Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/08/14 - 00:09

  Trong nhiều thứ tiếng (chẳnghạn các thứ tiếng Đông Âu), “Zothái” đồngnghĩa mới “bửntính”.

  ————
  Có liên quan đến vấn đề tín ngưỡng của bỏn và tranh chấp tại vùng đất thánh của bỏn không? Anh thực sự mù mờ về cái nài. Hệ Hệ
 2. #3 by Cathnga on 2011/08/14 - 00:09

  “….Những lời nói trên được Hitler tiết lộ cho những thành viên của Đức Quốc Xã, những người mà Hitler tin rằng vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để chuẩn bị đón nhận sự thật khủng khiếp này. Cuộc chiến tranh thế giới cuối cùng không chỉ đơn giản là một cuộc chiến đấu giữa Đồng minh và Phát Xít hoặc giữa chế độ chuyên quyền và dân chủ. Mà đó là một cuộc chiến đấu giữa Khoa học và Phép Thuật, và khoa học đã chiến thắng…..”

  Cả bài đọc ở link dưới nầy nhé các Bựa:

  Bí mật chiến tranh Thế giới thứ 2

  P/s: có đoạn nói rằng con người là được lai từ vượn và người ngoài hành tinh em thấy là vớ vẩn. Chúng nó lừa đảo.


 3. #5 by Mr. Tran on 2011/08/14 - 00:10

  @Mụ Thối
  Tại mỗ hỏi đéo dõ dàng.
  Ý mỗ muốn hỏi về bọn thợ Sử Đức lợn. Nhẽ bỏn cũng giống thợ Sử ở ta được Bê nuôi mới cả chỉ đạo?

  À mà bây giờ đéo hiểu sâu bọn ghét Bê ngày càng nhiều dưng yêu Cụ kính Giáp thì lại thậm chí tăng. Địt mẹ suốt ngày “giá mà…” mới cả “ước gì…” mới cả “nếu như còn…” vươn vươn.

  @Sỹ dâm:
  Địt mẹ tin tin không ngây thơ thì làm đéo gì bây giờ hả con mụ kiết lị kinh niên kia?
  Bê ta vưỡn bẩu là các em nhỏ du học bên Ngố bị giết đều do bọn Russian Nazi mần đấy.

  Có cái xi-líp nài, bựa nầu dịch hộ xem bỏn hót gì mới:

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:15

   Chép sử mà lộnxộn sẽ cực nguyhiểm con mặt ./ ạ. Các cô không nhớ chiện xungđột Tầu Nhật chỉ vì một zòng trong sách-jáokhoa à?

 4. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:12

  Nước Đức đã có một kinhnghiệm về Zothái trong WW1 (các cô coi hình của con Mát), đó là việc bọn tàifiệt Zothái góp xiền để tỉn Đức.

  Số xiền đó là bâu-nhiêu? Khó biết chínhxác, zưng cựckỳ nhớn, nó đủ cho quânđội của vài nước hoạtđộng trong nhiều năm.

  Tại-sâu bọn Zothái lại góp xiền cho đốithủ của Đức chứ không góp cho Đức? Hehe đó là vướnđề lịchsử. Hai chủngtộc thượngđẳng nài chưa bâu-jờ yêu nhau. Cả hai đều thôngminh tộtđỉnh, đều jầu-có và mạnhmẽ.

 5. #8 by Dragonfly on 2011/08/14 - 00:17

  Hân hoan chào mừng old falme Nga yêuđã back alive. Miss you so much. Hệ Hệ

 6. #9 by Kyтoнвыфич on 2011/08/14 - 00:18

  Chánhtrịja thường chỉ đeo chữ Nhẫn từ 10 đến 15 năm là quá lắm rùi, thế mà cô Jáp hehe đeo Nhẫn đến nửa thếkỷ@ TT

  Cô Jáp đéo ai tính là chánh trị ja hả? Jáp không đủ trình làm chánh trị. Chính trị đéo đeo nhẫn cho tới chết.
  Cô Le ghét bọn Jew đến giờ thì vẫn đéo ai biết, theo thiển ý anh khả năng Le ghét Jews vì bỏn Jews quá ư bẩn tưởi, tiểu xảo, nhỏ mọn, bủn xỉn, keo kiệt. Một zạng Thanh Hóa quốc tế chẳng hạn, he he tỷ dụ thế.
  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:25

   Ua, Zì gọi cô Jáp là chánhtrịja quả cũng thấy ngượng mồm

 7. #11 by Mr. Tran on 2011/08/14 - 00:18

  Ui em Nga yêu dạo nài có khỏe? Vẫn xinh đẹp mới cả dịu hiền như ngày xưa, có phỏng?

