Nội chiến [3.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Lính Xế

Đầu Đặc Sịt già như Lý Thường Kiệt. Nó sinh 1956 hay 1957 hay nhiêu điếu nhớ.

Đông 1972, pa Đầu Đặc Sịt, Tự Vệ Ga Hàng Cỏ, bụp phát hy sanh bởi chiến tranh, Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành nhi đồng bồ côi (*).

Chết của pa Đầu Đặc Sịt rất đặc sắc. Đang quất cờ điều xạ thúc khẩu đội bắn tầu bay Mẽo pòm đoành pòm đoành pòm đoành, y trượt chân ngã mẹ khỏi mâm súng từ nóc Ga, rớt sân Ga, gẫy mẹ hai tay.

Đồng đội cúi nhìn, thế điếu nầu đủn mẹ một bao cát công sự rớt theo luôn, trúng mẹ bụng pa Đầu Đặc Sịt.

Vì tay gẫy hết mẹ, pa Đầu Đặc Sịt điếu vật mình tránh bao cát được, vỡ bụng phòi ruột, liệt sĩ luôn.

Ma Đầu Đặc Sịt quấn khăn tang, tìm bọn lãnh tụ Ga đòi nhận Đầu Đặc Sịt vầu Công Nhân Đường Sắt thế chỗ pa nuôi gia đình, bỏn đồng ý, dù Đầu Đặc Sịt chưa xong Phổ Thông.

Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành công nhân nhi đồng.

Xuân 1973, trung ương tăng cường 4 đầu máy Diezel cho ngành Đường Sắt, vốn quen xài đồ Hơi Nước thời James Watt, như con nầy nầy:

Đầu Đặc Sịt bị chọn cùng 5 nhi đồng Đường Sắt khác, sang Côn Minh nước Tầu, học lái đầu Diezel.

(Dừng câu viu, gọi là Bế Tinh Đợi Nứng)

Tội nghiệp Đầu Đặc Sịt, nó ngỡ Tầu là Khoai Tây, biết điếu đâu Khoai Tây mà dính Vô Sản Giai Cấp Văn Hóa Đại Cách Mạng (aka Đại Văn Cách) thì chẳng bằng đống cứt vữa.

Lừa Thiên Đàng đói một, Tầu Thiên Đàng đói mười. Lừa Vô Sản rét một, Tầu Vô Sản rét mười.

Giời Vân Nam lạnh âm độ, Đầu Đặc Sịt được cấp một quả áo bông chần múi trám. Rét điếu lê nủi chân.

Tuổi mười sáu mười bẩy, Đầu Đặc Sịt được phát ngày hai quả bánh bao chay. Đói điếu giơ nủi tay.

Đầu Đặc Sịt xúi bọn bạn, chuồn mau.

Bọn bạn bẩu, chuồn bi giờ thành đảo ngũ, đéo sổ gạo sổ vải, hơn gì.

Đầu Đặc Sịt bẩu, chuồn về đi lính, thằng nầu cắt sổ gạo sổ vải?

Bọn bạn bẩu, đi lính, bòm phát nát như sung, dám không?

Đầu Đặc Sịt bẩu, bòm chắc đéo đã trúng, trúng chắc đéo đã Xanh, chứ như nầy, Phếu đéo bằng Xanh (**).

Sáu thằng bàn một đêm, rùi cùng tống đơn xin thôi học, về Lừa, vầu Xanh tìm Phếu.

(Tiếp tục Bế Tinh Đợi Nứng)

1973-1974 là giai đoạn Lộn Phộc của Nội Chiến (***). Đồng chí Sơn bên Mẽo sau thỏa ước Thượng Hải 1972 với đồng chí Mao bên Tầu đã rút hết bà nó bộ đội Mẽo khỏi Nam Lừa. Đồng chí Thiệu Nam Lừa thì động viên bộ đội Nam Lừa chuẩn bị kháng chiến trường kỳ Không Đồng Minh chống đám ngoại xâm ngông cuồng Bắc Bửn. Đáp lại, đồng chí Ba Duẩn buộc đàn em Sáu Thọ từ chối giải Nô Beo Trơ Tráo, quyết liệt ngửa bài xuống một nhát tất tay, đồng thời duyệt đàn em Bẩy Dũng 1.5 trẹo mạng Lừa Mõm Tanh, sắt máu thề một phen sinh tử.

