Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by vịt bầu on 2011/08/13 - 04:48

  @Mít (tiếp)

  Về cơ hội cho học ĐH ở bên Pháp. Bên nầy cứ tính từ bằng tú tài (high school diploma?) cho dễ, gọi là BAC (viết tắt của cái đếu gì anh quên rồi).

  BAC -> cầy xê ôm, tiếp tân, thư kí vặt vành cũng ngon.
  BAC+2 -> học các trường IUT, BTS ra, hoặc nửa chừng ĐH thì tịt, cầy kĩ thuật viên hoặc assistant quèn cũng tốt chán.
  BAC+4 -> học xong đại học, có thể cầy ở một công sở nào đấy theo chuyên môn.
  BAC+5 -> engineer của Grand Ecole hoặc Master trong hệ sau đại học, cầy xiền xênh xang.
  BAC+8 -> PhD ra, cầy ở các viện nghiên cứu hoặc giảng dạy ở University hoặc IUT (bọn nầy lúc nào cũng thiếu xiền hehe).
  Đếch tính bằng BAC nữa, tức là trên mức PhD thì là HDS, dành cho bọn muốn thành prof ở University (con nầy đông xiền rất rất dưng khó).

  Đại loại có quả bằng tú tài xong thì 3 lựa chọn:
  – Có thể nhẩy vào học ĐH nếu điểm số cho phép + phỏng vấn trôi chảy, ra có quả bằng ĐH.
  – Có nhẩy quả học IUT hoặc BTS (như em bảo là học nghề?), sau 2 năm ra cầy kĩ thuật viên nào đó luôn.
  – Nếu định hướng làm kĩ sư thì đăng kí lớp dự bị ĐH, sau 2 năm sẽ thi vào trường grande ecole (con nầy khó phết), tiếp 3 năm nữa sẽ có kĩ sư.

  Có thể nhẩy chéo với một số điều kiện gắt gao, tỉ dư bọn Grande Ecole có thể tuyển trực tiếp 1-2 tên tốt nghiệp đầu khoá của các IUT/BTS. Hoặc làm kĩ thuật viên lâu năm (với BAC+2) có thể xin đi học lên kỹ sư (tuyển bằng kinh nghiệm). Lúc nào cũng có khả năng lên mức cao hơn nếu chứng tỏ được mình thôi. Được làm PhD cũng không khó lắm đâu, chủ yếu lột được vào tầm ngắm của con prof nào đó và cỏn có finance/project.

 2. #2 by Servus on 2011/08/13 - 05:12

  Ôi điếu lật nổi cồng nữa zồi, anh mỏi mẹ cả chân tay lẫn mắt zồi, anh đi ngủ đây cái lũ simaica lười ăn biếng ngủ mê chơi ham gúc kia

  @Lói Loa To: nhiều lúc cũng nên đọc cả cái nhảm nhí để thấy mình ko nhảm nhí Lói ợ, lúc đó thể nào chả vỗ đùi bốp cái vì thấy thằng viết nó dở hơi hơn mình(mặc dù mình bỏ tiền ra mua sách của nó) hã hã hã Cuộc sống nhiều lúc nên chấp nhận những việc ko theo ý mình Lói ợ! Nói ít hiểu nhiều!

  @ Zũng zăng hô: cái quá trình 5 bước phát triển của cô anh chấm hẽ hẽ hẽ chỉ một câu hỏi nhỏ là đm sao anh dính vầu cái thứ 4 hoài, lâu lâu dính cái làm anh ê cả mông lẫn củ sọ, mà toàn lý do ko đâu hũ hũ hũ Số anh đúng là chưa tới lúc nhàn hụ hụ hụ bi kịch bi kịch

 3. #3 by vịt bầu on 2011/08/13 - 05:27

  Ah quên trường UCLA không lâu trước đây có vụ em gì phát biểu về văn hoá Á châu ấy nhỉ (dư bọn Lừa, Khựa hay gọi điện thoại trỏng thư viện thì phải). Khổ thân ẻm qua, vì quả phất biểu hồn nhiên (anh cũng chả thấy sai gì mấy) mờ bị bọn holigan đe doạ nọ kia phải chuyển trường. Ẻm mà lên đây, chắc mấy con Lả, Lói lại tôn vinh thành thần tượng ấy nhể.

 4. #4 by Mit on 2011/08/13 - 05:32

  Chầu chi bộ phản động mới lại Kiều các nơi (bỏn eng éc, @Bố Đĩ, chắc giờ nài đã vầu chuồng hết dồi  hí hí hí)  Mít về dồi đơi.

  @ cô Vịt Bầu

  Bên nài bọn Mít cũng phẩy trả mức thuế ~40% đấy cô ợ! Rùi vưỡn tiếp tục phẩy đóng xiền học lòi mắt luôn.  Mẹ bố bọn Cali!

  Cám ơn cô giải thích cái system của bọn Pháp nhợn…hehehe  Bên Mẽo nài thì các prof. đều được giới thiệu là Dr.  gì đấy publicly.  Không còn cái academic degree nầu trên PHD nữa.  Đã là PHD của Mẽo đương nhiên các cô có thể đứng lớp tại các trường đại học.

  (À, các nghề professional dư bác sỹ, luật sư, nha sỹ….etc…được equivalent cỡ Master degree thôi theo hệ thống Mẽo.)

  Dững trường đại học 4-năm lớn dư Berkeley hay UCLA, chương trình PHD về sciences của bỏn khá châm, và nhiều tên khoai tây lẫn Lừa đã phẩy bỏ giữa chừng hay toward the end vì không trình nổi thesis.  Ra giữa chừng dư thế, bỏn được nhận cái Master.

  @ cô Sờvú

  Cơ hội giở thành người có “bằng cấp” đại học cho đám di dân sang Đức khi đã trưởng thành thì sao hả cô? Có một system nầu equivalent với trường làng community college của Mẽo để bỏn có thể vừa đi học vừa đi làm dưng to the end vưỡn có thể có university-level education hông?  Mít không nói bọn đi du học vì by definition bỏn đã được nhận vầu trường dồi.


 5. #5 by vịt bầu on 2011/08/13 - 05:41

  Ah quên trên PhD bển Pháp là HDR (gõ nhầm thành R thành S), mà các cô đong xiền thì biết dững thứ nầy lám đéo.