  Em đi đâu xa quán nhẽ vài tháng. Làm các bựa nhớ cồn cào, mong em mãi

 8. #12 by Dragonfly on 2011/08/14 - 00:20

  BTW, Zì Mọi, anh thắc mắc sao bọn Thổ cũng bửn tính thế mà  được Đức thượng đẳng chấp nhận zất. Có phải từ thời thởi Otôman có cam kết đéo jì không anh đọc lâu lâu mà đéo nhớ. Nếu biết thì khai sáng chi bộ thêm fát nhá. Hệ Hệ

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:27

   Bọn Thổ bửn kiểu mọirợ hạđẳng (như zân Fồng) chứ đâu có bửn kiểu khônlỏi ăn-người (như zân Thanh hehe).

 9. #14 by Dragonfly on 2011/08/14 - 00:22

  Typing lộn, Nga yêu = My old flame. Hệ Hệ

 10. #15 by Mr. Tran on 2011/08/14 - 00:24

  Chép sử mà lộnxộn sẽ cực nguyhiểm con mặt ./ ạ. Các cô không nhớ chiện xungđột Tầu Nhật chỉ vì một zòng trong sách-jáokhoa à? @Mụ Thối

  Cái nài thì đúng rùi. Dưng không phổ cập vầu sách giáo khoa dưng nhẽ cũng phải có vài công chình liu chuyền trong giang hồ hoặc có 1 Quán Bựa của 1 mụ biến thái phiên bản Đức nhợn chứ phỏng.

  Để rảnh rảnh sẽ gúc theo nhời phiên của con mụ Sỹ dâm.

 11. #17 by Dragonfly on 2011/08/14 - 00:30

  Có anh bạn gửi cho xem cái nầy chi bộ tham khảo cũng rất thú vị và hợp chủ đề đang bàn tới của em Nga và Chi Bộ. Hệ Hệ

 12. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:31

  Con nầu từng học ở Đông Âu hẳn sẽ để-ý, thithoảng có một bọn đéo thằng nầu chơi mới. Chúng chỉ đi cùng nhau và sống cùng nhau.

  Sau một hồi tra-hỏi thể nầu cũng ra bỏn là Zothái hehe.

  Bọn Thổ, Zỉn, Ả.. cũng rất bửntính, zưng chơi mới bỏn cũng được, chỉ cần cẩnthận chút. Chứ chơi mới Zothái thì 100% các cô đéo bâu-jờ có lợi cả.

  Bỏn có-thể tốt-bụng mới các cô 5 năm liền, chỉ để lừa một cú chót.

 13. #19 by Dragonfly on 2011/08/14 - 00:32

  Bọn Thổ bửn kiểu mọirợ hạđẳng (như zân Fồng) chứ đâu có bửn kiểu khônlỏi ăn-người (như zân Thanh hehe).

  —————-
  Nếu biết thì nói về vấn đề này đàng hoàng đi, lúc đéo nầu cũng nhăn nhăn nhở nhở như lồn đổ sơn í. Ghét cái thái độ. Hệ Hệ
 14. #21 by Dom-dom on 2011/08/14 - 00:34

  Em Nga đi đâu? Không những bỏ quán mà còn bỏ cả nhà không nhòm ngó gì vậy.Chào mừng em đã giở lại.

  Chào mừng Khờ, Pháo, đặc biệt emem.

  Cẩm Hói lâu lâu mới thò mặt một nhát rồi lại mất hút con mẹ hàng lươn, là kiểu gì?

  Dũng Hói, nông trại nhẽ đi vầu nề nếp, giở lại quán thường xuyên chứ?

  Sự xuất hiện của các Bựa cựu khiến quán náo nhiệt hẳn lên.

