Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Bia on 2011/08/12 - 15:42

  Mới nhậu về đây.

  @AQ: cho dù thuế nhà đất (Thổ trạch), theo cái quy định gì đó cô đưa,  cũng không xi nhê so với bọn tư bản. Nhà ở thì thuế ít, nhà trống nó úynh thuế nặng mới hiệu quả để tránh đầu cơ. Cái này cô tìm lại ở cồng gì về đất cát ý, quên mẹ rùi.

  @ Tế Điên: cảm ơn nha. Dưng Tế bảo đọc lớt phớt là không đúng, Bia đọc rất kỹ, Tế Điên chỉ có nói 3 ngành Cu _ Li, nên mới nói dậy. Thằng ôn con còn đặt cọc mua xe bên bển rùi.

  @ Bà Zì: Muốn tư vấn thực tế để cẩn tắc vô ưu thui. Thóat Lừa chính là Bia xúi nó, khi nghe BÀ Zì và một số đồng chí khác chứ ai. Than thở cái dắm. Hehe thằng nhóc chưa vợ, chưa yêu, đã tam thập nhi lập đâu.

  Nó xin việc qua Gúc, phỏng vấn qua Gúc, đã thử việc qua Gúc và vừa nhận lương thử việc của bọn Úc Nhợn qua …. Bank.

  Thực ra, Bia cũng đéo biết kỹ âm miu của nó, thời ý chỉ khuyên khơi khơi, mới hơn 3 tuần nay, đùng phát nó tuyên bố: Đi Úc. Thế là cả nhà ngã bổ chửng. Đéo biết nó có mò vào wán này hay không, thằng ôn dịch?

 2. #2 by Chrome on 2011/08/12 - 15:44

  Các cô sẽ hiểu ra Tổ quốc Lừa của các cô chỉ là một xứ mọi rợ không có ánh sáng văn minh. Các cô sẽ hiểu ra Dân tộc Lừa của các cô không biết cách ăn, cách uống, cách mặc, cách đọc, cách học, cách viết, cách nói, cách làm đường, xây nhà, đi xe, phụng sự, tôn thờ, yêu thương, dạy dỗ và che chở… Các cô sẽ thấy Dân tộc mình là một dân tộc vừa yếu, vừa dốt, lại hay khoe khoang.

  Các cô sẽ thấy cô đơn và hoảng sợ trước những kỳ tích của dững dân tộc khác. Các cô may mắn đã được đặt chân tới trời Tây, nơi Chúa ban phước cho mọi loài không kể nguồn gốc xuất xứ. Khi các cô đã hòa nhập được, các cô sẽ có cảm giác ngất ngây khôn tả.

  Vài tips cho các cô khi qua Tây:

  1. Cố gắng sống độc lập, vì bọn Tây nó làm thế. Địt pẹ cấm cãi.

  2. Bớt giao tiếp với bọn Lừa, kể cả bọn Lừa đã ở đây nhiều năm. Lừa ở đâu vữn là Lừa, tính vữn thế. Dành thời gian giao tiếp với bọn Tây, bọn Phi, bọn Ấn, bọn Âu, bọn Nhựt, bọn Hàn. Các cô học được vô vàn điều hay từ bỏn, các cô học được ZERO từ Lừa. Với kinh nghiệm của anh, tinh hoa Lừa biến mẹ đâu ấy, anh chưa gặp bâu giờ.

  3. Làm chủ tài chính.

  4. Quan sát và học hỏi. Chú ý bọn Tây nó ăn thế nào thì ăn thế ấy, nó nói thế nào thì nói thế ấy, nó học thế nào thì học thế ấy, nó làm việc thế nào thì làm việc thế ấy, nó have sex thế nào thì have sex thế ấy… Trước khi các cô có thể sáng tạo, các cô phải có khả năng bắt chước thật giỏi. Tránh các thói quen Lừa, they never work here boys.

  (còn)


 3. #3 by Dom-dom on 2011/08/12 - 15:45

  Chào mừng cô Rồmẹ vào quán nổ nha.

  Thoát Lừa là khỏi phải sống trong lồng kiểu như vầy:  Liên Xô – Nhà nước phong kiến trá …

 4. #4 by AQ on 2011/08/12 - 15:51

  @ Cô Bia

   

  Cái Luật mới là nó mở đường cho B chơi thuế kiểu tư bản đấy.  Chỉ bằng một cái thông tư (hay thậm chí một cái công văn) của Bộ tài chính sau khi cái Luật nầy có hiệu lực là nó tăng cái vèo thôi. Lừa mà, tuyền chơi luật thông tư, luật chỉ thị mới cả luật công văn thui.

 5. #5 by Bia on 2011/08/12 - 15:52

  Hoàn toàn nhầm. kiểu gì mà lại xây nhà thời nguyên thủy vậy.@ Đòm

  Già mất nết nói cũng đúng đấy, Bia thấy bọn trong Gồng xây vài ba tấm, chỉ cần xin vẽ thiết kế xây dựng để xin phép khỏang 10 ngàn/m2 sàn:

  Nôm na: MÓng – Phân – Bằng – cắt – đứng. hết mẹ, còn lại nó xây theo ý chủ nhà + thầy phong thủy tới chỉ: bếp đâu, ỉa đâu, cầu thang đâu, cửa, tam cấp, ngũ cấp đâu.

