Nội chiến [3.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Lính Xế

Đầu Đặc Sịt già như Lý Thường Kiệt. Nó sinh 1956 hay 1957 hay nhiêu điếu nhớ.

Đông 1972, pa Đầu Đặc Sịt, Tự Vệ Ga Hàng Cỏ, bụp phát hy sanh bởi chiến tranh, Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành nhi đồng bồ côi (*).

Chết của pa Đầu Đặc Sịt rất đặc sắc. Đang quất cờ điều xạ thúc khẩu đội bắn tầu bay Mẽo pòm đoành pòm đoành pòm đoành, y trượt chân ngã mẹ khỏi mâm súng từ nóc Ga, rớt sân Ga, gẫy mẹ hai tay.

Đồng đội cúi nhìn, thế điếu nầu đủn mẹ một bao cát công sự rớt theo luôn, trúng mẹ bụng pa Đầu Đặc Sịt.

Vì tay gẫy hết mẹ, pa Đầu Đặc Sịt điếu vật mình tránh bao cát được, vỡ bụng phòi ruột, liệt sĩ luôn.

Ma Đầu Đặc Sịt quấn khăn tang, tìm bọn lãnh tụ Ga đòi nhận Đầu Đặc Sịt vầu Công Nhân Đường Sắt thế chỗ pa nuôi gia đình, bỏn đồng ý, dù Đầu Đặc Sịt chưa xong Phổ Thông.

Đầu Đặc Sịt bụp phát giở thành công nhân nhi đồng.

Xuân 1973, trung ương tăng cường 4 đầu máy Diezel cho ngành Đường Sắt, vốn quen xài đồ Hơi Nước thời James Watt, như con nầy nầy:

Đầu Đặc Sịt bị chọn cùng 5 nhi đồng Đường Sắt khác, sang Côn Minh nước Tầu, học lái đầu Diezel.

(Dừng câu viu, gọi là Bế Tinh Đợi Nứng)

Tội nghiệp Đầu Đặc Sịt, nó ngỡ Tầu là Khoai Tây, biết điếu đâu Khoai Tây mà dính Vô Sản Giai Cấp Văn Hóa Đại Cách Mạng (aka Đại Văn Cách) thì chẳng bằng đống cứt vữa.

Lừa Thiên Đàng đói một, Tầu Thiên Đàng đói mười. Lừa Vô Sản rét một, Tầu Vô Sản rét mười.

Giời Vân Nam lạnh âm độ, Đầu Đặc Sịt được cấp một quả áo bông chần múi trám. Rét điếu lê nủi chân.

Tuổi mười sáu mười bẩy, Đầu Đặc Sịt được phát ngày hai quả bánh bao chay. Đói điếu giơ nủi tay.

Đầu Đặc Sịt xúi bọn bạn, chuồn mau.

Bọn bạn bẩu, chuồn bi giờ thành đảo ngũ, đéo sổ gạo sổ vải, hơn gì.

Đầu Đặc Sịt bẩu, chuồn về đi lính, thằng nầu cắt sổ gạo sổ vải?

Bọn bạn bẩu, đi lính, bòm phát nát như sung, dám không?

Đầu Đặc Sịt bẩu, bòm chắc đéo đã trúng, trúng chắc đéo đã Xanh, chứ như nầy, Phếu đéo bằng Xanh (**).

Sáu thằng bàn một đêm, rùi cùng tống đơn xin thôi học, về Lừa, vầu Xanh tìm Phếu.

(Tiếp tục Bế Tinh Đợi Nứng)

1973-1974 là giai đoạn Lộn Phộc của Nội Chiến (***). Đồng chí Sơn bên Mẽo sau thỏa ước Thượng Hải 1972 với đồng chí Mao bên Tầu đã rút hết bà nó bộ đội Mẽo khỏi Nam Lừa. Đồng chí Thiệu Nam Lừa thì động viên bộ đội Nam Lừa chuẩn bị kháng chiến trường kỳ Không Đồng Minh chống đám ngoại xâm ngông cuồng Bắc Bửn. Đáp lại, đồng chí Ba Duẩn buộc đàn em Sáu Thọ từ chối giải Nô Beo Trơ Tráo, quyết liệt ngửa bài xuống một nhát tất tay, đồng thời duyệt đàn em Bẩy Dũng 1.5 trẹo mạng Lừa Mõm Tanh, sắt máu thề một phen sinh tử.

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt bụp phát thành Sáu Chú Bộ Đội Bắn Đòm Ông Cụ, điếu mất xu nầu.

Cả bọn bị dẫn lên Đoàn XYZ Sơn Tây. Mẹ có tới hai vạn tân binh Ông Cụ tập kết ở đây. Mỗi ngày dăm trăm Chú bịn rịn Tung Bê, lại dăm trăm Chú lon ton bù lỗ (****). Nam Kỳ Cối Thịt Hồng Lãnh Cảm, Xay Giai Nhanh Hơn Giã Cua Đồng. Thơ tên nầu nhỉ? Huyết Đỏ Bì Vàng Chồng Phiên Nhập Quách, Bét Bươm Rồi Ai Cốt Trắng Ai Không.

(Vưỡn Bế Tinh Đợi Nứng)

Sáu thằng Đầu Đặc Sịt chả phải trẻ nhất Đoàn. Có dững Chú Bắn Đòm chỉ mười lăm hoặc bé hơn, đêm nhớ ma tè dầm toe toét, ngày thù giặc luyện cối đùng đoàng.

Coi Ông Cụ giục giã nhi đồng giết nầy:

Trẻ Chăn Trâu by Ông Cụ 1942

“Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây

“Anh em ta mới có ngày vinh hoa

“Nhi Đồng Cứu Quốc hội ta

“Ấy là lực lượng, ấy là cứu tinh

“Ấy là bộ phận Vietminh

“Dân mình khắc cứu dân mình mới xong..

Ai nghe mà chẳng động lòng

Khá khen con trẻ mục đồng Xu Lua.

Coi bọn Khoai Tây Bố Lấu dịch nầy:

The Water Buffalo Herding Children by Old Hu

Together we fight to expels the Japs, the French

One day we will be honor

Children Salvation is the club

A group of saviors

An integral part of the Vietminh

Our people have to save one another

Is there anyone who is not touch?