 6. #6 by Mit on 2011/08/13 - 05:51

  Ah quên trường UCLA không lâu trước đây có vụ em gì phát biểu về văn hoá Á châu ấy nhỉ (dư bọn Lừa, Khựa hay gọi điện thoại trỏng thư viện thì phải).@ @ Vịt Bầu

  Ừ đúng thế….Clash of cultures thôi….hehehe  Cơ mà em Mẽo nài đáng lẽ phẩy bị đuổi học vì trong trường học thì zero tolerance cho dững remarks making fun toward minority.  Bỏn Regents đã cho ẻm cơ hội để đổi trường cũng là nhân đạo dồi.  Bị đuổi thì khó lòng xin vầu một trường khác.

  Cơ mà bọn Lừa mới bọn Khựa cũng nên học bài học, trong thư viện đừng nói phone ầm ỹ cả lên, text messages để làm gì mà hông dùng?  Cha mẹ Á Đông cũng nên để trẻ con tự lo thân trong dorm.  Đíu gì vác nhau lên đấy ngồi đầy buồng, đứa roommate khoai tây nầu chịu được?  Với tụi Mẽo, cái gọi là “personal space” nó quan trọng lắm.  Người Á Đông không có cái concept nài. 

 7. #7 by Mit on 2011/08/13 - 06:17

  Đây có cái clip giải thích về personal space này….hehehe 

 8. #8 by bienduc_hai on 2011/08/13 - 06:31

  Sáng ngày lên đọc tin tức thấy cô sư nầy dốt chết mệ, đã vậy còn tán phét như vẹt. 


  Chú thật, điếu dìm hàng ai bâu giờ, hehe, nhưng ai sai thì chú chỉ tận mặt, kể cả đó là bố chú. Cho nên các cô không cần phải sốc nhế, hehe.

  Để gợi ý sư sử dốt chỗ nào nhé, đơn cử 1 trường hợp là tển nói ban đầu tùy táng người sống, sau đổi lại chôn theo hình nhơn, hehe, lộn mẹ, ngược rồi sư ợ. 

  Còn một số chỗ sai lầm ngớ ngẫn trong cách dùng từ Hoa Việt nữa, nhẽ con thợ biên nó biên sai, hehe.

  Chúc các Phật tử chơn chánh mùa Vu Lan bằng an thánh đức nhế, hehe.

  @Tế: có đi chùa bên Úc thì chộp ít hình xem chùa chiền bển thể nầu, hehe. Tố chè!
 9. #9 by vịt bầu on 2011/08/13 - 06:33

  Bên nài bọn Mít cũng phẩy trả mức thuế ~40% đấy cô ợ! @Mít

  Tốt tốt, công dân ngoan hiền anh khen. Chứ bên này con nào lên mức kịch thuế thì còn sẽ tìm cách khai đủ thứ chi phí linh tinh để giảm xuống hoặc khai láo. Không thì cỏn trốn mẹ sang Thụy Sĩ (hêhê).

  Tốt tốt, công dân ngoan hiền anh khen. Chứ bên này con nào lên mức kịch thuế thì còn sẽ tìm cách khai đủ thứ chi phí linh tinh để giảm xuống hoặc khái láo. Không thì cỏn trốn mẹ sang Thụy Sĩ hêhê.

  Còn lên giảng đường ĐH chém gió không khó lắm, bọn làm PhD cũng có thể lên chém phần phật để đong thêm xiền nếu bỏn có skill và mentors của bỏn tin tưởng. Về làm prof bên này thí nó có nhiều rank/pay rate khác nhau tuỳ thành tích ngâm cứu (đếu quan trọng thành tích giảng dậy mấy như ở Lừa), nhẽ bắt đầu bằng assistant prof (2nd rồi 1st class), sau đến prof (cũng 2nd rồi 1st class). Thường nó có quota nên lên prof (kể cả 2nd class) là rất khó, thường phải chờ con prof hói nào đó về vườn mới được hêhê.

  Quả bằng HDR chủ yếu để cho phép các cỏn có PhD có quyền hướng dẫn đọc lập (kiểu 1 mentor – 1 PhD student, chứ không phải 2 mentors trở lên), và nó cũng là nhân tố khá quan trọng khi các cỏn assist prof tranh nhau vị trí prof. Bên Lừa như dịch các con học ở Xô Liên hoặc Đức lợn có bằng tương đương HDR là TSKH thì phải, anh cũng biết đếu đâu. Con Zì nổ trước làm giáo lên khai sáng cái coi.

 10. #10 by CầmThi on 2011/08/13 - 07:57

  Chào Chi bộ thân êu buổi sáng nè .

  Ui…vướn để du học được Chi bộ quan tâm thiệt thích, vậy mà xưa nai em cứ ngại hông dám hỏi ở quán ( thật lòng là sợ mọi ngừi nghĩ là khoe con…hi hi).

  Hum nai em bận quá, có 1 chút thời gian để vào hóng thui nè, tối về em sẽ hóng và tham khảo y kiến chi bộ típ .

  @ anh Vịt Bầu ( nick yêu wa…!):

  Thanks Anh nhìu , vướn đề zai nhớn nhà em thì chắc là em cho học xong ở nhà đã rùi mới đi cao học hoặc đi làm việc ở nước ngoài Anh à.

  Ah mà em là Cầm Thi chứ hông phải Thi Còi nha Anh. hí hí

 11. #11 by CầmThi on 2011/08/13 - 08:26

  Lúc đầu ct cũng nhắm cái trường Barkely mà Mít nói cho Nhóc Em sang học về âm nhạc đó , nhưng thiệt may là vừa rùi nó thi được học bổng đi học piano ở Italia rùi nên chắc mẹ chỉ cần lo cho Nhóc Anh nữa thui.

