Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/08/10 - 08:51

  Bẩu Đồi Cù aka Đồi Thông 2 Mộ thì đớp cứt cho nhanh. Địt mẹ biết thì thưa thốt! Đồi Thông 2 Mộ nằm ở Hồ Than Thở chứ đéo phải Đồi Cù nha cô.
  ————–
  Cô Tớn chỉ được cái ăn cơm mèo nói leo các cụ, cái chính anh nói đủ cả rồi cái lặt vặt zắm xịt anh hở ra là lao vào hít lấy hít để như bị nghiện í. Anh nghe bọn bỏn ở Đà Lạt nói thế chứ anh bịa làm đéo. Cô chứng minh điều cô nói đúng đi anh thay mặt chibộ cảm ơn cô trước. Hệ Hệ

 2. #2 by Dragonfly on 2011/08/10 - 09:19

  @ Tớn

  Chuyện là như nài, năm 199X anh lên Đà Lạt lúc thuê ngựa fi thì nó bẩu sang Đồi Thông 2 Mộ. Sau đó 200x lên sân golf thì nhìn đúng chỗ mình đã fi ngựa năm nẳm cho nên anh fán mẹ nó luôn vậy. Zưng anh  nhớ nhầm zồi!  Đồi Cù của sân golf đéo phải Đồi Thông 2 Mộ. Địtmẹ cô ngon, người thật việc thật thì chứng minh đi nếu không anh alo cho con vện trên trển 15 giây đéo cần gúc. Hệ Hệ
 3. #3 by Hoaimien on 2011/08/10 - 09:23

  Vàng đéo fải là nghề của Zì. Zì có đầy sốliệu zưng Zì cươngquyết đéo côngbố & tưvấn hehe, chỉ fán chơichơi thôi.@ Zì mọi

  + Câu thứ nhất đúng.

  + Cái vụ Zì có đầy số liệu và không muốn công bố (giả sử như thế đi nữa) thì số liệu đó giúp được Zì cho Zì.

  Em vẫn luôn tin vào mệnh đề, nếu biết chắc ngày mai vàng lên giá bạn sẽ giàu. Đừng nói là Zì không thèm, không thích nhé! Giàu cỡ Bill gate ở VN thì các ổng không đưa vào Zì vào B ngay chắc! Em không giàu được, em và nhiều người vẫn muốn có một người ở Vn giàu xứng tầm.

  Cái vụ giá vàng này Zì cứ khiêm tốn nói tớ không biết …hehe. Chứ đừng giở bài, tớ có đầy số liệu mà không muốn công bố Zì nhé!

 4. #4 by Dragonfly on 2011/08/10 - 09:28

  1. Cái vụ giá vàng này Zì cứ khiêm tốn nói tớ không biết …hehe. Chứ đừng giở bài, tớ có đầy số liệu mà không muốn công bố Zì nhé!

  2. Sáng za thấy em Miên đá zập kèn con Zì Mọi vui fết. Hệ Hệ

 5. #5 by Mr. Tran on 2011/08/10 - 10:01

  Con mụ Thối việc gì đéo biết hoặc đuối lí là toàn chơi bài lờ mới cả xuống đường mới cả đánh trống lảng mới cả đi ngủ mới cả chưởi lấy được mới cả cố tỏ ra nguy hiểm mới cả liên thiên chiện khác mới cả cái địt mẹ gì nữa ý, nhiều lắm.

   

  Chiện cô Vẩu cổ nài nỉ khẩn khoản dư vầy nói sẽ giả nhời sau khi đọc hết cồng rùi giả nhời, rùi cũng động viên được câu rùi hiên tha hiên thiên chuyện cua cáy dã tràng ram rạm. Địt mẹ, thần quynh!

  Mỗ nhớ hồi hổi nổ choác choác về kinh tài kinh bỏ mẹ, lúc đéo nầu cũng vỗ ngực là nguồn mới cả đầy số liệu. Mỗ đéo chơi món nầy nên mụ đầy hay không đéo quan tâm. Dưng hehe, chăm chăm đương nổ dư thông lệ, cãi thế đéo!

   

  Còn nhiều trò đấy, dưng mỗ đương bận, phải chạy bây giờ, lát về chưởi tiếp. Mụ giống Bê nhiều phết rùi đấy. Mỗ nói chiện nài lâu rùi còn đéo. Giống cả hehe Ông Cụ nữa. Cho nên câu “Không nghe Zì thì ăn ./” phải được hiểu là “Nghe Zì thì ./ cũng đéo có mà ăn”. Nhìn phu nhân của mụ thì thấy ngay, khỏi lăn tăn!

   

  Đồ trần mấn!

  (Bựa nầu rảnh thì dịch hộ mụ câu nài nhế!)

 6. #6 by Phong Vân on 2011/08/10 - 10:06

  Hehe thằng Bựa đến đoạn đuối lý là hay có trò 1. lảng lờ lớ lơ để lâu cứt trâu hóa bùn, 2. già mồm chưởi người tấn công là bam với này nọ. Thành truyền thống mẹ rồi. @ Hục

  Chi bộ cũng nên có chút thông cảm cho con mụ Bựa chủ quán! Với tần suất hắt cứt như M134 xả hết băng mà mụ vẫn mở mồm được là kiên cường lắm rồi. 

  Anh khen, anh khen!
 7. #7 by Phong Vân on 2011/08/10 - 10:20

  @em Chìa Vôi vừa hót vừa bay,
  Bắt nhái buổi trưa nắng nó chiếu cho toác mẹ đầu từ lúc em chưa kịp hành động.
  Thôi đéo nói chiện ếch-nhái vàng-tơn, toàn con gà cãi nước sôi chán không buồn chết. Chiều anh có việc về quê, sẽ chụp quả ảnh Chuồng-Cứt-Đôi tặng chi bộ.

