Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by thaiphung1972 on 2011/08/10 - 20:25

  Chầu chi bộ!


  Các bác không biết Trần mấn là gì à? Thực ra không phải Trần mấn mà là Trấn mấn. “Trấn” là một loại ký sinh trùng, kiểu như bọ chét, rận, bọ chó …etc. “Mấn” là váy. Trấn mà bám ở váy thì béo phải biết. Ví sao? He he vì hệ mạch máu vùng diện tích 1% cực phong phú. No đủ, no đủ!!!!!
 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 20:32

  Tiếptục bàn về Kinh-tài tí nầu.

  (5) Và cái já bọn Mẽo fải gánh chịu là jì?

  Là rất rất taihại.

  Chỉsố tínnhiệm của Mẽo tụt vôđối, mạnh nhất kể từ thời quyếtđịnh thả-nủi đồng Tơn 197x.

  Thịtrường bấtđộngsản Mẽo jảm mẹ 100%.

  Tỷlệ thấtnghiệp nhẩy mẹ lên 9% (với riêng thanhniên Mẽo, con-số nài là 25%).

  http://www.bls.gov/

  Địt mẹ cao nhất kể từ WW2 đấy các cô.

 3. #3 by Mr. Tran on 2011/08/10 - 20:32

  Hehe cô Phung2 nói đúng rùi đấy.

  Bọn trong trỏng bẩu mới mỗ nó là con Rận váy. Có thể nghĩa bóng là cái ./ dư con Dái Ghẻ nổ dưng cũng có thể con mõm doe nài bị ám ảnh bởi hehe ./ (Obsessive Cunt – OC).

  Nhẽ cô cũng đồng hương Ông Cụ?

 4. #4 by trungduong on 2011/08/10 - 20:34

  @ RĂNG VỔ

  Ở trời Tây, được giải thích lối Tây. Theo như những gì bạn kể thì trong y khoa liệt vào dạng Paranoid Schizophrenia. Bệnh schizophrenia cách đâu hai trăm năm thì trời Tây vẫn cho là quỷ ám. Nhưng vì khoa học và y học phát triển nên ngày càng nhờ vào thuốc. Và ngày nay, ngay cả trong Giáo Hội Công Giáo thì việc trị quỷ ám cũng rất dè dặt. Không phải nói muốn được chữa bằng cách này thì được gặp. Vì đã có những trường hợp sau này gia đình kiện bồi bắt thường đủ thứ. Nên việc vẫn là để y khoa can thiệp, chứng nhận và dùng thuốc đã. Chừng không giảm mà có triệu chứng ma quỷ thì mới có cơ hội chữa bằng trừ tà.

  Xã hội Tây việc gì chứ kiện thì mau lắm. Ăn trộm mà bị thương cũng có thể kiện mình vì tội cái sân, lối vào không an toàn.

  Hôm nọ chừng hai tháng trước nơi thành phố tôi ở, có một gã vô gia cư có vấn đề tâm thần schizophrenia bị cảnh sát bắn chết. Khu vực hắn thường xuyên đến thì biết hắn bệnh, có lúc lên cơn như đồng nhập và có lúc đánh người nhưng vẫn là việc nhỏ vì nhốt hắn trong nhà thương điên rất tốn kém. Hôm ấy hắn lên cơn nặng, dùng dao tấn công kẻ khác. Người qua đường gọi CS, không may CS chỗ khu vực khác đến. Hắn lảm nhảm lên cơn rồi vùng dậy lấy dao chém. CS tự vệ bắn trả như trong luật cho phép. Điều tra cho biết hắn đi khỏi chỗ cho người vô gia cư ngủ đêm từ sớm và không uống thuốc.

 5. #5 by Laoza on 2011/08/10 - 20:42

  Bê nhập vàng vào tầm nài thì có giảm được giá vàng trong nước thế đéo nầu nhở. Vàng chứ có phải hàng kíu tế đéo đâu, buôn thì fải lãi nhở?


  Đù mé, món kinh tài nài Laoza có biết chóa đâu, quay sang món Ln Gà, Tôm Cua, c ch nào, món nài dơi mé vào chiên môn của anh zồi.

  Bắt cua @ Cô Đèo Giái (aka Dái Ghẻ)

  Cô cũng đã từng bắt cua thực tế, Laoza công nhận zưng kinhnghịm chưa nhìu, Laoza bổ sung chiên môn các cô tham khảo.

  1. Dụng cụ đi móc-bắt cua: Móc (1 thanh sắt fi khoảng 4 uốn cong đầu như lưỡi câu). Cái nài đéo cần thiết. Đồ đựng (Giỏ, xàtay, xàđùi, đoạn ốngquần cũ buộc túm, xô sắt – kẹc có xô nhựa zư giờ – tiện gì dùng đấy), khuyến nghị ko nên dùng xô, dễ đổ bỏ mẹ.

  2. Mùa móc: Mùa zuộng có nước – Bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến hết tháng 9 (gặt mùa).

  3. Thời gian móc: 11h trưa đến 5-6h tối bởi đấy là h cua tránh nắng.

  4. Kinh nghịm móc: (Laoza triền kinhnghịm này cho tên nào thấy cuộc sống fốxá khókhăn wá thì có thể vàonghề ngai). (còn)

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 20:43

  Tiếptục bàn về Kinh-tài tí nầu.

  (6) Bọn Mẽo chịu khổ như thế thì các bọn khác có sướng không?

  Sướng sướng cái buồi. Bọn Tầu đang nắm gần 2 ngàn tỷ trái-fiếu chánhfủ Mẽo, địt mẹ khác jì nằm trên đống than?

