Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by dắtdéo on 2011/08/12 - 00:00

  @Chuyện Zu Học: Dác Nhợn hún lụn viên bơi lội đâu vầu tư vấn em Thi Nắm đi kìa, ko anh tư vấn lại thày lay nhẩy vầu. Mời mời. Bi chừ anh chỉ nói sơ một ý là em Thi Nắm nên theo tư vấn của con Zì mồm thối chuyện này, cỏn tuy hay nổ nhưng chuyện này cólý.


  @Phang Phập: phương án kinh zoanh của cô có vể nghệ sỹ nhỉ hehe. Địt mẹ nếu mà có chỗ vầy thì anh cũng lên chơi đới, có đít-cau hông cô? Dưng anh vẫn hồ nghi về lượng khách khứa đây? Lên tận sơn la nhà cô cần có auto à cũng phải là hạng phú za. Hay là cô tổ chức bus đưa đi? Trong đám phú za kia có bâu nhiêu con máu mê trò của cô? nếu mà từ bé đến lớn bỏn chưa đi săn bâu zờ thì anh sure là bỏn đéo có cảm zác thích thú việc săn bắn như cô đâu hehe.

   

  Nhưng ngoài chuyện chính (or phụ?) là tổ chức săn bắn thì cô phẩy kết hợp luôn là trồng lọai cây zì trong đó sau dăm bảy niên cô vắt ra xiền chớ. Lịt mịe chỉ mần quả săn bắn vầy đổ đống xiền vô, đến lúc lèo tèo vài mống lên săn thì còn có quả backup kia ko ăn cứt à.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 00:00

  @con Lài Mồm Bẹn mặt ./

  Gạch gốm Jiếng Đáy có từ 193x con mồm bẹn ạ. Đã từng xuất cả sang Nhựt Sing Hồng.. thời Ông Cụ còn cửi truồng xúc tuyết bên Nga.

  Địt mẹ con ngu nài mà đòi bật Zì à.

 3. #3 by Già Không Đều on 2011/08/12 - 00:03

  Xóa mẹ Bookmark đi(@ Bà Dì đỉ mồm)

   

  Há há, Case của Vịt Đắc cũng nhiều con ở đây dính phếch, xóa bookmark thì tụi tủi lại vào Gúc mà gõ “An Hoàng Trung Tướng là con mụ nầu” lại ra link, lại click, lại dính như keo dính chuột

   

  Tốt nhứt Dăc kiếm cho Bà Dì một em xinh tươi để Bả suốt ngày chui ./ vện mới mà đéo có thời gian chăm cái Quán Chó Chết Nghiện Ngập này là xong.


  Bà Dì này công cũng nhiều mà tội cũng lắm!

   

  Anh đi ngủ mai dậy sớm đi bơi đón bềnh mênh đơi. Bái bai quý zị!


 4. #4 by dắtdéo on 2011/08/12 - 00:05

  @Chiện săn bắn ở Mẽo như bác Rương đề cập:

  Các tinh hoa phản động ở đây connầu đi săn rồi thì anh nhường vầu nổ cho Phang Phập nghe kìa. Biết đâu nghe xong chiện săn bắn bên lày anh cu Phập lại vỡ vạc ra đôi chút.

   

  Anh dạo nầy nhũn nhặn nhường hết các cô mần tinh hoa, khi nầu đéo có tinh hoa nữa thì mới tới lượt anh-bầnnông lên tiếng hehe. Thoai anh cút đã, tối anh lại zìa.

 5. #5 by Dragonfly on 2011/08/12 - 00:06


  Gạch gốm Jiếng Đáy có từ 193x con mồm bẹn ạ. Đã từng xuất cả sang Nhựt Sing Hồng.. thời Ông Cụ còn cửi truồng xúc tuyết bên Nga.

  Địt mẹ con ngu nài mà đòi bật Zì à.

  ——————-
  Nói như sân golf Đà Lạt có từ đầu thế kỷ 20 ấy à? Địtmẹ con mồm tĩ vịt liến thoắng cứ thằng chết cãi thằng khiêng. Lúc đó chưa có sản fẩm để làm việc đó. Đồ ngu hóng hớt hời hợt. Hệ Hệ
  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 00:09

   Con lợn mọi nài thời 198x vầu kháchsạn Thắng Lợi chưa?

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 00:08

  Bọn Nam Lừa thời 199x rất máu trò đi săn trên Lâm Đồng. Con đéo nầu cũng có xe bự (zạng Nissan Pathfinder hoặc Mish Pajero) và súng thì nhiều thôi rồi. Chủyếu là cạcbin, garăng của Mẽo.

  Sau nài thú thì ít, kiểmlâm lại nhiều, nên bọn nài bớt zần, đến jờ thì còn rất ít.

