Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 17:03

  @Ivan Chuối:

  A, thế à. Thế thì cũng gần rùi. Nhà mỗ ngay gần mấy chỗ bình nước, bể nước Vũ Chụ gì gì ý.

  Thế quán bia của cô địa chỉ dư nầu để hôm nầu mỗ ra gọi vài em giải sầu hehe.

   

  Đéo nể tình bựa mới nhau mà đít-cao mua 1 tặng 1 tính tiền 2 à?

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 17:10

  Zì nhắc các cô nài. Nếu muốn lướt-sóng kiếm xiền, trong bấtcứ lãnhvực nầu, từ Vàng đến Chấng đến Đất hoặc thậmchí Chánhtrị, thì đòihỏi các cô fải đầutư thật nhiều côngsức, fải lao-tâm-khổ-tứ, fải zồn tuyềnbộ trílực vậtlực của mình vầu đó.

  Fải theozõi nắmbắt từng ngài từng jờ. Fải liềulĩnh khi cần. Fải đểucáng nữa nếu gặp zịp.

  Chứ ngồi hóng xiền rơi xuống mồm như Cẩm Hói thì ăn cứt. Cái đéo jì mà nghe đến Đầutư là nghĩ ngay sẽ lãi sau một tháng. Có người súi nghe xuôixuôi fát là vác ngay xiền nhà đi đầucơ, khi trong hànhtrang đéo có nủi một xu kiếnthức & bảnlãnh & kinhnghiệm.

  Vửa ngu vửa tham như thế thì chỉ nên buôn cứt ở Cổ Nhuế thôi.

 3. #3 by Банан on 2011/08/11 - 17:15

  Địt mẹ tập làm một lần đi cho biết. Chỉ mất một buổi tối thôi. Tính xong một lần là nhớ suốt-đời, cần đéo jì hỏi thằng nầu để rùi tuyền nghe Nổ mới cả Gúc.@ Lôn vầu Zì:
  Đì mé con nài nổ và phán bừa quen mõm mẹ dồi,
  học toán nhân chia cộng trừ còn sai bỏ mẹ ra, học sử và địa đi thi tuyền 0 với cả liệt mà còn đòi tính với chả toán đơn giá theo Định mức xây dựng dân dụng à? Đì mé con ngẫn nài, thử ngẫm lại hoặc hỏi kinh nghiệm của những tên đã từng làm nhà ở sem.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 17:19

   Zì mài tính mấy lần rùi đấy con kia. Đéo cần nhờ ai sất. Địt mẹ biết gúc được thì cũng biết tính được

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 17:18

  Các cô, lũ lợn mọi lòi rom thamlam, nhớ một điều là Lướt Sóng đéo bâu-jờ là nghề của các cô. Các cô sẽ không-bâu-jờ thắng nủi một xu một hào nếu cốtình nhẩy vầu trò Lướt Sóng như các đạija janghồ sừng-mỏ.

  Khi các cô có xiền nhànrỗi chưa zùng đến mà đéo biết cho vầu đâu để sinh-lời, thì hãy nghĩ đến một hìnhthức “mua lươngkhô” như con Lài Mồm Bẹn. Lươngkhô đó có-thể là Vàng, là Chấng, là Đất, là cho con đi Tây Zuhọc, là mua một ghế Côngchức Quèn ở Sở.. Và fải tâmniệm đấy là đầutư zài-hạn. Có-thể chịu lỗ trong ngắn-hạn, zưng đéo sâu cả.

  Zững cái đó thì các cô có-thể nghe tưvấn. Tốt nhất là nghe nhiều người rùi tự mình kếtluận.

  Amateur thì fải vậy thôi. Đú theo zân Pro thế đéo nầu được.

 5. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 17:23

  Đì mé ở đây có Cẩm Hói jà tới mức siêu rùi mà tínhtình vưỡn lanhchanh hơn cả bọn tintin.

  Nghe Zì nói đến Chấng fát là nghĩ ngay chiện sau vài tháng là có lãi, không có lãi thì hehe bán cắt lỗ để chơi cái khác vì đéo chịu nủi nhiệt.

  Chỉ có một món đầutư zành cho bọn thamlam như cô thôi nha, đó là Cứt.

 6. #7 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 17:29

  Tế bần nông
  Lủ mé mầy đi Tây bằng thừa, đúng như thằng Ép nói . 16×4= 64m2 mầy làm bếp và living room còn thiếu hả đồ con lợn ?
  Tầng trên là bao nhiêu m2? anh đéo biết 2,5 tấm là con cặc gì? Chẳng lẽ mầy định xây cỡ 200m2 cho cả 1 tiểu đội ở ? @Liệt não

   

  Đã bẩu rồi, đừng ti toe mà đéo nghe.

   

  Con Tế nó mới biết nó xây nhà cho đối tượng nầu thuê (hộ gia đình, công nhân ngoại tỉnh, văn phòng, cửa hàng, vươn vươn…) hiểu chửa?

   

  Địt mẹ chưa biết đối tượng thuê đã phán hình thức nhà.

   

  Còn nếu cho hộ gia đình ở ý, đối mới nhà ống xây trên đất dài đuỗn dư vầy thì cái sân trước cũng cần mà cái sân sau cũng cần.

  Hiểu vì sao không? Không thì ăn ./!

   

  Nói thế thôi không con mặt ./ nài lại đéo hiểu được.

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 17:33

  Địt mẹ bọn Lừa xây nhà thường là hóng của zânjan về đơnjá (Cụ/m2), rùi khóan trắng cho cai-thầu.

  Địt mẹ các cô đi học làm đéo jì cho fí xiền. Các cô có đầulâu làm đéo jì cho fí mũ.

  Zì xây cái nhà gần nhất cũng vài năm rùi, zưng Zì vưỡn nhớ, một mét-vuông tường “10” thì ngốn hết 70 viên gạch-mộc. Tường “20” thì gấp đôi. Một m2 sàn bêtông thì 12kg thép..

  Địt mẹ bọn cai-thầu kiếm được của Zì một đồng thì cũng fải hộc mấu mồm.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 17:43

  Địt mẹ con Tế Điên có 80m2 thì suynghĩ về quả chungcư mini coi sao. Xây 4 tầng 1 trệt, mỗi tầng 2 căn chungcư quãng 30m2/căn já cho thuê tầm 1-2 trẹo/tháng (Zì đéo biết já trỏng nha, nói bừa đấy). Tầng 1 mần zịchvụ hoặc cho thuê riêng tầm vài trẹo/tháng nữa.

