Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:20

  Thôi Zì đi tọa. Địt mẹ bọn mặt ./ lòi rom mặt bẹn.

  ————
  Địtmẹ con hãm tài. Xểnh ra là ngủ như lợn. Đang vui mất cả hứng. Anh tắm thật đây. Địtmẹ. Hệ Hệ
 2. #2 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 00:21

  Cứ đưa ra phán xét những người thân xử sự không phải với mình(@Lài)  Tôi cảnh cáo anh Lài lần chót. Đây là Quán Bựa chứ không phải quán bia hơi Hải Xồm hay gia đình anh Lài, mà quen tật nói điêu.

  Tôi chưa bao giờ phán xét “đối tượng” trong những comment khi đó của tôi. Không tin anh cứ lật lại, chứ tôi không làm hộ.

  Khi đó tôi chỉ lên quán để hỏi xem ở đây có ai bị lâm vào thế bị chính ruột thịt máu mủ sỉ nhục, chỉ vì “nhỡ” sống nhờ trợ cấp kinh tế của họ, thế thôi. 

  Chứ tôi không hề phán xét hay chửi rủa, anh xem lại đi, và chuẩn bị sẵn xà-phòng để rửa mồm.

  Bực mình.
 3. #3 by minhdung on 2011/08/13 - 00:23

  Địt mẹ anh đang chơi Chim lợn ở G+ với con vện Tây vui vãi tè ra. Ở đây toàn chửi nhau, đéo thấy phong trào xin lỗi với làm ơn đâu cả, địt mẹ. Ăn nói thì tòan chửi bậy, đéo có văn hóa gì cả, địt mẹ. Chán vãi cả ./.


  Rồi anh sẽ bảo bọn làm Gặp nhau cuối năm mang giấy bút vào đây ghi chép những câu hay để còn đưa vào kịch bản dần dần. Liệu mà chửi cho nó hay ho, địt mẹ.

  Mà em Hương dạo này biến đâu rồi nhỉ? Cả em Rô nữa. Ngày trước có cả em Đì, em Rốt, em Rô, em Râu, đâu hết rồi nhở.

  Hay là tại bọn mình chửi bậy quá, địt mẹ. Thôi nói bậy đi mấy thằng kia, anh nản quá đi.
 4. #4 by AQ on 2011/08/13 - 00:23

  Hehe cám ơn Laoza va bà Zì phát nhế.

   

  Chất lượng hình xấu nên chửa thấy hết thui chứ nhà ống chuẩn Lừa đới, đếm gạch (30x60cm) thì biết. Phía sau lối nhỏ quá nên không mở cửa được.

  Anh có thuê thợ kiến thiết kế, nhưng sau đó tự thay đổi (gân như toàn bộ) dựa trên thực tế thi công nên điểm cô Laoza cho zậy là cao rùi hehe.

  Thanks phát nữa nhé.

 5. #5 by Y_Cà_Pháo on 2011/08/13 - 00:24

  Địt mẹ nói chiện với lài mồm bẹn vui nhờ, mà mình cũng ngu đéo hỏi rõ anh Lài là “cải tạo giống nòi” là làm cái lồn gì?

  Em hiểu như thế này anh Lài ạ, nói cho nó ngắn thôi:
  Bây giờ anh Lài có học xong 3,4 năm bằng giỏi thì chưa chắc 100% là anh có việc, cơ anh được ở lại càng mịt mù nữa, vì đến tây gốc bây giờ cũng thất nghiệp đầy ra kia kìa.

  Thế nên nếu em có tiền, và em là con của chính em thì em sẽ làm như sâu:
  Em đăng ký du học Anh Quốc. MỘt năm đầu em đi hoc và điểm danh lấy lệ, em mất toi khoảng 13K bảng. Trong một năm đó em dồn sức làm hai việc nhớn là: đi rửa chân cho thiên hạ và tìm mối kết hôn giả. Em kiếm được khoảng 3k từ việc rửa chân. Em ra đi 10k năm đầu tiên. ok

  Sau hết năm đó em mất khoảng 30k cho việt hôn nhân giả. TÓm lại em ra đi 40k để được ở lại Anh Quốc. Sau đó em muốn làm cái lồn gì để hồi vốn lại khoản 40k kia thì làm. Đấy là lý do vì sao em nói với anh Lài là nó có báo giá, có thể đong đếm bằng tiền bạc được.

