Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:29

  Địt mẹ các cô mới nghe con Lói Lìn nó đaynghiến đã đéo chịuđựng được, rùi nghe con Lả Lét nó lảinhải thì fát điên hehe.. thì các cô thành Tinh Hoa thế đéo nầu?

  Tại-sâu Zì coi bọn đó nói là bìnhthường? Tại-vì Zì thấy bỏn có-lý và không bam. Còn bỏn chưởi Zì thì Zì coi như là nghe hát vậy, đéo có xinhê gì cả.

 2. #2 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:29

  Địt mẹ các cô cứ có tưchất như con Lói đi rùi Zì cũng bẩuvệ thôi hehe. Gato cái đéo jì.

  ———-
  Anh đồng ý cô Lói có chút tư chất nhưng bị lệch lạc về tâm sinh lý cũng như cách tiếp cận cuộc sống, zo vậy Zì phải mất công đó. Địtmẹ đừng để cổ thất vọng về Zì rồi kill him self là Zì cũng có tội ác trong đó. Chúa phù hộ 2 con. Hệ Hệ
  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:31

   Mả cụ con mồm bẹn nài. Con Lói cỏn có Đạo đó địt mẹ cô.

 3. #4 by trungduong on 2011/08/12 - 23:33

  @ Tế,

  Mới hôm nọ đây bảo từng là bộ-đội bắn đòm, sau đó đã từng SysAdmin, rồi cũng tập-tành nông trại rồi bây giờ lại đang đi học.

  Đang học gì thế? Ph.D về Khoa-Học hoặc Kinh Tế cho các anh-em biết với còn chiêm-ngưỡng chầm-chồ.

  Ừ mà bảo đi làm có giả lương, ngoại trừ là đi làm chui không tính, chứ còn làm chính thức cho công-ty phải tính việc trừ béng tiền thuế trước khi mình lãnh. Nhưng thế phải được work-permit. Đi du-học có được làm việc không?

 4. #5 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:33

  Địt mẹ các cô mới nghe con Lói Lìn nó đaynghiến đã đéo chịuđựng được, rùi nghe con Lả Lét nó lảinhải thì fát điên hehe.. thì các cô thành Tinh Hoa thế đéo nầu?

  ————-
  Cái này anh đéo đồng ý! Đéo thể mang bồ Zì ra ví với cô Lả được. Lả bền bỉ zai zẳng nhưng logic và trí não hơn nhiều, chưa kể trải nghiệm sống. Địtmẹ cống rãnh đòi sánh với đại dương đéo ổn. Hệ Hệ
 5. #6 by hùng hục on 2011/08/12 - 23:33

  Địt mẹ các cô cứ có tưchất như con Lói đi rùi Zì cũng bẩuvệ thôi hehe. Gato cái đéo jì.@Bựa

  Địt mẹ nói ngu như chó ý. Thế nào là có tư chất? Sao Bựa biết Lói có tư chất mà người khác không có? Nếu Bựa bảo Bựa gặp Lói ở ngoài nên biết thì anh không có ý kiến gì nữa, nhưng nếu qua các cồng của Lói trong quán Bựa thì anh thấy tư chất của Lói đéo vượt trội hơn so với nhiều Bựa viên ở đây (ngoại trừ khả năng chưởi monotone dai như đỉa đói, và hiểu biết về điện ảnh và âm nhạc khá được, địt mẹ nhưng hôm trước Lói nói đéo gì fin ‘Tứ quái Sài gòn’ tinh hoa văn hóa chứ anh xem thấy rẻ tiền đúng mác fin Lừa địt mẹ).
  Nhân tiện công bố mẹ criteria cơ bản cho tinh hoa bần nông đi địt mẹ.
 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:34

  @Con Be

  The Soviet Story cũng như Kỉu Bình, khi coi fải thật tĩnhtâm và nghiêmtúc. Cái jì còn nghingờ thì tự tìmkiếm trakíu kiểmchứng. Đừng có vội tin cái đéo jì cả.