 8. #8 by Liu Tiu on 2011/08/10 - 10:26

  Anh đi quầy dĩa hỏi mãi mà điếu thấy món OCR nầy! @Lả
  Có rồi. VietOCR. Dùng ngon phết lại free.
  Thùy linh đây: http://sourceforge.net/projects/vietocr/

 9. #9 by RĂNG VỔ on 2011/08/10 - 10:59

  Giờ em lại tiếp tục tố khổ với các bác ở đây.

  Cụ thể chuyện áp vong của gia đình em thế này: sau khi nhận tin tức truyền mồm chỗ thầy Duy Tiên í ạ, bà chị em với vài bà chị nữa đến trước. Mới tới chỗ quán nước đầu ngõ thì đã sùi bọt mép nói  như lên đồng rồi.

  Sau đó bà chị em về nhà cứ liên tục như vậy, chửi mắng cả mẹ cả chị cả các em các anh, rồi cả các bạn, hàng xóm, mấy người đồng nghiệp nữa. Mắt trợn trắng dã ra, mồm thì tự nhận là ông bác em hiện về.

  Tần suất xuất hiện lúc đầu khoảng một hai ngày một trận, sau giảm khoảng tuần trận, giờ thì khoảng tháng trận.


 10. #10 by DG on 2011/08/10 - 11:00

  Cấutạo cơthể của ông đỉa rất đặcbiệt. Chỉ có mỗi cái thân như cái túi, và mồm thì loe ra như cái loa con Zái Ghẻ. @ Con Zì mõm bướm.

   

  ……………….

   

  Địt cụ học đâu ra cái thói thủ trưởng vửa đi vắng là y dư rầng móc lò thế con kia? Câm ngai cái mồm, đậy ngai cái nắp xí hai hai ngăn lại hông anh tát thụt mẹ loa giờ, đùa mới anh hỗn thế à?

   

  Xét về đỉa học mà nói, quán này hehe địt cụ tuyền đám bắt đỉa nhờ cu Gúc.

   

  Thường khi bị đỉa cắn, anh nhổ bẹt nước miếng vầu tay rùi xoa xoa chỗ chổ rùi tóm em đỉa vứt mẹ.

   

  Thời thởi ra đồng, bâu giờ cũng có cái điếu cày mới cả ấm nước chè mới cả rổ khoai luộc, anh thường túm em đỉa lại rùi nhỏ ít nước điếu vầu bướm cỏn. (nếu đỉa là đỉa liền ông thì rỏ vầu kèn, địt mẹ kèn nó còn khủng hơn cả kèn con Zì mõm bướm quán nài nhiều)

   

  Địt mẹ dòm ông đỉa bị nước điếu rỏ vầu bướm uốn éo quằn quại âu ze âu ze tao nhã hơn đỉa phải vôi nhiều, chả khác đéo gì âm hộ của con Fa may mắn quẹt quẹt mới cả lá han đâu nhế các cô.

 11. #11 by RĂNG VỔ on 2011/08/10 - 11:00

  Sau vụ đấy là em quán triệt không cho bà chị đi cùng nữa. Tổ chức đoàn đông đảo lắm gần chục người, lại đến chỗ Duy Tiên í. Ông anh em đi trên đường cũng chỉ nói ‘anh thì anh đéo tin mấy chú ạ’.

  Cả buổi sáng không sao, đến đầu giờ chiều thì bắt đầu nhập ông anh. Vật vã đến chiều tối mới dứt. Từ đó như bị bệnh.

  Em thật hoảng quá, việc chưa thấy đâu mà đã hỏng hai người nhà rồi. Thôi em rút lui, không theo đường áp vong nữa.

  Nói đơn giản thế thôi, nhưng bác nào trong hoàn cảnh ấy sẽ biết, tác động tâm lý lớn lắm, hàng xóm láng giềng soi từng chuyện, gia đình náo loạn như có giặc, em thật chứ rút lui cũng chẳng dễ dàng gì.


 12. #12 by DG on 2011/08/10 - 11:01

  Địt mẹ con Zái Ghẻ cũng bốcfét luôn về chiện móc cua-đồng. Đéo ai đựng cua trong túi/ống-quần bâu-jờ hử con mặt ./ kia? @ vưỡn của con Zì mõm bướm.
  ……………………………………….

  Hĩ hĩ tưởng dư nầu, đéo biết đứa nầu bắt cua qua Gúc.

   

  Địt mẹ đã bâu giờ bắt cua khỏi giỏ mới cả khỏi ống quấn chưa con kia? Đớp trúng cái gì mà thở ra câu thơm thơm đến nồng nàn vậy mài?

   

  Đéo ai bắt cua về rùi ngồi nhẩn nha vửa ngâm triện kiều vửa gỡ từng em cua bé xíu xinh xinh ra hả con mồm Chanel No.5?

   

  Người ta phải đổ ầm ầm hoặc giũ ào ào cho các ổng ra chứ? Địt mẹ lúc nầu giũ hết rùi mà còn sót lại đôi ông ngoan cố thì mới phải gỡ địt con mẹ!

 13. #13 by RĂNG VỔ on 2011/08/10 - 11:18

  Em nghĩ rằng, mục tiêu gia đình là tìm được hài cốt bác em, rồi đưa bác em về quê.

  Trời ạ, cái việc này gian nan lắm ạ, em làm việc với BCHQS tỉnh / thành, sở LĐTBXH, rồi cấp sư đoàn, rồi cấp trung đoàn, rồi theo thư bác em về các địa phương đóng quân để hỏi, rồi nhắn tìm đồng đội, rồi nhiều thứ lắm. Đại thể là em phân ra phần dương là việc vừa nói, phần âm là xem bói lên đồng, áp vong.

  Phần dương thì bóng chim tăm cá, số km em đi chắc vòng quanh nước ta vài vòng rồi ạ.

  Phần âm thì bị quả kia choáng váng.