 6. #6 by hùng hục on 2011/08/13 - 00:26

  Lướt quán Bựa lâu ngày anh thấy Lói có 2 loại cồng chủ yếu (chủ yếu, đéo phải toàn bộ cồng đều theo 2 loại này nhá):

  – Loại 1: recommend về 1 bộ phim, 1 bản nhạc … nào đó. Anh thích loại cồng này vì nó mở mang được cho đầu óc của anh ít hoặc nhiều.
  – Loại 2: chưởi. Theo 1 phom duy nhất: (1) 1 hiện tượng ở Lừa mà Lói vừa trải nghiệm hoặc tự dưng nhớ ra (kẹt xe, nhà ống, nước ngập …); (2) chưởi và rủa Lừa (giống súc vật bla bla, kiếp trước chắc tội nặng lắm nên mới phải đầu thai làm Lừa, phang nuke Lừa, khuyên các anh chị uống thuốc chuột chết mẹ đi …); (3) Da trắng thượng đẳng đéo như thế. Da trắng thượng đẳng bla bla … Có khi cũng đéo sai, nhưng vô bổ. Anh ghét loại cồng này và thường thường anh đéo thèm phản bác, coi như dắm thoảng.
 7. #7 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 00:28

  Tôi nợ anh Minh Dũng một (vài) tựa sách. Giờ tôi xin gửi:


  Tạng Thư Sinh Tử (thể loại tâm linh, khuyên không nên đọc nếu đã có Đạo)

  Người Bay Qua Tổ Chim Cu (thể loại chất nghệ lãng mạn…)

  Cứ thế đã nhỉ. Chúc anh mạnh khỏe.
 8. #8 by hùng hục on 2011/08/13 - 00:28

  Cứ đưa ra phán xét những người thân xử sự không phải với mình@Lài
  Kể cả Lói có phán xét cũng có đéo gì là sai đâu. Quả này Lài focus nhầm chỗ rồi!
 9. #9 by minhdung on 2011/08/13 - 00:33

  @Pháo: Đéo dễ lừa bọn nhập cư bằng hôn nhân giả đâu. Nhất là ở Âu. Giờ cứ thoát bằng đường business ý, nhiều thằng nó công khai bán thẻ xanh luôn ý, có giá luôn.

 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 00:33

  Tôi tríchdẫn nguyênxi cồng của anh Lài, rồi đi ngủ:

  I like you very, my son. Hệ Hệ(@Lài)


   
 11. #11 by minhdung on 2011/08/13 - 00:36

  @Lói: Quả Tạng thư sinh tử đọc roài. Còn Bay trên tổ chim cúc cu thì xem fin lâu roài. Trình tiếng Anh anh kém nên những sách vở tuyền mò mẫm có bản dịch tiếng việt để đọc thôi. Hoặc đéo có thì mò mẫm tìm ý chính, chứ hok thể sure đọc hết và hiểu hết bằng tiếng Anh được. Thanks!

 12. #12 by The First on 2011/08/13 - 00:36

  Quán toàn tên nhận già hói mà ngu vãi mả. Tên Lói chính là tên Thiếu ngày xưa. Tên này cảm tính sao lại đi ước mơ làm doanh nhân vậy ta?

 13. #13 by Y_Cà_Pháo on 2011/08/13 - 00:38

  Dũng HÓi:
  Riêng quả phưn tích ăn chơi, làm việc của tây với Lừa thì phải hỏi thằng Lói.
  THôi chỉ nói chung là Lừa đang ở tận cùng ở tháp Maslow. Chỉ rời hộ khẩu Hà Nôi với Sài Ghềnh ra là biết ngay.

 14. #14 by nhất on 2011/08/13 - 00:38

  @Dũng Hói
  Cũng lâu rồi anh nói về trường hợp Âu Châu cho Mông cổ nhập cư dễ dãi , ngoài bọn ý ra có bọn da đỏ cũng được liệt vào loại accept nhập cư vào Châu Âu dễ hơn những bọn khác.
  Còn kết hôn giả thì có đéo gì đâu mà khó ! Nhưng giá bên Anh như tên Pháo nói thì quá đắt.