 7. #8 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:36

  Mả cụ con mồm bẹn nài. Con Lói cỏn có Đạo đó địt mẹ cô.

  ————-
  Anh lạ đéo, cứ có đạo là cái jì cũng đúng à? Anh đéo đạo nài. Nhưng anh tin đức năng thắng số. Sống đứng đắn thẳng thắn vuông vắn như cây cột điện thì sợ puồi jì mà không có lúc zời để lồn cho mình. Hệ Hệ
  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:38

   Có Đạo thì không làm chiện bậybạ, con mặt ./ ạ

 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:37

  Địt mẹ các cô, đặcbiệt là con Lài Mồm Bẹn, nhìn con Lói (và zững con tự nhận là tintin) với tưtưởng rất bề-trên.

  Đó là một sự thốitha rất bầnnông, Zì thật.

  Lúc đéo nầu cũng nghĩ con Lói là một thằng sinhviên 20 tuổi. Địt mẹ cỏn nổ đấy. Cỏn sinh năm 195x đấy.

  Lài biết thế rùi còn ra vẻ bôlão nữa thôi?

 9. #11 by hùng hục on 2011/08/12 - 23:40

  Có Đạo thì không làm chiện bậybạ, con mặt ./ ạ@Bựa

  Địt mẹ lại một câu ngu xuẩn nữa, cái này đéo phẩy là tuyệt đối hóa là đéo gì.
  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:50

   Coi lại câu con Lài Mồm Bẹn đi đã địt mẹ con nài. Cỏn nói cái đéo jì mà Kill Himself ý địt mẹ.

 10. #13 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:40

  Địt mẹ các cô, đặcbiệt là con Lài Mồm Bẹn, nhìn con Lói (và zững con tự nhận là tintin) với tưtưởng rất bề-trên.

  ———-
  Bậy nha, anh không hề có ý đó nhưng cách tham luận của cổ đã nói lên tất cả. Chibộ có ngu đâu mà không hiểu. Anh hết tâm sự rồi mắng mỏ cũng chỉ vì mục đích muốn cổ và Zì Mọi trăm năm hạnh fúc chứ đéo. Đúng là lòng tốt đôi khi đặt sai chỗ có hại zất. Hệ Hệ
 11. #15 by Y_Cà_Pháo on 2011/08/12 - 23:41

  Bàn về Tây Du Học

  HỌc để làm đéo gì??
  Địt mẹ đồng chí nào còn lăn tăn về vấn đề này thì xin cút mẹ đi chỗ khác, đừng  tham luận làm đéo gì cho nó phí cơm.

  HỌc để kiếm tiền.(chấm hết)

  Thế nên bây giờ các đồng chí gửi con đi học mà tính được là sau 6,7 năm nó dôi ra được một cơ số tiền thì hẵng đi. Hoặc ít nhất là có thể định cư ở lại ăn bơ thừa, sữa cặn của tư bần thì hãy đi.

  Nếu học phí rẻ như đi Pháp, Đức; khoảng vài trăm oi một tháng thì đi. Còn bỏ đống tiền, đi Anh, Mẽo, Úc v.v.v rồi lại quay về xứ Lừa với duy nhất một tấm bằng, không ô dù, không vốn liếng thì ở mẹ nhà cho nó lành.
  Đơn giản chỉ có vây, đéo phải nghĩ nhiều đâu.

   

 12. #17 by hùng hục on 2011/08/12 - 23:43

  Lúc đéo nầu cũng nghĩ con Lói là một thằng sinhviên 20 tuổi. Địt mẹ cỏn nổ đấy. Cỏn sinh năm 195x đấy.
  Lài biết thế rùi còn ra vẻ bôlão nữa thôi?@Bựa

  Ơ địt mẹ liên quan đéo gì. Nói sai, nói ngu thì có già như Bành Tổ anh cũng bành alô ra đổ cứt vào thôi, nhá địt con mẹ Bựa. Đéo biết thằng nào đang ra vẻ bô lão, thằng nào đang cố đứa thằng khác lên bề trên bề dưới địt mẹ.
  Đây có còn là quán Bựa nữa không Bựa?
  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:45

   Coi lại cồng con Lài nói con Lói đi rùi hẵng bật Zì con mặt ./ nài.

