Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by DG on 2011/07/26 - 15:09

  1. Hehe vửa rảnh tí định tát thụt nõ con mụ Bựa phát, y dư rầng con Già Lào Cồn đã lanh cha lanh chanh mần trước dồi.

   

  Cái thứ mọc trên mõm con Bựa nài năm 35 tuổi là râu cái ./ anh đây nài, nhúm đó phẩy gọi là lông – nhớ chưa mấy con dở?

   

  Địt mẹ cũng có tí thịt, tí lông, tí nhờn nhờn nhể?

   

  2. Chiện trẻ con dư tham luận cũng hay hehe.

   

  Hôm hổm có con bé chíp hôi nhà hàng xóm tầm lớp 10 dòm trộm anh tắm tiên (con bé nài thuộc diện hoành, vửa tí tuổi dưng mông má phụ kiện thì thôi dồi) – anh biết dưng anh đéo nói – kệ mẹ hehe.

   

  Pa cỏn phát hiện thấy, xí hổ quá qua nhà anh khéo léo xin lỗi, anh bẩu có léo gì đâu, cứ để cháu nó tự nhiên, thi thoảng cho nó dòm của bác tí đặng mau nhớn!

   

  3. Rũi anh vả cho mấy con nửa mùa phán trên mây trên mưa về nhà ống mới cả kiến lừa, địt mẹ ti toe về hầm mới cả quản lý đô thị dư buồi mà tinh vi.

   

  Dưng công nhận dòm con mụ Bựa diềm hàng Chạn Khắm thật tao nhã –anh đồ con Chạn nầy đéo phẩy sinh viên năm một Sư phạm đâu, cỏn học Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo trung ương đới!

 2. #2 by chonten_giday on 2011/07/26 - 15:15

  @ Zì, e quên mất. K phải bạn e k tin Zì. K tin sao nó bảo e vào Quán hỏi vấn đề này. Là nó k thực hiện được theo BP Zì chỉ cho thôi. Đừng ghét nó Zì ạ, phụ nữ Lừa phần lớn vậy cả thôi, khó cải tạo lắm. Nói như anh Đỉnh Cao Chói Lói (ôi, tên dài quá, cho phép e gọi là Lói như một cách xung hô dễ dàng nhé), chỉ có thuốc chuột mới giải quyết triệt để vd

  P/s:  ngôn từ a Lói “sắc nhọn” nhưng dễ làm người đau mà tỉnh.

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 16:27

   Không thựchiện tức là không tin chớ còn jì nữa.

 3. #4 by minhhuong on 2011/07/26 - 15:41

  @Ba Bựa: Theo chuẩn Pháp nhợn, bé gái 11 tuổi, chiều cao được coi là bình thường khi trong khoảng 130cm tới 152cm. Phần đông sẽ nằm trong khoảng 137cm tới 144cm, tức là con bé nhà anh rất ổn.

  Còn nó cao được tới 1m7 không á, úi giời ơi load quả tử vi lên đây rồi tay mướp ka xem cho hú hú hú

 4. #5 by Bia on 2011/07/26 - 15:46

  @Em Dây:

  Hỏi bé có cảm giác ngứa hoặc khó chịu hoặc gì gì đó vùng âm hộ hông (tuy không mắc bệnh về bộ phận này nếu đã khám), dưng cảm giác khép đùi, khả năng là âm vật nhạy, có kích thích từ nước tiểu sót lại.

  Vệ sinh thật sạch khi tắm, đi đái xem sao? Bia cũng hóng thế thôi, dưng có hại gì đâu nhỉ.

 5. #6 by Dragonfly on 2011/07/26 - 15:57

  P/s:  ngôn từ a Lói “sắc nhọn” nhưng dễ làm người đau mà tỉnh.

  —————
  Về cái này anh đồng ý với em Đây và cũng đồng ý với quan điểm của Fa là Lói nên đưa ra 1 tham luận cụ tỷ thay vì chửi rất shock hàng. Tỷ như vụ Lói mới nhảy vào quán chửi rất được! Đòi bom nguyên tử tẩn hết cả Lừa trong khi Lói cũng là Lừa(Lúc đó mọi người rất muốn Lói tham luận tiếp nhưng Lói im thin thít lặn mất tăm). Lói ca ngợi bọn “mặt nhợt” 1 cách si mê như Mai Cồ Jắc Sơn zưng không đưa ra fương fáp làm sao để được như bỏn?! Lói là làn jó lạ của quán,hay zất. Zưng anh hy vọng Lói đéo fải làn jó độc cuốn đến Quán toàn những thứ ung thư & thuốc chuột only. Đôi nhời tâm sự với đích danh Lói. Hệ Hệ
 6. #7 by minhhuong on 2011/07/26 - 16:19

  Fẩy nói là em ngưỡng mộ chibộ 1 điểm, thế đéo nào đi nghỉ mát mà vào mạng còn ác chiến hơn. Đéo gì ngược đời rứa hố hố? Em thì mất mẹ nó tăm dạng.