Pity the herds-children of Xu Lua..

Coi minh họa nhi đồng giết nầy:

Đoàn Trưởng úy lạo bọn Đầu Đặc Sịt, các cháu tinh hoa dân tộc, tương lai đất nước, các cháu thay các chú cách mạng xốc tới, đại khái thế. Hố hố mủi bố hết cả lỗ lòng.

Phấn khởi bỏ mẹ.

(Lại Bế Tinh Đợi Nứng)

(@2008)

(*) Tự Vệ: Bộ đội bán chiên nghiệp Bắc Lừa thời chiến tranh xâm lược Nam Lừa, thường thuộc biên chế một cơ quan sở mỏ, không vầu Nam uýnh đấm như Bộ Đội Bắn Đòm chiên nghiệp.
Ga Hàng Cỏ: Một nhà ga tầu lửa tại Hà Nội, bi giờ còn không Trung Tướng biết đéo đâu.

(**) Xanh: Chết, tiếng lóng 197x. Phếu: Sống, tiếng lóng 197x.

(***) Nội Chiến: Đại chiến xâm lược Nam Lừa, phát động bởi Ông Cụ và triển khai bởi đồng chí Ba Duẩn. Lưu ý chữ nầy được dùng nhất quán trong loạt bài Nội Chiến.

(****) Tung Bê: Vầu Chiến Trường, tiếng lóng 197x. 1. #1 by LangTu_sg on 2009/11/28 - 10:21

  @Cô Ranh: Anh Lãng đã nói ngay từ đầu rồi cô ơi, cô chắc không để ý đấy thôi!

  @ Thằng Pháo: Địt bẹ, anh là ai thì cứ hỏi Chúa nhế! Dưng chắc chắn 1 điều rằng anh điếu phải thằng Lãng Bò củ khặc nầu bên Thathy nhế, Dê su bản biết điều ấy!

  Tiếp tục bế cứt đợi buồn ỉa….

 2. #2 by Lính on 2009/11/28 - 10:27

  Sỷ Nhiếp về rồi à? Sâu, ăn Thanh Gi Ving có nhậu xỉn bị pô lít còng vì lái xe xây riệu không?

 3. #3 by Y_Cà_Pháo on 2009/11/28 - 10:29

  Chiện cô Ba Sương, anh Lãng thần tượng cổ giống như thằng Hoang thần tượng Dê su bạn anh, thế nên có thằng nầu ko hiểu cổ, chưa gặp cổ cứ bô bô về cổ như đúng rồi là anh điếu ke, các cô các chú kích bác chỉ bằng thừa, nhá! Ngày mai cô có bị đòm đòm đi chăng nữa, trong lòng anh và đồng bầu Nam Bộ cô vưỡn thánh thiện như Bồ Tát…. Nói chung chiện anh vận động cho cổ có bựa nầu không hiểu ý nghĩa của nó, anh khuyên cũng ko nên ký làm gì!
  ——————————————

  Địt mẹ, thằng Bựa có run cái blog này nghìn năn nữa thì những quả sọ như của Lãng cũng vưỡn chỉ dùng để chứa cứt thôi.

  Địt bẹ từ gần một tháng trước anh đã phải chỉ cho những thằng như Lãng là:  Những bọn yếu đuối, bần cố nông như chúng thì đủ trình sống vô thần cái lồn ấy. Kiểu gì chúng nó chẳng phải thờ cái điếu giề đó. Hôm nay thì bắt quả tang nhá.

  Hơn thế nữa, anh còn khuyên chúng nó là : đã phải bám  vào cái gì đó để nhận được sự cứu rỗi thì nên chọn cái gì đó bền vững dài lâu. Đừng như con kiến chọn cục cứt chôi trên dòng nước lũ, chôi được 50 mết thì cứt tan mẹ mất.
   Mà bọn bần cố nông 50 năm trước đã chọn một cục cứt vĩ đại để bám vào đới thôi. Bây giờ cục cứt ấy tan mẹ gần hết chỉ còn lại vài cọng sơ rau muống. Bọn bần cố nông đang loay hoay tìm cục cứt khác. hố hố

  Địt pẹ, nhưng hôm nay Lãng đã quyết định đưa cô Ba Sương lên bàn thờ. Nói chung là anh tôn trọng tự do tín ngưỡng. hố hố

 4. #4 by Lính on 2009/11/28 - 10:30

  Sỷ Nhiếp về dồi à? Sâu, ăn Thanh Gi Vinh thế nầu? Có nhậu xỉn rồi bị bô lít còng vì lái xe trong khi xỉn không hử?

 5. #5 by Xim on 2009/11/28 - 10:33

  Lãng trong quán này là Lãng Bò bên TNXM chứ còn chạy vào đầu buồi đâu nữa.@Phấu

  @ Thằng Pháo: Địt bẹ, anh là ai thì cứ hỏi Chúa nhế! Dưng chắc chắn 1 điều rằng anh điếu phải thằng Lãng Bò củ khặc nầu bên Thathy nhế


  Phấu nhầm con mẹ rùi. Lãng quán này là thằng thần quynh, chỉ làm mất thì giờ rê chuột của chi bộ. Khỉ mới đích là Lãng tathy, con dấu của nó là “Anh yêu các bạn” bonus thêm quả lưỡi thè lè liếm cứt, hố hố…

  Khỉ múa được của ló đới chi bộ ợ.
 6. #6 by Tèo on 2009/11/28 - 10:35

  Bót hình cho Pháo buồi lột
  Thằng này Phi châu, Phi châu thì chấp đéo

  Mô tả ảnh.

 7. #7 by LangTu_sg on 2009/11/28 - 10:45

  Địt cụ thằng Phấu, mầy đã đi chụp não bâu giờ chưa? bác sĩ chụp phim mà phán mầy có tí não nầu trong đầu, anh thề rằng thằng Hoang thằng Thiếu sẽ hóa thành 2 đống cứt tươi cho chó ăn luôn!

  Địt mẹ mầy, vô thần là gì? vô thần không phải là tôn thờ dững người sờ sờ ra như ông bà, cha mẹ, anh em, vợ con… thì là cái mả bố nhà mầy hả Pháo? cô Sương cũng vậy, chứ điếu có mơ mơ màng màng, nửa hư nửa thực như Dê su nhà chúng mầy, nhá! Tiên sư bố nhà thằng ngu!

