Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by minhdung on 2011/08/11 - 12:35

  Đúng là thế. Fải chơi zàihạn, và chọn cho tốt. Chứ lướt-sóng thì ăn buồi.

  Chơi dài hạn cái buồi anh đây này. Có mỗi câu nói đi nói lại ngứa cả dái, chẳng có ích lợi buồi gì. Thằng nào nghe câu này mà mua chứng lúc đấy thì giờ ôm hận con mẹ rồi. Chơi chứng lừa mà còn thích chơi dài hạn.
  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 13:02

   Địt mẹ con zở nài đéo hiểu thế nầu là zài-hạn à? Mua nửa năm muốn có lãi ngay thì mua cứt nhế.

 2. #3 by minhdung on 2011/08/11 - 12:38

  A jờ nó zịch sang chỗ “gần” Thuốc Bắc rùi hả? Hehe Zì tin Zì tin. Hồ Tây cũng “gần” Thuốc Bắc mà.

  Con Thối này tìm lại cồng anh mà đọc cho rõ đi. Anh đéo ngẫn đến nỗi bảo nhà đó ở Thuốc Bắc, địt mẹ.

  Việc xây trái với giấy phép công nhận là khó, nhưng đéo phải không thể. Ngay cả ở phố cổ. Địt mẹ anh dẫn chứng để tên Chạn hôi đừng có choạc choạc về giấy tờ nữa.

  Ở Lừa thì cái đéo gì mà chẳng làm được. Quan hệ và tiền, thế thôi.
 3. #5 by Nô Đức Nổng on 2011/08/11 - 12:39

  Bây giờ anh bốt lại mấy ý nổ búa lua xua hôm qua của TT:

  1)Bọn Tầu đang nắm gần 2 ngàn tỷ trái-fiếu chánhfủ Mẽo.

  2)Nước Mẽo nhậpkhẩu đến gần 70% tổng xuấtkhẩu của tấtcả các nước còn lại.

  3)Chỉsố tínnhiệm của Mẽo tụt vôđối, mạnh nhất kể từ thời quyếtđịnh thả-nủi đồng Tơn 197x.

  4)Khi Mẽo nhậpkhẩu, thì bọn bán-hàng đéo muốn Mẽo thanhtoán bằng Tơn hehe. Còn khi Mẽo xuấtkhẩu, thì bọn mua-hàng lại chỉ jả bằng Tơn hehe thế mới chó. Việc nài làm cáncân thươngmại của Mẽo lệch mẹ xuống zưới.

  5)Vài năm qua Lừa các cô mua vầu chừng gần ngàn tấn Vàng.

  6)Con nầu mà bẩu “thắng” nhờ “đánh” Vàng tức-là 100% cỏn bốc-fét.

  Chắc TT đéo ngủ trưa đâu nhỉ?

 4. #6 by dắtdéo on 2011/08/11 - 12:40

  @Nông Nổng: Nổ về kinh tế Mẽo các cô nên tham khảo tay này này: Nguyễn Xuân Nghĩa

  Hehe anh đồng ý mới Nỗng. Anh hay nghe các phân tích kinh-tài của cô Nghĩa trên các đài như RFI, RFA vươn vươn cũng nhiều niên roài, và anh dút za là cô Nghĩa phân tích và dự đoán khá chuận. Đặc biệt là như hồi khủng hoảng 2k8-2k9.

   

  Anh hay hóng cô cổ vì ban đầu khá có cảm tình mới cách cô nầy có cái nhìn khá là fair về mọi chuyện, kể cả chuyện liên quan đến Lừa. Hay nhìn dưới góc độ của nhà chuyên môn chứ đéo có chuyện hung chó cực đoan như nhiều cu phản động khác.

 5. #7 by minhdung on 2011/08/11 - 12:44

  Chi bộ lưu ý cho rõ ý đây. Địt mẹ tòan bọn đầu đất, nói một đằng hiểu một nẻo.


  Mẽo nó phá giá đồng Tơn của nó bao lâu nay, địt mẹ mục đích chính mà thằng ngu nào cũng biết là oánh tụt mẹ giá trị Tơn mà thằng nào đang nắm giữ.

  Nhưng còn 1 khía cạnh nữa. Đó là Mẽo có phương án ( địt mẹ nhớ là phương án trong nhiều phương án, và các phương án này đều được tiến hành song song để đạt được mục đích) dìm luôn đồng Tơn này. Phương án có thể nói là trước giờ chưa từng có với Mẽo. Với phương án này, độ mạo hiểm rất cao. Và theo thông tin anh hóng hớt. Thì bản thân thằng B Mẽo cũng đang họp hành điều đình với nhau từ lâu rồi, nhưng chưa có quyết định.

  Tạm thời cứ mua vàng vào, và in tơn ra đã.

  Thế đã rõ chưa đồ các con nhợn.

  Mẽo là một cường quốc. Nhưng tự Mẽo oánh đổ rồi lại xây lại thì nó còn là siêu cường quốc. Địt mẹ tức hết cả dái.
  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:59

   Ui địt mẹ lại vuốt đuôi rùi. Đéo zám nói cứng nữa hả con kia haha.

 6. #9 by Dragonfly on 2011/08/11 - 12:48

  Nhớ nhớ cái đéo jì? Cô mà lãi chục trẹo Cụ một cây thì cô fải chắc như đinh chứ.

  Nổ thì qua mặt Zì thế đéo nầu được.