  Zai nhớn nhà em thì em tin là rất có tư chất, nó thông minh và nhanh nhẹn, dễ hòa đồng, ngoại ngữ tốt, vẽ đẹp, bơi tốt và trong đội tuyển bóng rổ của trường.
  Nó học cũng khá mà chơi cũng rành
  , lái xe ngon ( hơi liều mạng) và chơi guiutare, piano,hát hay. ct cứ đùa bảo nó ” như cơn lốc” vậy, lúc nào cũng sôi nổi như thừa năng lượng vậy.
  Nói chung em tin là nó tự lập rất tôt và dễ hòa nhập , chỉ có đoạn rửa bát và nấu ăn thì hơi lười…he he.
  ( nó cao chừng 1m80 và nặng chừng 68 kg) giờ đi tập thêm thể hình và suốt ngày hỏi mẹ xem ” bụng con mấy múi rùi ?” để còn nổ với gái.

  Mà suốt ngày thấy gái í ới , zai cũng í ới lun…hi hi.( giống mầm non Bựa wa….)

  Em cũng có ngừi nhà làm việc ở trường ĐH bên Phần Lan , Thụy Điển, Đức và Hung thì nhìu bạn học nên đang nhắm cho Nhóc Anh sang cao học hay làm việc ở nước ngoài nè. Nói chung là nhìu phương án, miễn là thoát Lừa một cách đàng hoàng và ngon nghẻ chứ hông đi kiểu tù mù vì ở nhà thì nhà em cũng khá nhìu việc ok cho cháu mà.

  Các bác cứ tư vấn típ nha, mẹ cháu sẽ xin tham khảo ạ.
  Thanks các bác nhìu nhìu.

 12. #12 by CầmThi on 2011/08/13 - 08:38

  Ui…thấy “xúc động đậy” vì Baba nói là vô com vì ” thấy nói cháu gái ct xinh và ngoan”…he he.
  PA thêm tí cho thèm nè : bé cao 1m71, trắng và xinh lắm, tóc đen dài, bé trưóc học Am và đỗ á khoa ngoại thương HN, giờ b cao học Phớp về , ngoại ngữ Anh , Phớp và đang làm cho Tây, lương giờ là gần 2000 Tơn rùi.
  Ngoan, việc nhà khá, nhưng …điệu và ăn diện lém…giống Cô ! hi hi.
  ( Baba chịu nủi hông ?)

  Đùa chút cho vui thui chứ vợ chồng, bạn bè cũng là cái duyên mà Chi bộ nhở.
  CT phải chạy đơi…tối về hóng típ nha.
  Thanks TT và mọi ngừi nhìu nhìu về chuyện tư vấn du học nhé.
  Thứ bẩy vui nha Chi bộ iu.

 13. #13 by CầmThi on 2011/08/13 - 08:42

  ui, sorry, ĐH Berkeley Mít nói…

 14. #14 by Chim Son Ca on 2011/08/13 - 08:46

  Mịa tên Bựa hồi bé có dê cỡ này ko?

 15. #15 by Dragonfly on 2011/08/13 - 08:48

  Ui…thấy “xúc động đậy” vì Baba nói là vô com vì ” thấy nói cháu gái ct xinh và ngoan”…he he.
  PA thêm tí cho thèm nè : bé cao 1m71, trắng và xinh lắm, tóc đen dài, bé trưóc học Am và đỗ á khoa ngoại thương HN, giờ b cao học Phớp về , ngoại ngữ Anh , Phớp và đang làm cho Tây, lương giờ là gần 2000 Tơn rùi.
  Ngoan, việc nhà khá, nhưng …điệu và ăn diện lém…giống Cô ! hi hi.
  ( Baba chịu nủi hông ?)

  —————-
  Vàng Xon dạo nầy chém jó tơi tả cũng chả khác jì chủ quán nhể! Hỏi nhà cháu gái em có Ô sin chưa để anh apply Ô sin kiêm lái xe. Lao động là vinh quang mà. Hệ Hệ
 16. #16 by Chrome on 2011/08/13 - 08:55

  Tên Sĩ Già Dâm hông nghe thấy em Thi Còi phát bẩu à? Đéo gì chậm thế. Xưng cháu với thím Thi Còi đi nầu, hố hố.


  Cao 1m7 thì anh thua, anh xưa nhà nghèo anh chị em đông đéo đủ gạo nên chỉ cao 1m65 thui, cái nầy đéo sửa chữa được, đành chịu. Ngậm ngùi quá, hệ hệ.
 17. #17 by minhdung on 2011/08/13 - 09:32

  @Sỹ dâm: Những sách truyện hàn lâm thì anh muốn kiếm bản Dịch đọc đỡ phải tra cứu nhiều. Chứ tin tức với cái link Sỹ đưa thì anh đọc hơi bị ngọt đấy. Sỹ đừng giả vờ, hé hé.

 18. #18 by minhdung on 2011/08/13 - 09:36

  @Sờ Vú: Bước thứ 4 vô cùng quan trọng đấy, nó chính là thuốc độc hoặc thuốc bổ tùy người. Coi nó là thuốc bổ, nó sẽ dẫn đến bước 5. Coi nó là thuốc độc, nó sẽ dẫn quay ngược lại, hoặc đéo còn gì luôn. Anh gọi trắng váy, hehe.


  Thượng đế công bằng lắm, thằng đéo nào cũng phải vượt qua bước 4 trong tất cả các khâu. Anh gọi là thử thách. Mỗi lần pass thử thách, cứ hình dung là có người ghi sổ chấm công hết.  Đéo có cái gì tự nhiên có hết. Nếu có, cũng là ổng cho không. Đừng có tưởng bở.
 19. #19 by budifa on 2011/08/13 - 09:41

  Cái này Lừa phải học tập Khoai Tây Da Trắng Thượng Đẳng Thần Thoại, khi xưng hô chỉ có nhõn “You & I”. Đó không phải văn minh thì là cái gì@ chị Lói

   

  Hố hố cần đéo gì đi đâu cho xa, lên mẹ miền-ngược mà học xưng “mày, tao” là đủ văn-minh dzồi

 20. #20 by budifa on 2011/08/13 - 10:35

  @ BOM: Về Soviet Story, tôi thẩm ý bọn làm phin và diễn-nôm dư sâu (bằng-chứng thì trong phin phỉn, tự đi mà xem rùi kiểm-chứng)

   

  Ông Ninh (và ông Linh đệ-ruột ổng) và ông Le đều thích chủ-thuyết của ông Mác mới ông Ghen. Từ-đây giở đi coi “ông Linh” và “ông Le” là 2 phe nhá, 2 ông nài cùng thời chứ ông Ninh chết dzồi.