 15. #22 by Keo Dính Chuột on 2011/08/14 - 00:34

  Chi bộ konfirm vụ này cái: Chủng tộc Ariel mà cô Le xem là thượng đẳng có nguồn gốc xứ Ba Tư phỏng, đổ kứt thoải mãi, Cụ học hỏi.

  Ở dưới con nầu bẩu Ba Tư là Ả Rập thế, Cụ vả vỡ a lô giờ.

 16. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:35

  Vízụ chơi mới một con Fồng như con Lài Mồm Bẹn, thì các cô trông fát biết ngai, con nài mọimọi bầntiện rất, thôi chơi jaohĩu bia-ziệu mới cỏn cho vui, chứ đéo nhờvả jì cỏn thì chả sao.

  Zưng chơi mới một con Zothái thì khác. Cỏn bề-ngoài cực thanhlịch oaioách, chia nhà sẻ cửa, các cô sẽ đéo ngờ lúc nầu thì cỏn lật-mặt hehe.

  Đấy là cái đáng sợ.

 17. #25 by nhất on 2011/08/14 - 00:38

  @Chạn khắm
  Trên mạng có 1 phim tài liệu đặt nghi vấn về sự thât của holocaust , trong đó lấy trại Auswitch ra bóc mẽ hehe. Anh đã thu trên mạng về xem rồi (private torrent site ). Đạo diễn là một bạn Do thái, thế mới đểu.
  Ngoan nha rồi anh tìm lại cho.
  Ở Đức, Áo có đạo luật phạt tù ai công khai chối bỏ Holocaust, nên bố bảo cũng ko có thằng nào dám nói linh tinh. Trên thế giới cũng có nhiều nước có đạo luật này.

 18. #26 by Dragonfly on 2011/08/14 - 00:43

  Zưng chơi mới một con Zothái thì khác. Cỏn bề-ngoài cực thanhlịch oaioách, chia nhà sẻ cửa, các cô sẽ đéo ngờ lúc nầu thì cỏn lật-mặt hehe.

  ————–
  Còn ai trồng khoai đất nài. Đúng đây đích thị là zân Hà Lụi Zì Mọi. Hệ Hệ
 19. #27 by Mr. Tran on 2011/08/14 - 00:45

  @Nhất liệt não:
  Mỗ cũng nghe báo đảng rằng bên Đức nhợn cấm cả việc phổ cập, sử dụng hình ảnh về bạn Le mới cả đảng của bạn ý. Túm lại cái đéo gì liên can đến bạn ý đều bị cấm phổ biến.

  Ở Balan có thế không hehe?

  Cỏn có quả phin li kì bí đấy nếu không phiền thì share đi, mỗ hóng.

 20. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:46

  Nếu các cô thựcsự saymê lịchsử và chịu-khó tìmtòi nghiênkíu, hẳn các cô sẽ đéo-thể tin được huyềnthoại Holocaust.

  Zì nghĩ bọn Zothái đã đút xiền cho đám quan-tòa thời hậu-ww2 để mần rùm-beng vụ nài.

  Chiện con sếp trại Auschwitz tự nhận đã jiết 3 trẹo mạng là vízụ. Địt mẹ jiết ngần ý người trong 3-4 năm tại một cái trại tậptrung với vài chục chinhánh, nhớn thì độ zăm trăm tùnhân, nhỏ thì vài chục, mà lại đéo có máymóc đéo có nghĩađịa.. thì chó nó tin được.

 21. #29 by Kyтoнвыфич on 2011/08/14 - 00:47

  Ngoài đặc tính làm tiền thiên hạ phò phạch ra, bọn Jews bị ghét theo kiểu “Tổ tông truyền”, he he, đó là Bible, trong trỏng xây dựng hình ảnh bọn Jews rất chi là phản trắc, phải bắt Chúa thảo đi thảo lại hợp đồng, he he, rồi phụ lục hợp đồng.

  Nhưng suy cho cùng, anh vẫn thần tượng bọn Jews, và tất nhiên cả bọn Thanh. Đầu óc mần xiền của bọn này là vô đối. 
 22. #30 by nhất on 2011/08/14 - 00:47

  @Chạn khắm

  Lủ mé anh share không cẩn thật đi tù à, để anh tìm link cho.
  Nga ngố quay lại phát là xuất hiện ngay 1 private comment , anh đoán đéo bao giờ xai , hê hê.

