Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 19:55

  Anh quăng lựu đạn mới em Cầm Thi phụ họa Bà Dì tí nầu.

   

  Xây chung cư mini, em có thể cho thuê ngay, tỉ lệ luôn hơn 90% full phòng nhé, ngoài ra em có thể bán từng căn luôn nếu có khách mua, giá tầm tầm bi chừ là 1 tỉ cụ 1 căn xinh xinh gọn gọn, bán được căn nào thì bán, chưa bán thì cho thuê, 10 năm đập là đập thế đéo nầu, cứ kết hợp vừa cho thuê vừa bán dần theo giá tăng dần em thấy ổn, lấy tiền gom vàng or mua mảnh nào nho nhỏ xa xa nội đô để dành tiếp, đến ngày hai thằng giai yêu nó dìa thì quăng cho nó cục to đùng tất toán luôn, lúc đó em lo đi chợ shopping mới dâu con, rùi văn nghệ văn gừng sống vui sống khỏe sống có ích không ngon số sao em?!

 2. #2 by Gúc on 2011/08/11 - 19:56

  8/ Còn chú Bờm chủ quán? Nghe gì bi dờ?

   Địt mẹ chẳng nghe Bờm được cái buồi gì đâu các cháu ạ. 
  Bắt độ thua thì sặc gạch. Dự đoán vàng-tơn- đất thì ngu. 
  Như 1 chú nào nói là nghe Bờm thì ” lồn cũng đéo có mà ăn” đâu!

  Ti nhiên cũng có thể nghe Bờm liên thiên về những thứ vĩ mô, tỉ dư: hoạn lợn, uỵch phò, thói bựa aka móc đít ngửi, ăn- ngủ- đụ- ỉa hoặc đi buôn cứt là cùng. Chấm hết!

  Thế nhé. Bác Gúc vô vàn kính yêu của các cháu có mấy nhời thế thôi. Bác lại lên trển đây. Các cháu sống, học tập và làm theo tư tưởng của bác là các cháu sẽ khá đới.hehe

  Bác hôn tất cả các cháu( gái)!hehe
 3. #4 by nhất on 2011/08/11 - 20:00

  Địt mẹ Tế điên tác đất tấc vàng thì mày xây nhà bé đi nó vẫn còn đất chứ mất đi đâu , lủ mé con nầy ngu thiệt.

 4. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 20:01

  Vùng Láng của em Cầm Thi jờ cho thuê đắt vôđối luôn. Mà tuyền bọn zân côngsở thuê thôi nhế, chứ sinhviên mới cả bầnnông nhậpcư thì lấy đâu ra xiền mà đòi chui vầu đó.

  Côngnhận nếu em không làm jì mới chỗ đất đó thì hơi fí. Zưng mà với nghệsĩ thì hehe có khi fífạm cũng là một điều hay.

 5. #7 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 20:10

  Ban Tuyên Giáo vửa cử lồng chí Gúc về tập sự. Đề nghị chi bộ tích cực hỗ trợ để lồng chí Gúc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Thay mặt cấp Ủy anh đánh quả dắm hội nghị chầu mừng lồng chí đến nhà xí. Địt con mẹ lồng chí.

 6. #8 by nhất on 2011/08/11 - 20:14

  1. Địt mẹ Tế điên tác đất tấc vàng thì mày xây nhà bé đi nó vẫn còn đất chứ mất đi đâu , lủ mé con nầy ngu thiệt.
  2. An Hoang Trung Tuong

   An Hoang Trung Tuong

   Cách đây 10 phút

   Con nài ý đúng zưng thuyếtfục như buồi

  Lủ mé đủ để bần lông há hốc mồm ra nghe , dìm anh được cái dắm ý! .hĩ hĩ.