  Tổng thu về tầm 15-18 trẹo/tháng. Já xâyzựng vùng đó chỉ quãng 1.5 tỷ là cùng.

  Chứ cô bỏ 1 tỷ để xây con nhà 2.5 tầng hehe chỉ cho thuê được zưới chục trẹo.

  Môhình chungcư mini bên Ja Lâm jờ rất thịnh. Zì đã qua bển thamkhảo rùi. Trông rất được, já tầm 1 trẹo/căn nhonhỏ cho jađình 3-4 người nhậpcư.

 9. #10 by Банан on 2011/08/11 - 17:53

  Địt mẹ bọn Lừa xây nhà thường là hóng của zânjan về đơnjá (Cụ/m2), rùi khóan trắng cho cai-thầu.@Lôn vầu Zì:
  Đì mé lôn vầu Zì, cái định mức xây dựng dưn zụng của mấy con ngẫn mà Lôn vầu Zì vừa đưa lên một tầm kao mới nó không dựa trên cơ sở tính toán là m2 sàn, tường thì nó tính bằng cái buỗi gì nhỉ? Từ đó áp đơn giá thực tế tại từng thời điểm, từng địa phương để nó ra đơn giá từng m2 của zân-jan thì là cái đéo? Đì mé Zì, xây nhà ở là việc dất đau đầu và ngại đối với mỗi con Lừa nên tính toán ra m2 rùi mặc cả với tên Thầu là thượng sách và bây giừ nó coi như giá chợ đới, vửa đéo phải lao tâm khổ tứ lại đéo sợ hớ. Còn dùng đầu óc học hành của Lôn vầu Zì tính toán chi tiết ra rùi lưu trữ suốt đời thì có ăn cứt ăn cứt.

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 17:58

   Ngu thế nài thì cai-thầu nó đớp mẹ hết xiền là fải kêu kêu cái buồi.

 10. #12 by nhất on 2011/08/11 - 17:55

  Địt mẹ thằng Chạn Khắm anh hiểu đúng con mẹ nó rồi còn gì! 2,5 tấm tức là 2 tầng dưỡi, nhà ý chỉ làm nhà cho thuê để ở có phỏng!?. Lủ má mầy đã đéo giúp gì còn tung hỏa mù mới lại xăm xoi anh.
  Anh nói tụi bây dấu như mèo dấu cứt có sai không?. 

 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 17:56

  Cô Đòm Hói nói cái đéo jì Bò Sữa mới Bò Thịt là Zì biết cổ zạng zân đầutư chiênnghiệp. Quymô thế đéo nầu thì Zì đéo biết, chứ cổ là zân chiênnghiệp.

  Chứ còn bọn khác thì hehe Zì sin-lỗi chứ tuyền đầutư trên Gúc. Vàngvủng tuyền đựng trong Excel hehe chứ có mẩu buồi nầu nhìn thấy đâu.

 12. #14 by nhất on 2011/08/11 - 17:59

  Địt mẹ thằng Nan ngu như cứt của anh ý, Trung Tướng nó nói là phải cầm giấy bút tự tính vật liệu, tiền công xây rồi mới đi nói chuyện với thầu. Cần đéo gì phải hỏi han. Làm theo lời nó là khôn đấy lủ mé!
  Địt mẹ lại lộ ra một thằng bần nông răng hô móng chân gà. Dái Gầy ơi, Chạn Khắm ơi ra đón bạn nè!

 13. #15 by Dom-dom on 2011/08/11 - 18:00

  Tổng thu về tầm 15-18 trẹo/tháng. Já xâyzựng vùng đó chỉ quãng 1.5 tỷ là cùng. @ ThỐi

  81 m2 mặt bằng*5 + 10 m2 ban công (2 mặt ngõ)*4 = 445m2 XD * 5,5tr Cụ = 2447,5 tr

  Làm ruộng thì ra làm nhà thì tốn, cứ tính tròm trèm 2,5- 2,8 bi Cụ đi, có shit mà 1,5 bi. Nhiêu thu đủ vốn?

  Tế cẩn thận không đél cày giữa đường đó.

  Muốn kiếm ăn mà không dám mạo hiểm cứ ôm tiền cho lành. Còn không thì đúng là phải như ThỐi nói: phải nghiên cứu, phải lao tâm khổ tứ, phải này, phải nọ… Đầu tư tay mơ thì chết có ngày.

 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:08

  Các cô định xây nhà nghe đây.

  Tính já chợ kiểu nhiêu Cụ/m2 sàn là để biết sơsơ thế thôi. Chứ các cô mà chơi kiểu nài thì cai-thầu nó chén của các cô ít nhất fải 40% xiền xây nhà. Tường cao 2m8 khác mới 2m9. Tường chịu-lực khác mới tường ngăn. Rùi cửa-sổ, cầu-thang.. địt mẹ làm thế nầu mà tống cả vầu m2 sàn được.

  Đừng có nghe con Chuối Nan, vì cỏn là zân thầu.

  Nếu có-thể, thì các cô thuê bọn tưvấn kiếntrúc bỏn vửa thiếtkế vửa tínhtoán chili cho. Já mần thiếtkế tổngthể cho một căn nhà-ống cánhân chỉ vài chục trẹo. Sau đó thuê luôn bỏn làm tưvấn jámsát thicông.

  Tấtnhiên bọn thicông xâyzựng là bọn khác.

  Mần như thế thì chấtlượng xâyzựng sẽ tốt hơn hẳn. Và thấtthoát cho lũ cai-thầu cũng bớt đi trông thấy. Số thấtthoát đó còn nhiều hơn tiền thuê bọn tưvấn jámsát nhiều, mà cái chính là bọn thicông bỏn làm rất ẩu nếu các cô khoán-trắng.

 15. #17 by muoc_ka on 2011/08/11 - 18:11

  30m2/căn já cho thuê tầm 1-2 trẹo/tháng

  update cho mụ
  30m2 điện nước riêng cho thuê 3 củ, tầm cách đây 2 tháng rao phát hết bay, mạn ngã tư khổ.

  he he các cô có đất làm CC mini đi, đang là mốt đấy, bán hay cho thuê đều ngon

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:22

   Zì đang nói Ja Lâm con nài. Chứ Ngã Tư Sở là nộiđô rùi, já vãi đái rùi.