 23. #31 by Keo Dính Chuột on 2011/08/14 - 00:49

  Đụng con nầu sáng giá tý, y rằng ZoThái
  Cô Cổng Maicrô xốp nè
  Cô Lansky Bố già Nữu Ước nè
  Cô Grinspan cựu chủ tịch FED
  Cô Xô rốt quỹ Quantum nè
  Cô đại sứ ân oán với Lừa Hôn ni bruk nè
  Cô cố vấn Kít nè
  May mà cô Liberman không trúng cử TT Mỹ

 24. #32 by Phong Vân on 2011/08/14 - 00:50

  Ô, thế đéo nào lại có hình cái khoá nhở! Anh bốt lại, thừa Zì xoá mẹ cái cũ đi cho anh!

  Zì ăn bì lồn, anh Vân nhà Zì đã trở lại quán đây.

  Anh đéo có năng khiếu về phân tích nhân vật trữ tình nên dí buồi vầu tham gia. Anh hóng cho nó sướng!

  Số là địt mẹ từ bình dân học vụ đến giờ đầu 2 thứ tóc, mà vẫn đéo phân biệt được từ đơn từ ghép là thế cặc nào cả. Nhớ đận trước Zì khoe có phần mềm thửa riêng gõ gõ đéo gì mà ra từ dính nhỉ?! Anh ỉa vào xin phần mềm hay cãi nhau từ đơn từ ghép với Zì. Nhưng giá có sẵn cái dữ liệu từ dính dạng như file gõ tắt của Unikey thì anh sẽ biết ngay, hay thi thoảng anh vào đổ nước sôi vặt lông Zì, gõ nó tự bật ra kể cũng tốt. Hay bọn bựa thi thoảng viết email cho con vện nó cũng tự bật mẹ ra cho chết cụ chúng nó đi. Địt phải anh lười đâu! Unikey của anh đéo phải hàng thửa, muốn gõ dính dính như Zì ăn bì lồn mà nó đéo ra chữ được.

  Zì public ra mẹ nó file dữ liệu ấy đi!

  Chưởi địt cụ Zì ăn bì lồn phát nữa rồi đi ngủ! Già rồi, khó ngủ, khổ đéo chịu!
  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:57

   Unikey thì có thể sửa nguồn, cái chính là fải có 1 file database để nhập từ-zính & từ-ghép hehe khá to. Cái nài chưa chuẩn nên Zì tạm chưa cho đaolốt jì cả.
 25. #34 by Mr. Tran on 2011/08/14 - 00:53

  @Nhất liệt não:
  Căng thế cơ à? Thế thì quăng Thùy linh lên đây vậy.

  À mà sâu mỗ đọc bài ở Thùy linh em Nga gửi thấy có vẻ dư của bạn ẻm viết. Cả cái web cũng thấy có vẻ gì đó rất Falun.
  Hehe, chắc tại mỗ cả nghĩ rùi. Hoặc linh cảm dư buồi, nhở!

 26. #35 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/14 - 00:55

  Trung Tướng nói rất đúng về các tánh xấu của người Do Thái – giống dân Thượng Đẳng.

  Hãy nhìn case của Mark Zuckerberg, tay Do Thái đang nổi đình nổi đám, bởi những thủ đoạn y đã làm để xây dựng nên đế chế Facebook hiện tại.

  Mark Zuckerberg hội đủ không những 3 tính xấu căn bản của tộc Do Thái, mà còn xa hơn thế.

  Chi tiết cụ thể? Mời Google.
 27. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:56

  70% số con ăn jải Nobel là Zothái. Trong 100 con jầu nhất Quảđất thì cũng hết 70 là Zothái. Coi đó là biết.

 28. #37 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/14 - 00:57

  Facebook là sản phẩm công nghệ duy nhất được Hollywood làm hẳn một bộ phim, ngay trong thời kỳ nó đang cực thịnh.