  Em nghĩ rằng giờ gia đình em tạm ổn, và vẫn tin tưởng lời em. Em xác định mục tiêu trước mắt là trị bệnh cho anh em, chị em trước, tìm mộ bác em sau.

  Các bác có cao kiến gì, nói với em, khó khăn mấy em cũng sẽ cố gắng vượt qua các bác ạ. Cái thân em vô dụng quá chẳng biết làm cái gì lúc này.

 14. #14 by RĂNG VỔ on 2011/08/10 - 11:27

  Còn tại sao em gọi chuyện của anh em chị em là bệnh, mà không gọi là vong áp.

  Vì theo em, anh chị em có những vấn đề sau:
  + Nghèo, giờ bị lại càng nghèo.
  + Có mâu thuẫn trong gia đình riêng, và cả gia đình lớn.
  + Có thần kinh yếu.

  Bác Truồng với bác Dương xem giúp có giống với nguyên nhân cái bệnh gì bên Tây không ạ.

  Vong áp thì em không dám lạm bàn, nhưng tin thì hiện giờ em không tin.

 15. #15 by hùng hục on 2011/08/10 - 11:31

  Mà thôi dừng chuyện này nha, riêng tư bỏ mẹ.@Nhất

  @Lói luôn địt mẹ

  Anh có muốn soi mói đéo ai đâu, anh chỉ hỏi để biết mà tự bảo mật thôi. Vì anh cũng có nghe phong phanh là có nhiều mẹo giấu IP mà.
 16. #16 by DG on 2011/08/10 - 11:32

  Con nầu dưới dưởi hỏi về chiện em Kiều có hay hay hông đấy? Con Bô cứt phỏng? hehe con này tự dưng đổ đốn đi đàm đạo văn thơ cơ đấy zời ạ!

   

  Cứ để iêm bọn bựa nó phán dư nầu đã nầu, địt mẹ hông mấy khi con mặt ./ đỉa nầy nủi điên tìm hiểu văn thơ hàn lâm, hỗ trợ cỏn tí nhế bây.

   

  Nữa, con Lài Mồm Dồn hỏi gì gì mà “nỏ xong thì giặt mấn cho vấy” phỏng? Rùi con Đòm cò đất giả nhời là giặt váy cho vợ phỏng?

   

  Địt cụ đứa hỏi đã hãm mà đứa giả nhời còn hãm không kém.

   

  Chính xác là “giặt mấn cho GẤY”, dân trong trỏng gọi vệngấy thủng chưa các lồng chí hehe?

   

  Đứa nầu nguôn thì anh biếu hai câu nài:

   

  “Se se gió mát trăng lu, Có anh hai gấy lưa khu với sườn”

   

  Hehe địt mẹ diễn nôm anh coi nầu các thần nổ!

 17. #17 by RĂNG VỔ on 2011/08/10 - 11:38

  Chuyện này nói thêm,

  Em đi gặp các chú bộ đội mới thấy tổ chức hậu cần chiến tranh của bác Duẩn là vô đối, một tiểu đoàn tuyển quân trong vòng 2 năm luyện và đưa vào chiến trường gần 100 tiểu đoàn lính mới.

  Thế nên bác em không có hồ sơ riêng, chỉ có mỗi một dòng trong sổ chính sách, và giấy báo tử ghi rõ là hi sinh trong ‘chiến trường miền Nam’.

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/08/10 - 11:54

  @Hục:

  Theo mỗ biết vầu net sau khi chạy ultrasurf hoặc dùng hide IP hay qua trang hidemyass.com(?)  thì đéo mò được đâu. Hồi hổi có em Ky HLV toán bẩu dò được qua nick quán bựa thì nếu ẻm không dọa (con nầu nhỉ? quên mẹ) thì nhẽ có 1 phương pháp mới.

   

  Nếu dò mà dễ thì con mụ Thối vầu kho lâu rùi. Tất nhiên nếu cỏn không phải đặc tình của Khựa hoặc chính là người của Bê hehe.

   

  @Dái Ghẻ:

  Diễn nôm là “giời mát mẻ, con Dái Ghẻ nổ choác choác về hoành hủng, kèn củng, ịch ọp nhiều dưng thực ra là hình dong trơ mông đít mới cả xương sườn”.

  Câu nài còn thiếu, vì con nài có cái mỏ khủng mẹ khiếp hehe, phải không con trần mấn kia?

 19. #19 by tieuthithi on 2011/08/10 - 12:49

  Cô Răng Vổ tham khảo cái nầy xem

 20. #20 by budifa on 2011/08/10 - 12:49

  Địt mẹ Dụ Gái âm-hộ nhét đỉa-trâu chưởi lão BOM lại lôi tôi vầu là sâu là sâu? Hỗn. Cha tiên nhân nhà anh.

   

  À nhờ câu-thơ tóm thêm được từ-ghép lu-mờ rùi, hehe

   

  @ Răng Vổ: hổng phẩy vô-tình chỉ biết chưởi nhau, thực-sự tôi hông biết gì để giúp, sozi

 21. #21 by nhi_nho on 2011/08/10 - 13:15

  Đụ mạ lũ bựa nói chiện bắt cua bắt cáy vui nhở? Khá khen cho con bựa Zì cũng biết đến con cà-da, anh tưởng bọn biết tới con ấy cũng sắp tiệt chủng hết rồi chớ? Lại nhớ hồi hồi về quê 3 cùng, cách bắt cà-da của anh đơn giản lắm, thấy cái hang nào có bỏn bên trong thì nhét mẹ nó búi rơm vào, mấy tiếng sau quay lại thì nhanh tay rút búi rơm ra, kéo theo luôn cả bỏn ra cùng, hoặc bỏn không ra cùng thì lúc ấy cũng nằm lờ đờ ngay ngoài cửa rồi, tóm phát được ngay. Có bựa hỏi, vì sao lại thế? Anh biết đéo đâu, thấy mọi người làm thì anh cũng làm theo thôi. Dưng anh đoán làm thế cho bỏn bị ngạt, dễ bắt hơn.