 13. #19 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/12 - 23:43

  Hục thích gây sự à?


  Tôi post lại “Tứ Quái Sà Ghềnh”, sản phẩm văn hóa của VNCH trước 1975 (nhấn mạnh là trước 1975 nhé địt mẹ), để các anh các chị khác thưởng thức:


 14. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:43

  Địt mẹ Zì biết cái tưtưởng mâm trên mâm zưới của Lừa còn rất nặngnề, nên Zì luôn ủnghộ bọn Bựa chưởi nhau bétnhè đéo cần biết đốithủ là bâu-nhiêu tuổi.

  Trong cách xưnghô cũng thế. Zì ủnghộ các cô xưng Cụ hoặc Bố, zưng lại đéo muốn các cô xưng Cháu hay Em. Việc tự hạ mình nài khiến đốithủ tựzưng có cảmjác jàhói và muốn được tôntrọng, chỉ vì tuổitác.

  Tôntrọng cái đầu buồi Zì đây nài.

  Địt mẹ các cô thấy xấuhổ khi bị trẻ-con chưởi thì cút về mới mẹ hoặc đừng ngu nữa. Còn quanhquẩn ở đây và còn ngu thì bị chưởi ráng chịu. Cho zù các cô có 99 tuổi thì cũng là cái buồi Zì đây nài.

 15. #21 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:44

  Có Đạo thì không làm chiện bậybạ, con mặt ./ ạ

  ————-
  Đúng vậy! Nhưng nếu không tự trang bị kiến thức cuộc sống cần và đủ sẽ còn nguy hiểm hơn, đó là cực đoan.Nghĩ là tử vì đạo nhưng tử vì ngu xuẩn và bệnh hoạn mà thôi. Cãi nữa thôi? Hệ Hệ
 16. #23 by hùng hục on 2011/08/12 - 23:47

  Ý Lói là trước năm 75 với sau năm 75 fin Nam Lừa nó khác nhau? Anh thấy rẻ tiền thối tha giống nhau chả khác mẹ gì (à tất nhiên là mới chỉ qua 1 fin là ‘tứ quái sài gòn’).

 17. #24 by minhdung on 2011/08/12 - 23:47

  HỌc để làm đéo gì??
  Địt mẹ đồng chí nào còn lăn tăn về vấn đề này thì xin cút mẹ đi chỗ khác, đừng  tham luận làm đéo gì cho nó phí cơm.

  HỌc để kiếm tiền.(chấm hết)

  Thế nên bây giờ các đồng chí gửi con đi học mà tính được là sau 6,7 năm nó dôi ra được một cơ số tiền thì hẵng đi. Hoặc ít nhất là có thể định cư ở lại ăn bơ thừa, sữa cặn của tư bần thì hãy đi.

  Nếu học phí rẻ như đi Pháp, Đức; khoảng vài trăm oi một tháng thì đi. Còn bỏ đống tiền, đi Anh, Mẽo, Úc v.v.v rồi lại quay về xứ Lừa với duy nhất một tấm bằng, không ô dù, không vốn liếng thì ở mẹ nhà cho nó lành.
  Đơn giản chỉ có vây, đéo phải nghĩ nhiều đâu.

  Pháo dạo này ít nổ, nhưng nổ phát này nghe zòn, hehe.

