Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by budifa on 2011/07/27 - 09:17

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 11: Hồi hương

   

  Ngày ấy năm xưa BOM phẩy hồi hương, vài chiếc va-li đựng đầy áo-quần. Bay trên phi-cơ BOM về thành-đô, sau đi ô-tô về với pama. Bà-ma tíu-tít thịt gà thịt vịt, ông-pa tíu-tít bày diệu bày thịt, chầu-đón con-giai (source unknown, somewhere in the net)

   

  BOM được chầu-đón dư một hạt-giống đỏ của gia-đình khi chàng hồi hương, mặc-dầu thâm-tâm chàng biết chàng là giống chột mẹ rầu. Sau-khi làm vài thủ-tục, chàng được fân đi công-tác tại một tỉnh-lẻ. Đèo mẹ, ai vô xứ Nghệ thì vô, còn choa thì cứ thủ-đô choa mần, chàng đéo đi nằm nhà báo-cô pama. Nhờ quan-hệ của ông-pa, cuối-cùng chàng cũng xin được vầu làm trợ-jảng ở một trường đại-học.

   

  Chuyện dạy-dỗ của BOM chả có gì để kể, chàng biết đéo gì mấy về chiên-môn đâu. Bí thì lại lôi dững chuyện trời Tây ra nổ, thi-thoảng điểm tý thâm-cung-bí sửa mới tử-vi mới fong-sủi hóng-hớt được, lòe mấy đưa sinh-viên mới vầu đời. Giờ đứa nầu gặp lại “thầy” BOM nhẽ nó vả cho tòe loa.

   

  Được vài năm, xiền vật quá, BOM quyết-định làm thằng mất-dạy. Tình-cờ và bất-ngờ, có hãng tàu-bể Sô-Liên tuyển người, chàng xin được chân sai vặt trên tàu nhờ vốn tiếng-lóng Nga-La-Tư thời buôn-lậu.

 2. #2 by Thượng Sĩ Già on 2011/07/27 - 09:42

  Mà TSG đang ở America, nên cũng có thể lấy nơi đó làm nền, y học phát triển cao đấy ? Chẳng như thế thì hoàn toàn lấy không gì sất để chứng minh.

  Cái mảbố nhà con Dương Trúng nầy, càng nói càng bốc mùi khẳmlặm. Thế cứ ở đâu phẩy bắtbuộc tiêndương côngchạng chốn đấy hở con thiến sót kia.

  Địtmẹ cô, Dượng vửa thách vửa đố vửa cho xiền cô tìm hết trên cõi mạng ảo nầy có chỗ nầu Dượng khen Mẽo dư cô tả thế không mà cô dám qui cho Dượng cái thói hãmlìn đấy hả con mặt ?/. Có biết phântách giữa hai kháiniệm dư lào không mà cố chầycối.

  Mà đeomẹ, Dượng quảtó hai đứa bây đéo biết cái khậc gì về môn Tâm Lí Học nhá. Nếu biết, chúngmầy đã giảnhời rômrốp câuhỏi dưới kia của Dượng rùi, vì địtbẹ đấy chỉ là câuhỏi thườngthức cơbản về kiếnthức Y Khoa. Tịt mẹ óc thế thì hai thằng mầy vui lòng ngậm mẹ cái lỗ cơm lại cho Dượng. Biết thì khoe không biết chớ nên titoe. Hónghớt lun là giảipháp tốt nhất cho dững đứa dư hai đứa chúngmầy, Dượng thật.

  Mà địtbẹ, hai thầng mầy hiênthiên từ chiều giờ tuyền chiện mônglung hãmlìn, chả thằng mẹ nầu nói được mẹ gì ra hồn thì bật Dượng được cái !/ đây nài. Bẩu rùi, chịu khó gúc đi rùi hẵng xảnhxọe. Còn bầng lười thì cứ nằm yêm há mồm ngayngắn đấy Dượng liệu mà đổ cứt vầu cho. Đồ con lợn

 3. #3 by Bố on 2011/07/27 - 09:54

  Hố hố.. con dái và con chạn rất tintin, thiếu bản lãnh. bố đéo biết mần thơ nên thơ hay hay dở thì bố thẩm được đéo. nhưng vì bọn bay cứ vè vè cạnh em Hồng vàng của bố thì buộc bố phải chê thơ bọn bay như cứt mà thôi. thế mà không  ngờ bài này của bố lại hịu quả. bọn bay nín tịt. đéo dám thơ ca gì nữa. hay à nha. hố hô…

  viết triện tíêp đi. viết hay đấy. thơ cũng hay nếu không  viết để tán tỉnh em Hồng của bố.
  anh khen con Fa nữa.
  ĐM, tụi bay đéo gì mà tài thế chứ. ghe tỵ quá đi mất.

 4. #4 by Phantomas on 2011/07/27 - 10:35

  Qua chào tàn thể chi bộ bựa.

  Chào các dàng son và các cô

  Thương đéo chịu đươc

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 10:42

  Về vụ em Đây & con-gái ẻm Zì chốt thế nài.

  1- Khẳngđịnh luôn chiện của con em là chiện thường, không có jì fải lolắng.

  2- Nên nghe nhời mọi người, cho em ẻm đi chơi nhiều thứ để đời thêm fongfú. Đành rầng thủzâm chả có hại jì, zưng đời còn nhiều thứ thúvị, ngoài thủzâm.