  Hôm nay đột xuất về giải quyết hợp đồng, cho nên cái mẹt em nó mới thò lên nổi trên quán, khứa khứa khứa

   

  Mà hôm trước bố nào bẩu không đọc sách trên bãi biển vì sợ chói lòa hỏng mắt đấy? Thế kính dâm để làm giề? hử? Lợi ích này:

  – đeo kính dư ngôi sao điện ảnh sành điệu

  – đọc sách cho nó chất nghệ

  – Nước biển Ạt làn tíc fía bắc í có mà dư nước tủ lạnh hố hố, fơi nắng là chủ yếu chứ có ngâm được hàng tiếng dư ở Lừa khối đâu:

  LIRALAPLAGE1

 7. #8 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 16:23

  Mà hôm trước bố nào bẩu không đọc sách trên bãi biển vì sợ chói lòa hỏng mắt đấy? Thế kính dâm để làm giề? hử? @Nữ gúc sỹ

   

  Câu giả nhời dất giản đơn nàng ạ: vua nổ aka Hoàng Bom

   

  P/S: Chi bựa đừng nghe bọn bựa đểu bơm vá mỗ nha. Mỗ năm nai mới lớp 12, đương chọn trường, năm sau thi há há

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 16:25

  Chết cười mới các cô. Các cô thử coi khắp cõi mạng có con Lừa Mọi Lòi Rom nầu tự kể vanhvách (mà lại còn đầy chất văn nữa hehe) zững thói-bựa của mình như Thủ Zâm, Móc Đít, hay đi chơi fò quỵt, coi pama tỉn nhau, thơm bướm em-gái.. như Zì không?

  Thế rùi sau khi Zì kể, thì hehe hàng-loạt Bựa cũng thúnhận là mình (hoặc người-quen/họhàng mình) cũng từng. Hiệntượng đó gọi là Đã Được Khai Sáng, ông người vượt qua mặccảm của bảnthân.

  Và các cô tựzưng thấy, zững chiện quáizị của mình hóa-ra đầy người cũng zính. Và chúng jở-nên bìnhthường.

  Như-vậy các cô đã có-thể nhận-ra, chả có sự-việc nầu mà tuyệtđối bếtắc, và không-thể jảiquyết.

  Mọi sự đều là normal facts zưới mắt một Bấthủ, là Zì Kính Yêu Kèn Khủng của các cô hehe. Chỉ cần các cô biết suynghĩ độclập, chínchắn, trên tinhthần Khai Sáng mà Zì đã đang và sẽ zẫn đường hehe.

 9. #10 by Dragonfly on 2011/07/26 - 16:25

  – Nước biển Ạt làn tíc fía bắc í có mà dư nước tủ lạnh hố hố, fơi nắng là chủ yếu chứ có ngâm được hàng tiếng dư ở Lừa khối đâu:@ Điêu

  —————
  Nước Nha Trang tầm này buổi sáng cũng lạnh zất em. Mấy hôm lại mưa nên càng lạnh, kèn đã bé xíu xuống nước lạnh lên nhìn còn trym trắng mồ côi như “dấu hỏi vào đời” quăn queo mà thương fát khóc chưa kể bị sưa biển chích vừa đau vừa ngứa. Địt mẹ bọn kèn khủng là bọn trym chết. Hệ Hệ
 10. #11 by minhhuong on 2011/07/26 - 16:28

  Mỗ năm nai mới lớp 12, đương chọn trường, năm sau thi há há @ Trần

  —————–

  Ôi chị Thi ơi fi công này há há há

 11. #12 by minhhuong on 2011/07/26 - 16:31

  Nước Nha Trang tầm này buổi sáng cũng lạnh zất em. @ anh Lài

  ————–

  Ây da, dưng bét ra ăn đồ ở Nha Trang ngon vật, ông anh nhở. Chẹp chẹp.

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 16:39

  Chết cười hồi ở Sô Liên Zì có chơi thân mới một con Lừa người Fồng, học khác trường.

  Con nài tuộc típ ít-nói, lạnhlùng, khó-gần, trông cũng khá xấu-jai như Lài Mồm Bẹn ý.

  Có một hôm say khướt, cỏn xin ngủ cùng Zì (trên cùng một jường, nằm ôm nhao như tìnhnhân gay hehe). Đến đêm cỏn tỉnh-zại, lay Zì, tự thúnhận là cỏn ghiền thủzâm rất nặng.

