh cứ đổ cứt vầu mồm bỏn