 8. #8 by thuoc115.com on 2009/11/28 - 10:49

  Nói thật với chi bộ, chứ tuổi 9, 10 mà được cầm khẩu súng trong tay thì hạnh phúc chẳng khác đéo gì thanh niên mới lớn được sờ Lồn. @Thằng mặt lồn

  ————————–

  Chí phải, anh Năm nhớ lại cảm giác lần đầu tiên cầm khẩu K54 bắn hẳn 5 viên đạn thật mà cảm giác như đang thống trị thế giới. Giờ mà trong tay bọn 8x, 9X mỗi thằng một khẩu AK47 hay K54 anh đảm bảo chỉ trong vòng 1 tháng dân số Lừa giảm một nửa

 9. #9 by Tèo on 2009/11/28 - 10:52

  Đồng chí này
  Mô tả ảnh.
  Khi xưa gặp Bác

  Mô tả ảnh.
  Nay dạy Triết ở ĐH Bách khoa SG

  Mẹ kiếp, công khai sáng cho những em sinh viên Lừa kia còn dài dài.

 10. #10 by Amaranth.[SG] on 2009/11/28 - 11:04

  vô thần không phải là tôn thờ dững người sờ sờ ra như ông bà, cha mẹ, anh em, vợ con… thì là cái mả bố nhà mầy hả Pháo?”

  Phải còn coi định nghĩa thế nào là “tôn thờ”
 11. #11 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/28 - 11:28

  Điều đầu tiên xứ Lừa Dân Chủ phải làm là bạch hoá và công bố sách trắng đến toàn Lừa về mọi tội ác bẩn tưởi đen tối điếm nhục cũng như các chính sách sai lầm vô lý vô nhân đạo về các cuộc chiến tranh đẫm máu nhục nhã vừa qua.

  Tiêu biểu trong số đó là dùng con trẻ làm lính giết người.

  Trong sách trắng đó dứt thiết phẩy kèm theo dững bài bấu đảng như Tên Bựa pốt để minh hoạ cho thấy một thời kỳ mà xứ Lừa sống không cần đạo đức, không cần nhân tính, đéo cần trí não.

  Nói chơi cho vui chứ Lừa thì cần đéo gì dân chủ…

 12. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2009/11/28 - 11:39

  Thằng Gúc dịch mà Hắn Bựa chả hiểu mẹ à? Để Thiếu Tướng dịch vậy…

  Tin tưởng ai đó nghĩa là lệ thuộc vầu kẻ đó.

  Và chỉ có bọn yếu mới làm thế.

  Mọi sinh vật đều muốn tin vầu thứ gì đó to lớn hơn chúng.

  Chúng không thể sống thiếu sự phục tùng mù quáng.

  Bọn được trao niềm tin, nhằm thoát khỏi sức ép, lại phải đi tìm một bọn khác to lớn hơn chính bọn bỏn.

  Bọn to lớn hơn đó lại đi tìm dững đứa khác thậm chí còn mạnh hơn bỏn, to lớn hơn bỏn.

  Đó là tại sâu.

  Có Vua.

  Đó là tại sâu.

  Có Thượng Đế.

 13. #13 by Amaranth.[SG] on 2009/11/28 - 12:18

  Trung Tướng kêu không hiểu tất nhiên không phải không hiểu mấy cái chữ đó nói gì, mà là không hiểu tại sao lại đưa cái này lên, có liên quan gì, dụng ý gì… Bạn Thiếu thi thoảng bị thần quynh hay sao lại đi dịch lại của bạn Gúc :))

 14. #14 by Phì Phọp on 2009/11/28 - 14:10

  Buồn cười vãi đạn, tới bây giờ mà một số đồng chí vẫn không chịu nhìn ra vấn đề về Công giáo:

  -Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Tin Lành v.v… về bản chất cũng như nhau (nói kiểu huề xu đấy) cũng dạy con người ta hướng thiện.

  -Nhưng vất vả (mẹ khổ, trển hỏng muốn tin điều này) chỗ là Công giáo gần như là quốc giáo của các nước văn minh tiến bộ. Nơi đâu có sự văn minh xuất hiện thì nơi đấy Công giáo phải được dựng nên.

  -Thái Lan hơi có tí khác, vẫn hưởng văn minh của các nước liên quan tới Công giáo nhưng lại chỉ toàn thờ Phật. Phật giáo ngầm được hiểu như quốc giáo của nước này. Sở dĩ được như trên là vì DÂN THÁI CÓ ĐỨC TIN VỮNG CHẮC VÀO PHẬT, cùng với đường lối chính trị khôn ngoan, nhiệt tình của nhà nước Thái. Như thế có nghĩa là “bọn Công giáo” chẳng hề “can thiệp thô bạo” gì đến văn hóa, tín ngưỡng của ai cả.

  -Hàn, VN, Tàu tuy có Phật, Lão, Nho từ xưa nhưng với các nước này đức tin về tôn giáo không mạnh như Thái. Dân gian tín ngưỡng thờ phượng tùy tiện, không theo một tổ chức nào cụ thể. Công giáo thành công ở các nước này chính do ở chỗ này

 15. #15 by Phì Phọp on 2009/11/28 - 14:17

  Mà định nghĩa thế nào là “phản động” nhệ?

  Không tin nổi thời dân chủ chánh nghĩa hơ hớ (như lời anh giai gì nom mặt hèn hèn tướng lùn lùn tuyên bố) dư lày mà lại có khái niệm “phản” nhỉ. Nghe cứ như trong truyện Tàu Tam Quốc mới cả Đông Chu xa ơi là xưa nhệ.

  Mỗi lần cứ nghe “bọn phản động” là lại giựt đánh thót phát, hình dung bọn này tóc búi cao, giáp trụ sáng giới, tay khiên tay đao phi ngựa rầm rập chứ không hình dung ra được đó là mấy tay có hiểu biết, nhận thức, có nhu cầu cao về tự do tinh thần, chính kiến.

  Hố hố, nghe câu “tự do mỗi nước mỗi khác” mà són đới. Mẹ khỉ, đã là tự do thì chỉ có tự do thân thể cùng mới cả tinh thần, cùng mới cả không làm phiền tới tự do của kẻ khác. Không hiểu khác là khác như nào. Nhu cầu tự do cũng như nhu cầu ăn, ngủ, đụ, ỉa… nói tự do mỗi nước mỗi khác nghe không khác bảo cục cứt mỗi nước ỉa mỗi khác. Thâm phết!