  ————–
  Nổ cái địtmẹ Zì Mọi, anh nói là tính vo ra như thế chưa tính cụ tỉ. Anh bắt đầu ôm mới chỉ 4-5 tháng trở lại đây thôi. Đừng bắt bẻ lỗi vặt khi trong lòng thì GATO với người khác zám nghĩ zám làm. Kiểu ăn tục nói fét như Zì ở nhà chung cư tái định cư toilet trong fòng ngủ anh cũng đéo lạ. Có con CRV đong gái cũng là may mắn lắm zồi. Hệ Hệ
 7. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:49

  Zì nhắc lại địt mẹ bọn bầnnông Simacai.

  Já lươngthực thựcfẩm tăng ầmầm mấy chục % (ảnhhưởng đến cái mồm hàng ngài). Já Tơn thì zậm tại-chỗ (ảnhhưởng đến xuấtnhậpkhẩu & kinhzoanh nói-chung). Já nhà-đất thì xuống (ảnhhưởng đến chỗ chui ra chui vô & đầutư zài-hạn). Địt mẹ đéo thấy con nầu bàn, mà chỉ loayhoay chiện Vàng?

  Địt mẹ đúng là bọn lòi rom zởhơi cámhấp.

  Có vàng thì bán mẹ đi lấy xiền buôn vải-thiều mới nhãn-lồng qua Tầu đi. Lãi 500% luôn đấy.

  Ngồi đó mà Vàng mới Vàng. Mua xong rùi ngắm hả. Hay để đeo vầu mũi? Hay chôn mẹ xuống nền bếp?

 8. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:56

  Chết cười mới con Lài Mồm Bẹn. Mồm thì nói “ôm vàng làm lươngkhô”. Thế mà còn bahoa lãi mới chả lãi.

  Lãi lãi cái đầu buồi hehe. Có zám bán ra đéo đâu mà lãi. Mà bán xong rùi thì có mua rẻ lại được đéo đâu mà gọi là đầutư.

  Hay thithoảng bán một-vài chỉ lấy xiền ăn-tiêu hehe? Đì mé thế nài mà kêu là “lãi” thì Zì cũng chịu.

  Đúng là con bầnnông lòi-rom chiên hónghớt.

 9. #13 by Dragonfly on 2011/08/11 - 12:58

  Chết cười mới con Lài Mồm Bẹn. Mồm thì nói “ôm vàng làm lươngkhô”. Thế mà còn bahoa lãi mới chả lãi.

  Lãi lãi cái đầu buồi hehe. Có zám bán ra đéo đâu mà lãi. Mà bán xong rùi thì có mua rẻ lại được đéo đâu mà gọi là đầutư.

  ————–
  Địtmẹ đồ ngu, cái lương khô là cái đéo vay ngân hàng rõ chửa? Thẩm cồng như buồi ấy mà đòi khai sáng cái củ lồn. Hệ Hệ
  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 13:06

   Vay ngânhàng mua Vàng là chiện bốcfét 100% đéo cần bàncãi. Còn mua vàng “lươngkhô” thì có-thể hehe, zưng làm đéo jì có lãi.

 10. #15 by Pepti on 2011/08/11 - 12:58

  Thôi chi bộ bàn Vàng thì đừng kéo tển Thối.
  Vì hôm qua chưa có topic nóng thì tển cugnx ko thích nói vàng rùi.
  Nhưng vừa thấy tên Zì nói về nhà đất.
  Cho hỏi phát đã nên mua nhà để ở và đầu tư bây giờ hay chưa?. Hay đợi đến bao giờ…

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 13:07

   Mua để ở thì tùy nhucầu. Còn mua để đầutư thì fải nghengóng đã

 11. #17 by Dragonfly on 2011/08/11 - 13:02

  Địtmẹ nói chung con Zì Mọi đéo có thực tế, chỉ hóng hớt bạn bè rồi buôn bán vặt với bọn Tàu Khựa. Thua xa Zũng Hói về độ trải nghiệm, độ lỳ lợm thì cũng gọi Lả bằng cụ. Chỉ được iu điểm là biết cách gúc địa chỉ tin cậy và ba cái khôn vặt chuyện cua cáy, địtbọp, fò fạch. Chấm hết. Hệ Hệ

 12. #19 by Dragonfly on 2011/08/11 - 13:09

  Vay ngânhàng mua Vàng là chiện bốcfét 100% đéo cần bàncãi. Còn mua vàng “lươngkhô” thì có-thể hehe, zưng làm đéo jì có lãi.

  ———–
  Cái vay này hôm trước anh đã jả nhời Zũng Hói zồi, sau đó Đóm Jà và cồng fơm. Nếu Zì vay để buôn vàng Zì có nói với bọn NH như vậy không hả Ngài Tinh Hoa hóa Tinh Tinh? Hệ Hệ
  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 13:12

   Địt mẹ cô làm hồsơ vay vài tỷ đi rùi hãy nổ nghe chưa con mồm bẹn.

 13. #21 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 13:10

  Đù mạ giờ Anh mới tiên bố là Ku Lớp Phó Học Tập đệ Anh đéo tập trung chiên môn lo làm ăn gì cho ra trò, suốt ngày toàn chơi mấy trò lướt sóng cảm giác mạnh, địt mẹ cầm sổ đỏ vay ngân hàng đem xiền mua vàng rùi ôm chờ lên giá,  địt mẹ Anh nể Ku quá, Ku đang phục hận với thời chơi Trứng hoành tráng bị quang tèo phải hông, cố đấm ăn xôi thần kinh bất ổn chứ gì, suốt ngày đòi hóng hớt tin tức kinh tài vớt vát hả?

   

  Ku liệu hồn với máu cờ bạn trong người của một thằng Phồng đặc trưng nhế. Nể tình cùng ban chỉ huy chi đội Anh nhắc nhở đó he he.