  Zì cũng đéo biết là nếu con Fập mở trại thì có đông khách không, chứ riêng Zì thì đéo mê trò bắn-jiết nài.

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 00:12

  Thôi Zì cươngquyết đi tọa. Địt mẹ con Lài Mồm Bẹn jà mồm Zì đã tụt mẹ nõ jờ. Bật Zì thế đéo nầu được mà bật. 30 năm nai Zì chưa nói cái đéo jì sai cả.

 8. #9 by nhất on 2011/08/12 - 00:13

  Lủ mé thằng bantaican bây giờ đổi nick thành hổng phải ra đây! Anh dí tay tận trán bắt quả tang mầy lên đây quảng cáo bán căn hộ hay cái mả mẹ gì đó cho thằng Tế !, Lủ mé vì sao anh biết ? Vì anh hỏi nó đéo trả nhời chỉ hỏi lại vu vơ lủ mé. Một thằng chuyên gia bất động sản chuyên nghiệp thfi cái đéo gì cũng phải biết hay ít ra cũng nổ được lủ mé ! Thằng nài có mỗi một mục đích là lên đây bán hàng, anh cũng đéo đọc vì có quan tâm đâu. Quá tởm.

 9. #10 by Dragonfly on 2011/08/12 - 00:14

  Con lợn mọi nài thời 198x vầu kháchsạn Thắng Lợi chưa?

  ————–
  198x zẩy đầm đó zồi, khách sạn của bọn CuBa xây tặng hử? Nếu có thì hàng đặc chủng bỏn đặt nha con Man Zi Mọi Zợ. Hệ Hê
 10. #11 by CầmThi on 2011/08/12 - 00:19

  @ TT & anh Lài :

  Gạch gốm giếng đáy nhà em xây hùi 1994 đã dùng để trang trí rùi nè . Và bố nó xây mấy cái biệt thự trên Hồ Tây hùi đó cho ngừi ta cũng thấy dùng hoài à. ( em cũng ko chắc có phải là gạch mà anh và TT đang nói đến ko, thấy dùng rất đẹp và thường để trang trí mà. )

  @ anh Déo  hoành :

  Thanks anh nhìu nhế, em cũng thấy Zì có lý trong chiện nài hi hi.( trong trường hợp nhà em mẹ cút con côi…hu hu ! )

 11. #12 by Mr. Tran on 2011/08/12 - 00:24

  30 năm nai Zì chưa nói cái đéo jì sai cả. @Trần Mấn

  Địt mẹ thần quynh à?
  Sai đéo chịu nhận hoặc lờ hoặc cười hehe là nhầm chứ đéo sai thì có. Nhố nhăng!

  @Bõ
  Thế 130 trẹo có nhứt thiết phẩy là ngoại cuốc không hay dân VN cũng được?

  Nếu dân VN cũng được thì mụ Thối liên hệ kiếm 2 em đi. 1 cho mụ, 1 cho con Lói, vợ mụ.
  Tất diên là làm dư thế thì phải hehe quần hôn, phức tạp phết!

 12. #13 by Keo Dính Chuột on 2011/08/12 - 00:25

  Đồng ý mới cô Vân về dự án xây nhà, bổ sung vài ý

  – Nhà ống nói chung kết cấu đơn giản nên thợ cả có thể đọc bản vẽ để mần theo thói quen. Cô nói rằng đọc bản vẽ chúng hiểu hết, nhầm rùi cô. Chúng có lập bản vẽ thi công đâu mà biết sẽ mần đúng như thiết kế. Cần phẩy có tư vấn để chỉ dẫn kỹ thuật và giám sát thi công đúng quy phạm.

  – Vật liệu cũng có định mức của nó, cô nên giao cho cai thầu, nơi nới ra một chút như kiểu khoán xăng. Cai thầu có mối của bỏn nên chiết khấu rẻ hơn ta tự đi mua, mặt khác cai sẽ quản thợ để không xài phí.

  – Chủ không nên lãnh phần vật liệu trừ phi cô có hàng rào tốt cộng với đội bẩu vệ chiên nghiệp.

  – Đôi khi một số việc tuy vặt vãnh nhưng quan trọng, đãi thợ uống rượu nó cũng làm chiếu lệ, chủ nên tự tai làm lấy đó là tưới nước bẩu trì bê tông.