 16. #16 by minhhuong on 2009/11/28 - 14:56

  Ối ối mẹ ôi, đi chơi đúng 1 hôm, không vào phục vụ nước nôi nên chi bộ họng khô, ỉa tuyền táo bón, chất nhở. Há há há

  Đúng là chi bộ đểu, mất tổ chức phát tởm, ghế còn đầy, nhá, cất trong kho chứ điếu gì mà dành giựt nhau thế kia hả.

   

  Hôm qua em Hương đi chơi, có 1 giai bảo là ở nhà to phòng rộng nó thoáng đầu thoáng óc ra, văn hóa đi xe máy thì ngược lại chỉ phát triển ích kỷ cá nhân, luồn chỗ này lách chỗ kia, tính cách dân tộc đi xe máy nó phát triển theo kiểu thờ gì không thờ mà thờ chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa luồn lách. Hố hố hố

 17. #17 by kochumbenim09 on 2009/11/28 - 15:35

  Nếu có cái sọ một chút thì phải hiểu là: nếu có tình huống xấu như 9 nêu thì xã hội và người lớn nói chung phải cưu mang ngay đứa trẻ, cách ly nó ra ngay vòng xoáy hận thù bạo lực, dạy cho nó điều nhân ái, để ít ra, nó cũng sẽ giúp chấm dứt bạo lực sẽ xảy đến cho những đứa trẻ khác. Ít thì xuống đường, kêu gọi phản chiến, nhiều thì lập hội để vận động chính trường v.v.. như bọn Khoai Tây vưỡn làm! Điếu có nơi đâu lại ấn súng vào tay con trẻ xúi đi chém giết bâu giờ!@ke..

  xư bố bạn ..trong thời chiến ỉa chưa xong bom văng cho bay mất cả lỗ đít chứ được thư thái như bạn nghĩ có cứt trong đầu bạn mới nghĩ thế..

 18. #18 by Phạm Phương on 2009/11/28 - 16:03

  Em Phương không lên là ko thấy anh Lãng lên sủa nữa nhỉ.

 19. #19 by Phantomlancerlord on 2009/11/28 - 16:52

  đỵt pẹ các đồng chí.

  Lo mà học tiếng Trung Quốc đi.

 20. #20 by LangTu_sg on 2009/11/28 - 16:58

  Thằng Cò lả lầm điếu gì bốt đến 3 bài thế kia mầy? mà anh Lãng nghe thoang thoảng có con phò nầu đang kêu tên anh đấy?

  Thôi, chầu chi bộ nhế, anh phắn đây! cuối tuần phải đi hú hí, điếu có thời gian tám với chi bộ đâu nhế!

 21. #21 by Phạm Phương on 2009/11/28 - 17:13

  Tiên sư anh Lãng,anh thì biết đéo ngoài mấy con phò. Cứ chạy vào sủa ăng ẳng vài câu rồi phắn như thế xem ra anh chả có tí đéo nào là tự trọng của thằng đàn ông, có khi anh bị lét thật cũng nên. nếu thế thì phò nó cũng dí vào anh.

 22. #22 by Ma Bư on 2009/11/28 - 17:42

 23. #23 by nhi_nho on 2009/11/28 - 20:01

  Địt mẹ bọn phản động, ngay từ hồi tham gia Xca anh đã nghi ngờ có một đứa trong chúng mày đang công tác (hoặc học tập) ở trường Bách Khoa Sài Gòn, hoặc chít ít cũng ở loanh quanh trong khu này. Nay thằng Tèo đưa cái hình ông Võ Phổ, hàng xóm cũ của anh lên thì nhận định của anh càng thêm chắc chắn.

  Chúng mày cứ liệu hồn, anh đã khoanh vùng được chúng mày thì thế đíu nào có ngày chúng mày sẽ được cấp dưới anh mời lên phường uống nước. Thật.

 24. #24 by Đéo Bựa on 2009/11/28 - 20:46

  @Em Ranh: mình đang suy nghĩ xem có nên giả nhời bạn này không, chi bộ nghĩ sao?
  ——
  Qua vụ “Thuyết tương đối” thì tiếp làm chó gì nữa. Hố hố hố…

 25. #25 by Amaranth.[SG] on 2009/11/28 - 21:39

  Haha Phương ơi bạn Lãng đã muốn yên thân thì đừng quấy người ta nữa, vẫn biết quân tử không nên tranh đoạt thú vui của người, nhưng mà thấy bạn vui quá đáng mình tình thật cũng khuyên bạn nên dừng 🙂

  @Bạn 09: cái ý của bạn mình giả nhời rồi, không thấy à?
  @Chị Hương: có lẽ đúng thế thật, lúc sang Virginia rồi em mới vỡ lẽ ra, nhẽ đâu xứ sở rộng lớn có năng lực làm tâm hồn khoáng đạt, còn xứ sở chật chội chen chúc thì sinh ra nhỏ mọn gato (nếu không chịu bấm bụng một lần triệt để học hỏi các xứ rộng lớn như Nhật đã từng làm)?
 26. #26 by Chuan Uy on 2009/11/28 - 22:10

  Chào chi bộ!
  Đúng như cô chim 09 nói, thời chiến chưa ỉa xong đã văng mịa nó alô. Có bạn nào ở Bình Hoà xã, Gia Định tỉnh xác nhận cho cái, đéo mẹ gì kêu là chính nghĩa sáng ngời, giờ ăn, cơm chưa trôi xuống cổ mà được pháo kích. Đéo mẹ chúng nó, bắn đâu cứ lựa nhà dân mà bắn. Kết quả là phe ta đã tiêu diệt được hàng loạt bọn nguỵ quân nguỵ quyền, bọn phản động lỗ đít, tưởng tượng cảnh nguyên gia đình rớt đầu bên mâm cơm đi, trãi nghiệm tao nhã đấy! Lừa thì đéo xứng được hạnh phúc, đéo xứng được có ăn có mặc!
  Dis mẹ lũ Lừa chúng mày!

