Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by nhất on 2011/07/26 - 20:13

  Ơ địt cụ con Dái Gầy, anh nổ chỗ nào hở, đụng đến chuyên môn của anh thì anh mới chiếu cố cho chúng mày ít kiến thức. Mầy thấy anh có còm nào nói về kinh tế, vàng, đô la, thử máu ….không hả con bò đần độn kia!
  Thằng buồi nầy bị liệt vào hạng bam mơ hổng oan chút nào.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 20:14

  Zì đã nói là không nên đọc sách zưới nắng, kể-cả có đéo kính-zâm.

  Con nầu không tin thì cứ làm ngược lại, đéo mẹ không bị thiênđầuthống sớm thì cứ nhằm loa Zì mà jã cho lòi cơm ra.

  Bi-jờ các cô đi sang Tây, sẽ thấy số con đọc-sách ở bãi bể (hoặc côngviên), zưới nắng, là vôcùng hiếm (ở Lừa thì không có luôn hehe). Đafần số sổ là gái xinh, đọc sách để làm hàng, chứ có thích đọc cái buồi. Một-số ít là bọn thầnquynh. Mà bọn nài thì chấp làm jì?

  Gái xấu tuyệtnhiên không có em nầu đọc sách ở bãi bể, vì jai đi qua sẽ kháo nhau, hehe em nài đã xấu mà còn sến.

  Con Sành Hăm Bớc cồngfơm mới Zì cái coi.

 3. #3 by DG on 2011/07/26 - 20:18

  Con Bia sành sỏi, có kinh nghiệm, dưng đèo có một tí chính quy.

  Còn Chạn Khắm thì hehe đúng là thanh niên hoi thật, vấn đề đéo phẩy ở chiên môn mà là thần quynh dư quặc!

  Anh đồ con Chạn Khắm là một đứa thụ động, dễ dãi chấp nhận cuộc sống, thuần túy aka hiền lành, sớm đeo kính gõ phiếm vẽ két choạc choạc, tối co chân mổ sốp ầm ầm, khuya múc bát mỳ tôm nóng dồi ôm kèn đi ngủ đều dư vắt chanh hehe.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 20:19

  Con Zái Ghẻ đúng là Kiến thật, Zì côngnhận.

  Đấy cứ nhận mẹ nó rầng, anh là Kiến (made in Lừa), nên anh đéo biết thoát-nước mới cả chống-thấm, các cô làm đéo jì anh nầu.

  Hehe thế mới đúng là Kiến Lừa.

  Đòihỏi Kiến Lừa biết xây nhà khác đéo jì đòi Lợn biết ăn jămbông bằng nĩa.

 5. #5 by nhất on 2011/07/26 - 20:20

  Trung Tướng nói đúng đấy, gái Tây ra phơi nắng anh toàn thấy nó lim dim ngủ chứ 4,5 chục năm bên này anh đéo thấy đứa nào đọc sách khi phơ i nắng cả. Liền ông thì càng không vì nếu không ngủ thì chúng lững thững đi dòm gái.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 20:28

   Đọc sách zưới nắng độ 1-2 tiếng thì đầu các cô rức như búa bổ. Không tin thì cứ thử, chứ đừng gúc hình trên Nét.

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 20:26

  Có lần Zì thuê một bọn Kiến Lừa sửa lại vănfòng. Bỏn vẽ xong, fải đến mấy chục trang 3D hehe mầumè tálả.

  Zì nhìnnhìn, mới hỏi, sao tụi-mài không vẽ cho anh cái toalét?

  Bỏn mới cãi, có toalét đấy thây đấy thây.

  Zì mới bẩu, toalét đéo jì mà đéo thấy đường nước, đéo thấy đường điện, anh cạo râu thì cắm máy vầu đâu, vện anh rửa bướm thì vòi-xịt chỗ nầu?

  Bỏn mới bẩu, hehe thế thì anh fải thuê thợ điện mới thợ nước, tụi em là Kiến.

  Ấy thế mà Zì fải thuê thợ-điện mới thợ-nước đến mần riêng thật.

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 20:31

  Các cô đừng có đổ tội cho Bê Xê Tê mới vănhóa Lừa bầnnông mọirợ mà bỏ-qua cho bọn Kiến Lừa.

  Zì chưởi Bê Xê Tê mới Bầnnông quá nhiều rùi, và hôm-nai Zì chưa có hứng chưởi bỏn tiếp, mà chỉ thích chưởi Kiến (& Xâyzựng hehe).

 8. #9 by DG on 2011/07/26 - 20:31

  Hehe rất tiếc phẩy nói mới con mụ Bựa một điều rầng anh chửa bâu giờ là Kiến!

  Địt mẹ anh thấy ngu cái ở chỗ thằng hỏi aka thằng dìm hàng aka Nhất liệt với con mụ Bựa, hình như đéo hình dung ra được Kiến Trúc Sư nó là cái của nợ gì?

  Địt mẹ dư cái cồng dìm anh ở dưới cũng ngu, anh đã cố tình cài chữ Kỹ sư vầu đấy rùi mà con kia?

  Chiều có đứa đầu tôm nầu cười the thé bẩu do Kiến trúc lừa thế này thế kia nên mưa một trận sân bay toàn cứt đấy, anh chệt mẹ cười.

  Chệt mất thôi với đám đầu tôm!

 9. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 20:35

  Kiến Lừa tuyệtnhiên không có kháiniệm về Âmthanh, Ánhsáng, và Lifestyle Comfortabilities, zù bỏn cũng được học đoànghoàng.

  Khi thiếtkế, bỏn chỉ quantâm làm sâu để có Nhà Cao Cửa Rộng, theo đúng sởthích bầnnông của Lừa hehe, và thithoảng thì có thằng để-ý đến hướng, fôngthủy. Chấm hết.

 10. #12 by nhất on 2011/07/26 - 20:39

  Bỏn mới bẩu, hehe thế thì anh fải thuê thợ điện mới thợ nước, tụi em là Kiến.

