Archive for Tháng Tám, 2009

Đại Lừa Đệ Nhị Thập Thế Kỷ Chiến Chinh Dã Sử [1.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Nhời Trung Tướng

Đây là dã sử.

Chi tiết phịa 100%. Vì chiện là phịa 100%, nên tên tuổi các nhân vật phải thật 100% nhằm cân bằng sử lượng nơi Văn Bựa vốn điếu bâu giờ ưa các cái mẹ gì lịch sử.

Vì chiện là phịa 100%, nên tít nó phải Chất Tầu mới hút khách.

Trung Tướng hỏi một thằng bạn nghiên cứu tiếng Tầu hạng Chinese A-certified Asshole, nó bẩu, tít Chất Tầu chiện của mầy chỉ có Đại Lừa Đệ Nhị Thập Thế Kỷ Chiến Chinh Dã Sử là hay nhất.

Trung Tướng hỏi, nghĩa là đéo?

Thằng bạn giả nhời, nghĩa là Dã Sử Chiến Tranh Xứ Lừa Thế Kỷ XX.

Tổ sư bố thằng Asshole, tít gì sến thế?

Chưởi để nó khỏi đòi tác quyền thôi, chứ Trung Tướng khoái tít ý. Nghe cứ Tầu Tầu.

Truyện No1: Liệt Tướng Hy Sanh Ngoại Truyện

Bọn Mẽo sang Lừa uýnh nhau búp choác búp choác 8 năm, nướng 13 tướng. Xem bài nầy nầy tham khảo.

Thế dưng tướng Lừa cũng thời búp choác ý điếu hy sanh bạn nầu. Ấy là trung ương chỉ đạo thế. Giỏi? Nhát? Hay gian hùng? Trung Tướng biết điếu đâu, dưng võ tướng cổ kim chẳng bạn nầu không đủ ba chiêu ý.

Khảo rộng ra, từ thời Ông Cụ khai quốc, Ất Dậu Niên 1945, trung ương chỉ công nhận nhõn 3 liệt tướng:

(1) Thiếu tướng Dương Văn Dương, hy sanh 1946 tại Bến Tre.

(2) Trung tướng Nguyễn Bình, hy sanh 1951 tại Căm Bốt.

(3) Thiếu tướng Kim Tuấn, hy sanh 1979 tại Căm Bốt.

Hai bạn đầu chọi Pháp Thực Dân.

Bạn cuối chọi Khờ Me Đỏ.

Dương Văn Dương là giang hồ Bình Xuyên cuốn cờ phò Ông Cụ kiểu tay chơi cướp giết hiếp hiệp sĩ quất ngựa phi gươm, bạn cần hy sanh như một biểu tượng của Đại Lừa Đoàn Kết. Trúng tốt rốc-két Pháp chết tan thây, Dương được Ông Cụ truy phong hàm Thiếu Tướng, truy tặng tem Liệt Sĩ, dưng chưa truy phát phiếu Anh Hùng.

Nguyễn Bình là giang hồ Đông Triều, phò Ông Cụ khá miễn cưỡng, kiểu bạn Nùng Tông Dật Chu Văn Tấn. Ông Cụ ngại quá nên phong Bình hàm Trung Tướng ngay lúc vửa yên ngôi. Về vai vế quân binh, Bình chỉ thua Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Danh Tướng một bậc.

Bình hy sanh bên đất Cao Miên, giữa trùng trùng quân đi như sóng (nhời bài hát gì quên mẹ), dưng điếu phải quân địch, mà quân ta. Chết bởi tay đồng đội chẳng là một trải nghiệm tao nhã hay sâu?

Chú bộ đội bắn đòm
Lăn chiêng chú bộ đội
(Đồng dao gì quên mẹ)

Dĩ nhiên quân sử Lừa chép khác. Khác như nào chi bộ hỏi thằng Gúc. Đừng lười, và đừng tin Trung Tướng. Đây là dã sử.

Hơn Dương, Bình có phiếu Anh Hùng. Ở Đông Triều, Bình còn cả miếu. Vai vế âm binh nhẽ chẳng thua Trần Liễu An Sinh Vương.

Khác Dương mới cả Bình, Kim Tuấn là Chú Bộ Đội Bắn Đòm Ông Cụ xịn. Cú hy sanh của Tuấn nhẽ bấu chí kể lể nhiều. Dù còn khối nghi vấn, dưng chết của Tuấn khá lung linh. Đại khái:

Đang cỡi U-oát vi vu
Bùm bùm bọn Miên xả đạn
Thiếu Tướng vươn thân che bạn
Dưng bạn tèo bố mất rùi
(Đồng dao gì quên mẹ)

Giống Bình, hơn Dương, Tuấn có phiếu Anh Hùng.

(Thôi ngừng bốt đi chơi phò phát xoắn quá rùi)

(@2008-2009)

410 Comments

Re: Moi hàng láng giềng [1]

Đây là khảo dị cho bài biên Moi Hàng Láng Giềng No1 thôi nhế.

