Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Mit on 2011/08/14 - 07:20

  Bọn nài luôn tụ tập giai gái hút cái thuốc đéo gì có ống ngoằn ngoèo dẫn vầu cái bình to dư bú diệu cần ở Đà Lạt, vầu ngày thứ 4 chong tuần. @ Tế

  Bỏn get high với cái bình dư vầy phẩy hông?    Gọi là Hookah.

 2. #2 by LonelyRose on 2011/08/14 - 08:10

  Biutifun xunđây chibộ ui!

   

  Mà chị em sao đi đâu hết rùi? Thấy mỗi Mít thui à. Hương, Rô, chị Thi, Ky, Hớt, Danh, Ghẻ,… về quán đê! Các lão zai vắng gái là tuột hết phong độ, tuyền bận tà lỏn rách quên cả uýnh zăng chưởi nhau thô lậu hết chỗ nói…

   

  Thầy 9 hình như có ghé nhưng lại biến đâu rùi mau vầu quán em bấu cấu. 4 việc nhớn đón bềnh mênh em mần đều và đủ nhá. Tác dụng không ngờ nên lên em lên quán PR hộ thầy đây nài. Và em hơn thầy một chút là trước khi mần 4 việc em còn tập thể dục, nên cân nặng cũng như vòng 2 chỉ bằng nửa của thầy thui nhá

 3. #3 by Mr. Tran on 2011/08/14 - 08:51

  Hê-lô chi bựa khắm!
  Vầu chầu nhát rùi cút. Dưng có lẽ buổi họp đêm qua làm các già hói vưỡn đang ọp-lai trên giường rùi. Già đừng cố, nha!

  Nice Sunday, chi bựa khắm!!!!!

  @Tế điên mặt ./ xiên & Mít:
  Cái mà con điên nài tả mới cả cái hình của Mít, ở VN bỏn kêu Shisha – thuốc lào Ả-rập.

  À mà sâu con Tế kể chiện 1 chiều thế? Cỏn mần gì đối mới bọn Jews thì cũng nên khai thật đi, đừng giấu diếm!

  @Đơn Mai Khôi:

 4. #4 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/14 - 09:52

  He he. Chầu chầu em Rốt Xinh. Lâu quá mới thấy em lên quán. Tặng em bó hoa anh giồng ở nhà nài. Đù má mời con Chạn Khắm chim cút cho anh mần việc. Cứ sểnh tí là me diềm hàng anh ngai. He he.


 5. #5 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/14 - 09:54

  @Em Mít Tố Nữ:
  Đúng loại nài. Thấy bỏn kéo hăng say lắm. Lúc đầu anh tưởng là bồ-đà hay đập-đá gì đó. He he.

 6. #6 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/14 - 10:23

  Hùi 2k8 thằng đệ bạn học vện cũ anh mời ăn cưới cỏn. Thằng nài vửa dành được suất học bổng của Havard nên khẩn trương mần cưới rùi lên đường. Gần năm sau gấu cỏn bảo lãnh gấu sang. Ngài cưới anh đến dự thấy sâu hàng mà còn gato nữa là. He he.

  Con nài nhìn mặt có nét đần đần mới quê mùa như con Chạn Khắm. Có điều hông hãm lìn như con Chạn Khắm thôi. Cũng đít chai cũng mụn dộp các thứ. Dép lào xe đạp cọc cạch cọc cạch cần mẫn. Thế đéo nầu giựt giải anh cũng fục dất.

  Nghe bẩu sâu khi tốt nghiệp sẽ qui cố hương mần cho NN gì đó. Nhẽ giả nợ tình xa. Anyway, cỏn là một nhân tài.

 7. #7 by Dynamo Kiev on 2011/08/14 - 10:33

  Google và Facebook của Do Thái làm chủ không bắt tay với chính phủ độc tài China và Lừa. Doanh nhân Do Thái nổi tiếng chính trực , cao thượng từ bao đời.Dân làm ăn tìm đến dân Do Thái để giao dịch. Do Thái còn đứng cao hơn chữ ” tín” của dân làm ăn người Hoa.Kitsinger đíu thèm quay lại Việt nam . Không có chuyện doanh nghiệp Do Thái rửa tiền hay hối lộ các quan chức chính phủ độc tài.

  Hitle ghét Do Thái vì Do Thái thượng đẳng về tinh thần , nhân hậu cao thượng hơn cả dân da trắng.Do Thái là tấm gương của thế giới, không phải vì họ thông minh hơn mà vì họ có sứ mạng giải phóng nhân loại.

