Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by budifa on 2011/08/12 - 10:55

  Văn học xưa là phải có điển tích để người đọc hiểu và minh xác việc mình muốn đề cập. Người viết phải thông kinh thạo sử cơ. Chứ như bây giờ có vào Gúc để mà nổ cũng chưa hiểu gì.

  Bài chỗ nào cho xem với.@ TrungDuong

   

  Gúc “Trinh Tùng Truyện” là ra, nhớ tìm bản có cả phần chú-thích các điển-tích

 2. #2 by Dom-dom on 2011/08/12 - 11:30

  Nhóc nhà em thì học Kiến khoa công trình hệ chính qui bình thường chứ ko phải hệ có liên thông với nước ngoài nên chắc đi giữa chừng là phải học từ đầu thui ạ.
  Vậy cho học xong ĐH đã Zì nhở?

  Nếu em tính kiểu ăn chắc tiến cũng được mà thoái cũng xong thì nghe ThỐi, Lài… Nếu em quyết tâm cho con nó thoát Lừa, mà kinh tế tạm ổn thì nên theo anh Dũng Hói.

  Vì mỗi chần chừ mỗi mất cơ hội. Việc được định cư ở các nước mỗi ngày một khó hơn. Nhất là bọn Tàu giờ đang ra sức thoát Khựa. Các nước tràn ngập Khựa sẽ dẫn đến hệ lụy dân bản xứ phản đối dân nhập cư, và chính phủ họ phải thắt chặt chính sách di dân. Em thấy vụ thảm sát Na uy rồi còn gì.

  Anh nhớ năm 2000, thằng em ở Úc nhợn về, định đưa 1 con cháu sang, chỉ mất 7k USD thủ tục. Không đi, để còn dành tiền mua nhà ư. Mua cái nhà ở TX mất 12K Mỹ, bây giờ lên được 2bi Cụ, nhưng chỉ làm công nhân sản xuất ở nhà mà xí nghiệp thì đang mất việc, lương không đủ sống, định xoay ra buôn bán nhưng chả biết buôn bán gì lại 1 nách 2 đứa con, nhẽ rồi đời chúng cũng khổ như mẹ chúng thôi.

  Đi sang Úc lúc đó chắc chắn cũng vất vả, nhưng cơ hội kiếm sống chắc khá hơn, mà lại được sống ở XH, môi trường chả bao giờ ở Lừa mơ thấy dù là tỷ tỷ phú.(còn)

 3. #3 by Dom-dom on 2011/08/12 - 11:30

  Còn 1 đứa cháu nữa lúc đó đang học ĐH, chú nó cũng gợi ý đi, nhưng nhà lại bảo tiếc là nó đang học dở. Chú nó cười nói học ĐH ở nhà thì là cái gì, vợ tôi làm ở nhà mà cũng bằng lương tôi giáo sư. Rồi đứa cháu ấy cũng chả đi. Rồi ăn chơi đổ đốn, bố mẹ khổ sở mãi mới lo được việc, bây giờ tạm ổn, chả hiểu sau thế nào.

  Mà bọn chúng có học ĐH ở bển sự hội nhập mới cao, mới muốn ở lại. Chứ học xong ĐH mới đi thì đại đa số muốn về, trừ trường hợp ở nhà khổ quá. Mà lúc ấy mình có muốn ép con ở lại nó cũng không ở, vì bọn nó ko học ĐH ở đó kiếm việc khó hơn, mà khó tý là bỏ. Như con anh đây này hờ hờ.

 4. #4 by Dom-dom on 2011/08/12 - 11:36

  À quên chưa nói thêm 1 ý quan trọng nếu cháu anh bây giờ muốn đi nhẽ phảy có trên 20 bi Cụ thì mới được để theo diện doanh nhân gì đó, vì tiếng tăm chúng biết gì đâu. Giờ chính sách nhập cư thắt chặt lắm lắm rồi. Tóm lại khi cơ hội đến mà bỏ lỡ thì sau chỉ có ngước nhìn thôi rồi nói: Nho còn xanh quá, hệ hệ.

 5. #6 by Dom-dom on 2011/08/12 - 12:04

  1 mảnh đất 1000m2 ở Q 9 cạnh sông , có nhà ở được, kho to, chả gần trường học, nhà máy cái mẹ gì, có nghĩa là đéo cho Lừa  thuê để ở được. Bán bây giờ thì bèo quá, có cách nào làm cho nó ra tiền được không?@1
  —-
  Xẻo nó ra mà bán. Thế cũng hỏi.

  @ Nhất Bia

  Đất trong Nam từ cuối 2009 là im tịt. Trước thỉnh thoảng ngoài Lụi có sóng, thì có con lướt xong lại vào ngó nghến 1 tý. Nay Lụi đóng băng, còn ai vào đó mà nghến ngó. Trong trỏng đâu cũng dự án, có thể nói đất trỏng rơi vào tay bọn mua lẻ cả rồi, thì bọn tay to tội gì nó tạo sóng nữa. Chúng buông dao rồi, kẹt lại tên nào chưa thoát đành phải chịu vậy. Chờ đợt sóng sau đi.

  Cho thuê thì thằng nào cũng ôm đầy đất rồi, sản xuất như khẹc, lại ở nơi xa xôi, ai thuê. Ôm để đấy đi cu. Còn không xẻo ra bán rẻ như cho, may ra.

