Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by hổng phải - bantaican on 2011/08/11 - 22:39

  Zũng ói

  con lạy bà! nếu thật nó nó bạn bà thì con nên tôn trọng ko dùng.
  NHứng thật láo đéo gì, bà liên thiên. mai tôi lấy nick Gia Long bà nói ko đc, mốt tui lấy nick Thuylinh cũng ko xong. Nhưng thôi là bạn của mợ anh cũng chả dùng tên ý làm ghề! Mà chắc luôn bạn Tinh vân của mợ ko phải bàn tải cân đâu. Văn giống mà văn non hơn bàn tải cân nhiều! Si nghĩ thêm đi.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 22:40

  Mà địt mẹ con Fập nổ thế đéo nầu. Cách nay 6 niên mà já 4 trẹo/ha thì làm đéo jì có keo mới bạchđàn? Kể cả ở bên Lào cũng đéo có já đó. Địt mẹ jồng một hécta keo mà cô tưởng ít xiền hả?

 3. #3 by Bựa Ninh Bình on 2011/08/11 - 22:40

  GIỚI THIỆU CÔ DÂU VIỆT NAM

  Trong vòng 3 tháng đảm bảo cưới được về nhà (Thời gian đi về hoàn thành trong 6 ngày)

  CHỈ CẦN 20 VẠN ĐÀI TỆ (Khoảng 130 triệu VNĐ)

  Bốn đảm bảo lớn:

  Một: Đảm bảo là trinh nữ

  Hai: Trong vòng 3 tháng cưới về nhà

  Ba: Không phải trả thêm chi phí nào

  Bốn: Trong vòng 1 năm nếu cô dâu trốn sẽ được đền bù 1 cô dâu mới

  Bên dưới là điện thoại liên hệ!

  Hu Hu

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:06

   Rất sòngfẳng & chiênnghiệp. Zì khen. Không có jì fải khóc cả cô ạ.

 4. #5 by minhdung on 2011/08/11 - 22:41

  Em thì mún để tiền đang có cho thằng nhớn đi cao học rùi về tính sau ( nó mới năm Kiến năm 3 nè


  Ùi giời, em muốn hướng nó ở lại thì đuổi cút nó sang học luôn từ giờ. Bỏ cái trường Kiến Lừa vào thùng rác được rồi đấy. Còn đợi học xong, rồi học master thì hơi phí 2 năm đó. Sang tây chỉ cần đại học là sống vui khỏe có ích rồi, thích thì học tiếp.

  Chứ học ĐH ở Lừa, rồi sang đó học Master là phương án đi rồi về rồi.

  Nhà thì sửa lại mà cho thuê chứ để làm gì cho phí đi em. Chùa láng lúc nào chẳng khát nhà cho thuê.
  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:08

   Học hết ĐH ở Lừa cũng là một fươngán zựfòng tốt đấy con kia ạ. Đừng có súi zại.

 5. #7 by minhdung on 2011/08/11 - 22:46

  Mà chắc luôn bạn Tinh vân của mợ ko phải bàn tải cân đâu. Văn giống mà văn non hơn bàn tải cân nhiều! Si nghĩ thêm đi.

  Ùi giời, văn Cân chỉ viết lách múa may, thêm thắt vài chi tiết vớ vẩn, rồi nhét tý liêu trai cho bọn choai choai đọc chứ cái đéo gì mà non với già. 

  Lại thích nổ về văn vẻ hả?
 6. #8 by Hổng phải on 2011/08/11 - 22:49

  @ nhất bựaer :  q9 Nhiều phường?  Phường nào mới biết đc?

 7. #9 by nhất on 2011/08/11 - 22:51

  Địt mẹ Dũng Hói ti toe gúc được tý mà cứ nhặng cả lên. Hàng triệu thằng Hói nó có ý kiến đéo gì với mầy hông?
  Thằng Can trả lời anh đi mầy, kệ mẹ Dũng hói pê đê đấy!

 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 22:56

  Ýtưởng mần trangtrại chiên săn-bắn của con Fập cũng hay. Cái nài bên Thái, Mã khá nhiều. Trong Nam cũng có.

  Zưng mấy cái trại-săn bên Mã thì rộng cả ngàn hécta luôn. Câycối rừngrú nó thì thôi rồi y như rừng Amazon. Chứ vài chục hécta mà câycối đơnđiệu thì đi săn cũng không thú lắm.