 7. #9 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 20:24

  Nói thêm điều nữa làm nhà mệt lắm đấy, nó rút của mình không ít trí lực, vật lực, em lại thuộc tuýp người cầm kỳ thi họa phảy cẩn thận đới.(@ GS Đom)

   

  Zưng mà với nghệsĩ thì hehe có khi fífạm cũng là một điều hay.(@ Bà Dì)

   

  Anh không nghĩ Em Cầm Thi lơ tơ mơ chiện mần nhà đâu, dù gì thì ẻm cũng từng là trợ lý trên giường he he với bố mấy thằng cu một thời mặn mồng mà, tển nghề gộc về xây cất chứ phải tay ngang đâu. Có thể ẻm lười vì cũng đéo thấy cuộc sống cơm tiền bức bách gì, chứ cân nhắc kỹ mà làm thì Anh tin ẻm hổng văn nghệ trong chuyện đại sự này được đâu, phải hông Cưng?

 8. #10 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 20:25

  Đỵt pẹ cu, anh nêu là khu sát Xa Cảng mà cu. Khu nài khỉ ho cò gáy thì sâu hàng cái mả mẹ. @Tế điên mặt ./ xiên

  Muốn cho thuê có nhiều đối tượng. Cái kiểu nhà anh chỉ cho mầy là cho bọn giầu thuê. Kiểu cho nghèo thuê thì TT đã nói. @Nhất liệt não


  Nhà giầu nầu mò ra đấy thuê nhà thế hả con kia?
  Kiều? Khoai Tây? Hay nhà giầu từ nơi khác đến?

 9. #11 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 20:28

  Tổ sư, chởi bới kinh nhở, mời các lồng chí ăn tối cùng anh Hai, thời bảo giá nên thực đơn bữa tối bữa phụ của anh chỉ có nhiêu đây thôi.
  – 1 gói mỳ Hhảo hảo xào cùng 2 xúc xích bò, hành  ngò.
  – 6,7 quả ớt ( anh hay gọi là mần tý hoa quả)
  – 1 lọ Hà nội 330 ml  (Bình thường mần 1 dưng hôm nay nóng nực mới cả giả lái quả trưa nay nên mần thêm tý)
  Mời cả lò, ăn mặn ngủ chay nó thế đấy.

  Không bia thì bữa tối chỉ mất có 8000 đồng (có xúc xích), lắm hôm anh chỉ xào có 1 gói cùng mới hành ngò thôi chắc chỉ 5000 đ. Dưng ăn thế vẫn thấy đủ chất, he he he.

 10. #12 by nhất on 2011/08/11 - 20:39

  @Chạn Khắm
  Lủ mé anh biết chỗ đó là chỗ nào đâu, thấy Tế điên nói xây nhà 2,5 tấm cho thuê thì tưởng cỏn phải biết cho thuê đối tượng nào rồi chớ. Hóa ra cỏn sai ngai từ đầu lù mẹ.
  Cho thuê làm văn phòng thì chỉ cần chỗ tốt, xây chừng 100m2 là đủ cho 1 văn phòng, xây 2,5 tầng làm cái củ cặc gì ta? Anh đéo hiểu tạo sao cỏn nghĩ vậy hehe. Bần lông, bần lông !

 11. #13 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 20:45

  Okay, trước khi cút lên giường ngủ anh có nhời thanh chân chọng đến các cô/con đã góp ý nhiệt tình:
  – Bắn Đòm
  – Chuối Cả Nải
  – Chạn Khắm
  – Tỗt Đỉnh
  – Lài
  – Nhất Dâm Chỉ
  – Zì Đồng Bóng
  – & So On
  Đang hóng tiếp nếu các cô còn nhã hứng góp ý thêm. He he.

  Đỵt pẹ chi bộ nhát anh fắn đơi.

 12. #14 by POLAR BEAR on 2011/08/11 - 20:48

  Cảm ơn Zì bựa!