 27. #27 by kochumbenim09 on 2009/11/28 - 22:11

  Địt pẹ thằng Chúm 9 chưởi hay đấy, anh đang chờ xem mày với thằng Bựa đôi co đây.@pháo

  Nhưng vấn đề ở đây là thái độ của người lớn ra sao? Chính cha mẹ của những trẻ em ấy cũng không khác gì các em, cũng là diễn viên bất đắc dĩ của một màn bi kịch hành động vĩ đại không cần cascarder, cho nên họ chẳng những không tránh cho các em dây vào một cuộc tàn sát vô nghĩa mà ngược lại còn hãnh diện tự hào@ranh

  @Bạn 09: cái ý của bạn mình giả nhời rồi, không thấy à?@ranh

  ôi em tôi ..em với tên pháo giống nhau bỏ mẹ..anh sao phải đôi co nhỉ..anh với tên bựa thế nào thì hắn biết sao phải để em vơi tên pháo chờ vụ đôi co nhỉ. anh ở đây hễ tuôn là chơi cả một entry cớ 2000 từ..không bao giờ chịu làm kẻ huyên thuyên rỗi hơi..anh hứng thì anh phát biểu ..dân chủ mà…sau đấy anh lại nghe mọi ngừi đôi co…anh làm việc ..anh lại viết entry ..có thằng nào chăm chỉ viết nhiều entry như anh không ..muốn xem anh thế nào thì cứ đọc entry thì hiểu chứ không cần phải đôi co em hiểu không..gạ anh nhẩy vào cuộc chỉ khi có thằng nào dở hơi đòi phá quán hoặc ức hiếp gái..em học thêm nữa và ít sách vở thôi..anh thuộc loại lời nói đi đôi việc làm thể hiện cho em nghe ở đây thế chó nào được. 

  tên pháo..phong cách tên 09 đang chơi với những …..

  sẽ là phong cách mới anh thấy dùng nó rất tiện khi ngắt hoạc ngưng lời mình muốn nói…chứ không nấc cụt như dấu một chấm xuống giòng gạch đầu buồi như mọi người vướn đang xài.tuy nhiên trong đơn từ anh đéo dùng.chỉ dùng để chát..thôi nhé cả nhà cứ vui anh đang chơi tiếp con dị chuyện của tên lãng ..khoái anh thì vào đây

  http://quanbua.wordpress.com/2009/08/27/mất-tich/#comment-330 

 28. #28 by kochumbenim09 on 2009/11/28 - 22:44

  Em ủng hộ hành động yêu nước, nhưng không thấy việc để trẻ con giết người là chuyện hay ho, việc đó là việc của người lớn, muốn bảo vệ thì người lớn đứng lên bảo vệ đi, trẻ con tư duy chữ hoàn chỉnh, biết đâu là đúng là sai mà phân biết, bố mẹ bảo j thì làm lấy mà cái thời ấy nói thật ông Cụ bảo j thì nó làm lấy thôi. Tiên sư bọn chó má, mạt hạng đến nỗi đưa cả trẻ con đi làm lính đánh thuê còn to mồm cái đéo j, nướng lũ trẻ dưới họng súng, dìm trí óc của chúng trong máu me rồi ngồi đấy mà ca ngợi,@Phương Phương tiểumụn

  tiểu mụn cứ lo toan thêm cái vụ nầy làm gì..cái thời ấy qua rùi em..trong CT không cái gì là không xảy ra nhất là CT 25 năm như VN ..khá lâu đấy….nên mọi thứ có thế nào nó cũng đánh dấu vào lịch sử rồi..ta không nên ngồi sau cuộc chiến mà phán xét một chiều..rồi suy diễn vớ vẩn..nó mất đi cái trung thực khách quan em hiểu không ..em cứ nấp sau anh tay vịn vào vai anh..em sẽ thấy sự ấm áp và yên tâm đáng cho em ẩn náu..cứ thỉnh thoảng chỗ nào ai đấy nói không hiểu thì hỏi có đúng không anh ..có phải không anh thế là ok rồi em..nghỉ đi..đọc thêm sách ..anh thấy em yếu đuối vì thiếu đi thực tế..không sao …với anh thế cũng ok.có anh em sẽ khá lên.

 29. #29 by Donkey Monkey on 2009/11/28 - 22:54

  Nhiều khi anh cứ băn khoăn tự hỏi sao đời lại sinh ra lắm thằng ngu tỷ như thằng Đéo Bựa trên kia, nhưng sau đó anh cũng tự an ủi mình rằng những thằng như nó còn hạ đẳng và ngu hơn cả cái giống lừa nữa, nó có viết được cái đéo gì quá một dòng đâu? chỉ spam là giỏi. Chừng nào nó còn chưa viết được bài nào quá 3 dòng không có lõi chính tảm chừng đó anh còn coi nó như một đống cứt không chóp và sẽ không thèm liếc mắt qua.

  Còn một dạng lừa nữa như thằng Ranh lên giọng kẻ cả anh cũng ghét cay ghét đắng. Địt mẹ, nếu giả sử mày thấy anh ngu thật (ví dụ thôi nhế, chư anh có ngu cái đéo) thì mày im mẹ nó mồm đi, còn không thì mày cứ nói toạc móng heo ra xem nào.

  À, mà anh nghe nói mày là gái? Nếu thế thì anh sẽ không chửi mày là đồ con lợn bởi thằng Hoang Tưởng (tức thằng Bựa – hải đăng của chúng mày) sẽ treo mẹ chim anh lên, mà anh sẽ nói là anh yêu mày như yêu tất cả lũ các con bò khác.

  Anh chúc chúng mày cuối tuần vui nhế, dù là bò hay lừa thì cũng có quyền sống, quyền được hạnh phúc – ấy mấy là dân chủ thực sự vậy, chứ đâu có như lũ ngu muội  liếm đít thằng Hoang Tưởng trên đây.

 30. #30 by Ma Bư on 2009/11/28 - 23:17

  Đéo thấy tên Bựa đâu, chắc đang biên bài mới đây.