  Thuê TK như Trạn khắm tốn kém, giờ nhẽ 200 ngàn/m2 sàn?

  hehe. tất nhiên hòan công thì hơi khó. vì sai mẹ nó thiết kế d0ã xin phép.

  Thôi đi đón con cái, hẹn thứ 2, mai đi Vũng Tàu, đái phát rùi về.

 6. #6 by Bia on 2011/08/12 - 15:57

  Chỉ bằng một cái thông tư (hay thậm chí một cái công văn) của Bộ tài chính sau khi cái Luật nầy có hiệu lực là nó tăng cái vèo thôi

  Nhưng cũng không tăng được giá sàn của lậut. Vì sao? Bê + đầu cơ nhiều đất rất. Không thằng nào vác súng bắn vào chân mình cả.

  Thử thông qua Luật Bắn Đòm giúng CAM mẽo cái coi? con ông cháu cha bị bắn nhiều nhất. Nên đéo ai dám thông qua.

 7. #7 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/12 - 15:58

  Đù má con Rổ Mẻ vầu quán đã khoanh tay chào anh chưa mà dám choác choác choác hử? Dưng biên được fết. Anh khen. He he.

  Anh quên cảm ơn con Tái Cắn vụ tư vấn. Đỵt pẹ con nài khi không đủi ních làm đéo. Con nàu đéo thích kệ mẹ nó việc đéo gì phải chìu? Đúng là hãm mà đỵt pẹ. He he.

  Thôi anh cút đi chén rùi lo bài vở đây. Hẹn các cô tối mai anh đăng đàn nhế. Con Ậy Cụ(AQ?) nầy lanh chanh anh ghét, đỵt pẹ, tối mai anh sẽ vùi tro con nài làm gương. Anh thề. He he.

 8. #8 by Chrome on 2011/08/12 - 16:04

  5. Học đi đôi với hành. Địt pẹ đi học bên này đừng bâu giờ chúi mũi vào cuốn sách. Các cô hãy hăng say thảo luận trên lớp. Cãi nhau chí chóe với bọn cùng nhóm. Nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoài trời. Cười nhiều và học cách dí dỏm.

  6. Học cách sử dụng các dịch vụ công cộng. Biết cách gọi các dịch vụ như xe cộ, y tế, tra cứu, rồi các kỹ năng phỏng vấn, đàm phán… Các cô có thể bỡ ngỡ ban đầu, địt pẹ đừng bỏ cuộc, từ từ các cô sẽ quen.

  7. Cày thật lực 1-2 năm đầu. Từ năm thứ 3 trở đi học cách enjoy như đi bơi ngoài bể, câu cá, leo núi, trượt tuyết, hang out với tên Sĩ Già hay mợ Mít… Địt pẹ mới qua mà đã vầu bar cho biết với người ta thì anh thua chúng mài.

  Tạm thế đã, anh đi khò.
 9. #9 by Hổng phải on 2011/08/12 - 16:11

  @ Nhất, Vưỡn giải quyết đc, nhưng a nghe kèo nài tiền cho thuê không đc nhiều. Khi rỗi. Bàn cụ tỷ anh cho mấy thằng em nên Q9 giải quyết cho.

  Mã tin : 9011321Soạn MBO 9011321 gửi 7767 để đăng VIP Tiêu đề :

  Cho thuê nhà và đất làm xưởng, kho

  Ngày đăng : 28/07/2011 –

   Trực tuyến

  Giá : 3.000.000/1 tháng
  Khu vực : TP.HCM » Quận 9
  2 can nha cấp 4 khoảng 200 m trên diện tích 1500m2. tai dia chỉ 12/82( số cũ) đường số 2 ấp Long Đại, phường Long Phước Quận 9 gần nhà thờ Long Đại, hem 6m xe tải vào được, thuận tiện làm nhà xưởng, giá cho thuê 6trieu/2 can. Lien he 08.38601179 gặp cô Hoa. Lien he 08.38601179 gặp cô Hoa
 10. #10 by Dom-dom on 2011/08/12 - 16:13

  Một đoạn trong bài đã dẫn (thấy giống ta thế):

  Nếu bạn được lệnh đi bẻ cành bạch dương cho những con bò khốn khổ thì bạn sẽ đi mặc dù biết rằng đấy là việc làm hoàn toàn vô nghĩa và ngu xuẩn (*). Bạn không có phương tiện phản đối một cách hợp pháp, phản đối một cách ngấm ngầm cũng không được nốt. Còn phản đối bất hợp pháp thì bạn sẽ bị bỏ tù ngay.

  (*) Trong sách có kể chuyện ở LX cỏ người ta không cắt để thối. Nhưng lại bắt mọi người đi bẻ cành bạch dương cho bò ăn (tất nhiên bò không là người nên chê rồi). Nếu học sinh không bẻ đủ (200 cành/ ngày) sẽ không cấp bằng tốt nghiệp hờ hờ.