   

  Thuyết nầy bẩu xây chế-độ mới dựa trên dững con-người mới. Để làm được thì phẩy diệt hết bọn bị coi là con-người cũ đi.

   

  Đến đây thì cách thực-hiện chia 2 ngả, dư kiểu Võ Đang và Nga Mi đều từ Thiếu Lâm mà ra.

   

  Ông Linh chia nhóm theo giai-cấp. Ông Le chia nhóm theo chủng-tộc. Cả hai cùng ra sức giết nhóm hạ-đẳng hoặc chống-đối, không chỉ trong nước mà còn tỉn cả nước khác. Đặc-biệt là Ba Lan, vì chính ông Ghen cho rằng dân-tộc này hổng có lý-do gì để tồn-tại.

   

  (còn)

 21. #21 by budifa on 2011/08/13 - 10:36

  Tiếp Soviet Story

   

  Hai ông bắt-tay với nhau và cùng thực-hiện chủ-thuyết theo kiểu của mình, dự-định chia đôi châu Âu. Sâu-đó lại chiến nhau, ông Le thua. Ông Linh xây-dựng đất-nước theo chủ-thuyết của mình, ông Le chết tốt đéo xây-dựng gì hết. Vì-thế bẩu ông Le giúp dân Đức sung-sướng nhẽ đéo đúng, cướp công Anh, Mẽo. Ai biết được nếu ổng thắng thì ổng biến Đức thành cái giống gì?

   

  Tóm-lại, khoai-tây cho-rằng 2 ông nài bản-chất giống nhau, tuy cách thực-hiện khác. Nói cách khác, chủ-nghĩa-cộng-sản và chủ-nghĩa-phát-xít đều thoát thai từ chủ-thuyết của Mác và Ghen, dững ông cho-rằng bọn hèn-kém, hạ-đẳng phẩy “bị tiêu-diệt trong cuộc thảm-sát của cách-mạng”.

   

  Chính ông Ben Gơ cũng bẩu ông Linh vĩ-đại chỉ sau ông Le, nhẽ có tý nâng-bi sếp, hehe.

   

  Vậy tôi thẩm sai ở-đâu nhờ lão BOM chỉ-dạy, chứ lão buông nhõn câu “Sai” đéo thuyết-fục

   

  PS. Chủ-thuyết nài đang hiện-diện hehe trong kuán, với việc chia 2 nhóm Tinh-Hoa và Bần-Nông. Một số kẻ quá-khích đương đòi thả núc hay rải thuốc-chuột tiêu-diệt hết mẹ bọn Bần-Nông đi đới, khà khà

   

  (hết)

 22. #22 by Dặt Dẹo on 2011/08/13 - 10:53

  nhẽ bắt đầu bằng assistant prof (2nd rồi 1st class), sau đến prof (cũng 2nd rồi 1st class). Thường nó có quota nên lên prof (kể cả 2nd class) là rất khó, thường phải chờ con prof hói nào đó về vườn mới được hêhê.

  @ Con Bâu Vít:

  Địt mẹ cô ở Khoai Tây mà phát biểu như bần nông Lừa hóng chuyện cuốc tế.

  Assistant Prof dành cho mấy thằng đang làm PhD hoặc đã làm xong PhD nhưng tiếp tục research trong Lab, chưa có cơ hội thi để đứng lớp thực thụ. Bọn bỏn đi theo một Prof nào đó, và PhD của bọn do tên này hướng dẫn. Công việc chính của mấy tên này là chuẩn bị chương trình, tài liệu, với giảng phụ cho Prof.

  Khi bọn bỏn qua một kỳ thi, nôm na kiểu thi xét tuyển giảng viên như ở Lừa ấy. Nếu được Hội đồng khoa học ngành chấp nhận, bọn bỏn sẽ trở thành Associate Prof (tương đương với Phó giáo sư ở Lừa) và được đứng lớp chính thức. Bọn này mới tranh vị trí Prof.

 23. #23 by Dặt Dẹo on 2011/08/13 - 10:54

  Tùy theo từng Quốc gia khác nhau, nhưng bọn Mẽo và Âu nó qua xét tuyển để phong Prof cho trường của nó. Và học vị PhD là cao nhất. Khi bọn bỏn chuyển sang trường khác, phải thông qua Hội đồng xét tuyển để phong lại Prof nếu bỏn đủ năng lực, còn nếu bỏn ko đi dạy nữa, thì nghiễm nhiên đéo gọi là Prof nữa.

  Anh thí dụ bọn bỏn sẽ gọi anh: Dr Dặt Dẹo, Prof of Chém Gió, Tinh Hoa Univ. Chứ đéo như Lừa phong Prof theo chương trình quốc gia, thằng đéo nầu cũng đề card là GS, PGS nhưng đéo đề chuyên ngành là gì.

  Địt mẹ cô phát nữa.

 24. #24 by Dặt Dẹo on 2011/08/13 - 10:55

  @All:

  Các cô chém chán vãi, toàn nghe hơi nồi chõ hay nhờ thằng Gúc rồi phát biểu như chiên gia. Tỷ dụ như vụ cô Zì thối và con Phập nói về trồng rừng ấy. Nghe mấy cô nói trồng dày, trồng thưa làm anh cười phun mẹ nước bọt vầu màn hình. Nhìn các cô như lũ Simaca cụt tai đáng thương, hố hố.

  Cô Lài khắt khe với con Lói tự kỷ quá, con này toàn thả thuốc chuột nhưng có chất của nó đới. Các nhân anh là anh khen con cỏn.

  Anh ít cồng, nên lâu lâu thả rắm phát. Địt mẹ chi bộ thối phát nữa, hố hố….

 25. #25 by dark30 on 2011/08/13 - 11:38

  Mời chi bộ thưởng thức bài “yêu đéo dám lói” qua giọng hát điu liện của cặp danh ca Zì + Lói. Trong video clip này Lói múa minh họa tốt, bỉu lộ được cảm xúc iu đương lồng làn…

  Have fun!
 26. #26 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/13 - 12:14

  Anh mới thi về đơi. Ui đụ má nhẹ cả hậu môn. Jờ lại fải hồi hộp chờ kết quả. Để anh cút đi chén cái rùi tối nai biên tham nuận sau.

