Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/08/13 - 15:56

  1) Nhớ là: chơi chó, chó cắn mặt

  2) Ta không động đến ngươi, ngươi chớ động đến ta

  ——————

  Cảm ơn Déo, anh đéo có ý đánh chó mà anh muốn đập thằng nuôi chó và sóc lọ chó thôi. Chứ đã là chó anh không chấp. Hệ Hệ

 2. #2 by nhất on 2011/08/13 - 16:13

  Hé hé lủ mé Lài bẹn lại tự ỉa vào mõm mình rồi  .

  Thằng Vút
  Anh đéo biết đâu mà trả nhời hehe. Mầy nghe theo lời Chạn Khắm Kiến dỏm  đi hỏi 1 bọn chuyên chống thấm, nó nói gì mang lên đây trình anh coi. Anh đoán tiếp cho, lủ mé.

 3. #3 by kutiku on 2011/08/13 - 16:21

  Cắt được chữ Phó để thành Sư Giáo ở Lừa khó phết đấy, anh nghĩ tiêu chuẩn đầu tiên là phải hói hố hố” @ aka Vịt
  Địt kụ anh, khó khó cái đầu buồi với bọn đầu trâu bần nông Lừa, địt kụ cái bọn chỉ kền kền là giỏi.

  Cô Quang Trần Đại, ông Tướng, giáo sư, bộ trưởng. địt mẹ phọt cả dắm, sư mới sãi

 4. #4 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 16:48

  Tiếp tục chương trình dạy làm người cho lũ súc vật nào.


  Bài II: “Địt mẹ thói Cá Mè Một Lứa”

  Một gia đình văn minh, tử tế và phi-Lừa, nhất quyết không chấp nhận thói “Cá Mè một lứa”.

  Cá Mè một lứa (CMML) là đéo gì? Là thói bất kính, vô lễ và vượt mọi giới hạn của cha-mẹ-con-cái-anh-chị-em…

  Dĩ nhiên cha mẹ và anh chị các cô sẽ đéo bao giờ CMML với các cô rồi (bỏn có ngu đâu hahaha), nhưng các anh các chị, không bao giờ được, vì bất cứ lý do gì, bất kính với the elders. 

  Đừng có lôi lý do bị bỏn không tôn trọng để có cớ bật nha. Trừ khi các anh các chị có thể tách ra sống tự lập, thì chừng nào (as long as) các anh các chị còn ở trong nhà của bỏn, ăn cơm của bỏn và tệ nhất là dùng tiền của bỏn (hahahahaha) thì chừng đó hãy câm mồm chó lại và học cách cư xử.
 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 16:54

  Zì đơi

  Địt mẹ con Fa Âmhộ mới coi cái fin The Soviet Story đã nói linhtinh. Địt mẹ mang-tiếng Tinh Hoa đệ Zì mà ngu thế à, đồ bầnnông?

  Nghe Zì jảng đây.

  (1) Cả hai cô Le & Linh đều thích thứ mà Mác Râu & Ghen Râu nghĩ ra, CNXH-CNCS.

  Zưng cô Le thích cái cơchế caitrị xãhội kiểu Mác, đó là Sự Độctài (Dictatorship), còn cô Linh thích cái cấutrúc & vậnhành xãhội kiểu Mác, đó là Đấutranh Jaicấp & Jới Lãnhđạo Vôsản.

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 17:00

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (2) Mác Râu luôn nhắc đến sự độctài zưới cái tên bị Lừa Hóa là Chuyênchính Vôsản (Dictatorship of the Proletariat), và cho rầng bảnchất của bấtcứ xãhội nầu cũng là sự Đấutranh Jaicấp.

  Cô Le bạn thân Zì thích Độctài kiểu Mác Râu, zưng loại mẹ thuậtngữ “Vôsản” ra khỏi kháiniệm Độctài (Chuyênchính), và đéo đếm-xỉa gì đến Jaicấp. Cô thích kháiniệm Chủngtộc hơn.

  Còn cô Linh thì mót nguyênxi tưtưởng của Mác Râu.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 17:04

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (3) Zì thầntượng cô Le bởi có chung ýnghĩ, rầng lãnhđạo quầnchúng fải thuộc chủngtộc thượngđẳng, hoặc nômna là jới tinhhoa.

  Các cô đừng hiểu cô Le một cách máymóc, rầng bấtcứ ai thuộc chủng hạđẳng đều hạđẳng. Bảnthân cô Le là người Zothái, và cô không thích chủng nài, zưng cô vưỡn là một lãnhtụ bấthủ vượt trên mọi lãnhtụ khác.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 17:14

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (4) Chủng mà cô Le xácđịnh là thượngđẳng và muốn bỏn lãnhtụ thếjới, chính là chủng Đức nguyênthủy (Arial). Điều nài quả là chínhxác nếu các cô đã từng sống cùng người Đức, zưng lại bị các chủng hạđẳng tựái & cămghét.

  Cũng jống như các cô Nụi gộc coi thường các cô Fồng & Nghệ, và coithường cả các cô Nụi gốc ngoạilai. Điều nài chẳng có jì filý, zưng bị các cô Fồng & Nghệ & Nụi Nhậpcư fảnứng rất gaygắt.

  Các cô fải nhớ, mâuthuẫn nặngnề nhất trong mọi xãhội là mâuthuẫn Chủngtộc (nhỏ hơn là mâuthuẫn Địafương), sau đó đến mâuthuẫn Tôngjáo.