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt bụp phát thành Sáu Chú Bộ Đội Bắn Đòm Ông Cụ, điếu mất xu nầu.

Cả bọn bị dẫn lên Đoàn XYZ Sơn Tây. Mẹ có tới hai vạn tân binh Ông Cụ tập kết ở đây. Mỗi ngày dăm trăm Chú bịn rịn Tung Bê, lại dăm trăm Chú lon ton bù lỗ (****). Nam Kỳ Cối Thịt Hồng Lãnh Cảm, Xay Giai Nhanh Hơn Giã Cua Đồng. Thơ tên nầu nhỉ? Huyết Đỏ Bì Vàng Chồng Phiên Nhập Quách, Bét Bươm Rồi Ai Cốt Trắng Ai Không.

(Vưỡn Bế Tinh Đợi Nứng)

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt chả phải trẻ nhất Đoàn. Có dững Chú Bắn Đòm chỉ mười lăm hoặc bé hơn, đêm nhớ ma tè dầm toe toét, ngày thù giặc luyện cối đùng đoàng.

Coi Ông Cụ giục giã nhi đồng giết nầy:

Trẻ Chăn Trâu by Ông Cụ 1942

“Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây

“Anh em ta mới có ngày vinh hoa

“Nhi Đồng Cứu Quốc hội ta

“Ấy là lực lượng, ấy là cứu tinh

“Ấy là bộ phận Vietminh

“Dân mình khắc cứu dân mình mới xong..

Ai nghe mà chẳng động lòng

Khá khen con trẻ mục đồng Xu Lua.

Coi bọn Khoai Tây Bố Lấu dịch nầy:

The Water Buffalo Herding Children by Old Hu

Together we fight to expels the Japs, the French

One day we will be honor

Children Salvation is the club

A group of saviors

An integral part of the Vietminh

Our people have to save one another

Is there anyone who is not touch?

Pity the herds-children of Xu Lua..

Coi minh họa nhi đồng giết nầy:

Đoàn Trưởng úy lạo bọn Đầu Đặc Sịt, các cháu tinh hoa dân tộc, tương lai đất nước, các cháu thay các chú cách mạng xốc tới, đại khái thế. Hố hố mủi bố hết cả lỗ lòng.

Phấn khởi bỏ mẹ.

(Lại Bế Tinh Đợi Nứng)

(@2008)

(*) Tự Vệ: Bộ đội bán chiên nghiệp Bắc Lừa thời chiến tranh xâm lược Nam Lừa, thường thuộc biên chế một cơ quan sở mỏ, không vầu Nam uýnh đấm như Bộ Đội Bắn Đòm chiên nghiệp.
Ga Hàng Cỏ: Một nhà ga tầu lửa tại Hà Nội, bi giờ còn không Trung Tướng biết đéo đâu.

(**) Xanh: Chết, tiếng lóng 197x. Phếu: Sống, tiếng lóng 197x.

(***) Nội Chiến: Đại chiến xâm lược Nam Lừa, phát động bởi Ông Cụ và triển khai bởi đồng chí Ba Duẩn. Lưu ý chữ nầy được dùng nhất quán trong loạt bài Nội Chiến.

(****) Tung Bê: Vầu Chiến Trường, tiếng lóng 197x. 1. #1 by minhhuong on 2009/11/29 - 02:58

  Ối tiên sư chi bộ đểu cuối tuần tự dưng hứng khởi thế , em mới mò lên định đọc nốt đống lúc nãy chưa có thời gian ngó, giờ lại thêm 1 mớ. KINH !