  Anh định tham vấn Zì và chi bựa về vụ Soviet Story í mà. Trước anh có coi quả Enemy at the gate mí lại Doctor Zhivago đã thấy sự tàn bạo của hồng quân rùi (nếu để Zì phân loại chắc phải là giang hồ cổ thụ chứ đéo phải là giang hồ cỏ). Giờ thêm vụ này, anh thấy bản lĩnh chính trị của anh bị thử thách dữ dội. Địt mẹ Lừa đéo thể tin ai ngoài chính bản thân mình (giờ thêm Zì bựa, anh đánh giá cao đấy, anh tin thêm Zì)
  Đèo mẹ, phận Lừa khác đéo chuột bạch!!!
 13. #15 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 20:52

  Trong nầy có con mụ nầu biết về đất vùng giáp ranh giữa Mai Châu – Hòa Bình và Mộc Châu không ta, anh vừa xuống gần chục hec ở đó, liệu ổn không nhở, giá 50 chục cân liệu thế nào, vừa xuống xong đợt lượn vừa rồi, Dũng hói, Dì thối, Gìa hông đều, anh Lài đâu dồi, chém gió phát nào.

 14. #16 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 20:59

  Đù má hai con Chạn Khắm mới Nhất Dâm Chỉ lại choác choác đổ cứt vầu nhau dồi. Thôi anh sin can hai con nài. Chổ đó là khu nài nài.
  Thôi anh fắn đơi.

 15. #17 by CầmThi on 2011/08/11 - 21:02

  ui…em đơi em đơi…
  Em mải hóng suýt quên giờ dậy đàn, vừa dậy xong rùi nè.
  Sorry Zì và Chi Bộ nhế.

  Thanks các anh trước nè, em đọc cồng rùi hỏi típ nha .

 16. #18 by bantaican on 2011/08/11 - 21:18

  @ tế
  Nhà cũ đang cho thuê 8 tr/ tháng.
  Đầu tư khoảng 850 – 1ty — Tạm tính 860 tr cho dễ nhân chia.
  Một căn nhà thực tế khấu hao 100% là 20 năm. 10 Năm cuối chỉ bù chi phí sửa chữa cho toàn bộ 30 sử dụng.
  Như vậy: 1 năm tiền khấu hao là 860 tr/ 20 năm hay 48 tr/12 tháng => 1 tháng là 4 trẹo.
  Tổng bỏ ra : 8 trẹo( giá cho thuê nhà cũ) + 4 trẹo (Khấu hao)= 12 trẹo. Khu xa cảng, cho thuê nhà thư thế chỉ tầm tối 12 – 14triệu tối đa.
  Nếu cho thuê 13 tr thì Tế lãi thêm tối đa khoảng 1tr/ tháng.
  Không mần thế ! Nên 860 tr xuống bình chánh mua đc 1 căn, cho thuê xấp xỉ 3 trẹo –
  Theo phương án Tế xây nhà : 30 năm sau Tế có 1 quả nhà nát.
  Theo phương án của anh tiền thu nhập hàng tháng gần như Phương án Tế và 30 năm sau Tế có 2 nhà nát – mà giá 30 năm sao là khủng nha.
  Phương án của anh hay hơn nhiều. Si nghĩ đi. Đầu tư thêm, thật ra là tăng tiền khấu hao dẫn đến Tăng tiền cho thuê nhà chứ đéo lợi gì cả. Nhà cũ nó nát rùi lẹp phẹp cũng đc 10 năm. sau đó tính.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 21:30

   Con nài tính được, Zì khen. Địt mẹ thế gọi là kinhzoanh Phi Gúc hehe. Còn bọn khác thì tuyền kinhzoanh Gúc.

 17. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 21:27

  @con Fập

  Con nài hoặc đéo đi mua hàng bâu-jờ hoặc đớp xúcxích kiểu đéo jì mà có 5,000 Cụ cả Mì?

  Một gói xúcxích Việt Đức loại rẻ jờ cũng 80K Cụ/Túi. Tính ra mỗi chiếc đã trên 13K Cụ rùi. Còn xúcxích Khoaitây thì đắt gấp rưỡi đến gấp đôi.