 14. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 13:11

  Chết cười mới bọn lòi rom hôi nách. Thôi Zì đi khách đây. Địt mẹ các cô chứ đồ fáhoại, tốn mẹ bâu-nhiêu thờijan vàngbạc của Zì.

 15. #23 by Dragonfly on 2011/08/11 - 13:14

  Địt mẹ cô làm hồsơ vay vài tỷ đi rùi hãy nổ nghe chưa con mồm bẹn.

  —————-
  Địtmẹ, bần nông móc cống quan hệ kém ngại chi thì anh thông cảm zất. Hệ Hệ
 16. #24 by Dragonfly on 2011/08/11 - 13:16

  Chết cười mới bọn lòi rom hôi nách. Thôi Zì đi khách đây. Địt mẹ các cô chứ đồ fáhoại, tốn mẹ bâu-nhiêu thờijan vàngbạc của Zì.

  ———-
  Lượn mẹ cho nước nó trong! Có Zũng Hói rồi thấy Zì bàng bạc nhàn nhạt vô duyên bỏ mẹ. Khi nào Zũng Hói bàn xong kinh tài thì lại quai vào nói chiện cua cáy địtbọp tiếp nhá. Bye Cún cưng. Đi mát mẻ nhá. Hệ Hệ
 17. #25 by conlele on 2011/08/11 - 13:24

  Quân khu Quảng Tây tập trận gần biên giới phía Bắc (dân tộc Choang Việt gộc của ZìBựa)
  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa có cuộc họp với 12 tỉnh biên giới phía Bắc nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ chủ quyền biên giới.
  (theo BBC)

  __________
  Chuẩn bị lương khô, gạo, mắm giờ kịp kg chi bựa?

 18. #26 by dắtdéo on 2011/08/11 - 13:25

  Hehe bọn bựa lại kéo nhâu đi chết rồi à, thoai chước khi đi rúc ./ vện, anh mời chi bộ vầu xem Dũng Hói mới Zì Mọi cãi nhâu vì sâu lại zự trữ vàng nầy hehe (trong trỏng có cái xì-líp, con nầu đang hóng qua Proxy thì copy link về mà xem trực tiếp http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2011/07/money ).


  Sâu đó thì xem quả special report on: the dark side of gold boom.


  Vụ debt ceiling thì vầu nghe cô Nghĩa nổ nầy.

 19. #27 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 14:12

  Hố hố, tưởng được Dũng hói khai sáng để đi chỗ khác chém choạc choạc đéo ai có ngờ đâu. Con mụ Thối phá ngang hãm đéo chịu.

   

  Địt mẹ nổ hiên thiên thế nài mỗ cũng dám nổ là thừa sức chạy để nâng tháp rùa thêm 3 tầng nữa, tăng diện tích xây dựng lên gấp 4, vươn vươn. Dưng đéo nói đi đường nầu đấy hehe.

   

  Địt mẹ cô cứ tưởng nhiều tiền là cái đéo gì cũng làm bố đời chắc?

  Mà chắc đéo đã nhiều tiền thật. Nhiều nhà nhiều xe, nhiều tơn, nhiều vàng nhỡ đồ hàng mã thì sâu?

   

  Nổ vưa vửa thôi!

 20. #28 by Tột Đỉnh on 2011/08/11 - 14:14

  Zì lồn : Jảzụ hồi hổi cỏn mần thịt lợn đóng-hộp, thì jờ lãi mẹ 300% gùi hehe.
  ———
  Chi phí đông lạnh 2000 đ/kg/tháng.
  đầu cơ thịt heo đông lạnh, chứ ko ai đóng hộp. Mà nếu đóng hộp Thương hiệu đéo đâu bán. Chả nhẽ thịt hộp Hoàng Bom hay Zì lồn ah? Chó nó mua! He he.

 21. #30 by ciao on 2011/08/11 - 14:31

  AnHoang Trung Tướng dạo này đi “phục hồi nhân phẩm” ở đâu đấy nhỉ? Lâu lắm rồi không thấy post bài mới lên. Chán quá.

 22. #31 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 14:34

  Ui đù má anh mới đi vắng có 2 ngài mà cồng nhiều vãi đạn. Con số 2 ngàng 3 chăm mấy nài chắc kỉ lục mẹ.

  Anh có tí muốn nhờ chi bộ tư vấn. Số là anh có căn nhà cấp 4(nát mẹ mới đúng) đường nội bộ(~12m) gần Bến xe Sa`Cảng. Căn nài ít tuần nữa chấm dứt hợp đồng cho thuê. DTXD là 4×21. Giấy má đủ.
  Anh đi cu li có dành dụm vài đồng lẻ định ủi căn nài mần lại tử tế cho thuê kiếm ít ông cụ đỡ đần ông bà bô tủi già đỡ phải chạy gạo hàng ngài. Kế hoạch anh dư nài:

  – 2 tấm rưỡi.
  – cửa kiếng 2 mảnh + cửa cuốn tự động tầng trệt.
  – bỏ qua màn ốp hoa cương mới sàn gỗ, nội thất tầm trung.

  Giá rổ tuyền bộ cỡ bao nhiu là hợp? Ông bà bô lớn tủi nên anh dự khoán cho thầu mần sất.

  Gần đấy vửa có căn cấp 4 dtxd bé cỡ anh(4×20) đầy đi mới giá $110k(~2 tỉ dưỡi) nên anh nghĩ nếu con thầu ra giá $100k thì địt mẹ ngang mẹ giá quả nhà anh, họa có thần quynh mới mần. Tham khảo dự các cô để anh biết còn đường gắp mắm mới thằng thẳng.