  Cỏn không nói tiếng Lừa, mà nói tiếng Nga (chắc cho đỡ thẹn hehe). Cỏn bẩu cỏn thủzâm liêntục liêntục, có tuần tới 3-4 lần, và hồi về Lừa nghỉ hè thăm vện cỏn (ở Fồng) cỏn đéo zám tỉn vện vì sợ có hậuquả bấtkhảkháng zo thủzâm quá nhiều hehe.

  Kể xong cỏn khóc rưngrức rưngrức.

  Zì mới chưởi ầm lên địt bà mài địt con bà mài, có thế mà cũng uýnh thức bố mài zậy. Bố mài không thủzâm tuần 3 nhát mà ngày 3 nhát đấy địt mẹ con zở hehe.

  Cỏn mới rụtrè hỏi, thế sâu ga jường mài không bị bửn?

  Zì mới bẩu, thủzâm thành-tinh rùi thì đéo ai lại để tinh vọt ra jường hehe.

  Cỏn lại hỏi, thấy mài hay chơi gái lắm cơ mà?

  Zì bẩu, hehe chơi gái có mà đủ cái đầu buồi ý.

  Hết chiện. Sau vụ đó cỏn tươi fơifới, hè năm đó cỏn lại về Lừa, và cưới vện. Jờ cỏn đã có cháu hehe.

 13. #14 by nhất on 2011/07/26 - 16:43

  Hố hố, bây giờ anh vưỡn thủ dâm ngày ít nhất 2 lần. ” Vẽ bản đồ ” cực kỳ tinh tế. Gấu anh cũng biết nhưu chỉ nhăn mặt chê chứ đéo làm gì, bởi vì anh vẫn làm trách nhiệm đầy đủ với cỏn.

 14. #15 by nhất on 2011/07/26 - 16:44

  À quên chưa nói anh liệt nhưng vẫn thủ dâm được nha, đèo mẹ.

 15. #16 by Dragonfly on 2011/07/26 - 16:44

  Ây da, dưng bét ra ăn đồ ở Nha Trang ngon vật, ông anh nhở. Chẹp chẹp. 

  ——————-
  BTW, Bựa nầu ăn ở Nha Trang mà muốn ngon bổ rẻ thì cứ đến Mười Đô đường Phạm Văn Đồng nha đừng vào quán Hải Đăng, Biển Ngọc vừa đắt vừa đéo nguôn được mỗi cái bàn ghế đẹp ngồi cạnh biển. Hệ Hệ
  P/s : Đi Vũng Tàu thì cũng né mẹ nó quán Ghành Hào ra nhé. Đồ thì tươi mà chế biến như puồi rất xúc phạm mấy ông mực ông tôm tích. Hệ Hệ
 16. #17 by minhhuong on 2011/07/26 - 16:49

  Ơ, bà chị Thi còi đương ở đéo đâu rồi, về ngay đây bắt fi công đi chứ, không sổng mất, fí chết đi được. Bà chị ối ôi kekekeke

   

  Chị mà tóm được chú này, em với chị lại lên tầng mười chến long lanh muôn ánh sao, nhở nhở, nhở nhở

 17. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 16:50

  Chết cười mới con Chạn Khắm. Sưfạm cũng được chứ có đéo jì đâu mà cỏn mê Kiến thế. Có fải cứ làm Kiến thì đông xiền gái bu liền đéo đâu.

  Riêng cái vụ con nài trách bọn kiến Tây thiếtkế nhà quá thấp 2.7-2.9m là Zì đã thấy cỏn đéo biết jì về Kiến Cơbản rùi, cấm cãi.

  Nhà có trần 2.9m là quá cao chứ còn thấp cái buồi hehe.

  Chính bọn như con Chạn nài là bọn đã zựng lên zững quả nhà ống Lừa lênhkhênh bấthủ, fòng rộng có 16m2 (4×4) mà trần cao tới 4.5m hehe. Địt mẹ vửa tốn điện (đèn fải sáng hơn, máy-lạnh fải tải nhiều hơn..) lại vửa bửn (nhện mới thạchsùng bu đầy trên trần đéo quét được) lại còn mất thẩmmỹ (fòng ở trông như cái tháp tivi).

  Rùi cái vụ mần từng-hầm cho nhà-riêng mà cỏn còn đòihỏi quyhoạch thoát-nước tổngthể, rùi áingại chiện bơm cưỡngbức hehe nữa.. Đúng là Kiến Bầnnông Sưfạm.

 18. #19 by Dom-dom on 2011/07/26 - 16:53

  Các anh để-ý cách chúng nó (bọn Lừa) chỉ đủ sức (hay chỉ muốn?) sơn mặt-tiền của căn Nhà Ống, và bỏmặc hai bên hông côngtrình trởnên xoám nghoét kinhtởm ra làm-sao. @ Lói Đồn

  Người ta chỉ sơn mặt tiền bằng sơn màu trang trí, vì 2 bên cạnh sẽ có các nhà khác liền kề. Có điều họ chưa xây nên nom có vẻ xấu xí. Chứ thực ra màu xám ngoét kia chính là sơn chống thấm còn tốn & đắt hơn nhiều sơn màu loại thường.