  Ấy thế mà Zì fải thuê thợ-điện mới thợ-nước đến mần riêng thật.

  Cũng đúng, nhưng thằng Kiến phải biết khá rõ (ít nhất là kích thước) các thiết bị như toa lét, điện nước … Bởi vì (ví dụ nha ): nếu thằng thẳng gà mờ, vẽ ra cái WC chẳng hạn. Đến khi ông thợ nước đến lắp mà  đéo có đủ chỗ  thì phải phá đi làm lại. Vai trò thằng Kiến trúc sư chính cực quan trọng, nó phải biết khá nhiều.
  Văn phòng thiết kế xịn bao giờ cũng phải có 1 đội ngũ điện nước, máy móc đi kèm.

 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 20:44

  Một chitiết rất sơđẳng trong thiếtkế caoốc là cái fòng-lấy-rác. Địt mẹ đéo cần làm Kiến cũng biết là cái fỏng fỏng fải mần ở các chiếu-nghỉ, jữa các tầng của cầu-thang-bộ.

  Mần thế để rác nó không bốc-mùi hoặc vươngvãi tới khu sinhhoạt. Cầu-thang-bộ là nơi ít được sửzụng nhất của cao ốc, chỉ có mần chỗ vứt rác ở đó thì mới ổn.

  Hehe vậy mà không, các Kiến Lừa cứ jã mẹ cái cửa lấy rác ngay cạnh cửa fòng-ở. Cả ngài mùi bốc khắmlặm, rác vãi lungtung.

  Đúng là hết biết.

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 20:45

  Thôi Zì xuống đường fát đì mé các cô bọn lợn mọi Simacai.

 13. #15 by DG on 2011/07/26 - 20:50

  Hehe bắt quả tang con mụ Bửa vửa lìu tìu vửa ngu thuế đúng mấy thằng sanh viên năm nhất ti toe kiếm tiền học hè dồi!

  Thôi anh dí dái vầu, chưởi nhâu mới cả đội nầy về kiến có mà đến trưa ngày kia cũng chửa xong.

  Con Nhất thế là cũng vỡ vạc ra chút ít đấy rồi còn giề, hehe anh khen!

 14. #16 by chonten_giday on 2011/07/26 - 21:00

   @ A Bia. Cảm ơn a nhé! E đã hỏi bé tỉ mỉ rồi, và cũng đã cẩn thận vệ sinh vùng kín cho bé. E rình và quan sát nhiều lần rồi mới khẳng định bé đang có hành vi TD a ạ.

   @ A Domdom. E lo ít năm nữa, lúc bé k còn trong “tầm tay” e lại như nhiều trẻ mới lớn bây giờ.

  À, anh nói:  ” nhiều phụ nữ tình dục thường chậm bị đánh thức”

  Có trường hợp nào nửa đời người, một chồng, hai con rồi mà TD vẫn chưa được đánh thức k anh? E biết một trường hợp đấy ( Không phải e đâu nhé). Có cách gì “đánh thức” nó không nhỉ?

 15. #17 by minhhuong on 2011/07/26 - 21:26

  Ai bảo là đéo có đọc sách khi fơi nắng trên bãi biển? Xin thưa là có. Và đã nói rõ là chúng nó mang để nhằm đeo kính dâm cho nó sành điệu rồi còn đéo.

  Thông thường là sách mỏng mỏng, đọc vài dòng thôi rồi úp quả sách lên mặt ngủ mẹ nó luôn cho dáng đầy chất nghệ. Chứ đọc đéo gì mà tới 1,2 tiếng?

  Bên em vẫn thấy, nhá.

  Và em đợt rồi cũng, nhá, há há, úp mẹ nó lên mặt ngủ cho trí thức nó thẩm vào da, khứa khứa khứa

  Năm nay gió bỏ mẹ ra, bỏ quả mũ nan lên mặt nó bay con mẹ nó mất. Không đặt sách thì đặt đéo? há há há

 16. #18 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 22:14

  Mỗ vử đi bú bia về đơi.
  Để chưởi bọn thần nổ nầy rùi cút đi tắm (@Tế điên mặt ./ xiên)

  Bắt quả tang con mụ thối đồng bóng nài đặt văn phòng ở 1 con nhà tái định cư nhá.

  Thuê thiết kế nội thất mà chỉ coi 3D thì thấy được cái ./ gì? Lại còn bẩu Kiến đéo biết điện nước? hehe

  Dư con Nhất liệt nói lại lời của mỗ, Kiến chỉ cần biết cái chung, làm đầu mối. Địt mẹ bọn điện – nước không phải kỹ sư học vãi mả ra à? Nhẩy vầu làm được ngay à?

  Tỷ dụ nhế, Kiến cỏn chỉ cần chỉ toilet chỗ này, xí chỗ nài, lavabo chỗ nài, chỗ nài treo đèn gì, đặt đồ gì vươn vươn rùi phải bàn mới bọn điện nước kia, hiểu chửa?

  Nhất liệt cỏn nói cái đéo gì về kích thước ý, là đúng rùi. Thế mỗ mới nói con nhà bi giờ quan trọng là ở trong phải nguôn, phải tiện nghi. Nhớ chửa?

  Bọn thiết kế nầu mà chả phải có 1 team Kiến – Kết – Điện – Nước?

  Còn đặt buồng rác gần phòng ở? Hehe, ở nhà tái định cư đéo phải xách rác xuống tầng 1 là may rùi, kêu ./ gì?

  Nổ là buồng bỏ rác đặt ở chiếu nghỉ? Vĩ nhân hả? Hehe, sang mấy con nhà bên Trung Hòa Nhân Chính xem bỏn có đặt ở đấy không?

  Thang máy đéo xuống tầng hầm?
  Thêm 1 lần nữa: ở nhà tái định cư thì kêu cái ./, cái ./.

  Còn Nhất liệt hỏi chiện chống thấm để tét mỗ hả?
  Hehe, mỗ vửa uống về nên có hứng, cỏn thích thì nói luôn. Chống thấm hay cái đéo gì chăng nữa đều bắt đầu từ nền móng nhế!