  Các anh các chị lưu ý, đến cả Google, được mệnh danh là một Skynet Tiềm năng (Skynet là gì thì mời… Google), cũng chưa có vinh hạnh đó.

 29. #38 by Mr. Tran on 2011/08/14 - 01:02

  Bọn “cho vay nặng lãi” dù gì cũng phải công nhận là bỏn thông minh vãi đái. Lại giỏi mần tiền. Ngưỡng mộ bỏ mẹ!

  Cô đéo gì ở dưới kê 1 loạt tên rùi đấy, tuyền hàng khủng. Chưa kể bọn Israel bi giờ công nghệ nhẽ không nhất cũng xếp hạng nhì, ba, tư… thế giới.

  Còn chiện bọn sẵn sàng đểu mới thằng khác? Hehe. Đời mà, phỏng?

 30. #39 by Dom-dom on 2011/08/14 - 01:04

  Bỏn có-thể tốt-bụng mới các cô 5 năm liền, chỉ để lừa một cú chót.

  Có vẻ giống bọn Azerbaijan.

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 01:07

   Bọn Zẹc chỉ ngang tầm bọn Zỉn, Thổ, Ác thôi cô.

 31. #41 by Dom-dom on 2011/08/14 - 01:18

  Bọn Zẹc chỉ ngang tầm bọn Zỉn, Thổ, Ác thôi cô.

  Ừa chỉ giống cái đoạn bẩn tính lừa đảo thôi. Chứ thông minh ranh mãnh còn lâu mới được bằng.

  Nga ngố rất ghét bọn Zec vì sự lưu manh, nhưng khen bọn Ác mêni là trung thực. Mà 2 bọn này nom hao hao. 

 32. #43 by hùng hục on 2011/08/14 - 01:21

  @Lói

  Bravo Lói! Đấy cứ cồng dư vậy có phải hay không.
 33. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 01:21

  Nếu các cô có điềukiện, Zì khuyên các cô nên đi Zothái chơi một lần. Không quá nguyhiểm như các cô nghĩ đâu (chỉ vài chục người chết zo xungđột một năm, đéo bằng số chết vì xe-máy tại một quận ở Nụi/Gồng trong một tháng).

  Các cô sẽ không-thể tưởngtượng được, tại-sâu chúng nó mới có 60 năm mà làm được ngần ý thứ.

  Đất Zothái có nhõn 7 trẹo zân, mà xuấtkhẩu nôngnghiệp một năm ngótnghét 4 tỷ tơn (gấp 7 lần tuyền Lừa). Chưa nói đến côngnghiệp & kỹnghệ của Zothái thì luôn là hạng tóp thếjới. Bỏn mần được cả tầu-bay, xe-tăng, tầu-chiến, tên-lửa, súng, và nếu bọn Mẽo cho-fép, bỏn sẽ bán cả Nuke.

  Bọn Zothái ở bảnquốc có 2 triếtlý nằm-lòng:

  1- Muốn jầu thì fải buônbán mới người jầu. Điều nài jảithích tại-sâu Zothái bám Mẽo như chó cún.

  2- Nước Zothái khi lập quốc nghèo quá, cái đéo jì cũng fải mua (của nước khác), mà để có xiền mua, thì fải có cái-jì-đó mang bán hehe. Thế là bỏn xuấtkhẩu.

 34. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 01:25

  Thôi Zì đi ngủ đì mé bọn lòi rom hôi nách tángtận bìu ngắn có mụn đéo ra cái đéo jì.

 35. #47 by Dragonfly on 2011/08/14 - 01:27

  Thôi Zì đi ngủ đì mé bọn lòi rom hôi nách tángtận bìu ngắn có mụn đéo ra cái đéo jì.

  ———–
  Chưa gúc được vụ Đức có hơn 3 trẹo zân Thổ nhập cư à? Hệ Hệ
 36. #48 by Dom-dom on 2011/08/14 - 01:30

  Vửa đọc được tin diễn viên Hồng Sơn qua đời do nhồi máu cơ tim, phát hiện chậm vì ở một mình:  “ Khi khỏi bệnh, Hồng Sơn chuyển về ở một mình tại căn nhà thuê bên Gia Lâm. Đây chính là nguyên nhân khiến ông bị bất tỉnh chiều 9/8 nhưng một ngày sau mới được phát hiện.”