 15. #15 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:43

  Khi đó tôi chỉ lên quán để hỏi xem ở đây có ai bị lâm vào thế bị chính ruột thịt máu mủ sỉ nhục, chỉ vì “nhỡ” sống nhờ trợ cấp kinh tế của họ, thế thôi. 
  ————-
  Anh chưa jà hói đến mức lẫn, Lói nói như vậy hộ người khác thì anh xin lỗi. Hệ Hệ

 16. #16 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 00:45

  Tại sao tôi, mặc dù chưa đọc cuốn “Chúng ta thoát thai từ đâu”, lại cho rằng nó không đáng đọc?


  Thú thật, tôi không có cảm tình với các thể loại tinh-hoa Nga (tôi không cho đây là dân tộc văn minh). Cuốn sách của anh Dũng được viết bởi tay Ernst Muldashev, một bác sĩ phẫu thuật Liên Xô.

  Tay này, ngoài chuyện hay nổ về khả năng phẫu thuật phi thường, cùng siêu năng lực đéo gì giống bạn Hằng Phan của Bê Xê Tê Lừa, thì chả còn vẹo mẹ gì để lại cho đời. Một con người mờ ám và hãm tài như thế, thì sách do y biên liệu có thể ra gì?

  Vì thế tôi không đọc, chứ cộng đồng mạng có vẻ thần tượng cuốn này lắm. Tôi thì cho rằng độ vô bổ của nó có khi còn hơn truyện chưởng của Kim Dung (tôi cũng không đọc).
 17. #17 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:45

  Kể cả Lói có phán xét cũng có đéo gì là sai đâu. Quả này Lài focus nhầm chỗ rồi!

  —————
  Nhầm thế đéo, đọc lại cồng của cô Bàn Tải Cân hay cô nầu fán lại câu hỏi của Lói ( Mà cô Tế hỏi lại)ở fía đầu entry ấy. Anh thấy rất hợp lý. Hệ Hệ
 18. #18 by hùng hục on 2011/08/13 - 00:47

  Quán toàn tên nhận già hói mà ngu vãi mả. Tên Lói chính là tên Thiếu ngày xưa. Tên này cảm tính sao lại đi ước mơ làm doanh nhân vậy ta?@Fớt

  Kể cả khi Lói chính là Thiếu ngày xưa, nhưng Lói muốn thay đổi để đéo là Thiếu nữa thì đó là quyền của hắn. Ước mơ cũng là quyền của hắn. 
 19. #19 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:48

  1. Quán toàn tên nhận già hói mà ngu vãi mả. Tên Lói chính là tên Thiếu ngày xưa. Tên này cảm tính sao lại đi ước mơ làm doanh nhân vậy ta?
  2. Thế hả? jờ cô mới biết à? Thông minh thế. Hệ Hệ

 20. #20 by hùng hục on 2011/08/13 - 00:50

  Nhầm thế đéo, đọc lại cồng của cô Bàn Tải Cân hay cô nầu fán lại câu hỏi của Lói ( Mà cô Tế hỏi lại)ở fía đầu entry ấy. Anh thấy rất hợp lý. Hệ Hệ@Lài

  Dư lào địt mẹ bốt lại đi đừng bắt anh tự tìm.
 21. #21 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:50

  Địt mẹ nói chiện với lài mồm bẹn vui nhờ, mà mình cũng ngu đéo hỏi rõ anh Lài là “cải tạo giống nòi” là làm cái lồn gì?@ Fáo

  ——————-
  Thanks nhé, biết nhận ngu là giỏi mẹ nó zồi. Hệ Hệ
 22. #22 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 00:51

  Thôi tôi trả lời anh Dũng xong rồi. Tôi đi ngủ thật đây. Anh Hục và (nhất là) anh Lài đi ngủ đi nha, đừng có cắm trại bên bàn phím, hại sức khỏe.

 23. #23 by minhdung on 2011/08/13 - 00:53

  Thú thật, tôi không có cảm tình với các thể loại tinh-hoa Nga (tôi không cho đây là dân tộc văn minh). Cuốn sách của anh Dũng được viết bởi tay Ernst Muldashev, một bác sĩ phẫu thuật Liên Xô

  Hehe, Lói hơi bị nhầm đấy. Tinh hoa Nga gần đây bị sút kém. Nhưng trước thì không đến nỗi đâu. Gúc đê, hehe.

  Còn tay bác sỹ thì là một tay ngang đi nghiên cứu thần học và tâm linh. Và hắn được nhắc đến nhiều bởi trong thời kỳ hắn nổi thì Lừa ta vẫn còn quan hệ với Nga rất nhiều thôi, chẳng có gì lạ. VTV2 còn dịch 1 fin tài liệu của Nga về hắn rất đầy đủ.