 8. #8 by Lệnh Hồ Công Tử on 2011/08/14 - 14:48

  Cô Le gần như được tuyềnthể zân Đức ủnghộ đến cuồngtín. Cô xây lại nguyên thànhfố Mông Chèn, Fanh Fuốc, quyhoạch lại Bá Lanh, là người đầutiên zựng đường Caotốc cho thếjới (Autobahn).@Bựa
  Không những thế, cô Lê là chínhtrịgia đầutiên trên thếgiới đi vậnđộng bầucử bằng máybay.
  Cổ cũng có công lớn xâydựng hệthống đườngsắt (mụcđích đầu tiên là dùng chuyển quân, vũkhí, trang thiếtbị) rộng khắp và hiệu quả trên toàn Đức. Hệthống Deutsche Bahn ngàynay được thừahưởng.
  Trong 1 tuyênngôn của mình, bạn Le nói “cho tôi 5 năm, tôi sẽ biến nước Đức thành 1 nước hoàn toàn khác”. Cổ nói được và làm được. Hãy xem nước Đức với hàng dài dân chờ phátchẩn trước khi bạn Le cầm quyền, sau khi nước Phổ bại trận rồi đến khi bạn Le lên, bạn xây caotốc, xây đườngsắt, tạo mấy triệu việclàm, nước Đức hùng mạnh thế nào.
  Tấtcả mọi việc cô Le làm cho cuộc trỗidậy bímật khéo đến mức ngay trước 1939, nước Đức còn tổ chức thếvậnhội, các nước khác đến tham dự mà không hề nhận thấy một nguycơ chiếntranh nào.
  Cổ là chínhtrịgia có tài hùngbiện siêuđẳng. Từ một họasỹ langthang thành Wien đến khi lập được Đảng đều do tài hùngbiện của cổ.

 9. #9 by Gã khờ on 2011/08/14 - 15:09

  MD cũng là first professional degree@Mít

  Lần đầu tiên anh nghe MD = Master of Medicine nên anh thấy cô cũng nên nổ vừa phải thôi. PhD cũng chả là gì nếu cái tìm ra của PhD mà không hữu dụng. Và trên đời này tỷ lệ PhD hữu dụng nó cũng chỉ chiếm khoảng 0,1% thôi. Và tỷ lệ để ra được PhD của các trường Ivy cũng rất là thấp, vì PhD không phải là học mà là làm. PhD làm lâu là vì bí không ra được chứ không phải là học lâu. Chắc cô Mít hiểu điếu này?

  Dạo này kể cả chủ quán này cũng nổ nghe thối quá. Cài gì biết thì nói không biết thì câm dùm mồm. Anh ít khi góp ý vì anh thấy các em kiến thức còn quá thấp. Nhưng không nói thì các em lại làm hư lũ trẻ.

 10. #10 by Cocacola on 2011/08/14 - 17:42

  Dạo này kể cả chủ quán này cũng nổ nghe thối quá.@ Khờ

  Hehe, không phải dạo này hắn hẳn mới nổ mà hắn hẳn nổ xưa nay, có điều bựa viên chưa rảnh để tụt quần hắn thôi!

  Tỉ như hôm hổm hắn xài ngụy biện kiểu báo đảng khi bảo: 

  “Thịt lợn hộp tăng giá 300% đấy, sao không lo đi buôn? Buôn vải thiều sang Mẹ lãi 500% đấy sao không thấy xôn xao mà đi lo chuyện vàng tăng giá chỉ 50%.”

  Nếu hắn hẳn chỉ là bần nông, không phải dân kinh tế thì nói vậy còn thông cảm được. Đằng này tinh hoa kinh tế mà nói thế thì thúi quá thúi quá!

  Đi buôn mà muốn có lãi thì phải bán được hàng, tức là hàng có tính thanh khoản, nôm na là dễ bán, bán chạy thì mới gọi là lãi!

  Thịt lợn hộp tăng giá 300% thật nhưng thiên hạ đếch thèm mua, lượng tiêu thụ giảm đi 1/3 hay ít hơn nữa thì ôm hàng cho chết à!

  Tương tự như vậy, nếu mua gom vải thiều rồi bán hết cho thương lái Mẹ  hết với giá X thì mới nói là lãi. Nếu khách không mua, thì ôm của nợ ấy cho chết.

  Kinh tế khó khăn, thiên hạ cắt giảm chi tiêu nên các mặt hàng khác rất khó bán, tính thanh khoản không cao nhưng vàng thì ngược lại: kinh tế càng khó khăn, người ta càng gom vàng, và như vậy vàng có tính thanh khoản rất cao!

  So vàng với thịt lợn hộp và vải thiều khác nào so Lả với Lói! Hehe!
 11. #11 by Bựa Ninh Bình on 2011/08/14 - 20:29

  Lần đầu tiên anh nghe MD = Master of Medicine nên anh thấy cô cũng nên nổ vừa phải thôi @ Cô Mít mấy cô Khờ

  Mấy cô gấuó cùng sosánh họchàm, họcvị cùng chuyênnghiệp như sobì jữa ôngthỏ mấy mấy conrùa.  Hơnkém hoặc tươngđương là thế nầu?  Nghề nầu cũng có thể là ôngthỏ mấy mấy conrùa phỏng?  Có chăng là cái hữuích thựctế cho đời từ mỗi cánhân nhờ, phẩy không?