  Nước Mẽo nhậpkhẩu đến gần 70% tổng xuấtkhẩu của tấtcả các nước còn lại. Địt mẹ ai sướng?

  Thế nên Zì mới tiênđoán bọn Mẽo chuẩnbị xuất kho vàng quốcja ra để điềuchỉnh lại nhiệtđộ cú Sốt Vàng vĩđại nhất lịchsử nài.

  Nếu bọn không-thể mần thế, hoặc mần zưng không thànhcông? Thì đươngnhiên là WW4 chứ còn jì nữa.

  Mẽo đã sẵnsàng cho WW4 chưa? Địt mẹ đang méo mặt mới WW3, thì làm đéo jì đã đủ lực chơi WW4.

  Ui địt mẹ cuộc-đời nanjải fết. Jờ mà khuyên các cô đừng mua Vàng vầu nữa không khéo Zì bị các cô cú lên mà đập lòi ruột. Còn nếu khuyên các cô tiếptục mua Vàng thì hehe Zì đéo còn là Zì.

  Riêng Zì, thì đứng ngoài cơn Sốt Vàng nài. Nó muốn lên bâu-nhiêu Zì cũng đéo tiếc. Nó muốn xuống bâu-nhiêu Zì cũng đéo ham.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 20:47

  Chết cười địt mẹ con Chạn Khắm. Bùlu bùloa hỏi mãi cuối-cùng cũng chỉ được ông Rận Váy. Thế mà cũng titoe.

  Rận-váy còn có tên khác thôngzụng hơn là rận-mu. Đi mé mời các cô tự gúc về ông rận-mu.

 8. #8 by trungduong on 2011/08/10 - 20:48

  (tiếp)

  Giả như không chết mà có ra tòa thì cũng bảo rằng “có người xui hắn làm thế, nghe và thấy phải làm”. Huề tiền không bị tội vì điên và đã có chứng minh. Không ai bảo hắn Ma Quỷ ám vì đâu có tin. Mà cũng có thể hắn bị ma ám chứ. Khoa học không giải thích những việc không hiểu được.

  Ngày bé trong xóm năm 73 cũng có người như thế dọn vào, xây một căn nhà khang trang và tầng trên để nhốt một thanh niên cao to, đẹp trai nhưng có triệu chứng đồng vật. Nhà có một bàn thờ gì gì lớn, che màn đen nhưng có hôm mở ra đỏ quạch tượng nọ kia. Có vài hôm hắn vật chạy ra ngoài, không quần áo, lúc khóc lúc vật vã dựt tóc tai. Gia đình đuổi theo, hắn khỏe, đấm đá cũng tợn.

  Trong xóm toàn tòng nên ghét gia đình ấy, thờ gì gì thấy cũng ghê. Trẻ con ném bùn nhà họ hoài lúc hắn lên cơn gào thét, cũng không đúng nhưng là trẻ con. Chẳng ai chơi với họ. Mà thằng em là bạn thân cùng lớp, bảo rằng chạy chữa thày bà cùng rồi chưa khỏi. Nay nhờ mấy thánh như Quan Công ểm thôi. Không ai biết trong lúc lên cơn ấy hắn nghe hoặc thấy gì.

  Bản thân thì không dám vỗ ngực “biết” vì không ở trong trường hợp gia đình bạn. Và nếu có thì cũng nhờ y học vì giời Tây là thế. Còn lại thì vì đức tin Công Giáo không cho phép lấy gì trừ Tà ngoài Thiên Chúa. Chỉ trình bày những gì đã thấy cụ thể.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 21:03

  @cô Vổ

  Sau khi thamkhảo nhiều chiênja và tàiliệu, thì nhời Zì về vụ anh cô như thế nài:

  – Có hai zạng bị nhập-vong. 1 là vong thật, 2 là vong zỏm.

  – Bị nhập-vong-thật thì chỉ cần gặp thầy đuổi vong đi (hoặc tự đuổi) là xong. Người bị nhập-vong-thật thì như người bìnhthường, chỉ thithoảng mới lên cơn vong-nhập thôi.

  – Bị nhập-vong-zỏm thì khó chữa fết. Nó thành một zạng bịnh thầnquynh rùi. Nguyênnhân thì có nhiều, rất khó xácđịnh. Người bị nhập-vong-zỏm thì có-thể gọi là Tâmthần.

  Zì đoán anh cô bị nhập-vong-thật. Bọn bạn Zì có con chữa bằng cách tạm gọi là “đâm bóng”. Con nài là thầy-cúng kiêm fôngthủy khá nủi-tiếng vùng Jáp Bát.

  Đạikhái cỏn bắt bịnhnhân sắm một cây gậy rọn, bằng sắt càng tốt, nếu không bằng gỗ cũng được.

  Nhằm đêm 16-17 âmlịch (sau rằm 1-2 hôm), thì bịnhnhân ra vườn hoặc bãi trống, đứng quay lưng về fía mặt jăng (đứng từ càng sớm càng tốt), tay cầm gậy rọn đợi.

  Đợt khi trăng hơi xế, bóng của bịnhnhân đổ zài trên đất, chừng nầu bóng zài quãng bằng thân-mình thì bịnhnhân đâm gậy búp fát trúng tim của bóng. Nhớ là fải đâm thật mạnh, hết sức thì thôi.

  Tầm 2 lần là khỏi.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 21:25

  Địt mẹ jờ Zì mới chưởi con Lài Mồm Bẹn nầu.

  Địt mẹ con nài hoàntoàn đéo biết về cấutạo sân gốp nên cỏn nổ linhtinh về cái đéo jì thổnhưỡng mới mùa mưa hehe nên Zì đéo chấp. Lại còn “banh thụt xuống đéo bất (put) được” hehe đúng là con zởhơi cám-hấp đéo bâu-jờ sờ chưn vầu cái green.