Tướng Mẽo Nghẻo Lừa

Thời Nội Chiến Lừa bọn Mẽo giấu diếm thương vong cao cấp của chúng rất nhẹm, và vướn đề chỉ được bạch hóa sau 1977, khi thằng Jimmy Carter, Phái Dân Chủ, bạn thân Trung Tướng, đắc cử Tổng Bí Thơ Mẽo.

Thế nên dững thằng tướng Mẽo nghẻo tại Lừa điếu được trung ương khai thác kịp thời vụ, đó hầu như là một thiệt thòi.

Bi giờ thì ai quan tâm đều biết, nhẽ 13 thằng Mẽo Gộc bị các chú bộ đội bắn đòm là:

Lục quân (USA) 8 thằng:

(1) Keith L. Ware (Sep ’68)

(2) John A. B. Dillard (May ’70)

(3) William R. Bond (Apr ’70)

(4) George W. Casey (Jul ’70)

(5) A. J. F. Moody (Mar ’67)

(6) C. Edward Adams Jr. (May ’70)

(7) Charles J. Girard (Jan ’70)

(8) Richard J. Tallman (Jul ’72)

Không quân (USAF) 3 thằng:

(1) William J. Crumm (Jul ’67)

(2) Robert F. Worley (Jul ’68)

(3) Edward B. Burdett (Nov ’67)

Thủy quân lục chiến (USMC) 1 thằng:

(1) Bruno Hockmuth (Nov ’67)

Hải quân (USN) 1 thằng:

(1) Rembrandt C. Robinson (May ’72)

Lưu ý 1. Bọn hải quân Mẽo không chơi hàm Tướng mà chơi hàm Đô Đốc (Admiral).

Lưu ý 2. Theo thống kê tại http://thewall-usa.com/summary.asp, thì bọn USA có 7 thằng tướng nghẻo, bọn USN 1 thằng, bọn USAF 3 thằng, bọn USMC 1 thằng. Tổng nhõn 12 thằng, mất mẹ đâu 1 thằng.

Dưng gì gì trung ương biết điếu.

Vậy nên một thằng Mẽo Gộc không gộp danh sách trên được trung ương chỉ định các chú phóng viên giương bút bắn đòm khi tển thị sát trận Quảng Trị hè 1972.

Đó là tướng hai sao Bên Sô Van, kêu Thằng Van.

Bấu Nhân Dân năm ý thu hoạch Thằng Van tối đa.

Nầu Thằng Van cười nhệch ngồi ca-bin HU1A, hệt ngồi xe hơi, cánh tay trái thò hẳn ra ngoài. Điếu nầu máy bay Mẽo hạ cửa kính được nhở? Trung Tướng biết điếu đâu. Điếu nầu trung ương chộp được quả hình sát sạt nhở? Trung Tướng biết điếu đâu.

Nầu Thằng Van xác cháy tóp văng xuống ruộng cạn trông như cô chuột cống, răng nhe cực hãi. Điếu nầu trung ương chộp được quả hình chất nhở? Trung Tướng biết điếu đâu.

Tên nầu rảnh vầu Thư Viện Quốc Gia mà mò Thằng Van. Đừng hỏi bạn Gúc, vô ích.

Thằng Van là thằng nầu trong 13 thằng?

Trung Tướng biết điếu đâu.

51 Comments

Moi hàng láng giềng [1]

Mở khoang Đú Bựa đã lâu dưng vưỡn chưa biên bài nầu. Nay khai mạc tí để em Hê chiển luôn qua WP cho thêm phần hầm hố.

Đề tài đầu là Moi Hàng Láng Giềng, tức khảo xét bài vở tại các quán Lừa xóm láng.

Tướng Mẽo Huy Bom

Mời chi bộ qua lốc Huy Bom, tay biên phóng sự tiếng tăm trong giới bấu chí lề phải. Chỗ nầy nầy:

http://huyminh.wordpress.com/

Tìm bài nầy nầy (Aug 26th 2009, mới coong):

http://huyminh.wordpress.com/2009/08/26/cai-ch%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-trung-t%c6%b0%e1%bb%9bng-m%e1%bb%b9-keith-lincoln-ware/

Bạn Bom chơi trúng địa bàn khoái khẩu của Trung Tướng, nên Trung Tướng đọc luôn bình luôn.

Bài bạn Bom kể lể sự nghẻo của các tướng Mẽo tham chiến bẩu vệ Nam Lừa 1964-1972, đặc biệt chi tiết về sự nghẻo của tên Thiếu Tướng Keith Lincoln Ware (tức Thằng Oe), mà Bom tuân thủ hướng dẫn của Ban đề bạt tển hàm trung tướng nhằm tháng 7 năm 1966, điếu thông qua lưỡng viện quốc hội cũng như tổng thống và thậm chí bộ trưởng quốc phòng Mẽo (*).

Bom thực sự vui tính khi dẫn Wiki làm tham khảo, bỏ qua dững thông tin thằng Gúc bạn thân Trung Tướng cung cấp, chẳng hạn quả nầy nầy:

http://www.virtualwall.org/dw/WareKL01a.htm

Dưng mấy món li ti ý điếu bất hủ, mà chiện bắn rơi trực thăng Thằng Oe mới bất hủ.