 6. #7 by CầmThi on 2011/08/12 - 12:14

  Vì mỗi chần chừ mỗi mất cơ hội. Việc được định cư ở các nước mỗi ngày một khó hơn.@ anh Đòm :

  Có lẽ để xin ý kiến các anh về chiện cho con đi lúc này hay sau này và giải quyết mảnh đất hùi môn ra sao cho sát với thực tế thì em phải nói rõ tình hình nhà em hơn tí nè.
  Nhóc nhỏ nhà em đã có học bổng đi học 5 năm ở Ý về piano, tương lai em sẽ hướng nó định cư hẳn vì làm nghệ thuật ở nhà thì…cũng chỉ như mẹ nó thui.he he
  Nhóc lớn thì tiếng Anh khá tốt và quen tự lập lắm nhưng đi lúc này thì phải học lại từ đầu và tìm học bổng rất khó, chắc phải tự túc hoàn toàn mà thế thì mẹ lại ko xây được chung cư mini.
  Thế nên em định cứ để nó tốt nghiệp xong rùi tính, giờ em bắt đầu xin cho nó làm thêm cuối tuần ở cty kiến trúc của một anh bạn bố nó rùi, cho vững vững rùi đi cũng được mà em lại đỡ bị một mình.hi hi
  ( nếu sau nài khó đi thì nó ở nhà với em và đi qua chơi với nhóc em cũng ok nhở?)
  Chắc em sẽ bàn với anh rể chị gái em để cùng xây một lúc ( chị em cũng được một mảnh như thế ngay cạnh), chứ em thì hông biết gì về xây dựngvà thật sự rất dở về tính toán kinh doanh.
  Nếu anh chị em chưa xây thì chắc em phải tìm cách cho thuê xưởng vậy, vì mảnh phần của em ko có nhà, nếu cho thuê thì phải xây kể cả cấp 4, mà em thì mún xây là xây to lun cơ, lắt nhắt mệt lắm.
  Bán thì tiếc vì lúc nài đang xuống phải ko Anh Đòm?mà nếu nhóc lớn em chưa đi thì em cũng ko cần bán làm gì.

  Anh Đòm thấy thế được hông ạ?

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:15

   Hehe bi-jờ người cần-tưvấn lại fải đi thuyếtfục nhà-tưvấn nài.

 7. #9 by CầmThi on 2011/08/12 - 12:20

  Tóm lại khi cơ hội đến mà bỏ lỡ thì sau chỉ có ngước nhìn thôi rồi nói: Nho còn xanh quá, hệ hệ.@ anh Đòm :

  hi hi…cái nài chính em đã được bài học đắt giá nè.
  Em bỏ châu Âu mà về vì bố nó để bi giờ lại lo cho con đi…hu hu

 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 12:26

  Zì đơi hiahia

  Địt mẹ con Vân Nổ không fải xây nhà trên Gúc mà xây nhà kiểu Nùng Tôngzật.

  Địt mẹ xây nhà kiểu đéo jì mà đéo thèm tínhtoán, cứ hết đến đâu mua đến đấy, cũng đéo biết cách mà khoán cho thợ?

  Địt mẹ xây kiểu nài chắcăn 100% là định chi 1 tỷ thì thành mẹ 3 tỷ. Mà con Vân Nổ nài chắc chỉ chiênmôn xây nhà-xí thôi chứ đéo ai xây nhà-ở tửtế kiểu đó?

  Chẳnghạn, địt mẹ đan bâu-nhiêu thép cho sàn bêtông & cột bêtông? Địt mẹ cô mà đéo biết địnhmức thì nó đan bằng 1/2 có được không? Nó đan thế đéo fải là để ăn-cắp, mà để cho nhàn đấy.

  Rồi đéo biết tính địnhmức thì mua bâu-nhiêu vậtliệu cho vừa? Chẳnghạn đổ sàn hết 300kg thép, thì mua mẹ 500kg rồi sau đó không hết thì trả lại à? Hay là mua từng 100kg một, đến lúc nầu đủ thì thôi? Úi địt mẹ con nài nó đổ bêtông trên Gúc là chắc rùi hehe.

  Đúng là con bầnnông zám đi cãi chiênja.

 9. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 12:33

  Địt mẹ con Vân Nổ nhát nữa.

  Đừng có nói là vậtliệu hết đến đâu thì mua đến đấy mà đéo cần tínhtoán nha. Đúng là con chiênmôn xây nhà-xí.

  Địt mẹ nếu đéo biết tính, thì kiểu đéo jì chả có lúc thiếu hoặc thừa.

  Nếu thiếu, thì đang làm thợ nghỉ mẹ để con Vân Nổ chạy đi mua vậtliệu hoặc gọi bọn bán vậtliệu đến (mất mẹ nửa ngài là ít, tùy vầu đường jaothông).

  Nếu thừa, thì địt mẹ để qua đêm kiểu đéo jì chả mất. Kể-cả con Vân Nổ có cho người ngủ để canh côngtrình thì cũng thế thôi. Bọn thợ-xây Lừa ăn-cắp nó thành kỹsảo mẹ rùi hehe.

  Địt mẹ con Vân Nổ chiên xây nhà-xí mà zám tưvấn các chiênja.

 10. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 12:37

  Zì khẳngđịnh con Vân Nổ đã từng xây nhà, zưng là nhà-xí. Địt mẹ nhà con nài xây chỉ có-thể zùng để đi ỉa.

  Con nài xây nhà cấp 4 cho sinhviên thuê cũng đéo nên thân đâu Zì sure. Không khéo vửa khánhthành đã sụp mẹ mái.

  Zám vác cái mồm ./ bầnnông ra để bật Zì à.

 11. #14 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/12 - 12:41

  Thế nầy hehe đéo có vện là phẩy(@Pha a.k.a Budifa)
  Sống thế mới đáng sống một đời liền ông tinh hoa, đầu đội trời chân đạp đất. 

  Không làm thì thôi. Đã làm thì phải cầu toàn đến mức không thể cầu toàn hơn. Tuyệt đối không mèo mửa. Không phiên phiến. Không thỏa hiệp. Không cứt đái gì sất.

  Gương sáng nhìn thì phải học tập. Tại sao cứ phải xách mé mỉa mai kiểu bần tiện, mà giọng văn thì nhạt toẹt khắm lặm, chứ có hay ho gì?

  Còn chuyện vện hay không vện. Trung Tướng nếu thích, có thể có (almost) bất cứ chân dài trẻ măng để làm-vợ, chẳng qua là có muốn hay không thôi.

