Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by budifa on 2011/08/11 - 10:32

  Địt mẹ lão BOM cung-cấp facts & data thì cũng để ông Dzũng Hái Cói làm thế chứ. Còn cảm-nhận và kiểm-chứng thế nầu là do cá-nhân mỗi bựa

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:34

   Zũng Hói cỏn có làm cái đéo jì đâu? Cỏn đang chứngminh là Vàng còn lên mãi lên mãi.

 2. #3 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 10:37

  @Trạn hôi: Cái đéo gì chẳng làm được, quy hoạch với cả sở XD, với sở Đầu tư là cái dắm anh đây này. Địt mẹ không nhớ tham nhũng là quốc kế dân sinh hả?

  Còn Trạn tư vấn cái đéo gì thì cụ thể, rõ ràng. Đéo tư vấn thì thôi. Vác cái mác Kiến đi thì cũng phải cho ra Kiến. Đéo gì nói như thằng thợ xây. @Dũng Hói KHÔNG BA VẠ
   
  Địt mẹ đéo đọc kỹ mới cả hóng hớt thì nổ ít thôi. Đọc cái Quy chế mỗ giới thiệu đi đã. Địt mẹ mỗ bẩu đéo phải muốn xây dư nầu thì xây tức là phải đọc ở trỏng, nó có quy định rồi.
   
  Còn tiền thì để chạy thủ tục các thứ đương nhiên đéo phải nói. Mỗ chỉ lấy 1 ví dụ đơn giản: đố con Dũng Hói xây được nhà mái bằng ở trển bây giờ đấy. Địt mẹ, tiền là buỗi, bố bảo nó cũng đéo duyệt. Đọc kỹ, hiểu kỹ đi nhá chuyên gia vàng mã.
   
   
  Còn mỗ đéo tư vấn được gì hết. Nghe tả thế mà tư vấn được thì chỉ có thiên tài dư Trần Mấn mới cả Nhất liệt thôi, mỗ chịu. Muốn thuê bọn nầu thì kéo bỏn lên khảo sát, giao nhiệm vụ thiết kế rồi duyệt.
   
   
  Đéo biết gì thì câm mẹ đi cho nhanh, lộn ruột.
 3. #4 by budifa on 2011/08/11 - 10:39

  Zũng Hói cỏn có làm cái đéo jì đâu?@ BOM

   

  Thế mới phẩy hỏi xem ông ổng lòi thông-tin ra thế nầu, hay chỉ nổ ùng-oàng. Chứ lão thì tuyền hehe bịt mõm. Hông bắt lão hỏi, tôi hỏi thôi, món nầy ngu vô-đối

 4. #5 by minhdung on 2011/08/11 - 10:43

  Zũng Hói cỏn có làm cái đéo jì đâu? Cỏn đang chứngminh là Vàng còn lên mãi lên mãi.

  Đúng roài, và tiền Mẽo thì cứ xuống theo vàng, và Mẽo cứ in tiền ra để các thằng khác mua vào.

  Tới 1 thời điểm một đống thằng ngơ ngác đéo biết ôm tiền Mẽo làm gì, thì sẽ đoàng đoàng đoàng. Hoặc thế chiến, hoặc kinh tế Mẽo sụp đổ.

  Địt mẹ Tướng thối cứ đợi đấy mà xem.
  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 11:20

   Tẩn nhau khi Vàng cao quá thì Zì đã nói mẹ từ trước rùi còn đéo jì mà fải chờ xem hả con mặt ./ nài?

   Còn kinhtế Mẽo sụp trong vài trăm năm tới thì đừng có mơ.

 5. #7 by minhdung on 2011/08/11 - 10:45

  Đấy, vàng lên như thế nào trong 10 năm, thì tiền Mẽo xuống như thế trong 10 năm.
 6. #9 by minhdung on 2011/08/11 - 10:47

  Đéo biết gì thì câm mẹ đi cho nhanh, lộn ruột.

  Địt mẹ Sapa là đất của anh nhá Trạn hôi. Địt mẹ đừng có nổ lung tung. Vả vỡ mẹ alo đấy.
 7. #10 by minhdung on 2011/08/11 - 10:50

  Địt mẹ mỗ bẩu đéo phải muốn xây dư nầu thì xây tức là phải đọc ở trỏng, nó có quy định rồi.