 16. #19 by Dragonfly on 2011/08/11 - 18:12

  Chứ còn bọn khác thì hehe Zì sin-lỗi chứ tuyền đầutư trên Gúc. Vàngvủng tuyền đựng trong Excel hehe chứ có mẩu buồi nầu nhìn thấy đâu.

  ——————-
  Vừa nhát vừa ngu lại thêm thói GATO thì đéo bao jờ khá được đâu Zì Mọi ạ. Kiểu nâng bi người này zìm hàng người kia của Zì nhạt nước sáo voi. Anh nghĩ Lả nó cũng thật thà như anh đó, đéo liến thoắng mồm tĩ ngan như Zì đâu. Đúng là đồ tinh hoa tiêu tiền mồm bất hủ. Hệ Hệ
 17. #21 by Dom-dom on 2011/08/11 - 18:13

  Quymô thế đéo nầu thì Zì đéo biết, chứ cổ là zân chiênnghiệp. @ ThỐI

  Quy mô vừa trong tầm kiểm soát. Tóm lại mèo nhỏ bắt chuột con cho lành. Hói rồi, ăn miếng to không khéo lại nghẹn thì đi với ông bà ông vải sớm hờ hờ. Anh thuộc loại nhát chết hehe.

  Túm váy anh vĩ mô vi mô vừa đủ cho việc mần ăn của mình, trình nổ kém, đúng chuyên môn được dăm câu ba điều hết.

 18. #22 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 18:14

  @Con Zì Đồng Bóng:
  Tư vấn của con nài nghe hay dưng nó hông hợp hoàn cảnh chong Gồng. Nếu muốn chơi diện đó thì đi theo ốp sần đầu tư diện bò-sữa-bò-thịt kiểu anh mới cô Bắn Đòm bàn. Tức mua đất ngoại tỉnh(Bình Dương, Đồng Nai, Long An, VV) chỗ cạnh các KCN / KCX rùi bỏ thêm tí xây nhà trọ cho bỏn công nhưn thuê. Khi nàu vầu qui hoạch or đéo gì sốt sình sịch thì đẩy đi. So mới lướt Vàng mới Trấng thì nguôn mới an toàn dất. Anh thật. Còn đầu tư chung cư mini theo cỏn thì đéo ổn. Bởi anh đã nói, đèo fù hợp hoàn cảnh mới thị hiếu của dân Gồng.

  Mà giá 1 – 2 trẹo cụ cho 30m2 ở Gồng cho dạng nhà nài là ko tưởng. Dù quận nài he he khỉ ho cò gáy thật. Các huyện ngoại thành như Bình Chánh / Thủ Đức còn đèo có giá thuê đó mà.

  Nếu theo cô Bắn Đòm thì để ít đồng ống heo nài quất một(or hai?) quả chung cư rùi cho thuê / bán nếu giá thơm, có phỏng? Quả nhà nát đó cứ để đó, nếu thích thì đẩy đi lượm lặt căn hộ chung cư tiếp?

  Bên PMH thì nguôn rùi, ti nhiên giá đang đội đỉnh, vả lại đang vướng vụ thuế đất mả mẹ gì lình xình kinh. Chịu khó dịch sang các fường lân cận đang fát triển mà anh nêu, giá rẻ nhiều mà hiệu quả trông thấy có phải tốt hơn?

  Đù má chết cười mới con Nhất Dâm Chỉ. Con nài hóng hớt mới sa lông vửa vửa thôi đỵt pẹ. Anh tự nhận dốt đất đai kinh mà thấy cô dự anh vưỡn cảm thấy được an ủi. Ít ra có con còn dốt hơn mình. He he.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:20

   Já cho thuê trong Gồng thì Zì nói là đéo biết rùi mà, zưng mà Zì biết chắcchắn là môhình nài đang rất thịnhhành. Bên Ja Làm thì já tầm 1 trẹo/buồng 30m2, có đủ bếp, tắm, xí.

 19. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:18

  Zì tự xây căn nhà đầutiên là vầu 199x. Ziệntích tầm 50m2, 4 tầng.

  Khi khỉ bọn cai thầu tính cho Zì là hết quãng 300 trẹo trọn-gói (chừng 1.5 trẹo/m2), gồm cả đồ gỗ (30% lim), đá, điện, nước, khóa, đèn, thiếtbị vệsinh Nhật, bình nóng-lạnh Ý.. tấttật chìa-khóa trao tay.

  Zì tính một hồi thấy đéo ổn, thế là Zì tự mần hehe, hết chưa tới 200 trẹo, có gồm cả tiền thuê một tay jà hiutrí làm jámsát thicông 2 trẹo/tháng.

 20. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:23

  Địt mẹ các cô bật Zì mà như buồi ý. Zì vửa mới khảosát já nhà của bọn nhậpcư bên Ja Lâm thì con Mước Ka cãi já bên Ngã Tư Sở địt mẹ các cô.

 21. #26 by Dragonfly on 2011/08/11 - 18:27

  Khi khỉ bọn cai thầu tính cho Zì là hết quãng 300 trẹo trọn-gói (chừng 1.5 trẹo/m2), gồm cả đồ gỗ (30% lim), đá, điện, nước, khóa, đèn, thiếtbị vệsinh Nhật, bình nóng-lạnh Ý.. tấttật chìa-khóa trao tay.

  —————-
  Giờ lại kể chiện cổ tích 199X ( X<5). Thuê ông hiu trí đéo biết tý nào về kỹ thuật nhiều khi tiết kiệm lại hỏng việc, chưa kể bọn thi công bỏn thấy keo kiệt quá bỏn ghét chơi đểu cho về ở 1 thời gian ngấm nước linh tinh lúc đó sửa mới nhục. Bạn anh đã dính đòn vì kiểu khôn vặt như con Zì Mọi. Hệ Hệ
  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:30

   Ngu thì chết là fải. Zì thuê con jà kia là một kỹsư xâyzựng chiênnghiệp đó cô ạ.