   
 12. #15 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/12 - 12:43

  Anh Đòm tham luận rất hợp ý tôi về vấn đề du học & định cư. Tôi khen anh. 


 13. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 12:49

  Địt mẹ con Bia hỏi ngu

  Đã có thằng bên Úc nó thuê thì cứ sang đã. Địt mẹ chắcchắn đéo-thể chết được, lolo cái đéo jì? Ở Úc mà còn lo thì ở Lừa ra sao?

  Còn sang mà thấy chán hơn ở nhà thì về có sao đâu. Loại chiênviên lương 2,000 Tơn ở Lừa thì đừng có lo là khó kiếm việc. Lại thêm cái mác mần vài năm ở Úc nữa thì càng zễ.

  Địt mẹ Zì đang zậy bọn tintin bỏ nhà pama ra sống một mình, thì có con jàhói lại đi bănkhoăn có nên sang Úc mần hay không. Địt mẹ đúng là cái-số Zì sao nó khốnnạn vầy hả jời.

  Địt mẹ khi cơhội Thoát Lừa đến, đừng có bỏ lỡ.

  Còn jácả bên Úc thì gúc được cần đéo jì hỏi con Tế (mà con Tế ở kýtúc bằng xiền pama gởi thì có khi cũng đéo biết hehe).

  – Cỏn sẽ mần ở vùng nầu? Já thuê nhà bển bâu-nhiêu?
  – Já sinhhoạtfí? Như điện, nước, xecộ..
  – Já ăn-bú? Thịtthà cámú..

  Có đéo jì mà không gúc được bọn mặt ./

  Còn nếu định đưa cả vợcon theo thì từtừ đã. Sang khoảng nửa năm rùi hãy tính.

  Còn nếu chưa có vợcon thì tính tính cái buồi Zì đây nài.

 14. #17 by Dragonfly on 2011/08/12 - 12:52

  Còn chuyện vện hay không vện. Trung Tướng nếu thích, có thể có (almost) bất cứ chân dài trẻ măng để làm-vợ, chẳng qua là có muốn hay không thôi.@ Fa

  ———————
  Chết cô Fa chưa?! Dám gây gổ với cặp tinh hoa:”gái lỡ thì gặp chai mất chí hướng”! Uyên ương có bạn có đôi- Trầm bổng bay cao khúc nhạc tình cùng nhau mổ thì cô chạy đằng chời. Hệ Hệ
 15. #18 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/12 - 12:58

  Đời Lài nhạtnhẽo quá thì cố sống làm đéo gì hả, Lài?

 16. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 12:59

  Cô Đòm Hói tưvấn em Cầm Thi biquan quá, mà lại không đúng đốitượng jì cả.

 17. #20 by Phong Vân on 2011/08/12 - 13:01

  Địt mẹ xây nhà kiểu đéo jì mà đéo thèm tínhtoán, cứ hết đến đâu mua đến đấy, cũng đéo biết cách mà khoán cho thợ? @Zì ăn bì lồn

  Để anh cho con gà này gáo nước sôi, đặng chi bộ vào vặt cho chụi mẹ cả lông đầu lẫn lông chim đi.

  Mả bố nhà Zì định lập lờ đánh lận con đen hử?
  Anh đã khẳng định rầng “Dự toán chi phí nguyên vật liệu bọn thiết kế nó có phần mềm rồi, gõ enter một nhát là xong hết”? Không biết đọc hay giấc mơ tiếng Lừa cải tạo nó làm mụ mẹ đầu dồi?

  Mả bố con Zì ăn bì lồn phát nữa, 16 âm mới đổ trần mà mùng 1 đã vác đủ xi-măng sắt thép về để thờ mả cụ nhà Zì à?
  Còn dám mở mồm cứ hết đến đâu mua đến đấy?
  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:06

   Gõ enter cái buồi bà nhà cô ý. Địt mẹ nổ vửa vửa thôi.

 18. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:05

  Cô Đòm Hói nhìn vầu việc đi Tây một cách rất là biquan, bởi đốitượng của cô, fải tạm gọi là, rất thấp-cấp hehe.

  Đi Tây mà “thấp-cấp” thì ở mẹ nhà cho xong. Đi chỉ fí xiền. Không fải xiền của pama thì cũng là xiền của ai-đó tàitrợ.

  Cái loại mà sang đến Tây rùi còn sợ bươnchải chỉ muốn lấy bằng để về Lừa (chờ pama xin việc hộ, rùi có nhà ở ngai đéo fải thuêmướn xâyxướng, nếu lỡ đói quá thì về lục cơm nguội..) thì địt mẹ, gởi mẹ bỏn lên Yên Bái mà học làm lợn-mọi.

 19. #23 by Dragonfly on 2011/08/12 - 13:06

  Đời Lài nhạtnhẽo quá thì cố sống làm đéo gì hả, Lài?@ Lói Cancer

  ————
  Địtmẹ thằng ranh con mới tí tuổi đầu được gia đình nuôi ăn học mà chửi pama như hát hay đi thần tượng thằng cha vơ chú váo hơn cả đấng sinh thành. Anh mà biết có con mất dậy như mày anh xuất mẹ nó ra chiếu chứ đẻ làm đéo. Bệnh mày càng ngày càng nặng. Sống ký sinh mà không biết nhục nhã lại còn hỗn. Đồ vô loài. Hệ Hệ
  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:08

   Hehe con nài chưởi ngọt Zì khen. Zưng mà tintin nhở.

 20. #25 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/12 - 13:07

  Địt mẹ khi cơhội Thoát Lừa đến, đừng có bỏ lỡ.(@Trung Tướng).  Chính xác. Đứa nào không nghe thì đến lúc ăn cứt đừng há mồm kêu.

  Tôi kể các anh các chị (a.k.a lũ mồm bẹn) nghe câu chuyện tương tự.

  Một trong những giảng viên tại trường đại học của tôi, có lần tâm sự trước lớp, rằng tển trong một lần dẫn đoàn khách du lịch thuộc bộ giáo dục Taiwan đi chơi miền Nam, đã được một già hói trong đoàn – là tay to của một đại học nhớn bên bển – đề nghị cho học bổng sang đó học, do quá ấn tượng với trình tiếng của tển.

