Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by minhdung on 2011/08/11 - 02:04

  Hố hố mả bố Dũng Hói thiên tài khoa học anh đề cử mầy giải Nobel

  Nhất thì biết buồi gì, tòan ăn theo nói leo. Phúc nhà Nhất nhớn nên Nhất thoát được lừa. Chứ Nhất còn ở Lừa thì khác đéo gì những con Lừa khác.
 2. #2 by minhdung on 2011/08/11 - 02:06

  nên tháng vừa rùi có diển ra the last shuttle flight.

  B nào cũng như nhau thôi Đác nhợn ạ. Những thông tin trong 4 và 5 đéo có public trên Gúc đâu, li mít tựt đấy.
 3. #3 by minhdung on 2011/08/11 - 02:08

  Tại sâu đô Can lại được xếp thứ 2 mà đíu fai là đô Australia?

  Anh có lí do riêng của anh đéo bắp líc được. Nhưng thực tế, đa số đều so sánh tương đương với 2 đồng tiền này.
 4. #4 by minhdung on 2011/08/11 - 02:20

  Địt mẹ các đồng chí bần nông Lừa nghe đây. Đừng thấy anh phán mà phi vào mua vàng, rùi tội vạ anh đéo chịu trách nhiệm nhá. Nếu nhiều tiền như anh thì hãy đú. Còn có vài đồng, vác ra mua, mai nó xẹp mẹ xuống 40t/cây thì lại khóc như bố chết, thế là đéo được.


  Còn các đồng chí tinh hoa thì kệ mẹ các đồng chí. Thích làm gì thì làm.
 5. #5 by dark30 on 2011/08/11 - 02:29

  Riêng Zì, thì đứng ngoài cơn Sốt Vàng nài. Nó muốn lên bâu-nhiêu Zì cũng đéo tiếc. Nó muốn xuống bâu-nhiêu Zì cũng đéo ham.@Zì

  Quan điểm kinh-tài của con Zì nầy hãm ./ đéo ngưởi nủi, nhụt tinh thần thủ dâm của chi bộ. Các cô ở đây jà-hói kèn-teo mới nhìu ông Cụ như con Zì nầy chưa? Nếu chưa thì nghe lời cỏn làm đéo!

  Đéo dủng cảm chơi dí puồi như Ông Cụ thì làm đíu giề có xứ Lừa, phỏng ạ? Giá vàng biến động phức tạp mới biên độ lớn, chơi theo các biểu đồ kỉ thuật sóng elliott or moving methods… đều khả quan, my opinion. Nhưng anh phẩy thức 24h mệt như con chó các cô ạ, mà mần xiền có bâu giờ sướng.
 6. #6 by minhdung on 2011/08/11 - 02:38

  1. bà chị em với vài bà chị nữa đến trước

  2. Ông anh em đi trên đường cũng chỉ nói ‘anh thì anh đéo tin mấy chú ạ’.

  3. Thôi em rút lui, không theo đường áp vong nữa.

  @em Răng Vổ:


  Theo như diễn biễn trên thì anh phán như sau:

  1. Lần 1 bà chị em và vài bà chị nữa 1 là không tin, 2 là nói phạm húy.

  2. Ông anh em thì rõ rồi, đéo tin.

  3. Sau cùng là em cũng đéo tin. Lúc đầu em có tin hay không anh đéo biết.

  Cái đó là gốc vấn đề.

  Theo duy tâm, mà tâm không tin tưởng. Thì xảy ra những trường hợp sau:

  1. Vong về nhưng ghét không thèm nhập
  2. Vong có nhập vong chửi mắng cho bỏ mẹ
  3. Vong khác nhập vào làm cho sáng mắt ra, hehe.

  Đuổi vong đi thì có nhiều cách. Cách tên Tướng cũng là 1 cách. Nhưng cách đó nếu vong mạnh sẽ đéo hiệu quả.

  Nên tâm nguyện thành kính, trình bày rõ ràng. Nhận sai đàng hoàng. Vái lậy tử tế. Vong sẽ tha.

  Nếu hok được thì thỉnh thầy nào cao về đuổi đi cho.
 7. #7 by Dragonfly on 2011/08/11 - 02:41

  Zũng fân tích sao lại có khả năng xảy ra thế chiến khi vàng tăng cao như con Zì Mọi nói. Anh chưa hiểu rõ lắm. Hệ Hệ

 8. #8 by minhdung on 2011/08/11 - 02:45

  Nhưng anh phẩy thức 24h mệt như con chó các cô ạ, mà mần xiền có bâu giờ sướng.

  1. Mần xiền giai đoạn đầu rất cực khổ. Qua được đã. Chỗ này gọi làm thuê, hoặc làm chủ nhưng chủ nhỏ.

  2. Tới giai đoạn sau rất sướng. Vì biết cách. Chỗ này đã làm chủ khá rồi.

  3. Tới giai đoạn cực sướng. Tiền tự đẻ ra tiền, đéo phải làm gì. Chỗ này là đầu tư rồi.

  4. Tới giai đoạn đéo còn gì. Chỗ này phá sản, hehe. (giai đoạn 4 này có thể chen vào bất kỳ chỗ nào trong quy trình).

  5. Giai đoạn hồi quy. Vác tiền mang cho thiên hạ, làm từ thiện. Giai đoạn nghiên cứu sâu hơn đéo phải về kinh tế nữa, hehe. Lưu ý chỉ có những tinh hoa với tư tưởng tiến hóa vượt bậc mới thực hiện giai đoạn này đúng cách đúng nghĩa.