  Thậmchí bên Tây có thằng còn thiếtkế trại-săn online. Đạikhái là các cô jả xiền bằng thẻ, rùi đòm thú ngay trên mạng qua laptop, zưng lại bắn bằng súng-thật ở trại (zùng điềukhiển real-time).

  Nếu bắn được ông nầu thì cuối tuần đến trại mà đánh-chén (bọn chủ nó jữ hộ xác thú bị đòm).

  Đéo mẹ trại-săn như thế thì đéo cần to nhở. Vài hécta là ổn rùi.

 9. #11 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 23:00

  Bắt quả tang em Cầm Thi đang tham gia diễn viên chính trong phin Yêu Lần Nữa nè, muốn tống khứ hai thằng trai trẻ đi khuất mắt cho nên thân còn ma ma chúng nó cũng được yên thân bên 1 thằng trai già mất nết nầu rùi phải hông nè, khai mau ha há

   

  @ Bà Dì: Ui địt mẹ không thấy con Phập xác nhận ở trển cũng có tụi nuôi lợn rừng thịt ổn phếch còn gì, địt mẹ chẳng lẽ mỗi món măng rừng là hot thụi sạo he he. Mà con Phập cũng mắc chứng đầu tư nghệ sĩ bỏ mẹ nhờ, suốt ngày cứ thích có tí súng ống mới thể thao vào mới có động cơ làm việc hay sao í, máu tarzan boy xuống phố hông bỏ được hả?

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:15

   Nuôi lợn kiểu đó thì nuôi ngay ở Hànụi được, chỉ cần vài trăm m2 thôi con kia.

 10. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:03

  @cô Cân

  Cái tên “Ban Tai Can” là một cái tên thuầntúy online chứ hông fải tên ai đó ngoài đời. Nó gần như đã là một thươnghiệu Mạng được cộngđồng Netizen biết đến khá nhiều.

  Thế nên Zì thấy con Zũng Hói nói có-lý đấy cô ạ. Chẳnghạn Zì vầu mấy forum Lừa thấy có con lấy đúng cái ních AHTT của Zì (hoặc chỉ Trung Tướng, hoặc chỉ An Hoàng cũng vậy), Zì cũng tức fết đấy.

  Chứ nếu cỏn lấy tên thật của Zì thì lại đéo sao cả. Vì tên thật như Zì trên đời thì nhiều fết.

  Các cô chú-ý nhế.

 11. #14 by CầmThi on 2011/08/11 - 23:06

  Ùi giời, em muốn hướng nó ở lại thì đuổi cút nó sang học luôn từ giờ. Bỏ cái trường Kiến Lừa vào thùng rác được rồi đấy. Còn đợi học xong, rồi học master thì hơi phí 2 năm đó. Sang tây chỉ cần đại học là sống vui khỏe có ích rồi, thích thì học tiếp.
  @anh MinhDũng:

  ui, em cũng đắn đo chiện hay là cho thằng nhớn nhà em bỏ Kiến Lừa đi sớm đó anh, nhưng còn chưa biết nên đi đâu thì học Kiến tốt và đừng mắc wa ạ?
  em định cho nó đi Finland vì có chị họ em ở bển, và điều kiện xin đi rất dễ, học lại ko mất tiền, nhưng lại ko có ngành Kiến trúc,mà nó chỉ mê Kiến trúc anh à.
  Giờ phải làm sao ạ?

 12. #16 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 23:06

  Mà địt mẹ con Fập nổ thế đéo nầu. Cách nay 6 niên mà já 4 trẹo/ha thì làm đéo jì có keo mới bạchđàn? Kể cả ở bên Lào cũng đéo có já đó
  ===> tổ sư, giờ mấy niên anh mới giở lại, giờ rừng xào xạc, cây to con ra phết dồi, tuần sau anh vầu anh chụp ảnh cho xem, 4 trẹo thời điểm tầm tháng 1/2005 là đắt chứ rẻ quặc, mấy ha đó có cây rồi mới giá đó, còn ko thì thấp hơn đấy.
  Trong quán nầy có con Bựa nầu mà thích săn bắn và đã từng đi săn mới tay to chưa nhể, cho anh tý cảm tưởng khi viên đạn to như ngón tay cái đoàng đùng phát, con dê or lợn mọi giật nẫy mình dãy dụa nầu, anh quây mần chỗ săn bắn nhẽ ổn, he he he, dưng ý tưởng thôi, biết là sẽ đắt khách dưng khó mần phếtm riêng khoản cấp phép cho sử dụng súng săn thì he he he, tắc đường.
  Quên,anh  còn nhiều cái Crazy ideas phết, nhiều cái hay ho và đã có thằng mần và thành công, anh có hẳn 1 Foder về crazy ideas, thỉnh thoảng đọc lại xem có đứa nầu mần, mần đến đâu thôi, chứ anh thì chỉ nghĩ đến đó và đắp chiếu.