  Chống nước thấm ngược lên tường. Rùi tường thì tùy trường hợp sẽ đưa giải pháp!

  Mụ Thối nên đọc Nơ-phớt mà mỗ giới thiếu ở dưới rùi hãy nổ. Muốn chuẩn thì tìm bản tiếng Đức rùi nhờ bựa ở Đức lợn dịch cho.

  Còn con tái định cư mà mụ đương ở? Hehe, kêu ./, kêu cái ./!

 17. #19 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 22:18

  Hehe vậy mà không, các Kiến Lừa cứ jã mẹ cái cửa lấy rác ngay cạnh cửa fòng-ở. Cả ngài mùi bốc khắmlặm, rác vãi lungtung @Mụ Thối.

  Once again, sang chỗ Trung Hòa Nhân Chính dạo 1 vòng đã rùi hẵng nổ.

  Địt mẹ ở nhà lởm mà cứ phán như đúng rồi.

  Bonus thêm quả TCVN323-2004 mà đọc. Đọc xong đi chỗ khác nổ về Kiến, nhế!

  Thôi, cút đi tắm (Tế điên mặt ./ xiên) đã. Nhát còn con nổ nầu thích thì mỗ chiều tiếp!

  P/S: địt cụ con Dái Ghẻ lại tát nước theo mưa dìm hàng mỗ nhế! Có mà dìm được ./ ý mà dìm

 18. #20 by DG on 2011/07/26 - 22:23

  Bác zí vầu mà thèm diềm hàng chấu Chạn hói rẽ ngôi giữa.

  Bác thấy chấu loay hoay loay hoay thì bác gọi là có tí đỡ đần, địt mẹ đã không biết điều thì thôi lại còn nỏ mồm hử con dở Sư phạm kia?

 19. #21 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 22:23

  Quên, còn vụ Mụ Thối hôm qua tư vấn con Jo mần công viên nghĩa trang trên Sapa.

  Điên à?
  Địt mẹ đường cao tốc Hà Nụi – Lầu Cây đéo biết mặt mũi dư nầu, con điên nầu đưa tro/ cốt người thân lên trển? Mà kể cả có xong thì liệu dụ được mấy đứa?

  Từ giờ chỉ nên nổ chiên Dã Xử mới cả Kinh – Tài mới cả Xếch thôi nhá!

 20. #22 by trungduong on 2011/07/26 - 22:26

  @ chonten_giday,

  Đúng là mắc bệnh vái tứ phương. Những lời khuyên của mọi người cho cô cũng chỉ là những kinh nghiệm bản thân và những gì đã nghe và thấy. Nhưng cũng không phải là phương thuốc. Bệnh thường thấy khi đi bác sĩ thì còn tùy kinh nghiệm và đào tạo mà có thuốc hiệu nghiệm nữa là. Phải khám và quan trọng nhất, để ý quan sát để thấy có đúng không.

  Có những tay TD từ lúc nhỏ như TT mà rồi sau này cũng phát triển (chả biết có nổ ). Có người không qua được như cô đã nói về con của người hàng xóm.  Như Bố có nói, đừng để việc đi quá mức, vì đấy là gái, không chừng được với thời gian.

  Nếu có máy quay phim thì kín đáo thu hình lại mà nói với chồng cùng dò hỏi với BS tâm lý hoặc sinh lý trước khi dẫn con đi. Bây giờ con nó chưa hiểu lắm, đừng nặng quá. Mà đừng chạy khắp nơi lại rối thêm. Có lẽ bây giờ là cơ hội gần con qua tư tưởng đấy. Để nó tin tưởng vào mình.

  Làm mẹ thì cô cố gắng tốt nhất bằng chính mình suy tính, đừng vì ai này nọ mà sau này mình lại hối tiếc. Đấy là đầu tư cho tương lai của con để cân bằng trí tuệ và thể xác. Cao to mà rỗng óc thì cũng hỏng.

  Một chồng hai con mà việc TD chưa được đánh thức là vì có trở ngại trong tư tưởng. Ở nước ngoài thì đi BS điều trị cả tâm lý cũng như sinh lý, thuốc men đủ cả. Mà phần lớn nữa cũng thuộc người chồng. Có lẽ khi nào muốn thì vật ra rồi lúc xong thì kệ vợ?

 21. #23 by DG on 2011/07/26 - 22:35

  Thôi chấu Chạn nghe bài nầy rùi đi ngủ đi nhế, thanh niên bia bọt nhiều dư thế là hông tốt lắm đâu thằng chấu hư hỏng hehe.

 22. #24 by DG on 2011/07/26 - 22:37

  Địt mẹ đéo được thì bốt linh vậy, trình ai ti dư quặc khổ thật hẽ hẽ.

  http://www.youtube.com/watch?v=EVCmsnfcwN4

 23. #25 by nhất on 2011/07/26 - 22:42

  Đéo hiểu sao anh luôn nghĩ thằng đực gửi nhạc sến cho thằng đực khác nó cứ ái ái làm sao ý. Hay mốt ở Lừa nó vậy nhở

 24. #26 by DG on 2011/07/26 - 22:50

  Hehe Nhất liệt hông nổ kiến nữa mà quay sang diềm hàng anh à? mời mời?

  Nhất tin tin hơn anh tưởng đới, địt mẹ đời còn dài lo mà phấn đấu cho ra hồn nhế, nổ nủng cho hoành vầu chớ đừng lìu tìu nhế chuotj nó cười cho đấy!

  Anh cút đi tỉn định kỳ mới con vện phát, hã hã.

 25. #27 by trungduong on 2011/07/26 - 23:09

  @ Chói Lói,

  Hôm rầy gửi nhạc, có bao giờ nghe những nhóm Metal Rock như Kiss, Metallica, Iron Maidon, Ozzy Osbourne, Twisted Sisters không. Mỗi nhóm đều có vài bản hay gớm như bản này của Kiss.

  Metal Rock thời đầu 80-90. Hôm nọ Metallica có qua đây hát, vào miễn phí vì hát ngoài trời, đi xem đông vãi.