 22. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:29

  Mà sâu lũ Lừa các cô có-thể zễzàng bỏ cả tỷ Cụ ra để xây một căn nhà-ống cho thuê tháng kiếm chục trẹo mà đéo zám bỏ ngần ý cho một đứa con đi zuhọc nhở?

  Địt mẹ các cô nghĩ như thế đéo là đầutư à?

  Tấtnhiên là fải chọn đứa có tưchất mà đầutư, chứ loại buồi-bống thamlam biếngnhác hoặc cùlần vôtíchsự thì cho đi Tây cũng bằng không.

 23. #29 by Dom-dom on 2011/08/11 - 18:31

  Já Tơn lên 22,000 Cụ chỉ trong nhõn có mấy ngài mà em kịp mua vầu (chắc là “tất tay” fỏng?) @ ThỐi

  Lúc đó ai có tiền mà chả mua U vội. Anh cũng mua giá còn trên 22 đây này. Vì lúc ấy trên quán hù ghê quá. Bán đất cũng sớm mất 1 nhịp. Túm lại mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Cô Dìn hôm nay tiện miệng nói ra, chứ ai chả biết lên đây xứ ảo trách gì ai. Ngay cả chốn thật có lỡ nghe ai thua cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà chẳng có cái gì thua tất, được tất. Anh nghiệm thấy sau cái thua bao giờ cũng có cái được và ngược lại.

  À mà anh cũng chả phải dân chuyên nghiệp gì đâu, ThỐi đừng làm anh phổng mũi chủ quan thì toi.

  Sau vụ tháng ba vửa rồi rút kinh nghe trên mạng, nhất là ThỐi, phải lọc qua cái rây nhà mình hehe.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:36

   Sau đấy nó mà lên 25,000 thì hehe không biết có cô nầu kêula hông nhở.

 24. #31 by budifa on 2011/08/11 - 18:32

  Lão BOM nổ về nhà được, tôi khen. Làm kiểu cân-đong-đo-đếm sát-ván thế thì cai-thầu nó tức sặc máu, nên nó sẽ tìm cách chơi bửn, Lừa mà. Thế nên phẩy hông tiếc tiền thuê giám-sát thi-công. Dưng nhẽ phẩy kiếm loại quen biết chút, hông thì cũng ăn cứt.

  À mà cho hỏi, lão làm nhà thì bóc-tách từng gói riêng dư thô, điện, nước, nội-thất (mịa nội-thất tôi cũng định bóc bếp riêng, thư-giãn riêng vươn-vươn) hay lão chọn nhõn một cai-thầu? Cấy nầu hay hơn?

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:34

   Nếu cô có địnhmức rùi thì chọn thầu riêng hay chung thì cũng thế. Zưng tốt nhất là chọn riêng cho nó chiênnghiệp. Zì thì tuyền chọn riêng Xây-Gỗ-Điện-Nước.

 25. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 18:32

  Địt mẹ như pama con Tế Điên bỏ xiền cho cỏn đi Úc zuhọc đó. Jờ cỏn có xiền xây quả nhà 4x21m cho thuê, thế là bắt-đầu thu lãi về rùi.

 26. #34 by Dragonfly on 2011/08/11 - 18:37

  Mà sâu lũ Lừa các cô có-thể zễzàng bỏ cả tỷ Cụ ra để xây một căn nhà-ống cho thuê tháng kiếm chục trẹo mà đéo zám bỏ ngần ý cho một đứa con đi zuhọc nhở?

  ————–
  Ngu thế, hỏi đã là jả nhời! Nhà nó đéo cãi lại, nó đéo bị tai nạn, nó đéo ăn tiêu như fá mả, nó sinh lời đều đặn tính được trước—> Đầu tư antoàn. Hệ Hệ
  Còn ông người thì đủ cả hỉ, nộ, ái, ố rồi có cả tự tử vì áp lực học hành, xã hội —> Non antoàn. Hệ Hệ
 27. #36 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 18:38

  Anh thật là hông rành nhà đất mới thị hiếu của dân Nụi ngoài ngoải ra sâu dưng mần quả chung cư mini chong Gồng nài là ăn (.)/.

  Con Nhất Dâm Chỉ cỏn tư vấn anh thiệt tình dưng xa lông quá. Anh thanh cỏn nhát đồng thời cũng đỵt pẹ nhát đi kèm cho có trước có sau.

  – Anh dự là mần cho bỏn thuê văn fòng / cty thì phải để trống các tầng, có fỏng? Tầng trệt thiết kế sao đủ nhét ít nhất 2 quả 4 bánh. Fần còn lại cho bàn giấy / fòng dám đóc / cầu thang + 1 toilet là ổn? Tầng lửng dành cho bỏn tiếp khách. Tầng 1 & 2 bỏn tự ngăn, có sẵn 1 nhà tắm + 1 nhà xí cho mỗi tầng. Tổng thể dư thế có ổn?

  Nhà dạng nài thì cất sát mí. Tận dụng tối đa ko cần ban công.

  – Nếu cho thuê để ở thì xây khác tí. Tầng trệt thay vì xây quả fòng dám đốc thì biến thành nhà bếp. Tầng 1 & 2 xây hẳn fòng ốc riêng. Mỗi tầng 2 fòng đi kèm nhà tắm + nhà xí. Tầng lửng mần fòng khách. Dư thế rộng rải chán, fỏng ạ?

  Nhà dạng nài thì dành tối thiểu 2m cho ban công cho thoáng.

  Àh tí anh quên. Tầng thượng che chắn tí để làm sân fơi + thể dục + giồng tí cây cảnh + bồn nước + hệ thống năng lượng mặt giời chắc cũng hợp lý? Giếng trời thì 1 or 2 tùy thằng thẳng gợi ý. He he.

 28. #37 by budifa on 2011/08/11 - 18:39

  đéo zám bỏ ngần ý cho một đứa con đi zuhọc nhở?@ BOM

  Đương đầu-tư đơi. Dưng chíp còn bé, thế-nên mới hỏi tình-hình Tơn. Địt mẹ nó mà đắm thật tiền học 4 năm thành còn 1 năm thì khốn-nạn. Kinh-tài ngu vô-đối nên đéo biết trong khoảng thời-gian tới nên cứ vứt trong băng hay mần gì, địt mẹ bọn Mẽo, hehe

 29. #38 by muoc_ka on 2011/08/11 - 18:45

  he he he, địt mẹ con Zì ngẫn. thế lấy giá Ja Lâm ra mà tư vấn cho con Tế điên trong Xì Gồng nhế

 30. #40 by budifa on 2011/08/11 - 18:51

  Quả xây nhà cho thuê lão BOM nói cũng được, tôi hehe lại khen.

