Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by AQ on 2011/07/26 - 11:01

  Dì mé tên Lói, mi cứ xúi Lừa xơi thuốc chuột nhưng mi phẩy biết là thuốc chuột bi chừ ở Lừa toàn do Tàu khựa mần, bán được ở Lừa là zo tên Zì thúi zà đồng bọn quẳng cấu kiểu mãi zõ sơn đông. Khỏi nói mi cũng bít thuốc chuột đó dỏm như nầu.

   

  Zậy nên mi phẩy xơi chước, rùi nếu thấy mi đứt bóng, lặn mất tiêu khỏi quán bựa nầy thì tụi Lừa chúng anh mới mần theo, được hôn?hehe.

 2. #2 by budifa on 2011/07/26 - 11:05

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 10: Cửu Vĩ Hồ Tinh (tiếp)

   

  Được một lúc, BOM chồm dậy bật đèn ngắm gái, vưỡn đương dắm mắt ư-ử. Địt con mẹ, nhầm thế đéo, phần mình trên gái chình-ình hai hàng sáu vú (hay tám? hay mười? Số-má chỉ là fụ, hehe quan-trọng đéo). Và phía dưới mông-đít, lấp-ló một chùm đuôi. Chàng đã đọc triền-thiết về đầm Xác-Cáo (aka Hồ Tây), biết có giống hồ-ly có thể giả-dạng dư người, dưng đéo ngờ bên trời Tây cũng có.

   

  Chàng len-lét ngồi dậy, vơ quần-áo định lẻn ra cửa thì gái cười hắchắc, rùi tung đuôi ra cuộn chàng kéo lại. Giãy hổng thoát, BOM thở-dài chấp-nhận, đèo mẹ, con cỏn cũng tí lông tí thịt tí nhờn nhờn, khác đéo liền-bà khác.

   

  Chả hiểu gái làm cái mẹ gì mà kèn chàng lại dựng đứng, dưng lần này cỏn dằn chàng xuống và ngồi lên y-dư Thành-Cát-Tư-Hãn phi ngựa oánh thành chiếm đất năm nẳm. BOM dắm mắt, kệ mẹ đời. Dưng đéo được rùi, dững cú co-thắt điệu-nghệ làm chàng nảy tung người, miệng hông ngớt dên-la dư một con fò chính-hiệu. Rùi tinh-khí chàng bỗng tuôn ào-ạt ào-ạt, ồng-ộc ồng-ộc, hông thể kìm được. Địt mẹ, con nài nhẽ ở gần nông-trang bò-sữa, quen mới bọn vắt sữa bò, chàng chỉ kịp nghĩ đến thế rùi ngất đi.

   

  Tỉnh lại thì trời đã sáng, BOM thấy chàng đang nằm tênh-hênh trên bãi cỏ bìa rừng, quần-áo chỉnh-tề, dưng bên cạnh có mấy vỏ chai-diệu lăn-lóc. Mẹ con nài dựng hiện-trường giả tởm phết, thảm-nầu bọn đi đường kệ mẹ mình đéo quan-tâm. Bỗng chàng giật-mình, thò tay kiểm-tra, ôi thôi bao tâm-huyết công giờ thành quạ, kèn chàng lại giở về dư cái que-cời-lò thuở trước.

 3. #4 by Dom-dom on 2011/07/26 - 11:08

  Nếu anh mà làm việc ở Lừa thì anh sẽ tư vấn cho khách hàng xây tầng hầm thay vì xây thêm một tầng cao @ Rán Sành ra mỡ

  Cái vụ này anh rất tâm đắc. Nhưng ở Lừa hay mưa ngập, việc chống úng chống ngập thế nào? Thợ hay làm ẩu, dù có dùng vật liệu chống thấm nhưng bỏn chỉ cần không chú ý hở bằng đầu kim là cũng toi? Anh băn khoăn vậy có đúng không?

  Thằng bé 12 tuổi cóc phải cháu anh, cháu thiên hạ, trên vne bỏn đưa tin lâu rồi, ThỐi ợ.

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:08

   Thế bỏn có nghe nhời Zì hông hay để em ẻm chột mẹ thầnđồng rùi?

 4. #6 by Lam Khê on 2011/07/26 - 11:27

  Thôngtin đó là chínhxác, em ạ. Dậythì sớm đã được chứngminh là do dinhdưỡng đầyđủ, cộng thêm nhiều yếutố khác (cảnh tìnhtứ luyếnái trên truyềnhình tácđộng vào bộnão trẻ).

  Vậy khi phụhuynh chúng ta đã không làm chậm được quátrình này, thì hãy hướng contrẻ thamgia một môn thểthao pháttriển thểchất nào đó từ khi còn bé (<8 tuổi), chẳng hạn như bơi, vốn đơngiản và không cần đầutư nhiều, để chúng pháttriển xương tốiđa. Người da trắng rất trútrọng thểthao cũng vì nhẽ này. @ Lói

  CT rất ủng hộ tham luộn của Lói.
  Hồi con trai ct mới 6 tuổi, một hôm ngồi xem kênh Fastions Show, lúc các cô ngừi mẫu mặc bikini hiện ra, thằng nhóc nhà mình hồn nhiên bảo mẹ : ” mẹ ơi cứ lúc nào thấy các cô mặc ít quần áo là chim con lại cứng lên ! “…ui trời, ct thấy ngạc nhiên quá , nhưng chỉ cười nói ” chuyện đó bình thường mà” . nhưng từ đó thỉnh thoảng ct lại tìm nhữ
  ng tranh ảnh về giới thiệu giới tính giải thích cho nó một cách vui vẻ và cũng tìm mọi cách cho nó chơi thể thao sớm như chở nó đi bơi, 8 tuổi cho học bóng rổ, tennis…rùi cho học vẽ , học đàn…vì nghĩ như vậy sẽ tốt về thể chất và tinh thần cho con hơn. Và cũng là một cách giải phóng năng lượng rất tốt khi chúng dậy thì.

  ct thấy bạn ” gì đây” ko nên đánh con và có những can thiệp thô bạo, nếu trường hợp của cháu đã nhiều lần thủ dâm và hơi đáng lo như vậy , ct nghĩ bạn nên cùng cháu đến gặp một bác sĩ tâm lý trẻ em để nói chuyện xem sao, chuyện đến Bệnh viện như chị Thi nói mình thấy chưa nên, e rằng cháu sẽ quá sợ hãi hoặc mặc cảm…thì rất ko hay.