  3- Em hãy cânnhắc thật kỹ chiện đưa con em đi khám bácsĩ, zù có nhiều người khuyên. Cánhân Zì khuyên thànhthực em bỏ ngay ýnghĩ nài ra khỏi đầu.

  Để mấy hôm nữa Zì bốt bài kể về một con chị họ Zì. Năm 15 tuổi ẻm bị suy zinhzưỡng thể nhẹ (zo học nhiều quá), zưng bác Zì lại đưa ẻm vầu bịnhviện Sản để chữa, vì rất thân mới ông jámđốc bịnhviện đó (ổng là Lê Điềm, con nầu ở Fồng chắc biết rõ).

  Chỉ có thế thôi mà janghồ đồn ẻm bị chửa-hoang, fải vầu bịnhviện Sản để nạo.

  Tới nỗi ẻm sau đấy không zám có một đứa người-yêu nầu, và mãi đến năm 34 tuổi mới cưới được chồng.

  Hãy nhớ nhời Zì.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 10:43

   Việc của em Đây là nghiêmtúc, nên địt mẹ từ lúc nài con nầu nói trái nhời Zì sẽ bị kếttội bam, xóa bài, và khâu mõm 1 tuần. Nếu muốn nói jì thì cút sang chỗ khác mà nói.

 6. #7 by Bia on 2011/07/27 - 10:45

  Lời khuyên của BS Bia Bợm như sau:

  1. Không nên hôn hít, vuốt ve, mơn trớn, âu yếm trẻ quá mức cũng góp phần làm trẻ dậy thì sớm, vì chính chúng ta vô hình chung khơi gợi xung động các vùng gợi dục.

  2. Nếu cấm thủ dâm (thực ra ở trẻ nhỏ là sự đói, thiếu khi tách từ vú mẹ ra), trẻ tự tìm đồ thay thế là chính bản thân mình. Nặng lượng tình dục mà không giả tỏa rất dễ gây rối loạn thần quynh như cô Lói hay bực tức không biết xả chỗ nào.

  3. Không nên đánh trẻ…. hehe cái này khó à nha, nhất là đánh vùng mông. Một số thầy cô bảo đó là phần mềm, có sao đâu? sai mẹ! vùng này là vùng có liên quan rất chặt chẽ đến tình dục của bọn tintin sau này, đánh nhiều vào vùng này có khả năng dẫn đến loạn dâm, khổ dâm, Sợ Chưa? hehé.

  4. Hết mẹ.

 7. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 10:47

  Cái gọi là đạođức nghềnghiệp của Lừa là không có, nên các cô đừng có fânvân chiện bọn bácsĩ (hay luậtsư, hay vv.) có mang chiện riêng của các cô tống lên báochí hoặc chí-ít kể bùlu bùloa hay không.

  Vì chắcchắn bỏn sẽ làm việc đó. Không tin các cô cứ vầu VNN, VNe.. là thấy.

 8. #10 by budifa on 2011/07/27 - 10:51

  Em Tửu-Lâu (aka Winehouse) thật đúng là Vàng-Son Da-Trắng Thượng-Đẳng nhể Lói nhể, chết-tốt chửa rõ nguyên-nhân. God bless em ẻm.

   

  Hông dư Lừa, nếu đéo chết-tốt vì tai-nạn giao-thông, cành-cây rơi vầu đầu-lâu khi đi dạo, sụp nhà-ống do kiếm-chác-xu Lừa chế-tác, gặp phẩy lang-băm cắt trĩ nhầm mẹ sang kèn teo, bị nhét lịu-đạn vầu âm-hộ, vươn-vươn, thì chắc-chắn bỏn đã uống thuốc-chuột do đại-lý độc-quyền toàn-quốc do con Lói đứng vai President and CEO, chả God nầu bless bọn bỏn, khà khà

 9. #11 by budifa on 2011/07/27 - 11:01

  từ lúc nài con nầu nói trái nhời Zì sẽ bị kếttội bam, xóa bài, và khâu mõm 1 tuần@ BOM

  Trái nhời chiện em Đây, hay tuốt-tuồn-tuột hở lão? Dạo-nài tôi biết sợ rùi, nói gì nói cho rõ, đừng để tôi sống trong sợ-hãi khi cưa bom nhá, há há

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:07

   Địt mẹ Zì đã nói rõ còn jì, trái nhời Zì trong chiện em Đây. Muốn nói trái cút sang chỗ khác mà nói.

 10. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:06

  Địt mẹ còn việc đọc sách zưới nắng (đọc ở bãi bể thì tấtnhiên là zưới nắng, kểcả có đeo kiếng zâm như Tây), Zì chốt lại thế nài:

  Zì bẩu là rất có hại, bét thì bị thiênđầuthống (aka Cao Nhãn Áp, aka Rức Nửa Đầu, rất zễ thành Mù), nặng thì lòa sớm (gọi là quáng-gà, cũng rất zễ thành Mù khi ở tuổi xế-chiều U50-U60).

  Địt mẹ con nầu không tin thì cứ việc làm theo ý mình, Zì đéo cản. Chúc các cô sớm toạinguyện.

  Zì đéo có tráchnhiệm cãivã mới bọn Fò để bẩuvệ các cô nữa.

 11. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:10

  Zì biết zững con cãi Zì như fá về vụ đọc sách zưới nắng (con Fa Âmhộ Lịuđạn, con Chạn Khắm Hói Ngôi Jữa) là vì các cỏn ghét Zì muốn bật Zì mà thôi.