  Quê anh đéo phải Vĩnh Phúc dưng cũng gọi con cua đồng là con dốc (rốc? giốc?). Còn con giuốc mà con mẹ Bựa có nhắc đến chính xác là một loại phiêu sinh vật (chắc cũng giống mấy con ác tê mít đéo gì mà bọn hay cho cá cảnh tôm cảnh ăn), loại này đến mùa sinh sản dân ta lại lấy màn đem ra sông vớt (thỉnh thoảng cũng vớt được tảng kít trâu trôi theo cùng), giuốc ấy đem làm mắm hoặc rang khô với giềng giã nhỏ ăn với cơm cũng tạm được, thời thởi đói thì cái đéo gì chả ăn, giờ anh dí puồi vào.

  Bắt ngóe thì anh sáng chế ra một chùm đinh ba làm bằng đũa xe đạp, đâm phát dính ngay, điếu phải đập đập vừa mất sức vừa thiếu hiệu quả như tên gì bên dưới kể. Đụ mạ, tụi bây thấy anh thông minh không?

 22. #22 by nhi_nho on 2011/08/10 - 13:23

  Bắt cua bỏ vào ống quần hay xà tay xà đùi thì có đéo gì đâu mà con mẹ bựa cứ nhảy đong đỏng lên như bị đỉa chui âm hộ thế? Có phải lúc đéo nào cũng mang theo giỏ tre bên mình đâu, đang đi thăm đồng, hay đi làm cỏ lúa chẳng hạn, tự nhiên thấy có nhiều cua, thì lột ngay quần ra mà nhét nó vào chứ đéo ai lại chạy về nhà lấy giỏ bao giờ, lỡ có đứa khác đi qua nó hốt mẹ hết thì bốc kít à? Khi lấy cua từ ống quần, ống vải ra cũng có đéo gì khó đâu, lộn trái cái ống ra rũ mạnh phát là bọn bỏn rơi hết xuống chứ có đéo gì? Đúng là một lũ bựa, chỉ biết gúc là tài.

 23. #23 by Già teen on 2011/08/10 - 13:47

  (Ở cửa sông gần bể thì có ông cà-ra cũng thuộc họ cua-cáy. Địt mẹ bọn Thái Bình gọi thế đéo biết bọn khác gọi sao.

  Ông cà-ra khá to, gần bằng ông ghẹ, và chén cũng khá ngon.

  Bi-jờ càra tiệtchủng mẹ nó rùi.)@ Mụ Bom ba càng
  Bắt quả tang con nài nổ lung tung nhế,
  đù má ai nói mới Zì là cà ra bi giờ tuyệt chủng? biết thì nói cho chuẩn, không thì nói là không nhìn thấy nữa, nhớ chưa con mặt lồn?hehe
  Nói với mày là ngay tại lụi Anh đây vẫn được chén cà ra rim với lá nốt và cà ra nấu mùng tơi như cua đồng vậy.
  Địt mẹ con Zì nổ phát nữa cho tao nhã, hehe

 24. #24 by DG on 2011/08/10 - 13:52

  Địt mẹ Chạn xinh thiếu nhi biết cái quặc gì mà đòi ti toe mới anh? Tuổi nàu hử em hehe?

   

  Con Bựa chăm chăm mò cua bắt ốc trên cánh đồng gúc, trong phảng phất nắng chiều của thằng wiki, địt mẹ nghe cỏn nổ về đỉa phát là y dư rầng biết ngai. Hôm qua anh thấy dưng anh im lặng đéo nói, trông thế thôi chứ anh biết hết đấy, đéo đùa mới anh được đâu.

   

  Dưng nổ về hoạn lợn mới cả thụ tinh nhân tạo cho ông heo thì được đới, anh tin vì anh biết đó là chiên môn của cỏn, địt mẹ có khi gia truyền cũng nên hehe.

   

  Thế anh hỏi Chạn xinh mới cả em Bựa nhế, đã biết thời thởi chó lẹo nhau như nầu chưa, địt mẹ chó thời bao cấp nó lẹo nhau là khác hẳn mới chó thời gia nhập WTO đấy chứ hông phẩy đùa.

   

  Gúc đi rùi nổ anh nghe hehe địt mẹ đúng là các con thần bom!

   

  @Fa buôn lậu âm hộ nhét lịu đạn mỏ vịt: Muốn siu tầm từ láy mới cả ngôn ngữ Trung thì anh tặng thêm cho mấy câu nài, luận đi rùi có gì hông hiểu thì ạ anh rùi anh giảng cho.

   

  Khố ôông vấn ba vấn

  Mấn mụ xoay ba xoay

  Nhớ cho kỹ điều này

  Kẻo mua cười cho thiên hạ.

   

  Hoặc:

   

  Ôông đoong một mủng lạc

  Mụ đoong một mủng khoai

  Nấu vưa một nồi hai

  Đem ra trửa nhà ngoài

  Ôông ngồi trục cúi cao hơn tai

  Mụ ngồi chỏ hỏ xéo khoai

  Hai ôông mụ cùng nhai

  Rùi nổ cùng chi bộ hẽ hẽ địt mẹ!

 25. #25 by nhi_nho on 2011/08/10 - 14:03

  Điếu biết nghề hoạn nhợn gia truyền của con Zì thế nào, dưng ở quê anh anh thấy bọn bỏn còn dùng cả bồ hóng xát vào vết thương để tránh nhiễm trùng nữa cơ. Thường thì nhợn đực, chỉ khoảng 5-7 ngày sau khi sinh là đã đem hoạn rồi, còn nhợn cái thì phải đợi khi nào bỏn lớn lớn chút thì mới hoạn được.