 11. #11 by Pepti on 2011/08/12 - 16:16

  Welcome tên Chrome !. Mới vào nổ hay quá.
  Đù mạ tên Tướng và mấy tển thoát Lừa, mần cái topic Thoát lừa xem nào… Địt mẹ sang với chị Natasha rồi hay Angela Jolie mẹ gì rồi mà mông vẫn dính bèo tấm thì… eat cunt eat cunt !….
  Cái này thiết thực đấy mụ Zì ạ!.

 12. #12 by Dom-dom on 2011/08/12 - 16:23

  Thêm nữa nầy:
  Trong giai đoạn, khi công cuộc “cải tổ” của Gorbachev đang diễn ra một cách quyết liệt nhất thì tại một nông trang ở tỉnh Iaroslav, giữa đêm hôm khuya khoắt, giám đốc nông trang dựng tất cả dậy để họp, ông ta chửi bới họ vì không biết làm việc, rồi xua ra khỏi văn phòng và nhảy lên bàn vừa múa vừa hát: “Ta là giám đốc! Ta là trời con!” Và chỉ đến khi ông ta giết chết hai nữ nông trang viên mọi người mới té ngửa ra là ông ta đã bị điên (Nước Nga Xô viết, ngày 16 tháng 7 năm 1989). Không chỉ tất cả các nông trang viên dưới quyền mà ban lãnh đạo huyện, thông qua các chỉ điểm của mình, trước đó cũng đã biết rõ tư cách của viên giám đốc này rồi. Vấn đề là tất cả, từ lãnh đạo đến tổ chức Đảng, chưa nói các nông trang viên lại coi đấy là điều bình thường!

  Chủ tịch một đất nước vĩ đại, “người bạn chiến đấu trung thành của Lenin và Stalin”, tức là đồng chí M. Kalinin, người vẫn thường xuyên tiếp các lãnh tụ và đại sứ nước ngoài, thường xuyên trao huân huy chương, ban hành luật lệ, trong khi vợ ông lại ngồi trong trại cải tạo. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Liên Xô trực tiếp hạ lệnh như thế. Sau mấy năm khổ sai, bà được chuyển sang công việc “nhẹ nhàng” hơn, tức là giết rận trong quần áo của tù nhân tại nhà tắm trại giam (Ngọn lửa nhỏ, năm 1988, số 13)

 13. #13 by AQ on 2011/08/12 - 16:25

  Đì mé con Tế nhé, mầy ghét anh thì mần puồi gì anh nầu?hehe. Anh đây đương thực hành bài học số 5 của cô Chrome nhé (“Các cô hãy hăng say thảo luận trên lớp…Cãi nhau chí chóe…”).

   

  Nhớ tối “ấy” anh thật lực vầu nhé, cu thề rồi đới hehe.

 14. #14 by nhất on 2011/08/12 - 16:42

  Lủ mé thằng Dôm, anh duyệt , anh duyệt tham luận của mầy.
  Anh bổ xung tý nha, lủ mé mấy thằng răng hô đậy mõm lại, nghe nầy :

  1.Quên mẹ thành tích Olimpic Toán LÝ HÓA Tin Học , Robot ….và lịch sử hiển hách chống ngoại xâm và xây dựng kinh tế -hố hố – của Lừa đi. Coi trọng các bạn Tây, kể cả Nhọ , Ả rập nha. Lừa là một loài ngu. Học không cân thận trượt đó lủ mé.
  2.Chơi với Tây nhiều vào cho nó lên trình độ tiếng. Tây đéo nào cũng được , vì bọn Nhọ nó cũng tinh hoa hơn Lừa ở mọi lãnh vực .

 15. #15 by nhất on 2011/08/12 - 16:44

  Thằng Hổng Phải
  MẦy qua nhà anh PM private số phone, trang web nếu có, anh sẽ cho bồ anh ở SG calling soon .

 16. #16 by Lớp ba trường làng on 2011/08/12 - 16:47

  Các cô thảo lụn về xây nhà zôm zả nhỉ. Trước khi tiến hành dự án các cô có bâu jờ jả nhời 2 câu hỏi:
  1. Nhà Tây nó mần đơn giản nhưng ở thích nhể, nó có tự mần thiết kế như Lừa không?
  2. Thử thăm nhà của một thằng kiến thành đạt chưa?

  Thằng kiến nó cốp pết cũng là để phục vụ các cô thôi. Các cô yêu cầu thằng kiến phải làm giống cái lọ, giống cái chai. Các cô thích cửa sổ vòm thì nó cho cửa sổ vòm, thích mái củ hành nó cũng chiều như thế.

  Cái thói Lừa mình đéo bỏ được, mua mâm phải đâm cho thủng, thằng kiến đéo thủng mà thủng bụng mình trước. Nó đưa ra cái đồ án, Lừa tự nhủ, địt mẹ vẽ mấy nét đơn sơ thế mà sạc ngần ấy tiền. Thế là bắt nó phải vẽ thêm, thêm thì thêm, tất nhiên, như buồi.