  Zì muốn kể các cô nghe về Đồi Thông Hai Mộ.

  Địt mẹ cái tên nài hoàntoàn hưcấu bởi một con thợ-văn qua triện-ngắn cùng tên. Sau khi chiện Đồi Thông Hai Mộ nủi-tiếng nhờ một cakhúc cũng cùng tên đó nốt, thì bọn lìutìu ở Đà Lạt mới xây mẹ hai cái mộ (zỏm) trong khu rừng cạnh Hồ Than Thở, kiểu như bọn Chùa Hương jờ xây hàng loạt Chùa mới Am hehe trên trển, chủyếu là để chăn tiền bọn zukhách.

  Thế là ngẫunhiên Chiện Tình Hai Mộ thành chiện có thực, hai quả mộ ý cũng khói-hương quanh năm, cho đến tận khi bị bộđội fá mẹ vầu đâu cuối 198x. Lýzo fá thì Zì đéo biết, hình-như là để xây một cái chòi jì đó.

 11. #11 by Hoaimien on 2011/08/10 - 21:25

  @Zì

  Cảm ơn Zì nhé. Em có theo dõi và thấy thế này, thường thì sau phiên Mỹ giao dịch kết thúc vào phiên Á hoặc Âu giao dịch đều + hoặc – từ 5 đến 7 USD/ ouce so với phiên Mỹ thôi. Mấy hôm nay thường thì vào phiên Á nó biến động khoảng 50 USD/ouce. Điều này chỉ thường xảy ra khi một thông tin nào đó cực hot mà thôi…Chả nhẽ chuyện đánh giá cái chỉ số tín nhiệm nó hot đến mức ấy? Tiện đây cho em hỏi về chỉ số tín nhiệm chút. Tổ chức đánh giá tín nhiệm là ai? Chức năng quyền hạn của nó là gì? Và tiêu chí xếp hạng thế nào hả Zì?

 12. #13 by Nô Đức Nổng on 2011/08/10 - 21:33

  TT ơi gúc kỹ rồi hãy nổ về kinh tài nhá. Chốc rảnh anh vào vả vỗ loa đấy. Biết sai chỗ nào chửa?

  Nói nước đôi thế thì thằng cháu 5 tuổi của anh nó nổ còn hay hơn.

 13. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 21:43

  Bi-jờ Zì kể về sân gốp Đồi Cù

  Sân nài hoạtđộng từ 1918, khi cô Bảo Đại còn cửi truồng, và cách rất xa Đồi Thông Hai Mộ của con Lài Mồm Bẹn. Bọn Sofitel nói sân nài zo Bảo Đại cho xây từ 193x là bốcfét đấy.

  Lối vầu club-house của sân Đồi Cù vưỡn còn nguyên cái cổng bằng đá bé-xíu có gắn biển đồng (cũng nhỏ & cũkỹ) ghi 1918.

  Sau khi cô Đại chuồn khỏi Nam Lừa hồi 195x, thì sân gốp Đồi Cù bị bỏ-hoang. Đến tầm 196x thì có mấy con nhà jầu Nam Lừa mới khôifục để chơi gốp lại.

  Vì đéo có xiền mần sân & cỏ theo đúng tiêuchuẩn gốp, nên bỏn nghĩ ra cách lấy cát trộn zầu-hôi để rải thành Sân hehe, và cả Sân chỉ có 6 lỗ thay vì 18 lỗ như thônglệ.

  Thế mà cái sân fủ zầu-hôi ý cũng tồntại được hơn chục năm.

  Đến 1975 thì Sân Gốp Đồi Cù thành Đồi Cù bửnthỉu hoàntoàn, trong tuyền thả bò thả ngựa. Và đến 198x thì chỉ một xíu nữa là Sân bị xẻ ra để cấp đất mần nhà cho các lãnhtụ.

  Tới đầu 199x, bọn Sofitel mua lại cái kháchsạn cũ của bỏn (chính là kháchsạn bỏn xây từ thời Fáp hehe), trong đó đươngnhiên có cả khu Đồi Cù theo đúng quyhoạch cũ.

  Bỏn bỏ xiền để cảitạo Đồi Cù lại jở thành một sân gốp, đầutiên của Lừa.

  Sân gốp Đồi Cù có rất nhiều hồ & thác nhântạo. Zưng cái hay nhất của nó là khíhậu. Có-thể vụt quanh năm. Ngay jữa trưa nắng các cô vưỡn có-thể để đầu-trần đi vụt banh, cảmjác hưngfấn vôđối.

 14. #16 by POLAR BEAR on 2011/08/10 - 22:01

  Chi bộ khắm vui nhể!


  Anh đéo bâu giờ tin chuyện áp vong mới lị cầu hồn. Tuyền vớ vỉn! Có vong thật thì cô Lin sờ ta ở Sô liên bị vong nó đè cho chết mẹ từ lâu, đéo thọ thế. 

  Hôm hổm anh coi vi-déo mẹ gì Soviet story giờ đâm hoangmang kinh. Trung tướng mới chi bộ có tham
  luận đéo nào về vướn đề xương xẩu í không nhể? 

 15. #17 by Mr. Tran on 2011/08/10 - 22:03

  Chết cười địt mẹ con Chạn Khắm. Bùlu bùloa hỏi mãi cuối-cùng cũng chỉ được ông Rận Váy. Thế mà cũng titoe. @Trần Mấn

  Cười cứt!
  Đéo biết phải giả lờ đi còn lắm nhọt. Tát toác mẹ loa giờ.