  Thực tế chứng minh những gì hắn viết. Thời của lấy mô mắt của người chết cấy vào người mù, rồi người mù nhìn thấy sáng trưng là kinh lắm. Bọn Âu, Mẽo sang học hỏi tít mù đấy. Ở Lừa cũng có 1 bệnh nhận được hắn chữa đấy.

  Tất nhiên mỗi quyển sách có cái hay cái dở. Vì kiểu đéo gì cũng mang chủ quan của người viết. Thế nên anh chỉ giới thiệu. Còn đọc hay không tùy, hiểu đến đâu cũng kệ, hehe.

  Để anh up cái fin tài liệu đấy lên cho mà coi.
 24. #24 by minhdung on 2011/08/13 - 01:03

  Còn kết hôn giả thì có đéo gì đâu mà khó ! Nhưng giá bên Anh như tên Pháo nói thì quá đắt.

  Vụ kết hôn giả ở Đức Nhất có rành hok? Hay ở Ba lan rồi chém gió hả, hehe. Rành thì bảo cái, anh hỏi tý.
 25. #25 by nhất on 2011/08/13 - 01:04

  @Dũng Hói
  Khoa học kỹ thuật giờ phát triển cực nhanh và nhiều , nếu đã có công tìm hiểu thì nên check những thứ tiên tiến rõ ràng nhất. Tất nhiên mỗi người một sở thích. Hehe, anh đéo quan tâm bất cứ cái gì nên phán chỉ có đúng.
  Nếu quan tâm đến y học thì hiện giờ , bọn Anh mới là bọn phát minh ra nhiều thứ hay ho.
  Nga ngố được Lừa biết đến nhiều cũng chì do ảnh hưởng có từ thời Thiên Đàng. Hồi 7x, 8x gì đó có triển lãm Vũ trụ của Sô Viết ở Lừa, anh nhìn thấy quả cabin chở phi công tiếp đất  của tầu Sojuz làm bằng nhiều lớp gì nhìn như gỗ dán mà thất vọng kinh khủng.

 26. #26 by nhất on 2011/08/13 - 01:08

  @Dũng Hói
  Cả Đức cả Ba nhan anh đều đéo rành, thế mới đểu hehe. Có tên Cu và Sành nhợn đó , đè chúng ra mà hỏi!

 27. #27 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/13 - 01:09

  Địtmẹ quánxá đéo gì dư bãi kứt châu thế lày, chưởi nhau tuyền chiện baxàm. Lủmá thằng Lói aka Thiếu, (phẩy bẩu thế không có thằng mảmẹ nầu đấy bẩu mình ngu hũhũ)… ló dư lào thì kệ mẹ ló, việc đéo các cô phẩy bứcxúc, nhở. Đéo thích lối cồng của ló thì lướt thẳng, đéo gì cứ phẩy gào lên thế cho đục giọng. Hãm hết cả lìn.

  À quên con Dũng hói, bữa hổm Dượng đưa cái linh đấy thamkhẩu chưa. Còn tin chiện con Spalding bốlấu í nữa thôi..? Hay đương nhẩy tanhtách đấy.

 28. #28 by minhdung on 2011/08/13 - 01:12

  @Nhất: Nói đến tộc người phải xét cả vài trăm năm đổ lại là ít. Bọn Nga do chính trị nên bọn Tin hoa mần khoa học chạy hết mẹ sang Mẽo rồi. Chứ đéo phải bọn Nga kém đâu mà đã dìm hàng.

 29. #29 by minhdung on 2011/08/13 - 01:14

  @Sỹ dâm: Tham luận chứng minh thằng đó đểu đê, đéo gì dập dình như đá phò thế, hehe.

 30. #30 by Mit on 2011/08/13 - 01:14

  Các cô cho Mít hỏi phát, nếu chọn đường kết hôn giả để ra khỏi Lừa sang khoai tây, sao lại chọn Anh mà không phải Mẽo?  Nếu muốn gần hơn thì Úc Nhợn ngay đấy mà giá chắc cũng cỡ xêm xêm?