  Chuyện về đỉa anh hông nói, dưng có thằng bựa nào biết một con giống hệt con đỉa, dưng điếu thấy nó hút máu bao giờ không nhỉ? Quê anh gọi nó là con giả, nhìn giống y chang con đỉa trâu chả khác mẹ gì, nhưng bỏn rất nhát, thấy động nước phát là cuộn tròn nằm im trên mặt bùn, chả biết bỏn ăn gì?

 26. #26 by budifa on 2011/08/10 - 14:07

  Hehe ngâm-cứu tiếng Trung rồi lại fân-biệt vùng-miền chưởi-nhau loạn kuán. Mặc-dù tiếng Trung, Nam giữ được nhiều từ Lừa cổ hơn tiếng Bắc bị Khựa-hóa gần hết mẹ.

   

  Cái quả “trần mấn” của Trạn tin thì đúng là đéo Gúc nủi, thấy nhõn “béo dư ông trần mấn” mà đéo biết là ông đéo gì. Hay Mr. Tran tên thật là Trần Mấn nhể, hế hế. Em hehe ạ anh Dụ Gấy anh chỉ em cấy.

   

  À nhưn-tiện đố chi-bựa tên ông Kụ là Cung, Côông hay Côn, hehe

 27. #27 by NgoDung_LSB on 2011/08/10 - 14:12

  Anh Nhí Nhố nằm thẳng cẳng đây rồi. Yếu mà ra gió hé hé

 28. #28 by budifa on 2011/08/10 - 14:16

  Quyết-định từ giờ gọi Trạn tin là Trần Mấn (dù chưa biết nghĩa) và đủi Dụ Gái thành Dụ Gấy nhé, hé hé

 29. #29 by Mr. Tran on 2011/08/10 - 14:29

  @Fà giò:

  Thần quynh hả con lịu đạn kia? Trần Mấn là tên thật đồng thời là ních-nêm mới cả diễn tả chính xác của mụ thối chớ hông phải của mỗ. Chính mụ mủ đã khai mới chi bưa bô lão của mụ là Trần Gì Gì, đệ ruột của 6th Hammer. Nhớ chưa con kia?

  Tên thật của mỗ ở trên Fucking Box ý.

   

  Bây giờ mỗ phải đi học lớp nổ nâng cao đã, chiều về nã tiếp!

 30. #30 by DG on 2011/08/10 - 14:43

  Hehe chết bà mài chưa Chạn Khắm ơi, cái mồm mần tội cái thân nhế, anh cũng quyết định từ giờ gọi con nài là Trần Mấn, hehe tao nhã quá.

   

  Fa buôn lậu âm hộ đã ạ rùi thì anh cũng hông đến nũi hẹp hòi mà hông mở mang đầu óc cho con nài. Cứ tự nhiên mà phán chứ ngại đéo gì, ngâm cứu về ngôn ngữ là cái hay, miễn là đừng kích đểu cá nhân nhau là được thôi mà con kia.

   

  Riêng vụ Trần Mấn mới cả các vướn đề liên quan thì dư nài:

   

  Tiếng Trung gốc, gọi cái lồn hay cái bướm là:

   

  (1). Là lồn, hehe cái nài phổ thông quá gùi đứa đéo nầu cũng biết, dưng thường dùng để chỉ phụ kiện của người lớn, hông dùng cho con nít. Đéo ai bẩu “lồn các cháu nhi đồng xinh quá” bao giờ!

   

  (2). Là bướm, đương nhiên! Dưng thường dùng để chỉ phụ kiện của các chấu nhỏ, ví dụ “bướm chấu Chạn nhi đồng xinh ơi là xinh” hehe.

 31. #31 by DG on 2011/08/10 - 14:43

  (Tiếp)

   

  (3). Là chụt! Dùng để nói một cách âu yếm chỉ phụ kiện của các cháu nhỏ, tầm tuổi dưới 4.

   

  Hehe anh hồ nghi từ “chụt” nầy, ra đến dân Bắc – do không hiểu nên đã có thói quen diễn tả nụ hôn âu yếm của pa ma đối mới con nít là “thơm chụt chụt”.

   

  Ví dụ anh nói “Em Hoàng thơm chụt em Lói” tức í tế nhị bẩu là em Hoàng thơm ./ em Lói chứ đéo phẩy theo nghĩa nhí nhảnh đáng yêu đâu nhế hehe.

   

  (4). Là Trần Mấn hĩ hĩ, thường có câu “béo dư con trần mấn” tức Trần mần là con gì anh đéo biết dưng nó béo béo đen đen ẩm ẩm có tí nước có tí thịt có tí lông, nói đến đó hiểu chưa con Fa buôn lậu âm hộ?

   

  Quán nầy anh biết có nhiều đứa dân trỏng lắm đới, dưng các cỏn đéo ra mặt thôi, thậm chí vàng son cực nhiều hehe.

 32. #32 by Bia on 2011/08/10 - 15:03

  Bia phê quá rùi, vào gõ dăm chục cồng coi.

  @ Lả: Bà Zì chửu Lả chuyện Vàng là đúng rùi, thắc mắc đéo. Bia cũng âm con mẹ nó hộ 50 trẹo khi nghe Ai Đó  tuyên bố : Vàng lên quá 1500 tơn là có WW ( khi bật Dũng con Phe). Nên Lời Zì như Ngọn HẢi Đăng (cồng nào quên mẹ), dưng mà Hải Đăng Di Động. hố hố, đéo biết lái thì chít chứ bệnh tật đéo gì, Bả có chỉ tận tay day tận cánh các cô đéo đâu mà trách cứ, Lời Bả có liên quan đến vài chục trẹo sanh mệnh kia mà?

  Nên khi nghe Bả phán cái gì thì phải nhớ: Thà nghe chuyên gia Dũng Con Phe Xe Ba Gác còn hơn bọn ngồi Mút Sơ Linh sợ đụng.