  Địt mẹ nhà giữa phố cổ. Giấy phép 4 tầng anh còn xây được 8 tầng. Địt mẹ Sapa là cái cứt gì hả.
 8. #12 by trungduong on 2011/08/11 - 10:51

  để đút vầu tủ @ Trung Tướng

  Các tập đoàn đầu tư chơi trên giấy cho những thứ sẽ được sản xuất chứ có sẵn đâu mà cất. Giá cho future deliveries nhá chứ có chỗ đang dự trữ nào bán ra, ngoại trừ không thể vay nữa? Đút giấy vào tủ thì vẫn làm.  Còn vàng mua để vào đâu. Vì thế cổ phần những công ty khai thác mỏ vàng lên cao và các mỏ đã ngừng sản xuất nhiều năm khi giá thấp đã hoạt động lại.

  Tóm lại giá vàng (một loại commodities) sẽ không xuống nhiều và chỉ đóng băng khi kinh tế tốt trở lại. Có ai mang vàng ra dùng thời nay ngoài nữ trang và công nghệ ?

 9. #14 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 10:53

  Địt mẹ Sapa là đất của anh nhá Trạn hôi. Địt mẹ đừng có nổ lung tung. Vả vỡ mẹ alo đấy. @Dũng Hói
   
  Há há, chơi mới đội nầu mà kinh thế? Chơi mới các đại ka tỉnh Vọn mới cả Vịm chăng?
   
  Ít nữa mỗ lên trển có công chiện đấy. Uống diệu hông?
 10. #15 by budifa on 2011/08/11 - 10:55

  Lão Dzũng Hái Cói giả-nhời lý-do tại-sâu Mẽo in xiền liên-tục liên-tục để oánh đắm đồng đô Mẽo đê. Phẩy có lý-do chứ chẳng-nhẽ nó thần-quynh

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 11:24

   Con ngu nài, nó in xiền để cướp-không số trái-fiếu mà nó bán ra quốctế chứ có fải để đánh đắm cái ./ bà nhà cô.

 11. #17 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 10:56

  Địt mẹ nhà giữa phố cổ. Giấy phép 4 tầng anh còn xây được 8 tầng. Địt mẹ Sapa là cái cứt gì hả. @Dũng hói
   
  Ui địt mẹ thế thì sợ rồi. Con nầu thế? Phố nầu thế?
   
  Chạy ban xd ở UB hay chạy ban phố cổ hay chạy phường hay chạy cả?
 12. #19 by AQ on 2011/08/11 - 11:04

  Khi nào giá vàng giảm?

   

  Trả lời cho tên Tướng nè: Khi nền kinh tế thế giới chuyển từ lạm phát sang giảm phát. Lạm phát rồi sang giảm phát là quy luật, đéo thể khác được.

   

  Khi kinh tế lâm vầu tình trạng lạm phát, tức tiền giấy in ra nhìu quá thì dân tình ôm vàng –>Giá vàng tăng; ngược lại khi giảm phát, tức lượng tiền giấy quá ít thì dân tình lại bán vàng ra để lấy xiền chi xài —>Giá vàng giảm.

   

  Bao giờ kinh tế thế giới chuyển từ lạm phát phi mã hiện nay sang nguội lạnh (giảm phát)? Anh đoán khoảng nửa cuối 2012.

   

  Đì mé Dũng hói biết được quy luật trên nên khi cả Lừa cả Mẽo tung các gói kích cầu năm 2008, cỏn biết là sẽ có lạm phát phi mã nên cỏn ôm vàng, giờ cỏn thắng lớn —>cỏn được quyền tuyên bố. Zậy thui.

   

  Lý với chả luận, nhức hết cả đầu.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 11:26

   2012 cái củ lồn. Còn nguyêntắc thì đéo ai chả biết hehe. Cái chính là thờiđiểm? Biết được thì xây lăng mẹ bằng vàng rùi.

 13. #21 by minhdung on 2011/08/11 - 11:06

  Há há, chơi mới đội nầu mà kinh thế? Chơi mới các đại ka tỉnh Vọn mới cả Vịm chăng?
   
  Ít nữa mỗ lên trển có công chiện đấy. Uống diệu hông?

  Thôi anh sợ quan chức lắm, anh đéo nổ nữa đâu, hehe.

 14. #22 by minhdung on 2011/08/11 - 11:08

  Ui địt mẹ thế thì sợ rồi. Con nầu thế? Phố nầu thế?
   
  Chạy ban xd ở UB hay chạy ban phố cổ hay chạy phường hay chạy cả?