  Lói nhẽ chỉ là Lói thôi chứ không phảy tên Thiếu yêu cô giáo Nhật như chi Bựa vưỡn nói. Ngoài việc hay bot liên tù tỳ các xì líp muzic là giống Thiếu, còn văn phong hoàn toàn khác.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 17:04

   Mầu xám-ngoét là nước ximăng chứ sơn sơn cái buồi. Mầu đen-sì mới là hàng chống thấm.

 19. #21 by nhất on 2011/07/26 - 16:57

  À , nhà Tây xây trần thấp 2.7-2,9m bỏi vì có 1 nguyên nhân là nó phải sưởi , nếu cao lên 0,1m nhân lên với diện tích 100m2 thì cũng 10m3 , sưởi thêm 10m3 đó là một đống tiền.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 17:02

   Tây hay Lừa thì cũng mất cả đống xiền để sưởi (hoặc làm lạnh) chỗ zungtích fòng tăng thêm, zưng Lừa bỏn cứ thích thế hehe zo tâmlý Nhà Cao Cửa Rộng.

 20. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 17:00

  A nài, các cô cũng nên lường trước một số hậuquả có thể gặp khi thủzâm nha, zù rất hiếm.

  1- Đã có con Khoaitây thủzâm cạnh một ổ-cắm-điện, rùi tinh rớt trúng ổ ổ, điện jật chết tươi. Chiện nài thật khó tin, zưng mà bọn Cam điềutra xácđịnh đúng như thế.

  2- Đã có con Khoaitây vửa làm việc trên bàn (ở nhà) vửa thủzâm zưới bàn, để con-gái cỏn bắtquảtang. Em nài chắc cũng zạng thầnquynh, sốc quá chạy ra fố, và bị xe-hơi chẹt chết tươi.

  3- Đã có em Vàng Son Khoaitây thủzâm bằng dildo (buồi jả) zưng zo mua buồi quá nhỏ nên để buồi buổi chìm mẹ vầu trong âmhộ, fải đi bịnhviện để gắp ra. Em nài không chết.

 21. #24 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 17:01

  Hehe

  Mụ Thối nổ vể thủ dâm thì mỗ đéo ý kiến chứ nổ về Kiến thì có cửa cái ./

   

  Địt mẹ trần 2.7~2.9 mà thêm mấy thứ 3 linh tinh nữa thì con bâu nhiêu? Mà đây là chiều cao tính từ sàn đến sàn chứ đéo phải thông thủy đâu nha.

  Biết 2 cái nài gọi là gì hông? Hông biết thì ăn ./ nha.

   

  Tiêu chuẩn cho nhà VP của Khoai Tây đã là cao thông thủy 2.65 rùi nha. Thêm nữa chiều cao phẩy tính đến cả công năng, diện tích, số người bla bla nhé. Đéo biết đúng hông? Ăn ./!

   

  Mà ai bẩu nhà càng cao là mát hay mụ dán chữ cho mỗ đấy hử? Địt mẹ giờ thiết kế nhà ở thông thường là 3.0 đến 3.3 nhá. Nhà dân thì từng 1 cao hơn. Tầm 3.6, cá biệt thì 3.9.

   

  Làm tầng ngầm đéo phải khó xử lý thoát nước thì là cái ./ gì? Các trò gia cường đất mới cả đào bới thì giờ nhiều mẹ.

   

  Đã đéo biết gì còn hay nổ. Đã thế còn nổ to đéo chịu. Vãi mẹ đái.

   

  Mỗ chả yêu đéo gì nghề Kiến hay nghề đéo nầu đâu. Nghề kiếm ra tiền mà đéo phạm luật là được. Dưng cái bọn đéo biết gì mà cứ thích cưa bom thì ăn ./ ăn ./ hehe

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 17:08

   Thế thì fải nói rõ là chiều-cao-tầng chứ hông fải chiều-cao-fòng.

   Mà từ sàn đến sàn thì làm đéo jì có chiện 2.7m hehe. Từng lửng à con Sưfạm.

 22. #26 by minhhuong on 2011/07/26 - 17:02

  Hệ thống dùng bơm xử lý đưa nước thải lên là nhiều nhà fải có, bởi hay có trường hợp có tới nửa vườn thấp hơn mặt đường gần 1 tầng, trong trường hợp có thêm cái nhà con con ở dưới vườn. Hệ thống thoát nước thành phố (nước mưa + sinh hoạt; wc là 2 hệ khác nhau) nằm ở mặt đường vưỡn cao hơn 1 chút so với vườn.