  Anh biên với tư cách người trong cuộc, chứ đéo xa-lông dư mấy con lợn lòi rom chong nài. Hành trình thoát Lừa anh trải qua đủ ải, hơn nữa con cậu anh đương trụ trì cty tư vứn du học có 2 chi nhánh tại Lừa thì địt mẹ nhời anh đảm bảo fần nào sinh động.

  Anh trước là hông public tên cty ổng under any circumstances nhế. Sâu hàng là để các cô thấy anh đéo fải hạng chém jó xó bếp. He he. Đù mẹ, tư vấn du học / thoát lừa tuyền trên Gúc thì cút mẹ về mới thầy bu cho tốt đời đẹp đạo. Anh thật. He he.

  Địt mẹ mấy con xa-lông nhát nữa cho thơm mồm.

  @Con Dương Trùng Trục:
  Anh thi lấy chứng chỉ cuốc tế vớ vỉn thôi. Ui cô hỏi anh học phd hay mát-tờ gì mần anh ngại quá. Anh thật đâu có học cao thế. Học cho lắm cũng ở truồng mà. He he. Ông bà có thiêng fù hộ cho anh có cái Bachelor, tỉ dư ngành IT(giả tỉ thôi nha) là anh mầng quýnh đít mẹ dồi. He he. Hơn nữa lên quán Bựa mà sâu bằng cấp học hàm khác đéo gì con fò khoe lông (.)/ fỏng ạ?
  Anyway, I really appreciate your concern. Thanks again mate. He he.

  @Con Hải Zưới:
  Đù má, anh theo đạo kiểu ất ơ nên làm gì biết chùa chiền mới chay tịnh kinh sách các thứ. He he. Anh có chụp mấy tấm ở Nan Tien Tempe dưới Wollongong mà bỏ máy nào wên mẹ. Để anh lục lại. Anh gúc thử ra vài tấm ở Fắc Búc của con nào nài. Cô xem xem có jống Lừa ko?

 27. #27 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/13 - 12:21

  Àh, anh nhớ da đã úp lên Fắc Búc, dưng chỉ có mấy tấm chứ hông sinh động dư con ở trển. Mời cô ghé liếc mắt tí. Anh hông public lên đây vì lí do cá nhân. Ko fải Fắc Búc NTT nhế. He he.

 28. #28 by Cocacola on 2011/08/13 - 12:23

  Qua nay xiền vật bã người, vầu quán thấy con Vịt bầu xỉ vả gì anh đấy! Mịa cô, anh thần tượng ai, giờ nầu?


  Dìm hàng anh bằng các so anh với Lói là đéo được, đéo được! 

  Lói thần tượng thằng Bựa, còn anh đéo thần tượng bất cứ ai, kể cả bản thân! 

  Lói thần tượng ai ấy là chuyện riêng của nó, chứng tỏ nó chưa trưởng thành!

  Cứ cho nó thần tượng, đến khi tự nó thấy thần tượng nó sụp đổ, tự nó sẽ xách phóng nhợn kiếm Bựa thối mà xiên thôi! Chi bộ thắc mắc làm điếu!

  Tỉ như khi Hoa Lài nở, bỗng dưng Dái Ghẻ thấy nó bị B, thần tượng hắn tôn thờ và bảo vệ, bỏ rơi như cục cứt cục cứt, tự hắn sẽ xách rựa kiếm B thôi, anh ra tay làm điếu làm điếu, phỏng chi bộ!
 29. #29 by Fucker on 2011/08/13 - 13:06

  À, cô Fa. Cái phim ấy thì được thôi, có điều đoạn trích dẫn bài báo của cô Ghen râu thì bố láo. Cô Ghen phát biểu đại ý : “Những dân tộc nhỏ yếu không thể tự mình làm cách mạng”
  Nhưng bọn mần phin trích nhõn 1 chữ ra, dịch là “sâu bọ” “hạ đẳng” hệ hệ Địt mẹ nghệ thuật tuyên truyền mà hệ hệ

 30. #30 by vịt bầu on 2011/08/13 - 13:25

  @Déo

  Con này ngu đéo đỡ được, đéo ai lại dịch từng chữ thế kia.

  Assistant/associate/full prof đều là prof cả dưng nó theo mức độ khác nhau kiểu dư beginner/medium/hard ấy. Con assist prof nó đéo phải là chân gỗ cho một con prof nào đấy, và hoàn toàn có thể là phụ trách hẳn một số môn. Làm tốt thì dần sẽ được lên, nếu không thì sau mấy nắm phải chuyển quan ngâm cứu thuần tuý (lecturer/reader…) chứ đéo theo đường prof nữa.

  Dững con chân gỗ kiểu assistant quèn (bỏn này thì cần đếu gì bằng cấp), chiên làm việc giấy tờ, sắp lịch thì đéo bao giờ dám ghi cái chữ prof dính trực tiếp thế, phải ghi rõ assistant of some1, hoặc chỉ đơn giản là employee.

  Bên Phớp thì prof còn có 2 ranks như đã nói (Mẽo nhẽ trên full prof bình thường nữa là distinguished prof). Còn bọn làm assistant prof (có thể nổ thành associate prof) thì gọi là maître de conference (dịch như mầy thành hội thảo sư thì bỏ mẹ, hố hố). Có điều bên Phớp, bọn assistant/associate prof có thể làm tới hiu mà đéo có cơ lên prof.

 31. #31 by kutiku on 2011/08/13 - 13:49

  Vàng son đây, chào chi Bựa

 32. #32 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 13:50

  Lả nói đang hay đến đoạn bảo tôi “chưa trưởng thành” thì chán luôn. Cứ như đang nuốt cơm ngon tuồn tuột tự nhiên vỡ mẹ răng vì nhai phải sỏi.


  “Trưởng thành” là khái niệm mông lung và rất mơ hồ.

  Đầu hai thứ tóc và tinh hoàn đã ngưng sản xuất tinh dịch như Lả vẫn còn tin-tin.

  Mới 12 tuổi như con em gái họ của tôi thì lại rất trưởng thành.

  Tóm lại, đừng có chủ quan như Lả. Địt mẹ Lả.
 33. #33 by Cocacola on 2011/08/13 - 13:57

  @Lói:


  Rồi, rồi, anh đồng ý luôn là chú đã trưởng thành ngay từ trong bụng mẹ!