  Thế quái nào mà tấp nập thế nhỉ. Há há

  Mà sao anh Sĩ đi 1 mình ???? thế hóa ra là chờ em Hương thật à ? hắc hắc hắc

   

  Chuyện anh Sĩ bùi ngùi kinh, thế thì khi em sang được khoai Tây thì em sẽ bẩu em sinh ở Lừa dưng họ hàng em gốc Tầu, hớ hớ, mà chắc gì đã là điêu, có khi thế thật ấy chứ

 2. #2 by minhhuong on 2009/11/29 - 03:00

  Ờ mà báo cáo TT mới tuyền thể chi bộ đểu là em có tin chính thức được đi khoai Tây rồi nhá. Ka ka ka ka

 3. #3 by Kẻ cô đơn nhất on 2009/11/29 - 03:06

  @huong
  Đi đâu em ? Bao giờ thì qua tới đây để anh còn ra đón!

 4. #4 by minhhuong on 2009/11/29 - 03:13

  Sang Hung gà rí hé hé hé, đầu tháng 1 anh Nhất ơi, em đang nhẩy múa tưng tưng tưng tưng từ hôm qua đến hôm nay.

  Sau đó em kiếm đường sang Pháp, he he

 5. #5 by Kẻ cô đơn nhất on 2009/11/29 - 03:24

  Ơ, sao lại qua đúng chỗ anh, đúng là dời có mắt. Phen nầy anh em mình …!Nghĩ đến đã thấy sướng tê cả người, hí hí !

 6. #6 by Khoai Tây on 2009/11/29 - 03:36

  Chúc mừng em Hương nhá. You did it. Congras!

  Sỹ già số phận éo le nhờ.Tới đất Mẽo rồi mà sao đi đéo đâu cũng gặp chiện chướng mắt về Lừa thế nhờ, tội nghiệp tội nghiệp.

  Chi bộ làm cái pa đì chúc mừng em Hương nầu. Dưng qua Phớp thật à? Qua Mẽo đê, anh mới lão Sỹ mới bạn Ranh sẽ tiếp đón em dư công chúa luôn. Qua đê qua đê.

 7. #7 by minhhuong on 2009/11/29 - 03:39

  Tưởng ở Đức chứ? Hóa ra anh Nhất ở Hung???

 8. #8 by minhhuong on 2009/11/29 - 03:45

  Tè té re, con bò kéo xe

  He he he

   

  Anh Tây mới chi bộ đểu chúc mừng em Hương rộn vào nhá, há há há

   

  Em đi em nhớ quê nhà

  Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

  Hố hố hố

   

  Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về , hờ hờ

   

  Em ơi có bao nhiêu

  Sáu mươi năm tuổi đời

   

  Karaoke đê chi bộ đểu ui he he he

 9. #9 by minhhuong on 2009/11/29 - 03:52

  Ước gì em đã không lỡ lời
  Ước gì ta đừng có giận hờn
  Để giờ đây cô đơn vắng tanh
  Đời em đã vắng anh rồi
  Ước gì cho thời gian trở lại
  Ước gì em gặp anh một lần
  Em sẽ nói em luôn nhớ anh
  Và em chỉ có anh thôi

 10. #10 by Khoai Tây on 2009/11/29 - 03:53

  Đọc mấy còm của tên Bựa thật thương cho cái thân hắn. Trong nầy đéo ai mà không có gốc Bần cố nông lỗ đít? Tám chục phần trăm Lừa hiện tại là Bần cố nông lỗ đít, hai chục phần trăm còn lại cũng chỉ gọi là được đổi danh không còn là bần nông, chứ não bộ si nghĩ thì khác đéo gì bần nông? Do bần nông nên cách nói, cách ở, cách ăn, cách mặc, cách tiêu (xài), kiếm tiền cũng bần tiện nốt.

  Lừa bỏ nước ra đi cũng đéo thoát khỏi kiếp bần nông. Ngay ở Lừa ở Mẽo, xứ đã được thiết kế cho sự phát triển của mọi loại người bất chấp màu da tôn giáo, cũng đéo vượt ra khỏi được khuôn khổ si nghĩ nhỏ mọn nông dân. Lừa ở Nga ngố, ờ Đông Âu, ở Hàn, ở Sing, ở Nhật càng không thể thoát bần nông. Xã hội đặc sịt tính dân tộc như Hàn với Nhật, dòm Lừa ở đó thật đáng thương.