 31. #31 by vịt bầu on 2011/08/13 - 01:15

  Lịt cụ chi bộ, đang bàn Tây Du học tức là sang bển học hành xây dựng cơ nghiệp. Chứ sang dư kiểu false marriage, xuất khẩu bần nông thì eat cunt, eat cunt! Học bằng giỏi mà đếu xin được việc thì giỏi cái lầu buồi ấy. Dư anh đây, có bằng giỏi đéo đâu, mà học xong có bọn công ty nó tìm cách lôi cổ anh đi làm cho bỏn.

  Anh còn biết có nhiều cô Lừa sang đây học hành xong có bằng cấp đàng hoàng đéo thèm đi làm thuê, tự mở công ty kinh doanh luôn ổn phết. Bỏn buôn bán tương đối giống con Zì, làm một chuyến sang Khựa bốc một đống hàng HiTech về bán cho Tây. Mà vốn liếng bọn có được là do tích luỹ được trong quá trình học chứ đéo, chứ gia đình bỏn có buồi ấy mà cho bỏn.

  Bọn Khoai Tây mà thất nghiệp là toàn bọn lười chẩy thây chả khác đéo gì lừa, hoặc bọn thần quynh nặng.

 32. #32 by minhdung on 2011/08/13 - 01:15

  Cả Đức cả Ba nhan anh đều đéo rành, thế mới đểu hehe. Có tên Cu và Sành nhợn đó , đè chúng ra mà hỏi!

  Địt mẹ thế mà chém hơn bão, đúng là Nhất nổ. Tưởng anh hỏi cho thằng em cái, để vợ chồng nó về còn bỏ nhau.
 33. #33 by minhdung on 2011/08/13 - 01:18

  Các cô cho Mít hỏi phát, nếu chọn đường kết hôn giả để ra khỏi Lừa sang khoai tây, sao lại chọn Anh mà không phải Mẽo?  Nếu muốn gần hơn thì Úc Nhợn ngay đấy mà giá chắc cũng cỡ xêm xêm?

  Vụ hôn nhân giả thì phải tìm hiểu kỹ. Anh biết vài vụ nổ lúc gần cuối rồi. Nổ do đối tác tống tiền cũng có, nổ do bọn nhập cư phát hiện ra cũng có.
 34. #34 by nhất on 2011/08/13 - 01:19

  @Dũng Hói
  Anh có dìm Nga ngố như TT và tên Lói đâu, nó kém thì bảo kém, chính bọn Nga ngố bây giờ cũng tự chạy qua Anh mà không vì lý do chính trị.
  Mà tên Bín Anh nhợn đâu rồi ý nhở, hay đi hôi của đợt vừa rồi bị police tóm mẹ nó rồi!

 35. #35 by minhdung on 2011/08/13 - 01:22

  Lịt cụ chi bộ, đang bàn Tây Du học tức là sang bển học hành xây dựng cơ nghiệp. Chứ sang dư kiểu false marriage, xuất khẩu bần nông thì eat cunt, eat cunt! Học bằng giỏi mà đếu xin được việc thì giỏi cái lầu buồi ấy. Dư anh đây, có bằng giỏi đéo đâu, mà học xong có bọn công ty nó tìm cách lôi cổ anh đi làm cho bỏn.

  Địt mẹ sang được đã thì hãy tính tiếp. Cứ ngồi đấy mà tính tóan xây dựng cơ nghiệp. 
 36. #36 by nhất on 2011/08/13 - 01:23

  minhdung

  Cách đây 4 phút

  Cả Đức cả Ba nhan anh đều đéo rành, thế mới đểu hehe. Có tên Cu và Sành nhợn đó , đè chúng ra mà hỏi!

  Địt mẹ thế mà chém hơn bão, đúng là Nhất nổ. Tưởng anh hỏi cho thằng em cái, để vợ chồng nó về còn bỏ nhau.


  Ơ anh nói là anh không rành tức là anh không trực tiếp làm kết hôn giả ở Đức và Ba nhan, lủ mé cái tên này. Chỉ biết qua hóng hớt nên nói không luôn cho Dũng Hói khỏi nhờ vả.
  Tên Cu hay tên Servus quen với chị Thìn đại gia bên Đức chắc quen biết nhiều, hỏi tển ý.

 37. #37 by Biababa on 2011/08/13 - 01:26

     Hế hế , chào toàn thể chi bộ, đặc biệc chào các Vàng son Mit Mi-nhon, Thy Cẩm , Thy thy tiểu,Pắp ngô và các vàng son khác. 
   