  Mác Râu, một triếtja xalông, đã moi đéo đâu ra cái Mâuthuẫn Jaicấp để làm nềntảng cho lýthuyết của cổ, thật là nguxuẩn quá đi.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 17:25

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (5) Mâuthuẫn chủngtộc hiệnhĩu khắp nơi và nhớn tới nỗi nó zễzàng dẫn đến zững xungđột bấthủ.

  Các cô thấy đấy, khi các lãnhtụ Lừa thamnhũng & bấttài triềnmiên, ăn-cắp của các cô triềnmiên, các cô (trừ Tinh Hoa như Zì) có bứcxúc đéo jì đâu? Thậmchí nhiều cô còn thanhminh hộ bỏn (Zì gọi số nài là Hồng Vệ Binh).

  Còn khi bọn Tầu vửa mới đụng tí ở ngoài bể-khơi xa-tít đéo biết chỗ nầu mới chỗ nầu, các cô đã sôi ầmầm lên như chết đến nơi.

  Vậy các cô đã hiểu, caitrị xãhội bằng cách khoan sâu vầu mâuthuẫn Jaicấp đéo thể là một cơchế bềnvững & hiệuquả. Mà fải khoan vầu mâuthuẫn Chủngtộc & Tôngjáo.

 10. #10 by Dặt Dẹo on 2011/08/13 - 17:38

  @ em Mít:

  Không lộn, không lộn. Một số bọn bỏn đang làm PhD được Prof vẫn có thể được bổ nhiệm Assistant Prof, tất nhiên, trường hợp này không nhiều. Phần lớn bỏn bỏn đều đã có PhD.

  Các nội dung Mít nói anh thấy hoàn toàn hợp lý, anh không có ý kiến gì. Tuy nhiên, ở một số trường có những quy định riêng, tỷ dụ bên Nhựt Bổn khác bên Mẽo một chút.

  @ Con Vịt Bầu mặt ./ trâu:

  Địt mẹ, mày lải nhải làm anh mất cả hứng, biết thì dẫn chứng như em Mít ấy, chứ vin vào cái cớ bên Khoai Tây sau khi rời Univ chỉ đi làm nên không quan tâm đến mấy vấn đề này thì biết đéo gì lĩnh vực này mà vào tham luận. Đọc lại tham luận của em Cu Ti và em Mít đi rồi hãy sủa nhé. Không lại như em ẻm Lucky trước đây, khi bị bóc mẽ lại rên là em đéo biết, em nói bừa.

  Sau còm này, dù mày có nói gì anh cũng đéo thèm chấp những gì mày nói nữa. Không phải anh cậy lớn khinh cái loại bé tý như mày, đi ngược với quan điểm của Zì thối. Mà anh thấy con Lói tự kỷ nói đúng, cái loại đéo có óc thì có khai sáng nấy nữa cũng chẳng khá lên được, đéo cho cái kiểu gà lại thích đi cãi với nước sôi.

  @ em Cu Ti: Em có quan tâm đến lĩnh vực này ở Lừa thì anh sẽ nói kỹ nhé, hehe…

  @ Déo: hôm nai cô bật lại anh cái tên nhế, hố hố…. Ok, ok, anh là Dẹo, còn Déo là cô, hô hô…

 11. #11 by Dặt Dẹo on 2011/08/13 - 17:48

  Theo thứ tự : Postdoc
                        Assistant Prof (introductory teaching level)
                        Associate Prof (mid-level)
                        Prof
  @ em Mít:
  Cái thứ tự này anh thấy nhiều ở bên hệ thống Univ của Mẽo. Dưng cũng không nhất thiết phải cố định. Có mấy thằng bên North Carolina State University hồi hổi sang Lừa mần dự án mới WB mà anh có tham dự bỏn bỏn được công nhựn Assistant Prof trước khi mần tiếp PostDoc (anh đọc CV của bỏn thấy vậy).

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 17:50

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (6) Bằng bài ziễnvăn bấthủ của mình trước quốchội Đức, cô Le đã cấu trúng bẹn của đám người Đức tinhhoa, và chủngtộc Đức đùngđùng trỗi-zậy.

  Con Fa Âmhộ & các bọn ngu vôđối khác nên nhớ, thànhtịu của cô Le không fải chỉ là WW2, mà là cả một nền kinhtế Đức cực-thịnh trước đó, khi Mẽo & Châu Âu còn méo-mặt trong khủnghoảng 193x.

  Cô Le gần như được tuyềnthể zân Đức ủnghộ đến cuồngtín. Cô xây lại nguyên thànhfố Mông Chèn, Fanh Fuốc, quyhoạch lại Bá Lanh, là người đầutiên zựng đường Caotốc cho thếjới (Autobahn).

  Cô cũng là người đầutiên trên thếjới nghĩ đến một con xe-hơi cho quầnchúng cầnlao (xe Volkswagen) với já bằng một tháng lương thợ, điều mà thời 193x đéo ai tưởngtượng được.

  Cô cũng là người đầutiên trên thếjới fáttriển Jáozục Đạihọc miễnfí & tàitrợ cho khoahọcja ở mọi lãnhvực.

  Cô cũng là người đầutiên trên thếjới điềufối thunhập xãhội qua Thuế. Chính zững người Đức thời cô Le, chứ không fải bọn Sô Liên hay ai khác, là zững người đầutiên trên thếjới được hưởng fúclợi xãhội một cách nghiêmtúc & đầyđủ.

  Cô cảitộ tuyềnbộ nộicác Đức theo xuhướng Tinh Hoa Hóa.

  Về thànhtịu trước nhânzân mình, cô Le đơnjản là vôđối. Các ýtưởng của cô được tấtcả các nước Fương Tây zầnzần chômchỉa và zùng lại.