  Chiều nay có Sir Paul McCartney hát nữa. Trang bị sân khấu là 16 xe vận tải dựng lên trong 5 tiếng. Tuần sau là Eminem.

  Hôm trước cách đây hai tuần U2 hát hai hôm đông nghẹt, mỗi buổi có được 80000 fans. Hai hôm hát tiền thù lao là…16 triệu đô. Sân khấu gồm…42 xe vận tải.

 26. #28 by Thượng Sĩ Già on 2011/07/26 - 23:43

  Không thựchiện tức là không tin chớ còn jì nữa. @Bựa xi-que

  Lẫy đấy tủithân đấy hũhũ…
  ————————
  @Em Gì Đấy
  Chớ có dại nghe nhời con Dương Trúng bẩu mang bé đi bácsĩ tâmlý gìgì… Cỏn ngồi tận giời tây sủa vọng theo lối được lấy mất thôi đấy, nói chung là hãmlìn hãmlìn.

  Ở Lừa kháiniệm TâmLý TrịLiệu ló mơhồ dư lên cunggiăng í. Thế nên mặcđịnh dững đứa tự khoác cho mình cái danh bácsĩ tâmlí gì gì tuyền một lũ bốlấu cả đấy, nghe bỏn có bầng mang con em giao mẹ thằng ănmày.

  Dượng thôngcảm được nũi bănkhoăn của em, biết làm nầu khi cả một xãhội em đang sống đều cho việc làm của bé là đốnmạt. Dưng cũng dư mấy con bựa trong nầy tưvướn em rùi đấy, chả vướnđề mẹ gì sấtsật, conchẻ hễ không tật nầy cũng vướng mẹ tật khác có khi còn tệ hơn nữa. Em nên tự thoát ra ngoài cái vòng tưdi củ chuối của phần đông Lừa và cóthể cả chính em để có cái nhìn sâudộng hơn tí nữa. Em chả thể sống được cả đời lolắng mãi thế đâu. Và nhớ ngưng ngay thói đánh con đi nhá, Dượng chúa ghét cái trò đấy. Vì đây là lần đầutiên em vầu chơi quán lại là VàngSon, nên Dượng tha không chưởi, dưng lần sau Dượng sẽ, thề hehe…
  À quên nhắcnhở em tí. Bận sau biên cồng, em nhón tay làm phúc đừng biên tắt nhiều quá được hông, Dượng lậy em đấy hĩhĩ… Giàhói chán bóngnưỡng hết rùi mà cứ phẩy ngồi rặn từng chữ em biên tắt lắm lúc mún cắn lưỡi chết bà cho xong hẽhẽ

 27. #29 by budifa on 2011/07/27 - 00:10

  Mà hôm trước bố nào bẩu không đọc sách trên bãi biển vì sợ chói lòa hỏng mắt đấy?@ Điêu

  Cái lão sóc-lọ khoe kèn teo bất-hủ nhà em chứ ai, há há

 28. #30 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 00:11

  Hehe, con Dái Ghẻ gởi bài do cô Ngọc Tuấn hót được đới.

  Con nài được cái nhớ sở thích của thủ trưởng. Mỗ khen, mỗ khen hehe

  P/S: Bỏ ngai cái kiểu rỉa đểu đi nhế, con dở người. Chọn bài của cô Thiêng Trầm Tử là ý gì, hả? Hehe

  @Nhất liệt:
  Quán bựa đệ nhất Kiến đợi Mụ Thối về bàn tiếp chiện thủ dâm, quay tay ngày mấy bận nhá! Zui zẻ nhá!

  Bái bai chi bựa khắm! Mỗ cút đi ngủ đây!

 29. #31 by Mit on 2011/07/27 - 00:25

  @ Em Đây

  Trước tiên em không nên assume chiện đứa trẻ touching herself là một hành động “không” bình thường, và hy vọng với sự trưởng thành của tuổi hay được distract bởi một trò chơi mới (ie sport, Hướng Đạo, …etc…) đứa trẻ sẽ trở thành “bình thường” (tức không làm điều này nữa).  Thế đã sai từ đầu…hehehe

  Là active sexual beings, chúng ta hiểu rõ chiện TD không hề biến mất khi chúng ta đã trưởng thành/có gia đình.  Ngược lại nó là một phần của đời sống tình dục. Inseparable…..hehehe

  Dưng khác mới pa ma, bọn trẻ ở tuổi này chưa thể hiểu the sexual meaning của hành động chúng làm.  Và em cũng không cần phải giải thích sâu xa gì cả với cỏn.

  (còn)

 30. #32 by Mit on 2011/07/27 - 00:26

  Còn chiện “dính giai”, Mít chưa hiểu em muốn nói gì.  Nhẽ em không muốn gái em có bạn khác giới tính ở tuổi nài?  Mít thật, con gái 10t của Mít  từ bé tẹo chỉ có hang out mới boys, trước là anh, cousins (vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhà), rùi sau đó đi học naturally nó chơi với các bạn giai trong lớp.  Hỏi nó có girl-friend nầu hông, nó bẩu, girl-friends chán bỏ bu.  Tối ngày ngồi chơi búp bê/bán hàng/nói chiện “giai”….Nó là đứa hiếu động, thích leo trèo, chạy nhảy, chơi banh, đá bóng….etc…Nó chán girl-friends….

  Mít không lạ, vì Mít từng y hệt nó lúc bé.

  Còn chiện “dính giai”, Mít chưa hiểu em muốn nói gì.  Nhẽ em không muốn gái em có bạn khác giới tính ở tuổi nài?  Con gái của Mít  từ bé tẹo chỉ có hang out mới boys, trước là anh, cousins (vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhà lúc đó), rùi sau đó đi học naturally nó chơi với các bạn giai trong lớp.  Hỏi nó có girl-friend nầu hông, nó bẩu, girl-friends chán bỏ bu.  Tối ngày ngồi chơi búp bê/bán hàng/nói chiện “giai”….Nó là đứa hiếu động, thích leo trèo, chạy nhảy, chơi banh, đá bóng….etc…Nó cảm thấy girl-friends are boring.