  Đó là bọn hoặc là vôtráchnhiệm mới cộngđồng, hoặc là ngu đến quá mức cơbản.

  Các cô nghe bỏn hay nghe Zì?

 12. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:13

  Các cô có biết tại-sâu ngưzân Lừa rất hay bị lòa, và đến jà (tầm U50-U60) thì hầuhết bị quáng-gà rất nặng, và nhiều người bị mù hơn hẳn người mần nghề khác?

  Các cô hãy thử đến các huyện zuyênhải mạn Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa.. mà coi, rùi về jảnhời Zì câu-hỏi trên.

  Địt lồn bố nhà các cô. Lo cho các cô mà các cô còn đéo thèm ke. Đúng là lũ lợn mọi.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:15

   Đấy là ngưzân bỏn còn đéo đọc sách đấy nhế.

   Việc đọc các zòng chữ nhỏ trong sách zưới ánh-sáng cườngđộ cao quá (như ánh-sáng mặt-jời) bắt mắt các cô fải điềutiết nhãnáp cựckỳ mãnhliệt.

   Nghu như bọn lợn mọi.

 13. #17 by DG on 2011/07/27 - 11:14

  Hôm nai đớp trúng cái mấu ./ gì mà hăng thế con đĩ bựa? giữ khách phô thế?

  Câm mồm đi anh bốt tiếp dị chiện, đú mới con Fa buôn lậu âm hộ phát nầu!

  Lanh cha lanh chanh, ghét!

 14. #18 by budifa on 2011/07/27 - 11:14

  Anh Hoàng ơi, em Fa đơi

  Em tin anh zất, đéo tin anh thì tin ai. Nên em chiển việc đọc sách thành hehe biên dị-triện. Dưng cho em hỏi thêm là có cái mái-lá nó che bên trên thì sâu thì sâu, anh? Em thấy cái bóng-đèn bọn khoai-tây nó cũng khuyên dùng loại phát nguồn sáng tương-tự ánh-sáng-ban-ngài để đỡ hại mắt đới, dư thế là dư lào?

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:21

   Con ngu. Ánh sáng đèn có cườngđộ kém khoảng 1,000 lần so mới ánh-sáng ban ngài. “Tươngtự” thế đéo nầu được?

   Còn đọc trong bóng zâm (như trong chòi mái gồi, chứ mái nilông hay vải thì đéo ăn-thua) thì tấtnhiên cũng được, khi đó cườngđộ sunshine jảm khoảng 500 lần.

 15. #20 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 11:18

  Zì biết zững con cãi Zì như fá về vụ đọc sách zưới nắng (con Fa Âmhộ Lịuđạn, con Chạn Khắm Hói Ngôi Jữa) là vì các cỏn ghét Zì muốn bật Zì mà thôi. @Mụ Thối

   

  Con mụ âm hộ nhét bộc phá ở nhà tái định cư nài, lại chơi trò nhét chữ hả?

   

  Đọc sách ở bãi bể khác huyền tuyền mới đọc sách dưới nắng nhế. Giống như ở nhà tái định cư thì khác mới ở nhà chung cư bình thường ý.

   

  Mỗ ra bể vưỡn thích ngồi dưới ô hóng gió, bú bia, đọc tý sách cho tao nhã.

  Mà địt mẹ đọc sách ở nơi nghỉ mát thì đọc lấy được, giã 1 lúc mấy giờ đồng hồ đéo đâu? Điên à?

   

  Liên tha liên thiên.

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:23

   Thế thì fải nói rõ là đọc trong bungalô mái-gồi nhớ chưa con kia. Còn đọc zưới mấy cái ô vải như ở Nha Trang Vũng Tào thì cũng như tự chọc mẹ mắt đi cho nhanh.

 16. #22 by Enterprise on 2011/07/27 - 11:20

  Ui, hehe, quán dạo này vui nhở.

  Cô Sỹ Già nói đúng rùi đấy, các cô có bật cỏn cũng nên xem tình-hình thực-tế. Cô-nầu nói nhiều thằng bất-nhân dưng cũng có thằng nhân. Vậy thằng nhân là thằng-nầu? hehe, mời cô giới-thiệu để cô Đây dẫn con đi khám chứ để cổ dẫn con qua một loạt thằng bất-nhân rồi cuối-cùng đến thằng nhân thì hỏng, hehe.

  Vụ tự-khám-phá chính-mình Dì kèn khủng của các cô nói đúng rùi đấy. Nó tự-nhiên như ăn-cơm vậy. Cơm không-thể không ăn dưng ăn nhiều béo-phì; tự-khám-phá không-thể cấm dưng làm nhiều thì hại thần-kinh.

  Cô Đây có-thể bẩu con uống nước nhiều, đi-tiểu thường-xuyên và rửa cẩn-thẩn. Bẩu nó chăm-sóc bản-thân thật kỹ, không để thứ bẩn chạm vầu. Vửa tốt cho sức-khỏe nó, vửa cho nó cơ-hội tự-khám-phá. Dần nó quen rùi cũng chẳng có vướn-đề gì đâu. Kết-hợp thêm thể-thao càng tốt, hehe.

  Thôi sorry Dì nhế, anh còn đương bận, hehe.