  Không ai bảo ai, tấtcả các lãnhtụ đều coi cô Le là thầntượng, chỉ có điều bỏn đéo zám nói ra.

 13. #13 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 17:51

  Các cô đừng có nghe bọn Da Trắng Thượng Đẳng tẩy chay cái-gọi-là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (racism) mà vội mừng. Bỏn xã giao thôi, lũ lợn ạ. Thứ xã giao của Bề Trên ban phát cho côn trùng súc vật lúc nhúc bên dưới.


  Da Trắng là hiện thân của Thiên Chúa, là nòi Thống Trị, và sẽ mãi là như vậy.

  Các cô giết côn trùng như kiến, gián, bọ xít… có thấy chạnh lòng hay đắn đó không? Nếu có thì kệ mẹ các cô. Nếu không thì hãy coi đó là chuyện bình thường, khi đâu đó vẫn có những cá nhân & cộng đồng Da Trắng, do chán cảnh khách khí và xã giao, bộc lộ thái độ kỳ thị các màu da khác.
 14. #14 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 17:57

  Muốn không bị đầu trọc Đông Âu rượt đuổi xuyên qua các con phố đẹp đến ngất xỉu của Tiệp Khắc?


  Muốn không bị Da Trắng cười khẩy?

  Muốn ngang hàng với Da Trắng trong mọi hoạt động và nghi thức của cuộc đời?

  Trước tiên phải học cách đứng thẳng lên, đi đứng đàng hoàng chững chạc. Không mắt la mày lém, không ngơ ngơ ngác ngác, không run rẩy đớn hèn. Ưỡn ngực lên, thẳng xương sống lên, và mắt phải luôn nhìn thẳng về phía trước.

  Khi nói chuyện, không được lắp ba lắp bắp, vội vội vàng vàng. Học cách phát âm tròn vành rõ chứ, nói năng từ tốn, điềm đạm.

  Học cách ăn uống không mở mồm, chóp chép….

  Học càng nhiều ngoại ngữ càng tốt. Cùng với đó là thái độ cầu thị, học tập không ngừng nghỉ…

  Các cô cứ được như một phần mười của Ngô Bảo Châu, hoặc một phần trăm của Trung Tướng, hoặc một phần tỷ của Phillip Roesler, thì ai dám khinh khi các cô? 15. #15 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 17:59

  Tôi lại nhảy vào họng của Trung Tướng khi anh đang giảng nữa rồi. Tôi xin lỗi. Tôi bần nông quá. 

 16. #16 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 18:07

  Em Mẽo Alexandra Wallace kia than phiền (hay mỉa mai?) thói quen ồn ào man rợ của bọn mọi da vàng thượng đẳng chẳng những ở nơi công cộng, mà còn cả ở thư viện, thì đã làm sao?(@Đỉnh Cao Chói Lói)  Ấy chết, tôi viết nhầm. Cần sửa lại thành:

  “bọn mọi da vàng hạ đẳng…”

  Xin lỗi nếu đã gây hiểu nhầm!
 17. #17 by Gã khờ on 2011/08/13 - 18:23

  (À, các nghề professional dư bác sỹ, luật sư, nha sỹ….etc…được equivalent cỡ Master degree thôi theo hệ thống Mẽo.)@Mít

  Cô Mít có hiểu gì không mà cứ nổ như bắp rang thế?

 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 18:24

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (7) Vậy cô Le có ý tiêuziệt các chủngtộc khác không, khi cô côngkhai nói về chủng Arial thượngđẳng?

  Không hề. Trong suốt thếchiến II, cô Le chỉ tống jam các sắctộc đầu bò đầu biếu (bọn Ba Lan của Nhất Zâm chính là gấu nhất trong số sổ) vầu các trại tậptrung để bỏn đỡ fá-bĩnh. Cái nài bọn Mẽo cũng làm với người gốc Nhật, Đức, Ý tại Mẽo chứ có hơn đéo jì.

  Người Đức cũng không hề tànsát người Nga (hàng ngàn người một-lúc) như trong các fin của Sô Liên trước 198x (x<8). Hiện đéo còn một zitích nầu chứngminh điều ý, mà chỉ còn các nhânchứng nói mồm suông. Jiết vài chục thậmchí vài trăm người Zì không kể nhế, trong chiếntranh chiện jiếtchóc đéo-thể tránh được.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 18:25


   Holocaust là một nghingờ nhớn. Zì đéo tin cô Le hạ-lịnh jiết hàng trẹo zân Zothái chỉ vì chủngtộc bỏn.

   Trên thựctế, đéo có bằngchứng nầu về các lò hơi-ngạt có-thể thui tới hàng trẹo người. Đéo-hề có các hố xương tậpthể nầu đủ nhớn cho thấy cả trẹo mạng đã tèo chỉ trong-vòng vài năm trong mấy chục trại tậptrung quanh Châu Âu.

   Còn khi sống trong trại tậptrung, thì chết vì bịnhtật, thờitiết.. là chiện thường. Chết xong vùi xác chung một chỗ cũng là thường. Vướnđề là đéo thể đến 5-6 trẹo mạng. Tuyềnbộ người Zothái ở Châu Âu thời 193x chắc cũng đéo đến zăm trẹo.

   Con sếp (người Đức, tấtnhiên) của trại Auschwitz nủi-tiếng đất Ba Lan từng khainhận trước tòaán Nürnberg, rầng chính cỏn đã jiết hehe 3 trẹo mạng thuộc đủ các sắctộc (chủyếu Zothái, Balan).