  Mít không lạ, vì Mít từng y hệt nó lúc bé. Mít thật…hehehe

  (hết)

 31. #33 by trungduong on 2011/07/27 - 00:55

  nên tự thoát ra ngoài cái vòng tưdi củ chuối của phần đông Lừa“.

  Thượng Sỹ Già nói đúng đấy. Ngặt là nhập gia tùy tục có phải không nào. Chẳng hạn như đến một nước như Saudi Arab mà có uống rượu ngoài đường nó đập cho sạch gạch tại chỗ, sách cổ vào kho phải không nào. Hoặc như qua Sing/Mã mà phá hoại nhà, xe, public property thì nó nọc mẹ cổ đánh ngoài công phố cho làm gương nhá. Ăn cây nào rào cây đấy mà. Sống ở VN thì theo lối nhìn người VN về hành vi, thế thôi !

  Có con mà ai không lo ? Lão mà có con ở VN chắc cũng chạy trường, chạy lớp và cũng còn bắt con nhồi óc chứ có để không trong mùa hè.

  Cứ phán như thánh, đến khi con nó có việc, không biết đâu mà mò nhờ. Thà rằng đã làm tất cả còn hơn sau này hối tiếc.

  Mà cứ thói cái gì bên ấy cũng không ra gì !!! Ra đến nước ngoài rồi bố nào cũng tài ! Ai làm chứ ị vào mình chả bao giờ làm thế. Vậy mà dân gốc Việt tại America về VN làm việc y tế không ít, răng này, thẩm mỹ này.

 32. #34 by nhất on 2011/07/27 - 01:18

  Hê hê hôm nay anh khó ở nên nặng nhời với tên Dái Gầy , tặng mầy bài nầy kèm nụ hôn chút phát vầu má . hẽ hẽ


 33. #35 by Sầm Não Gia on 2011/07/27 - 01:35

  hố hố lâu nay bận ko vào wan, jờ vào thấy mấy chú chịu khó ỉa nhở.
  Này con Đấy nhế, sao đánh cháu nó làm gì hở ? Lão nhớ tên bs gì sơn bẩu 70% đứa thdam, 10% đứa thd mà ko biết, 20% còn lại nói dối hố hố.
  Vđe của thdam ko fai la sức khỏe jiji nhế. mà là vđe tâm lí: bị thành kiến cho là xấu,  và vì ai cũng dấu nên tưởng chỉ mình là duy nhất xấu, từ đó mang mặc cảm.
  Đánh nó mặc cả thêm thôi, ích ji hở?
  Dĩ nhiên thói wen ấy chả tốt đẹp ji. Nhưng dẹp nó bằng cách thô bạo thì ko được đâu, fi công. Kiếm việc j vui cho nó làm, nhàn cư vi bậy bạ hố hố.
  Đừng lo bé thdam thì lớn tí nữa lấy trai. Tên bựa thủa bé thờ thdâm nên ra đường ai cũng khen đứng đắn với phụ nữ hố hố thật ra thì còn chi nữa mà ko đứng đăn.
 34. #36 by Thượng Sĩ Già on 2011/07/27 - 01:39

  Con Dương Trúng hiênthiên cái đéo gì nữa đấy, lanman tảnmạn thế mẹ nầu “nhập gia tùy tục mớicả chêbai đồ nhà gìgì..” là ý dư lào dư lào..? Lại chầycối có phỏng, câm cái mồm bam đi hẽhẽ…

  Cô phiên em Đấy nên mang đứa chẻ đến bọn bácsĩ tâmní, đấy hẳn là một nhời phiên rất chi nồngnàn sâu con mẹ ló sắc, Dượng tánthành hỉahỉa. Dưng cơmà sưbố cô,  cũng còn phẩy tùythuộc vầu khônggian thìgian nữa nhá hốhố… Ở Lừa, dư Dượng đây vửa bẩu dưới kia, (con nầu ngồi mẹ lên cái nghịquyết í rùi nhể) cái sựTâmNí ChịNiệu là cái lầupuồi lầupuồi, một kháiniệm mà vửa nghe qua đasố Lừa sẽ há hốc mồm chết mẹ ngất hết thì lấy ?/ ra mà giúp được con bé.

  Chả phẩy bên giời tây nhà cô, sựnghiệp í đã phátchiển cả chăm năm nay rùi. Nếu đứa bé đương ở tây, Dượng sẽ huyềntuyền tánthành nhời phátbẩu của cô, mặcdù cứ ý Dượng đứa đửa chả có mẹ gì vướnđề sất. Dưng dù sâu, theo cô nói, mần phụhuynh ai cũng có nũi loâu cho con mình, thì việc mang bé đến để giảinghiệm một bữa chắcnghiệm tâmlí hẳn chả mấtmát mẹ gì, phỏng phỏng ..?

  Túm bố ló lại dư lày, nhời phiên của cô phátxuốt từ tấm lòngthành, Dượng duyệt hehe. Dưng cô quá hờihợt khi buông ra dững câu từ í. Tại sâu Dượng diềm cô hehe ? Là bởi lắm lúc một nhời phiên vô thưởng vô phạt dư thế có khi lại làm hỏng bố ló đời một đứa chẻ, điểnhình dư chườnghợp lày. Thủng chửa, lăntăn gì nữa không để Dượng còn ngược câu cơm. Địtmẹ sống giời Tây Mẽo khốnnạn thế đấy, cứ phẩy chậy lo từng bữa đéo sungsướng dư các cô các chú nơi Thiên Đường hehe….

 35. #37 by Mit on 2011/07/27 - 02:49

  Bi-jờ các cô đi sang Tây, sẽ thấy số con đọc-sách ở bãi bể (hoặc côngviên), zưới nắng, là vôcùng hiếm @ TT

   

  Nhẽ đúng thế.  Ra tới bể mà nằm đọc sách thì nằm nhà mẹ cho xong….hơ hơ hơ  Nếu cô có con nhỏ ra bể hay park thì con mắt của cô gắn chặt lên lưng bỏn luôn.  Ở đấy mà dám đọc sách. 