  Trước ở cấy nhà xây lắt-nhắt đến 5 lần vì pama đéo đủ xiền, cứ tăng nhu-cầu lại chắp-vá thêm tý. Sau chiển nhà, để nhà đó cho ông-pa cho thuê. Dưng ông ổng mất cả niên giời đéo cho thuê được vì đòi giá cao dư nhà hàng-xóm. Ti-nhiên nhà bỏn cùng diện-tích dưng hông ở nên vưỡn là cấp 4, sau bỏn xây dư lão BOM nói (tuy phòng nhỏ hơn), cho thuê trẹo/phòng. Ông pa cứ theo số phòng tính xiền, kết-quả là đéo ai thuê vì đéo khép-kín, chỉ 1 gia-đình ở được, giá thế cao quá. Giảm xuống một nửa cũng đéo ai thuê luôn, hehe. Địt mẹ chẳng-nhẽ đập đi xây lại, tôi tức mình bẩu ông ổng bán mẹ lấy xiền mà hehe ăn-chơi cho sướng, vì cũng đéo cần món xiền thừa-kế đó của ổng. Giờ nhà nhả giá lên gấp rưỡi mẹ, địt mẹ đúng là ngu vô-đối về kinh-tài

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 19:14

   Được ăn-chơi rùi thì mất quả nhà cấp 4 là cái đéo jì đâu.

 31. #42 by Dragonfly on 2011/08/11 - 18:52

  Nhà dạng nài thì dành tối thiểu 2m cho ban công cho thoáng.@ Tế

  ——————-
  Nếu anh có miếng đất và số tiền tính xây như Tế ở SG anh đồ là với ý tường nài Tế dự trù xây mất 1.5-2 tỷ. Thêm mẹ vài tẳm mua cái căn hộchung cư Khánh Hội đang bàn giao nhà cỡ 80M2 hoặc HAGL3 cỡ 120M2 cho thuê 650-800 usd/tháng. Miếng đất nhà cấp 4 vẫn để vậy hoặc sửa nhẹ cho bọn ngoại tỉnh thuế giá rẻ cũng gần 10 trẹo tháng. Hệ Hệ
 32. #44 by Dom-dom on 2011/08/11 - 18:52

  OCòn đầu tư chung cư mini theo cỏn thì đéo ổn. Bởi anh đã nói, đèo fù hợp hoàn cảnh mới thị hiếu của dân Gồng.

  Chung cư mini chỉ nên xây ở vùng người đông, đất lại đắt như vàng thì được. Nghĩa là tỷ trọng giữa tiền xây và tiền đất không đáng kể. Chứ tiền xây của cô ngang tiền đất có điên.

  Mà giá 1 – 2 trẹo cụ cho 30m2 ở Gồng cho dạng nhà nài là ko tưởng. Dù quận nài he he khỉ ho cò gáy thật. Các huyện ngoại thành như Bình Chánh / Thủ Đức còn đèo có giá thuê đó mà.

  Tiền thuê trong trỏng cao hơn ngoài này đấy. Mần nhà cho thuê là đúng.

  Nếu theo cô Bắn Đòm thì để ít đồng ống heo nài quất một(or hai?) quả chung cư rùi cho thuê / bán nếu giá thơm, có phỏng? Quả nhà nát đó cứ để đó, nếu thích thì đẩy đi lượm lặt căn hộ chung cư tiếp?


  Anh không khuyên cô bán căn nhà nát đó để mần chung cư tiếp. Mà ý anh là cứ để căn nhà đó cho thuê tiếp, có sửa cũng gia cố chả hết nhiêu. Nó tiện cái sau này cô có bán cũng không phí tiền XD trên đất. Nhà CC giời cũng không bằng đất. Tâm lý Lừa nó thế. Còn với số tiền định bỏ ra nếu không muốn mua đất xây nhà cấp 4 cho CN thuê thì đi mua CC cũng nhàn. Nếu vào tay anh, anh sẽ mua đất ngoại thành gần khu CN cho Cn thuê.

 33. #45 by POLAR BEAR on 2011/08/11 - 18:55

  Địt mẹ các cô bàn chuyện nhà anh thấy nhà ở Lừa thật đúng là dư quặc. Hồi 198X anh vầu Bà rịa – Vũng tàu thấy nhà bỏn sao thích thế! Dộng dãi, mát mẻ, chỉ thâm thấp thôi, mái tôn 1 trệt, đéo cần lầu. Chung quanh vườn cây, hàng rào gỗ. Sau này mới thấy nó giống nhà bọn Úc lợn. Hỏi ra thời thởi Bà rịa – Vũng tàu tuyền lính Úc lợn. Địt mẹ bọn tư bẩn nó ở đâu là nó mang luôn cái phong-cách nhà nó đến đó. Năm ngoái vào lại trỏng thấy tuyền nhà ống, chẳng khác đéo gì Nụi nhà anh. Khốn-nạn quá! 

  Mà Zì bựa và các cô tham vấn cho anh về vụ Sô liên sờ dì to… Ủa lộn! Sờ to dì với. Anh hoangmang đéo biết tin thằng nầu. Nhẽ đéo thầng nầu tốt, chi bộ nhể. Cô TanhAnh dậy rồi, làm đéo có cái gì là tuyệt đối. He he! Dạo này anh hay vào quán cô Thế Hải Phan, tao nhã phết!
 34. #47 by CầmThi on 2011/08/11 - 18:55

  @ TT  & Chi Bộ :

  Em cũng ngu vô đối về kinh tài ( chắc còn ngu hơn Fa ).

  Em cũng đang định đầu tư xây chung cư mini hay ks mini cho quả hồi môn 150m2 ở Láng nè, nhưng hóng nãi giờ lại băn khoăn: hay là cho zai nhớn đi du học nốt rùi để kệ chúng nó về cho chúng nó xây giống Tế nhở? hi hi
  ( mà nó đang học dở năm 3 rùi, hay là cứ xây rùi cho thuê, đến khi nó tốt nghiệp thì cho đi cao học sau nhở?)