  Đéo có cách khặc nào để bọn Lừa thoát khỏi kiếp bần nông trừ phi TW bỏ đạo rồi đem giáo dục Mẽo về Lừa. Dững kẻ có thể tự thoát được kiếp bần nông đéo có nhiều. Lột được xác bần nông tự thân nó cũng đánh giá phải có một năng lực vượt trội, đéo đâu ra nhiều thằng Lừa có năng lực?

  Lão Bựa chửi đéo tác dụng, bằng chứng là lão chửi mấy năm nay dưng cô Thảo, dì Năm, thằng Lãng vẫn thế, đổi đéo đâu. Dững bựa vầu đọc có thể hiểu được ý lão dăm phần, tư tưởng có chút sai khác so với lúc đầu dưng Tây đảm bảo trong dững tình huống thường nhật cần si nghĩ và xử lý, thì tính bần nông lại trỗi dậy. Đéo khác được.

 11. #11 by minhhuong on 2009/11/29 - 03:54

 12. #12 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/29 - 03:54

  Em Hường ! Thế là dư nầu ? Sâu lại sang Hung mới thằng Nhứt mà không sang đây mới anh ? Anh tan con mẹ nó mộng được bẩu bọc em trong vòng tay rùi đấy, đau đớn là nhường nầu. Cơ mà thoát được Lừa là nhất mẹ, cứ gì phẩy chỗ nầy chốn kia, sau nầy có dịp thì anh em ta gập nhau, lăn tăn đíu gì, phỏng ? Chúc mầng em. Xem dư bầy Lừa lại thêm một con nữa thoát kiếp, chúc mầng chúc mầng.

  @Thằng Nhứt Cư. Mầy liệu hồn mà cư xử mới em Hường nhế. Ẻm mà sứt miếng nầu là anh cắt trym mầy đấy. Tiên sư mầy, kiểu cười hí hí dâm dật đéo ai bầng.

 13. #13 by minhhuong on 2009/11/29 - 03:57

  Lão Bựa chửi đéo tác dụng, bằng chứng là lão chửi mấy năm nay dưng cô Thảo, dì Năm, thằng Lãng vẫn thế, đổi đéo đâu. @ anh Tay

  Có 2 dạng, 1 dạng là ngu bản chất , 1 dạng là hiểu đấy nhưng cố tình nói ngược.

 14. #14 by minhhuong on 2009/11/29 - 04:00

  Thoát đi được cái đã, Hung cũng được, rồi tìm cách sang Pháp, rồi tiết kiệm xiền sang Mẽo sau, he he

 15. #15 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/29 - 04:01

  Đéo có cách khặc nào để bọn Lừa thoát khỏi kiếp bần nông trừ phi TW bỏ đạo rồi đem giáo dục Mẽo về Lừa. @Tên Tây.

  Có mà khả thi cái đíu í. Đã là Lừa thì mặc định bỏn đéo bâu giờ muốn sướng cả. Có khi đến lúc đấy, bỏn lại mần lại quả Nội Chiến chống luôn Chung Ương thì bỏ mịa.

 16. #16 by minhhuong on 2009/11/29 - 04:05

  Ối mịa, gần 800 còm rùi thì bế tinh đợi giề nữa nhỉ, hờ hờ

 17. #17 by minhhuong on 2009/11/29 - 04:14

  Đã là Lừa thì mặc định bỏn đéo bâu giờ muốn sướng cả. @ anh Si

   Lừa chẳng phải xếp như top ten gì gì dân nước nầu cảm thấy hạnh phúc nhất là gì.

  Nhu cầu ít thì phấn đấu ít, tiến hóa ít. Hạnh phúc đến thế rồi thì cần gì phải hạnh phúc hơn. Cứ giữ nguyên thế cho nó hạnh phúc mãi mãi, đòi hỏi nhiều đến lúc thay đổi nhiều quá cảm thấy cuộc sống khổ đi, Lừa lại quay ra oán trách kẻ nào đã làm xáo trộn mặt hồ phẳng lặng bây giờ, hờ hờ hờ

 18. #18 by Khoai Tây on 2009/11/29 - 04:17

  Em Hương si tính gì vậy? Qua Hung rồi qua Phớp rùi qua Mẽo là sâu? Nhiều chặng quá. Khéo lại mất vài tuổi thanh xuân mới qua được đây. Thôi để anh nhờ lão Sỹ qua nhà mai mối luôn nhế, rùi rước em qua thẳng luôn khỏi phải nhọc tấm thân yêu kiều.