   Hồng Sơn thế vưỡn còn may, đưa đi bệnh viện mới mất. ThỐi cẩn thận.

 37. #49 by Mit on 2011/08/14 - 02:01

  Cô Mít có hiểu gì không mà cứ nổ như bắp rang thế?@ cô Già Khờ

  Hệ thống bằng cấp của Mẽo chia hai lọai cô ợ.  Professional Degree và Doctor of Philosophy (Phd).

  Phd của Mẽo mất quãng 6-8 năm sau cái bằng cử nhân.  Heavy researching works + dissertation.  Phd là học vị cao nhất trong Academy của Mẽo.

  Professional Degrees (MD, JD, Doctor of Optometry…..) không cần researching works (ie publications) và không cần dissertation.

  MD program là 4 năm, và JD program là 3 năm sau cử nhân. 

  Juris Doctorate (JD)   không có nghĩa là nó equivalent với Doctor of Philosophy.  JD là cái bằng đầu tiên trong nghề luật, trên nó còn có Master of Laws, rùi nữa là Doctor of Laws.
   
  Cái Doctor of Laws (SJD) này là research doctorate ngang với Phd.

  Khi cô đọc tittle của một con thợ cãi Mẽo, cô sẽ biết nó học đến đâu.  Most thợ cãi chỉ có JDs, và dư vậy cũng đủ cho một số elite trong đám bỏn mần $,$$$,$$$ dồi. Chỉ bỏn trong academy/research institutes mới thích làm thêm research.  Một con thợ cãi dư vậy sẽ viết tên cỏn là John Doe, JD, LLM, SJD. Và sẽ được giới thiệu ceremoniously là Dr. John Doe tại dững public function.

  (còn)

 38. #50 by Mit on 2011/08/14 - 02:01

  Mít chồng từng có bạn mần in-house counsel, patent lawyer, cho một hãng nhớn. (Một con patent lawyer thường ít nhất phẩy có bằng cử nhân về engineering/physics/chemistry/bio….. đại khái thế)  Human Resources chỉ cho cỏn ranking ngang với bọn có Master thôi.

  MD cũng là first professional degree trong nghề thợ chữa người tại Mẽo.  Bỏn muốn chiên về research, bỏn phẩy mất thêm mấy năm research và phẩy trình dissertation i dư một con Phd.  Phd của bọn này làm chung với dững bọn bên school of bio-engineering/bio-chem/biology/bio-physics..etc..đại khái thế.  Đương nhiên mọi người gọi bọn MDs generally là Dr. Blah, và bỏn làm xiền a lot….(và đa số ra trường với món nợ học kếch xù ….hehehe)  Chưa kể đối với bịnh nhân bỏn là God luôn.  Cái này là cái perk mà bỏn MDs vưỡn traditionally enjoy ngòai xã hội.

  Cơ mà Phd không có nghĩa là mần ra xiền hơn bọn không có Phd nhá….hehehe  Hông thiếu bọn Phd về Math mới cả Physics muốn kiếm việc cũng phẩy khờ người đới. Vướn đề là demand của từng field thôi.

  (hết)

 39. #51 by Mit on 2011/08/14 - 02:09

  Chi bộ đang nói chiện bọn Do Thái đấy à?  Mấy hôm nai bên xứ bỏn đang có revolution đới, có ai theo giõi hông?  Anh Mít vừa từ bên đó về, và nhưn dịp ở đó y cũng adua xuống đường theo bỏn luôn cho biết cảm giác nó ra làm sao…hố hố hố

 40. #52 by Mit on 2011/08/14 - 02:42

  @ cô Già Khờ

  Mít đang nói bọn Phds về dững ngành khoa học/ engineering nhá.  Chứ bọn học Phds về social studies/languages/humanities thì mostly đi dạy học/viết sách….nói chung lương dất là chán, nếu bỏn có thể tìm được việc tại Mẽo trong cái kinh tế phò phạch nài. 