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:20

   Có idea & có xiền, thì fải làm ngai con mặt ./ kia ạ.

   Địt mẹ cách nai 5-6 năm thì một cây keo non cũng 4-5 ngàn mẹ rùi. Địt mẹ cô jồng một hécta tầm 20-30,000 cây thì đã cả trăm trẹo địt mẹ đừng có nổ mới Zì.

 13. #18 by minhdung on 2011/08/11 - 23:06

  Chứ nếu cỏn lấy tên thật của Zì thì lại đéo sao cả. Vì tên thật như Zì trên đời thì nhiều fết.

  Vừa đi ỉa xong hay sao mà nhũn nhặn thế, há há.
 14. #20 by Hổng phải on 2011/08/11 - 23:07

  @ bà Zũng ói:

  Ùi giời, văn Cân chỉ viết lách múa may, thêm thắt vài chi tiết vớ vẩn, rồi nhét tý liêu trai cho bọn choai choai đọc chứ cái đéo gì mà non với già. 
  ——-
  Thử viết đi, xem đc ko?
  Điển cố
  1 kho mới viết đc đó mợ!

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:22

   Hehe hóa ra con nài là Cân thật. Thôi lấy lại ních cũ đi cô.

 15. #22 by Hổng phải on 2011/08/11 - 23:11

  Anh thật: dì Lồn, Zũng ói nói có phần đúng nên mới đổi!
  Vỗ tay khen tiến bộ đê!

 16. #23 by minhdung on 2011/08/11 - 23:11

  em định cho nó đi Finland vì có chị họ em ở bển, và điều kiện xin đi rất dễ, học lại ko mất tiền, nhưng lại ko có ngành Kiến trúc,mà nó chỉ mê Kiến trúc anh à.


  Công việc của Kiến trúc sư Lừa, với Kiến trúc sư Tây là khác nhau phết đấy em ạ. Em phải bảo thằng ku tự tìm hiểu xem khác nhau chỗ nào nhá.

  Còn ngành Kiến trúc thì ở học ở EU là ngon rồi, cứ Đức, Phớp, Ý mà học, hehe. Anh hok trong ngành nên hok tư vấn sâu được. Âu có nhược điểm là nhập tịch hơi bị lâu và hơi bị khó.

  Nêu nếu vẫn muốn mần Kiến, học Kiến thì tìm chỗ nào sau này nhập dễ Can, Úc mà học. Ngành Kiến ở Van với Tor bên Can cũng ngon phết em ạ, mà phí hok phải cao lắm.
 17. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:12

  @Em Cầm Thi

  Đừng có nghe con Zũng Hói xúi zại nhế. Jai em chỉ còn 2 năm nữa là xong, cứ để nó học tiếp cho hết khóa rùi hẵng đi Tây, trừ-fi sang Tây được học tiếp mấy năm cuối (khảnăng nài rất nhỏ).

  Hãy coi đó là fươngán zựfòng. Đứa con thằng bạn Zì đang học trong nước thì bỏ, sang Tây được 2 năm thì chửa fễnh ra, thế là lại về. Jờ thì mở tiệm quần-áo và nuôi con. Họchành jì nữa.

 18. #25 by minhdung on 2011/08/11 - 23:12

  Thử viết đi, xem đc ko? 
  Điển cố 
  1 kho mới viết đc đó mợ!

  Địt mẹ Văn học – Nghệ thuật, nhất lại là môn Sáng tác thì kỵ nhất là nhai lại biết chưa?
 19. #27 by minhdung on 2011/08/11 - 23:14

  Đừng có nghe con Zũng Hói xúi zại nhế. Jai em chỉ còn 2 năm nữa là xong, cứ để nó học tiếp cho hết khóa rùi hẵng đi Tây, trừ-fi sang Tây được học tiếp mấy năm cuối (khảnăng nài rất nhỏ).