  Các anh các chị đoán xem what had he done?

  Tển từ chối, các anh các chị ạ, vì “vừa lấy vợ chưa lâu”.

  Hahahahaha 

  Tển đã để mất cơ hội nghìn năm để thoát Lừa (dù chỉ là sang Taiwan), và mãi mãi an phận một thằng giáo quèn, nghèo, hèn. 

  Thế mà khi kể lại chiện cho đám sinh viên chốc mõm bên dưới (có tôi), tển vẫn cố làm ra vẻ như thể đó là một quyết định khí khái quân tử.

  Có mà cái khí lồn! 

  Giờ tển bỏ dạy rồi. Mở quán cafe. 

  Lừa mà, để trước mặt một bát cơm và một xô cứt, y như rằng sẽ chọn xô cứt mà hốc lấy hốc để. 
 21. #26 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/12 - 13:10

  Lài cay cú quá thì nên đánh răng và đi ngủ, chứ đừng có sủa điêu, rất không chính trực.


  Tôi chưa bao giờ chửi “đối tượng” (trong bài viết của tôi) cả, không tin anh lật lại những gì tôi đã viết mà xem. 

  Đã mở mồm nói thì nói cho đúng, cho duyên. Nếu không làm được điều ý, thì tốt nhất là ngậm mồm lại until có thể.

  Hãm lồn! 
 22. #27 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/12 - 13:10

  @Con Bia Cỏ:

  Ui đù má anh mới cút đi chén nhát về thấy cô la ông ổng dồi. Thật tao nhã dất. He he.

  Bắt quả tang cô tuyền lướt cồng anh ko nhế. Nếu ko đã ko giãy nãy việc anh gọi đi cầy bên nầy là đi culi.

  Bọn anh có triền thống dư nài vì đâu anh biết đéo. Đi culi thì bất kể ngành nghề, bất kể chức vụ, bất kể thu nhập. Income $100k+ / năm vưỡn gọi culi sất. Trừ fi tự mở sốp / hãng tự làm chủ / dám đóc. Đã hiểu chưa? He he.

  Dưng cỏn ở bển mà mần được lương $2,000 USD/tháng thì cũng đáng nể thật. He he.

  @Anh đang lu bu cho bài thi ngài mai nên ít ra tối mới hai ngài mốt mới tư vấn cho cô Bắn Đòm mới con Fa Âm Hộ về case thoát Lừa cho con cái.

 23. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:11

  Đì mé nghe cô Đòm nói cháu cổ jờ muốn đi fải có 20 bi thì thấy nản mẹ nó rùi.

  Có 20 bi thì ở đéo đâu chả được.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:12

   Tóm-lại với cháu cô Đòm chỉ có-thể nói một câu “Hết Mẹ Cách” hehe.

 24. #30 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/12 - 13:12

  @Tiếp con Bia Cỏ:

  Case của anh hơi đặc biệt nên khó lòng tham chiếu cho em cô được. Anh tính sơ bộ cho em cô thế nài, ở vị trí của một du sinh tự túc / công dân đi thuê nhà:

  – Tiền thuê nhà: $100 AUD / week / fòng(tối thiểu). Điện nước in-tẹc-nét tùy nhà bao hay ko.
  – Ăn uống / cà fê / linh tinh: $70 / week. Nếu cỏn hút thuốc thì vui lòng cộng thêm tầm $30 / week cho 2 gói(50 điếu) hạng bét. Vị chi $100.
  – Đi lại bằng Bus / Train: $50 / week. Nếu ko tự đi và được đưa đón thì vui lòng chuyển thành tiền mua sim gọi điện(gọi về VN chẳng hạn).

  Nhẩm sơ là $250 AUD / week. 1 Tháng lấy rẻ bằng 4 tuần: 250×4 = $1,000. Đặt là con số X.

  Giả sử cty ký hợp đồng mới cỏn mới mức lương $1,000 / tuần. Tuần cày 5 ngày. Tương đương $200 / ngài. Vị chi 1 năm: 52×1000 ~ $52,000. Lễ lạt, weekend được nghỉ dưng vưỡn hưởng trọn lương.  Đặt là con số Y.

  Cuối tuần nghỉ 2 ngài(T7+CN) đi culi ngoài, tỉ dư rửa chén – chạy bàn – mần cá – vv: 2 ngài được tối thiểu $200. Bù vầu chi fí ăn ở xem dư huề vốn. Lương lậu giữ nguyên.

  Bên nài tuyền tính theo tuần nên cô vui lòng đừng thắc mắc, he he: lương lãnh theo tuần, tiền nhà thu theo tuần, vv.

  Giả sử cty nài có chính sách tài trợ(chắc chắn fải có chứ?), tỉ dư nơi ở + ăn uống, hoặc tài trợ bằng hiện kim. Qui ra con số Z.

  Trách nhiệm của cô là lấy cái Casio làm fép toán +-x% giữa X-Y-Z là ra kết quả.

 25. #32 by budifa on 2011/08/12 - 13:14

  Ối ối em xin-lỗi chị Lói, em nhỡ-miệng với anh-nhà tí-teo-teo thôi mà đéo gì chị xắn váy lội vầu kuán chưởi em ghê thế, hế hế. Anh-nhà cầu-toàn, kỹ-tính, mà gái Lừa (nhẽ cả gái khoai-tây) đều đéo hoàn-hảo, nên em bẩu anh-nhà khó lấy vện thôi chứ xách-mé gì hả chị, hị hị.