  Bọn Phds về Econ nếu ra tại Ivy Leagues hay top-tier Universities thì khỏi nói, cứ Wall Street mà chực chỉ nhá….hehehe

 41. #53 by nhất on 2011/08/14 - 03:27

  Mít Đông Mít Đông, anh Gúc không ra quả Revolution nào ở Israel đang xảy ra cả (có cách mạng ở Do thái thì rất to chuyện đó nha) , chỉ có ở Syria thôi. Syria là Ả rập chứ nhở .

 42. #54 by Mit on 2011/08/14 - 04:04

  Chán mới Nhất quá đi…..hí hí hí   Cách mạng của bỏn nhẽ hông đổ máu mới súng đạn đì đùng đâu.  Dù sao chính phủ bỏn là một Democracy model mà, hông thích thì vote mịa da thoai….Nonetheless, nó là cách mạng trong cách xi nghĩ của population vì ở đây nó không phẩy là conflict giữa Jews mới Palestinians nữa dồi. 

  http://www.nytimes.com/2011/08/12/world/middleeast/12israel.html?src=un&feedurl=http%3A%2F%2Fjson8.nytimes.com%2Fpages%2Fworld%2Fmiddleeast%2Findex.jsonp

 43. #55 by Mit on 2011/08/14 - 04:13

  Ơ, úynh mái lộn  Democratic model.

  Đang làm bánh nên chạy da chạy vô….hí hí hí

 44. #56 by Servus on 2011/08/14 - 05:06

  ơi cái jáhú nài nó dở chứng gay lại à, làm anh mãi ko vào được là sao nhể

  @ Mít Ngọt Ngon: nói rõ hơn tí anh mới trả lời được, già dần roài nên đầu óc nó hơi đơ đơ hẽ hẽ hẽ

  @ Nhất Gúc Non-Pro: lại học tập con Zì yếu đuối à, suốt ngày gúc gúc thì làm cái cứt gì, ít nhất cũng phải như con Lài ko hiểu thì hỏi, chứ toàn ngoác lên ko có xong rồi lại xin xin lỗi lỗi thì chán lắm Nhất ợ hã hã hã

  @ All simaica: thấy anh ho vài câu là đâu lại vầu đấy chưa, Vàng Son cũ chưa kịp về ra mặt là lại có Vàng Son mới nhảy vầu kìa, thế mới là simaica hiện đại tiến bộ chứ anh khen anh khen hẽ hẽ hẽ

  À sém quên anh chầu mấy em xinh tươi mới nhế iu nhất ấy hĩ hĩ hĩ

 45. #57 by nhất on 2011/08/14 - 05:41

  Hehe, tin của Mít hot phết, bọn Do thái này mà loạn là có chuyện. Chỉ cần Al-Kaida nổ bom giữa đám biểu tình phát là dễ bùng nổ  chiến tranh, Israel nhân cơ hội nầy thanh toán thế giới Arab bằng vũ lực , lủ mé, bọn Do Thái nầy tàn bạo hơn cả bác Lin, không do dự đâu. WW3 đến đít rồi đấy.

 46. #58 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/14 - 06:16

  Bọn Jews nài anh ít giao du dưng nhìn chung bỏn ma giáo, đê tiện, điếm thúi dư con Zì Lồn biên. Nhìn bề ngoài bỏn hoành trấng lắm: cao to, trắng trẻo, thanh lịch dưng trong ruột thì toàn cứt.

  Kề nhà anh là bọn Jews đến thuê cũng mấy niên có. Bọn nài luôn tụ tập giai gái hút cái thuốc đéo gì có ống ngoằn ngoèo dẫn vầu cái bình to dư bú diệu cần ở Đà Lạt, vầu ngày thứ 4 chong tuần.

  Nhà anh mỗi khi có BBQ anh đều qua mời bỏn tham ja tí cho vui. Năm chừng một hai chục bận có. Đến khi bỏn tổ chức tiệc BBQ, đốt than khói mù mịt, thì địt mẹ cấm có wa mời anh được một lần so far. Dù chỉ là đãi bôi.

  Còn mấy vụ cỏn sửa xe đêm hôm nẹt bô inh ỏi, rửa xe để vòi cao áp thổi tòe mẹ vườn rau tăng gia của anh, con cái bỏn thì trèo hàng rào qua nhà vặt hoa mới đu đủ nhà anh, vươn vươn. Mất dạy dất. Có khi hơn cả Lừa. He he.