 33. #33 by Bia on 2011/08/10 - 15:06

  Mút – Sờ _ Lanh

  Heheh nhầm, đó là Lốp Pháp, đính chính là Li mô Sin

 34. #34 by Bia on 2011/08/10 - 15:14

  @Vẩu

  bị nhập ở đâu thì mời thầy cao tay giải vong (đuổii nó ra), ti nhiên gặp đứa dũng sỹ diệt mỹ hợac dai như DG đệ anh thì khó. Bia đã từng chứng kiến giải vong rùi, đã kể ở đâu đó,

  hùi đó ông Thầy thừongn dùng: Muối, Tỏi, Diệu, Bùa ngậm rùi phun lên lưng, nó khóc thét và đòi ra, nhưng phải ra ở lỗ đít thì nó mới không nhập lại. Đại khái thế, ổng người Chàm, dưng mới chết 2 năm.

  Tuy nhiên chỉ để cô tham khảo thôi, biết đéo thầy nào cao tay bây giờ. Còn mấy thầy úynh, đạp tè le thì đừng có tin, lạng quạng điên nặng hơn

  Chỉ biết có thế thôi, chuyện này tư vấn linh tinh thì bỏ mẹ.

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 15:14

  Zì kính-yêu vĩđại đã zìa cho các cô bú rùi đây.

  @con Lài Mồm Bẹn

  Địt mẹ Zì bắtquảtang con nài chưa bâu-jờ bước chân vầu một sân gốp bấtkỳ nầu. Hónghớt cũng đéo nên thân. Lần sau câm mồm cấm được bật Zì về gốp nha Zì đì cho méo loa đấy.

  @cô Vổ

  Vụ nhà cô Zì cần thamkhảo thêm ýkiến vài chiênja thì mới fán được, cô thôngcảm. Nhời Zì có fải là zắm thoảng khói bay đâu, bọn Bựa quanh đây bỏn luôn háhốc mõm chờ đấy cô ạ. Zì không-thể nói sai được.

  @em Miên

  Hehe em kích Zì vôích. Bi-jờ mà liềulĩnh đụng vầu Vàng thì vỡ loa ngay. Zì có sốliệu đầyđủ về vàng từ năm 1918 đến jờ, của từng vùng lãnhthổ luôn. Và Zì biết nó sẽ đi về đâu. Zưng vầu thờiđiểm nầu thì Zì chịu. Biết được thờiđiểm thì Zì đem vàng ra xây mả-tổ rùi hehe.

 36. #36 by Hoaimien on 2011/08/10 - 15:28

  Và Zì biết nó sẽ đi về đâu. Zưng vầu thờiđiểm nầu thì Zì chịu. Biết được thờiđiểm thì Zì đem vàng ra xây mả-tổ rùi hehe.@ Zì

  Quan trọng nhất là thời điểm chứ dự đoán kiểu nhà kinh tế hai tay thì ai mà chả dự đoán được hả Zì.

  Cứ đi kiểu hai chân, chân phải đá một câu AU sẽ lên vì blo..bla, chân trái khua một câu tuy nhiên đi xuống bởi blo blá …đảm trúc phóc hết Zì ạ. Em ko tin vụ các con số thống kê cho Au đâu.

  Nhưng tin này nhờ Zì và các bựa thẩm định giúp. Thông tin sẽ cũ đi sau chu kỳ 5 đến6 ngày. Người ta liên tục phải tạo ra các kiểu thông tin gì đó để thúc vào tâm lý bầy đàn mua (bán) và sóng cũng bắt đầu từ đó chăng?

 37. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 15:38

  Địt mẹ Zì bắtquảtang con Nhố gốc Nam Định nhế. Em Fúc đâu vầu nhận đồnghương nài.

  Ông giả đúng là một zạng ông đỉa bự, zưng hiền vôđối, ổng nài ăn đất như ông jun ý các cô ạ.

  Tinhiên gái mà nhìn thấy ổng thì cũng tướt mẹ đái.

 38. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 15:41

  @em Miên

  Zì có lần đã tính ra já Vàng bằng nhiêu thì gây WW3 ở quymô náonhiệt (tức là các bên vác hàng nóng tỉn nhau luôn trên ziện rộng, chứ không zằnzứ vùng-miền như jờ nữa). Em tìm lại cồng là thấy.

 39. #40 by DG on 2011/08/10 - 15:49

  Hoàng vửa đi hoạn về hả em? Hôm nay mưa gió sờ được nhiều bướm lợn hông mà nổ đì đẹt thế?

 40. #41 by budifa on 2011/08/10 - 16:21

  Thành Dụ Gấy. Dưng thế thì ông cũng chỉ biết từ “trần-mấn” là dùng chỉ mõm lão BOM mới tên Trạn tin thui chứ hông biết thực-sự có ông trần-mấn hây hông nhỉ? Kiểu dư từ “bướm” là lấy đúng hình-ảnh ông bướm thực-tế

   

  Mà nhiều dân Trung sâu chả thấy ai chọn Cung, Côông hay hehe Côn nhể?

 41. #42 by Hoaimien on 2011/08/10 - 16:54

  Zì có lần đã tính ra já Vàng bằng nhiêu thì gây WW3 ở quymô náonhiệt (tức là các bên vác hàng nóng tỉn nhau luôn trên ziện rộng, chứ không zằnzứ vùng-miền như jờ nữa). Em tìm lại cồng là thấy.
  @Zì

  Zì tính ra là 2200USD/Ouce chứ gì. Zì nêu cón số thôi… Cứ như kiểu mấy hôm nay, mỗi ngày lên gần trăn USD thì chi bộ ơi, mình chuẩn bị mua hàng nóng thay vì mua vàng là vừa…Hehe

 42. #43 by Dom-dom on 2011/08/10 - 18:36

  bị nhập ở đâu thì mời thầy cao tay giải vong (đuổii nó ra), ti nhiên gặp đứa dũng sỹ diệt mỹ hợac dai như DG đệ anh thì khó. Bia đã từng chứng kiến giải vong rùi, đã kể ở đâu đó, @ Bia & Vổ

  Cách đây hơn tháng gì đấy, nhân được người bạn rủ, anh có mặt trong buổi ọp lai của TGVH đón thầy Năm Hậu ra Bắc ở cạnh hồ Thuyền Quang. Đi do tò mò là chính, nên chủ yếu ở vai người quan sát. Do độ tin tưởng chưa cao nên không có ý định chia sẻ, mà chỉ bảo Vổ vào TGVH tự xem xét . Nay thấy sự cấp bách của Vổ nên cứ kể biết đâu Vổ thu lượm được cái gì thì sao.