  Cuối cùng là chết. Chết có mang đi được cái đéo gì đâu.

  Quan tâm đến phần soul các đồng chí dần đi. Nếu đã già hói.
 9. #9 by minhdung on 2011/08/11 - 02:51

  Zũng fân tích sao lại có khả năng xảy ra thế chiến khi vàng tăng cao như con Zì Mọi nói. Anh chưa hiểu rõ lắm. Hệ Hệ

  Ơ hay, đơn giản hoặc thế này hoặc thế kia nhá:

  1. Chúng chuẩn bị oánh nhau đến nơi, chỉ chưa công bố thôi. Trước đó thì phải gom cật lực chứ còn không hả, hehe.

  2. Vì thấy tầm quan trọng của vàng trong những vấn đề của nhân loại. Nên chúng xô ra ôm. Nhưng ôm quá dẫn đến tiền đồng bị yếu, và cán cân thanh toán chênh lệch. Dẫn đến thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Mức độ nghiêm trọng đến mức độ nào đó thì sẽ chiến thôi.

  Thực ra trong hòan cảnh hiện nay rất khó nói. Giới khoa học đang chia 5 xẻ 7 trước những diễn biến rất khó lường của nhiều vấn đề, hehe. Nên bản thân chính phủ cũng rất lo sợ nhiều chuyện vượt tầm kiểm soát. Bản thân mấy thằng to tích trữ tài nguyên khủng khiếp, ngòai vàng ra. Gúc thử mà coi.
 10. #10 by minhdung on 2011/08/11 - 02:52

  Thôi anh ngủ đây. Tối mai rảnh lại vào chém tiếp, hehe. G9.

 11. #11 by Dragonfly on 2011/08/11 - 02:56

  Bản thân mấy thằng to tích trữ tài nguyên khủng khiếp, ngòai vàng ra. Gúc thử mà coi.

  ————
  2 lý do Zũng đưa ra chưa thuyết phục. Hầu hết nguyên nhân của các cuộc chiến tranh đều là vì lý do kinh tế do vậy câu 1 hơi vô lý. Nhu cầu sử dụng vàng có thể tăng nhưng nó có quan trọng như dầu lửa? Anh không có số liệu nên không zám sure nhưng hệ thống lại bằng cảm nhận cá nhân thì anh thấy 2 vấn đề nài khiên cưỡng zất. Hệ Hệ
 12. #12 by minhdung on 2011/08/11 - 03:01

  Nên nhớ, các chính phủ nhớn hiện tại đang có cả phương án. Chấp nhận rút hết để làm lại từ đầu khi có sự cố. Các hệ thống boongke siêu kiên cố chứa được cả trẹo người + lương thực + vươn vươn đã được xây dựng gần như hòan tất. Phương án này lên kế hoạch cả chục năm nay rồi. Nhưng thông tin đang bị rò rỉ ngày càng nhiều.


  Trong phương án lớn này của Mẽo. Có 1 phương án nữa. Chấp nhận hy sinh tòan hệ thống kinh tế Mẽo tèo. Sau đó nhập với Can làm 1. Lấy đồng đô Can thay Tơn. Khi đó Bắc Mỹ chỉ còn là 1 quốc gia. Và việc bá chủ trên cơ Nga, Tầu trong thời gian cực ngắn không phải là không thể. Nên nhớ toàn bộ vụ sát nhập EU để chống đồng Tơn Mẽo. Nhưng toàn bộ chỉ là một bước thử để Mẽo đưa phương án này ra thực hiện cho chính mình.
 13. #13 by minhdung on 2011/08/11 - 03:03

  Hầu hết nguyên nhân của các cuộc chiến tranh đều là vì lý do kinh tế do vậy câu 1 hơi vô lý.

  Tên Tướng thối phán có phải? Anh hok đồng ý, nó còn nhiều vướn đề xâu xa hơn nhều, hehe.
 14. #14 by minhdung on 2011/08/11 - 03:06

  Nhu cầu sử dụng vàng có thể tăng nhưng nó có quan trọng như dầu lửa?

  Hehe, anh đã bảo vàng đéo bao giờ hết. Mang ra xài, rùi lại tái sử dụng được.

  Dầu mỏ thì tái vào cục cứt. Đợi trẹo trẹo năm nữa nhá.
 15. #15 by nhất on 2011/08/11 - 03:12

  Đèo mẹ hai thằng hói nói chuyện y như cán bộ tổ hưu tranh cãi với xe ôm về vườn ý. Bọn hóng hớt ngiêm túc như em Miến và Lả lét đang quan tâm phải lam gì và khi nầu?
  Anh đi ngủ , lủ mé!

 16. #16 by Dragonfly on 2011/08/11 - 03:15

  Tên Tướng thối phán có phải? Anh hok đồng ý, nó còn nhiều vướn đề xâu xa hơn nhều, hehe.