  Nghề kiến là một nghề chiên môn, nên tay mơ không mần thay nó được đâu. Kể cả các cô dẫn thằng kiến đến một cái nhà mà các cô ưng ý bảo thằng kiến nó họa y chang vậy, có được không, Jả nhời luôn: Không, Cái ưng ý này chẳng bao giờ 100% cả, tất nhiên, mà nếu thực sự ưng ý thì xin chủ nhà bản thiết kế cho xong, khỏi nghĩ.

 17. #17 by nhất on 2011/08/12 - 16:57

  Mà lủ mé ở Lừa không hay bắt thằng Kiến, thầu xâu hàng cho mình coi trước khi thuê nó à? Tức là coi những công trình mà nó tham gia xây dựng ý. Mít Đông , trungduong vào nói tiếng Anh nó là gì nhở , tiếng Ba lan là : sprawozdawca

 18. #18 by Lớp ba trường làng on 2011/08/12 - 16:59

  Để dễ hình dung, mần kiến cũng như viết văn, người ta viết được, mình thì Không. Bọ chỉ lấy ví dụ thôi chứ không hề dám xúc phạm văn tài của các cô ở đây, chữ hơi bị thừa ở nghĩa đen. Một bài văn của người ta, thêm bớt một chữ đã hỏng mẹ.

  Kiến trúc tốt không phải ở màu mè nhiều chi tiết mà càng đơn giản càng tốt, mà chỉ người thực sự ở đó mới cảm nhận được, mà biết trước chuyện này chỉ có thằng kiến thực thụ mới mần được. Có tên hỏi sao Tây nó không có bộ môn Phong thủy mà sao nhà nó tuyệt thế. Môn Kiến là phong thủy chứ đéo gì nữa. Ở cái nhà tốt, người ta dễ chịu , cư xử với nhau tốt, thế là hợp phong thủy chứ gì nữa. Cái nhà tốt là cái nhà mà đi đâu ta cũng chỉ muốn về cái nhà của mình để ngả lưng.

 19. #19 by Lớp ba trường làng on 2011/08/12 - 17:14

  Cùng là Ăn – Ngủ – Đụ – Ỉa nhưng mỗi người có sở thích khác nhau nên mới cần tới kiến. Các cô đặt ra các yêu cầu mà các cô muốn cho kiến nó tự mần. Khi nầu trình cho các cô coi:
  1. Các cô có ưng ý không đã, xong sang bước 2
  2. Bẩu nó thiết minh về jao thông, thông jó, ánh sáng tự nhiên, chức năng các khu vực tiện ích và tính linh hoạt của nó. Linh hoạt nhất là cái phòng trống không vách
  3. Chỉ vầu bất kỳ chi tiết nầu mà các cô thấy nghi ngờ: Cái lồn nầy để làm buồi jì hở em, cứ thế, cứ thế.
  4. Đem đồ án mà cô đã ưng cho một thằng kiến mà cô tin cậy để thẩm. Không yêu cầu nó khen, hãy bẩu nó chê. Có 2 loại lỗi, lỗi bố cục và lỗi chính tả. Lừa tự thiết kế sẽ mắc cả 2 loại lỗi này.

  Các cô chưa ưng, cứ thành thật bẩu nó hoàn thiện cho đến khi ưng thì thôi, kiêng kỵ việc chỉ vẽ cho thằng kiến phải mần cái gì, đây là bệnh cố hữu của Lừa.

 20. #20 by vịt bầu on 2011/08/12 - 17:30

  Vào tư vấn em Thi còi quả du học cái nhở.

  Theo anh mụ Bựa khuyên đúng đấy, Jai em đang học dở 2 năm rồi thì cho nó học nốt đi rồi hẵng đi. Dưng học xong, phải đi luôn, đừng chần chừ ở Lừa. Trong thời gian này em nên tìm hiểu trường cho con sang học graduate level đi là vừa (mức độ dễ kiếm việc làm nếu có bằng, chi phí ăn ở, học phí), anh thấy bọn hầu hết đều chấp nhận bằng ĐH ờ Lừa. Chỉ cần đầu tư cho nó 1-2 năm, có quả Master của nước sở tại, nó có thể kiếm việc làm bển và ở lại luôn. Dững bọn Phi, Ấn, Ả muốn nhập cư vào dững nước Âu, Mẽo, Úc theo con đường học hành đều làm vậy. Chứ bây giờ đi luôn thì cỏn sẽ phải học lại từ đầu, em sẽ phải đầu tư ăn ở cho dững năm đầu (dững năm cuối bọn thường tự xoa xở được chi phí ăn ở), rồi học phí cho 4-5 năm học.

  Lúc Jai còn ở Lừa, nên rèn luyện cỏn tính tự lập, suy nghĩ độc lập, luôn nghĩ về bản thân và sự nghiệp đong xiền sâu nầy. Thế cỏn mới vững tâm ở lại bển Khoai Tây, chứ bọn choi choi là rất húng, toàn nghĩ về dững thứ cao siêu mơ hồ dư tông dật, rồi quốc tổ.