  Nhớ hùi năm 2ky(y <6) có vụ bạo động ở Sydney gần vùng biển Cronulla hoàn toàn liên quan đến bọn Jews nài. Đận đó vài nghìn thằng Khoai Tây vác đồ chơi tỉn bọn nài tao nhã dất. He he. Đù mẹ, bá dơ thế ai đéo ghét fỏng ạ?

 47. #59 by Mit on 2011/08/14 - 06:40

  @ Mít Ngọt Ngon: nói rõ hơn tí anh mới trả lời được, già dần roài nên đầu óc nó hơi đơ đơ hẽ hẽ hẽ@ cô Sờ Vú

  À Mít hơi tò mò tí thôi vì Mí có cảm giác là bọn phản động bên Mẽo thành công nhất trong vấn đề hội nhập với đời sống local so với các cộng đồng gốc Lừa trên khắp nơi trên thế giới.  Mít nghĩ lý do chính vì education system của Mẽo nó khá thóang tạo nhiều điều kiện cho di dân có thể quay về trường đi học lại.  Ông già bà lão 50’s, 60’s cũng có thể xin một ghế trong college đi học nếu họ muốn.

  Mít muốn hỏi bên Đức có giống thế không thôi.  Tỉ dư một anh immigrant trung niên có cơ hội xin vầu 4-years university hay không?  Hay anh ảnh chỉ có lối thóat duy nhất là làm việc tay chưn hay buôn bán gì đấy?

 48. #60 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/14 - 06:42

  Bọn Khoai Tây da trắng văn minh cấm cãi. Bọn Fi Châu mọi đen dư cột nhà cháy nhìn thế mà cũng lịch sự mới vệ sinh dất. Mặc dù bỏn da vàng Á Châu mình lu loa bị bọn da trắng kỳ thỵ (used to be) chứ thật lòng thì mình nhìn bỏn mọi đen Fi Châu cũng đéo thiện cảm. Cứ nghĩ bọn nài đen đen bửn bửn nên khinh.

  Thế mới chó.

  Ở Lừa, các cô dễ dàng kiểm chứng qua thái độ miệt thị của Lừa đối mới bọn Miên mọi lây lất ở Gồng and nearby area, có fỏng ạ?

 49. #61 by Mit on 2011/08/14 - 07:01

  Hehe, tin của Mít hot phết@ Nhất

  Đương nhiên rùi….hí hí hí

   
  Ảnh chôm trên net…  Cơ mà các cô có thể thấy nhà của bỏn Jews ngay giữa Muslim Quarter của Old Town Jerusalem.  Nó được mark với lá cờ mang hình Ông Sao Đê-vít, và củng cố dư một ấp chiến lược.  Trong dững căn nhà dư vầy chỉ có vài gia đình Jews ở mới nhau, dưng các cô có thể cá rằng bất cứ lúc nào bỏn Muslim nổi lọan trong Old Town, đây là nơi bỏn chính phủ sẽ đổ quân vầu trước.  Đây cũng là tai mắt của chính phủ trong lòng cộng đồng Muslim giữa Jerusalem….hehehe  Theo bỏn Jews kể chiện thì dững chủ cũ gốc Muslim của dững căn nhà dư vầy, sẽ đi biệt xứ luôn sau khi bán nhà cho bọn Jews.  Bỏn Muslim rất căm thù bọn nài.  Gặp sẽ đòm-chết-tốt hay cắt-cổ-chết-tốt luôn.

 50. #62 by Mit on 2011/08/14 - 07:10

  Còn mấy vụ cỏn sửa xe đêm hôm nẹt bô inh ỏi, rửa xe để vòi cao áp thổi tòe mẹ vườn rau tăng gia của anh, con cái bỏn thì trèo hàng rào qua nhà vặt hoa mới đu đủ nhà anh, vươn vươn. Mất dạy dất. Có khi hơn cả Lừa. He he.@ cô Tế
  Chết bố nó cười với chiện của cô.  Là Mít nhẽ Mít rình xịt nước bỏn phát….an eye for an eye….  Cơ mà cô biết bỏn immigrants ở đâu đến hông?