  Đù má thật mới các cô là anh dốt mảng nài dất nên mời chi bộ cứ đổ cứt cho mạnh vào. Đái ỉa thoải mái nghen các cô. He he. Địt mẹ chi bộ nhát thay nhời cảm ơn sâu sắc. Sin hết.

 23. #32 by Orizin on 2011/08/11 - 14:41

  Vầu đây không nghe Zì thì ăn cứt đi cho rùi@Zì Bố Tướng
  Dạ vâng em nghe nhời Zì nên em mua Tơn lúc hơn 22 bây giừ Zì lại bẩu là
  Já Tơn thì zậm tại-chỗ. Túm váy lại là nghe hay hông nghe Zì đều ăn Shit cả.

 24. #33 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 14:42

  Ui anh biên nhầm Bến Se Sa Cảng thành Sa` Cảng. Sodi các cô.

 25. #34 by Dom-dom on 2011/08/11 - 14:46

  Vửa vào trang Nguyễn Xuân Nghĩa do Nổng cung cấp đọc được bài này

  Vấn đề Trung Quốc của Việt Nam
  rõ ra nhiều điều, khiến phải suy nghĩ lại những điều ThỐI nói về bôxit trước.

  Anh càng thấy điều: đối với Lừa mà nói thì cái nguy cơ của con quỷ Khựa là ghê sợ nhất, nó luôn rình rập, chẳng biết lúc nào nổ ra. Đó là nguyên nhân chính cho việc nếu cố được thì nên thoát Lừa là thượng sách, còn hạ sách là trữ vàng.

 26. #35 by Tột Đỉnh on 2011/08/11 - 14:46

  @ tế
  3chai2/m sử dụng. Cứ thế mà nhân. Nhà làm bình thường cho thuê VP… chỉ thế thôi. Làm hơn là thần quynh. A quên, Khu đó đất yếu ko? Nhà kế bên đóng cọc bn mét? nếu sâu hơn 16m thì tốn thêm tí. Fix cao nhất 3.5 chai. Đây gọi là làm nhà chuyên nghiệp. Còn dở hơi lắm tiền mà ngu thì vô kể – ko tính đc

 27. #36 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 14:47

  Ui chi bựa hài hước đéo tả. Chiện kinh tài thì mỗ kiến thức <0 mẹ, đéo dám ti toe. Dưng cơ mà các thần nổ khác cứ nã choang choác, hóng là quyền bình đẳng, phải không?

   

  Dưng hóng mới mần theo là 2 chiện khác nhau nha. Chi bựa nghe theo nhời mụ Thối hay người khác đầu tư, lúc trúng thì ngon cơm, dưng đã thấy ai cảm ơn bỏn 1 câu hay tỏ nhã ý chia chác đéo đâu?

  Dưng hehe, nhỡ có chiện gì thì lại oán mới cả bẩu tại nghe thằng nọ, tại theo con kia. Vô lý bỏ mẹ.

   

  Thôi chi bựa cứ nổ tiếp về kinh tài nha, mỗ lại hóng và chả làm đéo gì cả (vì có tiền đéo đâu)

 28. #37 by Банан on 2011/08/11 - 15:03

  @Tế thần kinh dẫm đinh:
  Mả cụ con nài thích khoe của thừa tự hay sâu?
  Giá xây dựng mỗi vùng miền một khác, ngay tại cùng khu đã khác nhau rùi con ngẫn ợ. Tỷ dụ đầu ngõ 85 Thuốc Bắc, làng Lụi gừn chỗ anh ở,  xây quả nhà bửn 2,5 thớt diện tích 80 m2 hết ~900 trẹo cụ cho xác nhà(gạch ốp, sơn bả, trang bị cho nhà xí… bình dân) nhưng đi sâu vào 50 m lại hết mẹ nó 1050 trẹo cụ. Còn phần nội thất thì vô cùng, nếu tiêu chuẩn nhà TĐC thì hết tầm 300 trẹo cụ nữa là ổn.
  Vẫn nhà như vậy nếu về Kuê nhà anh, cách Lụi 50 km về phía nước mẹ, lại chỉ hết chừng 700 trẹo cụ thui. Còn nhà cu Tế ở cạnh kênh Tàu Hũ hay Trãi Nguyễn quạn 5 hay vùng mả mẹ gì đó miệt Tây Ninh thì anh điếu biết.
  Anh, ngày trước là một thợ hồ chính cống, nên tính khá nhanh và sát đới.

 29. #38 by Laoza on 2011/08/11 - 15:04

  Hehe các cô chém về kinh tài ác quá làm Laoza tứa hết bù hôi, Lao góp thêm bánh “pháo điện quang” nữa cho zòn zã 1 thể nhở.


  Vàng: Các cô đã tích fân zồi, là vật chất, là tài nguyên… là có giới hạn là đéo thể quoắcgia nầu thích đẻ là đẻ được. Vàng được phổ quát đến mọi ông người, đéo ai là đéo biết và được biết đến từ lâu đời nhất.
  Xiền: Các cố cũng biết zồi, là phátminh của nhân loại tiếnbộ, giúp giaothương, traođổi, quản lý… đéo gì đấy, mà mỗi quoắcgia sử dụng phátminh tiếnbộ đó ứng dụng vào hệ thống quản lý của mềnh… và dĩ nhiên sáng tạo ra thì <=> đẻ ra và sẽ không có giớihạn. Giátrị và sức mạnh của đồng tiền nào phụ thuộc vào chính tiềm năng và sức mạnh của quoắcgia đó. Tiền cũng được phổ quát đến mọi ông người, đéo ai là đéo biết.
  Các loại khác: Đồ cổ, đá quý, xăngdầu.v.v… đéo phổ quát, lượng biết chiếm vài % số với đéo biết.