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:09

   Zì thủzâm liêntục liêntục mà cũng chả sao cả hehe em ạ.

 5. #8 by Dom-dom on 2011/07/26 - 11:37

  Vạt rừng đó ở Sapa cô Trạn ạ @ Jo kề

  Sapa khí hậu ngon, Hè cho Khoai Lang, Đông cho Khoai Tây. Cảnh sắc con người đặc biệt. Trên đường phố lúc nào cũng dập dìu nam thanh nữ tú tông dật…

  Nếu Lừa Khựa samakhi thì cùng với sự pt của Lào cay, Sapa ngon đấy. Nhẽ vụ hục hặc L- KH cũng ko nên bỏ qua. Năm 79 cậu anh ở Phố Lu phải chạy mất dép về quê, giờ không một lần dám quay lại.

  Gần đây bọn thủy điện làm nát bươm nát bét cảnh quan Sapa. Nhẽ vì thế mà năm ngoái anh lên có tên chủ khách sạn ở lối ra vườn hồng gạ bán, kêu làm KS mệt không ăn thua. Trong khi chính ra KS của tển ở vị trí đấy là ngon.

  Đất trên Sapa (năm ngoái) lên mạnh phết, nhiều chỗ đắt chả kém HN. Đường đi lên Sapa hiện giờ chưa tiện lắm, sau này hoàn thành tuyến cao tốc HN- VN nhẽ ngon hơn.

  Cô thử tư duy xem liệu B có định đẩy mạnh Sapa không mà đổ tiền vào đấy? Nếu có sao lại để thủy điện mần vô tổ chức vậy?

 6. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 11:37

  Zì đơi

  Zì chết cười mới em Thi Còi liênthiên jì về Zậythì đới?

  Hehe quanh nhà Zì jờ tuyền bọn tintin khổnglồ. Có em 7 tuổi (gái) cao 1.65m. Có em 9 tuổi (jai) nặng 85kg. Có em xinh tuyệttrần cao chừng 1.75m vú to như củ-đậu Zì định mời ẻm làm người-mẫu ảnh thì ẻm nói mới 9 tuổi hahaha.

  Zậythì sớm đấy chứ đâu. Zo chếđộ zinhzưỡng cả. Đừng có nghe bọn tạpnham lỗđít zọa Zậythì sớm thì không nhớn được.

  Vì bỏn là lỗđít.

  Đố các cô gúc thấy điều em Thi Còi nói trong sách Tây đó.

 7. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 11:39

  Zì nhắc các cô mới vầu Quán

  Ở đây chỉ có zinhất nhời Zì là tuyệtđối đáng tincậy, và có-thể tin luôn mà đéo cần kiểmchứng, vì đó là thươnghiệu của Zì, một Bấthủ.

  Còn nhời các cô khác thì các cô vui-lòng gúc rùi kiểmtra lại tính xácthực. Nếu gúc không thấy thì hỏi Zì, bởi Zì khó chạy theo cồng của từng cô mà fảnbiện nghe chưa lũ lợn mọi lòi rom.

 8. #11 by nhất on 2011/07/26 - 11:43

  Cu &Sành
  Đéo ai lại mang đại bác đi bắn trym bao giờ, địa nhiệt đắt bỏ mẹ.
  Sành nói cũng chưa đúng về địa nhiệt, có 2 cách lấy nhiệt. 1 là khoan sâu xuống , 2 là để trải rộng ra, ….. Gúc lại đi . hê hê.
  Nhà Energy House (EH) mà Sành nói đòi hỏi tường phải dầy , Cu Nhợn ợ, đéo biết  gì thì câm mồm đi. Điều anh muốn hỏi Sành là làm sao nó lắp cửa sổ vào lớp xốp cách nhiệt được!?
  Mà cửa sổ nhà Sành mới có 2 lớp thì Không đủ tiêu chuẩn EH nhở ?!
  @Trạn và thằng nào anh đéo nhớ
  Nhìn mấy cái biệt thự xây từ thời Pháp có bề dầy tường là bao nhiêu nha? Mở mồm nói bề dầy tường đéo cần thiết ở Lừa chứng tỏ đéo biết cặc gì về xây dựng, anh đồ thằng Chạn Khắm nầy đang làm nghề cui li giồng cây hay thợ hồ. Hóng hớt copy paste y như báo mạng.

 9. #13 by Lam Khê on 2011/07/26 - 11:47

  @ Bạn ” Gì đây ” :

  ui…hai ngày mình bận nên ko đọc hết com của mọi ngừi…chắc có nhìu cái trùng hợp với những cái mọi ngừi đã góp ý cho bạn. Mình xin lỗi nhé.
  Với con cái thì mình rất gần gũi nhưng cũng rất thoải mái với những sở thích của bỏn. và nhìu khi mình cũng nghĩ phải để thực tế dậy cho bỏn bài học thì bỏn mới thấm bạn à. Ví dụ như trời lạnh mà bỏn cứ ko chịu mặc áo khoác, nói một lần ko nghe , giải thích cũng ko nghe là mình kệ bỏn thui, nếu hum đấy bỏn ốm là bỏn sẽ nhớ hoài à.