  ————–
  Câu đó là cảm nghĩ của cá nhân anh, không biết con Zì Mọi có nói thế không. Zũng có thể chỉ ra 1 vài nguyên nhân khác không? Anh vẫn bảo liu là vì kinh tế chứ lý do đổ tại thì nhiều lắm nhưng mục đích cuối cùng vẫn là vì vật chất. Hệ Hệ

 17. #17 by Dragonfly on 2011/08/11 - 03:16

  Đèo mẹ hai thằng hói nói chuyện y như cán bộ tổ hưu tranh cãi với xe ôm về vườn ý. Bọn hóng hớt ngiêm túc như em Miến và Lả lét đang quan tâm phải lam gì và khi nầu? 
  Anh đi ngủ , lủ mé!

  ———-
  Địtmẹ cút mẹ mày đi thằng thần quynh bệnh hoạn để các bố mài nói chiện cho đỡ khó chịu. Hệ Hệ
 18. #18 by minhdung on 2011/08/11 - 03:17

  Mời chi bộ tìm đọc những quyển sau:


  – Chúng ta thoát thai từ đâu: Một tay bác sỹ nhãn khoa Nga xô Viết

  – Thông điệp của các đấng sáng tạo: Một tay người Úc ra lò

  – Vũ tru xoắn: Đồng tác giả với cuốn Người giữ vườn.

  – Hành trình về phương đông: Một tay người anh

  Hehe, tạm thế đã nhở. Đọc xong rùi thì nhớ bảo anh cho 1 loạt sách khác để nhá.
 19. #19 by Dragonfly on 2011/08/11 - 03:21

  Hehe, tạm thế đã nhở. Đọc xong rùi thì nhớ bảo anh cho 1 loạt sách khác để nhá.

  ————
  Có không jan trang trại và thong zong nhưu Zũng đéo đâu mà tiêu hóa hết chỗ sách đó. Thấy hay thì list mấy câu đại ý còn có thể tìm đọc 1-2 quyển chứ. Hệ Hệ
 20. #20 by minhdung on 2011/08/11 - 03:21

  Zũng có thể chỉ ra 1 vài nguyên nhân khác không?

  Cồng ở nhà ý, vào mà coi.
 21. #21 by Dragonfly on 2011/08/11 - 03:27

  Cồng ở nhà ý, vào mà coi.
  ————-
  Thanks đó mới chỉ là jả thiết. Zũng mê fim khoa học viễn tưởng như Ma Trận thích là fải. Hệ Hệ

 22. #22 by nhất on 2011/08/11 - 03:32

  Dragonfly

  Cách đây 3 phút

  Cồng ở nhà ý, vào mà coi.
  ————-
  Thanks đó mới chỉ là jả thiết. Zũng mê fim khoa học viễn tưởng như Ma Trận thích là fải. Hệ Hệ

  Lủ  má hai thằng già hói liệt nầy sắp tỏ tình , hũ hũ !

 23. #23 by Dragonfly on 2011/08/11 - 03:38

  1. Lủ  má hai thằng già hói liệt nầy sắp tỏ tình , hũ hũ !
  2. Địtmẹ thằng Nhất Zâm này , mày chỉ được fá đám là tài, mày xem mày sinh hoạt quán lâu bị từ bọn trẻ đến già nó chửi cho mà không biết rút kinh nghiệm à? Ngu nó vừa thôi. Địtmẹ, Zũng đã jả nhời trong còm là đéo khuyên ai cụ tỷ về mua hay bán vàng lúc này vì bản thân cổ cũng đéo sure thì anh mới hỏi về lý do xảy ra chiến tranh vì món đó chứ.Đã ngu còn dấu zốt thì có ở Tây cũng ăn cứt nát thôi em.Hệ Hệ

 24. #24 by minhdung on 2011/08/11 - 04:04

  Đèo mẹ hai thằng hói nói chuyện y như cán bộ tổ hưu tranh cãi với xe ôm về vườn ý.


  Địt mẹ Nhất, thường sau khi đọc xong cái gì đấy thường có 3 dạng sau:

  1. Tự nghiền ngẫm, sai cũng câm, đúng cũng câm.

  2. Thấy sai cứ việc phản bác, viết tham luận đáp giả đốp chát rõ ràng.

  3. Thấy đúng nhưng chưa hiểu, cầu thị hỏi han.

  Địt mẹ Nhất đéo ở dạng nào trong 3 dạng trên. Câm đéo câm, phản bác đéo phản bác, cầu thị đéo cầu thị.

  Nhất là cái dạng đéo gì?
 25. #25 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/11 - 04:27

  – Hành trình về phương đông: Một tay người anh @Dũng hói

  Địtbẹ đương chém ầmầm, tự dưng nghẹn bố nó chỗ lày là lào con hói kia. Chửa kịp gúc hay sâu đéo biết con Spalding đấy làm đéo có thực. Mà đã không hiệnhữu thì dĩ con bà ló diên dững thứ nó biên tuyền bốlấu cả, phỏng ạ…? Nhẽ hômnay chém hơi quá đà hãhã….