 17. #23 by budifa on 2011/07/27 - 11:21

  Anh Hoàng ơi, em Fa đơi

   

  Gớm anh chụp cho em cái mũ ghét anh sợ quá sợ quá cơ. Em xin thề mới vầng mặt-giời mà hông chói-lóa là em hổng có lý-do-lý-trấu gì để ghét anh (yêu cũng hông, em có phẩy gay đéo đâu, há há). Anh bẩu lo cho bọn em mà anh lại nói thế. Em buồn, em hận, em tự-kỷ, em uống thuốc-chuột chết-tốt cho anh vui-lòng nhá

 18. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:25

  Địt mẹ con lợn mọi nầu còn lăntăn về vụ ra bãi bể nằm đọc sách thì mời thamkhảo về bịnh Thiênđầuthống (aka Caonhãnáp, Đau Nửa Đầu).

 19. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:28

  Thôi Zì đi khách. Địt mẹ các cô chỉ fá đám là jỏi. Nhớ là đéo con nầu được nói trái-nhời Zì về case của em Đây nữa.

  Chiều về Zì sẽ zậy cô Zương Canalợn về vụ tại-sâu đéo-thể tin được bọn thầy-lang Lừa, nhất là trong món Tâmlý hehe.

 20. #27 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 11:29

  Địt mẹ ngai từ đầu chi bựa chỉ nói cái gọi là “đọc sách ở biển” (hay “trên bờ biển” (?), đéo nhớ cụ tỷ nhưng quan trọng đéo gì).

   

  Tự nhiên mụ chồm chồm lên rằng đéo được đọc sách dưới nắng. Rùi lại còn đọc 1-2 h đồng hồ.

  Thần quynh mẹ!

   

  Thôi mỗ dí vầu cãi nhau mới con mụ âm hộ nhét bộc phá ở nhà tái định cư nổ dư bom thích chơi trò dán chữ nài nữa.

   

  Để nghỉ tý rùi biên dị triện (có thể có cả thơ để tặng em Đơn Mai Khôi nữa, cho con Bô cứt cỏn hộc lên chơi hehe)

 21. #28 by budifa on 2011/07/27 - 11:29

  Anh Hoàng ơi, em Fa đơi

   

  Ố cái đó là mái-lá-gồi à, em biết đéo đâu, trước giờ biết mỗi lá-cọ (aka có lạ, hehe). Mà tự-dưng thấy đau nửa đầu, thôi em phắn, chào anh và các bạn bựa, khè khè

 22. #29 by DG on 2011/07/27 - 11:32

  Địt mẹ đọc tin này hãi quá đi.

  http://dantri.com.vn/c728/s728-502178/cuu-nguoi-ngat-khi-duoi-gieng-2-nguoi-chet-theo.htm

  Ba ông lừa ôm nhau liên tiếp tèo dưới giếng, sâu 4m.

  Đứa nầu chuyên gia đào thuê ở đây nhớ nhế:

  (1). Xuống hố sâu nhớ chuẩn bị thừng sẵn, trên hố dứt khoát phẩy có người, động phát hoặc tự leo hoặc ra hiệu kéo lên ngay.

  (2). Trước khi xuống vứt mẹ ông chuột hoặc ông gà hoặc con Fa buôn lậu âm hộ xuống dưới dưởi, bỏn đéo tèo là hông sao, còn bỏn tèo thì đừng có dại mà phi xuống – buôn hoa quả khẩn trương đới.

 23. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 11:46

  A quên chưa nói. Cườngđộ ánh-sáng mặt-jời ở xứ Nhiệtđới Xíchđạo cao gấp 3-10 lần xứ Ônđới (như Nam Âu, Mẽo), và hàng trăm lần xứ Hànđới (như Bắc Âu, Canađa).

  Nên đừng có học bọn Tây ở cái vụ sến nài. Muốn làm-hàng thì cũng nên biết mình là cái đồ Lừa đầu to chân ngắn, đéo thể như Tây 100% được.

 24. #32 by DG on 2011/07/27 - 11:47

  Để nghỉ tý rùi biên dị triện (có thể có cả thơ để tặng em Đơn Mai Khôi nữa, cho con Bô cứt cỏn hộc lên chơi hehe) @ Chạn hói rẽ ngôi giữa.


   ………………………………..

  Để anh trước cho hehe

   

  Thằng Bô tí tởn đú em Râu

  Cũng hót cũng ca cũng âu sầu

  Cũng mộng một ngày –  hoa nhài trắng

  Đẹp giời – cắm xuống bãi cứt trâu.!

 25. #33 by Bia on 2011/07/27 - 11:49

  Việc của em Đây là nghiêmtúc, nên địt mẹ từ lúc nài con nầu nói trái nhời Zì sẽ bị kếttội bam, xóa bài, và khâu mõm 1 tuần. Nếu muốn nói jì thì cút sang chỗ khác mà nói@Mụ Zì

  Bia nói nghiêm túc, chứ bam mẹ gì, chẳng qua là gắn mạc BS cho oách thui.

  Tất cả dững vướn đề đã cồng là đọc từ Phân Tâm Học của tên Freud, rùi đối chiếu, tóm tắt ý của Y thôi, tất nhiên sách do Lừa dịch, sai chỗ nào Zì phải chỉ ra.

  Hành vi: Mút tay, ngoái lỗ đít, thủ dâm, bạo dâm, đánh vào mông,kẹp chặt hai háng như con em Dây thằng Freud nó liệt kê tất tật đấy, đéo phải thói bựa đâu. Freud có phải chân lý không thì gần 100 năm qua bọn BS vẫn phải tham khảo nó.