Đại khái một chú bộ đội trung xạ ngó quả HU1A bay thâm thấp ngon ngon thì đòm đòm đòm 40 phát, HU1A gục luôn, Thằng Oe toi luôn. Rùi thì:

Anh em ra thu được một tập hồ sơ của nó đấy, từ cấp tướng cấp tá ở Miền Đông Nam bộ là đầy đủ hết. Có cả mấy cái cờ và một cái bật lửa khắc chữ. Đọc được đâu, sau một ông dân vận đọc cho thì tôi nhớ là Trung tướng Két–u–e và câu Anh có thể chết nếu Anh muốn, câu này có thể đọc xuôi rồi đọc lộn ngược lại..

Hấp dẫn quá đi. Cả chú bộ đội bắn đòm cũng chấp thuận đề bạt Thằng Oe hàm trung tướng, chả dững thế còn khắc tên tển vầu vỏ bật lửa. Dường như chính quả bật lửa ý đã khiến chú bộ đội ý suýt hưởng phiếu Anh Hùng?

Thế điếu nầu, Thằng Oe chết thui tại chỗ, trực thăng bẹt dí bị bộ đội bắn đòm moi tận cờ quạt mới cả bật lửa, mà xác thúi lại lôi được về Arlington chôn ngay? Như thế nầy nầy:

http://www.arlingtoncemetery.net/klware.htm

Rùng rợn quá. Rùng rợn quá.

(@2009, Aug 26th)

(*) Ban: Ban tư tưởng văn hóa trung ương.

41 Comments

Thiên đàng [5.3]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 2 xem ở đây)
(Phần 1 xem ở đây)

Đòn thù (Tiếp nữa)

***

Hết năm, Trung Tướng thằng Hắc Lào từ lớp Năm lên lớp Sáu, thằng Mũi Trâu từ lớp Bốn lên lớp Năm, con Yêu Tinh từ mẫu giáo vầu lớp Một, riêng thằng Tùng Phèng từ lớp Hai chiển lớp Hai khác.

Hết năm nữa, Trung Tướng thằng Hắc Lào từ lớp Sáu lên lớp Bẩy, thằng Mũi Trâu từ lớp Năm lên lớp Sáu, con Yêu Tinh từ lớp Một lên lớp thằng Tùng Phèng.

Thằng Tùng Phèng chiển từ lớp Hai lên phòng Hiệu Trưởng.

Hiệu Trưởng bẩu, Tùng Phèng là Học Sinh Cá Biệt, Trường giả Sở.

Phó Giám Đốc Sở bẩu, Tùng Phèng là Nhi Đồng Không Thể Giáo Dục, không thể học quá lớp Hai, Sở giả gia đình.

Gà Què gặp Phó Giám Đốc, vác theo bằng Tổ Quốc Ghi Công của ai quên mẹ, vác cả Huy Chương Đồng Quốc Gia môn gì quên mẹ, chưởi vắt nóc, đại để tiên sư bố các ông, các ông không cho nó học nó đi xúc cứt các ông nuôi nó.

Phó Giám Đốc gợi ý, hay cho Tùng Phèng vầu trường Phổ Thông Công Nông?

Dừng bình luận tí.

Hệ thống giáo dục Phổ Thông Công Nông, sau đây biên tắt Công Nông, là phát minh thượng đẳng của Thiên Đàng du nhập từ Nước Mẹ.

Theo đó, mỗi tỉnh thành Thiên Đàng sẽ có một đến vài trường Công Nông do Sở hay Ty Công An quản lý, hoàn toàn không dính mẹ gì tới Sở hay Ty Giáo Dục.

Trường Công Nông thu nạp nhi đồng từ 6 đến 16 tuổi, học vấn từ lớp Một đến lớp Vô Tư. Nhi đồng Công Nông sẽ học nội trú 7 ngày trong tuần, 4 tuần trong tháng, 12 tháng trong năm, nhiều năm liên tục liên tục. Pa ma các nhi đồng hoàn toàn yên tâm quy trình nội trú nầy, bởi trường Công Nông có hàng rào thép gai, có thầy đeo súng lục, có cả xích còng chân, và nằm xa trên núi.

Nhi đồng Công Nông không đóng học phí, dưng có trách nhiệm bồi hoàn một phần chi phí Giáo Dưỡng từ trung ương thông qua hoạt động luyện rèn hạnh kiểm bắt buộc, là sản xuất công nghiệp và tăng gia nông nghiệp ngay trong trường.

Gà Què khạc bọt trước Phó Giám Đốc, rùi chiển Tùng Phèng từ Sở ra vỉa hè.

Tùng Phèng được ra vỉa hè.

Quá hâm mộ. Quá ghen tị. Ước mơ của mọi nhi đồng Lừa là điếu phải đến trường, điếu phải chầu cờ chầu thầy chầu các bạn, điếu phải ê a giáo khoa, nhất là điếu phải no đòn vì đúp lớp hay thậm chí mất Cháu Ngoan Bác Hồ. Giờ vưỡn thế.