  @ TT :

  Con trai em cũng có một thối bựa mà giờ nó vẫn thế chứ ko làm sao nó bỏ được….hi hi.
  Từ nhỏ nó luôn phải có 1 cái gối để ngủ, chỉ cái gối đó thui và đi đâu cũng phải mang theo. Bẩn cũng ko được giặt…vì nó nói nó chỉ thích ” cái mùi” đó.hixhix. Cã nhà cũng tôn trọng và coi như ” bảo bối ” của nó.
  Khi cái gối rách ko thể dùng được nữa thì nó thay bằng một con bông  và lại nâng niu như thế cho đến rách thì thôi. Thỉnh thoảng em phải thuyết phục là vì sao cần phải giặt, nó mới đồng ý cho giặt…
  Đến bi giờ nó đã 16 tuổi rùi nhưng ở nhà hay đi đâu ngủ xa nhà vẫn luôn mang theo “bảo bối” đó ( giờ là con cừu ) , chỉ khác là đồng ý cho giặt thường xuyên rùi….hi hi

 10. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 11:51

  @em Đây

  Em cứ việc đưa con em đến bácsĩ (?) kiểmtra theo tưvấn của một-số Bựa hehe.

  Zưng Zì khẳngđịnh luôn từ bi-jờ là bọn bỏn sẽ không đưa ra bấtcứ một kếtluận nầu về bịnhtrạng của con-gái em, và bỏn sẽ chỉ đưa-ra các nhời khuyên vôbổ như trên VNN, Zântrĩ, VNex..

  Em đi đi, khi xong việc thì vầu đây Zì nói chiện tiếp hehe.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 11:53

   Sau khi khám xong và nghe bỏn tưvấn, Zì camđoan em sẽ bếtắc gấp nhiều lần.

   Đó là sựthực.

 11. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 11:54

  Bạn em Đây, người hỏi Zì về việc riêng của em ẻm, Zì nhớ là ai rùi.

  Zưng đáng-tiếc là em ẻm không tin Zì hehe nên Zì stop consulting.

 12. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 11:58

  Zì thấy con Lói hay.

  Không có cỏn thì zững con như Zái Ghẻ, Tế, Chạn, Bố.. đéo bâu-jờ biết mình là ai và đang ở đâu.

  Come on man hehe.

 13. #19 by budifa on 2011/07/26 - 12:02

  Dậy-thì là giai-đoạn tăng-trưởng chính, sau đó tăng-trưởng rất chậm, cảm-giác hầu-dư dừng lại, đúng mẹ rồi còn gì.

  Chỉ khác trước đây đéo đủ dinh-dưỡng nên đéo tăng-trưởng được đến mức max theo gene, còn giờ thì được, thế thôi

  Mấy ôn-vật khổng-lồ hàng-xóm lão BOM 9 tuổi cao 1m75 là bình-thường, dưng đảm-bảo 18 tuổi đéo quá 1m80

 14. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:05

  @cô Đòm, con Sành Lợn

  Đúng là việc xây từng-hầm ở Lừa chỉ gặp trởngại nhớn nhất là vướnđề ngập nước khi jời mưa.

  Zưng điều nài có jì khó đâu. Các cô cứ coi các biệtthự Fáp cổ ở Hànụi (Nụi) Sàigồng (Gồng) là thấy.

  Nhà đéo nầu cũng xây từng-hầm, thường bằng đá-xanh, và láng một lớp ximăng tinh fía trong, như kiểu xây bể nước, ngấm thế đéo nầu được?

  Ngoài ra, các cô đừng có tậnzụng từng-hầm làm gara. Bởi vì nếu gara nằm zưới hầm, thì việc chống ngập sẽ vôcùng nanjải (zo nước chẩy từ cửa vầu).

  Các cô hãy zùng từng-hầm như các từng khác trong nhà. Có cầu-thang đi xuống (cầu-thang nài nằm trong nhà, nước chẩy xuống thế đéo nầu được).

  That’s all.

 15. #22 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 12:07

  @Nhất liệt

  Ngày xưa xây tường dầy vì bỏn là kết cấu Tường chịu lực.

  Giờ là Khung chịu lực rùi nha. Chưa kể dững thứ hiện đại khác.

   

  Tường dầy nhà mát, đồng ý. Dưng giờ thiếu đéo cách? Đơn giản gạch lỗ nha.

   

   

  @Mụ Thối & Lói đồn

  Hehe, come on, citizens of Loserville!

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:18

   Sai! Nhà 3 tầng không có bêtông cũng chỉ cần tường 20-40 là ổn (có bổ-trụ 40×40). Zưng biệtthự Tây xây tường 80-100 là thường.

 16. #24 by tieuthithi on 2011/07/26 - 12:10

  Nghỉ phát em phải vào nhòm quán ngay . Mả cụ Zì dìm  hàng đéo gì em đấy ? Zì đéo có con gái thì đừng ti toe