   Tấtnhiên cỏn fải đền tội vì tộiác jảtưởng của cỏn. Zưng con-số “3 trẹo mạng” bấtthường đến nỗi chính bọn Ba Lan fải cho điều tra lại vầu 199x. Kếtquả tạmthời là rút xuống 2/3 hehe, còn chừng trên 1 trẹo mạng.

   Kếtquả khảosát (bằng điềutra xãhộihọc chứ không fải bằng vậtchứng) sau 50 năm của bọn jàhói đầy địnhkiến liệu có đáng tin? Zì cho là không. Từ 3 trẹo bụp fát còn 1 trẹo. Thì rất có-thể nó chỉ còn 100 ngàn sau 50 năm nữa, và Zero sau 100 năm.

 19. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 18:30

  Địt mẹ con nầu nhẩy vầu jữa bài jảng của Zì thì fải zùng mầu chữ or fông chữ khác đi địt mẹ Zì đá cho rụng zươngvật jờ.

 20. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 18:42

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (8) Các cô có-thể tìm trên mạng hồiký của zững con đã từng sống trong trại tậptrung hoặc trại tùbinh của Đức Quốcxã thời WW2.

  Trừ bọn Zothái, hầu-hết đều có cái nhìn trungthực và nghiêmtúc thậmchí khá thiệncảm về zững tay quảnjáo Đức. Tấtnhiên cuộc-sống trong trại tậptrung thì không-thể tươiđẹp lunglinh rùi, zưng chiện lính Đức coi người như cứt hoặc jiết người như jun là đéo có. Mời các cô đaolốt fin Stalag 17 về mà xem tạm.

  Zì nghĩ trong chiện nài bọn Zothái đã janzối. Thói janzối của zân Zothái hầu-như đã thành kinhviện từ hàng ngàn năm. Cho-zù Lord Jesus của Zì cũng là Zothái, Zì vưỡn nói vậy.

 21. #22 by ketui on 2011/08/13 - 18:49

  Đệtmẹ, chào mừng lãokhờ đã trở lại!
  Tui dạonài thấtbại lắm, nên đéo cóhứng (hay cứtóc) thamnuận giề cả.
  Nhưng địtmẹ, conLói mày nín mẹmày đi!ok!
  Địtmẹ, giờ Tui cũng đang tôngđầu đihọc ngoạingữ như những Tinhhoa khác, thế đéo nào đúng là 1sự chịuđựng. Địtmẹ, tưỏngtượng 1 thằng(con) giáoviên dạy tiếng(ngoại ngữ) đéo có bằngcấp thì nó kểchuyện đi nướcngoài nhưnào? cũng giandối, bốláo ăncắp như mọi Lừa. Vídụ nhonhỏ: Đi tàucaotốc thì nghĩ cách o phải mua vé. Địtmẹ nghe xong , vãi mẹ linhhồn khi nghĩ đến Bựachỉ dẫn cách sống cho nên tinhhoa. Hượm đã, kể sau…

 22. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 18:53

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (9) Cô Le và bộsậu, trên thựctế đều là zững tinhhoa sống nhiều tìnhcảm. Cô Le từng là họasĩ. Chiện cô thúc lính đánh toác Châu Âu không đồngnghĩa mới chiện cô là một kẻ khát-máu tầm-thường. Cái nài cô fần nầu jống cô Napoleon bên Fáp Lợn.

  Còn cô Linh thì khác.

  Cô Linh không chỉ tànsát các sắctộc khác (mời gúc Katyn coi tạm), mà còn tànsát chính zântộc mình.

  Cô Linh máu-lạnh đến mức coi vợ-con cô cũng đéo là jì. Chính cô đá chết một vợ trẻ, và thủtiêu một vợ khác. Cô cũng từchối traođủi con-trai mới một tướng Đức.

  Thựcsự, cô Linh là một con điênkhùng hạng nặng.

 23. #24 by vịt bầu on 2011/08/13 - 18:56

  Con Zì ỉa xong chưa nào, để anh còn vào đánh phát dắm chấn chỉnh mấy thằng đệ phát. Lịt cụ mầy ỉa dài thế, mờ mầy cho thêm mấy chữ =còn tiếp= hoặc =hết= để chi bộ biết mầy ỉa xong.

  @Lói
  Dạo nầy anh thấy mầy xến quá, xến quá. Con Zì nó lại đéo yêu mầy nữa thì bỏ mẹ, hố hố.

  @Dẹo
  Lịt cụ mầy, chởi nhâu đếu húng gì cả, mờ toàn cãi cùn. Mún bật anh thì chửi bạo nữa vào anh mới húng.

  Mờ mầy thấy chưa, ngay cả em Mít cũng hiểu trợ nọ, trợ kia là bọn chân gỗ trong phất biểu của mầy. Anh thì anh thấy phớt biểu của anh chả mâu thuẫn gì với quả gúc của em Mít hay em Ku cả. Assist Prof mặc dù chỉ ở level đầu, dưng cũng có thể chém gió phành phạch trên giảng đường, đếu cần sự chỉ đạo của con Full Prof nầu cả.

  Còn mầy hỏi về PostDoc thì anh giả nhời mầy ngắn gọn thế nầy: thứ tự đó đếu quan trọng, vì đó là dững công việc một thằng có PhD có thể apply vào. Về nguyên tắc con làm PostDoc thì sau này sự nghiệp sẽ thiên về nghiên cứu thuần tuý trong các Lab. Còn Assist Prof thì thiên về giảng dạy ở các trường ĐH. Tuy diên các vị trí đều hiếm nên theo thông lệ, các cỏn đều có cả 2, và thường theo thứ tự như em Mít đã viết. Còn thứ tự ngược thì anh đồ là thẳng làm chưa xong PhD thì hết scholarship, nên nhẩy vào làm Assist Prof để có funding làm cho xong.