  Cũng đéo nhỏ nếu tiếng anh tốt, điểm chác ngon + phỏng vấn pass.
  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:25

   Địt mẹ lại nổ. Sinhviên Lừa chỉ được học tiếp nếu có liênthông jữa 2 trường thôi con kia.

 20. #29 by bienduc_hai on 2011/08/11 - 23:16

  @Vổ:

  bỏ quan hững bùa ngải, ma thuật, đóng mở luân xa, bỏ luôn những cúng kiếng kiêng kỵ… 

  Với tư cách là một người Công giáo, chú có đem ý nguyện xin Chúa chữa lành cho anh chị của cô, gởi nhờ một cộng đoàn giáo hữu cầu nguyện và một tu viện nữa.

  Hi vọng với ơn đoàn sủng đặc biệt, Chúa sẽ sờ đến và chữa lành cho anh chị của cô (riêng ở chỗ chú đã có nhiều trường hợp được ơn chữa lành được ghi nhận), dù anh chị cô bị bệnh phần xác hay phần hồn.

  Chú chỉ có thể làm thế, nhẽ mai mốt có dịp chú lại gởi ý nguyện của cô cho các cộng đoàn và các tu viện khác chú có dịp làm việc. Vì tình lân ái máu mủ, mong cô lúc 15h chiều hãy hướng lòng lên Chúa, hiệp ý với tất cả những người lạ hoắc đang cầu nguyện cho anh chị cô chóng khỏi, nhá cô Vổ nhá.

  Xin Chúa chúc lành cho cô và gia đình!
 21. #31 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 23:18

  Hồi đi học ở thủ đô có học hành léo đâu, thỉnh thoảng lại trốn 1 vài tuần đi chơi, la cà khắp chốn, đong gái chim chuột, he he he, nên ý tưởng nó điên và phiêu hơn cái bọn chổng mông cày trên giảng đường, đơn cử hồi niên 1997, 1998 anh đã nghĩ đến Công viên nghĩa trang và bệnh viện Khách sạn khi hay lang thang khu Văn Điển mới 1 thằng bạn, thấy nhiều mộ léo có hương khói bao h, nhẽ con cháu ở xa, lúc đó chỉ nghĩ là mở mẹ cái nghề thắp hương mướn, nghĩa là hàng tháng người nhà đóng tý xiền vào để lễ hay rằm, quản trang thắp hương hộ cho, he he he, tỏ chức đàng hoàng, thành lập công ty hẳn hoi, chuyên kinh doanh nghề đó, nếu thế thì phải vào vùng núi mà dựng lên cái Công viên nghĩa trang đó, hòi đó đất rẻ mà, he he he, mới mở mồm ra trình bày ý tưởng thì bị các bác bẩu là à ” ANH 2 là thằng có hiếu nhất, chưa gì đã sắm đất cho ông bà, lịt pẹ, tụt hứng, léo nói nữa, giả dép bố về” Y rằng, sau gần 10 năm có công viên Vĩnh hằng -Sơn tây chả đắt như tôm tươi à.
  – Biết léo đâu vào 1 ngày đẹp dời mình có giấy phép lập Trang trại săn bắn và đủ xèng để khuân đất xung quanh.

 22. #32 by dark30 on 2011/08/11 - 23:19

  GIỚI THIỆU CÔ DÂU VIỆT NAM@Bõ Hoa Lư

  Ui sâu chỉ có 130 trẹo cụ thui à, giá qui đỗi nhẽ 6,000k úc kim? Có lừa đảo hok, thời buỗi nài hoa hậu còn nhìu hơn trinh nữ.

  Cuối năm nai về Lừa chơi cũng mần 1 quả mới được. Trước giờ chưa bít virginity là giề, dù số vện anh đếm hết tất cả đầu ngón tai chân. Bi giờ có cần phẩy gọi book trước hok Bõ? Thông tin chi tiết nha vì anh bít tiếng nước Mẹ đéo đâu, hehe.


 23. #33 by CầmThi on 2011/08/11 - 23:20

  Nêu nếu vẫn muốn mần Kiến, học Kiến thì tìm chỗ nào sau này nhập dễ Can, Úc mà học. Ngành Kiến ở Van với Tor bên Can cũng ngon phết em ạ, mà phí hok phải cao lắm. @ anh Minh Dũng :

  Ui, cái nầy hay nè, em và nó sẽ tìm hỉu.hi hi
  Thanks Anh nhìu ạ.
  ( em thì mới nghĩ đến Pháp hoặc Sing thui.)
  Nhưng có lẽ để nó đi master vậy ko thì em ở nhà 1 mình à .