  Bõ có lính bên Vienna (Áo), Ph.D. có, MD có, zưng tối ngày bònbỏn chỉ đo thânnhiệt của mấy ôngthỏ quặc ghighi chépchép mấy linhtinh từ mấy cụ tinhtinh cho hết ngàyjờ và phầnlớn đều vôjá trị vì phần lớn luôn bõ bỏ vầu thùngrác.  Riêng bõ ngay từ bé đã rất ấmức vấy cái nghềjáo, zư là cái bánh xe LuânHồi ý, luẩncà luẩnquẩn zất ư là trảbài cùng vôjá trị; còn ai dùng mấy học hàm cùng học vị để tự đánhbóng cùng tưnổ thì bõ khinh còn hơn mấy ôngthú vôtíchsự.

  Bõ Hoa Lư

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 23:34

  Các cô có để-ý bài nài Zì đăng đúng vầu ngài mở Quán, May 21st 2008. Và nó là bài thứ 3 của Quán.

  Hehe Zì lôi lên định câu 1,500 cồng, thế đéo nầu mà nhỡ tay thành mẹ gần 3,000 cồng.

  Thôi Zì kếtthúc bải ở đây, không chờ cho vượt 3,000 cồng nữa, thế là đủ biết khảnăng cồng của các cô rùi.

  @con Lả Lét

  Tưzuy kinhzoanh của cô bầnnông như thế thì đến đéo bâu-jờ mới jầu được? Địt mẹ chưa buôn đã sợ đéo bán được. Chưa làm đã sợ lỗ vốn.

 13. #13 by RĂNG VỔ on 2011/08/15 - 11:21

  Thưa các bác, em trở lại báo cáo kết quả đây ạ.

  Thôi em cứ lề quê, trước tiên là cảm ơn các bác đã nhiệt thành cho em ý kiến quý báu:

  @Bác Pha, bác cũng như các bác khác không có ý kiến, em nào dám trách các bác, vì em biết ca của em khó thực sự. Nhưng các bác lắng nghe là em rất trân quý.

  @Bác Đin08, em Thi Boeing, bác Dương, bác Truồng và các bác khác
  Bác và em Thi cứ hỏi thằng Gúc “Đức Cha trừ quỷ ám” thì có thêm nội dung tương tự ca em.

  @Bác Trung Tướng,
  Cảm ơn lời của bác, nhưng cách “đâm bóng” bác tư vấn hôm qua rằm tháng bảy em nói chuyện với anh em, nhưng không thuyết phục được, anh ấy bảo đéo ai lại đâm vào ngực ông bác mình, rồi đuổi em đi.

  @Bác Dũng hói, bác Đòm
  Đúng là giờ đây trong gia đình em đang quán triệt không tin đây là vong nhập, đó chính là chủ trương rút lui mà em đã nói ở cồng trước.

  Bây giờ mà quay trở lại tin vào vong nhập thì gia đình em loạn mất bác ạ. Chắc em không theo bác được đâu.

  @Bác Biển Đức,
  Cảm tạ bác, Bình an Đức Chúa hằng ở cùng bác và cộng đoàn. Em cũng đã và sẽ hiệp thông vào lúc 15h chiều.

  ————-

 14. #14 by RĂNG VỔ on 2011/08/15 - 11:26

  Chuyện của em mấy ngày qua về quê nên không trả lời các bác được, tuy vẫn đọc được cồng của các bác.

  Em qua nhà anh em, nói chuyện bình thường, khi ăn cơm vẫn uống chút bia rượu. Em trao đổi với anh em về các việc liên quan đã được các bác quán này tư vấn, anh em cũng trả lời rõ ràng.

  Anh em nói lằng nhằng lắm. Em tóm lại mấy ý:
  + Phải đưa được bác em về;
  + Việc của anh không ảnh hưởng đến ai thì đừng ai can thiệp vào;
  + Vợ con anh không kêu thì thôi, chú phải kêu gì;
  + Anh ăn được ngủ được, tăng cân, hết cả bệnh đau đầu cố hữu. (cái này quái lạ thật đấy vì anh em vẫn đập đầu vào tường)
  + Đéo ai lại đâm vào ngực bác mình;
  + Thôi đừng nói gì nữa, cút mẹ chú đi.

 15. #15 by RĂNG VỔ on 2011/08/15 - 12:17

  Vậy thì em quyết định, việc gì phải đến sẽ đến, và em chỉ còn biết kêu cầu các bậc tổ tiên, và hiệp thông với bác Biển Đức cầu Đức Chúa ban ơn lành cho anh em, chị em khỏi bệnh.

  Bên cạnh đó em nói với chị dâu và các cháu vẫn tiếp tục khuyên giải nhẹ nhàng, chăm sóc cho anh em ăn uống, nghỉ ngơi chu đáo, tĩnh dưỡng tại gia.

  Các biện pháp khác em nhất quyết không dùng.

  Báo cáo chi bộ rõ. Và em tổng hợp chuyện em bên blog của em để các bác quan tâm có thể theo dõi từ đầu