  Đúng là cái đồ mắt lợn trợn mắt quạ.

 26. #34 by Bố on 2011/07/27 - 12:05

  Thằng Bô tí tởn đú em Râu

  Cũng hót cũng ca cũng âu sầu

  Cũng mộng một ngày –  hoa nhài trắng

  Đẹp giời – cắm xuống bãi cứt trâu.!

  ——–

   ĐM, suýt đứt thở vì cười.

  cả làng thấy đấy, con dái bảo em Hồng vàng là bãi cứt trâu nhé. phân tích văn bản thì thấy rõ. đéo phải anh vì ghét mà vu khống.

  anh bảo rồi, ở đây tuy nhiều tinh hoa thật nhưng so với anh thì con lợn chủ quán, con dái, mới con chạn là đồ rơm rác, nhá.


  Hồng vàng yêu,

  Không cần văn thơ em ạ. Chỉ cần một con tym đầy phong độ và lãng mạn để yêu em là đủ rồi.

  I miss you so much !
 27. #35 by Bia on 2011/07/27 - 12:26

  Trong Loc của 1 tên nào đó, quên mẹ (từ từ tìm) nó viết đại ý thế này:

  J. J Rousseau khi kể về đời mình, Y thú nhận: Hồi bé hay bị quất vào Mông rất nhiều, sau đó lớn lên tển có nhiều hành vi lệch lạc về tình dục, khó khăn trong quan hệ với phụ nữ.

  Tất nhiên, không phải đứa nào bị quất vào mông đều lệch lạc tình dục tất, dưng không phải không có.

  Trong báo cáo của bọn WHO năm 2002 thì nó liệt ke khỏang 17 các hành vi thường bạo lực với con trẻ: trong khảo sát chilê – ấn – aicập – Lừa – Mẽo thì Lừa đứng đầu 75% phát vào mông con, Ấn: 58% và hehe Mẽo: 47%.

  Tại sao nó cho rằng phát vào mông là một hành vi cũng phải cấm? dù nó chỉ là phần mềm? lý do có thể cũng từ ông nội Freud và nghiên cứu sau này của nó.

  Nó khảo sát thế nào? Bia đã gúc ra đéo đâu.

 28. #36 by Bia on 2011/07/27 - 12:39

  Con của Bia cũng 27 tháng cũng có những hành vi: Mút tay khi bực tức, sờ chim, thích đái lên nệm hoặc rủ Pa đi đái cùng mặc dù biết tự đái.

  Và, lạ 1 điều là ỉa không bao giờ hết phân, sáng ngồi bô ỉa xong, đi đến trường là ỉa thêm phát nữa ra quần cho cô dọn chơi? giải thích thế nào về cái thói bựa này chi bộ?

  À quên không nhờ chi bộ tư vấn về bệnh Chàm phát. sao chữa lâu quá hông khỏi.

 29. #37 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 12:58

  Con Bô cứt sỷ nhục mỗ quá thể, quá thể!

   

  Chiện cỏn sỷ nhục mỗ bằng cách xếp tên con Dái Ghẻ ngang mới tên mỗ dù sâu cũng có thể chỉ nhắc nhở rùi châm chước bỏ qua. Dưng việc xếp mỗ ngang hàng mới con mụ âm hộ nhét bộc phá ở nhà tái định cư nổ dư bom lòi rom đĩ miệng thì không thể tha thứ.

   

  Mần bài cóc gọi là cảnh cấu phát đã:

   

  Kể chi bựa nghe chiện con Bô,

  Yêu Đơn Mai Khôi đến phát rồ.

  Suốt ngài lảm nhảm như thằng ngẫn:

  “Hồng vàng, em ở mô ở mô?”

 30. #38 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 13:46

  @Dị triện

   

  Gái Tây, ôi chao, hàng như lá mít.

  Hoàng Bom, thảm thay, kèn tựa ngọn su.

   

  Lại nói về chiện Hoàng Bom mới cả Ivan Chuối.

  Sau trận mây mưa vần vũ trong bụi rậm, Hoàng mới cả Ivan Chuối cùng  nhau đi dạo vòng vòng.

  Quả là

  Hai tay nắm chặt, đầy âu yếm.

  Bốn mắt đắm đuối, ngập yêu thương.

   

  Hoàng thẽ thọt:

  – Zì bẩu nài. Cô bẩu khi tỉn liền bà thì cô coi mình là liền ông. Rùi khi tỉn liền ông thì lại coi mình là liền bà. Thế đối mới dạng bất nam bất nữ dư Zì đây thì khi tỉn, cô nghĩ gì?

   

  – Hé hé hé. Nghĩ đéo gì hả con dở? Mầy thì anh coi là buỗi. Đổi vị thôi. He he he

   

  Hoàng nghe thế căm lắm, bởi hồi hổi vưỡn chưa rụng mất dây thần quynh xấu hổ mà. Dưng vì đương tỉn và được tỉn sướng nên kìm lại, hông nói gì.

   

  (Còn)

 31. #39 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 13:57

  (Tiếp)

   

  Hoàng Bom dắt Ivan Chuối về ký túc, định bụng bố trí cho cỏn ở gầm cầu thang, đặng ái ân cho tiện. Ti nhiên Ivan Chuối vốn phong lưu, tao nhã, sao chịu sống chui rúc như vầy? Cỏn ra ở gầm cầu cho thoáng. Hẹn Hoàng Bom giờ tý hàng ngày sẽ gặp gỡ truy hoan phía sau bãi rác.