Mồng Ba tháng Chín khai giảng, Trung Tướng thằng Hắc Lào lủi thủi thắt khăn đỏ, ôm cặp da, nặng trĩu bước chân tê chồn (nhời bài hát gì quên mẹ) hé mắt dòm thằng Tùng Phèng vắt vẻo cười trên cành ba-giăng, vạch chim vờ đái, rùi vặt quả khô ném pụp pụp choạc choạc. Quá ghen tị. Quá hâm mộ.

(Dừng bốt câu viu đã nhờ)

(@2005)

25 Comments

Thơ bựa [6]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Sáng nay nghe tràng sấm loang rền như một điềm dữ, bèn biên mẹ mấy quả Thơ Bựa lăng nhăng.

Chúc chi bộ cuối tuần chả vui vẻ điếu gì nhế. Uống diệu nhiều vầu nhế. Chơi gái ít thôi nhế.

Chủ đề hôm nay là Bựa Ta Cu (*).

Ta Cu No1

(1)

Xong đêm nằm giữa chân dài

Ta nghe ta giống củ khoai luộc rồi

Qua mươi năm nữa, là thôi

Chân dài cũng chỉ để phơi quần bò

(2)

Tiền chơi một xấp hết bay

Rượu chơi một cút chẳng say đéo gì

Văn chơi một cữ chán phè

Đời chơi nửa hiệp lê thê là đời

(3)

Rồi mai ai nhớ tên ta?

Rồi mai ai chửi tổ cha An Hoàng?

Rồi mai cháu chắt hóa vàng

Thằng nào ngẫm ngợi cụ đang chốn nào?

(@2009)

(*) Ta Cu: Thể loại thơ Bựa do Trung Tướng chế tậu và triển khai để cạnh tranh mới thơ Hai Cu của bọn Nhựt Bẩn.

379 Comments

Thiên đàng [5.2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Đòn thù (Tiếp)

Trung Tướng bẩu, sâu nay đéo thấy thằng Tùng Phèng bị đòn?

Hoang mang quá đi. Sự đòn thằng Tùng Phèng vốn là niềm vui của xóm.

Thằng Hắc Lào bẩu, Gà Què mỏi tay rùi, chán rùi.

Trung Tướng bẩu, mỏi mỏi cái dắm ý, Gà Què hôm nầu chả xoắn như quẩy.

Trung Tướng vửa ngớt nhời, thằng Cá Trê reo, a a xong rùi, Tùng Phèng lên nương rùi. Xem thôi mầy ơi.

Quả vậy, Gà Què đang bắt đầu cuộc xử thằng Tùng Phèng.

Tháo xanh-tuya-rông khỏi quả quần biên phòng, Gà Què chỉ mặt Tùng Phèng, nói gằn chắc, con mẹ thằng Ngụy Quân Ngụy Quyền, thằng Đế Quốc Sài Lang, thằng Tư Sản Mại Bản, thằng Ăn Cướp Bóc Lột, mày chừa chưa (*)?

Tùng Phèng phải chừa cái gì? Trung Tướng biết điếu đâu.

Gà Què vụt thử quả xanh-tuya-rông vầu không khí. Vút vút vút vút. Bọn Trung Tướng nín thở.

Tùng Phèng lặng thinh, đan hai bàn tay sau gáy, nằm sấp xuống sàn gạch. Nó đã sẵn sàng.

Choác. Choác. Choác. Gà Què chơi luôn ba nhát khai vị. Tùng Phèng nẩy ba phát. Bọn Trung Tướng cười ha ha ha. Xong đòn Lụa Bay Triền Dốc.

Tùng Phèng vưỡn câm lặng, ba cú quật của cha nhẽ trúng sườn nó. Trung Tướng bẩu, chả sâu đâu, thằng nầy xoắn lắm.

Gà Què chưởi, mẹ mày gan à, này thì gan này, này thì gan này, gan này, gan này, gan này, gan này..

Mỗi cú Gan Này, Gà Què tương một cú vụt, quả xanh-tuya-rông múa hoa mắt, rùi văng mẹ xa. Xong đòn Tiều Phu Chém Chuối.

Bi đó, thì chỉ tay trần chân trần, Gà Què đấm móc, chặt đốc, đá thúc, dận gót.., tuyền đòn thượng hạng không tên. Tùng Phèng lăn như ổi xanh, giật như cua nướng, cuộn như len rối, nhũn như bánh đúc thiếu vôi.

Gà Hen cùng ba con Gà Què bình tĩnh nuốt cơm. Thằng út cười hách hách hách.

(Thôi dừng bốt đi uống diệu kỷ niệm ngày bạn Tiến Trung đầu hàng quân cách mạng)

(@2005)

(*) Xanh-tuya-rông: Ceinture Region, dây lưng quân dụng của bọn Lê Dương, dệt bằng sợi tổng hợp, bản to cỡ 10-12 phân, nặng quãng 2-3 lạng, riêng móc khóa đồng nặng 1 lạng.