   

  Còn cái gương sáng, aka anh-nhà thì ngài đéo nầu em chả soi, có vết bẩn-bẩn, ố-ố thì em nhổ nước-bọt rùi lấy giẻ rách lau tí nó lại sáng dư gương ngai ấy mà, khà khà

   

  Mà em nổ em văn-hay-chữ-tốt dư Ai-Đó đéo đâu mà chị phẩy kéo vầu mà chê-bai dè-bỉu? Em dzỗi, em dzận, em hận, em thù nên em thề, em hứa, em đảm-bẩu dù có nhu-cầu em cũng đéo mua thuốc-chuột của chị nữa, em ra dạng háng trên đường-rầy cho nó tâu-nhã, hã hã

   

  PS. Thực-ra tuy em có đọc còm của chị (em hehe cầu-toàn sợ sót thông-tin, đéo bỏ qua còm nầu cả), dưng đéo bâu-giờ em muốn tham-luận mới chị. Chị gọi em đích-danh em mới phẩy thưa cho lịch con bà nó sự thôi.

 26. #34 by AQ on 2011/08/12 - 13:21

  Dưng cỏn ở bển mà mần được lương $2,000 USD/tháng thì cũng đáng nể thật.

   

  Ui đì mé, mình nể mình quá đi haha.

 27. #35 by Phong Vân on 2011/08/12 - 13:22

  Chẳnghạn, địt mẹ đan bâu-nhiêu thép cho sàn bêtông & cột bêtông? Địt mẹ cô mà đéo biết địnhmức thì nó đan bằng 1/2 có được không? Nó đan thế đéo fải là để ăn-cắp, mà để cho nhàn đấy. @Zì ăn bì lồn

  Anh hỏi thật con Zì đã bao giờ nhìn thấy cái bản vẽ chửa? Cầu tiến thành thật thì anh khai sáng.
  Trên bản vẽ nó ghi đầy đủ dầm cột ngang dọc bao phân, dùng thép phi bao nhiêu, khoảng cách buộc thế nào? Địt mẹ chiếu ngang chiếu đứng còn đủ hết cả. Có mà đan 1/2 cái mả bố nhà Zì ấy!

  Mác vữa xây, chát, đổ bê-tông trên vỏ bao xi-măng nó cũng ghi hết cả rồi con gà ạ! Trừ khi mụ đéo biết đếm mới để người ta lừa. Mà đã nhìn thấy bao xi-măng bao giờ chưa?

  Còn dám bật nữa anh cho Zì thành mẹ con nài nài:
  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:31

   Con ngu nài lýthuyết suông. Địt mẹ nếu đéo biết tính thì đợi đấy mà thợ nó mần theo bản vẽ cho cô. Nó làm khác thì cô cũng đéo biết. Địt mẹ đồ xây nhà-xí còn jà mồm.

 28. #37 by Pepti on 2011/08/12 - 13:22

  Địt mẹ thằng Thiếu Bựa cái cho thơm mồm nào !.
  Anh cứ tưởng tượng chú như là cái thằng lúc đéo nào cũng đau đời nhưng có cứu được đời đâu. Kiểu tự kỉ mẹ rùi….
  Chỉ được cái ăn theo nói leo thì tài …
  Anh có nghe câu : Ăn theo nói leo không đụ mèo thì cũng đụ chó…
  Hê hê, anh nghe thế. Đúng thì đúng mà ko đúng thì sai. Tùy mầy !.

  Úi xời, Tự nhiên nhớ Hương Điêu kinh. Nàng đi đâu rồi nhở…

 29. #38 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/12 - 13:24

  Đù má, 20 bil ông cụ mà con Zì chồm chồm ở cồng dưới kia qui ra bên nài chưa tới $1 mil AUD (tỉ giá hôm nai là 22k+). Đặt lên bàn mua thẳng quả PR phải bù thêm đấy (giá chính thức là $2 mil AUD). Dưng đéo ai ngu thế, trừ fi xiền đéo còn lỗ xỏ. He he.

  Thôi tối mai anh biên cụ tỉ về các case nài. Hôm nai hóng tí rùi cút đi ôn bài đây.

 30. #40 by AQ on 2011/08/12 - 13:28

  Đi Tây mà “thấp-cấp” thì ở mẹ nhà cho xong. Đi chỉ fí xiền. Không fải xiền của pama thì cũng là xiền của ai-đó tàitrợ.@TT.

   

  Chính xác! Dưng mà Lừa thì làm thế đéo nầu để “cao-cấp” được giời???

   

 31. #42 by budifa on 2011/08/12 - 13:30

  @ BOM: Phần-mềm dự-toán xây-dựng cơ-bản hiện có đầy mà. Tất-nhiên ông Phong Vân nói chỉ gõ Enter là hơi quá dưng nhẽ ông ổng nói thậm-xưng. Định-mức hay Đơn-giá nếu có bản cập-nhật thì người ngoại-đạo cũng có-thể đao về dùng được, dân chiên-môn chắc-chắn có.

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:35

   Địt mẹ zùng được fần-mềm đó còn khó hơn Zì tính-nhẩm rộp fát ra cả cái nhà.

 32. #44 by Mr. Tran on 2011/08/12 - 13:33

  Lài dồn đéo hiểu gì về “Thế giới Tinh Hoa” thì mần ơn để iêm cho đôi bạn Thối – Lói đi. Đừng phá đám hạnh phúc của họ.

   

  Địt mẹ tưởng tưởng đôi Tinh Hoa nài về sống mới nhau:

  Đêm đêm Thối “múa phím bình thiên hạ, di chuột định giang sơn” thì Lói vửa ngồi pha thuốc chuột vửa âu yếm dìn Thối vửa véo von hát:

  “Chồng người í a… đánh Bắc ấy mà dẹp Đông…

  Chồng iem í ị… ngồi bếp dương cung ấy mà bắn mèo… ầy à…”

   

  Tao nhã hehe vãi mẹ đái!

   

  Đi đái phát đã nhế!!!!

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:36

   Con nài bam nhạt quá. Người đéo đâu mà vôzuyên vãi cả zắm.