  Nhân chiện cô Vẩu, mụ nổ mấy chiện ma mãnh quái sự bản full coi, hehe Trần Mấn

 16. #18 by Laoza on 2011/08/10 - 22:14

  Cua tiếp


  – Đầu vụ – lúa chiêm (tháng 5) trỗ đòng đến khi gặt, chủ yếu bắt hang ngập nước, ít có Mà (Mà là gì hỏi cô Đòm hói nhế). Bắt kiểu nài mai hơn khôn zưng nhiều cua càng, mà mùa nài rất nhiều zắn, có hôm bắt nửa giỏ cua, nửa giỏ zắn. (Laoza sẽ hướng dẫn cách bắt zắn ở cồng sau nhế).
  – Khi mới cấy xong vụ mùa (tháng 6-7),giữa trưa, càng nắng càng tốt, các đầu Lô (các cô biết Lô là giề hông?) trũng trũng hơn nên nước, cua, cá dồn về đấy… Nước nóng quá cua ngoi mẹ hết lên dệ bờ hoặc bám trên ngọn lúa “cua ngoi lên bờ – mẹ em xuống cấy@tên gì Khoa” chỉ việc nhanh tay mà chộp.
  – Khi lúa mùa trỗ đòng, nước cạn gần hết, sẽ có nhiều Mà cua (nhiều cua trứng), giờ dùng móc thì tốt bởi nhiều hang sắp khô hoặc sệt bùn, thò tay móc đau bò mé. Tầm nài bắt Mà thôi nhế, hang ko thì có kẹc cua ấy, trừ hang có vết chân cua đi vào (hoặc đi ra, biết đéo đâu…hehe..)

  P/s:For Amator (thi thoảng bắt cua ăn), bắt xong các cô rửa, xoóc sạch sẽ OK.
  For: Prồ (móc cua kím cơm hehe), các cô tiệtđối ko đc xoóc, rửa cua, nếu ko sáng sau cua zụng mé hết chân. Zụng chân thì sao? Thì đéo đóng Sóc đem chợ bán được, mà rửa sạch thì bị chê cua Sông (bắt bằng Dọ tôm). 

  Đù mé, Laoza dân bt cua chiênnghp m. Hh

 17. #19 by Laoza on 2011/08/10 - 22:27

  Bắt cua gặp zắn thì sao? Chả sao cả, zắn ở trong hang toàn Zắn Nước với Mòng (Nùng Nục – nếu to > 20-3 lạng bán đắt phết). Bọn zắn nài khi ở dưới nước đéo bao giờ cắn, vậy nên các cô chỉ việc lần đến đầu nó tóm lấy và lôi lên, zưng lôi lên cạn thì cẩn thận (tuột tay tốm đầu nó là nó ngoặc ngay), 1 tay cầm đầu, 1 tay đuôi zồi kéo thật mạnh cho nó zãn mé nó xương sống đi, khó ngoặc đầu lên đc nữa, tay cầm đuôi các cô vung lên đập bẹt xuống bờ zuộng là nó ngỏm củ tỏi. Mà nếu lỡ bị cắn thì sợ đéo, Laoza bị cắn suốt, cả hàm zăng cắm vào tay lởm chởm như gai cà dại, ngắn mủn, nhặt tí hết, có điều chảy máu và hơi ngứa tý, đéo đau. (Nếu zắn cắn mà chỉ thấy 2 vết zăng thì nên cấp cứu mẹ, ko nhanh thì ngỏm, còn cả hàm răng thì sợ đéo, zắn lành).

 18. #20 by Laoza on 2011/08/10 - 22:47

  Zì muốn kể các cô nghe về Đồi Thông Hai Mộ.@ Mụ Zì


  Laoza cũng đc 1 cô bản địa kể về 2 Mộ nài nhận dịp Laoza đưa vện duhí. Cô cổ kể 1 em tiểu thư yêu mẹ 1 tên sỹ quan (bộ đội bắn đòm ông cụ), zưng gia đình Ku kia đéo đồng ý và cả 2 lôi nhau lên đồi thông uống thuốc chuột hiệu cô Lói, dân tình xây đôi mộ và sau là điểm để dân dulịch ghé thăm sẻchia. Nhưng zồi 1 hôm sau bao năm kệ mẹ, nhà Ku kia nổi hứng mò lên hốt cốt con mềnh về quê mai táng… đồi thông còn lai 1 mộ, đáng thương tay em ẻm nằm lại 1 mềnh… và kể từ đó cũng đéo còn người thích lai vãng.  Nghe kể nên Laoza đéo biết thực hư thế nào.

  Laoza chưi Hồ Than Thở đạp Vịt, cỡi Ngựa cùng vện zưng cũng chả mò sang.
 19. #21 by JoJo on 2011/08/10 - 22:48

  Cô Trạn, chắc cô chưa có thì gian lướt cồng (nhiều vãi) nên chưa trả lời anh, nay phiền cô xem lại cồng anh hỏi tại cuối trang 20 và đầu trang 19 – hiện thời. Thanks.  

  http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=3&page=20

 20. #22 by Laoza on 2011/08/10 - 23:13

  Mòng (Nùng Nục – nếu to > 20-3 lạng bán đắt phết)… Sozy, 2-3 lạng chứ đéo phải 20 Hẽ hẽ nhầm bố nó mất

 21. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 23:22

  Cô Zà nhẽ là zân móc cua chiênnghiệp thật, Zì khen.

  Ông rắn-mòng của cô là ông nửa rắn nửa lươn, ăn ngon fết. Jờ là đặcsản mẹ.

 22. #24 by Nô Đức Nổng on 2011/08/10 - 23:24

  Địt mẹ TT chứ, không nói không có nghĩa là câm nhá. Anh chắc chắn khi nhận định rằng: TT chưa bao giờ tham gia buôn bán với bọn Mẽo, đéo biết thị trường vàng mới lại forex là gì etc.