346 Comments

Thiên đàng [5.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Nhời Trung Tướng

Trước khi trích bốt đoản văn Đòn Thù từ loạt biên Thiên Đàng, Trung Tướng mời chi bộ thưởng ngoạn một màn đòn tráng kiện với đầy đủ sức truyền cảm hào hùng của nó.

Coi tin kèm đoạn phin ngắn chỗ nầy nầy [Đòn Thầy].

Bọn Tây Quần Chúng kháo, đoạn phin trên dứt khoát được quay tại Xứ Lừa.

Bọn Lừa Đại Quan thì phân trần nhẽ điếu phải thế, đoạn phin hẳn xuất tích từ một quép Khoai Tây, và trung ương đã chỉ đạo Ngành Dọc từ chối điều tra nội vụ.

Còn Trung Tướng?

Cứ dìn phòng đòn với dững quả ghế rựa Song Long chẳng thể lẫn, dìn cách ra đòn say đắm của nhân vật nữ du kích quân tóc cộc chân xòe, nhất là động tác Cò Nhảy Eo Tôm mê hoặc của y, thì không thể không buông một câu chắc như nịch: Lừa chứ còn đéo?

Và đây, chiện đòn Thiên Đàng, chiện đòn Lừa bất hủ.

Đòn thù

(Ngừng bốt đi chơi phò cho bớt ức chế)

Khi pa ma Trung Tướng chiển cả gia đình từ nơi sơ tán nhà quê về Thành Phố sau cuộc Nội Chiến hai mươi năm hoang dã, thằng Tùng Phèng là đứa đón anh em Trung Tướng đầu tiên.

Nó đứng quặp chân ngoài cửa Trung Tướng, dòm dòm, cười cười, nhớt mũi thò hai vệt một thấp một cao xanh như mỡ thiu.

Pa Trung Tướng bẩu, hàng xóm hả, chú cu, chầu nhế chầu nhế, Trung Tướng có bạn rùi nhế.

Trung Tướng bẩu, mầy, mấy tuổi, mấy cân, lớp mấy, Cháu Ngoan Bác Hồ không? Già lõi như Cảnh Sát Khu Vực.

Tùng Phèng bẩu, chín tuổi, mười tám cân, lớp hai, không Cháu Ngoan.

Vậy nó thua Trung Tướng một tuổi, ba ký, ba lớp, thua cả Cháu Ngoan.

Dừng bình luận tí.

Theo chỉ tiêu trung ương bi giờ, Trung Tướng thuộc dạng còi, suy dinh dưỡng độ III, còn thằng Tùng Phèng thuộc dạng siêu còi còi, suy dinh dưỡng ngoại cấp. Nó kém thể chất toàn diện so một bé con 5 tuổi.

Dưng theo chỉ tiêu trung ương lúc bấy, Trung Tướng và Tùng Phèng đều thuộc dạng nhi đồng tiêu chuẩn.

Tùng Phèng là con Chú Gà Què, giáo viên Thể Dục trường cấp II gì quên mẹ, với Cô Gà Hen, lao công trường ý luôn. Nó còn hai em gái sáu bẩy tuổi và một em giai bốn tuổi. Bọn nầy có tên cả dưng Trung Tướng điếu muốn nói.

Chú Gà Què cao một thước năm lăm, nặng trên năm chục ký, từng tham gia đội tuyển Thể Dục Dụng Cụ Thành Phố đấu giải toàn quốc.

Gà Què rất chăm luyện xà. Chiều chiều cửi trần khoe quả ngực nở vồng quả bụng nủi múi, dận quả quần biên phòng mầu xanh lá thẫm mạng dầy hai gối, xỏ quả ba-ta trắng lòi ngón cái vểnh cong, y huỵch huỵch bươn tới bãi xà đơn, rùi uýnh dững bài xà cực chiên nghiệp.

Cô Gà Hen cao hơn chồng chút xíu, nặng hơn chồng chút xíu, xấu hơn chồng nhiều nhiều. Trung Tướng điếu còn nhớ nét nầu từ y nữa.

***

(Thôi dừng bốt đi ngủ để có dững giấc mơ si tình)

Đồng chí nầu từng trải kiếp công dân Thiên Đàng hẳn không quên một sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của quần chúng Thiên Đàng, là Xử Án Gia Đình.

Chập tối, trước bữa ăn có thể là duy nhất trong ngày, quãng 17h tới 19h, các phụ huynh Lừa sẽ tổ chức buổi xử án nội bộ.

Thành phần tham dự cuộc xử án sẽ là hai phụ huynh (Đồng Thẩm Phán) và tuyền thể trẻ con (Bị Cáo) trong gia đình.

Chương trình xử án sẽ không bâu giờ thay đủi tại bất kỳ thời điểm nầu tình huống nầu địa phương nầu, gồm:

(1) Khai mạc. Một phụ huynh Thẩm Phán sẽ kiểm đếm số Bị Cáo, rùi phát nhời khai mạc vắn tắt. Chi bộ lưu ý công đoạn nầy không đơn giản bởi quần chúng Lừa Thiên Đàng đôi khi không nhớ mặt đàn con có thể trên mười đứa của y.