  Còn địtcụ con Lài mồm bẹn, đéo gì nhẩy chồmchồm dư gái phẩy cọc thế kia. Chưởi gì diêndiên tí được hông, động tí lại giở giọng Phồng tôm dọa được thằng mảmẹ nầu…

  Mảbố con Nhứt cư dỗi hơi nhể, không có gì nói thì tắt mẹ loa cho ló xuông. Yênlành đéo mún cứ thích bậulực. Hãmlìn

 26. #26 by minhdung on 2011/08/11 - 04:28

  @đồng chí Trung Tướng: Vài nhời rồi ngủ đây 😀


  Hiện thằng G+ đã ra đời. Và xài nó rất là sướng, hehe.

  Đề nghị đồng chí cân nhắc việc chuyển mẹ cái lốc này sang G+. Vì nó sẽ là tương lai cho mảng cộng đồng web toàn cầu. Nó sẽ lấn đất dần dần hết của FB lẫn Twitter. Các ứng dụng chạy theo nó sẽ càng nhiều. Và tốc độ xài cellphone để lướt web và làm trăm việc sẽ ngày càng lớn. Ngoài ra nó đéo bị chặn, và đéo bao giờ bọn Lừa lọc được gì từ nó. 

  Việc SEO bài vở của đồng chí và việc phát tán thông tin mà đồng chí muốn khai sáng cũng thuận tiện hơn gấp bội.

  Hiện xài cái ia hu này phát rồ, địt mẹ.

  Tuy nhiên G+ có 1 nhược điểm duy nhất là đéo viết được chữ to đoàng như ở đây, hehe.


 27. #27 by minhdung on 2011/08/11 - 04:37

  Địtbẹ đương chém ầmầm, tự dưng nghẹn bố nó chỗ lày là lào con hói kia. Chửa kịp gúc hay sâu đéo biết con Spalding đấy làm đéo có thực.

  Anh vả cho Sỹ phát bây giờ. Mò trong wiki hả? Mò tiếp nữa đi nào.
 28. #28 by minhdung on 2011/08/11 - 04:45

  Gửi chi bộ 1 link đọc chơi: http://www.miketheheadlesschicken.org/story.php

  Em Gà này bị chặt cụt mẹ đầu rồi, nhưng vẫn sống tiếp tục sau đó tới tận 18 tháng, và nổi tiếng toàn Mẽo. Chú này tèo vào tháng 3/1947.

  Có rất nhiều đồng chí cũng như Sỹ dâm hét toáng lên là wiki nó cũng bảo là lừa bịp kìa. Hehe, địt mẹ Sỹ dâm phát nữa rồi đi ngủ nào.
 29. #29 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/11 - 05:36

  Ơ địtbố cái nhà con Dũng hói nầy hay nhở, Dượng dí mẹ puồi vầu thằng Wiki nhà cô nhá…

  Con Spalding í chả đã được giớithiệu gốc Anh Cát Nhợn cùng chỗ mới Pín Bò hay sâu. Trong khi đấy, lại có Quân thối mồm ló bẩu con cỏn đẻđái mãi tận Mẽo thối. Thế thì địtbẹ, không quân bốlấu nhẽ con nhà tửtế à.

  Đèomẹ, thamkhẩu đi, Dượng đương dở tay tí. Tối về chưởi bỏ mẹ nhà cô, thề hehe

 30. #30 by Mr. Tran on 2011/08/11 - 08:45

  Hehe, con Nhất liệt y rằng bị chưởi vì tội ăn theo nói leo. Dưng thôi, lần nài mỗ dí buồi vào chưởi con ngu nài. Kệ mẹ cỏn.

   

  @Jo:

  Sorry cô vì bây giờ mới thấy cô hỏi. Dưng hehe, sorry tập 2 là mỗ đéo giả nhời được đâu, cô hỏi con Nhất liệt não cồng vuốt đuôi có nội dung rất chi tiết ý.

  Tuy nhiên cô đã hỏi thì mỗ cũng xin tư vấn vài nhời chung chung:

  1. Thứ nhất là ở Sapa đéo phải muốn nhà xây dư nầu thì xây đâu, cái nầy chắc cô đã biết. Mỗ nhắc lại thôi, mời cô tham khảo Quy chế đô thị Sapa.

   

  2. Tốt nhất là cô thuê 1 bọn tư vấn Khoai Tây cùng mới bọn tư vấn thuộc hoặc là sân sau của Sở XD để lập nhiệm vụ rùi lập QH 1/500. Bọn Khoai Tây thì cho cô ý tưởng tốt, bọn kia sẽ VN hóa bản vẽ & lo các thủ tục.

   

  3. Các bước tiếp theo của đầu tư thì cô thạo mẹ rùi, mỗ đéo dại múa rìu qua mắt thợ.

   

  4. Chiện nhà hehe:

  4.1. Mỗ đã nói từ trước là mỗ đéo khoái chiện xe chậy vầu tận nhà đâu, mất tính du lịch vườn tược rừng rú.

  4.2. Ở Sapa thì liu ý chiện sưởi ấm. Vì như cô biết, trên đấy lạnh bỏ con mẹ.

   

  Bonus cô bọn nài. Bỏn chiên về Resort ở rừng & núi.

  Mới cả theo mỗ thì sâu lại bó ngay từ đầu là 5 (hay 6) con nhà. Lập Master plan cho hoành, cho đẹp luôn. Chiên xây 5-6 căn trước hay sau tùy thuộc việc cô phân kỳ các giai đoạn đầu tư.

