Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by AQ on 2011/07/27 - 18:55

  Mụ muốn khuyên đừng cho bọn nhóc học kiểu chiên nghiệp – gà nòi thì phẩy nói rõ ra, hiểu chưa?

  @Cô  Trạn: Mụ Zì thúi nói rõ zồi đấy thây:

  [Học võ từ nhỏ theo zạng học thểzục cho thưjãn thì không sao cả. Hàng ngài trẻ-con bỏn múamay tí thì tốt chứ có đéo jì đâu]

   

  Đì mé chả trách cô hay bị Zì thúi chửi ngu, hé hé.

 2. #2 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 18:58

  @Quy đầu:
  Bởi cồng trước mụ phọt nhõn câu học ba-lê gây còi xương nên mỗ mới hỏi. Mỗ hỏi xong mới phọt thêm đoạn cô trích.

  Thủng chửa?

  Còn Mụ Thối đương lồng lộn dìm hàng mỗ chỉ vì cay cú thôi cô à.

  Đọc cồng cho kỹ nha!

 3. #3 by nhất on 2011/07/27 - 19:15


  Địt cụ Chạn Bừu thấy anh thành đạt ở quán nên ghen tức phỏng. Hôm qua anh với mầy tham luận đến đâu rồi nhở. Anh quên mẹ nó rồi, chăm công nghìn việc chứ đi dạy dỗ không công cho bọn mầy à. Để anh chăm sóc Thi còi bồ anh chút rồi tý nữa anh nhả cho 1 tý mà hít nhá.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 19:15

  @con Chạn Sưfạm mê mần Kiến kia, ngu đéo thể zậy được.

  Học balê thì kể-cả học zạng amateur cũng có hại, khác học võ balăngnhăng.

  Vì nó không chỉ đơnjản là múamay cho zẻo người.

  Chơi balê thì kiểu đéo jì cũng fải bó chưn vầu cái jầy cứng như thép & bé như mũi zao, rùi đứng ngược lên đấy một ngài vài tiếng. Xương đéo nầu chịu thấu.

  Môn thểhình cũng bị khuyếncáo là không được học trước tuổi zậythì (kể-cả học amateur), tuy bọn chiênnghiệp thì vưỡn học từ lúc 5-6 tuổi hehe, vì xiền cả đấy.

  Môn dancesport hiệnđại thì độngtác chả kém đéo jì thểhình hay yoga, nên cũng đéo được jới nghiênkíu thểthao ủnghộ cho trẻ-con học quá sớm.

 5. #5 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 19:25

  @Mụ Thối:
  Ờ, nếu thế để mỗ bẩu pama con cháu đéo cho cỏn học ba-lê nữa. Thanks.

  @Quán bựa đệ nhất hạ tiện:

  Thành đạt trong quán là đéo gì thế? Nhiều xiền lắm à? Nếu thế thì mỗ thực sự GAT đến phát sốt lên đấy!

  Hehe, mỗ đương đợi cỏn tham luận đơi. Đương dất chăm chú đơi!

  Dưng đừng có mà nổ về thủ dâm đấy nhế!
  Mới cả ô-tô, đường cao tốc Khoai Tây, bốc vác thuốc lá lậu ở Đức lợn nữa.
  Mỗ đéo biết!

  Còn về Kiến hả?
  Hehe, tuổi đéo gì mà húng thế? Tuổi tôm à? Đọc xong cuốn sách mỗ bẩu chưa?

  Địt mẹ, đọc hết cuốn đới mới cả gúc được 3 bữa mới cả đi chống thấm được 1-2 con nhà (if any) thì làm đéo gì có cửa?

  Nầu, xin mời!

 6. #6 by chonten_giday on 2011/07/27 - 19:38

   Good evening everybody!

   Cảm ơn Zì và các anh, các chị đã nhiệt tình tư vấn cho e nhé! 

   p/s:@ Chị Mít. Dính giai là k có giai k chịu được. Là quan hệ TD bừa bãi chị ạ.

 7. #7 by nhất on 2011/07/27 - 19:39

  Hóa ra thằng Chạn nầy cũng ngoan, không bảo anh lấy số má như thằng củ bừu nào ý nhỉ , anh quên mẹ. Nhưng GAT với anh thì cứ mạnh dạn lên,không cần phải giấu hẽ hẽ. Tiền nhiều , gái mê,  dời ơi trên thế gian này có cái gì là anh không đạt được hả dời?!
  Chống thấm hả:
  Các hãng sản xuất vật liệu chống thấm đã tiếp thi sản phẩm bằng nhưng catalog, tờ rơi đi kèm chỉ dẫ cụ thể cách sử dụng. Hôm nọ có nghe thằng nào nói tên vật liệu chống thấm quen quen, anh đoán ở Lừa cũng đã có bán. Lừa cần làm gì ? : Lên mạng tìm thông tin, tìm sản phẩm, bỏ ra ít thời gian đọc cách dùng rồi gọi thợ.
  Anh chửi mầy hôm nọ vì cái còm mầy chỉ cho thằng Jo ý, chứng tỏ mầy đéo có cơ bản gì cả, hiểu chưa con bò. Cơ bản thì mày có đọc sách ( như hôm qua mầy đọc trong khi đi uống bia ý hí hí ) hay Gúc cũng ăn cứt anh nha .