(2) Tranh tụng 1. Thằng con cả tường trình mọi tội lỗi nó phạm trong ngày, uýnh giá hậu quả, nghiêm khắc tự kiểm, hứa sửa chữa khắc phục, rùi tự nhận mức án theo nó là hợp lý.

(3) Tranh tụng 2. Thằng con thứ tường trình mọi tội lỗi nó phạm trong ngày, uýnh giá hậu quả, nghiêm khắc tự kiểm, hứa sửa chữa khắc phục, rùi tự nhận mức án theo nó là hợp lý.

(4) Tranh tụng tiếp tục. Đến hết thằng con áp út.

(5) Tuyên án. Một phụ huynh Thẩm Phán sẽ chỉ vầu thằng con út, tuyên bố, chúng mầy không làm gương cho em, chúng mầy đáng làm em cho nó, chúng mầy là loại ăn hại đái nát du côn du kề.

(6) Nghị án. Một phụ huynh Thẩm Phán sẽ điều chỉnh mức án theo y là hợp lý.

(7) Kháng án. Các Bị Cáo từ thằng con cả đến hết thằng con áp út được phép khóc lu loa hòng Phụ Huynh Thẩm Phán giảm án. Việc nầy chiếm nhiều thời gian dưng lắm lúc rất ích với các Bị Cáo. Tỉ như đột nhiên Thẩm Phán buồn đái hay khách khứa, quên mẹ công đoạn sau cùng, là thi hành án.

(8) Thi hành án. Án gia đình không tính bằng năm tù, mà bằng số lượng roi đét vầu mông đít. Chi bộ lưu ý roi Thiên Đàng không có quy chuẩn. Pa Trung Tướng dùng quạt nan làm roi. Pa thằng Hắc Lào dùng ống điếu. Pa thằng Mũi Trâu dùng gậy tre. Rùi phất trần, dây điện, chổi xể.. nói chung tiện gì xài nấy.

Riêng nhà thằng Tùng Phèng xử án theo một mô thức hoàn toàn khác. Thôi để sau nhế.

Trong và sau buổi Xử Án Gia Đình, khóc của trẻ con váng động, cười của phụ huynh ha hả. Vui phết.

Dư âm buổi Xử Án Gia Đình dài tới tối muộn.

Trẻ con họp nhau, khai vửa nhận bâu nhiêu roi, trốn được bâu nhiêu roi, và lý do từng roi.

Trung Tướng bẩu, anh vẽ cờ Mẽo mặt bể nước, năm nhát, ông pa vụt nhầm thành sáu.

Thằng Hắc Lào bẩu, anh bốc xôi cúng cụ, năm nhát, cấu con Yêu Tinh, bẩy nhát, cộng mười hai nhát, bà ma vụt tám nhát xong cười hố hố thế là thoát.

Yêu Tinh là em gái thằng Hắc Lào.

Thằng Mũi Trâu bẩu, ông pa anh đong gạo hụt ba cân, bà ma chưởi đồ con chó, ba nhát, ba nhát anh bằng ba mươi nhát nhà chúng mầy.

Ừa đúng, pa thằng Mũi Trâu uýnh nó bằng gậy tre.

Riêng thằng Tùng Phèng, khí tiết như biệt kích, chẳng khai điếu gì.

***

(Thôi dừng bốt vì quá cay đắng)

(@2005)

337 Comments

Thiên đàng [4.2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Thuật Dòm Mồm (Tiếp & Hết)

Liếm mép lần chót xong, Trung Tướng bẩu, ngon, ngon, Tây làm đéo gì cũng ngon, Bẹt Đập mầy cơm chưa? Hỏi đãi bôi ý mà.

Bẹt Đập giả nhời, rùi, anh chén rùi.

Trung Tướng hơi ngạc nhiên, thằng nầy ăn gì sớm thế, bốc phét. Rùi vặn Bẹt Đập, ăn gì, mầy ăn gì?

Bẹt Đập giả nhời, sữa Liên Sô mới cả đường phèn chứ đéo gì.

Trung Tướng bẩu, ờ giống anh nhể, định bẩu mầy ăn mới anh dưng ăn rùi thì thôi, thì thôi.

Lại đãi bôi đấy. Trẻ con Thiên Đàng rất thích hào sảng vuốt đuôi. Trung Tướng điếu phải cá biệt.

Rùi bận ý Trung Tướng rủ thằng Bẹt Đập thăm cô giáo Vú Tiên ốm.

Cô giáo Vú Tiên duyên nhất trường Trung Tướng, chưa chồng, cẳng dài đuồn, vú to phạc.

Bọn Trung Tướng đến, Vú Tiên đang nằm đườn ăn cháo sườn. Cô bẩu, Trung Tướng cả em gì rót nước uống tự nhiên nhế, cô mệt quá hà, cám ơn hai đứa nhế.

Trung Tướng mới thằng Bẹt Đập hỏi han mấy câu đãi bôi, biếu mấy quả cam, rùi ngồi đực xem Vú Tiên nằm xúc cháo.