  Vậy nên Vàng và Tiền luôn là mối quan tâm của mọi ông người. Hehe, kể cả ông Lừa.
 30. #39 by Gia_lamcam on 2011/08/11 - 15:15

  Há há há,
  Nhớ hồi nầu Ma Xó Cổ Nhuế xui chi bộ ôm trứng, chả biết có lồng chí nầu theo hông?
  Lồng chí nầu hồi í mờ ôm vầu, nhẽ giờ cũng sắp cúng 49 ngày?
  Há há há!

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 17:04

   Đì mé ăn-non như Cẩm Hói thì có mà zám chơi chấng cái cục cứt. Zì đã nói đi nói lại là fải đầutư zài-hạn, chớ không có trò lướt-sóng cho zân amateur nha các cô.

   Tinhiên Zì biết là đéo cô nầu nghe Zì đận đó cả, vì tuyền bọn ăn-non hết.

 31. #41 by Laoza on 2011/08/11 - 15:24

  Nổ tiếp


  Tại sao giừ lãi đổ xô vào Vàng?
  Vì sức mạnh của đồng Ú, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đang bị lung lay, bị thằng khác đang ngoi lên tranh chấp, nên sự đảm bảo về an toàn khi giữ Ú ko còn, mà quay sang tiền khác thì chửa có thằng nào thật sự đáng tin tưởng cả dẫn đến việc quay sang Vàng là niềmtin đảm bảo nhất bởi vì…. Lão đã nói ở cồng trên “Vàng đéo quoắcgia nào tự đẻ ra được” hehe… và vì hàng ngàn lý do khác mà zứt nhiều lý do các cô đều biết.

  Vậy nên nếu có tiềmnăng dài hạn, các cô sợ đéo giề mà ko giữ vàng cho đến khi nhận thấy sứcmạnh thựcthụ của nền kinhtế nào đấy vượt lên thì chuyển sang đầu tư tiền của nó, còn cho đến khi nào và thằng nào ngoi lên thì Laoza biết thế đéo, hehe…

  Zưng nói túm lại, tất cả vẫn mang tính đầu cơ thôi. Chứ kinhdoanh thì…”Đồng tiền trong nhà là đồng tiền chửa – Đồng tiền ra cửa là đồng tiền đẻ”, mềnh tự kiểm soát được đồng tiền trong tay mình, có tài năng và “sức khỏe” làm cho nó… đẻ…đẻ..và đẻ thì nó sẽ đỡ phí mất quả kèn của mình và cũng đéo phải hồihộp lolắng kẹc giề cả.

  Hehe đây là siluộn chủ quan của Laoza, đúng sai kệ mé, các cô thấy đúng sai cứ thỏa mái mà chởi, Laoza sợ đéo, hehe..
 32. #42 by nhất on 2011/08/11 - 15:25

  Hố hô, Dũng Hói và Lài Bẹn chém toàn những thứ vỉa hè lủ mé. Gom vàng thì từ 2007 , lúc ý giá vàng chừng 0,7 hehe so với bây giờ 40 anh đã nghe người nhà khuyên gom rồi. Có mới mẻ cái củ cặc gì đâu. Sau đó thì thằng nào muốn làm giầu từ vàng thì lướt sóng là chính. Mà đối với bọn lướt như Đòm , Miến và Lả thì chúng cần nghe cái khác! Lủ mé nghe 2 thằng ý tán thì ra vỉa hè mà nghe cho mát bẹn. Mà Dũng hói còn nói dùng vàng làm vỏ tầu vũ chụ và nguyên liệu chế thiết bị biến nhiệt thành điện chắc nói cho vui phỏng, đéo thấy thằng nào có ý kiến là sao?
  Lủ mé nhà anh phố cổ nè, 6 tầng, nhưng xung quanh còn cao hơn, chắc chắn phải 8 tầng. Nhưng lên tầng cách đây ít nhất 5 năm rồi.

 33. #43 by Dom-dom on 2011/08/11 - 15:26

  DTXD là 4×21. Giấy má đủ.
  Anh đi cu li có dành dụm vài đồng lẻ định ủi căn nài mần lại tử tế cho thuê kiếm ít ông cụ đỡ đần ông bà bô tủi già đỡ phải chạy gạo hàng ngài. Kế hoạch anh dư nài:

  – 2 tấm rưỡi.
  – cửa kiếng 2 mảnh + cửa cuốn tự động tầng trệt.
  – bỏ qua màn ốp hoa cương mới sàn gỗ, nội thất tầm trung.

  Giá rổ tuyền bộ cỡ bao nhiu là hợp? Ông bà bô lớn tủi nên anh dự khoán cho thầu mần sất.

  Gần đấy vửa có căn cấp 4 dtxd bé cỡ anh(4×20) đầy đi mới giá $110k(~2 tỉ dưỡi) nên anh nghĩ nếu con thầu ra giá $100k thì địt mẹ ngang mẹ giá quả nhà anh, họa có thần quynh mới mần. Tham khảo dự các cô để anh biết còn đường gắp mắm mới thằng thẳng. @ Tế Tinh

  Nếu cô mần cái nhà như vậy rồi cho thuê thì được nhiêu? Hỏi thế để anh biết đường mà tư vấn cụ tỷ.