  @Déo + Dẹo
  Lịt cụ chúng mầy đật tên giống nhau!

  @Ku
  Váng son hở, tốt tốt chửi ngọt, anh khen.

  Anh gúc phát ra cô Quang trán hói, vậy cổ đã đạt tiêu chuẩn đầu tiên. Cổ cấp Tướng CAM nữa, nên các tiểu chuẩn khác đếu cần duyệt, vẫn phong Sư Giáo tốt tốt.

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 19:04

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (10) Vì đặt niềm-tin và chíhướng vầu Đấutranh Jaicấp & Chuyênchính Vôsản, cô Linh đã tànfá nước Nga & chưhầu của nó đến mức không ai có-thể nghĩ ra được.

  Không ai có-thể tưởngtượng, rầng nước Nga 191x từng là một trong các đếquốc jầu nhất thếjới, mà 70 năm sau zân Nga lại đéo có bánh-mì & vodka đủ để chén đến hết mùa đông.

  Ngay cả Zì, kẻ sống ở nước Nga sau khi cô Linh tèo 1/4 thếkỷ, mà còn cảm-thấy tức-thở về zững zisản cô để lại.

  Mậtvụ zường-như có-mặt khắp nơi, và mỗi câu các cô nhỡ mồm đều có-thể được ghi lại và làm chứng để cô vầu Trại ngủ vô-thờihạn.

  Các cô là sinhviên hay bíthơ tỉnhủy mặc-lòng. Nghĩavụ của các cô là câm mồm. Và tráchnhiệm của các cô là chết khi lãnhtụ muốn.

 25. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 19:12

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (11) Cô Linh jiết người lạnhlùng đến mức cô đéo thèm nháy-mắt quantâm đến sốlượng. Người cô jiết có-thể thuộc bấtcứ chủngtộc nầu tôngjáo nầu, trong bấtcứ lãnhvực nầu. Cô là kẻ zuynhất trên Quả Đất có thể jiết hàng trẹo mạng người chỉ vì nhỡ mồm hoặc nhỡ tay.

  Trận Stalingrad cô nướng bụp fát 2 trẹo lính hồngquân của chính cô, chỉ để đủi lại 300 ngàn lính Đức. Có-thể jảm bớt tổnthất nài không? Đươngnhiên là có, zưng cô lại đéo muốn thế hehe, bởi cô là Linh bấthủ.

 26. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 19:22

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (12) Cô Linh cũng là kẻ jiết nhiều cộngsự & đệtử của chính mình nhất, vượt xa Tần Thủy Hoàng hay bấtkỳ lãnhtụ cổđiển nầu. Tài nài của cô may chỉ có cô Mao bên Tầu là sánh được.

  Không-thể đếm nủi số ủyviên trungương, thànhủyviên, tỉnhủyviên, bíthơ chibộ.. Sô Liên bị cô Linh hóakiếp tốt hehe.

  Đến cô Trốt Kít, từng là lãnhtụ #2, còn bị cô Linh truyđuổi sang tận Mễ Tây Cơ mà đập chết.

  Thì quầnchúng của cô hoặc kẻthù của cô có ýnghĩa mẹ jì.

  Cô jiết từ con thợ-thơ thầnquynh vôhại, đến con thợ-vẽ cả ngài chỉ biết bú ziệu rẻ xiền rùi say lướtkhướt. Cô jiết luôn zững anhhùng côngthần, zững khoahọcja tămtiếng ngực đầy huânchương chính tay cô gắn.

  Ui địt mẹ, cô Linh, cô là đồtể của muôn đời.

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 19:27

  Tiếptục jảng về Le & Linh vs Mác Râu.

  (13) Số quầnchúng cầnlao Sô Liên & Châu Âu cô Linh cho tèo tốt là bâu-nhiêu? Có jời mới biết, zưng con-số nài không thể có zưới 8 zero hehe.

  Thôi mời các cô tự tiềmhiểu tốt. Sáchvở trên Gúc đầy. Zì đi khách đây địt mẹ bọn hónghớt.

  Địt mẹ Zì jả Quán cho các cô chưởi nhau tiếp đấy.

 28. #29 by mm on 2011/08/13 - 19:34

  Thằng Hoàng lợn dòi bọ, mày thích thằng Le là chuyện của mày, nhưng mày thần tượng thằng Le đến mức phủ nhận bạn Lin, bạn Nin, bạn Mác râu là mày cực ngu. Mày nên biết 1 cách rõ ràng là đảng Nazi của thằng Le tên đầy đủ của nó là Đảng công nhân quốc gia XHCN Đức nhé, đường lối của nó thực ra chính là đường lối của bạn Mác vạch ra: độc tài đảng trị để chia quyền lợi vật chất cho 1 giai tầng nào đó (bạn Mác thì coi đó giai cấp mịa gì đó, còn thằng Le thì coi như là của người lao động: bao gồm lao động chân tay, lao động trí óc (bao gồm cả bọn tư sản) thực chất thằng Le chia cho cả dân tộc ariel – ngoài bọn Đức nhợn thì bọn Bắc âu cũng được tính nhé), như vậy thằng Le chỉ là thằng đi theo học thuyết của bạn Mác chứ là cái đêk gì? Mày chê bạn Mác mà khen thằng Le là mày ngu rồi (tu be công ti nua)