  Không biết TT gõ được chục cồng không mà anh tìm sơ sơ được từng này câu chữ sai vung tí mẹt, ngu vãi đái ra:

  1)Bọn Tầu đang nắm gần 2 ngàn tỷ trái-fiếu chánhfủ Mẽo.

  2)Nước Mẽo nhậpkhẩu đến gần 70% tổng xuấtkhẩu của tấtcả các nước còn lại.

  3)Chỉsố tínnhiệm của Mẽo tụt vôđối, mạnh nhất kể từ thời quyếtđịnh thả-nủi đồng Tơn 197x.

  4)Khi Mẽo nhậpkhẩu, thì bọn bán-hàng đéo muốn Mẽo thanhtoán bằng Tơn hehe. Còn khi Mẽo xuấtkhẩu, thì bọn mua-hàng lại chỉ jả bằng Tơn hehe thế mới chó. Việc nài làm cáncân thươngmại của Mẽo lệch mẹ xuống zưới.

  5)Vài năm qua Lừa các cô mua vầu chừng gần ngàn tấn Vàng.

  6)Con nầu mà bẩu “thắng” nhờ “đánh” Vàng tức-là 100% cỏn bốc-fét.

  Chắc còn nữa, nhưng mà anh nản lắm rồi. Chi bộ đổ cứt vào mõm TT hộ anh cái.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 23:31

   Đúng con nài là con mặt ./ Zì nói thì làm sao mà sai được

 23. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 23:30

  Móc cua thì ít khi móc nhầm fải rắn độc, vì rắn độc sống trong hang khô như hang chuột, còn hang cua thì ở sát mặt nước.

  Rắn độc ở nôngthôn Bắc Lừa thì chủyếu chỉ có 2 loại, là hổmang & cạpnong.

  Ông hổmang za mầu trắng-đục có vệt/đốm nâu nhạt, hai má ổng khi cáu-jận thì fình to nên gọi là hổ-mang hay hổ-mang-bành, ý là zữ như ông hổ, zưng có cái mang bành ra.

  Còn cạpnong thì hiếm hơn hổmang, thân vằnvện khúc đen khúc trắng như cái cạp của cái nong đựng lúa. Ông nài độc hơn hổmang, không tin các cô cứ thử fát biết ngay.

  Cả hai ông hổmang & cạpnong đều chỉ có 2 chiếc răng zài & rọn jống 2 cái kim tiêm, chiên zùng để tiêm chất độc vầu địch. Khi bắt mấy ông nài, thợ-rắn chỉ cần bẻ 2 răng rẳng là xong.

 24. #27 by Dragonfly on 2011/08/10 - 23:35

  Bi-jờ Zì kể về sân gốp Đồi Cù

  ————–
  Địtmẹ chiện vớ vẩn hôm qua anh nổ cho vui quan trọng đéo, nổ tiếp về kinh tài với cô Nống đi anh hóng với. Cái đó hay mà lâu lắm rồi không bàn. Hệ Hệ
 25. #28 by trungduong on 2011/08/10 - 23:36

  Cô Hoài Miên

  Có ba tổ chức về tín nhiệm

  Moody’s
  Standard & Poor
  Fitch Ratings

  Quan trọng vì chỉ số tín nhiệm cao, tức là con nợ có thể trả nếu mình đòi gấp. Còn thấp thì người cho vay chịu rủi ro. nhưng vì thế con nợ muốn mượn trên thế giới phải bỏ thêm tiền cho lãi.

  Hôm nọ chỉ mình S&P cho chỉ số của USA xuống vì tính sai số tiền nhập kho bạc do thuế của chính phủ Mỹ đến 2000 tỷ. Nhưng đâu có xin lỗi gì. Chỉ nói là CP Mỹ không thể làm việc chung với nhau giải quyết ngân khố, tiền nợ vv nên không thể ra khỏi financial crisis in short term.

  Vấn đề là Republicans do thời George W Bush đã cho giảm thuế (phần nhà giàu và các hãng) từ năm 2000 để tăng lên kinh tế. America từ thặng dư qua cuộc chiến Irak/Afghanistan đổ biển hơn ngàn tỷ và tiếp tục thến nên giờ như cạn nguồn. Mà Repubicans nơi Hạ Viện (Congress) khư khư không chịu tăng thuế (ideology).

  Hôm nọ thoát chết (short term) vì đã lên trần vay. Nhưng các báo ở Mỹ chửi CP Obama là đầu hàng tụi Orthodox Republicans chứ nhân dân trung cấp thì đói meo.

  Vì niềm tin kinh tế giảm nên chứng khoán giảm. Người ta rút tiền, bán cổ phần đổi qua vàng để làm cột chống. Nên giá vàng tăng vụt, giá đô giảm nặng. Trung Quốc lo vì họ cầm nợ trên thế giới rất nhiều, đồng đô giảm có nghĩa là đồng Yuan phải lên. Như vậy số lượng tiền Yuan ít lại, mà trả trong nước thì ít đi. Và thị trường xuất cảng hàng Tầu là Mỹ. Tiền dùng mua hàng đã ít, nay càng ít hơn vì đắt thêm.

  Việc mất thăng bằng mậu dịch thế giới do TQ làm ra khi để đồng Yuan quá thấp so với giá trị đúng mức. Kêu ca gì nữa.

 26. #29 by Nô Đức Nổng on 2011/08/10 - 23:37

  Hố hố, đéo biết bọn Mẽo bán hết lượng vàng dự trữ thì bạn Obama tiêu được mấy giờ nhở. Hay là Mẽo chuyển sang dự trữ vỏ sò thay vì vàng?