 31. #31 by Ngọc Duy Thái on 2009/11/28 - 23:29

  Nghe nói Bựa tối qua lái xe say rượu đâm phải gái ở Tôn Đức Thắng bị bắt rồi

 32. #32 by Tèo on 2009/11/28 - 23:37

  Đéo thấy tên Bựa đâu, chắc đang biên bài mới đây.
  @ Ma bùn,

  Hắn đoán già đoán non như cứt ý
  Tển đang thực hiện  thương vụ đặc biệt
  ,

 33. #33 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/28 - 23:39

  Địt bẹ chi bộ. Đéo gì Quán Bựa giờ chiển mẹ sang hiên thiên chiện Chánh Chị mới cả Chiến Chanh là dư nầu. Các đồng chí đéo biết kiên định lập chường là cái mịa gì hay sâu… ? Bựa, bựa nữa bựa mãi nghe chửa ?

  Chiện Chiến Chanh đã qua con mẹ nó mấy chục niên rùi, lôi cái đống kứt bầy hầy í ra làm đéo cho thối um cả lên làm gì. Mịa giống Lừa, các đồng chí ngẫm mà xem, sinh ra mần cái thân Lừa mặc định đã là bất con mẹ nó hạnh rùi. Tỉn nhau từng đấy niên chường mới đủ các thủ đoạn tanh tưởi nhứt thời bấy thì địt mẹ nó, có phẩy là điều khốn nạn nhứt trên cõi đời này hay không mà các đồng chí còn moi nó ra lăn tăn làm đéo nữa.

  Tỉn nhau bưu đầu sứt gọng để rùi được cái kậc gì ? Đị mẹ lũ chúng nó, thằng chiến thắng thì chơi trò bần nông đất sét tìm đủ mọi cách để dìm chết cả một dân tộc chỉ vì nó húng mấu què. Thằng bại trận thì cũng ngu đéo kém, đầu tuyền kứt, chỉ biết nói suông mơ tưởng về cái thuở vàng son hãm lồn. Địt bẹ, bọn nầy mà có cho về chăn lại đám Lừa dư xưa thì cũng chỉ có tưng ấy, nghĩa là áo mão xúng xính phát ngôn vung vít dư tuồng cải lương chứ có làm được cái mẹ gì hơn đâu.

  Chốt chận lại thì cái giống Lừa nầy đã hết thuốc chữa cbn rùi, chi bộ đéo gì phẩy bận tâm cho nhọc. Chiến Chanh mới cả Chính Chị làm mẹ gì, vầu đây thì ỉa đái mới văng tục cho đời đỡ xì trét nhẽ ích lợi hơn hẳn, dư thời giờ ta lại mần quả tự sướng có phẩy thoải mái đầu óc hơn không. Đù má bọn Lừa.

 34. #34 by Trung Úy on 2009/11/28 - 23:50

  Địt cái lồn chi bộ! Trung Úy xin phép bấu cấu tình hình các Bựa viên cuối tuần:

  – Bựa Cốc Chủ: đang nhai hột mít và khoai lang để hi vọng rặn địt ra bài mới thối hoắc hơn bài cũ.
  – Lãng Bần Nông: đang hôm hun thánh giá để xin Chúa ban phép có khả năng si nghĩ bằng cái sọ thay vì bằng lỗ đít như trước kia.
  – Dâm Thiếu Tướng: đang Gúc kiếm clip sex có hình ông Cụ đang địt lỗ rún của phò giá trăm rưỡi ông Cụ.
  – Cô Năm Lét: đang thổi bâu câu su để xem nó có nổ tung tóe như sàn vàng vầu ngay mai hay không (xin phép cô Năm cho Trung Úy hỏi phát: cô Năm có trade gold over night hay không vậy? Nếu có thì bỏ đi chứ không thì hại cho thận)
  – Sỹ Già Dâm: vừa rửa chén vừa hát bài “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ” để kiếm tí xiền ông Tơn về xứ Lừa đâm lỗ đít phò giá trăm mốt ông Cụ, phò bao tiền phòng.

  Có gì mới sẽ thông bấu tiếp cho Chi bộ. Khặc họ Chi bộ!

 35. #35 by cathnga on 2009/11/28 - 23:57

  Ối, 1 ngày không vào Quán mà cả trăm còm rồi, chẳng đọc được hết, dưng mà có lướt qua có nhắc tới đạo Phật, dưng mà mọi người xem ra cứ nói Phật Giáo mà chả chịu khái niệm nó là thế nầu, nên em mạn phép gõ vài dòng về đặc điểm của Phật Giáo, trong sự hiểu biết hạn hẹp của em.

   

  1.    Phật Giáo là Pháp môn tu xuất thế: Tại sao lại nói là tu xuất thế? “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Có những pháp môn của Phật Pháp mà tín đồ có thể thực hiện tu tập ngay tại cuộc sống đời thường ở nhân gian, thậm chí buộc phải vân du (va chạm với con người thường) để thử thách bản tính của Phật tử. Nhưng Phật Giáo là pháp môn tu xuất thế nên xa lánh trần tục.

  2.    Phật Giáo không nhằm mục đích phát triển xã hội nhân loại: Vì chân lý tuyệt đối mà Phật Giáo nhằm tới chính là chữ “Không” là buông bỏ toàn bộ ngay chính cả thể xác của mình. Cái thân còn chẳng tiếc, tiếc chi những tiền tài, danh vọng và địa vị ??? Thế nên Quốc gia mà lấy Phật Giáo làm quốc đạo thì đừng nghĩ tới chuyện làm hưng thịnh đất nước.

  3.    Phật Giáo “cưỡng chế” Phật tử từ bỏ nhục dục của một con người bình thường.

  4.    Phật Giáo rất khó để tuyên truyền, và cũng không khuyến khích tuyên truyền rộng rãi, thậm chí nhiều môn phái chỉ được phép chân truyền cho 1 để tử, hoặc mật truyền.

  5.    Phật Giáo ở Việt Nam ngày nay được nhắc tới với phương tiện Nhập Thế là hoàn toàn không phù hợp với Giáo lý của Phật Giáo, thậm chí là gây mâu thuẫn, làm sai lệch cả Phật Giáo nguyên thủy. (Phá hoại)

 36. #36 by Trung Úy on 2009/11/29 - 00:03

  Địt mẹ, tên Sĩ Già Dâm ỉa đúng lỗ đấy. Sinh ra làm một con Lừa đã là một cái tội rùi. Đèo mẹ cái xứ Lừa! Lừa thì đéo bâu giờ thành La được nghe chửa. Để Trung Úy trứng minh cho Chi bộ thấy:

  1 đồng La = 18.000 đồng Lừa
  Từ đó si ra: 1 con La = 18.000 con Lừa
  Kết lựng: Chi bộ tự làm lấy, đéo ai rãnh làm giùm Chi bộ đâu. Khặc họ những con Lừa.