  Nếu ở Lụi, cô xây tầm tầm như vậy cho thuê thì chỉ khoảng 5-6 tr Cụ /m2 là cùng, tổng thiệt hại cỡ 1,1-1,3 tr Cụ. Còn ở trỏng giá XD đắt hơn, chắc cao hơn, nhẽ phảy tới 1,6- 1,8 tr Cụ. Nghĩa là nếu cô có mặc cả rồi thì tìm thằng thầu khác thì cũng không dưới giá trên.

  Nhà cô kích thước 4*21, mặt tiền hơi bé so với thời thượng, về lâu dài sẽ mất giá. Cô lại làm có 2 tấm rưỡi, chắc chắn không thể để vĩnh viễn, nghĩa là sẽ đập đi làm lại vào thời điểm nào đó. Vậy có nên chăng bỏ 1 số tiền lớn như vầy để thu bạc lẻ không? Cho rằng 1 tháng thu 1k U cũng phảy tới trên chục năm mới thu hồi đủ vốn. (còn)

 34. #44 by Dom-dom on 2011/08/11 - 15:28

  Trong khi đó anh biết nhiều bọn muốn bán Phú Mỹ Hưng, ở garden3 vửa nhận nhà không có tiền đầu tư tiếp, loại 56m2  bỏ thêm ít tiền vào hoàn thiện nữa là cho thuê được với giá 500 U. Tổng tiền mua và hoàn thiện còn ít hơn  số cô bỏ ra, mà vẫn được 2 nhà cho thuê. Cái nhà cấp 4 sau này nếu cô không thích giữ sang tên lại dễ. Khi sang tên họ ít tính giá trị công trình trên đất. Thậm chí công trình nào phải đập còn trừ tiền thêm.

  Nếu không thích PMH, cô có thể sang HA- GL bên cạnh mua cũng dễ cho thuê. Giá cũng sêm sêm.

  Theo quan điểm của anh thì thế.  Cô tham khảo mấy mụ ở vùng ấy chắc chuẩn hơn.

 35. #45 by Банан on 2011/08/11 - 15:30

  Mả cụ bọn bựa khắm nhiều tiền nhiều của.
  Bần nông như anh thì vàng có lên đến 3000 USD/ao hai xuống mẹ 300 thì cũng diếu thấy ảnh hưởng gì. Tương tự như thế Tơn nó lên nó xuống thì kệ mịa nó chứ, mình có tiêu bằng tơn hay có phải buôn báng vàng điếu đâu mà sợ nhỉ? Nói như vậy để thấy lời tên Dũng hói hay lời Lôn vầu Zì thì cũng chỉ là dắm thoảng, đì mé, nước nủi thì bèo nủi chứ có đéo gì đâu mà một số tên hoang mang nhỉ?

 36. #47 by nhất on 2011/08/11 - 15:52

  Thằng Tế muốn nhà mầy có tính cạnh tranh – cho thuê để ở- thì đừng xây thành nhà hết diện tích đất. Đất của mày 4x21m thì nên chừa 5m làm sân, có tý cây cỏ nhìn cho mát , hoặc làm chỗ đậu xe.
  Lủ mé nhà Lừa cái đéo nào cũng xây hết diện tích cho to, cao. Ở có hết đéo đâu mà lại không có không gian xanh.
  À thôi anh im để Chạn Khắm Kiến xịn vào tư vấn tiếp lủ mé.

 37. #48 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 15:57

  @Ivan Chuối:

  Ảnh hưởng đến giá mỗi shot phò cỏ ở Tập đoàn Bia cỏ ôm của cô, nhở hehe.

  Dưng cái buỗi gì cũng tăng thì nuôi con gì, trồng cây gì bây giờ? Trong khi cái đéo gì muốn dùng được cũng phải nhập khẩu?

  Đéo gì chứ mỗ thì đéo có vàng hay tơn even cụ dưng mỗ thấy lời lãi tính theo thang đéo nầu bi giờ?

  Ôm vàng mới tơn rùi thấy nó tăng giá thì vui, xuống giá thì buồn dưng nếu tiền tích trữ nhẽ không quá đau đầu. Có bán ra đéo đâu mà lời mới cả lỗ.

  Rùi nếu được giá, bán ra thì làm đéo gì? Tiền cụ thì mỗi năm mất giá mấy chục phần chăm, đéo ai giữ rùi. Nhẽ lại vàng – tơn? Hay gom đất rùi mần địa chủ?

   

  Đéo gì nghĩ thế thấy đau đầu mẹ. Thà cứ dư mỗ, ráo mồ hôi là hết tiền, làm nhiều tiêu nhiều, làm ít tiêu ít nhẽ lại nhẹ đầu hơn, nhở!

 38. #49 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 16:14

  @Nhất liệt não:

  Tế điên cỏn xây nhà đéo gì? Ở đâu? Chung quanh ra sâu thì cỏn rõ mẹ rùi. Đéo đến phiên mỗ nổ.

   

  Còn giá vật liệu, nhân công mỗi nơi mỗi khác, nhà cỏn ở Sỳ Ghềnh, để dân Sỳ Ghềnh nổ. Hơn nữa cái nài là chiên môn bọn thi công.

   

  Cái gì nổ được thì nổ, đéo nổ có chết ai đéo đâu mà phải bon chen hả con mặt ./?

 39. #50 by Банан on 2011/08/11 - 16:20

  Đì mé Trạn khắm tintin
  Mấy hôm trước thấy cu tham luận tốt đới. Nhưng cái còng dưới anh chả hiểu mẹ, cu hay anh có vứn đề đọc hiểu mẹ rùi hehe.
  Mờ hum trước anh bảo em Hồng vàng của cu giừ lắm dồi đấy, cũng hàng top ở trong đám vàng xon dồi, không hợp với cu đâu. Nhân ẻm chưa đổ, cu té đi cho lành.