  Trình Trạn hôi thì biết cái buồi ý, hỏi hãm, hay lại hỏi để bốc phét.

 15. #23 by minhdung on 2011/08/11 - 11:09

  Lão Dzũng Hái Cói giả-nhời lý-do tại-sâu Mẽo in xiền liên-tục liên-tục để oánh đắm đồng đô Mẽo đê. Phẩy có lý-do chứ chẳng-nhẽ nó thần-quynh

  Nói thế mà đéo luận ra lý do thì xin tên Lói ít thuốc mà uống, hehe.
 16. #24 by budifa on 2011/08/11 - 11:18

  Nói thế mà đéo luận ra lý do thì xin tên Lói ít thuốc mà uống, hehe@ Dzũng Hái Cói

   

  Ngu nên đéo luận được, hỏi cho nhanh hehe. Nếu giả-nhời kỹ-càng rùi mà vưỡn hông hiểu thì sẽ liên-hệ Lói

 17. #25 by minhdung on 2011/08/11 - 11:18

  Trả lời cho tên Tướng nè: Khi nền kinh tế thế giới chuyển từ lạm phát sang giảm phát. Lạm phát rồi sang giảm phát là quy luật, đéo thể khác được.

   

  Khi kinh tế lâm vầu tình trạng lạm phát, tức tiền giấy in ra nhìu quá thì dân tình ôm vàng –>Giá vàng tăng; ngược lại khi giảm phát, tức lượng tiền giấy quá ít thì dân tình lại bán vàng ra để lấy xiền chi xài —>Giá vàng giảm.

   

  Bao giờ kinh tế thế giới chuyển từ lạm phát phi mã hiện nay sang nguội lạnh (giảm phát)? Anh đoán khoảng nửa cuối 2012.


  Đéo đơn giản từ Lạm phát sang Giảm phát đâu tên Quy kia. Ngồi đấy mà hóng hớt.

 18. #26 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 11:19

  Trình Trạn hôi thì biết cái buồi ý, hỏi hãm, hay lại hỏi để bốc phét. @Dũng Hói
   
  Sao biết? Hỏi để nổ chứ còn làm đéo. Giả nhời hộ phát!
  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 11:33

   Nổ thì jảnhời được cái đầu buồi Zì đây nài. Zì có con bạn xây kháchsạn mini ở Hàng Trống 8 tầng mà cũng vãi đái đấy, zưng đéo có chiện xin jấy-fép 4 tầng mà xây thành 8 đâu nha.

 19. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 11:28

  @Con Fa Âmhộ ngu fát buồn nôn.

  Zì đã jảng đéo biết bâu-nhiêu lần rùi, rầng bọn Mẽo bỏn in xiền để cướp-không số trái-fiếu mà bỏn bán ra quốctế chứ có fải để đánh đắm cái ./ bà nhà con Zũng Hói.

  Đã bẩu là đừng có nghe con Zũng Hói mà.

 20. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 11:31

  Từ nhiều năm nai các cô được nghe Bê Xê Tê tuyêntruyền rầng chánhfủ Mẽo chính là con-nợ nhớn nhất thếjới.

  Điều ý hàmchứa sự ziềm-hàng thấy rõ, zưng không fải là không có lý.

  Và jờ là lúc mà bọn Mẽo xù nợ hehe. Rất đơnjản bằng cách in Tơn.

  Khi sự in Tơn có-thể ảnhhưởng xấu đến chính bỏn, thì bỏn sẽ đéo in nữa.

 21. #30 by budifa on 2011/08/11 - 11:36

  @ BOM: Buồn thì lôn đi, lôn vầu tường ấy. Lão nói tôi biết dzồi, dưng tôi cứ thích hỏi lão Dzũng Hái Cói đấy, hehe gato à? Xem lão lảo giả-nhời sâu, nhiều chiều thông-tin tốt hơn có mỗi chiều từ lão BOM

   

  @ Dzũng Hái Cói: hỏi thật, cầu-thị. Đéo phải cài-cắm gì đâu, hehe

   

  @ All: đã nói kinh-tài tôi ngu vô-đối, chưởi tôi ngu vô-nghĩa, tốt nhất là lôn vầu tường dư lão BOM ấy

 22. #32 by Cocacola on 2011/08/11 - 11:41

  Anh đây anh đây, anh khuyến cáo chi bộ Bựa nên nghe Zũng Hói chứ đừng nghe Tướng Thối.