  Rất chi đơn giản, tống 2 cái máy bơm đẩy lên. Chấm hết kekekeke.

 23. #27 by nhất on 2011/07/26 - 17:09

  Mốt nhà cao gác lửng là do các ông Lừa bà Lừa Bắc kỳ copy từ Sài gòn ra, hehe. Bất chấp khí hậu ngoài Bắc khác hẳn trong Nam. Bần nông lại đi chép một cách bần nông của 1 thằng cũng bần nông thì ra cái buồi gì nhở. Hỏi là đã trả nhời.
  Hôm nọ  có thằng nào khoe nhà ông bà tển xây từ năm 18xx ý nhở, có pic gì xâu lên cho chi bộ xem cái. Anh rất quan tâm đến những cái nhà Bắc Lừa xịn như vậy.

 24. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 17:11

  Thôi Zì hông bắt-nạt con Chạn Khắm nữa, cỏn fát-điên rùi hehe. Zưng mà lần sau thì nổ về Kiến in ít thôi nha.

  Zì đi tắm fát gùi xuống đường đây bọn mặt ./ cụt tai.

 25. #29 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 17:12

  @Nữ gúc sỹ:

  Cái đó gọi Bơm thoát nước cưỡng bức.

  Mỗ có bẩu không có đâu? Dưn cần mần đồng bộ, nhất ở VN. Hạ tầng thế nầu ai cũng biết.

   

  Thế mới nói không phải cái gì Khoai Tây cũng bê được về.

   

  @Đom:

  Lói đồn là Thiếu dái, sure. Ít tuổi mà cay nghiệt lại thần tượng Mụ Thối nhẽ có thể có 2 đứa?

  Cỏn nói nhà ống lấy được chứ biết cái gì đâu. Nhà ống ở VN lởm đâu phải chỉ do nhõn nó? Là cả 1 hệ thống bi kịch. Nếu Lả thổ tồn nhẩy vầu bẩu là do Bê ở đoạn nài thì mỗ hông hehe cãi.

   

  Bonus:

   

  Photobucket

 26. #30 by nhất on 2011/07/26 - 17:13

  Địt mẹ trần 2.7~2.9 mà thêm mấy thứ 3 linh tinh nữa thì con bâu nhiêu? Mà đây là chiều cao tính từ sàn đến sàn chứ đéo phải thông thủy đâu nha.

  Biết 2 cái nài gọi là gì hông? Hông biết thì ăn ./ nha.


  Hôm qua nghe Chạn
  khắm tiếp cận  vấn đề do thằng Jo đưa ra là anh biết mẹ tển gà mờ về Kiến trúc, giờ lại còn cãi vòng quanh chán đéo chịu. Xuống mẹ nó đê, để anh chình bầy tham luận

 27. #31 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 17:16

  Ờ, đoạn 2.7 ~ 2.9 là do mỗ đéo nói rõ.

  Mụ Thối mới cả Nhất Liệt thì nổ được về thủ dâm chứ về Kiến thì có dìm mỗ cái ./ ý mà nổ.

  Đặc biệt là Nhất liệt, nhá!

 28. #32 by nhất on 2011/07/26 - 17:18

  Riêng chuyện thoát nước thì Chạn Khắm nói trúng ý anh, Muốn xây tầng hầm thì cống thoát nước phải ở rất sâu để nước thải tự thoát. Cái này chắc bọn thiết kế những khu mới đã tính đến. Nhưng những khu đang ngập bây giờ ở SG và HN thì làm thế đéo nào bây giờ. Còn mỗi cách bơm như Điêu nói. Nhưng mưa to mà mất điện phát thì sao nhở? Lại nhìn thấy cảnh Lừa bơi trong cứt, không lạ nhưng cũng vui.

 29. #33 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 17:19

  Mà từ sàn đến sàn thì làm đéo jì có chiện 2.7m hehe. Từng lửng à con Sưfạm. @ Mụ Thối

   

  Đã đéo biết gì thì đừng nổ.

  Bọn Sâm bỏn vẽ thế nên mới cần đội Việt Nam hóa bản vẽ dư của cô Phê ý!

 30. #34 by nhất on 2011/07/26 - 17:21

  Địp pẹ Chạn Khắm về Kiến trúc thì anh hiện giờ là số một ở quán , nhá. Thằng Bựa chỉ được cái nỏ mồm và gúc. Có giỏi vào tham luận cùng anh coi. MẦy thử nói coi chống thấm cho nhà ở thì phải bắt đầu từ cái gì ? Đì mé dốt lại còn tinh tướng

 31. #35 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 17:21

  @Nhất liệt:

  Hạ tầng ở VN đương nhiên đéo thể bằng Khoai Tây.