 8. #8 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 19:49

  Há há, Nhất liệt hôm nai dám đứng thẳng lưng lần đầu trong đời hả? Mỗ khen, mỗ khen!

  Xin phép chi bựa để mỗ ỉa cho con Nhất liệt nầy 1 bãi.

  Các hãng sản xuất vật liệu chống thấm đã tiếp thi sản phẩm bằng nhưng catalog, tờ rơi đi kèm chỉ dẫ cụ thể cách sử dụng. Hôm nọ có nghe thằng nào nói tên vật liệu chống thấm quen quen, anh đoán ở Lừa cũng đã có bán. Lừa cần làm gì ? : Lên mạng tìm thông tin, tìm sản phẩm, bỏ ra ít thời gian đọc cách dùng rồi gọi thợ.

  [Địp pẹ Chạn Khắm về Kiến trúc thì anh hiện giờ là số một ở quán , nhá. Thằng Bựa chỉ được cái nỏ mồm và gúc. Có giỏi vào tham luận cùng anh coi. MẦy thử nói coi chống thấm cho nhà ở thì phải bắt đầu từ cái gì ? Đì mé dốt lại còn tinh tướng
  —–

  Nhất liệt thích truy bài hả? Hehe, thích hỏi mấy cái đấy thì gúc phát ra, khoe làm đéo? Cần thì a-lô bọn tư vấn chống thấm chiên nghiệp đến.]

  Đọc lại coi có phải cỏn nhai lại nhời của mỗ về chống thấm không hả con hạ tiện kia?
  Địt mẹ chưa kể còn học thói lấp liếm. Mỗ khinh!

  Anh chửi mầy hôm nọ vì cái còm mầy chỉ cho thằng Jo ý, chứng tỏ mầy đéo có cơ bản gì cả, hiểu chưa con bò. Cơ bản thì mày có đọc sách ( như hôm qua mầy đọc trong khi đi uống bia ý hí hí ) hay Gúc cũng ăn cứt anh nha .

  Cụ tỷ đi con mặt ./. Rồi mỗ sẽ giả nhời.
  Nói suông, vuốt đuôi, sủa vọng nầy mỗ đéo ỉa được

 9. #9 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 19:54

  Chưa kể con liệt nài tối qua nhai lại nhời của mỗ về việc Kiến chỉ cần biết cái chung, nắm đầu mối các bộ môn để nổ mới Mụ Thối trong khi lúc mỗ nói thì cỏn bẩu mỗ lòi đuôi đéo biết gì.

  Con mặt ./ kia, chiển sang đề tài thủ dâm dần đi là vừa!

 10. #10 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 20:05

  Con Nhất liệt quán bựa đệ nhất hạ tiện kia rúc đâu rồi?

  Đương úp mặt vầu ./ hay đương hehe gúc?

  Cái đầu thì mỗ chả ý kiến đéo. Dưng cái thứ 2 thì hehe, là buỗi, là buỗi, biết chửa?

  Cứ gúc đi, tối về mỗ ỉa tiếp nếu cỏn có nhu cầu.

  @Mụ Thối:
  Sâu mỗ vửa hỏi, thấy bẩu giầy con cháu mỗ đéo cứng lắm? Cỏn cũng đéo phẩy đứng mũi chân nhiều.

  Nhẽ ba-lê kiểu lành mạnh?

 11. #11 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 20:19

  Đợi 30′ đéo thấy con mặt ./ nài đâu. Mỗ đi khách nhát đã không muộn.

  Con Nhất ở nhà chỗ nầu khó thì cứ pi-em hỏi các bựa nhế.

  Dưng mỗ liu ý là đừng hỏi con Mụ Thối ở nhà tái định cư. Mới cả đừng hỏi con Tế điên, cỏn đương bận ỉa-ăn-tắm hehe

 12. #12 by nhất on 2011/07/27 - 20:21

  Mẹ cái thằng nầy anh lên để khai sáng chứ có để cãi nhau với mầy đâu. Thú thực là anh quên mẹ mày nói gì rồi, bây giờ anh bận, hehe, hơn nữa lục còm ngại bỏ mẹ. Mầy muốn thể hiện thì xin mời, sẽ có thằng đổ cứt vào mõm mầy nếu mày sai. Muốn bật anh thì lục lại còm anh hôm qua mà bật , tại sao hôm qua không bật mà đợi đến giờ hả ? Không thì đợi lúc khác, nhá!

 13. #13 by buitruong1689 on 2011/07/27 - 21:04

 14. #14 by Fucker on 2011/07/27 - 21:04

  Dân tiện đơi Mợ mời các cô xem phin nài nài :
  Con vũ nữ cuối cùng của Mao Xếnh Xáng
  Địt bẹ, lại nhớ xưa xửa có tí-hon điếu nầu người Ấn Độ ngài ngài chạy maraton dư điên, bọn khoai Tây bẩu sớm muộn thì em  ẻm cũng ngỏm mẹ dưng bọn Đen Da Mu Cu con cháu cô Gan-hi đéo nghe, giờ chắc em ẻm thop thóp hấp hối mẹ hã hã
  Địt bẹ bọn bần nông Indo, China và Indochina dồi trẻ con lấy thành tích, ờ mà con Lôn Ngẫn có cho Mợ tham luộn phát về thần đồng không nhể, hay muộn mẹ dồi, đéo ngúng nguẩy xi líp hoa được nữa hã hã

 15. #15 by Dragonfly on 2011/07/27 - 22:26

  Zì cảnhcáo cô. Lần trước con Nhất Zâm đã gây chiện mới em Thi Còi rùi (hậuquả là con cỏn mới em ẻm yêu nhau luôn hehe), lần nài cô lại mần tươngtự mới em Nam.