  Lão Sỹ già đồng ý không? Lâu lâu Tây lại chở em Hương qua thăm lão, rùi mình nấu nồi canh chua cá kèo, uống mấy chai ken.

 19. #19 by minhhuong on 2009/11/29 - 04:31

  Thế ở bển hay uống bia gì nhất hả anh Tây, anh Sĩ, bạn Ranh? có Tiger beer không?

 20. #20 by Khoai Tây on 2009/11/29 - 04:44

  @Em Hương: Bia rượu ở đây có mà hằng hà sa số chủng loại. Thức ăn Việt Nam phong phú không thua gì ở Việt Nam, dưng Tiger Beer thì không thấy bán. Cũng chưa thấy các chị các mợ nhập Sài Gòn xanh đỏ, hay Hà Nội.

  Anh lâu lâu làm quả canh chua cá lóc hoặc cá kèo, ba bốn thằng tụ họp cụng ken. Dưng ngậm ngùi lắm em ạ, uống xong ăn xong thằng nào về nhà thằng nấy, dư giả thời gian lắm thì rủ nhau ra quán uống cafe. Mà cafe có các em chân dài tới nách thì xa quá, ở mãi tận chỗ lão Sỹ. Cafe mẽo thì chán, chả có không khí.

 21. #21 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/29 - 04:44

  Tên Tây.

  Thế giờ lại tính nẫng mẹ tay trên thằng Nhứt à ? Nhưn văn nhỉ.
  ——————

  Hường em.

  Bia bọt thì có phẩy là vướn đề đíu đâu. Cái chính là em thoát được Lừa. Nếu có cơ hội gặp nhau thì ta chả khui hẳn chai Dom (sâm banh xịn, hàng có sẵn luôn) uống mừng í chứ.

  Cơ mà gu anh cũng dư tên Tây thế, cứ Ken mà tộng cho lành.  

 22. #22 by Phạm Phương on 2009/11/29 - 06:58

  Dù bệnh liệt giường nhưng em Phương vẫn vô cùng nhớ tiếng sủa gâu gâu của bạn Lãng.

  Yêu bạn Lãng thế.

 23. #23 by Phạm Phương on 2009/11/29 - 07:28

  À em Phương cũng không quên có nhời thăm hỏi chi bộ, mấy cả nhắn thầy Năm Băm đặt vòng hoa đi là vừa…

 24. #24 by Thầy Lang Xứ Lừa on 2009/11/29 - 07:46

  1. Em Nga có vẻ quan tâm đến chủ đề Phật giáo nhỉ? Cả tháng nay ngồi đọc blog lão TT, thấy em lý giải Vô Môn Quan thông suốt lắm.

   

  2. Lão TT bốt bài mới đi, định chờ lên đến 1000 còm sao?

 25. #25 by trung_uong_lua on 2009/11/29 - 09:27

  Xí cái còm #800 xem có thưởng em phò lào không TT?

  Mới ghé nhà lão Tq có cái lày:

  http://danluan.org/node/3361

   

 26. #26 by trung_uong_lua on 2009/11/29 - 09:31

  @ Hương: em lỡ lạnh lùng với anh thế sâu? anh có đường đưa em sang Mẽo nè. Em ừ một tiếng anh đưa thầy u qua nhà em liền, anh thật!!!!

 27. #27 by Đéo Bựa on 2009/11/29 - 10:29

  Hơ… Sin trúc mừng em Hương, thế là em đã thoát được Thiên Đàng để sang kiếm bơ thừa sữa cặn của bọn Tư Bửn thối nát.