 13. #14 by Dragonfly on 2011/08/12 - 00:27

  @ TT & anh Lài : 

  Gạch gốm giếng đáy nhà em xây hùi 1994 đã dùng để trang trí rùi nè . Và bố nó xây mấy cái biệt thự trên Hồ Tây hùi đó cho ngừi ta cũng thấy dùng hoài à. ( em cũng ko chắc có phải là gạch mà anh và TT đang nói đến ko, thấy dùng rất đẹp và thường để trang trí mà. )

  ——————–
  Trang trí khác mà ốp bếp chỗ nấu ăn khác cũng có thể zân Fòng anh lúc đó không sài đồ chất nghệ zởm như Hà Nội  bọn em. Hệ Hệ
 14. #15 by Mr. Tran on 2011/08/12 - 00:28

  198x zẩy đầm đó zồi, khách sạn của bọn CuBa xây tặng hử? Nếu có thì hàng đặc chủng bỏn đặt nha con Man Zi Mọi Zợ. Hệ Hê @Lài dồn

  Ui nếu Lài dồn hông nổ thì ngoài đời nhẽ mỗ phải gọi cỏn là “chú” hehe. Mụ Trần Mấn mới cả nhiều bựa khác nhẽ cũng được gọi vầy.

  May đây là quán bựa, không thì ngại chết há há

 15. #16 by CầmThi on 2011/08/12 - 00:35

  @ Tran :

  Đã nói là ngoài quán thì Tran gọi ct là Cô đi mờ…cháu gái ct hơi bị xinh và ngoan đóa nha.he he

 16. #17 by Mit on 2011/08/12 - 00:41

  Đeo mẹ sáng vầu mà đọc còm mù mẹ mắt.  Chi bộ bàn chiện nhà đất ở Lừa vui nhở….hehehe

  Mà Dũng hói còn nói dùng vàng làm vỏ tầu vũ chụ và nguyên liệu chế thiết bị biến nhiệt thành điện chắc nói cho vui phỏng, đéo thấy thằng nào có ý kiến là sao? @ Nha^’t

  Thì đây thoai.  Mít đã thấy nó ngay sau khi cô cổ bẩu tên Đêm30 là nó hông có trong gúc.  Đây thoai…..hehehe  Cơ mà nhiều nhất vưỡn là nữ trang mới lại trong finance.

  http://geology.com/minerals/gold/uses-of-gold.shtml


 17. #18 by Mr. Tran on 2011/08/12 - 00:46

  Đã nói là ngoài quán thì Tran gọi ct là Cô đi mờ…cháu gái ct hơi bị xinh và ngoan đóa nha.he he@Cầm Thi

  Ồ ze!

  Dưng trên quán tuyền thần nổ choác choác,

  Tỷ như mụ Thối kèn teo thì nổ là kèn khủng
  Lài dồn 1m50 lại nổ là 1m82, đẹp giai hết cỡ
  Con Tế bị điên chiên nổ là bình thường
  Con Déo làm nail lại nổ cưỡi pillot
  Con Nhất bốc vác nổ là vô địch xây nhà
  Con Dái Ghẻ ngày bị vợ táng 5 lần thì nổ là “hoành”

  Đại khái thế!

  Nhỡ mỗ già hói U60 mờ vưỡn nổ là hehe giai chẻ thì sâu?

 18. #19 by Sành on 2011/08/12 - 00:48

  @ cô Phập and all

  Anh cũng vài lần đi săn cùng bọn thợ săn đức, đi ké thôi chứ anh chưa có giấy phép săn bắn.
  Ở đây có nhiều loại súng săn có kính ngắm, độ chính sác rất cao. Anh thấy tuyền đạn nhỏ nhỏ xíu, súng bắn có giảm thanh nên chỉ nghe đệt 1 phát là ông lọn rừng lăn quay.
  Đây là  ảnh ông lợn rừng do chính tay anh bắn hạ:
  Anh còn bắn được mấy ông hoẵng nhưng mất mịe nó hình đéo tìn thấy. Tiện anh cũng khoe tí hàng nóng của anh, đây là khẩu súng hơi có ống ngắm của anh (9 cân):
  Còn đây là quả súng điện 200k vôn, dí một phát sốc nửa tiếng. Hờ hờ
 19. #20 by nhất on 2011/08/12 - 00:58

  Thx Mít Đông, đúng là  vàng được sử dụng trong lớp phim mỏng phủ bên ngoài tàu  vũ trụ và vệ tinh nhân tạo thật. Nhưng chi tiết làm generator anh vẫn chưa tìm ra !
  Bọn gay như Dũng Hói quả thực rất chăm Gúc, giờ anh mới tin đấy.

 20. #21 by Mit on 2011/08/12 - 01:03

  @CT

  Mít hông biết các nước khoai tây khác dư nào, dưng qua Mẽo vầu học ngang hai năm cuối cùng của bằng cử nhân at a reputable university rất khó cho dù trình độ anh văn giỏi.  Bỏn sẽ bắt bọn sinh viên học thêm hay học lại dững lớp chuyên nghành và dững lớp phụ. Những trường đại học privates có thể có criteria khác và bớt cho sinh viên ngọai quốc vài lớp, dưng những ngành sciences thì bỏn pretty strict.  Nhất là hai năm về cuối của program, lúc các lớp chính (upper division classes) của ngành được dậy.