  TT ơi, anh xin đấy. Đừng thả bom nữa.

  À mà anh hỏi thật nhá, TT có biết kho dự trữ của Mẽo có bao xiền không?

 27. #30 by Mit on 2011/08/10 - 23:41

  Sư bố chi bộ đã xong chiện bắt nhái, chụp ếch mới cả hoạn lợn (kinh quá!) dồi à?  Mít dậy từ 6g sáng đến giờ mới xong việc, long mẹ cả óc…hehehe

  @ TT

  Mít cũng từng nghe qua chiện Đồi Thông Hai Mộ gì đới vầu lần chót lên Đà Lạt vầu 8x, x<5.  Còn nhớ cả nhóm ngồi trên một ngọn đồi nhìn xuống Hồ Than Thở và một người đã kể câu chiện giai gái chết vì tình đại khái thế. 

  Nhẽ chiện bịp thật….hehehe  Nghe nẫu bỏ mịa… 

 28. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 23:42

  Con mặt ./ Nổng định hỏi thật hay đùa? Zựtrữ Vàng của Mẽo tầm 9,000 tấn. Bỏn có-thể bán 1-2 ngàn tấn zễ như không hehe, nếu cần.

  Con ngu nài fải hỏi cái jì thằng Gúc nó hông biết thì Zì mới có-thể hông biết hiểu chưa con mặt ./.

  Mà nhiều thứ Zì biết mà thằng Gúc cũng đéo biết đấy.

 29. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 23:44

  Con Nổng tuổi jì mà đòi bật Zì? Zì đi ngủ đã, mai Zì lên Zì mổ con nài nát mẹ mào.

 30. #33 by Nô Đức Nổng on 2011/08/10 - 23:57

  TT đúng là hết tóc nên khôn vặt phết. Anh có nhời khen trân thành.

  Anh chỉ liệt kê 1 số ý cho chi bộ gúc thôi. TT không cãi được anh thì rút lui là tốt nhất. Thả bom khinh khí xong đi ngủ. G9 nhá. Già rồi khó ngủ, nên ngủ sớm. Anh thông cảm.

 31. #34 by nhất on 2011/08/11 - 00:23

  JoJo

  JoJo

  22:48 10-08-2011

  Cô Trạn, chắc cô chưa có thì gian lướt cồng (nhiều vãi) nên chưa trả lời anh, nay phiền cô xem lại cồng anh hỏi tại cuối trang 20 và đầu trang 19 – hiện thời. Thanks.  

  http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=3&page=20

  Hố hố chết bà thằng Chạn Khắm rùi, mau ra đây tư vấn cho thằng Zô đi.

 32. #35 by nhất on 2011/08/11 - 01:00

  Anh đọc còm của Laoza lủ mé thằng nầy là đệ anh, biết gì nói nấy cực kỳ cụ thể y chang anh kể chiện câu tôm , vớt cá lủ mé và nhiều chuyện khác. Anh rất khen.
  Đấy , chi bộ thấy ngai sự khác nhau giữ các còm của anh , Laoza và còm của Dái Gầy aka Chạn Khắm và một số thằng khác anh tạm thời không nhớ tên, còm của Dái Gầy aka Chạn Khắm & Co thì toàn từ ngữ vô nghĩa, có tý kiến thức, trải nghiệm  nào  thì, ôi xộ ôi dền dền dứ dứ cứ như thòi ra thì nhà nó chết đói ý lủ mé.  Đó, chi bộ vote cho ai cho ai ?
  À quên có thằng Déo Tin Tin 9x Trym To có thông tin trong còm cũng khá nhiều, nhưng đéo phải đệ anh.

 33. #36 by minhdung on 2011/08/11 - 01:14

  Hehe, mò lên muộn quá các đồng chí ngủ hết rồi hả?


  Thôi anh phán vài ý rồi chi bộ tự bảo ban nhau nhá.

  Về ý đồng chí Trung Tướng thối các đồng chí hoàn toàn có thể kiểm chứng. Anh đéo bàn đúng sai nữa ngoài 1 ý anh đổ cứt vào đồng chí í đây.

  Mẽo sẽ đéo bao giờ xuất vàng ra bán trong thời điểm này, vài năm tới vài chục năm nữa cũng đéo bao giờ xuất ra bán nữa. Nhưng Tơn thì in miên man miên man vô tội vạ. Tướng nghe rõ chửa?

  Thời gian tới nếu các đồng chí có nhiều xiền thì ngòai vàng và Tơn ra đồng đô Can là một lựa chọn thứ 2, thứ 3 là Mao.

  Rồi, giờ thì anh hỏi các đồng chí: Các đồng chí có biết tại sao bọn chúng cứ lấy vàng ra làm thứ để dự trữ để cân đối không? Tại sao không phải là Kim Cương, Bạc, Thủy Ngân, vươn vươn? Có phải vàng chỉ để làm đồ trang sức không thôi không?
 34. #38 by minhdung on 2011/08/11 - 01:15

  Thôi địt mẹ các đồng chí đầu đất biết cái buồi gì đâu. Nên anh hỏi anh cũng sẽ tự giả nhời luôn đây. Các đồng chí cố gắng nhuốt từng chữ, hoặc ghi lại lấy kiến thức mà nổ.

 35. #39 by dark30 on 2011/08/11 - 01:15

  Bỏn có-thể bán 1-2 ngàn tấn zễ như không hehe, nếu cần.@Zì

  Mẽo đứng số 1 mới dự trử trong kho quãng 8,133 tonnes hiện giá 360 tỉ Tơn, followed by Germany mới 3,402 tonnes. Việc Mẽo bán vàng trong kho đủ sức làm chim Vàng gảy cánh? Đương nhiên không, được thì nói làm đéo gì cho mỏi tai! 