  Anh có multicolor of my hairs thì anh vưỡn tin-tin! Cái này sure luôn, các em Vàng Son nhớ nhé!

  Ôi, anh khoái cái món tintin này ghê. Cảm ơn chú nhé!
 34. #34 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 14:04

  Em Mẽo Alexandra Wallace kia than phiền (hay mỉa mai?) thói quen ồn ào man rợ của bọn mọi da vàng thượng đẳng chẳng những ở nơi công cộng, mà còn cả ở thư viện, thì đã làm sao? 


  Bọn da vàng, nhất là Tầu, hay có thói đã sang giời Tây với mục đích tiếp thu tinh hoa, lại chuyên môn có màn tụm năm tụm ba thành nhóm trong lớp học, và ngoài giờ học thì vẫn sủa tiếng của nhau. Da Trắng thượng đẳng rất ghét hành vi này, họ cho đó là thiếu văn minh và thiếu tôn trọng cộng đồng. 

  Quay lại mấy vụ bạo loạn ở Anh Quốc, không cần phải là tinh hoa cũng có thể nhận thấy hầu hết thành phần tham gia hôi của, đập phá, cướp bóc toàn là dân nhập cư, da màu, thất nghiệp (a.k.a lũ rác rưởi).

  Lý do Da Trắng đã, đang và sẽ always thống trị Địa Cầu không phải vì họ mang ngoại hình của Thiên Chúa (mặc dù chả còn lý do nào chính thống hơn điều này), mà vì những giống dân khác, đã xấu xí thì chớ, lại chưa bao giờ chịu sống và xây dựng một nền văn minh cho ra hồn người.
 35. #35 by nhất on 2011/08/13 - 14:04

  Địt Mẹ Lả chơi kiểu gì thế? Thằng Lói chửi cho 1 câu đã co vòi lại thế đéo nào? Lủ mé. Tiếp đi cho anh hóng.

 36. #36 by nhất on 2011/08/13 - 14:08

  Thằng Fa nên đọc thêm về nước Đức từ đầu WW1 cho tới hết WW2. Mầy đéo biết cặc gì cả!

 37. #37 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 14:09

  Trung Tướng nói đúng về chuyện chọn đứa “có tư chất” trong nhà mà đầu tư đi du học. Các anh các chị nên note điều này.


  Loại ngu độn, chậm chạp, tăm tối… mà cho sang Tây lại thành thảm họa, thưa các anh các chị. Loại này đi Tây về chả những đéo học cái văn minh đéo gì đã đành, mà sẽ biến thành một loại “dở ông dở thằng”, vừa ngu vừa hãm vừa khốn nạn, rất tởm.


 38. #38 by kutiku on 2011/08/13 - 14:10

  Assistant/associate/full prof đều là prof cả dưng nó theo mức độ khác nhau kiểu dư beginner/medium/hard ấy. Con assist prof nó đéo phải là chân gỗ cho một con prof nào đấy, và hoàn toàn có thể là phụ trách hẳn một số môn. Làm tốt thì dần sẽ được lên, nếu không thì sau mấy nắm phải chuyển quan ngâm cứu thuần tuý (lecturer/reader…) chứ đéo theo đường prof nữa.” Vịt
  Ku em tham luận thêm chỗ này cùng Vịt và Déo. Tư bẩn nói chung kệmẹ trường tự phong giáo sư cho nhau, mỗi trường có số vị trí giáo sư nhất định, trong điều kiện ổn định, sư nào hiu thì nó mới tuyển thêm một thằng khác thế vào đó vì vị trí đó là phải lãnh đạo một lab làm việc, phong lung tung có buồi cơ sở vật chất mà làm.
  Thằng assistant prof thì nhẽ không quan trọng lắm, đôi khi thằng staff tham gia ngâm cứu cũng gọi mẹ là assistant, có thể dùng luôn mẹ cho thằng postdoc mần theo contract staff.

  Thằng associate ban đầu phải chiến đấu mới vào vị trí trống đó, thường là thằng trẻ, chưa nhiều thành quả lắm nhưng công việc thì tương đương thằng full prof. làm việc độc lập, teaching, có vài thằng sinh viên master, phd, kiếm tiền cho lab hoạt đông vươn vươn.

  Thằng full thì cũng như thế mẹ, được cái già hói hơn, thành tích nhiều hơn.

  Trong lĩnh vực thực nghiệm thì đôi khi bọn associate prof làm việc ngon hơn full prof ,vì bỏn trẻ khỏe, nhiều tham vọng hơn. Bọn full hết mẹ nhuệ khí, cứ ì ạch ì ạch

  xứ lừa thì phong lung tung hết mẹ, bê toàn full prof. hệ hệ

 39. #39 by Dặt Dẹo on 2011/08/13 - 14:10

  @ Con Vịt Bầu

  Địt mẹ anh đã bẩu mỗi Quốc gia có một kiểu gọi hay phân loại, riêng đéo gì Pháp Nhợn. Ti diên, vẫn có dững điểm chung của nó.

  Ở một số nước, Assistant Prof  có thể nổ như Associate Prof, vì bỏn chưa được Hội đồng chứng nhận chức danh chứ đéo kém bọn Associate Prof mấy.

  Dưng phần lớn, bọn bỏn Assistant Prof phẩy theo chiên ngành của Prof để được chứng nhận. Như kiểu ở Lừa gọi là trợ giảng ấy, chúng phẩy chuẩn bị bài giúp Prof, sắp xếp lịch, giảng một số chiên đề và nghe Prof giảng, hiểu chưa con mặt ./. Ngay bọn bỏn này cũng có thư ký giúp việc chứ nói đéo gì đến Prof.

  Địt mẹ, vừa kêu cô Zì khai sáng cho lĩnh vực này mà dám vào bật anh. Cô Zì còn đéo dám bật anh lĩnh vực này chứ mầy. TSB tên mặt ./, hố hố…

 40. #40 by Dặt Dẹo on 2011/08/13 - 14:13

  À, thêm phát nữa, trình của con Vịt Bầu này văn công mai dịch Assistant Prof thành trợ lý Prof thì địt mẹ, anh đồ rằng mầy chưa từng học ở một Univ. Thế anh đéo chấp, hố hố….