 18. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:48

  Địt mẹ ở đây Zì là bề-trên. Đươngnhiên là thế. Vì Zì đéo bâu-jờ sai chứ đéo fải vì Zì jàhói nhớ chưa bọn mặt ./

  Zì đéo bâu-jờ jở jọng jàhói để bắtnạt bọn tintin (kiểu như “địt mẹ bố mài đẻ sớm thì con bố mài còn jà hơn mài hehe”, hoặc “địt mẹ mài là con bố mài thì bố mài tống mẹ vầu trại bùcôi”), mà Zì chỉ hehe jở jọng bố-đời thôi nghe chưa.

 19. #26 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:49

  Địt mẹ Zì biết cái tưtưởng mâm trên mâm zưới của Lừa còn rất nặngnề, nên Zì luôn ủnghộ bọn Bựa chưởi nhau bétnhè đéo cần biết đốithủ là bâu-nhiêu tuổi.

  ————-
  Vậy con mặt lìn nào hồi hổi cãi nhau với em Hương rống lên ” ở đây Zì là bạo chúa?”. Bố láo ăn cắp nó quen. Địtmẹ đồ tụt quần báo fường. Anh ghét. Hệ Hệ
  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:55

   Đúng Zì là bạochúa đấy. Zì đã nói rùi mà. Ở đây Zì là bề-trên, zưng đéo fải vì Zì jàhói, mà đơnjản Zì là bề-trên ỉa lên đầu các cô.

 20. #28 by Y_Cà_Pháo on 2011/08/12 - 23:50

  Hết tiền rồi, nổ đéo ai nghe.

 21. #29 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/12 - 23:50

  Dẫn dắt hợp lý, tình tiết lôi cuốn, hài hước đủ xài (dù rất phi-hàn-lâm hahaha), và đặc biệt là có cao trào rất đúng lúc.


  Đặc biệt quả intro cùng soundtrack phê như phin của Quentin Tarantino luôn.

  Mà nhân đây tôi cũng lưu ý tất cả các anh các chị khác luôn. Đối với riêng cá nhân tôi, chỉ xem nhạc nhẽo, phim ảnh này nọ, đặc biệt là thơ thẩn hãm lồn… là trò tiêu khiển đóng vai gia vị, không hơn không kém. Tôi căm thù thơ và bọn làm thơ lắm đấy, tin không?

  Tôi mơ ước become một doanh nhân thành đạt, đầu đội giời chân đạp đất. Sống thế mới ra sống. 

  P.S: Bạn nào bị tôi làm cho cay cú quá, thì tôi cũng xin lỗi vậy. Tôi không biết Quán Bựa (một Utopia của xứ Lừa, of course) lại chiếm nhiều tâm trí và thời gian của bạn đến mức vậy, hahaha.  22. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:50

  Địt mẹ con Hục bầnnông ông chằng bà chuộc ngu vãi mả

 23. #31 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:53

  HỌc để làm đéo gì??
  Địt mẹ đồng chí nào còn lăn tăn về vấn đề này thì xin cút mẹ đi chỗ khác, đừng  tham luận làm đéo gì cho nó phí cơm.

  HỌc để kiếm tiền.(chấm hết)

  Thế nên bây giờ các đồng chí gửi con đi học mà tính được là sau 6,7 năm nó dôi ra được một cơ số tiền thì hẵng đi. Hoặc ít nhất là có thể định cư ở lại ăn bơ thừa, sữa cặn của tư bần thì hãy đi.

  Nếu học phí rẻ như đi Pháp, Đức; khoảng vài trăm oi một tháng thì đi. Còn bỏ đống tiền, đi Anh, Mẽo, Úc v.v.v rồi lại quay về xứ Lừa với duy nhất một tấm bằng, không ô dù, không vốn liếng thì ở mẹ nhà cho nó lành.
  Đơn giản chỉ có vây, đéo phải nghĩ nhiều đâu.