 24. #34 by Hổng phải on 2011/08/11 - 23:21

  Thôi, đế anh Fai nồ cho Zũng ói nhé! Dùng điển cố để làm nổi bật. Ko gọi là mượn đc. Truyện Kiều ,Bình ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ dùng rất nhiều. Nói chung Văn sách …cũng vậy… đụ chưa. Thề luôn! mợ nói về đề tài này nữa anh ko trả lời.

 25. #35 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 23:23

  Ku Phập điên điên khùng khùng này đôi khi giống Anh nhờ. Nhưng Anh khác Ku là Anh đéo đông xiền như Ku thôi he he.

   

  Tìm một con đường, tìm một lối đi, chẳng phải dễ dàng gì, ngoài các yếu tố cần và đủ cho thành công, còn phải may mắn nữa.

   

  Mấy ý tưởng cờ rây zi của Ku, nếu đắp chiếu thỉnh thoảng đọc chơi, sâu không thử quăng lên http://www.sanytuong.vn mà coi có thằng nầu cùng mấu và hợp cạ thì tham gia, hông thì bán mẹ ý tưởng đi xem thằng thực thi nó làm ăn trên nền ý tưởng mình đến đâu, nó thành công cũng tao nhả phết chứ?! Đắp chiếu làm gì!

  10 Thằng điên thì cùng lắm 9 thằng khùng thôi chứ!

 26. #36 by trungduong on 2011/08/11 - 23:23

  Trong quán nầy có con Bựa nầu mà thích săn bắn và đã từng đi săn mới tay to chưa nhể, @ Phập

  Đã từng vài lần bắn nai với con thú bên này gọi là “moose”. Lúc ấy súng săn chưa bắt buộc phải đăng ký và học sử dụng cho có an toàn. Ăn bờ ngủ bụi, mặc quần áo ngụy trang đi cả cuối tuần có khi không gặp con nào. Mà phải từng cỡ chứ không đùng đùng bậy là phạt nát luôn.

  Bây giờ bên này người đi săn giảm nhiều. CP khuyến khích để quân bình thú và mang lợi tức cho các vùng xa. Gặp con lớn thì xả thịt mệt chứ ăn uống gì. Cả một tủ đá ăn không hết. Chơi thôi chứ chả bõ công. Mà đòm rồi phải mang đi cả con.

 27. #37 by Dragonfly on 2011/08/11 - 23:24

  Địt mẹ cái loại cai-thầu như con Lài nói là xiền ít thì cốtình mần ẩu như để cho nước ngấm tường bục hehe là thời 197x rùi. Từ thời nở-rộ xây nhà 199x jở đi mà còn thế thì chủ nhà nó đâm cho lòi ruột. Hoặc là con Lài nài xây nhà trên Gúc hehe.

  ————–
  Anh không muốn khoe thân fận nhưng đầu năm 199x nhà anh xây 1 trong những quả biệt thự đầu tiên của Fồng. Anh là thằng sống được anh em jang hồ Fồng quí zất nên nếu anh thích đâm Zì và thằng Búa Tạ thì địtmẹ 15 giây thôi, nổ đấy.Hệ Hệ
   Khi Zì nói já nhà Zì xây anh đã fán là 199X(X<5). Còn chiện Zì khoe là chưa ai lát gạch men trên tường bếp thì nhà anh làm thời đó zồi. Hệ Hệ
  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:32

   Làm thì tốt, Zì khen hehe. Zưng Zì ốp gạch-gốm chứ đéo fải gạch-men nha con kia.

 28. #39 by Phong Vân on 2011/08/11 - 23:27

  Để anh vào đổ nước sôi cho mấy con gà xây nhà bằng bàn phím nào.

  Từ X năm nay, bọn cai thầu xây dựng làm đéo còn khái niệm trọn gói! Bọn nó chỉ thầu nhân công thôi, bao gồm tất cả: chồng mộc + cửa đảng + điện nước + sơn bả. Bọn chúng có sub-contract, nhưng có thằng cai thầu cho các gà nắm tóc. Đéo ai tự thuê riêng như mấy con mụ gúc sĩ đâu.
  Các gà xây nhà thuê thiết kế ở đéo đâu thì thuê. Cứ đưa bản vẽ chúng nó sẽ làm chả sai li đéo nào sất, dù mới học hết cấp 2 – Đời thế mới chó.