  Hay cô đớp xúcxích của trẻ-con já tầm 4K Cụ/Chiếc?

  @con Be (Gấu Cực?)

  Fin The Soviet Story đó được Khoaitây quảngcấu là tuyền người thực việc thực. Các ziễnviên tuyền đóng vai chính họ. Độ tincậy của nó đến đâu thì cũng khó kiểmchứng, zưng sự tànđộc zãman của bộđội Cụ Sít (cả trước, trong, và sau WW2) là không-thể chốicãi. Bọn Ba Lan biết điều nài rõ nhất.

  Không tin hỏi con Nhất Zâm.

 18. #21 by nhất on 2011/08/11 - 21:30

  Tên Can nầy hay nha, nhân tiện cho anh hỏi luôn:
  1 mảnh đất 1000m2 ở Q 9 cạnh sông , có nhà ở được, kho to, chả gần trường học, nhà máy cái mẹ gì, có nghĩa là đéo cho Lừa  thuê để ở được. Bán bây giờ thì bèo quá, có cách nào làm cho nó ra tiền được không?

 19. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 21:33

  @con Fập

  Con nài nói chả rõràng jì cả. Já 50 cân là thế nầu? Thờijan? Chỗ đó thíchhợp mần jì? Cách đường bâu xa?

  Zì có mấy đứa bạn cũng mua vùng quá Hòa Bình đó, đầutư jồng tuyền keo. Nói-chung là cũng chả lãi mấy, zưng bỏn chờ nếu có đứa nầu mua thì bán cả cây cả đất cũng được một mớ.

  Ti-nhiên 10 ha của cô thì nhẽ hơi bé để jồng rừng.

 20. #23 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/11 - 21:38


  Hay cô đớp xúcxích của trẻ-con já tầm 4K Cụ/Chiếc?


  (@Trung Tướng)
  Chính nó đó, Trung Tướng!


   


 21. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 21:43

  Zì đéo hiểu sâu mà Zì mần xiền hoặc chơi gốp thì đéo bâu-jờ thấy mệt. Zưng mà mần đéo ra xiền hoặc làm bất-cứ cái đéo jì nhạtnhẽo đều mệt kinhkhủng.

  Địt mẹ hợpđồng càng to, mần càng vấtvả, thì Zì càng sung. Zưng hễ nhàn nhàn tí là vã đéo chịu được.

  Đời chó thế đấy.

 22. #26 by minhdung on 2011/08/11 - 21:48

  @ đồng chí Cân ở TV phải không? Địt mẹ đồng chí, há há.

 23. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 21:49

  Mà con Fập nài thừa xiền hay sâu mà đầutư lômcôm nhở. Hôm trước thì bẩu xây mấy sân banh mini. Hôm nai lại mua đất rừng zưng đéo biết để làm jì.

  Ui địt mẹ chả bù cho Zì lúc đéo nầu cũng thiếu xiền. Vay ngânhàng thì tèo rùi trừ-fi cực cấpbách. Địt mẹ đời chó thật. Mấy năm trước chiếmzụng vốn của đốitác cũng khakhá, zưng năm nai thì có cái buồi nữa, bỏn đòi mình còn kinh hơn mình đòi thằng khác hehe.

  Đời nhục quá.

 24. #29 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/11 - 21:50


  Địt mẹ hợpđồng càng to, mần càng vấtvả, thì Zì càng sung. Zưng hễ nhàn nhàn tí là vã đéo chịu được.(@Trung Tướng)  Bất cứ ai có đầuóc tinhhoa tốithiểu cùng khaokhát làmgiàu đều thế cả. 

  Chỉ sợ bọn hãm lồn vừa lười vừa ngu vừa bấttài, suốt ngày chê tiền bằng mồm, thôi. Lũ chó!