  Tốt nhứt nên học xong cử nhân tại Lừa, nếu trường Lừa không có affiliate với trường đại học khoai tây để có thể transfer ngang.

 21. #22 by CầmThi on 2011/08/12 - 01:05

  @ Tran :

  Oh, gay go nhở,hi hi
  Dưng mờ nếu Tran có nhu cầu thiệt thì phẩy khai thật chớ. Sẽ có lúc cô-cháu anh-em  gặp nhau mờ…hờ hờ.

  Thui, chào MÍt và tuyền thể Chi bộ thân yêu,
  iem đi ngủ đơi.

 22. #23 by CầmThi on 2011/08/12 - 01:08

  @ Mit :

  yes, ct cũng nghĩ là rất khó có học tiếp.
  Chắc ct cho nó học nốt ở nhà rùi mới đi thui Mít à.
  Thanks Mit nhìu nha.

 23. #24 by hùng hục on 2011/08/12 - 01:12

  Đã nói là ngoài quán thì Tran gọi ct là Cô đi mờ…cháu gái ct hơi bị xinh và ngoan đóa nha.he he@Cầm Thi


  Ới em Cầm ơi à bỏ mẹ cô Cầm ơi cho anh (cháu chứ, lại quên địt mẹ) đăng ký một suất. Cháu em xinh thì anh ưng cái bụng lắm rồi nhưng mà ngoan thì chán lắm đới anh đéo thích gái ngoan hehe. Dưng gái giả vờ ngoan lại rứt chi là kích động nhá háhá.
 24. #25 by Sành on 2011/08/12 - 01:21

  Tặng chi bộ quả ảnh súng săn có kính ngắmg hồng ngoại bắn cả ban đêm. quả này có giá khoảng 2k oi.


  Khi ngắm bắn dứt khoát phải bắn vào đầu một phát chết tốt. Tối kỵ để thú bị thương chạy thoát.
  Một khóa học săn bắn kéo dài 3 tháng, mỗi tuần 2 buổi. Sau khi có giấy phép săn bắn thì có thể ra nhập hội thợ săn và được phép mua tất cả các loại súng.
  Trước kia thì số lượng không hạn chế, nhưng vài năm trở lại đây thì mỗi thợ săn chỉ được có 2 khẩu súng trường, còng súng ngắn thì thoải mái.

 25. #26 by Mit on 2011/08/12 - 01:44

  Tất nhiên súng săn được mua nhưng không phải dễ như bên Mỹ, mà phải qua điều tra về quá khứ xem đã có tội gì chưa. @ cô Dương

  Súng bên Mẽo muốn mua cũng phẩy thế cô ợ.  Tại CA bỏn sẽ không bán cho dững lọai nài,

  – Người từng bị án tội đại hình, anywhere.
  – Người từng bị án tiểu hình cho một số tội.
  – Người bị dững bệnh tâm thần.
  – Trẻ con <18t

 26. #27 by trungduong on 2011/08/12 - 03:25

  @ Cô Mít,

  Đang nói về giấy phép (permit) cho súng săn cơ chứ súng gì thì không bàn. California rất strict cho súng trong 50 bang USA. Bên Alabama ấy dễ òm nên cứ về đấy mua là được rồi.

  Sao lại thế này

  State Requirements
  Rifles and Shotguns

      * Permit to purchase rifles and shotguns? No
      * Registration of rifles and shotguns? No
      * Licensing of owners of rifles and shotguns? No
      * Permit to carry rifles and shotguns? No

  Handguns

      * Permit to purchase handgun? No*
      * Registration of handguns? Yes*
      * Licensing of owners of handguns? No
      * Permit to carry handguns? Yes (If concealed)

  * Police record all purchases from dealers.
  * Residents moving into California have 60 days to register their handguns.

  @ Sành,

  Hai cây dưới kia bảo là săn sao lại thấy đạn lại là “Full metal jacket” vậy. Còn đầu nhọn như là đạn quân đội thế. Súng hãng nào vậy mà giống cây HK SLB200.

 27. #28 by nhất on 2011/08/12 - 04:49

  Bắt quả tang Trung sỹ trungduong rất thông thạo vũ khí, anh nghe nói vừa rồi bộ đội bác Đen đã trả thù cho bác Đen được bằng cách hạ chiếc trực thăng chở 30 lính SEAL, theo nguồn tin riêng của anh thì chiếc này đã bị gài bẫy vì một nửa trong số 30 lính SEAL trên máy bay đã trực tiếp tham gia bắn chết bác Đen cách đây không lâu. Đề Trung sỹ bình luận thêm.
  Nguồn đây : “Trong số này có 30 lính Mỹ và hầu hết thuộc biệt đội ưu tú SEAL của hải quân, một tổn thất chưa từng có kể từ khi Mỹ cùng liên quân NATO phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Taliban tại Afghanistan năm 2001. Lễ đón thi thể của 30 lính Mỹ được tổ chức kín và chưa có bất cứ danh tính của quân nhân nào được tiết lộ, một điều trái với thông lệ của Bộ Quốc phòng nước này.”