    Anh vào quán này hồi Tướng thối post bài “2 trẹo lừa Ất dậu” ( ở đây có ai nhớ lí do mình vào quán này ko nhở ? ), hồi đó anh vào blog của lão lang băm Hải hồ , có 1 em vàng son cũng là fan của lão giới thiệu quán này ( đéo biết là em nào , mà anh đoán là em Hê) , thế là anh dính mẹ nó luôn tới giờ .Hehe.
   
     Ý quên , để anh giới thiệu anh chút , anh cùng ngành với Chạn Khắm ,cơ mà anh mới ra trường gần tháng nay , chưa làm được cái công trình đéo nào, hehe .
    Lí do hôm nay anh comment  là vì Cẩm Thi khoe có cô cháu vừa đẹp , vừa ngoan, hehe, thế thôi, chứ anh chưa bao giờ có ý đinh sẽ comment ở blog này cũng như bất cứ blog nào khác.Chào Cẩm Thi , hệ hệ, Baba thì thích chơi guitar cổ điển, cũng chơi được vài bài, hay zất , hệ hệ.

   Mà sao chi bộ có ác cảm với cô Lói thế, ko hiểu sao anh thích sự xuất hiện của cô nài ,cổ có giọng văn hay zất , mặc dù ý tưởng hơi nghèo nàn, chỉ nhõn thuốc chuột . Cô Lói là Theviewplatform bên Cà phò phỏng, hôm trước chi bộ cũng tranh luận về cô nài , nhưng đợt đó anh bận thi học kì nên ko theo giỏi hết .
    Thế nhé, chào Trung tướng , chào chi bộ.
    Ps : Nhắn Pắp Ngô đáng yêu , bữa giờ đang chờ phần tiếp theo ” Mộng Thoát Lừa ” của Pắp Ngô đó , mà sao bữa giờ hổng thấy Pắp Ngô ta ?

 38. #38 by vịt bầu on 2011/08/13 - 01:38

  Học phí ở Pháp nhợn chỉ có mấy trăm oi cho cả năm học (9 tháng) thôi con Pháo kia. Ở Đức, Phần Lan thì miễn phí luôn. Thụy Điển dư cũng vậy, dưng chỉ dành cho bọn bản xứ (tức đã có citizenship, chứ Lừa đéo có cửa). Nói chung, học ở những nước nầy, các cô chỉ phải lo tiền ăn+ở trong quá trình học.

  Đấy là những ngành bình thường, còn dững ngành liên quan tời Finance hay Trading mà muốn có chỗ làm hot thì phải đầu tư tí vào những trường private. Mấy cái này sẽ phải đầu tư tí giống như hệ thống của bọn Anh, Mẽo và Úc (cho tất cả các ngành).

 39. #39 by vịt bầu on 2011/08/13 - 01:51

  Anh là anh ghét con Lả với con Lói, vì bỏn hay lải nhải và rất sến. Cho nên các cô cứ zìm hàng bỏn cật lực vầu.

  Con Zì dìm hàng con Lói từ tintin thành già hói, nhìn là muốn ói, anh khen.

 40. #40 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/13 - 01:59

  Ơ thế con Dũng hói dốt tiếng Mẽo thật à. Thế thì bậtbật cái puồi gì. Địtbẹ, cho qua. Hãmlìn

 41. #41 by Dragonfly on 2011/08/13 - 02:01

  Ơ thế con Dũng hói dốt tiếng Mẽo thật à. Thế thì bậtbật cái puồi gì. Địtbẹ, cho qua. Hãmlìn

  ————
  Nói đi anh hóng với, cứ thập thò hoài. Hệ Hệ
 42. #42 by Mit on 2011/08/13 - 02:26

  Học phí ở Pháp nhợn chỉ có mấy trăm oi cho cả năm học (9 tháng) thôi con Pháo kia. Ở Đức, Phần Lan thì miễn phí luôn. Thụy Điển dư cũng vậy, dưng chỉ dành cho bọn bản xứ (tức đã có citizenship, chứ Lừa đéo có cửa). Nói chung, học ở những nước nầy, các cô chỉ phải lo tiền ăn+ở trong quá trình học. @ Vịt Bầu