  Buổi hôm ấy có mặt trên dưới ba chục người gì đó. Chủ yếu là các thành viên của TGVH. Trong đó có mấy người vốn có ma quỷ ám gì đó mà thầy Năm Hậu đã trục cho đợt trước. Đặc biệt anh nhớ nhất có 3 mẹ con đi từ Quảng Ninh lên. Cậu con nhỏ (quãng trên dưới 20 tuổi) mặt xanh dớt, nhưng có ánh nhìn rất thân thiện, nhẽ cậu nghĩ anh cũng là một thành viên quen thuộc gì đấy chăng.

  Thầy NH là một phụ nữ cỡ 60 tuổi, hồng hào khỏe mạnh. Khi thầy đến, mọi người đón tiếp nồng hậu lắm, thầy cũng là thành viên của TGVH, ních gì anh quên rồi, nhưng vào đó thì biết. Mấy người bạo dạn xông lên ngay lúc đầu để thầy chữa bệnh cho. Sau đó một người phải đứng dậy nói hộ cậu Quảng Ninh kia, để thầy ưu tiên chữa trước vì cậu ấy mệt quá, không ngồi chờ lâu được.

  Khi cậu này lên, thầy yêu cầu cởi bớt áo ra, thì anh thấy giữa trưa hè nóng bức mà cậu ấy mặc y như mùa đông: bên ngoài áo khoác, tiếp áo len, bên trong áo sơmi, rồi áo lót, khiếp quá hờ hờ. (còn)

 43. #44 by Dom-dom on 2011/08/10 - 18:36

  Thầy lấy tay chọc vào người chỗ nọ chỗ kia, vừa làm vừa quát con ma(đấy là thầy nói thế) rồi ngụm nước phun vào người cậu. Cuối cùng làm phép vào 1 chai nước bảo mang về uống. Rồi còn dặn dò gì gì nữa cho bà mẹ. Chỉ biết khi cậu này ra về thì mặt mũi hồng hào, nói năng chào hỏi mọi người hoạt bát không lờ đờ như lúc đầu. Đặc biệt chỉ còn mặc mỗi áo sơmi như mọi người.

  Cả người anh của cậu này, có vợ rồi, cũng bị sao ấy, nhờ thầy chữa cho. Có điều người anh nom khỏe mạnh hơn người em, nên anh không để ý lắm.

  Người em thấy bảo đã đi khắp viện nọ viện kia nhiều lần rồi mà chưa khỏi. Hàng mấy tháng trời không dám tắm gì… Đấy là anh nghe người mẹ nói chuyện qua lại với thầy thế.

  Thầy còn chưa bệnh(trục vong) cho nhiều người lắm, có thể có tường thuật trên TGVH đấy.

  Trong buổi ấy có người là bác sĩ, có người là doanh nhân theo thầy chữa bệnh đã lâu. Mọi người có vẻ tín thầy lắm. Thường những người này đã đến nhà thầy(trong Nam) hoặc đón thầy về nhà nhiều lần, vì anh thấy thái độ với thầy rất thân thiết.

  Tóm lại anh thì không tin lắm, còn đa số trong đó, nhất là những người thầy từng chữa bệnh cho thì tín khỏi nói. Mà anh thì vốn vô thần nên có thể nói không chuẩn. Vổ cứ tự tìm hiểu nha.

 44. #45 by budifa on 2011/08/10 - 18:41

  Lão BOM nói hông phẩy hông có lý. Cứ dòm bên Anh-Cát-Lợi ấy, vàng-vủng mới ngàn sáu ngàn bảy mà đã oánh-nhau hôi-của ì-xèo.

 45. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 19:42

  Zì đơi bọn lòi rom hôi nách cụt tai Simacai bú zái ông chó ghẻ ui Zì mệt quá mệt quá.

  Để Zì bàn về Kinh-tài tí nầu không bọn lợn mọi lại la ổngổng đì mé hehe.

  (1) Já vàng thếjới lên chỉ zo một nguyênnhân zuynhất, đó là bọn mọi Tầu, Ấn, Nga (tấtnhiên cả Lừa, Đài, Thái.. nữa zưng đéo nhiều bằng 3 thằng kia) chiển mẹ zựtrữ cánhân từ ngoạitệ (chủyếu là Tơn) sang Vàng.

  Vài năm qua, số Vàng bọn mọi nài mua vầu lên đến hàng vạn tấn. Số nài quy ra Tơn thì đến con số hàng ngàn tỷ.

  Ngàn tỷ là bâu-nhiêu ông zêrô? Ui mẹ nhiều zêrô quá Zì chóng mẹ mặt đéo nhìn thấy bàn-fiếm nữa hehe.

 46. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 19:49

  Tiếptục bàn về Kinh-tài tí nầu.

  (2) Lừa là một trong số các tôngzật mua Vàng cũng khá. Vài năm qua Lừa các cô mua vầu chừng gần ngàn tấn Vàng. Địt mẹ các cô jầu fết chứ đéo đùa.

  Thôngthường, với một thịtrường hànghóa lànhmạnh, thì lượng hàng mua-vầu và bán-ra luôn tươngđương. Đôi-khi zo quyluật cungcầu mà có chênhlệch, zưng không-thể chênh nhiều được.