  Mới cả mỗ liu ý cô là trong quá trình thực hiện thì nên tính đến việc setup bộ máy vận hành, quản lý để xong phát là chiến. Đừng để xây xong rùi mới lên đây hỏi, hehe, lòi mẹ đuôi là nổ!

 31. #31 by Dragonfly on 2011/08/11 - 09:00

  Còn địtcụ con Lài mồm bẹn, đéo gì nhẩy chồmchồm dư gái phẩy cọc thế kia. Chưởi gì diêndiên tí được hông, động tí lại giở giọng Phồng tôm dọa được thằng mảmẹ nầu…

  ————
  Địtmẹ con Sỹ Jà định làm sen đầm cuốc tế hả? Đối với loại đầu đất  mà cứ loi choi lấy số má để đong gái như con Nhất Zâm cứ fải dậy bằng búa nó mới nghe. Địtmẹ làm bố mài fá hỏng mẹ nó chương trình cai chửi bậy. Hệ Hệ
 32. #32 by minhdung on 2011/08/11 - 09:09

  1. Thứ nhất là ở Sapa đéo phải muốn nhà xây dư nầu thì xây đâu

  @Trạn hôi: Cái đéo gì chẳng làm được, quy hoạch với cả sở XD, với sở Đầu tư là cái dắm anh đây này. Địt mẹ không nhớ tham nhũng là quốc kế dân sinh hả?

  Còn Trạn tư vấn cái đéo gì thì cụ thể, rõ ràng. Đéo tư vấn thì thôi. Vác cái mác Kiến đi thì cũng phải cho ra Kiến. Đéo gì nói như thằng thợ xây.
 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 09:13

  Zì đơi, Zì chết cười mới con Zũng Hói siêu nổ.

  Địt mẹ mót cười quá nên đang chạy xe-ôm cũng fải zừng một cuốc để chưởi cỏn.

  Địt con mẹ con mặt ./ nài hehe. Vàng trong côngnghiệp chả ăn-thua đéo jì so mới vàng trangsức & vàng zựtrữ đâu con mặt ./ không tin thì gúc.

  Câu-hỏi bi-jờ chỉ có 1, là: Xiền ở đéo đâu ra mà vàng cứ lên já ầmầm, và lên đến já nầu thì zừng?

  Câu-hỏi nài không khó jả-nhời, tinhiên thờiđiểm nó zừng thì đéo biết haha.

  Để lúc khác Zì quay lại tính cho các cô nghe.

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 09:28

  Con Zũng Hói đầy cảmquan ỉa mẹ vầu các địnhchế tiềntệ ever, và đéo hề có một tí kháiniệm nầu về quảnlý tiềntệ.

  Zì chỉ nói sơ qua thế nài. Thời môngmuội, Vàng (và các thứ hiếm/quý khác tươngtự) được zùng để traođủi/zựtrữ trong quầnchúng. Lúc ý làm đéo jì có xiền.

  Vàng có nhiêu? Địt mẹ lượng Vàng trong Quảđất là không đủi. Nó có-thể được tìm thêm để cho vầu liuthông nhiều hơn, zưng cái tổngsố của nó có-thể xácđịnh được, và đươngnhiên hĩuhạn.

  Vậy theo đó, thì kinhtế sẽ đéo fáttriển được, vì fụthuộc vầu lượng Vàng có trong tựnhiên à?

  Con Zũng Hói thấy ngu chưa?

  Đó là nguyênnhân để tiềntệ ra đời và fáttriển, cùng mới sự fáttriển của các nền kinhtế.

  Vàng lên já chỉ vì có sự chiểnđổi về cấutrúc zựtrữ của quầnchúng & các quốcja (từ ngoạitệ sang Vàng), có thế thôi. Tấtnhiên có-thể zo một số âmmiu lũngđoạn của các nhóm tàifiệt nhớn tácđộng thêm.

  Vàng đéo-thể lên já cao mãi cao mãi tới vôhạn được, vì như thế là mọi quytắc tiềntệ bị fá-vỡ, và tất-cả các nền kinhtế sẽ sụp-đổ.

  Thôi các cô tự tìmhiểu. Zì sẽ zậy sau. Địt mẹ con Zũng Hói Salông fát cho thơm mồm.

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 09:37

  Tiềntệ thểhiện sứcmạnh của nền kinhtế với tấtcả zững thứ có trong nó, bâu-gồm cả Vàng, Đất, everything.

  Vàng lên já theo quyluật cung-cầu, và kiểu jì nó cũng chỉ là một fần nhỏ của nền kinhtế. Ở Lừa, Vàng chiếm đéo tới 5% tổng játrị tàisản mà Lừa sởhĩu (không kể đất & tàinguyên trong đất nha các cô). Ở các nước khác cũng thế, tuy con-số của mỗi nơi mỗi khác.

  Đừng có ảotưởng. Tinhiên lúc nầu việc đua-nhau zựtrữ Vàng kếtthúc thì Zì đéo biết đâu nha. Biết thì Zì là papa thiênhạ mẹ nó gùi hehe.