  Ừ Mít nghĩ free xiền học chỉ dành cho bọn có citizenship thôi nhở, chứ nếu bỏn cover hết thì mệt quá!  Mà nếu dư vậy thì chính Mít có khi phẩy cho con đi du học bển thoai….hí hí hí Cứ nghĩ đến xiền học tại UCLA (in-state public university) cho 3 Mít con thoai mà Mít đã chán dồi….hehehe

  Cơ mà các cô bên Tây Âu cho Mít hỏi thêm.  Mít nghe bẩu rằng bển college selection process đã được mần từ lớp 9-10 gì đới.  Nghĩa là bỏn đã chia lọai đứa nầu được học đại học và đứa nầu được học trường nghề từ bắt đầu high school mẹ.  Dư vậy, thằng không được chọn đi học đại học sẽ không bao giờ có cơ hội vầu đại học ever, for the rest of his life??!

  Mẽo hông có system nài, nên bọn học trường làng community college vưỡn có cơ hội transfer lên 4-year university, ganh đua cùng với bọn đã được chọn vầu từ năm freshmen. Rùi học luôn tới PHDs, nếu bỏn có khả năng. 

  Do đó, social mobility bên Mẽo nó more open hơn bên Tây Âu.   Mít nghĩ dư vậy.

 43. #43 by Mit on 2011/08/13 - 02:39

  Thoai chầu các cô, phẩy đi úynh phứn mới kẻ chưn mài để còn đi xốp-ping cái nầu.  

 44. #44 by vịt bầu on 2011/08/13 - 03:41

  @Mít

  Bỏn không cover thì cũng cover gần hết vì bỏn chém thuế rất ngọt, không dư bên Mẽo. Tỉ dư thuế thu nhập bên Pháp, tển nào làm tầm trên 70K oi/năm thì bỏn cứ 40% mà giã. Nên học phí bển cả năm có tầm 300-500 oi, tiền thuê nhà cũng có rất nhiều hỗ trợ (25%-50%). Nghỉ hè đi làm tí việc chân tay cho khoẻ khoắn (hái nho, nhặt dâu, ..) là tự lo được, thừa tí để dành. Chứ làm thêm kiểu thế chân mấy tên kĩ thuật viên quèn cho bỏn đi nghỉ thì còn xông xênh nữa. Em Hương Điêu vào cồng fơm cái coi.

  Em muốn tìm hiểu thêm thì tra trên mạng cho chắc chắn về những nước khác. Anh chỉ chắc hồi anh học (cũng lâu rồi), bọn bạn anh ở bển Đức (cũng là Lừa cả) cười cho thồi mũi vì anh phải đóng học phí còn bỏn thì không (mặc dù cũng chẳng đáng là bao). Có thể hiện giờ đã thay đổi, anh nghĩ nó tuỳ từng vùng và tuỳ Đảng phái chính trị nào đang nắm quyền ở vùng đó (bọn cực hữu là rất khoái chém xiền dân nước ngoài hêhê). Còn thông tin về học phí bển Phần Lan và Thuỵ Điển là anh có được từ mấy tên prof lúc bàn chuyện phiếm, dưng mấy tển là dân bản xứ bển nên anh mới không chắc cho bọn nước ngoài.

  (còn tiếp)

 45. #45 by Bố on 2011/08/13 - 03:45

  đm becete, nghe anh đây !
  bằng mọi cách, quốc doanh, tư nhân, lậu (du học, xuất khẩu lao động, kết hôn, vượt biên trái phép…) cho mẹ hết lợn ra nước ngoài đê. đéo cần hạn chế gì hết.

   vàng son dạt đâu hết rồi các em ui ??? về với các anh đi !

 46. #46 by Servus on 2011/08/13 - 04:00

  Ôi chao, anh đi vắng có tuần mà cả mấy k cồng thế nài nà thế nầu hở mấy con simaica tai lợn đuôi bò kia!? Kiểu nài chắc anh phải thuê một em làm thư ký cả ngày lướt cồng cho anh quá hã hã hã

  Tên Zũng hói zăng vẩu về lại zùi hả, lại đây tiếp chiện anh nầu, để anh lọc cồng lại rùi tranh luận với cô cho nó pro hẻm, dù gì thì cồng của cô chất thực tế chỉ thua anh tí tị nên anh nể chứ như con Zì suốt ngày tụt váy ăn vạ thì chán lắm chán lắm hĩ hĩ hĩ

  Điếu mịa con Nhất cụt tai kia trả lời câu hỏi cái hầm zượu của anh chưa mà đòi nhắc anh hả, làm cả ngày anh hắt xì hơi cứ tưởng bị dị ứng lại, anh coi lại mà ko thấy trả lời thì anh véo má vặn zăng cô cho coi!