  Vật liệu xây dựng dùng đến đâu chủ tự đi mà mua đến đấy, tự thuê người mà giám sát, bảo vệ.
  Ô thế đéo ăn được vật liệu xây dựng thì thằng cai đầu dài lãi ở đéo đâu?

 29. #41 by Phong Vân on 2011/08/11 - 23:29

  Về quy trình thuê thợ:

  Thông thường người trước làm xong sẽ giới thiệu đội thợ cho bạn bè, họ hàng có nhu cầu.
  Đôi khi thằng hàng xóm qua thăm nom công trường, nếu ưng ý cũng sẽ có deal.

  Anh nói chiện xây dựng nhà dân Hà Nội X năm trở lại đây.

 30. #42 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 23:31

  Địt mẹ cách nai 5-6 năm thì một cây keo non cũng 4-5 ngàn mẹ rùi. Địt mẹ cô jồng một hécta tầm 20-30,000 cây thì đã cả trăm trẹo địt mẹ đừng có nổ mới Zì
  ===> Có đứa nầu vầu xác nhận hộ anh cái con mệ Dì hắn tính léo gì mà 4-5000 đ/cây, lịt pẹ anh chả nhớ dưng giống hồi đó mua tầm 1-200 đồng gì đó 1 cây, mà lịt pẹ trồng 1ha mà 20-30.000 cây thì lịt pẹ trồng cỏ cho bò ăn à, chỉ trồng cỏ cho bò hay vãi cải mầm thì mới có mật độ đó nghe chửa con Dì thối, mật độ trồng keo chỉ vào khoảng 2000 cây – 2500 cây/ha thôi, nghe thủng nhĩ chưa, tổ sư, léo biết thì im mõm, lại chém à, lịt pẹ giá của thời năm 2011 cũng léo bâu giờ có giá 4-5000 đ/cây nghe chửa.

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:40

   Ơ địt mẹ cô chứ cây đó nó tính cả công jồng và tưới luôn cho đến khi bén rễ đấy.

   Địt mẹ lại còn chở xa hàng chục Km, mỗi xe 5 tấn chỉ chở được vài trăm cây một chuyến.

   Đù mé đã vỡ mẹ bọng cứt jờ.

   Cây nó cao hơn mét rùi mà já 200 Cụ cái đầu buồi.

 31. #44 by CầmThi on 2011/08/11 - 23:33

  Đừng có nghe con Zũng Hói xúi zại nhế. Jai em chỉ còn 2 năm nữa là xong, cứ để nó học tiếp cho hết khóa rùi hẵng đi Tây, trừ-fi sang Tây được học tiếp mấy năm cuối (khảnăng nài rất nhỏ).@ Zì :

  Dạ, em cũng nghĩ sẽ rất khó được học tiếp. Nhóc nhà em thì khá vững vàng trong giao tiếp và hoc hành nhưng em sẽ rất lo nếu cả 2 đứa cùng ở xa.hi hi.

  Em cảm ơn Zì và anh Dũng nhìu ạ.

  @ anh GKĐ :

  hông chơi “từ bụng ta suy ra bụng ngừi” nha.hi hi

 32. #46 by Dragonfly on 2011/08/11 - 23:33

  Đừng nghe con Zũng em. Để jai em học nốt đi.@ Cầm Thi

  —————
  Anh đồng ý với si nghĩ của Zì Mọi. Hệ Hệ
 33. #47 by Phong Vân on 2011/08/11 - 23:35

  Giá nhân công một khi đã có tham chiếu rồi thì các cô đéo bao giờ sợ hớ cả!

  Bọn thợ xây dễ tính như phò, cho can diệu sắn thì cứ gọi là vừa làm vừa hát cả ngày. Lo đéo gì chúng nó làm không chất lượng!

 34. #49 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 23:35

  Anh bảo săn bắn ở Việt chứ có bảo ở bển léo đâu, ở bển súng ống sử dụng vô tư thì nói làm gì hả Trụng Dương.

 35. #50 by dark30 on 2011/08/11 - 23:36

  Nhưng có lẽ để nó đi master vậy ko thì em ở nhà 1 mình à . @Vanson Camthi


  Cuộc sống của 1 sinhvien Viet ở xứ người bắt đầu từ master thường hok thuận lợi. Lý do:

  1. Trình ngoại ngữ không đủ, nhất là chiên ngành kiến ở bậc master rất khó, nên dễ đuối mới nản. 

  2. Không dễ kết bạn or hòa nhập với tụi Khoai Tây trong uni. vì tuị nài vừa học vừa làm không có time và tụi nó củng quá nhìu friend rùi nên hok cần nữa.