  Vì vậy mới ra đời 1 cái gọi là central bank gold agreement để các tay to chung sức đìu tiết Gold price khi nó ngoài vòng kiểm soát…

  Chim vàng lại một lần nửa cất tiếng hót vang trong ngày hôm nai khi chạm ngưởng 1,800$/oz. Địt mẽ bần nông or tinh hoa, cơ hội ngàn năm sao đéo dám đánh ván bạc cuộc đời..? 

 36. #40 by minhdung on 2011/08/11 - 01:20

  1. Vàng là thứ kim loại bền vô đối, đéo bị tiêu hủy bởi bất cứ cái đéo gì. Kể cả sóng thần, núi lửa, động đất, vươn vươn. Nó cũng là thứ kim loại từ thời cổ đại luôn dìn giữ làm trang sức, làm vật trao đổi, đúc tiền và làm vài thứ nữa anh sẽ nói ở những ý sau. 


  Thế nên các đồng chí luôn thấy những kho vàng, những hòm vàng, những thuyền vàng thi thoảng được tìm thấy. Những đồ bằng vàng này bất kể là vàng khối, vàng trang sức, … đều có giá trị thanh toán, trao đổi định lượng trong bất kỳ thời điểm nào. Từ hàng trẹo năm trước cho tới nay.

  Rõ chưa, đầu tiên là lịch sử.
 37. #41 by minhdung on 2011/08/11 - 01:25

  2. Tiếp đến vàng là thứ dẫn điện siêu tốt. Tốt thế nào gúc, anh đéo hầu được những cái li ti.


  Tiếp nữa vàng là thứ dễ dát mỏng tới mức không thể tin nổi. Mỏng mức nào cũng mời gúc.

  Vậy nên vàng đã luôn được sử dụng trong ngành công nghiệp điện, điện tử. Đéo có đối thủ nào của vàng cho tới thời điểm này có thể so sánh được.

  Điều này được kiểm chứng bởi những siêu công ty chuyên mua phế thải rùi nấu lại thành vàng.
 38. #42 by minhdung on 2011/08/11 - 01:29

  3. Vàng đã được ứng dụng làm dây dẫn trong các chi tiết siêu nhỏ. Chi tiết lấy ví dụ là phân tử nano.


  Mời gúc tiếp các ứng dụng của vàng rất rộng rãi trong nhiều ngành thực phẩm, y tế, công nghiệp, hóa học, …
 39. #43 by Dragonfly on 2011/08/11 - 01:33

  Dũng Hói cứ nói anh vừa chỉ đạo cu Djokovic Vs Davydenko vừa hóng. Mấy món Zũng nổ anh quan tâm zất. Zưng cũng đéo cần nói kỹ về ý nghĩa của vàng đâu, mất thời gian. Quan trọng là đưa ra dự đoán chém jó theo cảm quan chút chứ đéo cần make sure. Hệ Hệ

 40. #44 by minhdung on 2011/08/11 - 01:34

  4. Vàng đã được Mẽo, Nga đang nghiên cứu ứng dụng vào ngành năng lượng qua hiệu ứng nhiệt điện. Nôm na thế này, vàng hấp thu nhiệt, rồi chuyển nhoằng phát thành điện. Điện sau đó được chuyển tiếp qua hệ thống truyền tải không dây của bạn Tesla.


  Đây là một dự án siêu lớn, siêu sạch ngoài phong điện với thủy điện của nợ. Không những thế, tái khởi động truyền tải điện không dây của bạn Testa cũng là một bước ngoặt lớn của nhân loại trong thế kỷ này. 

  Địt mẹ các đồng chí hãy tưởng tượng. Điện sẽ đi không dây như sóng internet truyền qua wifi.

  Cần thông tin thì gúc, không thì hỏi anh.
 41. #45 by Dragonfly on 2011/08/11 - 01:35

  Zũng trọng tài mẹ nó vụ Zì Mọi Vs Nống đi xem sâu nầu. Hệ Hệ

 42. #46 by minhdung on 2011/08/11 - 01:36

  Quan trọng là đưa ra dự đoán chém jó theo cảm quan chút chứ đéo cần make sure. Hệ Hệ


  @: Lài để yên, địt mẹ anh đầu tư có tính toán nguồn cơn, chứ đéo phải nhẩy xổ vào như đám đông đâu mà lo. Địt mẹ thị trường vàng Lừa này đã là cái đéo gì.
 43. #47 by minhdung on 2011/08/11 - 01:45

  5. Vàng còn để xài chế tạo các loại phi thuyền bay ra ngoài vũ trụ. Vì sao?


  Vì vàng là loại bức xạ được ánh sáng hồng ngoại + dễ dát mỏng + bền vô đối trong tất cả các loại môi trường. Chưa có kim loại nào có thể so sánh được với nó.

  Nói thêm tý cho nó có tý nghiên cứu khoa học nhá: Hồng ngoại là dải ánh sáng ở ngoài dải ánh sáng mang tên mầu đỏ. Nên bằng mắt thường đéo nhìn thấy, nhưng thực tế trong vũ trụ cũng như trong ánh sáng mặt trời nhiều vô đối. 

  Khi các phi thuyền được dát bằng vàng. Thì các tia bức xạ sẽ tác động lên các phần tử và khiến chúng chuyển động nhanh hơn nên qua nhiệt độ nó sẽ tạo ra một cơ chế chịu nhiệt cao hơn.

  Túm váy vàng giúp cho các loại phi thuyền bức xạ và chịu nhiệt.