  Những điều em nói là chính xác những gì mà bà BS trưởng khoa nội tiết tư vấn cho em trong một giờ đồng hồ khi em đưa cháu nhà em đi khám. Nó cũng có hiện tượng dậy thì khi mới 8 tuổi, bằng con em Gì Đấy bây giờ.
   Trẻ em bây giờ phần nhiều bị dậy thì sớm ( loại trừ yếu tố bệnh lý). thì còn lại là do ăn uống và điềukiện sống .
   các thức ăn của trẻ gồm thịt cá , trứng , sữa … tất thảy đều đều có dư lượng quá mức của chất kích tích tăng trưởng trong quá trình chăn nuôi .( Cái nầy  ở Tây ít à nha) còn ở Lừa là vô tội vạ . Lợn nuôi 3 tháng tăng 70kg là một ví dụ .
   Còn về việc chiều cao của trẻ bị ảnh hưởng thì nó như nầy : khi một đứa trẻ đến tuổi dậy thì nó sẽ cao rất nhanh, hết tuổi nó sẽ chững lại và đạt chiều cao mà nó được thừa hưởng từ bố mẹ (thời gian nầy  rất ngắn nhất là đối với trẻ gái) .Vì vậy nếu dậy thì sớm <8 tuổi .Trẻ sẽ không kịp cao lên và đầu sụn sẽ đóng xương nên không dài ra được nữa 
   Cũng có trường hợp trẻ 8-9 tuổi đã rất cao là do gien quy định chúng cao từ trong trứng rùi .Chúng vẫn luôn cao thế từ khi còn nhỏ và người ta sẽ không phải bận tâm đến chiều cao của nó khi dậy thì . Còn lại đa phần là như em nói , nếu ko ngăn chặn quá trình nầy trẻ sẽ bị lùn . chắc chắn đới .
  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:20

   Zì có đầy cháu cả jai cả gái. Zì cũng tưvấn cho đầy bạnbè hehe, nên đừng có bật Zì.

 17. #26 by budifa on 2011/07/26 - 12:11

  Sozi sót, chế-độ dinh-dưỡng đủ phải kèm thêm chế-độ hoạt-động thể-thao hợp-lý mới đạt đến mức max

  Bọn ôn-vật khoai-tây khi bé trông còi-còi, có khi bé hơn Lừa dưng dậy-thì thì vọt lên. Lừa nhẽ đúng giai-đoạn này pama cứ bắt hehe học tối ngài đéo có thể-dục thể-thao gì sất nên đéo vọt được

 18. #27 by conlele on 2011/07/26 - 12:16

  @Em Gì-Đây: hehe… anh không phải là zàngson nha. Chắc tại vô đây hông chửi nên em bị em gọi là chị!
  Có vẻ em ở HàNội, chứ ở SàiGòn thì anh giới thiệu cho em bé vào HướngĐạoSinh để sanh hoạt. Còn ở HàNội có HĐS không thì anh chịu!

  Tặng em Gì-Đây một đoạn giáodục giớitính rất thúvị của KhoaiTây: Chú tinhtrùng Willy đi đâu?

  @Chói-Lói: Tui ủnghộ anh. Tui thích sự thẳngthắn và quyếtliệt của anh. Hãy tiếptục conđường của mình. Đừng naonúng!

 19. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:19

  Hehe Zì khẳngđịnh con Chạn Khắm chưa từng có chiênmôn Kiếntrúc. Có-thể cỏn mần cho một côngty Kiếntrúc/Xâyzựng nầu đó nên cũng biết chút-đỉnh.

 20. #29 by Dom-dom on 2011/07/26 - 12:19

  Đây Nhất xem quả ảnh này thì biết độ dày của tường như thế nào nên dùng công nghệ Energy House ở Lừa để khỏi cần điều hòa là rất khả thi. Nhưng địt mẹ, bọn Lừa tiếc tiền xây nhưng lại hào phóng tiền mua điều hòa và tiền điện thì cả trăm nbăm nữa Lừa chỉ ăm buỡi ăn bưỡi! @ Rán Sành ra mỡ

  Diện tích ít, muốn phòng rộng, tường xây dầy, thì cái nhà còn bằng lỗ mũi à. Giá thành lại cao, tiền đâu. Kể cả là có biết, nhưng cái khó bó cái khôn hờ hờ.
  Thằng nào xây nhà tường đôi( cả trát trít 25cm) là lịch sự rồi. Đầy thằng chỉ xây tường mười. Hỏi ngay Trạn Khắm xem, những tên KS ra trường đi làm chục năm có dư, liệu đã gom đủ tiền xây nhà riêng chưa?

 21. #31 by budifa on 2011/07/26 - 12:20

  Con Lói chỉ được cái chưởi nuột kiểu hiện-thực-phê-phán có thêm tý giá-trị-gia-tăng là giải-pháp thuốc-chuột thôi chứ tham-luận có tý cứt nầu đâu. Nhẽ con nài đẻ ra dòng văn-học hiện-thực-phê-phán-tự-kỷ, há há

 22. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:28

  Thôi Zì đi khách chút, Zì sẽ zìa và zậy các cô tiếp.

  Chỉ nhắc các cô, các cô đéo biết jì về Zậythì (Puberty) thì vui-lòng câm bớt mồm lại.

  Sự Zậythì chủyếu manage hệthống Sinhzục. Chứ còn hầu-như nó chả ảnhhưởng đéo jì đến vướnđề fáttriển thểchất và trítuệ của ông người.

  Zì năm 30 tuổi vưỡn cao thêm chừng mấy cm, và 35 tuổi mới lần đầu fải cạo râu.

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:35

   Ý Zì muốn nói là chiện bọn jàhói bẩu Zậythì rùi thì đéo nhớn thêm được nữa là hết-sức bốláo.

 23. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:33

  Địt mẹ các cô đừng có nhầm hànhvi Thủzâm mới hiệntượng Zậythì. Hai cái nài có liênquan, zưng không bắtbuộc.

  Zì thủzâm rất sớm (>1 tủi), zưng chắcchắn lúc đó Zì chưa zậythì. Và có cả zững cô zậythì rùi mà chưa biết thủzâm (số nài ít).

  Nhiều ông chó mới đẻ đã thích híthưởi bộfận sinhzục của các ông chó khác (cả cùng-jới và khác-jới), zưng chỉ đến kỳ độngzục, thì các ổng mới cuốngquýt đi tìm chỗ tỉn.