  ———-
  Địtmẹ con Zì Mọi chỉ được cái mượn jó bẻ măng là tài. Anh có ý đéo jì đâu lấy trên nét để minh họa ảnh đọc dưới ô che nắng ở bãi biển Vũng Tàu mà cỏn chửi là sẽ bị mù thôi. Đừng lấy bụng jạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Con lu loa lên còn tệ cho mấy em ẻm hơn.Hệ Hệ
 16. #16 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 22:39

  Hehe tưởng Nhất liệt dư nầu chớ lấp liếm rùi lủi thế nài thì chả nước non mẹ.

  Thôi cỏn đã xin thì mỗ cũng đéo thèm truy nữa. Khi nầu hết “bận” thì vầu coi lại tối qua mỗ nổ gì nhá con mặt ./ hạ tiện óc bằng 1/12 hạt quất! Mỗ đéo thèm chơi trò núp bóng mới cả du kích bắn tỉa mới cả gọi hội mới cả cuốc lủi đâu con dở ạ.

  Lần sau bớt ti toe đi nhá!

 17. #17 by nhất on 2011/07/27 - 23:07

  Hehe Chạn Bừu ngu như buồi ý. Anh có học kiến trúc bao giờ đâu nhưng anh bảo đảm xây nhà xịn hơn Chạn khắm đầu toàn dắm. Mầy không dám nhận học Kiến là biết điều, nhưng trình độ về kiến trúc thì có gúc cả đời cũng không bằng anh nổ 1 phút đip pẹ. Có giỏi vào bật những cái còng hôm qua của anh coi. Thằng Bựa nó cũng chỉ biết Gúc và lọc thôi  chứ có gì ghê ghớm đâu mà chúng mầy há hốc mồm ra nghe.  Muốn sử dụng Net và Gúc cũng phải biết cách địp pẹ. Nói nốt lần này mà mầy vẫn chưa thủng thì anh chịu thua.
   Anh thì Gúc cũng lười nha, toàn kiến thức lấy ra ăn liền đì  mé

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 23:07

  Thui, hầu chi bựa 1 bản của cô Ngọc Tuấn rùi mỗ cút!

  Bái bai!

  P/S:
  Đơn Mai Khôi, về quán mới mỗ đi em. Nha!

 19. #19 by Delete on 2011/07/27 - 23:16

  @ Các Bựa
  Del để ý thấy ngónchưn bọn bạn Del cực xấu, ngón 5 bẹplép, ngón 4 và 3 dính mẹ vào với nhau, Del cũng. Có lẽ do đi dép nhiều từ bé, Tế tin, Trạn Tin ngónchưn như nào? cồng fơm fát. Già hói xưa đéo có dép đi ngónchưn có xấu hông?

 20. #20 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 23:18

  A, con Nhất nầy lên rùi hả? Hết “bận” rùi hả?

  Từ “nhất quán về Kiến” aka thiết kế nay lại chiển sang vô đối về “Xây nhà” aka thi công hả?

  Con mặt ./ nài càng nói càng ngu.

  Đéo biết cái ./ gì còn vưỡn thích ti toe hả? Bị thằng Kiến hôi tin tin (Made in Lừa @Mụ Thối âm hộ nhét bộc phá ở nhà tái định cư) dư mỗ bóc mẽ nên đéo phục mới cả akay hả?

  Akay mới cả đéo phục thì lo mà tập trung vầu chiên môn bốc vác thuốc lá lậu đi con mặt ./ ạ. Nghề đéo nầu chả được, nghề đéo nầu chả quý?

  Địt mẹ bỏ trò lấp liếm mới cả cuốc lủi đi. Hôm qua cỏn nổ được cái ./ gì hay tuyền gúc mới cả hóng hớt xa-lông mới cả nhai lại nhời của mỗ? Hả? Hả?

  Mỗ dí vầu tranh cãi mới con chả biết cái ./ gì ra cái ./ gì nài cho mất thì gian.

  Lướt đi, con ngẫn!

 21. #21 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 23:24

  @Delete:
  Ngón chưn mỗ bình thường. Thấy dư dững chân bình thường khác thôi. Không loe, không dính. Bạn mỗ cũng.

  Ti nhiên bàn chưn mỗ thì hơi to tẹo. Lại dầy. Nhẽ đéo có tướng mần quan.

  Hồi bé chạy dép suốt chứ sâu? Hay cô mới bạn cô chơi đồng phục dép chật từ nhỏ?

 22. #22 by Cocacola on 2011/07/28 - 02:22

  @Del:


  Bàn tay anh ngày xưa cầm cuốc nhiều, tay chai sần cả! Nhưng bỏ cuốc phát là trở nên mềm mại ấm nóng dịu dàng!

  Bàn chân: Ngày xưa gồng gánh rất kinh nhưng bàn chân vẫn tròn đầy, ngón chân thon thả, có sao đâu?

  Cô chắc ngày xưa chẳng cày cuốc nhiều bằng anh đâu! Gánh gồng cũng thế!