  Độc thân thì còn mắc dòm giai (qua mắt kính râm, dĩ nhiên)…hehehe 

 36. #38 by Sầm Não Gia on 2011/07/27 - 03:01

  cái sựTâmNí ChịNiệu là cái lầupuồi lầupuồi, một kháiniệm mà vửa nghe qua đasố Lừa sẽ há hốc mồm chết mẹ ngất hết thì lấy ?/ ra mà giúp được con bé.@con sĩzà
  Mẹ bà con sĩzà bưng bô thằng bựa nhế. Đa số lừa há hốc thì sao ? Người biết TLTL đâu như cứt để đi đâu cũng gặp hở? – còn hóng hớt nói làm déo.
  Ko ai fu nhận bs lừa hầu hết là tham, nhưng ko fai ko có người có lòng. Nhiều đứa dốt, nhưng ko fai dốt tất. 
  Lại nữa chuyện em Đấy hỏi thì khá fổ thông, ko chyên môn j còn hiểu đại khái, bs nào lại ko biết. Chả nhẻ con zà đi suc lọ bên cali lại vỗ ngực hiểu tâm lí trị liệu hơn đứa bỏ năm sáu năm zời học hành về nó ? 
  Vấn đề là tìm tên bs thực sự có chuyên môn + tử tế, ko lợi dụng bệnh làm tiền thôi. Có chiên môn, nó sẽ xét cụ thể truong hợp của bé để hdan các biện pháp thích hợp – ở đây, thực ra chỉ mới làm Mẹ bé yên lòng là ko có j đáng lo, nhưng cụ thể nên làm như nào thì chưa vì đâu rõ hoàn cảnh của bé ? vd khuyen nên tạo đk để bé làm j đó, nhưng làm j thì ai biết làm j hố hố. 
  lắm lúc một nhời phiên vô thưởng lại làm hỏng bố ló đời một đứa chẻ, điểnhình dư chườnghợp lày. 
  cái này chuẫn hố hố
 37. #39 by trungduong on 2011/07/27 - 03:05

  biết làm nầu khi cả một xãhội em đang sống đều cho việc làm của bé là đốnmạt. @ Thượng Sĩ Già,

  Xã hội VN nếu cho rằng việc ấy là đốn mạt, thì phụ huynh phải làm gì để người ta không cho mình là như vậy nữa phỏng ạ ? Có thể là không hợp ý mình đi nữa. Ấy là “nhập gia tùy tục”. Không phải vài ngày, vài năm là việc kỳ dị trong tập quán và trong xã hội qua đi. Mất cả vài thế hệ không chừng. Khi con mình ra xã hội không được chấp nhận, tuy xã hội không ra gì, thì nó phải làm sao? Như người xưa lên núi ở ẩn?

  Lão chưa bao giờ có người trong gia đình hoặc trong xóm nó bị bệnh tâm thần ở VN. Tệ hơn chó ghẻ. Mà đấy là bệnh được công nhận. À, là ma quỷ ám.  Hoặc thiên hạ có giai thì ăn chơi phò phạch khắp chốn, nhưng hề gì ! Nhưng chuyên soi mói chuyện hàng xóm người ta nếu có con gái chẳng may bị đồn “mất nết”

  (còn)

 38. #40 by trungduong on 2011/07/27 - 03:07

  (tiếp)

  Ở Lừa kháiniệm TâmLý TrịLiệu ló mơhồ dư lên cunggiăng í
  Thế nên mặcđịnh dững đứa tự khoác cho mình cái danh bácsĩ tâmlí gì gì tuyền một lũ bốlấu cả đấy,

  Chả biết ai đang huyên thuyên, spam ai. Tự cho phép “mặc định”. Hễ cứ VN là bố láo. Thế ra ở chỗ khác như America thì “TâmLý TrịLiệu” việc ấy dễ như cỡi máy bay vượt đại dương phỏng ạ. Đã vậy thì chẳng cãi như mổ bò ở tòa những vụ án giết người mà cho là tâm thần nhờ. Chả chuyên viên nào chịu nhau ! Toàn là lũ bố láo. Học cao làm gì nhờ, phán chả đúng ý mình.

  Cụ cứ xem như chả có lũ nào nên thân bên VN ấy cả ! Tỷ như 100 người hành nghề “Tâm Lý” có 5 kẻ làm đúng và tốt thì cũng là 5 chỗ tin cậy chứ phỏng. Làm cha mẹ, phần đông ai lại không lo cho con được tốt phỏng ạ.

  Việc của “gìđây” chỉ là nhỏ. Nhưng việc bổ đồng chuyên chê bai những BS hành nghề bên VN là tầm gì nhở. Nhẽ nào “tầm bậy” ?

 39. #41 by nhất on 2011/07/27 - 03:18

 40. #42 by nhất on 2011/07/27 - 03:22

 41. #43 by Thượng Sĩ Già on 2011/07/27 - 04:17

  Ơ thằng Não Giả là thằng mảmẹ nầu nhở, cờ-lôn của thằng lầu puồi nầu đới… Địtmẹ mầy mún gây sự chúý của Dượng phỏng, tốt tốt. Thế thì trúcmầng mầy, Dượng đương cơn vãđộ hốhố, sẽ nắnnót tặng mầy mới con Dương Trúng bãi thật xinhđộng vầu mồm.

  Ko ai fu nhận bs lừa hầu hết là tham, nhưng ko fai ko có người có lòng. Nhiều đứa dốt, nhưng ko fai dốt tất.

  mảcụ hai thằng mầy chứ ai đáđộng gì đến đạođức mẹ gì của tuyềnthể bọn BS Lừa mà luloa lảinhải nghe ghê thế. Ở đây Dượng đương nói đến lũ chiênkhoa Tâm Lí Học thôi nghe chưa.