  Xem tìn này anh rất khâm phục sự mưu trí dũng cảm của bộ đội bác Đen, hơn đứt bộ đội ông Cụ vì theo anh biết bộ đội ông cụ đéo làm được trận nào hay như vầy cả , hehe.

 28. #29 by trungduong on 2011/08/12 - 05:53

  @ Nhất,

  Gài bẫy cái gì, over confidence là việc quân đội Mỹ thường mắc phải. Cứ nghĩ đã an toàn nên trèo lên cái Chinook đi rồi ăn một quả RPG7 vào động cơ đuôi đi đứt. Chỉ là 30 triệu đô + 30 mạng lính trả với quả đạn 100$ max. Goliath đánh thằng chân không dép mà không thắng. Cái tăng M1 Abram 10 triệu đô đạp phải improvised engine đi đứt. Chưa kể mấy quả đạn chống tăng Iran làm rồi cung cấp cho Taliban hữu hiệu ra phết làm các nước tham chiến với Mỹ la chói lói.

  Urban/Street fighting cần gì vũ khi tối tân với stealth fighter? F-35 thì làm gì được thằng chui trong hang rồi ra bắn đòm bỏ chạy? Hằng năm USA chi 650 tỷ đô cho quốc phòng (43% tiền QP thế giới) mà không dứt được Irak với Afghanistan. Buồn lắm chứ. Anh LX ngay bên cạnh tốn bao là tiền cùng xương máu cũng đã phải rút thôi. Cash strap là chỗ này.

 29. #30 by Mit on 2011/08/12 - 06:26

  @ cô Dương

  Mít không rành về lọai súng, trừ súng bắn nước (cho trẻ con chơi…), cơ mà nếu để mua khẩu súng đi săn tại tiệm, cô hông cần “Permit to Buy”.  Mua xong cô vác nó đi úynh heo rừng thì cô phẩy mua cái “Permit to Hunt” (ie Hunting License), không thì cứ cất súng trong tủ.  Bỏn Park Rangers phạt dất hung dững chiện nài.

  Cali có list các lọai súng nầu được phép lưu hành trong tiểu bang.  Và trong cái list nài có thể có dững lọai cô đã mua legally và di chiển thỏai mái ở ngòai Cali.  Người nầu mua súng out-of-state phẩy có trách nhiệm making sure cái súng ấy được phép lưu hành tại Cali cô ợ.  “Ignorance of the law” (ie iem hông bít lựt nó thế!) is no excuse in front of the Court…hehehe  Cam nó tóm được thì ôi thôi mệt!

  “Permit to buy” hay “Licensing the gun owner” không cần tại Cali.  Cái này nó là the Right to Bear Arms trong  Hiến Pháp USA dồi.  Dưng bỏn Cali regulate dững conditions mà cô được phép “bear arms”, ie authorized dealers, background check, types of guns…etc..À, theo luật Cali, thì giả dụ cô có con súng ngon muốn bán cho thằng đệ, cô vẫn phải thông một đứa authorized dealer để mần các thủ tục giấy tờ nhá. Nếu không thế tỉ dụ dư thằng đệ uống rượu say dùng súng ấy bắn người, Cam nó cứ truy theo serial number về tới cô mà thôi.  Phiền chết cụ.

  (còn)

 30. #31 by Mit on 2011/08/12 - 06:27

  “Registration of ownership” đã được mần khi cô giả tiền mua súng ở dealer dồi.  Bỏn dealers sẽ register tên cô (theo driver license id) + thump print + serial number của khẩu súng đó.  Đó là cách bọn CAM Cali có thể truy ra owner của một khẩu súng legally purchased anyway.  Cô hông phẩy vác súng ra Police Station để register nó thêm lần nữa.  Chỉ có bọn mua súng ở ngòai và muốn setup residence ở Cali thì mới phẩy register súng bỏn thôi.  Súng nào hông hợp lệ tại Ca, for the general public, nhẽ các cô được quyền bán lại cho bọn CAM Cali, dưng phẩy thông báo bỏn trước, trước khi transport cái súng ấy qua biên giới Cali.

  Assume cô mua súng legally, & tất cả mọi thứ khác cũng by the book, cô được phép chiên chở súng của cô mà không cần phẩy có “Permit to transport” the gun.  Ti nhiên, cô phẩy đại khái bỏ hết đạn, khóa súng, và cất trong túi rùi bỏ hết ra cốp xe đằng sau.  Hông có chiện để trong compartment đằng trước hay băng ghế đằng sau nhá.