  ——————————-

  Địtmẹ hôm qua anh fân tích cho thuê ông nhà và cho ông người đi học nếu tính đầu tư thì phải qui za thóc hết, đầu tư ông nhà sẽ ngon hơn. Còn xác định cải tạo nòi giống thế hệ để sang Tây thì đo đếm bằng tiền nhẽ đéo ổn. Con Zì thẩm cồng như puồi lại còn ôn ổng chửi lại anh. Hỗn. Hệ Hệ

 24. #32 by Y_Cà_Pháo on 2011/08/12 - 23:53

  Thôi con Lói với con Lài bắt tay rồi đồng thanh chửi “đit mẹ bô lão” đi rồi còn nói chiện khác cho vui nào.

 25. #33 by hùng hục on 2011/08/12 - 23:53

  Coi lại cồng con Lài nói con Lói đi rùi hẵng bật Zì con mặt ./ nài.@Bựa

  Là vì con Lói cỏn tự xưng sinh viên 9x. Lài đéo muốn cư xử bề trên nhưng vì Lài thấy cồng con Lói lệch lạc (theo chủ quan của Lài, -cũng tương đồng với nhận định của anh) nên nói lại cho Lói biết, thế thôi.(Bỏ hộ anh cái cồng vừa xong, viết thiếu, thanks)

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 00:01

   Lệch ở chỗ ./ nầu? Tuyền là fán cỏn tựkỷ chứ có đưa ra được cái ýkiến ./ nầu?

 26. #35 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/12 - 23:56

  @anh Hục:


  Ý Trung Tướng, là nếu thật sự sáng suốt, khách quan và công tâm, thì sẽ dùng nội dung ý kiến để tham luận hoặc hơn thua, thay vì vịn vào lý do tuổi tác. Vì lý do này rất khắm thối.

  Cái này Lừa phải học tập Khoai Tây Da Trắng Thượng Đẳng Thần Thoại, khi xưng hô chỉ có nhõn “You & I”. Đó không phải văn minh thì là cái gì?

  Dân tộc nào trong ngôn ngữ càng có nhiều từ để chỉ danh xưng và xưng hô, y như rằng đéo hơn côn trùng là bao. 
 27. #36 by hùng hục on 2011/08/12 - 23:56

  Dẫn dắt hợp lý, tình tiết lôi cuốn, hài hước đủ xài (dù rất phi-hàn-lâm hahaha), và đặc biệt là có cao trào rất đúng lúc.

  Đặc biệt quả intro cùng soundtrack phê như phin của Quentin Tarantino luôn.

  Anh đéo phân tích được sâu như vậy, dưng anh xem thấy đéo có gì lôi cuốn.

 28. #37 by minhdung on 2011/08/12 - 23:56

  Nghe Lài với Tướng chửi nhau chết cả cười. Địt mẹ đau bụng quá, hã hã hã. Hơn cả tấu hài.


  Thế địt mẹ anh đưa cái link con gà chặt cụt mẹ đầu vẫn sống 18 tháng không thằng nào coi hả? Trường hợp đặc biệt đéo nào mà không có đầu vẫn sống ngon lành cành đào nhở?
 29. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:57

  Địt mẹ jàhói mà nói ngu thì bọn tintin nó chưởi cho là fải hehe.

  Đéo chịu được chưởi lại bẩu nó bốláo.

  Nói ngon như Zì thì con đéo nầu zám chưởi?

 30. #39 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:58

  Coi lại câu con Lài Mồm Bẹn đi đã địt mẹ con nài. Cỏn nói cái đéo jì mà Kill Himself ý địt mẹ.

  ————-
  Thẩm cồng như puồi, anh quí tư chất cổ nên quan tâm nhắc nhở chứ ở quán nầy đầy thằng bibabibo như điên anh kệ mẹ. Lại bị hiểu lầm buộn quạ buộn quạ. Hệ Hệ
  Anh đi tắm đéo thèm nói với “bề trên” ngu như vích nữa. Hãm tài. Hệ Hệ
 31. #40 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/12 - 23:59

  À quên, tôi đéo việc gì phải khách khí với các anh các chị nữa nhé. Tôi ngửa bài ra luôn nè:

  “Tôi mơ ước become một doanh nhân thành đạt, đầu đội giời chân đạp đất như An Hoàng Trung Tướng (a.k.a my greatest admirable idol EVER). 