 41. #41 by Dặt Dẹo on 2011/08/13 - 14:17

  Con Ti Cu nói phải về Univ, anh khen.
  Tham luận phẩy có tý óc dư thế chứ như con Vịt Bầu nghe hơi nồi chõ mới bạn thằng Gúc thì anh đéo chấp, hố hố….

 42. #42 by kutiku on 2011/08/13 - 14:19

  Trung Tướng nói đúng về chuyện chọn đứa “có tư chất” trong nhà mà đầu tư đi du học. Các anh các chị nên note điều này.


  Loại ngu độn, chậm chạp, tăm tối… mà cho sang Tây lại thành thảm họa, @Lói

  suy cho cùng, đầu tư cái đéo gì mà chẳng phải xem xét tính khả thi của nó, ông người cũng vậy luôn.
  Chi bộ đang bàn về đầu tư cho bỏn đi du học, thoát lừa, chủ yếu là tâm lý cover luôn cho bọn, cái này là thất sách cho dù các anh có khả năng đó đi chăng nữa.

  Ngoại trừ bọn tin hin chưa biết gì, còn bọn đi học undergraduate hay graduate thì hãy gieo vào đầu chúng, thúc đẩy chúng tự tìm nguồn tài chính mà đi, không toàn phần được thì papa cho thêm, hết đường thì papa giúp. đệt mẹ học graduate đều có research fee hết, Lừa đi học graduate phần lớn đều dư tiền sống hết, có khi may mắn đủ mẹ tiền xây nhà cho papa ở nông thông ấy chứ.

  Cái lợi của việc này là chuẩn bị tham vọng cho bỏn, bọn nào mà tự làm được việc này,,,, hêhê sure mẹ tư chất của bỏn từ khá trở lên, lo đéo. 

 43. #43 by Mit on 2011/08/13 - 14:41

  Assistant Prof dành cho mấy thằng đang làm PhD hoặc đã làm xong PhD nhưng tiếp tục research trong Lab, chưa có cơ hội thi để đứng lớp thực thụ. Bọn bỏn đi theo một Prof nào đó, và PhD của bọn do tên này hướng dẫn. Công việc chính của mấy tên này là chuẩn bị chương trình, tài liệu, với giảng phụ cho Prof.@ cô Dẹo

  Cô hông lộn với bọn PhD candidates, ie grad students chứ?  Bọn này mới là slaves, làm teaching assistants cho bọn Profs manning the lab, writing up the papers etc……  Bọn postdocs cũng là một loại slave, dưng đã có PhDs, và làm dưới sự supervise của một con principal investigator.  Postdoc research gần dư bắt buộc cho con nầu muốn vầu tenure-track faculty position.

  (còn)

 44. #44 by Mit on 2011/08/13 - 14:41

  Theo thứ tự : Postdoc
                        Assistant Prof (introductory teaching level)
                        Associate Prof (mid-level)
                        Prof

  Assistant professor không phẩy “assist” dững con professors có seniority hơn. Cái nài chỉ là tên gọi theo tradition.  Curriculum của một department được đặt ra bởi một hội đồng chứ không phải bởi vài tên profs. 

  Trong hệ thống đại học Mẽo cô đã là PhD thì không phẩy thi hay phẩy lấy thêm teaching credential units để được đi dạy. (Nếu muốn làm grade school teacher K-12 thì có cái test gọi là CBEST cho  bọn nài, dưng chả ai có PhD lại đi làm chiện rồ thế….hehehe) 

  Được vầu Assistant professor hay không tùy thuộc vầu candidate ra trường ở đâu, research có gì, đăng ở đâu, ai review…đại khái thế + có opening position.  Rùi dững thứ nài sẽ được xoi mói qua nhiều level bởi nhiều người/hội đồng trước khi đi đến quyết định.  Nói chung reputation của department càng cao thì selection process càng demanding.
                       
  Ui type xong cái nài đã buồn ngũ rũ ra dồi….Thôi mai tiếp vậy.

 45. #45 by Orizin on 2011/08/13 - 14:51

  Bớt giao tiếp với bọn Lừa, kể cả bọn Lừa đã ở đây nhiều năm. Lừa ở đâu vữn là Lừa, tính vữn thế.@Chrome
  Cái này thì tôi đồng ý với bạn. Tôi có quen 1 chị Việt kiều Úc. Vợ chồng chị rất thành đạt ở Úc. Nhưng chị đi xe hơi rất bình dân. Tôi hỏi tại sao chị không sắm chiếc xe thật xịn. Chị bảo rằng ở bên này khu phố người Việt ở (Hình như Marrichvile thì phải cái này anh Tế hết Tinh cồng fơm hộ cái tôi chỉ nhớ đọc phiên ra tiếng Việt là Ma-rích viu) mọi người vẫn có thói GATO. Đã có trường hợp người Việt đi xe xịn (loại xe mà bà Bạch Diệp nhà ta tậu cách đây mấy năm ấy) bị chúng nó rạch kính cho nham nhở.
  Hồi tôi còn ở Úc nhợn.Sống cùng với 1 số sinh viên cả Ấn, Tầu và Việt. Qua quan sát tỉ mỉ của tôi (tính tôi hay súp bờ xoi mà hi hi) thì sinh viên Ấn vẫn văn minh hơn hẳn Tàu và Việt) Cái nhà tắm cứ sau khi mấy em Tầu tắm y như rằng ướt nhem nhép và đầy tóc rụng. Chúng nó mặc kệ không thu dọn gì cả.Ý thức cộng cộng của Tàu và Lừa rất kém.(Ti nhiên trừ tôi he he) Cộng thêm tính đối phó Lừa và Tàu y chang nhau. Sau khi bà chủ nhà người Úc có nhắc nhở thì tàu và Việt chỉ thực hiện khi có mặt bà chủ nhà ở đấy. Ngược lại mấy chàng người Ấn tuy trông đên đên bẩn bẩn, ăn bốc bằng tay nhưng ý thức vệ sinh công cộng rất tốt. Nấu nướng xong ở bếp mấy chàng lau dọn cực sạch luôn.
  Thôi dài quá ngắt cồng. Hôm nào lại kể tiếp những gì quan sát được ở xứ văn minh hầu chi Bộ nhé!