  Cho em xin ý kiến với , thanks TT và mọi ngừi.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 19:06

   Cái nài em nên tínhtoán. Suynghĩ của em rất được, Zì khen. Cái chính là coi tưchất của jai em hehe.

 35. #49 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 18:56


  Làm nhà dân dụng để ở, đéo cao sang vip viếc gì như Villa Biệt Thự thì địt mẹ tự xắn tay áo lên mà làm, là cách tiết kiệm nhất, cũng như chất lượng nhà ok nhất, theo ý mình.

   

  Anh mần cái nhà cho mama, nói thiệt chứ bỏ ăn bỏ làm công việc đang mần, nhưng tính ra tiết kiệm được khối tiền, qui ra  4 tháng làm “ thằng thiết kế, chạy vật tư, giám sát, quản lý…tất tần tật (trừ thi công vì cầm cái bay  có được đéo đâu he he), cũng bằng lượng tiền làm ra hàng tháng, coi như cướp cơm thằng nhận thầu chìa khóa trao tay. Nhưng ăn cũng cái nhà, ngủ cũng cái nhà, uống cocacola cũng nghĩ đến cái nhà, rất cực nhưng cảm giác rất hay. Anh chỉ gọi thợ quê, tính công xây dựng theo m2 ( năm ngoái nhận 440k/1m2 , tầng sân thượng 380k/1m2) kiếm thằng “ thợ cả thật xịn” rùi chỉ đạo làm từ A đến Z, sau khi tham khảo kỹ càng, cái nào thợ cả nói đúng phải nghe, còn tự tay đi chọn mua vật liệu, hàng nội thất săn khuyến mãi các kiểu ( thiết bị vệ sinh kiểu mua bàn cầu tặng lavabo, thậm chí như Gạch Granite Đồng Tâm Long An Anh mua loại 2 ( có tí ti vết xướt gì đó ở góc, lúc lát khéo thì dấu gạch chân tường ok hết, giá giảm 50%). Chăm sóc  thợ thầy anh em thật chu đáo, ăn bữa 9h, 3h chiều, cuối tuần không đi nhậu cùng thì đưa tiền anh em uống rượu. Café, thuốc lá, kẹo, lúc nào cũng sẵn. Mấy thấy lỉnh kỉnh nhà đập ra cho thợ lấy cảm tình hết, đéo thèm bán đồng nát. Anh em thợ quý mình thì nhà cửa mới ổn được. Làm nhà mà nhiều thắng chủ nhà thay thợ như thay áo, chửi bới xoành xoạch người ta cũng ghét cho.

 36. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 19:02

  Địt mẹ cái loại cai-thầu như con Lài nói là xiền ít thì cốtình mần ẩu như để cho nước ngấm tường bục hehe là thời 197x rùi. Từ thời nở-rộ xây nhà 199x jở đi mà còn thế thì chủ nhà nó đâm cho lòi ruột. Hoặc là con Lài nài xây nhà trên Gúc hehe.

  Thuận mua vừa bán. Thế thôi. Thấy rẻ thì cút bố gọi thằng khác. Đừng có nhận việc rùi mà còn lèmbèm đắt mới rẻ.

  Quả nhà đầutiên của Zì kể zưới zưởi ý Zì mới bán cách nay vài niên. Nó là căn zuynhất trong xóm chưa hề fải đạitu sau cả chục năm ròng. Chân tường trệt không hề bị ngấm nước. Trần & tường sau nhà cũng thế. Thậmchí bể-fốt còn chưa fải thông-hút lần nầu hehe. Fần-nhớn các bóng đèn còn chưa thay. Bình nóng-lạnh và điềuhòa, vòi vệsinh.. thì đươngnhiên còn nguyên rùi.

  Đến cả hệthống cáp điện & tivi cũng còn tốt. Zây điệnthoại chôn ngầm trong tường Zì zùng zây điện bìnhthường luôn. Hồi hổi bọn thợ-điện thấy Zì chọn zây điệnthoại đó thì kêu Zì là điên hehe, zưng Zì bấtchấp.

 37. #52 by CầmThi on 2011/08/11 - 19:07

  Chăm sóc  thợ thầy anh em thật chu đáo, ăn bữa 9h, 3h chiều, cuối tuần không đi nhậu cùng thì đưa tiền anh em uống rượu. Café, thuốc lá, kẹo, lúc nào cũng sẵn. Mấy thấy lỉnh kỉnh nhà đập ra cho thợ lấy cảm tình hết, đéo thèm bán đồng nát. Anh em thợ quý mình thì nhà cửa mới ổn được. Làm nhà mà nhiều thắng chủ nhà thay thợ như thay áo, chửi bới xoành xoạch người ta cũng ghét cho. @ anh GKĐ :

  Anh kể làm em nhớ cái hùi bố nhóc nhà em vẽ nhà và tư vấn về vật liệu , nội ngoại thất …cho vợ chồng một anh ( chắc chỉ cỡ “trung gia” ở SG thui ) , ảnh coi gia đình em như anh em trong nhà và mời đi nghỉ mát, trông con dùm thân thiết lắm, ý kiến của bố nó là ảnh bắt thợ làm răm rắp, chứ cái tính bố nhóc nhà em là ai mà ko cho anh ấy toàn quyền thì đừng thuê, nhìu tiền cũng từ chối ngay…he he
  Em nghĩ chủ nhà như vợ chồng anh đó ở Lừa chắc cũng hiếm.hi hi

 38. #53 by budifa on 2011/08/11 - 19:11

  Zây điệnthoại chôn ngầm trong tường Zì zùng zây điện bìnhthường luôn@ BOM

  Lão nầy đéo học kỹ-thuật mà cũng khôn ra phết nhể, hế hế

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 19:22

   Ua địt mẹ cô chứ Zì mà ngu thì đã có thằng Gúc nó hỗtrợ mà.