 21. #21 by AQ on 2011/08/12 - 17:30

  kiêng kỵ việc chỉ vẽ cho thằng kiến phải mần cái gì,@ Cô Làng.

   

  Đoạn nầy anh chưa thông lắm, vì gia chủ nào cũng có cái “gu” riêng vì thế gia chủ nên nói kỹ về gu nầy cho thợ kiến, nếu cần chỉ vẽ cho bọn bỏn luôn. Nếu không  bỏn cứ áp dụng template của bọn bỏn thì sau nầy ở mà không ưng bụng cũng khổ.

   

 22. #22 by vịt bầu on 2011/08/12 - 17:48

  Mà lủ mé ở Lừa không hay bắt thằng Kiến, thầu xâu hàng cho mình coi trước khi thuê nó à? Tức là coi những công trình mà nó tham gia xây dựng ý. Mít Đông , trungduong vào nói tiếng Anh nó là gì nhở , tiếng Ba lan là : sprawozdawca @Nhất dâm

  Tiếng Mẽo là portfolio.
  *Dẽ từ tiếng Latin, tương đương với porte-feuille (hố hố là cái ví) trong tiếng Pháp nhợn?

 23. #23 by budifa on 2011/08/12 - 18:08

  Nhân-tiện lão Bắn-Đòm gợi chiện Sô Liên, mới gúc thử quả Soviet Story của bựa nầu đéo nhớ đề-cập dưới dưởi. Dài quá chửa xem hết, dưng hoang-mang dzất vì lão BOM thần-tượng ông Le dưng lại chưởi ông Ninh, mà phin phỉn bẩu 2 ông nài một-chín-một-mười

   

  Mà trong kuán nài có ông nếu có quyền-hành trong tay nhẽ cũng hành-xử thế lắm, giờ đéo dùng kẹo-chì hay hơi-ngạt hay bỏ-đói mà phẩy là núc cho nó theo kịp thời-đại công-nghệ cao, khà khà

 24. #24 by vịt bầu on 2011/08/12 - 18:19

  Con Zôm tham luận tốt, anh khen.

  Mờ lịt cụ mầy, sâu típ số 7 của mày lại ỉa mẹ vào típ số 2 thế kia!

 25. #25 by nhất on 2011/08/12 - 18:51

  budifa

  Cách đây 39 phút

  Nhân-tiện lão Bắn-Đòm gợi chiện Sô Liên, mới gúc thử quả Soviet Story của bựa nầu đéo nhớ đề-cập dưới dưởi. Dài quá chửa xem hết, dưng hoang-mang dzất vì lão BOM thần-tượng ông Le dưng lại chưởi ông Ninh, mà phin phỉn bẩu 2 ông nài một-chín-một-mười


  Tại bác Le làm cho dân  sống sướng hơn, đất nước phát triển hơn  là bác Lin ( Bác Nin chết mẹ từ lâu so sánh cái đéo gì?)nên thằng Bựa nó mê ổng hơn!

 26. #26 by leloi on 2011/08/12 - 19:48

  em nhỡ-miệng với anh-nhà tí-teo-teo (Phà)

  Bố khỉ ! Sặc mẹ cả bún ra lỗ mũi vì cười.

  Anh chỉ khoái theo dõi chuyện đôi uyên ương đẹp đôi rất này thôi. hahaha

 27. #27 by Hổng phải on 2011/08/12 - 20:42

  MẦy qua nhà anh PM private số phone, trang web nếu có, anh sẽ cho bồ anh ở SG calling soon .
  —-
  @ Nhất, lủ mé ko  cho thằng gay thoại cho anh nhé! Hệ hệ
  Giúp bạn là tự giúp mình. Queo com.

 28. #28 by Hổng phải on 2011/08/12 - 20:49

  Đỵt pẹ con nài khi không đủi ních làm đéo…. ThKs Tế
  @ tế:
  Phê bình bỏ ngay  Vì Quán bựa: tục mà ko thô, bựa mà đéo bẩn, giỏi mà đéo kiêu, chửi mà người ko giận …. đó là quán bựa.
  He hê, con Zì lồn nghe sướng – cười, mặt ngu đéo chịu đc!

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 21:17

  Zì đơi Zì đơi

  Bọn lòi rom cút mẹ đâu hết gùi ta?

  Con Vân Nổ hết nổ gùi ta?

  Con Fa Âmhộ mới con Lài Mồm Bẹn hết hãm chưa ta?

  Đì mé bọn mặt ./

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 21:19

  Fịt mẹ con Fa Âmhộ sâu lại zám so bạn Le của Zì mới cô Lin Ria hử? Con nài tintin nhở. Đéo đọc bài Quán Bựa 2 năm trước à?