 28. #28 by Kẻ cô đơn nhất on 2009/11/29 - 13:29

  @huong,
  Qua với anh thì anh chỉ có 01 yêu cầu: em bỏ ngay việc dùng từ “tiết kiệm”, nhớ! Mà hãy dùng các câu, từ sau : Ôi cái xe, nhà này đẹp quá, hay anh ơi em muốn đi siêu thị…đại loại thế!
  Anh ở Albania xinh đẹp, chỉ có lão Bựa vu cho anh ở Đức. anh biết đéo đâu.Nhưng bây giờ anh chuyển nhà qua Hung ở. Xong béng!
  @Sỹ già,
  Yên chí , anh chỉ làm cho em huong phình ra chứ không mất mẩu nào.Yên tâm chưa?

 29. #29 by Kẻ cô đơn nhất on 2009/11/29 - 13:37

  @Phương,
  Bệnh tình sao rồi em, hay mai anh phi về Hà nội thăm em nhế. Nhớ và thương em quá!

 30. #30 by Lính on 2009/11/29 - 13:45

  Trúc mừng em Hương nhế,

  Thức ăn Việt Nam phong phú không thua gì ở Việt Nam, dưng Tiger Beer thì không thấy bán.@Khoai Tây

  Không thấy bán là thế nầu? Có nhưng ít gặp thôi.

  Mà tên Tây có vẻ sướng nhẩy? Qua Mẽo mà vẫn còn cụng ly được cơ à?

  Chuyện của Sỷ Già bùn cừ bỏ mợ. Mà đi Bú Phê Khựa thì gặp Lừa là chuyện khỏi phải bàn nhế. Nhưng phải công nhựn lối hành kinh của Sỷ Già hài vật vã.

 31. #31 by Khoai Tây on 2009/11/29 - 14:53

  Mà tên Tây có vẻ sướng nhẩy? Qua Mẽo mà vẫn còn cụng ly được cơ à? @Tên Lính

  Cụng bình thường, có điều tụ họp phá mồi là chính, uống góp vui vài chai, tàn tiệc cũng phải hửi xem thằng nào nặng mùi, thằng nào mặt đỏ thì bắt ở lại thêm vài tiếng đặng không ăn ticket lúc lái xe.

 32. #32 by Khoai Tây on 2009/11/29 - 14:56

  @Em Phương: Bịnh tình thế nào rùi em? Có nặng lắm không? Em cố gắng nghỉ ngơi nhế. Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, tắt laptop với mobile vài ngày, sức khoẻ là vàng em ạ, vàng thì em biết rồi, đang tăng giá dữ dội.

 33. #33 by Phạm Phương on 2009/11/29 - 15:16

  cảm ơn các anh hỏi thăm em, thời tiết không được tốt nên em thê thảm lắm, chả chắc đã trụ được hết tuần tới, hì.

 34. #34 by Cocacola on 2009/11/29 - 15:52

  Thèng Tướng thò mẹt vầu quá lần cuối vầu 6:20 sáng 28/11/09. Đến giờ vưỡn chưa thấy mẹt đâu, hay là đi uống cafe với cấp dưới của anh nhi_nho rùi !

 35. #35 by nhi_nho on 2009/11/29 - 17:56

  Sáng nay đi ngang qua đối tượng mà anh đang nghi ngờ, anh cố tình cười nhạt một tiếng, tự dưng thằng chả dúm người lại. ĐCM tụi mày, ăn tục nói phét cho lắm vào, thế đéo nào rồi cũng có ngày chúng mày lòi cái đuôi ra thôi. Liệu hồn.

 36. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/29 - 17:57

  Chúc mừng em Hương đã đạt được giấc mơ thoát Lừa.

 37. #37 by cathnga on 2009/11/29 - 19:06

   Em Nga có vẻ quan tâm đến chủ đề Phật giáo nhỉ? Cả tháng nay ngồi đọc blog lão TT, thấy em lý giải Vô Môn Quan thông suốt lắm. @ Thầy Lang

  Đa tạ Thầy !!!