  Bọn nổ cứ mơ vác cái hay bên đấy về đây. Vác được cứt ý. Mẹ, muốn xây dựng ngon thì hạ tầng phải ngon trước.

 32. #36 by minhhuong on 2011/07/26 - 17:24

  Nhưng những khu đang ngập bây giờ ở SG và HN thì làm thế đéo nào bây giờ. Còn mỗi cách bơm như Điêu nói. Nhưng mưa to mà mất điện phát thì sao nhở? Lại nhìn thấy cảnh Lừa bơi trong cứt, không lạ nhưng cũng vui. @ Nhất

  —————–

  Ơ địtmẹ em quên bố nó mất là ở Lừa hay mất điện nữa chớ, hố hố hố hố, thế thì lại ngập ngụa cứt dư sân bay Nội Bài ngay hahahaha
   

 33. #37 by nhất on 2011/07/26 - 17:25

  Mả cụ Chạn khắm coi lại xem anh nói vác cái gì ở Tây về hả ? Anh chỉ nói là : muốn xây nhà ở Lừa thì phải nghiên cứu khi hậu Lừa và thói quen sinh hoạt của Lừa.
  Sành mới nói là mang ở Đức về, và cỏn cũng bị anh vả cho vỡ a lô rất nhiều lần.

 34. #38 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 17:26

  Nhất liệt thích truy bài hả? Hehe, thích hỏi mấy cái đấy thì gúc phát ra, khoe làm đéo? Cần thì a-lô bọn tư vấn chống thấm chiên nghiệp đến.

   

  Kiến cần biết quản lý, khớp nối các bộ môn chứ đéo cần phải cái đéo gì cũng tỏ nhé. Mà có muốn cũng tỏ được cục cứt ý. Bọn chiên ngành học cũng mất dăm năm, chưa kể đi mần nữa.

   

  Nổ biết tuốt ở quán nài ngoài Mụ Thối ra có người thứ 2 không?

 35. #39 by Банан on 2011/07/26 - 17:28

  Đì mé chi bựa lổn cù, anh xác nhận Trạn khắm(aka Gác-măng-giê) là kiến hôi Lừa thật bởi tên nài là học trò của đệ anh, tển chỉ vì tuổi còn chẻ hơi thiếu tự tin nên nhiều lúc cũng hay nói bừa thui. Hai tên Lôn Zì lẫn tên Nhất liệt đều là hạng đầu đường xó chợ, nghe hơi nồi chõ biết buồi gì mà nổ choang choác thế nhỉ?

 36. #40 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 17:30

  Mả cụ Chạn khắm coi lại xem anh nói vác cái gì ở Tây về hả ? Anh chỉ nói là : muốn xây nhà ở Lừa thì phải nghiên cứu khi hậu Lừa và thói quen sinh hoạt của Lừa.
  Sành mới nói là mang ở Đức về, và cỏn cũng bị anh vả cho vỡ a lô rất nhiều lần. @Nhất liệt

   

  Đọc lại xem mỗ bẩu cô hay là không? Hử? Cồng đấy là cồng nói chiện mới cô nha.

  Mỗ đương nói “bọn nổ” nhá. Mà bọn nổ là ai? Hỏi đã là giả nhời.

   

  P/s; Sành xa VN lâu, nhẽ đéo rành. Bọn nổ là cái bọn ở VN ăn rau muống màn nói chuyện cung trăng ý!

 37. #41 by nhất on 2011/07/26 - 17:36

  Kiến cần biết quản lý, khớp nối các bộ môn chứ đéo cần phải cái đéo gì cũng tỏ nhé. Mà có muốn cũng tỏ được cục cứt ý. Bọn chiên ngành học cũng mất dăm năm, chưa kể đi mần nữa.

  Còn chối   nữa không ?. Anh công nhận mầy học Kiến nhưng đéo biết cặc gì cả.

 38. #42 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 17:41

  Hehe Ivan Chuối dìm hàng thô thế?

  Biết thầy mỗ là ai hông mà dám bẩu là đệ cỏn?

  Tển là người có Mẹc đầu tiên ở trường Kiến ý. Đệ đệ vầu mắt!

   

  Mỗ đéo dám choang choác là nhất quán hay nhì quán hay thậm chí xếp thứ 101.

  Cũng đéo bẩu cái gì cũng biết. Dưng nói về 1 chiên môn nầu đấy mà chỉ gúc mới cả nổ thì có mà ăn ./, Mụ Thối ạ.

   

   

  Thôi mỗ cút đi bú bia đây!