 37. #37 by Ma Bư on 2009/11/29 - 00:14

  Hắn đoán già đoán non như cứt ý
  Tển đang thực hiện  thương vụ đặc biệt@Tèo


  Tển đang biên bài mới thật đấy, điếu đoán già đoán non đâu.
 38. #38 by Ma Bư on 2009/11/29 - 00:19

  Đèo mẹ cái xứ Lừa! Lừa thì đéo bâu giờ thành La được nghe chửa.@Úy


  Lựa địt với Ngựa là ỉa ra La chứ đéo gì, dưng mà La đéo đẻ đái gì được, coi dư Lừa tuyệt giống con mẹ nó rồi, sướng bỏ mẹ.

  Còn điếu muốn tuyệt giống thì anh khuyến khích các cô gái Lừa lấy Khoai Tây mà cải tạo cái giống Lừa này dần dần đi thôi.
 39. #39 by Ma Bư on 2009/11/29 - 00:24

  Đèo mẹ cái xứ Lừa! Lừa thì đéo bâu giờ thành La được nghe chửa.@Úy
  Lựa địt với Ngựa là ỉa ra La chứ đéo gì, dưng mà La đéo đẻ đái gì được, coi dư Lừa tuyệt giống con mẹ nó rồi, sướng bỏ mẹ.

  Còn điếu muốn tuyệt giống thì anh khuyến khích các cô gái Lừa lấy Khoai Tây mà cải tạo cái giống Lừa này dần dần đi thôi.
 40. #40 by Trung Úy on 2009/11/29 - 00:54

  Địt mẹ, bắt quả tang thằng Ma Chim Bự đéo phải phản động nhá. Nói thế hóa ra đồng chí ca tụng Đảng à! Đồng chí có bít là Đảng đang làm kinh tế bằng cách xuất khẩu phò nội địa ra thế giới không hử (trứng minh là nhời của đồng chí Triết Chủ tịt).

  Trung Úy đéo thấy đâu ngon bằng nước mẹ Tàu vĩ đại. Bọn Mông Đít xâm lược bị bọn Hán Mọi đồng hóa, bọn Mãn Mọi Thanh xâm lược cũng bị Mọi Hán đồng hóa nốt. Thế cặc gì bọn Lừa lại đéo đồng hóa nổi bọn Khoai Tây. Rùi bọn Nam Lừa cũng đéo đồng hóa nổi bọn Bắc Lừa mặc dù bọn bỏn đã trải qua 20 năm tự do phơi phới. Thế là cái khặc họ gì hử Chi bộ? Có phải Lừa đéo thể nầu thành La được không? Bi giờ chỉ có ném vài quả bom cho tiệt nọc mẹ cái giống Lừa nhược tiểu bần cố nông cho rùi. Để làm mịa gì cho chật đất.
   

 41. #41 by Amaranth.[SG] on 2009/11/29 - 00:54

  Ôi chết cười bạn Khỉ Lừa, chỗ này không phải XCafe mà chã mới cả hải đăng. Mình có kẻ cả hay không ở đây mọi người đều biết, không nhất thiết phải tranh cãi về cảm nhận chủ quan. Còn chửi thì cứ vô tư, miễn chửi có lý lẽ thì không việc gì, đừng có chửi đổng là được rồi. Hi vọng bạn Khỉ Lừa sẽ biết chửi có chọn lọc.

  Tạm thời nói thế thôi, cuối tuần rồi, mình phải làm nốt cho xong bài, hẹn bạn Khỉ Lừa tuần sau nha.
 42. #42 by Amaranth.[SG] on 2009/11/29 - 01:00

  Bom bom cái điếu, hết thuốc chữa cũng phải cố hết sức mà chữa.

  Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
  Người dân Nam luôn vững bền tâm trí
 43. #43 by Đéo Bựa on 2009/11/29 - 01:05

  Nhiều khi anh cứ băn khoăn tự hỏi sao đời lại sinh ra lắm thằng ngu tỷ như thằng Đéo Bựa trên kia, nhưng sau đó anh cũng tự an ủi mình rằng những thằng như nó còn hạ đẳng và ngu hơn cả cái giống lừa nữa, nó có viết được cái đéo gì quá một dòng đâu? chỉ spam là giỏi. Chừng nào nó còn chưa viết được bài nào quá 3 dòng không có lõi chính tảm chừng đó anh còn coi nó như một đống cứt không chóp và sẽ không thèm liếc mắt qua.
  ———
  Hố hố hố… đúng là bần nông thì vưỡn mãi là bần nông. Địt mẹ anh đéo rảnh để đi đếm chữ với Lét Bần Nông dư mày nhế. Vầu đây nổ thì cần đéo lắm chữ. Xem cái đống cứt của mày ỉa ra chó nó thèm liếm ko mà tự hầu thế.
  Địt mẹ bọn Lét Bần Nông Lỗ Đít ! Hố hố hố…

 44. #44 by Ma Bư on 2009/11/29 - 01:07

  Bắt quả tang thằng Trung Úy là lỗ đít nhá.

 45. #45 by Trung Úy on 2009/11/29 - 01:13

  Thế cô Ranh định đồng hóa bọn Lừa bằng cách nầu thì chình bày cho Chi bộ học hửi luôn đi. Còn không thì Trung Úy cứ phải bom bom mí được.

  Hình như hôm nay kỷ niệm một năm ngày ly khai Cà Phò thì phải. Trung Úy chân chọng thông bấu: Yêu cầu toàn thể Chi bộ, ai có khặc thì cầm khặc, ai có nồn thì bóp nồn, chúng ta cùng nhau chổng đít lên uýnh 8 phát giắm tưởng nhớ đến ngày ly khai nầu.

 46. #46 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/29 - 01:24

  Anh có câu chiện, kể chi bộ nghe giải sầu chờ tên Bựa biên bài mới nhế.