  “Permit to carry handgun” lại là category khác nữa.
  (hết)

 31. #32 by Mit on 2011/08/12 - 06:37

  theo nguồn tin riêng của anh thì chiếc này đã bị gài bẫy vì một nửa trong số 30 lính SEAL trên máy bay đã trực tiếp tham gia bắn chết bác Đen cách đây không lâu.@ Nhất

  Cùng là Navy Seal thoai.  Không phẩy là bọn trực tiếp tham gia đòm chết tốt con Bin theo thông tin chính thức.  Dưng cơ mà ai có thể verify được chiện nài…hehehe  Bọn chết chưa được thông báo tên tuổi, bọn bộ đội bắn Bin cũng không được thông bấu tên tuổi.  Chiện cơ mật mà….

 32. #33 by Mit on 2011/08/12 - 07:05

  Goliath đánh thằng chân không dép mà không thắng.@ cô Dương

  Cô nói chiện cứ dư báo đảng vậy đó….hố hố hố  Phẩy hiểu thằng không dép này có thể nổ bom giết hằng trăm người dân của chính nó để tạo ra một sự hỗn lọan trong xh, hay nó không dép dưng nó lại armed to teeth bởi dững thằng đi dầy….Úynh nhau thế cù nhầy bỏ mẹ.  Thằng giầu đứt tay bằng thằng nghèo đổ ruột. Cô, Nam Lừa đã từng qua cảnh í, còn lạ gì nữa?

  Rút ra kệ mẹ bọn Afghan sống với nhau trong cái xã hội thời trung cổ của bỏn.  Thật Mít chỉ tội nghiệp bọn đàn bà/con gái sống trong cái trap của bọn Muslim cuồng tín mà thôi.  Bọn Taliban mà quay giở lại thì bọn nài khổ. 

  Các cô đọc/xem the Kite Runner chưa?  Cảm động phết…hehehe

 33. #34 by Hổng phải on 2011/08/12 - 07:13

  Trungdương: ….Urban/Street fighting cần gì vũ khi tối tân với stealth fighter? F-35 thì làm gì được thằng chui trong hang rồi ra bắn đòm bỏ chạy?….
  ———–
  Cái ni gội là chiến tranh nhân dân đó các mợ. Mà anh ko đùa, fưn tích đi chiến tranh nhân dân là chiến tranh mà chiến thắng không thuộc về quân đội chính quy giàu có…

 34. #35 by Mit on 2011/08/12 - 07:16

  Thoai, Mít phẩy chạy tiếp dồi.  Tối tiếp.

 35. #36 by Hổng phải on 2011/08/12 - 07:34

  Nhất đầu đất: ….Vì anh hỏi nó đéo trả nhời chỉ hỏi lại vu vơ lủ mé… bán căn hộ hay cái mả mẹ gì đó cho thằng Tế
  ——
  Anh đây đéo rảnh đi bán căn hộ, anh nói cho mợ biết cái quận 9  của mợ nhiều phường, Có phường sát quận 2 ( rất hót), có phường sát Đồng Nai vắng teo. Mợ nói chung chung anh hỏi Phường nào lại đéo chịu giả nhời – lu loa lung tung. Anh sắp bực rồi đó nha. Bực đéo khai sáng cho cu quận 9.

 36. #37 by Hổng phải on 2011/08/12 - 07:45

  Nhất đâu ra đây đối chất với anh, quả đất của em theo anh đoán:
  90% à đất duộng hay thổ vườn – éo phải đất thổ cư.
  Giá bán 1,5 tỷ – 3 tỷ là hết cứt ( thổ cư thì phải bàn thêm về giá.) Giá cho thuê 2 – 5 trẹo là tối đa. Địt me – gà cãi nước sôi.

 37. #38 by Phong Vân on 2011/08/12 - 08:53

  Địt mẹ cô coi lại có đúng là Zì nói y như thế không hả đồ mặt ./ @Zì ăn bì lồn

  Thế mả cụ con nào ở dưới kia xui người ta đi mua “Định mức xây dựng” về soi bản vẽ bấm calculator?

  Tổ sư bọn già hói chỉ có tài gọt chữ là không ai bằng!
 38. #39 by Bia on 2011/08/12 - 08:55

  1 mảnh đất 1000m2 ở Q 9 cạnh sông , có nhà ở được, kho to, chả gần trường học, nhà máy cái mẹ gì, có nghĩa là đéo cho Lừa  thuê để ở được. Bán bây giờ thì bèo quá, có cách nào làm cho nó ra tiền được không?@1
  —-
  Xẻo nó ra mà bán. Thế cũng hỏi.