 39. #55 by Dom-dom on 2011/08/11 - 19:15

  Địt mẹ chẳng-nhẽ đập đi xây lại, tôi tức mình bẩu ông ổng bán mẹ lấy xiền mà hehe ăn-chơi cho sướng, vì cũng đéo cần món xiền thừa-kế đó của ổng. Giờ nhà nhả giá lên gấp rưỡi mẹ, địt mẹ đúng là ngu vô-đối về kinh-tài @ Đi Phá

  Bán nhẽ giữa năm ngoái. Tiền còn nhiêu? Anh bày cho cách gỡ đây: Thôi đành thua keo này ta bày keo khác, không chừng bù được phần mất, lại còn dôi ra. Giữ lại một ít cho các cụ ăn tiêu. Phần lớn đem đi đầu tư xa, đất đang xuống nhiều cơ hội mua được vị trí đẹp. Tỷ như vùng Sóc Sơn, Thường tín, Chương Mỹ, Mê Linh còn có cơ lên. Mua xa quá thì lại không nên. Nhiều tiền hơn sang Đông Anh, Gia Lâm mua. Nhớ mua trong vùng vành đai 4 trở lại. Riêng Sóc Sơn mua vùng có nhiều trường Cao đẳng ý.

  Mua lúc nào thì phải tự canh. Đừng để nó sốt quá lại không mua được. Mua sớm thì phí vì nó còn hạ.

 40. #56 by Dom-dom on 2011/08/11 - 19:20

  Địt mẹ cái loại cai-thầu như con Lài nói là xiền ít thì cốtình mần ẩu như để cho nước ngấm tường bục hehe là thời 197x rùi. Từ thời nở-rộ xây nhà 199x jở đi mà còn thế thì chủ nhà nó đâm cho lòi ruột. Hoặc là con Lài nài xây nhà trên Gúc hehe. @ ThỐi

  Còn lâu mới mong thợ nó làm tốt khi mà kèn kẹt với nó. Nói như Lài or Già Đểu là đúng mịa. Lừa mà mong đạo đức nghề nghiệp hay gì gì đến mùa quýt nha.

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 19:24

   Fải chốt cái já khoán ý cô ạ. Còn mới thợ thì lúc nầu Zì chả sôngsênh. Làm đéo tửtế Zì bẩu thằng Búa Tạ đâm lòi ruột. Làm tửtế thì tuần đéo nầu cũng có thưởng.

 41. #58 by Dom-dom on 2011/08/11 - 19:27

  Thuận mua vừa bán. Thế thôi. Thấy rẻ thì cút bố gọi thằng khác. Đừng có nhận việc rùi mà còn lèmbèm đắt mới rẻ. @ ThỐi

  Tư tưởng này vưỡn là tư tưởng quân tử tàu rồi. Nó cứ nhận đấy để khỏi mất mối. Nhưng rồi nó sẽ tính cách bù sau bằng phát sinh nọ kia, thậm chí ăn cắp rút lõi. Nếu quản chặt quá nó sẽ làm đểu, có mà giời biết.

  Chắc quả nhà trước ThỐi cũng đã tính giá được, lại gặp tốp thợ có tay nghề, người giám sát tốt. Chứ thiếu một yếu tố là eat shit.

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 19:33

   Zì thuê một bọn thợ Bắc Ninh cô ạ, có một con thợ-cả khá lành-nghề mần đội-trưởng. Còn jámsát là một kịu kỹsư xâyzựng thâmniên trên 30 năm.

 42. #60 by CầmThi on 2011/08/11 - 19:29

  @ TT & Chi Bộ :

  Thanks Zì, em sẽ bàn với gia đình chị gái , nếu anh chị cũng xây cùng ( 150m2 sát cạnh ) thì em mới xây bi giờ, vì mình em thì hông biết đằng nào mà lần…hu hu.
  Còn hông thì em cứ để đấy đợi hai nhóc đi du học về vậy Zì nhở.

  Mà thấy đất để không giữa khu toàn trường Đại học và cơ quan …hơi phí .
  (Hay là có cách nầu hay hơn ko ạ ? Zì với anh Đòm và Chi bộ tư vấn em cái.hi hi)

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 19:30

   Jờ em cho tạm bọn nầu đó thuê làm xưởng cho đỡ fí, mà đất có tí hơi Lừa cũng tốt. Chả cần đầutư jì cả.

 43. #62 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 19:29

  Zì côngnhận là Zì có khiếu về xây nhà. Cả mấy quả nhà Zì so far đều chấtlượng cực tốt. Địt mẹ cứ xem nhà bên cạnh xây cùng thời là Zì lại fục Zì lắm ý.

 44. #63 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 19:31

  Em Thi Cầm có quả 150m2 đất hùi môn ở Láng là hoành lắm đó nha cưng, khu Láng, Chùa Láng, Phái Đài Láng…nói chung có chữ Láng…he he đang hình thành “ thương hiệu chung cư mini cho thuê” ở Hà Lụi rùi, phòng khép kín bèo bèo cũng 2.5 triệu trở lên, phòng 30m2 đủ bếp, đủ xí, vách ngăn phòng như Bà Dì bẩu 1 chai bên Gia Lâm thì ở Láng cũng 4 chai rùi, đéo rẻ hơn được đâu. 

 45. #64 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 19:40

  Diễn nôm thêm tí cho con Nhất Dâm Chỉ hiểu nài:

  – Đất ở Gồng cũng dư Nụi – tấc đấc tấc vàng – đéo ai nhà mặt fố dở hơi cám hấp mà tự hy sinh tầm 25% đất đặng mần cái sân vườn hãm lìn vầy. Tầm nài diện tích có căn ngoài Nguyễn Huệ rao gần 160 tỷ cụ, tức nhõn 2 tỷ cụ / m2. Gần đấy có khu Lý Tự Trọng, rao giá thấp nhất Gồng, cho quả nhà cấp 3 là 80 tỷ cụ(địt con mẹ) diện tích to hơn ti tí. Sin mời gúc.

  Nếu muốn mần sân vườn dư biệt thự thì sin mời mua đất vùng ven. Quả nhà cũ anh bên Bình Hưng giáp QL50 nhõn 500m2(12×40). Anh chỉ mần quả nhà cấp 4 mới 4×18. Còn nhiu biên chế cho cây cảnh, lối đi rải sỏi và sân để xe. Tao nhã dất. Nếu hông đủ tơn đong biệt thự hàng hiệu ngoài Thảo Điền(50-100 tỉ cụ quả).

  – Nhà fố mà cắt cụp kiểu cô nhìn xấu dất đã đành mà khi bán cũng khó dất. Đèo ai chấp nhận mua dạng nài, trừ fi, he he, nhà nát để xây mới và nằm trong diện xây đón đầu đợi fóng lộ.