  Về thói bựa thì lúc nhỏ anh có tật ăn khoai mì (sắn) sống! Sau này lớn lên, không ăn khoai mì sống nữa, anh chuyển sang bắt chước bọn Khoai Tây làm chung, ăn cà-rốt tươi thay snack!

  Anh còn nhớ có lần anh ngộ độc khoai mì sắp ngất xỉu! Có lẽ lần đó là lần duy nhất anh không control được bản thân mình, người cứ lả vật ra, lát mới tỉnh!

  Chú Lói không nên thần tượng bọn Khoai Tây quá mức. Bọn bỏn cũng thường thôi, thường thôi! Có điều bọn bỏn sống đúng kiểu Ông Người, cho nên hạn chế được tật xấu!

  Hiện giờ ta chưa được sống đúng kiểu Ông Người vì cái bọn Lừa đang ngồi trên đầu ta, lừa gạt hủy hoại đầu độc ta hàng ngày hàng giờ, là bọn B nhà Dái Ghẻ ấy!

  Thế nên khi Hoa Lài nở, chú cứ vác rựa ra, nhằm thằng nầu là chủ tịch thì chém-chết-tốt cho anh, chắc ăn 100% là chém đúng, vì bỏn có chịu nhường ghế cho ai khác ngoài bỏn đâu!
 23. #23 by vịt bầu on 2011/07/28 - 02:32

  Anh thấy quả mút tay chả liên quan đến sex sủng gì như tên Bia kể. Đơn giản là các cô buồn, dớ tí mẹ tên mần tay ra mút.

  Hồi bé anh chả mút tay cũng chả móc đít dư tên Bựa, dưng anh có thói quen rất tâu nhã là nghiến răng. Ngồi buồn anh nghiến răng ken két, bọn lừa xung quanh sợ phát khiếp vì chả biết quả tiếng chát chúa từ đâu ra. Rồi thói quen đéo nào cũng qua. Sao này lớn lên, anh thấy có diều tên ngủ còn nghiến răng ken két, dưng đó là bệnh thì phải, đếu phẩy thói bựa vì anh ngủ có nghiến răng đếu.

  Mà Bựa cho anh câu hơi bờm tí, thế Bựa dùng tay nào để móc đít? tay nào để mút tay? Dẽ cùng một tay thì tởm chết? hố hố

 24. #24 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/28 - 03:33

  @Con Đì Lít:
  Bàn chưn anh vưỡn xinh tươi dư thường. Hông dị tật dư cu nói. Theo kinh nghiệm nếu ngón ngỏn bị chụm vầu (or bé tẹo) thì cái móng củng bị biến dạng còn tí hỉn mới lại xần xùi có phỏng?

  @Con Bầu Lào:
  Móc đít tay nầy, mút tay nầu quan chọng đéo. Nhi đồng mần ẩu thế mới gọi bựa. Như con Zì Lồn có thói quen mút tay trái trỏ, unfortunately, hắn chùi đít (rửa đít?) cũng bằng ngón ngỏn. Đã chết thằng chó nầu hử?

  Bỏn Ấn, Pakistan, Lebanon mới thói quen quất kebab, cà-ri chấm bánh mì tuyền xài tay không. Đéo có đũa muỗng mẹ gì. Nhẽ bọn nó ỉa xong đéo rửa đít? Đương nhiên là hông.

  Chết thì hông chết dưng he he khoa học đả trấng minh rầng, khi nạp một lượng Ê-Bô-La(có trong phân tươi) vầu cơ thể vượt ngưỡng HgMb, có thể dẫn đến đột-biến-gien.

  Con Zì Lôn Ngẫn Teo Kèn Biến Thái là một thí dụ. He he.

  Thôi anh cút đi culi đây. Đù má nhìn con Chạn Hói Tabu chồm-chồm chồm-chồm dìm hàng con Nhất Dâm Chỉ mà tao nhã đéo chịu. Cứ như chạm nọc í? Hố hố hố.

  Địt cụ mấy con hãm lìn đệ anh dư Chạn Hói TaBu, Dái Ghẻ Bẹn, Dắt MẶt (.)/ Déo nhát cho mát bẹn. He he.

 25. #25 by trungduong on 2011/07/28 - 04:09

  Bỏn Ấn, Pakistan, Lebanon mới thói quen quất kebab, cà-ri chấm bánh mì tuyền xài tay không. @ Tinh-Tế,

  Ừ nhưng mà tay khác nhau chứ anh Tế. Việc này ngay trong đạo Hồi cũng chỉ định tay nào dùng để làm việc gì. Anh mà ngồi ăn với bọn họ, dùng tay không đúng luật charia là có việc liền. Tay phải dùng để ăn. Và trước khi ăn bắt buộc phải rửa tay, có một chậu nước chỗ ăn kia mà. Do Thái Giáo cũng như thế.

  Đời sống của họ nếu theo đạo chặt chẽ thì việc nào cũng có tục lệ chứ không chơi. Ừ mà nếu có một tay?

 26. #26 by dắtdéo on 2011/07/28 - 05:21

  Hãhãhã thằng đệ Chạn Hói của anh thế mà khá nhỉ, quảlà có công mài sắt có ngày nên cuốc thuổng, phỏng? Con này sau bao năm theo hầu anh Zéo công phu tiến bộ trong thấy. Một mình zìm hàng cả Hoàng Bom lẫn Nhất óc quả cà hàhàhà, sứong quã sướng quã. Cu Tế Điên thay mặt chi bộ mần phát quyết định khen thưởng Chạn Hói nầu.