 33. #46 by AQ on 2011/08/12 - 13:35

  Cuối tuần nghỉ 2 ngài(T7+CN) đi culi ngoài, tỉ dư rửa chén – chạy bàn – mần cá – vv: 2 ngài được tối thiểu $200. Bù vầu chi fí ăn ở xem dư huề vốn. Lương lậu giữ nguyên.@Tế sanh diên

   

  Đì mé, ngon thử mần non-stop vầy đi. Đì mé chỉ cần 2 tháng là má ở nhà nhận hổng ra!

   

 34. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 13:38

  Địt mẹ Zì chạy tí. Các cô bàn về zuhọc thì bàn cho cẩnthận có tráchnhiệm, vì có nhiều Lừa hóng. Địt mẹ con nầu bam Zì đá đứt mẹ quiđầu đấy.

 35. #49 by budifa on 2011/08/12 - 13:43

  Hố hố tham-luận mới tintin tự-kỷ thì biến mẹ thành tintin hở lão BOM?

   

  Mà địt con mẹ, soi được quả gương sáng dư trăng dzằm nài dzồi, từ hum-nay tối về tăng định-mức 1 ly diệu thành mẹ 1 con bà nó chai, rùi chưởi-mắng bọn chíp ăn-hại-đái-khai đặng cho bỏn nhanh-chóng giở-thành tintin cao-cấp, há há

   

  Cái lão nầy dị-ứng mới giấy-khen, hum-qua phát cho mấy cái hum-nay là hiên-tha-hiên-thiên (@ Mr. Trần Mấn, hehe)

 36. #50 by nhất on 2011/08/12 - 13:46

  @hổng phải & Đòm
  Có sổ đỏ rồi và giáp Đồng nai, tình hình thế này chắc là ăn cứt rùi!

 37. #51 by DG on 2011/08/12 - 13:50

  Hoàng ơi Hoàng ơi ông zời sanh ra mỗi người một nghề mỗi người một nghiệp dzồi, em mần ơn đừng lanh cha lanh chanh được hông em? cái địt con mẹ nhà em!

   

  Tập trung mà gìn giữ cho hoành trấng cái nghiệp triền thống ông lang lợn cái đã? Chiên môn của mình mà hông lo, cứ lo thay phần thiên hạ!

   

  Anh dòm cách em nói chiện về đổ sàn thì mấy cân thép, đổ cột thì mấy cân thép, rùi đan thép dư nầu, là anh đã vui dzồi, biết là em hài hước dzồi. Dưng đến đó là được sao em còn cứ cố tình vén vảy nhảy xếch là sâu hở Hoàng?

   

  Địt mẹ em biết thống kê mới cả bóc tách mới cả áp giá mới cả thông báo giá mới cả chênh lệch vật tư vươn vươn là dư nầu hông?

   

  Em biết dư nầu thì là một bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ hông?

   

  Thôi câm mồm rùi cút về mới ả Lói đầu nậu thuốc chuột đi, địt bà nhà em phát cho mát dái rùi anh còn đong xiền nầu!

 38. #52 by Dragonfly on 2011/08/12 - 14:00

  Như coi Lói thì là cao-cấp

  ————–
  Địtmẹ con Zì Mọi muốn dạy con Lói Cancer Mix Thuốc Chuột hiệu quả thì đừng bơm vá nó lên cao quá để cỏn đang quen thủ dâm cơ học thêm luôn cả thủ zâm tinh thần nữa thì hỏng mẹ nó cả cuộc đời 1 ông Lừa. Hệ Hệ
  P/s: Đích danh cô Lói, đừng nghĩ 1 vài bài tản văn mí lại mấy bài thơ lạ được tung hô ngoài kia mà tưởng mình vĩ đại, mở mồm ra nói dậy các chú các bác đã bầm dập cuộc đời quá nhiều. Ở đây cô là người ít trải nghiệm nhất nên biết người biết ta mới khá được my son. Hệ Hệ
  Điều đầu tiên làm có ích là hãy trả lời bác Zũng Hói sách nào nên đọc khi mở mồm ra chê sách bác ấy jới thiệu đi con trai. Hệ Hệ
 39. #53 by AQ on 2011/08/12 - 14:30

  Con Lói nhiều lúc quá đáng. Đì mé chẳng biết cỏn tinh hoa hay cao-cấp chỗ nầu, nhưng cứ mở mồm ra là chê bai, chửi bới, dùng từ nghiệt ngã. Dù là quán Bựa nhưng nhiều lúc ngại đéo muốn đối thoại với cỏn.

   

  Đì mé, tinh hoa hay cao-cấp gì đi nữa thì cũng phải chứng minh bằng hành động, bằng thực tế chứ la bai bải như con Lói thì cũng đéo biết đấy là đâu.

 40. #54 by Dom-dom on 2011/08/12 - 14:39

  Có sổ đỏ rồi và giáp Đồng nai, tình hình thế này chắc là ăn cứt rùi! @ Nhất Dâm

  Chỉ ăn cứt khi nào B xiết chặt về Đất, bắt nộp thuế như bọn giãy chết ấy. Còn không cứ kê cao đầu ngủ yên đợi mùa sau hà hà.

  Mà cái vụ xiết chặt ấy nhẽ còn lâu, chỉ khi nào B xơi hết màu mỡ của đất đã nha.

 41. #55 by Già Không Đều on 2011/08/12 - 14:42

  Địt mẹ em biết thống kê mới cả bóc tách mới cả áp giá mới cả thông báo giá mới cả chênh lệch vật tư vươn vươn là dư nầu hông?

   

  Em biết dư nầu thì là một bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ hông? ( @ Dái Ghẻ)

   

  Đù mạ Anh phải kú thằng Ku này một cái cốc mới được. Bô bô cái gì về sở trường “chấm mút” dự án xây dựng các kiểu thế hả thằng khứa kia?

   

  Bà Mụ Dì đang vả alo cô Vân về xây nhà dân dụng thui, chứ to tát đéo gì đâu mà Ku lôi mấy khái niệm lý thuyết xây dựng công trình lớn vầu đây, đù mạ.