 38. #38 by EURO on 2009/11/29 - 22:36

    Trung tướng ơi,ho lên một tiếng cho chi bộ biết anh vẫn còn sống đê.
    Thấy cảnh chị Hương thoát lừa được cả chi bộ săn đón mà tủi. Bé Rô không có điều kiện du học như chị Hương,bữa nào nhờ Trung tướng cho đăng cái quẩng cáo tìm bạn đời không phân biệt tủi tác,không phân biệt nghề nghiệp,không phân biệt giới tính luôn… chỉ cần xài Euro là đựoc.
     Có bác nào không,làm mối gìum đê,chừng nào thằng kia ngỏm bé Rô chia nửa gia tài,mại zô mại zô…..
     Anh Lãng bỏ bé Rô rồi.Bữa nay ảnh đi lĩnh thưởng tất toán hợp đồng với thành ủy Cần Thơ mà không chia cho bé đồng nầu,nhờ anh mà cô Ba được tròng thêm vài năm nữa mà dư luận cũng hết lăn tăn.sao phũ phàng vậy anhLãng ơi,uổng côngbé Rô lúc nào cũng  tôn thờ anh….

 39. #39 by EURO on 2009/11/29 - 23:25

  Trung tứong ơi, nếu chưa theo gót Mẹ Nấm thì về mau mà biên bài đi nhé,còn dị triện nợ em và thiên nhật ký Thiên Đàng vẫn dang dở Trung  tướng ơi….

 40. #40 by Binh Bét Rách Việc on 2009/11/29 - 23:35

  mịa, chi bộ xinh họt vãi lìn, đọc còm mãi đéo xuể. Tiên sư chi bộ nhế.

  To Em Hương: xúc mừng xúc mừng. Em sang Hung chim cứng đá mềm nhế, hu hu, “người đi ừ nhỉ người đi thựt”.

 41. #41 by Binh Bét Rách Việc on 2009/11/29 - 23:46

  địt mịa mấy đồng chí hãm lìn cứ cãi nhau về chuyện nhi đồng đi đánh nhau là sao. Chiến tranh nó tàn khốc thế đấy, chiến tranh đại lừa nó càng tàn khốc nữa. Quan trọng là sau khi lạm dụng trẻ con như thế thì câm mẹ nó mõm đi, nhưng mấy thằng hói ở trển với cả mấy thằng phóng viên hãm lìn báo Đảng cứ tung hô như 1 thiên sử ca chói lọi. Thậm trí giờ là mấy chục năm sau cái thiên sử rồi, văn minh loài người đã lên mịa nó ngồi ghế đẩu rồi và nó nhìn việc lạm dụng tin tin giết người đấy nó mọi bửn mà ta thì vẫn coi nó như thần thánh cao cả lắm hố hố. Địt mẹ nó, tất cả vẫn vì ở Lừa có những thằng như thằng Lãng hố hố

 42. #42 by Tèo on 2009/11/29 - 23:57

  Trung Tướng đang thực hiện thương vụ đặc biệt nên chưa thể có mặt.
  Mời Chi bộ thưởng thức tấm ảnh

  Quá xoàng, phải không? Camel Toe chứ lạ đéo?
  Ồ không , Camel Toe chỉ là chiện nhỏ. Đây là nàng Haruna Ai với danh hiệu là Hoa Hậu Nữ Hoàng Quốc Tế 2009 tại Thái Lan.

  Nàng Haruna Ai có tên khai sinh là Kenji Onishi, sinh ra trong một gia đình bla blab. 31 tháng 10 vừa qua nàng đã rinh về danh hiệu
  Hoa Hậu Nữ Hoàng Quốc Tế 2009 làm rạng danh xứ sở Phù Tang trước 5 châu.

 43. #43 by toi_vua on 2009/11/30 - 01:15

 44. #44 by khung on 2009/11/30 - 01:48

  @cathynga

  Phật Giáo là pháp môn tu xuất thế nên xa lánh trần tục

  a) PG là pháp môn

  Nói PG là pháp môn = nói rừng cúc phương là cây chò chỉ, mỹ là bang cali

  b)xuất thế   nên xa lánh trần tục

  – xuất thế = ra khỏi cuộc đời thường, đi tu. Chữ thường dùng cho người tu tiên. Tu Phật dùng từ xuất gia.