  Vẫn cái lý luận hãm lìn của hắn đây:

  Vàng đéo-thể lên já cao mãi cao mãi tới vôhạn được, vì như thế là mọi quytắc tiềntệ bị fá-vỡ, và tất-cả các nền kinhtế sẽ sụp-đổ

  Địt mẹ, 8 tháng trước cũng vì câu nầy mà anh sụp hố vàng đây. Hắn tuyên bố là vàng mà quay đầu xuống là sẽ xuống luôn, đéo lên nữa!

  Hehe, lúc ý vàng leo lên 32 rồi leo xuống 29. Anh giục vện: Coi chừng nó xuống, get profit!

  Hehe, thế là sau đó nó không ngừng leo! Vện anh bảo leo kiểu này dễ nó lên 45 đấy! Anh tức tốc làm thủ tục vay ngân hàng, ôm vàng lại bằng mọi giá và ôm khi nó ở mức 36.75

  Bây giờ thì nó leo đến mức nào rồi chi bộ tự thấy đấy!

  Zũng Hói nói sát thực tế hơn, hồi vàng xập xình mức 1400 , Zũng Hói nói có thể nó sẽ leo lên 1600 or more ! Hehe, đúng!!! Giờ nó lên 1750 rồi!

  Anh nghi là B đang dí súng vầu đầu lâu Bựa để hắn tuyên bố vụ kinh-tài này theo báo đảng đây!

  Chắc B dùng gương Thức Trần Huỳnh Duy để đe hắn, Thức Trần vầu hộp vì bài viết nủi tiếng: “Xiền Cụ đang ở đâu và sẽ về đâu?” 

  Bựa tuyên bố một câu rất thối nhưng rất đúng chủ trương B: “Xiền Cụ đang ở Nước Mẹ và đang chạy về Nước Mẹ, sang đó mà tìm”!!

  Có Dái Ghẻ chăn nên hắn khác hẳn, ngoan hiền phết! Anh khen!

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 11:50

   Con ngu nài. Nó đã quay đầu xuống đéo đâu mà tưởng bở? Nó chỉ xuống tạm mấy ngài thôi chứ (như mấy hôm nai ý).

   Ngu thì chết chứ binhtật cái buồi jì đâu.

 23. #34 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 11:43

  Còn kinhtế Mẽo sụp trong vài trăm năm tới thì đừng có mơ.( @ Bà Dì)

   

  Kinh tế Tàu lăm le muốn soán ngôi của Mẽo, nhưng dù muốn dù không thì không thể phủ nhận sức mạnh nội tại thực có của nền kinh tế Mẽo được, dù cô Đào, cô Bình có đang hưng phấn  kinh tế nhà mình đang lên như thế nầu đi nữa.

   

  Việc Cô 3Ma liên tục cho in thêm Tơn, chẳng đéo gì khác ngoài việc biến cái “đống Tơn của nợ” mà cô Đào đang ôm trở nên giảm giá trị đi thôi.

   

  Mỹ tiêu nhiều tiền quá vào các cuộc chiến gần đây, dưới mục tiêu chống khủng bố và rao giảng dân chủ trên toàn thế giới mà mình luôn là Anh Cả, nên kinh tế Mỹ liêu xiêu cũng dễ hiểu, vì ai cũng thế, lo đánh đấm chuyện bao đồng các thứ thì giờ đâu mà lo làm ăn cho thật chuyên tâm được.

   

  Nhưng đừng quên, xứ Mẽo là xứ tập hợp các chủng quốc, tinh hoa tụ về, dân chủ, tự do phát huy tối đa, nền tảng giáo dục khoa học thằng Tàu bì đéo nào được, nên chuyện bi quan Mỹ nhường chỗ cho China là còn xa với lắm, đéo gì cứ nhìn lượng tàu sân bây hiện 11 chiếc đang lượn lờ khắp bốn bể so mới cái con tày sân bay seconde mông má của Khựa thì ăn thua đéo gì( chưa kể vấn luôn đóng mới 4,5 chiếu để bổ sung vào biên chế). Bản thân Khựa còn đau đầu với chính sách Tam Nông thì lấy đéo đâu ra cơ mà mong đồng Tệ chi phối thế giới được.