 27. #27 by dắtdéo on 2011/07/28 - 05:23

  Hahaha mà đù má sigong, thế hóa ra vụ hủ hóa với nhâu qua quán bựa là có thực hả. Con Zì lồn ngẩn bóc mác thằng cu Nhất Dâm óc quả cà hủ hóa với gái mà anh chệt cười. Hôm trước anh bắt nõm con nầy cãi nhâu với anh đéo lại, kêu gái lên cứu viện, thế mà trúng phóc. Oi, thật tâu nhã hẽhẽ.

   

  Địt mẹ thằng Nhất Dâm nầy tuy tintin sinh tầm 68-70 nhưng chắc cũng vợ con đuề huề roài, thế mà địt mẹ mèo mả gà đồng đéo tưởng được. Thằng này nổ lấy số lấy má mấy vướn đề linh tinh thì châm chước được. Dưng địt mẹ đã nhỡ sướng đút quặc vầu ./ vện để sinh con đẻ cái mà đéo mần tròn trách nhiệm người chồng người cha thì anh thật, tư cách con này đéo đáng đi liếm khăng cho chóa. Anh nghĩ những khi con Nhất Dâm nầy đi hủ hóa thì vện cỏn có khi đang nằm banh hết cỡ với một con khoai tây thượng đẳng haha và có khi con nây đang nuôi hộ con cho thằng khác, quả báo mà. Ôi, thật là tâu nhã hãhã.

 28. #28 by dắtdéo on 2011/07/28 - 05:25

  Đành rằng lên quá bựa nói chuyện tư cách đạo đức với bọn bần nông cửu vạn thì hóa thừa nhưng anh vẫn thấy tởm những thằng như thằng Nhất Dâm óc quả cà. Vợ con rồi mà suốt ngày lượn lờ chim chuột trên mạng. Có khi con nầy đêm đêm còn mò ra đường mần phò đực cũng nên hehe.

   

   

  Đến nay ít nhất anh biết con nầy có thói mèo mả gà đồng qua hai vụ. Vụ một là sưa kia suốt ngày zụ zỗ em Rô Kinh (mần em Rô Kinh tin cỏn đến mức to bụng trên mạng, đến khi em Rô muốn tiến tới nữa thì cỏn chạy làng-nhời em Rô, em Rô nhân dịp này lên lật mặt con nầy đi em).

   

  Vụ thứ hai là vụ hủ hóa với vàng son mà mụ Zì lồn so mới bóc mác hãhã. Đù má, đành rằng phận gái người ta nhẹ zạ cả tin, còn con hãm ./ Nhất dâm không những có tội với vợ con cỏn mà còn có tội với chồng con em kia. Địt mẹ loại mèo mả gà đồng hãm ./

 29. #29 by nhất on 2011/07/28 - 05:50

  Bắt quả tang thằng  Déo Xê đu xen nầy ghen với Dái Gầy và với anh nha, gay chìm hả , Rô xinh đâu ra có người để phỏng vấn nầy. Hôm qua thấy anh hôn chút chút Dái Gầy mà bỏ qua mầy nên chu chéo gây chú ý hử? Dái Gầy đâu lên có người kiếm kìa, Hố hố , địp pẹ anh vừa giả vờ vào vai Gay phát có ngay  Déo Xê Đu Xen mềm nhũn ra , tởm quá đi!, nhưng anh thông cảm 😀

 30. #30 by nhất on 2011/07/28 - 05:55

  Mà Thi Còi bồ anh sao không lên côn phơm tình yêu chúng mình phát nhở. Mả cụ Trung Tướng nói sai bét nhè, bọn anh đéo phải là yêu nhau , mà là yêu nhau tha thiết, hã hã sư bố  con già hói chán bóng ngẫn móm :D.

 31. #31 by Delete on 2011/07/28 - 06:19

  @ Các cu:
  Đèo mẹ, Del chỉ nghingờ ngón chân xấu do đi dép thôi, vì ko có khảnăng khác, lúc tòi ra thì ngón có xấu đéo đâu. Hồi bé thì có thể là đi dép chật thật, nhưng không fải chật quá nha, có thể là do đi quá nhiều, trong nhà ngoài fố đều xỏ dép, trừ lúc ngủ.
  Cu Lả chân trần lội shit thì ngón xấu thế đéo nào được.
  Đúng là ngón mà xấu là móng cũng cụt ngủn luôn, xùxì fát tửm.

 32. #32 by chucphuc on 2011/07/28 - 08:12

  “Anh có ý đéo jì đâu lấy trên nét để minh họa ảnh đọc dưới ô che nắng ở bãi biển Vũng Tàu mà cỏn chửi là sẽ bị mù thôi.”@Dragonfly

  – Dear Mr ATTT! Dear Mr Dragonfly

   Chuyện qua rồi mà. Em đồ rằng trong vụ này Mr Lài cũng chỉ là vui vẻ và ngẫu nhiên bắt được một tấm hình hợp chủ để đang tranh luận  thôi – không có gì trầm trọng đâu ạ.

  Chỉ là có lý do cá nhân nên khổ chủ cảm thấy không Ok – nên nhờ chủ quán rút xuống thôi.