   

  Thấm thoắt cũng đà 3 con giăng. Một đêm nọ, sau 1 cú giao hĩu khá bài bản, Ivan Chuối nói mới Hoàng:

  – Thật mới mầy, anh ở Mút-cu vốn chuyên nghề gom nồi áp suất. Dưng vì trot đắc tội mới cả bọn đầu gấu nên phải liu lạc về đây lánh nạn. Gặp mầy anh quý lắm. Dưng bỏn mò đến đây rùi. Ngay đêm nai anh phẩy chuồn về nhà thui.

   

  Hoàng há hốc mõm, không sao nói nên lời.

   

  Ivan Chuối nói tiếp:

  – Anh mang theo người x rúp đơi. Nay anh để lại cho mài x/2. Cho mài x/4, còn x/4 mài mua giúp anh ít hàng rùi gởi về nhà anh theo địa chỉ: #$# Thanh Chì, Hà Nụi. Nhớ nhế thằng ngẫn.

  Anh đi đơi, ở lại bảo trọng nhế. Địt cụ mài.

   

  Nói đoạn chạy 1 mạch ra bờ biển, bơi ngửa 16 tiếng ra giữa bể rùi được 1 tàu đánh cá (hay làm cái gì đó, đéo quan chọng) đưa về Việt Nam.

   

  (Còn)

 32. #40 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 14:08

  (Tiếp)

   

  Hoàng Bom ở lại, cầm trong tay 1 cơ số tiền. Từ hôm Ivan Chuối bơi ngửa 16 tiếng bỏ đi, Hoàng Bom cứ ngơ ngẩn như trên mây trên gió. Đéo bởi nhớ nhung, là vì cỏn đéo biết gì mà x/2, x/4, vươn vươn, loạn mẹ đầu.

   

  Rùi Hoàng Bom quyết 1 nhát. Đéo gì cứ rút 1 cục, đóng cho cỏn 1 kiện hàng, tống về nhà là xong, nhẹ nợ.

  Vốn tính ham dâm, Hoàng đầu tư mẹ 1 công xi-líp, gởi về đúng địa chỉ nhà Ivan Chuối. Nghe đồn số xi-líp trong công đó cũng may là thuộc small size nên vưỡn dung được ở Việt Nam. Ivan Chuối bán 1 nửa, 1 nửa bị tồn do hông cạnh tranh được mới cả xi-líp Thái Lan, cỏn quyết định mở Tổng công ty bia ôm tại Thanh Chì, số xi-líp ế được dung làm đồng phục.

   

  (Còn)

 33. #41 by ciao on 2011/07/27 - 14:30

  Tớ ngày xửa ngày xưa cũng có nhiều tật lắm. Nhưng bây giờ đỡ rồi.

 34. #42 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/27 - 14:36

  Đợt này Hoàng Bố rất bận, thi thoảng mới có thời gian liếc Nét 1 chút thế mà ở đâu cũng biểu tình làm Hoàng Bố rất khó chịu, vừa rác mắt, vừa mất thời gian. Chi bộ đóng góp ý xem kiểu giải tán bọn biểu tình lây dây cứt thối cách nào hiệu quả nhất, nhanh nhất Hoàng Bố xem sao.  

 35. #43 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/27 - 14:52

  Đù má vắng anh mấy bữa là mấy đệ anh dư con Dái Ghẻ, con Chạn Khắm Hói TaBu bị con Zì cỏn đì đéo ngóc đầu nủi. Biên cở nầu cũng bị vả. Há há.

  Cảnh cáu hai con kia nhế, biết thì ậm ặc – hông biết thì ngậm ./mà nghe. Đèo đâu học cái thói ba hoa đĩ mồm thế hử?

  Anh đi tắm phát, thật, sau đó vầu dậy dỗ lại bọn đệ anh để bỏn mần anh mất mặt quá thể. Địt cụ hai con lợn lòi rom nầy nhát cho mát đít. Àh cả con Zì Lồn Ngẫn Kèn Teo nữa cho có trước có sau. He he.

 36. #44 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 14:55

  (Tiếp)

   

  Về phần mình, Hoàng Bom cầm tiền trong tay, cũng đầu cơ bàn là, nối áp suất gởi về nhà dư ông pa dặn nên kiếm cũng khá. Có tiền rủng rỉnh, Hoàng Bom mua sắm khá bạo tay. Tuy nhiên do thuộc diện trưởng giả học làm sang, đú không phải lối nên nhìn chung là ăn vận kệch cỡm và bị gái lừa dất nhiều lần, mất giầy, mua cà chua, vươn vươn.

   

  Lần nọ, Hoàng Bom đi nghỉ mới cả 1 gái hơi xấu, đồng hương, đồng niên, đồng sang dưng đéo được tỉn. Căm phẫn lắm lắm!

   

  Một buổi chiều. Gái ngủ, Hoàng mò ra bãi tắm truồng chơi.

  Ôi cha mẹ ơi. Khoai Tây ngồn ngộn. Mắt Hoàng như muốn lòi mẹ ra. Lớ ngớ thế đéo vấp vầu 1 Hoàng Mao Lão bà aka Khoai Tây già đương nằm đọc sách trên bờ bể.

  – &^&*%&^$&^$%^#$%#!