   

  Mẽo sẽ sớm quay lại với sức mạnh thực sự của mình thôi. Đó là thông điệp của Anh, nhớ chưa? He he

 24. #36 by Dragonfly on 2011/08/11 - 11:54

  Anh đây anh đây, anh khuyến cáo chi bộ Bựa nên nghe Zũng Hói chứ đừng nghe Tướng Thối.@ Lả  Anh nghĩ về lý thuyết và các data thì nên tham khảo của Zì Mọi vì cỏn chịu khó gúc nhiều nguồn chính xác và có kiến thức sư fạm. Còn về thực tế sinh động thì nên học Zũng Hói vì cổ người thật việc thật chứ không fải loại “biết tuốt ” như con Zì Mọi. Cá nhân anh thích Zũng Hói nói chuyện về kinh tế hơn vì nó phù hợp hoàn cảnh của Lừa hiện tại. Hệ Hệ
  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 11:58

   Cứ nghe đi nghe đi. Nghe xong rùi kiếm được đồng nầu chưa?

 25. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 11:58

  Mà địt mẹ con Lả ngu nhở. Có bâu-nhiêu việc ra xiền mà đéo làm, đi đâm đầu vầu Vàng, rùi bị lỗ thì chưởi Zì hehe.

  Jảzụ hồi hổi cỏn mần thịt lợn đóng-hộp, thì jờ lãi mẹ 300% gùi hehe.

  Tại-sâu Zì đéo bị lỗ như cô? Hỏi đã là jảnhời. Ngumuội thì chết chứ bịnhtật đéo jì đâu.

 26. #39 by Già Không Đều on 2011/08/11 - 11:58

  Năm nay giá cả leo thang, vật liệu xây dựng, công thợ thầy nọ kia tăng ầm ầm, rứa mà nhiều gia đình đéo thấy làm ăn gì nhiều với tiền Cụ hoặc nhận kiều hối Mẽo Miếc gì, vẫn đập nhà cũ xây nhà mới trang khang ầm ầm, thì ra là họ bán vàng để dành bấy làm nhà mấy Cô ợ, năm ngoái vàng 27, 28 đéo bán để xây, năm nay bán vàng tha hồ xây nhà, sướng nhế.

   

  Năm ngoái chỗ thân quen mời đi đám cưới, 2 người đi bỏ phong bì 200 Tơn là hoành rùi, chừ chỉ cần mua 1 chỉ bốn số 9 đéo ngón tay cô dâu thì bà con xuýt xoa thui rùi he he.

 27. #40 by Dom-dom on 2011/08/11 - 11:59

  – Chúng ta thoát thai từ đâu: Một tay bác sỹ nhãn khoa Nga xô Viết @ Dũng Hói

  Anh đang đọc cuốn này. Nhưng khó nhằn phết, công lực đọc rất chậm, không như mấy cuốn mua vui hề hề.

  Khi nào đọc xong sẽ bình loạn, nếu thủng được hehe. Nhưng mới đọc mà vỡ ra nhiều điều phết. Còn 1 cuốn của tển anh cũng mua rồi, nhưng chưa đọc đến.

 28. #41 by minhdung on 2011/08/11 - 12:01

  Nổ thì jảnhời được cái đầu buồi Zì đây nài. Zì có con bạn xây kháchsạn mini ở Hàng Trống 8 tầng mà cũng vãi đái đấy, zưng đéo có chiện xin jấy-fép 4 tầng mà xây thành 8 đâu nha.

  Địt mẹ Tướng thì biết buồi gì. Nhà anh xây ở gần Thuốc bắc ý. Địt mẹ nói chính xác là 7 tầng rưỡi, vì giữ lại 1 phần làm sân ngồi cafe.

  Anh đang xây 1 cái nữa giấy phép 5 tầng và vẫn 8 tầng đấy. Địt mẹ tòan bọn lợn hạch, ngứa cả đít.
  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:05

   Thuốc Bắc làm đéo jì có cái nầu 7 tầng? Trong ngõ à?

 29. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:03

  Zì côngnhận mới con Jà Đều. Jờ con nầu có nhiều vàng thì bán mẹ đi mà xây nhà ngonngon mà ở cho sướng hehe. Hoặc đầutư vầu côngnghiệp ăn-nhậu.

  Địt mẹ já thịt lợn tăng 200% trong có mấy tháng thì đéo con nầu bàn. Trong khi đó Vàng nhẩy có 50% trong suốt cả năm thì loạn cả lên.

  Ngu thì chết chứ bịnhtật đéo jì.