  Hehe, đây cũng là một công trình nghiên cứu khoa học hàng đầu của NASA hiện tại.
 44. #48 by Dragonfly on 2011/08/11 - 01:46

  O.Kay. Vậy Zũng chém như bão cho anh để con Zì Mọi nó thấy Zơ mặt lìn. Zũng cũng đéo cần đọc lại cồng của mấy ẻn trước đâu tuyền nhảm nhí vô bổ như củ quặc mất thời jan. Hệ Hệ

 45. #49 by nhất on 2011/08/11 - 01:51

  Hố hố mả bố Dũng Hói thiên tài khoa học anh đề cử mầy giải Nobel

 46. #50 by dark30 on 2011/08/11 - 01:53

  Thời gian tới nếu các đồng chí có nhiều xiền thì ngòai vàng và Tơn ra đồng đô Can là một lựa chọn thứ 2, thứ 3 là Mao.@Dủng Hói


  Tại sâu đô Can lại được xếp thứ 2 mà đíu fai là đô Australia? Canada có nền kinh tế tương hổ với Mẽo, tức cùng down. While thằng Úc Lợn dân số chỉ quảng hơn 20 trẹo mạng mà đất đai thì bạt ngàn, tài nguyên nhìu vô đối… đào bán lấy tiền ăn củng đéo hết!  

  Cô Dủng mới Lài già hói nên khó ngủ, đúng mẹ! Giờ nài còn ngồi uýnh phím có ngài có vện tát cho tèo mẹ mõm khỏi bú sửa lun.

 47. #51 by minhdung on 2011/08/11 - 01:53

  Với 5 gạch đầu dòng của anh. Thì vàng là một thứ đéo thể dự trữ với một quốc gia. Và càng dự trữ nhiều càng tốt. Một điều lưu ý là lượng vàng trên trái đất trừ bị bọn ngòai hành tinh đến xúc đi mẹ một ít. Thì còn lại lượng vàng từ hàng trẹo trẹo năm trước tới giờ vẫn nguyên thế, đéo thay đổi. Nó chỉ chảy mẹ vào đất do núi lửa, rùi cũng lại thành mỏ vàng, lại khai thác. Nó chỉ chìm mẹ xuống sông xuống bể, rùi lại mò thấy hoặc vẫn nằm nguyên đó. Nó nằm trong hang hốc núi non, hoặc trong túi, hoặc trong ngân khố thằng bỏ mẹ nào đó. Chứ nó chẳng đi đéo đâu hết.


  Vì thế nên thằng nào càng chiếm được nhiều vàng, thằng đó càng có lợi trong tương lai.

  Địt con mẹ các đồng chí. Những dự án tầm cỡ nhân loại anh vừa nêu trên đã đóng góp 1 phần cực nhớn trong việc đẩy giá vàng phi con mẹ nó lên mây và đéo dừng lại. Ngoài những nguyên nhân như các đồng chí đã biết.

  Anh đã cảnh báo là nó sẽ lên 1600 từ lúc chưa tới 1400. Và bây giờ thì là 1800. Nó còn lên nữa không? Hehe, theo anh thì nó sẽ loanh quanh trong 1700 tới 1750 rùi lại phọt mẹ lên 1800 và hơn nữa.
 48. #52 by minhdung on 2011/08/11 - 02:00

  Tại sao nó có thể sẽ phọt lên trên 1800, 1900 rồi hơn nữa. Các đồng chí phải hóng hớt tin về 2012. Địt mẹ các đồng chí việc này rất bao la bát ngát, đéo biết đằng nào mà lần cả. Thế nên cứ trưng chắc là chị, trưng nhị là em. Các anh nhớn như Mẽo, Tầu, Nga, Ấn đều xô ra ôm những lượng vàng rất lớn. Và sẽ đéo có bán ra gì hết.

   

  Thời gian tới nó sẽ chảy từ những nước của nợ nào đó dân chúng đéo cần vàng, thấy giá cao mang bán. Rùi quốc gia đó vác vàng đi đổi lấy dững thứ của nợ khác, khi mà nó cần hơn là vàng.

   

  Lừa thì theo Tầu, chứ lân cận như Phi, Mã, In dân nó quan tâm buồi gì mà phải sốt xình xịch lê như thế đâu.

   

  À, đang nói dở. Nếu qua 2012 mà êm xuôi, thì rất có thể vàng sẽ hự một phát về lại 2000, hoặc 1900. Nhưng nếu qua 2012 mà bất ổn quá nhiều. Giả như Thế Chiến, hoặc dăm vụ như Nhật bổn vừa rồi. Thì địt mẹ, vàng nó là tất cả những gì mà nhân loại có. Lúc đó thì tiền đéo còn giá trị gì cả, bất kỳ tiền nào. Và khi đó 1 lượng vàng có lẽ chỉ đổi được bát cháo, hehe.

   

 49. #53 by minhdung on 2011/08/11 - 02:02

  Với 5 gạch đầu dòng của anh. Thì vàng là một thứ đéo thể dự trữ với một quốc gia. 

  Hiệu đính: Với 5 gạch đầu dòng của anh. Thì vàng là một thứ đéo thể đéo dự trữ với một quốc gia. 
 50. #54 by dark30 on 2011/08/11 - 02:02

  NASA củng đang hấp hối vì thiếu Tơn, nên tháng vừa rùi có diển ra the last shuttle flight. Việc đóng cửa space shuttle, tiết kiệm được quảng 4 tỉ Tơn và đồng thời sa thải 15k tinh-hoa nơi Kennedy Space Centre & Johnson Space Centre.

  Cuộc đời thiếu Tơn đéo có giề sáng sủa nhễ, nghe cô Dủng hói hàng lượt ca chói tai quá lun, anh thật!