  Hoàng lẩm nhẩm:

  – Zì học tiếng Sô Liên, mài sủa tiếng Nga thì bố ai mà hiểu được?

  Hoàng Mao lão bà ngưng xì xồ, dòm Hoàng 1 lúc rùi nháy mắt choạc choạc, nắm tay kéo đi.

  Bản năng mách bảo sắp có điều hoan lạc, Hoàng sung sướng bước theo dư 1 kẻ mất hồn.

   

  (Còn)

 37. #45 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 14:57

  (Tiếp)

   

  Bãi đáp ở phía sau toilet công cộng.

  Không cần kể đoạn trời long đất lở, quỷ khốc thần sầu, nhái bén ôm măng, chi bựa cũng đã hình dung được lần đầu giải nghiệm Khoai Tây của Hoàng Bom dư nầu. Chỉ biết nửa đêm thức dậy, Hoàng Bom đã không thấy lão bà đâu, chỉ thấy vương vấn 1 mùi bơ sữa khắm khắm và 1 bức tranh.

   

  Hoàng bần thần pha lẫn chút tủi thân, cầm bức tranh bỏ đi. Bức tranh đó đến nay Hoàng Bom vẫn treo đầu giường như 1 trải nghiệm tao nhã.

   

  Thật đúng là:

   

  Bãi tắm truồng, Hoàng Bom mở mắt,

  Nhà xí chung, Khoai Tây gửi tranh.

   

  Muốn biết chiện tiếp theo thế nầu, đợi mỗ rảnh đã nhế!

   

 38. #46 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 15:00

  Bonus quả tranh treo đầu giường Hoàng Bom aka vua nổ aka Mụ thối âm hộ nhét bộc phá ở nhà tái định cư:

   

  Photobucket

 39. #47 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 15:07

  Con Tế điên mặt ./ xiên đi đâu về mà vẫn ngẫn thế hở con kia?

   

  Mụ Thối mới Nhất liệt chơi bài lờ lớ lơ chiện chiển mẹ đi rùi con thần quynh kia ạ. 

   

  Vì sao vậy?

  Hehe sao cái ./, hỏi đã là giả nhời.

   

   

  Thôi cút đi tắm đi rồi ít nữa mỗ lại cho vầu Dị triện.

   

  Địt cụ con thần quynh nhát nữa!

 40. #48 by DG on 2011/07/27 - 16:24

  Vửa về vửa về, địt mẹ Chạn Khắm biên lên tay đới, hẽ hẽ có giáo dục phát y dư rầng phấn khởi lạc quan ngay.

  Anh vửa giao thiệp mới cả một đám quan lại địa phương, thẩm quả dự án tầm 35ha, đoạn TKCS!

  Con mụ bựa biết TKCS là gì hông hehe?

  Anh bẩu, địt mẹ sao chúng mài dư nài, đường chính một đằng, đường nhánh một nẻo?

  Nôm na, trục đường chính thiết kế một kiểu, hoành trấng, lớp nầu lớp ý nguôn, xe buýt phóng vô tư

  Đường nhánh thì èo uột èo uột. Uây tầu phi vô tư.

  Anh ngao ngán, dư này là dư nầu?

  Bỏn cười khì khì bẩu, chơi đường chính sâu hàng cho hoành thôi, dân em tuyền công nông thì đường nhánh tính mần đéo!

  Địt mẹ con dự án đó là dạng tái định cư vĩnh viễn đới!

  Bó tai mới đám nầy dồi!

 41. #49 by DG on 2011/07/27 - 16:37

  Địt mẹ con Lói vửa phát động phong trào nằm dạng chim trên đường ray phát là có chiện dư này, nhẽ nầu?

  Lói ơ Lói ơ vầu kình phơm phát em!

 42. #50 by Fucker on 2011/07/27 - 16:44

  Mợ đơi Mợ đơi
  Địt mẹ Mợ ngắn gọn cho em Đây phát :
  Trẻ con thì cấm tuyệt đối học võ (tập nghiêm túc chứ teakwondo 3 tháng 1 cấp thì nói mần đéo hã hã), ba-lê mới cả dance-sport
  Vì sâu?
  Địt bẹ còi xương chứ sâu
  Múa thì được, dưng tùy loại

 43. #51 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 17:14

  Mụ Thối mới cả con Phắc-cơ tiền biến thái (xưng mợ) giải thích hộ mới:

   

  Sâu trẻ con hông được tập ba-lê mới cả võ mới cả đan-pót?

  Sâu tập lại bị còi xương?

   

   

  Võ thì bọn Khựa cho trẻ con tập sớm nhế. Ở VN nhiều nhà võ nòi cũng cho trẻ con tập từ nhỏ.

  Đan-pót mới cả ba-lê thì mỗ xem phin thấy bọn Khoai Tây aka Da Trắng Thượng Đẳng Đéo Bâu Giờ Ngu Xuẩn vưỡn cho trẻ con học từ nhỏ mà?

   

   

  @Dái Ghẻ:

  Bọn Kiến gúc, Kiến nổ chỉ biết Túm Kặc Cho Sướng thôi chứ biết đéo gì TKCS, phỏng?

 44. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 17:44

  Zì đơi Zì đơi

  @con Lài Mồm Bẹn

  Lần sau lấy hình của Bựa bốt chỗ khác mang về Quán bựa, thì nhớ xin-fép bỏn trước nha con kia. Nhất là hình của Vàng Son. Zì cảnhcáo cô. Lần trước con Nhất Zâm đã gây chiện mới em Thi Còi rùi (hậuquả là con cỏn mới em ẻm yêu nhau luôn hehe), lần nài cô lại mần tươngtự mới em Nam.