 36. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 09:52

  Việc chiển qua jữ đồng xiền nầu thay vì Tơn là hết-sức cảmtính, và các cô đừng có tin con Zũng Hói, cho-zù cỏn có quảngcáo cho Đô Can hay Đô Úc.

  Địt mẹ việc jữ xiền nầu thì tốt xiền nầu thì không sẽ hoàntoàn fụthuộc vầu chiếnlược kinhtế của các quốcja có đồng-xiền đó. Với các cô, thì nó như là sự hên-sui, như là chơi chấng vậy thôi.

  Các cô có-thể jữ Đô Can, Đô Úc, hay Bảng Anh, hoặc Yên Nhật, Tệ Tầu.. hoàntoàn zo các cô tự nhậnđịnh. Lời ăn lỗ chịu. Biết thế đéo nầu được.

  Thế zưng sâu các cô không nghĩ đến việc zựtrữ các thứ mà chắcchắn rất khó có lỗ nhở, mà thanhkhoản cũng rất tốt? Như kimloại mầu, đá-quý, gỗ, zầu-mỏ..

  Tấtcả cứ bămbổ nhẩy vầu Vàng làm já-bán của nó cao hơn játrị thực quá nhiều rùi đó.

 37. #37 by minhdung on 2011/08/11 - 09:56

  Tướng thối nói khác đéo mấy thằng đi dậy chứng khoán, công thức, lý thuyết, thống kê nắm vững trong lòng bàn tay. Nhưng đéo bao giờ dám đổ tiền vào thị trường. Và nếu có, tất nhiên, trắng váy, hehe.
  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:11

   Zì đang jảng lýthuyết con mặt ./ ạ. Còn việc xuống xiền và lãi-lỗ là hên-sui.

 38. #39 by minhdung on 2011/08/11 - 10:01

  Thế zưng sâu các cô không nghĩ đến việc zựtrữ các thứ mà chắcchắn rất khó có lỗ nhở, mà thanhkhoản cũng rất tốt? Như kimloại mầu, đá-quý, gỗ, zầu-mỏ..


  Cá nhân mua mấy cái đồ rồ kia rồi trữ ở đâu hở tên Thối? 

  Khoai tây thì nó đầu cơ đầy. Giờ đầu cơ lương thực mới là ngon cơm, hehe.
  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:12

   Con ngu hỏi ngu. Đó là việc của các cô chứ đéo của Zì. Các cô có-thể zựtrữ Cứt hoặc Khố Hànhkinh tùy khảnăng và nhậnđịnh.

 39. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:10

  Đồng Tơn Mẽo có một thời jan rất zài (hàng trăm năm liền nha các cô) hoàntoàn có vaitrò như Vàng. Nghĩa là já của Tơn được ấnđịnh theo Vàng. Vác 1 Tơn ra ngânhàng luôn đủi được nhiêu đó gam Vàng nếu các cô thích.

  Đó là thời mà nước Mẽo tíchlũy tưbản để vươn lên thành trùmsò thếjới. Lượng Vàng zựtrữ của Mẽo khi khỉ nhiều tới nỗi quầnchúng đéo có đủ Tơn để mua hết số đó.

  Và đến một thờiđiểm, cái ngưỡng Vàng fải được bước qua, để đồng Tơn jởnên thốnglãnh thiênhạ thay Vàng. Đó là năm 1970 hehe.

  Thời mới-đầu thả-nủi tỷjá đồng Tơn ý, bọn Mẽo cũng bị quốctế chưởi-bới thậmtệ, và kinhtế Mẽo cũng naonúng tươngđối đấy các cô. Đặcbiệt là bọn OPEC đá zái Mẽo đau fết hehe mời các cô gúc.

  Zưng bỏn đã vượt qua được. Một fần nhờ cuộc Chiếntranh Lạnh jữa 2 cực chánhtrị ziềuhâu đang lên hồi đỉnh-điểm.

  Còn bi-jờ? Các cô hãy chờ xem. Nước Mẽo fải cover tuyền thếjới, chứ không chỉ một-nửa như thời 197x nữa.

 40. #42 by trungduong on 2011/08/11 - 10:14

  @ Trung Tướng,

  Vàng lên giá không chỉ vì quy luật cung-cầu. Vì binh thường thì ngoài trang sức và một số việc dùng trong công nghệ, số vàng lớn nằm trong các nguồn dự trữ của các nước. Bằng chứng là giá vàng đã đóng băng, không thay đổi nhiều trong thời gian lớn.  Cách đây vài năm (~5) giá dưới 250$/ounce. Gần đây vì lý do bấp bênh trong kinh tế và những đồng tiền bị phá giá, những loại commodities được gắn liền với kinh tế như đồng, nhôm, nickel không được chú ý nữa nên các tập đoàn chuyển đầu tư qua vàng As a Refuge Value.

  Mọi người đều sợ các thức phá giá nên chuyển qua đầu tư vàng. Cứ giá dầu thô xuống thì giá vàng vọt lên nhiều. Và càng bấp bênh kinh tế thì giá lại càng cao. Hiện tại đầu tư các loại khác cũng như hên-sui chơi các đồng tiền mà thôi. Các tập đoàn đầu cơ lớn họ có cả hàng ngũ financial analysts cao mà còn choáng váng mấy hôn nay nữa là, việc đồn thổi thì thôi rồi. Như nước Pháp mới “bị đồn” về phá tiểu chỉ tiền vay. Vài ngày thôi mà thế giới bay vèo hơn 1200 tỷ trong chứng khoán. Bây giờ thức gì mua bán trong thị trường đều là speculative chứ có nền tảng gì. Như chơi poker vậy, đoán ngày mai thôi.