  Thế-zưng hehe, các cô thấy đấy, mấy năm qua có mấy ai bán Vàng đâu. Đám lướt sóng Vàng cũng có, zưng ít.

  Vì sâu? Vì sóng Vàng mấy năm qua chỉ có lên như hình thác chứ có ngoằnngoèo như hình sin đéo đâu. Con nầu mà bẩu “thắng” nhờ “đánh” Vàng tức-là 100% cỏn bốc-fét.

  Vàng chỉ được mua vầu, và đéo bán ra hehe.

 47. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 19:58

  Tiếptục bàn về Kinh-tài tí nầu.

  (3) Tại-sâu tựzưng bọn mọi Tầu Ấn Nga bụp-fát đủi Tơn thành Vàng?

  Tại-vì chínhsách vĩmô của bọn Mẽo đó các cô.

  Bọn nài sau mấy cuộc khủnghoảng tàichính và mấy cuộc chiến Trung Đông 199x-200x thì để một lượng nhớn Tơn trôi mẹ sang Châu Á (chủyếu Tầu, Ấn, Nga, Đài.. hehe và cả Lừa).

  Với mụcđích muốn làm bố thiênhạ, cho zù thiênhạ có nhiều Tơn đến đâu, bọn Mẽo mới nhântiện chơi một bài cực bửn là in mẹ Tơn tung ra chợ, để cho thằng nầu jữ Tơn thì chết bà thẳng đi hehe.

  Trong vài năm, số Tơn bọn Mẽo in “quá tay” cũng lên đến hàng ngàn tỷ.

  Ngàn tỷ là bâu-nhiêu ông zêrô? Ui Zì chóng-mặt quá chóng-mặt quá.

 48. #49 by Laoza on 2011/08/10 - 20:05

  Hehe, đù mé các cô, lâu wá di mi vào tham za n cùng các cô, đéo gì đc kng li mé hết c pha.


  Vàng lên 39, vện bẩu vàng bắt đầu lên, có chiển Ú sang hông Kưng, Laoza bẩu nó 37-38 mãi ko vào, giờ vào kinh bỏ mé. Đù mé, vài hôm sau nhẩy lên 43, zùi 45-46…chóng cả mặt, mất 1 món vện cằn nhằn mãi, thời buổi khó khăn, kím đc món đâu dễ… hehe
 49. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 20:16

  Tiếptục bàn về Kinh-tài tí nầu.

  (4) Việc bọn mọi Châu Á zùng Tơn mua vàng không chỉ ảnhhưởng đến Vàng & Tơn, zù hai thứ nài chịu tácđộng chủyếu.

  Đồng Tơn bỗng jở-nên rẻrúng thậmtệ so mới các loại xiền thếjới. Trong vài năm, Tơn mất já đến 40% so mới Oi Âu, Yên Nhật. Cũng mất chừng ý so mới các loại jấy lìutìu như Đô Úc, Đô Ca, Đô Sing. Và ngay cả so mới các thểloại bửnbựa như Bạt Thái, Zít Mã, và thậmchí Riên Miên hehe đồng Tơn cũng tụt thảmhại.

  Tơn mất já có ảnhhưởng nhiều đến Mẽo không?

  Có, tấtnhiên gùi. Khi Mẽo nhậpkhẩu, thì bọn bán-hàng đéo muốn Mẽo thanhtoán bằng Tơn hehe. Còn khi Mẽo xuấtkhẩu, thì bọn mua-hàng lại chỉ jả bằng Tơn hehe thế mới chó. Việc nài làm cáncân thươngmại của Mẽo lệch mẹ xuống zưới.

  Mời các cô coi ở đây hehe: http://www.tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade

  Nhìn thấy cái biểuđồ hông bọn cụt tai?

 50. #51 by Mr. Tran on 2011/08/10 - 20:18

  @Vẩu:
  Chiện của cô nghiêm trọng, mỗ hông trêu chọc dư chiện của bọn khác. Hôm nai mới nhớ ra 1 chiện được nghe, kể lên đây xem cô có được tý thông tin nầu hông.

  Các nay đôi niên, mỗ hay vạ vật ở chỗ hồ Ngọc Khánh (cái hồ nằm trên đường mang tên bố anh Nổ của mụ Thối ý). Đầu ngã rẽ vầu từ đường đấy (con đường phía sau tòa nhà Hanseco (?) mới cả VỊT nhế) có mấy cái quán nước vỉa hè, chiên bán tầm 9h sáng đến tầm 3h chiều, mỗ hay ngồi ở quán của 1 bà chị béo béo (quán đầu tiên đi từ đường Nổ’s daddy vầu), được bả kể cho 1 chiện tương tự của cô:

  Đứa cháu gái của bả cũng xinh xắn đáng yêu học giỏi, một hôm đi dự áp vong hay là ngồi xem gọi hồn người nhà gì đó về cũng bị nhập, bị “vật” kinh lắm. Không học hành, sinh hoạt bình thường gì được nữa. Chưởi bới đập phá linh tinh cả.

  Sau gia đình con bé mới đưa đến nhà/ phủ/ điện của 1 thầy nầu đó, ở kha khá lâu để trị. Ở đấy thì sinh hoạt huyền tuyền bình thường, người nhà đến thăm thì tỉnh táo, vui vẻ. Dưng cứ bước ra khỏi cửa là lại bị. Không biết bây giờ trị hẳn được chưa vì lâu rùi mỗ hông qua đấy.

  Mỗ kể chiện nài mới cả tả chỗ quán nước đấy để cô tham khảo, nếu muốn thử ra đấy hỏi chuyện xem sao.

  Nhớ là bà chị bán quán còn khá trẻ, béo tốt, ăn diện, làm nail kinh phết (nhẽ con Déo mặt ./ méo mần cho bả).

  Chúc người nhà cô chóng lành!