 24. #35 by budifa on 2011/07/26 - 12:35

  Địt mẹ cô thế cô muốn nó cao 2m chắc?@ BOM
   
  Địt mẹ lão ngẫn, ý tôi là giai-đoạn dậy-thì trẻ nó có khả-năng đạt max nên cần bón-thúc, ngược quan-điểm em B52 là làm chậm giai-đoạn nầy lại, ngu đâu ngu thế. Ai cũng chọn việc nhẹ-nhàng, jan-khổ biết dành fần ai.
   
  Mà lão dậy-thì muộn nhở, nhẽ hùi bé sóc-lọ vàng hết cả quần-đùi bao gạo, hố hố
  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:39

   Đéo fải zậythì muộn, mà fáttriển cơthể muộn con mặt ./

 25. #37 by tieuthithi on 2011/07/26 - 12:36

  @ Gì Đấy :

    nếu bây giờ con gái em cao khoảng từ 1.45m – 1.55m và vợ chồng em cũng cao thì quả thật có lẽ em không cần phải bận  tâm. Cứ để tự nhiên đi . Nếu có dậy thì bây giờ ít nhất nó cũng cao thêm chừng 10cm nữa rồi dừng hẳn .
   Còn nếu bây giờ nó mới 1.3m chả hạn thì  chị khuyên em nên chú ý kẻo sau nầy ân hận .
 26. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:37

  Một điều các cô nhận thấy ngay mà đéo thể cãi, là trẻ-con Lừa càng ngài càng zậythì sớm, zưng lại càng ngài càng cao thêm.

  Thế nên cái lýthuyết chó-chết của con lỗđít nầu bẩu zậythì sớm thì đéo nhớn được đáng bị băm ra cho ròi nó xơi.

 27. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 12:43

  Ui em Thi Còi mần Zì vãi đái

  8 tuổi cao 1.3m mà em còn kêu thì Zì hãi em quá đi.

  Theo Tây, chiều-cao tốiiu của gái 8 tuổi (Khoaitây) là 127cm. Còn trungbình là 108-142cm.

  Nếu nằm ngoài khoảng đó là có vướnđề về thểtrạng.

  Lừa thì thấp hơn Tây chút.

 28. #41 by Dragonfly on 2011/07/26 - 12:48

  Ý Zì muốn nói là chiện bọn jàhói bẩu Zậythì rùi thì đéo nhớn thêm được nữa là hết-sức bốláo.

  ———————-
  Cái này Zì Mọi nói đúng vì anh suy từ bản thân ra. Nhưng anh hỏi là tầm tuổi nào thì còn người ta phát triển kịch được tàu về độ cao? Hệ Hệ
 29. #42 by Bố on 2011/07/26 - 12:56

  ĐM, con lợn chủ quán ma mọi bị bố vạch mặt nên thù hử ?

  em lói thì bố sờ cu em ấy mãi bên cà fò rồi. em ấy nói nhiều cái đúng đấy.
  ở quán bựa, bố chỉ không  đồng ý với cách em ấy cứ làm nhục toàn thể lợn các em bằng cách khuyên các em uống thuốc chuột mới mong có bom nuk tặng các em. ..

  nhưng bố cũng nghĩ những con ngẫn ngẫn như em thì sống cho chật đất, con lợn cổ nhuế chuyên gia hót phân mới nhìn trộm bướm ạ.  à, mà  bố cũng phán con nào chết vì ngu thì cũng đáng. hố hố, ngiã là bố nhưn đạo hơn em lói.

 30. #43 by Bố on 2011/07/26 - 12:58

  dẹp, dẹp hết để bố lên lớp.

  @, Đây,

  Em không  cần lo lắng !

  em có nhu cầu tỉn mà chồng em liệt hoặc vì các lý do khác nhau nó đéo làm gì thì em cảm thấy rất bức bối, phỏng ?
  vậy thì nếu việc thủ dâm là một nhu cầu giải toả của bé thì kệ nó đi. em cấm đoán nó ở nhà thì điều đáng sợ nhất của em sẽ đến sớm. Nó sẽ đi quan hệ tình dục với một thằng nào đó. rất có thể nó sẽ rơi vào tay những thằng hoặc mất dạy, hoặc ngờ nghệch hoặc bệnh hoạn. Thậm chí nó có thể bị những thằng vừa già vừa ngu vừa bệnh như con lợn chủ quán lợi dụng.
  mà em biết đấy: giữ cho không  để lại hậu quả có thai đã khó mà khó hơn là không  lây các bệnh xã hội. anh biết có những thằng nhóc lên net phổ biến cho đồng bọn kinh nghiệm  lừa bạn gái để không  đi bao như thế nào (đeo bao trước khi hành sự cho bạn biết, sau đó làm các động tác khác để bạn không  chú ý, rồi lột bỏ bao chơi trần) .
  tốt nhất để nó vui với các hoạt động khác mà quên chuyện đó đi, như các bựa tư vấn. nếu làm thế mà ko được thì kệ nó… dù sao thủ dâm vẫn hơn là nó lang chạ với những con lợn thật. gái nhà lành vẫn bị những thằng ma cà bông hại như thường.

   

 31. #44 by conlele on 2011/07/26 - 12:59

  Nhưng anh hỏi là tầm tuổi nào thì còn người ta phát triển kịch được tàu về độ cao? @anh Lài

  Về lýthuyết là 23 tuổi với Nữ và 25 tuổi với Nam (dĩnhiên phải ngoạitrừ các trườnghợp ngoạilệ như BàZì BấtHủ!)

 32. #45 by Già Không Đều on 2011/07/26 - 12:59

  8 tuổi cao 1.3m mà em còn kêu thì Zì hãi em quá đi.

  Theo Tây, chiều-cao tốiiu của gái 8 tuổi (Khoaitây) là 127cm. Còn trungbình là 108-142cm.( @ Bà Dì)

   

  Được, cái này chuẩn. Ở chỗ Anh, muốn gởi nhóc đi bơi, em nầu chưa đủ 1m3 thì không nhận, học bơi một học kỳ hè là cao vùn vụt, ngon hơn uống Enfagrow A+ nhiều. Em Đây cho con đi học bơi là ổn đấy.