  Tôi dạy các anh các chị bài học căn bản của cuộc đời:

  CẤM KHÔNG ĐƯỢC CHÊ TIỀN.

  Phải phi như ngựa, làm như trâu, chắt chiu từng đồng bạc nhỏ nhất (đừng bé quá, vì bé quá thì 1 tiền Lừa 3 tiền cứt). 

  Địt mẹ bọn chê tiền.
 25. #30 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/11 - 21:51

  Thôi nghe tý chất nghệ cổ điển nào, lũ chó. Tao ghét chúng mày:
 26. #31 by minhdung on 2011/08/11 - 21:54

  TV là cái buồi jì thế?

  Đợi xem cồng phơm phát nào, chú Cân đâu. Địt mẹ tự nhiên lò dò vào đây hả, hã hã.
 27. #32 by bantaican on 2011/08/11 - 21:56

  @ Zũng hói: TV? a ko hỉu

 28. #33 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/11 - 21:58

 29. #34 by minhdung on 2011/08/11 - 22:00

  @ Phập: Mua thế thì quây lại nuôi bò, trồng cỏ voi cho bò nó ăn nữa, chứ còn làm đéo gì. 


  Du lịch thì đéo ăn thua đâu. Bán thì khó. Anh nghỉ ở cái khách sạn cuối Mai Châu rồi, đéo ra cái gì, mà khách vắng teo.
 30. #35 by minhdung on 2011/08/11 - 22:02

  @ Zũng hói: TV? a ko hỉu:


  Cân đồ nhái hả? Địt mẹ TV là Tinh Vân chứ là đéo gì.
 31. #36 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 22:03

  @ Dì thối: Thừa tiền léo đâu, chỗ đó có 1 bọn tay to đang âm thầm đi mua gom đất để mần cao su, dưng thời trồng quan chọng léo gì, đang định thả thính phát xem thế nào, tổng cộng có 60 héc cơ, anh chỉ mần tẹo cho vui, bõ công mò lên SơnLa chơi, có công đi cho vui, 50 trẹo/ha, giá đó thế nầu, đường thì đồi núi cũng gần gần đường cái, hôm đó đi vào chỉ biết 1 vùng trập trùng.
  @ Đọc mà léo hiểu à các cu chí, a chả đi chợ bao h, dưng lắm hum chỉ xào 1 gói mỳ Hảo hảo suông cùng hành ngò not xúc xích thì chả 5000 đ lá cái léo gì. Bữa tối ăn thế thôi cho dễ ngủ, sáng mai ra lại chén đẫy bụng là được.

 32. #37 by minhdung on 2011/08/11 - 22:05

  Đến cả hệthống cáp điện & tivi cũng còn tốt. Zây điệnthoại chôn ngầm trong tường Zì zùng zây điện bìnhthường luôn. Hồi hổi bọn thợ-điện thấy Zì chọn zây điệnthoại đó thì kêu Zì là điên hehe, zưng Zì bấtchấp.
  Địt mẹ Tướng thối cái gì cũng nhẩy vào làm tất ăn cả. Đo lọ nước mắm đến củ dưa hành thì ăn buòi ý cho nó xong, hế hế.
 33. #38 by minhdung on 2011/08/11 - 22:07

  @Phập: 50 trẹo/ha thì qua Mộc Châu khá xa rồi. Địt mẹ mấy giờ mà còn trồng cao su hả giời. Giống má ngoài bắc này đã ngon lành đéo đâu.

 34. #39 by bantaican on 2011/08/11 - 22:08

  @ Zũng hói – nhái đéo, thú vị tên này thì mượn cho vui – còn Tinh Vân không chắc đâu ah nghen – đồn thôi!
  @ nhất bựaer
  Cho thuê đc – nếu đường vào xe tải vào đc!  Còn bán ? Thì như thế nào là bèo hả bựa?giá?