  3. Hehe học phí master mắc gấp 1.5 đến 2 lần bậc đại học…

  4. Tự thêm vào nhé vanson…
   
  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:51

   Con nài nói đúng như đừng có nghe cỏn. Cỏn rất chủquan & fiếnziện.

 36. #52 by Dragonfly on 2011/08/11 - 23:37

  Làm thì tốt, Zì khen hehe. Zưng Zì ốp gạch-gốm chứ đéo fải gạch-men nha con kia.

  ————–
  Nên nhớ lúc đó chỉ có gạch Tàu dạng kém và zất xấu, nền nhà phải làm zoăng lính ganitô mài. Có máu lồn gạch gốm í để ốp mà fán như đúng zồi. Bố tổ sư con mồm tĩ vịt.Hệ Hệ
  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:46

   Con mặt ./ gúc Jiếng Đáy đi rùi hẵng nổ mới Zì nha.

 37. #54 by Dragonfly on 2011/08/11 - 23:39

  Địtmẹ zoăng kinh ganitô nha. Hệ Hệ

 38. #55 by Phong Vân on 2011/08/11 - 23:40

  Vậy nên, nếu có nhu cầu xây nhà các cô cứ thuê bọn thiết kế riêng, thi công riêng, vật liệu tự mua. Dự toán chi phí nguyên vật liệu bọn thiết kế nó có phần mềm rồi, gõ enter một nhát là xong hết. Chỉ đôi khi không gặp may như kiểu cuối 2008-đầu 2009 thì mới vỡ mồm thôi!

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:52

   Thế là đúng ý Zì rùi còn đéo jì nữa haha con mặt ./

 39. #57 by trungduong on 2011/08/11 - 23:41

  @ Hổng phải

  Văn học xưa là phải có điển tích để người đọc hiểu và minh xác việc mình muốn đề cập. Người viết phải thông kinh thạo sử cơ. Chứ như bây giờ có vào Gúc để mà nổ cũng chưa hiểu gì.

  Bài chỗ nào cho xem với.

 40. #58 by CầmThi on 2011/08/11 - 23:42

  Đừng nghe con Zũng em. Để jai em học nốt đi.@ Cầm Thi

  —————
  Anh đồng ý với si nghĩ của Zì Mọi. Hệ Hệ
  —-
  Em cảm ơn anh Lài nhé.

  @ Dark :

  UI, nhìu bất lợi thế ư ? vậy chắc ct phải si nghĩ típ xem sâu vậy. hihi.
  Thanks Dark nha.

 41. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:44

  Địt mẹ bắtquảtang con Fập jồng keo trên Gúc nhế. Địt mẹ keo non fải jồng khoảng 2 cây mỗi m2, hoặc thậmchí zầy hơn (3-4 cây). Sau nài nó chết bớt & tỉa bớt đi là vừa.

 42. #61 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 23:46

  Lịt pẹ mai lấy cái biểu tính mà thằng bạn đưa cho anh từ hổi nào, mai lên tìm lại rồi chộp anh cho bà thối xem, cãi làm léo gì, nói có sách, mách có chứng, anh chi nhớ là hồi đó 2 mảnh của 2 thằng phải trồng thêm mấy ha cây thôi, mất tầm 4,5000 cây gì đó.

  • #62 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:54

   Tức là có sẵn keo rùi á? Thế thì lại càng không có já 4 trẹo/ha.

 43. #63 by dark30 on 2011/08/11 - 23:48

  @all chi bộ
  Địt cụ anh nhẽ hóng quán nhìu nên điên mẹ, cứ đêm ngủ được 2 or 3 tiếng là tỉnh. Chi bộ có cô nầu vậy hông ta? Có cách nào cai blog ./ nầy? Thanks 
 44. #65 by Dragonfly on 2011/08/11 - 23:51

  @all chi bộ
  Địt cụ anh nhẽ hóng quán nhìu nên điên mẹ, cứ đêm ngủ được 2 or 3 tiếng là tỉnh. Chi bộ có cô nầu vậy hông ta? Có cách nào cai blog ./ nầy? Thanks @ Đặc
  ——————-
  Có đéo jì đâu, cứ còm kiểu ngu xuẩn như thằng Nhất Zâm ấy là bị chửi thấy nhục là ngại thôi( tuy nhiên chỉ có Nhất Mặt Thớt không ngại). Hệ Hệ

  • #66 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:55

   Vầu Quán Bựa mà lại ngại nhục thì cút về mới mẹ

 45. #67 by CầmThi on 2011/08/11 - 23:52

  Sinhviên Lừa chỉ được học tiếp nếu có liênthông jữa 2 trường thôi con kia.@ TT
  —-
  Dạ đúng Zì à.