 39. #40 by budifa on 2011/08/12 - 09:14

  Được ăn-chơi rùi thì mất quả nhà cấp 4 là cái đéo jì đâu@ BOM

   

  Địt mẹ xây lắt-nhắt 5 lần mà vẫn còn là nhà cấp 4 được à? Cũng 4 tầng đàng-hoàng, dưng mà nếu xây ngay từ đầu thì 3 tầng đó nó được 7 phòng khép-kín và 1 chỗ để xe-máy chung, cho thuê 7 trẹo/tháng ngon. Đây to quá đéo cho thuê được giá cao, giá thấp thì ông-pa hehe tiếc, cuối cùng thành để không rùi nghe ổng than tháng tháng phẩy xuống thắp hương và quét dọn. Dức đầu-lâu xui bán mẹ, hehe

   

  Tiền còn nhiêu? Anh bày cho cách gỡ đây@ Bắn Đòm

   

  Thành lão nhế. Dưng mà để ông-pa ăn-chơi rùi ai lại rút lại nhời. Hồi vàng 34 bẩu ông ổng mua ổng còn đéo nghe, hehe. Buôn than là ngu vì đáng ra bỏ mẹ tiền ra coi như mua nhà của ổng, thế là đỡ phẩy nghe ổng kêu nữa mà vẫn giữ được nhà, khà khà

 40. #41 by trungduong on 2011/08/12 - 09:25

  thật Mít chỉ tội nghiệp bọn đàn bà/con gái sống trong cái trap của bọn Muslim cuồng tín mà thôi. @ Mít

  armed to teeth bởi dững thằng đi dầy ? Hiện tại là ai tại Afghanistan / Irak ? Vũ khí thì AK, RPG7,82 mortars, improvised explosive engines thứ lấy thuốc nổ từ bom và đầu đại bác chưa nổ chứ chẳng như chiến tranh VN rồi.

  Tất nhiên là tội nghiệp, nhưng bao nhiêu của đổ vào đó không chỉ của USA mà bao nhiêu nước nữa. Như nhà đây bỏ vỏn vẹn mỗi năm 2 tỷ đô trực tiếp cho Afghanistan, chưa kể hàng khác mua vào, nay cũng “Goodbye Joe” và gần 160 chiến sỹ trận vong, bao nhiêu người què cụt. Còn USA cũng đang lục tục ra về chứ nhở. Mà tình hình có khá gì hơn ? Đánh được cái chúng chạy mất, quay lưng lại chúng cắt cổ rồi. Mà lại đang bảo “negociate with the Taliban”.

  Goliath USSR, Goliath (USA & Co) chưa làm được gì cả, chỉ tổ kẹt cả tiền mà người dân chỗ ấy có được gì đâu. Vợ bị chồng đè ra cắt mũi cắt tai, chồng e hèm chẳng gì cả. Chỉ khổ cho những người Thiên Chúa Giáo trong vùng Hồi Giáo quá khích vì bị coi là sản phẩm của da trắng. Cho dù họ đã ở đó trước Hồi Giáo.

  Kite Runner đã coi. Nhưng xã hội Hồi Giáo bị trì trệ và ngày càng quá khích. Họ vẫn xem như thế là OK, “chúng tôi muốn thế“. Cách mạng tại Algeria, Egypte xong ra đường còn phải trùm kỹ hơn chứ nhở.

 41. #42 by Bia on 2011/08/12 - 09:41

  @Tế điên

  Nếu đang ở Úc cho Bia hỏi phát: Tất tật chi phí sanh họat của Tế/tháng là nhiêu (không tính tiền học). Nếu nhiệt tình thì liệt kê tỉ mẩn cho Bia phát.

  Chả là Bia có thằng em, sắp đi Úc làm. Làm bên Lừa tháng quãng 2000, hứng chí đi Úc. Lo zất.

 42. #43 by Phong Vân on 2011/08/12 - 09:43

  Chúng có lập bản vẽ thi công đâu mà biết sẽ mần đúng như thiết kế. @Keo Dính Chuột

  Cái này cô sai cơ bản. Cái bản vẽ sinh ra là để thằng thi công biết đường mà làm đúng ý đồ thằng thiết kế.
  Địt mẹ thằng nào vẽ cái bản vẽ để thợ đéo làm được? Đến xin em Lói gói bả chuột mà chết cụ đi.
 43. #44 by Phong Vân on 2011/08/12 - 09:44

  Vật liệu cũng có định mức của nó, cô nên giao cho cai thầu, nơi nới ra một chút như kiểu khoán xăng @Keo Dính Chuột

  He he, xây nhà bằng gúc nó lòi ra ngay đây chứ đâu. Cái buổi giá gạch-ngói-sắt-thép nhẩy nhanh hơn cả bảng giá chứng khoán này, cô có giao cai thầu nó cũng dí buồi thèm nhận. Nhá!
 44. #45 by Phong Vân on 2011/08/12 - 09:45