 31. #31 by Laoza on 2011/08/12 - 21:48

  Về làm nhà cửa anh có vài nhời như nài:

  Các cô luôn nói về tinh hoa, luôn ước đến thiên đàng, luôn mong về hưởng thụ… các cô phần đa trong đây cũng đã vững vàng về kinh tế, “ví đã le lói tí anh kim, mặc dù chim còn mơ về ánh thép”, các cô có điều kiện thì xuất sang thiên đàng đi, còn chưa đủ điều kiện thì tại sao ko biến ngôi nhà mình ở thành 1 thiên đàng riêng của gia đình mình nhở?


  Các cô làm nhà với mục đích ngoài ở thì anh ko bàn, còn nếu làm với mục đích ăn ở của cá nhân các cô, của gia đình, của người thân các cô thì:

  Đừng có tiếc vài xịch cụ cho Kiến và cho TK nội thất. Đừng tiếc thêm vài lít để dùng đồ cho ngon, khi các cô đã có 2-3 tỷ đề làm nhà, hãy cố lên tý, hãy xởi lởi lên tý. Nếu kinh phí ko đủ thì định làm 4-5 tầng thì làm 3 tầng thôi, nhà các cô nhiều thì cũng chỉ 6 mạng là cùng (gộp cả cha mẹ, vợ chồng, con cái), làm cao quá để làm điếu gì ngoài việc fải leo chèo, dọn dẹp. Các cố bớt phần thừa đó đi để đầu tư cho giá trị còn lại.

  (còn)
 32. #32 by Laoza on 2011/08/12 - 21:49

  Tiếp về nhà ở

  Các cô đừng nghĩ là phí, bỏ mấy tỷ ra làm nhà mà đéo ra rì, đéo ưng ý thì, đùmé, cũng chỉ để lấy chỗ chui rúc tạm thì đấy mới phí. Vài bửa kiếm dư tí tiền muốn sửa sang, cải tạo cũng dở, đạp đi tốn tiền, mà lắp đạt thềm cọc cạch zư shit.

  Hãy kiếm 1 kiến chính hiệu + 1 TK Nội thất chính hiệu, nên để 2 con nài kết hợp với nhau ngay từ đầu bởi (nói xinlỗi Kiến Lừa, anh chả hài lòng đéo mấy), nên con Nội thất ngon sẽ dự kiến phân bố phòng ốc zư lào, kế hoạch bài biện, ánh sáng, ánh tối ra sao => con Kiến triển khai kết cấu hợp nhất với con nội thất, hãy tôn trọng sự sáng tạo của cỏn, mềnh chỉ đưa gu của mềnh để bỏn tham khảo. (Xác đinh luôn là phí đéo có 1-200k cụ 1m, bởi giá đấy chỉ có copy&paste, ở đéo đâu ra sự đầu tư, sáng tạo đúng nghĩa lại bùn bèo zư vậy!?). Kết hợp sự bài trí của 2 con, các cô đầu tư đồ chất lượng tý (hehe nhập đc càng tốt), đảm bảo sau khi hoàn thiện các cô sẽ thấy các cô nghỉ rìsọt, k/s 4-5sao chắc đéo đã có sì tai, cảm giác ngon ngỉa zư ở nhà mềnh.

  Đời, làm bục mặt zồi mà chả thoát đc Lừa nhẽ ko có chút hưởng thụ nào bù lại cho bõ!?

  À mà các cô đã là tinh hoa thì cũng nên có gu thẩm mỹ chút, đéo gì lại chẳng biết xấu đẹp, hợp lý là gì thì… toi cơm.

  Tạm thế đã nhở

 33. #33 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/12 - 21:49

  Địtmẹ thằng Qu, diềm được hàng Dượng cái puồi đây nài, tát phát lật mẹ mặt giờ.

  Con Dôm ló bẩu đúng đấy, Lừa thì ở đéo đâu chả Lừa, thậmchí thua cả ông chó ông gà giời Tây nữa địtbẹ. Có điều Dượng mầy đây hẽhẽ, đéo Tây mà cũng đéo Lừa, nhá. Ba Dọi Toàn Tòng hỗhỗ… Mà đéo gì, Ba Dọi vưỡn chả ngon hơn Lừa chúngmầy nhiều bực hay sâu hay sâu.

  Chưởi bổsung mầy thêm câu, mảbố mầy chứ bên nầy Tây Mẽo ló vửa cầy vửa học tuồn 7 ngài, niên nài qua niên khác là sự thường, nhá. Chứ đéo phẩy cái lối biếngnhác õngẹo dư lũ Lừa nhà mầy đâu. Địtbẹ đói thối mồm đéo lo cầycuốc họchành, ngày đéo nầu cũng nhămnhăm đến giờ để được giấc ngủ trưa thế thì kứt sốt cũng đéo có mà chan-húp. Địtmẹ lũ Lừa.

 34. #34 by Laoza on 2011/08/12 - 21:59

  P/s: Chã xưng Lão nữa kẻo nghe zà hói quá vàng son trên quán lại xa lánh, xưng Anh cho quần chúng, cho có vẻ… chẻ chung, ngập ngụa sức sống, Hehe, tởm quá!