 39. #43 by Dom-dom on 2011/07/26 - 17:43

  E hơi phân vân mục 1. Chắc chắn đó là vd bt chứ ạ? Không ảnh hưởng gì đúng k? @ Em Đi giầy

  TD- hành vi bình thường trăm trăm. Thuở thiên đàng, cách đây tới 3 chục năm, anh đã được đọc một cuốn sách viết về giáo dục giới tính của 1 BS Liên xô, trong đó ổng nói, nếu lên án tệ thủ dâm thì chẳng khác nào lên án một người hắt hơi. Quan điểm đó khiến anh rất choáng, vì ta đang lên án mọi chuyện tình dục ngoài luồng, nên nhớ rất.

  Cũng trong một cuốn sách viết về giới tính của 1 BS Mỹ, hình như là cuốn Những thắc mắc về tình dục mà bạn không muốn hỏi, có lời tựa của cụ Nguyễn Khắc Viện (sách in hồi đầu đầy đủ, bây giờ họ rút lại nên thấy mấy quyển vẫn bán ngoài vỉa hè rất mỏng). Trong đó có viết ở nhiều phụ nữ tình dục thường chậm bị đánh thức, có những người phải sau khi có con đầu mới biết khoái cảm là gì. Thế nên nhiều phụ nữ xa chồng vô tư, nhưng cũng có những người phải hành xác bằng việc say lúa giã gạo… Tùy cơ địa từng người. Mình không nên quan niệm đó thuộc phạm trù đạo đức mà nặng nề.

 40. #44 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 17:45

  Còn chối   nữa không ?. Anh công nhận mầy học Kiến nhưng đéo biết cặc gì cả. @Nhất liệt

   

  Con nài lỳ nhở. Mỗ chối cái ./ gì hử?

   

  Hỏi mấy cái phò đấy thì nói làm lìn gì?

   

  Giới thiệu cho mấy con thích đú về Kiến nhé:

  Neufert 


 41. #45 by Dom-dom on 2011/07/26 - 18:23

  Mầu xám-ngoét là nước ximăng chứ sơn sơn cái buồi. Mầu đen-sì mới là hàng chống thấm. @ ThỐi
   
  Ngày xưa chưa có sơn chống thấm, thường quét bằng nước xi măng. Bây giờ có chất chống thấm, màu sẫm hơn xi măng một tý. Còn đen sì là bọn quét nhựa đường thì phải. Nhà anh mới xây năm kia thì thế, năm nay vật liệu có gì mới, anh không rõ. Cái này nó cải tiến từng ngày, phải hỏi thợ chuyên môn mới rõ, trừ ThỐi nổ như phá mả thì không cần he he.

  @ Đi giầy: Thấy em lo lắng cho bé vậy, anh lại phì cười vì mình hồi hổi (lúc 5-6 tuổi gì đó) & thương pa ma rất. Được cái pama không đánh anh, mà chỉ khuyên nhủ, mỗi khi anh bị mét tội. Chả là thuở ấy nhà xí tập thể tiết kiệm, cửa chỉ làm lưng lửng, còn anh thì chuyên trị rình mọi người đi để ghé mắt nhòm trộm, làm mọi người hehe ỉa mất..ngon.

  Thực ra anh chẳng đủ sức nhớ & cũng chả ấn tượng gì cái vụ nhòm trộm này, chẳng qua trong nhà sau này đôi lúc đem chuyện trẻ con ôn lại, nhân Dái ghẻ kể chuyện của tển, anh mới nhớ ra.

  Nhẽ lúc ấy có 1 tên cùng lớp vỡ bọng bảo với anh, anh nhớ mang máng, đàn bà bướm có lông đấy, khiến anh tò mò chăng. Kiểu như 2 đứa trẻ nói chuyện với nhau: Cậu đái bằng gì? Bằng trym, thế còn cậu? Tớ đái bằng bướm, nhưng mẹ tớ đái bằng bàn chải cơ. Hehe

 42. #46 by voong ngau pin on 2011/07/26 - 18:37

  túi đựng máu, Việt Nam nhập của Nhật (công ty TERUMO) với giá 150k. Túi chỉ dùng duy nhất 1 lần

  Bắp ngô giúp anh với, anh đang muốn chửi nhau về giá nhập của cái túi máu đựng nài nhưng gúc ko ra, Ngô gúc phát xem  nhập vào Lừa với giá nhiu??? anh xin cảm tạ

 43. #47 by nhất on 2011/07/26 - 18:43

  Đóm hói
  Tường vách thì cần gì phải sử lý chống thấm,chỉ cần trát cho kín gạch là đủ rồi.

 44. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/26 - 18:56

  Tường vách thì cần gì phải sử lý chống thấm,chỉ cần trát cho kín gạch là đủ rồi.

  Bắt quả tang cô Nhất sa lông bỏ mẹ. Thế mà choang choác là nhất về Kiến của quán. He he.