  Gold Regains Status as Refuge

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:20

   Cô nài thầnquynh à? Có cái đéo jì mà jácả lại không tuân theo quyluật cung-cầu? Cầu đây không fải là nhucầu Trangsức hay Côngnghệ, mà đó là nhucầu Mua Vàng. Hiểu chưa?

 41. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:17

  Vậy Zì súi các cô đầutư Vàng hay không?

  Câu jảnhời của Zì là Zì đéo súi các cô cái đéo jì cả. Đầutư hay không là zo nhậnđịnh cánhân & sự liềulĩnh của chính các cô. Lời ăn lỗ chịu. Zì chỉ cungcấp facts & data.

  Zì cũng đéo súi các cô đầutư vầu nhuôm, bạc, hay kimcương. Đó chỉ là jảđịnh của Zì thôi đừng tưởng bở.

  Các cô có-thể đầutư Cứt, và lãi 500% vầu cuối năm. Biết đéo đâu đấy. Đó là hên-sui.

  Riêng Zì thì Zì vưỡn làm việc của Zì, và đéo cần quantâm Vàng tăng đến bâu-nhiêu.

  Tấtnhiên Vàng nó tăng thì cũng ảnhhưởng đến Zì nhiều fết, zưng điều đó không mần Zì thayđủi chínhsách.

 42. #45 by minhdung on 2011/08/11 - 10:18

  Còn bi-jờ? Các cô hãy chờ xem. Nước Mẽo fải cover tuyền thếjới, chứ không chỉ một-nửa như thời 197x nữa.

  Co vờ thế thôi. Nó sẽ tự đánh đắm đồng Tơn Mẽo đấy. Địt mẹ Tướng đéo biết hay giả vờ?
  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:20

   Con ngu. Nó chỉ hãm đến já mà nó muốn thôi chứ. Đắm thì nó chết bà nó à

 43. #47 by AQ on 2011/08/11 - 10:18

  For more info.:

   

  Vàng đang dần dần được phục hồi lại vai trò là một loại tiền chính thống.

  Và ở ngay trung tâm của những bất ổn là câu hỏi về chất lượng đồng tiền Mỹ. Câu hỏi “Vàng có phải là tiền không?” rất được chú ý bởi nó nêu bật vấn đề tiếp theo :”Tiền là gì và chính phủ phải làm gì để có thể định đoạt giá trị của nó?”

  Câu trả lời cho những câu hỏi này đã cho thấy niềm tin cơ bản nhất của dân chúng dành cho chính phủ đang phản bội.

  Khi tôi hay bạn dùng đồng tiền để trao đổi hàng hoá và dịch vụ, chúng ta đã tin rằng những đồng tiền đó có một giá trị tương đương với số hàng hoá hay dịch vụ chúng ta nhận được. Đó chính là cách mà tiền đã giúp chúng ta thoát khỏi mô hình hàng đổi hàng.

  Lòng tin luôn là sự định giá về hành động tương lai. Khi một cá nhân, công ty hay chính phủ có sự đánh giá tín dụng tốt, chúng ta nói rằng chúng ta có thể tin họ sẽ giữ lời và trả nợ đúng hẹn trong tươn lai.

  Và điều đó cũng tương tự với giá trị của tiền. Một cuộc khảo sát tiến hành cuối tuần trước đã cho thấy người dân Mỹ đang mất dần lòng tin vào ngân hàng trung ương của họ và giá trị trong tương lai của đồng USD.

   

  Source: http://m.24h.com.vn/tin-gia-vang/vang-co-phai-la-tien-c424a393518.html

 44. #49 by AQ on 2011/08/11 - 10:21

  Vàng có phải là tiền không? Về mặt kỹ thuật, có thể trả lời ngay là không. Vàng không được lưu thông như một phương tiện trung gian để trao đổi. Nhưng khi sự tin cậy vào đồng tiền giấy tiếp tục bị xói mòn, những yếu kém của chính phủ trong điều hành nền kinh tế ngày càng bộc lộ, thì giá trị của vàng ngày càng được nâng lên.

  Một hệ thống bản vị vàng (bản vị vàng là chế độ tiền tệ mà phương tiện tính toán kinh tế tiêu chuẩn được ấn định bằng hàm lượng vàng) có thể sẽ hiệu quả nếu chính phủ Mỹ chứ không phải Chủ tịch FED đứng đằng sau lời hứa rõ ràng rằng, một đô la có giá trị tương đương một lượng vàng nhất định. Lời hứa này thể hiện mỗi ngày qua việc giám sát tỷ giá trao đổi giữa đồng USD và vàng.

  Hơn nữa, bản vị vàng còn cung cấp những dữ liệu thực tế để chính phủ giữ lời hứa. Khi giá vàng tăng là dấu hiệu cho thấy có quá nhiều tiền, cần siết chặt về số lượng. Giá vàng giảm là dấu hiệu thị trường thiếu tiền, nên được bơm thêm.