 35. #35 by AQ on 2011/08/12 - 22:35

  @Laoza : Cô xem quả bếp nhà anh design vầy có ok hông?hehe khoe tí

   

   

   

   

 36. #36 by Dragonfly on 2011/08/12 - 22:44


  Con Fa Âmhộ mới con Lài Mồm Bẹn hết hãm chưa ta?

  ———-
  Anh vừa thể thao về, đổi bài mới đi chửi nhau cho nó tươi mới đê. Hệ Hệ
 37. #37 by budifa on 2011/08/12 - 22:50

  Fịt mẹ con Fa Âmhộ sâu lại zám so bạn Le của Zì mới cô Lin Ria hử? Con nài tintin nhở. Đéo đọc bài Quán Bựa 2 năm trước à?@ BOM

  Đây là khoai-tây nó so-sánh. Đọc bài lão rồi mới băn-khoăn zất chứ. Khuyến-cáo nên xem, hơi dài, 1h30′ lận, tôi cũng chưa kịp xem hết. Dưng xem trước 30′ cũng tạm đủ hiểu ý của phin phỉn

 38. #38 by budifa on 2011/08/12 - 22:52

  He he ông Lài cũng vửa telít về hử? Tắm xong vầu hóng kuán đã thấy lão BOM réo tên rùi, yêu thế chứ, khà khà

 39. #39 by POLAR BEAR on 2011/08/12 - 22:55

  Cô Rô mè tham luận được phết. Anh khen! Anh khen!

  Cá nhân anh thừa nhận, thoát được Lừa là một thành tích thực sự vĩ đại. Cô nầu có điều-kiện thì hoàn toàn đéo nên bỏ lỡ. Chỉ tiếc anh già rồi, đéo thoát nủi, đi rồi lại về. 
  Mặc dù thân Lừa, anh cũng tự thấy Lừa đúng là một rân tộc củ chuối, đặc biệt là đéo thể nầu hợp tác làm việc cùng nhau như bọn Khoai tây gọi là team work được, cứ có hai  thằng trở lên là loạn. Địt mẹ thế mới khắm! Thế nên quán bựa của Zì chửi nhau loạn cào cào là lẽ đương nhiên đương nhiên. He he! Mà anh thấy quán Bựa còn đoàn kết gấp tỷ lần cái bọn công sở thối bên ngoài.
  Các cô đừng chỉ thấy mấy cái thành tựu cỏn con của B mà hoắng lên nhế. Địt mẹ đừng AQ kiểu tư bẩn chúng mài có gì bố mài cũng có cái đó nhế. Cái tư tưởng trong đầu thằng Khoai Tây thì địt mẹ Lừa vài trăm năm nữa cũng đéo có.
  Thế đéo nào anh lại đẻ ra ở Lừa nhỉ???
 40. #40 by Dragonfly on 2011/08/12 - 22:59

  1. He he ông Lài cũng vửa telít về hử? Tắm xong vầu hóng kuán đã thấy lão BOM réo tên rùi, yêu thế chứ, khà khà
  2. Oh yeah, dạo nài khoái chửi nhau nên tenlít xong là bỏ nhậu về hóng xem con Zì Mọi bốc fét lính tinh như nầu để đá vầu zái cỏn fát. Mà con Zì Mọi zậy lại bồ yêu thẩm cồng cho chuẩn tý. Không có anh với Cô Fa chửi Zì thì Zì nên người thế đéo. Không cảm ơn thì thôi lại còn nói hỗn. Anh nản anh bỏ quán là Zì thấy chông chênh chống chếnh đó! Anh biết Zì thuộc loại lưỡng tính mà. Hệ Hệ

 41. #42 by budifa on 2011/08/12 - 23:00

  Tại bác Le làm cho dân  sống sướng hơn@ 1

  Địt mẹ xem qua chưa mà phán? Ông Le hoặc chủ-thuyết của ổng còn tồn-tại thì đéo có loại da-vàng mũi-tẹt sống nhởn-nhơ trên cõi đời này đâu. Mà tôi tin chắc ông 1 đéo thể da-trắng, tóc-vàng, mắt-xanh

 42. #44 by budifa on 2011/08/12 - 23:03

  Thôi quít, vện quấy. Chơi thể-thao tăng cái đéo gì tơ tét em ẻm fát-hiện được nên cứ về là quấy, há há

 43. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:08

  Địt mẹ các cô.

  Chưởi nhau chính là Vănhóa Quán Bựa. Sự mất đoànkết chính là cănbản của cuộc-sống chúng-ta.

  Chừng nầu mỗi ngài Zì vầu Quán còn thấy các cô chưởi nhau điếc cả đít, Zì còn vui-mừng vì các cô vưỡn đềuđều khôn-nhớn tiếnbộ.

  Còn lúc nầu Zì vầu Quán tuyền thấy đồng một jọng “Tem”, “Tem thứ hai nè”, “A hay quá”, “A Zì (or con Fa, con Lói..) nói đúng quá”, “Ui địt mẹ Zì (or cô Đòm, cô Cẩm..) jỏi thế”, “Anh Lài tởm quá em yêu anh” hehe, thì Zì fải đốt quán thôi.