 40. #51 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 16:23

  @Cô Đỉnh:
  Quanh khu nhà anh tuyền nhà xi ba chao dất. Hai quả kế thì đồng cấp 4. Sau lưng nhà là hẻm 2m5 thông. Nhà anh là nát mới bựa nhất, địt mẹ chỉ có nước giựt sập làm lại chứ anh thề là đéo sài được thứ gì sất. Kể cả móng guốc. Vậy so mới xây mới có khác đéo, có phỏng?
  Anh nhẩm sơ giá cô dự là 81×2.5×3,500,000 = 700 mil. Dự thêm linh tinh chắc tròn 1,000 mil?

  @Con Chuối Cả Nải:
  Đỵt pẹ cu, anh nêu là khu sát Xa Cảng mà cu. Khu nài khỉ ho cò gáy thì sâu hàng cái mả mẹ. Tư vấn cho đàng hoàng vào nào. Đỵt pẹ. He he.
  Dự theo cu thì lại chạy vầu 900mil chưa kể 2 cái gạch đầu dòng sau của anh hử? Cái đấy anh phải chi thêm àh?

 41. #52 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 16:23

  @Cô Bắn Đòm:
  Ở Sỳ Gòn còn mỗi ông bà bô anh. Họ không thích qua bên nài nên quyết ở bển cho vui. Quả đấy hợp đồng là 8mil/tháng, tắm rửa đái ỉa thì thằng thuê tự xử. Anh dự xây lại tử tế tí rùi thông qua agent, hy vọng gặt được $1,000/tháng, thuê văn fòng / cty gì đó cho nó sạch sẽ tí. Hoặc nếu tham thì khuyên ông bà bô dọn qua căn nài rùi cho thuê căn đang ở cho nó đông tơn. Dưng hông cần thiết phải thế.

  Anh dốt mảng nài nên hông dám mạo hiểm. Hoàn cảnh anh cũng ko fù hợp cho việc đầu tư lâu dài. Đận trước con đéo gì rủ anh mua đất trên Thuận An cạnh VSIP xây nhà trọ cho công nhưn thuê cũng nguôn fết dưng anh chạy làng mẹ. He he. Cỏn tự mần giờ cũng nguôn dất.

  Thế nên việc đầu tư mua bán kiểu cô gợi ý anh hông dám. Mặc dù mua bán căn hộ cũng hông tệ. Các khu Tân Fú / Fú Mỹ / Bình Thuận bên quận 7 đang nóng dất, đầu tư cũng sinh lời nhanh dất dưng anh cũng hông dám. Hoặc múc đất bên Bàu Cạn / Bình Sơn / Cẩm Đường bên Đồng Nai để đón đầu sân Long Thành. Đảm bảo lời chăm chăm. He he.

  Căn nài anh dự là 2,5 tấm cho nó hoành chứ hông định ở vĩnh viễn. Cũng có khi sốt siếc gì được giá anh cũng đẩy đi. Dưng kế hoạch giờ thì xây lại và cho thuê. Diện tích nhỏ thì anh cũng chịu, hầu như nhà ống Sỳ Gòn tuyền tầm nài nên he he hông xây nhà ống nhẽ xây villa?

  Thanh cô phát. Được ráng biên để anh hóng thêm.

 42. #53 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 16:26

  @Ivan Chuối:

  Chiện kinh tài mỗ nhận mẹ là trình <0 rùi, có biết gì đâu mà nổ.

  Ở đây tuyền bọn lắm tiền nhiều của, chủ doanh nghiệp, cửa hàng, thậm chí chủ của dăm ba cái, múa mép ở đây họa có là thằng điên.

   

  Còn chiện em Đơn Mai Khôi, mỗ thông cảm là cô đang dối già nên hông dìm hàng như đối mới bọn bửn kia. Thế giá bia ôm cỏ của Tập đoàn cô biến động dư nầu trong tình hình cái đéo gì cũng lên nài? Bựa viên sang có được discount không để mỗ còn hehe qua cầu?

 43. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 16:41

  @em Zìn

  Já Tơn lên 22,000 Cụ chỉ trong nhõn có mấy ngài mà em kịp mua vầu (chắc là “tất tay” fỏng?) thì Zì fục em thật hehe. Thôi đã sui thế thì lỗ thì ráng chịu nghen em.

  Cái số mà sui thì nó sui tận mạng. Đúng lúc đắt nhất thì mua vầu, còn đúng lúc rẻ nhất thì bán ra hehe.

  Zưng Zì nói thật, việc đồng Tơn lìnhxình ở mức thấp như nài là một điều tệ-hại mới Lừa, và tấtnhiên là mới cả Zì nữa.

  Nó làm jảm mẹ nănglực xuấtkhẩu. Xuất hàng jờ rất là hãm-lìn mọi nhẽ (vì játhành Lừa bảnchất đã là quá cao). Thế nên mọi Lừa lại fải quay ra nhậpkhẩu. Không tăng nhậpkhẩu thì ăn cứt. Mà nhậpkhẩu thì là bịnh của Lừa rùi, thế mới chó.