  Sống thế mới ra sống.”

  Chẳng hiểu các anh nào bằng cỡ tuổi Trung Tướng hay sinh hoạt trong này, có cảm thấy ghen tỵ hoặc chạnh lòng khi chứng kiến một đầu óc tầm cỡ Trung Tướng hay không. 

  Chứ nếu tôi là các anh các chị, thì câu trả lời là có.

  Cùng là người, mà sao một bên là Tinh Hoa, một bên là bãi cứt Lừa nhạt nhòa vô vị…
 32. #41 by hùng hục on 2011/08/12 - 23:59

  Ý Trung Tướng, là nếu thật sự sáng suốt, khách quan và công tâm, thì sẽ dùng nội dung ý kiến để tham luận hoặc hơn thua, thay vì vịn vào lý do tuổi tác. Vì lý do này rất khắm thối.@Lói

  Đồng ý với Lói khoản này. Nếu đã như vậy, hay xem xét xem những nội dung mà Lài muốn gửi tới Lói là gì, thay vì chăm chú vào hình thức thể hiện nội dung đó, aka những lời lẽ “bề trên” mà Lài dùng với Lói.
 33. #42 by minhdung on 2011/08/12 - 23:59

  Thôi con Lói với con Lài bắt tay rồi đồng thanh chửi “đit mẹ bô lão” đi rồi còn nói chiện khác cho vui nào.

  Đồng ý, chửi đi để bô lão còn nghe nào. Tối nay nghe chửi nhau đéo nhịn được cười.
 34. #43 by Y_Cà_Pháo on 2011/08/13 - 00:02

  Còn xác định cải tạo nòi giống thế hệ để sang Tây thì đo đếm bằng tiền nhẽ đéo ổn@ Lai mom ben

  ———

  Lài mồm bẹn có biết đi cải thiện giống nòi ở Anh, Canada, Úc, Mẽo v.v.v đều có báo giá hết rồi không?

  Nếu không đong bằng tiền thì đong bằng cái lông lồn à?

   Đừng có nói đi học tư bẩn 3,4 năm là cải thiện giống nòi nhá. Sau bốn năm ấy về ngồi tù ở VN khoảng từng ấy thời gian nữa thì “giống” nòi mới thay đổi.

 35. #44 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 00:02

  Anh đéo phân tích được sâu như vậy, dưng anh xem thấy đéo có gì lôi cuốn.(@Hùng Hục)


  Chẳng có gì là “sâu” hay “thâm” cả, chỉ là cách dùng từ thôi, anh Hục ạ. Nếu anh không thấy hay thì cũng đâu có gì đâu, tôi hiểu đó là ý kiến cá nhân anh, chứ tôi có bắt anh cũng phải vỗ tay khen hay đâu?

  Các anh toàn người lớn cả, chứ có phải trẻ con gì đâu mà hay cay cú lèm bèm tức tối để bụng thế. Lên mạng ảo mà vẫn thế à?

  Tôi thương các anh các chị lắm, thật! 
 36. #45 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:03

  “Tôi mơ ước become một doanh nhân thành đạt, đầu đội giời chân đạp đất như An Hoàng Trung Tướng (a.k.a my greatest admirable idol EVER).
  —————-
   
  Tiếp tục ngu. Địtmẹ con Zì Mọi này trước đây bám váy liền bà và nhờ sự phủ phê đó mới được ngài hôm nai đó. Đầu ấp tay kề mà tâm sự đi. Sau lưng mọi sự thành công của thằng liền ông đều thấp thoáng bóng 1 con fò ( riêng với Zì Mọi). Hệ Hệ

 37. #47 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:05

  Lài mồm bẹn có biết đi cải thiện giống nòi ở Anh, Canada, Úc, Mẽo v.v.v đều có báo giá hết rồi không?