   

   

  Xây mấy cái nhà ống 2, 3 tầng để ở thì bộ hồ sơ thiết kế nọ kia chỉ làm cái thủ tục để xin giấy phép xây dựng để tụi qui tắc đô thị ( thanh tra xây dựng quận) nó khỏi làm phiền thui chứ thằng thợ cả nó lướt qua nó nắm được ngay, cơ bản same same như bao cái nhà nó làm hoài chứ khó khăn đéo gì đâu, bày đặt lằn văn ngoằng.

   

  @ Cô Vân : Cái phần mềm nhập dữ liệu đầu vào về diện tích xây dựng, kiểu nhà cấp mấy, mức độ nội thất nọ kia ra cái định mức khoán an án vào thời điểm giá thị trường luôn biến động chỉ để chuẩn bị xiền thui, chứ đi vào chi tiết, cô tự tay đi chợ mua đồ bao giờ nó cũng là giá tốt nhất chứ, qua một thằng, dù thằng nào, nó cũng làm mấy line rùi cô ợ. Muốn ngon bổ rẻ ngoài biết Gúc thì đéo được lười biếng bô bô chỉ tay năm ngón đâu. Anh thấy tự làm tiết kiệm được từ 20 đến 30% đến so với dự toán trên máy đó.

 42. #56 by AQ on 2011/08/12 - 14:46

  Chỉ ăn cứt khi nào B xiết chặt về Đất, bắt nộp thuế như bọn giãy chết ấy.@Cô Đòm

   

  Từ 1/1/2012 B bắt đóng thuế sử dụng đất nha mấy cô.

  (Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, hiệu lực 1/1/2012)

   

   

   

 43. #57 by Dom-dom on 2011/08/12 - 14:54

  Tóm-lại với cháu cô Đòm chỉ có-thể nói một câu “Hết Mẹ Cách” hehe. @ ThỐi

  Chính xác. Giờ chỉ ở nhà móc lưỡi lợn cho 1 xí nghiệp đông lạnh. Mà cái việc ấy cũng chỉ hân hạnh có khi ký được HĐ với 1 bọn giãy chết nào đó thôi.

  Lúc trước khi thằng em về, anh đã bảo giờ nhà chẳng cần sự cứu trợ của chú, mà chỉ cần chú mở cho các cháu 1 con đường thoát Lừa thôi.

  Bên nhà vên nó đưa nhau sang đấy gần hết cả rồi. Trước thì bằng nộp đơn xin nhập cư. Sau thì bằng quả kết hôn giả. Nhưng bên nhà anh (đúng hơn nhà vện) thì thuộc loại chưa thò đã thụt, chả có ước muốn cao siêu gì, ra khỏi lũy tre làng đã mừng hú rồi. Chả trách họ được.

  Để thoát được Lừa trước hết tự thân phải có ý chí. Nếu không có đưa sang đấy, khổ tý đòi về còn mệt hơn.

  Thằng cháu rể của anh đây này, vợ quyết tâm mãi mới kiếm được học bổng tp Úc. Đưa chồng con sang. Con gửi trẻ ngoài ngày 15$, chồng đi làm 10$, đang đòi về ồi ồi, hãm. Vợ suốt ngày phải động viên, rồi sinh ra cãi nhau.

  Lần trước cãi nhau đòi bỏ nhau, bọn anh đã gọi đến mắng vun vào cho rồi. Lần này nếu có mặc kệ. Cái loại mà suốt đời sống với họ, ta cứ phải kiễng chân thì quên cho khẩn trương.

 44. #58 by Già Không Đều on 2011/08/12 - 14:56

  @ Cô AQ:

   

  Thuế sử dụng đất trước giờ vẫn phải đóng mà, hằng năm, thằng làm trên phường, gọi là nhân viên địa chính phường í, nó căn cứ theo m2 đất trên sổ đỏ mà charge tiền thuế thui, nếu mấy năm trước không đóng thì nó gom hết đóng cho đủ. Cô nầu đéo đóng đủ thuế đất với cái biên lai mềm mềm cầm không khéo rách toạt thì khi có việc cần chứng thực giấy tờ gì ở Phường nó cũng phím cho tụi Một Cửa Một Dấu tra còn nợ nần gì thuế má đất đai không mới ký đóng dấu cho. ( rùi tiền dân phòng, công ích, quỹ khuyến học nọ kia bla các kiểu).

   

  Có điều tiền thuế đất trước đến giờ nó như tiền lẽ tiêu vặt, không đáng bận tâm thui. Sắp tới B tăng thêm tiền thuế đất, trước là tăng ngân sách, sau là gọi là kiểm soát bất động sản, nhưng chưa ăn thua đéo gì đâu.

 45. #59 by AQ on 2011/08/12 - 15:14

  @ Cô Già đều

  Cái Luật thuế này nó thay cho Pháp lệnh thuế nhà đất 1994. Lần này B đưa ra thuế suất cụ thể (mức khởi điểm 0,03%), áp dụng cho cả trường hợp thuê đất (trước chỉ áp dụng cho trường hợp sử dụng đất, tức đất đã đóng tiền sử dụng cho B mới bị). Khi có thuế suất cụ thể thì B có thể tăng bất kỳ lúc nào.

 46. #60 by Dom-dom on 2011/08/12 - 15:16

  Xây mấy cái nhà ống 2, 3 tầng để ở thì bộ hồ sơ thiết kế nọ kia chỉ làm cái thủ tục để xin giấy phép xây dựng để tụi qui tắc đô thị ( thanh tra xây dựng quận) nó khỏi làm phiền thui chứ thằng thợ cả nó lướt qua nó nắm được ngay, cơ bản same same như bao cái nhà nó làm hoài chứ khó khăn đéo gì đâu, bày đặt lằn văn ngoằng. @ Già Đểu

  Hoàn toàn nhầm. kiểu gì mà lại xây nhà thời nguyên thủy vậy.

  Trừ trường hợp cô làm cái nhà tạm bợ không kể. Còn bất cứ xây cái gì cũng nên có thiết kế, ngay cả nhà xí.