   

  Chỉ có xứ Lừa mới mong nuôi con chậm dậy thì, he he, nhiều em gái tuổi hãm bỏ mẹ rùi mà vú đéo ra vú, mông không ra mông, ./ không ra ./, chán bỏ mẹ. Xem Đồ Rê Mí mà coi, giờ tụi nhóc lớn ngồng, nhưng quan trọng là tâm hồn vẫn trong sáng chán.

   

  Ai đời ngày xưa 13 tuổi đã mần vợ, 18 tuổi thiếp đã 5 con, mà cần đéo gì tăng trọng mới sữa tươi đéo đâu. Dậy thì sớm là tốt, nuôi con mà cứ trông cho nó lúc nào cũng bé bỏng đéo lớn là thế đéo nào?! Nhìn em Bảo Trân 11 tuổi thế này không thèm nhỏ giải đi ah? Cải tạo giống nòi phải thế này chứ, cứ địt mẹ sợ ngực nó to như Thủy Top để mà làm hot girl thì làm đéo gì?

 33. #46 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 13:00

  Mụ Thối đéo biết gì còn thích choang choác phỏng?

  Tường dày hả?

   

  1. Địt mẹ nhà trong phố được bao rộng? Xây tường dầy để ở cho mát hả? Thế xây xong còn buồi bao diện tích mà ở khi nhà tuyền tường là tường? Nhà ống – bi kịch (cái này con Lói nói đúng dưng cỏn bẩu độc nhất vô nhị – chỉ có ở VN là sai mẹ, chả biết buồi gì – y dư con mụ Thối, thần tượng cỏn) thì xây tường mặt trước 220 – cả trát thành 250 là nguôn rồi.

   

  2. Biệt thứ/ lâu đài – đất bao la phỏng?

  Địt mẹ thần quynh à mà xây tường dầy? Thích mát thiếu đéo cách?

  Đéo nói dững cách dùng công nghệ này kia vì mụ có biết đéo đâu, chỉ đơn cử mấy trò cổ chiền dư giồng cây, đào ao, bla bla các kiểu. Chưa kể đất dộng thì xoay nhà Nam – Đông Nam nữa nha. (Cái nài là ngoài Bắc, trong Nam mỗ đéo rành nên không gộp vầu đây)

   

   

  Tường hàng mét thì có đéo? Gúc quả nhà cao tầng đéo gì ở Chicago ý, tầng 1 tuyền tường. Dưng để chịu lực nhá.

  Địt mẹ giờ thiếu đéo công nghệ mà phải đi thụt lùi thế?

   

   

  Đã đéo biết lại còn hay ti toe. Chối đéo tả!

 34. #47 by Dragonfly on 2011/07/26 - 13:07

  Về lýthuyết là 23 tuổi với Nữ và 25 tuổi với Nam (dĩnhiên phải ngoạitrừ các trườnghợp ngoạilệ như BàZì BấtHủ!)@ LeLe

  ——————
  Thực tế anh nghĩ không phải vậy. Suy từ anh ra tốt nghiệp ĐH anh có 177cm nhưng đi làm chục năm đo lại 182 chuẩn luôn đến giờ jàhói thì chùn lưng hình như hụt đi 1-2 cm. Vậy con Zì Mọi nó nói đúng quá ít nhất thì cũng là trường hợp của anh. Hệ Hệ
 35. #48 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 13:11

  @Lài dồn:

  Chiện cao lên dù đã trên 25 tuổi ở liền ông & 23 ở liền bà (@SGK – conlele) nhẽ cung bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu?

  Mỗ tốt nghiệp ĐH đến năm ngoái cũng cao được thêm 2 phưn. Nay thì ngừng hẳn rùi. Bạn mỗ cũng có 1 em dư thế, mỗ biết vì ẻm kể.

 36. #49 by Già Không Đều on 2011/07/26 - 13:16

  Ui địt mẹ Ku Giữ Sổ khoe độ cao khéo nhờ, không cao nhưng phải ngước nhìn nhờ he he.

   

  Chả bù cho Anh, địt mẹ mang tiếng cao nhất nhà, nhất dòng họ luôn đới, từ ông nội trở xuống, nhưng phân tích nguyên nhân cao được “tạm tạm thế”( hổng nói sự thật đâu mắc cỡ lắm he he) thì do bà già cưng cho uống nước cơm nhiều, ưu tiên cơm chưa ghế khoai vào thì lấy nước trước rùi pha thêm đường vàng( aka đen) cho Anh húp đó, nếu không địt mẹ giờ này Anh của mấy Cô phải xài Smart Shoes rùi.

   

  Thui, đành chấp nhận Ốm đẹp – Mập dễ thương – Cao Sang – Lùn Quý Phái vậy he he.

 37. #50 by Bố on 2011/07/26 - 13:17

  thêm tý,

  cách tiên triền của lợn về BCS, các biện pháp chống thai, chống bệnh xã hội khi quan hệ tình dục khiến bọn trẻ tưởng rằng cứ việc quan hệ tình dục bừa bãi miễn không  để lại hậu qủa.
  lũ lợn người lớn học đòi cũng không  xong. lũ văn minh nửa mùa thật vớ vẩn. ko khác vẽ đường cho hươu.
  nên dạy chúng cách bảo vệ nhưng quan trọng hơn cả là phải giáo dục cho chúng biết tuổi học thì nên dành thời gian thu nạp kiến thức là quan trọng, cố gắng tránh sa đà vào chiện bạn trai, gái (quan hệ tình dục) .