Trung Tướng liếc đôi quả vú cô giáo nhô vút sau ngực áo khoét rộng.

Không thể kềm chế khách sáo, Trung Tướng nuốt bọt suông ực phát.

Thăm cô giáo Vú Tiên về, thằng Bẹt Đập bẩu, cô giáo ăn cháo sườn mới hành dăm, mới mì-chứng, mới xì-dầu, mới cả chanh nữa.

Trung Tướng bẩu thật á sao biết?

Bẹt Đập bẩu, anh tưởng mầy cũng biết? Nuốt bọt gì gồ củ họng lên tởm bỏ mẹ.

Trung Tướng hơi ngượng, nghĩ bụng, bố mầy nuốt bọt vì quả vú chứ vì tô cháo cái dắm ý thằng ranh bựa.

Rùi bẩu, anh biết đéo.

Bẹt Đập bẩu, ơ thế mầy chưa học Dòm Mồm à?

Bẹt Đập bắt đầu giảng Thuật Dòm Mồm. Cách nhận biết và thưởng thức món ăn từ xa. Cách hửi và nếm thức ăn chỉ bằng một cú liếc xéo. Cách giữ yết hầu không chạy nủi gồ bất minh. Cách điều tiết dạ dầy tránh bội thực.. Ù tai luôn.

Bẹt Đập quả chiên gia Dòm Mồm bất hủ.

Đến bận ý, điếu nhớ năm nao tháng mấy, ông pa Trung Tướng đèo Trung Tướng chơi nhà Thứ Trưởng Ngực Phồng, một quan trung ương gộc, nhẽ nỉ non chút danh phận đáo hạn.

Đã gần trưa, đói khô môi, dưng pa con Trung Tướng vưỡn hứa nhau chờ xong việc Ngực Phồng sẽ ăn bún chả Cấm Chỉ (**).

Ngực Phồng đang ăn sáng. Thứ y nhai nhẽ giống cái bánh mì gối, nhét cái điếu gì nâu nâu vàng vàng. Chọp chẹp. Chọp chẹp. Hỗn như con ngỗng ý.

Ngực Phồng chìa tay, ý mời pa con Trung Tướng ngồi. Pa Trung Tướng gập bụng, cám ơn chú ạ. Ngoan như con chuột ý.

Ăn bánh xong, Ngực Phồng bẩu, ngon, ngon, Liên Sô làm đếch gì cũng ngon, hai bố con cơm chưa? Hỏi đãi bôi, hẳn rùi.

Pa Trung Tướng giả nhời, à dạ, bố con cháu ăn rùi ạ.

Rùi bẩu, hôm qua bà cháu cũng mua bánh gối mới cả xúc-xích mới cả bù-tạt Tông Đản đấy ạ (***).

Trung Tướng thề, trừ bánh gối, mấy cái ông pa khoe Trung Tướng chưa bâu giờ có khái niệm.

Trung Tướng liếc pa, mặt y lạnh tanh, yết hầu không một lần giật cục.

Cái gì như thể hòn nước mắt tự dưng lăn từ khóe mũi. Chúa ôi, Trung Tướng chính là con giai chiên gia Dòm Mồm vĩ đại nhất cuộc đời.

(@2006)

(**) Cấm Chỉ: Một phố ăn nhậu thâm niên Hà Nội.

(***) Tông Đản: Cửa hàng thực phẩm dành riêng của quan nhớn Thiên Đàng. Người nhà Trung Tướng cũng có Sổ tại đây, khoe tí.

……

Vô vàn thân thương tặng Pa của con, Trung Tướng Vương Gia.

586 Comments

Thiên đàng [4.1]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Lâu lâu bỗng nhớ cần cập nhật bài của loạt biên Thiên Đàng, một trong dững Văn Phẩm Bựa tinh túy nhứt từ Trung Tướng Kèn To Khoai Dầy Tốt Dây Tốt Củ.

Thuật Dòm Mồm

Bi giờ các đồng chí có lúc nầu đói thật đói? Chắc hiếm.

Bi giờ các đồng chí có lúc nầu đói tới nỗi phải dòm mồm một thằng húp phở rùi nuốt bọt suông kềm chế cơn đói đến đúng bữa cơm chiều? Chắc điếu hình dung nủi, hả?

Dưng ở Thiên Đàng, đói như thế là bằng chứng giai cấp, là đạo đức công dân, là tập quán triền thống. Và Thuật Dòm Mồm hình thành phát triển như một Khoa Học Nhân Văn Ứng Dụng với đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn khách quan.

Thằng Bẹt Đập bạn thân Trung Tướng là một chiên gia khét tiếng.

Cha Bẹt Đập bỏ ba mẹ con nó lên rừng rú Sơn La theo phò tông dật rùi trúng bùa thuốc sao đó quên bà lối về Hà Nội.