 46. #46 by voong ngau pin on 2011/08/13 - 15:04

  Chào em vàng son mới xinh đẹp Ku tỳ ku,,, chầu mừng em đến quán, hi vọng em sẽ cho lũ bựa hói lắm mồm ở đây ăn khí lồn khí lồn,,,, chửi bỏ mẹ chúng nó đi em yêu

 47. #47 by vịt bầu on 2011/08/13 - 15:07

  Dưng phần lớn, bọn bỏn Assistant Prof phẩy theo chiên ngành của Prof để được chứng nhận. Như kiểu ở Lừa gọi là trợ giảng ấy, chúng phẩy chuẩn bị bài giúp Prof, sắp xếp lịch, giảng một số chiên đề và nghe Prof giảng, hiểu chưa con mặt ./. Ngay bọn bỏn này cũng có thư ký giúp việc chứ nói đéo gì đến Prof. @ Déo

  Lải nhải cái gì đấy con kia, giảng kiểu chuyên đề (seminar) thì con đéo nào đến giảng, con đéo nào đến nghe chả được, miễn là nó bỏ ích cho mảng nghiên cứu của các cỏn. Cần đéo gì phải Prof nọ, Prof kia.

  Rồi ở Tây làm đéo gì có khái niệm trợ giảng hả con mặt ./? Thằng nào sắp tài liệu, thằng đấy giảng. Có phải dư ở Lừa đéo đâu, kiểu bọn trợ lý chuẩn bị hết tài liệu để xếp lên đọc hố hố. Những thằng mà cô bảo là “trợ giảng” ấy, bên Tây bọn phụ trách môn đấy phải mời đấy, thì bỏn mới vào giảng. Những con được mời có thể là Assist/Associate/Full Prof, Lecturer, Reader và có cả bọn đến từ Industry, Corporation.

  Assistant Prof thành trợ lý Prof thì địt mẹ, anh đồ rằng mầy chưa từng học ở một Univ. Thế anh đéo chấp, hố hố…. @ Déo

  Mầy đọc comment của anh kiểu gì đấy? Mà lại ngu nữa, phần lớn bọn Khoai Tây học xong ĐH ra cầy xiền, bọn cũng chả quan tâm đến chức danh của các con dậy bỏn (trừ những con nổi tiếng), bọn chi hiểu các con làm việc trong trường là prof, các con ngoài là các xếp lớn ở Cty thế thôi. Cứ thử hỏi các cô đã học Univ bên khoai tây trên đây thì biết, các cô có phân biệt được cụ thể các sự khác biệt này cái buồi.

  Mà các cô muốn cầy xiền thì quan tâm đến dững thứ này làm đéo, mất thời giờ của anh quá đi. Lịt cụ con mặt ./ phát nữa.

 48. #48 by dắtdéo on 2011/08/13 - 15:28

  Đệt mệ cày ngày cày đêm cho tư bẩn, tự dưng thấy ngứa ngứa đít như zun kim cắn hehe. Hóa ra trên quán bựa có đứa réo chưởi anh. Con Bầu mới con Dẹo hắt cứt vầu nhau cứ việc hắt  nhế, anh đéo liên quan. Con DặtDẹo mặt ./ thẹo là con DặtDẹo nhế, anh đây ZéoHoành cu to hàng khủng, cỏn so thế đéo nầu được sâu con Bầu mí lậy cu Ti lại nhầm thế đéo nầu.


  Chiện Záo Sư Záo Sãi, hệ thống của Âu Nhợn nói chung và Phớp Nhợn nói diêng có nhiều điểm khác mới hệ thống của Mẽo Mọi. Mỗi con lôi một hệ thống ra rồi chưởi con kia đéo biết zìa, khác đéo nầu thằng sờ ./ chê quặc lỗ nhỏ?


  Hehe anh đương cửu vạn bên nầy, nghe các cô chém zó chiện zu học mà mở mang cả đầu óc, chém tiếp đi anh hóng mới hehe, thật là được đại nhãn khai hehe. Anh đận nầy đương bận, anh đứng ngoài cuộc mấy vụ nầy nhế, đừng kéo anh vầu. Lên chấn chỉnh mấy thằng đệ tí anh cút đi ngủ đây.

 49. #49 by vịt bầu on 2011/08/13 - 15:30

  xứ lừa thì phong lung tung hết mẹ, bê toàn full prof. hệ hệ @ Ku

  Cắt được chữ Phó để thành Sư Giáo ở Lừa khó phết đấy, anh nghĩ tiêu chuẩn đầu tiên là phải hói hố hố.

  Cô đã đi xem phong Sư Giáo ở Lừa chưa, tạm gọi là lễ cắt bỏ chữ Phó ấy? Anh đi xem một lần ở Văn Miếu rồi đấy, cũng lâu lâu rồi, hồi hổi cỏn ở Lừa, tò mò phết. Anh thấy toàn già hói nhìn là muốn ói. Mà còn điểm đặc biệt nữa, các cô biết là gì không? Gần nửa số được phong là các chú bắn đòm, các cô CAM cũng đông đông hehe. Các cô mặc quân phục, sát phục nhìn oách phết, kiểu này Lừa sợ đéo gì Khựa nữa hố hố.

 50. #50 by dắtdéo on 2011/08/13 - 15:37

  À, tặng nốt bạn Lài Zồn “Cha-Nen Lăm” hai phương châm sống trong quánbựa của anh nè Lài, Lài cứ mần như anh thì đéo khi nầu phẩy bực mình cả.

  1) Nhớ là: chơi chó, chó cắn mặt

  2) Ta không động đến ngươi, ngươi chớ động đến ta

   

  Còn chiện thằng nầu ỉa, nôn, ọe hay sóc lọ trên quán là việc của bỏn, mỗi người một cách nhìn mờ. Ví dụ 3 con ZáiGhẻ, Tế Điên, Chạn Hói nổ như rắm thoảng, nhiều con zất ghét bỏn nhưng anh thích bỏn zất. Đéo có bộ 3 hãm lìn nầy thì y như rầng anh lên quán thấy tăc tắc như bị táo bón hehe. Thoai anh cút, 3 con hãm lìn kia lên nhớ kít anh thì cũng iêmiêm ngồi mà đợi nhế hehe