 29. #30 by mm on 2011/08/13 - 19:41

  Chửi con lợn Hoàng giòi bọ tiếp tục: mày có biết nguyên tắc tổ chức đảng của thằng Le là học từ bạn Nin không? Nguyên tắc tổ chức đảng kiểu hội kín, có tổ chức an ninh riêng, có sự trừng phạt theo quyết định của lãnh tụ chứ không theo pháp luật nào cả, đứng trên hết mọi thứ kể cả pháp luật do chính đảng tạo ra, chân lý nằm trong tay lãnh tụ .v.v. là thằng Le học của bạn Nin chứ học của ai nữa. Nhưng dân tộc Đức là 1 dân tộc tôn trọng kỷ luật và pháp luật nên nó không “sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng” như các đảng ở những nước bần nông như Nga Ngố hay Trung quốc hay nước nào đó anh quên mịa nó rồi, chứ thằng Le nhà mày còn lâu mới có trí tuệ như bạn Nin để nghĩ ra chuyện đó (tu be công ti nua)

 30. #31 by mm on 2011/08/13 - 19:54

  Chửi con lợn Hoàng giòi bọ tiếp tục: mày đã công nhận thằng Le học nguyên tắc trại tập trung từ bạn Nin ví cả lại bạn Lin là mày cũng thấy thằng Le không giỏi bằng bạn Nin và bạn Lin, nhưng mày phủ nhận sự tàn ác của tại tập trung quốc xã (nickname của đảng công nhân quốc gia XHCN Đức) là mày cực ngu, trại tập trung quốc xã chia làm mấy loại: loại dành cho công dân Đức bất đồng quan điểm thì loại trại này so với những trại tập trung của Liên Xô ví cả Trung Quốc thì là thiên đường là đúng rồi (mày có thể tìm đọc cuốn sách của bạn TBT ĐCS Đức thì biết), tiếp đến là những trại tù binh dành cho các nước có ký công ước Giơ Ne Vơ (link của mày đưa đó), những trại này thậm chí trại viên không thèm ăn đồ của nhà tù mà có đồ ăn riêng, có người nấu riêng, viết thư về nhà .v.v. nhưng mà những trại bị chê bai là những nhà tù dành cho quân đội của bạn Lin vì bạn Lin kiên quyết không ký hiệp định Giơ Ne Vơ, thậm chí bạn Lin cũng không cho phép hội chữ thập đỏ thăm những trại này, tù binh Xô Liên mà tiếp xúc với hội chữ thập đỏ là bị bạn tù xử lý luôn, vậy những trại này sống khổ là đúng sự thật, vậy mà mày dám phủ nhận sự thật đó thì mày đúng là không bằng con chó (nói ngoài lề thì đám tù binh này về sau cũng bị bạn Lin bắn chết 1 đống, đưa đi tù chết thêm 1 đống nữa nhưng đó là sau này). Như vậy những trại tù binh kinh khủng là có thật chỉ có thằng mù như mày là không thấy, đồ chó (tu bi công ti nua nếu còn hứng)

 31. #32 by mm on 2011/08/13 - 20:04

  Chửi con lợn Hoàng giòi bọ tiếp tục: vụ Khatun mà mày đưa ra thì mày nên nhớ là phía Xô Liên đã khẳng định là bọn Ba Lan bị bon quốc xã giết nhé, mà dù có do Liên Xô giết cũng đúng thôi, nguyên tắc của bạn Mác bạn Nin là giai cấp vô sản chỉ có duy nhất 1 giai cấp bạn bè là giai cấp bần cố nông còn lại tất cả các giai cấp khác, các tầng lớp nhân dân khác đều bị coi là kẻ thù phải tiêu diệt, mà phải tiêu diệt sạch cả gia đình chứ không phải chỉ mỗi con người đại diện đó nhé, tụi mày hay chửi bạn Đông (Mao Trạch) là người nói trí thức là cục phân nhưng chúng mày nên nhớ người nói câu đó đầu tiên chính là bạn Nin nhé, mà anh thấy đúng, XH mà loạn là do bọn trí thức chứ nếu XH toàn bần cố nông thì loạn thế chó nào được, nhiều lúc anh cứ ước ao XH quay về năm 195x-196x khi đó ai cũng tự hào là mình xuất thân từ bần cố nông, thích thế chứ 😀 (tu bi công ti nua nếu còn hứng)

 32. #33 by sahadin08 on 2011/08/13 - 21:17

  dcm lâu chả thấy con 2 máu ./ lên qán..thầy yêu mài..thầy la fan của mài đấy nhế còn nhớ không con ngẫn…dcm yêu con nài qá..

 33. #34 by Y_Cà_Pháo on 2011/08/13 - 22:35

  Đến cô Trốt Kít, từng là lãnhtụ #2, còn bị cô Linh truyđuổi sang tận Mễ Tây Cơ mà đập chết.@ Anh Bua

  ———–

  Chốt-ki bị chết bởi bạn Lê cái đầu buồi.

  Bạn Lê cuối đời bị bệnh bắt chuồn chuồn và toát mồ hôi gáy. Lúc đó Trotsky là nhân vật thứ 2.

  Bạn Lê tính đa nghi y như bạn Bác nhà mình, nên bạn bắt đầu câu Stalin lên làm đối trọng. THế là bạn Stalind làm thịt bạn Trotsky y như Lê Duẩn làm thịt Võ Nguyên GIáp thôi.

  Chỉ có điều bạn Trotsky thì anh hùng và tài năng thật nên phải chết, còn bạn Giáp thì hèn nên được sống.