Mẹ Bẹt Đập dính Xơ Gan Cổ Chướng giai đoạn mấy điếu nhớ, bị Sở bắt hưu non, lương tháng 28 đồng tương đương 56 tô phở bò không thịt, phải kiếm thêm xiền nuôi anh em Bẹt Đập bằng một bom bia cỏ bán hôi bên cổng Sở, năng động phết dưng chẳng giầu bằng mẹ thằng Hắc Lào cũng bạn thân Trung Tướng bán dưa cà mắm tôm đậu phụ nhự (*).

Anh em Bẹt Đập lúc điếu nầu cũng đói. Đói đạt mức quý tộc kinh điển.

Tất nhiên anh em Trung Tướng cũng chẳng mấy khi no, dưng kiểu đói của anh em Trung Tướng nó bình dân phẳng lặng, điếu nên truyền thuyết được.

Bận ý Trung Tướng đang tí toáy nghiền sữa bột Liên Sô với đường phèn để ăn bữa trưa, thì Bẹt Đập qua mượn hộp bút.

Đã đồng chí nầu chén sữa bột Liên Sô chưa?

Loại sữa CM50 hay gì điếu nhớ đựng bao dứa 50 ký, vón dững tảng bự bằng nắm đấm ý?

Thôi bỏ qua. Đại khái cái giống sữa Hữu Nghị ý chả ngon ngọt điếu gì. Hàng viện trợ đòi ngọt ngon cục cứt?

Trung Tướng vừa nghiền sữa vừa tắc lẻm ăn vụng. Nhoáng phát hết mẹ bát sữa. Liếm mép. Moi răng. Lại liếm mép. Lại moi răng. Hết thật rùi.

(Điếu mót ỉa, điếu buồn ngủ, điếu bận chơi phò, dưng vưỡn dừng bốt để câu viu giật khứa)

(@2006)

(*) Phở Bò Không Thịt: Món quà sáng đặc trưng của quần chúng Thiên Đàng, là một thứ phở bò điếu có tí ti thịt con gì kể cả con lồn bò.
Đậu Phụ Nhự: Đậu phụ thường ý mà, dưng thêm chữ Nhự vầu cho nó giống Tầu.

711 Comments

Giống chột

Vừa lướt mạng đọc được một tư liệu quý của bạn Hồ Gì Khuất:

http://vn.myblog.yahoo.com/batkhuatho/article?mid=917

Bạn Khuất là con gái Điền Địa Cải Cách Đại Lão Sư Hồ Gì Thắng, bạn thân của dững Lê Gì Muội (Tổng Bí Thơ Trưởng Nữ), Võ Gì Anh (Tổng Đại Tướng Trưởng Nữ) thời cùng học ở Quế Lâm Học Xá bên Tầu rùi Mạc Tư Khoa bên Cựu Nước Mẹ.

Bạn Khuất và hai bạn ý là 3 của 100 Hạt Giống Đỏ được trung ương đào tạo lối chăn gà nòi ở bài biên của bạn.

Một người nhà Trung Tướng cũng Hạt Giống như thế.

(Đặt cái tít bài đã, biên sau)

Tóm tắt bạn Khuất.

Đại để bạn kể lể về 100 Hạt Giống Lừa Đỏ Choét được chính Chủ Tịch Vĩ Đại Đời Đời Sống Mãi sàng xẩy và công chiển qua Nước Mẹ ươm mầm thời 195x với viển vọng gieo nẩy dững kỳ mộc tương lai xây bụp quả Cộng Đài trong chỉ vài nháy mắt.

Dưng rùi tất thẩy 100 Hạt Giống ý, ngược con bà nó thánh chỉ, điếu gieo nên nghiệp điếu gì, y như loài Hạt Chột.

Tại sâu? Bạn Khuất chốt một câu: họ tốt quá, trung thực quá, trong sáng quá và cũng ngờ nghệch quá (nguyên văn đấy). Bởi họ, tất thẩy 100, đã ăn uống ngủ nghê ỉa đái học hành vận động tư duy mơ ước yêu đương.. theo đúng chuẩn Thiên Đàng Vô Sản.

Thực vậy không?

Thực thì Trung Tướng biên bài nầy làm điếu.

***

Hai Hạt mẩy nhất, đáng tiếc, đều không thuộc dòng đại mộc.

Đó là Hoàng Gì Nghi, cựu Bộ Trưởng, gốc Tày Tông Dật, con nuôi Đại Tướng Gộc Nguyễn Gì Thanh (thân phụ Anh Nổ). Chi bộ lưu ý đồng chí Thanh rất nhiều con nuôi.

Đó là Hồ Gì Dũng, cựu Giám Đốc Truyền Hình, gốc Tầu Nghệ An, cháu nội Đảng Viên Gộc Hồ Gì Mậu. Chi bộ lưu ý chất Gộc phần nhiều không di truyền nguyên vẹn sau hai đời, hơn nữa đồng chí Mậu vốn bị Chủ Tịch ghét vì đồng chí là học trò đồng chí Mao thần tượng của Chủ Tịch.

Chín tám Hạt khác, gồng nhất là tới lon Đại Tá, còn tuyền khoa học gia lươn khươn.

Phí không?

(Dừng phát ngủ đã, biên sau)

(@2009)

51 Comments