  Cuối cùng, bản vị vàng còn tạo sự tin cậy vào đồng đô la bởi lẽ vàng có những đặc tính độc đáo, có thể duy trì niềm tin và sức mua lâu dài.

   

  Source: http://m.24h.com.vn/tin-gia-vang/vang-co-phai-la-tien-c424a393518.html

 45. #50 by trungduong on 2011/08/11 - 10:22

  để đồng Tơn jởnên thốnglãnh thiênhạ thay Vàng @ Trung Tướng

  Vì sao? Chẳng qua là số vàng không thể tự nhiên bơm vào mà phải có có sản xuất, có kiểm chứng, và nhất là có giới hạn. Còn tiền thì có thể in và bơm vào cùng là việc dùng credit nữa. Nhờ credit mà số tiền được chuyển tay mau và nhiều hơn thực tế rất nhiều lần.

 46. #52 by AQ on 2011/08/11 - 10:22

  Trên thực tế, vàng đang dần dần được phục hồi lại vai trò là một loại tiền chính thống. Tại bang Utah, đồng xu vàng và bạc đang trở thành tiền tệ chính thức. Quốc hội Thụy Sĩ đang bàn bạc về khả năng khôi phục lại đồng franc vàng. Và, ngân hàng trung ương Zimbabwe đang xem xét thay thế đồng tiền vô giá trị của mình bằng đồng đô la Zimbabwe vàng.

  Câu hỏi “Vàng có phải là tiền?” đã làm các ngân hàng trung ương sợ hãi bởi nó cho thấy sự yếu kém của họ trong việc đưa ra một loại tiền tốt hơn loại tiền từng được đảm bảo bằng vàng. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/1971 – ngày mà Tổng thống Mỹ khi đó Richard Nixon đã từ bỏ lời hứa duy trì đồng USD có giá trị bằng 1/35 ounce vàng – cho đến ngày 1/2/2006, ngày ông Bernanke được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch FED, đồng đô la đã giảm chỉ còn 1/569 ounce/vàng. Ngày hôm nay, giá trị một đô la lại càng thảm hại, chỉ còn 1/1600 ounce vàng.

  Đô la ngày càng mất giá, lạm phát tăng cao, kinh tế và chính trị bất ổn… Đây là những kết cục “cực kỳ xấu” mà chúng ta đã tìm mọi cách né tránh. Phục hồi lại lời cam kết rằng một USD có giá trị tương đương lượng vàng nhất định sẽ đảm bảo được giá trị đồng đô la và hạn chế những “tail risk” (những rủi ro có xác suất rất nhỏ nhưng hậu quả lại rất lớn) trên thị trường tiền tệ. Những lợi ích từ sự ổn định giá cả, lãi suất thấp và ổn định, tăng việc làm lương cao và sự thịnh vượng chung cũng sẽ góp phần vào ảnh hưởng tích cực của cả nền kinh tế.

   

  Source: http://m.24h.com.vn/tin-gia-vang/vang-co-phai-la-tien-c424a393518.html

 47. #54 by budifa on 2011/08/11 - 10:24

  Nó sẽ tự đánh đắm đồng Tơn Mẽo đấy@ Dzũng Hái Cói

  Lý-do? Để tát vỡ mẹt thằng Khựa hay dư lào?

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:29

   Fịt mẹ Zì đã bẩu đừng có nghe con Zũng Hói mà. Nó chỉ fá-já một chút thôi chứ đắm đắm cái đầu buồi. Ngu vãi chưởng.

 48. #56 by minhdung on 2011/08/11 - 10:25

  Con ngu. Nó chỉ hãm đến já mà nó muốn thôi chứ. Đắm thì nó chết bà nó à

  Có buồi, nhớ đang là O3ma chứ đéo phải Bus nhá.
  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:28

   Nói tuyền cảmtính như ông chó ý chán đéo chịu được.

 49. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:27

  Địt mẹ bọn lợn mọi lòi rom nài làm mất thìjan của Zì nhiều quá đi.

 50. #59 by trungduong on 2011/08/11 - 10:32

  nhucầu Mua Vàng @Trung Tướng

  Nhu cầu mua vàng vì việc gì? Vì sao nếu không phải chỉ để làm vật dự trữ chống các loại tiền mất giá. Tại sao thế giới không mua những thứ khác mà TT nêu ra trong thời này? Món gì tiêu thụ cũng mau hơn vàng, như dầu hỏa. Mới chửi Dũng nói quàng xiên, bây giờ TT cũng ra điên? Dầu hỏa tụt dưới 80$ rồi. Đổi qua vàng để khỏi mất giá, vàng càng lên cao vì chẳng nguuồn dự trữ nào bán ra trong thời này cả. Nếu tiền đô mà cao vì kinh tế tốt, ai đầu tư vàng ? Cứ coi cách đây 5 năm nhá.

  Đọc bài của Wall Street Journal trước đã. Tụi financial analysts thị trường thế giới còn mù nữa là sẩm rờ voi.

  • #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/11 - 10:33

   Chỉ là Mua thôi, để đút vầu tủ. Chứ còn zùng vầu việc jì nữa jờ?