  Chính bạn Stalin đã chơi chết bạn Trotsky.

  Nhưng đúng là đéo thể so sánh bạn Le với đám độc tài cộng sản được. Đơn giản là các bạn kia chỉ là một tên vua phong kiến, ngoài ra đéo có gì khác.

 34. #36 by Mr. Tran on 2011/08/13 - 22:42

  @Mụ Thối aka Trần Mấn
  Việc bạn Le vực Đức nhợn dậy từ 1 nước kiệt quệ sau chiến 1 thì đéo ai phủ nhận được. Cái đấy chứng minh tài của bạn bản rùi.

  Dưng còn vụ diệt chủng. Nếu đúng dư mụ nói, sâu bọn Đức nhợn im mồm lâu thế? Mà mỗ thấy có vẻ đéo muốn đợi đủ bằng chứng để bật lại.

  Quyết tâm dìm bạn Le dư Bê ta dìm các bạn trong nước?

 35. #37 by Mr. Tran on 2011/08/13 - 22:53

  @Pháo xịt:
  Về chiện bạn Giáp, mỗi khi nói chiện về bạn bản mới đám bạn của mỗ:

  Mỗ bẩu Giáp đéo có cái gọi là khí phách của Đại tướng, chịu nhục để được sống
  “Ngày xưa đại tướng công đồn
  Bây giờ đại tướng canh lồn, cản cu”

  Bỏn bẩu là đấy mới gọi là cốt cách của quân tử, đéo gì mà biết cương nhu đúng lúc.

  Khi mỗ bẩu Giáp đéo dám ra mặt kíu đàn em vì sợ mất chức, mất mạng dưng bây giờ già hói, đéo còn gì thì lại bật Bê choang choác (tất diên là cho oai, cho dân nhớ là mình vưỡn tồn tại) thì bỏn bẩu đây là đấu tranh vì dân, vì nước, vì cái chung.

  Mỗ khen bạn Giáp giỏi nướng quân thì bỏn bẩu phải có thất bại mới học hỏi được.

  Mỗ khen bạn bản giỏi, đéo học hành gì phốc lên tướng 4 sao thì bỏn bẩu bạn bản oánh thắng nhiều tướng Phớp, Mẽo nên 4 sao là quá chuẩn.

 36. #38 by Mr. Tran on 2011/08/13 - 23:14

  Chi bựa khắm cút mẹ đâu hết dồi? Đéo có ma nầu à?

  Thôi, mỗ cút, chầu cả nhà, chúc chi bựa họp đêm vui vẻ!

  Cả tuần cầy mệt rùi, mai mỗ sẽ mần theo bài nài:

 37. #39 by mm on 2011/08/13 - 23:19

  Chết cười với thằng Hoàng lợn tìm cách nói xấu bạn Lin, đúng là bạn Lin giết 3/4 UV TW Đảng, nhưng tất cả những đứa mà bạn Lin giết chỉ vì bọn đó là bọn tham gia chính quyền từ thời trước năm 1917, bọn đấy lại là bọn có công trong nội chiến, gần gũi với bạn Nin, có tên tuổi trong quân đội và nhân dân nên bạn Lin giết là đúng, cái đó thì cũng tương tự như việc 2 bạn gì sau nội chiến ở nước nào đó thì giết hết 1 đám tướng tá lạm quyền, đưa thằng đầu nhóm đó sang phụ trách bộ phận đẻ đái đấy thôi, chuyện đấy chỉ là lẽ thường tinh chứ có gì mà tàn ác? Đến tận này hôm nay anh vẫn phải phục quả ra tay tàn bạo nhất là của ai đó (anh quên tên rồi) làm liên lạc cho QTCS3 đó, người đó xì ra để bọn đế quốc bắt hết cả mấy TBT, nguyên cả BCH TW, thậm chí đến cả bạn của ông già cũng bị xì để bắt chỉ vì ông bạn không tán thành đường lối, ra tay thế mới là tàn độc, đáng khâm phục, đáng kính trọng. Bạn Lin của thằng Hoàng so sánh cũng chỉ như giọt nước so với đại dương thôi, đáng đêk gì. Đúng là thằng con lợn, thằng giòi bọ, thằng đót đai (anh nói thằng Hoàng và đám chúng mày đấy)

 38. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 23:26

  Hehe Zì đơi.

  Địt mẹ con 2M ziềm-hàng Zì thì biên chữ to lên con kia. Đây tuyền bọn jàhói nhìn muốn ói bỏn đéo đọc được đâu.

  @con Fáo

  Con nài ngu nhở. Đọc thế đéo nầu mà nhầm cô Linh (Xích Ta Linh) mới cô Ninh (Lý Ninh) thế?

 39. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 23:30

  @con Chạn Khắm

  Con nài ngu thật hay jảvờ? Bọn chánhfủ Đức jờ thanhminh cho cô Le thì để làm cái đéo jì? Chỉ tổ cho đốithủ thêm ghét. Để đó vài trăm năm nữa lịchsử jảnhời.

  Zưng bọn Nazi ở Đức jờ ngài càng nhiều. Các cô đi ngoài đường thithoảng vưỡn thấy bọn cắt tóc có hình thập-ngoặc, hoặc xăm mẹ thập-ngoặc trên tay hehe. Bọn nài vưỡn thờ-cúng cô Le đềuđều.

 40. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 23:33

  Chết cười hồi cách nai x năm (x>3), Zì mần series bài bóc-mẽ cô Jáp Võ bên Cà Fò mới con Sản Thối hehe mần bọn hồngvệbinh fát điên.