 44. #46 by Laoza on 2011/08/12 - 23:10

  @Laoza : Cô xem quả bếp nhà anh design vầy có ok hông?hehe khoe tí @ (Cô AQ)


  Vì cô chụp bằng đt (ko ngon lắm hehe) nên làm hỏng mé ảnh nhà bếp cô. Nói chung cô cũng có ý thức bầy vẽ, nhưng nhẽ nhà hơi chật (2m ngang) mà cô lại nhét vào lắm thứ quá nên hơi tức mắt, cô muốn trang trí bếp tý để ngồi ăn tránh nhàm mắt nhưng gạch trang trí ở tường bếp ko phù hợp lắm, tối và loang vậy cảm giác bẩn, mà bếp cần cảm giác sạch nhưng thường khó sạch. Cô nên làm đơn giản hơn, tránh thụt thò nhiều quá, chỉ điểm 1 vài chỗ thôi cho thoáng. Chả biết sau cái tường kia có bị nhà khác làm sát ko? nếu ko anh mở mẹ cửa sổ rộng ra lấy ánh sáng, còn ko cô chỉ làm trơn và treo quả tứ bình Mika nổi âm đèn treo ở đấy sẽ đẹp hơn nhiều. Hiện giờ cái gì cũng lắt nhắt quá.

  hehe thông cảm, anh cho 5,5 điểm, zưng anh nghĩ cũng chả fai lỗi ở cô, tại bếp hẹp quá thôi.
 45. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:13

  Con nầu zưới kia sosánh sự mất-đoànkết trong Quán Bựa với khảnăng mần việc theo teamwork kém của Lừa.. rõ là con mặt ./

  Sự mất-đoànkết thểhiện các lối tưzuy độclập, các cátính đốichọi, và ýthức fảnbiện.

  Với một tậpthể mất-đoànkết như thế, thật lạlùng, là khi mần việc thì bỏn lại rất teamwork hehe.

  Cái nài các cô chưa hiểu được chừng nầu các cô còn bầnnông.

 46. #48 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:15

  “Anh Lài tởm quá em yêu anh” hehe, thì Zì fải đốt quán thôi.

  ———–
  Zì Mọi GATO anh à? Anh đồng ý chửi thì vui nhưng cũng phải vận động củ sọ tí, tỷ như bồ yêu của Zì nói Zũng Hói jới thiệu sách không hay nhưng đéo đưa ra được cuốn sách nầu já trị thì không ổn. Anh cũng có nhắc nhở Zì về cách vuốt ve bồ yêu cho đúng cách dưới kia zồi đó. Thương cho zoi cho vọt nha. Cứ nâng bi nhau là đéo được với anh đâu. Hệ Hệ
 47. #49 by conlele on 2011/08/12 - 23:16

  hehehe… nghe đôi uyênương BàZì-ChóiLói bẩuvệ nhau, nângbi nhau mà cười muốn té ghế…hehehe!

  TỞM!
 48. #50 by POLAR BEAR on 2011/08/12 - 23:18

  Ơ thế hóa ra các cô chưa xem The Soviet Story thật à? Vướn đề này anh đã đề cập ở phần cồng dưới dưởi. 


  Vậy nay anh chân chọng khuyến cáo các cô nên tham khảo thêm Cửu bình nữa để biết thêm thằng Khựa hàng xóm Lừa ló dư lào nhế.

  Địt mẹ anh đéo phải phản động, thân Lừa này yêu nước cực dưng coi mấy quả phin này xong thấy choáng váng vì đéo hiểu Lừa còn phải làm chuột bạch đến bâu giờ?
 49. #51 by Dragonfly on 2011/08/12 - 23:18

  Sự mất-đoànkết thểhiện các lối tưzuy độclập, các cátính đốichọi, và ýthức fảnbiện.

  ———-
  Cái này cũng còn tùy nha, không thiếu còm chửi cá nhân kiểu cô Sún chửi cô Lả điên cuồng mà đéo za làm sao. Hay là Zì Mọi nhiều cái sai lè nhưng vẫn cái cố hoặc cụp đuôi sủa nhát gừng rồi fắn là đéo ổn. Zì cũng fải F5 lại mình đê. Cũ quá hết cả ziên. Hệ Hệ
 50. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 23:24

  Địt mẹ các cô cứ có tưchất như con Lói đi rùi Zì cũng bẩuvệ thôi hehe. Gato cái đéo jì.

  @con Kiu

  Con nài chụp bếp bằng cái đéo jì mà trông nhòenhợt thế? Mà cái mầu trăngtrắng ở cuối fòng bên trái là jì mà trông tởm thế? Máy-jặt hay bàn-là?

  Bếp con nài cũng fải đến 2.5m chứ đâu có hẹp quá.

  Tinhiên như con nầu-đó nói, cái fía tường cuối bếp (chỗ ốp gạch mosaic) fải mần quả cửa kiếng thật rộng trông nó mới ạt.