  – Về vụ đọc sách bên bãi biển, mọi người nói nhiều roài. Cá nhân e thì mạo muội nghĩ thế này: Việc đó (đọc sách bên bờ biển) hại hay không hại, sến hay không sến, nên hay không nên, tinh hoa hay bần nông… cũng còn tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể, từng địa điểm cụ thể, từng tâm trạng cụ thể, từng câu chuyện cụ thể, từng thời tiết cụ thể…

  Và nói như AHTT đã nói ở entry nào đó, e không nhớ chính xác nhưng đại ý là: …“Zì nói là việc của Zì, nghe hay không là quyền của các cô. Zì có phải bố mẹ các cô điếu đâu mà các cô phải nhất nhất nghe theo”… – Hết trích.

  Have nice day !

 33. #33 by tieuthithi on 2011/07/28 - 08:34

  Sáng nay tranh thủ vầu lướt cồng thấy mọi người léo nhéo Thicòi Thicòi gì thế ? Từ từ chị vặt râu từng cô một nhá 

  @Zì Móm :  Zì làm em ngạc nhiên vì cái sự biết tuốt của Zì. Cái loại jày múa ba-lê “cứng như một cái khuôn nhựa bó lấy chân” em không hiểu là ở đâu dùng chứ ở ngay Trường Múa đây em không thấy có. Jày múa ba-lê là loai jày mềm nhất trong các loại jày, chỉ có một lớp vải không có lót, mũi jày bằng da thật dưng cũng cực mềm, fần dưới  ngón chân còn đệm một lớp bông mỏng cho êm nữa . Já  hiện nay là 90.000/đôi 
   Zì bẩu múa  ba-lê làm trẻ còi xương, em thấy Zì đang nói theo nhận xét riêng của Zì, mần ơn fântích và dẫnchứng khoa học hộ em cái . Bắp Ngô hay Mít làm ơn Gúc hộ chị kẻo làm bỏn có con đang tập hoang mang.
  @vụ Nhất Dâm Zì mần ơn đừng chơi đểu em nhá, em chăn cỏn cả năm nai mà cỏn chưa sập bẫy nè. Cỏn nổ vậy thui chứ nhát bỏ mẹ, Zì choangchoác choangchoác thế cỏn ngượng thụt bố nó lại em mất công à? Rùi mần em mất cơ hội đong các jai khác nữa hehe nguồn  dự trữ fi công của em sắp cạn rùi hehe… mỗi Bắp Ngô là  hiểu em fết 

 34. #34 by tieuthithi on 2011/07/28 - 08:37

   @ Déo : nói ngiêm túc với Déo nha : chuyện nổ trên quán chỉ có tính chất tham khảo và không nhất thiết khác sự thật hehe. Nhất là chuyện tình củm cô nầy đong cô kia hay  anh nầy nổ yêu em kia. Déo đừng quá trầm  trọng hóa vướn đề. Chị có rất nhiều người quen và cả ông xã cũng vầu coi quán, kiểu nói của Déo dễ  gây hiểu lầm .
   Mà nói nhỏ Déo nha : chuyện Zì với Bắp Ngô sốt xình xịch một thời trên quán còn điếu phải là thật nữa là … không tin hỏi Zì mà coi 
  nên Déo cứ yên tâm mà nói chuyện đạo đức nhá 

 35. #35 by DG on 2011/07/28 - 08:48

  Hôm qua thấy anh hôn chút chút Dái Gầy mà bỏ qua mầy nên chu chéo gây chú ý hử? Dái Gầy đâu lên có người kiếm kìa @ Nhất liệt!
  ……………………………………………

  Địt cụ mài Nhất Liệt tởm quá đi, tởm quá đi, mài có thể làm dững động tác dư trên mới con mụ Bựa, con Chạn Khắm, con Bô, con Sỹ Dâm vươn vươn hehe dưng mần mới anh – anh tát cho móp loa đới!

  Địt mẹ chưởi xong rồi vưỡn tởm, sư bố con hãm hehe!

 36. #36 by Do L on 2011/07/28 - 08:50

  @Cô Trạn Hói.

  Mụ Dì chuẩn về vụ 3 Lê đấy.

  Nó đéo phải nặng mà là dất nặng. Tập hùng hục còn hơn nhiều môn thể thao nặng nề khác.

  Miềng ngày xưa gần trường múa và có bạn nhiều bên đó. Một ngày chỉ kiễng chân không thôi cũng vài ngàn cái… cô cứ suy ra dững cái khác.

  Múa may có phải em đéo nào cũng tên Nga Linh đâu, dư thể thao chiên nghiệp vậy đéo bán độ thì có cái lìn mà giàu có nhanh thế mua xe đẹp thế…

 37. #37 by tieuthithi on 2011/07/28 - 08:50

   Còm nầy riêng cho Nhất Dâm nè :  Nhất đừng có nghe lời dèm fa của bỏn gen ăn tức ở aka GATO mà lung lay nản chí nha hehe . Dù ai nói xỏ nói xiên lòng ta cứ vững như kiềng 4 chưn , nếu có đổ cũng cấm được đổ chỗ khác nha 

   Chuyện Rô ngày xưa chị hông ke đâu hehe, mai chị vô Sài gòn gặp Rô, N có cần bồi thường thiệt hại vụ có bầu online cho Rô thì đưa đây chị chuyển cho keke… để hai người dứt điểm còn một lòng mới chị  Thế nhá !
  Thôi chị fắn đơi một tuần nữa quay lại , chi bộ ở nhà mổ trâu mổ bò vui vẻ nha , bye 
 38. #38 by Thượng Sĩ Già on 2011/07/28 - 09:11

  Cái loại jày múa ba-lê “cứng như một cái khuôn nhựa bó lấy chân” em không hiểu là ở đâu dùng chứ ở ngay Trường Múa đây em không thấy có @Mợ Thơ

  Ý mụ Bựa bẩu đôi giầy cứng ở đầu mũi dành cho họcviên luyện cơ bàn lẫn ngón chân lúc bắtđầu học đấy. Dưng Dượng thấy tưng đấy cũng là cựchình mẹ rùi nhở nhở..?