 38. #51 by Mit on 2011/07/26 - 13:19

  @ Đây & Thithi

  Dậy thì sớm nghĩa là đứa con gái  6-8 tuổi đã bắt đầu có breasts và pubic hairs và/hay kinh nguyệt dồi.  Con em Đây có thế đíu đâu mà dối cả lên?  Dậy thì sớm là Precocious Puberty. 

  Còn chiện gái em kẹp tay vào giữa hai chân không khác một thằng cu tối ngủ nhét mẹ tay vầu quần vân vê chim cò.  Nếu em hỏi bỏn một cách đùa cợt, nó sẽ giả nhời because it feels good.  Thế thôi.  Đừng mất công gán ghép cho hành động đó dững ý nghĩa xấu xa bịnh hoạn theo truyền thống Lừa….hehehe

  Sư bố Yaho thế đéo nào mà Mít không pót được thế nài….

 39. #52 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 13:28

  Tầng hầm dư Sành mới cả Đom mới cả Mụ Thối nói ý, nếu mần cả 1 khu đô thị ngay từ đầu mới khả thi. Chứ không chiện thoát nước sinh hoạt rùi nước thải khó phết.

   

  Cống thoát ở VN thường nông, thoát từ dưới lên nhẽ cần bơm cưỡng bức. Đéo ổn, phỏng?

 40. #53 by Dragonfly on 2011/07/26 - 13:40

  Ui địt mẹ Ku Giữ Sổ khoe độ cao khéo nhờ, không cao nhưng phải ngước nhìn nhờ he he.@ Jà Đểu

  ————–
  Theo anh là do jen đó cô, anh cũng húp nước cơm rồi bột Bích Chi rồi táo bón vì bo bo bỏ mẹ. Địtmẹ, hôm rồi đi biển thấy thằng bố khoai tây to cao đen hôi mà thằng con cao chưua qua đầu gối nó trông xài đẹn zất. Nhừng sure là nó lớn sẽ lại cao to như pa nó. Cùng lứa tuổi con nít anh thấy trẻ con Lừa lại có vẻ to cao nhỉnh hơn hẳn bọn con khoai tây. Cái này anh có trắc nghiệm đang hoàng khi ngồi xem và hỏi bỏn chơi ở Kid Club tại Vinpẻarl tuần rồi nha. Cấm cãi. Hệ Hệ

  P/s : Sozi Lớp Fó Lao Động anh lại khoe tiếp zưng vẫn khéo. Hệ Hệ
 41. #54 by CầmThi on 2011/07/26 - 13:58

  @  Đây :

  ct cũng ko hiểu qui luật về lớn trước sau ngưng, hay nhỏ trước rùi lớn sau…cái nào đúng nữa nhưng rõ ràng chế độ dinh dưỡng và rèn luyện thể chất từ nhỏ thì tác dụng rõ rệt nhất. ( tất nhiên trong đó yếu tố di truyền là bao giờ cũng có rùi, nên ko nói đến nữa ).
  Tỉ dụ như 2 nhóc nhà ct, thằng lớn đẻ ra đã dài ngoằng, toàn thấy chân và tay, rùi uống sữa thay nước và ăn tốt…thì từ nhỏ đã luôn trong tốp cao nhất ở lớp rùi, từ 6 tuổi ct cho đi học bơi và 8 tuổi bắt đầu học bóng rổ…giờ nó tròn 20 tủi, cao 1m80 rùi và vưỡn chưa mập, cu cậu đi tập thêm thể hình nữa và thể hình khá chuẩn.
  Còn thằng thứ hai tròn tròn từ nhỏ, ai cũng lo nó ko cao như anh nó, ct lại cho uống sữa thay nước và ăn nhìu …rùi cũng tập bơi và cho học bóng rổ, và nó mê tennis nữa….giờ nó 16 tủi và cũng cao 1m75 rùi…rất cân đối và ko hề có biểu hiện ngưng lớn…hi hi.
  Vài hàng chia sẻ với bạn nhế. ct cũng nghĩ có lẽ TT, Mít , Bố nói đúng đới , đừng quá căng thẳng với Bé và cố gắng hướng Bé tới những hoạt động khác, dần dần Bé sẽ bình thường .

  Ah, thật tiếc là ở HN ko có Hướng Đạo Sinh, hùi nhỏ các con ct cũng đi sinh hoạt Hướng Đạo Sinh suốt 10 năm ở SG đó, thật là một môi trường  tốt cho trẻ.

 42. #55 by Già Không Đều on 2011/07/26 - 14:04

  và 35 tuổi mới lần đầu fải cạo râu.( @ Bà Dì chậm lớn)

   

  Hia hia bắt quả tang Bà Dì thiếu tét tốt tê rôn trầm trọng nhế, hèn chi nữ tính kinh đi được he he.

 43. #56 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 14:09

  Kiểu đéo gì Già đểu cũng bị mụ Thối chụp vái rồi chưởi. Ai bẩu hông râu là nữ tính chớ mụ mủ đã bẩu thế đâu hehe.

   

  À mụ Thối cồng phơm hộ vụ ăn nằm mới con cún quắt queo kia ở tòa nhà xuân xuân nhát. Để hôm nầu rảnh mỗ qua rủ đi cafe chơi.

   

  Dòm đứa nầu cao tầm 1m55, bụng to, đầu hói, cỡi CRV 2.4, vửa đi vửa móc đít ngưởi + mút ngón ngỏn + mân mê kèn teo thì đích thị là mụ. Nhở!

 44. #57 by Bia on 2011/07/26 - 14:31

  @ Mr Tran – Zì – Lói …. bla bla

  Về tiêu chuẩn thiết kế thì Lừa cũng đéo khác gì khoai tây đâu, tất nhiên tùy điều kiện xứ lừa có gia giảm chút đỉnh.

  Các TCVN của Lừa là cóp bết của bọn khoai tây, bọn Kiến như Trạn đều biết, nếu đúng là KTS chính tông.