  Nhóc nhà em thì học Kiến khoa công trình hệ chính qui bình thường chứ ko phải hệ có liên thông với nước ngoài nên chắc đi giữa chừng là phải học từ đầu thui ạ.
  Vậy cho học xong ĐH đã Zì nhở?

 46. #69 by trungduong on 2011/08/11 - 23:54

  @ Phang Phập

  Vì chú hỏi có ai thích săn bắn và “cho anh tý cảm tưởng khi viên đạn to như ngón tay cái đoàng đùng phát” thì cho biết rồi. Nếu như bảo rằng chỉ hỏi dân trong nước thì đã chẳng mất công.

  Tất nhiên súng săn được mua nhưng không phải dễ như bên Mỹ, mà phải qua điều tra về quá khứ xem đã có tội gì chưa. Nên dân miền quê đang muốn bỏ luật này.

 47. #70 by nhất on 2011/08/11 - 23:56

  Dragonfly

  Cách đây 1 phút

  @all chi bộ
  Địt cụ anh nhẽ hóng quán nhìu nên điên mẹ, cứ đêm ngủ được 2 or 3 tiếng là tỉnh. Chi bộ có cô nầu vậy hông ta? Có cách nào cai blog ./ nầy? Thanks @ Đặc
  ——————-
  Có đéo jì đâu, cứ còm kiểu ngu xuẩn như thằng Nhất Zâm ấy là bị chửi thấy nhục là ngại thôi( tuy nhiên chỉ có Nhất Mặt Thớt không ngại). Hệ Hệ

  Địt mẹ Lài dìm anh thô đéo tả, anh đang nghỉ hè ở Hawai nên rảnh lủ mé, hêt hè anh lại phải về nhà đi cầy nuôi vợ con rùi lủ má, sẽ lên mạng ít hơn hehe.
  @Dark
  Viết thơ xin Déo Xê Đuy Xen ít thuốc ngủ xem sao

 48. #71 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 23:57

  Thôi đì mé các cô Zì đi tọa đây. Zậy các cô khản cả cổ mà đéo tíchsự jì chán đéo chịu.

 49. #72 by Dragonfly on 2011/08/11 - 23:57

  Con mặt ./ gúc Jiếng Đáy đi rùi hẵng nổ mới Zì nha.

  —————-
  Đúng là đồ quê kệch. Tường bếp ốp gạch Jiếng Đáy của thời thởi. Vậy Zì xây nhà vào đầu 2000 zồi. Sau này mới có gạch Đồng Tâm chất lượng khá đẹp còn hàng Tàu chỉ được cái rẻ và nhiều mẫu mã. Hệ Hệ
  P/s: Đừng cãi anh, có thời bọn anh đánh gạch lậu Tàu bán ngập vả phố Cát Linh đó con Mọi Zợ ạ. Hệ Hệ
 50. #74 by Phong Vân on 2011/08/11 - 23:59

  Vậy nên, nếu có nhu cầu xây nhà các cô cứ thuê bọn thiết kế riêng, thi công riêng, vật liệu tự mua. Dự toán chi phí nguyên vật liệu bọn thiết kế nó có phần mềm rồi, gõ enter một nhát là xong hết. Chỉ đôi khi không gặp may như kiểu cuối 2008-đầu 2009 thì mới vỡ mồm thôi!
  An Hoang Trung Tuong

  An Hoang Trung Tuong

  Cách đây 1 phút

  Thế là đúng ý Zì rùi còn đéo jì nữa haha con mặt ./
  ———————–

  Zì ăn bì lồn!
  Chiện anh kể người thực việc thực tất nhiên đẳng cấp nó phải cao vời vợi so với bọn gúc sĩ.

  Tổ sư bố bọn già hói chỉ có tài gọt chữ là không ai bằng!

  • #75 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/12 - 00:01

   Địt mẹ cô coi lại có đúng là Zì nói y như thế không hả đồ mặt ./