  Bọn bầnnông Bắc Jang đợt rùi thắng nhớn vì bán hoa-quả tươi mới thịt tươi sang Tầu, có thấy đứa đéo nầu thanvan đâu hehe.

 30. #44 by Dragonfly on 2011/08/11 - 12:04

  1. Cứ nghe đi nghe đi. Nghe xong rùi kiếm được đồng nầu chưa?
  2. Đương nhiên, anh cũng fân tích sau họp cuốc hội ban bệ xong xuôi B sẽ đéo kièm hĩm được nữa, vàng sẽ fi mã. Cộng với Zũng Hói nói hợp với ý mình nên anh nghe theo. Cũng như Lả anh vay ngân hàng ôm vàng từ lúc Zũng Hói có còm zự báo lên 1600 đó. Bây giờ anh bán mẹ trả tiền ngân hàng còn dư ra gần chục triệu/que. Khai báo vậy được chưa? Hệ Hệ

 31. #46 by dắtdéo on 2011/08/11 - 12:08

  Hãhã nhìn HoàngBom mới Dũng Hói Zái đổ cứt vầu alo nhâu mà tâu nhã biết bao. Đù má chưa nói con nầu đúng sai, dưng cứ chanh luận vầy có hay không? Địt mẹ mấy ngày vừa rồi thấybọn bựa quẩn hết ý phẩy lôi cả chuyện cuatép roài thì hoạnlợn roài thì cả Nghệ ngữ ra anh nản quá hehe.

  Mà Zúng Hói thế đéo nầu 6h sang đi ngủ, 9h sang đả thức zậy chưởi nhâu tiếp zoài, nhẽ zà hói quá đéo ngủ được? Hay thao thức như anh Cụ trong đêm nay bác hông ngủ, vì lo nỗi nước nhà hehe?

 32. #47 by Dragonfly on 2011/08/11 - 12:09

  Tức là ôm từ tháng mấy?

  ————–
  Anh tổ chức gom từ từ thành nhiều đợt, anh đéo nhớ tháng mấy chỉ nhớ có lúc mua 35, lúc 38, khi lên 39 xả 1 ít và jờ là xả hết khoản vay ngân hàng để mua còn khoản lương khô thì đéo đụng đến. Hệ Hệ
 33. #49 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/11 - 12:09

  – Chúng ta thoát thai từ đâu: Một tay bác sỹ nhãn khoa Nga xô Viết @ Dũng Hói

  Bao nhiêu sách hay không đọc, sao lại đọc mấy quyển này.


 34. #50 by dắtdéo on 2011/08/11 - 12:10

  @Chuyện Nhà cửa của cô Jo:

  1) Nghe Dũng Hói xúi đi hối lộ lách luật để xây ngoài quy hoạc chung mà anh Nản quá. Địt mẹ Dũng mang tiếng tinh hoa mà còn thế chả trách càng ngày càng kiến trúc nhà cửa thủ đô xứ lừa cứ lổn nhà lổn nhổn. Địt mẹ hối lộ để có được zấy phép xây ngoài quy hoạch thì khó đéo zì, vấn đề là tự dưng xây một cái chòi loi choi nhô ra chả ra cái mẹ zì, hay không?


  2) @Cô ZôZô: anh nghĩ cô nên nghe lời con Chạn Hói aka Trần Mấn, là thuê bọn chuyên môn nó khảo sát kỹ cho rồi lên phương án cụ tỉ. Sauk hi có tk rồi thì có thể quẳng lên đây chi bộ phản biện thêm cho. Chứ địt mẹ Dữ liệu=zero vầy thì bố cu Chạn cũng chả phán cụ tỉ được. Anh đéo phẩy kiến zì (chỉ mới có bằng trung cấp chống thấm), dưng anh thấy Cu Chạn phản hồi cô như vầy là đúng một kĩ sư chân chính, đéo biết rõ thì đéo phán bừa, đéo như mấy con nghe hơi nồi chõ khác.

 35. #51 by Nô Đức Nổng on 2011/08/11 - 12:13

  Địt mẹ con Minh Đăng chán bưng bô cho TT rồi à? Lần trước adua TT về vụ tiền ông cụ ở Tầu rồi chạy mất hút con mẹ hàng lươn. Tin tin về kinh tài như cô mà nổ như đúng rồi.

  Anh hỏi thật, cô chạy để xây con nhà ở phố cổ ấy hết bao nhiêu Tơn?