  – (5×4=20m2)=40m2 cho mỗi tầng cũng fí mẹ 2 quả fòng ốc, có fỏng? Trong khi hiệu suất cây cối lọc không khí / cảnh quan cho tầm đó diện tích có thực sự được cải thiện trong bầu không khí ô nhiễm trầm trọng dư nài?

  – Tóm lại là nhà ống diện tích bé thì đéo có nhiều lựa chọn. He he.

 46. #65 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 19:45

  @em Cầm Thi

  Xây quả chungcư mini 5 tầng x150m2 để cho jới bìnhzân thuê thì em fải chuẩnbị tầm 3.5-4.0 tỷ rùi. Quả đó mỗi tháng thu về tầm 60-70 trẹo sôngsênh, hơn đầutư 2 căn chungcư rùi. Sau chục năm fá nhà đi thì vưỡn còn đất hehe.

  Nếu có sẵn xiền thì mần luôn đi. Hoặc lên zựán rùi vay ngânhàng cũng được. Còn không thì cho thuê tạm lấy độ chục trẹo Cụ/tháng rùi chờ jai đi Tây về như con Tế Điên hehe.

 47. #66 by Gúc on 2011/08/11 - 19:52

  Địt mẹ tuyền thể các cô các chú cùng các cháu nhi đồng yêu quý!


  Bác theo dõi quán bựa đã  đâu và bác rất phiền lòng vì quán bựa ngày càng đi xuống. 
  Vì vậy thay mặt Ban tư tưởng văn hóa địa phương- ở trển, bác xuống đây chỉ đạo các cô các chú vài việc. 

  Sở dĩ bác vào chỉ đạo các cô- các chú cũng vì tuyền dân đang làm vàng( trong đấy có bác.hehe)& cơn sốt cũng đã chui mẹ vầu đây. Thấy Bờm đánh dắm nhạt quá bác buộc phải lên tiếng. Sau khi theo dõi quán bựa vài niên nay bác có mấy nhời như sau:

  1/  Về vấn đề kinh tài& làm tiền
  – nếu chơi vàng- đất- tơn thì nên nghe chú Dũng hói.
  – nếu cá độ- bắt bóng thì nghe thằng Tướng Tin.

  2/ Về vấn đề gái gú:
  – nếu muốn đong gái nghe chú Lài dồn
  – nếu muốn chưởi gái nghe chú Lả lét.

  3/ Về vấn đề giải trí xả trét
  – vui lòng đọc mấy chú Dái Ghẻ với Chạn Khắm với Tế đầu đất.  vươn vươn.
  ( còn nữa các cháu)
 48. #67 by Dom-dom on 2011/08/11 - 19:52

  Mà thấy đất để không giữa khu toàn trường Đại học và cơ quan …hơi phí . @ Thì Câm

  Anh có anh bạn nhà cũng ở Láng, đất các cụ cho rất rộng, xây một căn nhà 4-5 tầng gì đấy cho SV thuê. Tiền mượn NH trả dần. Vì không quan tâm đến kiểu này nên anh không hỏi kỹ, nhưng chắc cũng ổn.
  Anh đã từng xây nhà (cấp 4) cho thuê, nhưng thấy không hiệu quả bằng đầu tư đất, lại rất mệt với đủ thứ chuyện, người ở đâu mà chẳng sinh vụ nọ vụ kia, nhất là nơi tập thể. Nên không bao giờ anh mặn mà với chuyện này nữa. Cả chuyện thu tiền từng tháng anh cũng ngại, gặp bọn tử tế không sao, bọn cù nhầy nó cứ khất rồi quỵt.

  Anh muốn hỏi em mấy câu: Đất của em vị trí nào, có mặt đường không? Có vấn đề gì về xác nhận chủ quyền không? Tiền tiêu độ nhật có dồi dào không? Tiền để xây nhà có đủ không?

  Nếu bây giờ không cần xây nhà mà sống vẫn ngon thì nên cân nhắc. Để đất sự tiến thoái, thanh khoản vẫn dễ hơn. Số tiền dư, có thể tham khảo như anh tư vấn Pha, chứ không phảy Tế, vì việc cho thuê nhà ngoài này rẻ hơn, mà tiền bỏ vào thì lục tốn hơn.

  Miếng đất có thể xử lý theo phương án của ThỐi là ngon. Đấy là theo chủ quan của anh, em có thể tham khảo những người có kinh nghiệm khác. Nhưng nhớ phải lên phương án tính toán đầu vào đầu ra thật tỷ mỉ. Nói thêm điều nữa làm nhà mệt lắm đấy, nó rút của mình không ít trí lực, vật lực, em lại thuộc tuýp người cầm kỳ thi họa phảy cẩn thận đới.

 49. #68 by Gúc on 2011/08/11 - 19:54


  4/ Về vấn đề ăn chơi& du lịch 
  – nên nghe mấy chú Sành với chú Pín ngựa nổ cạc cạc.

  5/ Về chống thấm, chợ trời…nên hỏi chú Nhất liệt

  6/ Về bam& bâu câu su nên hỏi chú Năm băm

  7/ Nếu muốn thoát Lừa, thoát nhanh- thoát mạnh- thoát vững chắc? Nên liên hệ thằng Thiếu Lói.hehe

  ( còn nữa đấy các cháu)
 50. #69 by nhất on 2011/08/11 - 19:54

  Tế điên chưa hiểu ý anh
  Muốn cho thuê có nhiều đối tượng. Cái kiểu nhà anh chỉ cho mầy là cho bọn giầu thuê. Kiểu cho nghèo thuê thì TT đã nói.
  Cho bọn giầu thì nhà phải có vườn chúng mới khoái, mầy cứ tán là nhà nhỏ thì bớt tiền điều hòa. Nhà giầu thì nó có 1,2 con và 1 vợ là cùng, đúng không? Cần đéo xây to cho tốn tiền. Nhà như vậy sau nầy mầy về ở cũng ngon. Muốn sau này cơi nới thì bảo xây móng vững từ bây giờ.
  Xu hướng nhà ở sắp tới ở Lừa cũng sẽ theo hướng anh vừa trình bầy. Lủ mé chửi Lừa tiến hóa chậm nhưng thực ra cũng có đấy.