 35. #40 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 22:12

  @ Phập Lâm Tặc

   

  Thiển ý của Anh, Cô nghiên cứu quây lại mần quả nuôi “heo rừng thả rông” xem nầu, giống này dễ nuôi, kháng bệnh tốt, chạy lăn quăng cho hết đất. Giống đầu vào cũng không khó, đầu ra thì xuất chuồng cung cấp thị trường nhậu nhẹt cũng ngon.

 36. #41 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 22:13

  Lên đó, thấy khí hậu dễ sống, vứt mẹ vào đó mảnh, trồng gì hay ko trồng kemeno chứ, he he he, quan chọng gì, cái đó bán cũng dễ mà. Biết đâu lại lớ ngớ vớ huân chương, he he he.
  Nhớ hồi trước cách đây 6 năm, có thằng bạn thiếu 20  triệu vay anh 2 để về quê mua đất rừng (4 triệu/ha, nó có 30 triệu rồi), nó bảo nhà bên cạnh còn mảnh 15 hec bán mà nó hông đủ xèng, anh có lấy hông tiện thể nó chiu trách nhiệm trồng cây lên đó hộ cho, nghĩ lịt pẹ léo gì mình nghèo mà có tận 15 hec đất thì kinh mẹ, mà 15 hec đất giá chỉ ngang 1 con xe máy anh đang đi, ờ phấn khởi nhởi luôn, he he he, coi như mình phi con xe máy lên giữa cầu rẽ tõm xuống sông đi, quyết luôn, đến h ngon phết, giờ về đó cây keo, bạch đàn to đùng đoàng, anh hoảng chả biết làm léo gì, thôi kệ coi như giờ mà bán sang tên là ổn áp phết đấy, he he he.

 37. #43 by minhdung on 2011/08/11 - 22:17

  @ Zũng hói – nhái đéo, thú vị tên này thì mượn cho vui – còn Tinh Vân không chắc đâu ah nghen – đồn thôi!

  1 Nếu đéo phải tển thì lấy tên khác đi, đéo biết ngượng hả?

  2. Nếu phải thật mà đéo dám nhận thì anh khinh. Vác cái xác vào đây, fake thì fake mẹ từ đầu.
 38. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 22:18

  @con Zũng Hói

  Tính Zì đã làm thì cái đéo jì cũng fải chấtlượng hoànhảo. Lừa kêu là Cầutoàn.

  Bọn hàng-xóm sau chừng nửa năm hỏng hết đường zây điệnthoại & tivi, còn Zì thì xài hơn 10 năm vưỡn đéo sao cả. Ngay từ 199x mà Zì đã ốp gạch gốm lên tuyềnbộ tường bếp. Cái nài fải 5 năm sau bọn Nụi mới bắt-đầu chơi.

  @con Fập

  Nếu rừng của cô cách đường rựa tầm trên 1-2km (lối vầu còn chưa có đường cấpfối đúng hông?), lại mãi-tít gần Sơn La, đất rừng thuê 50 năm, mà chưa có câycối hoalá đéo jì, thì já 50 trẹo/ha là đắt lè lưỡi chứ rẻ cái buồi Zì đây nài.

 39. #45 by nhất on 2011/08/11 - 22:19

  @Can
  Đăng quảng cáo  hoài đéo được. Hồi trước 2007 có bọn đinh thuê để làm nước đá vì nó gần sông . Nhưng giwof đéo bọn nào hỏi.
  Mà cho thuê được là sao? Thay đổi cách cho thuê?