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:18

   Fố đó Zì lượn suốt, đéo có quả nhà nầu đâu con Nổng kia. Chắc là sâu tít trong hẻm.

 36. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:16

  Zì biết ngai con Lài Mồm Bẹn bốcfét.

  Con Hói nổ já vàng $1600 từ tháng 8 năm ngoái. Đến nai là chẵn một năm rùi.

  Địt mẹ hồi hổi mà vay ngânhàng ôm vàng thì hòa là may chứ lãi lãi cái đầu buồi. Chưa nói đến chiện vay ngânhàng sốlượng nhớn (vài tỷ jở lên) thì có mà đi mua được Vàng cái đầu buồi ý. Đéo mẹ ngânhàng nó có ngu đéo đâu hahaha đúng là con Nổ.

  Còn nếu tháng trước mà ôm Vàng thì Zì côngnhận là lãi hehe.

  Zưng tháng trước zạng chiên nghe-hơi-nồi-chõ thì có mà zám ôm Vàng cái cục cứt.

  Nói-chung là Lài lãi vàng ở trên Gúc. Còn con Lả vay ngânhàng xiền xây nhà rùi đổ sang ôm vàng sau đó bán zần lấy xiền xây nhà thì có lý, Zì tin. Xây một quả nhà chỉ mấy tháng là cùng.

  Và quả là cỏn cũng gặp may nữa hehe. Chứ nếu Vàng nó đéo tăng já như đận rùi thì bú buồi nhế.

 37. #54 by Dragonfly on 2011/08/11 - 12:16

  Nghe Dũng Hói xúi đi hối lộ lách luật để xây ngoài quy hoạc chung mà anh Nản quá. Địt mẹ Dũng mang tiếng tinh hoa mà còn thế chả trách càng ngày càng kiến trúc nhà cửa thủ đô xứ lừa cứ lổn nhà lổn nhổn.@ Déo

  —————
  Cô chật tự mẹ nó đi, cô đéo có nhà như Zũng Hói thì đéo có cơ sở để nói thế. Kiến trúc Lừa nó xấu ngay từ thượng tầng rồi cô xấu thêm tý mà nhà mình ngon thì sỹ diện hão làm đéo. Để iêm cho bonr cãi nhau kinh tài. Hệ Hệ
  P/s: Địtmẹ ở Lừa nó còn nắn đường vòng vèo sao cho qua đất của nó thành mặt đường. Hệ Hệ
 38. #56 by minhdung on 2011/08/11 - 12:16

  Thuốc Bắc làm đéo jì có cái nầu 7 tầng? Trong ngõ à?

  – 
  Đéo phải hỏi, anh nổ đấy.
 39. #58 by minhdung on 2011/08/11 - 12:18

  Bao nhiêu sách hay không đọc, sao lại đọc mấy quyển này.

  Lói giới thiệu đê.
 40. #59 by Nô Đức Nổng on 2011/08/11 - 12:18

  Chán các cô lên đây xin tư vấn về kinh tài, thắng đéo sao nhưng thua lại đổ thừa cho thằng khác. Ngu hết phần ông Heo. Bọn tư vấn đéo bâu giờ dám tuyên bố như đinh đóng cọc bất kể vấn đề gì. Thế mới là tư vấn, không thì thành hết Warren Buffet à? Ngẫn vừa vừa thôi.

  Năm ngoái bà TT còn bẩu các cô nên chơi chứng một cách chuyên nghiệp. Địt mẹ đéo ai lại đi bơi trong một các hồ toàn cứt lừa bâu giờ?

  • #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:20

   Đúng là thế. Fải chơi zàihạn, và chọn cho tốt. Chứ lướt-sóng thì ăn buồi.

 41. #61 by budifa on 2011/08/11 - 12:20

  Vầu đây không nghe Zì thì ăn cứt đi cho rùi@ BOM
   
  Địt mẹ kuán nầy có phẩy chốn độc-tài chuyên-chế đéo đâu mà khi vầu phẩy nghe nhõn thằng đoảng trưởng nó nổ, khà khà
 42. #62 by Dragonfly on 2011/08/11 - 12:21

  Zì biết ngai con Lài Mồm Bẹn bốcfét.

  Con Hói nổ já vàng $1600 từ tháng 8 năm ngoái. Đến nai là chẵn một năm rùi.