  Chủ không nên lãnh phần vật liệu trừ phi cô có hàng rào tốt cộng với đội bẩu vệ chiên nghiệp.@Keo Dính Chuột

  Đã bảo dùng đến đâu mua đến đấy mà lại. Bọn cửa hàng nó chở tận chân công trình.
 45. #46 by Bia on 2011/08/12 - 09:55

  Chúng có lập bản vẽ thi công đâu mà biết sẽ mần đúng như thiết kế. @Keo Dính Chuột

  Cái này cô sai cơ bản. Cái bản vẽ sinh ra là để thằng thi công biết đường mà làm đúng ý đồ thằng thiết kế.
  Địt mẹ thằng nào vẽ cái bản vẽ để thợ đéo làm được? Đến xin em Lói gói bả chuột mà chết cụ đi.

  Cái này đéo hẳn đâu: Chỉ bọn thi công đàng hòang, hoặc công trình lớn. Bọn thợ vườn đọc được cái cục cứt hoặc đọc 1 đàng làm 1 nẻo.

  Học bách khoa SG ngành Xd, mới ra trường, có thằng còn đéo đọc nổi bản vẽ, có thằng còn đếch biết ký hiệu thang máy, thông tầng, sinô….

  Học thuế ra, có đứa 3 tháng sau mới biết làm tờ khai. Đó là chuyện quá bình thờng.

 46. #47 by budifa on 2011/08/12 - 10:15

  Tính Zì đã làm thì cái đéo jì cũng fải chấtlượng hoànhảo. Lừa kêu là Cầutoàn.

  Thế nầy hehe đéo có vện là phẩy

 47. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/12 - 10:24

  @Con Bia Cỏ:

  Anh gia cát dự em cô wa bên nài theo diện he he culi nhế. Ngành culi hót hiện nai là:

  – Nurse: hầu dư cả Úc cũng thiếu dưng bang NSW iu tiên dất. Vùng trung tâm là Sydney.
  – XD: đận dồi bên bang Queensland lũ lụt nên nhu cầu xây dựng sửa chửa nhà cửa là cấp bách dất. Vùng trung tâm là Brisbane.
  – Khai Khoáng: cái nài tàng tàng vì mỏ than, bô-xít, kim loại mầu các thứ nhiều vô đối. Perth của bang Western Australia sẽ là trung tâm. Bang South Australia cũng có nhìu mỏ dưng quy mô khai khoáng chỉ lìu tìu.

  Cỏn đi culi theo diện nàu? Hay bảo lãnh, du học??

  Nếu ở NSW thì anh có thể tư vấn tí. Chung chung thì chả biết đâu vì giá cả sanh hoạt vô chừng lắm.

 48. #49 by Bia on 2011/08/12 - 10:27

  @Chi Bựa

  Xây nhà cũng nên hào phóng với thợ như tên Già Mất Nết, hoặc nếu có thuê giám sát/tự giám sát, đừng có chửu um lên như ở quán Bựa nhé. Thợ nó mà thù thì 10 thằng giám sát nó cũng chấp.

  Có nhà xây xong vài tháng là thấm, tắc, điện chập. Mấy cái âm âm tườong sửa lại thì khốn nạn.

  Đã có vụ chủ nhà khi kiểm tra trên tầng cao, chữu bới thế mẹ nào, thợ nó ủn cho 1 phát, rớt mẹ xuống lầu, toi đời….. thì trượt chân té thui.

  Dưng mà dễ quá, thợ nó cũng ẩu. Tùy cơ ứng biến thôi. Có khi Bia phải giúi riêng cho từng thằng, thằng nào cũng có, dưng thằng nào cũng nghĩ chỉ một mình mình có. hehé.

 49. #50 by Bia on 2011/08/12 - 10:33

  @Con Bia Cỏ:

  Anh gia cát dự em cô wa bên nài theo diện he he culi nhế. Ngành culi hót hiện nai là:

  Sao coi thường em Bia thế, lương net của nó ở Lừa là 2000Tơn/tháng, chưa kể nó nhận gia công phần mềm cho bọn nước ngòai.

  Nó đi theo dạng công ty Úc bảo lãnh, đang chờ Visa. Bia hỏi để tính xem đời sống bên đó có đắt đỏ không? ăn uống? thuê nhà? ….

 50. #51 by Phong Vân on 2011/08/12 - 10:35

  Cái này đéo hẳn đâu: Chỉ bọn thi công đàng hòang, hoặc công trình lớn. Bọn thợ vườn đọc được cái cục cứt hoặc đọc 1 đàng làm 1 nẻo. @Bia

  Anh đã tư vấn chọn thợ thi công nhà dân có tham chiếu còn gì!