  Tuy thuê thiết kế đắt, tưởng vậy thôi, nhưng nó có lợi cho cô rất nhiều. Tất nhiên là phải Kiến xịn.

  Trước hết là phải có thầy phong thủy cho cô một bản nhà đồ đã. (Thầy PT này phải đến tận nơi đo đạc nhìn ngắm cẩn thận tại thực địa nha). Bếp đặt đâu, cửa bếp quay hướng nào. Bàn thờ chỗ nào hướng nào. Bể nước, hố xí, lỗ bệt, v.v… & v.v…

  Tiếp theo đến Kiến, nếu tên nào kết hợp cả 2 càng tốt.

  Nếu cô không làm căn cơ như thế dễ có chuyện làm rồi phá (ngay trong lúc làm đã sửa đi sửa lại nha, chứ không nói sau này thấy bất cập còn phải sửa mệt hơn). Mà cái vụ này tốn tiền tốn thời gian, hơn nữa còn dễ sinh mổ bò trong nhà. Nhất là sau này trong nhà có cái gì xảy ra, ta chỉ yên tâm tìm ở chỗ khác chứ không lo chuyện hay phong thủy trong nhà ra sao. Vớ phải thầy rổm có mà bảo đào cả nhà lên lúc ấy cũng đào.

  Ngay khi thằng Kiến nó vẽ rồi, chắc chắn rồi, là phảy theo nó tuyệt đối. Không để các mồm thối tham gia vào, chỉ có hỏng việc. Người ta có chuyên môn đã bố trí rất hợp lý về còn sửa cái này sửa cái nọ, nom cái nhà như ba vạ. Chán phèo.

 47. #61 by Già Không Đều on 2011/08/12 - 15:32

  @ Cô Dom

   

  Dĩ nhiên làm nhà phải có thiết kế rùi, vừa cần để xin giấy phép xây dựng, vừa theo đó mà tụi thợ mần theo chứ, nhưng ý Anh là mấy cái nhà dân dụng thông thường đó thì có thuê tụi Kiến về thiết kế xây dựng mới thiết kế nội thất thì tụi nó đa phần cũng cóp pết hết, vì na na các kểu thêm bớt chút đỉnh cho khang khác thui mà, không tin hỏi tụi Trạn Khắm xem.

   

  Anh xây cái nhà năm rùi cho ma ma, để tiết kiệm tối đa chi phí, Anh cũng giả vờ gọi tụi Kiến đến xem nhà, café nói chiện, nó phác thảo sơ sơ một số ý tưởng, thậm chí xem hình 2D gì đó, Anh thấy Anh cũng tự mò trên mạng được, nên đéo xuống tiền ký hợp đồng để nhận bản full thiết kế 3D, xong Anh tự phác thảo với thằng thợ cả nhận làm công, nó ok, thế là làm, xong Anh thuê thằng chiên hợp thức hóa “xây trước, giấy phép sau” 2 chai nữa, nó tự vẽ cái nhà đã làm xong theo thực tế, đóng dấu cái cộp, đổi sổ đỏ mới luôn, xong rẹt. Nhà xây xong, ai cũng khen, vì cứng cáp, đẹp đơn giản mà giá thì..rẻ chỉ mình Anh biết và cười một mình, he he.

   

  Nói chung dành phần cơm của tụi thiết kế, phong thủy, giám sát… cũng hết hơi phếch, nhưng vì chủ đích muốn làm rẻ nhất có thể mà vẫn hài lòng nên mới thế. Chứ nhiều xiền quăng 1 cục để đó đi chơi cho sướng nói làm gì.

 48. #62 by Chrome on 2011/08/12 - 15:33

  Địt pẹ lâu ngày hông vầu thăm Quán bọn già hói vữn nhều hơn bọn nhi đồng, thế là đéo nầu? Em Châu vô vàn yêu quý của anh đi mẹ đâu nhở? Hawaii chơi với vện hử?


  Bọn hói rảnh ghê, chiện đéo gì cũng phán lấy được. Rõ tởm. Xê ra cho anh nói chiện đi Tây mới các em gái nầu. Anh nói với mấy em gái thôi, bọn giai Lừa chán bỏ mẹ, giống y cha chú chúng nó, hố hố..

  Các cô nên biết đi Tây là bước sang Thiên đàng. Thiên đàng thì các cô biết rồi, hoa thơm trái ngọt chim kêu vượn hót non xanh nước biếc nắng ấm mây hồng, nơi Người sống với Người dưới sự bảo bọc của Chúa. Địt pẹ các cô, ở Lừa các cô đang được chăn dắt trong một cái chuồng đầy phân, đéo hơn.

  Ở Tây, các cô sẽ được hít thở không khí của Tự do thực sự. Các cô sẽ có cơ hội phát triển tài năng của mình (nếu có). Các cô tự mình dần dần sẽ học được cách giao tiếp, suy nghĩ, nói năng, ăn uống, làm việc, kiếm tiền, và hưởng thụ (bâu gồm cả having sex, tất nhiên). Mồm các cô sẽ bớt thối và giọng các cô sẽ nhỏ nhẹ hơn. Các cô sẽ dần dần tự thoát khỏi dững gông cùm về tư tưởng mà ơn giống Lừa, ơn Bê, ơn Ông Cụ, bâu thế hệ Lừa được mặc nhiên trang bị. Dững Bác, dững Đảng, dững Triền thống, dững phải thế này, phải thế kia dần dần sẽ biến mất. Thay vầu đó là Khả năng hòa nhập, Kết nối, Chấp nhận sự khác biệt, Sự chín chắn, Khả năng dòm xa trông rộng, vưn vưn và vưn vưn.

 49. #63 by AQ on 2011/08/12 - 15:40

  Tiếp đi cô Cá-rô-mề (aka Chrome), hehe hay quá, cứ như chiện A-li-xơ lạc chốn thần tiên. Đì mé anh chửa bâu giờ được đi Tây (như con Zì phán ở bên dưới) nên Thiên Đàng của cô mần anh mê mẩn quá. Tiếp đi cô hehe.