 44. #55 by Банан on 2011/08/11 - 16:41

  Đì mé Tế thần kinh dẫm đinh.
  Cu chỉ cần bỏ 1 gạch đầu dòng cuối thui, cái trên thì kiểu nhà điếu nào cũng sêm sêm vậy.
  Anh tham za tương đối chuẩn đấy, bạn anh, cỡ chục thằng đang mần thầu kiếm cơm khu Tân Phú, Phú Tân, Bình chánh… đấy, cu có cần thầu liên hệ với anh đy.
  Tên Đỉnh chắc nghe hơi nồi chõ mẹ dồi, cái giá cỏn đưa ra đấy là năm ngoái, giá theo m2 sàn ở khu An Lạc(những chỗ giao thông khá thuận tiện) cho những nhà tầm tầm giờ chừng 5-5,5 trẹo cụ/m2.
   

 45. #56 by nhất on 2011/08/11 - 16:43

  Lủ mé vừa rồi nghe tin vải thiều Lừa bán qua Tầu lãi mấy chục phần chăm à? 4 ngàn năm văn hiến con mẹ nó rồi mà bây giờ mới nghĩ đến chiện xuất qua Tầu quy mô nhớn hố hố tổ sư bố lũ Lừa đần độn. Nhưng đần độn hơn là bọn mong làm giầu nhanh và nhàn lao vào lướt vàng há há.  Còn bọn lìu tìu tép riu vào giải trí qua ngày anh không chấp.

 46. #57 by Банан on 2011/08/11 - 16:48

  Đì mé con Trạn khắm tintin, học chò của đệ anh
  Anh ở Thanh chì, Hoàng mai mà cu làm bòi gì phải qua cầu, hai cu ở Ja nâm à? Uống được bâu nhiêu hử? Nếu biết tên khách nào là Bựa anh cho đệ đuổi mẹ về chứ đừng mơ hão Đít mới chả cau nhá

 47. #58 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/11 - 16:49

  @Cô Nhất Dâm Chỉ:
  Lề đường 4 mét ban ngài cũng đủ để dăm ba chiếc hai bánh. Ô tô chắc đổ sát dưới đường tốt. Anh dự mần cửa kiếng 2 mảnh để tiện nhét cả 4 bánh. Một nửa tầng trệt thiết kế để xe chắc cũng nhét hai quả 4 bánh mới vài quả 2 bánh.

  Thiết kế sân vườn mini kiểu cô bọn nó đéo ưa vì diện tích quá bé. Đỵt pẹ, đã bé còn rút ruột thì quả nhà còn 4×16 thì ăn ()/ ăn ()/ fỏng ạ? Diện tích lớn thì nhiều ốp-sần hơn.Sure. He he.

 48. #59 by Dom-dom on 2011/08/11 - 16:53

  Đận trước con đéo gì rủ anh mua đất trên Thuận An cạnh VSIP xây nhà trọ cho công nhưn thuê cũng nguôn fết dưng anh chạy làng mẹ. He he. Cỏn tự mần giờ cũng nguôn dất. @ Tế Tinh

  Chính vì biết cô ngại (định chìa khóa trao tay), nên không tư vấn vụ trên. Chứ vụ trên thì ngon đấy. Anh đã từng tư vấn quả đầu tư nhà trọ công nhân trong đó cho 1 ông anh. Vì 2 cái lợi trông thấy: Tranh thủ đầu tư đất trong lúc đất trong trỏng quá rẻ, 2 vắt được sữa. Nghĩa là nuôi bò sữa chứ hổng phảy bò thịt.

  Còn mua nhà thì lúc này cực dễ luôn, mà cho thuê cũng được ngay. Em anh vửa cho thuê một căn như vậy ở PMH. Việc nầy ko có gì mạo hiểm. Nó chỉ thay cho vụ mần nhà kia thôi. Thậm chí còn nhàn hơn. Cô về phép or chả cần về cứ mạng mà tra rồi gọi điện, lúc vào chung kết để ông bà bô tiến hành là được.

 49. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 16:58

  Con nầu fía zưới định xây nhà?

  Ra mua cuốn địnhmức xâyzựng zânzụng. Rùi tự thiếtkế cái nhà (nếu nhà mái- bằng bìnhzân chiên để cho thuê thì tự thiếtkế được đéo cần nhờ con Chạn Khắm làm jì cho tốn xiền). Sau đó căncứ vầu số jan, số tầng, số mét tường, số cửa-sổ, số cầu-thang.. mà tính ra số vậtliệu (gạch, ngói, gỗ, thép, ximăng.. thậmchí cả số công thợ nữa).

  Địt mẹ cuốn-sách đó có từ lâu rùi zưng địnhmức của nó chuẩn fết. Sau cứ thế mà zùng khoán cho thợ (hoặc cai-thầu).

  Từ số vậtliệu ý thì ra cửa-hàng mà khảo ra já. Có cả já mua tại cửa-hàng và já tại chân côngtrình luôn.

  Còn já nhâncông (thuê thợ-xây) thì đã có já chợ tính theo m2. Cứ thế mà áp vầu.

  Cộng já vậtliệu mới já nhâncông thì thành já cái xác nhà.

  Sau đó tùy xiềnnong mà cộng thêm já nộithất, zễ bỏ mẹ.

  Địt mẹ tập làm một lần đi cho biết. Chỉ mất một buổi tối thôi. Tính xong một lần là nhớ suốt-đời, cần đéo jì hỏi thằng nầu để rùi tuyền nghe Nổ mới cả Gúc.

 50. #61 by nhất on 2011/08/11 - 17:00

  Tế bần nông
  Lủ mé mầy đi Tây bằng thừa, đúng như thằng Ép nói . 16×4= 64m2 mầy làm bếp và living room còn thiếu hả đồ con lợn ?
  Tầng trên là bao nhiêu m2? anh đéo biết 2,5 tấm là con cặc gì? Chẳng lẽ mầy định xây cỡ 200m2 cho cả 1 tiểu đội ở ?