  À quên cho anh gởi lời chầu đến các Vàng Son xịn của quán cái nhể, em nầu đang du hí du lịch thì cứ chơi cật lực nhá, xong về post ảnh lên cho tụi simaica đực nó thèm nhể hẽ hẽ hẽ

  SVHK

 47. #47 by Bố on 2011/08/13 - 04:13

  à, mà quên !
  những đứa quá ngu thì đừng cố đi du học. tốn tơn. hao bàng.
   ngữ đã ngu thì đi đâu cũng ngu.
  nên đi lao động.
  ko nên chạy theo bằng cấp.
  đầy đứa đi học nhưng ngu quá, ko học nổi, toàn đi mua bằng ở nước ngoài đấy.

  còn số  đứa đi chỉ với mục đích tiêu bớt tiền thì đéo nói đến. 

 48. #48 by Servus on 2011/08/13 - 04:16

  @Mít Ngọt iêu:

  Bọn Đức Nhợn nài tùy bang nó chia học sinh cao thấp từ lớp 4, 5 gì đấy. Và tất nhiên thằng nào giỏi vẫn có thể chuyển lên cấp cao hơn để học và cũng tất nhiên thằng nào mãi hông giỏi thì phải xuống cấp thấp hơn hĩ hĩ

  Sau lớp 9 thì nó chia rõ ràng hơn vì khả năng của thằng nầu tới đâu nó cũng rõ hơn nên khả năng chuyển đổi khó hơn, có nghĩa là tốt nghiệp trình thấp thì điếu được nộp đơn vầu đại học vì cho dù nộp vầu trường nó cũng từ chối hã hã

  Ti nhiên cơ hội học lên của bất cứ ai cũng đều như nhau cả, với điều kiện phải chứng tỏ được mình giỏi (và tất nhiên qua điểm số)!

  Nói túm cái ấy lại là giỏi thì điếu sợ, tự động nó đưa lên cao thoai nhể Mít nhể hẽ hẽ hẽ

 49. #49 by Bố on 2011/08/13 - 04:24

  không thoát khỏi chuồng lợn thì sẽ lệch lạc về nhân cách như những con lợn này:

  Hội Kiều học Việt Nam có mục đích nghiên cứu và công bố các giá trị, tinh hoa văn học nghệ thuật và văn hóa xã hội kết tinh trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du qua đó tôn vinh, phát huy và bảo vệ di sản văn hóa quý giá bậc nhất của dân tộc. Hội có trách nhiệm phổ cập rộng rãi trong công chúng những hiểu biết về Truyện Kiều của các nhà nghiên cứu để công chúng nâng cao độ cảm thụ cái hay, cái đẹp, cái tinh túy của Truyện Kiều. Ra đời từ nửa cuối thế kỷ XVIII, Truyện Kiều là một truyện thơ bất hủ được Nguyễn Du viết bằng chữ Nôm, là tác phẩm khẳng định tiếng Việt hoàn toàn xứng đáng trở thành ngôn ngữ của thi ca. Tác phẩm này cũng đưa đại thi hào Nguyễn Du trở thành danh nhân văn hóa thế giới được Liên Hiệp Quốc công nhận. Truyện Kiều chứa đựng những tinh hoa tư tưởng, mang đậm dấu ấn thiên tài văn hóa Nguyễn Du, có năng lực giải thoát sự bế tắc nên phù hợp tâm lý người đọc mọi thời đại.

 50. #50 by Servus on 2011/08/13 - 04:30

  Điếu mịa mấy con simaica ăn cám nhợn kia, các cô cứ đổ cứt lẫn lộn xong lại ném tùm lum vầu nhau thế kia thì sâu em nầu dám vào mà nói chiện với mí cô hả

  Các cô cứ chơi bời vui vẻ như mấy cụ vừa đánh cờ vừa ngâm thơ coi mấy em có túa vầu hông, suốt ngày thi nhau làm Gúc Pro thế kia thì chó nó chơi nhế! Cái nài con Zì cũng có tội đấy, dạo này có vẻ chăm Gúc hơn chăm Quán zồi con Zì zặt zẹo kia hã hã hã

  Servus