  Trước khi chúng mầy đi quá xa để làm nên hai thằng chậpcheng thì địtbẹ, Dượng thànhtâm phiênnhủ chúng mầy chịu khó són tí thìgian chém gió mấycả àơi mà tìm thằng Gúc cháu Dượng hỏi nó quáchình nghiênkíu Tâm Lí Học giữa Tây mới Ta ló khácbiệt nhau dư nầu rùi hẵng mở mồm thưathốt nhá. Còn lười thì chúngầy cứ hẵng giảnhời Duợng một câu nầy thôi, môn mổn chínhthức được Lừa nghiêmtúc ngâmkíu từ lúc nầu, còn tụi Tây thì sâu, tạisâu môn mổn quantrọng không kém các môm Y Khoa khác…..?  Đèomẹ, hỏi thế chứ Dượng biết chúngmầy giảnhời đựơc cái puồi Dượng đây nài.

  Nên nhớ, lần sau phẩy đọc cho kỹ rùi hẵng bật nghe chưa. Lanman lạchướng ngữ chúngmầy cũng là một trong dững symtoms của chứng ADHD đấy, là gì thì tự Gúc, cũng Tâm Lí Học đấy đồ con dòi

 42. #44 by Thượng Sĩ Già on 2011/07/27 - 04:37

  Thế ra ở chỗ khác như America thì “TâmLý TrịLiệu” việc ấy dễ như cỡi máy bay vượt đại dương phỏng ạ. Đã vậy thì chẳng cãi như mổ bò ở tòa những vụ án giết người mà cho là tâm thần nhờ.

  Phải công con mẹ nó nhận rầng câu nầy của cô mần Dượng ngứa hết cả bẹn. Địtmẹ cô, bữa giờ thấy cô hơi tí xiênxỏ mócméo Mẽo Dượng đã đéo chấp vì chẳng liênquan đéo gì. Dưng hômnai cô lại giở bài cũ ra nhai lại thì conbà cô, nhầm mẹ người rùi cô ợ.

  Tiênsưbố cô, có ai bẩu rầng trình Tâm Lí của Mẽo hoànthiện đâu hả con lợn sề kia. Bỏn tranhcãi ở tòa vì một con nầu đấy có lído Tâm Thần thì liênquan cái đéo gì chiện cô mới Dượng đương chưởi nhau đây.

  Cái ?/ mẹ cô chứ, đã yếu cứ ra chiều nguyhiểm, Dượng bật cô vụ nhờiphiên của cô mới em Gì Đấy nhẽ mần cô khóchịu có phỏng, mất mặt phỏng hốhố… Thế thì tìm cách bật lại chínhxác hơn tí đi cô, đừng cố chầycối phán linhtinh langtang đéo ănnhập mẹ gì mới chủđề chính cả, nom cô cứ dư con dở người í, Dượng thật hĩhĩ…

 43. #45 by nhất on 2011/07/27 - 04:50

  Việt Kiều chật tự , để anh chấn chỉnh địp pẹ.
  Nhanh gọn là thế nầy: đa số bác sỹ ở Lừa khám cho bệnh nhân như sau : dòm qua loa, hỏi sơ sài phán mẹ một hay vài câu có chêm một số từ chuyên môn khó hiểu dọa bệnh nhân sợ vãi đái. Mục đích là viết một cái đơn thuốc đắt lòi kèn so với mức sống Lừa. Đuổi về.  Nhưng bệnh lơ mơ như tâm lý, tâm thần anh nghĩ dễ bị phỉnh nhất, để phải mua những đơn thuốc đắt tiền, tất nhiên vô hại .
  Tên trungduong chắc thoát Lừa đã lâu, đã quen với sự tận tình không vụ lợi của bác sỹ Tây nên cứ nghĩ ở Lừa cũng vậy. Sự thật là cũng có , nhưng hiếm. Đó là nguyên nhân dân Lừa không bao giờ tin lời  bác sỹ, lên mạng hỏi rất nhiều, thậm chí khám nhiều bác sỹ.
  Hơn nữa đi khám bác sỹ rùm beng, bị lộ ra là con gái mới tý tuổi đã thủ dâm , cả xóm biết thì có mà mặt mo. Anh cũng khuyên không nên mang con bé đi bác sỹ tâm lý ở Lừa.

 44. #46 by trungduong on 2011/07/27 - 05:54

  @ Anh Nhất, việc anh nói là chấp nhận được vì “danh dự cho gia đình”. Vì việc này cũng nhỏ, không đáng, tuy tâm thần và tâm lý cũng là nguyên nhân cho trường hợp “pathologic”. Còn bên VN có thể thường làm ẩu, không được huấn luyện đến chốn. Nhưng cũng như anh nói, bệnh nhân họ đi kiểm tra nhiều nơi chỉ để được yên lòng. Vi theo họ thì “may ra” có được bác sĩ tử tế. Trong thiên hạ tuy ít nhưng chưa tuyệt loại này.

  Việc không hoàn toàn do bác sĩ anh nhở. Vi người Việt thường thích “express way”. Uống thuốc thì muốn cho công phạt mau nhất đấy, mà thuốc thì một rừng.

  Nhưng ở đây đang là “mặc định” tầm bậy. Theo hứng mà cương là không thể. Nhẽ nào gặp dân nhiều người HP thứ dữ mình “mặc định” là dân HP toàn giang hồ?

 45. #47 by trungduong on 2011/07/27 - 06:06

  Bỏn tranhcãi ở tòa vì một con nầu đấy có lído Tâm Thần thì liênquan cái đéo gì chiện cô mới Dượng đương chưởi nhau đây.  @ Thượng Sỹ Già.

  Mặc nhiên là có chứ, đang về Tâm Lý. Vì để bảo rằng phần ấy nơi VN là thế nọ thế kia, thì tất nhiên phải có so sánh. Chứ khi không lấy bằng chứng đâu mà “mặc định” phải không ? Mà TSG đang ở America, nên cũng có thể lấy nơi đó làm nền, y học phát triển cao đấy ? Chẳng như thế thì hoàn toàn lấy không gì sất để chứng minh.