  À mà quên, Mợ chớ có dại đâm đầu vầu con Nhứt Cư mà thêm vạ, cỏn vửa liệt vửa hô lại chốcmép cộng thêm tật ngồi đâu dớtdãi chẩy vòng quanh đấy…. Đầutư vầu chỗ khác đi, Dượng chảhạn hẽhẽ

 39. #39 by DG on 2011/07/28 - 09:47

  Địt mẹ thế mẹ nầu mà giờ lắm nhà thơ thế nhỉ? Nhẽ phẩy cảm ơn chú cam đã tống một đạp vầu mõm cu con “dân chủ” gì gì đó nhở? Vửa như thế mà thấy thơ mọc đầy, hehe lát anh cũng đú phát!

   

  Hôm qua anh hạ cố vầu nhà cô Diện háng nôm, thả đôi cồng, y dư rầng mất hút con mẹ hàng lươn;

   

  Anh thật chứ mấy cái thể loại ngồi bô nầy đéo hiểu sao anh ghét một cách tởm lợm!

   

  Mà sâu “xuống đường” đòi mần việc nhớn rặt thấy tuyền đám thợ chữ là sâu? Nhẽ con Bựa quán nài cũng dư thế?

   

  Quanh đi quẩn lại mấy con lợn khắm thối, ra đường chụp hình rùi về tự quay tay sóc lọ trên lốc, anh khinh!

   

  Con đéo gì Quang A bị cam túm hỏi giấy tờ, thoát được cũng về bù lu bù loa lên, tưởng dư vửa thoát được gì gì ghê gớm lắm.

   

  Liền sau đó, cu tin tin Diện Háng cũng đú, lên lốc kể lể “vửa bị cam gọi, đến đúng giờ, về đúng giờ” hehe vãi đái!

   

  Địt mẹ bọn nài mà nhỡ cam tiện tay vả cho phát, chắc nó xem như phước lớn trời cho ý nhở?

 40. #40 by DG on 2011/07/28 - 10:06

  Hehe đây đây anh đú mới cả đám nhân sĩ trí thức đang đua nhau mần thơ đây:

   

  Nó đạp vầu mõm

  Ơ địt mẹ, nó đạp vầu mõm!

  Nó đạp mõm anh, nó đạp mõm tôi

  Nó đạp mõm thơm, nó đạp mõm thối

  Địt mẹ mõm nầu nó cũng đạp!

   

  Nó đi tông lào, nó cắt đầu cua

  Nó dòm giống thằng Tầu Khựa

  Thế thì đúng là thằng phản động!

   

  Anh Chị ra phố, Anh Chị ngoác mõm thơm

  Anh chưởi địt bà lũ bán nước

  Chị chưởi địt bà đứa nầu không chưởi theo chị

  Chị cho bú mồm dưới của chị.

   

  Anh đứng dạng chim giữa đường tám thước

  Anh hô vang đả đảo, cho đứa khác chụp hình

  Thế thì ảnh hưởng đéo gì đến chúng mài

  Mà chúng mài đạp mõm anh?

   

  Chị cũng dạng háng giữa phố thênh thang

  Chị ném lồn vầu cửa bọn Tầu Khựa

  Chị chưởi địt bà chúng mài lưỡi bò mới cả lưỡi trâu

  Thế thì đã có gì đâu

  Mà chúng mài đạp vầu mõm chị.

   

  Đất nước nài, gần trăm trẹo mạng

  Gọi anh Rồng chị Tiên bằng cha bằng bà

  Bốn nghìn năm oai hùng số dách

  Giờ đéo nghe anh, nghe chị

  Thì chùng mài nghe ai? nghe ai? 

   

  Hẽ hẽ còn còn dưng để rũi rãi anh biên, đứa nầu có lòng mới đám ngồi bô kia cóp bết vác đi tặng hộ anh mới nhế, bẩu anh DG hoành tặng cả họ nhà tụi tủi, nhế.

   

  Anh thành trước phát cho hoành!

 41. #41 by Mit on 2011/07/28 - 10:18

  @ ThiThi

  Đây là cái list của dững môn thể thao có thể làm trẻ bị stunt growth.  Riêng về ballet thì trừ khi con gái Thithi tập theo regime của bọn professionals, chứ kiểu vừa học vừa chơi, chơi mới là chính thì nhẽ không nặng nề thế đâu.

  http://www.livestrong.com/article/441421-a-list-of-exercises-that-stunt-childrens-growth/

  Giầy ballet thì nhẽ mụ TT nói loại Russian Style cho bọn prof đó mà, còn gọi là pointe shoes.  Quả mũi giầy được mô tả là một cái hộp.  Chứ loại cho trẻ con thì chỉ bằng da mềm thôi.