  ——————–
  Địtmẹ con Zì Mọi này chiên trị xúc xiểm vớ vẩn, 1 năm cái địtcụ Zì ý. Anh nhớ đận đó ở quãng em Hương chuẩn bị từ Fáp về Lừa , lúc đó anh có “xui đểu” Thi Còi là nếu có tiền nhàn rỗi và tiền ngân hàng chưa phải đáo hạn thì múc vàng đi, khoảng tầm tháng 4 thì fải. Anh nhớ đã gon trước đó giá 35 rồi có lúc 37 mấy. Hệ Hệ
  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:26

   Nhớ nhớ cái đéo jì? Cô mà lãi chục trẹo Cụ một cây thì cô fải chắc như đinh chứ.

   Nổ thì qua mặt Zì thế đéo nầu được.

 43. #64 by dắtdéo on 2011/08/11 - 12:23

  @Lài Zồn: Kiến trúc Lừa nó xấu ngay từ thượng tầng rồi cô xấu thêm tý mà nhà mình ngon thì sỹ diện hão làm đéo.

  Hehe Lài phán như buồi. Kiến trúc lừa nó như củ buồi các cô đổ hết cho B là đéo đúng. Nó một phần lớn là nhờ công của các bần nông đéo biết zì về kiến trúc thẩm mỹ, tự nghĩ ra cái chòi rồi lách luật xây lên, zần zần nó thành tiền lệ sấu đó Lài ợ.

   

  Thoai đéo cãi nhâu chuyện nầy bi chừ, cho bỏn đổ cứt vầu alo nhâu về kinh-tài cho Lài hóng cho thỏa lòng hehe.

 44. #66 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:23

  Để tối Zì chụp panorama fố Thuốc Bắc cho các cô thấy hehe quả nhà 7.5 tầng của Zũng Hói.

  Nó nằm ở tận Hồ Tây hehe.

 45. #67 by Nô Đức Nổng on 2011/08/11 - 12:26

  Mặc dù rất ghét bà TT chưa bao giờ buôn bán với Mẽo nhưng anh phải đồng ý rằng các cô chết đi và đầu thai vài kiếp nữa thì Mẽo vẫn là đại ca của địa cầu này.

  Nổ về kinh tế Mẽo các cô nên tham khảo tay này này: Nguyễn Xuân Nghĩa

  Đéo ai lại đi nghe con chán bưng bô Minh Đăng bâu giờ.

 46. #69 by minhdung on 2011/08/11 - 12:28

  Nghe Dũng Hói xúi đi hối lộ lách luật để xây ngoài quy hoạc chung mà anh Nản quá. Địt mẹ Dũng mang tiếng tinh hoa mà còn thế chả trách càng ngày càng kiến trúc nhà cửa thủ đô xứ lừa cứ lổn nhà lổn nhổn.

  Trách anh thì anh nhận. Nhưng mà nản cái buồi gì, làm thế đéo nào khác được. Kể cả xây như giấy phép thì cũng phải tiền nong luật lá đàng hoàng. Đéo thể khác được.
 47. #70 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:29

  Con Zũng Hói nổ já vàng sẽ nhẩy tới 1600 lúc já xấpxỉ $1400 (chính xác là $1380 không tin thì cứ tìm lại hehe). Zì mời các cô tra Kitco để coi đó là thờiđiểm nầu cho con Lài câm cái mồm bẹn của cỏn lại.

 48. #71 by Nô Đức Nổng on 2011/08/11 - 12:31

 49. #72 by minhdung on 2011/08/11 - 12:31

  Nổ 100%, Zì ngài đéo nầu chả ở đó.

  Địt mẹ Tướng thối anh nói nhà anh xây đó gần Thuốc Bắc, địt mẹ ai bảo Thuốc Bắc. Chẳng nhẽ anh lại cho số nhà, cellphone tới mà kiểm tra hả. Rồi anh lại chỉ mẹ cho dây chạy hả? Địt mẹ ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ.

  HN bé như cái lỗ đít, chỗ đéo nào chẳng biết. Địt mẹ cứ như mình Tướng thối biết. Hãm ./
  • #73 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:33

   A jờ nó zịch sang chỗ “gần” Thuốc Bắc rùi hả? Hehe Zì tin Zì tin. Hồ Tây cũng “gần” Thuốc Bắc mà.

 50. #74 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 12:32

  Địt mẹ Zì chưởi con Zũng Hói thế thôi chứ thôngtin của cỏn còn ngon bằng mấy lần con Nổng chỉ bam là tài.