  Nếu không đong bằng tiền thì đong bằng cái lông lồn à?

   Đừng có nói đi học tư bẩn 3,4 năm là cải thiện giống nòi nhá. Sau bốn năm ấy về ngồi tù ở VN khoảng từng ấy thời gian nữa thì “giống” nòi mới thay đổi.

  —————-

  Thông minh lắm đồ ngu ạ! Cải tạo mà quay về Lừa thì đi làm đéo. Hãm lìn. Hệ Hệ

 38. #48 by hùng hục on 2011/08/13 - 00:06

  Các anh toàn người lớn cả, chứ có phải trẻ con gì đâu mà hay cay cú lèm bèm tức tối để bụng thế. Lên mạng ảo mà vẫn thế à?@Lói

  Cay cú đéo gì với Lói hử Lói. Lói recommend 1 cái fin. Anh xem thấy như buồi thì anh phán “như buồi”. Anh thấy Lói cồng monotone nhàm tai thì anh phán “nhàm quá, thay đổi đi”. Anh thấy Lói có dấu hiệu bất bình thường về tâm lý thì anh khuyên Lói tìm bác sỹ tâm lý, nếu không tin bs Lừa thì tìm bs da trắng thượng đẳng (cồng cách đây lâu lâu).
  Cay cú với lèm bèm ở đâu?
 39. #49 by minhdung on 2011/08/13 - 00:06

  “Tôi mơ ước become một doanh nhân thành đạt, đầu đội giời chân đạp đất như An Hoàng Trung Tướng (a.k.a my greatest admirable idol EVER). 

  Thì Lói cứ thần tượng đi. Mấy đồng chí tin tin trêu đểu kia, im ngay, hehe. Thần tượng rồi đéo thần tượng rồi lại thần tượng, hoặc thần tượng other là bình thường mừ. Thời gian sẽ thay đổi, và thời gian sẽ chứng minh, hehe.

  Tên Tướng thối anh phục hắn ở tài kiên nhẫn. Khai sáng bao lâu mà vẫn hùng hục hùng hục. Nên anh mới ủng hộ tý tẹo cho tâm huyết hắn. Còn những mảng khác thì tùy thôi, hehe. Hắn cũng là người, có điều diễn đạt tốt, công nhận. Hí hí dìm hàng tý cho nó khoái.

  Anh chỉ ghét cái yahoo chó này. Lúc buồi nào cũng phải nhập mã lằng nhằng đéo chịu. Từ lâu lắm anh đéo thèm xài cái gì của yahoo nữa trừ cái quán này. Nhà anh anh lâu lắm còn đéo thèm vào nữa cơ. Sao Tướng thối không move mẹ nó đi nhở?
  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 00:08

   Vào khó thế nó mới kíchthích. Kiểu như leo lên đỉnh núi chỉ để đái một bãi.

 40. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 00:06

  Địt mẹ con Lài Mồm Bẹn fán về đầutư zuhọc và đầutư nhà rất hồđồ.

  Biết thì hãy nói. Địt mẹ nói ngu thế lúc bị tintin nó chưởi thì lại tức sùi máu mép.

 41. #52 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 00:07

  Tiếp tục ngu. Địtmẹ con Zì Mọi này trước đây bám váy liền bà và nhờ sự phủ phê đó mới được ngài hôm nai đó. Đầu ấp tay kề mà tâm sự đi. Sau lưng mọi sự thành công của thằng liền ông đều thấp thoáng bóng 1 con fò ( riêng với Zì Mọi). Hệ Hệ(@Spammer)  Xì-bam với giọng cay cú, uất hận và tức tối nhỏ mọn bần tiện nè, Trung Tướng ơi. 

  Chắc nguyên chiều nay anh Lài cắm trại bên bàn phím chờ tôi xuất hiện hả?