 40. #46 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 22:20

  Heo thịt thường còn lên giá, huống chi heo rừng thịt lúc nào cũng hấp dẫn các bợm nhậu Lừa, giống ngon từ Thái Lan là nuôi ổn. Xem này :

 41. #47 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 22:24

  Anh Hai đang tính kinh doanh nghề mà ở Việt chưa có, đang nung nấu thôi, chia sẽ tý cho vui, trước 2 thằng ngồi uống bia đã  bàn tính sơ sơ rồi, chặt hết bạch đàn đi, sau đó trồng thêm vài cây vào khu đó tầm 30 hec, săn lùng thêm từng đó nữa rồi bỏ tiền xây hàng rào cao vào, quây lưới lại, vùng đó thuê người mở trang trại nuôi lợn mọi, dê núi, …. he he he, sau đó xin giấy phép thành lập trang trại săn bắn, he he he, xin giấy phép mua vài khẩu súng săn, rồi tổ chức câu lạc bộ săn bắn, mô hình đó đảm bảo thu  hút khách cực nhiều, nhẽ nhiều hơn môn Cuốc cỏ mà văn hoa gọi là Gốp mẹ. He he he, lúc đó khách đến anh thu xèng và phát đạn cho ra mà bắn lợn và dê nhà anh, he he he, bắn xong mần thịt ăn tươi ngay ở rừng, cần anh thiết kế trang phục của mấy em dai và gái phục vụ đúng chất người rừng lun, he thừa mang về thủ đô nhẽ là thú vui tao nhã chỉ có ở thiên đường cho 2 ngày nghỉ cuối tuần và khoảng cách tầm 150-170 km đổ lại, he he he, đó là mơ ước dư thế, trước anh ở Miền Nam đi vào trang trại của mấy bác bắn lợn ở mạn giáp Sì gòn sướng khỏi nghĩ, ý tưởng đó ở trong anh suốt 7,8 niên dồi, he he he, trong đây có ai mần được thì thử phát đê, thà thử mà không được còn hơn không bao h thử nhể.

 42. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 22:25

  Con Cân nếu đúng ở T.V. như con Zũng Hói nói thì là đệ Zì chứ còn đéo jì hehe. Nhận đi rùi Zì khen. Mà không nhận cũng được Zì hông chưởi cô đâu.

  Zưng nếu cô không ở T.V mà lấy ních đấy thì quả là không ổn hehe cái nài nhẽ con Zũng Hói đúng.

 43. #49 by bantaican on 2011/08/11 - 22:25

  Zũng ói
  1 Nếu đéo phải tển thì lấy tên khác đi, đéo biết ngượng hả?
  ———

  @ Zũng hói – Địt mịa vô duyên chửa. Thế con Zì lồn là Trung tướng ah? Tính tế tinh tế ah?
  mà thôi Cô đã nói thế thì anh cũng đổi cho vừa ý cô.
  Chắc Zũng ói đổi mẹ nó giới tính đi, lèm bèm lải nhải như đờn mệt quá!

 44. #50 by minhdung on 2011/08/11 - 22:26

  Nếu rừng của cô cách đường rựa tầm trên 1-2km (lối vầu còn chưa có đường cấpfối đúng hông?), lại mãi-tít gần Sơn La, đất rừng thuê 50 năm, mà chưa có câycối hoalá đéo jì, thì já 50 trẹo/ha là đắt lè lưỡi chứ rẻ cái buồi Zì đây nài.

  Nghe tả thì nothing mẹ nó rồi. Đầu tư thêm đường xá cây cối, lán trai, nước non ngon vào. Bán sẽ dễ hơn. Nhưng nghe như đồng chí này cứ vứt vào đó đéo quan tâm lắm, tiền nhàn rỗi tiền thừa đéo quan tâm mà. hehe
 45. #51 by Phang_Phập on 2011/08/11 - 22:27

  Thanh kiu anh già, nuôi lợn hay trang trại trồng phong lan ở SơnLa có đứa mần dồi, ổn phết, dưng he he he, iem ko thích mần cái đó, nếu em nuôi lợn hay bò, dê chỉ phục vụ các bác cuối tuần lên bắn đòm để thịt ăn thôi, ke jke ke, thôi ý tưởng của iem là vậy, chia sẻ tý cho vui, em thăng đây.