  Hhee dưng Lừa nói một đằng làm một nẻo. Ví dụ: Mật độ xây dựng Chung cư, nhà lẻ thường là 75%, hiện phải thêm dành 15% diện tích cho công viên, rồi phòng sinh họat cộng đồng, chổ để xe hơi Xm2, xe máy Xm2, chỗ đi cho người khuyết tật…..

  Có tiêu chuẩn hết, hehe….. dưng Lừa đéo thích làm, làm còn đéo diện tích? EX: trước đây có quen bọn muỗi WinCom, xây chỗ Đồng Khởi, xin sở XD  nó đéo chịu về hệ số SD đất điều chỉnh, sau nó xin mẹ bộ XD, cho. SG tức mà đéo làm gì nó.

  Nên đổ thừa cho bọn Kiến cũng đéo đúng đâu.

 45. #58 by Bia on 2011/07/26 - 14:39

  2. Về nhà ống: diện tích dưới 15m2, hẻm dưới 3 m, trong SG thì chỉ được sửa, đéo được xây, dưng nó vẫn xây được vài tầng, biết sao hông? nó xin hợp khối với nhà quen ở bên, có GPXD nó xây trước, nhà bên đéo xây, hehé đéo hề gì.

  Còn đéo cho nó cứ xây, 30 trẹo xây đêm – 50 trẹo xây ngày.

  Muốn chửu thì phải chữu bọn sở QHKT ý, bọn đó  – theo chỉ thị – là bọn cầm bút chì vạch vạch vài cái là có vài chục tỷ trong tay. Chứ bọn kiến như Chạn khắm thì làm đéo gì được.

 46. #59 by chonten_giday on 2011/07/26 - 14:41

   @ Zì ! “nghe bỏn tưvấn, Zì camđoan em sẽ bếtắc gấp nhiều lần.”
   Điều này chắc rồi. E đọc tư vấn của một số BS trên các diễn đàn về vấn đề này, nghe họ bảo TD dễ dẫn đến: giảm sút sức khoẻ, ảnh hưởng trí nhớ, trầm cảm, quan hệ tình dục sớm hoặc dễ lệch lạc trong qhtd- chỉ đạt khoái cảm khi TD… Thêm vào đó, có bé con gần nhà e sinh năm 95 mà dính giai như sam, vắng giai này phải có ngay giai khác, bố mẹ làm kiểu gì cũng k cản được. E hoảng thực sự.

   Zì đừng cáu e tội nghiệp. Nếu e bệnh chắc chết, e chắc chắn sẽ k hoảng như thế này. E kém cỏi nên mới cầu cứu Zì và mọi nguời.

   Vậy, giờ những điều e cần làm là:

   1/ Coi việc TD của cháu là hành vi bt?

   2/ Hướng cháu vào các hoạt động TT, vui chơi giải trí.

   3/ Tâm sự, thủ thỉ về vd giới tính với cháu.
   P/S: E hơi phân vân mục 1. Chắc chắn đó là vd bt chứ ạ? Không ảnh hưởng gì đúng k?

     Năm cháu được gần 7 tuổi, chính xác 6 tuổi 8 tháng, e đo chiều cao được 112,9cm.

  • #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 16:13

   Sure. Zì đã nói là không có chiện jì fải lolắng mà. Zì cỏn hoành bằng mấy thế hehe.

 47. #61 by Bia on 2011/07/26 - 14:46

  3. KIểm định móng, chứng nhận an tòan chịu lực chống động đất, phòng cháy chữa cháy, cấp thóat nước, BTM…. hehé, tiền thôi.

  Có một số thằng tây vào, lúc đầu đéo chịu, làm rất tốt, sau cũng nhiễm mẹ. Đừng tưởng Nhật Lùn không ăn nhá, ở với Lừa riết, cũng nhiễm thói đó thui,

  Hết mẹ 3 cồng về XD

 48. #62 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 14:52

  @Bia:

  1. TCVN phần nhớn là cóp-bết của Sô nên giờ nhiều cái lạc hậu muôn đời mẹ. Mới cả TC – QC – NĐ bla bla nhiều cái đá nhau chát chát.

   

  2. Giờ văn minh hơn, Bộ XD cho phép sử dụng tiêu chuẩn của 1 số bọn nhớn dư Mẽo, Anh (cái nài bọn kết cấu hay tính) – Úc – Nhựt, vươn vươn.

   

  3. Bọn Vin, cô Voọng là hàng siêu khủng mẹ. Cô Hoe GĐDA cũng đéo tầm thường. Tiền bỏn lại quá đông, chiện cô nói quá thường đối mới bỏn, phỏng?

 49. #63 by Ba Bựa on 2011/07/26 - 14:59

  Nghé anh 11 tuổi mà mới chỉ hơn 1,4m tí, liệu nhớn lên có được hơn 1,7m không nhở?

 50. #64 by chonten_giday on 2011/07/26 - 15:00

  @ A conlele! Em xin lỗi vì đã xưng hô k đúng. Cảm ơn a link trên nhé!

  @ Chị tieuthithi. Tĩnh trí lại, rùi nghe Zì và chị Mít pt e thấy cũng có lí chị ạ. Không hẳn TD là dậy thì sớm và ngược lại. Con e về hình thức chưa thấy có biểu hiện gì của sự dậy thì. So với các bạn cũng lứa nó thấp bé nhẹ cân, vú chưa hề nhú, đùi mông…hãy còn lép à. Nhưng e nghĩ đi KT cho cháu cũng là điều nên. Loại trừ được nguyên nhân ấy e sẽ yên tâm hơn. tks chị!

   @ Cảm ơn anh AQ, chị camthi, anh Bố, và mọi người nhiều nhé! Được mọi người chia sẻ  e cảm thấy nhẹ nhàng hơn.