  Tôi xin lỗi nhé, trong buổi chiều nay tôi đã kiếm được 500k Cụ, ngủ một giấc, ăn bữa xế gồm trứng cá và rong biển, và học một đống ngoại ngữ! 
 42. #53 by Y_Cà_Pháo on 2011/08/13 - 00:10

  Bọn trung lưu phụ huynh ở HH và SG gửi con đi học đều vì hai suy nghĩ hết sức nông can trong đầu như sâu:

  Thứ nhất là vì danh.

  Thứ nhì là chúng nó chỉ nhìn thấy những hào quang của thế hệ du học đầu tiên, Bọn sinh khoảng năm 76-80. Thời đó qua rồi.

  À quên, thứ 3 nữa là để ở nhà sợ nghiện, nhưng cái dạng này cho đi học hay ở nhà cũng đéo khác nhau là mấy xét về mức độ đốt tiền đâu nhờ. Chỉ khác là nghiện gì thôi.

 43. #54 by minhdung on 2011/08/13 - 00:10

  Thôi đã bảo các bạn giàn hòa rồi xin lỗi bô lão đi. Đợi mãi, địt mẹ. Bạn Tướng, bạn Lài, bạn Hục, bạn Lói, các bạn ooooooooooooooooooơi.

 44. #55 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:12

  Lệch ở chỗ ./ nầu? Tuyền là fán cỏn tựkỷ chứ có đưa ra được cái ýkiến ./ nầu?

  ————–
  Anh cáu zồi nài. Không lệch hả? Cứ đưa ra phán xét những người thân xử sự không phải với mình, si mê bọn mặt nhợt trong khi mình mũi tẹt za vàng, muốn toàn zân tộc Lừa chết hết vì ung thư thuốc chuột bom hạt nhân. Trong khi mình là thằng ăn bám đéo zám za ziêng tự lập, đéo có đề xuất jì để thay đổi và cải thiện jống nòi, đéo phải là thằng đàng hoàng khi đưa ra tiêu chí nhưng chibộ hóng thì cụp đuôi lủi mất. Được mỗi cái chửi hay đọc fát buồn nôn. Hệ Hệ
 45. #57 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/13 - 00:13

  Thôi mời Trung Tướng và các anh, các chị nghe tý chất nghệ đươngđại: 46. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 00:14

  Zì nhắc lại mới các cô muốn cho con đi zuhọc ở chỗ, địt mẹ fải có tưchất thì mới cho đi Tây, nếu không thì chỉ có fí xiền.

  Thế nầu là có tưchất? Để Zì làm cho một cái bảng survey hehe rùi về các cô tự kiểmtra.

 47. #59 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:15

  Chắc nguyên chiều nay anh Lài cắm trại bên bàn phím chờ tôi xuất hiện hả?

  ————
  I like you very, my son. Hệ Hệ
 48. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/13 - 00:17

  Thôi Zì đi tọa. Địt mẹ bọn mặt ./ lòi rom mặt bẹn.

 49. #61 by minhdung on 2011/08/13 - 00:17

  @Pháo: Anh đi Tây khóai nhiều chỗ, nhưng có 1 chỗ khóai là chơi với bọn Tây rất vui. Địt mẹ sòng phẳng rõ ràng, vui vẻ vãi cả lọ. Bọn nó lại nhìêu lễ hội, hay tụ tập cuối tuần. Mình học hỏi được nhìêu trò. Chứ ở Lừa chẳng có trò đéo gì vui, sểnh ra là rủ mình đi gái gú với bia bọt, đâm hư, hehe.


  Đi khoai tây mà chỉ hùng hục kiếm tiền thì cũng hơi phí. Nhưng dù sao cũng hơn ở Lừa.
 50. #62 by Dragonfly on 2011/08/13 - 00:17

  Địt mẹ con Lài Mồm Bẹn fán về đầutư zuhọc và đầutư nhà rất hồđồ.

  ————–
  Hồ cái địtmẹ Zì Mọi. Fân cục tích đi, fán linh ta linh tinh. Hệ Hệ