 42. #42 by Mit on 2011/07/28 - 10:21

  Mà con em họ Mít học ballet từ bé.  Nó trông còi còi thật.  Không biết vì cỏn nhịn ăn để người nhẹ nhõm, hay tại vì tập ballet mà growth của nó bị stunt.

  Nó thấp hơn ma nó và built cũng khác.

 43. #43 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 10:42

  @Đồ Lờ:

  Cô nói chiện bọn gà nòi rùi. Mỗ đương nói chiện con chíp nhà mỗ tập ở mấy cái clb này kia trong dịp hè thôi.

   

  Bọn tập chiên nghiệp đương nhiên là vãi đái rùi, môn gì mà chả thế.

   

   

  @Déo mặt ./ méo:

  Con điên nài thi thoảng nâng quan điểm kinh vãi hàng. Đéo gì mà serious thế con kia?

  Easy, man!

 44. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 10:49

  Zì đơi Zì mệt quá đi

  @em Thi Còi hay nhở

  Zì đã nói là balê mần trẻ-con còi xương nếu tập quá sớm (hoặc nặng). Em không tin thì tự gúc mà kiểmchứng, hoặc đi hỏi zững người có kinhnghiệm, chứ sâu lại bắt Zì chứngminh? Em không tin Zì thì cứ vui-lòng mần theo ý mình, ai cấm? Con/cháu em còi chứ có fải Zì còi đâu?

  Nhời nói của Zì jờ trọnglượng hơn cả nhời Ông Cụ, ảnhhưởng tới hàng chục trẹo mạng người hehe, nên Zì đéo thể nói vôtráchnhiệm như bọn Lỗ Đít được.

  Còn fântích cụtỷ cho từng người thì Zì lấy đâu ra thờijan.

  Em Mít vửa gúc hộ em một chút rùi đó.

 45. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 10:58

  @Con Zéo vửa bị cop Mẽo đập zùicui vầu đầulâu hay sâu mà ngẫn thế? Đi bịnhviện mà chữa thầnquynh đi con mặt ./

  @con Chạn Khắm

  Zì đã nói rùi, trẻcon tập balê kể-cả zạng amateur cũng không nên, trừ khi các cô muốn con/cháu thành zân Pros.

  Các cô không nghe thì cứ việc mần trái nhời Zì, chứ đừng có gân cổ lên cãi để ảnhhưởng đến các khánjả của Zì địt mẹ nhà cô.

  Một số món thểthao khác mà trẻcon không được tập sớm các cô có-thể thamkhảo em Mít (thểzục zụngcụ, vật, chạy việtzã..).

  Các cô cứ nhìn bọn vậnđộngviên ôlimbích của Tầu thì rõ. Mấy em gymnast 18-20 tuổi mà chỉ nặng 30-35 ký, cao tầm 1.4m.

  Zân balê tiếngtăm thếjới thì cũng mostly tèo ở tầm tuổi 50 cả. Mời các cô gúc.

 46. #46 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 11:11

  @Mụ Thối:

  Để mỗ sẽ liu ý pama cỏn về điều nài. Thanks mụ.

   

  Cho cỏn tập cho khỏe người chớ Pro đéo gì. Nếu đã nguy hiểm thì bẩu pama cỏn cho đi tập bơi mới cả múa may võ vẽ tý vậy.

 47. #47 by Mit on 2011/07/28 - 11:52

  TT và các cô giúp Mít mới.  Trong phòng xử án, cái không gian giữa bàn của quan tòa (bench) và bàn của các luật sư được gọi tiếng Lừa là gì nhở?  Tiếng Mẽo nó gọi là “the well of the court-room” đấy.  Thanks.

 48. #48 by Già Không Đều on 2011/07/28 - 11:52

  Nhời nói của Zì jờ trọnglượng hơn cả nhời Ông Cụ, ảnhhưởng tới hàng chục trẹo mạng người hehe, nên Zì đéo thể nói vôtráchnhiệm như bọn Lỗ Đít được.(@ Bà Dì)

   

  Úi địt mẹ, vế đầu nổ được, vế cuối chân thành được, còn vế giữa, đéo gì hàng chục trẹo mạng người, Anh chưa thấy ổn. Đù Má Anh để ý Quán lượng viu tạm thấy ngon ngon zậy thôi, nhưng đa phần Anh đồ là do bọn nghiện Bựa F5 ( refresh) tới lui cả ngày lẫn đêm, chứ quanh đi quẫn lại Anh thấy lượng Bựa Viên đéo tăng lắm. Quán Bựa lẫn Bựa Chủ hình như cũng mắc chứng thủ dâm tinh thần hơi nặng đô phải không? Lấy đéo đâu ra hàng chục trẹo mạng được Quán Bựa này tia tí ánh sáng bựa hử? Anh éo tin!

 49. #49 by Dragonfly on 2011/07/28 - 13:18

  Chi bộ có Bựa nầu khoái Body-painting không? Vầu đây mà thưởng lãm nài. Hệ Hệ

 50. #50 by nhất on 2011/07/28 - 14:17

  Lài Bi-ẹn nhầm nhọt qua giồng giọt rồi, cái từ body-panting  thằng Déo Xê Đu Xen còn biết nó là gì. Lài ngồi mòn đít biên blog , nhét nhạc công phu phết mà sai cơ bản từ cái tên hố hố. Gúc lại body-panting nha, hay cứ để đó xem em nào còm,  còn qua đó biết ẻm có biết cái mẹ gì không.