  Hôm qua lái xe 3 tiếng lên nhà thằng bạn Mẽo thăm vợ chồng nó nhưn lễ Gà Tây. Mấy năm đéo gập thẳng mừng dư vửa được chơi phò, quát vợ bê hết các thức trong bếp ra đãi anh. Mà địt bẹ nó, đéo nầu đủ các thức trên bàn dưng chủ yếu thì vưỡn là cái món gà lôi cổ chiền anh ngán đến cổ, nom thấy đã muốn chưởi tiên sư bố thẳng rùi.

  Dưng anh lại đãi bôi bẩu, khí lâu anh chả gập hai đứa mầy, mỗi lần đi thăm đều là cả một vứn đề, đéo nầu ngồi nhà nhẽ nó phí đi cái sự sum họp. Ấy chúng mầy chở anh đâu đấy tìm chỗ nầu chui mẹ vầu bù khú bữa thì hay hơn, gọi là anh muốn thăm thú nơi chúng mầy ở luôn í mà.

  Thế là bỏn đồng ý ngay, bẩu nếu mầy ngấy gà lôi thì ta ghé hàng Bụp Phê gần nhà, tụi Khựa đấy xầu nấu cũng được lắm. Đéo gì trước khi uốn diệu thì cũng phẩy có tí gì cho vầu bâu tử là phẩy nhẽ mẹ. Anh gật đầu cộp phát, ừ thì đi, chết thằng nầu con nầu đâu.

  Công nhựn bỏn bẩu đéo ngoa, Bụp Phê trên í quả hoành tá chàng thực. Nầu chưn ghẹ hấp gừng, vịt quay kiểu bắc kinh mới cả lốp tờ xối bơ ….tuyền dững thức mới nhìn đã tuôn mẹ nó khí mồm.

 47. #47 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/29 - 01:29

  Quán hôm í đông lắm, xếp hàng lũ lượt luôn, Mẽo Đen Mẽo Đỏ ôi thôi là nhộn. Có cả mấy gia đình Đầu đen hỉ hả xì xụp ăn uống, nom sinh động đíu chịu. Xứ tự do mà, phẩy đề huề thế nó mới đúng cách đúng kiểu, phỏng.

  Bọn anh vui vẻ vác dĩa ra xếp hàng xúc thức ăn. Con vợ thằng bạn đứng trước, nịnh đầm thế chứ, rùi đến thẳng mới đến anh, tuần tự chờ đến phiên cho thức ăn vầu dĩa, cười nói hiên thiên ra chiều hỉ hả lắm. Đến quầy có món lốp tờ thì gặp sự cố, địt bẹ nguyên hàng dài sọc 6-7 tên mà chỉ còn nhõn 1 con. Nầy là nầu, nhà hàng đâu, khuân ra thêm chứ, mả bố lũ Khựa bần tiện, lấy xiền ta rùi đéo cho ăn là sâu là sâu.

  Cả đám người băn khoăn đảo mắt nhún vai ra chiều nhường miếng í cho con vợ thằng bạn anh, Lady First mà lị. Chị chàng còn đương õng ẹo em chả em chả thì địt bẹ, bỗng đâu xuất hiện một trang quân tử đầu đen đột kích từ đàng sau, thò quả tay đen đủi nhõn mẹ quả lốp tờ cuối cùng, chả cần muỗm đũa mẹ gì. Mặc kệ bâu nhiêu cặp mắt thán phục chầm chồ của một lũ Mẽo mọi xung quanh, chự chàng vưỡn tỉnh bơ ngoe nguẩy cặp đũa thối lui dư đéo có vứn đề gì sất, vửa đi vửa bốc thức ăn trên đĩa cho vầu quả mồm. Khí phách đéo chịu.

 48. #48 by Thượng Sĩ Già on 2009/11/29 - 01:30

  Rùi bỗng dưng cũng bâu nhiêu cặp mắt í chiển hướng đổ dồn vầu anh, dư thể anh đây có họ hàng mới cái thằng Đầu Đen vửa nãy í, mả bố lũ Mẽo mọi, mắc mớ mẹ gì đến anh, tiên sư chúng mầy, kì thị nó vừa vừa chứ….Diềm tĩnh nhún vai nhếch mép anh bẩu nhỏ, đéo liên can gì đến anh, thằng đấy nhẽ Khựa nhẽ Miên nhẽ mọi dợ xứ nầu chứ đéo phẩy chung dòng mới anh. Hu Ke..! Rùi bình thản gắp thức ăn cho vầu đĩa mình.

  Ngỡ chiện rùi cũng chỉ có thế, ba đứa anh khuân thức ăn về bàn, ăn uống thăm hỏi nhau rất chi là hữu nghị. Bỗng anh nghe léo nhéo ở bàn đàng sau có tiếng chưởi thề, mà lại bầng tiếng Lừa nữa nhế. Ơ, chỗ khỉ ho cò gáy dư nầy mà cũng có Lừa xâm nhập à, vui quá vui quá.

  Ngoảnh đầu nom lại anh bắt gặp chính cái tên Lừa vửa thó quả lốp tờ cuối cùng trên kia, đương ngồi mới 4-5 Lừa khác. Chự chàng vửa nhai vửa chưởi, bọt mép mới cả thức ăn tung tóe ra hai bên mép, bẩu thức ăn hôm nay đéo có gì ngon, tuyền dững cứt mới đái, điệu bộ tền rất chi là văn hiến.

  Ngượng quá, anh quày quả ngó chỗ khác mà đéo dám nói nhời nầu. Hai đứa Mẽo bạn anh nhẽ biết í, con vợ cúi sát thì thầm mới anh, “Don’t worry, we love you”. Ơ cái địt mẹ mấy đứa Mẽo thối tha nầy, anh có bẩu gì đâu nhỉ. Tiên sư chúng mầy.

 49. #49 by Kẻ cô đơn nhất on 2009/11/29 - 01:36

  Bắt quả tang lão Sỹ già mồ côi vợ, đi chơi lễ một mình. Kể nốt đê !

 50. #50 by Amaranth.[SG] on 2009/11/29 - 01:54

  Chuyện anh Sĩ Già kể là ở xứ nào đấy? Chỗ em bọn mất dạy nhất là Mỹ đen, nhỏ mọn nhất là Xì, châu Á ở đây tương đối lịch sự, mỗi tội bầy đàn không thoát được thôi.