  @con Chạn Khắm

  Hỏi thật hay hỏi đùa mà ngu thế?

  Bọn lựcsĩ Sumô hoặc Thểhình chiênnghiệp khó có-thể thọ tới 50 năm, zưng vưỡn đầy người theo.

  Địt mẹ cái jì chả có já của nó.

  Bọn Balê chiênnghiệp cũng thế, kiểu đéo jì cũng mắc các bịnh về xương. Và đứa nầu thì cũng bé tẹo như cái kẹo.

  Đéo ai lại đem con-gái cho vầu lớp balê bâu-jờ. Học vài tháng amateur để đong jai à?

 45. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 17:53

  Địt mẹ các cô chứ ngu thì cũng ngu vửa vửa thôi chứ đùng ngu như con Chạn Khắm Sưfạm.

  Đéo jì cho con đi học balê, mới tí tuổi đầu đã nhét chân vầu cái jầy chiênzụng (nó bằng rựa, rất cứng, và nhỏ tẹo so mới chân most human), rùi suốt ngày đứng zựng ngược người trên mấy cái jầy jẩy, thì khác đéo jì bọn Tầu bó chân.

  Không bị hỏng xương mới là lạ.

  Nếu sure là sẽ thành-tài kiếm bạc tỷ thì hẵng theo, còn không thì hehe quên mẹ đi cho nhanh.

  Bọn trẻ-con Tầu học thểthao chiênnghiệp từ 3-4 tuổi cũng thế. Trừ ít đứa có năngkhiếu (và/hoặc gặp-may), thì bọn còn lại coi như là xong fin. Cuộc-đời sẽ vĩnhviễn chómá.

  Các cô hẳn còn nhớ chiện Zì kể về em fò Đồ Sơn bạn em Thúy Hiền wushu (trong bài Janghồ Cỏ) chứ? Em ẻm cũng học cùng em Hiền suốt mấy năm, từ lúc 6-7 tuổi, zưng sốfận ẻm chỉ đến vậy.

  Ẻm nhỏ tí-tẹo, người rắn câng, đen thui, và chẳng còn chút nữtính nầu.

 46. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 17:59

  Học võ từ nhỏ theo zạng học thểzục cho thưjãn thì không sao cả. Hàng ngài trẻ-con bỏn múamay tí thì tốt chứ có đéo jì đâu.

  Zưng học kiểu như fin đéo jì mà Shao Lin (Thiếu Lâm fỏng?) hehe thì bốc cứt mà ăn. Đéo jì 3-4 tuổi đã đập đầulâu bômbốp vầu đá-tảng. Không thầnquynh mới lạ.

 47. #55 by nhất on 2011/07/27 - 18:03

  Trung Tướng dìm Lài Bi-ẹn đéo gì mà ghê thế, tển bắt chước anh chứ có bắt chước Chạn Khắm đâu mà phẩy xấu hổ hẽ hẽ.
  Mà hình tên Lài bốt sáng nay có gái đéo đâu nhở, có mỗi cuốn sách, TT xóa mẹ nó rồi à?

 48. #56 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 18:41

  Hehe
  Bắt quả tang Mụ Thối âm hộ nhét bộc phá, ở nhà tái định cư mới cả Nhất liệt – Quán bựa để nhất hạ tiện akay mỗ chiện bị bóc mẽ ngài hôm qua nhế!
  Đéo gì đàn ông đàn ang gì mà kém thế hử 2 con chiên gia thủ dâm ngày vài bận kia?

  @Mụ Thối
  Mụ nói câu cái đéo gì cũng có giá của nó là đúng.

  Ở VN liệu có mấy nhà DÁM cho con theo thể thao even chất nghệ? Nếu đéo phải nhà có điều kiện, có nền tảng hoặc chả có cái đéo gì?

  Mỗ có 2 thằng đệ, 1 thằng hồi tin tin ở tuyển chẻ Thủ Cong, 1 ở tuyển chẻ Bình Tõm, dưng có được pama bỏn cho theo cứt.
  Giờ làm công chức, sống ổn định, đá bóng hay, sống vui vẻ…

  Gọi là ba-lê mới cả võ cho nó oách chứ bọn cháu mỗ học có phẩy dư bọn thợ đéo đâu?
  Uốn éo tý cho mềm mại, nhảy loi choi hò hét tý cho khỏe người thôi.

  Cháu mỗ được pama cỏn cho học mẹ cả đôi, dưng chỉ trong dịp hè. Thêm cả món bơi nữa. Con bé nhanh nhẹn hoạt bát vui vẻ suốt ngày, vấn đề đéo?

  Mụ muốn khuyên đừng cho bọn nhóc học kiểu chiên nghiệp – gà nòi thì phẩy nói rõ ra, hiểu chưa?

  @Nhất liệt:
  Quán bựa đệ nhất hạ tiện lên rùi hả? Tham luận về các trò hạ tiện đi, mỗ hóng mới hehe

 49. #57 by Dom-dom on 2011/07/27 - 18:43

  Bot hộ Dái Ghẻ bài hát Tuấn Ngọc, anh cũng thích giọng của tển:

 50. #58 by Dom-dom on 2011/07/27 - 18:53