  Khi bảo là “Ở Lừa kháiniệm TâmLý TrịLiệu ló mơhồ dư lên cunggiăng í” thì chỗ khác nó là sao? Có người tin và kẻ khác không. Tỷ như những bác sĩ tâm thần, tâm lý được mời làm “expert witness” trong tòa cho những vụ án khi có thể là “gây ra vì lý do tâm thần”. Có người chấp nhận kết luận, và có kẻ không. Lý do luôn được tranh cãi ngay sau khi có tuyên án nhể.

  Bệnh vì Tâm Lý hoặc Tâm Thần là một thứ hầu như trừu tượng cho đến khi được xã hội chấp nhận phải không? Như bên Nhật thì “burnout”, một việc hoàn toàn gây ra bởi tâm thần mệt mỏi, không đưọc chấp nhận khi châu Âu thì không gây phản ứng. Vì nó là mơ hồ cho xã hội Nhật.

  dững đứa tự khoác cho mình cái danh bácsĩ tâmlí. Chả nhẽ ở bên VN được công nhận là Bác Sĩ Tâm Lý dễ vậy á. Chả cần học và thi, chỉ cần nổ tí là xong ? Có thể không giỏi chứ không thể tự khoác.

 46. #48 by Sầm Não Gia on 2011/07/27 - 07:10

  Hành nghề chien diên tư vấn tâm lí ở lừa thường có hai loại: 1) bs y khoa, sau đó đi học tiếp chuyên khoa tâm lí và 2) các cử nhân tốt nghiệp khoa Tâm lí ở các trường đại học. Dĩ diên còn có loại 3 cở như sĩ za deo bít j cũng tư vấn hô hố lão ko ke. Hai loại trên trừ mấy thằng hám lợi làm tiền, còn thì ít nhất nó cũng biết gần bằng sĩ zà hố hố
  Thằng nhất cũng đéo bít j hóng hớt nhế. Đi khám ngứa bẹn có cửi quần cho lang no xem bướm ko ? và nó xem chứ nhất mầy có xem ké được ko hử ? thế thì be bị bệnh thế, tới tụt quần cho lang nó xem thì đúng dồi, còn tụi ngồi chờ ngoải bít deo j mà sợ với chả sợ hố hố.

 47. #49 by budifa on 2011/07/27 - 07:54

  Đọc sách zưới nắng độ 1-2 tiếng thì đầu các cô rức như búa bổ. Không tin thì cứ thử, chứ đừng gúc hình trên Nét.@ BOM

  Thế đéo nầu đọc sách trên bãi-biển (reading on the beach) lại được đánh-tráo thành đọc sách dưới nắng (reading under sunshine) nhể?

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 10:56

   Chắcchắn đọc trên bãi-bể thì 99% là zưới nắng con Âmhộ ạ.

 48. #51 by Mr. Tran on 2011/07/27 - 08:17

  Chầu buổi sáng chi bựa khắm mới cả một số thần bom!

   

  @Fà giò:

  Biên dị triện tiếp đê! Ngồi đấy thắc mắc đéo gì thế hử?

   

  Mụ Thối không chỉ là chiên gia nổ do âm hộ nhét bộc phá mà còn là chiên gia đánh tráo khái niêm mới cả cả vú lấp miệng.

   

  À, ếch ngồi đáy giếng nữa.

   

  Đù má, này thì không đọc sách trên biển!?

  Photobucket

   

  @Ảnh trên nét, nhẽ của Khoai Tây aka Da Trắng Thượng đẳng đéo bâu giờ ngu xuẩn!

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 10:55

   Hehe bắtquảtang con Sưfạm nài chưa bâu-jờ sang Tây nhế. Ảnh advertising đó cỏn.

 49. #53 by tieuthithi on 2011/07/27 - 08:19

  Hôm qua chị bận nên không vầu mổ bò cùng chi bộ được hehe ăn năn điếu tả 

  Vụ bé con em Dì Đây thủ dâm sớm là chuyện bình thường, đa phần chi bộ khuyên đúng và chị cũng đồng ý rằng cho bé có những hoạt động hướng ngoại để nó bớt tập trung vào chuyện đó. Ngoài ra chị khuyên thêm là nếu con em có những biểu hiện của dậy thì sớm thì nên đi khám BS khoa Nội tiết nha (chứ chị cũng ko khuyên đi BS Tâm lý). Gặp BS là việc hết sức bt ko có gì làm bé sợ hay mặc cảm cả, em cứ yên tâm.
   Còn chuyện nếu bé bị dậy thì sớm thì sẽ bị hạn chế về chiều cao, cái nầy em có thể Gúc  ra hàng đống . Chị có rất nhiều kinh nghiệm việc nầy qua theo dõi các cháu trong nhà và qua bạn bè người quen, chị cũng nhận thấy là : nếu đứa nầu dậy thì sớm <8 tuổi thì chắc chắn sẽ bị thấp hơn bố mẹ và anh em ruột trong nhà .
   @Dì Móm : trẻ lớn nhanh nhất là vào lúc sắp dậy thì và trong quá trình dậy thì. Sau dậy thì trẻ vẫn cao thêm nhưng ít và chỉ ở những đứa dậy thì muộn. Những đứa dậy thì sớm không có cơ may đó .
  Nhân tiện cũng đính chính là em chưa bao giờ nói thủ dâm là biểu hiện của dậy thì .

 50. #55 by tieuthithi on 2011/07/27 - 08:27

  À quên , em Dì Đây nên cho cháu đi học múa ba-lê, tuôỉ  nầy học rất hợp. Ba-lê sẽ giúp nắn cho chân thẳng và dáng chuẩn hơn .

   Học ba-lê rất mệt , mấy đứa nhỏ nhà chị hôm nâò đi học về cũng mồ hôi đầm đìa nhễ nhại. Ăn bùm bụp bùm bụp và ngủ say như chết. Sáng dậy gọi mỏi mồm mà cấm có vẫy tai hehe 
  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/27 - 10:52

   Đừng có nghe em Thi Còi hehe. Học balê là bị còi xương đó.