 45. #49 by Dom-dom on 2011/07/26 - 19:15

  Tường vách thì cần gì phải sử lý chống thấm,chỉ cần trát cho kín gạch là đủ rồi.@ Nhất

  Nếu không tranh thủ lúc nhà kia chưa xây mà chống thấm, thì sau này tường thấm rất khó chữa. Vì 2 tường dù sát nhau vưỡn có chuyện thấm:

  1- Do nước mưa chảy vào chỗ giáp ranh giữa 2 nhà, nguyên nhân này thường gặp nhất. Dù trên trốc bờ tường đã gắn tôn chống mưa, nhưng không thể triệt để, nhất là với trận mưa to, mưa dai. Với lại tường 2 nhà cao không bằng nhau, lại không xây cùng thời điểm, nên có gắn tôn cũng vẫn bị nứt ra.

  2- Nhà bên toa lét bị thẩm thấu sang chẳng hạn.

  3- v.v…

 46. #50 by nhất on 2011/07/26 - 19:45

  @Đóm hói
  Chống thấm chỉ cần làm ở chỗ tiếp giáp giữa 2 bức tường thôi. Nói như Đóm thì phải chống cả mảng tường hàng trăm m2 à? Cũng được nếu Đóm có tiền.
  Bên này bọn nó dùng tôn , hoặc nhuôm để che cái chỗ tiếp giáp đó. Đéo có chuyện làm ngu bị thẩm thấu rồi đổ tại thời tiết như ở Lừa nha.  Làm tốt thì hàng chục năm cũng đéo sao.
  Thằng nào xây nhà gặp thằng thầu hay thợ nói là có thể thấm do thời tiết thì đuổi nó ngay cho anh. Lên quán hỏi anh, anh sẽ chỉ cho, địp pẹ.

 47. #51 by nhất on 2011/07/26 - 19:54

  Với lại tường 2 nhà cao không bằng nhau, lại không xây cùng thời điểm, nên có gắn tôn cũng vẫn bị nứt ra.

  @Đóm hói


  Địp pẹ Đóm nói mặc định như chân lý thế này hèn chi bọn xây dựng đần độ xứ Lừa chả tung hoành bôi bác. Bên Tây cũng có nhưng chỗ tương tự ( tiếp giáp giữa 2 nhà , gara tiếp giáp với nhà chính ….) , và khí hậu của nó đông hè chênh nhau nhiều hơn LỪa nha -20°C và 30°C , trên 50 độ. Tại sao nó làm lại không bị thẩm thấu, đơn giản là nó không ngu, nó làm đúng, tốt , nó là người , hehe.

 48. #52 by cuchuoiSG on 2011/07/26 - 19:55

  Mà hôm trước bố nào bẩu không đọc sách trên bãi biển vì sợ chói lòa hỏng mắt đấy? Thế kính dâm để làm giề? hử?@ Hương Điêu
  ———–
  Con Zì chứ bố nào, chửi chết cụ cỏn đi em ui.

 49. #53 by DG on 2011/07/26 - 20:06

  Hehe địt mẹ chết cười con Nhất liệt dìm hàng Chạn Khắm!

  Mả cụ con Chạn, tập phong cách thoát qua cái lẻ tẻ đi, địt mẹ bị cuốn vầu mấy cái lặt vặt rùi cứ loay hoay bị mấy đứa nghiệp dư như con mụ Bựa mới cả Nhất liệt nó dìm cho thế mài?

  Đéo gì đi dìm hàng ông Kiến Trúc Sư, lại lôi chống thấm tường ra hỏi?

  Dìm hàng ông Kiến Trúc Sư, lại lôi cấp thoát nước ra hỏi?

  Thằng hỏi đã ngu dưng hehe thằng giả nhời xứng ăn tát mẹ, oan cái đéo!

  Thà dư con Đòm, cứ gọi quen tay hay làm rùi tham luận thì chết đéo ai!
  Nổ vửa thôi Nhất mới cả em Hoàng ơi, xí hổ lắm, địt mẹ!

 50. #54 by DG on 2011/07/26 - 20:10

  Giả dụ anh là kỹ sư hehe nổ đới dưng quan trọng đéo gì!

  Thì không có nghĩa anh phẩy là thằng ôm dùi đầm bê tông thành thục, không có nghĩa anh phải là thằng căng dây đi tường thuần thục, không có nghĩa là hehe anh vác búa đục tường choạc choạc thành thục!

  Nếu mài đít bâu năm trên ghế đại học để rùi ra trường thành thạo dững món đó – anh liên lạc mới con Lói đầu nậu thuốc chuột ngay lập tức.

  Mà ngược lại, dững điều đó hehe rất tiếc phải nhờ đến dững đứa dư Nhất liệt hay Sành tinh!