  Sau vụ đấy thì Cà Fò liêntục bị DDOS, cho đến tận bi-jờ.

 41. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 23:36

  Địt mẹ lần sau con Fa Âmhộ còn bắt Zì mất thờijan mới cái vụ coi fin nguxuẩn của cỏn thì Zì thế sẽ khâu mõm cỏn 1 tháng.

 42. #44 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/13 - 23:39

  Địtmẹ con Chạn khắm ngây cbn thơ nhẩy, cả một lũ ló bâu quanh bẩu mầy phẩy thế phẩy thế không bọn anh vả cho tòe trym thì Chạn phẩy làm lào. Thắng vua thua giặc mà, nan giải lắm chứ đéo đùa được đâu. Dảnh dỗi lên hỏi thằng Gúc về các chínhsách hậu WWII của bọn Thối Nát rùi singẫm rùi tự uýnh dắm ra ngửi thử xem độ thúi ló dư lào hehe…

  @Con Phấu

  Địtbẹ nhầm hàng rùi con kia. Con Bựa ló bẩu Trốc Kít chết dưới tay bạn Linh chứ có phẩy Le đéo đâu. Chưởi em ló oan thế ló dỗi ỉa mẹ ra quần thì bố ai chịu được hốhố

  @ Dũng hói

  Bắt quảtang con nầy tiếng Mẽo dư puồi. Quả linh đấy tự ló đã đổ mẹ hàng thùng cứt vầu thằng “Spalding Người Anh” hốhố của cô rùi còn gì. Dượng cần đéo phẩy ỉa thêm, địtmẹ con hãmlìn

 43. #45 by Dragonfly on 2011/08/13 - 23:39

  Zì Mọi chưa nói sao cô Le ghét bọn Jew thế. Khai sáng xem có jì mới không anh nghe cái. Hệ Hệ

 44. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 23:43

  Nếu cần bầu một “nhânvật chánhtrị thảmhại nhất Xứ Lừa ever”, thì hầu-như chắcchắn cô Jáp Võ Nguyên sẽ trúng mới số fiếu cao nhất.

  Zì đéo-thể tưởngtượng được tại-sao lại có một nhânvật tệhại như thế đi làm chánhtrị? Lại còn đầnđộn đeo sao mới vạch lên vai cho bọn lìutìu nó cười.

 45. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 23:45

  @Con Lài

  Muốn biết tại-sâu cô Le là Zothái mà ghét Zothái, hãy nhìn vầu con Lói hehe.

 46. #48 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/13 - 23:46

  Zưng bọn Nazi ở Đức jờ ngài càng nhiều. @Bựa

  Chả dững ở Đức mà cả dững nước Da Chắng khác nữa. Mẽo cũng nhiều, thậmchí thấy bẩu ngay tại Nga cũng ối, đứa nầu ở bển cồngphơm Dượng cái.

 47. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 23:47

  Chánhtrịja thường chỉ đeo chữ Nhẫn từ 10 đến 15 năm là quá lắm rùi, thế mà cô Jáp hehe đeo Nhẫn đến nửa thếkỷ.

 48. #50 by Dragonfly on 2011/08/13 - 23:47

  Muốn biết tại-sâu cô Le là Zothái mà ghét Zothái, hãy lấy vízụ con Lói hehe.

  ———-
  Anh cũng nghe nói là cổ cũng gốc Jew. Có thể cổ ghét bọn Jew bửn tính, nhưng bỏn thông minh bỏ mẹ. Cái chính là ở cái ghét ở đây là jì? Nhẽ chỉ đơn jản vậy? Hệ Hệ
 49. #51 by Phantomas on 2011/08/13 - 23:48

  Zì Mọi chưa nói sao cô Le ghét bọn Jew thế. Khai sáng xem có jì mới không anh nghe cái. Hệ Hệ

 50. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/14 - 00:05

  @con Lài

  Con nài đéo ở Tây bâu-jờ fỏng? Cũng đéo mần-việc mới Zothái fỏng?

  Zân Zothái có zững tính rất xấu sau:

  1. Cựckỳ cụcbộ. Bỏn đối mới nhau thì rất tốt, zưng bỏn đối mới người khác thì như thúvật.

  2. Cựckỳ khôn-vặt & janmanh & íchkỷ. Nếu mần-ăn mới Zothái mà cô sơhở, bỏn sẽ túm ngai mà đéo ânhận jì. Vízụ cô bán hàng cho bỏn, zưng já trong hợpđồng ghi thiếu một số 0, bỏn sẽ chỉ thanhtoán theo já đó, đéo cần đếm-xỉa thựctế.

  3. Cựckỳ bủnxỉn. Nếu cô đéo là Zothái thì cô đừng có nghĩ đến chiện xin của một con Zothái chỉ 1 xu.

  Zân Zothái đặcbiệt thíchhợp mới các lãnhvực tàichính, ngânhàng, cầmđồ.. tức là các lãnhvực đòihỏi sự mamãnh và bảnlãnh janghồ.

  Trong nhiều thứ tiếng (chẳnghạn các thứ tiếng Đông Âu), “Zothái” đồngnghĩa mới “bửntính”.

  Thời WW2, zân Zothái Châu Âu được cho rầng nắm đến 1/3 tàisản của tuyền Châu Âu (tuyền là vàng, kimcương, và các tàikhoản ở Thụy Sĩ, Luých Xăng Bua..). Nên việc cô Le túm bọn nài vầu trại tậptrung sẽ loại được một nguycơ tiềmẩn rất khủngkhiếp.