 46. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 22:28

  @con Zũng Hói

  Jồng caosu ở Bắc Lừa đang là kíucánh đấy. Địt mẹ cô nên thamkhảo thêm bọn mần rừng. Chờ lúc nhà nhà jồng caosu mới chạy theo bắtchiếc thì ăn cặc.

 47. #53 by minhdung on 2011/08/11 - 22:30

  Chắc Zũng ói đổi mẹ nó giới tính đi, lèm bèm lải nhải như đờn mệt quá!

  Địt mẹ cái nick bantaican này ít nhiều cũng là thương hiệu của thằng Hoàng Tinh Vân. Địt mẹ lấy nick của nó vào đây nổ vung xích chó anh chẳng chửi cho.

  Cái nick An Hoàng Trung Tướng cũng chẳng là thương hiệu của Tướng thối thì là đéo gì? 

  Ngu lại cứ cãi láo.
 48. #54 by minhdung on 2011/08/11 - 22:31

  Jồng caosu ở Bắc Lừa đang là kíucánh đấy. Địt mẹ cô nên thamkhảo thêm bọn mần rừng. Chờ lúc nhà nhà jồng caosu mới chạy theo bắtchiếc thì ăn cặc.

  ok, để ngâm cứu
 49. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 22:32

  Ui địt mẹ con Jà Đều

  Nuôi lợn-mọi thì chỉ để cắt cụt tai bỏn vác lên Quán Bựa mà xem bỏn ziễn trò chứ có lãi cái đầu buồi hehe.

  Con Fập đừng có nghe xúi zại. Nuôi zê thì còn khảzĩ, zưng mà đéo quen thì cũng của-thiên-jả-địa hết thôi, nuôi 10 ông không khéo cuối năm còn mỗi một cặp zái ngâm ziệu. Nuôi bò thì đéo được rùi, vì nếu đã nuôi được thì vùng đó zân chăn bò hết đéo chờ con Fập.

 50. #56 by CầmThi on 2011/08/11 - 22:34

  Ui, em lại có khách, giờ mới rảnh đơi.hi hi

  @Zì :
  @ anh Đòm :
  @ anh GKĐ :

  Đất nài là của Ba Mẹ em mua từ hùi năm 1959 mờ, giấy tờ đầy đủ, trước đây rộng gấp 3 lần thế, đã bán đi 2/3 rùi ạ ( bán từ hùi 8x, hùi đó rẻ như bèo.hihi)., ở gần Chùa Láng , trong ngõ đi xe máy được thui ạ.

  Em cũng ngố chiện xây nhà lắm, gọi là “cùng giường” với bố cháu khá lâu đới mà em có biết gì về nghề của Tển đâu .hi hi.
  Chỉ biết thế nào là kiến trúc đẹp hay xấu, hợp lý hay ko thui…hi hi.

  Hồi hổi  bọn em xây cái nhà ở khu Nam Thành Công , em chỉ đến thắp hương cúng thổ công, cúng đổ mái rùi lo trang trí sắm đồ nội thất và lo lễ mừng tân gia thui…hihi .Tiền bạc cũng để Tển  tự chi hết với thợ, em ko ý kiến gì bao giờ.

  Giờ thì em cũng ổn nếu quên mảnh đất ấy một thời gian cũng được nên có lẽ như Zì và các anh khuyên là cho thuê xưởng lại hay í nhở, chứ để không mấy năm nay rùi, thấy phí quá.
   
  Em thì mún để tiền đang có cho thằng nhớn đi cao học rùi về tính sau ( nó mới năm Kiến năm 3 nè, vậy thì kh 5 năm nữa nó xong cao học là cũng vừa lúc thằng em xong khóa học piano ở Italia về ) nhẽ hay hơn .
  Mà em cũng mún chúng đi lun ! hi hi ()thỉnh thoảng về thăm mẹ là ok rùi.
  Thế có nên ko ạ ?

  Thanks Zì và các anh nhìu ạ.