  PG, TCG có nhiều pháp môn/dòng tu. Có giòng tu kín – cách biệt với người đời. Cách biệt ko hẳn là xa lánh.

  Nói chung, xuất thế đi tu ko có nghĩa là lánh đời. Trừ phi mấy cô thất tình đi tu trong các tiểu thuyết diễm tình 3 xu.

  – Ngoài ra, xuất còn có nghĩa trái với xử (= ở nhà). Xuất thế = ra đời làm việc.

  c) Phật Giáo là pháp môn tu xuất thế

  Tôi hiểu câu này là: PG chủ trương lánh đời, ko biết đúng ý cô nga ko?

  Tôn giáo là gì nếu ko phải mục đích tối hậu là đưa ra phương thuốc nào đó để cứu nhân độ thế?

  Lánh đời thì làm sao cứu người?

  Chỉ một câu ngắn đã có lắm điều phải nói lại . Nhưng nói thêm nữa e tt ko khỏi la làng triết quá triết quá .

  Cô Nga tự tìm hiểu thêm vậy. Ko thiếu nơi trên mạng bàn về mấy cái này.

  Vào quán bựa có lẻ chỉ nên lôi mấy ông sư hỗ mang, mấy ông cha cà chớn mà chửi cho đã tức, nhỉ?

 45. #45 by khung on 2009/11/30 - 01:51

  Đằng sau vụ bà Sương là cái gì?

  Thấy trên lốc và cả một số báo thì tụi nó muốn đánh bà để xẻ thịt mấy ngàn mẫu đất.

  Nhưng loáng thoáng cũng có mấy còm bảo bà Sương cũng là một thứ nữ trại chủ, tác oai tác quái, lâu la nhiều tên chịu hết siết từng kiện cáo lung tung. Còn có ngụ ý truy tố lập quỹ đen chỉ là cách né kiểu truy anh Sỹ tội cho thuê mấy cái nhà, ko thực chất bởi lỡ phong bà anh hùng ko tiện truy các tội tệ hại hơn.

  Chán mấy cái còm, có cái xưng là nhà báo còm trên quê choa, ăn nói cứ ấm ớ hội tề – chắc sợ bị đám lau nhau bề hội đồng.

  Chi bộ ai biết rõ ko, khai sáng dùm đi.

 46. #46 by khung on 2009/11/30 - 01:55

  Chú thích cái:

  bề hội đồng: tiếng cổ nam lừa = hiếp dâm tập thể

 47. #47 by Amaranth.[SG] on 2009/11/30 - 05:57

  Hôm nay phát hiện bác Triết nhà ta đại phải động, dám phát biểu với đồng bào hải ngoại là tiêu cực ở Việt Nam là “quy luật muôn đời” (http://video.ak.facebook.com/video-ak-sf2p/v22832/157/116/102496166438165_54998.mp4) Ai không vào được facebook thì em mirror cho nè (http://dl.dropbox.com/u/103972/Videos/Sorrow%20at%20heart/TrietVQ.mp4)

  À mà đề nghị tuyền thể chi bộ đình công không còm nữa cho đến khi Trung Tướng biên bài tiếp.
 48. #48 by Khoai Tây on 2009/11/30 - 13:29

  Quán xá gì vắng tanh thế nầy. Tiên sư lão Bựa, pốt tiếp đê.

 49. #49 by nhi_nho on 2009/11/30 - 13:34

  Long trọng thông báo cho các con lừa phản động biết, tên Bựa đã được cấp dưới của anh mời lên uống cà phê, sau đó hắn đã làm bản cam đoan không được viết bậy bạ trên blog nữa. Tí nữa bộ phận kỹ thuật scan xong bản cam đoan của hắn, anh sẽ đưa lên cho mọi người xem. Thế nhá!

 50. #50 by Phạm Phương on 2009/11/30 - 14:17

  Em nằm viện, vừa gặp Trung tướng bị khiêng vào đây với cái mũi toe toét nước xốt cà chua, hay cấp dưới của bác nhi_ nho mời trung tướng ăn trầu nhỉ. hê hê.